Кількість абзаців - 53 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України
 
-1- Круць М.Ф.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до деяких законів України щодо подальшого вдосконалення порядку ліцензування господарської діяльності"
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого вдосконалення порядку ліцензування господарської діяльності
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36,
 
   2. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299 із наступними змінами):
 
6. ст. 299, № 45, ст. 377; 2002 р., № 17, ст. 121; 2003 р., № 36, ст. 276; 2005 р., № 9, ст. 183, № 17 – 19, ст. 267; 2006 р., № 33, ст. 279):
 
      
7. 1) у статті 1:
 
   1) у частині першій статті 1:
 
8. в абзаці дванадцятому слова "або спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування" виключити;
 
   в абзаці дванадцятому слова "або спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування" виключити;
 
9. в абзаці тринадцятому слова "ліцензіатом або" виключити;
 
-2- Зозуля Р.П.
Доповнити законопроект новим підпунктом такого змісту:
"статтю 2 доповнити новою частиною шостою такого змісту:
"Роздрібна торгівля винами столовими без добавлення спирту (сухими, напівсухими та напівсолодкими) здійснюється суб’єктами господарювання всіх форм власності без ліцензії на роздрібну торгівлю"
 
Відхилено   в абзаці тринадцятому слова "ліцензіатом або" виключити;
 
10. 2) у частині першій статті 3:
 
   2) у частині першій статті 3:
 
11. абзац четвертий викласти у такій редакції:
 
   абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
12. "встановлення єдиного порядку ліцензування видів господарської діяльності на території України та визначення його особливостей для окремих видів господарської діяльності, що зумовлені специфікою їх провадження, в законах, що регулюють відносини у відповідній сфері, крім випадків, передбачених частиною другою статті 2 цього Закону;";
 
   "встановлення єдиного порядку ліцензування видів господарської діяльності на території України та визначення його особливостей для окремих видів господарської діяльності, що зумовлені специфікою їх провадження, у законах, що регулюють відносини у відповідній сфері, крім випадків, передбачених частиною другою статті 2 цього Закону";
 
13. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
14. "ліцензування окремого виду господарської діяльності запроваджується у разі, коли недостатньо засобів державного регулювання господарської діяльності, визначених відповідним Законом.";
 
-3- Кармазін Ю.А.
Абзац п’ятий підпункту другого пункту першого викласти в такій редакції:
"ліцензування має запроваджуватися у випадку недостатності інших засобів державного регулювання господарської діяльності для забезпечення належного захисту прав та законних інтересів громадян та суб’єктів господарювання, а також громадянської безпеки, визначених законом"
 
Враховано   "запровадження ліцензування окремого виду господарської діяльності у разі недостатності інших засобів державного регулювання господарської діяльності, визначених відповідним законом";
 
15. 3) у частині першій статті 5:
 
   3) у частині першій статті 5:
 
16. в абзаці шостому слова "та ліцензіатами" виключити;
 
   в абзаці шостому слова "та ліцензіатами" виключити;
 
17. в абзаці дев’ятому слова "затверджує спільно з органами ліцензування" замінити словами "погоджує за поданням органу ліцензування";
 
   в абзаці дев’ятому слова "затверджує спільно з органами ліцензування" замінити словами "погоджує за поданням органу ліцензування";
 
18. в абзаці чотирнадцятому слова "розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, а також" виключити;
 
   в абзаці чотирнадцятому слова "розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, а також" виключити;
 
19. останній абзац виключити;
 
   абзац п’ятнадцятий виключити;
 
20. 4) у статті 6:
 
   4) у статті 6:
 
21. абзац третій частини першої викласти у такій редакції:
 
   абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
 
22. "затверджує ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності та порядок контролю за їх додержанням за погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування, крім випадків, передбачених цим Законом;";
 
   "затверджує ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності та порядок контролю за їх додержанням за погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування, крім випадків, передбачених цим Законом";
 
23. доповнити частину третю після слів "органом ліцензування" словами " , крім випадку, коли Кабінет Міністрів України визначає органом ліцензування Раду міністрів Автономної Республіки Крим, яка може реалізувати відповідні повноваження через міністерства і республіканські комітети Автономної Республіки Крим";
 
-4- Кармазін Ю.А.
Абзац четвертий підпункту четвертого пункту першого викласти в такій редакції:
"Доповнити частину 2 статті 6 новим реченням такого змісту:
"у випадку, коли Кабінет Міністрів України визначає органом ліцензування Раду Міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні повноваження можуть реалізовуватися через міністерства та республіканські комітети Автономної республіки Крим"
 
Враховано   частину третю доповнити словами "крім випадку, передбаченому цим Законом" та реченням такого змісту: "У разі, якщо Кабінет Міністрів України визначає органом ліцензування Раду міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні повноваження за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим можуть передаватись відповідним міністерствам та республіканським комітетам Автономної Республіки Крим";
 
24. частину п’яту статті 8 виключити;
 
-5- Королевська Н.Ю.
Підпункт п’ятий пункту 1 викласти в такій редакції:
"частину п’яту статті 8 викласти в такій редакції:
"Ліцензійні умови та порядок контролю за їх додержанням затверджуються наказом органу ліцензування за погодженням з спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування"
 
Відхилено   5) частину п’яту статті 8 виключити;
 
25. 6) у статті 9:
 
   6) у частині першій статті 9:
 
26. пункти 14, 22 і 29 викласти у такій редакції:
 
   пункти 14 та 22 викласти в такій редакції:
 
27. "14) розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України);";
 
-6- Кармазін Ю.А.
Абзац третій підпункту шостого пункту першого викласти в такій редакції:
"14) розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації"
 
Враховано редакційно   "14) розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України)";
 
28. "22) розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин;";
 
   "22) розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин";
 
29. "29) випуск та проведення лотерей, організація діяльності з проведення азартних ігор (в тому числі тоталізаторів); ";
 
-7- Королевська Н.Ю.
Абзац п’ятий підпункту 6 пункту першого виключити
 
Враховано      
30. у пункті 75 слова "виробництво хімічних джерел струму, імпорт хімічних джерел струму," виключити;
 
-8- Кармазін Ю.А.
Абзац шостий підпункту шостого пункту першого викласти в такій редакції:
"75) виробництво хімічних джерел струму, імпорт хімічних джерел струму, заготівля та утилізація відпрацьованих хімічних джерел струму"
 
Враховано частково   у пункті 75 слова "імпорт хімічних джерел струму" виключити;
7) частину сьому статті 14 доповнити реченням такого змісту: "Копія ліцензії видається у порядку, передбаченому статтями 10, 11 цього Закону та цією статтею для видачі ліцензії";
8) перше речення частини дев’ятої статті 19 викласти в такій редакції: "Інформація, що міститься в Єдиному ліцензійному реєстрі та ліцензійних реєстрах, є відкритою та розміщується на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого органу влади з питань ліцензування, крім інформації про ліцензіатів щодо їх паспортних даних, адреси місця проживання, банківських реквізитів, ідентифікаційних кодів юридичних осіб або ідентифікаційних номерів фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів";
 
    -9- Кравченко М.В.
В абзаці шостому підпункту шостого слова "виробництво хімічних джерел струму" виключити
 
Враховано    
    -10- Королевська Н.Ю.
Пункту 1 доповнити підпунктом такого змісту:
"частину сьому статті 14 доповнити реченням такого змісту: "Копія ліцензії видається у порядку, передбаченому статтями 10, 11 цього Закону та цією статтею для видачі ліцензії"
 
Враховано    
    -11- Королевська Н.Ю.
Пункт 1 доповнити підпунктом такого змісту:
"перше речення частини дев’ятої статті 19 викласти в такій редакції:
"Інформація, яка міститься в Єдиному ліцензійному реєстрі та ліцензійних реєстрах, є відкритою та розміщується на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого органу влади з питань ліцензування, крім таких даних про ліцензіатів, як їх паспортні дані, адреси місць проживання, банківські реквізити, ідентифікаційні коди, або ідентифікаційні номери";
 
Враховано    
31. 7) у статті 20:
 
-12- Ляпіна К.М.
Доповнити підпункт 7 абзацами такого змісту:
"в статті 20:
частину першу доповнити словами: "відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";
в частині четвертій після слів "За результатами перевірки спеціально уповноважений орган з питань ліцензування" доповнити словами "протягом п’яти робочих днів з дня закінчення перевірки";
в частині п’ятій слово "десять" замінити словом "п’ять";
в частині дванадцятої після слів "За результатами перевірки складає" доповнити словами "в останній день перевірки";
в частині тринадцятій слово "десяти" замінити словом "п’яти".
 
Враховано редакційно   9) у статті 20:
частину першу доповнити словами "відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";
перше речення частини четвертої після слова "ліцензування" доповнити словами "протягом п’яти робочих днів з дня закінчення перевірки";
у частині п’ятій слово "десять" замінити словом "п’ять";
 
32. частину сьому викласти у такій редакції:
 
   частини сьому, восьму, дванадцяту та тринадцяту викласти в такій редакції:
 
33. "Контроль за наявністю ліцензії у суб’єктів господарювання здійснюють органи виконавчої влади, на які згідно з відповідним законом покладено функції контролю за наявністю ліцензій під час проведення планових і позапланових перевірок. ";
 
   "Контроль за наявністю ліцензії у суб’єктів господарювання здійснюють органи виконавчої влади, на які згідно із законодавством покладено функції контролю за наявністю ліцензій, шляхом проведення планових та позапланових перевірок.
 
34. у частині восьмій слова "здійснюють органи ліцензування" замінити словами "здійснює орган ліцензування", а слова "та спеціально уповноважений орган з питань ліцензування" виключити;
 
-13- Королевська Н.Ю.
Абзац четвертий підпункту 7 викласти в такій редакції:
"частину восьму викласти в такій редакції:
"Контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов здійснює орган ліцензування в межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок"
 
Враховано   Контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов здійснює орган ліцензування в межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок";
 
35. частину десяту викласти у такій редакції:
 
-14- Королевська Н.Ю.
Абзац п’ятий підпункту сьомого пункту першого виключити
 
Враховано      
36. "Позапланові перевірки проводить орган ліцензування лише на підставі заяви (повідомлення) у письмовій формі про порушення ліцензіатом ліцензійних умов або з метою перевірки стану виконання розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов. ";
 
-15- Кармазін Ю.А.
Абзац шостий підпункту сьомого пункту першого викласти в такій редакції:
"Позапланові перевірки проводить орган ліцензування лише на підставі заяви (повідомлення) фізичної або юридичної особи у письмовій формі про нанесення шкоди їхнім законним інтересам, і наслідок порушення ліцензіатом ліцензійних умов, або з метою перевірки стану виконання розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов"
 
Відхилено      
37. у частині дванадцятій слова "Орган, що здійснює перевірку" та "органом, який здійснив перевірку" замінити відповідно словами "Орган ліцензування" та "органом ліцензування";
 
-16- Королевська Н.Ю.
Абзац сьомий підпункту 7 викласти в такій редакції:
"частину дванадцяту викласти в такій редакції:
"Орган ліцензування за результатами перевірки складає акт у двох примірниках. Один примірник видається керівнику суб’єкта господарювання, який перевірявся, другий – зберігається органом ліцензування"
 
Враховано редакційно   "За результатами перевірки орган ліцензування в останній день перевірки складає акт у двох примірниках. Один примірник видається керівнику юридичної особи або фізичній особі - підприємцю, який перевірявся, другий – зберігається органом ліцензування.
 
38. у частині тринадцятій слова "або спеціально уповноважений орган з питань ліцензування" та "орган ліцензування" виключити;
 
-17- Королевська Н.Ю.
Абзац восьмий підпункту 7 викласти в такій редакції:
"частину тринадцяту викласти в такій редакції:
"Орган ліцензування не пізніше п’яти робочих днів з дати складання акта перевірки порушень ліцензійних умов видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов або приймає рішення про анулювання ліцензії"
 
Враховано   Орган ліцензування не пізніше п’яти робочих днів з дати складання акта перевірки порушень ліцензійних умов видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов або приймає рішення про анулювання ліцензії";
 
39. у частині чотирнадцятій слова "подати органу, який видав це розпорядження," замінити словами "подати до органу ліцензування".
 
   у частині чотирнадцятій слова "подати органу, який видав це розпорядження" замінити словами "подати до органу ліцензування".
 
40. 2. У Законі України "Про хімічні джерела струму" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 33, ст. 279):
 
   3. В абзаці четвертому частини першої статті 7 та частинах другій і третій статті 8 Закону України "Про хімічні джерела струму" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 33, ст. 279) слова "імпорту хімічних джерел струму" виключити.
 
41. 1) в абзаці четвертому статті 7 слова "виробництва хімічних джерел струму, імпорту хімічних джерел струму, " виключити;
 
-18- Кармазін Ю.А.
У підпункті першому пункту другого викласти в такій редакції:
"виробництво хімічних джерел струму, імпорт хімічних джерел струму, заготівля та утилізація відпрацьованих хімічних джерел струму згідно із законодавством"
 
Відхилено      
    -19- Кравченко М.В.
В підпункті 1 пункту 2 слова "виробництво хімічних джерел струму" вилучити
 
Враховано    
42. 2) у статті 8 виключити:
 
-20- Кравченко М.В.
Підпункт 2 викласти в такій редакції:
"у частинах другій та третій статті 8 слова "імпорту хімічних джерел струму" виключити"
 
Враховано      
43. у частині першій:
 
      
44. абзац четвертий;
 
-21- Кармазін Ю.А.
Абзац третій підпункту другого пункту другого викласти в такій редакції:
"абзац 4 частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
"забезпечення високого рівня якості хімічних джерел струму, що виробляються вітчизняними виробниками"
 
Відхилено      
45. в абзаці п’ятому слова "виробництва хімічних джерел струму та";
 
-22- Кармазін Ю.А.
Абзац четвертий підпункту другого пункту другого викласти в такій редакції:
"абзац 5 частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
"забезпечення екологічної безпеки технологічних процесів виробництва хімічних джерел струму та утилізація відпрацьованих хімічних джерел струму"
 
Відхилено      
46. у частині другій слова "виробництва хімічних джерел струму, імпорту хімічних джерел струму,";
 
-23- Кармазін Ю.А.
Абзац п’ятий підпункту другого пункту другого викласти в такій редакції:
"Частину другу статті 8 викласти в такій редакції:
"Діяльність суб'єктів підприємницької діяльності з виробництва
хімічних джерел струму, імпорту хімічних джерел струму, заготівлі
та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму здійснюється
на підставі ліцензій, що видаються в порядку, встановленому
законодавством"
 
Відхилено      
47. у частині третій слова "виробництва, імпорту хімічних джерел струму,";
 
-24- Кармазін Ю.А.
Абзац шостий підпункту другого пункту другого викласти в такій редакції:
"Частину третю статті 8 викласти в такій редакції:
"Організаційні, кваліфікаційні, технологічні вимоги для
виробництва, імпорту хімічних джерел струму, заготівлі та
утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму передбачаються в
ліцензійних умовах, що затверджуються відповідними центральними органами виконавчої влади"
 
Відхилено      
48. 3) у частині першій статті 14 слова "та отримали ліцензію на здійснення діяльності з виробництва хімічних джерел струму згідно із законом" виключити.
 
-25- Кармазін Ю.А.
Підпункт третій пункту другого викласти в такій редакції:
"Частину першу статті 14 викласти в такій редакції:
"Виробництво хімічних джерел струму здійснюється виробниками,
які є власниками чи орендарями виробничих потужностей, а також
мають у своєму розпорядженні технології для виробництва хімічних
джерел струму та отримали ліцензію на здійснення діяльності з
виробництва хімічних джерел струму згідно із законом"
 
Відхилено   1. Абзац перший статті 166-12 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
"Порушення встановлених законом строків для повідомлення про прийняття рішення про видачу, відмову у видачі ліцензії або її копії, про залишення заяви про видачу ліцензії або її копії без розгляду; порушення встановлених законом строків для оформлення ліцензії або її копії, видачі дубліката ліцензії, видачі переоформленої ліцензії; вимагання не передбачених законодавством документів для одержання такої ліцензії або її копії; порушення встановлених законом строків складання актів перевірок щодо дотримання вимог законодавства з питань ліцензування".
 
    -26- Кравченко М.В.
Підпункт 3 пункту 2 вилучити
 
Враховано    
    -27- Королевська Н.Ю.
Доповнити законопроект пунктом такого змісту:
"2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) абзац перший статті 166-12 викласти в такій редакції:
"Порушення встановлених законом строків для прийняття рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, її копії, переоформлення ліцензії, анулювання ліцензії; порушення встановлених законом строків для повідомлення про прийняття рішення про видачу, відмову у видачі ліцензії, її копії, про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду; порушення встановлених законом строків для оформлення ліцензії, видачі дубліката ліцензії, видачі переоформленої ліцензії; вимагання не передбачених законодавством документів для одержання такої ліцензії"
 
Враховано редакційно    
    -28- Ляпіна К.М.
Доповнити проект підпунктом такого змісту:
"Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" доповнити статтею 14-1 такого змісту:
"Стаття 14-1. Особливості торгівлі столовими винами без додавання спирту (сухими, напівсухими, напівсолодкими)
На роздрібну торгівлю столовими винами без додавання спирту (сухими, напівсухими, напівсолодкими) не поширюються передбачені у цьому Законі вимоги, які стосуються наявності ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та наявності в місцях торгівлі алкогольними напоями електронних контрольно-касових апаратів (за умови відсутності продажу інших підакцизних товарів, крім пива), та вимоги щодо розміру торговельної площі місць торгівлі алкогольними напоями. Місце торгівлі для реалізації столових вин без додавання спирту (сухих, напівсухих, напівсолодких) не має обмежень за торговою площею"
 
Відхилено    
49. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
50. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
51. 2. Положення пункту 14 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" в частині ввезення товарів та надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації з дня вступу до СОТ застосовується виключно до товарів та послуг, визначених Кабінетом Міністрів України з урахуванням взятих Україною міжнародних зобов’язань.
 
-29- Кармазін Ю.А.
Пункт другий Прикінцевих положень виключити
 
Враховано      
52. 3. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

-30- Королевська Н.Ю.
Ляпіна К.М.
Пункт 3 Прикінцевих положень викласти в такій редакції:
"Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом"
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.