Кількість абзаців - 13 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (щодо вдосконалення механізмів підтримки сільськогосподарських підприємств) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. вноситься народними депутатами України
 
      
2. Климцем П.А та Присяжнюком М.В.
 
      
3. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
4. Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (щодо вдосконалення механізмів підтримки сільськогосподарських підприємств)
 
   Про внесення зміни до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" щодо вдосконалення механізмів підтримки сільськогосподарських підприємств
 
5. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
6. І. Внести до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, № 49, ст. 527 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2657-ІV від 16.06.2005, ВВР, 2005, № 29, ст. 381, № 401-V () від 30.11.2006, ВВР, 2007, № 4, ст.36) такі зміни:
 
-1- Кармазін Ю.А.
Доповнення до ст. 14 викласти як нову статтю 14-1 такого змісту:
Стаття 14. Особливості розрахунків із сільськогосподарськими підприємствами.
14-1.1. Покупець сільськогосподарської продукції (групи 1-24 за УКТ ЗЕД у тому числі і підакцизних товарів), зобов'язаний оплатити дану продукцію після її прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на цю продукцію у строк до 40 календарних днів.
14-1.2. У разі прострочення оплати товару стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості сільськогосподарської продукції, за якою допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 14 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості.
14-1.3. Порядок контролю за виконанням цієї статті визначається Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано редакційно   1. Доповнити розділ ІV Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527; 2005 р., № 29, ст. 381; 2007 р., № 4, ст. 36) статтею 14-1 такого змісту:
 
7. 1. У Статті 14. "Дерегуляція українського ринку сільськогосподарської продукції та заборона дискримінації прав її власників" додати пункт 14.3 у такій редакції:
 
      
8. "14.3 Особливості розрахунків із сільськогосподарськими підприємствами.
 
-2- Климець П.А.
Виділити пункт 14.3. статті 14 в окрему статтю 14-1.
 
Враховано   "Стаття 14-1. Особливості розрахунків з сільськогосподарськими підприємствами
 
9. 14.3.1. Покупець сільськогосподарської продукції (групи 1-24 за УКТ ЗЕД у тому числі і підакцизних товарів), зобов'язаний оплатити дану продукцію після її прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на цю продукцію у строк до 40 календарних днів.
 
-3- Климець П.А.
Викласти підпункт 14.3.1. у такій редакції:
„14-1.1. Розрахунки за поставлені товари, які належать до групи 1-24 за УКТ ЗЕД, у тому числі і підакцизні товари, здійснюють в такому порядку:
- за товари, загальний термін придатності яких становить менше ніж 15 днів включно – строк розрахунку становить до 10 днів з дня поставки покупцю.
- за товари, загальний термін придатності яких є довшим ніж 15 днів, строк розрахунку становить не більше 40 днів з дня поставки покупцю."
 
Враховано   14-1.1. Розрахунки за поставлені товари, зазначені у групах 1-24 УКТ ЗЕД, у тому числі підакцизні, здійснюються у строк:
за товари, загальний термін придатності яких становить менше ніж 15 днів включно, –до 10 днів з дня поставки покупцю;
за товари, загальний термін придатності яких є тривалішим ніж 15 днів, – до 40 днів з дня поставки покупцю.
 
    -4- Смітюх Г.Є.
Підпункт 14.3.1. пункту 14.3 статті 14 викласти в наступній редакції:
"14.3.1. Покупець сільськогосподарської продукції (групи 1-24 за УКТ ЗЕД у тому числі і підакцизних товарів), зобов'язаний оплатити дану продукцію після її прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на цю продукцію у строк до 10 календарних днів".
 
Враховано частково    
    -5- Сігал Є.Я.
Підпункт 14.3.1. пункту 14.3 статті 14 викласти в наступній редакції:
"Покупець (підприємства оптової та роздрібної торгівлі незалежно від форм власності) сільськогосподарської продукції (групи 1-24 за УКТ ЗЕД у тому числі і підакцизних товарів), зобов'язаний розрахуватися з товаровиробниками (постачальниками), в термін не пізніше трьох банківських днів з дня отримання виручки від реалізації цієї продукції. А строк розрахунків з товаровиробниками (постачальниками) сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, які швидко псуються, не може перевищувати термін їх реалізації."
 
Відхилено    
10. 14.3.2. У разі прострочення оплати товару стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості сільськогосподарської продукції, за якою допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 14 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості. Розмір пені та штрафу може бути більшим, якщо це передбачено договором.
 
-6- Смітюх Г.Є.
Підпункт 14.3.2. пункту 14.3 статті 14 викласти в наступній редакції:
"14.3.2. У разі прострочення оплати товару стягується пеня у розмірі 1 відсотка вартості сільськогосподарської продукції, за якою допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 14 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості. Розмір пені та штрафу може бути більшим, якщо це передбачено договором".
 
Враховано   14-1.2. У разі прострочення строку розрахунку за товар, визначеного у підпункті 14-1.1 статті 14-1 цього Закону, стягується пеня у розмірі 1 відсоток вартості поставленого товару, за який допущено прострочення розрахунку, за кожний день прострочення, а за прострочення понад 14 днів додатково стягується штраф у розмірі 7 відсотків зазначеної вартості. Розмір пені та штрафу може бути більшим, якщо це передбачено договором.
 
    -7- Сігал Є.Я.
Підпункт 14.3.2. пункту 14.3 статті 14 викласти в наступній редакції:
"14.3.2. У разі прострочення оплати товару підприємства оптової та роздрібної торгівлі сплачують пеню у розмірі 1,5 відсотки від суми платежу на користь товаровиробника сільськогосподарської продукції та продуктів харчування і 1,5 відсотка від суми платежу до місцевого бюджету за кожний банківський день прострочення платежу, якщо більший розмір пені не обумовлено угодою сторін".
 
Відхилено    
11. 14.3.3. Порядок контролю за виконанням п. 14.3 даного Закону визначається Кабінетом Міністрів України. "
 
-8- Климець П.А.
Викласти підпункт 14.3.3. у такій редакції:
„14-1.3. Контроль за своєчасним здійсненням розрахунків відповідно до п. 14-1.1. здійснюють податкові органи у межах своєї компетенції. У разі несвоєчасного розрахунку із будь-яким сільськогосподарським підприємством податковий орган, що виявив факт несплати, накладає на покупця штраф у двократному розмірі від суми боргу."
 
Враховано   14-1.3. Контроль за своєчасним здійсненням розрахунків відповідно до підпункту 14-1.1 статті 14-1 цього Закону здійснюють податкові органи у межах своєї компетенції. У разі несвоєчасного розрахунку з сільськогосподарським підприємством податковий орган, який виявив факт несплати, накладає на покупця штраф у двократному розмірі суми боргу.
 
    -9- Сігал Є.Я.
Викласти підпункт 14.3.3. у такій редакції:
„14.3.3. У разі використання підприємствами оптової та роздрібної торгівлі коштів передбачених для розрахунків за поставлену сільськогосподарську продукцію та продукти харчування з сільськогосподарськими товаровиробниками, для іншої мети чи залишення їх на рахунку або проведення різного роду операцій щодо не зарахування коштів на розрахункові рахунки товаровиробників (постачальників) сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, органами державної податкової служби у безспірному порядку стягується до місцевого бюджету штраф у розмірі 50 відсотків від сум, не перерахованих у встановлені цим законом строки."
 
Відхилено    
12. ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня року наступного за роком прийняття Закону.

   2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.