Кількість абзаців - 6 Таблиця поправок


Про внесення зміни до статті 13 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення зміни до статті 13 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"
 
   про внесення зміни до статті 13 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Перше речення абзацу восьмого підпункту 13.3.1 пункту 13.3 статті 13 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527) виключити.
 
-1- Смітюх Г.Є.
Абзаци 6-8 підпункту 13.3.1. пункту 13.3 статті 13 викласти в наступній редакції:
"у національній валюті - у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку України за короткостроковими, середньостроковими та довгостроковими кредитами, що діє на день нарахування відсотків за користування кредитами, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами;
в іноземній валюті - у розмірі 10 відсотків річних, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами.
Розмір кредитної субсидії щорічно оприлюднюється Кабінетом Міністрів України не пізніше 1 лютого поточного бюджетного року".
 
Відхилено   1. Перше речення абзацу восьмого підпункту 13.3.1 пункту 13.3 статті 13 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527) виключити.
 
5. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.