Кількість абзаців - 280 Таблиця поправок


Про основні засади взаємодії держави з приватними партнерами (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про основні засади взаємодії держави з приватними партнерами
 
-1- Ткач Р.В.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
"Про публічно-приватне партнерство"
 
Відхилено   Про державно-приватне партнерство
 
3.

 
-2- Кармазін Ю.А.
Назву закону змінити на "Про взаємодію державних, комунальних та приватних партнерів"
 
Відхилено      
4.

 
-3- Круць М.Ф.
Назву проекту закону викласти у такій редакції:
"Про державно-приватне партнерство"
 
Враховано      
5. Цей Закон визначає правові засади взаємодії держави з приватними партнерами та основні принципи державно-приватного партнерства на договірній основі.
 
-4- Ткач Р.В.
Преамбулу законопроекту викласти в такій редакції:
"Цей законопроект визначає організаційно-правові засади взаємодії публічних партнерів з приватними партнерами в рамках угоди про публічно-приватне партнерство"
 
Враховано редакційно   Цей Закон визначає організаційно-правові засади взаємодії державних партнерів з приватними партнерами та основні принципи державно-приватного партнерства на договірній основі.
 
6. Розділ І
 
   Розділ І
 
7. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
8. Стаття 1. Визначення та ознаки державно-приватного партнерства
 
   Стаття 1. Визначення та ознаки державно-приватного партнерства
 
9. 1. Державно-приватне партнерство - співробітництво між державою Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами (далі - державні партнери) і юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, або фізичними особами-підприємцями (далі - приватні партнери), що здійснюється на основі договору в порядку, встановленому цим Законом, іншими законодавчими актами.
 
-5- Ткач Р.В.
У статті 1 абзац перший викласти в такій редакції:
"Публічно-приватне партнерство - співробітництво між державою Україна, територіальними громадами в особі відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування (публічними партнерами), та юридичними особами приватного права (фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності), що здійснюється на основі угоди про публічно-приватне партнерство в порядку, передбаченому цим Законом та іншими законодавчими актами України."
 
Враховано редакційно   1. Державно-приватне партнерство - співробітництво між державою Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування (державними партнерами), та юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, або фізичними особами – підприємцями (приватними партерами), що здійснюється на основі договору в порядку, встановленому цим Законом та іншими законодавчими актами.
 
    -6- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 1 викласти в такій редакції:
"1. Державно-приватне партнерство є співробітництвом між державою Україна, Автономною Республікою Крим (державні партнери), територіальними громадами і юридичними особами, та фізичними особами-підприємцями (приватні партнери), за винятком державних та комунальних підприємств та інших юридичних осіб, учасниками яких є держава або територіальна громада, що здійснюється на основі договору в порядку, встановленому цим Законом, іншими законодавчими актами."
 
Відхилено    
10. Приватним партнером у договорі, що укладається в рамках державно-приватного партнерства, може виступати об'єднання юридичних осіб, що не є юридичною особою.
 
-7- Ткач Р.В.
Писаренко В.В.
У статті 1 абзаци другий-четвертий - виключити
 
Відхилено   На боці приватного партнера у договорі, що укладається в рамках державно-приватного партнерства, можуть виступати декілька осіб, які відповідно до цього Закону можуть бути приватними партнерами. Такі особи несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, передбаченими договором, що укладається в рамках державно-приватного партнерства.
 
    -8- Ляпіна К.М.
У статті 1 проекту:
абзаци другий, третій та четвертий замінити одним абзацом такого змісту:
"На боці приватного партнера у договорі, що укладається в рамках державно-приватного партнерства, можуть виступати декілька осіб, які відповідно до цього Закону можуть бути приватними партнерами. Такі особи несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, передбаченими договором, що укладається в рамках державно-приватного партнерства."
 
Враховано частково    
11. В цьому випадку учасники такого об'єднання несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, передбаченими договором, що укладається в рамках державно-приватного партнерства.
 
      
12. Особливості участі об'єднань юридичних осіб, що не є юридичними особами, у конкурсах на визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства, визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   Особливості участі на боці приватного партнера декількох осіб у конкурсах на визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
13. До ознак державно-приватного партнерства належить:
 
   До ознак державно-приватного партнерства належить:
 
14. забезпечення більш високих техніко-економічних показників ефективності діяльності, ніж у разі здійснення такої діяльності державним партнером без залучення приватного партнера;
 
   забезпечення вищих техніко-економічних показників ефективності діяльності, ніж у разі здійснення такої діяльності державним партнером без залучення приватного партнера;
 
15. довготривалість відносин (від 5 до 50 років);
 
-9- Ткач Р.В.
У абзаці сьомому статті 1 слова "від 5 до 50 років" - виключити
 
Відхилено   довготривалість відносин (від 5 до 50 років);
 
16. передача приватному партнеру частини ризиків у процесі здійснення державно-приватного партнерства;
 
   передача приватному партнеру частини ризиків у процесі здійснення державно-приватного партнерства;
 
17. внесення приватним партнером інвестицій в об'єкти партнерства з джерел, не заборонених законодавством.
 
   внесення приватним партнером інвестицій в об'єкти партнерства з джерел, не заборонених законодавством.
 
18. Стаття 2. Правові засади державно-приватного партнерства
 
   Стаття 2. Правові засади державно-приватного партнерства
 
19. 1. Правовими засадами державно-приватного партнерства є Конституція України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, цей Закон, інші законодавчі акти України, а також міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
   1. Правовими засадами державно-приватного партнерства є Конституція України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, цей Закон, інші законодавчі акти України, а також міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
20. 2. У разі якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.
 
   2. У разі якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.
 
21. Стаття 3. Основні принципи здійснення державно-приватного партнерства
 
   Стаття 3. Основні принципи здійснення державно-приватного партнерства
 
22. 1. До основних принципів здійснення державно-приватного партнерства належить:
 
   1. До основних принципів здійснення державно-приватного партнерства належить:
 
23. рівність перед законом державних та приватних партнерів;
 
   рівність перед законом державних та приватних партнерів;
 
24. заборона будь-якої дискримінації прав приватних чи державних партнерів;
 
   заборона будь-якої дискримінації прав приватних чи державних партнерів;
 
25. узгодження інтересів державних та приватних партнерів з метою отримання взаємної вигоди;
 
   узгодження інтересів державних та приватних партнерів з метою отримання взаємної вигоди;
 
26. незмінність протягом усього строку договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, форми власності об’єктів, що є у державній або комунальній власності або належать Автономній Республіці Крим, переданих приватному партнеру;
 
-10- Ткач Р.В.
Абзац п’ятий частини першої статті 3 викласти в наступній редакції:
"незмінність цільового призначення об'єкта публічно-приватного партнерства впродовж: усього терміну реалізації проектів в рамках угоди про публічно-приватне партнерство"
 
Враховано частково редакційно  незмінність протягом усього строку дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, цільового призначення та форми власності об’єктів, що перебувають у державній або комунальній власності чи належать Автономній Республіці Крим, переданих приватному партнеру;
 
27. визнання державними та приватними партнерами прав та обов’язків, передбачених законодавством України та визначених умовами договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства;
 
   визнання державними та приватними партнерами прав і обов’язків, передбачених законодавством України та визначених умовами договору, укладеного у рамках державно-приватного партнерства;
 
28. справедливий розподіл між державним та приватним партнером ризиків, пов'язаних з виконанням договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства;
 
   справедливий розподіл між державним та приватним партнером ризиків, пов'язаних з виконанням договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства;
 
29. визначення приватного партнера на конкурсних засадах, крім випадків, встановлених законом.
 
-11- Кармазін Ю.А.
У тексті законопроекту слово "конкурс" замінити словом "тендер".
 
Відхилено   визначення приватного партнера на конкурсних засадах, крім випадків, встановлених законом.
 
30. Стаття 4. Сфери застосування державно-приватного партнерства
 
   Стаття 4. Сфери застосування державно-приватного партнерства
 
31. 1. Державно-приватне партнерство застосовується в таких сферах:
 
-12- Писаренко В.В.
Частини першу - другу статті 4 викласти в такій редакції:
"1. Державно-приватне партнерство застосовується з урахуванням особливостей правового режиму щодо окремих об’єктів та окремих видів діяльності, встановлених законом.
2. Державно-приватне партнерство не застосовується у тих видах господарської діяльності, які відповідно до закону дозволяється здійснювати виключно державним підприємствам, установам та організаціям".
 
Відхилено   1. Державно-приватне партнерство застосовується в таких сферах:
 
32. пошук, розвідка родовищ корисних копалин та їх видобування;
 
   пошук, розвідка родовищ корисних копалин та їх видобування;
 
33. виробництво, транспортування і постачання тепла та розподіл і постачання природного газу;
 
   виробництво, транспортування і постачання тепла та розподіл і постачання природного газу;
 
34. будівництво та/або експлуатація автострад, доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, морських і річкових портів та їх інфраструктури;
 
   будівництво та/або експлуатація автострад, доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, морських і річкових портів та їх інфраструктури;
 
35. машинобудування;
 
   машинобудування;
 
36. збір, очищення та розподілення води;
 
   збір, очищення та розподілення води;
 
37. охорона здоров'я;
 
   охорона здоров'я;
 
38. туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт;
 
   туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт;
 
39. забезпечення функціонування зрошувальних і осушувальних систем;
 
   забезпечення функціонування зрошувальних і осушувальних систем;
 
40. оброблення відходів;
 
   оброблення відходів;
 
41. виробництво, розподілення та постачання електричної енергії;
 
   виробництво, розподілення та постачання електричної енергії;
 
42. управління нерухомістю.
 
-13- Ткач Р.В.
У частині першій статті 4 слова "управління нерухомістю" - виключити
 
Відхилено   управління нерухомістю.
 
43. 2. Державно-приватне партнерство може застосовуватися в інших сферах діяльності, крім видів господарської діяльності, які відповідно до закону дозволяється здійснювати виключно державним підприємствам, установам та організаціям. Державно-приватне партнерство застосовується з урахуванням особливостей правового режиму щодо окремих об’єктів та окремих видів діяльності, встановлених законом.
 
   2. Державно-приватне партнерство може застосовуватися в інших сферах діяльності, крім видів господарської діяльності, які відповідно до закону дозволяється здійснювати виключно державним підприємствам, установам та організаціям. Державно-приватне партнерство застосовується з урахуванням особливостей правового режиму щодо окремих об’єктів та окремих видів діяльності, встановлених законом.
 
44. 3. Здійснення державно-приватного партнерства у сферах, визначених частиною першою цієї статті, передбачає виконання однієї або кількох таких функцій:
 
-14- Ткач Р.В.
Частину третю статті 4 - виключити
 
Відхилено   3. Здійснення державно-приватного партнерства у сферах, визначених частиною першою цієї статті, передбачає виконання однієї або кількох таких функцій:
 
45. проектування;
 
   проектування;
 
46. фінансування;
 
   фінансування;
 
47. будівництво;
 
   будівництво;
 
48. відновлення (реконструкція, модернізація);
 
   відновлення (реконструкція, модернізація);
 
49. експлуатація;
 
   експлуатація;
 
50. пошук;
 
   пошук;
 
51. обслуговування;
 
   обслуговування,
 
52. інших функцій, пов'язаних з виконанням договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства.
 
   а також інших функцій, пов'язаних з виконанням договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства.
 
53. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
54. ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ОБ'ЄКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
 
   ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ОБ'ЄКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
 
55. Стаття 5. Форми здійснення державно-приватного партнерства
 
   Стаття 5. Форми здійснення державно-приватного партнерства
 
56. 1. У рамках здійснення державно-приватного партнерства відповідно до цього Закону та інших законодавчих актів України можуть укладатися договори про:
 
-15- Ткач Р.В.
Частину першу статті 5 викласти в такій редакції:
"На підставі прийнятого рішення про здійснення публічно-приватного партнерства між: сторонами укладається угода про публічно-приватне партнерство, в порядку та у формі, передбаченому Кабінетом Міністрів України.
В рамках угоди про публічно-приватне партнерство з метою досягнення соціальних та економічних результатів можуть створюватися юридичні особи за участю публічного та приватного партнерів або укладатися наступні види договорів (угод):
договір концесії;
договір про спільну діяльність;
угода про розподіл продукції;
договір суперфіцію;
договір емфітевзису;
інші, передбачені чинним законодавством види договорів.
Про необхідність створення юридичної особи за участю публічного та приватного партнерів або про конкретний вид договору, що укладатиметься для досягнення мети співробітництва, обов'язково зазначається в тексті угоди про публічно-приватне партнерство."
 
Відхилено   1. У рамках здійснення державно-приватного партнерства відповідно до цього Закону та інших законодавчих актів України можуть укладатися договори про:
 
    -16- Писаренко В.В.
Частину першу статті 5 викласти в такій редакції:
"1. У рамках здійснення державно-приватного партнерства укладаються договори, істотні умови яких повинні відповідати вимогам, встановленим законами України".
 
Відхилено    
57. концесію;
 
   концесію;
 
58. спільну діяльність;
 
   спільну діяльність;
 
59. розподіл продукції;
 
   розподіл продукції;
 
60. інші договори.
 
   інші договори.
 
61. Істотні умови договорів, що укладаються в рамках здійснення державно-приватного партнерства, мають відповідати вимогам, встановленим законами України.
 
   Істотні умови договорів, що укладаються в рамках здійснення державно-приватного партнерства, мають відповідати вимогам, встановленим законами України.
 
62. 2. Вид договору, що укладається в рамках державно-приватного партнерства, визначається органом, який приймає рішення про здійснення державно-приватного партнерства.
 
-17- Круць М.Ф.
Частину другу статті 5 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"2. Договори, що укладаються в рамках здійснення державно-приватного партнерства, укладаються в письмовій формі, якщо законами не передбачено їх нотаріальне посвідчення ".
 
Відхилено   2. Вид договору, що укладається в рамках державно-приватного партнерства, визначається органом, який приймає рішення про здійснення державно-приватного партнерства.
 
63. 3. Договори, укладені згідно з частиною першою цієї статті, регулюються законодавством з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, у разі якщо щодо них у передбаченому цим Законом порядку прийнято рішення про здійснення державно-приватного партнерства.
 
   3. Договори, укладені згідно з частиною першою цієї статті, регулюються законодавством з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, у разі якщо щодо них у передбаченому цим Законом порядку прийнято рішення про здійснення державно-приватного партнерства.
 
64. Стаття 6. Здійснення державних закупівель в рамках державно-приватного партнерства
 
   Стаття 6. Здійснення державних закупівель у рамках державно-приватного партнерства
 
65. 1. Державні закупівлі в рамках державно-приватного партнерства здійснюються відповідно до законодавства про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти.
 
   1. Державні закупівлі у рамках державно-приватного партнерства здійснюються відповідно до законодавства про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти.
 
66. 2. Іноземні суб'єкти господарської діяльності та суб'єкти господарювання України користуються рівними правами щодо участі у державних закупівлях.
 
-18- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 6 - вилучити
 
Відхилено   2. Іноземні суб'єкти господарської діяльності та суб'єкти господарювання України користуються рівними правами щодо участі у державних закупівлях.
 
67. Стаття 7. Об'єкти державно-приватного партнерства
 
   Стаття 7. Об'єкти державно-приватного партнерства
 
68. 1. Об’єкти державно-приватного партнерства – об'єкти, що є у державній або комунальній власності або належать Автономній Республіці Крим.
 
-19- Ткач Р.В.
У частині першій та третій статті 7 слова "або належать Автономній Республіці Крим" - виключити
 
Відхилено   1. Об’єкти державно-приватного партнерства – об'єкти, що перебувають у державній або комунальній власності чи належать Автономній Республіці Крим.
 
    -20- Писаренко В.В.
Частину першу статті 7 доповнити абзацами такого змісту:
"Щодо об’єктів рішення про здійснення державно-приватного партнерства приймається:
державної форми власності - Кабінетом Міністрів України або відповідним уповноваженим органам управління;
комунальної форми власності - сільською, селищною, міською, районною чи обласною радою або уповноваженим нею органом;
що належать Автономній Республіці Крим - Радою міністрів Автономної Республіки Крим чи уповноваженим нею органом".
 
Відхилено    
69. 2. Об'єктами державно-приватного партнерства можуть бути:
 
   2. Об'єктами державно-приватного партнерства можуть бути:
 
70. існуючі, зокрема, відтворювані (шляхом реконструкції, модернізації, технічного переоснащення) об'єкти, у тому числі ділянки надр;
 
   існуючі, зокрема, відтворювані (шляхом реконструкції, модернізації, технічного переоснащення) об'єкти, у тому числі ділянки надр;
 
71. створювані чи придбані об'єкти.
 
   створювані чи придбані об'єкти.
 
72. 3. Передача об’єктів, що є у державній або комунальній власності або належать Автономній Республіці Крим приватному партнеру для виконання умов договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, не зумовлює перехід права власності на ці об’єкти до приватного партнера.
 
   3. Передача об’єктів, що перебувають у державній або комунальній власності чи належать Автономній Республіці Крим, приватному партнеру для виконання умов договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, не зумовлює перехід права власності на ці об’єкти до приватного партнера.
 
73. Такі об'єкти підлягають поверненню державному партнеру після припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства.
 
   Такі об'єкти підлягають поверненню державному партнеру після припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства.
 
74. Право власності на об'єкти, що добудовані, перебудовані, реконструйовані в рамках державно-приватного партнерства, належить державному партнеру.
 
   Право власності на об'єкти, що добудовані, перебудовані, реконструйовані в рамках державно-приватного партнерства, належить державному партнеру.
 
75. 4. Об'єктами державно-приватного партнерства не можуть бути об'єкти, щодо яких прийнято рішення про приватизацію.
 
-21- Круць М.Ф.
Частину четверту статті 7 розділу ІІ законопроекту доповнити реченням такого змісту:
"Об'єкти, які не підлягають приватизації не можуть бути об'єктами державно-приватного партнерства ";
 
Відхилено   4. Об'єктами державно-приватного партнерства не можуть бути об'єкти, щодо яких прийнято рішення про приватизацію.
 
76. 5. Об'єкти державно-приватного партнерства не можуть бути приватизовані протягом усього строку здійснення державно-приватного партнерства.
 
   5. Об'єкти державно-приватного партнерства не можуть бути приватизовані протягом усього строку здійснення державно-приватного партнерства.
 
77. Стаття 8. Використання земельних ділянок для здійснення державно-приватного партнерства
 
-22- Ткач Р.В.
Статтю 8 викласти у такій редакції:
"Стаття 8. Надання земельних ділянок для потреб, передбачених угодою про публічно-приватне партнерство
Надання земельних ділянок державної або комунальної власності для потреб приватного партнера в рамках угоди про публічно-приватне партнерство здійснюється в порядку, передбаченому Земельним кодексом України."
 
Відхилено   Стаття 8. Використання земельних ділянок для здійснення державно-приватного партнерства
 
78. 1. У разі якщо для здійснення державно-приватного партнерства є необхідним користування земельною ділянкою приватним партнером, державний партнер забезпечує приватному партнеру можливість використання такої ділянки на строк, встановлений договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства.
 
   1. У разі якщо для здійснення державно-приватного партнерства необхідно користування земельною ділянкою, державний партнер забезпечує приватному партнеру можливість використання такої ділянки на строк, встановлений договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства.
 
79. У разі якщо для здійснення державно-приватного партнерства є необхідним надання приватному партнеру прав користування земельними ділянками, державний партнер до оголошення конкурсу з визначення приватного партнера має забезпечити розроблення (виготовлення) проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, іншої документації із землеустрою, яка відповідно до законодавства вимагається для надання земельної ділянки в користування, та погодження такої документації з уповноваженими органами, а у випадках, передбачених законом, - отримання позитивного висновку державної землевпорядної експертизи у визначеному законодавством порядку.
 
-23- Ляпіна К.М.
В абзаці другому частини першої статті 8:
слова "У разі якщо для здійснення державно-приватного партнерства є необхідним надання приватному партнеру прав користування земельними ділянками" замінити словами "У випадку, передбаченому абзацом першим цієї частини";
слово "яка" замінити словами "якщо така документація".
 
Враховано редакційно   У разі прийняття уповноваженим органом рішення про здійснення державно-приватного партнерства проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, інша документація із землеустрою, яка відповідно до законодавства вимагається для надання земельної ділянки в користування, а також документація щодо земельних ділянок, необхідних приватному партнеру для здійснення такого партнерства, розробляються на замовлення державного партнера.
Державний партнер має погодити документацію із землеустрою з відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування у передбаченому законодавством порядку, а у випадках, передбачених законом, - отримати позитивний висновок державної землевпорядної експертизи, у порядку, визначеному законом.
Фінансування робіт з розроблення (виготовлення) землевпорядної документації та її експертизи здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів чи за рахунок коштів особи, яка подала пропозицію про здійснення державно-приватного партнерства.
Оплата робіт з розроблення (виготовлення) землевпорядної документації та її експертизи особою, яка подала пропозицію про здійснення державно-приватного партнерства, не створює для такої особи переваг у конкурсі з визначення приватного партнера порівняно з іншими учасниками конкурсу.
Документально підтверджені витрати, здійснені державним партнером та/чи особою, яка подала пропозицію про здійснення державно-приватного партнерства, на розроблення (виготовлення) документації із землеустрою та її експертизу, відшкодовуються приватним партнером відповідно до умов договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства.
 
    -24- Ляпіна К.М.
Доповнити частину першу статті 8 трьома абзацами такого змісту:
"Фінансування робіт з розроблення (виготовлення) землевпорядної документації та її експертизи здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів чи за рахунок коштів особи, яка подала пропозицію про здійснення державно-приватного партнерства.
Оплата робіт з розроблення (виготовлення) землевпорядної документації та її експертизи особою, яка подала пропозицію про здійснення державно-приватного партнерства, не створює для такої особи переваг під час проведення конкурсу з визначення приватного партнера перед іншими учасниками конкурсу.
Документально підтверджені витрати, понесені державним партнером та/чи особою, яка подала пропозицію про здійснення державно-приватного партнерства на розроблення (виготовлення) документації із землеустрою та її експертизу, відшкодовуються приватним партнером відповідно до умов договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства".
 
Враховано    
80. 2. Порядок та умови отримання приватним партнером прав користування земельними ділянками, вказаними у частині першій цієї статті, зазначаються в умовах конкурсу з визначення приватного партнера для укладання договору в рамках державно-приватного партнерства.
 
-25- Ляпіна К.М.
У частині другій статті 8 проекту слова "отримання приватним партнером прав користування" замінити словами "користування приватним партнером".
 
Відхилено   2. Порядок та умови отримання приватним партнером права на користування земельними ділянками, вказаними у частині першій цієї статті, зазначаються в умовах конкурсу з визначення приватного партнера для укладання договору в рамках державно-приватного партнерства.
 
81. 3. Після припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, приватний партнер втрачає право на користування земельною ділянкою.
 
-26- Ляпіна К.М.
У частині третій статті 8 проекту слова "втрачає прав на користування земельною ділянкою" замінити словами "зобов’язаний звільнити земельну ділянку".
 
Враховано редакційно   3. Після припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, приватний партнер зобов’язаний звільнити земельну ділянку, надану йому для здійснення державно-приватного партнерства відповідно до цієї статті.
 
82. 4. У разі якщо у договорі про державно-приватне партнерство передбачається надання в користування (експлуатацію) та/або управління ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій, щодо прокладання та експлуатації яких встановлений сервітут, державний партнер зобов'язаний передати такий сервітут приватному партнеру на підставі договору.
 
-27- Ляпіна К.М.
У абзаці першому частини четвертої статті 8 проекту слова "державний партнер зобов’язаний передати такий сервітут приватному партнеру на підставі договору" замінити словами "такий сервітут може здійснюватися від імені державного партнера приватним партнером", в абзаці другому слова "та умови їх передачі приватному партнеру" - виключити.
 
Враховано   4. У разі якщо у договорі про державно-приватне партнерство передбачається надання в користування (експлуатацію) та/або управління ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій, щодо прокладання та експлуатації яких встановлено сервітут, такий сервітут може здійснюватися від імені державного партнера приватним партнером.
 
83. Про наявність таких сервітутів та умови їх передачі приватному партнеру зазначається в умовах конкурсу з визначення приватного партнера та договорі, укладеному в рамках державно-приватного партнерства.
 
   Про наявність таких сервітутів зазначається в умовах конкурсу з визначення приватного партнера та договорі, укладеному в рамках державно-приватного партнерства.
 
84. Стаття 9. Джерела фінансування державно-приватного партнерства
 
   Стаття 9. Джерела фінансування державно-приватного партнерства
 
85. 1. Фінансування державно-приватного партнерства може здійснюватися за рахунок:
 
   1. Фінансування державно-приватного партнерства може здійснюватися за рахунок:
 
86. фінансових ресурсів приватного партнера;
 
   фінансових ресурсів приватного партнера;
 
87. фінансових ресурсів, запозичених в установленому порядку;
 
   фінансових ресурсів, запозичених в установленому порядку;
 
88. коштів державного та місцевих бюджетів;
 
-28- Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 9 слова "коштів державного та місцевих бюджетів" - вилучити.
 
Відхилено   коштів державного та місцевих бюджетів;
 
89. інших джерел, не заборонених законодавством.
 
   інших джерел, не заборонених законодавством.
 
90. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
91. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
 
-29- Писаренко В.В.
Назву розділу викласти в такій редакції:
"Розділ ІІІ ВСТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА"
 
Відхилено   ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
 
    -30- Писаренко В.В.
Доповнити розділ статтею такого змісту (з відповідною зміною подальшої нумерації статей):
"Стаття 10. Етапи встановлення державно-приватного партнерства
1. Встановлення державно-приватного партнерства включає:
внесення пропозицій щодо здійснення державно-приватного партнерства;
аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства;
прийняття рішення щодо здійснення державно-приватного партнерства;
проведення конкурсу з визначення приватного партнера;
укладення договору".
 
Відхилено    
92. Стаття 10. Пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства
 
-31- Писаренко В.В.
Статтю 10 викласти у такій редакції:
"Стаття 10. Пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства
1. Державно-приватне партнерство ініціюється особою, що згідно з положеннями цього Закону може бути державним або приватним партнером (далі - зацікавлена сторона).
2. Зацікавлена сторона готує пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства, в яких обґрунтовує соціально-економічні, екологічні та інші наслідки здійснення партнерства на основі аналізу:
економічних та фінансових показників реалізації партнерства;
змін у якості послуг та рівня забезпечення попиту товарами (роботами і послугами);
можливого негативного впливу на стан довкілля.
3. Пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства заінтересована сторона подає органу, уповноваженому відповідно до частини 1 статті 7 цього Закону приймати рішення про здійснення державно-приватного партнерства".
 
Відхилено   Стаття 10. Пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства
 
93. 1. Пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів, що належать до державної власності, готуються відповідними органами виконавчої влади або особами, які відповідно до цього Закону можуть бути приватними партнерами, і подаються до органу, уповноваженого Кабінетом Міністрів України.
 
   1. Пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної власності готуються відповідними органами виконавчої влади або особами, які відповідно до цього Закону можуть бути приватними партнерами, і подаються до органу, уповноваженого Кабінетом Міністрів України.
 
94. 2. Пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів, що належать до комунальної власності, готуються відповідними органами місцевого самоврядування або особами, які відповідно до цього Закону можуть бути приватними партнерами, і подаються на розгляд відповідним сільським, селищним, міським, районним чи обласним радам або до уповноважених ними органів.
 
   2. Пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів комунальної власності готуються відповідними органами місцевого самоврядування або особами, які відповідно до цього Закону можуть бути приватними партнерами, і подаються на розгляд відповідних сільських, селищних, міських, районних чи обласних рад або до уповноважених ними органів.
 
95. 3. Пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів, що належать Автономній Республіці Крим, готуються органом, уповноваженим Радою міністрів Автономної Республіки Крим, або особами, які відповідно до цього Закону можуть бути приватними партнерами, і подаються на розгляд Раді міністрів Автономної Республіки Крим чи уповноваженого нею органу.
 
-32- Ткач Р.В.
Частину третю статті 10 - виключити
 
Відхилено   3. Пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів Автономної Республіки Крим готуються органом, уповноваженим Радою міністрів Автономної Республіки Крим, або особами, які відповідно до цього Закону можуть бути приватними партнерами, і подаються на розгляд Ради міністрів Автономної Республіки Крим чи до уповноваженого нею органу.
 
96. Стаття 11. Аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства
 
   Стаття 11. Аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства
 
97. 1. Аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства та виявлення можливих ризиків, пов'язаних з його реалізацією, проводиться шляхом:
 
   1. Аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства та виявлення можливих ризиків, пов'язаних з його реалізацією, проводиться шляхом:
 
98. детального обґрунтування соціально-економічних та екологічних наслідків здійснення державно-приватного партнерства;
 
   детального обґрунтування соціально-економічних та екологічних наслідків здійснення державно-приватного партнерства;
 
99. порівняння основних показників реалізації проекту (рентабельності, рівня витрат, якості послуг тощо) із залученням приватного партнера та без такого залучення;
 
   порівняння основних показників реалізації проекту (рентабельності, рівня витрат, якості послуг тощо) із залученням приватного партнера та без такого залучення;
 
100. виявлення видів ризиків здійснення державно-приватного партнерства, їх оцінки та визначення форми управління ризиками, що здійснюється відповідно до методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України;
 
   виявлення видів ризиків здійснення державно-приватного партнерства, їх оцінки та визначення форми управління ризиками, що здійснюється відповідно до методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України;
 
101. визначення форми реалізації державно-приватного партнерства.
 
   визначення форми реалізації державно-приватного партнерства.
 
102. Аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства та виявлення можливих ризиків, пов'язаних з його реалізацією, проводиться щодо об'єктів, що належать до:
 
   Аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства та виявлення можливих ризиків, пов'язаних з його реалізацією, проводиться щодо об'єктів:
 
103. до державної власності – центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України;
 
   державної власності – центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України;
 
104. до комунальної власності – виконавчим органом місцевого самоврядування, уповноваженим відповідною сільською, селищною, міською, районною чи обласною радою;
 
   комунальної власності – виконавчим органом місцевого самоврядування, уповноваженим відповідною сільською, селищною, міською, районною чи обласною радою;
 
105. Автономній Республіці Крим – органом, уповноваженим Радою міністрів Автономної Республіки Крим.
 
-33- Ткач Р.В.
Останній абзац частини першої статті 11 - виключити
 
Відхилено   Автономної Республіки Крим – органом, уповноваженим Радою міністрів Автономної Республіки Крим.
 
106. 2. Порядок проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, визначається Кабінетом Міністрів України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
-34- Писаренко В.В.
Статтю 11 доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства включає:
детальне обґрунтування соціально-економічних та екологічних наслідків здійснення державно-приватного партнерства;
порівняння основних показників реалізації проекту (рентабельності, рівня витрат, якості послуг тощо) в разі залучення приватного партнера та без нього;
встановлення ризиків здійснення державно-приватного партнерства, їх оцінку та визначення форми управління ризиками відповідно до методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України;
визначення форми реалізації державно-приватного партнерства".
У зв’язку з цим частину 2 проекту вважати частиною 3.
 
Відхилено   2. Порядок проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства визначається Кабінетом Міністрів України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
107. Стаття 12. Обґрунтування соціально-економічних та екологічних наслідків здійснення державно-приватного партнерства
 
-35- Писаренко В.В.
Статтю 12 перенести вище у законопроект, виклавши її зміст у статті, присвяченій етапу ініціювання партнерства.
 
Відхилено   Стаття 12. Обґрунтування соціально-економічних та екологічних наслідків здійснення державно-приватного партнерства
 
108. 1. Обґрунтування соціально-економічних та екологічних наслідків здійснення державно-приватного партнерства проводиться за результатами аналізу:
 
   1. Обґрунтування соціально-економічних та екологічних наслідків здійснення державно-приватного партнерства проводиться за результатами аналізу:
 
109. економічних та фінансових показників реалізації партнерства, у тому числі порівняння показників його реалізації із застосуванням державно-приватного партнерства, включаючи прогнозовані витрати та вигоди від його реалізації, з показниками здійснення такої діяльності за інших умов, ніж в рамках державно-приватного партнерства;
 
   економічних та фінансових показників реалізації партнерства, у тому числі порівняння показників його реалізації із застосуванням державно-приватного партнерства, включаючи прогнозовані витрати та вигоди від його реалізації, з показниками здійснення такої діяльності за інших умов, ніж у рамках державно-приватного партнерства;
 
110. соціальних наслідків реалізації партнерства, включаючи поліпшення якості послуг та рівень забезпечення попиту товарами (роботами і послугами);
 
   соціальних наслідків реалізації партнерства, включаючи поліпшення якості послуг та рівень забезпечення попиту товарами (роботами і послугами);
 
111. ризиків, пов'язаних з реалізацією партнерства, з урахуванням різних засобів їх розподілу між державними та приватним партнерами і впливу відповідного розподілу ризиків на фінансові зобов'язання державного партнера;
 
   ризиків, пов'язаних з реалізацією партнерства, з урахуванням різних засобів їх розподілу між державними та приватним партнерами і впливу відповідного розподілу ризиків на фінансові зобов'язання державного партнера;
 
112. екологічних наслідків реалізації партнерства з урахуванням можливого негативного впливу на стан довкілля.
 
   екологічних наслідків реалізації партнерства з урахуванням можливого негативного впливу на стан довкілля.
 
113. Стаття 13. Прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства
 
   Стаття 13. Прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства
 
114. 1. Рішення про здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної власності, проведення конкурсу та затвердження результатів конкурсу з визначення приватного партнера приймаються Кабінетом Міністрів України чи уповноваженим ним органом.
 
   1. Рішення про здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної власності, проведення конкурсу та затвердження результатів конкурсу з визначення приватного партнера приймаються Кабінетом Міністрів України чи уповноваженим ним органом.
 
115. 2. Рішення про здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів комунальної власності, проведення конкурсу з визначення приватного партнера та затвердження результатів приймаються місцевими радами.
 
   2. Рішення про здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів комунальної власності, проведення конкурсу з визначення приватного партнера та затвердження результатів приймаються місцевими радами.
 
116. 3. Рішення про здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів, що належать Автономній Республіці Крим, проведення конкурсу з визначення приватного партнера та затвердження результатів приймаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим.
 
-36- Ткач Р.В.
Частину третю статті 13 - виключити
 
Відхилено   3. Рішення про здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів Автономної Республіки Крим, проведення конкурсу з визначення приватного партнера та затвердження результатів приймаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим.
 
117. 4. Рішення про здійснення державно-приватного партнерства приймається протягом двох календарних місяців з дня подання пропозицій про здійснення державно-приватного партнерства у передбаченому цим Законом порядку.
 
   4. Рішення про здійснення державно-приватного партнерства приймається протягом двох календарних місяців з дня подання пропозицій про здійснення державно-приватного партнерства у передбаченому цим Законом порядку.
 
118. Орган, що прийняв рішення про здійснення державно-приватного партнерства чи про недоцільність здійснення такого партнерства, зобов'язаний протягом 15 календарних днів з дня прийняття відповідного рішення повідомити про таке рішення особу, яка подала пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства.
 
   Орган, що прийняв рішення про здійснення державно-приватного партнерства чи про недоцільність здійснення такого партнерства, зобов'язаний протягом 15 календарних днів з дня прийняття відповідного рішення повідомити про таке рішення особу, яка подала пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства.
 
119. Розділ ІV
 
-37- Писаренко В.В.
Розділ ІV виключити, а його статті викласти у розділі ІІІ.
 
Відхилено   Розділ ІV
 
120. ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРА
 
   ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРА
 
121. Стаття 14. Визначення приватного партнера
 
-38- Писаренко В.В.
Статтю 14 викласти в такій редакції:
"Стаття 14. Проведення конкурсу з визначення приватного партнера
1. У разі прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства, органом, що прийняв таке рішення, оголошується конкурс з визначення приватного партнера.
2. Оголошення про проведення конкурсу з визначення приватного партнера підлягає оприлюдненню і повинне містити інформацію про:
строки здійснення державно-приватного партнерства, форму його реалізації та його основні етапи;
державного партнера та об'єкти державно-приватного партнерства;
обсяг та форми фінансової участі державного партнера у здійсненні державно-приватного партнерства;
граничний строк подання заявок для участі в конкурсі;
граничний строк проведення конкурсу з визначення приватного партнера;
основні кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу;
основні критерії визначення переможця конкурсу.
3. У разі якщо після оголошення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства на участь у зазначеному конкурсі подав заявку лише один претендент, відповідний договір може бути укладений уповноваженим органом з цим претендентом шляхом погодження з ним істотних умов договору.
3. Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства встановлюється Кабінетом Міністрів України.
4. У разі якщо законами України, що регулюють відносини, які виникають у процесі укладання та виконання відповідних договорів, встановлений інший порядок проведення конкурсу, застосовується порядок проведення конкурсу, встановлений такими законами".
 
Відхилено   Стаття 14. Визначення приватного партнера
 
122. 1. Визначення приватного партнера для укладання договору (договорів) у рамках державно-приватного партнерства здійснюється виключно на конкурсних засадах, крім випадків, передбачених законом.
 
   1. Визначення приватного партнера для укладання договору (договорів) у рамках державно-приватного партнерства здійснюється виключно на конкурсних засадах, крім випадків, передбачених законом.
 
123. У разі якщо після оголошення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства на участь у зазначеному конкурсі подав заявку лише один претендент, відповідний договір може бути укладений уповноваженим органом з цим претендентом шляхом погодження з ним істотних умов договору, якщо інше не визначено законами, що регулюють відносини, які виникають у процесі укладання та виконання договорів, передбачених частиною першою статті 5 цього Закону.
 
   У разі якщо після оголошення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства на участь у зазначеному конкурсі подав заявку лише один претендент, відповідний договір може бути укладений уповноваженим органом з цим претендентом шляхом погодження з ним істотних умов договору, якщо інше не визначено законами, що регулюють відносини, які виникають у процесі укладання та виконання договорів, передбачених частиною першою статті 5 цього Закону.
 
124. 2. Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів, що є у державній або комунальній власності або належать Автономній Республіці Крим, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-39- Ткач Р.В.
У частині другій статті 14 слова "або належать Автономній Республіці Крим" - виключити
 
Відхилено   2. Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної, комунальної власності або які належать Автономній Республіці Крим, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
125. У разі якщо законами України, що регулюють відносини, які виникають у процесі укладання договорів, передбачених частиною першою статті 5 цього Закону, встановлений інший порядок проведення конкурсу, застосовують порядок проведення конкурсу, встановлений такими законами.
 
   У разі якщо законами України, що регулюють відносини, які виникають у процесі укладання договорів, передбачених частиною першою статті 5 цього Закону, встановлено інший порядок проведення конкурсу, застосовується порядок проведення конкурсу, встановлений такими законами.
 
126. Стаття 15. Засади проведення конкурсу з визначення приватного партнера
 
-40- Писаренко В.В.
Статтю 15 виключити, а її положення перенести до статті 14.
 
Відхилено   Стаття 15. Засади проведення конкурсу з визначення приватного партнера
 
127. 1. Під час прийняття рішення про проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства визначаються:
 
   1. Під час прийняття рішення про проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства визначаються:
 
128. строки здійснення державно-приватного партнерства, форма його реалізації та його основні етапи;
 
   строк здійснення державно-приватного партнерства, форма його реалізації та основні етапи;
 
129. державний партнер та об'єкти державно-приватного партнерства;
 
   державний партнер та об'єкти державно-приватного партнерства;
 
130. обсяг та форми фінансової участі державного партнера у здійсненні державно-приватного партнерства;
 
   обсяг та форми фінансової участі державного партнера у здійсненні державно-приватного партнерства;
 
131. граничний строк подання заявок для участі в конкурсі;
 
   граничний строк подання заявок на участь у конкурсі;
 
132. граничний строк проведення конкурсу з визначення приватного партнера;
 
   граничний строк проведення конкурсу з визначення приватного партнера;
 
133. основні кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу;
 
   основні кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу;
 
134. порядок участі в конкурсі об'єднань юридичних осіб, що не є юридичними особами;
 
-41- Ткач Р.В.
Ляпіна К.М.
Абзац восьмий пункту першого статті 15 - виключити
 
Враховано      
135. основні критерії визначення переможця конкурсу.
 
   основні критерії визначення переможця конкурсу.
 
136. 2. Правила частини першої цієї статті застосовуються в разі, якщо інший порядок проведення конкурсу не визначений законодавством, що регулює відносини, які виникають у процесі укладання договорів, передбачених частиною першою статті 5 цього Закону.
 
   2. Вимоги частини першої цієї статті застосовуються в разі, якщо інший порядок проведення конкурсу не визначений законодавством, що регулює відносини, які виникають у процесі укладання договорів, передбачених частиною першою статті 5 цього Закону.
 
137. 3. Оголошення про проведення конкурсу з визначення приватного партнера опубліковується державним партнером у газетах "Урядовий кур'єр" чи "Голос України" або в офіційному друкованому засобі масової інформації відповідного органу місцевого самоврядування чи Автономної Республіки Крим, у разі якщо державним партнером виступають такі органи, а також розміщується на офіційному веб-сайті державного партнера.
 
   3. Оголошення про проведення конкурсу з визначення приватного партнера публікується державним партнером у газетах "Урядовий кур'єр" чи "Голос України" або в офіційному друкованому засобі масової інформації відповідного органу місцевого самоврядування чи Автономної Республіки Крим, якщо державним партнером виступають такі органи, а також розміщується на офіційному веб-сайті державного партнера.
 
138. Стаття 16. Оприлюднення інформації про результати проведення конкурсу з визначення приватного партнера
 
   Стаття 16. Оприлюднення інформації про результати проведення конкурсу з визначення приватного партнера
 
139. 1. Результати оцінки конкурсних пропозицій учасників конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства не підлягають розголошенню до дня обрання переможця конкурсу, крім випадків, передбачених законом.
 
   1. Результати оцінки конкурсних пропозицій учасників конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства не підлягають розголошенню до дня визначення переможця конкурсу, крім випадків, передбачених законом.
 
140. 2. Орган, що проводив конкурс, зобов'язаний у десятиденний строк з дня обрання переможця конкурсу, оприлюднити інформацію та вмотивовані роз'яснення щодо підстав обрання переможця та відхилення пропозиції інших учасників конкурсу.
 
   2. Орган, що проводив конкурс, зобов'язаний у десятиденний строк з дня визначення переможця конкурсу оприлюднити інформацію та вмотивовані роз'яснення щодо підстав визначення переможця та відхилення пропозицій інших учасників конкурсу.
 
141. 3. Оприлюднення інформації, зазначеної в частині другій цієї статті, здійснюється шляхом опублікування її в газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України" чи офіційному друкованому засобі масової інформації відповідного органу місцевого самоврядування чи Автономної республіки Крим, у разі якщо державним партнером виступають такі органи, а також розміщення на офіційному веб-сайті державного партнера.
 
   3. Оприлюднення інформації, зазначеної в частині другій цієї статті, здійснюється шляхом опублікування її в газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України" чи офіційному друкованому засобі масової інформації відповідного органу місцевого самоврядування чи Автономної республіки Крим, якщо державним партнером виступають такі органи, а також розміщення на офіційному веб-сайті державного партнера.
 
142. Стаття 17. Укладення договору в рамках державно-приватного партнерства з переможцем конкурсу
 
   Стаття 17. Укладення договору в рамках державно-приватного партнерства з переможцем конкурсу
 
143. 1. Укладення договору в рамках державно-приватного партнерства здійснюється органами, які відповідно до статті 13 цього Закону прийняли рішення про здійснення державно-приватного партнерства з переможцем конкурсу на умовах, встановлених конкурсом з визначення приватного партнера.
 
-42- Ткач Р.В.
Частину першу статті 17 після слів "в рамках" доповнити словами "угоди про"
 
Відхилено   1. Укладення договору в рамках державно-приватного партнерства здійснюється органом, який відповідно до статті 13 цього Закону прийняв рішення про здійснення державно-приватного партнерства з переможцем конкурсу на умовах, встановлених конкурсом з визначення приватного партнера.
 
144. 2. У разі якщо переможцем конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства визначено об'єднання юридичних осіб, що не є юридичною особою, договір, що укладається в рамках державно-приватного партнерства, підписується всіма учасниками об'єднання або особою, що уповноважена такими учасниками на підписання цього договору.
 
-43- Ткач Р.В.
Частину другу статті 17 - виключити
 
Відхилено   2. У разі якщо переможцем конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства визначено декілька осіб на боці приватного партнера, договір, що укладається в рамках державно-приватного партнерства, підписується такими особами або особою, уповноваженою ними на підписання цього договору.
 
    -44- Ляпіна К.М.
В абзаці першому частини другої статті 17 проекту слова "об'єднання юридичних осіб, що не є юридичною особою" замінити словами "декілька осіб на боці приватного партнера", слова "учасниками об'єднання" замінити словами "такими особами", слова "такими учасниками" замінити словом "ними".
 
Враховано    
    -45- Писаренко В.В.
Частину другу статті 17 - виключити.
 
Відхилено    
145. У такому договорі мають бути визначені права та обов'язки кожного з учасників цього об'єднання.
 
-46- Ляпіна К.М.
Абзац другий частини другої статті 17 проекту - виключити.
 
Враховано      
146. 3. Державний партнер в установленому Кабінетом Міністрів України порядку повідомляє про укладення договору в рамках державно-приватного партнерства орган виконавчої влади з питань державно-приватного партнерства, уповноважений на ведення обліку договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства.
 
-47- Ляпіна К.М.
У частині третій статті 17 проекту слова "з питань державно-приватного партнерства" - виключити.
 
Відхилено   3. Державний партнер в установленому Кабінетом Міністрів України порядку повідомляє про укладення договору в рамках державно-приватного партнерства орган виконавчої влади з питань державно-приватного партнерства, уповноважений на ведення обліку договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства.
 
147. 4. У разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися у процесі укладання договору в рамках державно-приватного партнерства, такий договір може бути змінений, доповнений або розірваний за згодою сторін чи в судовому порядку, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання.
 
   4. У разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися у процесі укладання договору в рамках державно-приватного партнерства, такий договір може бути змінений, доповнений або розірваний за згодою сторін чи в судовому порядку, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання.
 
148. Розділ V
 
   Розділ V
 
149. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА, ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ТА ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ
 
   ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА, ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ТА ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ
 
150. Стаття 18. Державна підтримка здійснення державно-приватного партнерства
 
   Стаття 18. Державна підтримка здійснення державно-приватного партнерства
 
151. 1. Державна підтримка здійснення державно-приватного партнерства може надаватися:
 
   1. Державна підтримка здійснення державно-приватного партнерства може надаватися:
 
152. шляхом надання державних гарантій, гарантій Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування;
 
   шляхом надання державних гарантій, гарантій Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування;
 
153. шляхом фінансування за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та інших джерел згідно з загальнодержавними та місцевими програмами;
 
   шляхом фінансування за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та інших джерел згідно із загальнодержавними та місцевими програмами;
 
154. в інших формах, передбачених законом.
 
   в інших формах, передбачених законом.
 
155. 2. Рішення про надання державної підтримки здійснення державно-приватного партнерства приймається залежно від права власності на об’єкт державно-приватного партнерства відповідно Кабінетом Міністрів України чи його уповноваженим органом виконавчої влади, органами місцевого самоврядування або Радою міністрів Автономної Республіки Крим відповідно до закону.
 
-48- Ляпіна К.М.
У частині другій статті 18 проекту слова "його уповноваженим" замінити словами "уповноваженим ним".
 
Враховано   2. Рішення про надання державної підтримки здійснення державно-приватного партнерства приймається залежно від права власності на об’єкт державно-приватного партнерства відповідно Кабінетом Міністрів України чи уповноваженим ним органом виконавчої влади, органами місцевого самоврядування або Радою міністрів Автономної Республіки Крим відповідно до закону.
 
156. 3. Порядок надання державної підтримки встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Порядок надання державної підтримки встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
157. Стаття 19. Правовий режим інвестиційної та господарської діяльності іноземного приватного партнера
 
   Стаття 19. Правовий режим інвестиційної та господарської діяльності іноземного приватного партнера
 
158. Для іноземних приватних партнерів, які здійснюють в Україні державно-приватне партнерство, встановлюється національний правовий режим інвестиційної та іншої господарської діяльності, крім випадків, передбачених законом та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
   Для іноземних приватних партнерів, які здійснюють в Україні державно-приватне партнерство, встановлюється національний правовий режим інвестиційної та іншої господарської діяльності, крім випадків, передбачених законом та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
159. Стаття 20. Гарантії прав приватних партнерів
 
   Стаття 20. Гарантії прав приватних партнерів
 
160. 1. Держава гарантує додержання встановлених законодавством України умов для провадження діяльності приватних партнерів, пов'язаної з виконанням договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, додержання їх прав і законних інтересів.
 
   1. Держава гарантує додержання встановлених законодавством України умов для провадження діяльності приватних партнерів, пов'язаної з виконанням договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства, додержання прав і законних інтересів приватних партнерів.
 
161. 2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи не мають права втручатися в діяльність приватних партнерів, пов’язану із здійсненням державно-приватного партнерства, крім випадків, встановлених законом.
 
   2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи не мають права втручатися в діяльність приватних партнерів, пов’язану із здійсненням державно-приватного партнерства, крім випадків, встановлених законом.
 
162. 3. У разі якщо ціни (тарифи) на послуги, що надаються у процесі здійснення державно-приватного партнерства, встановлені в розмірі, нижчому від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання), приватний партнер має право на відшкодування своїх втрат у порядку, встановленому законодавством.
 
-49- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 20 – вилучити.
 
Відхилено   3. У разі якщо ціни (тарифи) на послуги, що надаються у процесі здійснення державно-приватного партнерства, встановлені в розмірі, нижчому від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання), приватний партнер має право на відшкодування своїх втрат у порядку, встановленому законодавством.
 
163. У разі якщо ціни (тарифи) на послуги приватного партнера підлягають державному регулюванню, такі ціни (тарифи) мають включати кошти для компенсації вартості внесених приватним партнером інвестицій (інвестиційну складову), якщо інше не передбачено договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства.
 
   У разі якщо ціни (тарифи) на послуги приватного партнера підлягають державному регулюванню, такі ціни (тарифи) мають включати кошти для компенсації вартості внесених приватним партнером інвестицій (інвестиційну складову), якщо інше не передбачено договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства.
 
164. Розмір інвестиційної складової має забезпечувати компенсацію протягом строку дії договору витрат приватного партнера на здійснення інвестицій.
 
   Розмір інвестиційної складової має забезпечувати компенсацію протягом строку дії договору витрат приватного партнера на здійснення інвестицій.
 
165. 4. До прав і обов'язків сторін, визначених договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства, протягом строку його дії застосовуватиметься законодавство України, чинне на день його укладення. Зазначені гарантії поширюються на зміни цивільного та господарського законодавства, що регулює майнові права і обов'язки сторін та не стосується змін законодавства з питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку, охорони довкілля, стандартів якості товарів (робіт, послуг), податкового, валютного, митного законодавства, законодавства з питань ліцензування та іншого законодавства, що регулює правовідносини, в яких не діють принципи рівності сторін (державного та приватного партнерів).
 
   4. До прав і обов'язків сторін, визначених договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства, протягом строку його дії застосовуватиметься законодавство України, чинне на день його укладення. Зазначені гарантії поширюються на зміни цивільного та господарського законодавства, що регулює майнові права і обов'язки сторін, та не стосуються змін законодавства з питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку, охорони довкілля, стандартів якості товарів (робіт, послуг), податкового, валютного, митного законодавства, законодавства з питань ліцензування та іншого законодавства, що регулює правовідносини, в яких не діють принципи рівності сторін (державного та приватного партнерів).
 
166. 5. У разі прийняття органами державної влади або органами місцевого самоврядування рішень, що порушують права приватних партнерів, збитки, завдані їм внаслідок прийняття таких рішень, підлягають відшкодуванню в повному обсязі.
 
   5. У разі прийняття органами державної влади або органами місцевого самоврядування рішень, що порушують права приватних партнерів, збитки, завдані їм внаслідок прийняття таких рішень, підлягають відшкодуванню в повному обсязі.
 
167. Приватні партнери мають право на відшкодування збитків, завданих їм внаслідок дій, бездіяльності або неналежного виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами своїх обов'язків, передбачених законодавством України, у порядку, встановленому законодавством України.
 
   Приватні партнери мають право на відшкодування збитків, завданих їм внаслідок дій, бездіяльності або неналежного виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами своїх обов'язків, передбачених законодавством України, у порядку, встановленому законодавством України.
 
168. Стаття 21. Контроль за виконанням договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства
 
   Стаття 21. Контроль за виконанням договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства
 
169. 1. Контроль за виконанням договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, здійснюють центральний орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України, інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи відповідно до їхніх повноважень у порядку, встановленому законом.
 
   1. Контроль за виконанням договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства, здійснюють центральний орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України, інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи відповідно до їхніх повноважень у порядку, встановленому законом.
 
170. 2. Приватні партнери надають відповідним державним партнерам інформацію про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, у порядку та згідно з формою, затвердженими Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Приватні партнери надають відповідним державним партнерам інформацію про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, у порядку та згідно з формою, затвердженими Кабінетом Міністрів України.
 
171. Стаття 22. Повноваження уповноваженого органу виконавчої влади з питань державно-приватного партнерства
 
-50- Ляпіна К.М.
У назві та абзаці першому статті 22 проекту слова "з питань" замінити словами "в галузі".
 
Відхилено   Стаття 22. Повноваження уповноваженого органу виконавчої влади з питань державно-приватного партнерства
 
172. 1. До повноважень уповноваженого органу виконавчої влади з питань державно-приватного партнерства належить:
 
   1. До повноважень уповноваженого органу виконавчої влади з питань державно-приватного партнерства належить:
 
173. організація перевірки виконання договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства;
 
   організація перевірки виконання договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства;
 
174. підготовка пропозицій та здійснення заходів щодо формування та реалізації єдиної державної політики у сфері державно-приватного партнерства;
 
   підготовка пропозицій та здійснення заходів щодо формування та реалізації єдиної державної політики у сфері державно-приватного партнерства;
 
175. проведення моніторингу ефективності діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері державно-приватного партнерства;
 
   проведення моніторингу ефективності діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері державно-приватного партнерства;
 
176. розроблення концепції та проектів державних цільових програм питань щодо сприяння поширенню державно-приватного партнерства, вжиття заходів для їх виконання;
 
   розроблення концепції та проектів державних цільових програм щодо сприяння розширенню державно-приватного партнерства, вжиття заходів для їх виконання;
 
177. сприяння захисту законних прав та інтересів державних і приватних партнерів у процесі здійснення державно-приватного партнерства;
 
   сприяння захисту законних прав та інтересів державних і приватних партнерів у процесі здійснення державно-приватного партнерства;
 
178. сприяння досудовому врегулюванню спорів між приватними та державними партнерами;
 
   сприяння досудовому врегулюванню спорів між державними та приватними партнерами;
 
179. проведення моніторингу, узагальнення та оприлюднення в установленому порядку результатів здійснення державно-приватного партнерства, у тому числі здійснення оцінки та моніторингу загального рівня ризиків державного партнера в договорах, укладених в рамках державно-приватного партнерства;
 
   проведення моніторингу, узагальнення та оприлюднення в установленому порядку результатів здійснення державно-приватного партнерства, у тому числі здійснення оцінки та моніторингу загального рівня ризиків державного партнера в договорах, укладених у рамках державно-приватного партнерства;
 
180. проведення моніторингу дотримання вимог законодавства у сфері державно-приватного партнерства, у тому числі під час проведення конкурсів з визначення приватного партнера;
 
   проведення моніторингу дотримання вимог законодавства у сфері державно-приватного партнерства, у тому числі під час проведення конкурсів з визначення приватного партнера;
 
181. проведення в межах своїх повноважень інформаційно-роз'яснювальної і консультаційної роботи;
 
   проведення в межах своїх повноважень інформаційно-роз'яснювальної і консультаційної роботи;
 
182. участь в організації навчання і підвищення кваліфікації фахівців у сфері державно-приватного партнерства;
 
   участь в організації навчання і підвищення кваліфікації фахівців у сфері державно-приватного партнерства;
 
183. ведення обліку договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства;
 
   ведення обліку договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства;
 
184. подання позовів про розірвання договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, у разі істотних порушень приватними партнерами під час виконання таких договорів;
 
-51- Ляпіна К.М.
Передостанній абзац статті 22 проекту після слова "партнерства, " доповнити словами "стороною яких є держава, ".
 
Враховано редакційно   подання позовів про розірвання договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства, об'єктами яких є об'єкти державної власності, у разі порушення приватними партнерами умов таких договорів;
 
185. здійснення інших повноважень, передбачених законом.
 
   здійснення інших повноважень, передбачених законом.
 
186. Розділ VІ
 
   Розділ VІ
 
187. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
188. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-52- Ляпіна К.М.
Частину першу розділу "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року."
 
Відхилено .  1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 
    -53- Писаренко В.В.
Пункт перший викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування".
 
Враховано    
189. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
190. 1) У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №3-4, ст. 27 із наступними змінами):
 
-54- Ткач Р.В.
В пункті другому Розділу VІ "ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" проекту закону підпункт перший викласти в такій редакції:
"1) У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002р., №3-4, ст. 27 із наступними змінами):
доповнити частину другу статті 134 абзацом десятим такого змісту: "надання земельних ділянок державної або комунальної власності для потреб приватного партнера в рамках угоди про публічно-приватне партнерства відповідно до закону"
 
Відхилено   1) У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №3-4, ст. 27):
 
    -55- Ляпіна К.М.
Враховуючи важливість захисту інтересів держави в земельних питаннях, доцільно зміни до Земельного кодексу виділити в окремий проект і визначити головним в підготовці проекту до розгляду Комітет з питань аграрної політики.
 
Відхилено    
191. у частині першій статті 94 слова "в оренду" замінити словами "в користування";
 
-56- Ляпіна К.М.
Частину першу статті 94 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: "1. Для здійснення концесійної діяльності концесіонеру надаються в оренду земельні ділянки у порядку, встановленому цим Кодексом."; замість слів "в користування" відновити слова "в оренду".
 
Відхилено      
    -57- Бевзенко В.Ф.
Зміни до статті 94 Земельного кодексу України – виключити.
 
Враховано    
    -58- Ляпіна К.М.
У підпункті першому пункту два розділу VІ проекту абзац другий замінити двома абзацами такого змісту:
"частину першу статті 94 викласти у такій редакції:
"1. Права та обов’язки концесіонера щодо використання земельної ділянки визначаються відповідно до закону."
 
Відхилено    
    -59- Круць М.Ф.
Абзац другий частини першої статті 2 розділу VІ - виключити.
 
Враховано    
192. частину другу статті 101 доповнити словами "крім випадків, встановлених законом":
 
-60- Ляпіна К.М.
Частину другу статті 101 Земельного кодексу України відновити в чинній редакції.
 
Відхилено      
    -61- Бевзенко В.Ф.
Законопроектом передбачено внесення змін до статті 101 Земельного кодексу України, якими встановлюється можливість відчуження сервітутів. Слід зазначити, що в переважній більшості випадків земельний сервітут встановлюється на підставі договору з власником земельної ділянки. Тому перехід обов'язків однієї із сторін в цьому договорі до іншої особи згідно із вимогами статті 520 Цивільного кодексу України має здійснюватись виключно за згодою обох його сторін, а не в односторонньому порядку, як це передбачено законопроектом.
 
Відхилено    
    -62- Ляпіна К.М.
У підпункті першому пункту два розділу VІ проекту абзац третій - виключити.
 
Враховано    
193. частину шосту статті 102-1 доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
-63- Ляпіна К.М.
У підпункті першому пункту два розділу VІ проекту абзаци четвертий та п’ятий - виключити.
 
Відхилено   частину шосту статті 102-1 доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
194. "5) припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства (щодо договорів емфітевзису та суперфіцію, укладених в рамках такого партнерства)";
 
   "5) припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства (щодо договорів емфітевзису та суперфіцію, укладених у рамках такого партнерства)";
 
195. статтю 123 доповнити частиною дванадцятою такого змісту:
 
-64- Ляпіна К.М.
У підпункті першому пункту два розділу VІ проекту абзаци шостий - одинадцятий - виключити.
 
Враховано      
196. "12. У разі прийняття уповноваженим органом відповідно до закону рішення про здійснення державно-приватного партнерства проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, інша документація із землеустрою, яка відповідно до законодавства вимагається для надання земельної ділянки в користування, а також документація щодо земельних ділянок, необхідних приватному партнеру для здійснення такого партнерства, розробляються на замовлення державного партнера.
 
-65- Ляпіна К.М.
Абзац перший частини дванядцятої статті 123 викласти в такій редакції:
"12. У разі прийняття уповноваженим органом відповідно до закону рішення про здійснення державно-приватного партнерства проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, інша документація із землеустрою, яка відповідно до законодавства вимагається для надання земельної ділянки в користування, а також документація щодо земельних ділянок, необхідних приватному партнеру для здійснення такого партнерства, розробляються на замовлення особи, яка подала пропозицію про здійснення державно-приватного партнерства."
 
Відхилено      
197. Державний партнер має погодити документацію із землеустрою з відповідними органами державної влади чи місцевого самоврядування у передбаченому законодавством порядку, а у випадках, передбачених законом, - отримати позитивний висновок державної землевпорядної експертизи, у порядку, визначеному законом.
 
-66- Ляпіна К.М.
Абзац другий частини дванадцятої статті 123 викласти в такій редакції:
"Державний партнер має погодити документацію із землеустрою з відповідними органами державної влади чи місцевого самоврядування у передбаченому законодавством порядку, а у випадках, передбачених законом, - отримати висновок державної землевпорядної експертизи, у порядку, визначеному законом."
 
Відхилено      
198. Фінансування робіт з розроблення (виготовлення) землевпорядної документації та її експертизи здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів чи за рахунок коштів особи, яка подала пропозицію про здійснення державно-приватного партнерства.
 
-67- Ляпіна К.М.
Абзац третій частини дванадцятої статті 123 викласти в такій редакції:
"Фінансування робіт з розроблення (виготовлення) землевпорядної документації та її експертизи здійснюється за рахунок коштів особи, яка подала пропозицію про здійснення державно-приватного партнерства."
 
Відхилено      
199. Оплата робіт з розроблення (виготовлення) землевпорядної документації та її експертизи особою, яка подала пропозицію про здійснення державно-приватного партнерства, не створює для такої особи переваг під час проведення конкурсу з визначення приватного партнера перед іншими учасниками конкурсу.
 
      
200. Документально підтверджені витрати, понесені державним партнером та/чи особою, яка подала пропозицію про здійснення державно-приватного партнерства на розроблення (виготовлення) документації із землеустрою та її експертизу, відшкодовуються приватним партнером відповідно до умов договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства";
 
      
201. доповнити частину другу статті 134 абзацом десятим такого змісту:
 
   частину другу статті 134 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
 
202. "надання земельних ділянок державної або комунальної власності для потреб приватного партнера в рамках державно-приватного партнерства відповідно до закону";
 
-68- Ляпіна К.М.
Запропоноване доповнення частини другої статті 134 - виключити
 
Відхилено   "надання земельних ділянок державної або комунальної власності для потреб приватного партнера в рамках державно-приватного партнерства відповідно до закону";
 
203. 2) частину четверту статті 403 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №40-44, ст. 356 із наступними змінами) доповнити словами "крім випадків, встановлених законом";
 
-69- Ляпіна К.М.
Частину четверту статті 403 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №40-44, ст. 356 із наступними змінами) доповнити словами "крім випадків, встановлених законом";
 
Відхилено      
    -70- Ляпіна К.М.
Частину четверту статті 403 Цивільного кодексу України відновити в чинній редакції
 
Відхилено    
    -71- Ляпіна К.М.
Підпункт другий пункту два розділу VІ проекту - виключити.
 
Враховано    
204. 3) частину четверту статті 9 Закону України "Про ціни і ціноутворення" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1990 р., №52, ст. 650 із наступними змінами) викласти чотирма частинами такого змісту:
 
-72- Ляпіна К.М.
Частину четверту статті 9 Закону України "Про ціни і ціноутворення" викласти в такій редакції:
"Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування встановлюють державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи на роботи (послуги) в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво."
 
Відхилено   2) частину четверту статті 9 Закону України "Про ціни і ціноутворення" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1990 р., №52, ст. 650 із наступними змінами) замінити чотирма частинами такого змісту:
 
205. "Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування встановлюють державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи на роботи (послуги) в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.
 
   "Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування встановлюють державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи на роботи (послуги) в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.
 
206. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які своїм рішенням установлюють (затверджують) ціни (тарифи) на роботи (послуги) в розмірі, нижчому за розмір економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання), зобов'язані відшкодовувати суб'єкту господарювання різницю між встановленим (затвердженим) розміром ціни (тарифу) та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) зазначених робіт (послуг) за рахунок коштів відповідних бюджетів.
 
   Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які своїм рішенням установлюють (затверджують) ціни (тарифи) на роботи (послуги) у розмірі, нижчому за розмір економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання), зобов'язані відшкодовувати суб'єкту господарювання різницю між встановленим (затвердженим) розміром ціни (тарифу) та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) зазначених робіт (послуг) за рахунок коштів відповідних бюджетів.
 
207. Встановлення (затвердження) органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування цін (тарифів) на роботи (послуги) нижчими за розмір економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво без визначенням джерел для відшкодування відповідної різниці, у тому числі за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів, не допускається і може бути оскаржене у судовому порядку.
 
   Встановлення (затвердження) органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування цін (тарифів) на роботи (послуги) у розмірі, нижчому за розмір економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, без визначенням джерел для відшкодування відповідної різниці, у тому числі за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів, не допускається і може бути оскаржено у судовому порядку.
 
208. У випадках, передбачених законами, при встановленні (затвердженні) державних фіксованих та регульованих цін (тарифів) на роботи (послуги) до складу таких тарифів органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування обов'язково включається розмір інвестиційної складової тарифу";
 
   У випадках, передбачених законами, при встановленні (затвердженні) державних фіксованих та регульованих цін (тарифів) на роботи (послуги) до складу таких тарифів органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування обов'язково включається розмір інвестиційної складової тарифу";
 
209. 4) у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №24, ст. 170 із наступними змінами):
 
   3) у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №24, ст. 170 із наступними змінами):
 
210. у підпункті 2 пункту "а" частини першої статті 28 слова "які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності відповідної територіальної громади; погодження в установленому порядку цих питань з підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності" виключити;
 
-73- Ляпіна К.М.
Відновити підпункт другий пункту "а" частини першої статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" в такій редакції:
"2) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності відповідної територіальної громади; погодження в установленому порядку цих питань з підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності;"
 
Відхилено   у підпункті 2 пункту "а" частини першої статті 28 слова "які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності відповідної територіальної громади; погодження в установленому порядку цих питань з підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності" виключити;
 
211. частину першу статті 43 доповнити пунктом 36 такого змісту:
 
   частину першу статті 43 доповнити пунктом 36 такого змісту:
 
212. "36) Встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад, представництво інтересів яких здійснює відповідна районна чи обласна рада, а також суб'єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств";
 
   "36) Встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад, представництво інтересів яких здійснює відповідна районна чи обласна рада, а також суб'єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств";
 
213. 5) частину першу статті 31 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., №46-47, ст. 280 із наступними змінами) доповнити абзацом восьмим такого змісту:
 
-74- Ляпіна К.М.
Абзац перший пункту п’ятого проекту викласти в такій редакції:
"5) частину першу статті 31 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., №46-47, ст. 280 із наступними змінами) доповнити абзацом сьомим такого змісту: "
 
Відхилено      
    -75- Ляпіна К.М.
Підпункт п’ятий пункту два розділу VІ проекту - виключити.
 
Відхилено    
214. "припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства (щодо договорів оренди землі, укладених в рамках такого партнерства)";
 
      
215. 6) пункт 7 частини першої статті 18 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №20-21, ст. 190 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
-76- Ляпіна К.М.
Відновити пункт сьомий частини першої статті 18 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" в такій редакції:
"7) визначає і встановлює норми споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснює контроль за їх дотриманням"
 
Відхилено   4) пункт 7 частини першої статті 18 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №20-21, ст. 190 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
    -77- Писаренко В.В.
Підпункт шостий пункту другого розділу VІ законопроекту - виключити.
 
Відхилено    
216. "7) визначає і встановлює норми споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснює контроль за їх дотриманням";
 
   "7) визначає і встановлює норми споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснює контроль за їх дотриманням";
 
217. 7) У Законі України "Про концесії" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 41, ст. 372 із наступними змінами):
 
   5) У Законі України "Про концесії" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 41, ст. 372 із наступними змінами):
 
218. в статті 1:
 
-78- Ляпіна К.М.
У підпункті сьомому пункту два розділу VІ проекту абзаци третій та четвертий - виключити.
 
Враховано      
219. абзац другий викласти в такій редакції:
 
      
220. "концесія - надання з метою задоволення громадських потреб уповноваженим органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування на підставі концесійного договору на платній та строковій основі юридичній або фізичній особі (суб'єкту підприємницької діяльності) чи об'єднанню юридичних осіб, що не є юридичною особою, права на створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об'єкта концесії (строкове платне володіння), за умови взяття концесіонером на себе зобов'язань по створенню (будівництву) та (або) управлінню (експлуатації) об'єктом концесії, майнової відповідальності та можливого підприємницького ризику";
 
-79- Ткач Р.В.
У Законі України "Про концесії" (Відомості Верховної Ради України,1999р., №41, ст.372 із наступними змінами):
слова "чи об'єднанню (я) юридичних осіб, що не є юридичною особою" - виключити
 
Враховано редакційно      
    -80- Ляпіна К.М.
Абзац другий частини першої статті 1 Закону України "Про концесії" викласти в такій редакції:
"концесія - надання з метою задоволення громадських потреб уповноваженим органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування на підставі концесійного договору на платній та строковій основі юридичній або фізичній особі-суб'єкту підприємницької діяльності, за виключенням іноземних фізичних та/або юридичних осіб, які зареєстровані на території офшорних зон та\чи таких юридичних осіб, у статутному фонді яких є інвестиції, що прямо чи опосередковано належать юридичним особам, які зареєстровані в офшорних зонах та\чи щодо яких не відомі всі прямі власники цих юридичних осіб - фізичні особи, права на створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об'єкта концесії (строкове платне володіння), за умови взяття суб'єктом підприємницької діяльності (концесіонером) на себе зобов'язань по створенню (будівництву) та (або) управлінню (експлуатації) об'єктом концесії, майнової відповідальності та можливого підприємницького ризику; "
 
Відхилено    
    -81- Писаренко В.В.
Абзаци третій, п’ятий підпункту сьомого пункту другого розділу VІ законопроекту - виключити
 
Враховано редакційно    
221. абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
-82- Ляпіна К.М.
абзаци п’ятий та шостий (пропонована нова редакція визначення поняття "концесіонер" у статті 1 Закону України "Про концесії") замінити одним абзацом такого змісту:
"абзац четвертий доповнити реченням такого змісту: "На боці концесіонера можуть виступати декілька осіб"; "
 
Враховано   абзац четвертий статті 1 доповнити реченням такого змісту: "На боці концесіонера можуть виступати декілька осіб";
 
222. "концесіонер - суб'єкт підприємницької діяльності чи об'єднання юридичних осіб, що не є юридичною особою, які відповідно до цього Закону на підставі договору отримали концесію";
 
-83- Ляпіна К.М.
Абзац четвертий частини першої статті 1 Закону України "Про концесії" викласти в такій редакції:
"концесіонер - суб'єкт підприємницької діяльності чи об'єднання юридичних осіб, що не є юридичною особою, які відповідно до цього Закону на підставі договору отримали концесію".
 
Відхилено      
223. у статті 3:
 
   у статті 3:
 
224. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
225. абзац другий доповнити словами "забезпечення функціонування зрошувальних і осушувальних систем";
 
   абзац другий доповнити словами "забезпечення функціонування зрошувальних і осушувальних систем";
 
226. абзац четвертий доповнити словами "оброблення відходів";
 
   абзац четвертий доповнити словами "оброблення відходів";
 
227. абзац п'ятий викласти в такій редакції:
 
   абзац п'ятий викласти в такій редакції:
 
228. "пошук, розвідка родовищ корисних копалин і їх видобування";
 
   "пошук, розвідка родовищ корисних копалин і їх видобування";
 
229. абзаци сьомий, восьмий, дев'ятий та тринадцятий викласти в такій редакції:
 
   абзаци сьомий, восьмий, дев'ятий і тринадцятий викласти в такій редакції:
 
230. "будівництво та/або експлуатація залізниць, аеропортів, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів, інших шляхів сполучення, метрополітенів, морських і річкових портів та їх інфраструктури;
 
   "будівництво та/або експлуатація залізниць, аеропортів, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів, інших шляхів сполучення, метрополітенів, морських і річкових портів та їх інфраструктури;
 
231. машинобудування;
 
   машинобудування;
 
232. охорона здоров'я;
 
   охорона здоров'я;"
 
233. виробництво, транспортування і постачання тепла та розподіл і постачання природного газу";
 
   "виробництво, транспортування і постачання тепла та розподіл і постачання природного газу";
 
234. після частини четвертої доповнити частиною п'ятою такого змісту:
 
   після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
235. "5. Під майном підприємств, які є цілісними майновими комплексами або системою цілісних майнових комплексів, що передається в концесію, треба розуміти майно (основні засоби, у тому числі незавершене будівництво, нематеріальні активи), що забезпечує вироблення (створення) відповідної продукції (послуг) у сферах діяльності, визначених частинами другою та третьою цієї статті.
 
   "5. Під майном підприємств, які є цілісними майновими комплексами або системою цілісних майнових комплексів, що надається у концесію, треба розуміти майно (основні засоби, у тому числі незавершене будівництво, нематеріальні активи), що забезпечує вироблення (створення) відповідної продукції (послуг) у сферах діяльності, визначених частинами другою і третьою цієї статті.
 
236. Інші необоротні матеріальні активи, оборотні матеріальні активи, кошти, цінні папери та майно, що не відповідають вимогам, визначеним в абзаці першому цієї частини, а також майнові права та зобов'язання, які належать балансоутримувачу майна, що передається у концесію, не є об'єктами концесії.
 
   Інші необоротні матеріальні активи, оборотні матеріальні активи, кошти, цінні папери та майно, що не відповідають вимогам, визначеним в абзаці першому цієї частини, а також майнові права та зобов'язання, які належать балансоутримувачу майна, що надається у концесію, не є об'єктами концесії.
 
237. Необоротні матеріальні активи, оборотні матеріальні активи можуть бути викуплені концесіонером на умовах, встановлених умовами договору. Дебіторська та кредиторська заборгованості, грошові кошти та цінні папери можуть бути передані концесіонеру на умовах, встановлених договором.
 
   Необоротні матеріальні активи, оборотні матеріальні активи можуть бути викуплені концесіонером на умовах, встановлених умовами договору. Дебіторська та кредиторська заборгованість, грошові кошти та цінні папери можуть бути передані концесіонеру на умовах, встановлених договором.
 
238. Умови та порядок передачі концесіонеру оборотних матеріальних активів, кредиторської та дебіторської заборгованостей, грошових коштів та цінних паперів можуть бути включені до умов проведення концесійного конкурсу.
 
   Умови та порядок передачі концесіонеру оборотних матеріальних активів, кредиторської та дебіторської заборгованості, грошових коштів та цінних паперів можуть бути включені до умов проведення концесійного конкурсу.
 
239. У концесіонера не виникає загального правонаступництва згідно з правами та зобов'язаннями підприємства, цілісний майновий комплекс якого передається в концесію. Умови та порядок передачі концесіонеру прав та обов'язків підприємства, цілісний майновий комплекс якого передається в концесію, можуть бути встановлені умовами концесійного конкурсу.
 
   У концесіонера не виникає загального правонаступництва згідно з правами та зобов'язаннями підприємства, цілісний майновий комплекс якого надається у концесію. Умови та порядок передачі концесіонеру прав та обов'язків підприємства, цілісний майновий комплекс якого надається у концесію, можуть бути встановлені умовами концесійного конкурсу.
 
240. У разі якщо всі активи та зобов'язання підприємства, цілісний майновий комплекс якого передається в концесію, передано на баланс концесіонеру, таке підприємство підлягає припиненню шляхом ліквідації.
 
   У разі якщо всі активи та зобов'язання підприємства, цілісний майновий комплекс якого надається у концесію, передано на баланс концесіонеру, таке підприємство підлягає припиненню шляхом ліквідації.
 
241. Майно, що входить до складу цілісного майнового комплексу, який передано в концесію, включається до балансу концесіонера із зазначенням, що таке майно знаходиться в концесії".
 
   Майно, що входить до складу цілісного майнового комплексу, який надано у концесію, включається до балансу концесіонера із зазначенням, що таке майно перебуває у концесії".
 
242. У зв'язку з цим частини п'яту-сьому вважати відповідно частинами шостою-восьмою;
 
   У зв'язку з цим частини п'яту-сьому вважати відповідно частинами шостою-восьмою;
 
243. частину шосту викласти в такій редакції:
 
      
244. "6. Якщо для здійснення концесійної діяльності необхідні земельні ділянки, вони надаються у користування концесіонеру на умовах оренди чи на інших передбачених законом підставах на строк дії концесійного договору, відповідно до положень Земельного кодексу України";
 
-84- Ляпіна К.М.
У підпункті сьомому пункту два розділу VІ проекту абзац двадцять восьмий викласти у такій редакції:
"6. У разі, якщо для здійснення концесійної діяльності є необхідним користування земельною ділянкою концесіонером, концесієдавець забезпечує концесіонеру можливість використання такої ділянки на підставі договору концесії"
 
Відхилено      
245. частину другу статті 7 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   частину другу статті 7 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
246. "виступає замовником, здійснює діяльність, пов'язану з погодженням та затвердженням проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, іншої документації із землеустрою, що розробляються з метою надання земельної ділянки в оренду концесіонеру для здійснення концесійної діяльності";
 
-85- Ляпіна К.М.
22. У підпункті 7 пункту 2 розділу VІ проекту у пропонованих змінах до частини другої статті 7 Закону України "Про концесії" слова "надання земельної ділянки в оренду концесіонеру" замінити словами "забезпечення концесіонеру можливості використання земельної ділянки"
 
Відхилено   "виступає замовником, здійснює діяльність, пов'язану з погодженням та затвердженням проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, іншої документації із землеустрою, що розробляються з метою надання земельної ділянки в оренду концесіонеру для здійснення концесійної діяльності".
У зв’язку з цим абзаци одинадцятий, дванадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим, тринадцятим;
 
247. у статті 8:
 
   у статті 8:
 
248. назву статті доповнити словами "та його результатів";
 
   назву доповнити словами "та його результатів";
 
249. абзац дев'ятий частини третьої після слів "подає також" доповнити словами: "інформацію про земельну ділянку, яка буде надана концесіонеру для здійснення концесійної діяльності (кадастровий номер, цільове призначення, обмеження, обтяження земельної ділянки, інформація про наявність на земельній ділянці систем водо-, тепло-, газопостачання, каналізації, інших інженерних комунікацій), а також";
 
   абзац дев'ятий частини третьої після слів "подає також" доповнити словами "інформацію про земельну ділянку, яка буде надана концесіонеру для здійснення концесійної діяльності (кадастровий номер, цільове призначення, обмеження, обтяження земельної ділянки, інформація про наявність на земельній ділянці систем водо-, тепло-, газопостачання, каналізації, інших інженерних комунікацій), та";
 
250. після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
-86- Ляпіна К.М.
Новій частині, якою запропоновано доповнити статтю 8 Закону України "Про концесії", встановити номер 5-1, аби не змінювати існуючу нумерацію
 
Відхилено   після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
251. "6. Інформація про результати конкурсу, підстави обрання переможця та відхилення пропозицій інших учасників підлягає опублікуванню в газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України" або у відповідному друкованому засобі масової інформації органу місцевого самоврядування, а також розміщенню на офіційному веб-сайті концесієдавця у десятиденний строк з дня обрання переможця конкурсу.
 
-87- Ляпіна К.М.
Нову частину 5-1 Закону України "Про концесії" викласти в такій редакції:
"6. Інформація про результати конкурсу, підстави обрання переможця та відхилення
пропозицій інших учасників підлягає розміщенню на офіційному веб-сайті концесієдавця невідкладно після оголошення рішення щодо обрання переможця конкурсу, та у десятиденний строк з цього дня - опублікуванню в газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України" та у відповідному друкованому засобі масової інформації органу місцевого самоврядування.
З переможцем конкурсу не пізніше трьох місяців з дня опублікування результатів конкурсу укладається договір концесії в порядку і на умовах, визначених цим Законом. За письмовим зверненням переможця конкурсу цей строк може бути продовжено".
 
Враховано   "6. Інформація про результати конкурсу, підстави визначення переможця та відхилення пропозицій інших учасників підлягає розміщенню на офіційному веб-сайті концесієдавця невідкладно після оголошення рішення про визначення переможця конкурсу та у десятиденний строк з цього дня - опублікуванню в газетах "Урядовий кур'єр" чи "Голос України" або у друкованому засобі масової інформації відповідного органу місцевого самоврядування.
 
252. З переможцем конкурсу не пізніше трьох місяців з дня опублікування результатів конкурсу укладається договір концесії в порядку і на умовах, визначених цим Законом. За письмовим зверненням переможця конкурсу цей строк може бути продовжено".
 
   З переможцем конкурсу не пізніше трьох місяців з дня опублікування результатів конкурсу укладається договір концесії в порядку і на умовах, визначених цим Законом. За письмовим зверненням переможця конкурсу цей строк може бути продовжено".
 
253. У зв'язку з цим, частину шосту вважати відповідно частиною сьомою;
 
   У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;
 
254. у статті 10:
 
      
255. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю статті 10 викласти в такій редакції:
 
256. "3. У разі якщо для здійснення концесійної діяльності є потреба в земельній ділянці, договір оренди такої ділянки укладається відповідно до законодавства України";
 
-88- Ляпіна К.М.
У підпункті сьомому пункту два розділу VІ проекту пропоновану нову редакцію частини третьої статті 10 Закону України "Про концесії" викласти у такій редакції:
"3. У разі якщо для здійснення концесійної діяльності є необхідним користування земельною ділянкою, концесієдавець забезпечує концесіонеру можливість використання такої ділянки на підставі договору концесії.";
 
Відхилено   "3. У разі якщо для здійснення концесійної діяльності є потреба в земельній ділянці, договір оренди такої ділянки укладається відповідно до законодавства";
 
257. у статті 12:
 
   у статті 12:
 
258. після абзацу першого частини першої доповнити новими абзацами такого змісту:
 
   частину першу після абзацу першого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
 
259. "У разі якщо протягом строку дії договору концесії деякі активи, передані концесіонеру у складі об'єкта концесії, виводяться з експлуатації у зв'язку з їх списанням, внаслідок чого такі об'єкти не використовуються концесіонером у його господарській діяльності, відбувається перерахунок розміру концесійних платежів шляхом зменшення бази розрахунку концесійних платежів на вартість таких активів, визначену на день передачі їх у концесію.
 
   "У разі якщо протягом строку дії договору концесії деякі активи, надані концесіонеру у складі об'єкта концесії, виводяться з експлуатації у зв'язку з їх списанням, внаслідок чого такі об'єкти не використовуються концесіонером у його господарській діяльності, відбувається перерахунок розміру концесійних платежів шляхом зменшення бази розрахунку концесійних платежів на вартість таких активів, визначену на день надання їх у концесію.
 
260. Розмір концесійних платежів збільшується в разі передачі концесієдавцем протягом строку дії договору концесії в управління (експлуатацію) концесіонеру нових об'єктів, створених за рахунок коштів місцевого або державного бюджетів.
 
   Розмір концесійних платежів збільшується в разі надання концесієдавцем протягом строку дії договору концесії в управління (експлуатацію) концесіонеру нових об'єктів, створених за рахунок коштів місцевого або державного бюджетів.
 
261. У разі передачі в концесію права на управління (експлуатацію) існуючих на день укладання договору концесії об'єктів права державної чи комунальної власності концесіонер звільняється від сплати концесійних платежів за нові об'єкти основних засобів та нематеріальних активів, створених (придбаних) концесіонером для виконання умов концесійного договору за його рахунок";
 
   У разі надання у концесію права на управління (експлуатацію) існуючих на день укладення договору концесії об'єктів права державної чи комунальної власності концесіонер звільняється від сплати концесійних платежів за нові об'єкти основних засобів та нематеріальних активів, створених (придбаних) концесіонером для виконання умов концесійного договору за його рахунок".
У зв’язку цим абзац другий вважати абзацом п’ятим;
 
262. перше речення частини четвертої викласти в такій редакції:
 
   перше речення частини четвертої викласти в такій редакції:
 
263. "Концесіонерам збиткових і низькорентабельних об'єктів концесії, що мають важливе соціальне значення, концесієдавець може надавати пільги щодо концесійних платежів, у тому числі у вигляді розстрочки, відстрочки, повного чи часткового звільнення від сплати концесійних платежів на певний строк, а також передбачати в договорі надання дотацій, компенсацій та пільг";
 
-89- Ляпіна К.М.
Доповнити підпункт сьомий пункту другого розділу VІ проекту абзацом такого змісту:
"в абзаці сьомому частини другої статті 17 замінити слова "її надання у порядку, встановленому Земельним кодексом України" словами "можливість використання цієї ділянки відповідно до договору"
 
Відхилено   "Концесіонерам збиткових і низькорентабельних об'єктів концесії, що мають важливе соціальне значення, концесієдавець може надавати пільги щодо концесійних платежів, у тому числі у вигляді розстрочки, відстрочки, повного чи часткового звільнення від сплати концесійних платежів на певний строк, а також передбачати в договорі надання дотацій, компенсацій та пільг";
 
264. у статті 18:
 
   у статті 18:
 
265. частину другу доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину другу доповнити абзацом сьомим такого змісту:
 
266. "укладати договори оренди землі чи отримати права на користування земельними ділянками в інших формах, визначених законодавством України, не пізніше одного року з дня набрання чинності договором концесії. За письмовим зверненням приватного партнера цей строк може бути продовжено";
 
-90- Ляпіна К.М.
У підпункті сьомому пункту два розділу VІ проекту пропоновані зміни до частини другої статті 18 Закону України "Про концесії" викласти у такій редакції:
"частину другу доповнити абзацом такого змісту:
використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору концесії".
 
Відхилено   "укладати договори оренди землі не пізніше одного року з дня набрання чинності договором концесії. За письмовим зверненням приватного партнера цей строк може бути продовжено, але не більше як на один рік";
 
    -91- Писаренко В.В.
У новому абзаці частини другої статті 18 друге речення - виключити.
 
Враховано частково редакційно   
267. доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
-92- Писаренко В.В.
Доповнення статті 18 новою частиною четвертою - виключити.
 
Відхилено   доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
268. "4. У разі якщо концесіонером у договорі концесії виступає об'єднання юридичних осіб, що не є юридичною особою, учасники такого об'єднання несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, передбаченими умовами договору концесії".
 
-93- Ляпіна К.М.
У підпункті сьомому пункту два розділу VІ проекту пропоновану нову частину четверту статті 18 Закону України "Про концесії" викласти у такій редакції:
"доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. У разі якщо на боці концесіонера у договорі концесії виступає декілька осіб, вони несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, передбаченими умовами договору концесії".
 
Враховано   "4. У разі якщо на боці концесіонера у договорі концесії виступають декілька осіб, вони несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, передбаченими умовами договору концесії";
 
269. абзац перший частини третьої статті 20 викласти чотирма абзацами в такій редакції:
 
   абзац перший частини третьої статті 20 замінити чотирма абзацами такого змісту:
 
270. "3. Нарахування амортизації на переданий в концесію об'єкт здійснюється концесієдавцем чи уповноваженим ним органом. Про суму нарахованих амортизаційних відрахувань концесіонеру повідомляється щоквартально, у встановлений договором концесії строк. На суму нарахованих амортизаційних відрахувань (але не більш як на суму концесійної плати) зменшується сума концесійної плати, що підлягає сплаті концесіонером за відповідний період.
 
   "3. Нарахування амортизації на наданий у концесію об'єкт здійснюється концесієдавцем чи уповноваженим ним органом. Про суму нарахованих амортизаційних відрахувань концесіонеру повідомляється щоквартально, у встановлений договором концесії строк. На суму нарахованих амортизаційних відрахувань (але не більш як на суму концесійної плати) зменшується сума концесійної плати, що підлягає сплаті концесіонером за відповідний період.
 
271. На суму нарахованих амортизаційних відрахувань, на яку було зменшено суму концесійної плати, концесіонер зобов'язаний у порядку і в строк, встановлені договором концесії, здійснювати погоджені з концесієдавцем роботи щодо поліпшення об'єкта концесії.
 
   На суму нарахованих амортизаційних відрахувань, на яку було зменшено суму концесійної плати, концесіонер зобов'язаний у порядку і в строк, встановлені договором концесії, здійснювати погоджені з концесієдавцем роботи щодо поліпшення об'єкта концесії.
 
272. За нецільове використання таких коштів до концесіонера застосовуються штрафні санкції в розмірі 100 відсотків сум, використаних за нецільовим призначенням з нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України.
 
   За нецільове використання таких коштів до концесіонера застосовуються штрафні санкції в розмірі 100 відсотків сум, використаних за нецільовим призначенням, з нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України.
 
273. Амортизаційні відрахування, нараховані на майно, що є власністю концесіонера, нараховуються та використовуються концесіонером відповідно до законодавства України";
 
   Амортизаційні відрахування, нараховані на майно, що є власністю концесіонера, використовуються концесіонером відповідно до законодавства України".
У зв’язку з цим абзаци другий – четвертий вважати відповідно абзацами п’ятим – сьомим;
6) частину першу статті 31 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №10, ст. 102, 2008 р., №48, ст. 358) доповнити абзацом восьмим такого змісту:
"припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства (щодо договорів оренди землі, укладених у рамках такого партнерства)";
 
274. 8) у Законі України "Про житлово-комунальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 514 із наступними змінами) :
 
   7) частину п'яту статті 31 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 514) після слова "міська" доповнити словами "районна, обласна".
 
275. у частині п'ятій статті 31 після слова "міська" доповнити словами "районна, обласна";
 
      
276. у частині п'ятій статті 32 цифри "30" замінити цифрами "10".
 
-94- Писаренко В.В.
Абзац третій підпункту восьмого пункту два розділу VІ законопроекту – виключити.
 
Враховано      
277. 3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
   3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
278. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
279. визначити центральний орган виконавчої влади, до відання якого належить здійснення повноважень, визначених статтею 22 цього Закону.

-95- Ткач Р.В.
Пункт третій Розділу VІ доповнити абзацом наступного змісту:
"розробити типову форму та порядок укладення угоди про публічно-приватне партнерство".
 
Враховано редакційно   визначити центральний орган виконавчої влади, до відання якого належить здійснення повноважень, визначених статтею 22 цього Закону;
прийняти нормативно-правові акти, визначені цим Законом.