Кількість абзаців - 176 Таблиця поправок


Про оптові ринки сільськогосподарської продукції (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ Проект
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ Проект
 
1. Про оптові ринки сільськогосподарської продукції
 
   Про оптові ринки сільськогосподарської продукції
 
2. Цей Закон визначає правові засади створення та діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції (надалі - ОРСП) в Україні, регулює відносини в цій сфері і спрямований на підвищення ефективності галузі сільського господарства та поліпшення забезпечення населення сільськогосподарською продукцією.
 
-1- Присяжнюк М.В.
Преамбулу викласти в такій редакції:
"Цей Закон визначає правові засади організації діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні, регулює відносини в цій сфері, та спрямований на захист прав та законних інтересів сільськогосподарських товаровиробників, що здійснюють оптовий продаж сільськогосподарської продукції власного виробництва".
 
Враховано   Цей Закон визначає правові засади організації діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні, регулює відносини в цій сфері та спрямований на захист прав і законних інтересів сільськогосподарських товаровиробників, які здійснюють оптовий продаж сільськогосподарської продукції власного виробництва.
 
3. Стаття 1. Визначення термінів
 
-2- Присяжнюк М.В.
Статтю 1 викласти в такій редакції:
"Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі основні терміни вживаються у такому значенні:
асоціація оптових ринків сільськогосподарської продукції –договірне об'єднання, створене оптовими ринками сільськогосподарської продукції з метою постійної координації їхньої господарської діяльності, надання взаємодопомоги та задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації;
інфраструктура оптового ринку сільськогосподарської продукції - система обслуговуючих структур, споруд, будівель, систем, мереж, ліній, служб, складських приміщень, сховищ, залів, площадок, павільйонів, обладнання, транспорту, під'їзних та внутрішніх шляхів, засобів зв'язку, що включені до проекту (бізнес-плану) організації діяльності юридичної особи у статусі ОРСП;
оптова торгівля сільськогосподарською продукцією – діяльність з купівлі-продажу сільськогосподарської продукції партіями для наступного її продажу кінцевому споживачу через роздрібну торгівлю або для виробничого чи іншого використання, а також допоміжна діяльність, що забезпечує таку купівлю-продаж шляхом надання пов'язаних з цим послуг;
оптовий ринок сільськогосподарської продукції (надалі - ОРСП) - юридична особа, предметом діяльності якої є надання послуг, що забезпечують здійснення оптової торгівлі сільськогосподарської продукції, і якій в установленому цим законом порядку надано статус ОРСП;
партія сільськогосподарської продукції – визначена кількість сільськогосподарської продукції одного або кількох найменувань, що закуплено, відвантажено або отримано за одним товаросупровідним документом. Визначення окремих партій сільськогосподарської продукції встановлюються Правилами роботи ОРСП;
покупці – юридичні та фізичні особи, які купують партію або партії сільськогосподарської продукції для наступного їх продажу кінцевому споживачу через роздрібну торгівлю або для виробничого чи іншого використання, або уповноважені ними особи;
продавці – юридичні та фізичні особи, які є власниками сільськогосподарської продукції, або уповноважені ними особи, які продають покупцям партію або партії сільськогосподарської продукції;
ринок сільськогосподарської продукції – частина аграрного ринку, де здійснюється оптова торгівля сільськогосподарською продукцією;
роздрібна торгівля сільськогосподарської продукції – діяльність з купівлі-продажу сільськогосподарської продукції кінцевим споживачам для їх власного використання;
саморегулівна організація ОРСП – асоціація ОРСП, яка набула статусу саморегулівної організації в порядку, визначеному цим Законом;
сільськогосподарська продукція – продукція, що підпадає під визначення 1-24 груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) згідно із Законом України "Про Митний тариф України" (за винятком підакцизних товарів, крім товарів первинного виноробства – виноматеріалів (коди УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30);
територія ОРСП - спеціально відведене та облаштоване місце для надання послуг ОРСП;
товаросупровідний документ – документ, що містить дані про партію сільськогосподарської продукції."
 
Враховано   Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
асоціація оптових ринків сільськогосподарської продукції – договірне об'єднання, створене оптовими ринками сільськогосподарської продукції з метою постійної координації їхньої господарської діяльності, надання взаємодопомоги та задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації;
інфраструктура оптового ринку сільськогосподарської продукції - система обслуговуючих структур, споруд, будівель, систем, мереж, ліній, служб, складських приміщень, сховищ, залів, площадок, павільйонів, обладнання, транспорту, під'їзних та внутрішніх шляхів, засобів зв'язку, що включені до проекту (бізнес-плану) організації діяльності юридичної особи у статусі ОРСП;
оптова торгівля сільськогосподарською продукцією – діяльність з купівлі-продажу сільськогосподарської продукції партіями для наступного її продажу кінцевому споживачу через роздрібну торгівлю або для виробничого чи іншого використання, а також допоміжна діяльність, що забезпечує таку купівлю-продаж шляхом надання пов'язаних з цим послуг;
оптовий ринок сільськогосподарської продукції (далі - ОРСП) - юридична особа, предметом діяльності якої є надання послуг, що забезпечують здійснення оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією, і якій в установленому цим Законом порядку надано статус ОРСП;
партія сільськогосподарської продукції – визначена кількість сільськогосподарської продукції одного або кількох найменувань, що закуплена, відвантажена або отримана за одним товаросупровідним документом. Визначення окремих партій сільськогосподарської продукції встановлюється Правилами роботи ОРСП;
покупці – юридичні та фізичні особи, які купують партію (партії) сільськогосподарської продукції для наступного її продажу кінцевому споживачу через роздрібну торгівлю або для виробничого чи іншого використання, та уповноважені ними особи;
продавці – юридичні та фізичні особи, які є власниками сільськогосподарської продукції і продають покупцям партію (партії) сільськогосподарської продукції, та уповноважені ними особи;
ринок сільськогосподарської продукції – частина аграрного ринку, де здійснюється оптова торгівля сільськогосподарською продукцією;
роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією – діяльність з купівлі-продажу сільськогосподарської продукції кінцевим споживачам для їх власного використання;
саморегулівна організація ОРСП – асоціація ОРСП, що набула статусу саморегулівної організації в порядку, визначеному цим Законом;
сільськогосподарська продукція – продукція, що підпадає під визначення груп 1-24 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) згідно із Законом України "Про Митний тариф України", за винятком підакцизних товарів, крім товарів первинного виноробства – виноматеріалів (коди УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30);
територія ОРСП – спеціально відведене та облаштоване місце для надання послуг ОРСП;
товаросупровідний документ – документ, що містить дані про партію сільськогосподарської продукції.
 
4. У цьому Законі основні терміни вживаються у такому значенні:
 
      
5. асоціація ОРСП - договірне об'єднання, створене ОРСП з метою координації своєї діяльності, надання взаємодопомоги та захисту спільних інтересів;
 
      
6. майновий комплекс ОРСП - об'єкт, сукупність активів якого забезпечує провадження діяльності ОРСП на постійній і регулярній основі.
 
      
7. оптові торги ОРСП - здійснення конкурентного відбору переможця торгів згідно з процедурами, встановленими організатором відповідно до законодавства;
 
      
8. оптова торгівля - сфера підприємницької діяльності з придбання і перероблення товарів для наступної їх реалізації підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам підприємницької діяльності.
 
      
9. оптовий ринок сільськогосподарської продукції (ОРСП) - це суб'єкт підприємницької діяльності, який утворено згідно із законодавством і метою діяльності якого є створення необхідних умов для здійснення операцій з продажу та купівлі сільськогосподарської продукції, яка підпадає під визначення 1-24 груп УКТ ЗЕД (за винятком підакцизних товарів), укладення відповідних договорів;
 
      
10. послуги ОРСП - послуги, що надаються ОРСП суб'єктам господарювання з метою створення необхідних умов для здійснення операцій з продажу та купівлі наявних видів сільськогосподарської продукції, укладення відповідних договорів;
 
      
11. роздрібна торгівля - сфера підприємницької діяльності з продажу товарів або послуг на основі усного або письмового договорів купівлі-продажу безпосередньо кінцевим споживачам для їх власного некомерційного використання;
 
      
12. саморегулівна організація ОРСП - добровільне об'єднання професійних учасників ОРСП, яке не має на меті одержання прибутку, створене з метою захисту інтересів своїх членів, інтересів інших учасників ОРСП та зареєстроване центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 
      
13. свідоцтво про реєстрацію ОРСП (далі - свідоцтво) - документ, що засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності на здійснення діяльності ОРСП шляхом внесення його до Реєстру ОРСП (далі - Реєстр).
 
      
14. Стаття 2. Законодавство, що регулює діяльність ОРСП
 
-3- Присяжнюк М.В.
Статтю 2 викласти в такій редакції:
"Стаття 2. Правові засади діяльності оптового ринку сільськогосподарської продукції.
Діяльність ОРСП регулюється відповідними положеннями Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України."
 
Враховано   Стаття 2. Правові засади діяльності оптового ринку сільськогосподарської продукції
 
15. Діяльність ОРСП регулюється цим Законом, відповідними положеннями Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, інших законів та нормативно-правових актів України.
 
   Діяльність ОРСП регулюється відповідними положеннями Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.
 
16. Стаття 3. Сфера дії Закону
 
-4- Присяжнюк М.В.
У статті 3 слова "що виникають в процесі діяльності" замінити словами "що пов’язані з організацією діяльності ОРСП в Україні"
 
Враховано   Стаття 3. Сфера дії Закону
 
17. Положення цього Закону поширюються на правовідносини, що виникають в процесі діяльності ОРСП.
 
   Положення цього Закону поширюються на правовідносини, пов’язані з організацією діяльності ОРСП в Україні.
 
18. Стаття 4. Поняття ОРСП
 
-5- Присяжнюк М.В.
Статтю 4 викласти в такій редакції:
«Стаття 4. Порядок набуття юридичною особою статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції та позбавлення її такого статусу
Статус ОРСП надається центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
Юридична особа, яка має намір набути статусу ОРСП, подає до центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики наступні документи:
заяву про набуття статусу ОРСП;
проект (бізнес-план) організації діяльності юридичної особи у статусі ОРСП;
рішення обласної ради або Верховної Ради Автономної Республіки Крим (залежно від адміністративно-територіальної одиниці, на території якої планується створити ОРСП) про можливість надання цій юридичній особі статусу ОРСП;
нотаріально посвідчену копію установчих документів;
проект Правил роботи ОРСП;
нотаріально посвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію;
довідку про включення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
документально підтверджені відомості про засновників (учасників) юридичної особи.
Надані юридичною особою для набуття статусу ОРСП документи розглядаються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики протягом тридцяти календарних днів з моменту їх отримання.
Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики видає наказ про надання або відмову у наданні юридичній особі статусу ОРСП.
Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики може позбавити юридичну особу статусу ОРСП.
Підставами для позбавлення юридичної особи статусу ОРСП є:
заява юридичної особи про позбавлення її статусу ОРСП;
припинення юридичної особи;
виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих юридичною особою для набуття статусу ОРСП.
порушення ОРСП вимог цього закону та інших нормативно-правових актів.
Юридичні особи, які не набули статусу ОРСП, не мають права використовувати у своїх найменуваннях термін «оптовий ринок сільськогосподарської продукції», абревіатуру «ОРСП» та інші його похідні.»
 
Враховано   Стаття 4. Порядок набуття юридичною особою статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції та позбавлення її такого статусу
Статус ОРСП надається центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики на конкурсній основі в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.
Юридична особа, яка має намір набути статусу ОРСП, подає до центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики такі документи:
заява про набуття статусу ОРСП;
проект (бізнес-план) організації діяльності юридичної особи у статусі ОРСП;
нотаріально посвідчена копія установчих документів;
проект Правил роботи ОРСП;
нотаріально посвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію;
довідка про включення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
документально підтверджені відомості про засновників (учасників) юридичної особи.
Надані юридичною особою для набуття статусу ОРСП документи розглядаються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики протягом тридцяти календарних днів з дня їх отримання.
Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики видає наказ про надання або вмотивовану відмову у наданні юридичній особі статусу ОРСП. Відмова у наданні юридичній особі статусу ОРСП може бути оскаржена нею до суду.
Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики може позбавити юридичну особу статусу ОРСП.
Підставами для позбавлення юридичної особи статусу ОРСП є:
заява юридичної особи про позбавлення її статусу ОРСП;
припинення юридичної особи;
виявлення недостовірних відомостей, зокрема, розбіжностей між відомостями, викладеними в поданих юридичною особою для набуття статусу ОРСП документах, та фактичними даними;
порушення ОРСП вимог цього закону та інших нормативно-правових актів.
Юридична особа, яка не набула статусу ОРСП, не має права використовувати у своєму найменуванні термін "оптовий ринок сільськогосподарської продукції", абревіатуру "ОРСП" та інші похідні терміни.
 
19. ОРСП є суб’єктами підприємницької діяльності - юридичними особами, що здійснюють діяльність з надання послуг сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб’єктам господарювання у сфері заготівлі, збуту, придбання і перероблення сільськогосподарської продукції для наступної реалізації у роздрібній торгівлі, і мають право на державну фінансову підтримку, якою користуються сільськогосподарські товаровиробники, у тому числі в частині кредитування.
 
-6- Лук'янчук Р.В.
У частині 1 статті 4 вилучити слова "і мають право на державну фінансову підтримку, якою користуються сільськогосподарські товаровиробники, у тому числі в частині кредитування"
Частину 1 статті 4 після слів "аграрної політики" словами "на конкурсній основі в установленому Кабінетом Міністрів України порядку".
У частині четвертій статті 4 перед словом "відмову" додати слово "вмотивовану".
Доповнити частину 4 статті 4 реченням наступного змісту "Відмова у наданні юридичній особі статусу ОРСП може бути оскаржена нею до суду".
В абзаці 4 частини 6 статті 4 уточнити , що саме означає термін "недостовірних відомостей".
 
Враховано      
20. Суб'єкти підприємницької діяльності можуть отримати статус ОРСП шляхом внесення до Реєстру ОРСП, якщо їхня діяльність відповідає вимогам цього Закону.
 
      
21. ОРСП можуть мати будь-яку організаційно-правову форму відповідно до законодавства. Юридичні особи не мають права використовувати у своїх найменуваннях термін "ОРСП" та його похідні Не підлягають державній реєстрації, в тому числі як суб'єкти підприємницької діяльності, під найменуваннями, які включають термін "ОРСП", якщо їх діяльність не відповідає вимогам, передбаченим цим Законом.
 
-7- Ткач Р.В.
Абзац 5 статті 4 ("рішення обласної ради або Верховної Ради Автономної Республіки Крим (залежно від адміністративно-територіальної одиниці, на території якої планується створити ОРСП) про можливість надання цій юридичній особі статусу ОРСП") виключити;
 
Враховано      
22. Відносини між учасниками ОРСП будуються на договірних засадах.
 
      
23. Операції з продажу та купівлі сільськогосподарської продукції на ОРПС можуть здійснюватися:
 
-8- Лук'янчук Р.В.
частину 5 статті 4 викласти в такій редакції "Операції з продажу та купівлі сільськогосподарської продукції на ОРСП можуть здійснюватися виключно шляхом укладання прямих договорів між продавцем і покупцем. У якості продавця можуть виступати виключно виробники сільськогосподарської продукції та їх об’єднання"
 
Враховано      
24. шляхом укладання прямих договорів між продавцем і покупцем;
 
      
25. через посередників.
 
      
26. Продаж товару на ОРСП може здійснюватися способами, що передбачають конкуренцію покупців (конкурси, прилюдні торги, аукціони тощо).
 
      
27. Договори купівлі-продажу сільськогосподарської продукції на ОРСП не можуть здійснюватися від імені і за рахунок ОРСП.
 
      
28. Стаття 5. Учасники ОРСП
 
-9- Присяжнюк М.В.
Статтю 5 викласти в такій редакції:
"Стаття 5. Оператори ОРСП
Операторами ОРСП є:
покупці;
продавці;
об'єднання продавців та/або покупців;
інші юридичні та фізичні особи, що виконують роботи та/або надають послуги (банківські, фінансові, юридичні, консультаційні, страхові, дорадчі, рекламні тощо), необхідні для функціонування ОРСП.
Відносини між операторами ОРСП будуються на договірних засадах, якщо інше не встановлено законодавством."
 
Враховано   Стаття 5. Оператори оптових ринків сільськогосподарської продукції
Операторами ОРСП є:
покупці;
продавці;
об'єднання продавців та/або покупців;
інші юридичні та фізичні особи, що виконують роботи та/або надають послуги (банківські, фінансові, юридичні, консультаційні, страхові, дорадчі, рекламні тощо), необхідні для функціонування ОРСП.
Відносини між операторами ОРСП грунтуються на договірних засадах, якщо інше не встановлено законодавством.
 
29. Учасниками ОРСП є оптові покупці та продавці, а також інші особи, що виконують роботи та/або надають послуги, необхідні для функціонування ОРСП.
 
-10- Бевзенко В.Ф.
Конкретизувати термін "учасники ОРСП"
 
Враховано      
30. Оптові покупці ОРСП - юридичні та фізичні особи, які здійснюють господарську діяльність із закупівлі сільськогосподарської продукції.
 
      
31. Продавці ОРСП - юридичні і фізичні особи, що є власниками сільськогосподарської продукції, або їх уповноважені представники.
 
      
32. Стаття 6. Види ОРСП
 
-11- Присяжнюк М.В.
"Стаття 6. Основні напрями діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції
Основними напрямами діяльності ОРСП є:
створення операторам ОРСП належних умов для купівлі-продажу сільськогосподарської продукції;
сприяння прискореному просуванню сільськогосподарської продукції від виробника такої продукції до її кінцевого споживача у торговельному ланцюгу;
надання можливості для виходу на ринок сільськогосподарської продукції всім постачальникам і споживачам такої продукції;
визначення необхідного переліку сільськогосподарської продукції, який повинен становити переважну більшість від загального обсягу виробленої продукції, скорочення втрат сільськогосподарської продукції;
забезпечення постачання населенню якісних продуктів харчування;
облаштування єдиного місця купівлі-продажу сільськогосподарської продукції;
забезпечення концентрації сільськогосподарської продукції у визначеному місці;
сприяння вітчизняним виробникам сільськогосподарської продукції в одержанні прибутків від реалізації сільськогосподарської продукції;
забезпечення достовірною інформацією операторів ОРСП про кон'юнктуру ринку сільськогосподарської продукції та її споживчу якість;
сприяння операторам ОРСП у підготовці сільськогосподарської продукції до купівлі та продажу;
забезпечення здійснення ветеринарно-санітарного контролю та нагляду відповідно до правил здійснення ветеринарно-санітарного контролю та нагляду для оптових ринків сільськогосподарської продукції, що затверджуються Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано   Стаття 6. Основні напрями діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції
Основними напрямами діяльності ОРСП є:
створення операторам ОРСП належних умов для купівлі-продажу сільськогосподарської продукції;
сприяння прискореному просуванню сільськогосподарської продукції від виробника до кінцевого споживача у торговельному ланцюгу;
надання можливості для виходу на ринок сільськогосподарської продукції всім постачальникам і споживачам такої продукції;
визначення необхідного переліку сільськогосподарської продукції, що має включати переважну більшість загальної номенклатури виробленої продукції, скорочення втрат сільськогосподарської продукції;
забезпечення постачання населенню якісної сільськогосподарської продукції;
облаштування єдиного місця купівлі-продажу сільськогосподарської продукції;
забезпечення концентрації сільськогосподарської продукції у визначеному місці;
сприяння вітчизняним виробникам сільськогосподарської продукції в одержанні прибутку від реалізації сільськогосподарської продукції;
забезпечення достовірною інформацією операторів ОРСП про кон'юнктуру ринку сільськогосподарської продукції та споживчу якість такої продукції;
сприяння операторам ОРСП у підготовці сільськогосподарської продукції до купівлі та продажу;
забезпечення здійснення ветеринарно-санітарного контролю та нагляду відповідно до Правил здійснення ветеринарно-санітарного контролю та нагляду для оптових ринків сільськогосподарської продукції, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
33. ОРСП поділяються:
 
      
34. 1. За територією діяльності на:
 
-12- Лук'янчук Р.В.
Абзаци 11 – 12 частини 1 статті 6 вилучити, абзац 13 викласти в такій редакції "Вимоги до місцевих ОРСП та порядок надання їм допомоги за рахунок державного бюджету встановлюються Кабінетом Міністрів України"
 
Враховано частково .     
35. - національні ОРСП, діяльність яких поширюється на територію всієї України та іноземних держав.
 
      
36. Головним завданням національних ОРСП є створення необхідних умов вітчизняним товаровиробникам для міжрегіонального, в межах держави, та міждержавного обміну сільськогосподарською продукцією.
 
      
37. Національні ОРСП розміщуються у місцях, визначених схемою мережі національних ОРСП.
 
      
38. Схема мережі національних ОРСП є невід'ємною частиною програми розвитку мережі національних ОРСП, що затверджується Кабінетом Міністрів України у порядку, передбаченому Законом України "Про державні цільові програми".
 
      
39. Вимоги до національних ОРСП встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
      
40. Найменування національного ОРСП повинно містити слова "національний ОРСП".
 
      
41. На національних ОРСП здійснюється виключно оптова торгівля;
 
      
42. - місцеві ОРСП, діяльність яких поширюється на територію однієї або декількох адміністративно-територіальних одиниць, визначених частиною другою статті 133 Конституції України.
 
      
43. Головним завданням місцевих ОРСП є створення необхідних умов для здійснення операцій купівлі продажу сільськогосподарської продукції в межах території їх діяльності.
 
      
44. Допомога за рахунок державного бюджету може бути надана лише одному виду місцевого ОРСП.
 
-13- Королевська Н.Ю.
Абзац 11 пункту 1 статті 6 доповнити реченням такого змісту "у такому разі місцевий ОРСП, якому може бути надана допомога за рахунок державного бюджету, визначається на конкурсній основі у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано      
45. Місцеві ОРСП розміщуються у місцях, визначених обласними радами та Верховною Радою АР Крим.
 
      
46. Вимоги до місцевих ОРСП встановлюються Кабінетом Міністрів України
 
      
47. 2. За асортиментом продукції, що реалізується, на:
 
      
48. - спеціалізовані, здійснюють операції з продажу та купівлі окремих видів сільськогосподарської продукції, яка підпадає під визначення 1-24 груп УКТ ЗЕД (за винятком підакцизних товарів);
 
      
49. - універсальні, здійснюють операції з продажу та купівлі будь-якої сільськогосподарської продукції, яка підпадає під визначення 1-24 груп УКТ ЗЕД (за винятком підакцизних товарів).
 
      
50. 3. За формою власності на:
 
-14- Лук'янчук Р.В.
частину 3 статті 6 вилучити
 
Враховано      
51. - державні, що діють на основі державної власності;
 
      
52. - комунальні, що діють на основі комунальної власності територіальної громади;
 
      
53. - приватні, що діють на основі приватної власності.
 
      
54. Стаття 7. Державна політика підтримки ОРСП
 
-15- Присяжнюк М.В.
Статтю 7 викласти в такій редакції:
"Стаття 7. Послуги ОРСП
ОРСП створює належні умови для забезпечення здійснення оптової торгівлі сільськогосподарської продукції шляхом надання наступних послуг:
забезпечення операторів ОРСП спеціально облаштованими робочими місцями;
підготовка партій сільськогосподарської продукції до продажу;
документальне оформлення (у разі необхідності) купівлі-продажу сільськогосподарської продукції;
формування партій стандартизованої сільськогосподарської продукції;
організація торгів, аукціонів
складування, зберігання, відвантаження та доставка партій сільськогосподарської продукції;
контролювання якості сільськогосподарської продукції;
забезпечення операторів ОРСП достовірною інформацією про кон'юнктуру ринку сільськогосподарської продукції та споживчу якість партій такої продукції;
рекламні послуги;
узагальнення і поширення достовірної інформації щодо попиту і пропозиції сільськогосподарської продукції, рівня цін;
організація виставок, тренінгів, семінарів, конференцій, навчальних курсів, конкурсів;
транспортування партій сільськогосподарської продукції;
забезпечення продавців та покупців необхідною вантажно-розвантажувальною технікою, вагово-вимірювальним обладнанням тощо;
охорона майна операторів ОРСП;
інші послуги, необхідні для здійснення діяльності ОРСП.
ОРСП повинен забезпечувати надання послуг ОРСП на постійній і регулярній основі.
Послуги ОРСП надаються на договірній основі, якщо інше не встановлено законодавством."
 
Враховано   Стаття 7. Послуги оптових ринків сільськогосподарської продукції
ОРСП створює належні умови для забезпечення здійснення оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією шляхом надання таких послуг:
забезпечення операторів ОРСП спеціально облаштованими робочими місцями;
підготовка партій сільськогосподарської продукції до продажу;
документальне оформлення (у разі необхідності) купівлі-продажу сільськогосподарської продукції;
формування партій стандартизованої сільськогосподарської продукції;
організація торгів, аукціонів;
складування, зберігання, відвантаження та доставляння партій сільськогосподарської продукції;
контроль якості сільськогосподарської продукції;
забезпечення операторів ОРСП достовірною інформацією про кон'юнктуру ринку сільськогосподарської продукції та споживчу якість такої продукції;
рекламні послуги;
узагальнення і поширення достовірної інформації щодо попиту і пропозиції сільськогосподарської продукції, рівня цін;
організація виставок, тренінгів, семінарів, конференцій, навчальних курсів, конкурсів;
транспортування партій сільськогосподарської продукції;
забезпечення продавців та покупців необхідною вантажно-розвантажувальною технікою, ваго-вимірювальним обладнанням тощо;
охорона майна операторів ОРСП;
інші послуги, необхідні для здійснення діяльності ОРСП.
ОРСП повинен забезпечувати надання послуг, необхідних для здійснення оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією, на постійній і регулярній основі.
Послуги ОРСП надаються на договірній основі, якщо інше не встановлено законодавством.
 
55. Державна політика підтримки ОРСП здійснюється шляхом:
 
      
56. розроблення, затвердження та контролю за реалізацією заходів щодо створення та функціонування ОРСП;
 
      
57. забезпечення достовірною інформацією учасників ОРСП про кон'юнктуру та споживчу якість товарів;
 
      
58. розроблення і контролю за виконанням правил торгівлі, ветеринарних і санітарних правил, інших нормативно-правових документів, що регламентують їх діяльність;
 
      
59. виділення земельних ділянок під ОРСП, в тому числі із земель державної чи комунальної власності, з урахуванням санітарної зони, у розмірі, що забезпечуватиме учасників ринку необхідними торговими місцями, сприятиме розміщенню відповідних об'єктів інфраструктури ринку, а також з урахування подальшого розвитку ОРСП;
 
-16- Бевзенко В.Ф.
Абзац 5 статті 7 слова "з урахуванням санітарної зони" виключити
 
Враховано      
60. надання організаційної, технічної та фінансової допомоги у створенні та функціонуванні ОРСП;
 
      
61. стимулювання реалізації на ОРСП сільськогосподарської продукції вітчизняного виробництва;
 
      
62. забезпечення ОРСП під'їзними дорогами, водо- і електропостачанням, іншими комунікаціями загального призначення;
 
-17- Лук'янчук Р.В.
Абзац 8 статті 7 вилучити
 
Враховано частково      
63. включення до програм соціально-економічного розвитку територій заходів з розвитку ОРСП;
 
      
64. організації навчання, проведення семінарів з питань оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією, формування та функціонування ОРСП;
 
      
65. популяризації переваг продажу продукції через ОРСП, особливо серед дрібнотоварних виробників сільськогосподарської продукції, сприяння кооперації сільськогосподарських товаровиробників для продажу продукції на ОРСП та створенню таких ринків, в тому числі кооперативних.
 
      
66. Стаття 8. Правила роботи ОРСП
 
-18- Присяжнюк М.В.
Статтю 8 викласти в такій редакції:
"Стаття 8. Проект (бізнес-план) створення та організації діяльності юридичної особи у статусі ОРСП
Проект (бізнес-план) створення та організації діяльності юридичної особи у статусі ОРСП розробляється юридичною особою, яка має намір набути статусу ОРСП, або за її дорученням відповідною спеціалізованою організацією.
Наявність проекту (бізнес-плану) створення та організації діяльності юридичної особи у статусі ОРСП є обов’язковим для набуття юридичною особою статусу ОРСП."
 
Враховано   Стаття 8. Проект (бізнес-план) організації діяльності юридичної особи у статусі оптового ринку сільськогосподарської продукції
Проект (бізнес-план) організації діяльності юридичної особи у статусі ОРСП розробляється юридичною особою, яка має намір набути статусу ОРСП, або за її дорученням відповідною спеціалізованою організацією.
Наявність проекту (бізнес-плану) організації діяльності юридичної особи у статусі ОРСП є обов’язковою для набуття юридичною особою статусу ОРСП.
 
67. Правила роботи затверджуються кожним ОРСП на підставі типових правил роботи ОРСП, що затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
      
68. У типових правилах роботи передбачаються:
 
      
69. режим роботи ОРСП;
 
      
70. порядок проведення торгів на ОРСП;
 
      
71. порядок врегулювання взаємовідносин між продавцями і покупцями;
 
      
72. вимоги до організаційного, матеріального й технічного забезпечення роботи ОРСП;
 
      
73. вимоги до продажу окремих видів сільськогосподарської продукції;
 
      
74. порядок реєстрації й обліку обсягів реалізації окремих видів продукції;
 
      
75. порядок інформування учасників ОРСП про стан попиту і пропозиції, про ціни і кон’юнктуру ринку продукції, що реалізується;
 
      
76. порядок взаєморозрахунків між учасниками оптових торгів;
 
      
77. вимоги до якості продукції, що реалізується, та гарантій ОРСП щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм;
 
      
78. правила користування мірами і вимірювальними приладами;
 
      
79. забезпечення дотримання правил оптових торгів і рішень органів державної влади та місцевого самоврядування з питань діяльності ОРСП;
 
      
80. санкції за порушення правил роботи ОРСП та порядок їх застосування;
 
      
81. загальний порядок формування і сплати тарифів, зборів та інших платежів на ОРСП.
 
      
82. Правила роботи кожного ОРСП можуть доповнюватися специфічними положеннями, що відображають особливості їх роботи.
 
      
83. Правила роботи національних ОРСП погоджуються з центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики, а місцевих ОРСП - з місцевим органом виконавчої влади адміністративно-територіальної одиниці, де розташований ОРСП.
 
-19- Бевзенко В.Ф.
Останній абзац статті 8 доцільним є уточнення вказаного положення
 
Враховано      
84. Стаття 9. Землі ОРСП
 
-20- Присяжнюк М.В.
Статтю 9 викласти в такій редакції:
«Стаття 9. Розміщення інфраструктури ОРСП
Місця розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції визначаються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики на підставі поданих юридичними особами, що мають намір набути статусу ОРСП, документів, виходячи з економічної доцільності створення ОРСП на відповідній території.»
 
Враховано   Стаття 9. Розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції
Місця розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції визначаються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики на підставі поданих юридичними особами, що мають намір набути статусу ОРСП, документів, виходячи з економічної доцільності створення ОРСП на відповідній території.
 
    -21- Лук'янчук Р.В.
Статтю 9 викласти в такій редакції:
"На території Автономної Республіки Крим та області може бути створено, як правило, не більше одного ОРСП.
У разі наявності економічної доцільності Кабінет Міністрів України може дозволити створення на території Автономної Республіки Крим та області більш ніж одного ОРСП".
 
Враховано частково    
    -22- Ткач Р.В.
Статтю 9 виключити.
 
Відхилено    
85. ОРСП можуть мати земельні ділянки у власності, на праві постійного користування чи орендувати їх.
 
-23- Бевзенко В.Ф.
Абзац 1 статті 9 виключити
 
Враховано      
86. Законом можуть бути встановлені пільги для ОРСП щодо плати за землю.
 
-24- Королевська Н.Ю.
Абзац 2 статті 9 виключити
 
Враховано      
87. Якщо ОРСП орендує землі права державної чи комунальної власності, орендна плата не може перевищувати ставки земельного податку.
 
      
88. Стаття 10. Надання допомоги ОРСП у період становлення
 
-25- Присяжнюк М.В.
Статтю 10 викласти в такій редакції:
"Стаття 10. Державна політика підтримки ОРСП
Державна політика підтримки ОРСП здійснюється шляхом:
сприяння створенню, організації діяльності та ефективному функціонуванню ОРСП;
законодавчого забезпечення діяльності ОРСП, в тому числі, як підприємств агропромислового комплексу, що продовжують процес виробництва сільськогосподарської продукції, обслуговують інших виробників сільськогосподарської продукції шляхом забезпечення обігу такої продукції;
надання державної фінансової підтримки ОРСП у період їх становлення;
фінансової участі держави у створенні ОРСП та інфраструктури ОРСП, необхідної для їх функціонування;
створення та підтримки функціонування системи інформаційного забезпечення ОРСП;
надання субвенцій на компенсацію відповідних втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування від надання пільг ОРСП;
відшкодування витрат вітчизняних товаровиробників на зберігання та складування сільськогосподарської продукції в межах інфраструктури ОРСП впродовж періоду становлення ОРСП за рахунок коштів Державного бюджету;
застосування до ОРСП механізмів фінансової допомоги та підтримки підприємств агропромислового комплексу, у тому числі кредитної підтримки;
надання ОРСП земельних ділянок із земель державної та/або комунальної власності для розміщення ринку сільськогосподарської продукції;
викупу (вилученню) земельних ділянок для суспільних потреб з метою забезпечення діяльності ОРСП;
створення на територіях ОРСП із значним обсягом зовнішньоекономічних операцій митних постів на правах структурного підрозділу митниці;
участі держави у забезпеченні під'їзними шляхами до території ОРСП, водо- і електропостачанням, іншими комунікаціями загального призначення;
включення до місцевих програм соціально-економічного розвитку заходів зі створення та забезпечення діяльності ОРСП;
підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, необхідних для забезпечення діяльності ОРСП;
популяризації переваг продажу партій сільськогосподарської продукції;
сприяння кооперації виробників сільськогосподарської продукції для продажу такої продукції на ринку та створенню кооперативних ОРСП."
 
Враховано   Стаття 10. Державна політика підтримки оптових ринків сільськогосподарської продукції
Державна політика підтримки ОРСП здійснюється шляхом:
сприяння створенню, організації діяльності та ефективному функціонуванню ОРСП;
законодавчого забезпечення діяльності ОРСП, в тому числі як підприємств агропромислового комплексу, що продовжують процес виробництва сільськогосподарської продукції, обслуговують інших виробників сільськогосподарської продукції шляхом забезпечення обігу такої продукції;
надання державної фінансової підтримки ОРСП у період їх становлення;
фінансової участі держави у створенні ОРСП та інфраструктури ОРСП, необхідної для його функціонування;
створення та підтримки функціонування системи інформаційного забезпечення ОРСП;
повне або часткове відшкодування вітчизняним товаровиробникам витрат на зберігання та складування сільськогосподарської продукції в межах інфраструктури ОРСП впродовж періоду становлення ОРСП за рахунок коштів державного бюджету;
застосування до ОРСП механізмів фінансової допомоги та підтримки підприємств агропромислового комплексу, у тому числі кредитної підтримки;
надання ОРСП земельних ділянок із земель державної та/або комунальної власності для розміщення ринку сільськогосподарської продукції;
викупу (вилучення) земельних ділянок для суспільних потреб з метою забезпечення діяльності ОРСП;
створення на територіях ОРСП із значним обсягом зовнішньоекономічних операцій митних постів на правах структурного підрозділу митниці;
участі держави в будівництві під'їзних шляхів до території ОРСП, мереж водо- і електропостачання, інших комунікацій загального призначення;
включення до місцевих програм соціально-економічного розвитку заходів із створення та забезпечення діяльності ОРСП;
підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, необхідних для забезпечення діяльності ОРСП;
популяризації переваг продажу сільськогосподарської продукції партіями;
сприяння кооперації виробників сільськогосподарської продукції для продажу такої продукції на ринку та створенню кооперативних ОРСП.
 
    -26- Лук'янчук Р.В.
Абзац 8 частини 1 статті 10 вилучити.
 
Враховано    
    -27- Лук'янчук Р.В.
Абзац 9 частини 1 статті 10 розпочати зі слів "повне або часткове".
 
Враховано    
    -28- Лук'янчук Р.В.
Абзац 12 частини 1 статті 10 вилучити.
 
Відхилено    
89. ОРСП у період становлення надається допомога за рахунок державного і місцевого бюджетів.
 
      
90. Період становлення місцевих ОРСП - три роки, а національних ОРСП - п'ять років.
 
      
91. Кабінет Міністрів України в проекті Державного бюджету України передбачає кошти на підтримку ОРСП.
 
      
92. Органи місцевого самоврядування щорічно передбачають кошти в проектах місцевих бюджетів на підтримку ОРСП та визначають порядок їх використання.
 
      
93. Порядок використання коштів Державного бюджету України для надання підтримки ОРСП встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
      
94. Стаття 11. Оподаткування ОРСП
 
-29- Королевська Н.Ю.
Статтю 11 виключити
 
Враховано частково   Стаття 11. Правила роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції
Правила роботи ОРСП розробляються кожним окремим ОРСП на підставі Типових правил роботи ОРСП, затверджених центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
У Правилах роботи ОРСП визначається:
режим роботи ОРСП;
порядок проведення торгів, аукціонів, конкурсів;
порядок регулювання відносин між операторами ОРСП;
порядок організаційного, матеріального і технічного забезпечення діяльності ОРСП;
порядок реєстрації та обліку обсягу продажу сільськогосподарської продукції;
порядок інформування операторів ОРСП про стан попиту і пропозиції, про ціни і кон’юнктуру ринку сільськогосподарської продукції;
вимоги до якості сільськогосподарської продукції;
порядок визначення окремих партій сільськогосподарської продукції;
гарантії ОРСП щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм;
правила користування мірами і вимірювальними приладами;
вимога щодо дотримання Правил роботи ОРСП;
відповідальність за порушення Правил роботи ОРСП.
Правила роботи ОРСП можуть містити інші положення, що відображають особливості його діяльності.
Правила роботи ОРСП затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
    -30- Присяжнюк М.В.
Статтю 11 викласти в такій редакції:
«Стаття 11. Правила роботи ОРСП
Правила роботи ОРСП розробляються кожним окремим ОРСП на підставі Типових правил роботи ОРСП, що затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
У Правилах роботи ОРСП повинні бути визначені:
режим роботи ОРСП;
порядок проведення торгів, аукціонів, конкурсів;
порядок регулювання взаємовідносин між операторами ОРСП;
порядок організаційного, матеріального й технічного забезпечення діяльності ОРСП;
порядок реєстрації й обліку обсягів продажу сільськогосподарської продукції;
порядок інформування операторів ОРСП про стан попиту і пропозиції, ціни і кон’юнктуру ринку сільськогосподарської продукції;
вимоги до якості сільськогосподарської продукції;
визначення окремих партій сільськогосподарської продукції;
гарантії ОРСП щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм;
правила користування мірами і вимірювальними приладами;
вимоги щодо дотримання Правил роботи ОРСП;
відповідальність за порушення Правил роботи ОРСП.
Правила роботи ОРСП можуть містити інші положення, що відображають особливості їх діяльності.
Правила роботи ОРСП затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.»
 
Враховано    
95. Законом можуть бути передбачені пільги з оподаткування ОРСП.
 
      
96. Органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції можуть надавати ОРСП пільги в частині сплати місцевих податків і зборів.
 
      
97. У випадку припинення діяльності ОРСП до закінчення терміну надання ОРСП податкових пільг ОРСП сплачує до бюджету за весь період його діяльності суму податку, обчислену в розмірі, встановленому для ОРСП. Ця норма застосовується у разі припинення діяльності місцевого ОРСП раніше ніж через три роки, а національного ОРСП - через п'ять років з моменту закінчення строку дії податкової пільги. Ця норма не застосовується у випадку припинення діяльності ОРСП через обставини непереборної дії, викупу земельної ділянки для суспільних потреб чи примусового відчуження її з мотивів суспільної необхідності.
 
      
98. Стаття 12. Реєстр ОРСП
 
-31- Присяжнюк М.В.
Статтю 12 викласти в такій редакції:
"Стаття 12. Земельні ділянки ОРСП
ОРСП може набувати права власності, постійного користування, оренди на земельні ділянки будь-якої форми власності в межах або за межами населених пунктів незалежно від їх цільового призначення, в тому числі із земель запасу.
Цільове призначення земельних ділянок, які надаються ОРСП із земель сільськогосподарського призначення, земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, а також із земель запасу, не змінюється.
Земельні ділянки, які надаються ОРСП, відводяться у встановленому законодавством порядку органами місцевого самоврядування або органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції.
В разі, якщо земельні ділянки, які надаються ОРСП, знаходяться за межами населеного пункту, такі земельні ділянки, рішенням відповідної обласної ради за погодженням з відповідним органом місцевого самоврядування цього населеного пункту (сільською або селищною радою), вводяться до складу земель такого населеного пункту. До моменту прийняття рішення про введення зазначених земельних ділянок до складу земель населеного пункту статус цих земельних ділянок прирівнюється до статусу земель населеного пункту, до складу земель якого зазначені земельні ділянки вводяться.
Після прийняття рішення про введення земельних ділянок, які надаються ОРСП, до складу земель населеного пункту, орган місцевого самоврядування такого населеного пункту (сільська або селищна рада) в обов’язковому порядку вносить відповідні зміни до генерального плану населеного пункту.
ОРСП може використовувати земельні ділянки, надані у постійне користування одному із учасників цього ОРСП, для створення та забезпечення діяльності ОРСП. У цьому випадку право користування такими земельними ділянками оформлюється як суперфіцій згідно з законодавством."
 
Враховано частково   Стаття 12. Земельні ділянки оптових ринків сільськогосподарської продукції
Надання земельних ділянок для розміщення інфраструктури ОРСП здійснюється в порядку визначеному законом.
 
    -32- Бевзенко В.Ф.
Статтю 12 викласти в такій редакції:
Надання земельних ділянок для розміщення інфраструктури ОРСП здійснюється в порядку визначеному законом.
 
Враховано    
99. Положення про реєстр ОРСП, форма свідоцтва
ОРСП, порядок його видачі, зупинення дії та/або анулювання затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
      
100. Складовими частинами реєстру ОРСП є реєстр національних ОРСП та реєстр місцевих ОРСП.
 
      
101. Ведення реєстру ОРСП здійснює центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
      
102. Інформація з реєстру ОРСП є відкритою та доступною для юридичних і фізичних осіб.
 
      
103. Порядок надання інформації з реєстру ОРСП визначається центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
      
104. Стаття 13. Система інформаційного забезпечення ОРСП
 
-33- Присяжнюк М.В.
Статтю 13 викласти в наступній редакції:
«Стаття 13. Надання державної фінансової допомоги ОРСП у період їх становлення
ОРСП будь-якої форми власності та організаційно-правової форми у період їх становлення надається фінансова допомога за рахунок коштів Державного бюджету шляхом надання коштів на безповоротній та/або поворотній основі.
Державна фінансова допомога для ОРСП може також здійснюватися шляхом надання позик, кредитів та будь-яким іншим шляхом.
Період становлення ОРСП дорівнює терміну виконання проекту (бізнес-плану) створення та організації діяльності юридичної особи у статусі ОРСП, але не може перевищувати семи років з моменту набуття ОРСП такого статусу.
Кабінет Міністрів України в проекті закону про Державний бюджет України може передбачати видатки для створення та забезпечення діяльності ОРСП.
Головним розпорядником бюджетних коштів, що передбачаються у проекті закону про Державний бюджет України на створення та забезпечення діяльності ОРСП, є центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики.
Кабінет Міністрів України може передбачати в проекті закону про Державний бюджет України субвенції з Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам з їх подальшим перерозподілом для бюджетів місцевого самоврядування на виконання інвестиційних проектів зі створення ОРСП та забезпечення їх діяльності.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи відповідних рад у проектах рішень про відповідні місцеві бюджети можуть передбачати видатки на створення та забезпечення діяльності ОРСП.
 
Враховано   Стаття 13. Надання державної фінансової допомоги оптовим ринкам сільськогосподарської продукції у період їх становлення
ОРСП незалежно від форми власності та організаційно-правової форми у період їх становлення надається фінансова допомога за рахунок коштів Державного бюджету України на безповоротній та/або поворотній основі.
Державна фінансова допомога для ОРСП може також здійснюватися шляхом надання позик, кредитів та будь-яким іншим шляхом.
Період становлення ОРСП дорівнює терміну виконання проекту (бізнес-плану) створення та організації діяльності юридичної особи у статусі ОРСП, але не може перевищувати семи років з дня набуття ОРСП такого статусу.
Кабінет Міністрів України в проекті Закону України про Державний бюджет України на наступний рік може передбачати видатки на створення та забезпечення діяльності ОРСП.
Головним розпорядником бюджетних коштів, що передбачаються у проекті Закону України про Державний бюджет України на наступний рік на створення та забезпечення діяльності ОРСП, є центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики.
Кабінет Міністрів України може передбачати в проекті закону про Державний бюджет України субвенції з Державного бюджету України бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам з їх подальшим перерозподілом для бюджетів місцевого самоврядування на виконання інвестиційних проектів і створення ОРСП та забезпечення його діяльності.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи відповідних рад у проектах рішень про відповідні місцеві бюджети можуть передбачати видатки на створення та забезпечення діяльності ОРСП.
 
105. Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики, з метою щоденного й повного забезпечення учасників оптових торгів інформацією про кон'юнктуру ринків на кожному ОРСП, створює систему інформаційного забезпечення учасників ОРСП
 
      
106. Положення про систему інформаційного забезпечення ОРСП затверджується центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики за погодженням із саморегулівною організацією ОРСП. ОРСП зобов'язані надавати щоденно центральному органу виконавчої влади з питань аграрної політики інформацію про кон'юнктуру ринків у порядку та в обсягах, визначених цим положенням.
 
      
107. Інформація про кон'юнктуру ринків є публічною. Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики щоденно публікує інформацію про кон'юнктуру ринків та розповсюджує її усім ОРСП.
 
      
108. Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики щорічно під час складання проекту державного бюджету передбачати кошти на забезпечення роботи системи інформаційного забезпечення учасників ОРСП. Порядок їх використання встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
      
109. Стаття 14. Регулювання і нагляд за діяльністю ОРСП
 
-34- Присяжнюк М.В.
Статтю 14 викласти в наступній редакції:
"Стаття 14. Оподаткування ОРСП
Законами про оподаткування можуть бути передбачені пільги або спеціальний режим з оподаткування діяльності ОРСП.
Органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції можуть надавати ОРСП пільги у сплаті місцевих податків і зборів."
 
Враховано   Стаття 14. Оподаткування оптових ринків сільськогосподарської продукції
Законами про оподаткування можуть передбачатися пільги або спеціальний режим оподаткування діяльності ОРСП.
Органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень можуть надавати ОРСП пільги із сплати місцевих податків і зборів.
 
110. Державне регулювання і нагляд за діяльністю ОРСП здійснюють центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики, інші державні органи та органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції.
 
      
111. Стаття 15. Асоціації оптових ринків сільськогосподарської
 
-35- Лук'янчук Р.В.
Усунути дублювання норм інших законів
 
Враховано   Стаття 15. Система інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської діяльності
У структурі центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики з метою постійного і повного забезпечення ОРСП та операторів ОРСП інформацією про кон'юнктуру ринку сільськогосподарської продукції створюється система інформаційного забезпечення діяльності ОРСП.
Положення про систему інформаційного забезпечення діяльності ОРСП затверджується центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
ОРСП зобов'язані надавати центральному органу виконавчої влади з питань аграрної політики інформацію про кон'юнктуру відповідного ринку сільськогосподарської продукції у порядку та в обсязі, що визначаються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики, відповідно до закону.
Інформація системи інформаційного забезпечення діяльності ОРСП є відкритою, що забезпечується її систематичною публікацією в офіційних друкованих та електронних виданнях (бюлетенях, збірниках), поширенням засобами масової інформації, в тому числі в мережі Інтернет на веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики, безпосереднім її наданням заінтересованим органам та особам.
Функціонування системи інформаційного забезпечення діяльності ОРСП забезпечує центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики.
Створення і функціонування системи інформаційного забезпечення діяльності ОРСП здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
    -36- Присяжнюк М.В.
Статтю 15 викласти в наступній редакції:
«Стаття 15. Система інформаційного забезпечення діяльності ОРСП
У структурі центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики з метою щоденного й повного забезпечення ОРСП та операторів ОРСП інформацією про кон'юнктуру ринку сільськогосподарської продукції створюється система інформаційного забезпечення діяльності ОРСП.
Положення про систему інформаційного забезпечення діяльності ОРСП затверджується центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
ОРСП зобов'язані надавати центральному органу виконавчої влади з питань аграрної політики інформацію про кон'юнктуру відповідного ринку сільськогосподарської продукції у порядку та в обсягах, центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики, відповідно до закону.
Інформація системи інформаційного забезпечення діяльності ОРСП є відкритою, що забезпечується її систематичною публікацією в офіційних друкованих та електронних виданнях (бюлетенях, збірниках), поширенням засобами масової інформації, в тому числі, в мережі Інтернет на веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики, безпосереднім наданням її зацікавленим органам та особам.
Функціонування системи інформаційного забезпечення діяльності ОРСП забезпечує центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики.
Створення і функціонування системи інформаційного забезпечення діяльності ОРСП здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.»
 
Враховано    
112. продукції
 
      
113. З метою координації своєї діяльності, надання взаємодопомоги та захисту спільних інтересів ОРСП мають право на добровільних засадах створювати асоціації оптових ринків сільськогосподарської продукції.
 
      
114. Рішення про створення асоціації ОРСП приймає установча конференція представників ОРСП. Повноваження представника ОРСП, який бере участь у конференції, підтверджуються рішенням відповідного органу управління ОРСП.
 
      
115. Асоціація ОРСП є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням, власну символіку.
 
      
116. Асоціація ОРСП набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації.
 
      
117. Асоціація ОРСП утримується за рахунок внесків ОРСП - своїх членів і не здійснює підприємницької діяльності, за винятком отримання пасивних доходів у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань та роялті.
 
      
118. Асоціація ОРСП може бути засновником (співзасновником) суб'єктів підприємницької діяльності для виконання своїх статутних завдань.
 
      
119. Асоціація має право розміщувати вільні кошти на депозитних рахунках.
 
      
120. Асоціація ОРСП діє на підставі статуту, який затверджується рішенням конференції представників ОРСП.
 
      
121. Статут асоціації ОРСП повинен містити:
 
      
122. найменування асоціації та її юридичну адресу;
 
      
123. мету утворення та основні завдання асоціації;
 
      
124. порядок утворення та діяльності органів управління асоціації, їх повноваження;
 
      
125. права та обов'язки членів асоціації;
 
      
126. умови і порядок вступу до об'єднання та порядок виходу з нього;
 
      
127. порядок сплати членами асоціації вступних та інших внесків;
 
      
128. джерела формування та порядок використання майна асоціації
 
      
129. у тому числі коштів), порядок утворення спільних фінансових фондів та використання їх коштів;
 
      
130. порядок звітності і здійснення контролю за діяльністю виконавчого та інших органів управління асоціації;
 
      
131. порядок внесення змін і доповнень до статуту;
 
      
132. порядок припинення діяльності асоціації та вирішення майнових питань у зв'язку з її ліквідацією (реорганізацією).
 
      
133. Статут асоціації ОРСП може містити й інші положення щодо організаційних, господарських та інших питань діяльності асоціації.
 
      
134. Державна реєстрація асоціацій ОРСП проводиться в порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
 
      
135. Відносини між ОРСП та їх об'єднаннями будуються на договірних засадах.
 
      
136. Стаття 16. Саморегулівна організація ОРСП
 
-37- Присяжнюк М.В.
Статтю 16 викласти в такій редакції:
«Стаття 16. Контроль за діяльністю ОРСП
Контроль за діяльністю ОРСП здійснюють центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики, інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування у межах повноважень, визначених законом.»
 
Враховано   Стаття 16. Контроль за діяльністю оптових ринків сільськогосподарської продукції
Контроль за діяльністю ОРСП здійснюють центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики, інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування у межах повноважень, визначених законом.
 
137. За рішенням центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики одній із асоціацій ОРСП може бути надано статус саморегулівної організації ОРСП.
 
      
138. Асоціація ОРСП може отримати статус саморегулівної організації, якщо її членами є ОРСП більш ніж з половини адміністративно-територіальних одиниць, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, в тому числі не менше половини національних ОРСП.
 
      
139. Порядок визнання статусу саморегулівної організації центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики встановлює Кабінет Міністрів України.
 
      
140. Обсяги делегованих саморегулівній організації повноважень та порядок їх реалізації встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
      
141. Саморегулівна організація ОРСП в межах та в порядку, визначених центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики, може:
 
      
142. брати участь у розробленні державних цільових програм підтримки та розвитку ОРСП;
 
      
143. вести реєстр ОРСП;
 
      
144. здійснювати методичне забезпечення діяльності ОРСП;
 
      
145. здійснювати професійну підготовку фахівців ОРСП;
 
      
146. розробляти і впроваджувати правила роботи ОРСП;
 
      
147. проводити моніторинг, узагальнення та аналіз діяльності ОРСП;
 
      
148. здійснювати інші функції, делеговані центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
      
149. Статут та внутрішні положення саморегулівної організації ОРСП у частині здійснення делегованих функцій підлягають погодженню з боку центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
      
150. Рішення саморегулівної організації ОРСП, прийняті в межах делегованих повноважень, є обов'язковими для виконання всіма ОРСП.
 
      
151. Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики здійснює моніторинг реалізації делегованих саморегулівній організації ОРСП повноважень і у разі необхідності має право припинити або відкликати такі повноваження включно до позбавлення асоціації статусу саморегулівної організації.
 
-38- Бевзенко В.Ф.
Останній абзац статті 16 визначити чіткий та виключний перелік повноважень, які делегуються вказаній саморегулівній організації, а також порядок та умови їх делегування відкликання
 
Враховано      
152. Стаття 17. Відповідальність за порушення норм цього Закону
 
-39- Присяжнюк М.В.
Статтю 17 викласти в такій редакції:
«Стаття 17. Саморегулівна організація ОРСП
ОРСП з метою постійної координації своєї діяльності, надання взаємодопомоги та задоволення переважно власних господарських потреб, мають право на добровільних засадах створювати асоціації ОРСП.
Асоціації ОРСП створюються та діють як неприбуткові організації (непідприємницьке товариство) відповідно до законодавства.
Центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики асоціації ОРСП може бути надано статус саморегулівної організації ОРСП.
Асоціація ОРСП може набути статус саморегулівної організації ОРСП за таких умови, якщо її членами є не менше 50 відсотків ОРСП, які набули такого статусу відповідно до цього закону.
Порядок надання та позбавлення асоціації ОРСП статусу саморегулівної організації ОРСП встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики може делегувати саморегулівній організації ОРСП повноваження щодо:
розроблення проектів нормативно-правових актів, що стосуються діяльності ОРСП;
розроблення державних цільових та інших програм підтримки та розвитку ОРСП;
створення та забезпечення функціонування системи інформаційного забезпечення діяльності ОРСП;
організаційного та методичного забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників ОРСП у навчальних закладах, підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.
Установчі документи саморегулівної організації ОРСП підлягають погодженню центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики у разі виявлення порушень законодавства має право припинити їх та/або позбавити асоціацію ОРСП статусу саморегулівної організації ОРСП.»
 
Враховано   Стаття 17. Саморегулівна організація оптових ринків сільськогосподарської продукції
ОРСП з метою постійної координації своєї діяльності, надання взаємодопомоги та задоволення переважно власних господарських потреб мають право на добровільних засадах створювати асоціації ОРСП .
Асоціації ОРСП створюються та діють як; неприбуткові організації (непідприємницькі товариства) відповідно до законодавства.
Центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики асоціації ОРСП може бути надано статус саморегулівної організації ОРСП.
Асоціація ОРСП може набути статусу саморегулівної організації ОРСП за умови, якщо її членами є не менше 50 відсотків ОРСП, які набули такого статусу відповідно до цього Закону.
Порядок надання та позбавлення асоціації ОРСП статусу саморегулівної організації ОРСП встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
Саморегулівна організація ОРСП бере участь у:
розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються діяльності ОРСП;
розробленні державних цільових та інших програм підтримки та розвитку ОРСП;
створенні та забезпеченні функціонування системи інформаційного забезпечення діяльності ОРСП;
організаційному та методичному забезпеченні підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників ОРСП у навчальних закладах, установах і організаціях, на підприємствах, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.
Установчі документи саморегулівної організації ОРСП підлягають погодженню центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики у разі виявлення порушень законодавства має право припинити їх та/або позбавити асоціацію ОРСП статусу саморегулівної організації ОРСП.
 
    -40- Лук'янчук Р.В.
Слово "саморегулівна" замінити словом "самоврядна".
 
Відхилено    
    -41- Лук'янчук Р.В.
Абзац 1 частини 6 статті 17 викласти у такій редакції "Самоврядна організація ОРСП бере учать"
У частині 8 статті 17 слова "здійснює контроль за реалізацією делегованих саморегулівній організації ОРСП повноважень і" вилучити.
 
Враховано    
153. Особи, винні в порушенні норм цього Закону несуть відповідальність відповідно до закону.
 
-42- Присяжнюк М.В.
Доповнити текст проекту закону статтею 18 в такій редакції:
"Стаття 18. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
Особи, винні в порушенні вимог цього Закону несуть відповідальність згідно з законом.
 
Враховано   Стаття 18. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
Особи, винні в порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно з законом.
 
154. Прикінцеві положення
 
   Стаття 19. Прикінцеві положення
 
155. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.
 
-43- Присяжнюк М.В.
Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та вводиться в дію з 1 січня 2010 року.
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та вводиться в дію з 1 січня 2010 року.
 
    -44- Лук'янчук Р.В.
Пункт 1 Прикінцевих положень доповнити словами "за винятком норм, пов’язаних із впливом на дохідну та видатному частини Державного бюджету України на 2009 рік. Ці норми ввести в дію з 01.01.2010р.".
 
Відхилено    
156. 2. Внести зміни до законів України:
 
-45- Терьохін С.А.
Пункт 2 прикінцевих положень виключити
 
Враховано частково   2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р. N 3-4, ст. 27):
у статті 22:
частину першу після слів "виробничої інфраструктури" доповнити словами "у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції";
пункт "б" частини другої після слів "господарськими будівлями і дворами" доповнити словами "землі під інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської продукції";
частину третю доповнити пунктом "ґ" такого змісту:
"ґ) оптовим ринкам сільськогосподарської продукції – для розміщення власної інфраструктури";
частину другу статті 134 доповнити абзацом десятим такого змісту:
"розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції";
частину першу статті 146 доповнити пунктом "є" такого змісту:
"є) під розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції";
пункт "в" частини п’ятої статті 149 після слів "підприємств торгівлі" доповнити словами "інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції";
частину першу статті 208 після слів "підприємств, організацій та установ" доповнити словами "для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції";
2) частину першу статті 27 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №31-32, ст. 263; 2006 р., №27, ст. 234, №37, ст. 310) доповнити абзацом десятим такого змісту;
"встановлена іншими законами заборона використовувати у найменуванні юридичної особи певних термінів, абревіатур, похідних термінів".
3) абзац перший пункту 13 "Перехідні положення" розділу 2 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2005 р., N 27, ст. 363; 2007 р., №23, ст. 301) після слова "енергозбереження" доповнити словами "створення та забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції".
 
    -46- Королевська Н.Ю.
Підпункти 1, 3 і 4 пункту 2 прикінцевих положень виключити
 
Враховано    
    -47- Присяжнюк М.В.
Пункт 2 прикінцевих положень викласти в такій редакції:
1) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р. N 3-4, ст. 27):
у статті 22:
частину першу після слів "виробничої інфраструктури" доповнити словами "у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції";
пункт "б" частини другої після слів "господарськими будівлями і дворами" доповнити словами "землі під інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської продукції";
частину третю доповнити пунктом "ґ" такого змісту:
"ґ) оптовим ринкам сільськогосподарської продукції – для розміщення власної інфраструктури";
частину другу статті 134 доповнити абзацом десятим такого змісту:
"розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції";
частину першу статті 146 доповнити пунктом "є" такого змісту:
"є) під розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції";
пункт "в" частини п’ятої статті 149 після слів "підприємств торгівлі" доповнити словами "інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції";
частину першу статті 208 після слів "підприємств, організацій та установ" доповнити словами "для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції";
2) частину першу статті 27 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №31-32, ст. 263; 2006 р., №27, ст. 234, №37, ст. 310) доповнити абзацом десятим такого змісту;
"встановлена іншими законами заборона використовувати у найменуванні юридичної особи певних термінів, абревіатур, похідних термінів".
3) абзац перший пункту 13 "Перехідні положення" розділу 2 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2005 р., N 27, ст. 363; 2007 р., №23, ст. 301) після слова "енергозбереження" доповнити словами "створення та забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції".
 
Враховано    
157. 1) частину першу статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 38, ст. 560) доповнити пунктом такого змісту:
 
-48- Лук'янчук Р.В.
У пункті 2 Прикінцевих положень виключити зміни до статті 146 Земельного кодексу України.
 
Відхилено      
158. "26) новостворені місцеві ОРСП протягом трьох років, а національні ОРСП - п'яти років з часу передачі їм земельної ділянки у власність";
 
      
159. 2) підпункт "б" пункту 2 статті 22 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 3-4, ст. 27 викласти у такій редакції:
 
-49- Бевзенко В.Ф.
Підпункт 2) пункту 2 прикінцевих положень виключити
 
Відхилено      
160. "б) несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель лісового фонду, землі під господарськими будівлями і дворами, землі під оптовими ринками сільськогосподарської продукції, землі тимчасової консервації тощо)";
 
      
161. 3) статтю 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" (Відомості Верховної Ради, 1993, N 30, ст. 336) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
      
162. "Не справляється ринковий збір на оптових ринках сільськогосподарської продукції, визнаних такими відповідно до Закону України "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції";
 
-50- Лук'янчук Р.В.
Пункт 3 частини 2 прикінцевих положень викласти такій редакції "звільнення від сплати ринкового збору тимчасово на період 3 роки для ОРСП місцевого і 5 років для ОРСП національного рівня"
 
Враховано частково      
163. 4) статтю 4 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156) доповнити пунктом 4.11. такого змісту:
 
-51- Лук'янчук Р.В.
Пункт 4 частини 2 прикінцевих положень виключити
 
Враховано      
164. "У разі, коли платник податку здійснює операції з поставки сільськогосподарської продукції вітчизняного виробництва, придбаної на національних оптових ринках сільськогосподарської продукції, базою оподаткування є 50% вартості сільськогосподарської продукції.
 
      
165. Сільськогосподарська продукція вітчизняного виробництва вважається придбаною на національних оптових ринках сільськогосподарської продукції, якщо придбання сільськогосподарської продукції засвідчено належним чином оформленим документом, що підтверджує її придбання (далі - Документ), який надається національним оптовим ринком сільськогосподарської продукції.
 
      
166. Вимоги до Документу, умови та порядок його надання встановлюються органами державної податкової служби".
 
      
167. 3. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів з питань діяльності ОРСП у відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону
 
-52- Присяжнюк М.В.
Пункт 3 Прикінцевих положень викласти в такій редакції:
"3. Кабінету Міністрів України:
у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
подати на розгляд Верховної Ради України законопроект про надання ОРСП податкових пільг."
 
Враховано   3. Кабінету Міністрів України:
у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
подати на розгляд Верховної Ради України законопроект про надання ОРСП податкових пільг.
 
168. 4. Юридичні особи, які використовують термін "ОРСП" у своєму найменуванні та діяльність яких не відповідає вимогам цього Закону, зобов'язані змінити своє найменування протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.
 
-53- Присяжнюк М.В.
Пункт 4 прикінцевих положень викласти в такій редакції:
"4. Юридичні особи, які використовують термін "оптовий ринок сільськогосподарської продукції", його абревіатуру "ОРСП" та інші його похідні у своєму найменуванні, які не набули статусу ОРСП відповідно до цього Закону протягом шести місяців з дня набрання ним чинності, зобов'язані змінити своє найменування."
 
Враховано   4. Юридичні особи, які не набули статусу ОРСП відповідно до цього Закону, але використовують термін "оптовий ринок сільськогосподарської продукції", абревіатуру "ОРСП" та інші похідні терміни у своєму найменуванні, у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом зобов'язані змінити своє найменування.
 
169. 5. Законодавчі акти України до приведення їх у відповідність із цим Законом діють у частині, що не суперечить йому.
 
      
170. 6. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після набрання чинності цим Законом:
 
-54- Присяжнюк М.В.
Пункти 5, 6, 7 Прикінцевих положень вилучити.
 
Враховано      
171. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
 
      
172. привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;
 
      
173. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
      
174. створити Реєстр ОРСП.
 
      
175. 7. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців після набрання чинності цим Законом затвердити програму розвитку мережі національних ОРСП.