Кількість абзаців - 33 Таблиця поправок


Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України щодо колективного сільськогосподарського підприємства (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів
 
   Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів
 
3. України щодо колективного сільськогосподарського
 
   України щодо колективного сільськогосподарського
 
4.

 
-1- Круць М.Ф.
1. назву проекту закону, доповнити словами "та деяких інших видів підприємств"
 
Враховано   підприємства та інших видів підприємств
 
    -2- Кармазін Ю.А.
1.Змінити назву проекту закону, доповнивши словами "та деяких інших видів підприємств".
 
Враховано    
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
7. 1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18-22, ст. 144):
 
   1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № №18-22, ст. 144):
 
8. 1) абзац третій частини першої статті 63 виключити;
 
-3- Круць М.Ф.
2. пункт 1 статті 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: " 1) абзац 3 та 6 частини першої статті 63 виключити".
 
Враховано   абзаци третій та шостий частини першої статті 63 виключити;
 
    -4- Кармазін Ю.А.
2.Виключити абзац 6 частини 1 статті 63
 
Враховано    
9. 2) назву глави 10 викласти у такій редакції:
 
   2) назву глави 10 викласти в такій редакції:
 
10. "Глава 10
 
   "Глава 10
 
11. ПІДПРИЄМСТВА КООПЕРАЦІЇ, ОБ’ЄДНАНЬ
 
   ПІДПРИЄМСТВА КООПЕРАЦІЇ, ОБ’ЄДНАНЬ
 
12. ГРОМАДЯН ТА РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ";
 
   ГРОМАДЯН ТА РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ";
 
13. 3) статтю 93 виключити;
 
   3) статтю 93 виключити;
 
14. 4) у першому реченні частини першої статті 100 слово "колективну" виключити;
 
   4) у першому реченні частини першої статті 100 слово "колективну " виключити;
 
15. 5) у першому реченні абзацу першого частини п’ятої статті 111 слова "і є однією з форм колективної власності" виключити.
 
   5) у першому реченні абзацу першого частини п’ятої статті 111 слова "і є однією з форм колективної власності " виключити.
 
16. 2. У Законі України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 41, ст. 188; 2005 р., № 16, ст. 259):
 
   3. У Законі України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі " (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 41, ст. 188; 2005 р., № 16, ст. 259):
 
17. 1) у частині четвертій статті 3 слова "колективні сільськогосподарські підприємства, " виключити;
 
   1) у частині четвертій статті 3 слова "колективні сільськогосподарські підприємства " виключити;
 
18. 2) у частині першій статті 4 слово ", колективними" виключити;
 
   2) у частині першій статті 4 слово "колективними " виключити;
 
19. 3) у тексті статей 5, 6, 8 і 10 слова "колективне сільськогосподарське підприємство" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "виробничий кооператив" у відповідному відмінку і числі.
 
   3) у тексті статей 5, 6, 8 і 10 слова "колективне сільськогосподарське підприємство" в усіх відмінках і числах замінити словами "виробничий кооператив" у відповідному відмінку і числі.
 
20. 3. У Законі України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122; 2004 р., № 19, ст. 254; 2005 р., № 16, ст. 258) виключити:
 
   4. У Законі України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122; 2006 р., № № 9-11, ст. 96; 2007 р.,№№ 7-8, ст. 66, 2008 р., №№ 5-8 ст. 78, №№ 27-28, ст. 253):
 
21. 1) в абзаці третьому частини другої статті 3 слово "колгоспів, ";
 
   1) в абзаці третьому частини другої статті 3 слово "колгоспів " виключити;
 
22. 2) у частині другій статті 15 слова "колективних підприємств, ".
 
-5- Ткач Р.В.
Розділ 1 законопроекту доповнити частиною 4 наступного змісту:
"4.У Законні України "Про споживчу кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 30, ст.. 414, 415; № 48, ст.. 657; 1993 р., № 17, ст. 184; № 26, ст.. 277; № 29, ст. 308; 2000 р., № 27, ст.. 213; 2001 р., № 30, ст. 141; 2002 р., № 16, ст.. 114; 2002 р., № 29, ст.194; 2003 р., № 30, ст. 247; 2004 р., № 13, ст.. 181):
1)із частини другої статті 6 виключити слова "колективні сільськогосподарські підприємства";
2)частину першу статті 9 викласти у наступній редакції:
"Власність споживчої кооперації складається з власності споживчих товариств, спілок (об’єднань), підпорядкованих їм підприємств і організацій та їх спільної власності. Кожний член споживчого товариства має свою частку в його майні, яка визначається розмірами обов’язкового пайового та інших внесків, а також нарахованих на них дивідендів.
Володіння, користування та розпорядження власністю споживчої кооперації здійснюють її органи відповідно до установчих документів товариств, спілок (об’єднань)".
3) у частині третій статті 11 виключити слова "колективних сільськогосподарських підприємств".
 
Враховано   2) у частині другій статті 15 слова "колективних підприємств " виключити.
2. У Законі України "Про споживчу кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 30, ст. 414; 2005 р., № 16, ст. 259):
1) у пункті 2 статті 6 слова "колективні сільськогосподарські підприємства" виключити;
2) пункт 1 статті 9 викласти в такій редакції: 1. Власність споживчої кооперації складається з власності споживчих товариств, спілок (об’єднань), підпорядкованих їм підприємств і організацій та їх спільної власності. Кожний член споживчого товариства має свою частку в його майні, яка визначається розмірами обов’язкового пайового та інших внесків, а також нарахованих на них дивідендів.
Володіння, користування та розпорядження власністю споживчої кооперації здійснюють її органи відповідно до установчих документів товариств, спілок (об’єднань)";
3) в абзаці першому пункту 3 статті 11 слова "колективних сільськогосподарських підприємств" виключити.
 
    -6- Кармазін Ю.А.
3.Із частини 2 статті 6 Закону України "Про споживчу кооперацію" виключити слова
"колективні сільськогосподарські підприємства".
4.Частину 1 статті 9 Закону України "Про споживчу кооперацію" викласти у наступній редакції: "Власність споживчої кооперації складається з власності споживчих товариств, спілок, підпорядкованих їм підприємств і організацій та їх спільної власності. Кожний член споживчого товариства має свою частку в його майні, яка визначається розмірами обов’язкового пайового та інших внесків, а також нарахованих на них відсотків".
5.У частині 3 статті 11 Закону України "Про споживчу кооперацію" виключити слова "колективних сільськогосподарських підприємств".
 
Враховано    
23. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
24. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.
 
-7- Круць М.Ф.
3.статтю 1 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції: " 11. Цей Закон нбирає чинності з 1 січня 2010 року".
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року;
 
    -8- Кармазін Ю.А.
6.Пункт 1 розділу ІІ "Прикінцеві положення" "1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року." викласти у наступній редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.".
 
Відхилено    
25. 2. Правонаступникам реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств до набрання чинності цим Законом завершити у встановленому законодавством порядку виділення майнових паїв в натурі колишнім членам таких підприємств.
 
-9- Кармазін Ю.А.
7.Пункт 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" викласти у наступній редакції:
2. Правонаступникам колективних сільськогосподарських підприємств, реорганізованих до набрання до набрання чинності цим Законом, завершити у встановленому законодавством порядку виділення майнових паїв в натурі колишнім членам таких підприємств".
 
Відхилено   2. Правонаступникам реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств до набрання чинності цим Законом завершити у встановленому законодавством порядку виділення майнових паїв у натурі колишнім членам таких підприємств.
 
26. 3. Документом, що посвідчує право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства, є свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства.
 
   3. Документом, що посвідчує право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства, є свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства.
 
27. 4. Колективні сільськогосподарські підприємства, які утворено до набрання чинності цим Законом, зобов'язані протягом року з дня набрання чинності цим Законом привести свої установчі документи у відповідність з цим Законом.
 
-10- Кармазін Ю.А.
8.Абзац 1 пункту 4 розділу ІІ "Прикінцеві положення" викласти у наступній редакції: "Колективні сільськогосподарські підприємства та інші колективні підприємства та підприємства, засновані на змішаній формі власності, які утворено до набрання чинності цим Законом, зобов’язані, протягом року з дня набрання чинності цим Законом, бути перетворені у інші види юридичних осіб або ліквідовані. Вказані підприємства звільняються від сплати державного мита при оформленні установчих документів".
 
Відхилено   4. Колективні сільськогосподарські підприємства, утворені до набрання чинності цим Законом, зобов'язані протягом року з дня набрання чинності цим Законом привести свої установчі документи у відповідність з цим Законом.
 
28. До приведення установчих документів у відповідність з цим Законом колективні сільськогосподарські підприємства керуються положеннями діючих статутів у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
   До приведення установчих документів у відповідність з цим Законом колективні сільськогосподарські підприємства керуються положеннями діючих статутів у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
29. 5. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   ІІ. Визнати такими, що втратили чинність:
 
30. Закон України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 20, ст. 272, № 48, ст. 658; 1993 р., № 17, ст. 184, № 24, ст. 254, № 26, ст. 277; 1994 р., № 3, ст. 14; 1996 р., № 50, ст. 280; 2001 р., № 31, ст. 146; 2002 р., № 16, ст. 114; 2003 р., № 23, ст. 146; 2005 р., № 16, ст. 259);
 
   1) Закон України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 20, ст. 272, № 48, ст. 658; 1993 р., № 17, ст. 184, № 24, ст. 254, № 26, ст. 277; 1994 р., № 5, ст. 14; 1996 р., № 50, ст. 280; 2001 р., № 31, ст. 146; 2002 р., № 16, ст. 114; 2003 р., № 23, ст. 146, № 30, ст. 247; 2005 р., № 16, ст. 259);
 
31. постанову Верховної Ради України від 14 лютого 1992 року
 
   2) постанову Верховної Ради України № 2115 "Про порядок введення в дію
 
32. № 2115-ХІІ "Про порядок введення в дію Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 20, ст. 273).

   Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 20, ст. 273).