Кількість абзаців - 11 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 37 Закону України ''Про державну службу'' та статті 21 Закону України ''Про службу в органах місцевого самоврядування'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. Про внесення змін до статті 37 Закону України "Про державну службу" та статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
 
   Про внесення змін до статті 37 Закону України "Про державну службу" та статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. Частину першу статті 37 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 52, ст.490, 2003, №14, ст.97, 2006, №1, ст.18) викласти в такій редакції:
 
   1. Перше речення частини другої статті 37 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490; 2003 р., № 14, ст. 97; 2006 р., № 1, ст. 18; 2007 р., №№ 7 - 8, ст. 66; 2008 р., №№ 5 – 8, ст. 78) викласти в такій редакції:
 
5. "На одержання пенсії державних службовців мають право особи, які досягли встановленого законодавством пенсійного віку, за наявності страхового стажу для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років, у тому числі стажу державної служби - не менше 10 років, та які на час досягнення пенсійного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають не менше 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців та/або категорій посад в органах місцевого самоврядування, - незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку. Пенсія державним службовцям призначається в розмірі 80 відсотків від сум їх заробітної плати, на які нараховуються страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, - у розмірі 80 відсотків заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі".
 
-1- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 37 Закону України "Про державну службу" викласти в такій редакції:
"На одержання пенсії державних службовців мають право особи, які досягли встановленого законодавством пенсійного віку, за наявності страхового стажу для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років, у тому числі стажу державної служби не менше 10 років на посадах віднесених до категорій посад державних службовців, та/або категорій посад в органах місцевого самоврядування, - незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку, починаючи з 1990 року. Пенсія державним службовцям призначається в розмірі 80 відсотків від сум їх заробітної плати, на які нараховуються страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, - у розмірі 80 відсотків заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі"
 
Відхилено   "На одержання пенсії державних службовців мають право особи, які досягли встановленого законодавством пенсійного віку, за наявності страхового стажу для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років, у тому числі стажу державної служби - не менше 10 років, та які на час досягнення пенсійного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають не менше 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців та/або категорій посад в органах місцевого самоврядування, незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку".
 
6. 2. Перше речення частини сьомої статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001, №33, ст.175, 2004, № 10, ст.104, 2005, №2, ст.32)викласти в такій редакції:
 
   2. Перше речення частини сьомої статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175; 2004 р., № 10, ст. 104; 2005 р., № 2, ст. 32)викласти в такій редакції:
 
7. "Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування та/або державної служби не менше 10 років, а також тих осіб, які мають не менше 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців та/або категорій посад в органах місцевого самоврядування, здійснюється у порядку, визначеному законодавством України про державну службу".
 
-2- Кармазін Ю.А.
Частину 7 статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" викласти в такій редакції:
"Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування, які досягли встановленого законодавством пенсійного віку, за наявності страхового стажу для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років, і мають стаж служби не менше 10 років на посадах віднесених до категорій посад державних службовців, та/або категорій посад в органах місцевого самоврядування, починаючи з 1990 року, незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку, здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про державну службу".
 
Відхилено   "Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування та/або державної служби не менше 10 років, а також тих осіб, які мають не менше 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців та/або категорій посад в органах місцевого самоврядування, здійснюється у порядку, визначеному законодавством України про державну службу".
 
    -3- Кармазін Ю.А.
Частину 10 статті 21 викласти в такій редакції:
"Посадовим особам місцевого самоврядування, які працювали на виборних посадах в органах місцевого самоврядування 10 років і більше, починаючи зі скликання 1990 року, за винятком припинення повноважень з причин, визначених статтею 78, пунктами 2, 3, 4 частини першої, частиною другою статті 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пунктами 1, 2, 6 частини першої і пунктом 1 частини другої статті 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", за наявності страхового стажу для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років, призначається пенсія відповідно до цього Закону незалежно від того, де вони працювали перед призначенням пенсії. У цих випадках пенсія обчислюється у порядку, передбаченому для державних службовців, із сум заробітної плати, на які нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, за останньою займаною виборною посадою на день призначення пенсії."
 
Відхилено    
8. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
9. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.
 
-4- Гордієнко С.В.
У першому пункті законопроекту цифри "2010" замінити на "2011".
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
 
10. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом.

   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.