Кількість абзаців - 13 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про міліцію" (щодо міжнародного співробітництва) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про міліцію" щодо міжнародного співробітництва
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про міліцію" щодо міжнародного співробітництва
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести до Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 526; 2000 р., № 10, ст. 79, № 27, ст. 213; 2002 р., № 26, ст. 176; 2003 р., № 30, ст. 247; 2004 р., № 36, ст. 434; 2005 р., № 10, ст. 187; 2006 р., № 34, ст. 292) такі зміни:
 
   1. Внести до Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20 із наступними змінами) такі зміни:
 
3. 1) статтю 8 викласти у такій редакції:
 
-1- Бевз В.А.
Статтю 8 викласти у такій редакції:"Стаття 8. Співробітництво у сфері діяльності міліції між Міністерством внутрішніх справ України та відповідними органами інших держав і міжнародними організаціями поліції.
Співробітництво у сфері діяльності міліції між Міністерством внутрішніх справ України та відповідними органами інших держав і міжнародними організаціями поліції здійснюється відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних організацій поліції, членом яких є Україна."
 
Враховано   1) статтю 8 викласти в такій редакції:
 
4. “Стаття 8. Співробітництво у сфері діяльності міліції між Міністерством внутрішніх справ України та відповідними органами інших держав і міжнародними організаціями поліції.
 
   "Стаття 8. Співробітництво у сфері діяльності міліції між Міністерством внутрішніх справ України та відповідними органами інших держав і міжнародними організаціями поліції
 
5. Співробітництво у сфері діяльності міліції між Міністерством внутрішніх справ України та відповідними органами інших держав і міжнародними організаціями поліції здійснюється на підставі міжнародних договорів України або установчих актів та правил міжнародних організацій поліції, членом яких є Україна.";
 
   Співробітництво у сфері діяльності міліції між Міністерством внутрішніх справ України та відповідними органами інших держав і міжнародними організаціями поліції здійснюється відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних організацій поліції, членом яких є Україна";
 
6. 2) частину першу статті 10 доповнити пунктом 31 такого змісту:
 
-2- Бевз В.А.
Частину першу статті 10 доповнити пунктом 31 такого змісту:
"31) виконувати в межах своєї компетенції запити правоохоронних органів інших держав або міжнародних організацій поліції відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних організацій поліції, членом яких є Україна."
 
Враховано   2) частину першу статті 10 доповнити пунктом 31 такого змісту:
 
7. "31) виконувати в межах своєї компетенції запити правоохоронних органів інших держав або міжнародних організацій поліції в порядку та на підставах, передбачених законодавством, міжнародними договорами України або установчими актами та правилами міжнародних організацій поліції, членом яких є Україна.";
 
   "31) виконувати в межах своєї компетенції запити правоохоронних органів інших держав або міжнародних організацій поліції відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних організацій поліції, членом яких є Україна";
 
8. 3) пункт 5 частини першої статті 11 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
 
-3- Бевз В.А.
Пункт 5 частини першої статті 11 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
"іноземців та осіб без громадянства, які розшукуються правоохоронними органами інших держав як підозрювані, обвинувачені у вчиненні злочину або як засуджені, які ухиляються від виконання кримінального покарання - в порядку та на строки, передбачені законодавством України, міжнародними договорами України
 
Враховано   3) у частині першій статті 11:
пункт 5 доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:
 
9. "іноземців та осіб без громадянства, які розшукуються правоохоронними органами інших держав як підозрювані, обвинувачені у вчиненні злочину або як засуджені, які ухиляються від виконання кримінального покарання - в порядку та на строки, передбачені законом або міжнародними договорами України; ";
 
   "іноземців та осіб без громадянства, які розшукуються правоохоронними органами інших держав як підозрювані, обвинувачені у вчиненні злочину або як засуджені, які ухиляються від виконання кримінального покарання - в порядку та на строки, передбачені законодавством України, міжнародними договорами України";
 
10. 4) частину першу статті 11 доповнити пунктом 32 такого змісту:
 
-4- Бевз В.А.
Частину першу статті 11 доповнити пунктом 32 такого змісту:
"32) звертатись у межах своєї компетенції із запитами до правоохоронних органів інших держав або міжнародних організацій поліції відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних організацій поліції, членом яких є Україна."
 
Враховано   доповнити пунктом 32 такого змісту:
 
11. "32) звертатись у межах своєї компетенції із запитами до правоохоронних органів інших держав або міжнародних організацій поліції в порядку та на підставах, передбачених законодавством, міжнародними договорами України або установчими актами та правилами міжнародних організацій поліції, членом яких є Україна."
 
   "32) звертатися у межах своєї компетенції із запитами до правоохоронних органів інших держав або міжнародних організацій поліції відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних організацій поліції, членом яких є Україна".
 
12. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.