Кількість абзаців - 19 Таблиця поправок


Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України та Закону України "Про судоустрій України" (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України
 
   Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України та Закону України "Про судоустрій України"
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І.Внести до Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 6, ст. 56) такі зміни:
 
-1- Притика Д.М.
У ст. 4-6:
у частині третій слова "місцевих і" виключити;
доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Перегляд у зв’язку з виключними обставинами рішень Вищого господарського суду України здійснюється Пленумом Вищого господарського суду України у складі суддів цього суду"
 
Враховано   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56):
1) у статті 4-6:
у частині третій слова "місцевих і" виключити;
доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Перегляд у зв’язку з виключними обставинами рішень Вищого господарського суду України здійснюється Пленумом Вищого господарського суду України у складі суддів цього суду";
 
5. 1.Доповнити Кодекс статтею 4-8 такого змісту:
"Стаття 4-8. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження судових рішень
 
-2- Смітюх Г.Є.
У тексті ст..4-8 виключити слова "законні інтереси"
 
Враховано   2) доповнити статтею 4-8 такого змісту:
"Стаття 4-8. Право на оскарження судових рішень
 
    -3- Притика Д.М.
Назву статті 4-8 викласти у такій редакції:
У тексті статті 4-8 слово "брали" замінити словами "були залучені до".
 
Враховано    
6. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, законні інтереси чи обов’язки, мають право на апеляційне та касаційне оскарження судових рішень у випадках та порядку, встановлених цим Кодексом".
 
-4- Катеринчук М.Д.
Статтю 4-8 викласти в наступній редакції:
"Стаття 4-8. Право на оскарження судових рішень
Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, законні інтереси чи обов’язки, мають право на оскарження судових рішень у випадках та порядку, встановлених цим Кодексом".
 
Враховано   Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не були залучені до участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права чи обов’язки, мають право на оскарження судових рішень у випадках та порядку, встановлених цим Кодексом";
3) статтю 22 доповнити частиною сьомою такого змісту:
"На будь-якій стадії господарського процесу сторони можуть укласти мирову угоду, що є підставою для припинення провадження у справі";
4) друге речення частини першої статті 29 після слів "рішення за" доповнити словами "виключними, винятковими та";
5) частину третю статті 78 доповнити реченням такого змісту: "Суд відмовляє у визнанні умов мирової угоди, якщо вони суперечать закону або порушують права і охоронювані законом інтереси інших осіб";
 
    -5- Палиця І.П.
Ст. 22 Кодексу доповнити новою частиною в такій редакції:
"На будь-якій стадії господарського процесу сторони можуть укласти мирову угоду, що є підставою для припинення провадження у справі. Суд не визнає умов мирової угоди, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиїсь права, свободи чи інтереси".
 
Враховано редакційно у ст.22, ч.3 ст.78   
    -6- Притика Д.М.
Друге речення частини першої статті 29 після слів "рішення за" доповнити словами "виключними, винятковими та".
 
Враховано    
    -7- Притика Д.М.
Частину 3 ст.78 доповнити реченням такого змісту: "Суд відмовляє у визнанні умов мирової угоди, якщо вони суперечать законодавству або порушують права і охоронювані законом інтереси інших осіб".
 
Враховано    
7. 2.Пункт 4 статті 83 виключити.
 
-8- Катеринчук М.Д.
Пункт 4 статті 83 виключити. У зв’язку з цим пункти 1, 2, 3, 5, 6 вважати відповідно пунктами 1, 2, 3, 4, 5.
 
Враховано частково   6) пункт 4 статті 83 виключити;
 
8. 3.Статтю 91 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   7) статтю 91 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
9. "Апеляційну скаргу мають право подати також особи, яких не було залучено до участі у справі, якщо місцевий господарський суд прийняв рішення, що стосується їх прав і обов’язків".
У зв’язку із цим частину другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.
 
-9- Смітюх Г.Є.
У новій частині ст.91 слова "що стосується їх прав чи обов‘язків" замінити словами "що обмежує їх права чи обов‘язки".
У зв’язку із цим частину другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.
 
Враховано частково   "Апеляційну скаргу мають право подати також особи, яких не було залучено до участі у справі, якщо місцевий господарський суд вирішив питання про їх права чи обов’язки".
У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;
 
    -10- Притика Д.М.
У новій частині ст.91 "слова прийняв рішення, що стосується їх прав і обов’язків" замінити словами "вирішив питання про їх права чи обов‘язки".
 
Враховано    
    -11- Катеринчук М.Д.
Статтю 91 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Апеляційну скаргу мають право подати також особи, яких не було залучено до участі у справі, якщо місцевий господарський суд прийняв рішення, що стосується їх прав і обов’язків".
У зв’язку із цим частину другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.
 
Враховано    
    -12- Палиця І.П.
Доповнити Кодекс статтею 101-1 в такій редакції:
"Стаття 101-1. Укладення мирової угоди під час апеляційного провадження
Сторони можуть укласти мирову угоду у будь-який час до закінчення апеляційного розгляду, подавши суду заяву з умовами мирової угоди.
У разі укладення сторонами мирової угоди суд апеляційної інстанції постановляє ухвалу, якою скасовує рішення місцевого суду та припиняє провадження у справі відповідно до вимог статей 78 та 80 цього Кодексу".
 
Враховано редакційно у ст.22, ч.3 ст.78   
10. 4.У частині першій статті 107 слова "що набрало законної сили" замінити словами "після його перегляду в апеляційному порядку".
 
-13- Ляшко О.В.
Ст. 107 виключити.
 
Відхилено   8) у статті 107 слова "що набрало законної сили" замінити словами "після його перегляду в апеляційному порядку";
9) статті 108 - 110 викласти в такій редакції:
"Стаття 108. Касаційна інстанція
Вищий господарський суд України є судом касаційної інстанції у господарських справах.
Стаття 109. Порядок подання касаційної скарги (подання)
Касаційна скарга (подання) подається (вноситься) безпосередньо до Вищого господарського суду України, де вона реєструється і передається в порядку черговості судді-доповідачу, який перевіряє її відповідність вимогам, встановленим статтею 111 цього Кодексу.
Стаття 110. Строк подання касаційної скарги (подання)
Касаційна скарга (подання) подається (вноситься) протягом одного місяця з дня набрання законної сили рішенням суду апеляційної інстанції";
10) у пункті 2 частини першої статті 111 слова "місцевого або" виключити;
 
    -14- Ключковський Ю.Б.
У ч.1 ст.107 слова "після його перегляду в апеляційному порядку" виключити.
 
Відхилено    
    -15- Палиця І.П.
Ст.107 залишити в редакції чинного закону.
 
Відхилено    
    -16- Катеринчук М.Д.
У частині першій статті 107 слова "що набрало законної сили" замінити словами "після його перегляду в апеляційному порядку".
 
Враховано    
    -17- Мойсик В.Р.
У ч.1 ст.107 слова "рішення місцевого господарського суду, що набрало законної сили" виключити.
 
Враховано частково    
    -18- Смітюх Г.Є.
Текст ст.108 викласти в такій редакції:
"Вищий господарський суд України є судом касаційної інстанції у господарських справах"
 
Враховано    
    -19- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Статтю 108 виключити.
 
Відхилено    
    -20- Мойсик В.Р.
Статтю 108 виключити.
 
Відхилено    
    -21- Притика Д.М.
Текст ст. 109 викласти в такій редакції:
"Касаційна скарга (подання) подається (вноситься) безпосередньо до Вищого господарського суду України, де вона реєструється і передається в порядку черговості судді-доповідачу, який перевіряє її відповідність вимогам, встановленим статтею 111 цього Кодексу".
 
Враховано    
    -22- Шустік О.Ю.
Лабунська А.В.
Ст.109 залишити в редакції чинного закону.
 
Відхилено    
    -23- Притика Д.М.
Текст ст. 110 викласти в такій редакції:
"Касаційна скарга (подання) подається (вноситься) протягом одного місяця з дня набрання законної сили рішенням суду апеляційної інстанції."
 
Враховано    
    -24- Притика Д.М.
У п. 2 ч. 1 ст. 111 слова "місцевого або" виключити.
 
Враховано    
11. 5.У статті 111-3:
 
-25- Притика Д.М.
П. 2 частини 1 ст. 111-3 виключити.
 
Враховано   11) у статті 111-3:
у частині першій:
пункт 2 виключити;
 
    -26- Мойсик В.Р.
П. 2 частини 1 ст. 111-3 залишити в редакції чинного закону.
 
Відхилено    
12. пункт 5 частини першої викласти у такій редакції:
"5) скаргу (подання) подано після закінчення строку, встановленого для їх подання, без клопотання про відновлення цього строку або таке клопотання відхилено";
 
-27- Катеринчук М.Д.
У статті 111-3:
пункт 5 частини першої викласти у такій редакції:
"5)скаргу (подання) подано після закінчення строку , встановленого для їх подання, без клопотання про відновлення цього строку або таке клопотання відхилено";
частину третю після слів і цифр "у пунктах 1, 2, 3, 4 і 6 частини першої цієї статті" доповнити словами " а також у разі повернення касаційної скарги (подання) з мотиву відсутності клопотання про відновлення пропущеного строку її подання".
 
Враховано частково   пункт 5 викласти в такій редакції:
"5) скаргу (подання) подано після закінчення строку, встановленого для її подання, без клопотання про відновлення цього строку або якщо таке клопотання відхилено";
 
13. частину третю після слів і цифр "у пунктах 1, 2, 3, 4 і 6 частини першої цієї статті" доповнити словами " а також у разі повернення касаційної скарги (подання) з мотиву відсутності клопотання про відновлення пропущеного строку її подання".
 
-28- Притика Д.М.
Частину третю ст.111-3 викласти в такій редакції:
"Після усунення обставин, зазначених у пунктах 1, 3, 4 і 6 частини першої цієї статті, а також у разі подання клопотання про відновлення пропущеного строку для подання касаційної скарги (подання), сторона у справі має право повторно подати касаційну скаргу, а прокурор -внести касаційне подання в загальному порядку..".
 
Враховано   частину третю викласти в такій редакції:
"Після усунення обставин, зазначених у пунктах 1, 3, 4 і 6 частини першої цієї статті, а також у разі подання клопотання про відновлення пропущеного строку для подання касаційної скарги (подання) сторона у справі має право повторно подати касаційну скаргу, а прокурор- внести касаційне подання в загальному порядку";
12) у статті 111-8 слова "разом із касаційною скаргою (поданням)" виключити;
13) у частині другій статті 111-11:
пункти 3 та 4 викласти в такій редакції:
"3) найменування апеляційного господарського суду, судове рішення якого оскаржується, номер справи, дата прийняття судового рішення, прізвища суддів;
4) стислий виклад суті судового рішення апеляційного господарського суду";
у пункті 5 слова "рішення, постанову" замінити словами "судове рішення";
14) у статті 111-12 :
у назві та тексті слова "вказівок" та "вказівки" замінити відповідно словами "висновків" та "висновки";
у частині першій слова "суду першої інстанції" замінити словами "господарського суду";
 
    -29- Мойсик В.Р.
Ч.3 ст.111-3 залишити в редакції чинного закону.
 
Відхилено    
    -30- Палиця І.П.
Назву ст.111-6 Кодексу викласти в такій редакції:
"Стаття 111-6. Відмова від касаційної скарги (подання), укладення мирової угоди під час касаційного провадження
Доповнити статтю 111-6 новими частинами в такій редакції:
4) Сторони можуть укласти мирову угоду у будь-який час до закінчення касаційного розгляду, подавши суду заяву з умовами мирової угоди.
У разі укладання сторонами мирової угоди суд касаційної інстанції постановляє ухвалу, якою скасовує рішення місцевого та апеляційного суду та припиняє провадження у справі відповідно до вимог статей 78 та 80 цього Кодексу."
 
Враховано редакційно у ст.22, ч.3 ст.78   
    -31- Притика Д.М.
У тексті ст. 111-8 слова "разом із касаційною скаргою (поданням)" виключити.
 
Враховано    
    -32- Притика Д.М.
у частині другій статті 111-11:
пункти 3 та 4 викласти в такій редакції:
"3) найменування апеляційного господарського суду, судове рішення якого оскаржується, номер справи, дата прийняття судового рішення, прізвища суддів;
4) стислий виклад суті судового рішення апеляційного господарського суду;
у пункті 5 слова "рішення, постанову" замінити словами "судове рішення".
 
Враховано    
    -33- Кармазін Ю.А.
Тексти пунктів 3, 4, 5 ст.111-11 залишити в редакції чинного закону.
 
Відхилено    
    -34- Притика Д.М.
У статті 111-12:
у назві та у тексті слова "вказівки", "вказівок" замінити відповідно словами "висновків", "висновок;
слова "суду першої інстанції" замінити словами "господарського суду".
 
Враховано    
14. 6. У частинах першій, другій і третій статті 111-13 слово "місцевого" замінити словами " місцевого господарського суду після їх перегляду в апеляційному порядку".
 
-35- Притика Д.М.
У ст. 111-13:
у частині першій слова "Ухвали місцевого або" замінити словами "Ухвали місцевого господарського суду після їх перегляду в апеляційному порядку або ухвали";
ч. 2 викласти в такій редакції:
"Касаційні скарги на ухвали господарського суду розглядаються у порядку, передбаченому для розгляду касаційних скарг на рішення господарського суду";
у ч. 3 слова "місцевого або апеляційного" виключити.
 
Враховано   15) у статті 111-13:
у частині першій слова "Ухвали місцевого або" замінити словами "Ухвали місцевого господарського суду після їх перегляду в апеляційному порядку або ухвали";
частину другу викласти в такій редакції:
"Касаційні скарги на ухвали господарського суду розглядаються в порядку, передбаченому для розгляду касаційних скарг на рішення господарського суду";
 
15. 6.У частинах першій, другій і третій статті 111-13 слово "місцевого" замінити словами " місцевого господарського суду після їх перегляду в апеляційному порядку".
7.Назву розділу ХІІ-2 викласти у такій редакції:
"Розділ ХІІ-2. Перегляд судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами".
8.Статтю 111-14 викласти у такій редакції:
"Стаття 111-14. Право на оскарження судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами
Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, законні інтереси чи обов’язки та Генеральний прокурор України мають право оскаржити до Верховного Суду України у зв’язку з винятковими обставинами рішення Вищого господарського суду України, прийняте за наслідками перегляду рішення апеляційного господарського суду".
9.Статтю 111-15 викласти у такій редакції:
"Стаття 111-15. Підстави для оскарження судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами
Верховний Суд України переглядає у зв’язку з винятковими обставинами рішення Вищого господарського суду України, якщо вони оскаржені з мотивів:
1) застосування судом касаційної інстанції закону чи іншого нормативно-правового акту, який визнано Конституційним Судом України неконституційним;
2)визнання судових рішень міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, такими, що порушують міжнародні зобов’язання України".
 
-36- Катеринчук М.Д.
У частинах першій, другій і третій статті 111-13- слово "місцевого" замінити словами "місцевого господарського суду після їх перегляду в апеляційному порядку".
 
Враховано   у частині третій слова "місцевого або апеляційного" виключити;
16) розділ ХІІ-2 замінити двома розділами такого змісту:
"РОЗДІЛ ХІІ-2 ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИКЛЮЧНИМИ ОБСТАВИНАМИ ПЛЕНУМОМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ
Стаття 111-14. Право на оскарження судових рішень у зв’язку з виключними обставинами
Сторони, інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не були залучені до участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права і обов’язки, мають право оскаржити ухвалене суддями відповідної судової палати Вищого господарського суду України судове рішення у зв’язку з виключними обставинами до Пленуму Вищого господарського суду України.
Стаття 111-15. Підстави для перегляду рішень у зв’язку з виключними обставинами
Судові рішення Вищого господарського суду України можуть бути переглянуті у зв’язку з виключними обставинами, якщо вони оскаржені з мотиву неоднакового застосування судовими палатами суду касаційної інстанції одного і того самого положення закону.
Стаття 111-16. Порядок подання скарги (подання) у зв’язку з виключними обставинами
Скарга (подання) у зв’язку з виключними обставинами може бути подана протягом одного місяця з дня ухвалення рішення Вищим господарським судом України.
За формою і змістом скарга (подання) повинна відповідати вимогам статті 111 цього Кодексу. До скарги (подання) додаються її копії у кількості, що відповідає кількості осіб, які беруть участь у справі, копії судових рішень, які оскаржуються, докази, якими підтверджується наявність підстави для відкриття провадження у зв’язку з виключними обставинами, а також документ про сплату державного мита.
Скарга (подання) подається безпосередньо до Вищого господарського суду України.
У разі надходження скарги (подання), оформленої без дотримання вимог цієї статті, застосовуються правила, встановлені статтею 63 цього Кодексу, про що протягом десяти днів з дня отримання скарги (подання) суддя постановляє ухвалу.
Після усунення обставин, що зумовили повернення скарги (подання), вона може бути подана повторно.
Стаття 111-17. Порядок провадження у зв’язку з виключними обставинами у Вищому господарському суді України
Питання про порушення провадження у зв’язку з виключними обставинами вирішується судовою палатою Вищого господарського суду України, судді, якої ухвалили оскаржене рішення, без виклику сторін протягом п’ятнадцяти днів з дня надходження скарги (подання). Одночасно може бути вирішено питання про поновлення строку на оскарження у зв’язку з виключними обставинами, якщо він пропущений з поважних причин.
Скарга (подання) вважається допущеною до провадження у зв’язку з виключними обставинами і справа витребовується з відповідного суду, якщо половина суддів, які входять до складу судової палати, що вирішує питання про допуск скарги (подання), дійшли висновку про наявність підстав для розгляду справи за виключними обставинами. Судді, які розглядали справу в касаційному провадженні, не можуть брати участь у розгляді питання щодо допуску скарги (подання) та розгляді її Пленумом Вищого господарського суду України у зв’язку з виключними обставинами.
Про допуск скарги (подання) і витребування справи або про відмову в цьому суд постановляє ухвалу, яка надсилається особам, які беруть участь у справі. Ця ухвала оскарженню не підлягає.
Якщо скарга (подання) допущена до провадження за виключними обставинами суд своєю ухвалою має право зупинити виконання відповідного судового рішення.
Справа в порядку провадження у зв’язку з виключними обставинами розглядається Пленумом Вищого господарського суду України у складі суддів Вищого господарського суду України за наявності не менш як двох третин його членів.
Провадження у зв’язку з виключними обставинами здійснюється за правилами касаційного провадження, встановленими цим Кодексом, з урахуванням особливостей, передбачених цим розділом.
Засідання Пленуму Вищого господарського суду України проводиться по мірі надходження скарг (подань) у зв’язку з виключними обставинами, але не пізніше двох місяців з дня надходження до Вищого господарського суду України відповідної справи.
Про час і місце розгляду справи Пленумом Вищого господарського суду України повідомляються учасники судового процесу.
Стаття 111-18. Повноваження Пленуму Вищого господарського суду України за наслідками розгляду справи у зв’язку з виключними обставинами
За наслідками розгляду справи у зв’язку з виключними обставинами Пленум Вищого господарського суду України має право:
1) повністю або частково задовольнити скаргу (подання) і ухвалити нове рішення;
2) відмовити у задоволенні скарги (поданні).
Стаття 111-19. Підстави для задоволення скарги (подання) за наслідками розгляду справи у зв’язку з виключними обставинами
Підставами для задоволення скарги (подання) є неправильне застосування судом касаційної інстанції норм матеріального чи процесуального права.
Стаття 111-20. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України
За результатами розгляду скарги (подання) Пленумом Вищого господарського суду України більшістю голосів суддів, які брали участь у перегляді рішення у зв‘язку з виключними обставинами, приймається постанова.
Постанова Пленуму Вищого господарського суду України за наслідками розгляду справи у зв’язку з виключними обставинами підписується всіма суддями Вищого господарського суду України, які брали участь у його засіданні та надсилається учасникам судового процесу протягом п’яти днів з дня її прийняття.
Судді, які не погоджуються з рішенням, можуть висловити окрему думку.
Постанова Пленуму Вищого господарського суду України є остаточною, крім випадків її оскарження з підстав, передбачених у розділі ХІІ-3 цього Кодексу.
РОЗДІЛ ХІІ-3 ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИНЯТКОВИМИ ОБСТАВИНАМИ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ
Стаття 111-21.- Право на оскарження судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами
Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не були залучені до участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права чи обов’язки, мають право оскаржити до Верховного Суду України судові рішення Вищого господарського суду України у зв’язку з винятковими обставинами.
Стаття 111-22. Підстави для оскарження судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами
Судові рішення Вищого господарського суду України можуть бути переглянуті у зв’язку з винятковими обставинами, якщо вони оскаржені з підстав:
1) застосування судом касаційної інстанції закону чи іншого нормативно-правового акту, який визнано Конституційним Судом України неконституційним;
2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом.
 
    -37- Ключковський Ю.Б.
У частинах .1-3 ст.111-13 слова "після його перегляду в апеляційному порядку" виключити.
 
Відхилено    
    -38- Катеринчук М.Д.
Пункти 6-9 проекту виключити
 
Відхилено    
    -39- Воропаєв Ю.М.
Притика Д.М.
Розділ ХІІ-2 :замінити двома розділами такого змісту:
"РОЗДІЛ ХІІ-2.- ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИКЛЮЧНИМИ ОБСТАВИНАМИ ПЛЕНУМОМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ
Стаття 111-14. Право на оскарження судових рішень у зв’язку з виключними обставинами
Сторони, інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не були залучені до участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права і обов’язки, мають право оскаржити ухвалене суддями відповідної судової палати Вищого господарського суду України судове рішення у зв’язку з виключними обставинами до Пленуму Вищого господарського суду України.
Стаття 111-15. Підстави для перегляду рішень у зв’язку з виключними обставинами
Судові рішення Вищого господарського суду України можуть бути переглянуті у зв’язку з виключними обставинами, якщо вони оскаржені з мотиву неоднакового застосування судовими палатами суду касаційної інстанції одного і того самого положення закону.
Стаття 111-16. Порядок подання скарги (подання) у зв’язку з виключними обставинами
Скарга (подання) у зв’язку з виключними обставинами може бути подана протягом одного місяця з дня узвалення рішення Вищим господарським судом України.
За формою і змістом скарга (подання) повинна відповідати вимогам статті 111 цього Кодексу. До скарги (подання) додаються її копії у кількості, що відповідає кількості осіб, які беруть участь у справі, копії судових рішень, які оскаржуються, докази, якими підтверджується наявність підстави для відкриття провадження у зв’язку з виключними обставинами, а також документ про сплату державного мита.
Скарга (подання) подається безпосередньо до Вищого господарського суду України.
У разі надходження скарги (подання), оформленої без дотримання вимог цієї статті, застосовуються правила, встановлені статтею 63 цього Кодексу, про що протягом десяти днів з дня отримання скарги (подання) суддя постановляє ухвалу.
Після усунення обставин, що зумовили повернення скарги (подання), вона може бути подана повторно.
Стаття 111-17. Порядок провадження у зв’язку з виключними обставинами у Вищому господарському суді України
Питання про порушення провадження у зв’язку з виключними обставинами вирішується судовою палатою Вищого господарського суду України, судді, якої ухвалили оскаржене рішення, без виклику сторін протягом п’ятнадцяти днів з дня надходження скарги (подання). Одночасно може бути вирішено питання про поновлення строку на оскарження у зв’язку з виключними обставинами, якщо він пропущений з поважних причин.
Скарга (подання) вважається допущеною до провадження у зв’язку з виключними обставинами і справа витребовується з відповідного суду, якщо половина суддів, які входять до складу судової палати, що вирішує питання про допуск скарги (подання), дійшли висновку про наявність підстав для розгляду справи за виключними обставинами. Судді, які розглядали справу в касаційному провадженні, не можуть брати участь у розгляді питання щодо допуску скарги (подання) та розгляді її Пленумом Вищого господарського суду України у зв’язку з виключними обставинами.
Про допуск скарги (подання) і витребування справи або про відмову в цьому суд постановляє ухвалу, яка надсилається особам, які беруть участь у справі. Ця ухвала оскарженню не підлягає.
Якщо скарга (подання) допущена до провадження за виключними обставинами суд своєю ухвалою має право зупинити виконання відповідного судового рішення.
Справа в порядку провадження у зв’язку з виключними обставинами розглядається Пленумом Вищого господарського суду України у складі суддів Вищого господарського суду України за наявності не менш як двох третин його членів.
Провадження у зв’язку з виключними обставинами здійснюється за правилами касаційного провадження, встановленими цим Кодексом, з урахуванням особливостей, передбачених цим розділом.
Засідання Пленуму Вищого господарського суду України проводиться по мірі надходження скарг (подань) у зв’язку з виключними обставинами, але не пізніше двох місяців з дня надходження до Вищого господарського суду України відповідної справи.
Про час і місце розгляду справи Пленумом Вищого господарського суду України повідомляються учасники судового процесу.
Стаття 111-18. Повноваження Пленуму Вищого господарського суду України за наслідками розгляду справи у зв’язку з виключними обставинами
За наслідками розгляду справи у зв’язку з виключними обставинами Пленум Вищого господарського суду України має право:
1) повністю або частково задовольнити скаргу (подання) і ухвалити нове рішення;
2) відмовити у задоволенні скарги (подання).
Стаття 111-19. Підстави для задоволення скарги (подання) за наслідками розгляду справи у зв’язку з виключними обставинами
Підставами для задоволення скарги (подання) є неправильне застосування судом касаційної інстанції норм матеріального чи процесуального права.
Стаття 111-20. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України
За результатами розгляду скарги (подання) Пленумом Вищого господарського суду України більшістю голосів суддів, які брали участь у перегляді справи за виключними обставинами, приймається постанова.
Постанова Пленуму Вищого господарського суду України за наслідками розгляду справи у зв’язку з виключними обставинами підписується всіма суддями Вищого господарського суду України, які брали участь у його засіданні та надсилається учасникам судового процесу протягом п’яти днів з дня її прийняття.
Судді, які не погоджуються з рішенням, можуть висловити окрему думку.
Постанова Пленуму Вищого господарського суду України є остаточною, крім випадків її оскарження з підстав, вказаних у розділі ХІІІ-3 цього Кодексу.
 
Враховано    
    -40- Притика Д.М.
Ківалов С.В.
Розділ ХІІ-3 викласти в такій редакції:
"Розділ ХІІ-3.
Провадження у зв’язку з винятковими обставинами Верховним Судом України"
Стаття 111-21. Право на оскарження судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами
Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не були залучені до участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права чи обов’язки, мають право оскаржити до Верховного Суду України судові рішення Вищого господарського суду України у зв’язку з винятковими обставинами.
 
Враховано    
    -41- Смітюх Г.Є.
У ст.111-21 слово "беруть" замінити на слово "брали";
після слів "апеляційного господарського суду" доповнити словами "а також ухвалу Вищого господарського суду України про повернення касаційної скарги (подання)".
 
Враховано частково    
    -42- Ключковський Ю.Б.
Ст.111-21 викласти в такій редакції:
"Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, законні інтереси чи обов’язки та Генеральний прокурор України мають право оскаржити до Верховного Суду України у зв’язку з винятковими обставинами рішення Вищого господарського суду України, прийняте за наслідками перегляду рішення місцевого господарського суду, що набрало законної сили, чи постанови апеляційного господарського суду, а також ухвалу Вищого господарського суду України".
 
Враховано частково    
    -43- Катеринчук М.Д.
Назву розділу ХІІ-3 викласти у такій редакції:
"Розділ ХІІ-3. Перегляд судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами".
Статтю 111-21- викласти у такій редакції:
"Стаття 111-21. Право на оскарження судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами
Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, законні інтереси чи обов’язки та Генеральний прокурор України мають право оскаржити до Верховного Суду України у зв’язку з винятковими обставинами рішення Вищого господарського суду України, прийняте за наслідками перегляду рішення апеляційного господарського суду".
 
Враховано    
    -44- Ключковський Ю.Б.
Ст.111-22 доповнити п.3 в такій редакції:
"3) неоднакового застосування судом касаційної інстанції однієї й тієї самої норми права".
 
Відхилено    
    -45- Ківалов С.В.
Ст.111-22 викласти в такій редакції:
"Стаття 111-22. Підстави для оскарження судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами
Судові рішення Вищого господарського суду України можуть бути переглянуті у зв’язку з винятковими обставинами, якщо вони оскаржені з підстав:
1) застосування судом касаційної інстанції закону чи іншого нормативно-правового акту, який визнано Конституційним Судом України неконституційним;
2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом.
 
Враховано    
    -46- Смітюх Г.Є.
Ст.111-22 викласти в такій редакції:
"Стаття 111-22. Підстави для оскарження судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами
Верховний Суд України переглядає у зв’язку з винятковими обставинами рішення Вищого господарського суду України, якщо вони оскаржені з мотивів:
"1) неоднакового застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права
2) визнання судових рішень міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, такими, що порушують міжнародні зобов’язання України".
 
Враховано частково    
    -47- Ляшко О.В.
Ст.111-22 доповнити новим п.3 такого змісту:
"3) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції однієї й тієї самої норми права".
У зв‘язку з цим внести відповідні зміни до ст.111-26 ГПК України.
 
Відхилено    
    -48- Кармазін Ю.А.
Ст.111-22 доповнити пунктом 3 в такій редакції:
"3) невідповідності їх рішенням Верховного Суду України чи Вищого суду іншої спеціалізації з питань застосування норм матеріального права";
 
Відхилено    
    -49- Палиця І.П.
Ст.111-22 доповнити пунктами 3, 4 в такій редакції:
"3) невідповідності їх рішенням Верховного Суду України чи Вищого суду іншої спеціалізації з питань застосування норм матеріального права";
4) невідповідності постанов чи ухвал міжнародним договорам, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;"
 
Враховано частково    
    -50- Олійник С.В.
Ст.111-22 доповнити п.3 в такій редакції:
"3) невідповідності постанов чи ухвал міжнародним договорам, згода на обов‘язковість яких надана Верховною Радою України;"
 
Враховано частково    
    -51- Катеринчук М.Д.
Статтю 111-22- викласти у такій редакції:
"Стаття 111-22. Підстави для оскарження судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами
Верховний Суд України переглядає у зв’язку з винятковими обставинами рішення Вищого господарського суду України, якщо вони оскаржені з мотивів:
1)застосування судом касаційної інстанції закону чи іншого нормативно-правового акту, який визнано Конституційним Судом України неконституційним;
2)визнання судових рішень міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, такими, що порушують міжнародні зобов’язання України".
 
Враховано частково    
    -52- Шустік О.Ю.
Ст.111-22 залишити в редакції чинного закону.
 
Відхилено    
16. 10.Статтю 111-16 викласти у такій редакції:
"Стаття 111-16. Порядок подання скарги (подання) у зв’язку з винятковими обставинами
Скарга (подання) у зв’язку з винятковими обставинами може бути подана протягом одного місяця з дня відкриття виняткових обставин.
За формою і змістом скарга (подання) повинна відповідати вимогам статті 111 цього Кодексу.
Скарга (подання) подається безпосередньо до Верховного Суду України
До скарги (подання) повинні бути додані копії судових рішень, які оскаржуються"..
11.Статтю 111-17 викласти у такій редакції:
"Стаття 111-17. Порядок провадження у зв’язку з винятковими обставинами
Питання про порушення провадження у зв’язку з винятковими обставинами вирішується колегією у складі п’яти суддів Судової палати у господарських справах Верховного Суду України без виклику сторін, які беруть участь у справі.
Скарга вважається допущеною до провадження у зв’язку з винятковими обставинами і справа витребовується, якщо хоча б троє суддів судової колегії дійшли висновку про необхідність цього
Про допуск скарги і витребування справи або відмову в цьому суд постановляє ухвалу, яку не може бути оскаржено..
Справа в порядку провадження у зв’язку з винятковими обставинами розглядається Судовою палатою у господарських справах Верховного Суду України за наявності не менш як двох третин її складу.
Провадження у зв’язку з винятковими обставинами здійснюється за правилами, встановленими цим Кодексом для касаційного провадження".
 
-53- Притика Д.М.
Ківалов С.В.
Ст.111-23 викласти в такій редакції:
"Стаття 111-23. Порядок подання скарги (подання) у зв’язку з винятковими обставинами
Скарга (подання) у зв’язку з винятковими обставинами може бути подана протягом одного місяця з дня відкриття виняткових обставин.
За формою і змістом скарга (подання) повинна відповідати вимогам статті 111 цього Кодексу.
Скарга (подання) подається безпосередньо до Верховного Суду України з копіями скарги (подання) відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.
До скарги (подання) додаються копії судових рішень, які оскаржуються.
У разі надходження скарги (подання), оформленої без дотримання вимог, зазначених у цій статті, застосовуються правила, встановлені статтею 63 цього Кодексу, про що протягом десяти днів з дня отримання скарги (подання) суд постановляє ухвалу.
 
Враховано   Стаття 111-23. Порядок подання скарги (подання) у зв’язку з винятковими обставинами
Скарга (подання) у зв’язку з винятковими обставинами може бути подана протягом одного місяця з дня відкриття виняткових обставин.
За формою і змістом скарга (подання) повинна відповідати вимогам статті 111 цього Кодексу.
Скарга (подання) подається безпосередньо до Верховного Суду України з копіями скарги (подання) у кількості що відповідає кількості осіб, які беруть участь у справі.
До скарги (подання) додаються копії судових рішень, які оскаржуються.
У разі надходження скарги (подання), оформленої без дотримання вимог цієї статті, застосовуються правила, встановлені статтею 63 цього Кодексу, про що протягом десяти днів з дня отримання скарги (подання) суддя постановляє ухвалу.
Стаття 111-24. Порядок провадження у зв’язку з винятковими обставинами
Питання про порушення провадження у зв’язку з винятковими обставинами вирішується колегією у складі п’яти суддів Судової палати у господарських справах Верховного Суду України без виклику осіб, які беруть участь у справі, протягом п’ятнадцяти днів з дня надходження скарги (подання). Одночасно може бути вирішено питання про поновлення строку на оскарження у зв’язку з винятковими обставинами, якщо він пропущений з поважних причин.
Скарга (подання) вважається допущеною до провадження у зв’язку з винятковими обставинами і справа витребовується, якщо хоча б три судді колегії Судової палати у господарських справах Верховного Суду України дійшли висновку про необхідність цього.
Вирішуючи питання про допуск скарги (подання) і витребування справи суд має право зупинити виконання судового рішення.
Про допуск скарги і витребування справи або відмову в цьому суд постановляє ухвалу, яка надсилається особам, які беруть участь у справі і оскарженню не підлягає.
Справа в порядку провадження у зв’язку з винятковими обставинами розглядається Судовою палатою у господарських справах Верховного Суду України за наявності не менш як двох третин її членів.
Провадження у зв’язку з винятковими обставинами здійснюється за правилами, встановленими цим Кодексом для касаційного провадження, з урахуванням особливостей, визначених цим розділом.
 
    -54- Катеринчук М.Д.
Статтю 111-23- викласти у такій редакції:
Стаття 111-23. Порядок подання скарги (подання) у зв’язку з винятковими обставинами.
Скарга (подання) у зв’язку з винятковими обставинами може бути подана протягом одного місяця з дня відкриття виняткових обставин.
За формою і змістом скарга (подання) повинна відповідати вимогам статті 111 цього Кодексу.
Скарга (подання) подається безпосередньо до Верховного Суду України.
До скарги (подання) повинні бути додані копії судових рішень, які оскаржуються.
 
Враховано    
    -55- Катеринчук М.Д.
Пункти 11 – 13 проекту виключити.
 
Відхилено    
    -56- Ківалов С.В.
Притика Д.М.
Ст. 111-24 викласти в такій редакції:
"Стаття 111-24. Порядок провадження у зв’язку з винятковими обставинами
Питання про порушення провадження у зв’язку з винятковими обставинами вирішується колегією у складі п’яти суддів Судової палати у господарських справах Верховного Суду України без виклику осіб, які беруть участь у справі, протягом п’ятнадцяти днів з дня надходження скарги (подання). Одночасно може бути вирішено питання про поновлення строку на оскарження у зв’язку з винятковими обставинами, якщо він пропущений з поважних причин.
Скарга вважається допущеною до провадження у зв’язку з винятковими обставинами і справа витребується, якщо хоча б три судді колегії Судової палати у господарських справах Верховного Суду України дійшли висновку про необхідність цього.
Вирішуючи питання про допуск скарги і витребування справи суд має право зупинити виконання судового рішення.
Про допуск скарги і витребування справи або відмову в цьому суд постановляє ухвалу, яка надсилається сторонам у справі і оскарженню не підлягає.
Справа в порядку провадження у зв’язку з винятковими обставинами розглядається Судовою палатою у господарських справах Верховного Суду України за наявності не менш як двох третин її чисельності.
Провадження у зв’язку з винятковими обставинами здійснюється за правилами, встановленими цим Кодексом для касаційного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.
 
Враховано    
    -57- Ляшко О.В.
У ч.1 ст.111-24 вказати термін розгляду колегією суддів питання про порушення провадження у справі за винятковими обставинами.
Ч.2 ст.111-24 доповнити словами такого змісту:
"Вирішуючи питання про допуск скарги і витребування справи суд має право призупинити виконання судового рішення".
Ч.3 ст.111-24 доповнити словами такого змісту:
"Ухвала суду про допуск скарги і витребування справи або відмову в цьому надсилається сторонам у справі".
 
Враховано    
    -58- Смітюх Г.Є.
Ст.111-24 викласти в такій редакції
"Питання про порушення провадження у зв’язку з винятковими обставинами вирішується колегією у складі трьох суддів Судової палати у господарських справах Верховного Суду України без виклику сторін, які беруть участь у справі.
Провадження порушується у випадку згоди хоча б одного судді на засіданні колегії суддів.
Скарга у зв‘язку з винятковими обставинами на постанову чи ухвалу Вищого господарського суду України подається до Верховного Суду України через Вищий господарський суд України. Вищий господарський суд України надсилає скаргу зі справою до Верховного Суду України у 10-денний строк з дня надходження скарги. денний строк з дня надходження скарги.
Про порушення провадження чи відмову у порушенні провадження у зв’язку з винятковими обставинами суд постановляє ухвалу, яка не підлягає оскарженню.
Справа в порядку провадження у зв’язку з винятковими обставинами розглядається Судовою палатою у господарських справах Верховного Суду України за наявності не менш як двох третин її складу.
Провадження у зв’язку з винятковими обставинами здійснюється за правилами, встановленими статтею 111-24 Кодексу".
 
Враховано частково    
    -59- Катеринчук М.Д.
Статтю 111-23 викласти у такій редакції:
"Стаття 111-24. Порядок провадження у зв’язку з винятковими обставинами
Питання про порушення провадження у зв’язку з винятковими обставинами вирішується колегією у складі п’яти суддів Судової палати у господарських справах Верховного Суду України без виклику сторін, які беруть участь у справі.
Скарга вважається допущеною до провадження у зв’язку з винятковими обставинами і справа витребовується, якщо хоча б троє суддів судової колегії дійшли висновку про необхідність цього.
Про допуск скарги і витребування справи або відмову в цьому суд постановляє ухвалу, яку не може бути оскаржено.
Справа в порядку провадження у зв’язку з винятковими обставинами розглядається Судовою палатою у господарських справах Верховного Суду України за наявності не менш як двох третин її складу.
Провадження у зв’язку з винятковими обставинами здійснюється за правилами, встановленими цим Кодексом для касаційного провадження"
 
Враховано частково    
17. 12.Статтю 111-18 викласти у такій редакції:
"Стаття 111-18. Повноваження Верховного Суду України за наслідками провадження у зв’язку з винятковими обставинами
За наслідками провадження у зв’язку з винятковими обставинами Верховний Суд України має право:
1) залишити постанову без змін, а скаргу (подання) без задоволення;
2) скасувати постанову повністю або частково і направити справу на новий розгляд до суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції залежно від того, суд якої інстанції першим застосував закон чи інший нормативно-правовий акт, визнаний Конституційним Судом України неконституційним чи допустив порушення міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, яке призвело до неправильного вирішення справи".
13.Статтю 111-19 викласти у такій редакції:
"Стаття 111-19. Підстави для скасування постанови Вищого господарського суду України
Підставами для скасування постанови Вищого господарського суду України є їх невідповідність Конституції України чи міжнародним договорам, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України".
14.У частині першій статті 111-20 слова "касаційної", "касаційного", "чи ухвалу", "чи ухвали" виключити
15. У статті 111-21:
У частині першій слова "касаційної", "касаційного". "чи ухвали" виключити.
у частині другій слова "у касаційному порядку" замінити словами "у зв’язку з винятковими обставинами".
 
-60- Притика Д.М.
Ст.111-25 викласти в такій редакції:
"Стаття 111-25. Повноваження Верховного Суду України за наслідками розгляду справи у зв’язку з винятковими обставинами.
За наслідками розгляду справи у зв’язку з винятковими обставинами Верховний Суд України має право:
1) повністю або частково задовольнити скаргу та повернути справу на новий розгляд до суду касаційної інстанції;
2) відмовити у задоволенні скарги (подання) та залишити судове рішення без змін.
 
Враховано   Стаття 111-25. Повноваження Верховного Суду України за наслідками розгляду справи у зв’язку з винятковими обставинами
За наслідками розгляду справи у зв’язку з винятковими обставинами Верховний Суд України має право:
1) повністю або частково задовольнити скаргу та повернути справу на новий розгляд до суду касаційної інстанції;
2) відмовити у задоволенні скарги (подання) та залишити судове рішення без змін.
Стаття 111-26. Підстави для задоволення скарги (подання) за наслідками розгляду справи у зв‘язку з винятковими обставинами
Підставами для задоволення скарги (подання) за наслідками розгляду справи у зв’язку з винятковими обставинами є виявлення застосування судом касаційної інстанції закону чи іншого нормативно-правового акту, визнаного Конституційним Судом України неконституційним, а також встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом.
Стаття 111-27. Постанова Верховного Суду України
За результатами розгляду скарги (подання) на судове рішення Вищого господарського суду України більшістю голосів суддів, які брали участь у перегляді судового рішення, приймається постанова Верховного Суду України.
Судді, які не погоджуються з рішенням, можуть висловити окрему думку, яка додається до постанови.
Постанова Верховного Суду України є остаточною і оскарженню не підлягає.
Постанова надсилається сторонам у справі в п'ятиденний строк з дня її прийняття.
Стаття 111-28. Обов’язковість висновків, що містяться у постанові Верховного Суду України
Висновки, що містяться у постанові Верховного Суду України, є обов’язковими для суду касаційної інстанції під час нового розгляду справи.
Постанова Верховного Суду України за результатами перегляду у зв’язку з винятковими обставинами судових рішень Вищого господарського суду України не може містити висновків про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яку норму матеріального чи процесуального права має бути застосовано і яке рішення має бути ухвалено при новому розгляді справи".
 
    -61- Кармазін Ю.А.
У пп.1, 2 ст.111-25 після слів "залишити", "скасувати" доповнити словами "судове рішення", "ухвалу".
 
Відхилено    
    -62- Смітюх Г.Є.
Ст.111-25 викласти в такій редакції:
"Стаття 111-25. Повноваження Верховного Суду України за наслідками провадження у зв’язку з винятковими обставинами
Верховний Суд України за результатами провадження у зв’язку з винятковими обставинами має право:
1)залишити рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції чи постанову касаційної інстанції без змін, а скаргу (подання) без задоволення;
2)скасувати рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції чи постанову касаційної інстанції повністю або частково і прийняти нове рішення;
3) скасувати рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції чи постанову касаційної інстанції і передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції, якщо суд припустився порушень, передбачених частиною другою статті 111-10 цього Кодексу;
4) скасувати рішення першої інстанції, постанову апеляційної чи постанову касаційної інстанції повністю або частково і припинити провадження у справі чи залишити позов без розгляду повністю або частково;
5) змінити рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції чи постанову касаційної інстанції;
6) залишити в силі одне із раніше прийнятих рішень або постанов.
7) скасувати ухвалу Вищого господарського суду України про повернення касаційної скарги і передати справу на розгляд до Вищого господарського суду України.
Постанови та ухвали Верховного Суду України є остаточними і не можуть бути оскаржені, крім випадку, передбаченого пунктом 2 статті 111-22 цього Кодексу".
 
Враховано частково    
    -63- Палиця І.П.
П.2 ст.111-25 викласти в такій редакції:
"2) скасувати постанову повністю або частково і направити справу на новий розгляд до суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції залежно від того, суд якої інстанції першим прийняв рішення у випадках, зазначених у ст.. 111-25 цього Кодексу".
 
Враховано частково    
    -64- Катеринчук М.Д.
Статтю 111-25 викласти у такій редакції:
"Стаття 111-25. Повноваження Верховного Суду України за наслідками провадження у зв’язку з винятковими обставинами
За наслідками провадження у зв’язку з винятковими обставинами Верховний Суд України має право:
1)залишити постанову без змін, а скаргу (подання) без задоволення;
2)скасувати постанову повністю або частково і направити справу на новий розгляд до суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції залежно від того, суд якої інстанції першим застосував закон чи інший нормативно-правовий акт, визнаний Конституційним Судом України неконституційним чи допустив порушення міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, яке призвело до неправильного вирішення справи".
 
Враховано    
    -65- Притика Д.М.
У назві і тексті статті 111-26 слова "постанови" замінити словами "судового рішення".
20) Статтю 111-26. викласти в такій редакції:
"Стаття 111-26. Підстави для задоволення скарги (подання)
Підставами для задоволення скарги (подання) за наслідками розгляду справи у зв’язку з винятковими обставинами є виявлення застосування судом касаційної інстанції закону чи іншого нормативно-правового акту, визнаного Конституційним Судом України неконституційним, а також встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом."
 
Враховано    
    -66- Смітюх Г.Є.
Назву та текст статті 111-26 викласти в такій редакції:
"Стаття 111-26. Підстави для скасування судового рішення Вищого господарського суду України
Підставами для скасування судових рішень Вищого господарського суду України є невідповідність рішенням Верховного Суду України з питань застосування норм матеріального і процесуального права чи міжнародним договорам, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України чи інше неправильне застосування норм матеріального права."
 
Враховано частково    
    -67- Ключковський Ю.Б.
Ст.111-26 доповнити словами "а також виявлення неоднакового застосування судом касаційної інстанції одного і того самого положення закону".
 
Відхилено    
    -68- Палиця І.П.
Ст.111-26 викласти в такій редакції:
"Підставами для скасування постанов чи ухвал Вищого господарського суду України є їх невідповідність Конституції України, міжнародним договорам, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, порушення міжнародних зобов‘язань України (що встановлено міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною) чи інше неправильне застосування норм матеріального права".
 
Враховано частково    
    -69- Катеринчук М.Д.
Статтю 111-26 викласти у такій редакції:
"Стаття 111-26. Підстави для скасування постанови Вищого господарського суду України
Підставами для скасування постанови Вищого господарського суду України є їх невідповідність Конституції України чи міжнародним договорам, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України".
 
Враховано    
    -70- Смітюх Г.Є.
Ст.111-27 виключити.
 
Відхилено    
    -71- Притика Д.М.
Частину першу статті 111-27 викласти в такій редакції:
"За результатами розгляду скарги (подання) на судове рішення Вищого господарського суду України більшістю голосів суддів, які брали участь у перегляді судового рішення, приймається постанова Верховного Суду України."
 
Враховано    
    -72- Катеринчук М.Д.
У частині першій статті 111-27 слова "касаційної", "касаційного", "чи ухвалу", "чи ухвали" виключити.
 
Враховано    
    -73- Смітюх Г.Є.
У ч.1 ст. 111-28 після слів касаційної скарги чи касаційного подання" доповнити словами "а правові висновки є обов’язковими для господарських судів при розгляді інших справ."
 
Враховано частково    
    -74- Катеринчук М.Д.
У статті 111-28:
у частині першій слова "касаційної", "касаційного", "чи ухвали" виключити;
у частині другій слова "у касаційному порядку" замінити словами "у зв’язку з винятковими обставинами".
 
Враховано    
    -75- Лабунська А.В.
Ст.111-28 викласти у такій редакції:
"Висновки, що містяться у постанові Верховного Суду України, є обов‘язковими для суду касаційної інстанції під час нового розгляду справи.
Постанова Верховного Суду України за результатами перегляду у зв’язку з винятковими обставинами судових рішень Вищого господарського суду України не може містити висновків про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яку норму матеріального чи процесуального права повинно бути застосовано і яке рішення має бути ухвалено при новому розгляді справи."
 
Враховано    
18. 16.Статтю 111-22 виключити.
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-76- Катеринчук М.Д.
Статтю 111-29 виключити.
 
Враховано   2. У Законі України "Про судоустрій України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №№27-28, ст.180; 2004 р., №№ 40-42, ст.492):
1) у статті 12 слова "апеляційне та касаційне" виключити;
2) частину третю статті 13 після першого речення доповнити реченням такого змісту: "Перегляд справ у зв’язку з виключними обставинами здійснюється Пленумом вищого спеціалізованого суду у складі, встановленому процесуальним законом";
3) частини третю та шосту статті 38 викласти в такій редакції:
"3. У вищому спеціалізованому суді утворюються судові палати з розгляду окремих категорій справ за визначеною спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції";
"6. Для забезпечення однакового застосування законодавства судами відповідної спеціалізованої юрисдикції, вирішення загальних питань діяльності спеціалізованих судів у вищому спеціалізованому суді діє Пленум вищого спеціалізованого суду";
4) у статті 44:
частину другу доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
"6-1) переглядає у порядку, встановленому процесуальним законом, рішення вищого спеціалізованого суду, ухвалені в касаційному порядку";
перше речення частини третьої доповнити словами "а у випадках, передбачених пунктом 6-1 частини другої цієї статті – у строки, встановлені процесуальним законом";
частину четверту доповнити реченням такого змісту: "При перегляді Пленумом судових рішень у порядку, передбаченому процесуальним законом, у його засіданні беруть участь лише судді вищого спеціалізованого суду";
частину п’яту доповнити словами "а у разі прийняття постанов у порядку, передбаченому процесуальним законом, - всіма суддями вищого спеціалізованого суду, які брали участь у його засіданні".
ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Верховний Суд України завершує розгляд справ, провадження в яких було відкрито до дня набрання чинності цим Законом, у порядку, передбаченому розділом ХІІ-2 Господарського процесуального кодексу України, який діяв до дня набрання чинності цим Законом.
3. Касаційні скарги (подання) про перегляд судових рішень Вищого господарського суду України з підстав, не передбачених Господарським процесуальним кодексом України у редакції цього Закону, які надійшли на розгляд Верховного Суду України до набрання чинності цим Законом, крім тих, за якими Верховним Судом України провадження вже відкрито, повертаються без розгляду.
4. Касаційні скарги (подання) про перегляд судових рішень Вищого господарського суду України з підстави, передбаченої статтею 111-15 Господарського процесуального кодексу України у редакції цього Закону, які надійшли до Верховного Суду України до набрання чинності цим Законом і провадження за якими не відкрито, передаються для розгляду Пленумом Вищого господарського суду України у порядку, передбаченому Господарським процесуальним кодексом України у редакції цього Закону.
5. Касаційні скарги (подання) про перегляд судових рішень Вищого господарського суду України, подані до Верховного Суду України після набрання чинності цим Законом, з підстав, не передбачених Господарським процесуальним кодексом України у редакції цього Закону, розгляду не підлягають.
6. Після набрання чинності цим Законом Вищий господарський суд України завершує перегляд у касаційному порядку рішень місцевих господарських судів за касаційними скаргами (поданнями), які подані (внесені) до набрання чинності цим Законом.

    -77- Мойсик В.Р.
Розділ ХП-3 залишити в редакції чинного закону.
 
Відхилено    
    -78- Ківалов С.В.
Притика Д.М.
Внести до Закону України "Про судоустрій України" такі зміни:
1) у статті 12 слова "апеляційне та касаційне" виключити;
2) частину третю статті 13 після першого речення доповнити реченням такого змісту: "Перегляд справ у зв’язку з виключними обставинами здійснюється Пленумом вищого спеціалізованого суду у складі, встановленому процесуальним законом";
3) частини третю та шосту статті 38 викласти в такій редакції:
"3. У вищому спеціалізованому суді утворюються судові палати з розгляду окремих категорій справ за визначеною спеціалізацією в межах відповідної спеціальної юрисдикції";
"6. Для забезпечення однакового застосування законодавства судами відповідної спеціалізованої юрисдикції, вирішення загальних питань діяльності спеціалізованих судів у вищому спеціалізованому суді діє Пленум вищого спеціалізованого суду";
4) у статті 44:
частину другу доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
"6-1) переглядає в порядку, встановленому процесуальним законом, рішення вищого спеціалізованого суду, ухвалені в касаційному порядку";
перше речення частини третьої доповнити словами "а у випадках, передбачених пунктом 6-1 частини другої цієї статті – у строки, встановлені процесуальним законом";
доповнити частину четверту реченням такого змісту:
"Перегляд Пленумом рішень вищих спеціалізованих судів у зв’язку з виключними обставинами здійснюється лише суддями вищих спеціалізованих судів.";
частину п’яту доповнити словами: "а у разі прийняття постанов за наслідками розгляду скарги (подання) у зв’язку з виключними обставинами – всіма суддями Вищого господарського суду України, які брали участь у його засіданні".
 
Враховано    
    -79- Ківалов С.В.
Притика Д.М.
Викласти Прикінцеві та перехідні положення в такій редакції:
"ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. З дня набрання чинності цим Законом Верховний Суд України завершує розгляд справ, провадження в яких було відкрито у порядку, передбаченому розділом ХІІ---2Господарського процесуального кодексу України, який діяв до набрання чинності цим Законом.
3. Скарги (подання) про перегляд судових рішень Вищого господарського суду України з підстав, не передбачених цим Законом, які надійшли на розгляд Верховного Суду України до набрання чинності даним Законом, крім тих, за якими Верховним Судом України провадження вже порушено, повертаються без розгляду.
4. Скарги (подання) про перегляд судових рішень Вищого господарського суду України з підстави, передбаченої статтею 111-15 Господарського процесуального кодексу України у редакції цього Закону, які надійшли до Верховного Суду України до набрання чинності цим Законом і провадження за якими не відкрито, передаються на розгляд Пленуму Вищого господарського суду України.
5. Скарги (подання) про перегляд судових рішень Вищого господарського суду України, подані до Верховного Суду України після набрання чинності цим Законом, з підстав, не передбачених статтею 111-22, розгляду не підлягають.
6. Після набрання чинності цим Законом Вищий господарський суд України завершує перегляд у касаційному порядку рішень місцевих господарських судів за касаційними скаргами (поданнями), які подані (внесені) до набрання чинності цим Законом.
 
Враховано    
    -80- Палиця І.П.
Розділ П проекту викласти в такій редакції:
П. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Касаційні скарги (касаційні подання) при перегляді постанов, ухвал Вищого господарського суду України у касаційному порядку, які надійшли на розгляд Верховного Суду України до набрання чинності цим Законом, розглядаються у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України 1991 року.
3. Касаційні скарги (касаційні подання) про перегляд постанов, ухвал Вищого господарського суду України, які надійшли на розгляд Верховного Суду України після набрання чинності цим Законом, розгляду не підлягають.
 
Враховано частково    
    -81- Олійник С.В.
Розділ П проекту викласти в такій редакції:
"П. Прикінцеві та перехідні положення.
1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2.Касаційні скарги (касаційні подання) про перегляд постанов, ухвал Вищого господарського суду України у касаційному порядку, подані до набрання чинності цим Законом, підлягають розгляду Верховним Судом України у касаційному порядку".
 
Враховано частково    
    -82- Катеринчук М.Д.
ІІ Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.
2. Касаційні скарги (подання) про перегляд судових рішень Вищого господарського суду України у касаційному порядку, які надійшли на розгляд Верховного Суду України до набрання чинності цим Законом, розглядуються у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України 1991 року до набрання чинності цим Законом.
3. Касаційні скарги (подання) про перегляд судових рішень Вищого господарського суду, які надійшли на розгляд Верховного Суду України після набрання чинності цим Законом, розгляду не підлягають.
4. Після набрання чинності цим Законом Вищий господарський суд України завершує перегляд у касаційному порядку рішень місцевих господарських судів за касаційними скаргами (поданнями), які подані (внесені) до набрання чинності цим Законом.
 
Враховано частково