Кількість абзаців - 268 Таблиця поправок


"Про прикордонний контроль" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про прикордонний контроль
 
   Про прикордонний контроль
 
3. Цей Закон визначає правові основи здійснення прикордонного контролю, процедури, правила та умови перетинання державного кордону.
 
   Цей Закон визначає правові основи здійснення прикордонного контролю, порядок його здійснення, умови перетинання державного кордону України.
 
4. Розділ І
 
   Розділ І
 
5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
7. 1. Терміни, що вживаються в цьому Законі, мають таке значення:
 
   1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:
 
8. 1) аналіз та оцінка ризиків – діяльність, що провадиться посадовими особами Державної прикордонної служби України і спрямована на встановлення необхідності застосування додаткових заходів контролю на основі виявлення формальних ознак причетності осіб до протиправної діяльності на державному кордоні та використання транспортних засобів, вантажів та іншого майна із зазначеною метою;
 
-1- Гриценко А.С.
Пропонується доопрацювати преамбулу, замінити термін "аналіз та оцінки ризиків" на термін "оцінки ризиків", а також вилучити пункт третій.
 
Враховано з доповненням (див. п.11)     
9. 2) біометричні дані – внесена до паспортного документа чи візи машинозчитувана інформація про фізіологічні характеристики особи, що її ідентифікують;
 
   1) багаж – речі пасажирів, членів екіпажу, що перевозяться транспортним засобом згідно з угодою з перевізником;
 
10. 3) вантаж – будь-яке рухоме майно, що перевозиться транспортними засобами;
 
-2- Козак В.В.
Термін "вантаж" та інші терміни необхідно привести у відповідність до значень, які використовуються у чинному законодавстві, що регулює діяльність транспортно-дорожного комплексу;
 
Враховано по тексту  2) вантаж – майно, крім багажу, а також бортових припасів (для повітряних, морських та річкових суден), що перевозиться транспортними засобами;
 
    -3- Шаманов В.В.
Абзац третій статті 1 викласти у наступній редакції:
"вантаж – будь-яке рухоме майно, крім бортових припасів та багажу, що перевозиться транспортними засобами окремо від пасажирів";
 
Враховано редакційно    
    -4- Калєтнік І.Г.
Пропоную пункт 3 статті 1 викласти у такій редакції:
"вантаж – особисті речі та товари, що перевозяться транспортними засобами";
 
Враховано редакційно    
    -5- Макієнко В.П.
Оскільки в тексті законопроекту вживається термін "багаж", пропоную дати наступне його визначення:
"багаж – речі пасажирів, членів екіпажу, що перевозяться транспортним засобом згідно з угодою з перевізником";
Дана дефініція має місце у Законі України „Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації".
 
Враховано    
11. 4) віза – спеціальна етикетка (відмітка) в паспортному документі, що оформлена уповноваженими державними органами України і є дозволом на в’їзд особи на її територію на певний строк або на транзитний проїзд через її територію протягом певного строку;
 
-6- Шаров І.Ф.
Абзац четвертий статті 1 викласти наступним чином:
"віза – особлива етикетка (відмітка чи позначка) в паспортному документі, що оформлена уповноваженими державними органами України та є дозволом на в’їзд особи на її територію на певний строк або на транзитний проїзд через її територію протягом певного строку";
 
Враховано редакційно   3) віза – етикетка (відмітка чи позначка) в паспортному документі, що оформлена уповноваженими державними органами України та є дозволом на в’їзд особи на її територію на зазначений у ній строк або на транзитний проїзд через її територію протягом відповідного строку;
 
12. 5) дипломатичні привілеї та імунітети – сукупність особливих пільг, прав і переваг, які надаються іноземним дипломатичним агентам і консульським посадовим особам, іншим особам, які користуються захистом на території держави перебування відповідно до міжнародного права;
 
-7- Шаров І.Ф.
абзац п’ятий статті 1 викласти у такій редакції:
"дипломатичні привілеї та імунітети – сукупність особливих пільг, прав і переваг, які надаються іноземним дипломатичним агентам (представникам), консульським та іншим посадовим особам, які користуються захистом на території держави перебування відповідно до вимог міжнародного права";
 
Зазначений пункт з тексту законопроекту вилучено     
    -8- Гриценко А.С.
Термін пункту п’ятого вилучити як такий, що не вживається в законопроекті.
 
Враховано    
13. 6) екіпаж – персонал, який обслуговує морське чи річкове судно, повітряне судно та інші транспортні засоби;
 
-9- Макієнко В.П.
Пропоную терміну "екіпаж" дати наступне визначення, а також доповнити терміном "електричний зв’язок":
"екіпаж – особа (особи), якій (яким) у встановленому законодавством порядку доручено виконання обов’язків щодо керування морським, річковим чи повітряним судном та його обслуговування";
Дефініцію скорельовано з редакцією, зазначеною в частині 2 статті 35 Повітряного кодексу України.
"електрозв’язок – передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах";
 
Враховано   4) екіпаж – особа (особи), якій (яким) у встановленому законодавством порядку доручено виконання обов’язків щодо керування морським, річковим чи повітряним судном та його обслуговування;
5) електрозв’язок – передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах;
 
14. 7) контроль другої лінії – заходи щодо додаткового вивчення правових підстав для перетинання державного кордону особами, транспортними засобами і переміщення через нього вантажів та іншого майна;
 
-10- Калєтнік І.Г.
Пропонується слова "та іншого майна" вилучити;
 
Враховано і доопрацьовано  6) контроль другої лінії – заходи щодо додаткового вивчення наявності законних підстав для перетинання державного кордону України (далі – державний кордон) особами, транспортними засобами і переміщення через нього вантажів;
 
15. 8) контрольні органи і служби – органи і служби, що здійснюють санітарний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний, екологічний контроль, контроль за вивезенням з території України культурних цінностей, інші передбачені законодавством види контролю;
 
-11- Зубов В.С.
В дефініціях "контрольні органи і служби", "контроль першої лінії" та зазначити види органів, що здійснюють контроль, його правові підстави, а також відредагувати дефініцію "круїзне судно".
 
Враховано   7) контрольні органи і служби – державні органи і служби, що здійснюють санітарний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний, екологічний контроль, контроль за вивезенням з території України культурних цінностей, інші передбачені законом види державного контролю при перетинанні державного кордону;
 
16. 9) контроль першої лінії – заходи щодо перевірки в мінімально необхідному обсязі з метою визначення правових підстав для перетинання державного кордону особами, транспортними засобами та переміщення через нього вантажів;
 
   8) контроль першої лінії – заходи щодо перевірки в мінімально необхідному обсязі з метою визначення наявності законних підстав для перетинання державного кордону особами, транспортними засобами та переміщення через нього вантажів;
 
17. 10) круїзне судно – судно, яке рухається за певним маршрутом згідно з попередньо визначеною програмою, що включає в себе програму туристичного обслуговування в різних портах;
 
   9) круїзне судно – судно, що рухається за певним маршрутом згідно з попередньо визначеною програмою туристичного обслуговування в портах за маршрутом руху;
 
18. 11) малий прикордонний рух – перетинання державного кордону особами, які проживають у населених пунктах поблизу державного кордону і яким дозволяється в’їзд на територію прикордонного контрольованого району та перебування в ньому за наявності дозволу на спрощене перетинання кордону відповідно до міжнародних угод;
 
-12- Зубов В.С.
Пропоную терміну "малий прикордонний рух" вилучити як такийщо не зазстосовується в тексті законопроекту
 
Враховано      
19. 12) огляд транспортних засобів, вантажів та іншого майна – комплекс дій та заходів щодо недопущення випадків незаконного переміщення через державний кордон осіб з використанням обладнаних схованок та їх виявлення, а також незаконного переміщення, у тому числі з використанням схованок, через державний кордон зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, боєприпасів, вибухових речовин, матеріалів і предметів, заборонених для ввезення в Україну і вивезення з України, виявлення викрадених транспортних засобів;
 
-13- Калєтнік І.Г.
Пропонується слова "та іншого майна" вилучити;
 
Враховано   10) огляд транспортних засобів і вантажів – комплекс дій та заходів щодо недопущення випадків незаконного переміщення через державний кордон осіб з використанням обладнаних схованок та їх виявлення, а також незаконного переміщення, у тому числі з використанням схованок, через державний кордон зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, боєприпасів, вибухових речовин, матеріалів і предметів, заборонених для переміщення через державний кордон, виявлення викрадених транспортних засобів;
11) оцінка ризиків – діяльність, що провадиться службовими особами Державної прикордонної служби України, спрямована на встановлення ймовірності порушення особою законодавства у сфері безпеки державного кордону;
 
20. 13) паспортний документ – виданий уповноваженими державними органами України чи іншої держави або статутними організаціями ООН документ, що підтверджує громадянство, посвідчує особу пред’явника, дає право на в’їзд або виїзд з держави і визнаний Україною;
 
-14- Козак В.В.
Термін "перевізник" необхідно привести у відповідність до значень, які використовуються у чинному законодавстві;
 
Враховано   12) паспортний документ – виданий уповноваженими державними органами України чи іншої держави або статутними організаціями ООН документ, що підтверджує громадянство, посвідчує особу пред’явника, дає право на в’їзд або виїзд з держави і визнаний Україною;
13) перевізник – будь-яка фізична або юридична особа, яка здійснює на комерційній основі чи за власний кошт діяльність із перевезення пасажирів чи (та) вантажів через державний кордон;
 
    -15- Шаманов В.В.
Статтю 1 доповнити терміном наступного змісту:
"перевізник – юридична або фізична особа, яка уповноважена відповідно до діючого законодавства України виконувати міжнародні перевезення";
 
Враховано    
21. 14) перевірка документів – дослідження спеціально уповноваженими для цього посадовими особами Державної прикордонної служби України паспортного та інших документів фізичних осіб, які перетинають державний кордон, з метою встановлення їх дійсності та належності певній особі, а також дослідження за результатами аналізу та оцінки ризиків документів, що стосуються транспортних засобів, вантажів та іншого майна;
 
-16- Калєтнік І.Г.
Пропонується слова "та іншого майна" вилучити;
 
Враховано   14) перевірка документів – дослідження уповноваженими службовими особами Державної прикордонної служби України паспортного та інших документів фізичних осіб, які перетинають державний кордон, з метою встановлення їх дійсності та приналежності відповідній особі, а також дослідження за результатами оцінки ризиків документів, що стосуються транспортних засобів, вантажів;
 
22. 15) підрозділ охорони державного кордону – підрозділ органу охорони державного кордону Державної прикордонної служби України, спеціально призначений для виконання завдань з прикордонного контролю та (або) охорони державного кордону;
 
-17- Скибінецький О.М.
Пропоную законопроект доповнити новими термінами "підтвердні документи" та "представник судновласника (морський агент)" такого змісту:
"підтверджуючі документи – документи, що підтверджують факт туристичного обслуговування, навчання, стажування, працевлаштування, лікування в Україні, бронювання або оплату житла, харчування в Україні та повернення до держави свого громадянства, або постійного місця проживання, або до третьої держави (у разі необхідності інші документи, що підтверджують мету та умови перебування в Україні)";
"представник судновласника (морський агент) – суб’єкт підприємницької діяльності, представник агентської організації, який згідно з договором морського агентування за винагороду надає послуги капітану судна щодо виконання обов’язків, пов’язаних з перетинанням державного кордону".
 
Враховано   15) підрозділ охорони державного кордону – підрозділ органу охорони державного кордону Державної прикордонної служби України, спеціально призначений для виконання завдань з прикордонного контролю та (або) охорони державного кордону;
16) підтверджуючі документи – документи, що підтверджують факт туристичного обслуговування, навчання, стажування, працевлаштування, лікування в Україні, бронювання або оплату житла, харчування в Україні та повернення до держави свого громадянства або постійного місця проживання, або до третьої держави (у разі необхідності – інші документи, що підтверджують мету та умови перебування в Україні);
17) представник судновласника (морський агент) – суб’єкт підприємницької діяльності, представник агентської організації, який згідно з договором морського агентування за винагороду надає послуги капітану судна щодо виконання обов’язків, пов’язаних з перетинанням державного кордону;
 
23. 16) прибережне рибальство – рибальство, що здійснюється за допомогою риболовецьких суден, які повертаються щодня або протягом 36 годин, не заходячи до портів інших держав, у порт, розташований на території України;
 
   18) прибережне рибальство – рибальство, що здійснюється за допомогою риболовецьких суден, які повертаються щодня або протягом 36 годин, не заходячи до портів інших держав, у порт, розташований на території України;
 
24. 17) прикордонний контроль – комплекс дій та система заходів, що здійснюються підрозділами охорони державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон, а також у визначених законодавством випадках поза пунктами пропуску і спрямовані на встановлення законних підстав для перетинання державного кордону особами, транспортними засобами і переміщення через нього вантажів та іншого майна на основі позитивних висновків митних органів та контрольних органів і служб;
 
-18- Калєтнік І.Г.
Пропонується слова "та іншого майна" вилучити;
 
Враховано в частині першій ст. 2 законопроекту     
25. 18) режим у пунктах пропуску через державний кордон – порядок перебування і пересування осіб і транспортних засобів на території пунктів пропуску через державний кордон для міжнародного залізничного, автомобільного, морського, річкового та повітряного сполучення, а також провадження на їх території господарської та інших видів діяльності, пов’язаної із забезпеченням пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна;
 
-19- Калєтнік І.Г.
Пропонується слова "та іншого майна" вилучити;
Дане визначення привести у відповідність до ст.ст. 9 і 26 Закону України "Про державний кордон України"
 
Враховано редакційно   19) режим у пунктах пропуску через державний кордон – порядок перебування і пересування всіх осіб і транспортних засобів у межах території прикордонних залізничних і автомобільних станцій, морських і річкових портів, аеропортів і аеродромів, відкритих для міжнародного сполучення, а також здійснення іншої діяльності, пов'язаної з пропуском через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів, який встановлюється наказом начальника органу охорони державного кордону, погодженим з начальником митного органу та керівником підприємства, на території якого розміщено пункт пропуску через державний кордон;
 
26. 19) строк перебування на території України – визначений законодавством України, міжнародними договорами України строк, протягом якого іноземець чи особа без громадянства може на законних підставах перебувати в Україні;
 
-20- Макієнко В.П.
Пропонується законопроект доповнити терміном "суднова роль" наступного змісту:
"суднова роль – документ, у якому зазначаються відомості про кількість і склад екіпажу: прізвище та ім’я члена екіпажу, громадянство, звання або посада, дата і місце народження, тип і номер документа, що посвідчує особу, порт і дата вибуття (прибуття), а також назва судна, держава та порт реєстрації".
 
Враховано   20) строк перебування на території України – визначений законодавством України, міжнародними договорами України строк, протягом якого іноземець чи особа без громадянства може на законних підставах перебувати в Україні;
21) суднова роль – документ, у якому зазначаються відомості про кількість і склад екіпажу: прізвище та ім’я члена екіпажу, громадянство, звання або посада, дата і місце народження, тип і номер документа, що посвідчує особу, порт і дата вибуття (прибуття), а також назва судна, держава та порт реєстрації;
 
27. 20) транскордонний працівник – особа, що працює на території однієї держави, проживає на території іншої держави, до якої повертається кожного дня або, принаймні, раз на тиждень;
 
-21- Гриценко А.С.
Пропонується дану дефініцію редакційно доопрацювати.
 
Враховано   22) транскордонний працівник – особа, що працює на території однієї держави, проживає на території іншої держави, до якої повертається не рідше, ніж раз на тиждень;
 
28. 21) транспортний засіб – механічний пристрій, призначений для перевезення людей та (або) вантажів, а також установленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів;
 
-22- Калєтнік І.Г.
Пропоную пункт 21 статті 1 викласти у такій редакції:
"транспортний засіб – будь-який засіб авіаційного, водного, залізничного, автомобільного транспорту, що використовується виключно для перевезення пасажирів і товарів через кордон України";
 
Відхилено . Термін скорельовано з визначенням, що вживається в ст. 1 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України"  23) транспортний засіб – механічний пристрій, призначений для перевезення людей та (або) вантажів, а також установленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів;
 
    -23- Калєтнік І.Г.
Пропоную до статті 1 внести наступне визначення, що обгрунтовується необхідністю забезпечити єдиного термінологічного інструментарію нормативно-правових актів:
"товари – будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні цінності, культурні цінності), електрична, теплова та інші види енергії, а також транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, що використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через кордон України";
 
Відхилено , оскільки цей термін не вживається у законопроекті   
29. 22) уповноважені державні органи – державні органи, яким відповідно до Конституції та законів України надані повноваження приймати обов’язкові для виконання рішення з прикордонних питань;
 
-24- Гриценко А.С.
Дану дефініцію виключити як таку, що не вживається в законопроекті.
 
Враховано      
30. 23) яхта – палубне, вітрильне, вітрильно-моторне або моторне судно, що використовується для індивідуального чи колективного відпочинку та спорту.
 
-25- Калєтнік І.Г.
Пропонується пункт 23 статті 1 виключити;
 
Відхилено . Термін скорельовано з п. 1 Порядку пропуску яхт через державний кордон, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 р. № 1274. Визначення терміну "яхта" зумовлено тим, що законопроектом (ч. 2 ст. 5, ст. 20) встановлюється окремий спрощений порядок прикордонного контролю яхт. Тому у преамбулі законопроекту обов’язково потрібно дати чітке, детальне визначення терміну "яхта".  24) яхта – палубне, вітрильне, вітрильно-моторне або моторне судно, що використовується для індивідуального чи колективного відпочинку та спорту.
 
31. Стаття 2. Організаційні засади здійснення прикордонного контролю
 
   Стаття 2. Організаційні засади здійснення прикордонного контролю
 
32. 1. Прикордонний контроль є видом державного контролю у пунктах пропуску через державний кордон та однією з форм оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України.
 
-26- Зубов В.С.
Пропоную частину 1 викласти в такій редакції:
"Прикордонний контроль – державний контроль, що здійснюється Державною прикордонною службою України, який включає комплекс дій і систему заходів, спрямованих на встановлення законних підстав для перетинання державного кордону особами, транспортними засобами і переміщення через нього вантажів", а також редакційно доопрацювати наступні частини цієї статті.
 
Враховано   1. Прикордонний контроль – державний контроль, що здійснюється Державною прикордонною службою України, який включає комплекс дій і систему заходів, спрямованих на встановлення законних підстав для перетинання державного кордону особами, транспортними засобами і переміщення через нього вантажів.
 
33. 2. Прикордонний контроль здійснюється з метою протидії незаконній міграції, торгівлі людьми, а також незаконному переміщенню зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, боєприпасів, вибухових речовин та матеріалів, заборонених до переміщення через державний кордон.
 
   2. Прикордонний контроль здійснюється з метою протидії незаконному переміщенню осіб через державний кордон, незаконній міграції, торгівлі людьми, а також незаконному переміщенню зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, боєприпасів, вибухових речовин, матеріалів і предметів, заборонених до переміщення через державний кордон.
 
34. 3. Прикордонному контролю підлягають:
 
   3. Прикордонний контроль здійснюється щодо:
 
35. особи, які перетинають державний кордон;
 
   1) осіб, які перетинають державний кордон;
 
36. транспортні засоби, які переміщують через державний кордон осіб, вантажі та інше майно;
 
   2) транспортних засобів, що переміщують через державний кордон осіб та вантажі;
 
37. вантажі, інше майно як можливі засоби для приховання незаконного переміщення через державний кордон осіб та заборонених до переміщення через державний кордон зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, боєприпасів, вибухових речовин та матеріалів.
 
   3) вантажів, що переміщуються через державний кордон.
 
38. 4. Прикордонний контроль включає:
 
   4. Прикордонний контроль включає:
 
39. проведення перевірки документів;
 
   1) перевірку документів;
 
40. огляд осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна;
 
-27- Калєтнік І.Г.
Пропонується слова "та іншого майна" вилучити;
 
Враховано   2) огляд осіб, транспортних засобів, вантажів;
 
41. виконання доручень правоохоронних органів України;
 
   3) виконання доручень правоохоронних органів України;
 
42. здійснення контролю за виконанням іноземцями, особами без громадянства умов в’їзду, виїзду та транзитного проїзду територією України;
 
   4) перевірку виконання іноземцями, особами без громадянства умов перетинання державного кордону у разі в’їзду в Україну, виїзду з України та транзитного проїзду територією України;
 
43. реєстрацію іноземців, осіб без громадянства та їх паспортних документів у пунктах пропуску через державний кордон;
 
   5) реєстрацію іноземців, осіб без громадянства та їх паспортних документів у пунктах пропуску через державний кордон;
 
44. здійснення контролю автомобільних транспортних засобів з метою виявлення викрадених.
 
   6) перевірку автомобільних транспортних засобів з метою виявлення викрадених.
 
45. 5. Прикордонний контроль забезпечується шляхом:
 
   5. Прикордонний контроль забезпечується шляхом:
 
46. установлення режиму у пунктах пропуску через державний кордон та здійснення контролю за його виконанням;
 
   1) установлення режиму в пунктах пропуску через державний кордон та здійснення контролю за його додержанням;
 
47. застосування спеціальних технічних засобів прикордонного контролю, використання службових собак та інших тварин;
 
   2) застосування технічних засобів прикордонного контролю, використання службових собак та інших тварин;
 
48. створення і використання баз даних про осіб, які перетнули державний кордон, вчинили правопорушення, яким не дозволяється в’їзд в Україну або які тимчасово обмежуються у праві виїзду з України, про недійсні, викрадені і втрачені паспортні документи, а також інших передбачених законом баз даних;
 
   3) створення і використання баз даних про осіб, які перетнули державний кордон, вчинили правопорушення, яким не дозволяється в’їзд в Україну або яким тимчасово обмежено право виїзду з України, про недійсні, викрадені і втрачені паспортні документи, а також інших передбачених законом баз даних;
 
49. спостереження за транспортними засобами і в разі потреби їх супроводження;
 
-28- Козак В.В.
Абзац четвертий частини п’ятої статті 2 викласти у такій редакції:
"спостереження за транспортними засобами і в разі потреби їх супроводження в межах пункту пропуску через державний кордон".
 
Відхилено , оскільки зазначена пропозиція звужує зміст поняття "прикордонний контроль" та порушує існуючу систему та технологію його здійснення.  4) спостереження за транспортними засобами і в разі потреби їх супроводження;
 
50. здійснення адміністративно-правових, кримінально-процесуальних, а також оперативно-розшукових заходів;
 
   5) здійснення адміністративно-правових, кримінально-процесуальних, а також оперативно-розшукових заходів;
 
51. організації і забезпечення взаємодії з підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких пов’язана з міжнародним сполученням;
 
   6) організації і забезпечення взаємодії з підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких пов’язана з міжнародним сполученням;
 
52. координації дій контрольних органів і служб.
 
   7) координації дій контрольних органів і служб.
 
53. Стаття 3. Правові засади здійснення прикордонного контролю
 
   Стаття 3. Правові засади здійснення прикордонного контролю
 
54. Під час виконання функцій прикордонного контролю посадові особи Державної прикордонної служби України здійснюють свої повноваження в межах, передбачених Конституцією України, цим Законом, Законом України "Про Державну прикордонну службу України" та іншими актами законодавства України.
 
-29- Скибінецький О.М.
Пропоную частину після слів "законодавства України" доповнити словами такого змісту:
"а також міжнародними договорами України";
доповнити частиною другою такого змісту:
"Якщо міжнародним договором, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що встановлені цим законом, то застосовуються правила міжнародного договору".
 
Враховано   Під час прикордонного контролю посадові та службові особи Державної прикордонної служби України здійснюють свої повноваження в межах, передбачених Конституцією України, цим Законом, Законом України "Про Державну прикордонну службу України", іншими актами законодавства України, а також міжнародними договорами України.
Якщо міжнародним договором, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що встановлені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору.
 
55. Стаття 4. Принципи організації та здійснення прикордонного контролю
 
   Стаття 4. Принципи організації та здійснення прикордонного контролю
 
56. 1. Прикордонний контроль організується та здійснюється на основі принципів:
 
   Прикордонний контроль організується та здійснюється на засадах:
 
57. законності та відкритості;
 
   1) законності;
2) відкритості;
 
58. забезпечення поваги до людської гідності та рівності осіб незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;
 
   3) забезпечення поваги до людської гідності та рівності осіб незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;
 
59. дотримання права громадян України на вільний вибір місця проживання, свободу пересування та вільне залишення території України, за винятком обмежень, установлених законами України;
 
-30- Скибінецький О.М.
Даний пункт виключити, оскільки це положення не є предметом регулювання цього законопроекту.
 
Враховано      
60. здійснення прикордонного контролю виключно спеціально підготовленими з цією метою військовослужбовцями та працівниками Державної прикордонної служби України;
 
   4) здійснення його виключно спеціально підготовленими з цією метою військовослужбовцями та працівниками Державної прикордонної служби України;
 
61. дотримання прав біженців та осіб, які звертаються з клопотанням про надання такого статусу;
 
-31- Скибінецький О.М.
Даний пункт виключити, оскільки це положення не є предметом регулювання, а також редакційно доопрацювати наступний пункт.
 
Враховано      
62. вибірковості контрольних заходів та їх адекватності поставленій меті.
 
   5) вибірковості контрольних заходів на підставі оцінки ризиків.
 
63. Стаття 5. Місце здійснення, початок та закінчення прикордонного контролю
 
-32- Гриценко А.С.
Пропонується дану статтю законопроекту редакційно переопрацювати.
 
Враховано   Стаття 5. Місце здійснення прикордонного контролю
 
64. 1. Перетинання особами, транспортними засобами державного кордону і переміщення через нього вантажів та іншого майна здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон протягом часу роботи такого пункту, який зазначається на інформаційних стендах перед в’їздом до пункту пропуску.
 
-33- Калєтнік І.Г.
Пропонується слова "та іншого майна" вилучити;
 
Враховано   1. Прикордонний контроль і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів здійснюється:
1) у пунктах пропуску через державний кордон;
2) поза пунктами пропуску у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті;
3) на території суміжних держав у порядку, передбаченому статтею 26 цього Закону.
 
65. 2. Пропуск через державний кордон може бути дозволено поза пунктами пропуску через державний кордон та у неробочий час у разі:
 
   2. Перетинання особами, транспортними засобами державного кордону і переміщення через нього вантажів здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон протягом часу роботи такого пункту. Час роботи пункту пропуску через державний кордон, який не працює цілодобово, зазначається на інформаційному стенді перед в’їздом до нього.
 
66. користуванням яхтами із спортивною або туристичною метою;
 
   3. Пропуск через державний кордон може здійснюватися поза пунктами пропуску через державний кордон або в пунктах пропуску в неробочий час у разі:
 
67. прибережного рибальства;
 
   1) прибуття яхти до порту чи відходу яхти з порту у порядку, встановленому частинами четвертою та п`ятою статті 20 цього Закону;
 
68. плавання річкових і морських суден внутрішніми водними шляхами;
 
   2) прибережного рибальства;
 
69. сходження на берег екіпажу судна для перебування на території населеного пункту, де розташований порт;
 
   3) плавання річкових і морських суден внутрішніми водними шляхами;
 
70. виникнення особливих потреб особи або групи осіб за умови відсутності конфлікту з інтересами державної політики та загроз національній безпеці України з обов’язковим оформленням такого пропуску в порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України;
 
   4) сходження на берег екіпажу судна для перебування на території населеного пункту, в якому розташований порт;
 
71. виникнення невідкладних обставин, пов’язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків, загрози людському життю за умови відсутності загроз національній безпеці України.
 
   5) виникнення особливих потреб гуманітарного характеру особи або групи осіб за умови відсутності загроз національній безпеці України;
6) виникнення невідкладних обставин, пов’язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків, загрози життю, за умови відсутності загроз національній безпеці України.
 
72. Рішення про пропуск осіб поза пунктами пропуску через державний кордон та у неробочий час приймається начальником підрозділу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого перебуває пункт пропуску через державний кордон чи ділянка державного кордону.
 
-34- Макієнко В.П.
Частини 4 і 5 пропонується викласти в такій редакції:
"4. Рішення про пропуск осіб та транспортних засобів, на яких вони прямують, поза пунктами пропуску через державний кордон приймається начальником органу охорони державного кордону.
Рішення про пропуск осіб у неробочий час у пунктах пропуску, а також за погодженням з керівником митного органу – транспортних засобів і вантажів, приймається начальником підрозділу охорони державного кордону.
Такі рішення приймаються посадовими особами, у зоні відповідальності яких перебуває ділянка державного кордону, де буде здійснено такий пропуск, та оформлюються в порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України.
5. У разі якщо прикордонний контроль здійснюється поза пунктом пропуску через державний кордон, на необхідний для його проведення час начальник органу охорони державного кордону визначає місця або зони контролю на місцевості чи у транспортному засобі, у яких діє відповідний режим та у разі потреби запроваджує додаткові режимні правила, передбачені законодавством України для пунктів пропуску через державний кордон".
 
Враховано   4. Рішення про пропуск осіб та транспортних засобів, на яких вони прямують, поза пунктами пропуску через державний кордон приймається начальником органу охорони державного кордону.
Рішення про пропуск осіб у неробочий час у пунктах пропуску через державний кордон, приймається начальником підрозділу охорони державного кордону, а стосовно транспортних засобів і вантажів – за погодженням з керівником митного органу.
Такі рішення приймаються посадовими особами, у зоні відповідальності яких перебуває ділянка державного кордону, де буде здійснено такий пропуск, та оформлюються в порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України.
 
73. 3. У разі коли прикордонний контроль здійснюється поза пунктом пропуску через державний кордон, на необхідний для його проведення час посадові особи Державної прикордонної служби України мають право визначати місця або зони контролю на місцевості чи у транспортному засобі. У визначених посадовою особою Державної прикордонної служби України місцях, зонах контролю діє відповідний режим та у разі потреби запроваджуються додаткові режимні правила, передбачені законодавством України для пунктів пропуску через державний кордон.
 
   5. У разі якщо прикордонний контроль здійснюється поза пунктом пропуску через державний кордон, на необхідний для його проведення час начальник органу охорони державного кордону визначає місця або зони контролю на місцевості чи у транспортному засобі, у яких діє відповідний режим, та у разі потреби запроваджує додаткові режимні правила, передбачені законодавством України для пунктів пропуску через державний кордон.
 
74. 4. Початком здійснення прикордонного контролю осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна є момент подання паспортного та інших документів для перевірки посадовій особі Державної прикордонної служби України.
 
-35- Гриценко А.С.
Частини четверту і п’яту перенести в ст. 6 законопроекту
 
Враховано      
    -36- Калєтнік І.Г.
Пропонується слова "та іншого майна" вилучити;
 
Враховано    
75. 5. Прикордонний контроль вважається закінченим після надання посадовою особою Державної прикордонної служби України дозволу на пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.
 
-37- Калєтнік І.Г.
Пропонується слова "та іншого майна" вилучити;
 
Враховано      
76. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
77. ПРОЦЕДУРИ ПРИКОРДОННОГО КОНТРОЛЮ
 
   ПРОЦЕДУРИ ПРИКОРДОННОГО КОНТРОЛЮ
 
78. Стаття 6. Загальні процедури прикордонного контролю
 
-38- Гриценко А.С.
Дану статтю опрацювати редакційно
 
Враховано   Стаття 6. Загальні процедури прикордонного контролю
 
79. 1. Перетинання особами, транспортними засобами державного кордону і переміщення через нього вантажів та іншого майна здійснюється тільки за умови проходження прикордонного контролю, якщо інше не передбачено цим Законом, та з дозволу посадових осіб Державної прикордонної служби України.
 
-39- Калєтнік І.Г.
Пропонується слова "та іншого майна" вилучити;
 
Враховано   1. Перетинання особами, транспортними засобами державного кордону і переміщення через нього вантажів здійснюється лише за умови проходження прикордонного контролю та з дозволу уповноважених службових осіб Державної прикордонної служби України, а у випадках, визначених цим Законом, – посадових осіб Державної прикордонної служби України, якщо інше не передбачено цим Законом.
 
80. 2. Пропуск осіб через державний кордон здійснюється посадовими особами Державної прикордонної служби України за дійсними паспортними документами, а у передбачених законодавством України випадках також за іншими документами.
 
   2. Початком здійснення прикордонного контролю особи, транспортного засобу, вантажу є момент подання особою паспортного, інших визначених законодавством документів для перевірки уповноваженій службовій особі Державної прикордонної служби України.
 
81. 3. Пропуск транспортних засобів, вантажів та іншого майна через державний кордон здійснюється після проходження всіх передбачених законодавством України видів контролю на державному кордоні.
 
-40- Калєтнік І.Г.
Пропонується слова "та іншого майна" вилучити;
 
Враховано   3. Пропуск осіб через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Державної прикордонної служби України за дійсними паспортними документами, а у передбачених законодавством України випадках також за іншими документами. Пропуск транспортних засобів, вантажів через державний кордон здійснюється після проходження всіх передбачених законом видів контролю на державному кордоні.
 
82. 4. Під час здійснення пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна проводиться аналіз та оцінка ризиків за методиками, визначеними спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону.
 
-41- Калєтнік І.Г.
Пропонується слова "та іншого майна" вилучити;
 
Враховано   4. Прикордонний контроль вважається закінченим після надання уповноваженою службовою особою Державної прикордонної служби України дозволу на перетинання державного кордону особою, транспортним засобом, вантажем або після доведення до відповідної особи рішення про відмову у перетинанні державного кордону особою, транспортним засобом, вантажем.
 
83. За результатами аналізу та оцінки ризиків посадовими особами Державної прикордонної служби України проводяться вибіркові перевірки документів на транспортні засоби та вантажі, а в разі потреби – огляд таких транспортних засобів та вантажів з метою виконання завдань та здійснення повноважень Державної прикордонної служби України.
 
-42- Калєтнік І.Г.
Пропонується абзац другий частини 4 статті 6 виключити;
 
Враховано      
84. 5. З метою скорочення часу проходження прикордонного контролю у пунктах пропуску через державний кордон визначаються смуги руху для спрямування осіб та транспортних засобів у місця та зони здійснення контролю.
 
   5. Прикордонний контроль та пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів проводиться з урахуванням оцінки ризиків, що здійснюється за методиками, визначеними спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону.
 
85. У пунктах пропуску через державний кордон для авіаційного, морського, поромного та залізничного сполучення в зонах та місцях здійснення прикордонного контролю визначаються смуги руху для осіб.
 
   6. З метою скорочення часу проходження прикордонного контролю для спрямування осіб та транспортних засобів у місця та зони здійснення контролю орган охорони державного кордону за погодженням з відповідним митним органом може визначати:
 
86. Органи охорони державного кордону мають право за погодженням з митними органами установлювати окремі смуги руху для автомобільних транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного та поромного сполучення.
 
   1) смуги руху для осіб – у пунктах пропуску через державний кордон для повітряного, морського, поромного та залізничного сполучення;
2) смуги руху для автомобільних транспортних засобів – у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного та поромного сполучення.
 
87. Порядок використання смуг руху та їх позначення визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони кордону за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи.
 
   Порядок використання смуг руху та їх позначення визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони кордону за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи.
 
88. 6. Практичні заходи та тактичні прийоми посадових осіб Державної прикордонної служби України з протидії протиправній діяльності під час перетинання особами, транспортними засобами державного кордону і переміщення через нього вантажів та іншого майна визначаються нормативно-правовими актами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону.
 
-43- Калєтнік І.Г.
Пропонується слова "та іншого майна" вилучити;
 
Враховано   7. Види практичних заходів та тактичних прийомів посадових та службових осіб Державної прикордонної служби України з протидії протиправній діяльності під час перетинання особами, транспортними засобами державного кордону і переміщення через нього вантажів та порядок їх здійснення визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону.
 
89. Стаття 7. Перетинання державного кордону іноземцями та особами без громадянства у разі в’їзду в Україну
 
-44- Скибінецький О.М.
Пропонується редакційно опрацювати ст.ст. 7 і 8 , помінявши їх місцями, врахувавши при цьому наявність прогалини в частині врегулювання умов перетинання державного кордону, у разі виїзду іноземців з України, а також їх узгодження зі змістом ст.ст.10, 12 і 14. законопроекту
 
Враховано   Стаття 7. Прикордонний контроль осіб
 
90. 1. Іноземці та особи без громадянства перетинають державний кордон у разі в’їзду в Україну за умови:
 
   1. Паспортні та інші документи громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон, перевіряються уповноваженими службовими особами Державної прикордонної служби України з метою встановлення їх дійсності та приналежності відповідній особі. При цьому з’ясовується наявність або відсутність підстав для тимчасової відмови особі у перетинанні державного кордону.
 
91. наявності в них дійсного паспортного документа, а у передбачених законодавством випадках також інших документів, що дають право на перетинання державного кордону;
 
   2. У ході перевірки документів уповноважені службові особи Державної прикордонної служби України використовують технічні засоби контролю для пошуку ознак підробки у документах, здійснюють пошук необхідної інформації у базах даних Державної прикордонної служби України, а також за результатами оцінки ризиків проводять опитування осіб, які прямують через державний кордон.
 
92. відсутності щодо них рішення уповноважених державних органів України про відмову у в’їзді або заборону на в’їзд в Україну;
 
   3. Уповноважені службові особи Державної прикордонної служби України з урахуванням результатів оцінки ризиків можуть проводити повторну перевірку документів осіб, які перетинають державний кордон.
 
93. наявності в них в’їзної візи, якщо інше не передбачено законодавством України;
 
   4. Паспортні та інші документи осіб перевіряються в кабінах паспортного контролю, на смугах руху транспорту, у контрольних павільйонах, службових приміщеннях пунктів пропуску через державний кордон чи безпосередньо в транспортних засобах.
 
94. підтвердження мети запланованого перебування і наявності достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави або наявності в них можливості отримати достатнє фінансове забезпечення в законний спосіб на території України.
 
      
95. 2. Іноземцям та особам без громадянства, що не відповідають одній чи кільком умовам в’їзду в Україну, підрозділ охорони державного кордону, а також уповноважені державні органи мають право дозволити в’їхати на її територію в установленому законодавством порядку за наявності підстав гуманітарного характеру, для забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, про що зазначені органи інформують центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону.
 
      
96. 3. Правила в’їзду в Україну, виїзду з України та транзитного проїзду її територією іноземців та осіб без громадянства визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
      
97. Стаття 8. Прикордонний контроль осіб
 
   Стаття 8. Умови перетинання державного кордону іноземцями та особами без громадянства у разі в’їзду в Україну
 
98. 1. Паспортні та інші документи осіб перевіряються в кабінах паспортного контролю або на смугах руху транспорту, а також у контрольних павільйонах, службових приміщеннях пунктів пропуску через державний кордон чи безпосередньо в транспортних засобах закордонного прямування.
 
   1. Уповноважені службові особи Державної прикордонної служби України надають іноземцю, особі без громадянства дозвіл на перетинання державного кордону у разі в’їзду в Україну за умови:
 
99. 2. У ході перевірки документів посадові особи Державної прикордонної служби України з’ясовують наявність обставин, за яких особі тимчасово відмовляється у перетинанні державного кордону, а за результатами аналізу та оцінки ризиків здійснюють також опитування осіб, які прямують через державний кордон, для з’ясування питань, пов’язаних із встановленням правових підстав їх пропуску через державний кордон.
 
   1) наявності в нього дійсного паспортного документа;
 
100. 3. Посадові особи Державної прикордонної служби України з урахуванням результатів аналізу та оцінки ризиків можуть проводити повторну перевірку документів осіб, які перетинають державний кордон.
 
   2) відсутності щодо нього рішення уповноваженого державного органу України про заборону в’їзду в Україну;
 
101. 4. Паспортні документи громадян України, які перетинають державний кордон, перевіряються у мінімально необхідному обсязі з метою встановлення особи громадянина. Правила перетинання державного кордону громадянами України визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   3) наявності в нього в’їзної візи, якщо інше не передбачено законодавством України;
 
102. 5. Під час проведення перевірки документів посадові особи Державної прикордонної служби України використовують у разі потреби технічні засоби контролю для пошуку ознак підробки у документах і за результатами аналізу та оцінки ризиків здійснюють пошук необхідної інформації у базах даних Державної прикордонної служби України.
 
   4) підтвердження мети запланованого перебування;
5) наявності достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави, або наявності в нього можливості отримати достатнє фінансове забезпечення в законний спосіб на території України – для громадянина держави, включеної до переліку держав, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та особи без громадянства, яка постійно проживає у державі, включеній до такого переліку.
2. Іноземцям, особам без громадянства, які не відповідають одній чи кільком умовам в’їзду в Україну, відмовляється у перетинанні державного кордону в порядку, встановленому статтею 14 цього Закону.
Недотримання іноземцем, особою без громадянства умов перетинання державного кордону на в’їзд в Україну не перешкоджає можливості розгляду в установленому законом порядку питання щодо надання йому притулку або статусу біженця в Україні.
За наявності підстав гуманітарного характеру, для забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань іноземцю, особі без громадянства, які не відповідають одній чи кільком умовам перетинання державного кордону на в’їзд в Україну, Голова Державної прикордонної служби України або особа, яка виконує його обов’язки, може дозволити перетнути державний кордон.
3. Уповноважені службові особи Державної прикордонної служби України надають іноземцю, особі без громадянства дозвіл на перетинання державного кордону у разі виїзду з Україну за умови:
1) наявності в нього дійсного паспортного документа;
2) відсутності щодо нього рішення уповноваженого державного органу України про заборону виїзду з України.
 
103. Стаття 9. Прикордонний контроль іноземців та осіб без громадянства під час в’їзду в Україну
 
   Стаття 9. Прикордонний контроль іноземців та осіб без громадянства під час в’їзду в Україну
 
104. 1. Прикордонний контроль іноземців та осіб без громадянства під час в’їзду в Україну здійснюється за процедурами контролю першої або другої лінії.
 
-45- Гриценко А.С.
Частину першу викласти в такій редакції:
"1. Прикордонний контроль іноземців та осіб без громадянства під час в’їзду в Україну здійснюється за процедурами контролю першої лінії, а у передбачених цим Законом випадках – також процедури контролю другої лінії".
 
Враховано   1. Прикордонний контроль іноземців та осіб без громадянства під час в’їзду в Україну здійснюється за процедурами контролю першої лінії, а у передбачених цим Законом випадках – також процедури контролю другої лінії.
 
105. 2. Процедура здійснення контролю першої лінії передбачає проведення перевірки:
 
   2. Процедура здійснення контролю першої лінії передбачає проведення перевірки:
 
106. паспортного документа з метою встановлення його дійсності, наявності відповідно до вимог законодавства посвідки на постійне проживання чи візи, а також біометричних даних;
 
   1) паспортного документа з метою встановлення його дійсності, наявності відповідно до вимог законодавства посвідки на постійне проживання чи візи;
 
107. наявності у базах даних Державної прикордонної служби України інформації про заборону на в’їзд в Україну та про доручення правоохоронних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон;
 
   2) наявності чи відсутності у базах даних Державної прикордонної служби України інформації про заборони в’їзду в Україну та про доручення правоохоронних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон;
 
108. відміток про перетинання державного кордону в паспортному документі іноземця або особи без громадянства для перевірки виконання іноземцем або особою без громадянства вимог щодо строку перебування на території України.
 
   3) відміток про перетинання державного кордону в паспортному документі іноземця або особи без громадянства для перевірки виконання іноземцем або особою без громадянства вимог щодо строку перебування на території України.
 
109. 3. Процедура здійснення контролю другої лінії проводиться за результатами аналізу та оцінки ризиків під час виконання процедури контролю першої лінії, якщо у посадової особи Державної прикордонної служби України виникли сумніви щодо виконання іноземцем або особою без громадянства умов в’їзду в Україну, та передбачає:
 
   3. Процедура здійснення контролю другої лінії проводиться за результатами аналізу та оцінки ризиків під час виконання процедури контролю першої лінії, якщо в уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України виникли сумніви щодо виконання іноземцем або особою без громадянства умов в’їзду в Україну, та передбачає:
 
110. встановлення місць відправлення та призначення, мети та умов запланованого перебування з проведенням у разі необхідності перевірки відповідних підтвердних документів і співбесіди;
 
   1) встановлення місць відправлення та призначення, мети та умов запланованого перебування з проведенням у разі необхідності перевірки відповідних підтверджуючих документів і співбесіди;
 
111. з’ясування наявності достатнього фінансового забезпечення для перебування в Україні, транзитного проїзду через територію України та виїзду за її межі.
 
-46- Скибінецький О.М.
Даний абзац об’єднати з наступним пунктом і подати в такій редакції:
"2) з’ясування наявності достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави або наявності можливості отримати достатнє фінансове забезпечення в законний спосіб на території України.
Порядок підтвердження достатнього фінансового забезпечення для перебування в Україні, транзитного проїзду через територію України та виїзду за її межі, а також його розмір визначається Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано   2) з’ясування наявності достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави, або наявності можливості отримати достатнє фінансове забезпечення в законний спосіб на території України.
 
112. Наявність достатнього фінансового забезпечення для перебування в Україні, транзитного проїзду через територію України та виїзду за її межі оцінюється посадовою особою Державної прикордонної служби України за критеріями, визначеними Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок підтвердження достатнього фінансового забезпечення для перебування в Україні, транзитного проїзду через територію України та виїзду за її межі, а також його розмір визначається Кабінетом Міністрів України.
 
113. Процедура здійснення контролю другої лінії може проводитися в окремому приміщенні пункту пропуску через державний кордон.
 
   4. Процедура здійснення контролю другої лінії може проводитися в окремому приміщенні пункту пропуску через державний кордон.
 
114. 4. Іноземцям та особам без громадянства, щодо яких проводиться процедура здійснення контролю другої лінії, надається інформація про мету такої перевірки українською та англійською мовами або мовою держави, що межує з Україною, із зазначенням права іноземця або особи без громадянства звертатися з проханням назвати прізвища або службові особисті номери посадових осіб Державної прикордонної служби України, які проводять додаткові перевірки, назву пункту пропуску через державний кордон і дату перетинання державного кордону.
 
   5. Іноземцям та особам без громадянства, щодо яких проводиться процедура здійснення контролю другої лінії, надається інформація про мету такої перевірки українською та англійською мовами або мовою держави, що межує з Україною, із зазначенням права іноземця або особи без громадянства звертатися з проханням назвати прізвища або службові особисті номери уповноважених службових осіб Державної прикордонної служби України, які проводять додаткові перевірки, назву пункту пропуску через державний кордон і дату перетинання державного кордону.
 
115. Стаття 10. Прикордонний контроль іноземців та осіб без громадянства під час виїзду з України
 
   Стаття 10. Прикордонний контроль іноземців та осіб без громадянства під час виїзду з України
 
116. 1. Прикордонний контроль іноземців та осіб без громадянства під час виїзду з України передбачає проведення перевірки:
 
   1. Прикордонний контроль іноземця, особи без громадянства під час виїзду з України передбачає проведення перевірки:
 
117. наявності дійсного паспортного документа;
 
   1) наявності у нього дійсного паспортного документа;
 
118. відсутності обмежень для виїзду з України;
 
-47- Гриценко А.С.
Зазначений абзац викласти в такій редакції:
"2) відсутності щодо нього у базах даних Державної прикордонної служби України інформації про заборону виїзду з України та про доручення правоохоронних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон";
 
Враховано   2) відсутності щодо нього у базах даних Державної прикордонної служби України інформації про заборону виїзду з України та про доручення правоохоронних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон;
 
119. виконання вимог щодо строків перебування в Україні.
 
   3) виконання ним вимог щодо строків перебування в Україні.
 
120. Стаття 11. Спрощення прикордонного контролю
 
   Стаття 11. Спрощення прикордонного контролю
 
121. 1. Посадові особи Державної прикордонної служби України мають право запроваджувати спрощення прикордонного контролю у зв’язку з виникненням обставин, які призводять до такої інтенсивності руху осіб та транспортних засобів, коли час очікування в пункті пропуску стає надмірним, а всі можливості до його скорочення вичерпані.
 
-48- Зубов В.С.
Статтю скорегувати редакційно.
 
Враховано   1. Посадові особи Державної прикордонної служби України можуть запроваджувати спрощення прикордонного контролю у зв’язку з непередбачуваним посиленням інтенсивності руху, коли час очікування в пункті пропуску стає надмірним, а всі кадрові, матеріально-технічні та організаційні можливості до його скорочення вичерпані.
 
122. 2. Спрощення прикордонного контролю полягає у тимчасовій відмові від виконання окремих загальних процедур прикордонного контролю.
 
   2. Спрощення прикордонного контролю полягає у тимчасовій відмові від виконання окремих дій і заходів прикордонного контролю, передбачених частиною четвертою статті 2 цього Закону. При цьому у паспортних та в інших документах, передбачених законодавством, чи в імміграційних картках іноземців або осіб без громадянства обов’язково проставляється відмітка про перетинання державного кордону.
 
123. 3. У разі спрощення прикордонного контролю пріоритети надаються в’їзду в Україну перед виїздом.
 
-49- Скибінецький О.М.
Частину 3 законопроекту викласти у такій редакції:
"3. У разі спрощення прикордонного контролю пріоритет надається перевіркам осіб, транспортних засобів та вантажів, які в’їжджають в Україну перед здійсненням прикордонного контролю тих, які виїжджають з України".
 
Враховано   3. У разі спрощення прикордонного контролю пріоритет надається перевіркам осіб, транспортних засобів та вантажів, які в’їжджають в Україну, перед здійсненням прикордонного контролю тих, які виїжджають з України.
 
124. 4. Рішення про спрощення прикордонного контролю приймається начальником підрозділу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого знаходиться пункт пропуску через державний кордон.
 
   4. Рішення про спрощення прикордонного контролю приймається начальником підрозділу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого знаходиться пункт пропуску через державний кордон.
 
125. Спрощення прикордонного контролю є тимчасовим, запроваджується поступово і на певний період.
 
-50- Гриценко А.С.
Дану частину викласти в такій редакції:
"5. Спрощення прикордонного контролю є тимчасовим, запроваджується поступово з урахуванням обставин, які його спричинили".
 
Враховано   5. Спрощення прикордонного контролю є тимчасовим, запроваджується поступово, з урахуванням обставин, які його спричинили.
 
126. 5. У разі спрощення прикордонного контролю у паспортних документах іноземців або осіб без громадянства обов’язково проставляється відмітка про перетинання державного кордону.
 
      
127. 6. Застосування спрощеного порядку пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів у пунктах пропуску через державний кордон допускається також відповідно до міжнародних договорів України.
 
-51- Макієнко В.П.
Оскільки питання спрощеного порядку пропуску осіб та транспортних засобів через державний кордон, передбаченого цією частиною, врегульовано ст.12 Закону України "Про Державний кордон України", цю частину пропонується вилучити.
 
Враховано      
128. Стаття 12. Відмітка про перетинання державного кордону
 
   Стаття 12. Відмітка про перетинання державного кордону
 
129. 1. Відмітка про перетинання державного кордону проставляється в:
 
   1. Відмітка про перетинання державного кордону проставляється у:
 
130. паспортних документах іноземців та осіб без громадянства, що містять візу;
 
-52- Гриценко А.С.
У зазначеній частині вилучити слова "що містять візу";
 
Враховано   1) паспортних документах іноземців, осіб без громадянства;
 
131. паспортних документах іноземців, для яких не встановлено візового порядку в’їзду;
 
-53- Гриценко А.С.
даний абзац вилучити
 
Враховано      
132. імміграційних картках іноземців та осіб без громадянства, якщо в їх паспортних документах не передбачено сторінок для відміток про перетинання державного кордону;
 
   2) імміграційних картках іноземців, осіб без громадянства, якщо в їх паспортних документах не передбачено сторінок для відміток про перетинання державного кордону;
 
133. паспортних та інших документах у передбачених законодавством випадках.
 
   3) інших документах у випадках, передбачених законодавством.
 
134. 2. Порядок проставлення в паспортних документах та імміграційних картках відміток про перетинання державного кордону та їх форма визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону.
 
-54- Гриценко А.С.
У даній частині слова "у паспортних документах та імміграційних картках" вилучити.
 
Враховано   2. Порядок проставлення відміток про перетинання державного кордону та їх форма визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону.
 
135. 3. Відмітки про перетинання державного кордону не проставляються в:
 
   3. Відмітки про перетинання державного кордону не проставляються у:
 
136. паспортних документах громадян України, за винятком випадків їх особистого звернення з метою проставлення такої відмітки;
 
   1) паспортних документах громадян України, за винятком випадків їх особистого звернення з метою проставлення такої відмітки;
 
137. паспортних документах глав держав та вищих посадових осіб іноземних держав, про чиє прибуття офіційно оголошено заздалегідь дипломатичними каналами;
 
   2) паспортних документах глав держав та вищих посадових осіб іноземних держав, про чиє прибуття офіційно оголошено заздалегідь дипломатичними каналами;
 
138. паспортних документах моряків, які перебувають на території України у складі екіпажу під час стоянки їх судна у порту;
 
   3) паспортних документах моряків, які перебувають на території України у складі екіпажу під час стоянки їх судна в порту;
 
139. паспортних документах членів екіпажів та пасажирів круїзних суден у передбачених статтею 19 цього Закону випадках;
 
-55- Макієнко В.П.
Даний абзац викласти у такій редакції:
"паспортних документах членів екіпажів та пасажирів круїзних суден, прикордонний контроль щодо яких здійснюється в порядку, передбаченому статтею 19 цього Закону";
 
Враховано   4) паспортних документах членів екіпажів та пасажирів круїзних суден, прикордонний контроль щодо яких здійснюється в порядку, передбаченому статтею 19 цього Закону;
 
140. ліцензіях пілотів або посвідченнях (сертифікатах) членів екіпажів повітряних суден;
 
   5) ліцензіях пілотів або посвідченнях (сертифікатах) членів екіпажів повітряних суден;
 
141. паспортних та інших документах осіб у передбачених законодавством випадках.
 
-56- Гриценко А.С.
Слова "паспортних та" і "осіб" вилучити.
 
Враховано   6) інших документах у випадках, передбачених законодавством.
 
142. 4. Відмітка про перетинання державного кордону не проставляється в паспортному документі на прохання іноземця, для якого встановлено безвізовий порядок в’їзду, якщо це призведе до суттєвих ускладнень для зазначеної особи при її поверненні в державу, громадянином (підданим) якої вона є, чи в державу вибуття. У такому разі відмітка про перетинання державного кордону проставляється в імміграційній картці.
 
-57- Скибінецький О.М.
В даній частині після слова "іноземця" доповнити словами "особи без громадянства", а слова "для якого встановлено безвізовий порядок в’їзду, якщо це призведе до суттєвих ускладнень для зазначеної особи при її поверненні в державу, громадянином (підданим) якої вона є, чи в державу вибуття" вилучити".
 
Враховано   4. Відмітка про перетинання державного кордону не проставляється в паспортному документі на прохання іноземця, особи без громадянства. У такому разі відмітка про перетинання державного кордону проставляється в імміграційній картці.
 
143. Стаття 13. Перевірка дотримання правил і строку перебування іноземців та осіб без громадянства на території України
 
-58- Зубов В.С.
Статтю 13 викласти у такій редакції:
"1. Відсутність відмітки про перетинання державного кордону на в’їзд в Україну у паспортному документі, а у випадках, передбачених законодавством, в іншому документі або в імміграційній картці іноземця або особи без громадянства, які перебувають на території України, є підставою для проведення перевірки уповноваженими законом правоохоронними органами дотримання ними правил та строку перебування на території України.
2. У разі відсутності відмітки про перетинання державного кордону на в’їзд у паспортному документі, а у випадках, передбачених законодавством, в іншому документі або в імміграційній картці іноземця або особи без громадянства, які перебувають на території України, дотримання ними правил та строку перебування на території України підтверджується шляхом пред’явлення посадовим особам уповноважених законом правоохоронних органів будь-якого документа, що підтверджує факт і дату перетинання державного кордону та/або законність перебування іноземця або особи без громадянства на території України у відповідний період, або в інший, не заборонений законом, спосіб.
3. У разі підтвердження іноземцем або особою без громадянства дотримання ним правил та строку перебування на території України йому видається документ, що підтверджує законність його перебування в Україні, за формою і в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону.
4. Іноземці або особи без громадянства, які не підтвердили дотримання ними правил та строку перебування на території України, притягуються до відповідальності відповідно до закону".
 
Враховано   Стаття 13. Перевірка дотримання правил і строку перебування іноземців та осіб без громадянства на території України
 
144. 1. Відсутність у паспортному документі іноземця або особи без громадянства, які перебувають на території України, відмітки про перетинання державного кордону на в’їзд в Україну є підставою для проведення перевірки дотримання нею правил та строку перебування на території України.
 
   1. Відсутність відмітки про перетинання державного кордону на в’їзд в Україну у паспортному документі, а у випадках, передбачених законодавством, в іншому документі або в імміграційній картці іноземця або особи без громадянства, які перебувають на території України, є підставою для проведення перевірки уповноваженими законом правоохоронними органами дотримання ними правил та строку перебування на території України.
 
145. 2. Дотримання іноземцем або особою без громадянства правил та строку перебування на території України підтверджується шляхом пред’явлення будь-якого документа, що підтверджує факт і дату перетинання державного кордону та/або законність перебування іноземця або особи без громадянства на території України у певний період, або в інший, не заборонений законом спосіб. У такому разі іноземцеві або особі без громадянства видається документ, що підтверджує законність його перебування в Україні, за формою і в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону.
 
   2. У разі відсутності відмітки про перетинання державного кордону на в’їзд у паспортному документі, а у випадках, передбачених законодавством, в іншому документі або в імміграційній картці іноземця або особи без громадянства, які перебувають на території України, дотримання ними правил та строку перебування на території України підтверджується шляхом пред’явлення посадовим особам уповноважених законом правоохоронних органів будь-якого документа, що підтверджує факт і дату перетинання державного кордону та/або законність перебування іноземця або особи без громадянства на території України у відповідний період, або в інший, не заборонений законом, спосіб.
 
146. 3. Іноземці або особи без громадянства, які не підтвердили дотримання ними правил та строку перебування на території України, притягуються до відповідальності відповідно до закону.
 
   3. У разі підтвердження іноземцем або особою без громадянства дотримання ним правил та строку перебування на території України йому видається документ, що підтверджує законність його перебування в Україні, за формою і в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону.
4. Іноземці або особи без громадянства, які не підтвердили дотримання ними правил та строку перебування на території України, притягуються до відповідальності відповідно до закону.
 
147. Стаття 14. Відмова у в’їзді в Україну іноземцям та особам без громадянства
 
-59- Скибінецький О.М.
Статтю 14 викласти в такій редакції:
"Стаття 14. Порядок відмови у перетинанні державного кордону іноземцям, особам без громадянства та громадянам України
1. Іноземцю або особі без громадянства, які не відповідають одній або кільком умовам перетинання державного кордону на в’їзд в Україну або на виїзд з України, зазначеним у частинах першій, третій статті 8 цього Закону, а також громадянину України, якому відмовлено у пропуску через державний кордон при виїзді з України у зв’язку з наявністю однієї з підстав для тимчасового обмеження його у праві виїзду за кордон, визначених статтею 6 Закону України „Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України", відмовляється у перетинанні державного кордону лише за обґрунтованим рішенням уповноваженої службової особи підрозділу охорони державного кордону із зазначенням причин відмови. Уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону про прийняте рішення доповідає начальнику органу охорони державного кордону. Таке рішення набирає чинності невідкладно. Рішення про відмову у перетинанні державного кордону оформляється у двох примірниках. Один примірник рішення про відмову у перетинанні державного кордону видається особі, яка підтверджує своїм підписом на кожному примірнику факт отримання такого рішення. У разі відмови особи підписати рішення про це складається акт.
2. Форма рішення про відмову у перетинанні державного кордону встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону.
3. Особа, якій відмовлено у перетинанні державного кордону, має право оскаржити відповідне рішення згідно із Законом України "Про звернення громадян" або до суду. Оскарження зазначеного рішення не зупиняє його дії. Оскаржене рішення може бути скасовано чи змінено начальником органу охорони державного кордону або скасовано та визнано нечинним судом.
4. У разі відмови іноземцю, особі без громадянства у перетинанні державного кордону на в’їзд в Україну візу у його паспортному документі може бути скасовано за наявності одної з таких підстав:
1) рішення відповідного державного органу України про заборону в’їзду в Україну;
2) обґрунтованих підстав вважати візу отриманою у незаконний спосіб. Неподання іноземцем або особою без громадянства під час в’їзду в Україну одного чи кількох підтверджуючих документів щодо мети та умов перебування в Україні не є підставою до скасування візи.
Скасування візи здійснюється уповноваженою службовою особою підрозділу охорони державного кордону шляхом проставлення на ній відтиску штемпелю, форма якого встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону. Про скасування візи зазначається у рішенні про відмову у перетинанні державного кордону.
5. У разі, якщо іноземці, особи без громадянства, яким відмовлено у перетинанні державного кордону при в’їзді в Україну, були привезені в пункт пропуску через державний кордон перевізником, уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону:
1) наказує перевізникові вивезти іноземців, осіб без громадянства в державу, з якої їх було привезено, або в державу, яка видала паспортний документ, або знайти інший спосіб вивезення зазначених осіб за межі території України;
2) до подальшого вивезення іноземців, осіб без громадянства, яким було відмовлено у перетинанні державного кордону при в’їзді в Україну, вживає належних заходів щодо запобігання їх незаконному перетинанню державного кордону".
 
Враховано   Стаття 14. Порядок відмови у перетинанні державного кордону іноземцям, особам без громадянства та громадянам України
 
148. 1. Іноземцю або особі без громадянства, які не відповідають одній або кільком умовам в’їзду, зазначеним у частині першій статті 7 цього Закону, може бути відмовлено у в’їзді в Україну. Не може бути відмовлено у в’їзді в Україну особам, які набули в Україні статусу біженців або звернулися з клопотанням про надання такого статусу.
 
   1. Іноземцю або особі без громадянства, які не відповідають одній або кільком умовам перетинання державного кордону на в’їзд в Україну або на виїзд з України, зазначеним у частинах першій, третій статті 8 цього Закону, а також громадянину України, якому відмовлено у пропуску через державний кордон при виїзді з України у зв’язку з наявністю однієї з підстав для тимчасового обмеження його у праві виїзду за кордон, визначених статтею 6 Закону України „Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України", відмовляється у перетинанні державного кордону лише за обґрунтованим рішенням уповноваженої службової особи підрозділу охорони державного кордону із зазначенням причин відмови. Уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону про прийняте рішення доповідає начальнику органу охорони державного кордону. Таке рішення набирає чинності невідкладно. Рішення про відмову у перетинанні державного кордону оформляється у двох примірниках. Один примірник рішення про відмову у перетинанні державного кордону видається особі, яка підтверджує своїм підписом на кожному примірнику факт отримання такого рішення. У разі відмови особи підписати рішення про це складається акт.
 
149. 2. У в’їзді відмовляється лише за обґрунтованим рішенням начальника органу охорони державного кордону із зазначенням конкретних причин відмови. Таке рішення набирає чинності невідкладно.
 
   2. Форма рішення про відмову у перетинанні державного кордону встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону.
 
150. 3. Рішення про відмову у в’їзді в Україну оформляється у двох примірниках на стандартному бланку за формою, встановленою спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону. Один примірник рішення про відмову у в’їзді в Україну видається іноземцю чи особі без громадянства, які підтверджують своїм підписом у кожному примірнику факт отримання такого рішення.
 
      
151. 4. Іноземці або особи без громадянства, яким відмовлено у в’їзді в Україну, мають право оскаржити відповідне рішення згідно із законодавством України. Оскарження зазначеного рішення не зупиняє його дії.
 
   3. Особа, якій відмовлено у перетинанні державного кордону, має право оскаржити відповідне рішення згідно із Законом України "Про звернення громадян" або до суду. Оскарження зазначеного рішення не зупиняє його дії. Оскаржене рішення може бути скасовано чи змінено начальником органу охорони державного кордону або скасовано та визнано нечинним судом.
 
152. 5. У разі прийняття рішення про відмову у в’їзді в Україну іноземцю чи особі без громадянства віза у паспортному документі скасовується у разі:
 
   4. У разі відмови іноземцю, особі без громадянства у перетинанні державного кордону на в’їзд в Україну візу у його паспортному документі може бути скасовано за наявності однієї з таких підстав:
 
153. коли особі, яка має в’їзну візу, заборонено в’їзд в Україну за рішенням відповідного державного органу України;
 
   1) рішення відповідного державного органу України про заборону в’їзду в Україну;
 
154. коли паспортний документ або віза підроблені, зіпсовані чи не відповідають установленому зразку або належать іншій особі;
 
   2) обґрунтованих підстав вважати візу отриманою у незаконний спосіб. Неподання іноземцем або особою без громадянства під час в’їзду в Україну одного чи кількох підтверджуючих документів щодо мети та умов перебування в Україні не є підставою до скасування візи.
 
155. наявності серйозних підстав вважати паспортний документ або візу отриманими у незаконний спосіб.
 
   Скасування візи здійснюється уповноваженою службовою особою підрозділу охорони державного кордону шляхом проставлення на ній відтиску штемпелю, форма якого встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону. Про скасування візи зазначається у рішенні про відмову у перетинанні державного кордону.
 
156. Неподання іноземцем або особою без громадянства під час в’їзду в Україну одного чи кількох підтвердних документів щодо мети та умов перебування в Україні не веде до скасування візи.
 
      
157. 6. У разі коли іноземець або особа без громадянства, якій відмовлено у в’їзді, були привезені у пункт пропуску через державний кордон перевізником, підрозділ охорони державного кордону:
 
   5. У разі якщо іноземці, особи без громадянства, яким відмовлено у перетинанні державного кордону при в’їзді в Україну, були привезені в пункт пропуску через державний кордон перевізником, уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону:
 
158. наказує перевізникові вивезти іноземця або особу без громадянства в державу, з якої їх було привезено, або в державу, яка видала паспортний документ, або знайти інший спосіб вивезення зазначених осіб за межі території України;
 
   1) наказує перевізникові вивезти іноземців, осіб без громадянства в державу, з якої їх було привезено, або в державу, яка видала паспортний документ, або знайти інший спосіб вивезення зазначених осіб за межі території України;
 
159. до подальшого перевезення іноземця або особи без громадянства, яким було відмовлено у в’їзді в Україну, вживає належних заходів щодо запобігання їх незаконному в’їзду в Україну.
 
   2) до подальшого вивезення іноземців, осіб без громадянства, яким було відмовлено у перетинанні державного кордону при в’їзді в Україну, вживає належних заходів щодо запобігання їх незаконному перетинанню державного кордону.
 
160. 7. Начальник органу охорони державного кордону, яким прийнято рішення щодо відмови у в’їзді в Україну іноземцю або особі без громадянства, вживає заходів до недопущення в’їзду таких осіб на територію України до усунення обставин, що призвели до прийняття такого рішення.
 
      
161. 8. Рішення щодо відмови у в’їзді в Україну у визначених законодавством України випадках може поєднуватися із забороною на в’їзд в Україну на певний строк іноземцю або особі без громадянства. Порядок прийняття рішення про заборону в’їзду в Україну визначається Кабінетом Міністрів України.
 
      
162. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
163. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРИКОРДОННОГО КОНТРОЛЮ
 
   ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРИКОРДОННОГО КОНТРОЛЮ
 
164. Стаття 15. Прикордонний контроль у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення
 
   Стаття 15. Прикордонний контроль у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення
 
165. 1. З метою здійснення прикордонного контролю з одночасним забезпеченням безпеки та безперервності дорожнього руху всі переміщення осіб та транспортних засобів у межах території пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення регулюються посадовими особами Державної прикордонної служби України.
 
   1. З метою здійснення прикордонного контролю з одночасним забезпеченням безпеки та безперервності дорожнього руху всі переміщення осіб та транспортних засобів у межах території пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення регулюються уповноваженими службовими особами Державної прикордонної служби України.
 
166. 2. Начальники органів охорони державного кордону за погодженням з керівниками митних органів та за необхідності керівниками контрольних органів і служб, а також підприємств, на території яких розміщено пункти пропуску, визначають з урахуванням схеми розміщення технологічних споруд та технічних можливостей пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення окремі смуги руху для осіб та транспортних засобів.
 
   2. Начальник органу охорони державного кордону за погодженням з керівником митного органу та за необхідності з керівниками інших контрольних органів і служб, а також підприємств, на території яких розміщено пункти пропуску, визначають з урахуванням схеми розміщення технологічних споруд та технічних можливостей пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення окремі смуги руху для осіб та автомобільних транспортних засобів.
 
167. 3. Особи, які перетинають державний кордон у транспортних засобах, мають право під час здійснення прикордонного контролю залишатися всередині таких засобів. На вимогу посадових осіб Державної прикордонної служби України, митних органів або інших контрольних служб зазначені особи зобов’язані вийти із своїх транспортних засобів для проходження відповідного виду контролю.
 
   3. Особи, які перетинають державний кордон у транспортних засобах, мають право під час здійснення прикордонного контролю залишатися всередині цих засобів. На вимогу уповноважених службових осіб Державної прикордонної служби України, митних органів або інших контрольних служб зазначені особи зобов’язані вийти із своїх транспортних засобів для проходження відповідного виду контролю.
 
168. 4. В інтересах безпеки прикордонний контроль здійснюється, як правило, двома посадовими особами Державної прикордонної служби України.
 
-60- Зубов В.С.
Частину 4 після слова "безпеки" доповнити словами "особового складу Держаної прикордонної служби України", і далі за текстом.
 
Враховано   4. З метою забезпечення безпеки особового складу Держаної прикордонної служби України прикордонний контроль здійснюється, як правило, двома уповноваженими службовими особами Державної прикордонної служби України.
 
169. 5. За результатами аналізу та оцінки ризиків посадові особи Державної прикордонної служби України мають право зобов’язати перевізника або його представника чи водія забезпечити для проведення огляду доступ до вантажних відсіків та інших порожнин, передбачених конструкцією транспортного засобу, а також вантажу, який переміщується через державний кордон. У разі коли транспортний засіб переміщується під митним забезпеченням, такий огляд здійснюється з дозволу митного органу.
 
   5. За результатами оцінки ризиків службові особи Державної прикордонної служби України можуть зобов’язати перевізника або його представника чи водія транспортного засобу забезпечити для проведення огляду доступ до вантажних відсіків та інших порожнин, передбачених конструкцією транспортного засобу, а також вантажу, який переміщується через державний кордон. У разі якщо транспортний засіб переміщується під митним забезпеченням, такий огляд здійснюється з дозволу митного органу.
 
170. 6. З метою скорочення часу прикордонного та інших видів контролю в пунктах пропуску через державний кордон огляд автотранспортних засобів здійснюється вибірково, а в разі потреби із залученням представників інших контрольних органів і служб.
 
-61- Калєтнік І.Г.
Пропонується частину 6 статті 15 виключити;
 
Відхилено , скореговано редакційно  6. З метою скорочення часу прикордонного та інших видів контролю в пунктах пропуску через державний кордон огляд автотранспортних засобів здійснюється вибірково.
 
171. Стаття 16. Прикордонний контроль у пунктах пропуску через державний кордон для залізничного сполучення
 
   Стаття 16. Прикордонний контроль у пунктах пропуску через державний кордон для залізничного сполучення
 
172. 1. Прикордонний контроль поїздів закордонного сполучення здійснюється на залізничній платформі, або у спеціально відведеній будівлі залізничного вокзалу пункту пропуску через державний кордон (пункту контролю), або у вагонах поїзда під час його стоянки (зупинки) у пункті пропуску через державний кордон за розкладом руху, або у вагонах поїзда під час руху між залізничними станціями.
 
   1. Прикордонний контроль поїздів закордонного сполучення здійснюється на залізничній платформі або у спеціально відведеній будівлі залізничного вокзалу пункту пропуску через державний кордон (пункту контролю), або у вагонах поїзда під час його стоянки (зупинки) у пункті пропуску через державний кордон за розкладом руху, або у вагонах поїзда під час руху між залізничними станціями.
 
173. 2. Під час здійснення прикордонного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для залізничного сполучення перевірці підлягають пасажири поїздів, працівники залізниці на поїздах, які перетинають державний кордон, у тому числі працівники, що пересуваються на товарних поїздах або в порожніх вагонах поїздів.
 
-62- Гриценко А.С.
Частину другу викласти в такій редакції:
"2. Під час прикордонного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для залізничного сполучення перевірка здійснюється щодо пасажирів поїздів, працівників залізниці на поїздах, які перетинають державний кордон, у тому числі працівників, які знаходяться на товарних поїздах або в порожніх вагонах поїздів".
 
Враховано   2. Під час прикордонного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для залізничного сполучення перевірка здійснюється щодо пасажирів поїздів, працівників залізниці на поїздах, які перетинають державний кордон, у тому числі працівників, які знаходяться в товарних поїздах або в порожніх вагонах поїздів.
 
174. 3. За результатами аналізу та оцінки ризиків посадові особи Державної прикордонної служби України мають право зобов’язати провідника, працівників залізниці на поїздах забезпечити для проведення огляду доступ до вантажних відсіків та інших порожнин, передбачених конструкцією локомотивів, вагонів, а також вантажу, який переміщується через державний кордон.
 
   3. За результатами оцінки ризиків службові особи Державної прикордонної служби України можуть зобов’язати провідника, працівників залізниці на поїзді забезпечити для проведення огляду доступ до вантажних відсіків та інших порожнин, передбачених конструкцією локомотивів, вагонів, а також до вантажу, який переміщується на поїзді через державний кордон.
 
175. Стаття 17. Прикордонний контроль у пунктах пропуску через державний кордон для повітряного сполучення
 
   Стаття 17. Прикордонний контроль у пунктах пропуску через державний кордон для повітряного сполучення
 
176. 1. Перетинання державного кордону громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які здійснюють переліт авіаційним транспортом, дозволяється в аеропортах (на аеродромах), відкритих для міжнародного повітряного сполучення.
 
   1. Перетинання державного кордону громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які здійснюють переліт авіаційним транспортом, дозволяється в аеропортах (на аеродромах), відкритих для міжнародного повітряного сполучення.
 
177. 2. Прикордонному контролю підлягають усі повітряні судна українських та іноземних авіакомпаній цивільної авіації, а також приватні повітряні судна та повітряні судна військово-транспортної авіації, які здійснюють міжнародні польоти.
 
-63- Гриценко А.С.
Частини другу викласти в такій редакції:
"2. Прикордонний контроль здійснюється щодо повітряних суден українських та іноземних авіакомпаній цивільної авіації, а також приватних повітряних суден та повітряних суден військово-транспортної авіації, які здійснюють міжнародні польоти, а також щодо осіб і вантажів, які на них знаходяться.
3. Для забезпечення здійснення прикордонного контролю осіб, які перетинають державний кордон в пунктах пропуску через державний кордон керівниками аеропортів (аеродромів) вживаються необхідні заходи до спрямування потоку пасажирів та запобігання проникненню сторонніх осіб у місця та приміщення для здійснення прикордонного контролю".
 
Враховано   2. Прикордонний контроль здійснюється щодо повітряних суден українських та іноземних авіакомпаній цивільної авіації, а також приватних повітряних суден та повітряних суден військово-транспортної авіації, які здійснюють міжнародні польоти, а також щодо осіб і вантажів, які на них знаходяться.
 
178. Для забезпечення здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон керівниками аеропортів (аеродромів) вживаються необхідні заходи до спрямування потоку пасажирів та запобігання проникненню сторонніх осіб у місця та приміщення для здійснення прикордонного контролю осіб, які перетинають державний кордон.
 
   3. Для забезпечення здійснення прикордонного контролю осіб, які перетинають державний кордон у пунктах пропуску через державний кордон керівниками аеропортів (аеродромів) вживаються необхідні заходи до спрямування потоку пасажирів та запобігання проникненню сторонніх осіб у місця та приміщення для здійснення прикордонного контролю.
 
179. 3. В окремих випадках міжнародне повітряне сполучення здійснюється з аеропортів (аеродромів), у яких відсутні пункти пропуску, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку. Керівники таких аеропортів (аеродромів) забезпечують створення умов для фізичного відокремлення потоків пасажирів з внутрішніх авіарейсів від потоків пасажирів з міжнародних авіарейсів.
 
-64- Скибінецький О.М.
Частину третю і четверту викласти одною частиною такого змісту:
"4. У випадках, коли міжнародне повітряне сполучення здійснюється з аеропорту (аеродрому), у якому відсутній пункт пропуску (пункт контролю), або з аеропорту (аеродрому) з нерегулярним міжнародним повітряним сполученням, а також у разі вимушеної посадки українського або іноземного повітряного судна, яке здійснює міжнародні польоти в аеропорту (на аеродромі), не відкритому для міжнародних польотів, керівник такого аеропорту (аеродрому):
1) забезпечує перевезення службових осіб Державної прикордонної служби України для здійснення прикордонного контролю;
2) створює умови для відокремлення потоків пасажирів з внутрішніх авіарейсів від потоків пасажирів з міжнародних авіарейсів.
Прикордонний контроль в цих аеропортах (на аеродромах), здійснюється в порядку, встановленому для пунктів пропуску (пункт контролю), через державний кордон для повітряного сполучення.
Продовження здійснення авіарейсу у таких випадках можливо лише після завершення прикордонного контролю та одержання відповідного дозволу уповноваженої службової особи підрозділу охорони державного кордону.
 
Враховано   4. У разі, якщо міжнародне повітряне сполучення здійснюється з аеропорту (аеродрому), у якому відсутній пункт пропуску (пункт контролю), або з аеропорту (аеродрому) з нерегулярним міжнародним повітряним сполученням, а також у разі вимушеної посадки українського або іноземного повітряного судна, яке здійснює міжнародні польоти в аеропорту (на аеродромі), не відкритому для міжнародних польотів, керівник такого аеропорту (аеродрому):
1) забезпечує перевезення уповноважених службових осіб Державної прикордонної служби України для здійснення прикордонного контролю;
2) створює умови для відокремлення потоків пасажирів з внутрішніх авіарейсів від потоків пасажирів з міжнародних авіарейсів.
Прикордонний контроль в цих аеропортах (на аеродромах) здійснюється в порядку, встановленому для пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон для повітряного сполучення.
Продовження здійснення авіарейсу у таких випадках можливо лише після завершення прикордонного контролю та одержання відповідного дозволу уповноваженої службової особи підрозділу охорони державного кордону.
 
180. 4. Під час вимушених посадок українських та іноземних повітряних суден, які здійснюють міжнародні польоти, в аеропортах (на аеродромах), не відкритих для міжнародних польотів, їх прикордонний контроль здійснюється посадовими особами найближчого підрозділу охорони державного кордону Державної прикордонної служби України.
 
      
181. Перевезення посадових осіб Державної прикордонної служби України для здійснення прикордонного контролю до пунктів пропуску через державний кордон в аеропортах (на аеродромах) з нерегулярним міжнародним повітряним сполученням або в аеропортах (на аеродромах), не відкритих для міжнародних польотів, забезпечується керівниками таких аеропортів (аеродромів).
 
      
182. 5. Прикордонний контроль повітряних суден, що перетинають державний кордон з проміжною посадкою в кількох аеропортах (на аеродромах) на території України, здійснюється:
 
   5. Прикордонний контроль повітряних суден, що перетинають державний кордон з проміжною посадкою в кількох аеропортах (на аеродромах) на території України, здійснюється у разі:
 
183. у разі прильоту — в першому аеропорту (на аеродромі) прильоту в Україну;
 
   прильоту — в першому аеропорту (на аеродромі) прильоту в Україну;
 
184. у разі вильоту — в останньому аеропорту (на аеродромі) вильоту з України.
 
   вильоту — в останньому аеропорту (на аеродромі) вильоту з України.
 
185. Під час посадки (висадки) пасажирів та взяття (доставки) вантажу у повітряне судно, що здійснює міжнародний політ, в аеропорту (на аеродромі) його проміжної зупинки зазначені пасажири та вантаж підлягають прикордонному контролю.
 
   6. Під час посадки (висадки) пасажирів та взяття (доставки) вантажу у повітряне судно, що здійснює міжнародний політ, в аеропорту (на аеродромі) його проміжної зупинки зазначені пасажири та вантаж підлягають прикордонному контролю.
 
186. Особи, які пройшли прикордонний контроль у попередніх аеропортах (на аеродромах) вильоту, залишаються в повітряному судні або проходять до зони розміщення транзитних пасажирів. Повторний прикордонний контроль таких пасажирів та огляд багажу, як правило, не здійснюється. Здійснення прикордонного контролю таких пасажирів, екіпажу та повітряного судна не виключається за результатами аналізу та оцінки ризиків. Забороняється посадка пасажирів, які не прямують за межі території України, в аеропортах (на аеродромах) проміжної зупинки на повітряні судна, що перетинають державний кордон.
 
   7. Особи, які пройшли прикордонний контроль у попередніх аеропортах (на аеродромах) вильоту, залишаються в повітряному судні або проходять до зони розміщення транзитних пасажирів. Повторний прикордонний контроль таких пасажирів, як правило, не здійснюється. Здійснення прикордонного контролю таких пасажирів, екіпажу та повітряного судна не виключається за результатами оцінки ризиків. Забороняється посадка пасажирів, які не прямують за межі території України, в аеропортах (на аеродромах) проміжної зупинки на повітряні судна, що перетинають державний кордон.
 
187. 6. У разі затримки вильоту повітряних суден на тривалий час пасажири, які пройшли прикордонний контроль, розміщуються до оголошення посадки на повітряне судно у залах очікування аеропортів або у спеціально відведених для них готелях на строк до 48 годин з дозволу та під контролем підрозділів охорони державного кордону.
 
-65- Макієнко В.П.
Дану частину викласти в такій редакції:
"У разі затримки вильоту повітряних суден транзитні пасажири розміщуються до оголошення посадки на повітряне судно в залах очікування аеропортів. У разі якщо виліт повітряних суден затримується на тривалий час транзитні пасажири розміщуються у спеціально відведених для них готелях на строк до 48 годин з дозволу та під контролем підрозділів охорони державного кордону".
 
Враховано   8. У разі затримки вильоту повітряних суден транзитні пасажири розміщуються до оголошення посадки на повітряне судно в залах очікування аеропортів. У разі якщо виліт повітряних суден затримується на тривалий час, транзитні пасажири розміщуються у спеціально відведених для них готелях на строк до 48 годин з дозволу та під контролем підрозділів охорони державного кордону.
 
188. У паспортних документах таких пасажирів повторні відмітки про перетинання державного кордону не проставляються.
 
-66- Макієнко В.П.
З метою усунення колізії з частиною 3 статті 12 законопроекту, даний абзац пропонується вилучити.
 
Враховано      
189. 7. Прикордонний контроль на борту повітряного судна або на виході з нього не проводиться, якщо за результатами аналізу та оцінки ризиків у цьому немає потреби.
 
-67- Скибінецький О.М.
Частини 7,8,9,10,11,12 і 13 викласти в такій редакції:
"9. Прикордонний контроль осіб, які перетинають державний кордон на приватних літаках, здійснюється на борту повітряного судна або в залах оформлення пасажирів.
Прикордонний контроль на борту інших повітряних суден або на виході з них, а також перевірка осіб, які перебувають у приміщеннях для транзитних пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон, проводиться лише за результатами оцінки ризиків.
10. Під час здійснення міжнародних польотів приватними повітряними суднами командири таких суден подають до початку процедури прикордонного контролю службовим особам Державної прикордонної служби України генеральну декларацію та пасажирську відомість згідно з додатком 9 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. У разі якщо приватні повітряні судна прибувають і здійснюють проміжні зупинки на території України, прикордонний контроль здійснюється у пункті пропуску через державний кордон в аеропорту (на аеродромі), де здійснюється перша та остання посадка таких суден. При цьому відмітка про перетинання державного кордону проставляється в генеральній декларації та пасажирській відомості".
 
Враховано   9. Прикордонний контроль осіб, які перетинають державний кордон на приватних літаках, здійснюється на борту повітряного судна або в залах оформлення пасажирів.
Прикордонний контроль на борту інших повітряних суден або на виході з них, а також перевірка осіб, які перебувають у приміщеннях для транзитних пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон, проводиться з урахуванням результатів оцінки ризиків.
 
190. 8. Перевірка осіб, які перебувають у приміщеннях для транзитних пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон, проводиться лише за результатами аналізу та оцінки ризиків.
 
      
191. 9. Повітряне судно, що виконує міжнародний авіарейс і змушене у разі виникнення під час польоту обставин непереборної сили або небезпеки чи за вказівками уповноважених державних органів України здійснити посадку в аеропорту (на аеродромі), не відкритому для міжнародних польотів, продовжує здійснення авіарейсу лише після одержання відповідного дозволу підрозділом охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого знаходиться найближчий пункт пропуску через державний кордон, та відповідним митним органом України.
 
      
192. 10. Прикордонний контроль в аеропортах (на аеродромах), які не відкрито для міжнародних польотів, але через які дозволено в установленому законодавством України порядку здійснення міжнародних авіарейсів, здійснюється за процедурами, передбаченими для пунктів пропуску через державний кордон для повітряного сполучення.
 
      
193. 11. Посадові особи Державної прикордонної служби України можуть не перебувати постійно в пункті пропуску в аеропорту (на аеродромі) з нерегулярним міжнародним повітряним сполученням за умови забезпечення їх своєчасного прибуття для здійснення прикордонного контролю.
 
      
194. 12. Під час здійснення міжнародних польотів приватними повітряними суднами командири таких суден подають до початку процедури прикордонного контролю посадовим особам Державної прикордонної служби України генеральну декларацію та пасажирську відомість згідно з додатком 9 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Прикордонний контроль осіб, які перетинають державний кордон на приватних літаках, здійснюється на борту повітряного судна або в залах оформлення пасажирів.
 
   10. Під час здійснення міжнародних польотів приватними повітряними суднами командири таких суден подають до початку процедури прикордонного контролю уповноваженим службовим особам Державної прикордонної служби України генеральну декларацію та пасажирську відомість згідно з додатком 9 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. У разі якщо приватні повітряні судна прибувають і здійснюють проміжні зупинки на території України, прикордонний контроль здійснюється у пункті пропуску через державний кордон в аеропорту (на аеродромі), де здійснюється перша та остання посадка таких суден. При цьому відмітка про перетинання державного кордону проставляється в генеральній декларації та пасажирській відомості.
 
195. 13. У разі коли приватні повітряні судна прибувають і здійснюють проміжні зупинки на території України, прикордонний контроль здійснюється у пункті пропуску через державний кордон в аеропорту (на аеродромі), де здійснюється перша та остання посадка таких суден. При цьому відмітка про перетинання державного кордону проставляється в генеральній декларації та пасажирській відомості.
 
      
196. Стаття 18. Прикордонний контроль у пунктах пропуску через державний кордон для морського та річкового сполучення
 
   Стаття 18. Прикордонний контроль у пунктах пропуску через державний кордон для морського та річкового сполучення
 
197. 1. Прикордонний контроль морських (річкових) суден (далі — судна) здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон для морського та річкового сполучення на борту судна чи в спеціально призначеній зоні прикордонного контролю, розташованій на причалі безпосередньо біля судна. Прикордонний контроль може також здійснюватися під час руху судна або під час його перебування на стоянці в акваторії порту.
 
   1. Прикордонний контроль морських (річкових) суден (далі — судна) здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон для морського та річкового сполучення на борту судна чи в спеціально призначеній зоні прикордонного контролю, розташованій на причалі, безпосередньо біля судна. Прикордонний контроль може також здійснюватися під час руху судна або під час його перебування на стоянці в акваторії порту.
 
198. 2. Капітан судна або представник судновласника (морський агент) (далі — морський агент) складає у двох примірниках список осіб суднового екіпажу (суднову роль) (далі — суднова роль) та список пасажирів, що перебувають на судні. Капітан судна або морський агент подає не пізніше ніж за чотири години до часу прибуття у порт один примірник таких списків відповідному підрозділу охорони державного кордону.
 
-68- Скибінецький О.М.
Дану частину викласти в такій редакції:
"2. Не пізніш як за чотири години до часу прибуття судна у порт капітан судна з використанням електрозв'язку надсилає або морський агент подає два примірники списку осіб суднового екіпажу (суднової ролі) та списку пасажирів, що перебувають на судні, відповідному підрозділу охорони державного кордону. У разі якщо внаслідок виникнення обставин непереборної сили зазначені документи не можуть бути надіслані (подані) своєчасно, вони надсилаються будь-якому підрозділу охорони державного кордону або капітанові морського (річкового) порту, який невідкладно передає суднову роль та списки пасажирів відповідному підрозділу охорони державного кордону".
 
Враховано   2. Не пізніш як за чотири години до часу прибуття судна у порт капітан судна з використанням електрозв'язку надсилає або морський агент подає два примірники списку осіб суднового екіпажу (суднової ролі) та списку пасажирів, що перебувають на судні, відповідному підрозділу охорони державного кордону. У разі якщо внаслідок виникнення обставин непереборної сили зазначені документи не можуть бути надіслані (подані) своєчасно, вони надсилаються будь-якому підрозділу охорони державного кордону або капітанові морського (річкового) порту, який невідкладно передає суднову роль та списки пасажирів відповідному підрозділу охорони державного кордону.
 
199. У разі коли внаслідок виникнення обставин непереборної сили суднова роль або список пасажирів, що перебувають на судні, не можуть бути подані своєчасно, вони надсилаються відповідному підрозділу охорони державного кордону або капітанові морського (річкового) порту, який невідкладно передає суднову роль та списки пасажирів підрозділу охорони державного кордону.
 
      
200. 3. Один примірник суднової ролі та списку пасажирів, що перебувають на судні, підписані посадовою особою Державної прикордонної служби України з відмітками про перетинання державного кордону, повертаються капітанові судна для пред’явлення на вимогу державних органів України під час перебування в порту.
 
   3. Один примірник суднової ролі та списку пасажирів, що перебувають на судні, підписані посадовою особою Державної прикордонної служби України з відмітками про перетинання державного кордону, повертаються капітану судна для пред’явлення на вимогу державних органів України під час перебування в порту.
 
201. 4. Капітан судна або морський агент невідкладно повідомляє підрозділ охорони державного кордону та митний орган про будь-які зміни у складі екіпажу чи кількості пасажирів.
 
-69- Скибінецький О.М.
В частині четвертій слова "та митний орган" вилучити, оскільки це не є предметом регулювання цього законопроекту.
 
Враховано   4. Капітан судна або морський агент невідкладно повідомляє підрозділ охорони державного кордону про будь-які зміни у складі екіпажу чи кількості пасажирів.
 
202. Капітан судна або морський агент невідкладно повідомляє підрозділ охорони державного кордону до входу судна в порт (за відсутності такої можливості — відразу після приходу) про присутність на борту судна осіб без паспортних документів. Такі пасажири залишаються на борту судна до вирішення питання про їх сходження на берег або про відправлення за межі території України.
 
   5. Капітан судна або морський агент невідкладно повідомляє підрозділ охорони державного кордону до входу судна в порт (за відсутності такої можливості — відразу після приходу) про присутність на борту судна осіб без паспортних документів. Такі пасажири залишаються на борту судна до вирішення питання про їх сходження на берег або про відправлення за межі території України.
 
203. 5. Капітан судна або морський агент завчасно, але не пізніше ніж за чотири години, повідомляє підрозділ охорони державного кордону про відхід судна згідно з правилами, що діють у відповідному порту.
 
   6. Капітан судна або морський агент завчасно, але не пізніш як за чотири години до відходу судна, повідомляє підрозділ охорони державного кордону про відхід судна згідно з правилами, що діють у відповідному порту.
 
204. Стаття 19. Прикордонний контроль круїзних суден
 
   Стаття 19. Прикордонний контроль круїзних суден
 
205. 1. У разі коли круїзне судно прибуває з порту, розташованого в іншій державі, або відходить з порту, розташованого в Україні, до порту, розташованого в іншій державі, екіпаж та пасажири підлягають прикордонному контролю в порту прибуття на територію України та порту відходу судна з території України у порядку, передбаченому частиною другою статті 18 цього Закону.
 
-70- Гриценко А.С.
Частину першу викласти в такій редакції:
"1. У разі якщо круїзне судно прибуває з порту, розташованого в іншій державі, або відходить з порту, розташованого в Україні, до порту, розташованого в іншій державі, прикордонний контроль здійснюється щодо екіпажу та пасажирів в порту прибуття на територію України та порту відходу судна з території України"; частину четверту подати частиною другою.
 
Враховано   1. У разі якщо круїзне судно прибуває з порту, розташованого в іншій державі, або відходить з порту, розташованого в Україні, до порту, розташованого в іншій державі, прикордонний контроль здійснюється щодо екіпажу та пасажирів в порту прибуття на територію України та порту відходу судна з території України.
2. Пасажири круїзного судна, що сходять на берег в портах на території України, підлягають прикордонному контролю лише за результатами оцінки ризиків.
 
206. 2. З метою забезпечення здійснення прикордонного контролю круїзного судна капітан судна або морський агент подає відповідним підрозділам охорони державного кордону письмову інформацію про маршрут судна та програму туристичного обслуговування пасажирів не пізніше ніж за чотири години до відходу судна з порту відправлення і до приходу в кожний із портів на території України.
 
-71- Шаманов В.В.
У частині другій статті 19 слово "письмову" вилучити;
частину другу після слова "інформацію" доповнити словами "у будь-якому вигляді (електронний лист з повідомленням, факс, лист), і далі за текстом.
 
Враховано з урахуванням п.5 ст.1 законопроекту)  3. З метою забезпечення здійснення прикордонного контролю круїзного судна капітан судна надсилає з використанням електрозв’язку або морський агент подає відповідним підрозділам охорони державного кордону письмову інформацію про маршрут судна та програму туристичного обслуговування пасажирів не пізніш як за чотири години до відходу судна з порту відправлення і до приходу в кожний із портів на території України.
 
207. Капітан круїзного судна або морський агент подає підрозділу охорони державного кордону суднову роль та список пасажирів, що перебувають на судні, за 24 години до прибуття в кожний з портів на території України або, якщо подорож до такого порту триває менше 24 годин, невідкладно після завершення посадки пасажирів на судно в попередньому порту.
 
   4. Капітан круїзного судна надсилає з використанням електрозв’язку або морський агент подає підрозділу охорони державного кордону суднову роль та список пасажирів, що перебувають на судні, за 24 години до прибуття в кожний з портів на території України або, якщо подорож до такого порту триває менше 24 годин, невідкладно після завершення посадки пасажирів на судно в попередньому порту.
 
208. У першому порту прибуття та останньому порту відходу круїзного судна з території України та після кожного випадку внесення змін до суднової ролі та списку пасажирів, що перебувають на судні, у зазначених документах проставляється відмітка про перетинання державного кордону.
 
   5. У першому порту прибуття та останньому порту відходу круїзного судна з території України та після кожного внесення змін до суднової ролі та списку пасажирів, що перебувають на судні, у зазначених документах проставляється відмітка про перетинання державного кордону.
 
209. 3. У разі коли маршрут круїзного судна проходить винятково через порти, розташовані на території України, включаючи порти посадки та висадки пасажирів, прикордонний контроль суден може не здійснюватися і круїзне судно може входити в порти, в яких не відкрито пунктів пропуску через державний кордон, за винятком випадків, передбачених законодавством України. За результатами аналізу та оцінки ризиків здійснення прикордонного контролю таких суден допускається на всій ділянці маршруту круїзного судна.
 
-72- Гриценко А.С.
Частину 3 викласти в такій редакції:
"6. У разі, якщо маршрут круїзного судна проходить винятково через порти, розташовані на території України, включаючи порти посадки та висадки пасажирів, круїзне судно може входити в порти, в яких не відкрито пунктів пропуску через державний кордон. Прикордонний контроль такого судна здійснюється лише за результатами оцінки ризиків".
 
Враховано   6. У разі, якщо маршрут круїзного судна проходить винятково через порти, розташовані на території України, включаючи порти посадки та висадки пасажирів, круїзне судно може входити в порти, в яких не відкрито пунктів пропуску через державний кордон. Прикордонний контроль такого судна здійснюється лише за результатами оцінки ризиків.
 
210. 4. Пасажири круїзного судна, що сходять на берег в портах на території України, підлягають прикордонному контролю лише за результатами аналізу та оцінки ризиків.
 
      
211. Стаття 20. Прикордонний контроль яхт
 
   Стаття 20. Прикордонний контроль яхт
 
212. 1. У разі прибуття яхти з іншої держави до порту, в якому відкрито пункт пропуску через державний кордон, чи відходу такої яхти з порту капітан яхти повідомляє про це капітана порту не пізніше ніж за дві години до прибуття чи відходу яхти. Капітан порту про прибуття в порт чи про відхід яхти з порту інформує підрозділ охорони державного кордону та митний орган.
 
   1. У разі прибуття яхти з іншої держави до порту, в якому відкрито пункт пропуску через державний кордон, чи відходу такої яхти з порту капітан яхти повідомляє про це капітана порту не пізніш як за дві години до прибуття чи відходу яхти. Капітан порту про прибуття в порт чи про відхід яхти з порту інформує підрозділ охорони державного кордону та митний орган.
 
213. Особи, які на яхті із спортивною чи туристичною метою прибувають з іншої держави до розташованого на території України порту, в якому відкрито пункт пропуску через державний кордон, або відправляються з нього до іншої держави, не підлягають прикордонному контролю.
 
-73- Скибінецький О.М.
Абзац другий частини першої та частину другу об’єднати і викласти в такій редакції:
"2. Прикордонний контроль яхти та осіб, які прибувають на ній з іншої держави до розташованого на території України порту, в якому відкрито пункт пропуску через державний кордон, або відправляються з нього до іншої держави, може здійснюватися лише за результатами оцінки ризиків. У такому випадку на вимогу уповноважених службових осіб Державної прикордонної служби України капітан яхти подає документ із зазначенням усіх технічних характеристик судна та прізвищ осіб, що перебувають на яхті. Після закінчення прикордонного контролю у цьому документі проставляється відмітка про перетинання державного кордону. До залишення яхтою територіального моря України копія зазначеного документа зберігається у складі суднових документів та подається службовим особам Державної прикордонної служби України на їх вимогу".
 
Враховано   2. Прикордонний контроль яхти та осіб, які прибувають на ній з іншої держави до розташованого на території України порту, в якому відкрито пункт пропуску через державний кордон, або відправляються з нього до іншої держави, здійснюється з урахувнням результатів оцінки ризиків. У такому випадку на вимогу уповноважених службових осіб Державної прикордонної служби України капітан яхти подає документ із зазначенням усіх технічних характеристик судна та прізвищ осіб, що перебувають на яхті. Після закінчення прикордонного контролю у цьому документі проставляється відмітка про перетинання державного кордону. До залишення яхтою територіального моря України копія зазначеного документа зберігається у складі суднових документів та подається уповноваженим службовим особам Державної прикордонної служби України на їх вимогу.
 
214. 2. Прикордонний контроль осіб, які перебувають на яхті, та/або яхти може здійснюватися за результатами аналізу та оцінки ризиків.
 
      
215. У разі здійснення прикордонного контролю яхт за результатами аналізу та оцінки ризиків капітаном яхти на вимогу посадових осіб Державної прикордонної служби України подається документ із зазначенням усіх технічних характеристик судна та прізвищ осіб, що перебувають на яхті, в якому проставляється відмітка про перетинання державного кордону. До залишення яхтою територіальних вод України копія зазначеного документа зберігається у складі суднових документів та подається посадовим особам Державної прикордонної служби України на їх вимогу.
 
      
216. 3. Яхта, що прибуває з іншої держави, може зайти до розташованого на території України порту, в якому не відкрито пункту пропуску через державний кордон, з дозволу капітана порту, наданого за погодженням з підрозділом охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого знаходиться найближчий пункт пропуску через державний кордон, та відповідним митним органом. Список пасажирів, що перебувають на яхті, та членів екіпажу яхти подається завчасно, але не пізніше ніж за дві години до прибуття яхти у порт підрозділу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого знаходиться найближчий пункт пропуску через державний кордон.
 
-74- Зубов В.С.
Друге речення частини 3 викласти в такій редакції:
"Для погодження заходу яхти в порт, в якому не відкрито пункту пропуску через державний кордон, капітан порту завчасно, але не пізніше ніж за дві години до прибуття яхти у порт надсилає з використанням засобів електричного зв'язку список пасажирів, що перебувають на яхті, та членів екіпажу яхти до підрозділу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого знаходиться найближчий пункт пропуску через державний кордон".
 
Враховано   3. Яхта, що прибуває з іншої держави, може зайти до розташованого на території України порту, в якому не відкрито пункту пропуску через державний кордон, з дозволу капітана порту, наданого за погодженням з підрозділом охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого знаходиться найближчий пункт пропуску через державний кордон, та відповідним митним органом. Для погодження заходу яхти в порт, в якому не відкрито пункт пропуску через державний кордон, капітан порту завчасно, але не пізніш як за дві години до прибуття яхти в порт надсилає з використанням засобів електрозв'язку список пасажирів, що перебувають на яхті, та членів екіпажу яхти до підрозділу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого знаходиться найближчий пункт пропуску через державний кордон.
 
217. У разі виникнення обставин непереборної сили яхта, що прибула з іншої держави, може зайти до порту, розташованого на території України, в якому не відкрито пункт пропуску через державний кордон, без дозволу капітана порту, але з наступним його повідомленням про прихід. Капітан порту про прибуття у порт такої яхти інформує підрозділ охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого знаходиться найближчий пункт пропуску через державний кордон.
 
   4. У разі виникнення обставин непереборної сили яхта, що прибула з іншої держави, може зайти до порту, розташованого на території України, в якому не відкрито пункт пропуску через державний кордон, без дозволу капітана порту, але з наступним його повідомленням про прихід. Капітан порту про прибуття у порт такої яхти інформує підрозділ охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого знаходиться найближчий пункт пропуску через державний кордон.
 
218. Яхта може входити до розташованого на території України порту, в якому не відкрито пункту пропуску через державний кордон.
 
-75- Зубов В.С.
Зазначену частину вилучити. Оскільки дублює попередню
 
Враховано      
219. Стаття 21. Прикордонний контроль риболовних суден
 
   Стаття 21. Прикордонний контроль риболовних суден
 
220. 1. Прикордонний контроль риболовних суден, що приписані до портів України та ведуть прибережне рибальство, здійснюється лише за результатами аналізу та оцінки ризиків.
 
   1. Прикордонний контроль риболовних суден, що приписані до портів України та ведуть прибережне рибальство, здійснюється лише за результатами оцінки ризиків.
 
221. 2. Прикордонний контроль риболовних суден, що приписані до портів України і виходять на промисел в Азово-Чорноморський басейн без заходу в іноземні порти, може не здійснюватися протягом 30 діб з дня останнього проходження прикордонного контролю. Протягом зазначеного строку судна можуть багаторазово виходити в район промислу та повертатися до визначених для них причалів (пристаней), пунктів базування в місці розташування риболовних підприємств або рибних портів для вивантаження улову, отримання предметів постачання та здійснення позапланових ремонтних робіт. Члени командного складу таких суден повинні мати посвідчення особи моряка, а інші члени екіпажу — документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.
 
-76- Скибінецький О.М.
В частині другій слова "та підтверджують громадянство України" вилучити.
 
Враховано   2. Прикордонний контроль риболовних суден, що приписані до портів України і виходять на промисел в Азово-Чорноморський басейн без заходу в іноземні порти, може не здійснюватися протягом 30 діб з дня останнього проходження прикордонного контролю. Протягом зазначеного строку судна можуть багаторазово виходити в район промислу та повертатися до визначених для них причалів (пристаней), пунктів базування в місці розташування риболовних підприємств або рибних портів для вивантаження улову, отримання предметів постачання та здійснення позапланових ремонтних робіт. Члени командного складу таких суден повинні мати посвідчення особи моряка, а інші члени екіпажу – документи, що посвідчують особу.
 
222. 3. Риболовні судна, що виходять на промисел у води за межами юрисдикції України, підлягають прикордонному, митному та іншим видам контролю в пункті пропуску через державний кордон у порядку, передбаченому статтею 18 цього Закону.
 
-77- Зубов В.С.
В частині 3 слово "юрисдикції" замінити словами "територіального моря".
 
Враховано   3. Риболовні судна, що виходять на промисел у води за межі територіального моря України, підлягають прикордонному, митному та іншим видам контролю в пункті пропуску через державний кордон у порядку, передбаченому статтею 18 цього Закону.
 
223. 4. Іноземні судна, що ведуть прибережне рибальство у водах, що перебувають під юрисдикцією України, підлягають прикордонному контролю в порядку, передбаченому статтею 18 цього Закону.
 
-78- Зубов В.С.
В частині 4 слово "водах" замінити словами "територіальному морі", а також вилучити слова "що перебувають під юрисдикцією України".
 
Враховано   4. Іноземні судна, що ведуть прибережне рибальство у територіальному морі України, підлягають прикордонному контролю в порядку, передбаченому статтею 18 цього Закону.
 
224. 5. Підхід суден, зазначених у частинах третій і четвертій цієї статті, до причалів (пристаней, пунктів базування) поза пунктами пропуску через державний кордон для вивантаження продукції та висадки людей без дозволу підрозділу охорони державного кордону та митного органу забороняється.
 
   5. Підхід суден, зазначених у частинах третій і четвертій цієї статті, до причалів (пристаней, пунктів базування) поза пунктами пропуску через державний кордон для вивантаження продукції та висадки людей без дозволу підрозділу охорони державного кордону та митного органу забороняється.
 
225. Стаття 22. Прикордонний контроль поромів закордонного сполучення
 
   Стаття 22. Прикордонний контроль поромів закордонного сполучення
 
226. 1. Під час здійснення прикордонного контролю поромів закордонного сполучення:
 
   1. Під час здійснення прикордонного контролю поромів закордонного сполучення:
 
227. у пунктах пропуску через державний кордон відповідно до частини п’ятої статті 6 цього Закону встановлюються окремі смуги та напрями руху осіб і транспортних засобів, кількість яких повинна бути достатньою для забезпечення швидкого проведення прикордонного контролю;
 
   1) у пунктах пропуску через державний кордон відповідно до частини шостої статті 6 цього Закону встановлюються окремі смуги та напрями руху осіб і транспортних засобів, кількість яких має бути достатньою для забезпечення швидкого проведення прикордонного контролю;
 
228. контроль піших пасажирів провадиться на окремих смугах руху, у місцях та зонах здійснення контролю. Пасажири порому, що подорожують автобусом, вважаються пішими пасажирами і виходять з автобуса для здійснення прикордонного контролю;
 
   2) перевірка піших пасажирів провадиться на окремих смугах руху, у місцях та зонах здійснення контролю. Пасажири порому, що подорожують автобусом, вважаються пішими пасажирами і виходять з автобуса для здійснення прикордонного контролю;
 
229. контроль водіїв та пасажирів легкових транспортних засобів провадиться під час їх перебування в транспортних засобах;
 
   3) перевірка водіїв та пасажирів легкових транспортних засобів провадиться під час їх перебування в транспортних засобах;
 
230. контроль водіїв вантажних транспортних засобів та всіх осіб, що їх супроводжують, провадиться під час їх перебування в транспортному засобі окремо від інших пасажирів порому;
 
   4) перевірка водіїв вантажних транспортних засобів та всіх осіб, що їх супроводжують, провадиться під час їх перебування в транспортному засобі окремо від інших пасажирів порому;
 
231. за результатами аналізу та оцінки ризиків для виявлення незаконних мігрантів провадиться вибірковий огляд пасажирських транспортних засобів, а в разі потреби вантажу та іншого майна, що міститься в транспортних засобах;
 
-79- Калєтнік І.Г.
Пропонується слова "та іншого майна" вилучити;
 
Враховано   5) за результатами оцінки ризиків для виявлення незаконних мігрантів провадиться вибірковий огляд пасажирських транспортних засобів, а в разі необхідності вантажу, що міститься в транспортних засобах;
 
232. члени екіпажів поромів проходять прикордонний контроль у порядку, передбаченому статтею 18 цього Закону для членів екіпажу морських суден.
 
   6) члени екіпажів поромів проходять прикордонний контроль у порядку, встановленому для членів екіпажу морських суден.
 
233. Стаття 23. Прикордонний контроль окремих категорій осіб
 
-80- Гриценко А.С.
Назву статті викласти в такій редакції:
Стаття 23. Особливості прикордонного контролю окремих категорій осіб;
 
Враховано   Стаття 23. Особливості прикордонного контролю окремих категорій осіб
 
234. 1. Глави держав, а в разі відсутності у відповідних державах інституту президента — глави урядів і члени делегацій, які прибувають разом з ними та про прибуття яких офіційно повідомлено дипломатичними каналами, не підлягають прикордонному контролю.
 
-81- Гриценко А.С.
в частині першій слова ", а в разі відсутності у відповідних державах інституту президента — глави урядів" вилучити;
 
Враховано   1. Глави держав і члени делегацій, які прибувають разом з ними та про прибуття яких офіційно повідомлено дипломатичними каналами, не підлягають прикордонному контролю.
 
235. 2. Особам з дипломатичними, офіційними або службовими паспортами, виданими іноземними державами, що визнані Україною, а також особам, які виконують свої обов’язки згідно з повноваженнями, наданими міжнародними організаціями, що підтверджується відповідними документами, надається пріоритет перед іншими особами під час здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон. Зазначені особи не зобов’язані підтверджувати наявність у них фінансового забезпечення для перебування в Україні.
 
   2. Особам з дипломатичними, офіційними або службовими паспортами, виданими іноземними державами, визнаними Україною, а також особам, які виконують свої обов’язки згідно з повноваженнями, наданими міжнародними міжурядовими організаціями, що підтверджується відповідними документами, може надаватися пріоритет перед іншими особами під час здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон. Зазначені особи не зобов’язані підтверджувати наявність у них фінансового забезпечення для перебування в Україні.
 
236. У разі коли особа заявляє про наявність у неї привілеїв, імунітету або пільг, посадова особа Державної прикордонної служби України має право вимагати від неї пред’явлення документів, що підтверджують відповідний статус.
 
   У разі якщо особа заявляє про наявність у неї привілеїв, імунітету або пільг, уповноважена службова особа Державної прикордонної служби України може вимагати від неї пред’явлення документів, що підтверджують відповідний статус.
 
237. Акредитовані в Міністерстві закордонних справ України працівники дипломатичних представництв та консульських установ і члени їх сімей можуть в’їжджати на територію України за акредитаційними картками та паспортними документами.
 
   Акредитовані в Міністерстві закордонних справ України працівники дипломатичних представництв та консульських установ і члени їх сімей можуть в’їжджати на територію України за паспортними документами та акредитаційними картками.
 
238. Рішення про відмову у в’їзді в Україну особам з дипломатичними, офіційними або службовими паспортами може бути прийнято тільки за погодженням з Міністерством закордонних справ України.
 
-82- Скибінецький О.М.
даний абзац вилучити, оскільки відсутній механізм погодження;
 
Враховано      
239. 3. Прикордонний контроль пілотів та інших членів екіпажів повітряних суден, які здійснюють міжнародні польоти, проводиться шляхом перевірки ліцензій пілота або посвідчення (сертифіката) члена екіпажу, що передбачені додатком 9 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, без проставлення в них відмітки про перетинання державного кордону. На зазначених осіб не поширюються вимоги щодо умов в’їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства, передбачені частиною першою статті 7 цього Закону.
 
-83- Гриценко А.С.
друге речення даної частини викласти у такій редакції:
"На зазначених осіб не поширюються вимоги щодо умов перетинання державного кордону іноземцями та особами без громадянства у разі в’їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства, передбачені частиною першою статті 8 цього Закону".
 
Враховано   3. Прикордонний контроль пілотів та інших членів екіпажів повітряних суден, які здійснюють міжнародні польоти, проводиться шляхом перевірки ліцензій пілота або посвідчення (сертифіката) члена екіпажу, що передбачені додатком 9 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, без проставлення в них відмітки про перетинання державного кордону. На зазначених осіб не поширюються вимоги щодо умов перетинання державного кордону іноземцями та особами без громадянства, у разі в’їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства, передбачені частиною першою статті 8 цього Закону.
 
240. Пілоти та інші члени екіпажів повітряних суден, які здійснюють міжнародні польоти, під час виконання своїх обов’язків на підставі ліцензії пілота або посвідчення (сертифіката) члена екіпажу з дозволу посадових осіб Державної прикордонної служби України можуть:
 
   Пілоти та інші члени екіпажів повітряних суден, які здійснюють міжнародні польоти, під час виконання своїх обов’язків на підставі ліцензії пілота або посвідчення (сертифіката) члена екіпажу з дозволу уповноважених службових осіб Державної прикордонної служби України мають право:
 
241. заходити до повітряного судна та залишати його в аеропорту проміжної зупинки або в аеропорту прибуття, що розташований на території України;
 
   1) заходити до повітряного судна та залишати його в аеропорту проміжної зупинки або в аеропорту прибуття, розташованому на території України;
 
242. виходити на територію населеного пункту України, в якому або поблизу якого розташований аеропорт проміжної зупинки або аеропорт прибуття;
 
   2) виходити на територію населеного пункту України, в якому або поблизу якого розташований аеропорт проміжної зупинки або аеропорт прибуття;
 
243. переїжджати будь-яким транспортним засобом з одного аеропорту в інший аеропорт, розташований на території України, для посадки на літак, що відправляється за межі території України із зазначеного аеропорту.
 
   3) переїжджати будь-яким транспортним засобом з одного аеропорту в інший аеропорт, розташований на території України, для посадки на літак, що відправляється за межі території України із зазначеного аеропорту.
 
244. У разі коли особи припиняють виконувати обов’язки членів екіпажу повітряного судна, прикордонний контроль зазначених осіб здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом.
 
   У разі якщо особи припиняють виконувати обов’язки членів екіпажу повітряного судна, прикордонний контроль зазначених осіб здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом.
 
245. За умови наявності технічних можливостей у пункті пропуску через державний кордон члени екіпажу повітряного судна проходять прикордонний контроль перед пасажирами або в окремих спеціально призначених місцях.
 
   За умови наявності технічних можливостей у пункті пропуску через державний кордон члени екіпажу повітряного судна проходять прикордонний контроль перед пасажирами або в окремих спеціально призначених місцях.
 
246. 4. Членам екіпажу морських суден, які вписані у суднову роль, а також мають посвідчення особи моряка, посадові особи Державної прикордонної служби України можуть надавати дозвіл для перебування в населеному пункті, де розташований порт, або в населених пунктах поблизу нього без проставлення відмітки про перетинання державного кордону.
 
   4. Членам екіпажу морських суден, які вписані у суднову роль, а також мають посвідчення особи моряка, уповноважені службові особи Державної прикордонної служби України можуть надавати дозвіл для перебування в населеному пункті, в якому розташований порт, або в населених пунктах поблизу нього без проставлення відмітки про перетинання державного кордону.
 
247. У передбачених законодавством України випадках посадові особи Державної прикордонної служби України можуть відмовити моряку у сходженні на берег.
 
-84- Гриценко А.С.
Зазначений абзац виключити, оскільки це питання врегульовано положеннями ст.ст. 8 і 14 законопроекту.
 
Враховано      
248. 5. Прикордонний контроль транскордонних працівників та інших категорій осіб, які регулярно, але не менш як один раз на тиждень перетинають державний кордон (далі — інші категорії осіб) здійснюється у порядку, передбаченому статтями 7—14 цього Закону.
 
-85- Гриценко А.С.
Частину п’яту викласти в такій редакції:
"5. Прикордонний контроль транскордонних працівників та інших категорій осіб, які регулярно, але не менш як один раз на тиждень перетинають державний кордон, здійснюється у порядку, передбаченому статтями 7 – 14 цього Закону. Транскордонні працівники або інші категорії осіб, які регулярно перетинають державний кордон в одному і тому самому пункті пропуску і щодо яких після попереднього проходження прикордонного контролю не було виявлено підстав для відмови у перетинанні державного кордону, перевіряються в мінімальному обсязі на предмет наявності дійсного паспортного документа, а іноземці та особи без громадянства – також щодо дотримання умов перетинання державного кордону. Процедура контролю другої лінії застосовується до таких іноземців та осіб без громадянства з урахуванням результатів оцінки ризиків без попередження та з нерегулярними інтервалами".
 
Враховано   5. Прикордонний контроль транскордонних працівників та інших категорій осіб, які регулярно, але не рідше одного разу на тиждень перетинають державний кордон, здійснюється у порядку, передбаченому статтями 7–14 цього Закону. Транскордонні працівники або інші категорії осіб, які регулярно перетинають державний кордон в одному пункті пропуску і щодо яких після попереднього проходження прикордонного контролю не було виявлено підстав для відмови у перетинанні державного кордону, перевіряються в мінімальному обсязі на предмет наявності дійсного паспортного документа, а іноземці та особи без громадянства – також щодо дотримання умов перетинання державного кордону. Процедура контролю другої лінії застосовується до таких іноземців та осіб без громадянства з урахуванням результатів оцінки ризиків без попередження та з нерегулярними інтервалами.
 
249. Транскордонні працівники або інші категорії осіб, які регулярно перетинають державний кордон в одному і тому самому пункті пропуску і щодо яких після проходження попереднього прикордонного контролю не було виявлено підстав для непропущення через державний кордон, перевіряються в мінімальному обсязі — на предмет наявності дійсного паспортного документа, а іноземці та особи без громадянства також на виконання умов в’їзду в Україну. Процедура контролю другої лінії застосовується до таких іноземців та осіб без громадянства з урахуванням результатів аналізу та оцінки ризиків без попередження та з нерегулярними інтервалами.
 
      
250. 6. Під час пропуску через державний кордон дітей віком до 16 років посадові особи Державної прикордонної служби України перевіряють у осіб, які їх супроводжують, документи, що дають право на супроводження таких дітей.
 
-86- Макієнко В.П.
Частину 6 викласти в такій редакції:
"6. Прикордонний контроль та пропуск через державний кордон громадян України, які не досягли 16 років, здійснюється в порядку, встановленому цим Законом, з урахуванням вимог частини третьої статті 313 Цивільного кодексу України.
Під час прикордонного контролю та пропуску через державний кордон осіб віком до 16 років посадові особи Державної прикордонної служби України здійснюють процедури прикордонного контролю в повному обсязі.
Якщо особу віком до 16 років супроводжує лише один дорослий та існують обґрунтовані підстави для того, щоб підозрювати, що особа віком до 16 років незаконно перетинає державний кордон, посадова особа Державної прикордонної служби України проводить ретельну перевірку з метою виявлення будь-яких невідповідностей чи суперечностей у наданій інформації".
 
Враховано   6. Прикордонний контроль та пропуск через державний кордон громадян України, які не досягли 16 років, здійснюється в порядку, встановленому цим Законом, з урахуванням вимог частини третьої статті 313 Цивільного кодексу України.
 
251. У разі коли існують серйозні підстави для виникнення підозри, що дитина віком до 16 років незаконно переміщується через державний кордон, посадова особа Державної прикордонної служби України з’ясовує відповідно до законодавства України підстави для перетинання такою дитиною державного кордону.
 
   Під час прикордонного контролю та пропуску через державний кордон осіб, які не досягли 16 років, посадові особи Державної прикордонної служби України здійснюють процедури прикордонного контролю в повному обсязі.
Якщо особу, яка не досягла 16 років, супроводжує лише один дорослий та існують обґрунтовані підстави для того, щоб підозрювати, що особа, яка не досягла 16 років незаконно перетинає державний кордон, посадова особа Державної прикордонної служби України проводить ретельну перевірку з метою виявлення будь-яких невідповідностей чи суперечностей у наданій інформації.
 
252. Стаття 24. Реєстрація паспортних документів іноземців та осіб без громадянства у пунктах пропуску через державний кордон
 
   Стаття 24. Реєстрація паспортних документів іноземців та осіб без громадянства у пунктах пропуску через державний кордон
 
253. 1. Реєстрація паспортних документів іноземців та осіб без громадянства у пунктах пропуску через державний кордон здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   Реєстрація паспортних документів іноземців та осіб без громадянства у пунктах пропуску через державний кордон здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
254. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
255. ВЗАЄМОДІЯ ТА СПІВПРАЦЯ З ПИТАНЬ ЗДІЙСНЕННЯ ПРИКОРДОННОГО КОНТРОЛЮ
 
   ВЗАЄМОДІЯ ТА СПІВПРАЦЯ З ПИТАНЬ ЗДІЙСНЕННЯ ПРИКОРДОННОГО КОНТРОЛЮ
 
256. Стаття 25. Взаємодія державних органів влади України під час здійснення пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів у пунктах пропуску через державний кордон
 
   Стаття 25. Взаємодія державних органів влади України під час здійснення пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів у пунктах пропуску через державний кордон
 
257. 1. Діяльність державних органів, що здійснюють різні види контролю під час перетинання державного кордону особами, транспортними засобами і переміщення через нього вантажів та іншого майна або беруть участь у забезпеченні режиму державного кордону, прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон, координується органами охорони державного кордону.
 
-87- Калєтнік І.Г.
Пропонується слова "та іншого майна" вилучити;
 
Враховано   1. Діяльність державних органів, що здійснюють різні види контролю під час перетинання державного кордону особами, транспортними засобами і переміщення через нього вантажів або беруть участь у забезпеченні режиму державного кордону, прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон, координується органами охорони державного кордону.
 
258. 2. Взаємодія контрольних органів і служб, загальний порядок та послідовність проведення всіх видів контролю в пунктах пропуску через державний кордон визначаються технологічними схемами пропуску осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна для конкретних пунктів пропуску через державний кордон, які затверджуються керівниками органів охорони державного кордону за погодженням з керівниками митних органів та контролюючих органів і служб, що здійснюють свої функції у пунктах пропуску через державний кордон, та у відповідних випадках з керівниками підприємств, на території яких розміщено пункти пропуску через державний кордон.
 
-88- Калєтнік І.Г.
Пропонується слова "та іншого майна" та частину в цілому виключити.
 
Враховано урахуванням ч. 2 ст. 40 Митного кодексу України.  2. Взаємодія контрольних органів і служб, загальний порядок та послідовність проведення всіх видів контролю в пункті пропуску через державний кордон визначається технологічною схемою пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів.
Технологічна схема пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон затверджується для кожного пункту пропуску через державний кордон керівником органу охорони державного кордону за погодженням з керівником митного органу та контрольних органів і служб та з керівниками підприємств, на території яких розміщено пункти пропуску через державний кордон.
Типова технологічна схема пропуску через державний кордон в пунктах пропуску для автомобільного, повітряного, морського (річкового), поромного та залізничного сполучення затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
    -89- Скибінецький О.М.
Частину другу викласти в такій редакції:
"2. Взаємодія контрольних органів і служб, загальний порядок та послідовність проведення всіх видів контролю в пункті пропуску через державний кордон визначається технологічною схемою пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів.
Технологічна схема пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів для пункту пропуску через державний кордон затверджується для кожного пункту пропуску через державний кордон керівником органу охорони державного кордону за погодженням з керівником митного органу та контрольних органів і служб, та з керівниками підприємств, на території яких розміщено пункти пропуску через державний кордон.
Типова технологічна схема пропуску через державний кордон в пунктах пропуску для автомобільного, повітряного, морського (річкового), поромного та залізничного сполучення затверджується Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
259. 3. Державні органи та органи місцевого самоврядування співпрацюють відповідно до своєї компетенції з Державною прикордонною службою України з метою забезпечення здійснення прикордонного контролю.
 
-90- Гриценко А.С.
Частину третю викласти в такій редакції:
"3. Державні органи та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень сприяють Державній прикордонній службі України у забезпеченні здійснення прикордонного контролю".
 
Враховано   3. Державні органи та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень сприяють Державній прикордонній службі України у забезпеченні здійснення прикордонного контролю.
 
260. 4. Державна прикордонна служба України здійснює співпрацю з прикордонною охороною інших держав, включаючи обмін офіцерами зв’язку, створення консультаційних пунктів та використання інших форм взаємодії відповідно до міжнародних договорів України.
 
   4. Державна прикордонна служба України здійснює співпрацю з прикордонною охороною інших держав, включаючи обмін офіцерами зв’язку, створення консультаційних пунктів та використання інших форм взаємодії відповідно до міжнародних договорів України.
 
261. Стаття 26. Спільний прикордонний контроль із суміжними державами
 
   Стаття 26. Спільний прикордонний контроль із суміжними державами
 
262. 1. На державному кордоні згідно з міжнародними договорами може здійснюватися спільний контроль за перетинанням державного кордону особами, транспортними засобами і переміщенням через нього вантажів та іншого майна шляхом співробітництва державних органів України та відповідних органів суміжних держав.
 
-91- Калєтнік І.Г.
Пропонується слова "та іншого майна" вилучити
 
Немає висновку   1. На державному кордоні може здійснюватися спільний контроль за перетинанням державного кордону особами, транспортними засобами і переміщенням через нього вантажів шляхом співробітництва державних органів України та відповідних органів суміжних держав. Мета, послідовність процедур та обсяг здійснення спільного контролю визначаються міжнародним договором.
 
    -92- Макієнко В.П.
Частини першу і третю об’єднати і викласти в такій редакції:
"1. На державному кордоні може здійснюватися спільний контроль за перетинанням державного кордону особами, транспортними засобами і переміщенням через нього вантажів шляхом співробітництва державних органів України та відповідних органів суміжних держав. Мета, послідовність процедур та обсяг здійснення спільного контролю визначається міжнародним договором".
 
Враховано    
263. 2. Спільний контроль може здійснюватися як на території України, так і за її межами.
 
   2. Спільний прикордонний контроль може здійснюватися на території України і за її межами.
 
264. 3. Питання, пов’язані з визначенням мети, послідовності процедур та обсягу прикордонного контролю під час здійснення спільного контролю, регулюються відповідно до міжнародних договорів.
 
      
265. Розділ V
 
   Розділ V
 
266. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
267. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-93- Скибінецький О.М.
Прикінцеві положення доповнити новими пунктами такого змісту:
2. Внести зміни до таких законів України:
1). У Законі України "Про державний кордон України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 2, ст. 5; 2003 р., № 27, ст. 209):
а) частину другу статті 9 доповнити словами "а також поза пунктами пропуску через державний кордон України у випадках, визначених законодавством";
б) у статтях 12 та 26 слова "та іншого майна" виключити;
2) У Законі України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст.208, № 45, ст. 357; 2007 р., № 33, ст. 442; 2009 р., № 10-11, ст.137):
а) в абзаці третьому частини першої статті 2, частинах другій та четвертій статті 10, пункті 6 статті 19, пунктах 8 та 33 частини першої статті 20 слова "та іншого майна" виключити;
б) у статті 19:
у пункті 8 слова „в’їзду в Україну або виїзду з України осіб" замінити словами „перетинання державного кордону України особами";
у пункті 13 слова „з Державною митною службою та Міністерством транспорту України" замінити словами „митними органами та керівниками відповідних підприємств, на території яких розміщено пункти пропуску через державний кордон";
в) у частині першій статті 20:
у пункті 4 слова „в’їзду в Україну або виїзду з України" замінити словами „перетинання державного кордону України";
у пункті 8 слова „в’їзд в Україну або на виїзд з України осіб" замінити словами „перетинання особами державного кордону України";
доповнити пунктом 46 такого змісту:
"46) у порядку, визначеному міжнародними договорами України, здійснювати спільний прикордонний контроль та інші заходи з охорони державного кордону на території суміжних держав";
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Внести зміни до таких законів України:
1) у Законі України "Про державний кордон України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 2, ст. 5; 2003 р., № 27, ст. 209):
а) частину другу статті 9 доповнити словами "а також поза пунктами пропуску через державний кордон України у випадках, визначених законодавством";
б) у статтях 12 та 26 слова "та іншого майна" виключити;
2) у Законі України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст.208, № 45, ст. 357; 2007 р., № 33, ст. 442; 2009 р., № 10-11, ст.137):
а) в абзаці третьому частини першої статті 2, частинах другій та четвертій статті 10, пункті 6 статті 19, пунктах 8 та 33 частини першої статті 20 слова "та іншого майна" виключити;
б) у статті 19:
у пункті 8 слова „в’їзду в Україну або виїзду з України осіб" замінити словами „перетинання державного кордону України особами";
у пункті 13 слова „з Державною митною службою та Міністерством транспорту України" замінити словами „митними органами та керівниками відповідних підприємств, на території яких розміщено пункти пропуску через державний кордон";
в) у частині першій статті 20:
у пункті 4 слова „в’їзду в Україну або виїзду з України" замінити словами „перетинання державного кордону України";
у пункті 8 слова „в’їзд в Україну або на виїзд з України осіб" замінити словами „перетинання особами державного кордону України";
доповнити пунктом 46 такого змісту:
"46) у порядку, визначеному міжнародними договорами України, здійснювати спільний прикордонний контроль та інші заходи з охорони державного кордону на території суміжних держав";
г) статтю 23 після частини четвертої доповнити двома новими частинами такого змісту:
"З метою попередження корупції військовослужбовцям та працівникам Державної прикордонної служби України під час здійснення прикордонного контролю забороняється:
1) приймати будь-які предмети (речі) від будь-яких осіб та передавати предмети (речі) будь-кому, якщо інше не встановлено законодавством України;
2) надавати будь-кому інформацію про осіб, транспортні засоби, вантажі, що переміщуються через державний кордон, якщо інше не передбачено законом;
3) надавати переваги в перетинанні державного кордону особам, транспортним засобам та вантажам;
4) мати будь-які особисті засоби зв’язку, що не належать Державній прикордонній службі України та не входять до предметів екіпірування прикордонного наряду;
5) мати при собі грошові кошти понад розмір, встановлений спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України.
Зазначені особи зобов’язані на вимогу своїх прямих начальників або посадових чи службових осіб підрозділів внутрішньої безпеки надати можливість перевірити дотримання ними зазначених обмежень".
У зв’язку з цим частини п’яту – сьому вважати відповідно частинами сьомою – дев’ятою;
ґ) статтю 24 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"Привід, затримання та арешт і пов'язані з цим обшук, особистий огляд та огляд речей військовослужбовця, працівника Державної прикордонної служби України під час здійснення ним прикордонного контролю проводиться після закінчення несення ним служби або заміни його іншим військовослужбовцем чи працівником Державної прикордонної служби України, а у разі нагальної необхідності здійснити це невідкладно – лише в присутності уповноваженого представника органу охорони державного кордону".
У зв’язку з цим частини третю – п’яту вважати частинами четвертою – шостою.
3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
2) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
3) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

    -94- Макієнко В.П.
г) статтю 23 після частини четвертої доповнити двома новими частинами такого змісту:
"З метою попередження корупції військовослужбовцям та працівникам Державної прикордонної служби України під час здійснення прикордонного контролю забороняється:
1) приймати будь-які предмети (речі) від будь-яких осіб та передавати предмети (речі) будь-кому, якщо інше не встановлено законодавством України;
2) надавати будь-кому інформацію про осіб, транспортні засоби, вантажі, що прямують через державний кордон, якщо інше не передбачено законом;
3) надавати переваги в перетинанні державного кордону особам, транспортним засобам та вантажам;
4) мати будь-які особисті засоби зв’язку, що не належать Державній прикордонній службі України та не входять до предметів екіпірування прикордонного наряду;
5) мати при собі грошові кошти понад розмір, встановлений спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України.
Зазначені особи зобов’язані на вимогу своїх прямих начальників або посадових чи службових осіб підрозділів внутрішньої безпеки надати можливість перевірити дотримання ними зазначених обмежень".
У зв’язку з цим частини п’яту – сьому вважати відповідно частинами шостою – восьмою;
 
Немає висновку    
    -95- Скибінецький О.М.
ґ) статтю 24 після частини другої доповнити новою такого змісту:
"Привід, затримання та арешт і пов'язані з цим обшук, особистий огляд та огляд речей військовослужбовця, працівника Державної прикордонної служби України під час здійснення ним прикордонного контролю проводиться після закінчення несення ним служби або заміни його іншим військовослужбовцем чи працівником Державної прикордонної служби України, а у разі нагальної необхідності здійснити це невідкладно – лише в присутності уповноваженого представника органу охорони державного кордону".
У зв’язку з цим частини третю – п’яту вважати частинами четвертою – шостою.
 
Немає висновку    
    -96- Скибінецький О.М.
Цей пункт доповнити пунктом такого змісту:
"3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом :
1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
2) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
3) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону".
 
Враховано