Кількість абзаців - 81 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про молоко та молочні продукти'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон України
 
      
1. „Про внесення змін до Закону України „Про молоко та молочні продукти" (щодо відповідності якості та безпеки молочних продуктів показникам, які встановлені законодавством і стандартами України)
 
-1- Рижук С.М.
Назву законопроекту викласти у такій редакції: "Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про молоко та молочні продукти" (щодо відповідності безпечності та якості молочних продуктів).
 
Враховано   Проект
Закон України
Про внесення змін до Закону України "Про молоко та молочні продукти" щодо безпечності та якості молочних продуктів
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. І.Внести до Закону України „Про молоко та молочні продукти" (Відомості Верховної Ради України, 2004р., № 47)такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України „Про молоко та молочні продукти" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 513; 2007 р., № 4, ст. 37) такі зміни:
 
4. 1) У статті 1:
 
   1. У статті 1:
 
5. абзац четвертий вилучити;
 
   абзац четвертий виключити;
 
6. абзац восьмий викласти в такій редакції:
 
   абзаци восьмий – дванадцятий викласти в такій редакції:
 
7. „молочна сировина – молоко, яке піддавалось попередній фізичній обробці (фільтрації, охолодженню), а також будь-які молочні продукти, що містять виключно складові молока і можуть бути використані у виробництві іншої продукції;"
 
   „молочна сировина – молоко, яке піддавалося попередній фізичній обробці (фільтрації, охолодженню), а також будь-які молочні продукти, що містять виключно складові молока (молочний жир, молочний білок, лактозу) і можуть бути використані у виробництві іншої продукції;
 
8. абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
 
      
9. „молочні продукти – продукти, одержані із молока або молочної сировини, які можуть містити харчові добавки, необхідні для їх виробництва, за умови, що ці добавки ні частково, ні повністю не замінюють складників молока (молочний жир, молочний білок, лактоза, тощо)";
 
-2- Рижук С.М.
У абзаці дев’ятому статті першої слово "складників" замінити на слово "складових".
 
Враховано   молочні продукти – продукти, одержані з молока або молочної сировини, які можуть містити харчові добавки, необхідні для виробництва, за умови, що ці добавки ні частково, ні повністю не замінюють складових молока (молочний жир, молочний білок, лактозу);
 
10. абзац десятий викласти в такій редакції:
 
      
11. "традиційні молочні продукти – масло, сири, ряжанка, кисле молоко, ацидофілін, сметана, сир кисломолочний, кефір, які виробляються із молочної сировини за усталеними технологіями із застосуванням заквасок на чистих культурах молочнокислих та інших бактерій;"
 
-3- Рижук С.М.
Абзац десятий статті 1 викласти в редакції: "традиційні молочні продукти - масло, сири; а також кисломолочні продукти, вироблені із застосуванням заквасок на чистих культурах молочнокислих бактерій - ацидофілін, простокваша, ряжанка, сметана, сир кисломолочний; кефір - із застосуванням заквасок на кефірних грибках;" .
 
Враховано   традиційні молочні продукти - масло, сири; а також кисломолочні продукти, вироблені із застосуванням заквасок на чистих культурах молочнокислих бактерій - ацидофілін, простокваша, ряжанка, сметана, сир кисломолочний; кефір - із застосуванням заквасок на кефірних грибках;
 
12. абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
 
      
13. „пакування – вміщення молочної сировини та молочних продуктів у тару чи пакувальний матеріал;"
 
   пакування – вміщення молочної сировини та молочних продуктів у тару чи пакувальний матеріал;
 
14. абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
 
      
15. „переробне підприємство – підприємство, яке закуповує молоко та молочну сировину, має виробничі потужності та умови для переробки молочної сировини, виробляє молочні продукти гарантованої якості і безпеки відповідно до нормативних документів;"
 
-4- Рижук С.М.
В абзаці дванадцятому статті 1 вилучити слова "відповідно до нормативних документів".
 
Враховано   переробне підприємство – підприємство, яке закуповує молоко та молочну сировину, має виробничі потужності та умови для переробки молочної сировини, виробляє молочні продукти, що відповідають вимогам безпечності та якості";
 
16. абзац чотирнадцятий виключити.
 
-5- Петренко В.М.
Статтю першу доповнити абзацом такого змісту: "Продукти переробки молока із додаванням синтетичних речовин, продуктів рослинного походження, емульгаторів, стабілізаторів та ті, що не ввійшли до групи "традиційні молочні продукти", визначити як молочна продукція із замінниками (іnstаnt). Встановити, що вміст замінників може складати від 0,5% до 50%. На упаковці продукції ставити позначку МЗ та МПЗ. У разі, якщо вміст замінників перевищує 50% - визначити таку продукцію як синтетичну. На упаковці продукції ставити позначку МС та МПС."
 
Відхилено   абзац чотирнадцятий виключити.
 
17. 2).У статті 3 :
 
      
18. абзац шостий викласти в такій редакції:
 
      
19. „удосконалення митно-тарифної та цінової політики у частині захисту вітчизняних виробників молока, молочної сировини та молочних продуктів."
 
-6- Петренко В.М.
Абзац шостий статті третьої викласти у такій редакції: "удосконалення митно-тарифної та цінової політики у частині захисту вітчизняних переробників молока, молочної сировини та молочних продуктів та сприяння підвищенню їх конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках".
 
Відхилено   2. В абзаці п’ятому частини першої статті 3 слова "та молочної продукції" замінити словами "молочної сировини і молочних продуктів".
 
20. 3). У статті 4 :
 
   3. Статтю 4 викласти в такій редакції:
 
21. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 4. Вимоги до показників безпечності та якості молока, молочної сировини і молочних продуктів
 
22. "Молоко, молочна сировина і молочні продукти, які виробляються в Україні та ввозяться на митну територію України, повинні відповідати показникам якості та безпеки, які встановлені законодавством та стандартами України ."
 
-7- Рижук С.М.
У абзаці першому статті 4 слова "які встановлені законодавством та стандартами України" замінити на слова "для харчових продуктів, які встановлені нормативно-правовими актами України".
 
Враховано   Молоко, молочна сировина і молочні продукти, які виробляються в Україні та ввозяться на митну територію України, повинні відповідати показникам безпечності та якості для харчових продуктів, які встановлені нормативно-правовими актами України.
 
23. абзац другий викласти у такій редакції:
 
      
24. "Базисні норми масової частки жиру і білка в молоці розробляються і затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики."
 
-8- Лук'янчук Р.В.
Абзац другий статті 4 доповнити словами "за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері технічного регулювання та споживчої політики".
 
Відхилено   Базисні норми масової частки жиру і білка в молоці розробляються і затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики".
 
25. 4).У статті 5: абзац четвертий доповнити словами
 
      
26. " (крім масла, сиру та сухих молочних продуктів)."
 
-9- Рижук С.М.
Абзац четвертий статті п’ятої викласти в такій редакції: "Забороняється відокремлення процесу пакування молочних продуктів від технологічного циклу виробництва продукції (крім пакування масла, сиру, сухих молочних продуктів атестованими структурними підрозділами одного переробного підприємства, або атестованими переробними підприємствами, що входять до складу одного об’єднання)".
 
Враховано   4. Частину четверту статті 5 викласти в такій редакції:
"Забороняється відокремлення процесу пакування молочних продуктів від технологічного циклу виробництва продукції (крім пакування масла, сиру, сухих молочних продуктів атестованими структурними підрозділами одного переробного підприємства, або атестованими переробними підприємствами, що входять до складу одного об’єднання)".
 
27. 5).У статті 6:
 
      
28. абзац другий викласти в такій редакції:
 
   5. Частину другу статті 6 викласти в такій редакції:
 
29. "При виробництві традиційних молочних продуктів забороняється використовувати жири та білки немолочного походження, а також будь-які стабілізатори і консерванти."
 
   "У виробництві традиційних молочних продуктів забороняється використовувати жири та білки немолочного походження, а також будь-які стабілізатори і консерванти".
 
30. 6) У статті 9:
 
   6. Частину першу статті 9 замінити двома частинами такого змісту:
 
31. абзац перший викласти в такій редакції:
 
      
32. "Виробництво молока, молочної сировини здійснюється за наявності довідки про епізоотичне благополуччя тварин - від державних установ ветеринарної медицини, молочних продуктів – за наявності висновку державної санітарно – епідеміологічної служби, виданих у встановленому порядку."
 
-10- Бахтеєва Т.Д.
В абзаці першому статті 9 слово "висновку" замінити словами "експлуатаційного дозволу".
 
Враховано   "Виробництво молока, молочної сировини та молочних продуктів (крім молочних продуктів для спеціального дієтичного споживання (використання), у тому числі продукти для дитячого харчування, харчування для спортсменів та осіб похилого віку) здійснюється за наявності експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з їх виробництва, що видається відповідним головним державним інспектором ветеринарної медицини, а виробництво молочних продуктів для спеціального дієтичного споживання (використання), у тому числі продуктів для дитячого харчування, харчування для спортсменів та осіб похилого віку – за наявності експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з їх виробництва, що видається відповідним головним державним санітарним лікарем.
Експлуатаційний дозвіл видається у встановленому законодавством порядку".
У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
 
    -11- Петренко В.М.
В абзаці першому статті дев’ятої після слова "виробництва" додати слова "та переробка" і далі за текстом.
 
Відхилено    
    -12- Рижук С.М.
Абзац перший статті 9 викласти в такій редакції: "Виробництво молока, молочної сировини та молочних продуктів (крім молочних продуктів для спеціального дієтичного споживання (використання), у тому числі продукти для дитячого харчування, харчування для спортсменів та осіб похилого віку) здійснюється за наявності експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з їх виробництва, що видається відповідним головним державним інспектором ветеринарної медицини, а виробництво молочних продуктів для спеціального дієтичного споживання (використання), у тому числі продуктів для дитячого харчування, харчування для спортсменів та осіб похилого віку – за наявності експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з їх виробництва, що видається відповідним головним державним санітарним лікарем.
Експлуатаційний дозвіл видається у встановленому законодавством порядку".
 
Враховано    
33. з абзацу другого вилучити слово "безоплатно".
 
-13- Лук'янчук Р.В.
Абзац другий статті 9 залишити у редакції чинного закону.
 
Враховано      
34. 7). У статті 10:
 
   7. Статті 10 і 11 викласти в такій редакції:
 
35. назву статті викласти в такій редакції:
 
      
36. "Стаття 10. Організація суб’єктами господарювання контролю за якістю та безпекою молока, молочної сировини та молочних продуктів"
 
-14- Петренко В.М.
Назву статті десятої викласти у такій редакції: "Організація суб’єктами господарювання контролю за дотриманням стандартів України за якістю та безпекою молока, молочної сировини та молочних продуктів".
 
Відхилено   "Стаття 10. Організація суб’єктами господарювання контролю за безпечністю та якістю молока, молочної сировини і молочних продуктів
 
37. абзац перший викласти в такій редакції:
 
      
38. "Контроль за якістю і безпекою молока, молочної сировини та молочних продуктів здійснюється суб'єктами господарювання відповідно до законодавства шляхом:"
 
-15- Рижук С.М.
У абзаці першому статті 10 слово "законодавства" замінити на слово "закону".
 
Враховано   Контроль за безпечністю та якістю молока, молочної сировини і молочних продуктів здійснюється суб'єктами господарювання відповідно до закону шляхом:
додержання умов виробництва, зберігання та реалізації молока, молочної сировини і молочних продуктів відповідно до нормативно-правових актів;
 
    -16- Рижук С.М.
абзац другий статті 10 викласти у такій редакції: "додержання умов виробництва, зберігання та реалізації молока, молочної сировини, молочних продуктів відповідно до нормативно-правових актів".
 
Враховано    
39. абзац третій викласти в такій редакції:
„створення та діяльність лабораторій, призначених для визначення показників якості молока, молочної сировини та молочних продуктів."
 
-17- Лук'янчук Р.В.
Абзац третій статті 10 залишити у редакції чинного Закону.
 
Враховано   створення та діяльності лабораторій, обладнаних сучасними приладами і відповідними реактивами для визначення показників безпечності та якості молока, молочної сировини та молочних продуктів.
 
40. 8).Статтю 11 викласти в такій редакції:
 
   Стаття 11. Атестація виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів
 
41. "Суб'єкти господарювання усіх форм власності (крім особистих селянських господарств, фізичних осіб), які здійснюють виробництво молока, молочної сировини і молочних продуктів, підлягають атестації на відповідність обов'язковим вимогам нормативно-правових актів.
 
-18- Петренко В.М.
По всій статті після слова "…виробництво" доповнити словами "та переробки" і далі за текстом.
 
Відхилено   Суб'єкти господарювання (крім особистих селянських господарств, фізичних осіб), які здійснюють виробництво молока, молочної сировини і молочних продуктів, підлягають атестації на відповідність обов'язковим вимогам нормативно-правових актів.
 
    -19- Рижук С.М.
У частині першій статті 11 виключити слова "всіх форм власності".
 
Враховано    
42. Об'єктами атестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів є нормативна документація на продукцію, а також технологічне обладнання, вимірювальна техніка та засоби контролю, випробувальне обладнання.
 
-20- Рижук С.М.
Частину другу статті 11 залишити у редакції чинного Закону.
 
Враховано   Об'єктами атестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів є нормативна документація на продукцію, а також технологічне обладнання, засоби вимірювальної техніки та контролю, випробувальне обладнання.
 
43. Дія атестата може бути тимчасово зупинена органом, який його видав, у разі порушення виробником вимог нормативно- правових актів про якість і безпеку молока, молочної сировини та молочних продуктів.
 
   Дія атестата може бути тимчасово зупинена органом, який його видав, у разі порушення виробником вимог нормативно-правових актів про безпечність та якість молока, молочної сировини і молочних продуктів.
 
44. Підставою для переатестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів є закінчення строку дії атестата, а також зміни суб’єктом господарювання виду діяльності, найменування, місцезнаходження суб'єкта.
 
-21- Бахтеєва Т.Д.
Частину третю статті 11 після слів "зміни суб’єктом господарювання виду діяльності" доповнити словами "або асортименту молочних продуктів".
 
Враховано редакційно   Підставою для переатестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів є:
закінчення строку дії атестата;
зміна суб’єктом господарювання виду діяльності, найменування, місцезнаходження або виду продукції.
 
    -22- Рижук С.М.
У частині четвертій статті 11 виключити слова "а також".
 
Враховано    
45. Атестат виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів може бути анульований у разі порушення вимог законодавства у сфері виробництва зазначеної продукції, невиконання розпорядження відповідного органу про усунення порушень умов виробництва.
 
   Атестат виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів може бути анульований у разі:
порушення вимог законодавства у сфері виробництва зазначеної продукції;
невиконання розпорядження відповідного органу про усунення порушень умов виробництва.
 
46. У разі прийняття атестаційною комісією рішення про відмову у видачі атестата суб'єкту господарювання надсилається письмове повідомлення протягом трьох робочих днів із зазначенням підстав:
 
   У разі прийняття атестаційною комісією рішення про відмову у видачі атестата, суб'єкту господарювання протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення, надсилається письмове повідомлення із зазначенням підстав відмови:
 
47. а) підписання заяви особою, яка не має на це повноважень;
 
   а) підписання заяви особою, яка не має на це повноважень;
 
48. б) виявлення недостовірних даних у документах, поданих на атестацію.
 
   б) виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих на атестацію.
 
49. Атестат виробництва молока, молочної сировини і молочної продукції видається на безкоштовній основі протягом місяця відповідним територіальним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
   Атестат виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів видається безоплатно протягом місяця з дня подання письмової заяви до відповідного територіального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
50. Атестація виробництва молока, молочної сировини і молочної продукції проводиться один раз у 5 років.
 
-23- Петренко В.М.
В абзаці восьмому змінити термін проведення атестації "5 років" на "2 роки"
 
Відхилено   Атестація виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів проводиться один раз на 5 років.
 
    -24- Рижук С.М.
В абзаці восьмому статті 11 змінити термін проведення атестації "5 років" на "3 роки".
 
Відхилено    
51. Порядок проведення атестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів встановлюється Кабінетом Міністрів України на підставі спільного погодження центральними органами виконавчої влади з питань аграрної політики, у сфері охорони здоров'я, з питань технічного регулювання та споживчої політики.
 
-25- Рижук С.М.
У частині дев’ятій статті 11 вилучити слова «на підставі спільного погодження центральними органами виконавчої влади з питань аграрної політики, у сфері охорони здоров'я, з питань технічного регулювання та споживчої політики».
 
Враховано   Порядок проведення атестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
52. Виробництво та переробка молока, молочної сировини і молочної продукції без атестата виробництва забороняється.
 
   Виробництво та переробка молока, молочної сировини і молочних продуктів без атестата виробництва забороняються.
 
53. Особисте селянське господарство, фізичні особи, які утримують корів, овець, кіз, буйволиць чи кобилиць для виробництва молока, молочної сировини, повинні мати довідки від установи ветеринарної медицини за місцем утримання тварин про їх епізоотичне благополуччя. "
 
-26- Бахтеєва Т.Д.
У частині десятій статті 11 після слів "про їх" доповнити словами "ветеринарно-санітарне та" і далі по тексту та доповнити реченням: "Термін дії довідки – один рік".
 
Відхилено   Особисте селянське господарство, фізичні особи, які утримують корів, овець, кіз, буйволиць чи кобилиць для виробництва молока, молочної сировини, повинні мати довідку про епізоотичне благополуччя тварин у господарствах, що видається установою ветеринарної медицини за місцем утримання тварин".
 
54. 9). Стаття 13:
 
   8. У статті 13:
 
55. назву статті викласти в такій редакції:
 
   1) назву та абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
56. " Стаття 13. Права та обов’язки суб’єктів господарювання"
 
   "Стаття 13. Права та обов’язки суб’єктів господарювання
 
57. абзац перший викласти в такій редакції:
 
      
58. "Суб’єкти господарювання мають право:"
 
   Суб’єкти господарювання мають право";
 
59. абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
   2) абзаци перший, п’ятий і восьмий частини другої викласти в такій редакції:
 
60. "Суб’єкти господарювання зобов’язані:"
 
   "Суб’єкти господарювання зобов’язані";
 
61. абзац восьмий викласти в такій редакції:
 
      
62. "вести документацію, яка підтверджує безпеку та якість продукції, в установленому законодавством порядку;"
 
   "вести в установленому законодавством порядку документацію, яка підтверджує безпечність та якість продукції";
 
63. останній абзац викласти в такій редакції:
 
      
64. "за наявності виробничих потужностей забезпечувати повну переробку молочної сировини, а в разі їх відсутності – реалізовувати підприємствам, які можуть її переробляти."
 
-27- Шершун М.Х.
Абзац восьмий статті 13 викласти у такій редакції: "забезпечувати повну переробку молочної сировини, а в разі відсутності виробничих потужностей шляхом укладання договорів з підприємствами, які можуть її переробляти".
 
Враховано редакційно   "за наявності виробничих потужностей забезпечувати повну переробку молочної сировини, а в разі їх відсутності – реалізовувати підприємствам, які можуть її переробляти ".
 
65. 10). У статті 14:
 
   9. У статті 14:
 
66. абзац другий викласти в такій редакції:
 
      
67. "з питань додержання ветеринарно–санітарних вимог у процесі утримання тварин, виробництва молока, молочної сировини, молочної продукції, використання обладнання, тари, транспортних засобів, контролю, проведення моніторингових досліджень за показниками їх безпеки та під час експорту – імпорту молочної продукції, а також державний контроль за виробництвом і готовою продукцією на молокопереробних підприємствах, які використовують необроблені харчові продукти тваринного походження як сировину – державні установи ветеринарної медицини;"
 
-28- Рижук С.М.
Абзац другий статті 14 залиши в редакції чинного Закону.
 
Враховано   1) у частині першій:
в абзаці другому слово "безпеки" замінити словом "безпечності";
 
    -29- Бахтеєва Т.Д.
В абзаці другому статті 14 після слів "молочної сировини" виключити слова "молочної продукції".
 
Відхилено    
68. абзац третій викласти в такій редакції:
 
   абзац третій викласти в такій редакції:
 
69. "з питань додержання санітарних норм і правил у процесі розроблення технічних умов і регламентів на молочну продукцію, визначення показників її безпеки та здійснення періодичного нагляду у процесі виробництва, обігу та імпорту молочної продукції, а також за використання обладнання, тари, транспортних засобів – установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби;"
 
   "з питань додержання санітарних норм і правил у процесі розроблення технічних умов і регламентів на молочні продукти, визначення показників їх безпечності та здійснення періодичного нагляду у процесі виробництва, обігу та імпорту молочних продуктів, а також за використанням обладнання, тари, транспортних засобів – установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби";
 
70. абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
      
71. "з питань дотримання виробником вимог нормативних документів, технічних регламентів, пов'язаних з якістю молока, молочної сировини, молочної продукції, пакувальних матеріалів, тари, обладнання, належним використанням транспортних засобів, державного метрологічного нагляду та законодавства у сфері захисту прав споживачів – центральний орган виконавчої влади з питань технічного регулювання та споживчої політики, його територіальні органи."
 
-30- Рижук С.М.
Абзац четвертий статті 14 залишити в редакції чинного Закону.
 
Враховано      
72. абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 
   2) частину другу викласти в такій редакції:
 
73. „Забороняється стягнення плати з виробників молока, молочної сировини та молочних продуктів за здійснення планових перевірок та нагляду органами державного контролю."
 
-31- Лук'янчук Р.В.
В абзаці п’ятому статті 14 слово "планових" вилучити.
 
Враховано   „Забороняється стягнення плати з виробників молока, молочної сировини і молочних продуктів за здійснення перевірок та нагляду органами державного контролю".
10. У частині першій статті 16:
абзац третій після слів "молоко незбиране" доповнити словом "екстра";
абзаци дев’ятий і десятий викласти в такій редакції:
"для молока ґатунку екстра - 25 відсотків;
для молока вищого ґатунку - 20 відсотків".
 
    -32- Рижук С.М.
У статті 16 "Державна підтримка виробників молока, молочної сировини і молочних продуктів", пропоную абзац третій в редакції чинного Закону після слова „незбиране " доповнити словом „екстра " у зв’язку з тим, що з 01.08. 2007 року в Національний стандарт ДСТУ 3662-97 „Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі " введено ґатунок екстра, показники безпечності якого гармонізовано до європейських вимог. Відповідно внести зміни до сьомого абзацу щодо дотацій за підвищення якості молока за диференційною шкалою:
доплата за молоко ґатунку екстра – 25 відсотків;
вищого ґатунку – 20 відсотків.
 
Враховано    
74. 11). У статті 21:
 
   11. У статті 21:
 
75. абзац другий викласти в такій редакції:
 
   1) частину другу викласти в такій редакції:
 
76. "У випадках відсутності атестата або порушення вимог показників щодо якості та безпеки продукції згідно з чинним законодавством на суб'єкти господарювання накладаються штрафи."
 
-33- Рижук С.М.
У частині другій статті 21 вилучити слова "відсутності атестата або" та слова "згідно із законодавством" замінити на слова "відповідно до закону".
 
Враховано   "У разі порушення вимог показників щодо безпечності та якості продукції на суб'єктів господарювання накладаються штрафи відповідно до закону";
 
77. абзац третій вилучити.
 
-34- Рижук С.М.
По всьому тексту чинного Закону "слова якості та безпеки" замінити на слова "безпечності та якості", слова "молочної продукції" в усіх відмінках замінити словами "молочної сировини і молочних продуктів" у відповідному відмінку.
 
Враховано   2) частину третю виключити.
12. У тексті Закону:
1) слова "якості та безпеки" в усіх відмінках замінити словами "безпечності та якості" у відповідному відмінку;
 
78. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
79. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-35- Рижук С.М.
У Прикінцевих положеннях після слів "чинності" додати слова "через тридцять днів" і далі по тексту.
 
Враховано   Цей Закон набирає чинності через тридцять днів з дня його опублікування.
 
80. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після набрання чинності цього закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього закону.

-36- Шершун М.Х.
Частину 2 прикінцевих положень викласти у такій редакції: "Кабінету Міністрів України: "забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом".
 
Враховано частково   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.