Кількість абзаців - 44 Таблиця поправок


Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ПОСТАНОВА
 
   ПОСТАНОВА
 
2. Верховної Ради України
 
   Верховної Ради України
 
3. Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей"
 
   Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей"
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. Внести до Постанови Верховної Ради України "Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей" такі зміни:
 
   1. Внести до Постанови Верховної Ради України "Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 47, ст. 358; 2007 р., № 25, ст. 350) такі зміни:
 
6. 1.Пункт 2 викласти в такій редакції:
 
   1) пункт 2 викласти в такій редакції:
 
7. "Установити такі розміри соціальних стипендій Верховної Ради України:
 
   "2. Установити такі розміри соціальних стипендій Верховної Ради України:
 
8. для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації - 750 гривень;
 
   для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації - 750 гривень;
 
9. для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації - 900 гривень".
 
   для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації - 900 гривень";
 
10. 2.Доповнити після пункту 2 новим пунктом такого змісту:
 
   2) після пункту 2 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
11. "3. Соціальні стипендії Верховної Ради України призначаються та виплачуються стипендіату додатково до інших стипендій або грантів, наданих фізичними або юридичними особами (у тому числі академічної та/або соціальної стипендії, призначеної вищим навчальним закладом); державної допомоги, наданої відповідно до чинного законодавства України".
 
-1- Кармазін Ю.А.
Пункт 3 викласти в такій редакції:
"2-1. Соціальні стипендії Верховної Ради України призначаються та виплачуються стипендіату додатково до інших стипендій або грантів, наданих фізичними або юридичними особами (у тому числі академічної та/або соціальної стипендії, призначеної вищим навчальним закладом); державної допомоги, наданої відповідно до чинного законодавства України".
 
Відхилено   "3. Соціальні стипендії Верховної Ради України призначаються та виплачуються стипендіату додатково до інших стипендій або грантів, наданих фізичними або юридичними особами (у тому числі академічної та/або соціальної стипендії, призначеної вищим навчальним закладом), державної допомоги, наданої відповідно до законодавства".
 
12. У зв'язку з цим пункти 3, 4 вважати пунктами 4, 5.
 
   У зв'язку з цим пункти 3-5 вважати відповідно пунктами 4-6;
 
13. 3.В пункті 2 після слів "соціальних стипендій" доповнити словами "Верховної Ради України".
 
      
14. 4.Пункт 4 викласти в такій редакції:
 
   3) пункт 5 викласти в такій редакції:
 
15. "5. Кабінету Міністрів України:
 
   "5. Кабінету Міністрів України:
 
16. 1) передбачати щороку під час підготовки законопроекту про державний бюджет кошти загального фонду державного бюджету за відповідними бюджетними програмами, необхідні для виплати соціальних стипендій Верховної Ради України;
 
-2- Кармазін Ю.А.
Підпункт 2 пункту 5 викласти в такій редакції:
"4. Кабінету Міністрів України: …
2) забезпечити
а) розподіл Міністерством освіти і науки України соціальних стипендій Верховної Ради України між вищими навчальними закладами, у межах кількості стипендій, встановленої пунктом 1 цієї Постанови.
б) перерахунок призначених станом на 1 січня 2008 року соціальних стипендій Верховної Ради України з урахуванням розмірів, установлених пунктом 2 цієї Постанови".
 
Відхилено   1) щорічно під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України передбачати кошти загального фонду державного бюджету за відповідними бюджетними програмами, необхідні для виплати соціальних стипендій Верховної Ради України;
 
17. 2) забезпечити:
 
   2) забезпечити:
 
18. розподіл Міністерством освіти і науки України соціальних стипендій Верховної Ради України між центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади, у межах кількості стипендій, встановленої пунктом 1 цієї Постанови.
 
   розподіл Міністерством освіти і науки України соціальних стипендій Верховної Ради України між центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади, у межах кількості стипендій, встановленої пунктом 1 цієї Постанови;
 
19. перерахунок призначених станом на 1 січня 2008 року соціальних стипендій Верховної Ради України з урахуванням розмірів, установлених пунктом 2 цієї Постанови".
 
   перерахунок призначених станом на 1 січня 2008 року соціальних стипендій Верховної Ради України з урахуванням розмірів, установлених пунктом 2 цієї Постанови";
 
20. 5.Пункт 5 видалити.
 
   4) пункт 6 виключити;
 
21. 6.Пункт 1 Положення викласти в такій редакції:
 
-3- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 Положення викласти в такій редакції:
"Соціальна стипендія Верховної Ради України призначається студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, які навчаються на денній формі навчання у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації".
 
Враховано частково   5) текст Положення про порядок призначення соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, затвердженого зазначеною Постановою, викласти в такій редакції:
 
22. "Соціальна стипендія Верховної Ради України призначається студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, які навчаються за кошти Державного бюджету на денній формі навчання в державних і комунальних вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, а саме: у класичних університетах, педагогічних, технічних, технологічних, охорони здоров'я, юридичних, аграрних, економічних, архітектури та будівництва, транспорту, підприємництва та торгівлі, культури, фізкультури і спорту, культури і мистецтв".
 
-4- Карпук В.Г.
Пункт 1 Положення залишити в попередній редакції.
 
Відхилено   "1. Соціальна стипендія Верховної Ради України призначається студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, які навчаються за кошти державного бюджету на денній формі навчання в державних і комунальних вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації.
 
23. 7.Пункт 2 Положення викласти в такій редакції:
 
      
24. "2. Кандидати на отримання соціальних стипендій Верховної Ради України висуваються вченими (педагогічними) радами вищих навчальних закладів за місцем навчання претендента з числа дітей-сиріт і дітей з малозабезпечених сімей, які за результатами семестрового контролю мають 7.00-12.00 балів з кожного предмета за 12-бальною шкалою оцінювання або середній бал успішності 4.00-5.00 за 5-бальною шкалою оцінювання".
 
   2. Кандидати на отримання соціальних стипендій Верховної Ради України висуваються вченими (педагогічними) радами вищих навчальних закладів за місцем навчання претендента з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, які за результатами семестрового контролю мають не нижче 7 балів з кожного предмета за 12-бальною шкалою оцінювання або середній бал успішності не нижче 4 балів за 5-бальною шкалою оцінювання.
 
25. 8. Пункт 3 Положення викласти в такій редакції:
 
      
26. "3. Соціальні стипендії Верховної Ради України призначаються щорічно з 1 січня на один календарний рік розпорядженням Кабінету Міністрів України за поданням Міністерства освіти і науки України згідно з відповідними пропозиціями центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади".
 
-5- Кармазін Ю.А.
Пункт 3 Положення викласти в такій редакції:
"3. Соціальні стипендії Верховної Ради України призначаються щорічно з 1 вересня на один календарний рік розпорядженням Кабінету Міністрів України за поданням Міністерства освіти і науки України згідно з відповідними пропозиціями центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади".
 
Відхилено   3. Соціальні стипендії Верховної Ради України призначаються щорічно з 1 січня на один календарний рік розпорядженням Кабінету Міністрів України за поданням Міністерства освіти і науки України згідно з відповідними пропозиціями центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади.
 
    -6- Карпук В.Г.
У пункті 3 Положення слова "з 1 січня на один календарний рік" замінити на слова "з 1 вересня на один календарний рік".
 
Відхилено    
27. 9.Доповнити після пункту 3 Положення новим пунктом такого змісту:
 
      
28. "4. Соціальні стипендії Верховної Ради України продовжують виплачуватись до закінчення терміну, на який їх призначено, у разі:
 
   4. Соціальні стипендії Верховної Ради України продовжують виплачуватись до закінчення терміну, на який їх призначено, у разі:
 
29. призначення стипендіату інших стипендій або грантів, наданих фізичними або юридичними особами (у тому числі академічної та/або соціальної стипендії);
 
   призначення стипендіату інших стипендій або грантів, наданих фізичними або юридичними особами (у тому числі академічної та/або соціальної стипендії);
 
30. призначення стипендіату державної допомоги відповідно до чинного законодавства України;
 
   призначення стипендіату державної допомоги відповідно до законодавства;
 
31. надання стипендіату академічної відпустки за медичними показниками;
 
   надання стипендіату академічної відпустки за медичними показаннями;
 
32. закінчення навчання за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем".
 
-7- Карпук В.Г.
У пункті 4 Положення підпункт "закінчення навчання за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем" вилучити.
 
Відхилено   закінчення навчання за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем.
 
33. У зв’язку з цим пункт 4 Положення вважати пунктом 5.
 
      
34. 8. Пункт 4 Положення викласти в такій редакції:
 
      
35. "5. Виплата соціальних стипендій Верховної Ради України припиняється розпорядженням Кабінету Міністрів України за поданням Міністерства освіти і науки України згідно з відповідними пропозиціями міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади, у разі:
 
   5. Виплата соціальних стипендій Верховної Ради України припиняється розпорядженням Кабінету Міністрів України за поданням Міністерства освіти і науки України згідно з відповідними пропозиціями міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади, у разі:
 
36. порушення стипендіатом вимог статуту або правил внутрішнього розпорядку вищого навального закладу;
 
   порушення стипендіатом вимог статуту або правил внутрішнього розпорядку вищого навального закладу;
 
37. вступу до закордонного навчального закладу або набуття громадянства іншої країни;
 
   вступу до закордонного навчального закладу або набуття громадянства іншої країни;
 
38. виїзду за кордон (окрім випадків, коли стипендіат направлений на навчання вищим навчальним закладом);
 
   виїзду за кордон (крім випадків направлення стипендіата на навчання вищим навчальним закладом);
 
39. відрахування за власним бажанням з вищого навчального закладу;
 
   відрахування за власним бажанням з вищого навчального закладу;
 
40. працевлаштування;
 
   працевлаштування;
 
41. надання в установленому порядку академічної відпустки або перерви у навчанні;
 
   надання в установленому порядку академічної відпустки або перерви в навчанні (крім відпустки за медичними показаннями);
 
42. отримання за підсумками наступного семестрового контролю результатів успішності, відмінних від зазначених в абзаці 5 статті 2 цього Положення".
 
   отримання за підсумками наступного семестрового контролю результатів успішності нижче зазначених у пункті 2 цього Положення".
 
43. 9. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

-8- Кармазін Ю.А.
Пункт 9 викласти в такій редакції:
"Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування".
 
Відхилено   2. Ця Постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

    -9- Самойлик К.С.
Пункт 9 Положення викласти в такій редакції:
"Ця Постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року".
 
Враховано