Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 8 Закону України ''Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення зміни до статті 8 Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків "
 
-1- Кармазін Ю.А.
1. Змінити назву Закону на "Про внесення змін до Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків", оскільки необхідно внести зміни щодо визначення у статті 1 Закону нового терміну "інноваційний бізнес-інкубатор".
2. Доповнити частину першу статті 1 Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" "Терміни, які вживаються в цьому Законі.
Для цілей цього Закону терміни вживаються в такому значенні:" новим абзацом такого змісту:
"інноваційний бізнес-інкубатор — структурний підрозділ технопарку, який виконує функції, що забезпечують створення підприємств малого й середнього інноваційного бізнесу, у тому числі приватного, з метою комерційної реалізації ідей, орієнтованих на сприяння розробці продукції, заснованої на новітніх технологіях відповідно до профілю технологічного парку.".
 
Відхилено Кабінетом Міністрів України подано проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про інноваційну діяльність" (№3337 від 06.11.2008), яким надаються визначення інноваційного бізнес-інкубатора та центру трансферу технологій. Тому недоцільно включати такі визначення у цей проект Закону.  Про внесення зміни до статті 8 Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
-2- Кармазін Ю.А.
Доповнити частину 1 статті 8 Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" новим абзацом такого змісту:
"створення та забезпечення функціонування інноваційних бізнес-інкубаторів", вилучивши звідти згадку про центри трансферу технологій. Фінансування державою технопарків повинно призводити до збільшення випуску високотехнологічної й сучасної продукції, яка є конкурентоздатною на світовому ринку, а не для продажу за кордон технологій, які потім повернуться до України у вигляді нової продукції. Бо центри трансферу технологій здійснюють активне співробітництво по відбору українських технологій і ноу-хау та реалізації їх за межами України іноземним компаніям.
 
Відхилено Центри трансферу технологій здійснюють просування технологій в першу чергу на внутрішньому ринку України. Продаж технологій за кордон має здійснюватися відповідно до Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій". При цьому договори на трансфер технологій мають пройти державну експертизу та реєструватися.  Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
    -3- Логвиненко О.С.
Доповнити статтю 1 новими пунктами 9 та 10 такого змісту:
9) інноваційний бізнес-інкубатор – структурний підрозділ технологічного парку, в якому створені умови для стартового розвитку суб’єктів малого та середнього підприємництва спрямованого на впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу шляхом надання комплексу послуг з метою комерційної реалізації ідей;
10) центр трансферу технологій – спеціалізована структура, яка сприяє обміну технологіями та надає консультативні послуги щодо комерційної реалізації наукових розробок.
 
Відхилено Кабінетом Міністрів України подано проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про інноваційну діяльність" (№3337 від 06.11.2008), яким надаються визначення інноваційного бізнес-інкубатора та центру трансферу технологій. Тому недоцільно включати такі визначення у цей проект Закону.   
4. 1. Доповнити частину першу статті 8 Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 22, ст. 182) після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:
 
   1. Частину першу статті 8 Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 22, ст. 182) після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
5. "створення та забезпечення функціонування інноваційної інфраструктури (інноваційні бізнес-інкубатори, центри трансферу технологій тощо); ".
 
   "створення та забезпечення функціонування інноваційної інфраструктури (інноваційні бізнес-інкубатори, центри трансферу технологій тощо)".
 
6. У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим.
 
-4- Кармазін Ю.А.
1. Доповнити проект розділом ІІ "Прикінцеві положення".
2. Доповнити розділ ІІ частиною 2 в такій редакції:
"2. Заборонити реалізацію технологій і ноу-хау, розроблених за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, були створені на території України за рахунок бюджетних коштів колишньої УРСР та СРСР, у тому числі тих, що були відчужені під час приватизації об’єктів державної чи комунальної власності, спільним підприємствам с іноземним капіталом, іноземним підприємствам та за межами України іноземним компаніям.".
3. Доповнити розділ ІІ частиною 3 в такій редакції:
"3. Кабінету міністрів України протягом 6 місяців забезпечити організацію повернення до державної власності авторських прав на технології і ноу-хау, що були розроблені за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, чи\або створені на території України за рахунок бюджетних коштів колишньої УРСР та СРСР, у тому числі тих, що були відчужені під час приватизації об’єктів державної чи комунальної власності.".
 
Відхилено Ці зміни мають вноситися до законів, що регулюють використання прав інтелектуальної власності.  У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим.
 
7. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.