Кількість абзаців - 69 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України
 
   Про внесення змін до деяких законів України
 
3. щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні
 
   щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні
 
4. З метою створення умов для започаткування та ведення бізнесу в Україні, Верховна Рада України постановляє:
 
   З метою створення сприятливих умов для започаткування та ведення бізнесу в Україні Верховна Рада України постановляє:
 
5. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
6. 1. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299 із наступними змінами):
 
   4. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299 із наступними змінами):
 
7. 1) абзац шостий частини першої статті 1 після слова "строку" доповнити словами "у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України";
 
-1- Писаренко В.В.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І законопроекту виключити
 
Відхилено   1) абзац шостий частини першої статті 1 після слова "строку" доповнити словами "у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України";
 
    -2- Кармазін Ю.А.
Абзац шостий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
"ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку, у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України для цього виду діяльності, за умови виконання ліцензійних умов"
 
Враховано частково    
8. 2) статтю 8 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   2) статтю 8 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
9. "У ліцензійних умовах встановлюється вимога до суб’єкта господарювання щодо необхідності подання повідомлення органу ліцензування про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, у визначений цим Законом строк".
 
   "У ліцензійних умовах встановлюється вимога до суб’єкта господарювання щодо необхідності подання повідомлення органу ліцензування про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, у визначений цим Законом строк".
 
10. У зв’язку з цим частини п’яту-восьму вважати відповідно частинами шостою-дев’ятою;
 
   У зв’язку з цим частини п’яту-восьму вважати відповідно частинами шостою-дев’ятою;
 
11. 3) пункти 59, 65, 68, 69, 76, 77 статті 9 виключити;
 
-3- Томенко М.В.
Кармазін Ю.А.
У підпункті третьому пункту першого цифри "69" виключити
 
Враховано   3) пункти 65, 68, 76, 77 статті 9 виключити;
 
    -4- Мартинюк А.І.
Семинога А.І.
Присяжнюк М.В.
У підпункті третьому пункту першого цифри "59" виключити
 
Враховано    
    -5- Кармазін Ю.А.
У підпункті третьому пункту першого цифри "59" та "76" виключити
 
Відхилено    
    -6- Писаренко В.В.
Підпункт 3 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"3) пункти 59, 65, 76, 77 статті 9 виключити"
 
Враховано частково    
12. 4) абзац восьмий частини третьої статті 13, частину сьому статті 16, частину четверту статті 18, абзац сьомий частини сьомої статті 19 доповнити словами "у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України";
 
-7- Писаренко В.В.
Підпункт 4 пункту 1 розділу І законопроекту виключити
 
Відхилено   4) абзац восьмий частини третьої статті 13, частину сьому статті 16, частину четверту статті 18, абзац сьомий частини сьомої статті 19 доповнити словами "у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України";
 
13. 5) у статті 14:
 
   5) у статті 14:
 
14. частину четверту викласти в такій редакції:
 
-8- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 14 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"викласти в такій редакції: "Строк дії ліцензії на провадження господарської діяльності в галузі проектування та будівництва встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, але не може бути меншим ніж п’ять років".
Додати нову частину статті 14 такого змісту: "Ліцензія на провадження інших видів господарської діяльності видається на необмежений строк. Кабінет Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування може обмежити строк дії ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності але цей строк не може бути меншим ніж п’ять років"
 
Враховано частково   частину четверту викласти в такій редакції:
 
15. "Ліцензія на провадження певного виду господарської діяльності видається на необмежений строк. Кабінет Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування може обмежити строк дії ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності але цей строк не може бути меншим ніж п’ять років";
 
-9- Писаренко В.В.
Підпункт 5 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"5) у частині четвертій статті 14 слово "три" замінити словом "п’ять"
У ч. 4 ст. 14 Закону передбачити збільшення строку дії ліцензії до п’яти років.
 
Відхилено   "Ліцензія на провадження певного виду господарської діяльності видається на необмежений строк. Кабінет Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування може обмежити строк дії ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, але цей строк не може бути меншим, ніж п’ять років";
 
16. частину одинадцяту після слів "строку її дії" доповнити словами "якщо такий строк встановлено Кабінетом Міністрів України";
 
-10- Кармазін Ю.А.
Доповнити законопроект новим підпунктом такого змісту:
"Частину 1 статті 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" викласти в такій редакції: "Інформації, що міститься в Єдиному ліцензійному реєстрі, є відкритою (крім таких даних про ліцензіатів, як їх паспортні дані, адреси місць проживання, юридична адреса ліцензіата, банківські реквізити, ідентифікаційні коди, або ідентифікаційні номери). Спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації, за рахунок виділених на його утримання коштів, забезпечує цілодобовий безоплатний доступ всіх користувачів мережі Інтернет до розміщеної на офіційному веб-сайті цього органу бази даних з інформацією відкритого характеру, що внесена до Єдиного державного реєстру. Оновлення інформації відбувається в реальному часі."
 
Відхилено (врегульовано ЗУ №1571-VІ від 25.06.09)  частину одинадцяту після слів "строку її дії" доповнити словами "якщо такий строк встановлено Кабінетом Міністрів України";
 
17. 6) у статті 21:
 
   6) у статті 21:
 
18. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
19. абзац восьмий виключити;
 
   абзац восьмий виключити;
 
20. в абзаці десятому слово "неможливість" замінити словами "акт про неможливість";
 
   в абзаці десятому слово "неможливість" замінити словами "акт про неможливість";
 
21. у частинах третій та сьомій слова "акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії" виключити;
 
   у частинах третій та сьомій слова "акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії" виключити;
 
22. частину четверту викласти в такій редакції:
 
-11- Писаренко В.В.
Абзаци 6, 7 підпункту 6 пункту 1 розділу І виключити
 
Відхилено   частину четверту викласти в такій редакції:
 
23. "Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дня його прийняття, крім рішень про анулювання ліцензій, прийнятих згідно з поданою заявою суб’єкта господарювання про анулювання ліцензії та в разі смерті ліцензіата (фізичної особи – підприємця), які набирають чинності з дня їх прийняття";
 
   "Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дня його прийняття, крім рішень про анулювання ліцензій, прийнятих згідно з поданою заявою суб’єкта господарювання про анулювання ліцензії та в разі смерті ліцензіата (фізичної особи – підприємця), які набирають чинності з дня їх прийняття";
 
24. 7) у тексті Закону слова "фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності" в усіх відмінках і числах замінити словами "фізична особа – підприємець" у відповідному відмінку та числі.
 
   7) у тексті Закону слова "фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "фізична особа – підприємець" у відповідному відмінку та числі.
 
25. 2. У Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483):
 
   7. У Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483):
 
26. 1) у частині першій статті 1:
 
   1) у частині першій статті 1:
 
27. абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
   абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
28. "документ дозвільного характеру – дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов’язаний видати суб'єкту господарювання в разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності і без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або види господарської діяльності";
 
-12- Писаренко В.В.
Абзаци 4, 5 пункту 2 розділу І законопроекту виключити
 
Відхилено   "документ дозвільного характеру – дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов’язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності і без наявності якого суб'єкт господарювання не може провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або види господарської діяльності";
 
29. доповнити абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:
 
30. "принцип мовчазної згоди – набуття суб’єктом господарювання права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без одержання відповідного документа дозвільного характеру, за умови якщо суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою було подано в установленому порядку заяву та документи в повному обсязі, але у встановлений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову в його видачі видано або направлено не було";
 
   "принцип мовчазної згоди – принцип, згідно з яким суб’єкт господарювання набуває право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання відповідного документа дозвільного характеру, за умови якщо суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою подано в установленому порядку заяву та документи в повному обсязі, але у встановлений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі не видано або не направлено";
 
31. 2) статтю 4 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   2) статтю 4 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
32. "5. Строк видачі документів дозвільного характеру становить десять робочих днів, якщо інше не встановлено законом.
 
   "5. Строк видачі документів дозвільного характеру становить десять робочих днів, якщо інше не встановлено законом.
 
33. У разі якщо суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою було подано у встановленому законом порядку заяву та документи, передбачені для отримання або продовження права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності в повному обсязі, але у визначений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову в його видачі видано або направлено не було, застосовується принцип мовчазної згоди.
 
-13- Писаренко В.В.
Абзаци 3, 4 підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту виключити.
Статтю 4 Закону доповнити нормою щодо строків видачі документів
 
Відхилено   У разі якщо суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою подано у встановленому законом порядку заяву та документи, передбачені для отримання або продовження права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності в повному обсязі, але у визначений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі не видано або не направлено, застосовується принцип мовчазної згоди.
 
34. У разі якщо у встановлений законом строк суб’єкту господарювання не видано або не направлено документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі, то через десять робочих днів з дня закінчення встановленого строку для прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документа довільного характеру, суб’єкт господарювання має право провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності. Копія опису прийнятих документів із відміткою про дату їх прийняття є підтвердженням подачі заяви та документів адміністратору або дозвільному органу".
 
   У разі якщо у встановлений законом строк суб’єкту господарювання не видано або не направлено документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі, то через десять робочих днів з дня закінчення строку, встановленого для прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документа довільного характеру, суб’єкт господарювання має право провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності. Копія опису прийнятих документів з відміткою про дату їх прийняття є підтвердженням подання заяви та документів адміністратору або дозвільному органу".
 
35. У зв’язку з цим частини п’яту та шосту вважати відповідно частинами шостою та сьомою.
 
   У зв’язку з цим частини п’яту та шосту вважати відповідно частинами шостою та сьомою.
 
36. 3. Частину першу статті 52 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991р., № 49, ст. 682; 1994 р., № 3, ст. 11; 1999 р., № 26, ст. 213) викласти в такій редакції:
 
-14- Писаренко В.В.
Пункт 3 розділу І законопроекту виключити
 
Відхилено   1. Частину першу статті 52 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991р., № 49, ст. 682; 1994 р., № 3, ст. 11; 1999 р., № 26, ст. 213) викласти в такій редакції:
 
37. "У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється статутний (складений) капітал, розмір якого повинен становити не менше суми, еквівалентної одній мінімальній заробітній платі, діючій на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю".
 
-15- Плотніков О.В.
У пункті третьому передбачити збільшення розміру статутного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю
 
Відхилено   "У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється статутний (складений) капітал, розмір якого повинен становити не менше суми, еквівалентної одній мінімальній заробітній платі, діючої на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю".
 
    -16- Круць М.Ф.
В абзаці другому підпункту третього слова "еквівалентної одній мінімальній заробітній платі" замінити словами "еквівалентної тридцяти мінімальним заробітним платам"
 
Відхилено    
38. 4. У Законі України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99; 1998 р., № 18, ст. 88; 1999 р., № 29, ст. 239; 2004 р., № 50, ст. 539; 2005р., № 7-8, ст. 162):
 
   3. У Законі України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99; 1998 р., № 18, ст. 88; 1999 р., № 29, ст. 239; 2004 р., № 50, ст. 539; 2005р., № 7-8, ст. 162):
 
39. 1) частину шосту статті 9 викласти в такій редакції:
 
-17- Писаренко В.В.
Підпункт 1 пункту 4 розділу І законопроекту щодо викладення у новій редакції ч. 6 ст. 9 виключити
 
Відхилено   1) частину шосту статті 9 після слів "структурного підрозділу" доповнити словами:
 
40. "6. Укладення договору оренди майна підприємства, його структурного підрозділу з іншими фізичними та юридичними особами здійснюється за умови відсутності заяви господарського товариства, створеного трудовим колективом підприємства, його структурного підрозділу або чинного орендаря, який належним чином виконував свої обов'язки, впродовж двадцяти днів з дня направлення їм повідомлення про намір орендувати відповідно цілісний майновий комплекс підприємства, структурного підрозділу";
 
-18- Королевська Н.Ю.
Підпункт перший пункту 4 викласти в такій редакції:
"1) частину шосту статті 9 після слів "структурного підрозділу" доповнити словами: "або чинного орендаря, який належним чином виконував свої обов'язки ";
 
Враховано   "або чинного орендаря, який належним чином виконував свої обов'язки ";
 
41. 2) частину першу статті 17 доповнити реченням такого змісту: " Термін договору оренди для суб’єктів малого підприємництва не може бути меншим ніж 5 років, якщо орендар не пропонує менший термін".
 
-19- Круць М.Ф.
У підпункті 2 пункту четвертого слова "для суб’єктів малого підприємництва" виключити
 
Враховано   2) частину першу статті 17 доповнити реченням такого змісту: " Термін договору оренди не може бути меншим, ніж п’ять років, якщо орендар не пропонує менший термін".
 
    -20- Писаренко В.В.
Підпункт 2 пункту 4 розділу І законопроекту щодо доповнення ч. 1 ст. 17 новим реченням виключити.
Залишити чинну редакцію ч. 1 ст. 17 Закону, або цифру "5" замінити цифрою "3"
 
Відхилено    
42. 5. У частині першій статті 24 Закону України "Про пожежну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21; 2008 р., №5-8, ст. 78, № 27-28, ст. 253) слова "та за рахунок пожертвувань юридичних осіб і громадян" замінити словами "інших джерел, не заборонених законодавством".
 
   2. У частині першій статті 24 Закону України "Про пожежну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21; 2008 р., №5-8, ст. 78, № 27-28, ст. 253) слова "та за рахунок пожертвувань юридичних осіб і громадян" замінити словами "інших джерел, не заборонених законодавством".
 
43. 6. У Законі України "Про меліорацію земель" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 11, ст. 90; 2006 р., № 22, ст. 184, ст. 199):
 
-21- Мартинюк А.І.
Семинога А.І.
Кармазін Ю.А.
Пункт шостий виключити
 
Враховано      
44. 1) в абзаці восьмому статті 13 слова "видачі суб'єктам господарювання ліцензій на провадження діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем" виключити;
 
      
45. 2) абзац восьмий статті 16 виключити;
 
      
46. 3) в частині третій статті 21 слова "які одержали в установленому законодавством порядку ліцензію на провадження відповідного виду діяльності" виключити;
 
      
47. 4) в частині першій статті 22 слова "які одержали відповідно до законодавства ліцензію" виключити.
 
      
48. 7. Частину другу статті 26 Закону України "Про охорону культурної спадщини" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 39, ст. 333; 2005 р., № 35, ст. 114) виключити.
 
-22- Томенко М.В.
Яворівський В.О.
Писаренко В.В.
Кармазін Ю.А.
Пункт сьомий виключити
 
Враховано      
49. 8. Частину першу статті 34 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 13, ст. 92) виключити.
 
   5. Частину першу статті 34 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 13, ст. 92) виключити.
 
50. 9. Статті 8 та 16 Закону України "Про соціальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 358; 2004 р., № 50, ст. 537) виключити.
 
-23- Писаренко В.В.
Пункт дев’ятий виключити
 
Відхилено   6. Статті 8 і 16 Закону України "Про соціальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 358; 2004 р., № 50, ст. 537) виключити.
 
51. 10. Статтю 14 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 27, ст. 230) виключити.
 
-24- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 14 Закону України "Про захист тварин від жорсткого поводження" викласти в такій редакції: "Стаття 14. Ліцензування господарської діяльності, пов’язаної з використанням та утриманням домашніх тварин
1. Ліцензуванню відповідно до закону підлягають:
1) розведення собак, екзотичних та декоративних тварин у племінних розплідниках;
2) дресирування собак;
3) підготовка фахівців у вищезазначених сферах"
 
Відхилено   8. Статтю 14 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 27, ст. 230) виключити.
 
52. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
53. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування за винятком підпункту 2 пункту 1 розділу І, який набирає чинності через два місяці з дня опублікування цього Закону.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім підпункту 2 пункту 4 розділу І, який набирає чинності через два місяці з дня опублікування цього Закону.
 
54. 2. Встановити до 1 січня 2011 року мораторій:
 
   2. Встановити до 1 січня 2011 року мораторій:
 
55. 1) на здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами суб’єктів малого підприємництва крім:
 
-25- Писаренко В.В.
Підпункт 1 пункту 2 виключити
 
Відхилено   1) на здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами суб’єктів малого підприємництва, крім:
 
56. проведення перевірок суб’єктів малого підприємництва чия господарська діяльність віднесена до високого ступеню ризику, критерії визначення якого затверджено Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";
 
   проведення перевірок суб’єктів малого підприємництва господарська діяльність яких віднесена до високого ступеня ризику, критерії визначення якого затверджено Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";
 
57. проведення органами державної податкової служби планових та позапланових виїзних перевірок (за винятком перевірок, які проводяться на підставі пунктів 3, 4 та 8 частини шостої статті 11-1 Закону України "Про державну податкову службу в Україні");
 
-26- Власенко С.В.
В абзаці четвертому пункту 2 Прикінцевих положень виключити цифру "3"
 
Враховано   проведення органами державної податкової служби планових та позапланових виїзних перевірок (крім перевірок, які проводяться згідно з пунктами 4 і 8 частини шостої статті 11-1 Закону України "Про державну податкову службу в Україні");
 
58. проведення органами Пенсійного фонду України планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання з високим або середнім ступенями ризику;
 
   проведення органами Пенсійного фонду України планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання з високим або середнім ступенями ризику;
 
59. на проведення органами захисту прав споживачів позапланових перевірок за скаргами споживачів;
 
   проведення органами захисту прав споживачів позапланових перевірок за скаргами споживачів;
 
60. 2) на збільшення розміру орендної плати за договорами оренди державного майна, укладеними Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами із суб’єктами малого підприємництва.
 
-27- Писаренко В.В.
Підпункт 2 пункту 2 Прикінцевих положень перенести до пункту 3 розділу ІІ як рекомендацію.
 
Відхилено   2) на збільшення розміру орендної плати за договорами оренди державного майна, укладеними Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами з суб’єктами малого підприємництва.
 
61. 3. Рекомендувати до 1 січня 2011 року:
 
   3. Рекомендувати до 1 січня 2011 року:
 
62. органам, уповноваженим Верховною Радою Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування не збільшувати розмір орендної плати за договорами оренди, укладеними ними із суб’єктами малого підприємництва щодо майна, яке відповідно належить Автономній Республіці Крим або перебуває в комунальній власності;
 
   органам, уповноваженим Верховною Радою Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування, - не збільшувати розмір орендної плати за договорами оренди, укладеними ними з суб’єктами малого підприємництва щодо майна, яке відповідно належить Автономній Республіці Крим або перебуває в комунальній власності;
 
63. органам місцевого самоврядування не збільшувати вартість торгового патенту, встановлену на 1 січня 2009 року відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності".
 
   органам місцевого самоврядування не збільшувати вартість торгового патенту, встановлену на 1 січня 2009 року відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності".
 
64. 4. Строк дії ліцензій, отриманих суб’єктами господарювання до набрання чинності цим Законом, не продовжується.
 
-28- Писаренко В.В.
Пункт 4 Прикінцевих положень виключити
 
Відхилено   4. Строк дії ліцензій, отриманих суб’єктами господарювання до набрання чинності цим Законом, не продовжується.
 
65. 5. Термін договорів оренди державного та комунального майна для суб’єктів малого підприємництва, укладених до набрання чинності цим Законом, вважати продовженими до п’яти років з дати його укладення, якщо орендар не пропонує менший термін.
 
-29- Писаренко В.В.
Пункт 5 Прикінцевих положень виключити
 
Відхилено   5. Термін договорів оренди державного та комунального майна для суб’єктів малого підприємництва, укладених до набрання чинності цим Законом, вважати продовженим до п’яти років з дня укладення, якщо орендар не пропонує менший термін.
 
66. 6. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   6. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
67. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
68. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.