Кількість абзаців - 212 Таблиця поправок


Про відчуження земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про відчуження земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності
 
-1- Кармазін Ю.А.
Назву законопроекту "Про відчуження земельних ділянок права приватної власності для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності" викласти в такій редакції: "Про викуп об'єктів права приватної власності для суспільних потреб та примусове відчуження об'єктів права приватної власності з мотивів суспільної необхідності".
 
Враховано редакційно   Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності
 
3. Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі відчуження земельних ділянок, що перебувають у власності громадян або юридичних осіб, для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності.
 
-2- Бевзенко В.Ф.
Преамбулу після слів: "земельних ділянок" доповнити словами: "житлових будинків, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, що розміщені на ній".
 
Враховано редакційно   Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.
 
4.

 
-3- Кармазін Ю.А.
Преамбулу законопроекту "Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі відчуження земельних ділянок, що перебувають у власності громадян або юридичних осіб, для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності." викласти, як статтю 1 в такій редакції:
"Стаття 1. Сфера застосування Закону.
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади регулювання суспільних відносин, що виникають в процесі викупу об'єктів права приватної власності для суспільних потреб, що перебувають у власності громадян або юридичних осіб та примусового відчуження таких об'єктів права приватної власності з мотивів суспільної необхідності".
Змінити подальшу нумерацію статей.
 
Враховано редакційно      
    -4- Слободян О.В.
По тексту Закону замінити слово "громадяни" на "фізичні особи" у відповідних відмінках.
 
Враховано    
5. РОЗДІЛ І
 
   Розділ І
 
6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
7. Стаття 1. Основні терміни та їх визначення
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
8. 1. Терміни, що вживаються у цьому Законі, мають таке значення:
 
   1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
 
9. 1) викуп земельних ділянок для суспільних потреб - передача земельних ділянок, що перебувають у власності громадян або юридичних осіб, у державну або комунальну власність за плату для задоволення суспільних потреб у порядку, встановленому законом;
 
-5- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 частини 1 статті 1 викласти в такій редакцій:
"1) викуп для суспільних потреб об'єктів права приватної власності — передача на умовах цивільно-правового договору у державну або комунальну власність для задоволення суспільних потреб громадянами або юридичними особами об'єктів права приватної власності, що перебувають у їхній власності;"
 
Враховано редакційно   викуп земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна для суспільних потреб – передача земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних чи юридичних осіб за їх згодою у державну або комунальну власність для задоволення суспільних потреб шляхом укладення договору купівлі-продажу чи іншого правочину у порядку, встановленому законом;
 
10. 2) викупна ціна - вартість земельної ділянки, житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, що розміщені на ній, з урахуванням збитків, завданих власникові внаслідок викупу земельної ділянки, включаючи збитки, які будуть завдані власнику у зв’язку з достроковим припиненням його зобов’язань перед третіми особами, зокрема упущену вигоду;
 
-6- Шпенов Д.Ю.
Пункт 2) частини першої статті 1 перед словом: "вартість" доповнити словом: "ринкова"
 
Враховано редакційно в статті 5  викупна ціна – вартість земельної ділянки (її частини), житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, що на ній розміщені, з урахуванням збитків, завданих власнику внаслідок викупу земельної ділянки, у тому числі збитків, що будуть завдані власнику у зв’язку з достроковим припиненням його зобов’язань перед третіми особами, зокрема упущена вигода;
відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності – перехід права власності на земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб за плату у державну чи комунальну власність шляхом їх викупу чи примусового відчуження для потреб держави, територіальної громади, суспільства в цілому;
 
    -7- Кармазін Ю.А.
Пункт 2 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
"2) викупна ціна — вартість об'єкту права приватної власності (земельної ділянки, житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень), що розміщені на ній, з урахуванням збитків, завданих власникові внаслідок викупу земельної ділянки і витрат на відновлення на новій земельній ділянці житлового будинку, інших будівель, споруд та багаторічних насаджень, що розміщені на ній, включаючи збитки, які будуть завдані власнику у зв'язку з достроковим припиненням його зобов'язань перед третіми особами, зокрема упущену вигоду".
 
Враховано частково    
    -8- Палиця І.П.
Викласти пункт 2 частини першої статті 2 у такій редакції:
„2) викупна ціна - вартість земельної ділянки, житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, що розміщені на ній, з урахуванням прямих збитків, завданих власникові внаслідок викупу земельної ділянки, включаючи збитки, які будуть завдані власнику у зв'язку з достроковим припиненням його зобов'язань перед третіми особами".
 
Враховано редакційно    
    -9- Бевзенко В.Ф.
Доповнити ст.1 таким терміном:
"Відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності (відчуження) – перехід права власності на земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які знаходяться у приватній власності, за плату до державної чи комунальної власності шляхом їх викупу чи примусового відчуження".
 
Враховано    
11. 3) примусове відчуження земельних ділянок - комплекс організаційно-правових, фінансових та інших дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування згідно із законодавством, спрямованих на примусове припинення права власності на земельні ділянки з мотивів суспільної необхідності на підставі і в порядку, встановленому законом;
 
-10- Кармазін Ю.А.
Пункт 3 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції: "3) примусове
відчуження об'єктів права приватної власності для державних потреб —
комплекс організаційно-правових, фінансових та інших дій органів державної влади згідно із законодавством, спрямованих на примусове припинення права власності на об'єкти права приватної власності з мотивів суспільної необхідності за умови попереднього й рівноцінного відшкодування на підставі і в порядку, встановленому законом. В умовах воєнного чи надзвичайного стану примусове відчуження таких об'єктів допускається з наступним повним відшкодуванням їх вартості;"
 
Враховано частково   примусове відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності – перехід права власності на земельні ділянки, інші об’єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, до держави чи територіальної громади з мотивів суспільної необхідності за рішенням суду;
 
12. 4) суспільна необхідність - обумовлена загальнодержавними інтересами нагальна необхідність, для задоволення якої допускається примусове відчуження земельної ділянки;
 
-11- Писаренко В.В.
у п.4 ст. 1 після слова: "інтересами" доповнити словами "або інтересами територіальної громади"
 
Враховано   суспільна необхідність – обумовлена загальнодержавними інтересами або інтересами територіальної громади виключна необхідність, для забезпечення якої допускається примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, у встановленому законом порядку;
 
    -12- Ткач Р.В.
У статті 1 визначення "суспільна необхідність" викласти в такій редакції:
"суспільна необхідність – обумовлена суспільними інтересами нагальна потреба у отриманні земельної ділянки, для задоволення якої допускається примусове відчуження земельної ділянки у випадках, передбачених цим законом та виключно за умови неможливості задовольнити цю потребу шляхом викупу земельної ділянки для суспільних потреб".
 
Враховано редакційно    
    -13- Слободян О.В.
викласти пункт 4 статті 1 в наступній редакції: "суспільна необхідність - обумовлена загальнодержавними інтересами або інтересами територіальної громади нагальна необхідність, для задоволення якої допускається примусове відчуження земельної ділянки".
 
Враховано    
    -14- Кармазін Ю.А.
Пункт 4 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції: "4) суспільна необхідність — обумовлена державними інтересами нагальна необхідність, для задоволення якої допускається примусове відчуження об'єкта права приватної власності".
 
Враховано редакційно    
13. 5) суспільні потреби - потреби у земельних ділянках для задоволення інтересів держави чи територіальної громади.
 
-15- Кармазін Ю.А.
Пункт 5 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції: "5) суспільні потреби — потреби в об'єкті права приватної власності для задоволення інтересів держави чи територіальної громади."
 
Враховано   суспільна потреба – обумовлена загальнодержавними інтересами або інтересами територіальної громади потреба у земельних ділянках, у тому числі тих, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, викуп яких здійснюється в порядку, встановленому законом;
 
14. Стаття 2. Сфера дії цього Закону
 
   Стаття 2. Сфера дії цього Закону
 
15. 1. Дія цього Закону поширюється на суспільні відносини, пов’язані з викупом земельних ділянок, що перебувають у власності громадян або юридичних осіб, для задоволення суспільних потреб, та примусовим відчуженням земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності, якщо такі потреби не можуть бути задоволені з використанням земель державної чи комунальної власності.
 
-16- Бевзенко В.Ф.
Частину першу статті 2 після слів: "земельних ділянок" доповнити словами: "земельних ділянок, житлових будинків, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, що розміщені на ній"
 
Враховано редакційно   1. Дія цього Закону поширюється на суспільні відносини, пов’язані з викупом земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для забезпечення суспільних потреб чи пов’язані з примусовим відчуженням зазначених об’єктів нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності, якщо такі потреби не можуть бути забезпечені шляхом використання земель державної чи комунальної власності.
 
    -17- Палиця І.П.
Частину першу статті 2 викласти в такій редакції:
„1. Дія цього Закону поширюється на суспільні відносини, пов'язані з викупом земельних ділянок, що перебувають у власності громадян або юридичних осіб, для задоволення суспільних потреб, та примусовим відчуженням земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності, якщо такі потреби не можуть бути задоволені за рахунок використання земель державної чи комунальної власності".
 
Враховано    
16. 2. Дія цього Закону не поширюється на:
 
   2. Дія цього Закону не поширюється на суспільні відносини, що виникають у разі:
 
17. суспільні відносини, що виникають у разі звернення стягнення на земельну ділянку за невиконання боргових зобов’язань, забезпечених заставою такої ділянки;
 
-18- Писаренко В.В.
У абз. 2 ч. 2 ст. 2 виключити слова: "за невиконання боргових зобов'язань, забезпечених заставою такої ділянки"
 
Враховано   звернення стягнення на земельну ділянку, інші об'єкти нерухомого майна, що на ній розміщені;
 
    -19- Кармазін Ю.А.
Абзац 1 частини 2 статті 2 в такій редакції:
"1) суспільні відносини, що виникають у разі звернення стягнення на об'єкти права приватної власності за невиконання боргових зобов'язань, забезпечених заставою таких об'єктів;"
 
Враховано редакційно    
18. вилучення (викуп) земельних ділянок, що перебувають у державній та комунальній власності;
 
-20- Писаренко В.В.
у абз. 2 ч. 2 ст. 2 слово "та" замінити словами "та/або"
Абзац 2 частини 2 статті 2 викласти в такій редакції: "2) вилучення (викуп) об'єктів права приватної власності, що перебувають у державній та комунальній власності;"
 
Враховано   вилучення (викупу) земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у державній та/або комунальній власності;
 
19. суспільні відносини, пов’язані з відшкодуванням втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, у разі викупу земельних ділянок для суспільних потреб;
 
-21- Кармазін Ю.А.
Абзац 3 частини 2 статті 2 викласти в такій редакції: "3) суспільні відносини, пов'язані з відшкодуванням втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, у разі викупу земельних ділянок для суспільних потреб;"
 
Враховано   відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, у разі викупу земельних ділянок для суспільних потреб;
 
20. суспільні відносини, пов’язані з купівлею-продажем земельних ділянок та укладенням інших цивільно-правових договорів між власником земельної ділянки та іншими громадянами або юридичними особами з метою задоволення приватних інтересів;
 
-22- Кармазін Ю.А.
Абзац 4 частини 2 статті 2 викласти в такій редакції: "4) суспільні відносини, пов'язані з купівлею-продажем об'єктів права приватної власності та укладенням інших цивільно-правових договорів між власником об'єкта права приватної власності, та іншими громадянами або юридичними особами з метою задоволення приватних інтересів;"
 
Враховано редакційно   укладення інших цивільно-правових угод з інших підстав, ніж визначені статтею 7 цього Закону;
 
21. примусове відчуження земельних ділянок в умовах воєнного чи надзвичайного стану.
 
-23- Кармазін Ю.А.
Вилучити абзац 5 частини 2.
 
Відхилено   примусового відчуження земельних ділянок в умовах воєнного чи надзвичайного стану (реквізиції);
конфіскації земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені;
викупу пам'яток історії та культури, яким загрожує пошкодження або знищення, внаслідок дій або бездіяльності їх власника;
припинення права власності особи на майно, яке не може їй належати.
 
    -24- Бевзенко В.Ф.
Абзац п'ятий частини другої викласти у наступній редакції: "реквізицію та конфіскацію земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна"
 
Враховано частково    
    -25- Бевзенко В.Ф.
Частину другу доповнити абзацами шостим-сьомим такого змісту відповідно до вимог ст. ст. 348, 352 Цивільного кодексу України: "викуп пам'яток історії та культури, яким загрожує пошкодження або знищення у зв’язку із діями або бездіяльністю їх власника; припинення права власності особи на майно, яке не може їй належати".
 
Враховано    
22. Стаття 3. Земельна ділянка як об’єкт відчуження
 
-26- Шпенов Д.Ю.
Назву статті 3 викласти таким чином: "Об'єкт відчуження"
 
Враховано   Стаття 3. Об’єкт відчуження
 
    -27- Кармазін Ю.А.
Назву статті 3 "Земельна ділянка як об'єкт відчуження" викласти в такій редакції: "Об'єкт права приватної власності як об'єкт відчуження"
 
Враховано редакційно    
    -28- Ткач Р.В.
Назву статті 3 законопроекту викласти у наступній редакції:
"Стаття 3. Об’єкти відчуження"
 
Враховано    
23. 1. Об’єктом відчуження за цим Законом може бути земельна ділянка чи її частина, житловий будинок, інші будівлі, споруди, багаторічні насадження, що розміщені на ній, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб.
 
-29- Слободян О.В.
в статті 3 поряд із словом "відчуження" використовувати "або викупу", а поряд зі словосполученням "що відчужується" використовувати "або викуповується".
 
Враховано в ст.1 у визначенні терміну "відчуження"  1. Об’єктом відчуження є земельна ділянка (її частина), житловий будинок, інші будівлі, споруди, багаторічні насадження, що на ній розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.
 
    -30- Кармазін Ю.А.
Частина 1 статті 3 викласти в такій редакції:
"1. За цим Законом об'єктом відчуження можуть бути об'єкти права приватної власності (земельна ділянка чи її частина, житловий будинок, інші будівлі, споруди, багаторічні насадження, що розміщені на ній), які перебувають у власності громадян або юридичних осіб."
 
Враховано редакційно    
    -31- Шаров І.Ф.
У першому абзаці ст.3 після слова "житловий будинок" додати "будинок (и) господарського призначення".
 
Враховано редакційно    
    -32- Шаров І.Ф.
У першому абзаці ст.3 після слова "ділянки" додати "нерухомого майна (чи його частини)".
 
Враховано редакційно    
24. 2. Якщо власник земельної ділянки (її частини), що відчужується, є також власником житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, що розміщені на ній, вимога про відчуження земельної ділянки розглядається разом з вимогою про припинення права власності на зазначені об’єкти.
 
   2. У разі якщо власник земельної ділянки (її частини), що відчужується, є також власником житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, що на ній розміщені, вимога про відчуження земельної ділянки розглядається разом з вимогою про припинення права власності на зазначені об’єкти.
 
25. 3. Якщо власник земельної ділянки (її частини), що відчужується, не є власником житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, що розміщені на ній, власник таких об’єктів залучається до участі у переговорах про відчуження земельної ділянки.
 
   3. У разі якщо земельна ділянка, що викуповується, та розміщені на ній житловий будинок, інші будівлі, споруди чи багаторічні насадження перебувають у власності кількох осіб, питання про викуп вирішується з кожним власником окремо.
 
26. 4. Якщо земельна ділянка, що відчужується, житловий будинок, інші будівлі, споруди, багаторічні насадження, що розміщені на ній, перебувають у власності кількох осіб, питання про відчуження розглядається з кожним із власників.
 
   4. У разі якщо земельна ділянка (її частина), що відчужується, житловий будинок, інші будівлі, споруди, багаторічні насадження, що на ній розміщені, перебувають у власності кількох осіб, питання про відчуження розглядається з кожним із власників.
 
27. 5. У разі коли частина земельної ділянки відчужується, а решта площі такої ділянки не може раціонально використовуватися за цільовим призначенням, власник земельної ділянки може вимагати від органу, який відчужує частину земельної ділянки, відчуження усієї земельної ділянки.
 
-33- Бевзенко В.Ф.
Частину п'яту статті 3 викласти у наступній редакції:
"5. У разі коли частина земельної ділянки відчужується, а решта площі такої ділянки не може раціонально використовуватися за цільовим призначенням, власник земельної ділянки може вимагати від органу, який здійснює викуп, примусове відчуження частини земельної ділянки, викупу (примусового відчуження) усієї земельної ділянки."
 
Враховано редакційно   5. У разі якщо відчужується частина земельної ділянки, а решта її площі не може раціонально використовуватися за цільовим призначенням, за вимогою власника земельної ділянки відчуженню підлягає вся земельна ділянка.
 
    -34- Шпенов Д.Ю.
Частину п'яту статті 3 викласти у такій редакції:
"5. У разі коли частина земельної ділянки відчужується, а решта площі такої ділянки не може раціонально використовуватися за цільовим призначенням, орган, який відчужує частину земельної ділянки, на вимогу власника земельної ділянки, зобов’язаний викупити усю земельну ділянку"
 
Враховано редакційно    
    -35- Кармазін Ю.А.
Частину 5 статті 3 викласти в такій редакції:
"5. У разі коли частина земельної ділянки примусово відчужується, а решта площі такої ділянки не може раціонально використовуватися за цільовим призначенням, державний орган, який відчужує частину земельної ділянки, зобов'язаний за вимогою власника земельної ділянки відчужувати усю земельну ділянку."
 
Враховано редакційно    
    -36- Ткач Р.В.
У частині 5 статті 3 законопроекту слово "відчужує" замінити словом "придбаває", після слова "частину" доповнити словом "відчужуваної", слово "відчуження " замінити словом "придбання".
 
Враховано редакційно    
28. Стаття 4. Принципи відчуження земельних ділянок
 
-37- Шпенов Д.Ю.
Назву статті 4 викласти у такій редакції:
"Стаття 4. Принципи припинення права власності на об'єкти відчуження""
 
Враховано редакційно   Стаття 4. Принципи відчуження об'єктів права приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності
 
    -38- Кармазін Ю.А.
Назву статті 4 "Принципи відчуження земельних ділянок" викласти в такій редакції: "Принципи відчуження об'єктів права приватної власності"
 
Враховано    
29. 1. Громадяни або юридичні особи не можуть бути протиправно позбавлені права приватної власності на земельні ділянки.
 
-39- Бевзенко В.Ф.
У частині першій слова: "земельні ділянки" замінити словами: "земельні ділянки, житловий будинок, інші будівлі, споруди, багаторічні насадження, що розміщені на ній"
 
Враховано редакційно   1. Фізичні або юридичні особи не можуть бути протиправно позбавлені права приватної власності на земельні ділянки, інші об'єкти нерухомого майна, що на них розміщені.
 
    -40- Шпенов Д.Ю.
Частину першу статті 4 викласти у такій редакції:
"1. Громадяни або юридичні особи не можуть бути протиправно позбавлені права приватної власності на земельні ділянки, житловий будинок, інші будівлі, споруди, багаторічні насадження у зв’язку з викупом земельної ділянки, на якій вони розташовані""
 
Враховано редакційно    
    -41- Шпенов Д.Ю.
Доповнити статтю 4 новою частиною другою такого змісту:
"2. Якщо житловий будинок, що розташований на земельній ділянці, підлягає знесенню у зв’язку із викупом земельної ділянки, особам, які проживали у ньому як власники, та членам їх сімей, а також особам, яка проживали у ньому як наймачі, та членам їх сімей надається інше житло відповідно до закону."
 
Враховано в част.7 цієї статті   
    -42- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 4 "1. Громадяни або юридичні особи не можуть бути протиправне позбавлені права приватної власності на земельні ділянки." викласти в такій редакції: "1. Громадяни або юридичні особи не можуть бути протиправне позбавлені права приватної власності на об'єкти права приватної власності."
 
Враховано редакційно    
30. 2. Викуп та примусове відчуження земельних ділянок, що перебувають у власності громадян або юридичних осіб, допускається на підставі та в порядку, встановлених цим Законом.
 
-43- Клюєв С.П.
Частину другу статті 4 після слова: "встановлених" доповнити словами: "Земельним кодексом України та"
 
Відхилено   2. Викуп чи примусове відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, допускаються на підставі і в порядку, встановлених цим Законом.
 
    -44- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 4 викласти в такій редакції: "2. Викуп об'єктів права приватної власності, що перебувають у власності громадян або юридичних осіб, допускається на підставі угоди між сторонами.".
 
Враховано редакційно    
31. 3. Викуп та примусове відчуження земельних ділянок, що перебувають у власності громадян або юридичних осіб, може здійснюватися за умови попереднього і повного відшкодування вартості земельної ділянки, житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, що розміщені на ній, відповідно до закону. Примусове відчуження земельних ділянок і нерухомого майна, що розміщене на них, з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.
 
-45- Бевзенко В.Ф.
Речення друге частини третьої статті 4 виключити так, як дія цього закону не поширюється на ці випадки.
 
Враховано   3. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, можуть здійснюватися за умови відшкодування їх вартості відповідно до закону.
Примусове відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості на підставі і в порядку, встановлених законом.
 
    -46- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 4 викласти в такій редакції: "3. Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування вартості цих об'єктів (земельної ділянки, житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, що розміщені на ній).
Примусове відчуження таких об'єктів для державних потреб з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану".
 
Враховано редакційно    
    -47- Шпенов Д.Ю.
Частину четверту статті 4 вважати частиною четвертою і викласти у такій редакції:
"4. Викуп та примусове відчуження земельних ділянок, що перебувають у власності громадян або юридичних осіб, може здійснюватися за умови попереднього і повного відшкодування вартості земельної ділянки, житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, що розміщені на ній та забезпечення осіб, які проживали у житловому будинку як власники, та членів їх сімей, а також осіб, які проживали у житловому будинку як наймачі, та членів їх сімей житлом відповідно до закону"
 
Враховано редакційно в част. 4 та 7 цієї статті   
32. 4. Викуп земельних ділянок здійснюється як виняток у разі відсутності інших варіантів можливого розміщення об’єктів, зазначених у статтях 8 та 9 цього Закону, у найменш обтяжливий для власника земельної ділянки спосіб з дотриманням вимог екологічної безпеки та із забезпеченням подальшого раціонального використання земельних ділянок.
 
-48- Бевзенко В.Ф.
Частину четверту статті 4 викласти у такій редакції:
"4. Викуп та примусове відчуження земельних ділянок земельних ділянок здійснюється як виняток з дотриманням вимог екологічної безпеки, із забезпеченням подальшого раціонального використання земельних ділянок, у разі, коли об'єкти, визначені у статтях 8, 9 цього Закону, можна розмістити виключно на земельних ділянках, які відчужуються, або розміщення таких об’єктів на інших ділянках безпосередньо зумовить завдання значних збитків або спричинить інші значні негативні наслідки для відповідної територіальної громади, держави або суспільства в цілому".
 
Враховано   4. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб, примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності здійснюється як виняток з дотриманням вимог екологічної безпеки, із забезпеченням подальшого раціонального використання земельних ділянок, у разі якщо об'єкти, визначені у статтях 8 і 9 цього Закону, можна розмістити виключно на земельних ділянках, що відчужуються, або якщо розміщення таких об’єктів на інших земельних ділянках безпосередньо завдасть значних матеріальних збитків або спричинить негативні екологічні наслідки відповідній територіальній громаді, суспільству або державі в цілому.
 
    -49- Клюєв С.П.
Друге речення частини 3 викласти у такій редакції: "Примусове відчуження земельних ділянок і нерухомого майна, що розміщено на них, з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається у випадках, коли земельна ділянка не може належати фізичній чи юридичній особі на праві власності з підстав, встановлених Земельним кодексом України, а також в умовах воєнного чи надзвичайного стану".
 
Відхилено    
    -50- Слободян О.В.
Викласти частину 4 у такій редакції:
"4. Викуп та примусове відчуження земельних ділянок здійснюється як виняток у разі відсутності інших варіантів можливого розміщення об'єктів, зазначених у статтях 8, 9 та 18 цього Закону, у найменш обтяжливий для власника земельної ділянки спосіб з дотриманням вимог екологічної безпеки та забезпеченням подальшого раціонального використання земельної ділянки"
 
Враховано редакційно    
33. 5. Викуплена земельна ділянка не може бути передана в користування фізичній чи юридичній особі для цілей, не пов’язаних із задоволенням суспільних потреб, заявлених у рішенні органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про викуп зазначеної земельної ділянки.
 
-51- Бевзенко В.Ф.
У частині п'ятій після слів "викуплена" доповнити словами: "або примусово відчужена", слово: "користування" замінити словами "користування, власність".
 
Враховано   5. Викуплена або примусово відчужена земельна ділянка не може бути передана в користування або у власність фізичній чи юридичній особі для цілей, не пов’язаних із забезпеченням суспільних потреб або суспільної необхідності, визначених у рішенні органу державної влади чи органу місцевого самоврядування про відчуження зазначеної земельної ділянки.
6. Примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності здійснюється за умови надання її власнику відповідно іншої рівноцінної земельної ділянки, якщо інше не погоджено з власником відчужуваної земельної ділянки.
7. Примусове відчуження жилого будинку (частини будинку, жилого приміщення) у зв’язку з викупом або примусовим відчуженням земельної ділянки здійснюється за умови надання його власнику (власникам) у власність іншого благоустроєного жилого будинку (частини будинку, жилого приміщення) з дотриманням вимог, передбачених житловим законодавством, якщо інше не погоджено з власником (власниками) відчужуваного жилого будинку (частини будинку, жилого приміщення).
 
    -52- Шаров І.Ф.
П’яту частину статті 4 викласти в такій редакції:
"5. Викуплена земельна ділянка (нерухоме майно або його частина), що там знаходиться, не може бути передана в користування фізичній чи юридичній особі для цілей, не пов’язаних із задоволенням суспільних потреб, заявлених у рішенні органу виконавчої влади чи органах місцевого самоврядування про викуп зазначеної земельної ділянки".
 
Враховано редакційно    
    -53- Слободян О.В.
Частину 5 викласти у такій редакції:
"5. Викуплена або відчужена земельна ділянка не може бути передана в користування або власність фізичній чи юридичній особі для цілей, не пов'язаних із задоволенням суспільних потреб, заявлених у рішенні органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про викуп зазначеної земельної ділянки."
 
Враховано редакційно    
    -54- Писаренко В.В.
Ч.5 ст. 4 після слів "суспільних потреб" доповнити словами "або з мотивів суспільної необхідності"
 
Враховано    
    -55- Бевзенко В.Ф.
Доповнити статтю 4 частиною шостою такого змісту:
"6. Примусове відчуження земельної ділянки та розташованих на ній житлового будинку, жилих приміщень з мотивів суспільної необхідності, здійснюється за умови надання її власнику у власність відповідно іншої земельної ділянки, житлового будинку, жилих приміщень (крім випадків, коли інше не погоджено власником відчужуваних об'єктів)."
 
Враховано    
    -56- Слободян О.В.
Доповнити статтю 4 частиною 6 в наступній редакції:
"6. Спори щодо викупу та примусового відчуження земельних ділянок вирішуються в порядку адміністративного судочинства"
 
Враховано в ст. 18 та Прикінцевих положеннях цього Закону   
    -57- Слободян О.В.
По тексту статті 4 поряд зі словами "відчужувана", "відчужується", "відчуження" використовувати "що викуповується", "викуп" у відповідних відмінках.
 
Враховано редакційно    
    -58- Клюєв С.П.
Доповнити частиною 6 в такій редакції:
"6. Припинення права власності на земельну ділянку, яка на підставі статті 84 цього Кодексу може перебувати виключно у державній власності, здійснюється шляхом добровільної відмови власника від такої земельної ділянки, внаслідок чого останній має право за рішенням відповідного органу виконавчої влади або місцевого самоврядування отримати у власність земельну ділянку такої ж площі і з таким же цільовим призначенням в межах тієї ж адміністративно-територіальної одиниці, замість ділянки, право власності на яку припиняється. В разі незгоди власника земельної ділянки на добровільну відмову від права власності таку ділянку та наявності суспільних потреб або суспільної необхідності, відповідний орган виконавчої влади або місцевого самоврядування має право здійснити примусове відчуження земельної ділянки відповідно до закону за умови попереднього надання у власність земельної ділянки такої ж площі і з таким же цільовим призначенням в межах тієї ж адміністративно-територіальної одиниці, замість ділянки, право власності на яку припиняється, або викупу за викупною ціною"
 
Відхилено    
34. Стаття 5. Порядок визначення викупної ціни
 
   Стаття 5. Порядок визначення викупної ціни
 
35. 1. Викупна ціна включає вартість земельної ділянки, житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, що розміщені на ній, з урахуванням збитків, завданих власникові внаслідок викупу земельної ділянки, включаючи збитки, які будуть завдані власнику у зв’язку з достроковим припиненням його зобов’язань перед третіми особами, зокрема упущену вигоду, у повному обсязі. У разі надання власнику іншої земельної ділянки замість відчуженої у викупну ціну включається вартість виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на надану земельну ділянку та державну реєстрацію прав на неї.
 
-59- Писаренко В.В.
У ч. 1 ст. 5 після слів "завдані власнику" доповнити словами "та/або користувачеві земельної ділянки, житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, що розміщені на ній"
 
Відхилено   1. Викупна ціна включає вартість земельної ділянки (її частини), житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, що на ній розміщені, з урахуванням збитків, завданих власнику внаслідок викупу земельної ділянки, у тому числі збитків, що будуть завдані власнику у зв’язку з достроковим припиненням його зобов’язань перед третіми особами, зокрема упущена вигода, у повному обсязі.
У разі надання власнику іншої земельної ділянки замість відчуженої у викупну ціну включається вартість виготовлення документації із землеустрою, розроблення якої необхідне для отримання у власність такої земельної ділянки, а також витрати, пов’язані з державною реєстрацією прав на неї.
 
    -60- Бевзенко В.Ф.
У частині першій статті 5 слова: "технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на надану земельну ділянку та державну реєстрацію прав на неї" замінити словами: "документації із землеустрою, розроблення якої є необхідним для отримання у власність земельної ділянки, а також витрати, пов’язані із державною реєстрацією прав на неї",
 
Враховано    
    -61- Палиця І.П.
Перше речення частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
„1. Викупна ціна включає вартість земельної ділянки, житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, що розміщені на ній, з урахуванням прямих збитків, завданих власникові внаслідок викупу земельної ділянки, включаючи збитки, які будуть завдані власнику у зв'язку з достроковим припиненням його зобов'язань перед третіми особами".
 
Враховано частково    
    -62- Шпенов Д.Ю.
Частину першу статті 5 після слова: "включає" доповнити словом: "ринкову"
 
Враховано редакційно в частині 2 цієї статті.   
    -63- Шпенов Д.Ю.
Статтю 5 після частини першої доповнити новою частиною другою такого змісту:
"2. Викупна ціна, строки та інші умови викупу визначаються за домовленістю із власником земельної ділянки."
 
Відхилено    
36. 2. Вартість земельної ділянки, яка відчужується або передається у власність замість відчуженої, визначається за договором на підставі її експертної грошової оцінки.
 
-64- Клюєв С.П.
у статті 5 частину другу викласти у такій редакції:
"2. Вартість земельної ділянки, яка відчужується або передається у власність замість відчуженої, визначається за договором на підставі її експертної грошової оцінки."
 
Враховано   2. Вартість земельної ділянки, що відчужується або передається у власність замість відчуженої, визначається за договором на підставі її експертної грошової оцінки, проведеної відповідно до закону.
 
    -65- Бевзенко В.Ф.
Частину другу статті 5 доповнити абзацом другим такого змісту:
"В разі, якщо земельна ділянка, інший об'єкт нерухомого майна, які підлягають викупу для суспільних потреб або примусовому відчуженню з мотивів суспільної необхідності, були продані її власнику за ціну, яка перевищує вартість такого майна, визначену внаслідок проведення оцінки такого майна, їх викуп здійснюється з урахуванням вказаної ціни."
 
Відхилено    
    -66- Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 5 вважати частиною третьою і перед словом: "Вартість" доповнити словом: "Ринкова"
 
Враховано редакційно    
    -67- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 5 викласти в такій редакції: "2. Викупна ціна об'єкта права приватної власності повинна включати в себе повну вартість об'єкта (земельної ділянки, житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, що розміщені на ній) та збитки у повному обсязі, завдані власникові внаслідок викупу земельної ділянки, включаючи витрати на відновлення цих об'єктів (вартість виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на надану земельну ділянку та державну реєстрацію прав на неї), та у зв'язку з достроковим припиненням його зобов'язань перед третіми особами, зокрема упущену вигоду.
 
Враховано редакційно    
37. За рішенням Кабінету Міністрів України для викупу за рахунок коштів державного бюджету чи відповідного органу місцевого самоврядування - за рахунок місцевого бюджету викупна ціна може бути більшою, ніж вартість відчужуваної земельної ділянки, визначена за результатами експертної грошової оцінки, але не більше ніж на 100 відсотків.
 
-68- Писаренко В.В.
Ч.2 ст. 5 слід доповнити чіткими випадками, за яких допускається збільшення ціни на 100 % або ж виключити можливість збільшення ціни продажу
 
Враховано      
    -69- Палиця І.П.
У частині другій статті 5 виключити абзац другий.
 
Враховано    
38. 3. Звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які відчужуються, підлягають обов’язковому рецензуванню в установленому порядку.
 
-70- Бевзенко В.Ф.
Ч.3 ст. 5 викласти в такій редакції:
"3. Звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які відчужуються, підлягають рецензуванню та державній експертизі землевпорядної документації у випадках та порядку, визначених законом".
 
Враховано   3. Звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що відчужуються, підлягають рецензуванню, державній експертизі землевпорядної документації, у випадках та в порядку, визначених законом.
 
39. 4. Звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності, які передаються у власність замість відчужених земельних ділянок, підлягають обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації.
 
-71- Бевзенко В.Ф.
Ч. 4 ст. 5 виключити
 
Враховано      
40. 5. Суб’єкти оціночної діяльності для проведення такої оцінки визначаються органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування в порядку, визначеному законом, а вартість послуг таких суб’єктів, послуг з рецензування звітів з експертної грошової оцінки та їх державної експертизи сплачується за рахунок коштів відповідних бюджетів.
 
-72- Шпенов Д.Ю.
Частину п'яту статті 5 вважати частиною шостою і доповнити абзацом другим такого змісту:
"Якщо власник заперечує проти відчуження свого нерухомого майна за оцінкою, проведеною суб'єктом оціночної діяльності, визначеного органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування, власник запрошує іншого суб'єкта оціночної діяльності для визначення вартості майна. У цьому випадку витрати на призначення суб'єкта оціночної діяльності несе власник"
 
Враховано   4. Суб’єкти оціночної діяльності для проведення такої оцінки визначаються органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування в порядку, визначеному законом, а вартість надання послуг з рецензування або проведення державної експертизи звітів з експертної грошової оцінки сплачуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.
5. У разі якщо власник виступає проти відчуження свого нерухомого майна за оцінкою, проведеною суб'єктом оціночної діяльності, визначеним органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування, він може залучити іншого суб'єкта оціночної діяльності для визначення вартості нерухомого майна чи проведення рецензування звіту з оцінки такого майна. У цьому разі витрати на виконання таких послуг несе власник майна.
 
41. 6. Визначення вартості земельної ділянки, нерухомого майна, що розміщене на ній, з урахуванням збитків, завданих власникові внаслідок викупу земельної ділянки, включаючи збитки, які будуть завдані власнику у зв’язку з достроковим припиненням його зобов’язань перед третіми особами, зокрема упущену вигоду, здійснюється в порядку, встановленому законодавством.
 
-73- Писаренко В.В.
У част. 6 ст. 5 після слів "завдані власнику" доповнити словами "та/або користувачеві земельної ділянки, житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, що розміщені на ній"
 
Відхилено      
    -74- Палиця І.П.
Чстину шосту викласти в такій редакції:
„1. Визначення вартості земельної ділянки, нерухомого майна, що розміщене на ній, з урахуванням прямих збитків, завданих власникові внаслідок викупу земельної ділянки, включаючи збитки, які будуть завдані власнику у зв'язку з достроковим припиненням його зобов'язань перед третіми особами, здійснюється в порядку, встановленому законодавством".
 
Відхилено    
    -75- Кармазін Ю.А.
Вилучити частину шосту статті 5.
 
Враховано    
    -76- Шпенов Д.Ю.
Частину шосту статті 5 вважати частиною сьомою і після слова: "Визначення" доповнити словом: "ринкової"
 
Відхилено    
    -77- Палиця І.П.
Додати частину сьому такого змісту:
„7. Викупна ціна може бути більшою, ніж експертна грошова оцінка земельної ділянки, що викуповується, але не більше ніж на 100%.
Якщо власник земельної ділянки не згоден з викупною вартістю, питання вирішується в судовому порядку."
 
Відхилено    
42. Стаття 6. Фінансування заходів з відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності
 
-78- Слободян О.В.
У назві та по тексту статті 6 поряд зі словом "відчуження" використовувати "та викупу".
 
Враховано редакційно в ст.1 у визначенні терміну "відчуження"  Стаття 6. Фінансування заходів щодо відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності
 
    -79- Кармазін Ю.А.
Заголовок статті 6 викласти в такій редакції: "Стаття 6. Фінансування заходів з відчуження об'єктів права приватної власності з виняткових мотивів суспільної необхідності", оскільки Конституцією України передбачається що "примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості".
 
Враховано частково    
43. 1. Заходи з відчуження земельних ділянок, що перебувають у власності громадян або юридичних осіб, для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності здійснюються за рахунок коштів відповідних бюджетів.
 
-80- Бевзенко В.Ф.
Частину першу статті 6 після слова: "бюджетів" доповнити словами: "а також за рахунок коштів юридичних осіб, які звернулись з ініціативою щодо відчуження земельних ділянок".
 
Відхилено   Заходи щодо відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності здійснюються за рахунок коштів відповідних бюджетів.
 
    -81- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 6 викласти в такій редакції: " 1. Заходи з відчуження об'єктів права приватної власності, що перебувають у власності громадян або юридичних осіб, з мотивів суспільної необхідності здійснюються за рахунок коштів державного бюджету.
 
Відхилено    
44. РОЗДІЛ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
45. ВИКУП ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ
 
   ВИКУП ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ІНШИХ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ЩО НА НИХ РОЗМІЩЕНІ, ДЛЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ
 
46. Стаття 7. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб
 
-82- Кармазін Ю.А.
Заголовок статті 7 викласти в такій редакції: "Стаття 7. Викуп об'єктів права приватної власності для суспільних потреб"
 
Враховано редакційно   Стаття 7. Викуп земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб
 
47. 1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному цим Законом, та відповідно до повноважень, визначених Земельним кодексом України, мають право викупу земельних ділянок, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб, для таких суспільних потреб:
 
-83- Кармазін Ю.А.
Перше речення частини 1 статті 7 викласти в такій редакції: "1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, у порядку, визначеному цим Законом, та відповідно до їхніх повноважень визначених законом, мають право, лише як виняток, викупу на умовах цивільно-правового договору об'єктів права приватної власності, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб, для таких суспільних потреб:", що не суперечить вимогам статті 41 Конституції України.
 
Відхилено   1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень та в порядку, визначених цим Законом, мають право викупу земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для таких суспільних потреб:
 
48. 1) забезпечення національної безпеки та оборони;
 
   забезпечення національної безпеки і оборони;
 
49. 2) будівництво та обслуговування лінійних об’єктів і об’єктів транспортної та енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, нафто- та газопроводів, водопроводів, ліній електропередачі, зв’язку, аеропортів, нафтових та газових терміналів, електростанцій та об'єктів, необхідних для їх експлуатації);
 
-84- Кармазін Ю.А.
Пункт 2 частини 1 статті 7 викласти в такій редакції: "2) будівництво та обслуговування: лінійних об'єктів і об'єктів транспортної та енергетичної інфраструктури загальнодержавного значення, що знаходяться у власності держави (доріг, мостів, естакад, нафто- та газопроводів, водопроводів, ліній електропередачі, зв'язку, аеропортів, нафтових та газових терміналів, електростанцій та об'єктів, необхідних для їх експлуатації);"
 
Відхилено   будівництво, капітальний ремонт, реконструкція та обслуговування лінійних об’єктів та об’єктів транспортної і енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, нафто-, газо- та водопроводів, ліній електропередачі, зв’язку, аеропортів, нафтових і газових терміналів, електростанцій) та об'єктів, необхідних для їх експлуатації;
 
    -85- Бевзенко В.Ф.
Пункт 2 частини першої статті 7 після слова: "будівництво" доповнити словами: "капітальний ремонт, реконструкція"
 
Враховано    
50. 3) розміщення дипломатичних і прирівняних до них представництв іноземних держав та міжнародних організацій;
 
-86- Кармазін Ю.А.
Вилучити пункт 3 частини першої статті 7
 
Відхилено   розміщення іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій в Україні згідно з міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 
51. 4) будівництво та обслуговування гірничодобувних підприємств, що експлуатують родовища корисних копалин загальнодержавного значення;
 
-87- Бевзенко В.Ф.
Пункт 4 частини першої статті 7 викласти у такій редакції: "розміщення об'єктів, пов'язаних із видобуванням корисних копалин"
 
Враховано редакційно   розміщення та обслуговування об'єктів, пов'язаних із видобуванням корисних копалин;
 
    -88- Кармазін Ю.А.
Пункт 4 частини 1 статті 7 викласти в такій редакції: ""4) будівництво та обслуговування гірничодобувних підприємств, що експлуатують родовища корисних копалин загальнодержавного значення і знаходяться у власності держави;"
 
Відхилено    
    -89- Клюєв С.П.
Пункт четвертий частини першої статті 7 викласти у такій редакції:
"4) для експлуатації родовищ корисних копалин загальнодержавного значення підприємствами, що отримали відповідні дозволи (ліцензії);"
 
Враховано редакційно    
52. 5) будівництво та обслуговування промислових та інших підприємств, що мають стратегічне значення для розвитку регіону;
 
-90- Бевзенко В.Ф.
Пункт 5 частини першої статті 7 виключити.
 
Враховано      
    -91- Лук'янчук Р.В.
у законопроекті необхідно прописати чіткіше і повніше формулювання "підприємств, що мають стратегічне значення для розвитку регіону", оскільки законодавством таке визначення не встановлено.
 
Відхилено    
    -92- Слободян О.В.
Викласти пункт 5 частини 1 Статті 7 в наступній редакції:
"5) будівництво та обслуговування промислових та інших підприємств, що мають стратегічне значення для розвитку регіону та які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави."
 
Відхилено    
    -93- Кармазін Ю.А.
Пункт 5 частини 1 статті 7 викласти в такій редакції: "5) будівництво та обслуговування промислових та інших підприємств, що знаходяться у власності держави і мають стратегічне значення для розвитку регіону;"
 
Відхилено    
53. 6) будівництво захисних гідротехнічних споруд;
 
   будівництво захисних гідротехнічних споруд;
 
54. 7) будівництво та обслуговування нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, необхідних для їх експлуатації;
 
   будівництво та обслуговування нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, необхідних для їх експлуатації, споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва;
 
55. 8) створення міських парків, будівництво майданчиків відпочинку, стадіонів та інших об’єктів загального користування;
 
-94- Бевзенко В.Ф.
Пункт 8 частини першої статті 7 вважати пунктом 7 і після слова: "стадіонів" доповнити словом: "кладовищ"
 
Враховано   створення міських парків, будівництво дошкільних навчальних закладів, майданчиків відпочинку, стадіонів та кладовищ;
 
    -95- Шпенов Д.Ю.
У пункті 8 частини першої статті 7 слова: "та інших об'єктів загального користування" виключити
 
Враховано    
56. 9) розміщення будівель і споруд органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 
-96- Бевзенко В.Ф.
Пункт 9 частини першої виключити.
 
Враховано      
57. 10) розміщення будівель, споруд та інших виробничих об’єктів державної та комунальної власності, у тому числі тих, що призначені для видобування корисних копалин загальнодержавного значення;
 
-97- Шпенов Д.Ю.
Пункт 10 частини першої виключити.
 
Враховано      
    -98- Клюєв С.П.
Пункт десятий частини першої вилучити.
 
Враховано    
58. 11) розташування об’єктів природно-заповідного фонду.
 
   розташування об’єктів природно-заповідного фонду.
 
59. 2. Рішення про викуп земельних ділянок для суспільних потреб органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування приймають на підставі генеральних планів населених пунктів, проектів будівництва та реконструкції лінійних об’єктів, об’єктів транспортної і енергетичної інфраструктури та об’єктів, пов’язаних з видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення, документації із землеустрою, затвердженої в установленому законодавством порядку.
 
-99- Клюєв С.П.
Частину другу викласти в такій редакції:
"2. Рішення про викуп земельних ділянок для суспільних потреб органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування приймають на підставі генеральних планів населених пунктів, проектів будівництва та реконструкції лінійних об'єктів, об'єктів транспортної і енергетичної інфраструктури та об'єктів, пов'язаних з видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення, за ініціативою юридичних осіб, які отримали дозвіл на будівництво об'єктів, вказаних в пункті 2 частини першої цієї статті, або дозволи ліцензії) для користування надрами з метою експлуатації родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, документації із землеустрою, затвердженої в установленому законодавством порядку."
 
Враховано редакційно   2. Рішення про викуп земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб, визначених частиною першою цієї статті, органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування приймають на підставі генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, матеріалів погодження місця розташування таких об’єктів та документації із землеустрою, затверджених в установленому законодавством порядку.
Місце розташування об'єкта, під розміщення якого здійснюється викуп земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, погоджується в порядку, встановленому статтею 151 Земельного кодексу України.
 
    -100- Бевзенко В.Ф.
Частину другу статті 7 після слова: "будівництва" доповнити словом: "капітального ремонту"
Частину другу статті 7 доповнити реченням другим такого змісту:
"Місце розташування об'єкта, під розміщення якого здійснюється викуп земельної ділянки, іншого об'єкта нерухомого майна, погоджується відповідно до вимог статті 151 Земельного кодексу України"
 
Враховано    
    -101- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 7 викласти в такій редакції: "2. Рішення про викуп об'єктів права приватної власності для суспільних потреб органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування приймають на підставі генеральних планів населених пунктів, проектів будівництва та реконструкції лінійних об'єктів, об'єктів транспортної і енергетичної інфраструктури та об'єктів, пов'язаних з видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення, документації із землеустрою, затвердженої в установленому законодавством порядку."
 
Враховано редакційно    
60. Стаття 8. Повноваження органів виконавчої влади щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб
 
-102- Кармазін Ю.А.
Статтю 8 вилучити.
 
Відхилено   Стаття 8. Повноваження органів виконавчої влади щодо викупу земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб
 
61. 1. Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації приймають рішення про викуп земельних ділянок у порядку, визначеному цим Законом, та відповідно до повноважень, визначених Земельним кодексом України, для таких суспільних потреб:
 
-103- Бевзенко В.Ф.
Абзац перший частини першої статті 8 викласти у наступній редакції:
"1. Органи виконавчої влади приймають рішення про викуп земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна, розташованих на ній, які знаходяться за межами населених пунктів, відповідно до повноважень та у порядку визначених цим Законом, для таких суспільних потреб:"
 
Враховано   1. Органи виконавчої влади відповідно до своїх повноважень та в порядку, визначених цим Законом, приймають рішення про викуп земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені (крім об’єктів, викуп яких віднесено до повноважень органів місцевого самоврядування) для таких суспільних потреб:
 
62. 1) забезпечення національної безпеки та оборони;
 
   забезпечення національної безпеки і оборони;
 
63. 2) будівництво та обслуговування лінійних об’єктів і об’єктів транспортної та енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, нафто- та газопроводів, водопроводів, ліній електропередачі, зв’язку, аеропортів, нафтових та газових терміналів, електростанцій та об'єктів, необхідних для їх експлуатації);
 
-104- Бевзенко В.Ф.
Пункт 2 частини першої статті 8 після слова: "будівництво" доповнити словами: "капітальний ремонт, реконструкція"
 
Враховано   будівництво, капітальний ремонт, реконструкція та обслуговування лінійних об’єктів та об’єктів транспортної і енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, нафто- газо- та водопроводів, ліній електропередачі, зв’язку, аеропортів, нафтових і газових терміналів, електростанцій) та об'єктів, необхідних для їх експлуатації;
 
64. 3) розміщення дипломатичних і прирівняних до них представництв іноземних держав та міжнародних організацій;
 
   розміщення іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій в Україні згідно з міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 
65. 4) будівництво та обслуговування гірничодобувних підприємств, що експлуатують родовища корисних копалин загальнодержавного значення;
 
-105- Клюєв С.П.
Пункт четвертий частини першої викласти у такій редакції:
"4) експлуатації родовищ корисних копалин загальнодержавного значення"
 
Враховано редакційно   розміщення та обслуговування об'єктів, пов'язаних із видобуванням корисних копалин;
 
66. 5) будівництво та обслуговування промислових та інших підприємств, що мають стратегічне значення для розвитку регіону;
 
-106- Слободян О.В.
Викласти пункт 5 частини 1 Статті 8 в наступній редакції:
"5) будівництво та обслуговування промислових та інших підприємств, що мають стратегічне значення для розвитку регіону та які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави."
 
Відхилено      
    -107- Бевзенко В.Ф.
Пункт 5 частини першої статті 8 виключити.
 
Враховано    
67. 6) будівництво захисних гідротехнічних споруд;
 
   будівництво захисних гідротехнічних споруд;
 
68. 7) будівництво та обслуговування нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, необхідних для їх експлуатації;
 
   будівництво та обслуговування нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, необхідних для їх експлуатації, споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва;
 
69. 8) розміщення будівель і споруд органів державної влади;
 
-108- Бевзенко В.Ф.
Пункт 8 частини першої статті 8 виключити.
 
Враховано      
70. 9) розміщення будівель, споруд та інших виробничих об’єктів державної власності, у тому числі тих, що призначені для видобування корисних копалин загальнодержавного значення;
 
-109- Шпенов Д.Ю.
пункт 9) частини першої статті 8 виключити
 
Враховано      
    -110- Клюєв С.П.
Пункт дев’ятий частини першої викласти у такій редакції:
"9) розміщення будівель, споруд та інших виробничих об'єктів державної власності;".
 
Відхилено    
71. 10) розташування об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.
 
-111- Бевзенко В.Ф.
Статтю 8 доповнити частиною 2 у наступній редакції:
"2. Кабінет Міністрів України приймає рішення про викуп земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна розташованих на них, для суспільних потреб, якщо місце розташування об’єкта передбачається на території двох та більше областей.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації приймають рішення про викуп земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна, розташованих на них, для суспільних потреб, якщо місце розташування об’єкта передбачається на території двох та більше районів.
Районна державна адміністрація приймає рішення про викуп земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна розташованих на них, для суспільних потреб, якщо місце розташування об’єкта передбачається на території в межах території району."
 
Враховано   розташування об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.
2. Кабінет Міністрів України приймає рішення про викуп земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для забезпечення національної безпеки і оборони, розміщення іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій в Україні згідно з міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; а також для інших суспільних потреб, визначених цим Законом, якщо передбачається місце розташування об’єкта на території Автономної Республіки Крим та суміжної області або на території двох та більше областей.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації приймають рішення про викуп земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб, якщо передбачається місце розташування об’єкта на території двох або більше районів.
Районна державна адміністрація приймає рішення про викуп земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб, якщо передбачається місце розташування об’єкта в межах території району.
 
    -112- Клюєв С.П.
Доповнити частиною другою в такій редакції
2. Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування зобов'язаний протягом місяця прийняти рішення про викуп земельної ділянки для суспільних потреб на підставі звернення підприємства, яке отримало дозвіл на будівництво об'єктів, вказаних в пункті 2 частини першої цієї статті, або дозвіл (ліцензію) на розробку родовища корисних копалин загальнодержавного значення.
 
Враховано редакційно в статті 10 цього законопроекту   
72. Стаття 9. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб
 
-113- Кармазін Ю.А.
Статтю 9 вилучити
 
Відхилено   Стаття 9. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо викупу земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб
 
73. 1. Сільські, селищні, міські ради приймають рішення про викуп земельних ділянок у порядку, визначеному цим Законом, та відповідно до повноважень, визначених Земельним кодексом України, для таких суспільних потреб:
 
-114- Бевзенко В.Ф.
Абзац перший частини першої статті 9 викласти у такій редакції:
"1. Сільські, селищні, міські ради приймають рішення про викуп земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна, розташованих в межах відповідних населених пунктів у порядку, визначеному цим Законом, для таких суспільних потреб:"
 
Враховано редакційно   1. Сільські, селищні, міські ради, Київська і Севастопольська міські ради приймають рішення про викуп земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, в межах території здійснення їх повноважень, у порядку, визначеному цим Законом, для таких суспільних потреб:
 
74. 1) будівництво та обслуговування лінійних об’єктів і об’єктів транспортної та енергетичної інфраструктури, пов’язаних з обслуговуванням територіальної громади села, селища, міста (доріг, мостів, естакад, газопроводів, водопроводів, ліній електропередачі, зв’язку, аеропортів, нафтових та газових терміналів, електростанцій та об'єктів, необхідних для їх експлуатації);
 
-115- Бевзенко В.Ф.
пункт 1 частини першої статті 9 після слова: "будівництво" доповнити словами: "капітальний ремонт, реконструкція"
 
Враховано   будівництво, капітальний ремонт, реконструкція та обслуговування лінійних об’єктів та об’єктів транспортної і енергетичної інфраструктури, пов’язаних з обслуговуванням відповідно територіальної громади села, селища, міста (доріг, мостів, естакад, газо- та водопроводів, ліній електропередачі, зв’язку, аеропортів, нафтових та газових терміналів, електростанцій) та об'єктів, необхідних для їх експлуатації;
 
75. 2) розміщення будівель, споруд та інших виробничих об’єктів комунальної власності;
 
-116- Шпенов Д.Ю.
Пункт 2) частини першої статті 9 викласти у такій редакції:
"2) розміщення виробничих об'єктів комунальної власності"
 
Відхилено      
    -117- Бевзенко В.Ф.
пункт 2 частини першої статті 9 виключити
 
Враховано    
76. 3) розташування об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
 
   розташування об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
 
77. 4) розміщення будівель та споруд органів місцевого самоврядування;
 
-118- Шпенов Д.Ю.
Пункт 4 частини першої статті 9 виключити
 
Враховано      
78. 5) створення міських парків, будівництво майданчиків відпочинку, стадіонів та інших об’єктів загального користування.
 
-119- Шпенов Д.Ю.
У пункті 5 частини першої статті 9 слова: "та інших об'єктів загального користування" виключити
 
Враховано   створення міських парків, будівництво дошкільних навчальних закладів, майданчиків відпочинку, стадіонів та кладовищ.
 
    -120- Клюєв С.П.
Статтю 9 доповнити частиною 2 в такій редакції:
"2. Сільські, селищні, міські ради приймають рішення про викуп земельних ділянок для суспільних потреб, визначених в пункті 1 частини першої цієї статті, на підставі звернення підприємств, які отримали відповідний дозвіл на будівництво вказаних об'єктів".
 
Враховано редакційно в статті 10 цього законопроекту   
79. Стаття 10. Порядок і умови повідомлення власника земельної ділянки про її викуп для суспільних потреб
 
-121- Кармазін Ю.А.
Заголовок статті 10 викласти в такій редакції: "Стаття 10. Порядок і умови повідомлення власника об'єкта права приватної власності про його викуп для суспільних потреб"
 
Відхилено   Стаття 10. Порядок і умови прийняття рішення про викуп земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, для суспільних потреб
 
    -122- Бевзенко В.Ф.
Назву статті 10 викласти у такій редакції:
"Стаття 10. Порядок і умови прийняття рішення про викуп земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна що на ній розміщені, для суспільних потреб та повідомлення про це їх власників"
 
Враховано    
80. 1. Ініціатива викупу земельної ділянки для суспільних потреб може належати лише органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування.
 
-123- Бевзенко В.Ф.
у частині першій статті 10:
слово: "ініціатива" замінити словами: "Пропозиції щодо"
після слова: "самоврядування" доповнити словами: "спеціальним адміністраціям по управлінню територіями та об'єктами природно-заповідного фонду, підприємствами, які отримали спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами, підприємствами, що здійснюють будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію, експлуатацію об'єктів транспортної та енергетичної інфраструктури, захисних гідротехнічних споруд."
частину доповнити абзацами другим – третім такого змісту:
"За наслідками розгляду пропозицій суб'єктів, зазначених у абзаці першому частини першої цієї статті, відповідний орган виконавчої влади, місцевого самоврядування приймає рішення про викуп земельної ділянки, іншого об'єкта нерухомого майна.
Рішення органу виконавчої влади, місцевого самоврядування про викуп земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна з підстав, що допускають можливість примусового відчуження цих об'єктів, підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому для реєстрації обмежень та обтяжень нерухомого майна та набуває чинності з дня такої державної реєстрації."
 
Враховано редакційно   1. Ініціатива щодо викупу земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, для суспільних потреб може належати лише органам виконавчої влади чи органам місцевого самоврядування, спеціальним адміністраціям щодо управління територіями та об'єктами природно-заповідного фонду, особам, які отримали спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами, і підприємствам, які здійснюють будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію, експлуатацію об'єктів транспортної та енергетичної інфраструктури, захисних гідротехнічних споруд і які погодили місце розташування таких об’єктів у випадках та в порядку, визначених статтею 151 Земельного кодексу України.
За наслідками розгляду пропозицій суб'єктів, зазначених у абзаці першому частини першої цієї статті, відповідний орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування у місячний строк з дня надходження такої пропозиції приймає рішення про викуп земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, для суспільних потреб.
Рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про викуп земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з підстав, що допускають можливість примусового відчуження цих об'єктів, підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому для реєстрації обмежень (обтяжень) речових прав на нерухоме майно, та набирає чинності з дня такої державної реєстрації.
 
    -124- Клюєв С.П.
У статті 10 частину 1 викласти в такій редакції:
"1. Ініціатива викупу земельної ділянки для суспільних потреб може належати органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або підприємству будь-якої форми власності, що отримало відповідний дозвіл на будівництво об'єктів, вказаних в пункті 2 частини першої статті 8 Закону, відповідний дозвіл (ліцензію) на користування надрами."
 
Враховано редакційно    
    -125- Слободян О.В.
Викласти частину 1 статті 10 в наступній редакції:
"1. Ініціатива викупу земельної ділянки для суспільних потреб може належати органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування. Фізичні та юридичні особи мають право звернутися з заявою до відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування щодо викупу земельної ділянки для потреб, зазначених в статті 8 цього Закону. Така заява має містити наступну інформацію
об'єкт викупу, його місцезнаходження, площа, кадастровий номер, категорія земель;
мета викупу земельної ділянки.
Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування розглядає подану заяву та за результатами розгляду приймає рішення про необхідність споруд, що розміщені на земельній ділянці, або закладенням багаторічних насаджень та проведенням інших заходів, що значно підвищують викупну ціну, а також пов'язаних з передачею земельної ділянки в користування чи заставу (іпотеку) за умови, що такі дії вчиняються після надходження її власнику письмового повідомлення про викуп та до отримання ним коштів у розмірі викупної ціни."
 
Відхилено    
    -126- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 10 викласти в такій редакції: "1. Ініціатива викупу об'єкта права приватної власності для суспільних потреб може належати лише органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування."
 
Враховано редакційно    
81. 2. Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, який прийняв рішення про викуп земельної ділянки для суспільних потреб, протягом п’яти днів з дня прийняття такого рішення зобов’язаний письмово поінформувати про це власника земельної ділянки.
 
-127- Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 10 виключити
 
Враховано      
    -128- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 10 викласти в такій редакції: "2. Орган, який прийняв рішення щодо необхідності викупу об'єкта права приватної власності для суспільних потреб, зобов'язаний письмово звернутися з пропозицією про це до власника об'єкта права приватної власності не пізніш як за три місяці до бажаної дати його викупу.".
 
Враховано в частині 2 запропонованої редакції   
82. 3. Орган, що прийняв рішення про викуп земельної ділянки, зобов’язаний письмово повідомити про це власника земельної ділянки не пізніш як за три місяці до її викупу. Цей строк поширюється і на тих осіб, які стануть власниками земельної ділянки протягом трьох місяців з дня надіслання зазначеного повідомлення.
 
-129- Бевзенко В.Ф.
Частину третю вважати частиною другою та після слів: "власника земельної ділянки" доповнити словами: "протягом п’яти днів з дня прийняття такого рішення, але"
 
Враховано   2. Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, який прийняв рішення про викуп земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, зобов’язаний письмово повідомити про це їх власника (власників) протягом п’яти днів з дня прийняття такого рішення, але не пізніше як за три місяці до їх викупу. Цей строк поширюється також на тих осіб, які стануть власниками таких об'єктів протягом трьох місяців з дня надходження зазначеного повідомлення.
 
    -130- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 10 вилучити
 
Відхилено    
    -131- Лук'янчук Р.В.
У частині третій статті 10 законопроекту слова: "три місяці", пропонується замінити на слова "один рік"
 
Відхилено    
83. 4. Інформація (письмове повідомлення) надсилається власнику земельної ділянки рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається йому особисто під розписку.
 
-132- Бевзенко В.Ф.
Частини четверту вважати частиною третьою і викласти у такій редакції "Якщо місце проживання (перебування чи роботи) або місцезнаходження власника (власників) земельної ділянки та розташованих на ній об'єктів, невідоме, навіть після звернення до адресного бюро і органів внутрішніх справ, про викуп земельної ділянки повідомляється через розміщення відповідного оголошення у газеті „Урядовий кур’єр", якщо рішення приймає Кабінет Міністрів України, у друкованих засобах масової інформації обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, на території яких знаходяться земельна ділянка, що викупляється органом місцевого самоврядування, місцевим органом виконавчої влади, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим. Власники земельної ділянки, житлового будинку, інших будівель, споруд, насаджень що розміщені на ній, вважаються повідомленими про такий викуп з моменту опублікування вказаного оголошення."
 
Враховано редакційно   3. Інформація (письмове повідомлення) надсилається власнику (власникам) земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається йому (їм) особисто під розписку.
У разі якщо місце проживання (перебування чи роботи) або місцезнаходження осіб, зазначених у частині другій цієї статті, залишається невідомим, навіть після звернення до адресного бюро та органів внутрішніх справ, про прийняте рішення щодо викупу земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, ці особи повідомляються через розміщення відповідного оголошення:
у офіційному друкованому виданні, засновником якого є Кабінет Міністрів України, у разі якщо таке рішення приймає Кабінет Міністрів України;
у друкованих засобах масової інформації, засновниками яких є Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, на території здійснення повноважень яких знаходиться земельна ділянка, що викуповується органом місцевого самоврядування чи відповідним органом виконавчої влади.
Власник (власники) земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, вважається повідомленим про такий викуп з дня опублікування зазначеного оголошення.
 
    -133- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 10 викласти в такій редакції: "4. Інформація (письмове повідомлення) надсилається власнику об'єкта права приватної власності рекомендованим листом та оплаченим конвертом для відповіді з повідомленням про вручення або вручається йому особисто під розписку.". Ініціатор викупу повинен нести витрати щодо поштових розходів власника об'єкта права приватної власності.
 
Відхилено    
84. 5. Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування несе відповідальність за отримання власником земельної ділянки, щодо якої прийнято рішення про викуп, інформації в обсязі, передбаченому цією статтею.
 
-134- Кармазін Ю.А.
Частину 5 статті 10 викласти в такій редакції: "5. Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування несе відповідальність за отримання власником об'єкту права приватної власності, стосовно якого прийнято рішення про необхідність викупу, інформації в обсязі, передбаченому цією статтею".
 
Враховано редакційно   4. Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування зобов’язаний забезпечити отримання власником (власниками) земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, щодо яких прийнято рішення про їх викуп, письмового повідомлення в обсязі, передбаченому цією статтею.
 
85. 6. В інформації, що надсилається власнику земельної ділянки, яка підлягає викупу для суспільних потреб, зазначаються:
 
-135- Кармазін Ю.А.
Частину 6 статті 10 викласти в такій редакції: "6. В інформації, що надсилається власнику об'єкта права приватної власності, стосовно якого прийнято рішення про необхідність викупу для суспільних потреб, зазначаються".
 
Враховано редакційно   5. У письмовому повідомленні, що надсилається власнику (власникам) земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, які підлягають викупу для суспільних потреб, зазначається інформація щодо:
 
86. об’єкт викупу, його місцезнаходження, площа, кадастровий номер, категорія земель;
 
-136- Бевзенко В.Ф.
абзац четвертий частини п'ятої після слова: ""кадастровий номер" доповнити словами: " (за наявності)"
 
Враховано   об’єктів викупу, їх місцезнаходження, а для земельних ділянок додатково: площа, кадастровий номер (за наявності), категорія земель;
 
87. мета викупу земельної ділянки;
 
   мети викупу;
 
88. умови викупу земельної ділянки: орієнтовна викупна ціна (ціна на вимогу власника земельної ділянки уточнюється на момент продажу), строк викупу, джерело фінансування витрат, пов’язаних з викупом, а також відомості про земельну ділянку, яка може бути надана замість відчуженої;
 
-137- Бевзенко В.Ф.
у абзаці четвертому частини п'ятої слова: " (ціна на вимогу власника земельної ділянки уточнюється на момент продажу)" виключити
 
Враховано   умов викупу (орієнтовна викупна ціна, строк викупу, джерело фінансування витрат, пов’язаних з викупом), а також відомостей про земельну ділянку, інші об’єкти нерухомого майна, що можуть бути надані замість викуплених;
 
89. права і обов’язки власника земельної ділянки, що виникли у зв’язку з її викупом, відповідно до закону.
 
-138- Шпенов Д.Ю.
Частину шосту статті 10 вважати частиною п'ятою і доповнити абзацом такого змісту:
"відомості про житло (місцезнаходження, площа), що надається замість знесеного житлового будинку""
 
Враховано   прав і обов’язків власника (власників) земельної ділянки, іншого нерухомого майна, що на ній розміщено, які виникли у зв’язку з її викупом, відповідно до закону;
відомостей про житловий будинок, жиле приміщення (місцезнаходження, площа), що надається замість викуплених.
 
90. 7. До інформації додається план земельної ділянки, що підлягає викупу, і рішення про її викуп.
 
-139- Бевзенко В.Ф.
у частині шостій слово: "рішення" замінити словами: "засвідчена копія рішення", а після слова: "земельної ділянки" доповнити словами: " (її частини)"
 
Враховано   До інформації (письмового повідомлення) додається план земельної ділянки (її частини), що підлягає викупу, і засвідчена в установленому законом порядку копія рішення про її викуп.
 
91. Стаття 11. Проведення переговорів щодо умов викупу земельної ділянки для суспільних потреб
 
-140- Кармазін Ю.А.
Назву статті 11 "викласти в такій редакції: "Стаття 11. Проведення переговорів щодо умов викупу об'єкта права приватної власності для суспільних потреб"
 
Враховано редакційно   Стаття 11. Проведення переговорів щодо умов викупу земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, для суспільних потреб
 
92. 1. Власник земельної ділянки протягом одного місяця з дня надходження інформації (письмового повідомлення) згідно із статтею 10 цього Закону письмово повідомляє відповідний орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування про надання згоди або відмову від проведення переговорів щодо умов викупу земельної ділянки.
 
-141- Бевзенко В.Ф.
у частині першій статті 11 слова: "надання згоди або відмову від проведення переговорів щодо умов викупу земельної ділянки" замінити словами: "надання згоди на проведення переговорів щодо умов викупу або відмову від такого викупу"
 
Враховано редакційно   1. Власник (власники) земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, протягом одного місяця з дня отримання інформації (письмового повідомлення) згідно із статтею 10 цього Закону письмово повідомляє відповідний орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування про надання згоди на проведення переговорів щодо умов викупу або відмову від такого викупу.
 
    -142- Шпенов Д.Ю.
У частині першій статті 11 слово: "надходження" замінити словом: "отримання"
 
Враховано    
    -143- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 11 викласти в такій редакції: "1. Власник об'єкта права приватної власності протягом одного місяця з дня надходження інформації (письмового повідомлення) згідно із статтею 10 цього Закону направляє відповідному органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування письмове повідомлення про надання згоди або відмову від проведення переговорів щодо умов викупу об'єкта права приватної власності.".
 
Враховано редакційно    
93. 2. Якщо на час прийняття рішення про викуп земельна ділянка передана в оренду та/або заставу або власник земельної ділянки, що підлягає викупу, не є власником житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, що розміщені на ній, до участі в переговорах залучаються власники житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, орендарі та заставодержателі.
 
-144- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 11 викласти в такій редакції: "2. Якщо на час прийняття рішення про викуп об'єкт права приватної власності передано в оренду та/або заставу або власник земельної ділянки, що підлягає викупу, не є власником житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, що розміщені на ній, до участі в переговорах залучаються власники житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, орендарі та заставодержателі.".
 
Враховано редакційно   2. У разі якщо на час прийняття рішення про викуп земельна ділянка, інші об'єкти нерухомого майна, що на ній розміщені, передані в оренду та/або заставу чи власник земельної ділянки, що підлягає викупу, не є власником інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, до участі в переговорах залучаються власники цих об'єктів, орендарі та/або заставодержателі.
 
94. 3. У разі надання власником земельної ділянки згоди на її продаж за запропонованими умовами викупу відразу після надходження інформації (письмового повідомлення) орган, що прийняв рішення про викуп земельної ділянки, укладає з власником договір купівлі-продажу в порядку, визначеному статтею 12 цього Закону.
 
-145- Шпенов Д.Ю.
Частину третю статті 11 викласти у такій редакції:
"3. У разі надання власником земельної ділянки згоди на проведення переговорів щодо умов викупу земельної ділянки, представники органу, що прийняв рішення про викуп земельної ділянки, відразу після надходження інформації (письмового повідомлення), проводять переговори з власником земельної ділянки щодо викупної ціни, строків та інших умов викупу.
У разі досягнення з власником домовленостей щодо викупу земельної ділянки укладається договір купівлі-продажу в порядку, визначеному статтею 12 цього Закону"
 
Враховано редакційно   3. У разі надання власником (власниками) земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, згоди на проведення переговорів щодо умов їх викупу представники органу, який прийняв рішення про їх викуп, після отримання власником (власниками) цих об’єктів інформації (письмового повідомлення) проводять переговори з власником (власниками) земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, щодо викупної ціни, строків та інших умов викупу.
 
    -146- Клюєв С.П.
Частину третю статті 11 доповнити реченням в такій редакції:
"У випадку викупу земельної ділянки за ініціативою та за рахунок коштів юридичної особи, якій викуплена земельна ділянка буде надана для суспільних потреб, вказана юридична особа укладає з власником договір купівлі-продажу в порядку, визначеному статтею 12 цього Закону."
 
Відхилено    
    -147- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 11 викласти в такій редакції: "3. У разі надання власником об'єкта права приватної власності згоди на його продаж за запропонованими умовами викупу відразу після надходження інформації (письмового повідомлення) орган, що прийняв рішення про викуп об'єкта права приватної власності, укладає з власником договір купівлі-продажу в порядку, визначеному статтею 12 цього Закону.".
 
Враховано редакційно в статті 12   
95. Стаття 12. Порядок викупу земельної ділянки для суспільних потреб
 
-148- Кармазін Ю.А.
Назву статті 12 викласти в такій редакції: "Стаття 12. Порядок викупу об'єкта права приватної власності для суспільних потреб"
 
Враховано редакційно   Стаття 12. Порядок викупу земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, для суспільних потреб
 
96. 1. Викуп земельної ділянки здійснюється шляхом укладення договору купівлі-продажу, що підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.
 
-149- Бевзенко В.Ф.
Частину першу статі 12 доповнити реченням другим такого змісту: "У разі надання особі у власність земельної ділянки чи іншого майна взамін викупленого, може укладатись договір міни".
 
Враховано   1. Викуп земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, здійснюється шляхом укладення договору купівлі-продажу, що підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. У разі надання особі у власність земельної ділянки чи іншого майна замість викупленого, може укладатися договір міни.
 
    -150- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 12 викласти в такій редакції: "1. Викуп об'єкта права приватної власності здійснюється шляхом укладення договору купівлі-продажу, що підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.".
 
Враховано редакційно    
97. 2. Викуп земельної ділянки можливий лише за згодою її власника.
 
-151- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 12 викласти в такій редакції: "2. Викуп об'єкта права приватної власності можливий лише за згодою її власника.".
 
Враховано редакційно   2. Викуп земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, може здійснюватися лише за згодою їх власників.
У разі досягнення згоди щодо викупу земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, сторони укладають договір купівлі-продажу (іншого правочину, що передбачає передачу права власності).
 
98. 3. Якщо протягом одного року з дня прийняття рішення про викуп земельної ділянки для суспільних потреб договір купівлі-продажу з власником земельної ділянки не укладений, таке рішення втрачає чинність.
 
-152- Бевзенко В.Ф.
Частину третю статті 12 викласти у такій редакції:
"3. Якщо протягом одного року з дня прийняття рішення про викуп земельної ділянки для суспільних потреб договір купівлі-продажу (міни) з власником земельної ділянки не укладений, таке рішення втрачає чинність.
Рішення про викуп земельної ділянки, для суспільних потреб з підстав, які допускають примусове відчуження цих об'єктів, втрачає чинність в разі, коли протягом року з дня прийняття рішення відповідний орган виконавчої влади, місцевого самоврядування не звернувся до суду із позовом про примусове відчуження цієї ділянки або в разі набуття законної сили рішенням суду про відмову у задоволенні цього позову.
Після втрати чинності рішенням про викуп земельної ділянки з підстав, що допускають примусове відчуження цієї ділянки, допускається не раніше, ніж через п'ять років."
 
Враховано редакційно   3. У разі якщо протягом одного року з дня прийняття рішення про викуп земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, для суспільних потреб (крім випадків, коли допускається примусове відчуження цих об'єктів з мотивів суспільної необхідності) договір купівлі-продажу, (іншого правочину, що передбачає передачу права власності) з власником земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, не укладений, таке рішення втрачає чинність.
Рішення про викуп земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, для суспільних потреб з підстав, які допускають примусове відчуження цих об'єктів з мотивів суспільної необхідності, втрачає чинність у разі, якщо протягом одного року з дня прийняття рішення відповідний орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування не звернувся до суду з позовом про примусове відчуження цих об'єктів або якщо рішення суду про відмову у задоволенні цього позову набрало законної сили.
У разі втрати чинності рішенням про викуп земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з підстав, які допускають примусове відчуження цих об'єктів з мотивів суспільної необхідності, прийняття рішення про викуп таких об’єктів з цих же підстав допускається не раніше ніж через п'ять років.
 
    -153- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 12 викласти в такій редакції: "3. Якщо протягом одного року з дня прийняття рішення про викуп об'єкта права приватної власності для суспільних потреб договір купівлі-продажу з власником об'єкта права приватної власності не укладений, таке рішення втрачає чинність.".
 
Враховано редакційно    
99. 4. Власник земельної ділянки, щодо якої органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування прийнято рішення про викуп, зобов’язаний сприяти представникам зазначених органів і особам, уповноваженим на проведення експертної грошової оцінки вартості такої земельної ділянки та експертної оцінки житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, що розміщені на ній, у визначенні розміру збитків, що підлягають відшкодуванню, доступі до об’єктів оцінки і до наявної у власника інформації про них.
 
-154- Бевзенко В.Ф.
Частину четверту статті 12 після слів: "про викуп" доповнити словами: "з підстав, що допускають примусове відчуження майна з мотивів суспільної необхідності,"
 
Враховано редакційно   4. Власник земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, щодо яких органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування прийнято рішення про викуп з підстав, які допускають примусове відчуження такого майна з мотивів суспільної необхідності, зобов’язаний сприяти представникам зазначених органів і суб’єктам, уповноваженим на проведення експертної грошової оцінки вартості такої земельної ділянки та оцінки житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, що на ній розміщені, у визначенні розміру збитків, що підлягають відшкодуванню, доступі до об’єктів оцінки і до наявної у власника інформації про них.
 
    -155- Шпенов Д.Ю.
Частину четверту статті 4 виключити
 
Відхилено    
    -156- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 12 викласти в такій редакції: "4. Власник об'єкта права приватної власності, який погодився на пропозицію органі виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про викуп об'єкта права приватної власності, який належить цьому власникові, сприяє представникам зазначених органів і особам, уповноваженим на проведення експертної грошової оцінки вартості такого об'єкта права приватної власності, земельної ділянки та експертної оцінки житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, що розміщені на ній, у визначенні розміру збитків, що підлягають відшкодуванню, доступі до об'єктів оцінки і до наявної у власника інформації про них.".
 
Враховано редакційно    
100. 5. Замість викупної ціни земельної ділянки власнику такої ділянки за його бажанням можуть бути передані у власність інша земельна ділянка в межах території, на яку поширюються повноваження відповідної місцевої ради, або майно, вартість яких враховується при визначенні викупної ціни.
 
-157- Писаренко В.В.
ч. 5 ст. 12 після слів "місцевої ради" доповнити словами "або органу виконавчої влади"
 
Враховано   5. Замість викупної ціни земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, власнику таких об’єктів за його бажанням можуть бути передані у власність інша рівноцінна земельна ділянка в межах території, на яку поширюються повноваження відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, що прийняв рішення про викуп, або інше нерухоме майно, вартість яких враховується при визначенні викупної ціни.
 
    -158- Шпенов Д.Ю.
Частину п'яту статті 12 вважати частиною четвертою і викласти у такій редакції:
"4. Власнику земельної ділянки, яка підлягає викупу для суспільних потреб, за попередньою домовленістю, може надаватися у власність інша земельна ділянка в межах відповідного населеного пункту, вартість якої враховується при визначенні викупної ціни"
 
Враховано редакційно    
    -159- Кармазін Ю.А.
Частину 5 статті 12 викласти в такій редакції: "5. Замість викупної ціни об'єкта права приватної власності власнику такої ділянки за його бажанням можуть бути передані у власність інший об'єкт права приватної власності (земельна ділянка в межах території, на яку поширюються повноваження відповідної місцевої ради, або майно), вартість якого враховується при визначенні викупної ціни.".
 
Враховано редакційно    
101. Стаття 13. Права власника земельної ділянки, щодо якої прийнято рішення про викуп для суспільних потреб
 
-160- Кармазін Ю.А.
Назву статті 13 викласти в такій редакції: "Стаття 13. Права власника об'єкта права приватної власності, щодо якого прийнято рішення внести пропозицію про викуп для суспільних потреб".
 
Враховано редакційно   Стаття 13. Права власника земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, щодо яких прийнято рішення про викуп для суспільних потреб
 
102. 1. Власник земельної ділянки, щодо якої органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування прийнято рішення про викуп для суспільних потреб, з дня надходження інформації (письмового повідомлення) про викуп до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки та його державної реєстрації має право володіти, користуватися та розпоряджатися нею на власний розсуд, отримувати доходи та здійснювати витрати, пов’язані з використанням земельної ділянки за цільовим призначенням.
 
-161- Шпенов Д.Ю.
У частині першій статті 13 слово: "надходження" замінити словом: "отримання"
 
Враховано   1. Власник земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, щодо яких органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування прийнято рішення про викуп для суспільних потреб, з дня отримання інформації (письмового повідомлення) про викуп до дня нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, (іншого правочину, що передбачає передачу права власності) та його державної реєстрації має право володіти, користуватися та розпоряджатися цими об’єктами на власний розсуд, отримувати доходи та здійснювати витрати, пов’язані з використанням земельної ділянки за цільовим призначенням.
 
    -162- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 13 викласти в такій редакції: "1. Власник об'єкта права приватної власності, щодо якого органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування прийнято рішення внести пропозицію про викуп для суспільних потреб, з дня надходження інформації (письмового повідомлення) про викуп до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об'єкта права приватної власності та його державної реєстрації має право володіти, користуватися та розпоряджатися ним на власний розсуд, отримувати доходи та здійснювати витрати, пов'язані з використанням земельної ділянки за цільовим призначенням.".
 
Враховано редакційно    
103. 2. Власник земельної ділянки, щодо якої органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування прийнято рішення про викуп для суспільних потреб, несе ризик віднесення на нього витрат і збитків, пов’язаних з новим будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом будівель і споруд, що розміщені на земельній ділянці, або закладенням багаторічних насаджень та проведенням інших заходів, що значно підвищують викупну ціну, за умови, що такі дії вчиняються після надходження її власнику письмового повідомлення про викуп та до отримання ним коштів у розмірі викупної ціни.
 
-163- Шпенов Д.Ю.
У частині другій статті 13 слова: "надходження її власнику" замінити словами: "отримання її власником"
 
Враховано   2. Витрати власника земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, щодо яких органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування прийнято рішення про викуп для суспільних потреб, пов’язані з новим будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом будівель і споруд, передачею їх у користування, заставу (іпотеку), закладенням багаторічних насаджень та проведенням інших заходів, що значно підвищують викупну ціну, за умови, що такі дії вчиняються після отримання власником об’єктів письмового повідомлення про їх викуп, не відшкодовуються.
 
    -164- Бевзенко В.Ф.
Частину другу статті 13 після слів: "будівель і споруд" доповнити словами: "передачею їх у користування, заставу (іпотеку)".
Частину другу статті 13 доповнити реченням другим такого змісту: "Вказані витрати власнику не відшкодовуються."
 
Враховано    
    -165- Клюєв С.П.
В частині другій статті 13 вилучити слова: "...та до отримання ним коштів у розмірі викупної ціни."
 
Враховано    
    -166- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 13 викласти в такій редакції: "2. Власник об'єкта права приватної власності, щодо якого органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування прийнято рішення внести пропозицію про викуп для суспільних потреб, не відповідає за витрати і збитки, пов'язані з новим будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом будівель і споруд, що розміщені на земельній ділянці, або закладенням багаторічних насаджень та проведенням інших заходів, що значно підвищують викупну ціну, якщо такі дії чинюються після до нотаріального посвідчення договору кушвлі-продажу об'єкта права приватної власності про викуп та отримання ним коштів у розмірі викупної ціни.". Ніхто не має права обмежувати права власника на повне користування об'єктом права приватної власності, до того моменту, поки він не передав це право, у встановленому законом порядку.
 
Відхилено    
104. 3. Власник земельної ділянки, якого письмово повідомили про викуп, у разі її відчуження на користь іншої особи зобов’язаний попередити таку особу про викуп зазначеної земельної ділянки для суспільних потреб та повідомити орган, що прийняв рішення про її викуп для суспільних потреб, про відчуження цієї земельної ділянки на користь іншої особи. Рішення про викуп земельної ділянки для суспільних потреб зберігає свою чинність для нового власника земельної ділянки.
 
-167- Писаренко В.В.
ч. 3 ст. 13 доповнити словами "та не потребує виконання відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування для нового власника вимог, вказаних у статтях 10, 11, 12 цього закону"
 
Враховано редакційно   3. Власник земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, який отримав письмове повідомлення про їх викуп для суспільних потреб, у разі відчуження цих об’єктів на користь іншої особи, зобов’язаний попередити таку особу про викуп зазначених об'єктів для суспільних потреб та повідомити орган, який прийняв рішення про відчуження. Рішення про викуп земельної ділянки для суспільних потреб зберігає свою чинність для нового власника земельної ділянки. Інформування нового власника про викуп відповідних об'єктів органом, який прийняв рішення про їх викуп, у порядку, визначеному статтею 10 цього Закону, не вимагається.
 
    -168- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 13 викласти в такій редакції: "3. Власник об'єкта права приватної власності, який дав письмову згоду на викуп об'єкта права приватної власності і письмово узгодив викупну ціну, зобов'язаний при відчужуванні його на користь іншої особи передати ці зобов'язання про умови викупу зазначеного об'єкта права приватної власності для суспільних потреб новому власнику та повідомити орган, що прийняв рішення про викуп об'єкта права приватної власності для суспільних потреб, про відчуження цього об'єкта права приватної власності на користь іншої особи. Згода про викуп земельної ділянки для суспільних потреб та письмове узгодження викупної ціни зберігає свою чинність для нового власника об'єкта права приватної власності протягом часу дії і письмово узгодив викупну ціну узгоджень, вказаних у угодах, укладених попереднім власником.".
 
Відхилено    
105. Стаття 14. Форми відшкодування вартості земельної ділянки, що викуповується для суспільних потреб
 
-169- Кармазін Ю.А.
Назву статті 14 викласти в такій редакції: "Стаття 14. Форми відшкодування вартості об'єкта права приватної власності, що викуповується для суспільних потреб"
 
Враховано редакційно   Стаття 14. Відшкодування вартості земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, які викуповуються для суспільних потреб
 
106. 1. Викуп земельної ділянки для суспільних потреб здійснюється за умови попереднього повного відшкодування її вартості.
 
-170- Шпенов Д.Ю.
Частину першу статті 14 виключити
 
Враховано      
    -171- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 14 викласти в такій редакції: "1. Викуп об'єкта права приватної власності для суспільних потреб здійснюється за умови попереднього повного відшкодування вартості цього об'єкту та витрат, які понесені внаслідок викупу.".
 
Відхилено    
107. 2. У разі викупу земельної ділянки для суспільних потреб за згодою власника:
 
-172- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 14 викласти в такій редакції: "2. У разі викупу об'єкта права приватної власності для суспільних потреб власнику за його бажанням:".
 
Враховано редакційно   1. У разі викупу земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, для суспільних потреб, власнику (власникам) цього майна вартість таких об’єктів може бути відшкодована у грошовій формі або може бути надано у власність іншу рівноцінну земельну ділянку чи об’єкти нерухомого майна, вартість яких враховується при визначенні викупної ціни.
 
108. вартість ділянки може бути відшкодовано у грошовій формі;
 
-173- Кармазін Ю.А.
Абзац 1 частини 2 статті 14 викласти в такій редакції: "вартість об'єкта права приватної власності та затрат на його відновлення відшкодовується у грошовій формі;"
 
Враховано редакційно   За згодою власника (власників) йому може бути передано у власність іншу земельну ділянку, інші об’єкти нерухомого майна більшої вартості (але не більше ніж на 10 відсотків від їх експертної оцінки), що передбачає виплату власником різниці у вартості такого майна, або меншої вартості, що передбачає виплату власнику різниці у вартості такого майна.
 
109. може бути надано іншу земельну ділянку або майно, вартість яких враховується під час визначення викупної ціни. За згодою власника йому може бути передана у власність земельна ділянка більшої вартості, що передбачає виплату власником різниці у вартості ділянок, або меншої вартості, що передбачає виплату власнику різниці у вартості ділянок.
 
-174- Бевзенко В.Ф.
Абзац третій частини другої статті 14 частину першу статті 16 після слова: "надано" доповнити словами: "у власність", а після слів: "більшої вартості" доповнити словами: " (але не більше 10 відсотків)"
 
Враховано      
    -175- Кармазін Ю.А.
Абзац 2 частини 2 статті 14 викласти в такій редакції: "або надається інша земельна ділянка чи майно, вартість яких враховується під час визначення викупної ціни, або . За згодою власника йому може бути передана у власність земельна ділянка більшої вартості, що передбачає виплату власником різниці у вартості ділянок, або меншої вартості, що передбачає виплату власнику різниці у вартості ділянок.".
 
Враховано редакційно    
110. 3. Громадяни та юридичні особи - власники та користувачі суміжних земельних ділянок, яким завдано збитків унаслідок викупу земельної ділянки для суспільних потреб, мають право вимагати від органу, який прийняв рішення про викуп земельної ділянки для суспільних потреб, їх відшкодування.
 
-176- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 14 викласти в такій редакції: "3. Орган, який прийняв рішення про викуп земельної ділянки для суспільних потреб зобов'язаний відшкодувати громадянам та юридичним особам — власникам та користувачам суміжних земельних ділянок, збитків, які було їм завдано унаслідок викупу земельної ділянки для суспільних потреб.".
 
Враховано   2. Орган, який прийняв рішення про викуп земельної ділянки для суспільних потреб, зобов'язаний відшкодувати фізичним та юридичним особам – власникам та користувачам суміжних земельних ділянок збитки, що були їм завдані внаслідок викупу земельної ділянки для суспільних потреб.
 
111. Стаття 15. Припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з викупом земельної ділянки, на якій воно розміщене
 
-177- Бевзенко В.Ф.
Статтю 15 виключити, згідно з чим змінити нумерацію наступних статтей.
 
Враховано      
112. 1. Припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з викупом земельної ділянки, на якій воно розміщене, здійснюється відповідно до закону.
 
-178- Слободян О.В.
Викласти частину 1 Статті 15 в наступній редакції:
"1. Припинення права власності на нерухоме майно та багаторічні насадження у зв'язку з викупом земельної ділянки, на якій вони розміщені, здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України".
 
Відхилено   Розділ ІІІ
ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ІНШІ ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ЩО НА НІЙ РОЗМІЩЕНІ, ВИКУПЛЕНІ ДЛЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ АБО ПРИМУСОВО ВІДЧУЖЕНІ З МОТИВІВ СУСПІЛЬНОЇ НЕОБХІДНОСТІ, УМОВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ТА ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОМУ ВЛАСНИКУ
 
113. Стаття 16. Виникнення права власності на викуплену земельну ділянку та порядок її використання
 
-179- Кармазін Ю.А.
Назву статті 16 викласти в такій редакції: "Стаття 16. Виникнення права власності на об'єкт права приватної власності та порядок його використання".
 
Враховано редакційно   Стаття 15. Перехід права власності на відчужену земельну ділянку, інші об’єкти нерухомого майна, що на ній розміщені, та порядок їх використання
 
114. 1. Право власності на земельну ділянку переходить до держави чи територіальної громади після укладення договору купівлі-продажу, його державної реєстрації, відшкодування власнику її вартості та внесення відповідних відомостей до державного земельного кадастру.
 
-180- Бевзенко В.Ф.
Доповнити законопроект новим розділом ІV ""Перехід права власності на земельні ділянки, інше нерухоме майно, викуплені для суспільних потреб або примусово відчужені з мотивів суспільної необхідності, порядок використання цього майна та повернення її колишньому власнику".
Статтю 16 перенести у вказаний розділ: і викласти у такій редакції:
"1. Право власності на земельну ділянку та інше нерухоме майно, викуплене для суспільних потреб, переходить до держави чи територіальної громади, з моменту його державної реєстрації.
Державна реєстрація права власності держави, територіальної громади на земельну ділянку, інше нерухоме майно, викуплене для суспільних потреб, здійснюється після укладення договору купівлі-продажу (міни) та сплати їх попередньому власнику викупної ціни в повному обсязі та/або виникнення права власності власника на майно, надане взамін викупленого".
 
Враховано   1. Право власності на земельну ділянку, інші об’єкти нерухомого майна, що на ній розміщені, викуплені для суспільних потреб, переходить до держави чи територіальної громади після укладення договору купівлі-продажу (іншого правочину, що передбачає передачу права власності), та державної реєстрації такого права.
Державна реєстрація права власності держави чи територіальної громади на земельну ділянку, інші об’єкти нерухомого майна, що на ній розміщені, примусово відчужених з мотивів суспільної необхідності здійснюється після перерахування попередньому власнику викупної ціни в повному обсязі,0 що підтверджується відповідними розрахунковими документами, а у випадках, визначених законом, документом про внесення коштів у депозит нотаріуса та/або виникнення права власності на нерухоме майно, надане замість викупленого.
 
    -181- Клюєв С.П.
Частину першу статті 16 викласти в такій редакції:
"1. Право власності на земельну ділянку переходить до держави, територіальної громади чи юридичної особи після укладення договору купівлі-продажу, його державної реєстрації, відшкодування власнику її вартості та внесення відповідних відомостей до державного земельного кадастру."
 
Відхилено    
    -182- Шпенов Д.Ю.
Частину першу статті 16 після слів: "її вартості," доповнити словами: "забезпечення осіб, які проживали у житловому будинку іншим житлом"
 
Відхилено    
    -183- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 16 викласти в такій редакції: "1. Право власності на об'єкт права приватної власності переходить до держави чи територіальної громади після укладення договору купівлі-продажу, його державної реєстрації, відшкодування власнику її вартості та внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обмежень, або іншого відповідного реєстру.".
 
Враховано редакційно    
115. 2. У разі коли власнику земельної ділянки, що підлягає викупу, надано іншу земельну ділянку, право власності на викуплену для суспільних потреб земельну ділянку виникає після видачі попередньому власнику документа, що посвідчує право на земельну ділянку, та його державної реєстрації.
 
-184- Бевзенко В.Ф.
Частину другу статті 16 виключити.
 
Враховано      
    -185- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 16 викласти в такій редакції:
"2. У разі коли власнику об'єкта права приватної власності, що підлягає викупу, надано інший об'єкт права приватної власності, право власності на викуплений для суспільних потреб об'єкт права приватної власності виникає після видачі попередньому власнику документа, що посвідчує право на об'єкт права приватної власності, та внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обмежень, або іншого відповідного реєстру.".
 
Враховано редакційно    
116. 3. У разі викупу земельної ділянки для суспільних потреб припиняється дія обмежень (обтяжень), які унеможливлюють її використання для суспільних потреб. Скасування обмежень (обтяжень) покладається на органи, які ініціювали викуп земельної ділянки. Особи, на користь яких були встановлені обмеження (обтяження) на викуплену земельну ділянку, вправі вимагати відшкодування або встановлення обмежень (обтяжень) для користувача викупленої земельної ділянки в установленому законом порядку.
 
-186- Слободян О.В.
Викласти частину 3 статті 16 в такій редакції:
"3. У разі викупу земельної ділянки для суспільних потреб припиняється дія обмежень (обтяжень), які унеможливлюють її використання для суспільних потреб. Скасування обмежень (обтяжень) здійснюється за рішенням органів, які ініціювали викуп земельної ділянки, що приймається разом з укладенням договору купівлі-продажу земельної ділянки. Особи, на користь яких були встановлені обмеження (обтяження) на викуплену земельну ділянку, вправі вимагати відшкодування збитків в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України "Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам".
 
Враховано частково   2. У разі викупу земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, для суспільних потреб або їх примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності припиняється дія обмежень (обтяжень) прав на такі об’єкти, що унеможливлюють їх використання для таких потреб. Особи, на користь яких були встановлені обмеження (обтяження) прав на відчужену земельну ділянку, інші об'єкти нерухомого майна, що на ній розміщені, мають право вимагати відшкодування збитків або встановлення обмежень (обтяжень) прав для користувача відчуженого об'єкта у встановленому законом порядку.
 
    -187- Бевзенко В.Ф.
Частину другу статті 16 після слів: "для суспільних потреб" доповнити словами: "або їх примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності"
 
Враховано    
    -188- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 16 викласти в такій редакції: "3. У разі викупу об'єкта права приватної власності для суспільних потреб припиняється дія обмежень (обтяжень), які унеможливлюють її використання для суспільних потреб. Скасування обмежень (обтяжень) покладається на органи, які ініціювали викуп об'єкта права приватної власності. Особи, на користь яких були встановлені обмеження (обтяження) на викуплений об'єкт права приватної власності, вправі вимагати відшкодування або встановлення обмежень (обтяжень) для користувача викупленого об'єкта права приватної власності в установленому законом порядку.".
 
Враховано частково    
117. 4. Використання земельної ділянки, викупленої для суспільних потреб, та розпорядження нею здійснюється в порядку, встановленому Земельним кодексом України.
 
-189- Писаренко В.В.
Ч. 4 ст. 16 доповнити словами: "та відповідно до суспільних потреб, що стали підставою для викупу"
 
Враховано   3. Використання та розпорядження земельною ділянкою, іншими об'єктами нерухомого майна, що на ній розміщені, викупленими для суспільних потреб або примусово відчуженими з мотивів суспільної необхідності, здійснюються в порядку, встановленому законом, для забезпечення суспільних потреб, що стали підставою для викупу таких об’єктів.
 
    -190- Бевзенко В.Ф.
Частину четверту статті 16 після слів: "для суспільних потреб" доповнити словами: "або примусового відчужених з мотивів суспільної необхідності"
 
Враховано    
    -191- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 16 викласти в такій редакції: "4. Використання об'єкта права приватної власності, викупленого для суспільних потреб, та розпорядження нею здійснюється в порядку, встановленому законом.".
 
Враховано частково    
118. 5. Земельна ділянка, викуплена для суспільних потреб за рішенням органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, передається для задоволення суспільних потреб у порядку, визначеному Земельним кодексом України.
 
-192- Бевзенко В.Ф.
Частину 5 статті 16 вилучити.
 
Враховано      
    -193- Слободян О.В.
Частину 5 статті 1 викласти в такій редакції: 6 "5. Земельна ділянка, викуплена для суспільних потреб за рішенням органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, передається фізичним та юридичним особам у власність чи користування для задоволення суспільних потреб у порядку, визначеному Земельним кодексом України."
 
Відхилено    
    -194- Кармазін Ю.А.
Частину 5 статті 16 викласти в такій редакції: "5. Об'єкт права приватної власності, викуплений для суспільних потреб за рішенням органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, передається для задоволення суспільних потреб у порядку, встановленому законом.".
 
Відхилено    
119. 6. Викуплена земельна ділянка не може бути передана в користування фізичній чи юридичній особі для цілей, не пов’язаних із задоволенням суспільних потреб, заявлених у рішенні органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про викуп зазначеної земельної ділянки.
 
-195- Слободян О.В.
Частину 6 статті 16 викласти у такій редакції:
"6. Викуплена земельна ділянка не може бути передана у власність чи користування фізичній чи юридичній особі для цілей, не пов'язаних із задоволенням суспільних потреб, заявлених у рішенні органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про викуп зазначеної земельної ділянки."
 
Враховано в ст.4     
    -196- Бевзенко В.Ф.
Частину шосту статті 16 після слова: "викуплена" доповнити словами: "або примусово відчужена"
 
Враховано в ст.4   
    -197- Шпенов Д.Ю.
Частину шосту статті 16 виключити.
 
Враховано    
    -198- Кармазін Ю.А.
Частину 6 статті 16 викласти в такій редакції: "6. Викуплений об'єкт права приватної власності не може бути переданий в користування фізичній чи юридичній особі для цілей, не пов'язаних із задоволенням суспільних потреб, заявлених у рішенні органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про викуп зазначеного об'єкта права приватної власності.".
 
Враховано редакційно в ст.4   
    -199- Ткач Р.В.
Частину 6 статті 16 законопроекту вилучити.
 
Враховано    
120. Стаття 17. Повернення викупленої земельної ділянки
 
-200- Кармазін Ю.А.
Назву статті 17 "Стаття 17. Повернення викупленої земельної ділянки" викласти в такій редакції: "Стаття 17. Повернення викупленого об'єкта права приватної власності".
 
Враховано редакційно   Стаття 16. Повернення викуплених або примусово відчужених земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, попередньому власнику
 
    -201- Бевзенко В.Ф.
Статтю 17 перенести до нового розділу ІV.
Назву статті викласти у такій редакції:
"Стаття 17. Повернення викуплених або примусово відчужених земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна".
 
Враховано    
121. 1. У разі коли відпала потреба у використанні земельної ділянки (її частини) для суспільних потреб, орган, що прийняв рішення про викуп земельної ділянки, приймає відповідне рішення.
 
-202- Писаренко В.В.
Ч. 1 ст. 17 після слова "приймає" доповнити словами "протягом місяця"
 
Враховано   1. У разі якщо потреба у використанні земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, викуплених для суспільних потреб чи примусово відчужених з мотивів суспільної необхідності відпала, орган, який прийняв рішення про викуп цих об’єктів, протягом місяця з дня, коли йому стало відомо чи повинно було стати відомо про це, приймає відповідне рішення.
 
    -203- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 17 викласти в такій редакції: "1. У разі коли відпала потреба у використанні об'єкта права приватної власності (його частини) для суспільних потреб, орган, що прийняв рішення про викуп об'єкта права приватної власності, приймає відповідне рішення.".
 
Враховано редакційно    
122. 2. Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, що прийняв рішення про викуп земельної ділянки, зобов’язаний письмово повідомити попереднього власника зазначеної ділянки чи його спадкоємця (правонаступника) протягом місяця про те, що відпала суспільна потреба у використанні земельної ділянки. Попередній власник земельної ділянки (її частини) чи його спадкоємець (правонаступник) має переважне право на її повернення у власність.
 
-204- Бевзенко В.Ф.
Частину другу статті 17 після речення першого доповнити новим реченням другим такого змісту:
"В разі, коли місце проживання (місце розташування) вказаних осіб невідомо, їх повідомлення проводиться за правилами, встановленими частиною четвертою статті 10 цього Закону."
 
Враховано   2. Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, який прийняв рішення про викуп земельної ділянки (її частини), інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, зобов’язаний протягом місяця письмово повідомити попереднього власника земельної ділянки (її частини), інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, чи їх спадкоємця (правонаступника) про те, що суспільна потреба у використанні цих об'єктів відпала. У разі якщо місце проживання (місце знаходження) зазначених осіб невідомо, їх повідомлення здійснюється в порядку, визначеному частиною третьою статті 10 цього Закону.
 
    -205- Ткач Р.В.
Частину 2 статті 17 законопроекту доповнити словами "на умовах сплати викупної ціни за відповідні об’єкти відчуження".
 
Враховано редакційно в частині 3 цієї статті   
    -206- Палиця І.П.
У частині другій останнє речення викласти у такій редакції:
"Попередній власник земельної ділянки (її частини) чи його спадкоємець (правонаступник) має переважне право на одержання її у власність";
 
Враховано редакційно в частині 5 цієї статті   
    -207- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 17 викласти в такій редакції: "2. Орган виконавчої влади чи орган місцевого са-моврядування, що прийняв рішення про викуп земельної ділянки, зобов'язаний письмово, у порядку передбаченому частиною 4 статті 10, повідомити попереднього власника зазначеного об'єкта права приватної власності чи його спадкоємця (правонаступника) протягом місяця про те, що відпала суспільна потреба у використанні об'єкта права приватної власності. Попередній власник об'єкта права приватної власності (її частини) чи його спадкоємець (правонаступник) має переважне право на її повернення у власність.".
 
Враховано редакційно    
123. 3. Викуплена за рішенням органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування земельна ділянка (її частина) може бути повернена попередньому власнику або його спадкоємцю (правонаступнику) за його заявою (клопотанням).
 
-208- Бевзенко В.Ф.
Частину третю статті 17 викласти у такій редакції:
"3. Викуплені або примусово відчужені земельна ділянка або її частина, а також розташовані на ній житловий будинок, інші будівлі, споруди можуть бути викуплені попереднім власником за його заявою (клопотанням) та ціною не вище викупної ціни, отриманої ним при її викупі, у порядку, встановленому законом. Вказана заява (клопотання) має бути подана протягом шести місяців з дати отримання вказаними особами повідомлення, зазначеного у частині другій цієї статті (або дати публікації вказаного повідомлення у відповідному друкованому засобі масової інформації)."
 
Враховано   3. Викуплені або примусово відчужені земельна ділянка (її частина), інші об'єкти нерухомого майна, що на ній розміщені, можуть бути викуплені попереднім власником згідно з його заявою (клопотанням) та за ціною, встановленою на час повернення таких об’єктів у власність, у порядку, визначеному законом. Зазначена заява (клопотання) має бути подана протягом шести місяців з дня отримання такими особами повідомлення, передбаченого у частині другій цієї статті, або з дня публікації повідомлення у відповідному друкованому засобі масової інформації.
 
    -209- Палиця І.П.
у частині третій слово „повернене" замінити на слово „передана".
 
Відхилено    
    -210- Слободян О.В.
Викласти частину 3 Статті 17 в наступній редакції:
"3. Викуплена за рішенням органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування земельна ділянка (її частина) може бути повернена попередньому власнику або його спадкоємцю (правонаступнику) за його заявою (клопотанням), за умови, що попередній власник або його спадкоємець (правонаступник) погоджується сплатити за земельну ділянку викупну ціну, сплачену попередньому власнику при викупі земельної ділянки."
 
Враховано редакційно    
    -211- Писаренко В.В.
Ч. 3 ст. 17 доповнити реченням такого змісту:
"Власник або його спадкоємець (правонаступник) протягом місяця повідомляє відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування про бажання повернути земельну ділянку. Якщо власник або його спадкоємець (правонаступник) не повідомлять відповідний орган виконавчої влади або місцевого самоврядування про своє рішення, вважається, що він відмовився від повернення земельної ділянки".
 
Враховано редакційно    
    -212- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 17 викласти в такій редакції: "3. Для повернення викупленого за рішенням органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування об'єкта права приватної власності (його частини) суспільна потреба у використанні якого відпала, попередній власник або його спадкоємець (правонаступник) має право, протягом трьох місяців з моменту отримання повідомлення про можливість повернення об'єкту, направити цьому органу письмову заяву (клопотання) про згоду на повернення цього об'єкту.".
 
Враховано редакційно    
124. 4. Якщо попередній власник чи його спадкоємець (правонаступник) відмовився від свого права на повернення земельної ділянки (її частини) у власність, орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування може прийняти рішення про передачу такої ділянки (її частини) у власність або користування іншій особі на конкурентних засадах в порядку, встановленому Земельним кодексом України.
 
-213- Бевзенко В.Ф.
У частині четвертій статті 17 після слів: "відмовився від свого права на повернення земельної ділянки (її частини) у власність" доповнити словами: "або не повідомив орган, що прийняв рішення про викуп земельної ділянки про своє бажання скористатись цім правом, протягом шести місяців з дня отримання повідомлення, вказаного у частині другій цієї статті; слова: "на конкурентних засадах" виключити.
 
Враховано   5. У разі якщо попередній власник чи його спадкоємець (правонаступник) відмовився від свого права на повернення у власність земельної ділянки (її частини), інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, або не повідомив орган, який прийняв рішення про викуп таких об’єктів, про своє бажання скористатися цим правом, протягом шести місяців з дня отримання повідомлення, зазначеного у частині другій цієї статті, орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування може прийняти рішення про передачу такої ділянки (її частини), інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, у власність або користування іншій особі в порядку, встановленому Земельним кодексом України.
 
    -214- Палиця І.П.
У частині четвертій слово „повернення" замінити на слово „одержання";
 
Відхилено    
    -215- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 17 "викласти в такій редакції: "4. Якщо попередній власник чи його спадкоємець (правонаступник) відмовився від свого права на повернення об'єкта права приватної власності (його частини) у власність, орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування може прийняти рішення про передачу такого об'єкта (його частини) у власність або користування іншій особі - переможцю відкритого конкурсу в порядку, встановленому законом.".
 
Враховано редакційно    
125. 5. Відмова попереднього власника чи його спадкоємця (правонаступника) від свого права на повернення земельної ділянки або її частини у власність посвідчується нотаріально.
 
-216- Кармазін Ю.А.
ч. 5 ст. 17 доповнити словами "за рахунок органу, що прийняв рішення про повернення викупленої земельної ділянки".
 
Відхилено   4. Відмова попереднього власника чи його спадкоємця (правонаступника) від свого права на повернення у власність земельної ділянки (її частини), інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, посвідчується нотаріально.
 
    -217- Палиця І.П.
У частині п'ятій слово „повернення" замінити на слово „одержання".
 
Відхилено    
126. 6. Умови повернення земельної ділянки визначаються в договорі, що укладається між органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування і попереднім власником або його спадкоємцем (правонаступником).
 
-218- Кармазін Ю.А.
Частину 6 статті 17 викласти в такій редакції: "6. Умови повернення об'єкта права приватної власності визначаються в договорі, що укладається між органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування і попереднім власником або його спадкоємцем (правонаступником).".
 
Враховано редакційно   6. Умови повернення у власність земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, визначаються в договорі, що укладається між органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування і попереднім власником або його спадкоємцем (правонаступником).
 
127. РОЗДІЛ ІІІ
 
   Розділ ІV
 
128. ПРИМУСОВЕ ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК З МОТИВІВ СУСПІЛЬНОЇ НЕОБХІДНОСТІ
 
-219- Кармазін Ю.А.
Назву розділу ІІІ "викласти в такій редакції: "ПРИМУСОВЕ ВІДЧУЖЕННЯ ОБ'ЄКТА ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ З МОТИВІВ СУСПІЛЬНОЇ НЕОБХІДНОСТІ"
 
Враховано редакційно   ПРИМУСОВЕ ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ІНШИХ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ЩО НА НИХ РОЗМІЩЕНІ, З МОТИВІВ СУСПІЛЬНОЇ НЕОБХІДНОСТІ
 
129. Стаття 18. Підстави для примусового відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності
 
-220- Кармазін Ю.А.
Назву статті 18 викласти в такій редакції: "Стаття 18. Підстави для примусового відчуження об'єкта права приватної власності з мотивів суспільної необхідності"
 
Враховано редакційно   Стаття 17. Підстави для примусового відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності
 
130. 1. Земельна ділянка може бути примусово відчужена у державну власність з мотивів суспільної необхідності виключно для будівництва лінійних об’єктів і об’єктів транспортної та енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, магістральних трубопроводів, ліній електропередачі, аеропортів, нафтових та газових терміналів, електростанцій та об’єктів, необхідних для їх експлуатації) загальнодержавного або регіонального значення.
 
-221- Бевзенко В.Ф.
Частину першу статті 18 викласти у такій редакції:
"1. В разі незгоди власника земельної ділянки, житлового будинку, інших будівель і споруд, що розташовані на ній із викупом земельної ділянки для суспільних потреб, вказані об'єкти можуть бути примусово відчужені у державну та комунальну власність з мотивів суспільної необхідності виключно для розміщення:
об'єктів національної безпеки та оборони;
лінійних об’єктів і об’єктів транспортної та енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, магістральних трубопроводів, ліній електропередачі, аеропортів, нафтових та газових терміналів, електростанцій та об’єктів, необхідних для їх експлуатації),
об'єктів, пов'язаних із видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення підприємствами, що отримали відповідні дозволи (ліцензії) на користування надрами;
об’єктів природно-заповідного фонду;
кладовищ".
 
Враховано редакційно   1. У разі не отримання згоди власника земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з викупом цих об'єктів для суспільних потреб, зазначені об'єкти можуть бути примусово відчужені у державну чи комунальну власність лише як виняток з мотивів суспільної необхідності і виключно під розміщення:
об'єктів національної безпеки і оборони;
лінійних об’єктів та об’єктів транспортної і енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, магістральних трубопроводів, ліній електропередачі, аеропортів, нафтових і газових терміналів, електростанцій) та об’єктів, необхідних для їх експлуатації;
об'єктів, пов'язаних із видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення;
об’єктів природно-заповідного фонду;
кладовищ.
 
    -222- Клюєв С.П.
у статті 18 частину першу викласти у такій редакції:
"1. Земельна ділянка може бути примусово відчужена у державну власніть, власніть територіальної громади або власність юридичної особи з мотивів суспільної необхідності виключно для будівництва лінійних об'єктів і об'єктів транспортної та енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, магістральних трубопроводів, ліній електропередачі, аеропортів, нафтових та газових терміналів, електростанцій та об'єктів, необхідних для їх експлуатації) загальнодержавного або регіонального значення."
 
Враховано частково    
    -223- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 18 викласти в такій редакції: "1. Об'єкт права приватної власності може бути примусово відчужений у державну власність лише як виняток з мотивів суспільної необхідності і виключно для будівництва лінійних об'єктів і об'єктів транспортної та енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, магістральних трубопроводів, ліній електропередачі, аеропортів, нафтових та газових терміналів, електростанцій та об'єктів, необхідних для їх експлуатації) загальнодержавного або регіонального значення, які знаходяться у державній власності.".
 
Враховано редакційно    
131. 2. Примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності допускається в разі, коли:
 
-224- Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 18 викласти у такій редакції:
"2. Примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності допускається лише в разі, коли будівництво зазначених у частині першій цієї статті об'єктів неможливо іншим способом, без відчуження земельної ділянки, та власник земельної ділянки відмовився від викупу.
 
Відхилено   2. Примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, допускається, як виняток, з мотивів суспільної необхідності лише в разі, якщо будівництво зазначених у частині першій цієї статті об’єктів передбачається здійснити із застосуванням оптимального варіанта з урахуванням економічних, технологічних, соціальних, екологічних та інших чинників.
 
    -225- Кармазін Ю.А.
Перше речення частини 2 статті 18 викласти в такій редакції: "2. Примусове відчуження об'єкта права приватної власності як виняток з мотивів суспільної необхідності допускається лише в разі, коли:".
 
Враховано редакційно    
132. будівництво зазначених у частині першій цієї статті об’єктів передбачається здійснити із застосуванням оптимального варіанта з урахуванням економічних, технологічних, соціальних, екологічних та інших чинників;
 
-226- Кармазін Ю.А.
Абзац 1 частини 2 статті 18 викласти в такій редакції: "1) будівництво зазначених у частині першій цієї статті об'єктів передбачається здійснити із застосуванням оптимального варіанта з урахуванням екологічних, економічних, технологічних, соціальних та інших чинників;".
 
Враховано редакційно      
133. позитивний суспільний ефект від примусового відчуження земельної ділянки значно перевищує негативні наслідки для власника зазначеної ділянки.
 
-227- Писаренко В.В.
абз. 3 ч.2 ст. 18 виключити
 
Враховано      
    -228- Кармазін Ю.А.
Абзац 2 частини 2 статті 18 викласти в такій редакції: "2) позитивний суспільний ефект від примусового відчуження об'єкта права приватної власності значно перевищує негативні наслідки для власника зазначеної ділянки.".
 
Відхилено    
134. 3. Примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності здійснюється за рішенням суду.
 
-229- Писаренко В.В.
Ч.3 ст. 18 виключити
 
Відхилено   3. Примусове відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності здійснюється за рішенням суду.
 
    -230- Слободян О.В.
Викласти Статтю 18 в наступній редакції:
"1. Земельна ділянка може бути примусово відчужена у державну або комунальну власність з мотивів суспільної необхідності для цілей, передбачених статтею 8 цього Закону.
2. Примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності допускається в разі, коли позитивний суспільний ефект від примусового відчуження земельної ділянки значно перевищує негативні наслідки для власника зазначеної ділянки.
3. Примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України.
4. Земельна ділянка, примусово відчужена за рішенням Кабінету Міністрів України, передається фізичним та юридичним особам у власність чи користування для задоволення суспільних потреб у порядку, визначеному Земельним кодексом України."
 
Відхилено    
    -231- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 18 "3. Примусове відчуження об'єкта права приватної власності з мотивів суспільної необхідності здійснюється за рішенням суду.".
 
Враховано редакційно    
    -232- Ткач Р.В.
Частину 2 статті 18 виключити.
 
Відхилено    
135. Стаття 19. Порядок примусового відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності
 
-233- Кармазін Ю.А.
Назву статті 19 викласти в такій редакції: "Стаття 19. Порядок примусового відчуження об'єкта права приватної власності з мотивів суспільної необхідності"
 
Враховано редакційно   Стаття 18. Порядок примусового відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності
 
136. 1. Заінтересований орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування у разі недосягнення з власником земельної ділянки згоди щодо її викупу для суспільних потреб відповідно до процедур, визначених розділом ІІ цього Закону, звертається до Кабінету Міністрів України з обґрунтованим поданням щодо примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності.
 
-234- Бевзенко В.Ф.
Частину першу статті 19 викласти у наступній редакції:
"1. Заінтересований орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування у разі недосягнення з власником земельної ділянки та/або житлового будинку, будівель, споруд, багаторічних насаджень, що розташовані на ній, згоди щодо її викупу для суспільних потреб згідно з вимогами розділу ІІ цього Закону, звертається до суду із позовом про примусове відчуження вказаних об'єктів."
 
Враховано редакційно   1. Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, що прийняв рішення про відчуження земельної ділянки, у разі недосягнення згоди з власником земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, щодо їх викупу для суспільних потреб відповідно до розділу ІІ цього Закону звертається до адміністративного суду із позовом про примусове відчуження зазначених об'єктів.
 
    -235- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 19 викласти в такій редакції: "1. Зацікавлений орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування у разі недосягнення з власником об'єкта права приватної власності згоди щодо його викупу для суспільних потреб відповідно до процедур, визначених розділом ІІ цього Закону, звертається до Кабінету Міністрів України з обґрунтованим поданням щодо примусового відчуження об'єкта права приватної власності з мотивів суспільної необхідності.".
 
Відхилено    
137. 2. За результатами розгляду подання заінтересованого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування Кабінет Міністрів України приймає рішення про необхідність примусового відчуження земельної ділянки або надає вмотивовану відмову.
 
-236- Бевзенко В.Ф.
Частину другу статті 19 викласти у такій редакції:
"2. Вимога про примусово відчуження земельної ділянки, іншого нерухомого майна підлягає задоволенню, якщо позивач доведе, що будівництво, катальний ремонт, реконструкція об'єктів, під розміщення яких відчужується відповідне майно, є неможливим без припинення права власності на нього"
 
Враховано   2. Вимога про примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, підлягає задоволенню, у разі якщо позивач доведе, що будівництво, капітальний ремонт, реконструкція об'єктів, під розміщення яких відчужується відповідне майно, є неможливим без припинення права власності на таке майно попереднього власника.
 
    -237- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 19 викласти в такій редакції: "2. За результатами розгляду подання заінтересованого органу виконавчої влади Кабінет Міністрів України приймає рішення про необхідність примусового відчуження об'єкта права приватної власності або надає вмотивовану відмову.".
Пронумерувати абзаци цієї частини.
 
Відхилено    
138. У рішенні Кабінету Міністрів України про необхідність примусового відчуження земельної ділянки зазначається:
 
-238- Кармазін Ю.А.
Друге речення частини 2 статті 19 викласти в такій редакції: "З.У рішенні Кабінету Міністрів України про необхідність примусового відчуження об'єкта права приватної власності зазначається:". Змінити нумерацію подальших частин.
 
Відхилено      
139. об’єкт примусового відчуження, його власник, місцезнаходження, площа, кадастровий номер, цільове призначення, категорія земель;
 
      
140. мета та обґрунтування потреби у примусовому відчуженні земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності;
 
-239- Кармазін Ю.А.
Абзац 2 другого речення частини 2 статті 19 викласти в такій редакції: "2) мета та обґрунтування потреби у примусовому відчуженні об'єкта права приватної власності з мотивів суспільної необхідності;".
 
Відхилено      
141. умови попереднього повного відшкодування вартості земельної ділянки, розміщеного на ній нерухомого майна, збитків, завданих власнику внаслідок примусового відчуження, та його розмір, визначений відповідно до статті 5 цього Закону;
 
-240- Кармазін Ю.А.
Абзац 3 другого речення частини 2 статті 19 викласти в такій редакції: "3) умови попереднього повного відшкодування вартості об'єкта права приватної власності, розміщеного на ній нерухомого майна, збитків, завданих власнику внаслідок примусового відчуження, та його розмір, визначений відповідно до статті 5 цього Закону;".
 
Відхилено      
142. строк, протягом якого власник повинен звільнити земельну ділянку;
 
-241- Кармазін Ю.А.
Абзац 4 другого речення частини 2 статті 19 викласти в такій редакції: "4) строк, протягом якого власник повинен звільнити об'єкт права приватної власності;".
 
Відхилено      
143. джерело фінансування витрат, пов’язаних з примусовим відчуженням;
 
      
144. відомості про земельну ділянку, яка може бути надана замість відчуженої (у разі подання відповідних пропозицій заінтересованим органом).
 
-242- Кармазін Ю.А.
Абзац 6 другого речення частини 2 статті 19 викласти в такій редакції:
"6) відомості про об'єкт права приватної власності, який може бути надана замість відчуженої (у разі подання відповідних пропозицій заінтересованим органом).".
 
Відхилено      
    -243- Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 19 доповнити абзацом такого змісту:
"відомості про житло (місцезнаходження, площа), що надається замість знесеного житлового будинку"
 
Відхилено    
145. 3. Кабінет Міністрів України або уповноважений ним орган у п’ятиденний строк після прийняття рішення про необхідність примусового відчуження земельної ділянки письмово повідомляє власника земельної ділянки про прийняте рішення та пропонує йому протягом 10 робочих днів укласти договір про відчуження земельної ділянки із заінтересованим органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування.
 
-244- Бевзенко В.Ф.
Частину третю статті 19 виключити
 
Враховано      
    -245- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 19 викласти в такій редакції: "3. Кабінет Міністрів України або уповноважений ним орган у п'ятиденний строк після прийняття рішення про необхідність примусового відчуження об'єкта права приватної власності письмово повідомляє власника об'єкта права приватної власності про прийняте рішення та пропонує йому протягом ЗО робочих днів з моменту отримання цього рішення укласти договір про відчуження об'єкта права приватної власності із зацікавленим органом виконавчої влади".
 
Відхилено    
146. У разі коли такий договір не укладено в установлений строк, Кабінет Міністрів України або уповноважений ним орган звертається до суду з позовом про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності.
 
-246- Шпенов Д.Ю.
В абзаці другому частини третьої статті 19 слова: " Кабінет Міністрів України або уповноважений ним орган" замінити словами: "орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, який прийняв рішення про викуп земельної ділянки для суспільних потреб,"
 
Враховано редакційно      
    -247- Клюєв С.П.
Доповнити статтю 19 частиною 4 в такій редакції:
4. Заінтересована юридична особа, якій земельна ділянка необхідна з мотивів суспільної необхідності, у разі недосягнення з власником земельної ділянки згоди протягом 10 робочих днів щодо укладення договору про відчуження земельної ділянки для суспільних потреб відповідно до процедур, визначених розділом ІІ цього Закону, звертається до суду з позовом про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності."
 
Враховано редакційно    
    -248- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 19 викласти в такій редакції:
"4. У разі коли такий договір не укладено в установлений строк, Кабінет Міністрів України або уповноважений ним орган звертається з позовом про примусове відчуження об'єкта права приватної власності з мотивів суспільної необхідності до суду, який знаходиться за місцем проживання власника об'єкта права приватної власності.".
 
Відхилено    
147. 5. Одночасно із задоволенням позовних вимог щодо примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності суд задовольняє вимоги щодо знесення житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, які розміщені на земельній ділянці, що підлягає примусовому відчуженню.
 
-249- Бевзенко В.Ф.
Частину п'яту статті 19 вважати частиною третьою і доповнити новим реченням першим такого змісту:
"В разі задоволення позову рішенням суду визначається викупна ціна та порядок її виплати, а також перелік та порядок надання майна взамін відчуженого"
 
Враховано   3. У разі задоволення позовних вимог рішенням суду визначається викупна ціна та порядок її виплати, а також перелік та порядок надання майна замість відчуженого. Одночасно із задоволенням позовних вимог щодо примусового відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності суд може задовольнити вимоги щодо знесення житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, розміщених на земельній ділянці, що підлягають примусовому відчуженню.
 
    -250- Шпенов Д.Ю.
Частину п'яту статті 19 доповнити реченням другим такого змісту: "Знесення житлового будинку не допускається до забезпечення осіб, які проживали у ньому як власники, та членів їх сімей, а також осіб, які проживали у ньому як наймачі, та членів їх сімей, житлом відповідно до закону".
 
Враховано в частині 4 ст.13   
    -251- Кармазін Ю.А.
Частину 5 статті 19 викласти в такій редакції: "5. У випадку, якщо суд приймає рішення про задоволення позовних вимог щодо примусового відчуження об'єкта права приватної власності з мотивів суспільної необхідності, то в цьому рішенні суд зобов'язаний одночасно задовольнити вимоги щодо знесення житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, які розміщені на земельній ділянці, що підлягає примусовому відчуженню і визначити умови попереднього і повного відшкодування власнику об'єкта права приватної власності вартості цього об'єкту, розмір якого був би адекватним витратам на його відновлення.".
 
Відхилено    
148. 6. За домовленістю з власником земельної ділянки, яка підлягає примусовому відчуженню з мотивів суспільної необхідності, Кабінет Міністрів України або заінтересований орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування може запропонувати йому іншу земельну ділянку в межах території, на яку поширюються повноваження відповідної місцевої ради, вартість якої враховується при визначенні розміру попереднього повного відшкодування вартості земельної ділянки, яка підлягає примусовому відчуженню.
 
-252- Бевзенко В.Ф.
Частину шосту статті 19 виключити.
 
Враховано      
    -253- Кармазін Ю.А.
Частину 6 статті 19 викласти в такій редакції: "6. За бажанням власника об'єкта права приватної власності вартості, який підлягає примусовому відчуженню з мотивів суспільної необхідності, Кабінет Міністрів України або уповноважений ним орган зобов'язаний надати власнику об'єкту інший аналогічний об'єкт, а у випадку вилучення земельної ділянки, земельну ділянку в межах території, де був розташований об'єкт права приватної власності вартості, який примусово вилучається. Вартість цієї земельної ділянки враховується при визначенні розміру попереднього повного відшкодування вартості земельної ділянки, яка підлягає примусовому відчуженню та витрат на відновлення на ній об'єкту права приватної власності вартості.".
 
Відхилено    
    -254- Шпенов Д.Ю.
У частині шостій статті 19 слова: "території, на яку поширюється повноваження відповідної місцевої ради" замінити словами: "відповідного населеного пункту "
 
Відхилено    
    -255- Писаренко В.В.
Ч.6 ст. 19 після слів "місцевої ради" доповнити словами "або органу виконавчої влади".
 
Відхилено    
149. 7. Рішення суду про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності є підставою для попереднього повного відшкодування її вартості, внесення до державного земельного кадастру інформації про перехід права власності на земельну ділянку.
 
-256- Бевзенко В.Ф.
Частину сьому статті 19 вважати частиною четвертою і викласти у такій редакції:
"4. Рішення суду про примусове відчуження земельної ділянки, жилого будинку, будівлі, споруди, розташованих на ній, разом із документами, які підтверджують сплату попередньому власнику викупної ціни, державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, надане взамін відчуженого є підставою для державної реєстрації права державної чи комунальної власності на вказані об'єкти."
 
Враховано редакційно   4. Рішення суду про примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, разом із документами, що підтверджують попередню та повну сплату колишньому власнику викупної ціни або державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, надане замість відчуженого, є підставою для державної реєстрації права власності держави чи територіальної громади на зазначені об'єкти.
 
    -257- Кармазін Ю.А.
Частину 7 статті 19 викласти в такій редакції: "7. Рішення суду про примусове відчуження об'єкт права приватної власності з мотивів суспільної необхідності є підставою для попереднього повного відшкодування її вартості, внесення інформації про перехід права власності на об'єкт права приватної власності до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обмежень, або іншого відповідного реєстру.".
 
Враховано редакційно    
150. 8. Попереднє повне відшкодування вартості земельної ділянки здійснюється шляхом внесення Кабінетом Міністрів України або заінтересованим органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування коштів у депозит державної нотаріальної контори за місцем розташування земельної ділянки або перерахування коштів на зазначений власником земельної ділянки банківський рахунок.
 
-258- Бевзенко В.Ф.
Частину восьму статті 19 вважати частиною п'ятою і після слів: "повне відшкодування" доповнити словами: "у грошовій формі"
 
Враховано   5. Попереднє повне відшкодування вартості земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, у грошовій формі здійснюється шляхом внесення органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування, що прийняв рішення про відчуження земельної ділянки, коштів на депозит нотаріальної контори в порядку, встановленому законом, за місцем розташування земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, або перерахування коштів на зазначений власником цих об'єктів банківський рахунок.
 
    -259- Клюєв С.П.
Частину 8 викласти в такій редакції:
"8. Попереднє повне відшкодування вартості земельної ділянки здійснюється шляхом внесення Кабінетом Міністрів України, заінтересованим органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, або юридичною особою коштів у депозит державної нотаріальної контори за місцем розташування земельної ділянки або перерахування коштів на зазначений власником земельної ділянки банківський рахунок."
 
Враховано редакційно    
    -260- Кармазін Ю.А.
Частину 8 статті 19 викласти в такій редакції: "8. Попереднє повне відшкодування вартості об'єкта права приватної власності здійснюється шляхом внесення Кабінетом Міністрів України або заінтересованим органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування коштів у депозит державної нотаріальної контори за місцем розташування об'єкта права приватної власності або перерахування коштів на зазначений власником об'єкта права приватної власності банківський рахунок.".
 
Враховано редакційно    
    -261- Слободян О.В.
Викласти статтю 19 в наступній редакції:
"1. Зацікавлений орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування у разі недосягнення з власником земельної ділянки, власником житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, що розміщені на ній, користувачами та/або заставодержателями (іпотекодержателями) згоди щодо її викупу для суспільних потреб відповідно до процедур, визначених розділом ІІ цього Закону, звертається до Кабінету Міністрів України з обґрунтованим поданням щодо примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності.
2. За результатами розгляду подання зацікавленого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування Кабінет Міністрів України приймає рішення про необхідність примусового відчуження земельної ділянки або надає вмотивовану відмову.
У рішенні Кабінету Міністрів України про необхідність примусового відчуження земельної ділянки зазначається:
об'єкт примусового відчуження, його власник, місцезнаходження, площа, кадастровий номер, цільове призначення, категорія земель;
мета та обґрунтування потреби у примусовому відчуженні земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності;
умови попереднього повного відшкодування вартості земельної ділянки, розміщеного на ній нерухомого майна, збитків, завданих власнику внаслідок примусового відчуження, та його розмір, визначений відповідно до статті 5 цього Закону;
строк, протягом якого власник повинен звільнити земельну ділянку;
джерело фінансування витрат, пов'язаних з примусовим відчуженням;
відомості про земельну ділянку, яка може бути надана замість відчуженої (у разі подання відповідних пропозицій заінтересованим органом).
Одночасно із прийняття рішення щодо примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності Кабінет Міністрів України приймає рішення щодо припинення права власності на житловий будинок, інші будівлі, споруди, багаторічні насадження, які розміщені на земельній ділянці, що підлягає примусовому відчуженню, про припинення прав користування, іпотеки на земельну ділянку та на житловий будинок, інші будівлі, споруди, багаторічні насадження, які розміщені на земельній ділянці, та інших обмежень (обтяжень) щодо земельної ділянки.
3. Кабінет Міністрів України або уповноважений ним орган у п'ятиденний строк після прийняття рішення про необхідність примусового відчуження земельної ділянки письмово повідомляє власника земельної ділянки про прийняте рішення та пропонує йому протягом 10 робочих днів укласти договір про відчуження земельної ділянки із заіцікавленим органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування.
4. За домовленістю з власником земельної ділянки, яка підлягає примусовому відчуженню з мотивів суспільної необхідності, Кабінет Міністрів України або зацікавлений орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування може запропонувати йому іншу земельну ділянку в межах території, на яку поширюються повноваження відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, вартість якої враховується при визначенні розміру попереднього повного відшкодування вартості земельної ділянки, яка підлягає примусовому відчуженню.
5. У разі коли договір про відчуження земельної ділянки із зацікавленим органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування не укладено в установлений строк, Кабінет Міністрів України здійснює попереднє повне відшкодування вартості земельної ділянки шляхом внесення Кабінетом Міністрів України або зацікавленим органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування коштів у депозит державної нотаріальної контори за місцем розташування земельної ділянки або перерахування коштів на зазначений власником земельної ділянки банківський рахунок.
Рішення Кабінету Міністрів України про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності є підставою для попереднього повного відшкодування її вартості, внесення до державного земельного кадастру інформації про перехід права власності на земельну ділянку.
6. Якщо викуп земельної ділянки був ініційований фізичною або юридичною особою відповідно до статті 10 цього Закону, рішення Кабінету Міністрів України про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності має містити зобов'язання щодо передачі земельної ділянки у власність або користування фізичній або юридичній особі відповідним органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування для суспільних потреб."
 
Відхилено    
151. Стаття 20. Припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з примусовим відчуженням земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності
 
-262- Слободян О.В.
Викласти Статтю 20 в наступній редакції:
"1. Припинення права власності на житловий будинок, інші будівлі, споруди та багаторічні насадження, що розміщені на земельній ділянці, яка примусово відчужується з мотивів суспільної необхідності, здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України."
 
Враховано редакційно   Стаття 19. Припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з примусовим відчуженням земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності
 
    -263- Кармазін Ю.А.
Назву статті 20 викласти в такій редакції: "Припинення права власності на нерухоме майно у зв'язку з примусовим відчуженням об'єкта права приватної власності з мотивів суспільної необхідності".
 
Відхилено    
152. 1. Припинення права власності на житловий будинок, інші будівлі, споруди та багаторічні насадження, що розміщені на земельній ділянці, яка примусово відчужується з мотивів суспільної необхідності, здійснюється відповідно до закону.
 
-264- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 20 викласти в такій редакції: "1. Припинення права власності на об'єкт права приватної власності, у тому числі, житловий будинок, інші будівлі, споруди та багаторічні насадження, що розміщені на земельній ділянці, яка примусово відчужується з мотивів суспільної необхідності, здійснюється відповідно до закону.".
 
Враховано редакційно   Припинення права власності на житловий будинок, інші будівлі, споруди та багаторічні насадження, розміщені на земельній ділянці, що примусово відчужується з мотивів суспільної необхідності, здійснюється відповідно до закону.
 
153. РОЗДІЛ ІV
 
   Розділ V
 
154. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
155. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
156. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
157. 1) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
   1) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
158. пункт "в" статті 13 викласти в такій редакції:
 
-265- Шпенов Д.Ю.
Абзац другий підпункту 1) пункту 1 Прикінцевих положень із законопроекту виключити
 
Враховано      
159. "в) викуп земельних ділянок для суспільних потреб та примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності в порядку, визначеному законом; ";
 
-266- Бевзенко В.Ф.
Доповнити підпункт 1) пункту 1 Прикінцевих положень абзацами такого змісту:
пункт "в)" частини першої статті 13 виключити,
у пункті: "ґ)" частини першої статі 16 слова: "цим Кодексом" замінити словами: "законом",
у пункті: "ґ)" частини першої статі 17 слова: "цим Кодексом" замінити словами: "законом",
частину першу статті 111 після пункту: "з" доповнити новим пунктом: "и" такого змісту:
"и) заборона надання земельної ділянки, викупленої для суспільних потреб або примусово відчуженої з мотивів суспільної необхідності у власність або користування для цілей, не пов'язаних із задоволенням суспільних потреб, заявлених у рішенні органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про викуп зазначеної земельної ділянки". у зв'язку з цим пункт "и" вважати пунктом: "і".
 
Враховано   у пункті "в" частини першої статті 13, пункті "ґ" частини першої статті 16, пункті "ґ" частини першої статі 17 слова "цим Кодексом" замінити словом "законом";
частину першу статті 111 після пункту "з" доповнити новим пунктом такого змісту:
"и) заборони надання земельної ділянки, викупленої для суспільних потреб або примусово відчуженої з мотивів суспільної необхідності, у власність або користування для цілей, не пов’язаних із забезпеченням суспільних потреб, зазначених у рішенні органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про викуп такої ділянки".
У зв'язку з цим пункт "и" вважати відповідно пунктом "і";
 
160. статті 146 і 147 викласти в такій редакції:
 
   статті 146 і 147 викласти в такій редакції:
 
161. "Стаття 146. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб
 
-267- Бевзенко В.Ф.
Нову редакцію статті 146 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
"Стаття 146. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають право викупу земельних ділянок для суспільних потреб, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, у випадках та порядку, встановлених законом.
 
Враховано   "Стаття 146. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають право викупу земельних ділянок для суспільних потреб, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, у випадках та в порядку, встановлених законом.
 
162. 1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, визначених цим Кодексом, мають право викупу земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб, для таких суспільних потреб:
 
      
163. а) забезпечення національної безпеки та оборони;
 
      
164. б) будівництво та обслуговування лінійних об’єктів і об’єктів транспортної та енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, нафто- та газопроводів, водопроводів, ліній електропередачі, зв’язку, аеропортів, нафтових та газових терміналів, електростанцій та об'єктів, необхідних для їх експлуатації);
 
      
165. в) розміщення дипломатичних і прирівняних до них представництв іноземних держав та міжнародних організацій;
 
      
166. г) будівництво та обслуговування гірничодобувних підприємств, що експлуатують родовища корисних копалин загальнодержавного значення;
 
      
167. ґ) будівництво та обслуговування промислових та інших підприємств, що мають стратегічне значення для розвитку регіону;
 
-268- Слободян О.В.
Викласти пункт "ґ)" статті 146 Земельного кодексу України в редакції згідно з Законом у наступній редакції:
"ґ) будівництво та обслуговування промислових та інших підприємств, що мають стратегічне значення для розвитку регіону та які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;"
 
Відхилено      
168. д) будівництво захисних гідротехнічних споруд;
 
      
169. е) будівництво та обслуговування нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, необхідних для їх експлуатації;
 
      
170. є) створення міських парків, будівництво майданчиків відпочинку, стадіонів та інших об’єктів загального користування;
 
-269- Шпенов Д.Ю.
У пункті "є" частини першої нової редакції статті 146 Земельного кодексу України слова: "та інших об'єктів загального користування" виключити.
 
Враховано      
171. ж) розміщення будівель і споруд органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 
      
172. з) розміщення будівель, споруд та інших виробничих об’єктів державної та комунальної власності, у тому числі тих, що призначені для видобування корисних копалин загальнодержавного значення;
 
-270- Шпенов Д.Ю.
Пункт "з" частини першої нової редакції статті 146 Земельного кодексу України виключити.
 
Враховано      
173. и) розташування об’єктів природно-заповідного фонду.
 
-271- Палиця І.П.
У підпункті 1 пункту 2 Прикінцевих положень додати абзац такого змісту: „пункт „г" статті 143 викласти в такій редакції:
,,г) примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності;"
 
Відхилено      
174. 2. Порядок викупу земельних ділянок для суспільних потреб встановлюється законом.
 
-272- Клюєв С.П.
Статтю 146 викласти у такій редакції:
"Підстави та порядок викупу земельних ділянок для суспільних потреб визначаються законом.".
 
Враховано редакційно      
175. Стаття 147. Примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності
 
   Стаття 147. Примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності
 
176. 1. Примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності здійснюється в порядку, встановленому законом.";
 
-273- Клюєв С.П.
Статтю 147 викласти у такій редакції:
"Підстави та порядок примусового відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності визначаються законом"
 
Враховано   Підстави та порядок примусового відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності визначаються законом";
частину другу статті 134 доповнити абзацами десятим та одинадцятим такого змісту:
"надання земельної ділянки, викупленої для суспільних потреб чи примусово відчуженої з мотивів суспільної необхідності для забезпечення таких потреб;
надання земельної ділянки взамін викупленої для суспільних потреб чи примусово відчуженої з мотивів суспільної необхідності та повернення такої земельної ділянки колишньому власнику чи його спадкоємцю (правонаступнику) у разі якщо така потреба відпала".
пункт "г" частини першої статті 143 викласти в такій редакції:
"г) примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності";
у статті 151:
частину першу після слова "землі" доповнити словами "крім викупу земельних ділянок з підстав, що допускають можливість їх примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності";
частину другу після слова "вилучення" доповнити словом " (викупу)";
 
    -274- Слободян О.В.
Викласти частину 2 Статті 134 Земельного кодексу України в наступній редакції:
"2. Не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них у разі:
розташування на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна, що перебувають у власності громадян, юридичних осіб, в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі, крім випадків відмови власника розташованого на земельній ділянці нерухомого майна від її викупу або укладення договору оренди;
використання земельних ділянок для користування надрами та спеціального водокористування відповідно до отриманих спеціальних дозволів (ліцензій);
використання релігійними організаціями, які легалізовані в Україні, земельних ділянок під культовими будівлями;
перебування в користуванні земельних ділянок або розташованих на них будівель підприємств, установ та організацій, що належать до державної та комунальної власності, підприємств і громадських організацій у сферах культури і мистецтв (у тому числі національних творчих спілок);
використання земельних ділянок для суспільних потреб відповідно до закону;
проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду відповідно до закону;
будівництва соціального та доступного житла."
 
Враховано редакційно    
    -275- Клюєв С.П.
у статті 84 Земельного кодексу України:
частину третю доповнити пунктом "з" такого змісту:
"з) земельні ділянки для розробки відкритим способом розвіданих родовищ корисних копалин загальнодержавного
значення;";
частину четверту доповнити пунктом "й" такого змісту:
"й) земельні ділянки для розробки відкритим способом розвіданих родовищ корисних копалин загальнодержавного значення"
 
Відхилено    
    -276- Клюєв С.П.
у статті 141 Земельного кодексу України:
частину першу доповнити пунктом "ж" такого змісту:
"ж) оформлення (надання) в установленому законом порядку спеціального дозволу на користування надрами родовища корисних копалин загальнодержавного значення іншій особі."
доповнити частиною другою такого змісту:
"Якщо особа набуває (набула) право користування земельною ділянкою, яка розташована у контурі залягання родовища корисних копалин загальнодержавного значення, а право користування надрами такого родовища було оформлено (надано) в установленому законом порядку іншій особі, право користування цією земельною ділянкою підлягає припиненню в порядку, встановленому законом".
 
Відхилено    
    -277- Клюєв С.П.
Пункт "г" частини 1 статті 143 Земельного кодексу України викласти в такій редакції:
"г) примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб;"
 
Враховано редакційно    
    -278- Клюєв С.П.
статтю 145 Земельного кодексу України доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Якщо до особи переходить (перейшло) право власності на земельну ділянку, яка на підставі статті 84 цього Кодексу може перебувати виключно у державній власності, право власності на цю земельну ділянку підлягає припиненню шляхом добровільної відмови власника від такої земельної ділянки, внаслідок чого останній має право за рішенням відповідного органу виконавчої влади або місцевого самоврядування отримати у власність земельну ділянку такої ж площі і з таким же цільовим призначенням в межах тієї ж адміністративно-територіальної одиниці, замість ділянки, право власності на яку припиняється. В разі незгоди власника земельної ділянки на добровільну відмову від права власності таку ділянку та наявності суспільної потреби або суспільної необхідності, відповідний орган виконавчої влади або місцевого самоврядування має право здійснити викуп або примусове відчуження земельної ділянки відповідно до закону.".
 
Відхилено    
    -279- Бевзенко В.Ф.
Доповнити частину першу статті 151 після слів "власниками землі" словами "крім викупу земельних ділянок з підстав, що допускають можливість їх примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності", а частину другу після слова "вилучення" доповнити словом " (викупу)".
 
Враховано    
177. 2) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40-44, ст. 356):
 
   2) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):
 
178. пункти 6 і 7 частини першої статті 346 викласти в такій редакції:
 
   у статті 346:
пункт 6 частини першої викласти в такій редакції:
 
179. "6) викупу земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб чи їх примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності відповідно до закону;
 
-280- Кармазін Ю.А.
1) пункт 6 частини першої статті 346 викласти в такій редакції: "6) викупу чи примусового відчуження об'єктів права приватної власності з мотивів суспільної необхідності відповідно до закону;".
 
Враховано редакційно   "6) примусового відчуження земельних ділянок приватної власності, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності, відповідно до закону";
 
180. 7) викупу нерухомого майна у зв’язку з викупом земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб чи їх примусовим відчуженням з мотивів суспільної необхідності відповідно до закону;
 
-281- Кармазін Ю.А.
У абзаці 2 пункту 2 Прикінцевих положень пункт 7 частини першої статті 346 Цивільного кодексу України виключити.
 
Враховано   пункт 7 виключити;
 
181. статті 350 і 351 викласти в такій редакції:
 
   статті 350 і 351 викласти в такій редакції:
 
182. "Стаття 350. Викуп земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб та їх примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності
 
-282- Кармазін Ю.А.
Статтю 350 Цивільного кодексу України викласти у такій редакції:
"Стаття 350. Викуп об'єктів права приватної власності та їх примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності
1. Викуп об'єктів права приватної власності приватної власності для суспільних потреб та їх примусове відчуження лише як виняток з мотивів суспільної необхідності здійснюється в порядку, встановленому законом."
 
Враховано редакційно   "Стаття 350. Викуп земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, приватної власності для суспільних потреб та їх примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності
 
183. 1. Викуп земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб та їх примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності здійснюється в порядку, встановленому законом.
 
   Викуп земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, приватної власності для суспільних потреб чи їх примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності здійснюються в порядку, встановленому законом.
 
184. Стаття 351. Припинення права власності на нерухоме майно у зв'язку з викупом для суспільних потреб чи примусовим відчуженням з мотивів суспільної необхідності земельної ділянки, на якій воно розміщене
 
-283- Слободян О.В.
Викласти статтю 351 Цивільного кодексу України в наступній редакції:
"1. Право власності на житловий будинок, інші будівлі, споруди, насадження припиняється з обов'язковим попереднім відшкодуванням збитків у повному обсязі за згодою власника у разі викупу земельної ділянки, на якій вони розміщені, для суспільних потреб чи за рішенням Кабінету Міністрів України в разі її примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності.
2. Особа, право власності якої припинилося, має право вимагати надання їй в межах території, на яку поширюються повноваження відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, іншої земельної ділянки, вартість якої враховується при визначенні викупної ціни або розміру попереднього повного відшкодування.
3. Питання про припинення права власності на житловий будинок, інші будівлі, споруди, насадження, що розташовані на земельній ділянці, яка підлягає викупу для суспільних потреб або примусовому відчуженню з мотивів суспільної необхідності, розглядається разом з вимогою про викуп для суспільних потреб або примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності.
5. До моменту викупу для суспільних потреб або прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності власник має право розпоряджатися житловим будинком, іншими будівлями, спорудами, багаторічними насадженнями, що розміщені на такій земельній ділянці, на власний розсуд.
6. Власник земельної ділянки в разі її відчуження на користь іншої особи зобов'язаний попередити таку особу про викуп земельної ділянки для суспільних потреб чи примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності та у десятиденний строк повідомити орган, що прийняв відповідне рішення, про відчуження земельної ділянки на користь іншої особи. Рішення про викуп земельної ділянки для суспільних потреб чи примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності зберігає свою чинність для нового власника земельної ділянки.
7. Власник житлового будинку, інших будівель, споруд, насаджень, що розташовані на земельній ділянці, що підлягає викупу для суспільних потреб або примусовому відчуженню, в разі відчуження житлового будинку, інших будівель, споруд, насаджень на користь іншої особи зобов'язаний попередити таку особу про викуп земельної ділянки для суспільних потреб чи примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності та у десятиденний строк повідомити орган, що прийняв відповідне рішення, про відчуження житлового будинку, інших будівель, споруд, насаджень на користь іншої особи. Рішення про викуп земельної ділянки для суспільних потреб чи примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності зберігає свою чинність для нового власника житлового будинку, інших будівель, споруд, насаджень.
8. Власник житлового будинку, інших будівель, споруд, насаджень, що розташовані на земельній ділянці, що підлягає викупу для суспільних потреб або примусовому відчуженню, щодо якої органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування прийнято рішення про викуп для суспільних потреб, несе ризик віднесення на нього витрат і збитків, пов'язаних з новим будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом будівель і споруд, що розміщені на земельній ділянці, або закладенням багаторічних насаджень та проведенням інших заходів, що значно підвищують викупну ціну, а також пов'язаних з передачею житлового будинку, інших будівель, споруд, насаджень в користування чи іпотеку за умови, що такі дії вчиняються після надходження її власнику письмового повідомлення про викуп та до отримання ним коштів у розмірі викупної ціни".
 
Відхилено   Стаття 351. Припинення права власності на нерухоме майно у зв'язку з викупом для суспільних потреб чи примусовим відчуженням з мотивів суспільної необхідності земельної ділянки, на якій воно розміщене
 
185. 1. Право власності на житловий будинок, інші будівлі, споруди, насадження може бути припинене з обов’язковим попереднім відшкодуванням збитків у повному обсязі за згодою власника у разі викупу земельної ділянки, на якій вони розміщені, для суспільних потреб чи за рішенням суду в разі її примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності.
 
-284- Шпенов Д.Ю.
Частину першу запропонованої редакції статті 351 Цивільного кодексу України доповнити абзацом другим такого змісту:
"Крім того, особі, яка проживала у ньому як власник, та членам її сім’ї, а також особі, яка проживала у ньому як наймач, та членам її сім’ї надається інше житло відповідно до закону".
 
Відхилено   1. Право власності на житловий будинок, інші будівлі, споруди, багаторічні насадження може бути припинене за згодою власника у разі викупу земельної ділянки, на якій вони розміщені, для суспільних потреб чи за рішенням суду в разі її примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності з обов’язковим попереднім і повним відшкодуванням їх вартості.
 
    -285- Палиця І.П.
Частину 1 статті 351 Цивільного кодексу України викласти в такій редакції:
„1. Право власності на житловий будинок, інші будівлі, споруди, насадження може бути припинене з обов'язковим попереднім відшкодуванням збитків відповідно до закону за згодою власника у разі викупу земельної ділянки, на якій вони розміщені, для суспільних потреб чи за рішенням суду в разі її примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності".
 
Враховано редакційно    
186. 2. Особа, право власності якої припинилося, має право вимагати надання їй в межах території, на яку поширюються повноваження відповідної місцевої ради, іншої земельної ділянки, вартість якої враховується при визначенні викупної ціни або розміру попереднього повного відшкодування.
 
-286- Писаренко В.В.
Ч. 2 ст. 351 після слів "місцевої ради" доповнити словами "або органу виконавчої влади".
 
Враховано   2. Особа, право власності якої підлягає припиненню, має право вимагати надання їй в межах території, на яку поширюються повноваження відповідного органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, іншої земельної ділянки, вартість якої враховується при визначенні викупної ціни.
 
    -287- Бевзенко В.Ф.
У частині другій нової редакції статті 351 Цивільного кодексу України слово: "припинилося" замінити словами: "підлягає припиненню".
 
Враховано    
    -288- Палиця І.П.
Частину другу статті 351 Цивільного кодексу України викласти в такій редакції:
„2. Особа, право власності якої припинилось, має право надання їй в межах території, на яку поширюється повноваження відповідної міської ради, іншої земельної ділянки, вартість якої враховується при визначенні викупної ціни".
 
Враховано    
    -289- Шпенов Д.Ю.
Частину другу запропонованої редакції статті 351 Цивільного кодексу України після слова: "якої" доповнити словом: "припиняється", а слова: "території, на яку поширюються повноваження відповідної місцевої ради" замінити словами: "відповідного населеного пункту".
 
Враховано    
    -290- Шпенов Д.Ю.
Запропоновану редакцію статті 351 Цивільного кодексу України після частини другої доповнити новою частиною третьою такого змісту:
"3. Знесення житлового будинку не допускається до забезпечення особи, яка проживала у ньому як власник, та членів її сім'ї, а також особи, яка проживала у ньому як наймач, та членів її сім'ї житлом відповідно до закону".
 
Відхилено    
187. 3. Якщо власник земельної ділянки, що підлягає примусовому відчуженню з мотивів суспільної необхідності, є власником житлового будинку, інших будівель, споруд чи багаторічних насаджень, що розміщені на ній, вимога про припинення права власності на такі об’єкти розглядається разом з вимогою про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності.
 
-291- Шпенов Д.Ю.
Частину третю запропонованої редакції статті 351 Цивільного кодексу України п вважати частиною четвертою і доповнити абзацом другим-третім такого змісту:
"Вимога про викуп зазначеного майна підлягає задоволенню, якщо позивач доведе, що використання земельної ділянки, викупленої у зв’язку з суспільною необхідністю, є неможливим без припинення права власності на це майно.
Суд може постановити рішення про знесення житлового будинку, інших будівель, споруд, насаджень, які розміщені на земельній ділянці, що підлягає викупу, або про перенесенням їх, за бажанням власника, на іншу земельну ділянку та їх відбудову, якщо це можливо".
 
Відхилено   3. У разі якщо власник земельної ділянки, що підлягає примусовому відчуженню з мотивів суспільної необхідності, є власником житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, що на ній розміщені, вимога про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності розглядається разом із вимогою про припинення права власності на такі об’єкти.
 
188. 4. Якщо власник земельної ділянки, що підлягає примусовому відчуженню з мотивів суспільної необхідності, не є власником житлового будинку, інших будівель, споруд та багаторічних насаджень, що розміщені на ній, власник таких об’єктів залучається до участі у справі.
 
   4. У разі якщо власник земельної ділянки, що підлягає примусовому відчуженню з мотивів суспільної необхідності, не є власником житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, що на ній розміщені, питання про відчуження розглядається з кожним власником окремо.
 
189. 5. До набрання законної сили рішенням суду про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності власник має право розпоряджатися житловим будинком, іншими будівлями, спорудами, багаторічними насадженнями, що розміщені на такій земельній ділянці, на власний розсуд.
 
   5. До набрання законної сили рішенням суду про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності власник має право на власний розсуд розпоряджатися житловим будинком, іншими будівлями, спорудами, багаторічними насадженнями, що розміщені на такій земельній ділянці.
 
190. 6. Власник земельної ділянки в разі її відчуження на користь іншої особи зобов’язаний попередити таку особу про викуп земельної ділянки для суспільних потреб чи примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності та у десятиденний строк повідомити орган, що прийняв відповідне рішення, про відчуження земельної ділянки на користь іншої особи. Рішення про викуп земельної ділянки для суспільних потреб чи примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності зберігає свою чинність для нового власника земельної ділянки.";
 
-292- Кармазін Ю.А.
Статтю 351 Цивільного кодексу України викласти у такій редакції:
"Стаття 351. Припинення права власності на нерухоме майно у зв'язку з викупом для суспільних потреб чи примусовим відчуженням з мотивів суспільної необхідності земельної ділянки, на якій воно розміщене
1. Право власності на об'єкти права приватної власності, у тому числі, житловий будинок, інші будівлі, споруди, насадження, у разі викупу земельної ділянки, на якій вони розміщені, для суспільних потреб, може бути припинене за згодою власника з обов'язковим попереднім відшкодуванням збитків у повному обсязі чи за рішенням суду в разі її примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності.
2. Місцева рада зобов'язана задовольнити вимогу особи, право власності якої припинилося, про надання їй в межах території, на яку поширюються повноваження відповідної місцевої ради, іншої земельної ділянки, вартість якої враховується при визначенні викупної ціни або розміру попереднього повного відшкодування.
3. Якщо власник земельної ділянки, що підлягає примусовому відчуженню з мотивів суспільної необхідності, є власником житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень тощо, які розміщені на ній, вимога про припинення права власності на такі об'єкти розглядається разом з вимогою про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності.
4. Якщо власник земельної ділянки, що підлягає примусовому відчуженню з мотивів суспільної необхідності, не є власником житлового будинку, інших будівель, споруд та багаторічних насаджень, що розміщені на ній, власник таких об'єктів залучається до участі у справі.
5. До набрання законної сили рішенням суду про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності власник має право розпоряджатися житловим будинком, іншими будівлями, спорудами, багаторічними насадженнями, що розміщені на такій земельній ділянці, на власний розсуд.
6. Власник земельної ділянки в разі її відчуження на користь іншої особи зобов'язаний попередити таку особу про викуп земельної ділянки для суспільних потреб чи примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності та у десятиденний строк повідомити орган, що прийняв відповідне рішення, про відчуження земельної ділянки на користь іншої особи. Рішення про викуп земельної ділянки для суспільних потреб чи примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності зберігає свою чинність для нового власника земельної ділянки."
 
Враховано редакційно   6. Власник земельної ділянки в разі її відчуження на користь іншої особи зобов’язаний попередити таку особу про рішення, прийняте органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування про викуп земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, для суспільних потреб, та в десятиденний строк повідомити орган, що прийняв таке рішення, про відчуження земельної ділянки на користь іншої особи. Рішення про викуп земельної ділянки для суспільних потреб зберігає свою чинність для нового власника земельної ділянки";
 
191. доповнити частину першу статті 537 пунктом 4 такого змісту:
 
   частину першу статті 537 доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
192. "4) попереднього повного відшкодування вартості земельної ділянки, яка примусово відчужується з мотивів суспільної необхідності відповідно до закону.";
 
-293- Шпенов Д.Ю.
внести наступні зміни у статтю 346 Цивільного кодексу України:
-у пункті 6) частини першої слова: "земельних ділянок" замінити словами: "земельної ділянки", а слово: "їх" замінити словом: "її",
- пункт 7 частини першої викласти у такій редакції:
"7) викупу нерухомого майна у зв’язку з викупом земельної ділянки приватної власності. на якій воно розміщене, для суспільних потреб чи її примусовим відчуженням з мотивів суспільної необхідності відповідно до необхідності"
 
Відхилено   "4) попереднього повного відшкодування вартості земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, яка примусово відчужується з мотивів суспільної необхідності відповідно до закону";
 
193. 3) у Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35-37, ст. 446):
 
-294- Шпенов Д.Ю.
Запропоновані зміни до Кодексу адміністративного судочинства України виключити.
 
Відхилено   3) у Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446):
 
194. доповнити частину третю статті 105 пунктом 7 такого змісту:
 
   частину третю статті 105 доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
195. "7) примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності.";
 
   "7) примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності";
 
196. доповнити Кодекс статтею 183-1 такого змісту:
 
   Доповнити главу 6 розділу ІІІ статтею 183-1 такого змісту:
 
197. "Стаття 183-1. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності
 
   "Стаття 183-1. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності
 
198. 1. Право звернутися з адміністративним позовом про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності має Кабінет Міністрів України або уповноважений ним орган.
 
-295- Бевзенко В.Ф.
У частині першій запропонованої редакції статті 183-1 слова: "має Кабінет Міністрів України або уповноважений ним орган" замінити словами: "мають органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, які відповідно до закону мають право на викуп цих об'єктів для суспільних потреб".
 
Враховано   1. Право звернутися з адміністративним позовом про примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності мають органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які відповідно до закону можуть викуповувати ці об'єкти для суспільних потреб.
 
199. 2. Адміністративні справи про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності розглядаються та вирішуються апеляційним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ.
 
-296- Кармазін Ю.А.
Частину 2 "викласти в такій редакції: "2. Адміністративні справи про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності розглядаються та вирішуються судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто розташування об'єкта права приватної власності.".
 
Враховано редакційно   2. Адміністративні справи про примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності розглядаються та вирішуються апеляційним адміністративним судом за місцем розташування нерухомого майна, що підлягає примусовому відчуженню.
 
200. 3. Позовна заява про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності подається до адміністративного суду без сплати судового збору.
 
-297- Кармазін Ю.А.
Частину 3 викласти в такій редакції: "3. Ініціатор подання позовної заяви про примусове відчуження об'єкта права приватної власності як виняток з мотивів суспільної необхідності сплачує судовий збір".
 
Відхилено   3. Позовна заява про примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності подається до адміністративного суду без сплати судового збору.
 
201. 4. Суд вирішує адміністративні справи про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності протягом одного місяця з дня надходження позовної заяви.
 
-298- Бевзенко В.Ф.
Частині четвертій запропонованої редакції статті 183-1 слова: "одного місця" замінити словами: "двох місяців".
 
Враховано   4. Суд вирішує адміністративні справи про примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності протягом двох місяців з дня надходження позовної заяви.
 
202. 5. У постанові адміністративного суду про задоволення позову зазначаються:
 
-299- Кармазін Ю.А.
Частину 5 викласти в такій редакції: "5. У постанові суду про задоволення позову зазначаються:
1) об'єкт примусового відчуження, його місцезнаходження, площа, кадастровий номер, цільове призначення, категорія земель;
2) умови попереднього повного відшкодування вартості земельної ділянки, розміщеного на ній нерухомого майна, збитків, завданих власнику внаслідок примусового відчуження, та його розмір, визначений відповідно до закону;
3) строк, протягом якого власник, після попереднього повного відшкодування вартості земельної ділянки, розміщеного на ній нерухомого майна та нанесених цим примусовим відчуженням збитків, повинен звільнити земельну ділянку;
4) джерело фінансування витрат, пов'язаних з примусовим відчуженням та забезпечення за державний кошт правової допомоги особам, щодо об'єктів права приватної власності яких застосовується їхнє примусове відчуження".
 
Враховано редакційно   5. У постанові адміністративного суду про задоволення позову зазначається інформація про:
 
203. об’єкт примусового відчуження, його місцезнаходження, площа, кадастровий номер, цільове призначення, категорія земель;
 
   об’єкт примусового відчуження, його місцезнаходження, площа, кадастровий номер, цільове призначення, категорія земель;
 
204. умови попереднього повного відшкодування вартості земельної ділянки, розміщеного на ній нерухомого майна, збитків, завданих власнику внаслідок примусового відчуження, та його розмір, визначений відповідно до закону;
 
-300- Бевзенко В.Ф.
Абзац третій частини п'ятої запропонованої редакції статті 183-1 Кодексу адміністративного судочинства України доповнити викласти у такій редакції:
"умови попереднього повного відшкодування вартості земельної ділянки, розміщеного на ній нерухомого майна (викупна ціна, а також перелік та порядок надання майна взамін відчуженого), збитків, завданих власнику внаслідок примусового відчуження, та його розмір, визначений відповідно до закону;"
 
Враховано редакційно   умови попереднього повного відшкодування вартості земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, збитків, завданих власнику внаслідок примусового відчуження, та їх розмір, визначений відповідно до закону;
 
205. строк, протягом якого власник повинен звільнити земельну ділянку;
 
   строк, протягом якого власник має звільнити земельну ділянку, інші об'єкти нерухомого майна, що на ній розміщені;
 
206. джерело фінансування витрат, пов’язаних з примусовим відчуженням.
 
   джерело фінансування витрат, пов’язаних з примусовим відчуженням.
 
207. 6. Судом апеляційної інстанції у справах про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності є Вищий адміністративний суд України.
 
   6. Судом апеляційної інстанції у справах про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності є Вищий адміністративний суд України.
 
208. 7. Суд апеляційної інстанції розглядає справу у місячний строк з дня надходження апеляційної скарги.
 
   7. Суд апеляційної інстанції розглядає справу у двомісячний строк з дня надходження апеляційної скарги.
 
209. 8. Суд апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду не може повертати справу на новий розгляд. Судове рішення суду апеляційної інстанції є остаточним.
 
-301- Бевзенко В.Ф.
У частині восьмій запропонованої редакції статті 183-1 Кодексу адміністративного судочинства України речення друге виключити.
 
Враховано   8. Суд апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду не може повертати справу на новий розгляд.
 
210. 9. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду.".
 
-302- Слободян О.В.
Доповнити Кодекс адміністративного судочинства статтею 183 -1 такого змісту:
"Стаття 183-1. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності
1. Адміністративні справи про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності, включаючи визначення викупної ціни, розглядаються та вирішуються апеляційним адміністративним судом за місцезнаходженням земельної ділянки.
2. В разі подання позову Кабінетом Міністрів України позовна заява про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності подається до адміністративного суду без сплати судового збору.
5. Суд вирішує адміністративні справи про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності протягом одного місяця з дня надходження позовної заяви.
6. У постанові адміністративного суду про задоволення позову зазначаються:
об'єкт примусового відчуження, його місцезнаходження, площа, кадастровий номер, цільове призначення, категорія земель;
умови попереднього повного відшкодування вартості земельної ділянки, розміщеного на ній нерухомого майна, збитків, завданих власнику внаслідок примусового відчуження, та його розмір, визначений відповідно до закону;
строк, протягом якого власник повинен звільнити земельну ділянку;
джерело фінансування витрат, пов'язаних з примусовим відчуженням.
7. Судом апеляційної інстанції у справах про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності є Вищий адміністративний суд України.
8. Суд апеляційної інстанції розглядає справу у місячний строк з дня надходження апеляційної скарги.
9. Суд апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду не може повертати справу на новий розгляд. Судове рішення суду апеляційної інстанції є остаточним.
10. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду."
 
Відхилено   9. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду справи";
4) частину четверту статті 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" (Відомості Верховної Ради, 2003 р., № 38, ст. 314) після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"землі, на яких розміщені розвідані родовища корисних копалин загальнодержавного значення, запаси яких затверджені у встановленому законодавством порядку".
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
5) статтю 19 Закону України "Про оцінку земель" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 229) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Експертна грошова оцінка вільних від будівель та споруд земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, що проводиться у зв’язку з викупом цих земельних ділянок для суспільних потреб чи їх примусовим відчуженням з мотивів суспільної необхідності, проводиться на основі методичного підходу капіталізації чистого операційного або рентного доходу від використання земельних ділянок з урахуванням їх використання за цільовим призначенням (використанням), встановленим на день прийняття рішення про викуп таких земельних ділянок для суспільних потреб".
У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
6) у Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 51, ст. 553):
абзац п'ятий статті 2 викласти в такій редакції:
"обмеження речових прав на нерухоме майно (обтяження нерухомого майна) – обмеження або заборона розпорядження нерухомим майном, установлена відповідно до правочину (договору), закону або актів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, прийнятих у межах повноважень, визначених законом. Для цілей цього Закону обмеженням речових прав на нерухоме майно також вважається прийняття уповноваженим органом державної влади або органом місцевого самоврядування рішення про викуп земельної ділянки, житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, що на ній розміщені, з підстав, що передбачають можливість примусового відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності".
частину першу статті 23 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
"рішення уповноваженого органу державної влади або органу місцевого самоврядування про викуп земельної ділянки, житлового будинку, інших будівель і споруд, багаторічних насаджень, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності, з підстав, що передбачають можливість примусового відчуження цих об'єктів з мотивів суспільної необхідності".
У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати відповідно абзацом десятим;
7) частину першу статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7–93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради, 1993 р., № 13, ст. 113 із наступними змінами) доповнити новим пунктом 48 такого змісту:
"48) позивачі – за позовами про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності".
 
    -303- Клюєв С.П.
У статті 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв):
частину четверту доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"земельні ділянки для експлуатації розвіданих родовищ корисних копалин загальнодержавного значення".
 
Враховано редакційно    
    -304- Бевзенко В.Ф.
Статтю 19 Закону України "Про оцінку земель" доповнити новою частиною другого такого змісту:
"Експертна грошова оцінка вільних від будівель та споруд земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, яка проводиться у зв’язку із викупом земельних ділянок для суспільних потреб чи їх примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності, проводиться на основі методичного підходу капіталізації чистого операційного або рентного доходу від використання земельних ділянок з урахуванням їх використання за цільовим призначенням (використанням), встановленим на час прийняття рішення про викуп цих земельних ділянок для суспільних потреб".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
 
Враховано    
    -305- Бевзенко В.Ф.
Розділ ІV "Прикінцеві положення" доповнити пунктом 5 такого змісту:
"4. У Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" ( Відомості Верховної Ради, 2004, N 51, ст.553):
1) Абзац п'ятий частини першої статті 2 викласти у наступній редакції:
"обмеження речових прав на нерухоме майно (обтяження нерухомого майна) - обмеження або заборона розпорядження нерухомим майном, установлена відповідно до правочину (договору), закону або актів органів державної влади, місцевого самоврядування, їх посадових осіб, прийнятих у межах повноважень, визначених законом. Для цілей цього Закону обмеженням речових прав на нерухоме майно також вважається прийняття уповноваженим органом державної влади або місцевого самоврядування рішення про викуп земельної ділянки, жилого будинку, інших будівель, споруд, що розташовані на ній з підстав, що передбачають можливість примусового відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності".
2) частину першу статті 23 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту: "рішення уповноваженого органу державної влади або місцевого самоврядування про викуп земельної ділянки, жилого будинку, інших будівель і споруд, що розташовані на ній, з мотивів суспільної необхідності з підстав, що передбачають можливість примусового відчуження цих об'єктів з мотивів суспільної необхідності".
 
Враховано    
    -306- Писаренко В.В.
Доповнити ч.1 ст.4 Декрету Кабінету Міністрів України "про державне мито" пунктом 48 такого змісту:
"48) позивачі – за позовами про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності"
 
Враховано    
211. 3. Установити, що дія цього Закону поширюється на випадки відчуження земельних ділянок для цілей, пов’язаних із будівництвом об’єктів, визначених у Державній цільовій програмі підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, що здійснюється на замовлення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та/або фінансується за рахунок державного чи місцевих бюджетів.

-307- Шпенов Д.Ю.
У пункті 3 Прикінцевих положень слова: "для цілей, пов’язаних із будівництвом" замінити словами: " (крім примусового відчуження) для будівництва".
 
Відхилено   3. Установити, що земельні ділянки, інші об'єкти нерухомого майна, що на ній розміщені, які знаходяться у власності фізичних або юридичних осіб, можуть бути викуплені, примусово відчужені для цілей, пов’язаних із будівництвом, капітальним ремонтом, реконструкцією об’єктів, визначених у Державній цільовій програмі підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що здійснюється на замовлення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та/або фінансується за рахунок державного чи місцевих бюджетів, у порядку, визначеному Законом України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в України".

    -308- Бевзенко В.Ф.
Пункт 3 Прикінцевих положень викласти у такій редакції:
"3. Установити, що земельні ділянки, інші об'єкти нерухомого майна, що знаходяться у приватній власності, можуть бути в порядку, визначеному цим Законом, викуплені та примусово відчужені для цілей, пов’язаних із будівництвом, капітальним ремонтом, реконструкцією об’єктів, визначених у Державній цільовій програмі підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, що здійснюється на замовлення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та/або фінансується за рахунок державного чи місцевих бюджетів".
 
Враховано редакційно    
    -309- Ткач Р.В.
Частину 3 розділу ІУ "Прикінцеві положення" законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -310- Кармазін Ю.А.
Пункт 3 Прикінцевих положень викласти в такій редакції:
"3. Установити, що дія цього Закону поширюється на випадки викупу земельних ділянок для цілей, пов'язаних із будівництвом об'єктів, визначених у Державній цільовій програмі підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, що здійснюється на замовлення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та/або фінансується за рахунок державного чи місцевих бюджетів".
 
Враховано редакційно