Кількість абзаців - 7 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 209 Земельного кодексу України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до статті 209 Земельного кодексу України
 
-1- Круць М.Ф.
Оскільки до статті 209 Земельного кодексу України вноситься лише одна зміна, пропоную в назві законопроекту слово "змін" замінити словом "зміни".
 
Враховано   Про внесення зміни до статті 209 Земельного кодексу України
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Частину другу статті 209 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18, N 19-20, N 21-22 ст.144) викласти у такій редакції:
 
   1. Частину другу статті 209 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) викласти у такій редакції:
 
5. "2. Кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель та інших робіт із землеустрою. Використання цих коштів на інші цілі не допускається".
 
-2- Попов О.П.
У абзаці другому частини 1 після слів "а також на" доповнити словами "розроблення проектів містобудівної документації та проектів місцевих правил забудови".
 
Відхилено   "2. Кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель. Використання цих коштів на інші цілі не допускається".
 
    -3- Шмідт М.О.
Частину 2 статті 209 Земельного кодексу України викласти в наступній редакції:
"2. Кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на виготовлення містобудівної документації щодо розвитку, планування, забудови, зонування територій адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів (їх частин), проведення інвентаризації земель та інших робіт із землеустрою. Використання цих коштів на інші цілі не допускається".
 
Відхилено    
    -4- Терещук С.М.
У частині 2 статті 209 вилучити слова "та інших робіт із землеустрою", оскільки чинна стаття вже передбачає, що вказані кошти використовуються на виконання проектів землеустрою.
 
Враховано    
    -5- Лук'янчук Р.В.
У абзаці другому частини 1 законопроекту після слів "а також на проведення інвентаризації земель" доповнити словами: "проведення нормативної грошової оцінки землі, розмежування земель державної та комунальної власності" і далі за текстом.
 
Відхилено    
6. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

-6- Круць М.Ф.
У частині 2 слово "офіційного" виключити.
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.