Кількість абзаців - 76 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зміцнення фінансово - бюджетної дисципліни (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни
 
   Проект
Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:   -1- Куликов К.Б.
Внести до тексту законопроекту необхідні технічні правки з метою дотримання вимог законодавчої техніки.
 
Враховано   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
3. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
4. 1) доповнити статтю 38 після частини першої новою частиною такого змісту:   -2- Куликов К.Б.
Абзац перший пункту 1) статті 1 законопроекту замінити абзацами такого змісту:
«1) у статті 38:
у частині першій слова «коли справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу підвідомчі суду (судді)» замінити словами „передбачених частинами другою та третьою цієї статті»;
частину другу доповнити словами «за винятком випадку, передбаченого частиною третьою цієї статті»;
після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:».
 
Враховано   1) у статті 38:
у частині першій слова «коли справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу підвідомчі суду (судді)» замінити словами „передбачених частинами другою та третьою цієї статті»;
частину другу доповнити словами «за винятком випадку, передбаченого частиною третьою цієї статті»;
після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
    -3- Кармазін Ю.А.
У пункті 1) статті 1 законопроекту:
- абзац перший замінити таким текстом:
«1) у статті 38:
у частині першій слова «може» і «вчинення» замінити відповідно словами «повинно» і «вчинення та/або виявлення»;
доповнити після частини першої частиною такого змісту:»;
- в абзаці другому слово «може» замінити словом «повинно».
 
Відхилено    
5. «Адміністративне стягнення за порушення законодавства з фінансових питань, бюджетного законодавства та законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти може бути накладено не пізніше ніж через два місяці з дня виявлення правопорушення, але не пізніше ніж через один рік з дня вчинення правопорушення.».
 
-4- Шлемко Д.В.
В абзаці другому пункту 1) статті 1 законопроекту слова «але не пізніше ніж через один рік з дня вчинення правопорушення» виключити.
 
Враховано   «Адміністративне стягнення за порушення законодавства з фінансових питань, бюджетного законодавства та законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти може бути накладено не пізніше ніж через два місяці з дня виявлення правопорушення».
 
6. У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
 
-5- Белоусова І.А.
Абзац третій пункту 1) статті 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«У зв’язку з цим частини другу та третю вважати частиною третьою та четвертою».
 
Враховано частково   У зв’язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п’ятою;
 
7. 2) статті 164-2, 164-12 і 184-1 викласти у такій редакції:
 
-6- Куликов К.Б.
У пункті 2) статті 1 виключити зміни до статті 164-12 (враховано у прийнятому Законі України від 23.06.2009 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»).
 
Враховано   2) статті 164-2 і 184-1 викласти в такій редакції:
 
8. «Стаття 164-2. Порушення законодавства з фінансових питань
 
   «Стаття 164-2. Порушення законодавства з фінансових питань
 
9. Порушення встановлених законодавством вимог щодо організації та ведення бухгалтерського обліку, складення і подання фінансової звітності, ведення касових операцій, а також несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризації грошових коштів, матеріальних цінностей, інших активів і зобов’язань -
 
   Порушення встановлених законодавством вимог щодо організації та ведення бухгалтерського обліку, складення і подання фінансової звітності, ведення касових операцій, а також несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризації грошових коштів, матеріальних цінностей, інших активів і зобов’язань -
 
10. тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-7- Шлемко Д.В.
В абзаці четвертому пункту 2 статі 1 слова „п’ятнадцяти до двадцяти п’яти» замінити словами „сорока п’яти до шістдесяти».
 
Враховано   тягнуть за собою накладення штрафу від сорока п’яти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -8- Белоусова І.А.
В абзаці четвертому пункту 2) статті 1 законопроекту слова «від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти» замінити словами «від ста до ста двадцяти п’яти».
 
Враховано частково    
    -9- Палиця І.П.
В абзаці четвертому пункту 2) статті 1 законопроекту слова «п’ятнадцяти до двадцяти п’яти» замінити словами «восьми до дванадцяти».
 
Відхилено    
    -10- Белоусова І.А.
Після абзацу четвертого пункту 2) статті 1 доповнити текстом такого змісту:
«Ті самі дії, вчинені особою, яку було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, —
тягнуть за собою накладення штрафу від ста двадцяти п’яти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено    
11. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, -
 
-11- Куликов К.Б.
Абзац п’ятий пункту 2) статті 1 викласти у такій редакції:
«Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -».
 
Враховано   Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
 
12. тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-12- Шлемко Д.В.
В абзаці шостому пункту 2 статті 1 слова „двадцяти до тридцяти» замінити словами „шістдесяти до сімдесяти».
 
Враховано   тягнуть за собою накладення штрафу від шістдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -13- Белоусова І.А.
В абзаці шостому пункту 2) статті 1 законопроекту слова «від двадцяти до тридцяти» замінити словами «від ста п’ятдесяти до двохсот».
 
Враховано частково    
    -14- Палиця І.П.
В абзаці шостому пункту 2) статті 1 законопроекту слова «двадцяти до тридцяти» замінити словами «десяти до п’ятнадцяти».
 
Відхилено    
    -15- Белоусова І.А.
Після абзацу шостого пункту 2) статті 1 доповнити текстом такого змісту:
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було неодноразово піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, —
тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено    
13. Порушення встановлених законодавством порядку або строків зберігання первинних облікових документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності -
 
   Порушення встановлених законодавством порядку або строків зберігання первинних облікових документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності -
 
14. тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-16- Шлемко Д.В.
В абзаці восьмому пункту 2 статті 1 слова „двадцяти до тридцяти п’яти» замінити словами „шістдесяти до сімдесяти п’яти».
 
Враховано   тягнуть за собою накладення штрафу від шістдесяти до сімдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -17- Белоусова І.А.
В абзаці восьмому пункту 2) статті 1 законопроекту слова «від двадцяти до тридцяти п’яти» замінити словами «від ста п’ятдесяти до ста сімдесяти п’яти».
 
Враховано частково    
    -18- Палиця І.П.
В абзаці восьмому пункту 2) статті 1 законопроекту слова «двадцяти до тридцяти п’яти» замінити словами «десяти до сімнадцяти».
 
Відхилено    
    -19- Белоусова І.А.
Після абзацу восьмого пункту 2) статті 1 доповнити текстом такого змісту:
«Ті самі дії, вчинені особою, яку було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині третій цієї статті, —
тягнуть за собою накладення штрафу від ста сімдесяти п’яти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено    
15. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині третій цієї статті, -
 
-20- Куликов К.Б.
Абзац дев’ятий пункту 2) статті 1 викласти у такій редакції:
«Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -».
 
Враховано   Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
 
16. тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-21- Шлемко Д.В.
В абзаці десятому пункту 2 статті 1 слова „тридцяти до сорока» замінити словами „сімдесяти п’яти до вісімдесяти п’яти».
 
Враховано   тягнуть за собою накладення штрафу від сімдесяти п’яти до вісімдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -22- Белоусова І.А.
В абзаці десятому пункту 2) статті 1 законопроекту слова «від тридцяти до сорока» замінити словами «від двохсот до двохсот двадцяти п’яти».
 
Враховано частково    
    -23- Палиця І.П.
В абзаці десятому пункту 2) статті 1 законопроекту слова «тридцяти до сорока» замінити словами «від п’ятнадцяти до двадцяти».
 
Відхилено    
    -24- Белоусова І.А.
Після абзацу десятого пункту 2) статті 1 доповнити текстом такого змісту:
«Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було неодноразово піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині третій цієї статті, —
тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот двадцяти п’яти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено    
17. Відсутність бухгалтерського обліку, внесення недостовірних даних до первинних облікових документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, -
 
   Відсутність бухгалтерського обліку, внесення недостовірних даних до первинних облікових документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності -
 
18. тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-25- Шлемко Д.В.
В абзаці дванадцятому пункту 2 статті 1 слова „двадцяти до сорока» замінити словами „сімдесяти до вісімдесяти п’яти».
 
Враховано   тягнуть за собою накладення штрафу від сімдесяти до вісімдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною п’ятою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від вісімдесяти п’яти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -26- Белоусова І.А.
В абзаці дванадцятому пункту 2) статті 1 законопроекту слова «від двадцяти до сорока» замінити словами «від двохсот до трьохсот».
 
Враховано частково    
    -27- Палиця І.П.
В абзаці дванадцятому пункту 2) статті 1 законопроекту слова «двадцяти до сорока» замінити словами «п’ятнадцяти до двадцяти п’яти».
 
Відхилено    
    -28- Куликов К.Б.
У пункті 2) статті 1 після абзацу дванадцятого включити нові абзаци такого змісту:
«Дії, передбачені частиною п’ятою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від вісімдесяти п’яти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Враховано    
19. Невжиття заходів для відшкодування здійснених з порушенням законодавства витрат, що спричинили заподіяння шкоди та/або призвели до недостач, -
 
-29- Куликов К.Б.
Абзац тринадцятий викласти у такій редакції:
«Невжиття уповноваженою на те посадовою особою передбачених законодавством заходів щодо відшкодування недостач чи здійснених з порушенням законодавства витрат, виявлених органами державної контрольно-ревізійної служби за результатами державного фінансового контролю, -».
 
Враховано   Невжиття уповноваженою на те посадовою особою передбачених законодавством заходів щодо відшкодування недостач чи здійснених з порушенням законодавства витрат, виявлених органами державної контрольно-ревізійної служби за результатами державного фінансового контролю, -
 
20. тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-30- Шлемко Д.В.
В абзаці чотирнадцятому пункту 2 статті 1 слова „тридцяти п’яти до п’ятдесяти» замінити словами „вісімдесяти до дев’яноста».
 
Враховано   тягнуть за собою накладення штрафу від вісімдесяти до дев’яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -31- Палиця І.П.
В абзаці чотирнадцятому пункту 2) статті 1 законопроекту слова «тридцяти п’яти до п’ятдесяти» замінити словами «сімнадцяти до тридцяти».
 
Відхилено    
21. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частинах п’ятій і шостій цієї статті, -
 
-32- Куликов К.Б.
Абзац п’ятнадцятий пункту 2) статті 1 викласти у такій редакції:
«Дії, передбачені частиною сьомою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -».
 
Враховано   Дії, передбачені частиною сьомою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
 
22. тягнуть за собою накладення штрафу від сорока до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
-33- Шлемко Д.В.
В абзаці шістнадцятому пункту 2 статті 1 слова „сорока до шістдесяти» замінити словами „дев’яноста до ста».
 
Враховано   тягнуть за собою накладення штрафу від дев’яноста до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
    -34- Палиця І.П.
В абзаці шістнадцятому пункту 2) статті 1 законопроекту слова «сорока до шістдесяти» замінити словами «тридцяти п’яти до п’ятдесяти».
 
Відхилено    
23. «Стаття 164-12. Порушення бюджетного законодавства
 
      
24. Включення недостовірних даних до бюджетних запитів, що призвело до затвердження в кошторисі необґрунтованих обсягів коштів, здійснення за рахунок державних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг з порушенням установлених законодавством вимог, порушення встановленого Бюджетним кодексом України порядку проведення операцій, пов’язаних з бюджетними коштами, -
 
      
25. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
26. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, -
 
      
27. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
28. Взяття бюджетних зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань або з їх перевищенням, невиконання вимог законодавства щодо зарахування надходжень до відповідних бюджетів, здійснення бюджетними установами запозичень у будь-якій формі або надання за рахунок бюджетних коштів позичок юридичним чи фізичним особам, крім випадків, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, невиконання вимог законодавства щодо повернення бюджетних коштів, отриманих на поворотній основі, розміщення бюджетних коштів на рахунках поза системою рахунків Державного казначейства України, якщо інше не встановлено законом, -
 
      
29. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від сорока до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
30. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з правопорушень, зазначених у частині третій цієї статті, -
 
      
31. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від сімдесяти до вісімдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
32. Здійснення видатків, не віднесених до відповідних бюджетів Бюджетним кодексом України, витрачання бюджетних коштів на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, установленим законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет на відповідний рік, виділеним бюджетним асигнуванням, кошторису чи плану використання бюджетних коштів, напрямам використання бюджетних коштів, визначених у встановленому порядку, недодержання порядку використання коштів з резервного фонду бюджету, здійснення протягом бюджетного періоду видатків на утримання бюджетних установ одночасно з різних бюджетів, крім випадків, передбачених Бюджетним кодексом України, -
 
      
33. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від сімдесяти до вісімдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
34. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з правопорушень, зазначених у частині п’ятій цієї статті, -
 
      
35. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від вісімдесяти п’яти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
      
36. «Стаття 184-1. Неправомірне використання та списання державного або комунального майна
 
-35- Кармазін Ю.А.
У пункті 2) статті 1 (щодо змін до статті 184-1):
у назві слово «списання» замінити словами «відчуження (списання)»;
в абзаці першому слова «відчуження чи списання» замінити словами «відчуження (списання)»;
в абзаці другому слова «від двох з половиною до п’яти» замінити словами «в розмірі двадцяти»
 
Враховано в іншій редакції  «Стаття 184-1. Неправомірне використання, відчуження або списання державного чи комунального майна
 
37. Використання посадовою особою державного, комунального майна в неслужбових цілях або неправомірне його відчуження чи списання, якщо це завдало державі, територіальній громаді шкоди на суму, що не перевищує п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, -
 
   Використання посадовою особою державного чи комунального майна в неслужбових цілях, неправомірне його відчуження або списання, якщо це завдало державі, територіальній громаді шкоди на суму, що не перевищує п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, -
 
38. тягне за собою накладення штрафу від двох з половиною до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
-36- Шлемко Д.В.
В абзаці другому пропонованої пунктом 2 статті 1 редакції статті 184-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення слова „двох з половиною до п’яти» замінити словами „десяти до двадцяти».
 
Враховано   тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
    -37- Палиця І.П.
В абзаці тридцять другому пункту 2) статті 1 (стосовно змін до статті 184-1) у другому абзаці слова «двох з половиною до п’яти» замінити словами «п’яти до десяти».
 
Враховано частково    
39. 3) доповнити Кодекс статтею 188-27 такого змісту:
 
-38- Куликов К.Б.
У пунктах 3) та 4) статті 1 законопроекту цифри «188-27»- замінити цифрами «188-32».
 
Враховано   3) доповнити статтею 188-32 такого змісту:
 
40. «Стаття 188-27. Перешкоджання посадовим особам державної контрольно-ревізійної служби у здійсненні державного фінансового контролю
 
-39- Куликов К.Б.
У пункті 3) статті 1 назву та абзац перший статті 188-27 викласти у такій редакції:
«Невиконання законних вимог посадових осіб органів державної контрольно-ревізійної служби
Невиконання законних вимог посадових осіб органів державної контрольно-ревізійної служби або створення перешкод цим особам при проведенні державного фінансового аудиту, перевірок державних закупівель та інспектування, а також пов’язаних з ними зустрічних звірок -».
 
Враховано   «Стаття 188-32. Невиконання законних вимог посадових осіб органів державної контрольно-ревізійної служби
 
41. Перешкоджання посадовим особам державної контрольно-ревізійної служби у проведенні державного фінансового аудиту, перевірок державних закупівель та інспектування, а також пов’язаних з ними зустрічних звірок, невиконання законних вимог органів державної контрольно-ревізійної служби -
 
   Невиконання законних вимог посадових осіб органів державної контрольно-ревізійної служби або створення перешкод цим особам при проведенні державного фінансового аудиту, перевірок державних закупівель та інспектування, а також пов’язаних з ними зустрічних звірок -
 
42. тягне за собою накладення штрафу від сімдесяти до вісімдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від сімдесяти до вісімдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
43. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, -
 
-40- Куликов К.Б.
Абзац п’ятий пункту 3) статті 1 викласти у такій редакції:
«Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -».
 
Враховано   Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
 
44. тягнуть за собою накладення штрафу від вісімдесяти п’яти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від вісімдесяти п’яти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
45. 4) доповнити частину першу статті 234-1 після слова і цифр « (стаття 166-6)» словами і цифрами «, перешкоджання посадовим особам державної контрольно-ревізійної служби у здійсненні державного фінансового контролю (стаття 188-27)»;
 
-41- Куликов К.Б.
У пункті 4) статті 1 слова «після слова і цифр « (стаття 166-6)» виключити, слова «перешкоджання посадовим особам державної контрольно-ревізійної служби у здійсненні державного фінансового контролю» замінити словами «невиконанням законних вимог посадових осіб органів державної контрольно-ревізійної служби».
 
Враховано   4) частину першу статті 234-1 доповнити словами і цифрами «невиконанням законних вимог посадових осіб органів державної контрольно-ревізійної служби (стаття 188-32)»;
 
46. 5) доповнити абзац тридцять п’ятий пункту 1 частини першої статті 255 після цифр «164-14» цифрами «, 184-1 «.
 
-42- Кармазін Ю.А.
Куликов К.Б.
У пункті 5) статті 1 слова «абзац тридцять п’ятий» замінити словами «абзац тридцять четвертий».
 
Враховано в іншій редакції  5) абзац пункту 1 частини першої статті 255 «органів державної контрольно-ревізійної служби України (статті 164-12, 164-14)» після цифр «164-14» доповнити цифрами «184-1 «.
 
47. 2. У примітці до статті 210 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 - 26, ст. 131):
 
   2. У примітці до статті 210 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 - 26, ст. 131):
 
48. у пункті 2 слово «тисячу» замінити словом «п’ятсот»;
у пункті 3 слова «три тисячі» замінити словами «тисячу п’ятсот».
 
-43- Осика С.Г.
Павленко С.Г.
Статтю 2 законопроекту доповнити частиною наступного змісту:
«Доповнити Кримінальний кодекс України статтею 366 - 1 такого змісту:
Стаття 366-1 Порушення законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність
Порушення встановлених законодавством вимог щодо організації та ведення бухгалтерського обліку, складення і подання фінансової звітності тобто відсутність бухгалтерського обліку або умисне внесення службовою особою до документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності завідомо неправдивих відомостей, підроблення документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також умисне складання і подання завідомо неправдивих документів з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб -
карається штрафом до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Те саме діяння, якщо воно вчинене повторно протягом року або групою осіб та спричинило шкоду державі або власникам у особливо великих розмірах -
карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Примітка 1. У цій статті в особливо великих розмірах визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину».
 
Відхилено   у пункті 2 слово «тисячу» замінити словом «п’ятсот»;
у пункті 3 слова «три тисячі» замінити словами «тисячу п’ятсот».
 
49. 3. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18-22, ст. 144):
 
-44- Шлемко Д.В.
Статтю 3 після абзацу першого доповнити частинами такого змісту:
«1) статтю 22 доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
«11. Господарські товариства, державна частка у статутному фонді яких становить сто відсотків, крім державних банків, можуть бути засновниками та учасниками підприємств, у тому числі господарських товариств, входити в об’єднання підприємств, придбавати акції та інші цінні папери лише за погодженням з відповідним суб’єктом управління об’єктами державної власності у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, крім випадків, визначених законом.
Державні підприємства можуть входити в об’єднання підприємств та придбавати цінні папери лише за погодженням з відповідним суб’єктом управління об’єктами державної власності у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, крім випадків, визначених законом.
Інші господарські товариства - суб’єкти господарювання державного сектору економіки можуть бути засновниками та учасниками підприємств, у тому числі господарських товариств, входити в об’єднання підприємств, придбавати акції та інші цінні папери виключно за результатами розгляду зазначеного питання уповноваженим установчими документами органом відповідного господарського товариства. До складу такого органу включається представник відповідного суб’єкта управління об’єктом державної власності у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
2) статтю 24 доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. Господарські товариства, частка комунальної власності у статутному фонді яких становить сто відсотків, і комунальні підприємства можуть бути засновниками та учасниками підприємств, у тому числі господарських товариств, входити в об’єднання підприємств, придбавати акції та інші цінні папери лише за погодженням з відповідним органом місцевого самоврядування у встановленому ним порядку, крім випадків, визначених законом.
Інші господарські товариства - суб’єкти господарювання комунального сектору економіки можуть бути засновниками та учасниками підприємств, у тому числі господарських товариств, входити в об’єднання підприємств, придбавати акції та інші цінні папери виключно за результатами розгляду зазначеного питання уповноваженим установчими документами органом відповідного господарського товариства. До складу такого органу включається представник відповідного органу місцевого самоврядування у порядку, встановленому відповідним органом місцевого самоврядування».
 
Враховано   3. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):
1) статтю 22 доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
«11. Господарські товариства, державна частка у статутному фонді яких становить сто відсотків, крім державних банків, можуть бути засновниками та учасниками підприємств, у тому числі господарських товариств, входити до об’єднань підприємств, придбавати акції та інші цінні папери лише за погодженням з відповідним суб’єктом управління об’єктами державної власності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, крім випадків, визначених законом.
Державні підприємства можуть входити до об’єднань підприємств та придбавати цінні папери лише за погодженням з відповідним суб’єктом управління об’єктами державної власності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, крім випадків, визначених законом.
Інші господарські товариства - суб’єкти господарювання державного сектору економіки можуть бути засновниками та учасниками підприємств, у тому числі господарських товариств, входити до об’єднань підприємств, придбавати акції та інші цінні папери виключно за результатами розгляду зазначеного питання уповноваженим установчими документами органом відповідного господарського товариства. До складу такого органу включається представник відповідного суб’єкта управління об’єктом державної власності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
2) статтю 24 доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. Господарські товариства, частка комунальної власності у статутному фонді яких становить сто відсотків, і комунальні підприємства можуть бути засновниками та учасниками підприємств, у тому числі господарських товариств, входити до об’єднань підприємств, придбавати акції та інші цінні папери лише за погодженням з відповідним органом місцевого самоврядування у встановленому ним порядку, крім випадків, визначених законом.
Інші господарські товариства - суб’єкти господарювання комунального сектору економіки можуть бути засновниками та учасниками підприємств, у тому числі господарських товариств, входити до об’єднань підприємств, придбавати акції та інші цінні папери виключно за результатами розгляду зазначеного питання уповноваженим установчими документами органом відповідного господарського товариства. До складу такого органу включається представник відповідного органу місцевого самоврядування в порядку, встановленому відповідним органом місцевого самоврядування»;
 
50. доповнити статтю 63 частиною десятою такого змісту:
 
   3) статтю 63 доповнити частиною десятою такого змісту:
 
51. «10. Бюджетні установи та комунальні підприємства не можуть бути засновниками та учасниками підприємств, крім випадків, передбачених законом.»;
 
-45- Шлемко Д.В.
В абзаці третьому статті 3 (щодо змін до статті 63) слова „комунальні підприємства не можуть бути засновниками та учасниками підприємств» замінити словами „державні підприємства не можуть бути засновниками та учасниками підприємств, в тому числі господарських товариств».
 
Враховано   «10. Бюджетні установи та державні підприємства не можуть бути засновниками та учасниками підприємств, у тому числі господарських товариств, крім випадків, передбачених законом».
 
    -46- Шлемко Д.В.
Статтю 3 законопроекту доповнити частиною такого змісту:
«перше речення частини третьої статті 86 викласти у такій редакції: «Забороняється використовувати для формування статутного (складеного) капіталу господарського товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, векселі, майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом».
 
Враховано в іншій редакції (у прийнятому законі від 23.06.2009 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»)   
52. доповнити частину першу статті 165 абзацами такого змісту:
 
-47- Шлемко Д.В.
Абзаци четвертий, п’ятий і шостий статті 3 (щодо змін до статті 165) виключити
 
Враховано      
53. «Державні, комунальні підприємства та господарські товариства, частка держави чи територіальної громади у статутному фонді яких становить сто відсотків (крім державних банків), можуть придбавати акції та інші цінні папери лише за погодженням з відповідним органом - Кабінетом Міністрів України, Фондом державного майна, уповноваженим органом управління чи органом місцевого самоврядування. Порядок погодження питання придбання акцій та інших цінних паперів визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-48- Белоусова І.А.
Абзац п’ятий статті 3 законопроекту викласти у такій редакції:
«Державні та комунальні комерційні підприємства і господарські товариства, частка держави чи територіальної громади у статутному фонді яких становить сто відсотків (крім державних банків), можуть придбавати акції та інші цінні папери лише за погодженням з відповідним органом — Кабінетом Міністрів України, Фондом державного майна, уповноваженим органом управління чи органом місцевого самоврядування. Порядок погодження питання придбання акцій та інших цінних паперів державними комерційними підприємствами та господарськими товариствами частка держави у статутному фонді яких становить сто відсотків визначається Кабінетом Міністрів України.
Порядок погодження питання придбання акцій та інших цінних паперів комунальними комерційними підприємствами та господарськими товариствами частка територіальної громади у статутному фонді яких становить сто відсотків визначається відповідним органом місцевого самоврядування.
 
Враховано частково (у статті 3 законопроекту щодо змін до статей 22 і 24 Господарського кодексу України)     
    -49- Кармазін Ю.А.
В абзаці п’ятому статті 3 слова «сто відсотків (крім державних банків)» замінити словами «не менше двадцяти п’яти відсотків».
 
Відхилено    
54. Інші господарські товариства - суб’єкти господарювання державного та комунального секторів економіки можуть придбавати акції та інші цінні папери виключно за результатами розгляду зазначеного питання органом, уповноваженим установчими документами, відповідного господарського товариства, до складу якого в установленому порядку входить представник держави. Протокол засідання такого органу з цього питання надсилається протягом двох робочих днів відповідному органу управління об’єктами державної власності.».
 
-50- Белоусова І.А.
Абзац шостий статті 3 законопроекту викласти у такій редакції:
Господарські товариства, частка держави чи територіальної громади у статутному фонді яких становить менше ста відсотків, можуть придбавати акції та інші цінні папери виключно за рішенням органу, уповноваженим установчими документами відповідного господарського товариства, до складу якого в установленому порядку входить представник держави або органу місцевого самоврядування. Протокол засідання такого органу з цього питання надсилається протягом двох робочих днів відповідному органу управління об’єктами державної або комунальної власності».
 
Враховано в іншій редакції (у статті 3 законопроекту щодо змін до статей 22 і 24 Господарського кодексу України)     
    -51- Кармазін Ю.А.
В абзаці шостому статті 3 слова «надсилається паротягом двох робочих днів» замінити словами «невідкладно після цього засідання надсилається».
 
Відхилено    
55. 4. Частину третю статті 13 Закону України «Про господарські товариства» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 1994 р., № 3, ст. 11; 1995 р., № 14, ст. 93; 2007 р., № 33, ст. 440) викласти у такій редакції:
 
-52- Куликов К.Б.
Статтю 4 виключити (відповідна норма передбачена у прийнятому Законі України від 23.06.2009 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»).
 
Враховано      
56. «Забороняється використовувати для формування статутного (складеного) капіталу товариства бюджетні кошти, кошти, одержані на умовах їх повернення, векселі, майно державних та комунальних підприємств, яке відповідно до законодавства не підлягає приватизації, казенних підприємств та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом.».
 
-53- Шлемко Д.В.
В абзаці другому статті 4 законопроекту слова «товариства, бюджетні кошти, кошти, одержані на умовах їх повернення, векселі, майно державних та комунальних підприємств, яке відповідно до законодавства не підлягає приватизації, казенних підприємств» замінити словами «господарського товариства, бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, векселі, майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації».
 
Враховано в іншій редакції (у прийнятому законі від 23.06.2009 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»)     
57. 5. У Законі України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110; 2002 р., № 17, ст. 117; 2005 р., № 10, ст. 187; 2006 р., № 14, ст. 117, № 35, ст. 296):
 
   4. У Законі України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110; 2005 р., № 10, ст. 187; 2006 р., № 14, ст. 117):
 
58. пункт 12 статті 10 викласти у такій редакції:
 
   1) пункт 12 статті 10 викласти в такій редакції:
 
59. «12) проводити у юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які мали правові відносини з підконтрольною установою, а також у інших юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які брали участь у виконанні господарського зобов’язання, плата за яке здійснювалася за рахунок бюджетних коштів або коштів підконтрольних установ (або за відсутності такої оплати за фактично виконане зобов’язання на час проведення зустрічної звірки), зустрічні звірки з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку.»;
 
-54- Белоусова І.А.
В абзаці третьому статті 5 законопроекту слова «відображення в обліку» замінити словами «відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності».
 
Враховано   «12) проводити в юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які мали правові відносини з підконтрольною установою, а також у інших юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які брали участь у виконанні господарського зобов’язання, плата за яке здійснювалася за рахунок бюджетних коштів або коштів підконтрольних установ (або за відсутності такої оплати за фактично виконане зобов’язання на час проведення зустрічної звірки), зустрічні звірки з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з’ясування їх реальності та повноти відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності»;
 
    -55- Палиця І.П.
В абзаці третьому статті 5 розділу І законопроекту слова «а також у інших юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які брали участь у виконанні господарського зобов’язання, плата за яке здійснювалася за рахунок бюджетних коштів або коштів підконтрольних установ (або за відсутності такої оплати за фактично виконане зобов’язання на час проведення зустрічної звірки)» виключити.
 
Відхилено    
60. в частині сімнадцятій статті 11 слова «, які проводяться органами державної контрольно-ревізійної служби, не є контрольними заходами і проводяться у разі виникнення потреби у їх проведенні» замінити словом «проводяться».
 
   2) у частині сімнадцятій статті 11 слова «які проводяться органами державної контрольно-ревізійної служби, не є контрольними заходами і проводяться у разі виникнення потреби у їх проведенні» замінити словом «проводяться».
 
61. 6. Доповнити частину третю статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365) абзацом такого змісту:
 
   5. У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365):
1) частину третю статті 8 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
62. «Знищення первинних документів, регістрів і звітності дозволяється після закінчення встановлених законодавством термінів їх зберігання за умови відсутності порушених кримінальних справ, справ у судах, доказами в яких можуть бути документи, регістри чи звітність, та перевірки стану виконання відповідних господарських операцій державним органом, уповноваженим на здійснення державного фінансового контролю, або за наявності письмового дозволу такого органу на знищення зазначених документів. У іншому разі документи зберігаються до винесення відповідним органом остаточного рішення.».
 
-56- Куликов К.Б.
В абзаці другому статті 6 слова «справ у судах» замінити словами «інших справ у судах».
 
Враховано   «Знищення первинних документів, регістрів і звітності дозволяється після закінчення встановлених законодавством термінів їх зберігання за умови відсутності порушених кримінальних справ, інших справ у судах, доказами в яких можуть бути документи, регістри чи звітність, та перевірки стану виконання відповідних господарських операцій державним органом, уповноваженим на здійснення державного фінансового контролю, або за наявності письмового дозволу такого органу на знищення зазначених документів. У іншому разі документи зберігаються до винесення відповідним органом остаточного рішення»;
2) частину першу статті 10 доповнити словами «та відповідність регістрам бухгалтерського обліку».
 
    -57- Белоусова І.А.
Статтю 6 законопроекту доповнити частиною такого змісту:
«частину першу статті 10 доповнити словами «та відповідність регістрам бухгалтерського обліку».
 
Враховано    
    -58- Осика С.Г.
Павленко С.Г.
Статтю 6 законопроекту доповнити частиною такого змісту:
«Доповнити Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" статтею такого змісту:
«Стаття 16 Відповідальність підприємства за порушення організації та ведення бухгалтерського обліку
Підприємство несе відповідальність за порушення організації та ведення бухгалтерського обліку у відповідності до закону.
При відсутності бухгалтерського обліку, первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку на підприємство накладається штраф у розмірі від вісімсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - від тисячі п'ятсот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено    
63. 7. Доповнити частину першу статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5 - 6, ст. 30; 2003 р., № 1, ст. 2, № 35, ст. 270; 2004 р., № 13, ст. 181; 2006 р. № 12, ст. 100) пунктом 7 такого змісту:
 
-59- Палиця І.П.
Статтю 7 розділу І законопроекту (зміни до частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність») виключити.
 
Відхилено   6. Частину першу статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5 - 6, ст. 30; 2003 р., № 1, ст. 2, № 35, ст. 270; 2004 р., № 13, ст. 181; 2006 р. № 12, ст. 100) доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
64. «7) органам державної контрольно-ревізійної служби на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками підконтрольних органам державної контрольно-ревізійної служби установ, інших конкретних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо яких у встановленому порядку проводяться контрольні заходи, у визначених законодавством межах, необхідних для здійснення таких заходів. Письмова вимога щодо надання інформації про операції за рахунками юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо яких у встановленому порядку повинен бути проведений контрольний захід, може бути надіслана не раніше ніж за 30 робочих днів до початку його проведення.».
 
-60- Шлемко Д.В.
У першому реченні абзацу другого статті 7 слово „конкретних» виключити.
 
Враховано   «7) органам державної контрольно-ревізійної служби на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками підконтрольних органам державної контрольно-ревізійної служби установ, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, щодо яких у встановленому порядку проводяться контрольні заходи, у визначених законодавством межах, необхідних для здійснення таких заходів. Письмова вимога щодо надання інформації про операції за рахунками підконтрольних органам державної контрольно-ревізійної служби установ, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, щодо яких у встановленому порядку має бути проведено контрольний захід, може бути надіслана не раніше як за 30 робочих днів до початку його проведення».
 
    -61- Куликов К.Б.
В абзаці другому статті 7:
у першому реченні слово „інших» виключити;
друге речення після слів «за рахунками» доповнити словами «підконтрольних органам державної контрольно-ревізійної служби установ».
 
Враховано    
    -62- Кармазін Ю.А.
В абзаці другому статті 7 слова «інших конкретних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» виключити, слова «за рахунками юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» замінити словами «за рахунками таких установ».
 
Відхилено    
65. 8. Доповнити частину дев’яту статті 83 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 30 - 31, ст. 382; 2006 р., № 5 - 6, ст. 75) після слів «органами Міністерства фінансів України» словами «і державної контрольно-ревізійної служби».
 
   7. Частину дев’яту статті 83 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 30-31, ст. 382) після слів «органами Міністерства фінансів України» доповнити словами «і державної контрольно-ревізійної служби».
 
66. 9. У Законі України «Про управління об’єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456):
 
   8. У Законі України «Про управління об’єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456; 2008 р., № 50-51, ст. 384):
 
67. 1) у підпункті «е» пункту 18 частини другої статті 5 слова «використання об’єктів державної власності (далі - державні контролери)» виключити;
 
-63- Кармазін Ю.А.
Пункти 1), 2) і 3) статті 9 виключити (тобто не виключати відповідні діючі норми).
 
Відхилено   1) у підпункті «е» пункту 18 частини другої статті 5 слова «використання об’єктів державної власності (далі - державні контролери)» виключити;
 
68. 2) пункти 36 і 37 статті 6, підпункт «ж» пункту 1 та підпункт «і» пункту 3 статті 7 виключити;
 
   2) пункти 36 і 37 частини першої статті 6, підпункт «ж» пункту 1 та підпункт «і» пункту 3 частини першої статті 7 виключити;
 
69. 3) у підпункті «ї» пункту 3 статті 7 слова «та державними контролерами господарських організацій» виключити;
 
   3) у підпункті «ї» пункту 3 частини першої статті 7 слова «та державними контролерами господарських організацій» виключити;
 
70. 4) доповнити частину сьому статті 11 абзацами такого змісту:
«Комунальні підприємства та господарські товариства, частка держави чи територіальної громади у статутному фонді яких становить сто відсотків (крім державних банків), можуть бути засновниками та учасниками господарських товариств, входити в об’єднання підприємств лише за погодженням з відповідним суб’єктом управління об’єктами державної власності, крім випадків, установлених законом.
Державні підприємства можуть бути учасниками господарських товариств, входити в об’єднання підприємств лише за погодженням з відповідним суб’єктом управління об’єктами державної власності, крім випадків, установлених законом.
Інші господарські товариства - суб’єкти господарювання державного та комунального секторів економіки можуть бути засновниками та учасниками господарських товариств чи входити в об’єднання підприємств виключно за результатами розгляду зазначеного питання органом, уповноваженим установчими документами, відповідного господарського товариства, до складу якого в установленому порядку входить представник держави. Протокол засідання такого органу з цього питання надсилається протягом двох робочих днів відповідному суб’єкту управління об’єктами державної власності.»;
 
-64- Шлемко Д.В.
Пункт 4) статті 9 викласти в такій редакції:
«4) статтю 11 доповнити частиною двадцять першою такого змісту:
«21. Господарські товариства, корпоративні права держави у статутному фонді яких становлять 100 відсотків, крім державних банків, можуть бути засновниками та учасниками підприємств, у тому числі господарських товариств, входити в об’єднання підприємств, придбавати акції та інші цінні папери лише за погодженням з відповідним суб’єктом управління об’єктами державної власності у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, крім випадків, визначених законом.
Інші господарські товариства - суб’єкти господарювання державного сектору економіки можуть бути засновниками та учасниками підприємств, у тому числі господарських товариств, входити в об’єднання підприємств, придбавати акції та інші цінні папери виключно за результатами розгляду зазначеного питання уповноваженим установчими документами органом відповідного господарського товариства. До складу такого органу включається представник відповідного суб’єкта управління об’єктом державної власності у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   4) статтю 11 доповнити частиною двадцять першою такого змісту:
«21. Господарські товариства, корпоративні права держави у статутному фонді яких становлять 100 відсотків, крім державних банків, можуть бути засновниками та учасниками підприємств, у тому числі господарських товариств, входити до об’єднань підприємств, придбавати акції та інші цінні папери лише за погодженням з відповідним суб’єктом управління об’єктами державної власності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, крім випадків, визначених законом.
Інші господарські товариства - суб’єкти господарювання державного сектору економіки можуть бути засновниками та учасниками підприємств, у тому числі господарських товариств, входити до об’єднань підприємств, придбавати акції та інші цінні папери виключно за результатами розгляду зазначеного питання уповноваженим установчими документами органом відповідного господарського товариства. До складу такого органу включається представник відповідного суб’єкта управління об’єктом державної власності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
 
    -65- Белоусова І.А.
Пункт 4) статті 9 викласти у такій редакції:
«4) доповнити частину сьому статті 11 абзацами такого змісту:
Державні та комунальні комерційні підприємства та господарські товариства, частка держави чи територіальної громади у статутному фонді яких становить сто відсотків (крім державних банків), можуть бути засновниками та учасниками господарських товариств, входити в об’єднання підприємств лише за погодженням з відповідним суб’єктом управління об’єктами державної або комунальної власності, крім випадків, установлених законом.
Господарські товариства, частка держави чи територіальної громади у статутному фонді яких становить менше ста відсотків, можуть бути засновниками та учасниками господарських товариств чи входити в об’єднання підприємств виключно за рішенням органу, уповноваженим установчими документами відповідного господарського товариства, до складу якого в установленому порядку входить представник держави або органу місцевого самоврядування. Протокол засідання такого органу з цього питання надсилається протягом двох робочих днів відповідному органу управління об’єктами державної або комунальної власності».
 
Враховано частково у статті 3 законопроекту щодо змін до статей 22 і 24 Господарського кодексу України)   
71. 5) у частині восьмій статті 16:
 
   5) у частині восьмій статті 16:
 
72. слова «Фондом державного майна України або уповноваженим органом управління на конкурсних засадах» виключити;
 
-66- Кармазін Ю.А.
Абзац другий пункту 5) статті 9 законопроекту викласти у такій редакції: «слова «або уповноваженим органом управління на конкурсних засадах» виключити».
 
Відхилено   слова «Фондом державного майна України або уповноваженим органом управління на конкурсних засадах» виключити;
 
73. доповнити частину реченням такого змісту: «Функції державних контролерів здійснюють посадові особи органів державної контрольно-ревізійної служби.»;
 
   доповнити реченням такого змісту: «Функції державних контролерів здійснюють посадові особи органів державної контрольно-ревізійної служби».
 
74. 6) доповнити пункт перший статті 18 після слова «опублікування» словами і цифрами «, крім частини восьмої статті 16, яка набирає чинності з 1 січня 2009 року».
 
-67- Белоусова І.А.
Пункт 6) статті 9 законопроекту викласти у такій редакції:
«6) доповнити пункт перший статті 18 після слова «опублікування» словами і цифрами «, крім частини восьмої статті 16, яка набирає чинності з 1 вересня 2009 року».
 
Відхилено      
    -68- Кармазін Ю.А.
Пункт 6) статті 9 законопроекту виключити (тобто залишити діючу редакцію набрання чинності з дня опублікування).
 
Враховано    
    -69- Белоусова І.А.
Доповнити законопроект статтею 10 такого змісту:
«Доповнити новою частиною статтю 21 «Розпорядники бюджетних коштів» Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 37-38, ст. 189) такого змісту:
Бюджетні установи не можуть бути засновниками та учасниками підприємств, крім випадків, передбачених законом.»
 
Враховано в іншій редакції (у статті 3 законопроекту щодо змін до статті 63 Господарського кодексу України)   
75. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.