Кількість абзаців - 2626 Таблиця поправок


Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Державну програму економічного
і соціального розвитку України на 2010 рік
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Державну програму економічного
і соціального розвитку України на 2010 рік
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. Затвердити Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік (додається).
 
   Затвердити Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік (додається).
 
3. Проект
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА 2010 РІК (Антикризова програма)
 
-1- Королевська Н.Ю.
Соболєв С.В.
Вилучити назву "Антикризова програма", оскільки економіка країни перебуває зараз у стані післякризового відновлення.
 
Відхилено   Проект
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА 2010 РІК (Антикризова програма)
 
4. Зміст
 
   Зміст
 
5. ВСТУП
 
   ВСТУП
 
6. Частина І. Оцінка тенденцій економічного розвитку у 2009 році
 
   Частина І. Оцінка тенденцій економічного розвитку у 2009 році
 
7. Частина ІІ. Термінові антикризові заходи Кабінету Міністрів України
 
   Частина ІІ. Термінові антикризові заходи Кабінету Міністрів України
 
8. Частина ІІІ. Пріоритети соціально-економічної політики на 2010 рік
 
   Частина ІІІ. Пріоритети соціально-економічної політики на 2010 рік
 
9. 1. Соціальна політика
 
   1. Соціальна політика
 
10. 1.1. Політика підтримки сім’ї, дітей та молоді
 
   1.1. Політика підтримки сім’ї, дітей та молоді
 
11. 1.2. Грошові доходи населення та заробітна плата
 
   1.2. Грошові доходи населення та заробітна плата
 
12. 1.3. Зайнятість населення та ринок праці
 
   1.3. Зайнятість населення та ринок праці
 
13. 1.4. Розвиток системи соціального страхування та пенсійна реформа
 
   1.4. Розвиток системи соціального страхування та пенсійна реформа
 
14. 1.5. Соціальне забезпечення
 
   1.5. Соціальне забезпечення
 
15. 1.6. Житлова політика
 
   1.6. Житлова політика
 
16. 2. Гуманітарна сфера
 
   2. Гуманітарна сфера
 
17. 2.1. Охорона здоров'я, материнства та дитинства
 
   2.1. Охорона здоров'я, материнства та дитинства
 
18. 2.2. Освіта
 
   2.2. Освіта
 
19. 2.3. Культура
 
   2.3. Культура
 
20. 2.4. Розвиток інформаційного простору
 
   2.4. Розвиток інформаційного простору
 
21. 2.5. Туристично-рекреаційна галузь
 
   2.5. Туристично-рекреаційна галузь
 
22. 2.6. Фізична культура і спорт
 
   2.6. Фізична культура і спорт
 
23. 2.7. Формування толерантного суспільства
 
   2.7. Формування толерантного суспільства
 
24. 3. Безпека життєдіяльності людини
 
   3. Безпека життєдіяльності людини
 
25. 3.1. Охорона навколишнього природного середовища
 
   3.1. Охорона навколишнього природного середовища
 
26. 3.2. Техногенна безпека. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи
 
   3.2. Техногенна безпека. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи
 
27. 3.3. Охорона праці
 
   3.3. Охорона праці
 
28. 4. Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання
 
   4. Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання
 
29. 4.1. Податково-бюджетна політика
 
   4.1. Податково-бюджетна політика
 
30. 4.2. Цінова політика
 
   4.2. Цінова політика
 
31. 4.3. Інвестиційна політика
 
   4.3. Інвестиційна політика
 
32. 4.4. Інституціональні та організаційні механізми економічного регулювання
 
   4.4. Інституціональні та організаційні механізми економічного регулювання
 
33. 4.5. Розвиток фінансового ринку
 
   4.5. Розвиток фінансового ринку
 
34. 5. Розвиток реального сектору економіки
 
   5. Розвиток реального сектору економіки
 
35. 5.1. Підвищення енергоефективності та оптимізація структури енергетичного балансу
 
   5.1. Підвищення енергоефективності та оптимізація структури енергетичного балансу
 
36. 5.2. Енергозабезпечення
 
   5.2. Енергозабезпечення
 
37. 5.3. Промислова політика
 
   5.3. Промислова політика
 
38. 5.4 Аграрна політика
 
   5.4 Аграрна політика
 
39. 5.5. Транспорт, зв'язок та інформаційні технології
 
   5.5. Транспорт, зв'язок та інформаційні технології
 
40. 5.6. Науково -технічна та інноваційна політика
 
   5.6. Науково -технічна та інноваційна політика
 
41. 5.7 Зовнішньоекономічна політика
 
   5.7 Зовнішньоекономічна політика
 
42. 5.8. Розвиток внутрішнього ринку
 
   5.8. Розвиток внутрішнього ринку
 
43. 6. Регіональна політика
 
   6. Регіональна політика
 
44. 6.1. Реалізація нових інструментів стимулювання розвитку регіонів
 
   6.1. Реалізація нових інструментів стимулювання розвитку регіонів
 
45. 6.2. Концентрація фінансових ресурсів на реалізацію пріоритетних інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів
 
   6.2. Концентрація фінансових ресурсів на реалізацію пріоритетних інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів
 
46. 6.3 Формування суспільно-політичної бази реформ адміністративно-територіального устрою та місцевогосамоврядування
 
   6.3 Формування суспільно-політичної бази реформ адміністративно-територіального устрою та місцевогосамоврядування
 
47. 7. Обороноздатність держави
 
   7. Обороноздатність держави
 
48. 7.1. Підвищення рівня обороноздатності держави
 
   7.1. Підвищення рівня обороноздатності держави
 
49. 7.2. Утилізація ракетного палива, ракет, боєприпасів та рухомого військового майна
 
   7.2. Утилізація ракетного палива, ракет, боєприпасів та рухомого військового майна
 
50. 7.3. Соціальний захист військовослужбовців
 
   7.3. Соціальний захист військовослужбовців
 
51. 8. Удосконалення діяльності правоохоронних органів
 
   8. Удосконалення діяльності правоохоронних та судових органів
 
52. 9. Співробітництво з міжнародними організаціями
 
   9. Співробітництво з міжнародними організаціями
 
53. 9.1 Поглиблення інтеграції з країнами СНД та Європейським Союзом
 
   9.1 Поглиблення інтеграції з країнами СНД та Європейським Союзом
 
54. 9.2 Забезпечення виконання зобов’язань України перед Радою Європи
 
   9.2 Забезпечення виконання зобов’язань України перед Радою Європи
 
55. 9.3 Міжнародне кредитно-фінансове та технічне співробітництво
 
   9.3 Міжнародне кредитно-фінансове та технічне співробітництво
 
56. ВСТУП
 
   ВСТУП
 
57. Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2010 рік (далі - Державна програма) розроблена відповідно до положень програми Президента України В. Ф. Януковича "Україна для людей" та Угоди про створення Коаліції депутатських фракцій "Стабільність і реформи" у Верховній Раді України шостого скликання, прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2010 рік, Цілей Розвитку Тисячоліття - Україна.
* * *
 
   Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2010 рік (далі – Державна програма) розроблена відповідно до положень програми Президента України В. Ф. Януковича "Україна для людей" та Угоди про створення Коаліції депутатських фракцій "Стабільність і реформи" у Верховній Раді України шостого скликання, прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2010 рік, Цілей Розвитку Тисячоліття – Україна.
* * *
 
58. Методичною основою розроблення Державної програми є Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України".
 
   Методичною основою розроблення Державної програми є Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України".
 
59. Відповідно до результатів соціально-економічного розвитку країни, наявних проблем та впливу очікуваних змін зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної ситуації на національну економіку у Державній програмі визначено термінові заходи Кабінету Міністрів України, цілі, пріоритети соціально-економічного розвитку та основні заходи щодо реалізації державної політики у 2010 році.
 
-2- Кармазін Ю.А.
Пронумерувати всі окремі частини тексту, оскільки це утруднює посилання на текст при внесенні змін.
 
Враховано (після прийняття Закону)  Відповідно до результатів соціально-економічного розвитку країни, наявних проблем та впливу очікуваних змін зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної ситуації на національну економіку у Державній програмі визначено термінові заходи Кабінету Міністрів України, цілі, пріоритети соціально-економічного розвитку та основні заходи щодо реалізації державної політики у 2010 році.
 
    -3- Королевська Н.Ю.
Соболєв С.В.
Забезпечити перегляд Частини І. проекту "Оцінка тенденцій економічного розвитку у 2009 році", представивши в ній об’єктивну картину економічного становища з урахуванням підсумків першого кварталу 2010 р.
 
Відхилено    
60. Частина І. Оцінка тенденцій економічного розвитку у 2009 році
 
-4- Ляшко О.В.
Частина І. Оцінка тенденцій економічного розвитку у 2009 році
перший і другий абзаци викласти у наступній редакції:
"Криза, яка розгорталась у світі у 2008-2009 роках, мала для України свої суттєві особливості. Якщо розвинені країни перебувають у епіцентрі не тільки кризи, а і технологічних змін і для них це перехід до більш продуктивних технологій, який супроводжується хоч і болісними, але в кінцевому результаті прогресивними структурними зрушеннями; то для України це пасивна реакція на коливання у замовленнях отриманих з боку Заходу, при тому, що тут один з найглибших у світі спадів виробництва супроводжується не зростанням, а падінням продуктивності.
Зовнішня криза лише гостріше проявила перманентну внутрішню кризу в Україні, головним проявом якої є вимирання народу, і яка є наслідком егоїстичної поведінки тих панівних кіл України, чия енергія спрямовувалася на захоплення і нещадну експлуатацію того, що вже було раніше, а не на творення нового".
 
Немає висновку   Частина І. Оцінка тенденцій економічного розвитку у 2009 році
 
61. Криза, яка розгорталась у світі у 2008-2009 роках продемонструвала значні дисбаланси розвитку світової економіки та структурну відсталість української економіки, її неготовність до різких коливань попиту та загострення конкуренції на сировинних ринках.
 
   Криза, яка розгорталась у світі у 2008-2009 роках продемонструвала значні дисбаланси розвитку світової економіки та структурну відсталість української економіки, її неготовність до різких коливань попиту та загострення конкуренції на сировинних ринках.
 
62. Україна відчула негативні наслідки світової фінансово-економічної кризи з квітня 2008 року, по-перше, через різке скорочення зовнішнього попиту, по-друге, через неадекватність реакції попереднього Уряду на зміну ситуації, на нові виклики.
 
   Україна відчула негативні наслідки світової фінансово-економічної кризи з квітня 2008 року, по-перше, через різке скорочення зовнішнього попиту, по-друге, через неадекватність реакції попереднього Уряду на зміну ситуації, на нові виклики.
 
63. Було допущено один з найбільших у світі спадів виробництва в промисловості та будівництві, виробництві товарів широкого вжитку для внутрішнього ринку. Різко подорожчав імпортований природний газ, що призвело до значних збитків підприємств металургійної, хімічної та інших галузей економіки.
 
   Було допущено один з найбільших у світі спадів виробництва в промисловості та будівництві, виробництві товарів широкого вжитку для внутрішнього ринку. Різко подорожчав імпортований природний газ, що призвело до значних збитків підприємств металургійної, хімічної та інших галузей економіки.
 
64. Запроваджені Урядом Ю. В. Тимошенко заходи антикризової підтримки підприємств не дали очікуваних результатів, особливо це проявилося у вугільній промисловості, де кошти, виділені державою, були просто розбазарені, випуск вугілля істотно зменшився, а його імпорт суттєво виріс.
 
-5- Ляшко О.В.
У Частині І. Оцінка тенденцій економічного розвитку у 2009 році. Четвертий, п’ятий, шостий і сьомий абзаци вилучити.
 
Відхилено   Запроваджені Урядом Ю. В. Тимошенко заходи антикризової підтримки підприємств не дали очікуваних результатів, особливо це проявилося у вугільній промисловості, де кошти, виділені державою, були просто розбазарені, випуск вугілля істотно зменшився, а його імпорт суттєво виріс.
 
65. Галопуючими темпами росли ціни на продовольство, падала реальна заробітна плата, знецінювалися державні соціальні гарантії. Держава не виконала свої власні зобов'язання з рекапіталізації проблемних банків, а кредитні ресурси фінансового ринку вимивалися через урядові запозичення.
 
   Галопуючими темпами росли ціни на продовольство, падала реальна заробітна плата, знецінювалися державні соціальні гарантії. Держава не виконала свої власні зобов'язання з рекапіталізації проблемних банків, а кредитні ресурси фінансового ринку вимивалися через урядові запозичення.
 
66. Незважаючи на майже суцільне припинення фінансування бюджетних програм з охорони здоров'я, облаштування медичних закладів, розвитку спорту, зведення об'єктів Євро 2012, оновлення інфраструктури, регіонального розвитку тощо попередній Кабінет Міністрів допустив значну кількість випадків нецільового, неефективного витрачання коштів і разом з тим вдався до безпрецедентного нарощування державного боргу. За 2009 рік державний борг виріс на 112 млрд. гривень, видано державних гарантій за кредитами на суму 54, 7 млрд. гривень. Раціональне, продумане, ощадливе використання навіть обмежених ресурсів на потреби реального сектора економіки дало б змогу загальмувати кризу і уникнути непідйомних боргів.
 
   Незважаючи на майже суцільне припинення фінансування бюджетних програм з охорони здоров'я, облаштування медичних закладів, розвитку спорту, зведення об'єктів Євро 2012, оновлення інфраструктури, регіонального розвитку тощо попередній Кабінет Міністрів допустив значну кількість випадків нецільового, неефективного витрачання коштів і разом з тим вдався до безпрецедентного нарощування державного боргу. За 2009 рік державний борг виріс на 112 млрд. гривень, видано державних гарантій за кредитами на суму 54,7 млрд. гривень. Раціональне, продумане, ощадливе використання навіть обмежених ресурсів на потреби реального сектора економіки дало б змогу загальмувати кризу і уникнути непідйомних боргів.
 
67. Також попередній Уряд не забезпечив прийняття Державного бюджету на 2010 рік, провадячи розпорядження бюджетними коштами в режимі ручного управління.
 
   Також попередній Уряд не забезпечив прийняття Державного бюджету на 2010 рік, провадячи розпорядження бюджетними коштами в режимі ручного управління.
 
68. Як наслідок, відбувся обвал фондового та валютного ринків після стрімкого погіршення суверенних кредитних рейтингів України провідними рейтинговими агентствами. Стрімкий відтік іноземного, перш за все спекулятивного, капіталу з України, падіння доходів підприємств розпочали процес глибокого деінвестування економіки. Суттєве згортання експортного та внутрішньо орієнтованого виробництва вже у четвертому кварталі призвели до падіння ВВП на 8 відсотків проти ІV кварталу 2007 року.
 
   Як наслідок, відбувся обвал фондового та валютного ринків після стрімкого погіршення суверенних кредитних рейтингів України провідними рейтинговими агентствами. Стрімкий відтік іноземного, перш за все спекулятивного, капіталу з України, падіння доходів підприємств розпочали процес глибокого деінвестування економіки. Суттєве згортання експортного та внутрішньо орієнтованого виробництва вже у четвертому кварталі призвели до падіння ВВП на 8 відсотків проти ІV кварталу 2007 року.
 
69. У 2009 році найбільш складні випробування лягли на індустріальний комплекс України. Так, глибина падіння обсягу промислового виробництва досягла 21, 9 відсотка, тобто рівень промислового виробництва повернувся на позначку 2003-2004 років.
 
   У 2009 році найбільш складні випробування лягли на індустріальний комплекс України. Так, глибина падіння обсягу промислового виробництва досягла 21,9 відсотка, тобто рівень промислового виробництва повернувся на позначку 2003-2004 років.
 
70. У цілому, в 2009 році можна умовно виокремити три періоди падіння промислового виробництва:
 
   У цілому, в 2009 році можна умовно виокремити три періоди падіння промислового виробництва:
 
71. перший період (січень - лютий) -- продовження рецесійних процесів у вітчизняному промисловому комплексі, розпочатих у ІІІ кварталі 2008 року. Падіння виробництва у промисловості у січні становило 33, 8 відсотка, у січні-лютому - 32, 6 відсотка. У цей час не лише влив світової фінансової кризи спричинив згортання виробництва, але і невизначеність питання з газопостачанням на початку 2009 року. Як наслідок, упродовж січня значна кількість підприємств хімічної та металургійної галузей фактично не працювали, або працювали на мінімальній потужності;
 
   перший період (січень - лютий) – продовження рецесійних процесів у вітчизняному промисловому комплексі, розпочатих у ІІІ кварталі 2008 року. Падіння виробництва у промисловості у січні становило 33,8 відсотка, у січні-лютому – 32,6 відсотка. У цей час не лише влив світової фінансової кризи спричинив згортання виробництва, але і невизначеність питання з газопостачанням на початку 2009 року. Як наслідок, упродовж січня значна кількість підприємств хімічної та металургійної галузей фактично не працювали, або працювали на мінімальній потужності;
 
72. другий період (березень-травень) -- період певної адаптації промислових виробників до кризових умов господарювання та формування нових схем організації виробництва. Два місяці поспіль кумулятивний показник залишався на одному рівні ("-" 31, 8 відсотка, у січні-травні "-" 31, 7 відсотка). У цей період виробникам доводилось вирішувати не лише проблеми втрати зовнішніх ринків, але і проблеми, пов’язані зі: (1) скороченням обсягів фінансування майже з усіх джерел, але в першу чергу, обмеженням кредитування (встановлення більш жорстких умов отримання кредитів, підвищення відсоткових ставок на кредити внаслідок погіршення ліквідності банківських установ); (2) зменшенням попиту населення у зв’язку із зниженням купівельної спроможності внаслідок як реального падіння доходів населення (у цілому за рік доходи населення скоротились на 8, 5 відсотка), так і згортання споживчого кредитування на тлі підвищення вартості обслуговування раніше отриманих валютних кредитів; (3) курсовою нестабільністю. Все це потребувало від виробників зміни фінансових та виробничих стратегій і призвело у короткостроковому періоді до різкого звуження не лише інвестиційної активності, але і виробничої через обмеження обігових коштів, що вплинуло на виробництво кредитозалежних та внутрішньоорієнтованих галузей (харчової промисловості, торгівлі, машинобудування);
 
   другий період (березень-травень) – період певної адаптації промислових виробників до кризових умов господарювання та формування нових схем організації виробництва. Два місяці поспіль кумулятивний показник залишався на одному рівні ("-" 31,8 відсотка, у січні-травні "-" 31,7 відсотка). У цей період виробникам доводилось вирішувати не лише проблеми втрати зовнішніх ринків, але і проблеми, пов’язані зі: (1) скороченням обсягів фінансування майже з усіх джерел, але в першу чергу, обмеженням кредитування (встановлення більш жорстких умов отримання кредитів, підвищення відсоткових ставок на кредити внаслідок погіршення ліквідності банківських установ); (2) зменшенням попиту населення у зв’язку із зниженням купівельної спроможності внаслідок як реального падіння доходів населення (у цілому за рік доходи населення скоротились на 8,5 відсотка), так і згортання споживчого кредитування на тлі підвищення вартості обслуговування раніше отриманих валютних кредитів; (3) курсовою нестабільністю. Все це потребувало від виробників зміни фінансових та виробничих стратегій і призвело у короткостроковому періоді до різкого звуження не лише інвестиційної активності, але і виробничої через обмеження обігових коштів, що вплинуло на виробництво кредитозалежних та внутрішньоорієнтованих галузей (харчової промисловості, торгівлі, машинобудування);
 
73. третій період (червень-грудень) -- разом із початком пожвавлення зовнішніх ринків сформувалася стала тенденція щомісячного уповільнення кумулятивних темпів падіння виробництва (з 31 відсотка у січні-червні до 21, 9 відсотка за підсумком 2009 року). Крім того причинами відновлення промислового зростання наприкінці 2009 року стали такі фактори як завершення періоду пристосування виробників до нових складних умов господарювання і, відповідно, перехід, як зазначалось, на нові схеми організації діяльності.
 
   третій період (червень-грудень) – разом із початком пожвавлення зовнішніх ринків сформувалася стала тенденція щомісячного уповільнення кумулятивних темпів падіння виробництва (з 31 відсотка у січні-червні до 21,9 відсотка за підсумком 2009 року). Крім того причинами відновлення промислового зростання наприкінці 2009 року стали такі фактори як завершення періоду пристосування виробників до нових складних умов господарювання і, відповідно, перехід, як зазначалось, на нові схеми організації діяльності.
 
74. В цілому за підсумками 2009 року падіння виявилося значним: у металургії - 26, 7 відсотка, хімічній та нафтохімічній промисловості - 23 відсотка, машинобудуванні - 44, 9 відсотка, харчовій промисловості - 6 відсотків. При цьому, майже двократне згортання машинобудівного виробництва пов’язано, перш за все, із різким звуженням інвестиційного попиту на внутрішньому ринку. Гальмування розвитку промислової діяльності вплинуло на зменшення виробництва послуг транспорту і торгівлі, падіння: обсягу вантажообороту - на 22, 4 відсотка, обороту оптової торгівлі - на 19, 3 відсотка.
 
   В цілому за підсумками 2009 року падіння виявилося значним: у металургії – 26,7 відсотка, хімічній та нафтохімічній промисловості – 23 відсотка, машинобудуванні – 44,9 відсотка, харчовій промисловості – 6 відсотків. При цьому, майже двократне згортання машинобудівного виробництва пов’язано, перш за все, із різким звуженням інвестиційного попиту на внутрішньому ринку. Гальмування розвитку промислової діяльності вплинуло на зменшення виробництва послуг транспорту і торгівлі, падіння: обсягу вантажообороту – на 22, 4 відсотка, обороту оптової торгівлі – на 19, 3 відсотка.
 
75. Причиною цього, як зазначалось, крім зовнішнього фактору став внутрішній - зменшення фінансових ресурсів в економіці. Тобто, криза 2008-2009 роках негативно вплинула не лише на динаміку виробництва, але й погіршила фінансовий стан підприємств, а отже - їх кредитоспроможність. До того ж, збільшення рівня тіньової економіки з 29, 4 відсотка на кінець вересня 2008 року до 34, 9 відсотка за 2009 рік (розрахунки Мінекономіки) фактично спричинило посилення податкового тиску на офіційно працюючу частину підприємств та до відволікання кредитних ресурсів на державні запозичення в умовах недоотримання доходів через значну тінізацію.
 
-6- Кармазін Ю.А.
Абзац 13 частини 1 "Оцінка тенденцій економічного розвитку у 2009 році" викласти в такій редакції:
"У 2009 році продовжився відплив коштів фізичних та юридичних осіб з банківської системи, який досяг 30 млрд. грн. або 8,8 відсотка від суми коштів, що була на рахунках фізичних та юридичних осіб на початку кризи.
Слабкість банківської системи України своїми причинами мала:
1) переорієнтацію в передкризові роки банків на споживче кредитування (частка кредитів, наданих населенню, починаючи з кінця 2004 року й до початку кризи – серпень-вересень 2008 року зросла у 2,2 рази до 37 відсотків від загального обсягу кредитів);
2) надання дозволу на валютне кредитування населення, яке немало доходів у конвертованій валюті;
3) стимулювання саме валютного кредитування (частка кредитів, номінованих у іноземній валюті, на початок вересня 2008 року становила 51 відсоток від їхньго загального обсягу);
4) відсутність належного рівня банківського нагляду за діяльністю банків та використанням власниками банків коштів клієнтів для кредитування афілійованих структур власників банків та фіктивних позичальників без належного забезпечення можливого повернення цих кредитів;
5) проведення рефінансування для банків на майже 80 мільярдів гривень без плати за це або під низький процент, та не визначення мети цього рефінансування, внаслідок чого за ці кошти була закуплена валюта, яку вивели за межі України;
6) надання дозволу на дострокове повернення банками, що працювали на Україні валютних кредитів, наданих іноземним кредиторам;
7) незаконні, із грубим порушенням вимог Цивільного кодексу України, заборони підрозділом Національного банку України, який не мав на це повноважень, дострокового розторгнення депозитних договорів, та тимчасовими адміністраторами банків - виконання договорів перед вкладниками, строк депозитних договорів, з якими вже закінчився.
8) невідповідність строків залучених депозитів та наданих кредитів.
Як результат – сальдований фінансовий результат безпосередньо у фінансовій сфері склав "–" 37,6 млрд. гривень".
 
Відхилено   Причиною цього, як зазначалось, крім зовнішнього фактору став внутрішній – зменшення фінансових ресурсів в економіці. Тобто, криза 2008-2009 роках негативно вплинула не лише на динаміку виробництва, але й погіршила фінансовий стан підприємств, а отже – їх кредитоспроможність. До того ж, збільшення рівня тіньової економіки з 29,4 відсотка на кінець вересня 2008 року до 34,9 відсотка за 2009 рік (розрахунки Мінекономіки) фактично спричинило посилення податкового тиску на офіційно працюючу частину підприємств та до відволікання кредитних ресурсів на державні запозичення в умовах недоотримання доходів через значну тінізацію.
 
76. У 2009 році продовжився відплив коштів фізичних та юридичних осіб з банківської системи, який досяг 30 млрд. грн. або 8, 8 відсотка від суми коштів, яка була на рахунках фізичних та юридичних осіб на початку кризи. Слабкість банківської системи України своїми причинами мала: переорієнтацію у передкризові роки банків на споживче кредитування (частка кредитів, наданих населенню, починаючи з кінця 2004 року і до початку кризи - серпень-вересень 2008 року зросла у 2, 2 раза до 37 відсотків від загального обсягу кредитів); стимулювання саме валютного кредитування (частка кредитів, номінованих у іноземній валюті, на початок вересня 2008 року становила 51 відсоток від їх загального обсягу); невідповідність строків залучених депозитів та наданих кредитів. Як результат - сальдований фінансовий результат безпосередньо у фінансовій сфері склав "-" 37, 6 млрд. гривень.
 
   У 2009 році продовжився відплив коштів фізичних та юридичних осіб з банківської системи, який досяг 30 млрд. грн. або 8,8 відсотка від суми коштів, яка була на рахунках фізичних та юридичних осіб на початку кризи. Слабкість банківської системи України своїми причинами мала: переорієнтацію у передкризові роки банків на споживче кредитування (частка кредитів, наданих населенню, починаючи з кінця 2004 року і до початку кризи – серпень-вересень 2008 року зросла у 2,2 раза до 37 відсотків від загального обсягу кредитів); стимулювання саме валютного кредитування (частка кредитів, номінованих у іноземній валюті, на початок вересня 2008 року становила 51 відсоток від їх загального обсягу); невідповідність строків залучених депозитів та наданих кредитів. Як результат – сальдований фінансовий результат безпосередньо у фінансовій сфері склав "-" 37,6 млрд. гривень.
 
77. На цьому тлі відбувалося зниження обсягів кредитування економіки. В результаті: обсяг виданих банками кредитів за 2009 рік вперше за останні 10 років не тільки не збільшився, але й скоротився на 16, 5 млрд. гривень. Тобто, за кризових умов 2009 року українські комерційні банки не мали змоги кредитувати реальний сектор економіки, який у той час потерпав від нестачі власних фінансових ресурсів. Як наслідок, падіння виробництва у 2009 році мало місце не лише в експортоорієнтованих секторах, а й у тих, що орієнтовані на внутрішній ринок через нестачу обігових коштів.
 
   На цьому тлі відбувалося зниження обсягів кредитування економіки. В результаті: обсяг виданих банками кредитів за 2009 рік вперше за останні 10 років не тільки не збільшився, але й скоротився на 16,5 млрд. гривень. Тобто, за кризових умов 2009 року українські комерційні банки не мали змоги кредитувати реальний сектор економіки, який у той час потерпав від нестачі власних фінансових ресурсів. Як наслідок, падіння виробництва у 2009 році мало місце не лише в експортоорієнтованих секторах, а й у тих, що орієнтовані на внутрішній ринок через нестачу обігових коштів.
 
78. Погіршення фінансового стану корпоративного сектору економіки, різке зменшення прибутковості і кредитоспроможності підприємств, підвищення вартості запозичень, а також високий ступінь невизначеності щодо глибини та тривалості кризових явищ позначились не лише на здатності виконувати поточні зобов’язання, а й стали основною причиною глибокого згортання інвестиційної діяльності. Як наслідок, обсяги валового нагромадження основного капіталу реально скоротились на 46, 2 відсотка в цілому за 2009 рік. В умовах невиконання державного бюджету відбулося скорочення державних інвестицій: капітальні видатки зведеного бюджету зменшились на 51, 5 відсотка порівняно з 2008 роком (їх частка у структурі видатків зведеного бюджету знизилась з 13, 3 відсотка до 6, 5 відсотка).
 
   Погіршення фінансового стану корпоративного сектору економіки, різке зменшення прибутковості і кредитоспроможності підприємств, підвищення вартості запозичень, а також високий ступінь невизначеності щодо глибини та тривалості кризових явищ позначились не лише на здатності виконувати поточні зобов’язання, а й стали основною причиною глибокого згортання інвестиційної діяльності. Як наслідок, обсяги валового нагромадження основного капіталу реально скоротились на 46,2 відсотка в цілому за 2009 рік. В умовах невиконання державного бюджету відбулося скорочення державних інвестицій: капітальні видатки зведеного бюджету зменшились на 51,5 відсотка порівняно з 2008 роком (їх частка у структурі видатків зведеного бюджету знизилась з 13,3 відсотка до 6,5 відсотка).
 
79. У свою чергу низька інвестиційна активність реального сектору, відсутність довгострокового кредитування стали основними причинами глибокого падіння у будівництві, яке склало за підсумками року 48, 2 відсотка.
 
   У свою чергу низька інвестиційна активність реального сектору, відсутність довгострокового кредитування стали основними причинами глибокого падіння у будівництві, яке склало за підсумками року 48,2 відсотка.
 
80. На сьогодні, коли відбувається поступове пожвавлення на світових ринках, саме фінансовий сектор стримує остаточний вихід країни з кризи, ускладнюючи фінансове становище реального сектору через затримку відновлення як котроткострокового, так і інвестиційного кредитування.
 
   На сьогодні, коли відбувається поступове пожвавлення на світових ринках, саме фінансовий сектор стримує остаточний вихід країни з кризи, ускладнюючи фінансове становище реального сектору через затримку відновлення як котроткострокового, так і інвестиційного кредитування.
 
81. Застійні процеси в реальному секторі економіки та банківській сфері супроводжувались у 2009 році збереженням відносно високих показників інфляційної динаміки, що не відповідало фазі депресії: від’ємний приріст грошової маси не перешкоджав високій динаміці споживчих цін, які за підсумками року зросли на 12, 3 відсотка. Лише за перші 4 місяці із-за "ефекту переносу" девальвації національної валюти було "вибрано" більш, ніж половину річного індексу (106, 9 відсотка), у той час як за травень-грудень інфляція уповільнилась (105, 1 відсотка).
 
   Застійні процеси в реальному секторі економіки та банківській сфері супроводжувались у 2009 році збереженням відносно високих показників інфляційної динаміки, що не відповідало фазі депресії: від’ємний приріст грошової маси не перешкоджав високій динаміці споживчих цін, які за підсумками року зросли на 12,3 відсотка. Лише за перші 4 місяці із-за "ефекту переносу" девальвації національної валюти було "вибрано" більш, ніж половину річного індексу (106,9 відсотка), у той час як за травень-грудень інфляція уповільнилась (105,1 відсотка).
 
82. Чинниками зростання цін були: збільшення внеску адміністративної складової (зростання тарифів на житлово-комунальні послуги, акцизів на алкоголь), монополізація економіки (через обмеженість конкуренції у деяких галузях економіки звуження обороту покривалось підвищенням цін), формування тенденції зростання цін на світових ринках (енергоресурси).
 
   Чинниками зростання цін були: збільшення внеску адміністративної складової (зростання тарифів на житлово-комунальні послуги, акцизів на алкоголь), монополізація економіки (через обмеженість конкуренції у деяких галузях економіки звуження обороту покривалось підвищенням цін), формування тенденції зростання цін на світових ринках (енергоресурси).
 
83. Депресивні макроекономічні результати та високі параметри інфляції відобразились на динаміці індикаторів соціальної сфери. Незважаючи на підвищення мінімальної заробітної плати у середньому за рік на 20, 8 відсотка, адекватного збільшення рівня середньої заробітної плати не відбулось, оскільки підприємства вимушені були коригувати операційні витрати, у тому числі за рахунок скорочення витрат на оплату праці (через зменшення надбавок, премій та інших заохочувальних виплат для працівників). За таких умов, номінальне зростання середньої заробітної плати штатних працівників становило лише 5, 5 відсотка, а з урахуванням показника інфляції падіння реальної заробітної плати було зафіксовано на рівні 9, 2 відсотка. В умовах обмеженості фінансових ресурсів виробники наростили заборгованість із заробітної плати, яка на 01.01.2010 склала 1, 47 млрд. грн.
 
   Депресивні макроекономічні результати та високі параметри інфляції відобразились на динаміці індикаторів соціальної сфери. Незважаючи на підвищення мінімальної заробітної плати у середньому за рік на 20,8 відсотка, адекватного збільшення рівня середньої заробітної плати не відбулось, оскільки підприємства вимушені були коригувати операційні витрати, у тому числі за рахунок скорочення витрат на оплату праці (через зменшення надбавок, премій та інших заохочувальних виплат для працівників). За таких умов, номінальне зростання середньої заробітної плати штатних працівників становило лише 5,5 відсотка, а з урахуванням показника інфляції падіння реальної заробітної плати було зафіксовано на рівні 9, 2 відсотка. В умовах обмеженості фінансових ресурсів виробники наростили заборгованість із заробітної плати, яка на 01.01.2010 склала 1,47 млрд. гривень.
 
84. У цілому 2009 рік закінчився падінням: ВВП на 15, 1 відсотка, обсягів промислового виробництва на 21, 9 відсотка, будівництва на 48, 2 відсотка, інвестицій в основний капітал на 43, 7 відсотка (за 9 місяців 2009 року), експорту товарів та послуг на 36, 6 відсотка, імпорту на 43, 7 відсотка, реальної середньомісячної заробітної плати на 9, 2 відсотка. Індекс споживчих цін становив 112, 3 відсотка, рівень безробіття збільшився до 8, 8 відсотка. Вперше за останні 10 років в економіці збитки підприємств перевищили прибутки на 31, 6 млрд. гривень.
 
   У цілому 2009 рік закінчився падінням: ВВП на 15,1 відсотка, обсягів промислового виробництва на 21,9 відсотка, будівництва на 48,2 відсотка, інвестицій в основний капітал на 43,7 відсотка (за 9 місяців 2009 року), експорту товарів та послуг на 36,6 відсотка, імпорту на 43,7 відсотка, реальної середньомісячної заробітної плати на 9,2 відсотка. Індекс споживчих цін становив 112,3 відсотка, рівень безробіття збільшився до 8,8 відсотка. Вперше за останні 10 років в економіці збитки підприємств перевищили прибутки на 31,6 млрд. гривень.
 
85. Головними проблемами, що найбільш суттєво впливають на розвиток економіки у 2010 році є:
 
   Головними проблемами, що найбільш суттєво впливають на розвиток економіки у 2010 році є:
 
86. різке погіршення стану державних фінансів. За офіційними даними у 2009 році дефіцит державного бюджету складав лише 19, 9 млрд. грн. або 2, 2 відсотка ВВП, проте реально він досяг розміру 103, 8 млрд. грн. або 11, 4 відсотка ВВП. До фактичного дефіциту бюджету в обсязі 19, 9 млрд. грн. необхідно добавити суми з рекапіталізації банків (19, 6 млрд. грн.), капіталізації НАК "Нафтогаз України" (24, 4 млрд. грн.), суми спеціальних прав запозичень (15, 7 млрд. грн.) та обсяг невідшкодованих сум ПДВ (24, 2 млрд. гривень);
 
   різке погіршення стану державних фінансів. За офіційними даними у 2009 році дефіцит державного бюджету складав лише 19,9 млрд. грн. або 2,2 відсотка ВВП, проте реально він досяг розміру 103,8 млрд. грн. або 11,4 відсотка ВВП. До фактичного дефіциту бюджету в обсязі 19,9 млрд. грн. необхідно добавити суми з рекапіталізації банків (19,6 млрд. грн.), капіталізації НАК "Нафтогаз України" (24,4 млрд. грн.), суми спеціальних прав запозичень (15,7 млрд. грн.) та обсяг невідшкодованих сум ПДВ (24,2 млрд. гривень);
 
87. погіршення якості ресурсної бази та кредитних портфелів банків. Частка проблемних кредитів у сукупному обсязі кредитів, наданих українськими банками, на кінець 2009 року за офіційними данними досягла 9, 4 відсотка проти 2, 3 відсотка на кінець 2008 року, а на справді - значно більше; проблемна заборгованість зросла у 3, 9 раза - з 18 млрд. грн. до 69, 9 млрд. грн.; обсяг депозитів через низьку довіру до банківської системи знизився на 8, 4 відсотка;
 
-7- Кармазін Ю.А.
Підабзац 2 абзацу 22 викласти в такій редакції:
"погіршення якості ресурсної бази та кредитних портфелів банків. Частка проблемних кредитів у сукупному обсязі кредитів, наданих українськими банками, на кінець 2009 року за офіційними даними досягла 9,4 відсотка проти 2,3 відсотка на кінець 2008 року, а на справді – значно більше; проблемна заборгованість зросла у 3,9 рази – з 18 млрд. грн. до 69,9 млрд. грн.; обсяг депозитів через, викликану зловживаннями та порушеннями зі сторони керівництва Національного банку України та незаконного перебування на посаді його Голови В.Стельмаха, повноваження якого за законом закінчилися ще 16.12.2009 року, низьку довіру до банківської системи знизився на 8,4 відсотка;".
 
Відхилено   погіршення якості ресурсної бази та кредитних портфелів банків. Частка проблемних кредитів у сукупному обсязі кредитів, наданих українськими банками, на кінець 2009 року за офіційними данними досягла 9,4 відсотка проти 2,3 відсотка на кінець 2008 року, а на справді - значно більше; проблемна заборгованість зросла у 3,9 раза – з 18 млрд. грн. до 69,9 млрд. грн.; обсяг депозитів через низьку довіру до банківської системи знизився на 8,4 відсотка;
 
    -8- Ляшко О.В.
У Частині І. Оцінка тенденцій економічного розвитку у 2009 році після слів
"обсяг депозитів через низьку довіру до банківської системи знизився на 8,4 відсотка;"
додати абзац:
"збереження хибної монетарної політики Національного банку України, яка проявляється в утриманні високої облікової ставки на рівні біля 10%, у той час як у розвинених країнах для боротьби з кризою ставки центральних банків знижують до нуля. Поведінка НБУ за принципами комерційної, а не державної установи, яка заробляє на відсотках за емісійні кредити десятки мільярдів гривень, гониться за прибуткам і високими зарплатами, є однією з причин дорожнечі і недоступності кредитів для виробників";
 
Відхилено    
88. збільшення рівня боргових зобов’язань на тлі зростання вартості запозичень. За 2009 рік рівень валового зовнішнього боргу досяг 88, 9 відсотка від ВВП (54, 6 відсотка від ВВП на кінець вересня 2008 року); державний борг зріс до 23, 2 відсотка від ВВП; а з урахуванням гарантованого державою боргу - до 33 відсотків.
 
   збільшення рівня боргових зобов’язань на тлі зростання вартості запозичень. За 2009 рік рівень валового зовнішнього боргу досяг 88,9 відсотка від ВВП (54,6 відсотка від ВВП на кінець вересня 2008 року); державний борг зріс до 23,2 відсотка від ВВП; а з урахуванням гарантованого державою боргу – до 33 відсотків.
 
89. Поряд з цими фінансовими дисбалансами набули загострення системні проблеми, які не вирішувались через зволікання з проведенням реформ протягом останніх десятиліть, зокрема:
 
   Поряд з цими фінансовими дисбалансами набули загострення системні проблеми, які не вирішувались через зволікання з проведенням реформ протягом останніх десятиліть, зокрема:
 
90. у соціальній сфері:
 
   у соціальній сфері:
 
91. демографічна криза (загроза утворення дефіциту робочої сили, передусім кваліфікованої; збільшення демоекономічного навантаження на працездатне населення та соціальні статті бюджету у зв’язку із старінням населення; гальмуванням науково-технічного прогресу);
 
   демографічна криза (загроза утворення дефіциту робочої сили, передусім кваліфікованої; збільшення демоекономічного навантаження на працездатне населення та соціальні статті бюджету у зв’язку із старінням населення; гальмуванням науково-технічного прогресу);
 
92. соціально несправедлива та обтяжлива для бюджету система пільг та субсидій населенню, що не забезпечуються фінансовими можливостями держави;
 
   соціально несправедлива та обтяжлива для бюджету система пільг та субсидій населенню, що не забезпечуються фінансовими можливостями держави;
 
93. незадовільний рівень та низька якість індивідуальних послуг, що надаються населенню, передусім освітніх (брак новітніх навчальних ресурсів, обмежений доступ до отримання повної середньої освіти дітей з невеликих і віддалених від районного центру шкіл, незабезпеченість педагогічними кадрами, проблеми подальшої інтеграції вищої освіти України в Європейський освітній простір) та оздоровчих (недостатня кількість кваліфікованих медичних кадрів, неефективність профілактичних програм, відсутність страхової медицини, недостатність високотехнологічного обладнання для інтенсивної терапії та реанімації; відсутність у переважній більшості регіонів спеціалізованого медичного транспорту, фельдшерських та фармацевтичних пунктів у сільській місцевості тощо);
 
-9- Кармазін Ю.А.
В абзаці 23 "Поряд з цими фінансовими дисбалансами набули загострення системні проблеми, які не вирішувались через зволікання з проведенням реформ протягом останніх десятиліть, зокрема:
у соціальній сфері:"
викласти в такій редакції під абзац:
"незадовільний рівень та низька якість індивідуальних послуг, що надаються населенню, передусім освітніх (брак новітніх навчальних ресурсів, обмежений доступ до отримання повної середньої освіти дітей з невеликих і віддалених від районного центру шкіл, незабезпеченість педагогічними кадрами, проблеми подальшої інтеграції вищої освіти України в Європейський освітній простір) та оздоровчих (недостатній рівень підготовки кваліфікованих медичних кадрів, неефективність профілактичних програм, відсутність загальнонаціональної системи медичного страхування, що використовує некомерційні суспільні (неурядові) організації, як найважливіший елемент зв'язку органів державної влади та населення, недостатність високотехнологічного обладнання для інтенсивної терапії та реанімації, неефективне використання вже наявного обладнання та відсутність мотивації до випуску такого обладнання в Україні, відсутність у переважній більшості регіонів спеціалізованого медичного транспорту, фельдшерських та фармацевтичних пунктів у сільській місцевості тощо)";
 
Враховано частково   незадовільний рівень та низька якість індивідуальних послуг, що надаються населенню, передусім освітніх (брак новітніх навчальних ресурсів, обмежений доступ до отримання повної середньої освіти дітей з невеликих і віддалених від районного центру шкіл, незабезпеченість педагогічними кадрами, проблеми подальшої інтеграції вищої освіти України в Європейський освітній простір) та оздоровчих (недостатня кількість кваліфікованих медичних кадрів, неефективність профілактичних програм, відсутність страхової медицини, недостатність високотехнологічного обладнання для інтенсивної терапії та реанімації, неефективне використання вже наявного обладнання та відсутність мотивації до випуску такого обладнання в Україні, відсутність у переважній більшості регіонів спеціалізованого медичного транспорту, фельдшерських та фармацевтичних пунктів у сільській місцевості тощо);
 
94. низький рівень продуктивності праці в економіці (відсутність належної мотивації у працівників до легальної продуктивної зайнятості, невідповідність професійно-кваліфікаційного рівня робочої сили потребам економіки та ринку праці; наявність тіньових відносин на ринку праці);
 
   низький рівень продуктивності праці в економіці (відсутність належної мотивації у працівників до легальної продуктивної зайнятості, невідповідність професійно-кваліфікаційного рівня робочої сили потребам економіки та ринку праці; наявність тіньових відносин на ринку праці);
 
95. у реальному секторі економіки:
 
   у реальному секторі економіки:
 
96. низька конкурентоспроможність національної економіки (консервативна сировинна залежна від зовнішніх ринків структура виробництва; низький рівень впровадження інновацій та недостатня інноваційна активність у цілому; висока енергоємність економіки; значна зношеність основних фондів підприємств);
 
   низька конкурентоспроможність національної економіки (консервативна сировинна залежна від зовнішніх ринків структура виробництва; низький рівень впровадження інновацій та недостатня інноваційна активність у цілому; висока енергоємність економіки; значна зношеність основних фондів підприємств);
 
97. висока частка імпорту, навіть на традиційних для українських виробників ринках агропродукції, металопродукції, легкої промисловості;
 
   висока частка імпорту, навіть на традиційних для українських виробників ринках агропродукції, металопродукції, легкої промисловості;
 
98. зволікання із створенням сприятливого бізнес-середовища, інвестиційного клімату для підприємницької діяльності, як наслідок - недостатній рівень іноземних та внутрішніх інвестицій;
 
   зволікання із створенням сприятливого бізнес-середовища, інвестиційного клімату для підприємницької діяльності, як наслідок – недостатній рівень іноземних та внутрішніх інвестицій;
 
99. структурна (за термінами та валютою) невідповідність банківської системи, неефективний розподіл капіталу та висока доларизація економіки;
 
   структурна (за термінами та валютою) невідповідність банківської системи, неефективний розподіл капіталу та висока доларизація економіки;
 
100. хронічний вплив політичних чинників на підтримку споживацької моделі розвитку;
 
   хронічний вплив політичних чинників на підтримку споживацької моделі розвитку;
 
101. недосконале корпоративне управління, низький рівень доходів від власності (матеріальної, земельної, інтелектуальної), що є наслідком негараздів у корпоративних відносинах, нерозвиненості фондового ринку;
 
   недосконале корпоративне управління, низький рівень доходів від власності (матеріальної, земельної, інтелектуальної), що є наслідком негараздів у корпоративних відносинах, нерозвиненості фондового ринку;
 
102. низька ефективність приватизаційних програм та їх інвестиційних результатів, інституту приватної власності, незахищеність прав власників, інвесторів та кредиторів;
 
   низька ефективність приватизаційних програм та їх інвестиційних результатів, інституту приватної власності, незахищеність прав власників, інвесторів та кредиторів;
 
103. низька якість та безпека інфраструктури.
 
   низька якість та безпека інфраструктури.
 
104. у зовнішньоекономічній сфері:
 
   у зовнішньоекономічній сфері:
 
105. недостатня диверсифікація товарної структури експорту (основну частку товарного експорту України становлять чорні метали та вироби з них - 35 - 40 відсотків, щодо яких спостерігається стала тенденція волатильності цін на світовому ринку) та географічної структури експорту (ряд товарних груп і позицій експорту мають виключне спрямування на ринки країн СНД (переважно Росії);
 
   недостатня диверсифікація товарної структури експорту (основну частку товарного експорту України становлять чорні метали та вироби з них – 35 - 40 відсотків, щодо яких спостерігається стала тенденція волатильності цін на світовому ринку) та географічної структури експорту (ряд товарних груп і позицій експорту мають виключне спрямування на ринки країн СНД (переважно Росії);
 
106. переважна орієнтація зовнішньоекономічної торгівлі на країни СНД;
 
   переважна орієнтація зовнішньоекономічної торгівлі на країни СНД;
 
107. висока та слабодиверсифікована енергозалежність;
 
   висока та слабодиверсифікована енергозалежність;
 
108. збереження невигідних для нашої країни умов торгівлі та загострення конкуренції на зовнішніх ринках (особливо це стосується традиційного українського експорту - металів).
 
   збереження невигідних для нашої країни умов торгівлі та загострення конкуренції на зовнішніх ринках (особливо це стосується традиційного українського експорту – металів).
 
109. Безумовно вирішити всі проблеми, що накопичувались роками, упродовж одного року неможливо. Однак, виконання конкретних завдань Державної програми соціального та економічного розвитку на 2010 рік (Антикризової програми) дасть змогу закласти основи для вирішення як проблем, пов’язаних із кризою, так і системних проблем, накопичених за минулі роки. Україна повинна вийти з кризи більш конкурентоспроможною з міцним підґрунтям для стабільного зростання.
 
   Безумовно вирішити всі проблеми, що накопичувались роками, упродовж одного року неможливо. Однак, виконання конкретних завдань Державної програми соціального та економічного розвитку на 2010 рік (Антикризової програми) дасть змогу закласти основи для вирішення як проблем, пов’язаних із кризою, так і системних проблем, накопичених за минулі роки. Україна повинна вийти з кризи більш конкурентоспроможною з міцним підґрунтям для стабільного зростання.
 
110. Основними завданнями антикризової програми стануть: оздоровлення державних фінансів та банківської системи, відновлення кредитування реального сектору економіки, проведення глибоких інституційних реформ, активізація інвестицій в модернізацію економіки, створення сприятливих умов для підприємництва, що разом дозволить не тільки вийти з кризи, а й відновити та закріпити тенденцію стійкого соціально-економічного розвитку України та підвищення добробуту громадян.
 
-10- Королевська Н.Ю.
Соболєв С.В.
Передбачити напрямок політики Уряду "Макроекономічне регулювання соціально-економічного зростання", оскільки активізація зростання економіки України передбачає стимулюючу фіскальну і монетарну політику держави, підвищення дієвості заходів органів влади не тільки щодо максимального залучення всіх джерел інвестицій, а й щодо ефективнішого використання інвестиційних ресурсів.
В рамках даного напрямку можна виділити, зокрема, такі основні завдання, як:
- оптимізація фіскальної політики держави.
- формування ефективної монетарної політики в країні.
 
Враховано по суті в розділах Програми  Основними завданнями антикризової програми стануть: оздоровлення державних фінансів та банківської системи, відновлення кредитування реального сектору економіки, проведення глибоких інституційних реформ, активізація інвестицій в модернізацію економіки, створення сприятливих умов для підприємництва, що разом дозволить не тільки вийти з кризи, а й відновити та закріпити тенденцію стійкого соціально-економічного розвитку України та підвищення добробуту громадян.
 
    -11- Королевська Н.Ю.
Соболєв С.В.
В Програмі чітко визначити напрямки "Боротьба з корупцією" та "Детінізація економічних процесів"
 
Враховано по суті в розділах Програми   
111. Частина ІІ. Термінові антикризові заходи Кабінету Міністрів України
 
   Частина ІІ. Термінові антикризові заходи Кабінету Міністрів України
 
112. За перші сто днів роботи Уряду необхідно: вивести економіку із загрозливого фінансового стану (включаючи Пенсійний фонд) та кредитного колапсу, відновити інвестування економіки, а також співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями. Водночас, Уряд здійснить низку заходів, спрямованих на боротьбу з бідністю, що активізує споживчий попит широких верств населення. Нарощення інвестицій в модернізацію економіки та розширення внутрішнього ринку стануть опорою для відновлення стійкого зростання економіки як в 2010 році, так і в майбутньому.
 
-12- Частину ІІ. Термінові антикризові заходи Кабінету Міністрів України доповнити блоком наступного змісту:
"З метою забезпечення економічної безпеки держави:
- передбачити стимули для реального сектору економіки для посилення інноваційно-інвестиційної складової;
- передбачити заходи з реального доступу підприємців до кредитних ресурсів;
- створити умови задля прискорення амортизації, модернізації основних фондів, рефінансування прибутку в розвиток підприємств;
- додати максимум зусиль з розвитку внутрішнього ринку з тим, щоб спрямувати туди продукцію металургійної, хімічної, будівельної, машинобудівної галузей, агропромислового комплексу та харчової промисловості;
- додати прискорення проектам ЄВРО-2012 в комплексі усіх інфраструктурних;
- припинити безпрецедентне проникнення на внутрішній ринок імпортних товарів, в першу чергу тих, аналоги яких виробляються в Україні;
- вжити стимулюючих заходів для підтримки українського експорту;
- прийняти спеціальну програму з подолання негативних тенденцій у сфері зайнятості.
 
Враховано редакційно в інших розділах  За перші сто днів роботи Уряду необхідно: вивести економіку із загрозливого фінансового стану (включаючи Пенсійний фонд) та кредитного колапсу, відновити інвестування економіки, а також співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями. Водночас, Уряд здійснить низку заходів, спрямованих на боротьбу з бідністю, що активізує споживчий попит широких верств населення. Нарощення інвестицій в модернізацію економіки та розширення внутрішнього ринку стануть опорою для відновлення стійкого зростання економіки як в 2010 році, так і в майбутньому.
 
113. Пріоритет 1.Оздоровлення державних фінансів
 
-13- Семерак О.М.
Частину ІІ. Термінові антикризові заходи Кабінету Міністрів України
Доповнити:
"Пріоритет 1. Забезпечення соціальних гарантій громадянам України
Головною задачею у роботі Уряду у перші 100 днів є термінове забезпечення виконання в повному обсязі Закону України " " (№1646-VІ від 20 жовтня 2009р.)
Основним завданням є ліквідація розриву між реальними доходами малозабезпечених сімей та рівнем прожиткового мінімуму у 2010 році"
Далі за текстом нумерувати Пріоритети з відповідною зміною.
 
Враховано в розділі 1.2.1  Пріоритет 1.Оздоровлення державних фінансів
 
114. Однією з головних задач в роботі Уряду у перші 100 днів є розробка реалістичного та збалансованого бюджету на 2010 рік. Це дозволить відмовитися від "ручного управління" державними фінансами, повернутися в режим плановості та прогнозованості, забезпечити в повному обсязі фінансовими ресурсами заплановані видатки та підвищити їх ефективність, збалансувати фінансові потоки та забезпечити стійкість бюджетної системи.
 
   Однією з головних задач в роботі Уряду у перші 100 днів є розробка реалістичного та збалансованого бюджету на 2010 рік. Це дозволить відмовитися від "ручного управління" державними фінансами, повернутися в режим плановості та прогнозованості, забезпечити в повному обсязі фінансовими ресурсами заплановані видатки та підвищити їх ефективність, збалансувати фінансові потоки та забезпечити стійкість бюджетної системи.
 
115. Основним завданням є зменшення розриву між доходами та видатками державного бюджету
 
   Основним завданням є зменшення розриву між доходами та видатками державного бюджету
 
116. Цільовий індикатор: зменшення дефіциту державного бюджету 2010 року до рівня не більш ніж 6 відсотків ВВП, покриття його неемісійними джерелами
 
   Цільовий індикатор: зменшення дефіциту державного бюджету 2010 року до рівня не більш ніж 6 відсотків ВВП, покриття його неемісійними джерелами
 
117. Основні напрямки дії:
 
   Основні напрямки дії:
 
118. Підвищення ефективності бюджетних витрат:
 
   Підвищення ефективності бюджетних витрат:
 
119. упорядкування державних цільових програм, зокрема:
 
-14- Куликов К.Б.
Підпункт "Підвищення ефективності бюджетних витрат" пункту "Пріоритет 1. Оздоровлення державних фінансів" частини ІІ після слів "упорядкування державних цільових програм, зокрема:" доповнити новим абзацом такого змісту:
"проаналізувати якість виконання державних цільових програм та ефективність використання головними розпорядниками отриманих бюджетних коштів – Рахункова палата України, Головне контрольно-ревізійне управління України".
 
Враховано   упорядкування державних цільових програм, зокрема:
проаналізувати якість виконання державних цільових програм та ефективність використання головними розпорядниками отриманих бюджетних коштів – Рахункова палата України, Головне контрольно-ревізійне управління України;
 
120. скоротити перелік державних цільових програм, що будуть фінансуватися з державного бюджету, залишивши ті із них, реалізація яких спрямована на вирішення невідкладних проблем у 2010 році (державні цільові програми, які не увійдуть до вказаного переліку, фінансувати переважно за рахунок інших джерел надходження коштів (місцеві бюджети, кошти замовників та ін.) - Мінекономіки, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади;
 
   скоротити перелік державних цільових програм, що будуть фінансуватися з державного бюджету, залишивши ті із них, реалізація яких спрямована на вирішення невідкладних проблем у 2010 році (державні цільові програми, які не увійдуть до вказаного переліку, фінансувати переважно за рахунок інших джерел надходження коштів (місцеві бюджети, кошти замовників та ін.) – Мінекономіки, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади;
 
121. підготувати проекти нормативно-правових актів стосовно дострокового припинення діючих програм, які фактично не були профінансовані протягом декількох років і отже - втратили свою актуальність - центральні органи виконавчої влади- державні замовники;
 
-15- Мірошниченко Ю.Р.
Абзац 3 основного напрямку дії "Підвищення ефективності бюджетних витрат" пріоритету 1 "Оздоровлення державних фінансів" Частини ІІ викласти у наступній редакції:
"підготувати проекти нормативно-правових актів стосовно дострокового припинення діючих програм, які втратили свою актуальність, або їх виконання надалі є неефективним - центральні органи виконавчої влади - державні замовники".
 
Враховано   підготувати проекти нормативно-правових актів стосовно дострокового припинення діючих програм, які втратили свою актуальність, або їх виконання надалі є неефективним – центральні органи виконавчої влади - державні замовники;
 
122. підготувати пропозиції щодо включення діючих (актуальних) програм у укрупнену програму (за основними пріоритетами) - центральні органи виконавчої влади-державні замовники;
 
   підготувати пропозиції щодо включення діючих (актуальних) програм у укрупнену програму (за основними пріоритетами) – центральні органи виконавчої влади-державні замовники;
 
123. внесення змін до показників, завдань і заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу з метою концентрації ресурсів на найбільш пріоритетних проектах - Мінекономіки, центральні органи виконавчої влади;
 
   внесення змін до показників, завдань і заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу з метою концентрації ресурсів на найбільш пріоритетних проектах – Мінекономіки, центральні органи виконавчої влади;
 
124. встановлення жорсткого режиму економії бюджетних витрат, зокрема:
 
-16- Яценко А.В.
У Частині ІІ "Термінові антикризові заходи Кабінету Міністрів України": у розділі "Пріоритет 1. Оздоровлення державних фінансів":
у пункті "Підвищення ефективності бюджетних витрат":
підпункт "встановлення жорсткого режиму економії бюджетних витрат, зокрема:" доповнити новим абзацом такого змісту: "вжити заходів та прийняти нормативно-правові акти щодо запровадження механізму дієвого контролю за цінами під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти шляхом отримання висновків (довідок) підтвердження ціни тендерних пропозицій учасників-переможців по кожній процедурі закупівель середньоринковим цінам, виданих відповідними підприємствами, установами, організаціями, визначеними законодавством України про державні закупівлі та про оцінку майна та недопущення укладання договорів за завищеними цінами – Мінекономіки"
 
Враховано   встановлення жорсткого режиму економії бюджетних витрат, зокрема:
вжити заходів та прийняти нормативно-правові акти щодо запровадження механізму дієвого контролю за цінами під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти шляхом отримання висновків (довідок) підтвердження ціни тендерних пропозицій учасників-переможців по кожній процедурі закупівель середньоринковим цінам, виданих відповідними підприємствами, установами, організаціями, визначеними законодавством України про державні закупівлі та про оцінку майна та недопущення укладання договорів за завищеними цінами – Мінекономіки;
за забезпеченням виготовлення бланків документів, які виготовляються за кошти загального фонду державного бюджету України;
 
    -17- Куликов К.Б.
Підпункт "Підвищення ефективності бюджетних витрат" пункту "Пріоритет 1. Оздоровлення державних фінансів" частини ІІ Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік після слів "встановлення жорсткого режиму економії бюджетних витрат, зокрема:" доповнити новим абзацом такого змісту:
"забезпечити централізоване виготовлення бланків документів суворої звітності із спеціальним захистом (в тому числі паспортів громадянина України для виїзду за кордон) виключно на державних спеціалізованих підприємствах без участі суб’єктів господарювання (структур) недержавної форми власності - міністерства, інші центральні органи виконавчої влади".
 
Враховано частково редакційно   
    -18- Кармазін Ю.А.
"Частина ІІ "Термінові антикризові заходи Кабінету Міністрів України".
Пріоритет 1 .Оздоровлення державних фінансів.
Підвищення ефективності бюджетних витрат:
упорядкування державних цільових програм, зокрема:" підабзац 5 викласти в такій редакції: "розробити план реорганізації установ бюджетної сфери з метою підвищення ефективності державних послуг та оптимізації чисельності зайнятих (перш за все за рахунок використання впровадження інформаційних технологій і зменшення звітності) – Мінфін, Головдержслужба, центральні та місцеві органи виконавчої влади;".
 
Враховано редакційно    
125. розробити план реорганізації установ бюджетної сфери з метою підвищення ефективності державних послуг та оптимізації чисельності зайнятих (перш за все за рахунок пенсіонерів) - Мінфін, Головдержслужба, центральні та місцеві органи виконавчої влади;
 
   розробити план реорганізації установ бюджетної сфери з метою підвищення ефективності державних послуг (перш за все за рахунок використання впровадження інформаційних технологій і зменшення звітності) та оптимізації чисельності зайнятих (перш за все за рахунок пенсіонерів) – Мінфін, Головдержслужба, центральні та місцеві органи виконавчої влади;
 
126. скорочення бюджетних витрат на субсидії шляхом встановлення диференційованих тарифів на житлово-комунальні послуги в залежності від обсягів їх споживання - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи місцевого самоврядування, Мінжитлокомунгосп, Мінекономіки, Мінфін.
 
-19- Кармазін Ю.А.
підабзац 5 викласти в такій редакції:
"скорочення бюджетних витрат на субсидії шляхом встановлення постачальниками води, тепла й газу лічильників на надання цих послуг всім споживачам цих послуг, і, у, першу чергу тим, які отримують субсидії від державного бюджету чи органів місцевого самоврядування, проведення обов’язкового енергетичного аудиту рівня енергоефективності та енергозбереження в приміщеннях суб’єктів, які отримують субсидії, диференційованих тарифів на житлово-комунальні послуги в залежності від обсягів та часу їх споживання – Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи місцевого самоврядування, Мінжитлокомунгосп, Мінекономіки, Мінфін.
 
Відхилено   скорочення бюджетних витрат на субсидії шляхом встановлення диференційованих тарифів на житлово-комунальні послуги в залежності від обсягів їх споживання – Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи місцевого самоврядування, Мінжитлокомунгосп, Мінекономіки, Мінфін.
 
127. Покращення фінансової стійкості паливно-енергетичного комплексу, зменшення бюджетних дотацій НАК "Нафтогаз України":
 
-20- Ляшко О.В.
У Частина ІІ. Термінові антикризові заходи Кабінету Міністрів України
після слів "Покращення фінансової стійкості паливно-енергетичного комплексу, зменшення бюджетних дотацій НАК "Нафтогаз України""
додати абзац:
Прийняти у другому читанні Закон України "Про основні засади функціонування Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги", реєстр. № 0954 – Мінжитлокомунгосп, Мінпаливенерго, НКРЕ, Мінекономіки;"
 
Враховано в розділі 1.6  Покращення фінансової стійкості паливно-енергетичного комплексу, зменшення бюджетних дотацій НАК "Нафтогаз України":
 
128. прийняти закон про Національну комісію з регулювання ринку комунальних послуг, яка матиме адміністративну та фінансову самостійність, з метою створення національного органу регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги - Мінжитлокомунгосп, НКРЕ, Мінекономіки, Мінфін;
 
-21- Кармазін Ю.А.
вилучити абзац "прийняти закон про Національну комісію з регулювання ринку комунальних послуг, яка матиме адміністративну та фінансову самостійність, з метою створення національного органу регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги – Мінжитлокомунгосп, НКРЕ, Мінекономіки, Мінфін;",
 
Відхилено   прийняти закон про Національну комісію з регулювання ринку комунальних послуг, яка матиме адміністративну та фінансову самостійність, з метою створення національного органу регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги –Мінжитлокомунгосп, НКРЕ, Мінекономіки, Мінфін;
 
    -22- Яценко А.В.
У частині ІІ "Термінові антикризові заходи Кабінету Міністрів України":
у розділі "Пріоритет 1 "Оздоровлення державних фінансів":
абзац другий пункту "Покращення фінансової стійкості паливно-енергетичного комплексу, зменшення бюджетних дотацій НАК "Нафтогаз України" виключити;
 
Відхилено    
129. розробити детальний план стабілізації фінансового стану та реформування НАК "Нафтогаз України" - Мінпаливенерго, Мінфін.
 
   розробити детальний план стабілізації фінансового стану та реформування НАК "Нафтогаз України" – Мінпаливенерго, Мінфін.
 
130. Оптимізація фіскального навантаження на реальний сектор економіки
 
   Оптимізація фіскального навантаження на реальний сектор економіки
 
131. підготувати проект Податкового кодексу - Мінфін, яким передбачити:
 
   підготувати проект Податкового кодексу – Мінфін, яким передбачити:
 
132. перехід до визначення податку на прибуток із застосуванням методу зіставлення доходів та витрат платників податків з урахуванням світового досвіду;
 
   перехід до визначення податку на прибуток із застосуванням методу зіставлення доходів та витрат платників податків з урахуванням світового досвіду;
 
133. зниження ставки податку на прибуток підприємств;
 
   зниження ставки податку на прибуток підприємств;
 
134. перехід до застосування загальної системи оподаткування у сфері страхової діяльності;
 
   перехід до застосування загальної системи оподаткування у сфері страхової діяльності;
 
135. зниження ставки податку на додану вартість;
 
   зниження ставки податку на додану вартість;
 
136. удосконалення системи адміністрування податку на додану вартість та зменшення масштабів ухилення від його сплати;
 
-23- Ляшко О.В.
У Частині ІІ. Термінові антикризові заходи Кабінету Міністрів України після слів "удосконалення системи адміністрування податку на додану вартість та зменшення масштабів ухилення від його сплати;" додати абзац:
запровадити єдиний соціальний внесок замість внесків до чотирьох фондів соціального страхування зі зниженням навантаження по єдиному внеску;
 
Враховано частково в розділі 1.4  удосконалення системи адміністрування податку на додану вартість та зменшення масштабів ухилення від його сплати;
 
137. забезпечення подання в обов’язковому порядку податкової звітності в електронному вигляді;
 
-24- Богуслаєв В.О.
В частині ІІ "Термінові заходи Кабінету Міністрів України", Пріоритет 1 "Оздоровлення державних фінансів" Оптимізація фіскального навантаження на реальний сектор економіки в частині заходів щодо підготовки Міністерством фінансів проекту Податкового кодексу виключити пункт 7 "...забезпечення подання в обов'язковому порядку податкової звітності в електронному вигляді".
 
Враховано      
    -25- Кармазін Ю.А.
чинний абзац викласти в такій редакції: "забезпечення подання в обов’язковому порядку всіх видів звітності та документації, які необхідно подавати до органів державної влади й місцевого самоврядування в електронному вигляді через мережу Інтернет, із використанням платниками програмного забезпечення, яке безоплатно надається органами, які вимагають подачу такої звітності;".
 
Враховано редакційно (абзац вилучено)   
138. забезпечення поетапного підвищення ставок акцизного збору з метою адаптації вітчизняного законодавства до норм Європейського Союзу;
 
-26- Ляшко О.В.
У Частині ІІ. Термінові антикризові заходи Кабінету Міністрів України після слів "забезпечення поетапного підвищення ставок акцизного збору з метою адаптації вітчизняного законодавства до норм Європейського Союзу;" додати абзац:
"у сфері адаптації акцизного оподаткування тютюнових виробів прийняти як найближчий орієнтир ті пострадянські і постсоціалістичні країни Європейського Союзу, рівень розвитку яких є найбільш наближеним до України";
 
Відхилено   забезпечення поетапного підвищення ставок акцизного збору з метою адаптації вітчизняного законодавства до норм Європейського Союзу;
 
139. встановлення ставок акцизного збору на компоненти бензинів на рівні ставок на бензини;
 
   встановлення ставок акцизного збору на компоненти бензинів на рівні ставок на бензини;
 
140. запровадження податків на розкіш;
 
   запровадження податків на розкіш;
 
141. підвищення ефективності справляння податку з доходів фізичних осіб шляхом визначення у податковому розрахунку суми зобов’язання податкового агента щодо сплати нарахованого податку з доходів найманих працівників;
 
   підвищення ефективності справляння податку з доходів фізичних осіб шляхом визначення у податковому розрахунку суми зобов’язання податкового агента щодо сплати нарахованого податку з доходів найманих працівників;
 
142. впровадження непрямих методів визначення суми доходів фізичної особи, виходячи з розміру задекларованих доходів та понесених витрат, наявності фінансових вкладень та інших інвестиційних активів;
 
-27- Богуслаєв В.О.
В частині ІІ "Термінові заходи Кабінету Міністрів України", Пріоритет 1 "Оздоровлення державних фінансів" Оптимізація фіскального навантаження на реальний сектор економіки в частині заходів щодо підготовки Міністерством фінансів проекту Податкового кодексу виключити пункт 12 - "впровадження непрямих методів визначення суми доходів фізичної особи, виходячи з розміру задекларованих доходів та понесених витрат, наявності фінансових вкладень та інших інвестиційних активів";
 
Враховано      
143. удосконалення системи оподаткування доходів самозайнятих осіб (суб’єктів підприємницької діяльності та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність);
 
   удосконалення системи оподаткування доходів самозайнятих осіб (суб’єктів підприємницької діяльності та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність);
 
144. запровадження єдиного платежу - плати за користування надрами для видобування корисних копалин замість двох діючих податкових платежів (платежі за користування надрами для видобування корисних копалин та збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету);
 
   запровадження єдиного платежу - плати за користування надрами для видобування корисних копалин замість двох діючих податкових платежів (платежі за користування надрами для видобування корисних копалин та збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету);
 
145. перегляд базових нормативів всіх платежів за спеціальне використання природних ресурсів та проведення їх щорічної індексації;
 
   перегляд базових нормативів всіх платежів за спеціальне використання природних ресурсів та проведення їх щорічної індексації;
 
146. скасування малоефективних загальнодержавних та місцевих податків і зборів;
 
   скасування малоефективних загальнодержавних та місцевих податків і зборів;
 
147. впровадження визначення плати за торговий патент у відсотках від мінімальної заробітної плати з одночасним запровадженням для пунктів продажу нафтопродуктів, скрапленого та стиснутого природного газу плати за торговий патент на кожний пістолет паливно-роздавальних колонок;
 
   впровадження визначення плати за торговий патент у відсотках від мінімальної заробітної плати з одночасним запровадженням для пунктів продажу нафтопродуктів, скрапленого та стиснутого природного газу плати за торговий патент на кожний пістолет паливно-роздавальних колонок;
 
148. запровадження податкових канікул для сімейного бізнесу;
 
   запровадження податкових канікул для сімейного бізнесу;
 
149. підвищення податкового навантаження на доходи заможніх громадян шляхом переходу до оподаткування доходів фізичних осіб за двома ставками;
 
-28- Богуслаєв В.О.
В частині ІІ "Термінові заходи Кабінету Міністрів України", Пріоритет 1 "Оздоровлення державних фінансів" Оптимізація фіскального навантаження на реальний сектор економіки в частині заходів щодо підготовки Міністерством фінансів проекту Податкового кодексу пункт 19 викласти у наступній редакції:
"перехід на оподаткування доходів фізичних осіб через механізм прогресивної шкали оподаткування та зменшення ставки податку у разі понесення платником податку витрат на навчання, лікування, протезування за медичними показниками, штучне запліднення, здійснення благодійних внесків".
 
Відхилено   підвищення податкового навантаження на доходи заможніх громадян шляхом переходу до оподаткування доходів фізичних осіб за двома ставками;
 
150. розробити законопроект про державні закупівлі, відповідно до кращої світової практики - Мінекономіки;
 
-29- Яценко А.В.
у пункті "Оптимізація фіскального навантаження на реальний сектор економіки" абзац "розробити законопроект про державні закупівлі, відповідно до кращої світової практики – Мінекономіки" замінити абзацом:
"супроводження Закону України "Про здійснення державних закупівель" (№2263-1, повторне друге читання з пропозиціями Президента), в якому, зокрема, передбачити створення уповноваженого органу – національного агентства з питань державних закупівель, як державної неприбуткової організації, що утворюється спеціально
уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків
фінансових послуг (Держфінпослуг), а функції органу з оскарження покласти на Антимонопольний комітет України, відповідно до кращої світової практики та законодавства Європейського Союзу – КМУ".
 
Враховано   супроводження Закону України "Про здійснення державних закупівель" (№2263-1, повторне друге читання з пропозиціями Президента), в якому, зокрема, передбачити створення уповноваженого органу – національного агентства з питань державних закупівель, як державної неприбуткової організації, що утворюється спеціально
уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків
фінансових послуг (Держфінпослуг), а функції органу з оскарження покласти на Антимонопольний комітет України, відповідно до кращої світової практики та законодавства Європейського Союзу;
 
    -30- Кармазін Ю.А.
чинний абзац викласти в такій редакції: "розробити законопроект про державні закупівлі, визначивши в ньому обов’язкове оприлюднення об’яв про проведення таких закупівель та необхідної тендерної документації виключно через систему Інтернет, із наданням безоплатного доступу до цієї інформації, встановленням для проведення тендерів нижньої межи в 1 тисячу гривень, можливості подання заявок і участі в тендерах із використанням електронних цифрових підписів, відмови від витребування від учасників закупівель інформації і довідок, які надаються органами влади, а також тендерного забезпечення, – Мінекономіки;"
 
Враховано по суті   
151. підвищити ефективність процесів адміністрування податків та зборів (обов’язкових платежів) - Державна податкова адміністрація, Мінфін;
 
   підвищити ефективність процесів адміністрування податків та зборів (обов’язкових платежів) – Державна податкова адміністрація, Мінфін;
 
152. здійснити заходи з реформування податкової служби України в рамках реалізації спільного з МБРР проекту "Модернізація державної податкової служби України-1" - Державна податкова адміністрація, Мінфін;
 
   здійснити заходи з реформування податкової служби України в рамках реалізації спільного з МБРР проекту "Модернізація державної податкової служби України-1" – Державна податкова адміністрація, Мінфін;
 
153. розробити План відшкодування ПДВ експортерам - Мінфін;
 
-31- Богуслаєв В.О.
В частині ІІ "Термінові заходи Кабінету Міністрів України", Пріоритет 1 "Оздоровлення державних фінансів" Оптимізація фіскального навантаження на реальний сектор економіки в частині заходів щодо підготовки Міністерством фінансів проекту Податкового кодексу доповнити пунктом наступного змісту:
"відновлення механізму погашення податкових зобов’язань з податку на додану вартість, що виникають під час імпорту товарів чи майна, шляхом видачі податкового векселя митному органу з подальшим включенням його до декларації з цього податку".
 
Відхилено   розробити План відшкодування ПДВ експортерам – Мінфін;
 
    -32- Кармазін Ю.А.
У розділі "Оптимізація фіскального навантаження на реальний сектор економіки" в абзаці "підготувати проект Податкового кодексу – Мінфін, яким передбачити:" доповнити абзацом такого змісту: "зниження ставки податку з доходів фізичних осіб до 13 %;", що збільшить мотивацію громадян до сплати цих податків і переміщенню в Україну виробництва із країн, де цей податок є вищим.
доповнити абзацом такого змісту: "встановлення мінімального податку на надання суб’єктами підприємницької діяльності-резидентами України іноземним споживачам послуг офшорного аутсорсінгу, і, у, першу чергу у сфері інформаційних технологій;".
 
Відхилено    
    -33- Королевська Н.Ю.
Соболєв С.В.
У сфері підприємництва пропонуються такі заходи:
- Забезпечити подання податкової звітності в електронному вигляді виключно по бажанню суб’єкта господарювання.
- Прийняти відповідний закон, який удосконалить систему оподаткування доходів СПД, але при цьому буде направлений на розвиток, а не на знищення цієї сфери.
- Прийняти закон про запровадження канікул для малого бізнесу, щоб простимулювати до розвитку значну і відчутну кількість громадян України.
 
Відхилено    
154. Зменшення дефіциту Пенсійного фонду:
 
   Зменшення дефіциту Пенсійного фонду:
 
155. внести зміни до законодавства щодо скорочення пільг із сплати страхових внесків; розширення бази нарахування страхових внесків; оптимізації максимальної величини заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, та розміру пенсій; поетапного переходу до єдиних правил призначення пенсій тощо - Мінпраці;
 
-34- Кармазін Ю.А.
чинний абзац "Зменшення дефіциту Пенсійного фонду:" викласти в такій редакції:
"внести зміни до законодавства щодо скорочення пільг зі сплати страхових внесків і розміру мінімальної пенсії для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, придбання спеціального торгового патенту), та членів сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, на період дії законодавчих актів з питань особливого способу оподаткування і сплачують страхові внески в порядку, визначеному відповідним актом - до розміру, що не перевищує розмір цих страхових внесків; розширення бази нарахування страхових внесків; оптимізації максимальної величини заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, та розміру пенсій; поетапного переходу до 2011 р. до єдиних правил призначення пенсій тощо – Мінпраці;".
 
Відхилено   внести зміни до законодавства щодо скорочення пільг із сплати страхових внесків; розширення бази нарахування страхових внесків; оптимізації максимальної величини заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, та розміру пенсій; поетапного переходу до єдиних правил призначення пенсій тощо – Мінпраці;
 
156. Відновлення приватизаційних процесів великих підприємств:
 
-35- "У розділі Відновлення приватизаційних процесів великих підприємств" зазначити, що основним критерієм доцільності приватизації чи продажу має бути економічна ефективність для держави, а не самоціль.
 
Відхилено   Відновлення приватизаційних процесів великих підприємств:
 
157. підготувати пропозиції щодо скасування Указів Президента України:
 
      
158. від 6 березня 2008 року №200, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року "Про забезпечення національних інтересів і національної безпеки у сфері приватизації та концептуальні засади їх реалізації" в частині зняття встановленої заборони на приватизацію підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, якщо це матиме наслідком монополізацію відповідного ринку товарів до затвердження Державної програми приватизації, та у частині зняття встановленої заборони на приватизацію підприємств паливно-енергетичного комплексу, оборонно-промислового комплексу, транспортної галузі, житлово-комунального господарства до затвердження у встановленому порядку програм розвитку таких галузей - Фонд державного майна;
 
-36- Мірошниченко Ю.Р.
Абзац 1 "пропозицій щодо скасування Указів Президента України" основного напрямку дії "Відновлення приватизаційних процесів великих підприємств" пріоритету 1 "Оздоровлення державних фінансів" Частини ІІ виключити.
 
Враховано      
    -37- Кармазін Ю.А.
У розділі "Відновлення приватизаційних процесів великих підприємств:" виключити абзаци:
"підготувати пропозиції щодо скасування Указів Президента України:
від 6 березня 2008 року №200, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року "Про забезпечення національних інтересів і національної безпеки у сфері приватизації та концептуальні засади їх реалізації" в частині зняття встановленої заборони на приватизацію підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, якщо це матиме наслідком монополізацію відповідного ринку товарів до затвердження Державної програми приватизації, та в частині зняття встановленої заборони на приватизацію підприємств паливно-енергетичного комплексу, оборонно-промислового комплексу, транспортної галузі, житлово-комунального господарства до затвердження у встановленому порядку програм розвитку таких галузей – Фонд державного майна;".
 
Враховано    
159. подати до Верховної Ради України проекти законів України - Фонд державного майна, Міністерство економіки України, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Державний комітет по земельним ресурсам, Антимонопольний комітет України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку:
 
-38- Бевзенко В.Ф.
у підрозділі "Основні напрями дії" розділу "Відновлення приватизаційних процесів великих підприємств" Пріоритету 1:
у абзаці четвертому слова "Державний комітет по земельних ресурсах" замінити словами "Державний комітет України із земельних ресурсів" (редакційне уточнення);
 
Враховано   подати до Верховної Ради України проекти законів України – Фонд державного майна України, Міністерство економіки України, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Державний комітет України із земельних ресурсів, Антимонопольний комітет України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку:
 
160. "Про Державну програму приватизації на 2010-2014 роки";
 
   про Державну програму приватизації на 2010-2014 роки;
 
161. "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації", зокрема: "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного майна", "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань приватизації та земельних відносин" і "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приватизації державного майна", з метою:
 
   про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації, зокрема: про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного майна", про внесення змін до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань приватизації та земельних відносин і про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приватизації державного майна, з метою:
 
162. створення чіткої, прозорої законодавчої бази з питань приватизації державного майна, врегулювання та вирішення проблем приватизації попередніх років;
 
   створення чіткої, прозорої законодавчої бази з питань приватизації державного майна, врегулювання та вирішення проблем приватизації попередніх років;
 
163. уточнення формулювань та критеріїв віднесення об’єктів державної власності до таких, що не підлягають приватизації, для оптимізації структури державної власності;
 
   уточнення формулювань та критеріїв віднесення об’єктів державної власності до таких, що не підлягають приватизації, для оптимізації структури державної власності;
 
164. удосконалення процесу передприватизаційної підготовки та процесу прийняття рішення про приватизацію для розвитку та забезпечення динамічності цих процесів;
 
   удосконалення процесу передприватизаційної підготовки та процесу прийняття рішення про приватизацію для розвитку та забезпечення динамічності цих процесів;
 
165. визначення способів приватизації, які забезпечать підвищення ефективності приватизації та прискорення цього процесу;
 
   визначення способів приватизації, які забезпечать підвищення ефективності приватизації та прискорення цього процесу;
 
166. унормування питань продажу державними органами приватизації земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації;
 
   унормування питань продажу державними органами приватизації земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації;
 
167. забезпечення прозорості та відкритості процесів приватизації шляхом постійного інформування громадськості про процеси приватизації;
 
   забезпечення прозорості та відкритості процесів приватизації шляхом постійного інформування громадськості про процеси приватизації;
 
168. посилення відповідальності нових власників об’єктів приватизації за результати господарювання приватизованих підприємств у післяприватизаційний період, вдосконалення механізму та посилення державного контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу, укладених в процесі приватизації;
 
   посилення відповідальності нових власників об’єктів приватизації за результати господарювання приватизованих підприємств у післяприватизаційний період, вдосконалення механізму та посилення державного контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу, укладених в процесі приватизації;
 
169. збільшення надходження коштів до державного бюджету за рахунок продажу земельних ділянок державної власності під об’єктами, які були відчужені з державної власності без займаних ними земельних ділянок, передачі в оренду об’єктів нерухомості, що перебувають у державній власності, разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані, та реалізації прав власності держави на землю через впорядкування процесів розпорядження державними органами приватизації землями, на яких розташовані державні, в тому числі казенні підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти, посилення керованості за цими процесами з боку держави.
 
-39- Бевзенко В.Ф.
у підрозділі "Основні напрями дії" розділу "Відновлення приватизаційних процесів великих підприємств" Пріоритету 1:
у абзаці чотирнадцятому слова "без займаних ними земельних ділянок" - виключити;
 
Враховано   збільшення надходження коштів до державного бюджету за рахунок продажу земельних ділянок державної власності під об’єктами, які були відчужені з державної власності, передачі в оренду об’єктів нерухомості, що перебувають у державній власності, разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані, та реалізації прав власності держави на землю через впорядкування процесів розпорядження державними органами приватизації землями, на яких розташовані державні, в тому числі казенні підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти, посилення керованості за цими процесами з боку держави.
 
170. Впорядкування надання адміністративних послуг:
 
   Впорядкування надання адміністративних послуг:
 
171. підготувати та подати проекти змін до відповідних законодавчих актів та внести зміни до власних актів стосовно позбавлення повноважень з надання адміністративних послуг державних підприємств, установ та організацій, що не мають статусу бюджетних установ, та покладення таких повноважень на органи виконавчої влади - міністерства, інші центральні органи виконавчої влади;
 
-40- Яценко А.В.
абзац другий пункту "Впорядкування надання адміністративних послуг" виключити;
 
Враховано      
172. здійснити заходи щодо перегляду розмірів плати за надання платних адміністративних послуг з урахуванням Методики визначення собівартості цих послуг, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 66 - міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.
 
-41- Кармазін Ю.А.
Розділі "Впорядкування надання адміністративних послуг:"
Абзац 2 викласти в такій редакції: "здійснити заходи щодо відміни плати за надання адміністративних послуг, які надаються фізичним та юридичним особам, внаслідок виконання ними вимог щодо надання інформації чи здійснення певних дій на вимогу органів державної влади чи місцевого самоврядування, забезпечити можливість вимагання та надання таких послуг через мережу Інтернет із застосуванням електронного цифрового підпису, перегляду розмірів плати за надання платних адміністративних послуг з урахуванням Методики визначення собівартості цих послуг, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 66 – міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.
 
Відхилено   здійснити заходи щодо перегляду розмірів плати за надання платних адміністративних послуг з урахуванням Методики визначення собівартості цих послуг, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 66 – міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.
 
    -42- Куликов К.Б.
Підпункт "Впорядкування надання адміністративних послуг" пункту "Пріоритет 1. Оздоровлення державних фінансів" частини ІІ Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік доповнити абзацами такого змісту:
"підготувати та подати проекти відповідних актів щодо виготовлення бланків суворої звітності в яких застосовуються голографічні захисні елементи виключно на державних спеціалізованих підприємствах без участі суб’єктів господарювання недержавної форми власності – Міністерство фінансів України, Міністерство внутрішніх справ України, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади";
"здійснити перевірку обґрунтованості цін для фізичних осіб на бланки документів суворої звітності у паспортній сфері - Антимонопольний комітет".
 
Враховано редакційно в абзаці 9 "Основні напрямки дії"   
173. Пріоритет 2. Оздоровлення банківської системи
 
   Пріоритет 2. Оздоровлення банківської системи
 
174. Основним завданням є створення інституціональних передумов для відновлення довіри населення до банківської системи та розблокування кредитування реального сектору економіки
 
   Основним завданням є створення інституціональних передумов для відновлення довіри населення до банківської системи та розблокування кредитування реального сектору економіки
 
175. Цільові індикатори: зростання депозитів та кредитування реального сектору економіки
 
   Цільові індикатори: зростання депозитів та кредитування реального сектору економіки
 
176. Основні напрямки дії:
 
   Основні напрямки дії:
 
177. Запровадження механізмів ефективного управління у державних банках та банках, капіталізованих за участю держави
 
-43- Ляшко О.В.
У Частині ІІ, Пріоритет 2. після слів
"Запровадження механізмів ефективного управління у державних банках та банках, капіталізованих за участю держави"
додати абзац:
"Національному банку України відмовитися від хибної політики утриманні високої облікової ставки на рівні біля 10% і перейти до суттєво нижчих ставок, як того вимагає кризова і після кризова ситуація. Повернутися до принципів діяльності НБУ як державної установи і відмовитися від поведінки як комерційної установи, яка заробляє на відсотках за емісійні кредити десятки мільярдів гривень і гониться за прибуткам і високими зарплатами – НБУ (за згодою)";
 
Відхилено   Запровадження механізмів ефективного управління у державних банках та банках, капіталізованих за участю держави
 
178. запровадити постійний моніторинг діяльності банків, капіталізованих за участю держави - Мінфін, НБУ (за згодою);
 
   запровадити постійний моніторинг діяльності банків, капіталізованих за участю держави – Мінфін, НБУ (за згодою);
 
179. призначити незалежних директорів у наглядові ради трьох капіталізованих банків, як це передбачено Меморандумом між НБУ і Мінфіном - Мінфін, НБУ (за згодою);
 
   призначити незалежних директорів у наглядові ради трьох капіталізованих банків, як це передбачено Меморандумом між НБУ і Мінфіном – Мінфін, НБУ (за згодою);
 
180. підготувати, відповідно до узгодженого зразка, та забезпечити розгляд Експертно-аналітичною радою бізнес-планів капіталізованих банків - Мінфін, Мінекономіки, НБУ (за згодою);
 
   підготувати, відповідно до узгодженого зразка, та забезпечити розгляд Експертно-аналітичною радою бізнес-планів капіталізованих банків – Мінфін, Мінекономіки, НБУ (за згодою);
 
181. розробити системні механізми стимулювання кредитної активності банків, у першу чергу банків, капіталізованих за участю держави (визначення відповідних норм в бізнес-планах банків) - НБУ (за згодою), Мінфін, Мінекономіки;
 
   розробити системні механізми стимулювання кредитної активності банків, у першу чергу банків, капіталізованих за участю держави (визначення відповідних норм в бізнес-планах банків) – НБУ (за згодою), Мінфін, Мінекономіки;
 
182. розробити проект Стратегії розвитку державних банків та банків, капіталізованих державою - Мінфін, Мінекономіки, НБУ (за згодою).
 
   розробити проект Стратегії розвитку державних банків та банків, капіталізованих державою – Мінфін, Мінекономіки, НБУ (за згодою).
 
183. сприяти активізації кредитування банками сільгоспвиробників, зокрема в період проведення комплексу весняно-польових робіт, виділення бюджетних коштів на здешевлення залучених кредитів - Мінфін, Мінагрополітики, НБУ (за згодою);
 
   сприяти активізації кредитування банками сільгоспвиробників, зокрема в період проведення комплексу весняно-польових робіт, виділення бюджетних коштів на здешевлення залучених кредитів – Мінфін, Мінагрополітики, НБУ (за згодою);
 
184. сприяти пролонгації залучених підприємствами агропромислового комплексу кредитів відповідно до заявлених обсягів - Мінагрополітики, Мінфін, НБУ (за згодою).
 
   сприяти пролонгації залучених підприємствами агропромислового комплексу кредитів відповідно до заявлених обсягів – Мінагрополітики, Мінфін, НБУ (за згодою).
 
185. Консолідація банківської системи
 
   Консолідація банківської системи
 
186. переглянути вимоги нормативних актів Національного банку щодо механізмів створення та діяльності санаційного банку, як рекомендовано у спільних коментарях Світового банку і МВФ - НБУ (за згодою);
 
   переглянути вимоги нормативних актів Національного банку щодо механізмів створення та діяльності санаційного банку, як рекомендовано у спільних коментарях Світового банку і МВФ – НБУ (за згодою);
 
187. розробити проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання та використання державної фінансової допомоги фінансовим установам", як це передбачено Законом України "Про банки і банківську діяльність" з урахуванням рекомендацій Світового банку та МВФ - Мінфін;
 
   розробити проект постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку надання та використання державної фінансової допомоги фінансовим установам, як це передбачено Законом України "Про банки і банківську діяльність" з урахуванням рекомендацій Світового банку та МВФ – Мінфін;
 
188. затвердити і впровадити стратегію використання нових інструментів реорганізації для швидкої реорганізації неплатоспроможних банків, які не виконали вимог щодо збільшення капіталу у 2009 та 2010 роках (шляхом розроблення і прийняття відповідного нормативно-правового акту)- НБУ (за згодою), Мінфін;
 
   затвердити і впровадити стратегію використання нових інструментів реорганізації для швидкої реорганізації неплатоспроможних банків, які не виконали вимог щодо збільшення капіталу у 2009 та 2010 роках (шляхом розроблення і прийняття відповідного нормативно-правового акту) – НБУ (за згодою), Мінфін;
 
189. провести повний перегляд нинішньої системи і процедур роботи з проблемними банками - НБУ (за згодою), Мінфін;
 
   провести повний перегляд нинішньої системи і процедур роботи з проблемними банками – НБУ (за згодою), Мінфін;
 
190. підготувати законодавчі зміни щодо реорганізації проблемних банків - НБУ (за згодою), Мінфін.
 
-44- Кармазін Ю.А.
У розділі "Консолідація банківської системи. Пріоритет 2. Оздоровлення банківської системи" доповнити пунктом такого змісту :
"підготувати законодавчі зміни щодо посилення ролі Національного банку України та прозорості в діяльності банків, які діють на території України., встановивши, що:
1) стабільність грошової одиниці України – це забезпечення річної зміни цін на товари і послуги, цін на кредитні ресурси та курсу національної валюти до основних іноземних валют не більше 10 відсотків;
2) істотна участь - це пряме або опосередковане, самостійно, або спільно з іншими особами володіння 3 і більше відсотками статутного капіталу або права голосу придбаних акцій (паїв) юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість вирішального впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;
3) акти, з питань, віднесених до повноважень Національного банку є обов'язковими для органів державної влади і органів місцевого самоврядування, банків, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також для фізичних осіб, лише у випадку, якщо вони видані у формі нормативно-правових актів, які пройшли реєстрацію в Міністерстві юстиції України та оприлюднені на офіційному веб-сайті Національного банку.
4) нормативно-правові акти не можуть містити в собі банківську таємницю та обмежувати конституційні права громадян.
5) Національний банк із питань, віднесених до його повноважень, може направляти банку припис, що містить банківську таємницю і є обов'язковим для цього банку, лише за умови, що такий лист із грифом "банківська таємниця" не стосується обмеження конституційних прав громадян.
6) Національний банк України, з питань, віднесених до його повноважень, може направляти банкам, їхнім підрозділам, афілійованим та спорідненим особам банків на території України та за кордоном, банківським об'єднанням, представництвам та філіям іноземних банків в Україні, листи (у тому числі, і електронною поштою), які можуть мати лише інформаційний чи рекомендаційний характер та не є обов'язковими для виконання.
7) Національний банк не має права вимагати від банків виконання операцій та інших дій, які не передбачені чи суперечать законам України та виданим на їхнє виконання нормативно-правовими актами Національного банку.".
 
Відхилено   підготувати законодавчі зміни щодо реорганізації проблемних банків – НБУ (за згодою), Мінфін.
 
191. Зміцнення системи гарантування вкладів фізичних осіб
 
   Зміцнення системи гарантування вкладів фізичних осіб:
 
192. завершити роботу над концепцією реформування ФГВФО та сприяння прийняттю змін до законодавства щодо посилення ролі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у процесі реорганізації банків - робоча група з представників ФГВФО, НБУ, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст;
 
-45- Кармазін Ю.А.
У розділі "Зміцнення системи гарантування вкладів фізичних осіб"
1) абзац 1 викласти в такій редакції
"завершити роботу над концепцією реформування ФГВФО та сприяння прийняттю змін до законодавства щодо збільшення розміру гарантованого відшкодування коштів за вкладами що розміщені в банках-учасниках ФГВФО до 300000 гривень, посилення ролі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у процесі реорганізації банків – робоча група з представників ФГВФО, НБУ, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст";
 
Відхилено   завершити роботу над концепцією реформування ФГВФО та сприяння прийняттю змін до законодавства щодо посилення ролі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у процесі реорганізації банків – робоча група з представників ФГВФО, НБУ, Мінфіну, Мінекономіки, Мін’юсту;
 
193. розробити план інституційного розвитку для ради ФГВФО - робоча група з представників ФГВФО, НБУ, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст;
 
   розробити план інституційного розвитку для ради ФГВФО – робоча група з представників ФГВФО, НБУ, Мінфіну, Мінекономіки, Мін’юсту.
 
194. розпочати реорганізацію Дирекції з питань банківського нагляду відповідно до майбутньої концепції реорганізації банків, переглянути стратегію розвитку Дирекції з питань банківського нагляду (передбачивши передачу функцій у ФГВФО) та переглянути відповідні нормативні акти - робоча група з представників ФГВФО, НБУ, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст.
 
-46- Ткаченко О.М.
З Пріоритету 2 виключити захід
"розпочати реорганізацію Дирекції з питань банківського нагляду відповідно до майбутньої концепції реорганізації банків, переглянути стратегію розвитку Дирекції з питань банківського нагляду (передбачивши передачу функцій у ФГВФО) та переглянути відповідні нормативні акти - робоча група з представників ФГВФО, НБУ, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст."
 
Враховано      
    -47- Кармазін Ю.А.
абзац 3 викласти в такій редакції: "розпочати реорганізацію Дирекції з питань банківського нагляду відповідно до майбутньої концепції реорганізації банків, переглянути стратегію розвитку Дирекції з питань банківського нагляду і передачі цих функцій до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та переглянути відповідні нормативні акти – робоча група з представників ДКРРФПУ, ФГВФО, НБУ, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст".
 
Відхилено    
195. Пріоритет 3. Стимулювання притоку інвестицій
 
   Пріоритет 3. Стимулювання притоку інвестицій
 
196. Головні дії Уряду будуть зосереджені на реалізації за участю міжнародних фінансових організацій проектів, пов’язаних з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, "зеленими" інвестиціями, програм підвищення енергоефективності, модернізації транспортної та муніципальної інфраструктури. Водночас, Уряд активізує діяльність з поліпшення інвестиційного клімату та створить умови для залучення інвестицій через механізм державно-приватного партнерства як на загальнодержавному, так і на регіональному рівні.
 
   Головні дії Уряду будуть зосереджені на реалізації за участю міжнародних фінансових організацій проектів, пов’язаних з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, "зеленими" інвестиціями, програм підвищення енергоефективності, модернізації транспортної та муніципальної інфраструктури. Водночас, Уряд активізує діяльність з поліпшення інвестиційного клімату та створить умови для залучення інвестицій через механізм державно-приватного партнерства як на загальнодержавному, так і на регіональному рівні.
 
197. Основним завданням є створення сприятливих умов для залучення інвестицій
 
   Основним завданням є створення сприятливих умов для залучення інвестицій
 
198. Цільовий індикатор на 2010 рік:
 
   Цільовий індикатор на 2010 рік:
 
199. приріст валового нагромадження основного капіталу на 9, 5 відсотка;
 
-48- Ляшко О.В.
У Частині ІІ, Пріоритет 3.
текст "приріст валового нагромадження основного капіталу на 9,5 відсотка;"
замінити текстом:
"приріст валового нагромадження основного капіталу на 9,5 відсотка, що дозволить з таким темпом відновити докризовий рівень за 7 років";
 
Відхилено   приріст валового нагромадження основного капіталу на 9,5 відсотка;
 
200. приріст прямих іноземних інвестицій на 5, 0 млрд. дол. США.
 
   приріст прямих іноземних інвестицій на 5,0 млрд. дол. США.
 
201. Основні напрямки дії:
 
   Основні напрямки дії:
 
202. Реалізація інфраструктурних проектів:
 
   Реалізація інфраструктурних проектів:
 
203. забезпечити реалізацію проектів будівництва об’єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу - центральні та місцеві органи виконавчої влади;
 
   забезпечити реалізацію проектів будівництва об’єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу – центральні та місцеві органи виконавчої влади;
 
204. забезпечити реалізацію інфраструктурних проектів в рамках співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями відповідно до "Стратегічних напрямів та завдань щодо залучення міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2009-2012 роки" - центральні органи виконавчої влади;
 
   забезпечити реалізацію інфраструктурних проектів в рамках співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями відповідно до "Стратегічних напрямів та завдань щодо залучення міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2009-2012 роки" – центральні органи виконавчої влади;
 
205. сприяти прийняттю законопроектів:
 
   сприяти прийняттю законопроектів:
 
206. "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення вимог до статутного капіталу професійних учасників фондового ринку" - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
 
   про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення вимог до статутного капіталу професійних учасників фондового ринку – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
 
207. "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму державної реєстрації припинення акціонерного товариства" - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
 
   про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму державної реєстрації припинення акціонерного товариства – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
 
208. залучити кошти під "зелені інвестиції" та проекти з підвищення енергоефективності.
 
   залучити кошти під "зелені інвестиції" та проекти з підвищення енергоефективності.
 
209. Дерегуляція підприємницької діяльності:
 
-49- Кармазін Ю.А.
У розділі "Дерегуляція підприємницької діяльності:" замінити слова "шляхом розроблення і прийняття відповідного закону" на "шляхом розроблення і прийняття змін до відповідних нормативно-правових актів",
 
Враховано   Дерегуляція підприємницької діяльності:
 
210. зменшити кількість видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, спрощення порядку надання дозволу на виконання будівельних робіт для індивідуальних житлових будинків, дачних, садових будинків, прибудов до них та господарських споруд з одночасним посиленням відповідальності за порушення містобудівного законодавства (шляхом розроблення і прийняття відповідного нормативно-правового акту) - Мінрегіонбуд;
 
   зменшити кількість видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, спрощення порядку надання дозволу на виконання будівельних робіт для індивідуальних житлових будинків, дачних, садових будинків, прибудов до них та господарських споруд з одночасним посиленням відповідальності за порушення містобудівного законодавства (шляхом розроблення і прийняття відповідного нормативно-правового акту) – Мінрегіонбуд;
 
211. скоротити перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, шляхом виключення з цього переліку видів діяльності, що не становить загрозу життю і здоров'ю громадян та навколишньому природному середовищу (шляхом розроблення і прийняття відповідного нормативно-правового акту) - Держкомпідприємництво;
 
   скоротити перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, шляхом виключення з цього переліку видів діяльності, що не становить загрозу життю і здоров'ю громадян та навколишньому природному середовищу (шляхом розроблення і прийняття відповідного нормативно-правового акту) – Держкомпідприємництво;
 
212. зменшити кількість контролюючих органів та встановити чіткі норми щодо подання звітності та проведення перевірок страхувальників - Держкомпідприємництво;
 
-50- Яценко А.В.
у розділі "Пріоритет 3. Стимулювання притоку інвестицій"
абзаци четвертий пункту "Дерегуляція підприємницької діяльності" виключити;
 
Враховано      
213. завершити створення єдиної системи державної реєстрації юридичних осіб та усунути існуючі на даний час протиріччя між положеннями Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та деякими іншими законами, які регулюють, зокрема, порядок проведення державної реєстрації та припинення окремих видів юридичних осіб - Держкомпідприємництво;
 
-51- Яценко А.В.
в абзацах п’ятому та шостому слова "Держкомпідприємництво" замінити словами "Мінекономіки";
 
Враховано редакційно   завершити створення єдиної системи державної реєстрації юридичних осіб та усунути існуючі на даний час протиріччя між положеннями Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" та деякими іншими законами, які регулюють, зокрема, порядок проведення державної реєстрації та припинення окремих видів юридичних осіб – Держкомпідприємництво, Мінекономіки;
 
214. запровадити систему електронної державної реєстрації суб’єктів господарювання (шляхом розроблення і прийняття відповідного закону) - Держкомпідприємництво;
 
   запровадити систему електронної державної реєстрації суб’єктів господарювання (шляхом розроблення і прийняття змін до відповідних нормативно-правових актів) – Держкомпідприємництво, Мінекономіки;
 
215. посилити відповідальність за порушення порядку видачі документів дозвільного характеру дозвільними органами (шляхом розроблення і прийняття відповідного закону) - Держкомпідприємництво;
 
   посилити відповідальність за порушення порядку видачі документів дозвільного характеру дозвільними органами (шляхом розроблення і прийняття відповідного закону) – Держкомпідприємництво;
 
216. розробити проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності та застосування норм адміністративного права" - Держкомпідприємництво;
 
   розробити проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності та застосування норм адміністративного права – Держкомпідприємництво;
 
217. відмінити обов’язковість реєстрації виробниками (постачальниками) продукції декларацій про відповідність у центральному органі виконавчої влади у сфері технічного регулювання - Мінекономіки, Держспоживстандарт;
 
-52- Яценко А.В.
У розділі "Пріоритет 3 "Стимулювання притоку інвестицій" частини ІІ "Термінові антикризові заходи Кабінету Міністрів України":
абзац дев'ятий пункту "Дерегуляція підприємницької діяльності" виключити;
 
Враховано      
218. скоротити перелік продовольчих товарів, ціни на які підлягають державному регулюванню та переглянути методи цінового регулювання - Мінекономіки, Мінагрополітики, Держкомпідприємництво.
 
-53- Яценко А.В.
У розділі "Пріоритет 3 "Стимулювання притоку інвестицій" частини ІІ "Термінові антикризові заходи Кабінету Міністрів України":абзац десятий пункту "Дерегуляція підприємницької діяльності" виключити;
 
Враховано   затвердити критерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику їх господарської діяльності та переліки питань для здійснення планових заходів – Держпідприємництво;
забезпечити безкоштовний доступ підприємців до нормативно-правових актів, виконання вимог яких перевіряється контролюючими органами – Держпідприємництво.
 
    -54- Мірошниченко Ю.Р.
Основні напрямки дій "Дерегуляція підприємницької діяльності" пріоритету 3 "Стимулювання притоку інвестицій" частини ІІ стр. 16 доповнити абзацами наступного змісту:
"затвердити критерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику їх господарської діяльності та переліки питань для здійснення планових заходів – Держпідприємництво;
забезпечити безкоштовний доступ підприємців до нормативно-правових актів, виконання вимог яких перевіряється контролюючими органами – Держпідприємництво."
 
Враховано    
219. Стимулювання регіональних "точок зростання" економіки та залучення інвестицій
 
   Стимулювання регіональних "точок зростання" економіки та залучення інвестицій
 
220. провести підготовчу роботу для подальшого утворення в кожній області не менше двох індустріальних (промислових) парків - Мінпромполітики, Мінекономіки, Мінфін, обласні державні адміністрації;
 
   провести підготовчу роботу для подальшого утворення в кожній області не менше двох індустріальних (промислових) парків – Мінпромполітики, Мінекономіки, Мінфін, обласні державні адміністрації;
 
221. провести підготовчу роботу для подальшого утворення в областях кластерів з метою виготовлення високотехнологічної та енергоефективної продукції, а також споживчих товарів - Мінпромполітики, Мінекономіки, Мінфін, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації;
 
   провести підготовчу роботу для подальшого утворення в областях кластерів з метою виготовлення високотехнологічної та енергоефективної продукції, а також споживчих товарів – Мінпромполітики, Мінекономіки, Мінфін, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації;
 
222. запровадити режим "спеціальної митної зони" на територіях перспективного розвитку із введенням спеціального (преференційного) режиму ввезення (вивезення) на (з) територію зони товарів для реалізації експортоорієнтованих інвестиційних проектів - Мінекономіки, Мінфін Мінпромполітики.
 
-55- Яценко А.В.
пункт "Стимулювання регіональних "точок зростання" економіки та залучення інвестицій" доповнити новим абзацом такого змісту:
"забезпечити державні органи, установи, організації, суб’єктів господарювання спеціалізованим програмним забезпеченням та посиленими сертифікатами електронних ключів для участі у процесах електронного урядування та подання звітності в електронній формі – Мінекономіки ";
 
Враховано редакційно   запровадити режим "спеціальної митної зони" на територіях перспективного розвитку із введенням спеціального (преференційного) режиму ввезення (вивезення) на (з) територію зони товарів для реалізації експортоорієнтованих інвестиційних проектів – Мінекономіки, Мінфін, Мінпромполітики;
забезпечити державні органи, установи, організації, суб’єктів господарювання спеціалізованим програмним забезпеченням та посиленими сертифікатами електронних ключів для участі у процесах електронного урядування та подання звітності в електронній формі – центральні органи виконавчої влади.
 
223. Забезпечення подальшої інтеграції України у європейську та світову економічні системи
 
   Забезпечення подальшої інтеграції України у європейську та світову економічні системи
 
224. сприяти прийняттю Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення попереднього документального контролю у пунктах пропуску через митний кордон" з метою передачі Держмитслужбі від інших контролюючих органів повноважень на здійснення в пунктах пропуску через державний кордон України державного ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного контролю окремих товарів та контролю за переміщенням культурних цінностей, що ввозяться на митну територію України - Мінекономіки, Держмитслужба, МОЗ, Мінагрополітики, Мінприроди, МКТ.
 
-56- Яценко А.В.
абзац другий пункту "Забезпечення подальшої інтеграції України у європейську та світову економічні системи" виключити;
 
Враховано      
225. розробити проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" (яким передбачається приведення товарної номенклатури Митного тарифу України у відповідність до вимог ГС-2007 без зміни ставок ввізного мита) - Мінекономіки, Мінпромполітики, Мінагрополітики, Мінтрансзв’язку, МОЗ, Мінпаливенерго, Мінфін, Мін’юст, Держмитслужба;
 
   розробити проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" (яким передбачається приведення товарної номенклатури Митного тарифу України у відповідність до вимог ГС-2007 без зміни ставок ввізного мита) – Мінекономіки, Мінпромполітики, Мінагрополітики, Мінтрансзв’язку, МОЗ, Мінпаливенерго, Мінфін, Мін’юст, Держмитслужба;
 
226. сприяти прийняттю змін до Митного тарифу України, яким передбачити зміну ставок ввізного мита на окремі товари відповідно до рішень Митно-тарифної ради України та приведення ставок до рівня міжнародних тарифних зобов’язань в умовах членства в СОТ - Мінекономіки.
 
   сприяти прийняттю змін до Митного тарифу України, яким передбачити зміну ставок ввізного мита на окремі товари відповідно до рішень Митно-тарифної ради України та приведення ставок до рівня міжнародних тарифних зобов’язань в умовах членства в СОТ – Мінекономіки;
 
227. сприяти прийняттю Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" щодо удосконалення порядку здійснення операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах - Мінекономіки.
 
   сприяти прийняттю Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку здійснення операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах –Мінекономіки.
 
228. Частина ІІІ. Пріоритети соціально-економічної політики на 2010 рік
 
   Частина ІІІ. Пріоритети соціально-економічної політики на 2010 рік
 
229. 1. Соціальна політика
 
   1. Соціальна політика
 
230. 1.1. Політика підтримки сім’ї, дітей та молоді
 
   1.1. Політика підтримки сім’ї, дітей та молоді
 
231. Основні проблеми:
 
   Основні проблеми:
 
232. Не завершено реформування системи соціальних послуг для сімей, дітей та молоді, не створено умови для надання адресних та якісних соціальних послуг безпосередньо за місцем проживання.
 
   Не завершено реформування системи соціальних послуг для сімей, дітей та молоді, не створено умови для надання адресних та якісних соціальних послуг безпосередньо за місцем проживання.
 
233. Незавершено формування правових, організаційних та фінансових умов для забезпечення ефективного функціонування цілісної системи захисту прав дитини.
 
   Незавершено формування правових, організаційних та фінансових умов для забезпечення ефективного функціонування цілісної системи захисту прав дитини.
 
234. Недосконалий механізм надання якісних послуг з оздоровлення та відпочинку; неналежне функціонування стаціонарних дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, відсутність новозбудованих закладів та інформаційного забезпечення їх діяльності, відсутність доступного та ефективного ринку послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, недосконалість системи підготовки та підбору спеціалістів для роботи у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.
 
   Недосконалий механізм надання якісних послуг з оздоровлення та відпочинку; неналежне функціонування стаціонарних дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, відсутність новозбудованих закладів та інформаційного забезпечення їх діяльності, відсутність доступного та ефективного ринку послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, недосконалість системи підготовки та підбору спеціалістів для роботи у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.
 
235. На сучасному етапі наявні проблеми зайнятості, криза моральності та толерантності, прояви ксенофобії, поширення наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління та наслідки, які їх супроводжують: злочинність, ВІЛ/СНІД, соціально небезпечні хвороби тощо у молодіжному середовищі.
 
   На сучасному етапі наявні проблеми зайнятості, криза моральності та толерантності, прояви ксенофобії, поширення наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління та наслідки, які їх супроводжують: злочинність, ВІЛ/СНІД, соціально небезпечні хвороби тощо у молодіжному середовищі.
 
236. Основні завдання:
 
   Основні завдання:
 
237. Забезпечення правових, економічних та соціальних умов для функціонування і зміцнення сім’ї, формування відповідального ставлення батьків до виховання дітей.
 
   Забезпечення правових, економічних та соціальних умов для функціонування і зміцнення сім’ї, формування відповідального ставлення батьків до виховання дітей.
 
238. Забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків в усіх сферах суспільного життя, протидія насильству за ознакою статі та торгівлі людьми.
 
   Забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків в усіх сферах суспільного життя, протидія насильству за ознакою статі та торгівлі людьми.
 
239. Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення; реформування сфери надання соціальних послуг і забезпечення соціального захисту населення.
 
   Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення; реформування сфери надання соціальних послуг і забезпечення соціального захисту населення.
 
240. Реалізація права дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання в сімейному оточенні, активізація національного усиновлення, запобігання бездоглядності та безпритульності серед дітей, реформування інтернатних закладів.
 
   Реалізація права дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання в сімейному оточенні, активізація національного усиновлення, запобігання бездоглядності та безпритульності серед дітей, реформування інтернатних закладів.
 
241. Забезпечення дієвого контролю за підготовкою та проведенням літнього оздоровлення та відпочинку дітей, підвищення рівня виховного процесу та якості надання оздоровчих послуг дитячими закладами оздоровлення та відпочинку.
 
   Забезпечення дієвого контролю за підготовкою та проведенням літнього оздоровлення та відпочинку дітей, підвищення рівня виховного процесу та якості надання оздоровчих послуг дитячими закладами оздоровлення та відпочинку.
 
242. Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді.
 
   Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді.
 
243. Пропаганда та формування здорового способу життя.
 
   Пропаганда та формування здорового способу життя.
 
244. Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей.
 
-57- Симоненко П.М.
У Розділі 1. Соціальна політика
Визначити в якості першочергового завдання державної політики подолання бідності та підвищення якості життя громадян, гарантоване фінансування соціальних статей бюджету.
Передбачити надання професійним спілкам права законодавчої ініціативи. Законодавчо забезпечити повноваження профспілок і трудових колективів у питаннях розподілу прибутку підприємств, здійсненні інвестиційної політики підприємств і політики оплати праці.
Законодавчо забезпечити підвищення трудових доходів громадян, а також поступове збільшення частки зарплати в структурі собівартості продукції.
Встановити розмір мінімальної зарплати, пенсії, допомоги з догляду за дитиною на рівні не нижче реального прожиткового мінімуму. Забезпечити щоквартальну індексацію соціальних виплат.
Встановити розмір заробітної плати медичних працівників і вчителів на рівні середньої заробітної плати в промисловості. Надати медичним працівникам і працівникам освіти пільги, передбачені для державних службовців.
Забезпечити державний контроль над тарифною політикою органів місцевого самоврядування. Витрати населення на утримання житла не повинні перевищувати 15% від доходів сім'ї.
Забезпечити якісні медичні послуги в державних медичних закладах на безоплатній основі незалежно від місця проживання громадян.
Нормативно обмежити максимальний рівень цін (торгівельних надбавок) на товари першої необхідності, ліки та медикаменти.
Встановити державний контроль над імпортом лікарських препаратів, не допустити їх дефіциту. Розробити та реалізувати державну програму по забезпеченню виробництва в Україні найбільш запитуваних населенням ліків.
Розробити та реалізувати комплексну програму "Соціальне житло", мета якої - забезпечення малозабезпечених громадян соціальним житлом на правах довгострокової оренди. Програмою передбачити на 2010 і подальші роки виділення коштів на будівництво доступного житла обсягом не менше 0,5% від ВВП, за умови сплати державою 30% вартості житла, а 70% - громадянами за пільговими кредитами строком на 20 років.
 
Враховано частково редакційно в розділах Програми, зокрема: 1.6.1, 2.1.6, 2.2 та інших  Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей.
 
245. 1.1.1 Забезпечення правових, економічних та соціальних умов для функціонування і зміцнення сім’ї, формування відповідального ставлення батьків до виховання дітей.
 
   1.1.1 Забезпечення правових, економічних та соціальних умов для функціонування і зміцнення сім’ї, формування відповідального ставлення батьків до виховання дітей.
 
246. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
247. Зміцнення повної сім'ї з дітьми, формування позитивного ставлення до родини з двома та більше дітьми; зменшення кількості дітей, народжених у незареєстрованому шлюбі.
 
   Зміцнення повної сім'ї з дітьми, формування позитивного ставлення до родини з двома та більше дітьми; зменшення кількості дітей, народжених у незареєстрованому шлюбі.
 
248. Збільшення кількості сімей, які подолали складні життєві обставини та мають змогу функціонувати за допомогою власного потенціалу.
 
   Збільшення кількості сімей, які подолали складні життєві обставини та мають змогу функціонувати за допомогою власного потенціалу.
 
249. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
250. Реалізація Державної програми підтримки сімї’ї
Державна програма підтримки сім’ї
протягом року
Мінсім’ямолодьспорт
 
   Реалізація Державної програми підтримки сімї’ї
Державна програма підтримки сім’ї
протягом року
Мінсім’ямолодьспорт
 
251. Розроблення проекту Указу Президента України
Указ Президента України "Про внесення змін до Указу Президента України від 19.02.2003 № 138 "Про Порядок представлення до нагородження осіб "Мати-героїня" та вручення їм державних нагород"
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
-58- Павловський А.М.
Підпункт 1.1.1 Забезпечення правових, економічних та соціальних умов для функціонування і зміцнення сім’ї, формування відповідального ставлення батьків до виховання дітей доповнити такими заходами:
Розроблення проекту Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" (щодо державної допомоги на виховання дитини з трирічного віку) – ІІІ квартал - Мінсім’ямолодьспорт;
Розроблення проекту Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" (щодо виплат при народженні дитини) – ІІІ квартал_ - Мінсім’ямолодьспорт.
Розроблення проекту Закону України "Про державну допомогу малозабезпеченим сім’ям" (щодо допомоги на рівні прожиткового мінімуму) - ІІІ квартал_ - Мінсім’ямолодьспорт;
Розроблення комплексу проектів законів України:
про внесення змін до розділу ІV Сімейного кодексу України (щодо усиновлення іноземцями дітей, які виховуються в сім’ях громадян України, та дітей-громадян України, які проживають за межами України) - протягом року - Мінсім’ямолодьспорт;
про внесення змін до статті 219 Сімейного кодексу України (щодо усиновлення дітей, залишених у пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я) - протягом року - Мінсім’ямолодьспорт;
про внесення змін до статті 211 Сімейного кодексу України (щодо зняття вікового обмеження для усиновлювачів у разі усиновлення дитини родичами, одним із подружжя матері (батька) дитини та усиновлення братів і сестер) - протягом року - Мінсім’ямолодьспорт;
Розроблення комплексу проектів постанов Кабінету Міністрів України:
про внесення зміни до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 щодо удосконалення захисту дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах – жовтень - Мінсім’ямолодьспорт;
про внесення зміни до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 905 – жовтень - Мінсім’ямолодьспорт; – жовтень - Мінсім’ямолодьспорт;
Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку призначення та виплати державної допомоги сім’ям з дітьми (щодо спрощення порядку надання допомоги при народженні дитини громадянам України, у яких під час тимчасового перебування за кордоном народилися діти) – грудень - Мінсім’ямолодьспорт;
Розроблення проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу і прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною" - протягом року - Мінсім’ямолодьспорт;
 
Враховано редакційно   Розроблення проекту Указу Президента України
Указ Президента України про внесення змін до Указу Президента України від 19.02.2003 № 138 "Про Порядок представлення до нагородження осіб "Мати-героїня" та вручення їм державних нагород"
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
Розроблення проекту Закону України
Закон України про державну допомогу сім’ям з дітьми (щодо виплат при народженні дитини)
ІІІ квартал
Мінпраці
Розроблення проекту Закону України
Закон України про державну допомогу малозабезпеченим сім’ям (щодо допомоги на рівні прожиткового мінімуму)
ІІІ квартал
Мінпраці
Розроблення комплексу проектів законів України:
про внесення змін до розділу ІV Сімейного кодексу України (щодо усиновлення іноземцями дітей, які виховуються в сім’ях громадян України, та дітей-громадян України, які проживають за межами України);
про внесення змін до статті 219 Сімейного кодексу України (щодо усиновлення дітей, залишених у пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я);
про внесення змін до статті 211 Сімейного кодексу України (щодо зняття вікового обмеження для усиновлювачів у разі усиновлення дитини родичами, одним із подружжя матері (батька) дитини та усиновлення братів і сестер)
протягом року
Мінсім’ямолодьспорт
Розроблення комплексу проектів постанов Кабінету Міністрів України
про внесення зміни до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 щодо удосконалення захисту дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах;
про внесення зміни до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 905;
жовтень
Мінсім’ямолодьспорт
Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
про внесення змін до Порядку призначення та виплати державної допомоги сім’ям з дітьми (щодо спрощення порядку надання допомоги при народженні дитини громадянам України, у яких під час тимчасового перебування за кордоном народилися діти)
грудень
Мінпраці
Розроблення проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України
щодо затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу і прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною"
протягом року
Мінсім’ямолодьспорт
 
252. 1.1.2 Забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків в усіх сферах суспільного життя, протидія насильству за ознакою статі та торгівлі людьми.
 
   1.1.2 Забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків в усіх сферах суспільного життя, протидія насильству за ознакою статі та торгівлі людьми.
 
253. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
254. Зменшення кількості випадків насильства в сім’ї.
 
   Зменшення кількості випадків насильства в сім’ї.
 
255. Зменшення випадків дискримінації за ознакою статі.
 
   Зменшення випадків дискримінації за ознакою статі.
 
256. Зменшення кількості потерпілих від торгівлі людьми.
 
-59- Томенко М.В.
У підпункті 1.1.2 Забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків в усіх сферах суспільного життя, протидія насильству за ознакою статі та торгівлі людьми. Цілі та очікувані результати доповнити абзацом такого змісту:
"Виявлення та боротьба з будь-якими проявами дискримінації жінок на ринку праці".
 
Враховано   Зменшення кількості потерпілих від торгівлі людьми.
Виявлення та боротьба з будь-якими проявами дискримінації жінок на ринку праці.
 
257. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
258. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про протидію торгівлі людьми"
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України про протидію торгівлі людьми
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
259. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про попередження насильства у сім'ї".
липень
Мінсім’ямолодьспорт
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до Закону України "Про попередження насильства у сім'ї"
липень
Мінсім’ямолодьспорт
 
260. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів Національної кампанії "Стоп насильству!" на 2010 – 2015 роки"
липень
Мінсім’ямолодьспорт
 
   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів Національної кампанії "Стоп насильству!" на 2010 – 2015 роки
липень
Мінсім’ямолодьспорт
 
261. 1.1.3 Підвищення ефективності державної підтримки сім’ї, дітей та молоді; реформування сфери надання соціальних послуг і забезпечення соціального захисту населення.
 
   1.1.3 Підвищення ефективності державної підтримки сім’ї, дітей та молоді; реформування сфери надання соціальних послуг і забезпечення соціального захисту населення.
 
262. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
263. Загальне збільшення кількості отримувачів соціальних послуг за місцем проживання на 5 відсотків.
 
   Загальне збільшення кількості отримувачів соціальних послуг за місцем проживання на 5 відсотків.
 
264. Забезпечення якості та доступності соціальних послуг: через раннє виявлення, облік, соціальний супровід сімей, дітей, молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах; мобілізація місцевих громад на вирішення проблем дітей, сімей та молоді.
 
   Забезпечення якості та доступності соціальних послуг: через раннє виявлення, облік, соціальний супровід сімей, дітей, молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах; мобілізація місцевих громад на вирішення проблем дітей, сімей та молоді.
 
265. Впровадження оцінки потреб не менше 90 відсотків центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з різними категоріями отримувачів соціальних послуг.
 
-60- Томенко М.В.
У підпункті 1.1.3 Підвищення ефективності державної підтримки сім’ї, дітей та молоді; реформування сфери надання соціальних послуг і забезпечення соціального захисту населення.
Цілі та очікувані результати доповнити новим абзацом такого змісту:
"Всебічне сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва, в тому числі в сільській місцевості".
 
Враховано   Впровадження оцінки потреб не менше 90 відсотків центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з різними категоріями отримувачів соціальних послуг.
Всебічне сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва, в тому числі в сільській місцевості.
 
266. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
267. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо удосконалення нормативно-правової бази стосовно розширення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері організації та здійснення соціальної роботи.
жовтень
Мінсім’ямолодьспорт, Держсоцслужба
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо удосконалення нормативно-правової бази стосовно розширення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері організації та здійснення соціальної роботи
жовтень
Мінсім’ямолодьспорт, Держсоцслужба
 
268. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" стосовно удосконалення механізму фінансування центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, закладів соціального обслуговування
вересень
Мінсім’ямолодьспорт, Держсоцслужба
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до Бюджетного кодексу України стосовно удосконалення механізму фінансування центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, закладів соціального обслуговування
вересень
Мінсім’ямолодьспорт, Держсоцслужба
 
269. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про деякі питання здійснення соціальної роботи з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах" стосовно забезпечення впровадження механізму взаємодії суб’єктів здійснення соціальної роботи з сім’ями, які перебувають в складних життєвих обставинах
листопад
Мінсім’ямолодьспорт, Держсоцслужба
 
-61- Семерак О.М.
Підпункт 1.1.3. Підвищення ефективності державної підтримки сім’ї, дітей та молоді; реформування сфери надання соціальних послуг і забезпечення соціального захисту населення пункту 1.1. Частини ІІІ доповнити таблицю наступною графою:
Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" стосовно удосконалення механізму фінансування центрів соціально-психологічної реабілітації (стаття 89 та 90 Бюджетного кодексу України) – травень - Мінсім’ямолодьспорт, Держсоцслужба.
 
Враховано редакційно   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про деякі питання здійснення соціальної роботи з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах стосовно забезпечення впровадження механізму взаємодії суб’єктів здійснення соціальної роботи з сім’ями, які перебувають в складних життєвих обставинах
листопад
Мінсім’ямолодьспорт, Держсоцслужба
Розроблення проекту Закону України
Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України стосовно удосконалення механізму фінансування центрів соціально-психологічної реабілітації (стаття 89 та 90 Бюджетного кодексу України)
жовтень
Мінсім’ямолодьспор
 
270. 1.1.4. Реалізація права дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання в сімейному оточенні, активізація національного усиновлення, запобігання бездоглядності та безпритульності серед дітей, реформування інтернатних закладів.
 
   1.1.4. Реалізація права дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання в сімейному оточенні, активізація національного усиновлення, запобігання бездоглядності та безпритульності серед дітей, реформування інтернатних закладів.
 
271. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
272. Збільшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сім’ї громадян України, шляхом:
 
   Збільшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сім’ї громадян України, шляхом:
 
273. - передачі 12 тис. дітей під опіку, піклування;
 
   – передачі 12 тис. дітей під опіку, піклування;
 
274. - влаштування до 2 тис. дітей до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.
 
   – влаштування до 2 тис. дітей до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.
 
275. Зменшення на 15 відсотків кількості безпритульних дітей, які перебувають у притулках для дітей.
 
   Зменшення на 15 відсотків кількості безпритульних дітей, які перебувають у притулках для дітей.
 
276. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
277. Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми
"Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року"
червень
Мінсім’ямолодьспорт
інші центральні органи виконавчої влади
 
   Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
Розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми
"Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року
червень
Мінсім’ямолодьспорт,
інші центральні органи виконавчої влади
 
278. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо усиновлення дітей" стосовно розширення можливостей усиновлення дітей усиновлювачами, які перебувають у родинних стосунках, забезпечення права дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання в сім'ї, розширення вікової межі між усиновлювачами та усиновленими дітьми, які є братами або сестрами
вересень
Мінсім’ямоодьспорт
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо усиновлення дітей стосовно розширення можливостей усиновлення дітей усиновлювачами, які перебувають у родинних стосунках, забезпечення права дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання в сім'ї, розширення вікової межі між усиновлювачами та усиновленими дітьми, які є братами або сестрами
вересень
Мінсім’ямоодьспорт
 
279. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини" щодо врегулювання розбіжностей у положеннях порядку, які виникають в процесі практичної реалізації в частині призначення опіки, піклування тощо
вересень
Мінсім’ямолодьспорт
 
   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін до порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини щодо врегулювання розбіжностей у положеннях порядку, які виникають в процесі практичної реалізації в частині призначення опіки, піклування тощо
вересень
Мінсім’ямолодьспорт
 
280. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей" стосовно врегулювання розбіжностей у положеннях порядку, які виникають в процесі практичної реалізації в частині призначення опіки, піклування тощо.
листопад
Мінсім’ямолодьспорт
 
   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей стосовно врегулювання розбіжностей у положеннях порядку, які виникають в процесі практичної реалізації в частині призначення опіки, піклування тощо.
листопад
Мінсім’ямолодьспорт
 
281. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про заклад нового типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" стосовно формування нормативно-правової бази щодо функціонування закладів нового типу в контексті реалізації Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
-62- Семерак О.М.
Підпункт 1.1.4. Реалізація права дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання в сімейному оточенні, активізація національного усиновлення, запобігання бездоглядності та безпритульності серед дітей, реформування інтернатних закладів пункту 1.1. Частини ІІІ доповнити таблицю наступною графою:
Приєднання до міждержавних угод -Підписання та ратифікація міжнародної угоди щодо гармонізації з міжнародними нормами процедур усиновлення та захисту прав усиновлених дітей – травень - Мінсім’ямолодьспорт
 
Відхилено   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Положення про заклад нового типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування стосовно формування нормативно-правової бази щодо функціонування закладів нового типу в контексті реалізації Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
282. 1.1.5 Забезпечення дієвого контролю за підготовкою та проведенням літнього оздоровлення та відпочинку дітей влітку; підвищення рівня виховного процесу та якості надання оздоровчих послуг дитячими закладами оздоровлення та відпочинку.
 
   1.1.5 Забезпечення дієвого контролю за підготовкою та проведенням літнього оздоровлення та відпочинку дітей влітку; підвищення рівня виховного процесу та якості надання оздоровчих послуг дитячими закладами оздоровлення та відпочинку.
 
283. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
284. Показник оздоровлення дітей шкільного віку близько 50 відсотків від загальної кількості дітей шкільного віку в Україні.
 
   Показник оздоровлення дітей шкільного віку близько 50 відсотків від загальної кількості дітей шкільного віку в Україні.
 
285. Забезпечення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку кадрами відповідного фаху.
 
-63- Підпункт 1.1.5. доповнити новими абзацами такого змісту:
здійснення заходів щодо відновлення та забезпечення збереження існуючої мережі дитячих оздоровчих закладів, недопущення їх перепрофілювання;
запровадження механізму економічного стимулювання підприємств, організацій, установ, незалежно від форм власності, які мають на балансі дитячі оздоровчі заклади і організовують оздоровлення та відпочинок дітей.
 
Враховано в заходах  Забезпечення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку кадрами відповідного фаху.
 
286. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
287. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо оздоровлення та відпочинку дітей
ІІ квартал
Мінсім’ямолодьспорт,МОЗ, МОН, Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо оздоровлення та відпочинку дітей
ІІ квартал
Мінсім’ямолодьспорт, МОЗ, МОН, Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст
 
288. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" у зв’язку з атестацією дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
ІІ квартал
Мінсім’ямолодьспорт,
МОЗ, МОН, Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" у зв’язку з атестацією дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
ІІ квартал
Мінсім’ямолодьспорт,
МОЗ, МОН, Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст
 
289. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 426 "Про затвердження Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій"
ІІ квартал
Мінсім’ямолодьспорт
МОЗ, МОН, Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст
 
   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 426 "Про затвердження Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій"
ІІ квартал
Мінсім’ямолодьспорт,
МОЗ, МОН, Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст
 
290. Удосконалення порядку направлення дітей до державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" та Український дитячий центр "Молода гвардія"
Наказ Мінсім’ямолодьспорту щодо порядку направлення дітей на оздоровлення до державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" та Український дитячий центр "Молода гвардія"
грудень
Мінсім'ямолодьспорт,
 
   Удосконалення порядку направлення дітей до державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" та Український дитячий центр "Молода гвардія"
Наказ Мінсім’ямолодьспорту щодо порядку направлення дітей на оздоровлення до державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" та Український дитячий центр "Молода гвардія"
грудень
Мінсім'ямолодьспорт
 
291. Розроблення Порядку підготовки до роботи у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку педагогічних та медичних працівників
Спільний наказ Мінсім’ямолодьспорту, МОН, МОЗ щодо порядку підготовки до роботи у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку педагогічних та медичних працівників
квітень
Мінсім’ямолодьспорт,
МОН, МОЗ
 
-64- У підпункті 1.1.5 передбачити в таблиці:
Розроблення проекту Загальнодержавної програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2010-2015 роки.
 
Враховано   Розроблення Порядку підготовки до роботи у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку педагогічних та медичних працівників
Спільний наказ Мінсім’ямолодьспорту, МОН, МОЗ щодо порядку підготовки до роботи у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку педагогічних та медичних працівників
квітень
Мінсім’ямолодьспорт,
МОН, МОЗ
Розроблення проекту програми
Загальнодержавна програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2010-2015 роки.
ІІІ квартал
Мінсім’ямолодьспорт
 
292. 1.1.6 Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді.
 
   1.1.6 Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді.
 
293. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
294. Збільшення залучення молоді до здійснення заходів щодо профорієнтації, підприємницької діяльності та роботи в молодіжних трудових загонах.
 
   Збільшення залучення молоді до здійснення заходів щодо профорієнтації, підприємницької діяльності та роботи в молодіжних трудових загонах.
 
295. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
296. Забезпечення державної підтримки діяльності молодіжних трудових загонів
Наказ Мінсім’ямолодьспорту "Про затвердження галузевої програми розвитку та підтримки діяльності молодіжних трудових загонів"
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
   Забезпечення державної підтримки діяльності молодіжних трудових загонів
Наказ Мінсім’ямолодьспорту про затвердження галузевої програми розвитку та підтримки діяльності молодіжних трудових загонів
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
297. Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на вирішення питань зайнятості та підтримку підприємницьких ініціатив молоді
Державна цільова соціальна програма "Молодь України"
грудень
Мінсім’ямолодьспорт, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
 
   Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на вирішення питань зайнятості та підтримку підприємницьких ініціатив молоді
Державна цільова соціальна програма "Молодь України"
грудень
Мінсім’ямолодьспорт, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
 
298. Забезпечення функціонування та подальшого розвитку мережі молодіжних центрів праці
Державна цільова соціальна програма "Молодь України"
грудень
Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
 
   Забезпечення функціонування та подальшого розвитку мережі молодіжних центрів праці
Державна цільова соціальна програма "Молодь України"
грудень
Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
 
299. 1.1.7 Пропаганда та формування здорового способу життя.
 
   1.1.7 Пропаганда та формування здорового способу життя.
 
300. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
301. Збільшення кількості молоді, залученої до здорового способу життя.
 
-65- Томенко М.В.
Цілі та очікувані результати у підпункті 1.1.7 Пропаганда та формування здорового способу життя доповнити новим абзацом такого змісту:
"Активна просвітницька робота та суворий контроль за виконанням встановлених Законом обмежень щодо споживання та обігу пива, слабоалкогольних, алкогольних, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".
 
Враховано редакційно в розділі  Збільшення кількості молоді, залученої до здорового способу життя.
 
302. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
303. Проведення інформаційно-просвітницької кампанії, спрямованої на пропаганду та формування здорового способу життя
Державна цільова соціальна програма "Молодь України"
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
   Проведення інформаційно-просвітницької кампанії, спрямованої на пропаганду та формування здорового способу життя
Державна цільова соціальна програма "Молодь України"
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
304. Здійснення заходів щодо профілактики та попередження соціально-небезпечних хвороб і негативних явищ серед дітей та молоді
Наказ Мінсім’ямолодьспорту "Про затвердження галузевої інформаційно-просвітницької програми профілактики та попередження соціально-небезпечних хвороб і негативних явищ серед дітей та молоді"
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
   Здійснення заходів щодо профілактики та попередження соціально-небезпечних хвороб і негативних явищ серед дітей та молоді
Наказ Мінсім’ямолодьспорту "Про затвердження галузевої інформаційно-просвітницької програми профілактики та попередження соціально-небезпечних хвороб і негативних явищ серед дітей та молоді"
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
305. 1.1.8 Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей.
 
   1.1.8 Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей.
 
306. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
307. Підвищення рівня громадської активності та патріотичної свідомості молоді.
 
   Підвищення рівня громадської активності та патріотичної свідомості молоді.
 
308. Збільшення чисельності молоді, що бере участь у діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій.
 
   Збільшення чисельності молоді, що бере участь у діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій.
 
309. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
310. Забезпечення діяльності Всеукраїнського центру патріотичного виховання молоді
Наказ Мінсім’ямолодьспорту "Про Всеукраїнський центр патріотичного виховання молоді"
листопад
Мінсім’ямолодспорт
 
-66- Семерак О.М.
У підпункті 1.1.8. Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей пункту 1.1. перший рядок заходів викласти у такій редакції:
Забезпечення діяльності Всеукраїнського центру патріотичного виховання молоді - Наказ Мінсім’ямолодьспорту "Про Всеукраїнський центр національно-патріотичного виховання молоді" – листопад - Мінсім’ямолодспорт
 
Відхилено (назва визначена постановою КМУ)  Забезпечення діяльності Всеукраїнського центру патріотичного виховання молоді
Наказ Мінсім’ямолодьспорту "Про Всеукраїнський центр патріотичного виховання молоді"
листопад
Мінсім’ямолодспорт
 
311. Забезпечення діяльності підліткових клубів за місцем проживання дітей та молоді.
Наказ Мінсім’ямолодьспорту "Про затвердження Типового положення про підліткові клуби"
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
   Забезпечення діяльності підліткових клубів за місцем проживання дітей та молоді.
Наказ Мінсім’ямолодьспорту "Про затвердження Типового положення про підліткові клуби"
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
312. Створення у м. Києві Будинку молоді України
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про створення Будинку молоді України"
грудень
Мінсім’ямолодьспорт,
ФДМ, Мін’юст, Київська міська держадміністрація
 
   Створення у м. Києві Будинку молоді України
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про створення Будинку молоді України"
грудень
Мінсім’ямолодьспорт,
ФДМ, Мін’юст, Київська міська держадміністрація
 
313. Забезпечення державної підтримки всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських організацій
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про молодіжні та дитячі громадські організації"
листопад
Мінсім’ямолодьспорт, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст
 
   Забезпечення державної підтримки всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських організацій
Закон України про внесення змін до Закону України "Про молодіжні та дитячі громадські організації"
листопад
Мінсім’ямолодьспорт, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст
 
314. 1.2. Грошові доходи населення та заробітна плата
 
   1.2. Грошові доходи населення та заробітна плата
 
315. Основні проблеми:
 
   Основні проблеми:
 
316. Зниження реальних доходів населення.
 
   Зниження реальних доходів населення.
 
317. Відставання України від розвинених країн за рівнем оплати праці.
 
   Відставання України від розвинених країн за рівнем оплати праці.
 
318. Бідність серед працюючого населення.
 
   Бідність серед працюючого населення.
 
319. Основні завдання
 
-67- Павловський А.М.
У пункті 1.2 Частини ІІІ розділ Основні завдання на початку доповнити новим абзацом такого змісту:
"Реформування системи первинного перерозподілу доходів в частині відновлення прогресивної шкали оподаткування та запровадження ряду податків на багатство"
 
Відхилено   Основні завдання
 
320. Підвищення реальних доходів населення та зниження кількості бідного населення, насамперед з числа працюючого населення.
 
   Підвищення реальних доходів населення та зниження кількості бідного населення, насамперед з числа працюючого населення.
 
321. Упорядкування умов оплати праці працівників бюджетної сфери.
 
   Упорядкування умов оплати праці працівників бюджетної сфери.
 
322. Підвищення заробітної плати на основі стійкого зростання економіки та продуктивності праці.
 
-68- Ляшко О.В.
У Частині ІІІ, пункт 1.2. текст
"Підвищення заробітної плати на основі стійкого зростання економіки та продуктивності праці"
замінити текстом:
"Підвищення заробітної плати на основі стійкого зростання економіки та продуктивності праці, а також за рахунок більш справедливого розподілу доходу між найманими працівниками і власниками на основі соціального партнерства, започаткування переходу не тільки до світових цін, а і до світових зарплат";
 
Відхилено   Підвищення заробітної плати на основі стійкого зростання економіки та продуктивності праці.
 
323. 1.2.1. Підвищення реальних доходів населення та зниження кількості бідного населення.
 
   1.2.1. Підвищення реальних доходів населення та зниження кількості бідного населення.
 
324. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
325. Зростання розміру прожиткового мінімуму на 25 відсотків.
 
   Зростання розміру прожиткового мінімуму на 25 відсотків.
 
326. Захист грошових доходів населення від інфляції.
 
   Захист грошових доходів населення від інфляції.
 
327. Встановлення мінімальної заробітної плати у розмірі не нижче прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
 
-69- Доповнити підпункт 1.2.1 "Підвищення реальних доходів населення та зниження кількості бідного населення " абзацами такого змісту:
Застосовувати базовий державний соціальний стандарт – "прожитковий мінімум" відповідно до статті 46 Конституції України" та Закону України "Про прожитковий мінімум";
Оновити набори продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг на основі, яких визначається прожитковий мінімум, відповідно до сучасного розвитку країни з наближенням до європейських стандартів якості та рівня життя;
Переглянути набори продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг для основних соціальних і демографічних груп населення відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум".
 
Враховано частково   Встановлення мінімальної заробітної плати у розмірі не нижче прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Переглянути набори продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг для основних соціальних і демографічних груп населення відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум".
 
    -70- Павловський А.М.
Підпункт 1.2.1 Підвищення реальних доходів населення та зниження кількості бідного населення Цілі та очікувані результати доповнити абзацом такого змісту:
"Встановлення ставки робітника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у розмірі не нижче мінімальної заробітної плати".
 
Відхилено    
    -71- Королевська Н.Ю.
Соболєв С.В.
Доповнити проект заходом по зменшенню рівня інфляції.
Пропонується додатковий захід для утримання рівня інфляції у запланованих розмірах: застосування стратегії інфляційного таргетування. Етапами переходу до таргетування інфляції є: домовленість поміж урядом та НБУ про те, що цінова стабільність є головним пріоритетом монетарної політики; державна підтримка досягнення інфляційної цілі (не експансійна);
дотримання незалежності НБУ; забезпечення прозорості НБУ (ефективна система комунікацій); покращення даних (зокрема вимірювання інфляції); посилення пруденційного нагляду і регулювання банківської системи; розвиток і вивчення дії трансмісійного механізму (запровадження короткострокової процентної ставки як головного інструменту; розвиток внутрішнього ринку цінних паперів; створення системи аналізу і прогнозування).
На першому етапі більш важливо встановити економічно обґрунтований рівень інфляції як середньострокової цілі та досягати її. Перехід до низьких цільових показників інфляції буде проходити поступово протягом перехідного періоду. Монетарна політика Національного банку не повинна бути стимулюючою у разі гальмування економіки у наслідок шоків пропозиції, зокрема підвищення цін на газ. Уряд може проголосити ціль та опікуватися за зміни у "небазовій" інфляції (прозора та обґрунтована траєкторія зміни цін, які регулюються).
 
Відхилено    
328. Захід
Документ
Термін подання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін подання
Виконавці
 
329. Розроблення проекту Загальнодержавної програми подолання та запобігання бідності в Україні на 2010-2015 роки
Закон України "Про затвердження Загальнодержавної програми подолання та запобігання бідності в Україні на 2010-2015 роки"
травень
Мінпраці,
центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук
 
   Розроблення проекту Загальнодержавної програми подолання та запобігання бідності в Україні на 2010-2015 роки
Загальнодержавна програма подолання та запобігання бідності в Україні на 2010-2015 роки
травень
Мінпраці,
центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук
 
330. Ліквідація заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах державної форми власності та активізація дій щодо ліквідації такої заборгованості на підприємствах інших форм власності
Нормативно-правовий акт щодо затвердження заходів з питання погашення заборгованості із заробітної плати
травень
Мінпраці, інші заінтересовані органи виконавчої влади
 
-72- У підпункті 1.2.1 доповнити таблицю абзацами такого змісту:
"забезпечити підготовку та сприяти прийняттю законопроекту про Концепцію реформування оплати праці – Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, центральні органи виконавчої влади, сторони соціального діалогу – протягом року;
забезпечити підготовку та сприяти прийняттю законопроекту про створення в Україні гарантійного Фонду для забезпечення захисту грошових вимог працівників у разі банкрутства роботодавця - Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, центральні органи виконавчої влади, сторони соціального діалогу – протягом року;
підготувати до ратифікації третю частину Конвенції Міжнародної організації праці № 173 "Про захист працівників у разі неплатоспроможності роботодавця" - МЗС, Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки – протягом року."
внести зміни до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" з метою вилучення показника "рівень забезпечення прожиткового мінімуму" - Мінекономіки, Мінпраці, Мінфін – вересень".
розробити та внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення (щодо осучаснення та оновлення наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг на основі, яких визначається прожитковий мінімум) – Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мінохорони здоров’я, Мінжитлокомунгосп, Мінтранс, Мінкультури, Міносвіти – вересень";
внести зміни до Закону України "Про прожитковий мінімум" з метою закріплення зобов’язань за Кабінетом Міністрів України в обов’язковому порядку переглядати набори продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг для основних соціальних і демографічних груп населення не рідше одного разу на п’ять років - Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки – жовтень".
 
Враховано частково -редакційно  Ліквідація заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах державної форми власності та активізація дій щодо ліквідації такої заборгованості на підприємствах інших форм власності
Нормативно-правовий акт щодо затвердження заходів з питання погашення заборгованості із заробітної плати
травень
Мінпраці, інші заінтересовані органи виконавчої влади
Забезпечення захисту грошових вимог працівників у разі неплатоспроможності роботодавця
Закон України про створення в Україні гарантійного Фонду для забезпечення захисту грошових вимог працівників у разі банкрутства роботодавця
ІV квартал
Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, центральні органи виконавчої влади, сторони соціального діалогу
Закон України про ратифікацію третьої частини Конвенції Міжнародної організації праці № 173 "Про захист працівників у разі неплатоспроможності роботодавця"
ІV квартал
Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, центральні органи виконавчої влади, сторони соціального діалогу
Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" в частині поетапного наближення рівнів забезпечення прожиткового мінімуму для найменш незахищених верств населення до відповідних прожиткових мінімумів
ІІІ квартал
Мінпраці, Мінекономіки, Мінфін
Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення" (щодо осучаснення та оновлення наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг на основі, яких визначається прожитковий мінімум)
ІІІ квартал
Мінекономіки, Мінпраці, Мі Мінохорони здоров’я, Мінжитлокомунгосп, Мінтранс, Мінкультури, Міносвіти нфін, Держкомстат
Сприяння прийняттю Закону України
Трудовий кодекс
ІІІ квартал
Мінпраці
 
    -73- Павловський А.М.
У Підпункті 1.2.1 доповнити рядком такого змісту:
Розроблення проектів законів України щодо запровадження прогресивної шкали оподаткування;
Про встановлення податку на багатство – ІІІ квартал – Кабінет Міністрів України
 
Відхилено (Урядом внесено відповідний законопроект)   
    -74- Необхідно доповнити розділ 1. "Соціальна політика" додатковим пунктом щодо регулювання трудових відносин, передбачивши в ньому, зокрема, необхідність прийняття нового Трудового кодексу
 
Враховано    
331. 1.2.2. Упорядкування умов оплати праці працівників бюджетної сфери.
 
   1.2.2. Упорядкування умов оплати праці працівників бюджетної сфери.
 
332. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
333. Визначення розмірів посадових окладів працівникам бюджетної сфери залежно від їх кваліфікації, складності виконуваних робіт та умов праці.
 
   Визначення розмірів посадових окладів працівникам бюджетної сфери залежно від їх кваліфікації, складності виконуваних робіт та умов праці.
 
334. Упорядкування додаткових видів виплат.
 
-75- Доповнити підпункт 1.2.2 "Упорядкування умов оплати праці працівників бюджетної сфери" абзацом такого змісту:
Відновлення функціонування у повному обсязі Єдиної тарифної сітки в оплаті праці працівників окремих галузей бюджетної сфери і встановлення тарифної ставки (посадового окладу) працівників І розряду ЄТС на рівні, що перевищуватиме законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати.
 
Відхилено   Упорядкування додаткових видів виплат.
 
335. Захід
Документ
Термін подання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін подання
Виконавці
 
336. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери
протягом року
Мінпраці
Мінфін
Мінекономіки
 
   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери
протягом року
Мінпраці,
Мінфін,
Мінекономіки
 
337. 1.3. Зайнятість населення та ринок праці
 
   1.3. Зайнятість населення та ринок праці
 
338. Основні проблеми:
 
   Основні проблеми:
 
339. Недостатня економічна активність населення.
 
   Недостатня економічна активність населення.
 
340. Кількісно-якісний дисбаланс між попитом на робочу силу та її пропозицією.
 
-76- Ляшко О.В.
У Частині ІІІ, пункт 1.3. текст
"Кількісно-якісний дисбаланс між попитом на робочу силу та її пропозицією. Невідповідність якості робочої сили потребам сучасного виробництва."
замінити текстом:
"Відсутність оцінок напрямків структурних змін у зайнятості при модернізації економіки.
Відсутність цілеспрямованої підготовки робочої сили відповідно до структурних зрушень".
 
Відхилено   Кількісно-якісний дисбаланс між попитом на робочу силу та її пропозицією.
 
341. Невідповідність якості робочої сили потребам сучасного виробництва.
 
   Невідповідність якості робочої сили потребам сучасного виробництва.
 
342. Основні завдання
 
   Основні завдання
 
343. Розширення сфери застосування праці шляхом стимулювання збереження та створення робочих місць і на цій основі - зростання зайнятості населення. Сприяння переорієнтації ринку освітніх послуг на потреби ринку праці.
 
   Розширення сфери застосування праці шляхом стимулювання збереження та створення робочих місць і на цій основі – зростання зайнятості населення. Сприяння переорієнтації ринку освітніх послуг на потреби ринку праці.
 
344. Підвищення якості та конкурентоспроможності національної робочої сили.
 
   Підвищення якості та конкурентоспроможності національної робочої сили.
 
345. 1.3.1. Розширення сфери застосування праці шляхом стимулювання збереження та створення робочих місць і на цій основі - зростання зайнятості населення.
 
   1.3.1. Розширення сфери застосування праці шляхом стимулювання збереження та створення робочих місць і на цій основі – зростання зайнятості населення.
 
346. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
347. Рівень безробіття, визначений за методологією МОП, знизиться до 8, 1 відсотка.
 
-77- Королевська Н.Ю.
Соболєв С.В.
Норма програми: "1.3.1. Розширення сфери застосування праці шляхом стимулювання збереження та створення робочих місць і на цій основі – зростання зайнятості населення. Цілі та очікувані результати: Рівень безробіття, визначений за методологією МОП, знизиться до 8,1 відсотка".
Стан української економіки дозволяє сьогодні скоротити рівень безробіття до рівня 2008 року, тобто до показників в 6,4%. Для цього потрібно проводити активну роботу по створенню нових робочих місць, стимулювання розвитку промисловості та створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу.
 
Відхилено   Рівень безробіття, визначений за методологією МОП, знизиться до 8,1 відсотка.
 
348. Захід
Документ
Термін подання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін подання
Виконавці
 
349. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо надання допомоги по частковому безробіттю" щодо збереження трудового потенціалу підприємств (робочих місць) у випадках вимушеного тимчасового припинення виробництва внаслідок кризових явищ
ІІ квартал
Мінпраці за участю заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнських профспілок і профоб’єднань
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо надання допомоги по частковому безробіттю щодо збереження трудового потенціалу підприємств (робочих місць) у випадках вимушеного тимчасового припинення виробництва внаслідок кризових явищ
ІІ квартал
Мінпраці за участю заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади, за участю всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнських профспілок і профоб’єднань
 
350. Забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем
Закон України "Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з надання дотацїї роботодавцю"
ІІ квартал
Мінфін, Мінпраці, інші заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців і підприємців
 
-78- у підпункті 1.3.1. доповнити таблицю:
забезпечити підготовку та сприяти прийняттю законопроекту „Про Державну програму зайнятості населення на 2010-2012 роки" - Мінпраці, Мінекономіки - травень;
підготувати до ратифікації Конвенції Міжнародної організації праці № 88 про організацію служби зайнятості -червень;
підготувати до ратифікації Конвенції Міжнародної організації праці № 181 про приватні агентства зайнятості - МЗС, Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки – серпень;
 
Враховано частково редакційно  Забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем
Закон України про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з надання дотацїї роботодавцю
ІІ квартал
Мінфін, Мінпраці, інші заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців і підприємців
Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження основних напрямів проведення державної політики зайнятості на 2010-2012 роки
червень
Мінпраці, центральні органи виконавчої влади, сторони соціального діалогу
Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про зайнятість населення" (нова редакція)
ІV квартал
Мінпраці
Розроблення проекту Закону України
Закон України про професійний розвиток працівників
ІІІ квартал
Мінпраці
Розроблення державної цільової програми
Загальнодержавна цільова соціальна програма збереження і розвитку трудового потенціалу України на період до 2017 року
ІV квартал
Мінекономіки
 
    -79- Павловський А.М.
Підпункт 1.3.1. Розширення сфери застосування праці шляхом стимулювання збереження та створення робочих місць і на цій основі - зростання зайнятості населення доповнити такими заходами:
Розроблення нової редакції проекту Закону України про внесення змін до закону України "Про зайнятість населення" - протягом року – Мінпраці;
Сприяти прийняттю Закону України про професійний розвиток працівників - протягом року – Мінпраці;
Розроблення Загальнодержавної цільової соціальної програми збереження і розвитку трудового потенціалу України на період до 2017 року – протягом року- Мінекономіки, Мінпраці, Мінфін, МОЗ, МОН, Мінсім’ямолодьспорт
 
Враховано    
351. 1.3.2. Сприяння переорієнтації ринку освітніх послуг на потреби ринку праці
 
   1.3.2. Сприяння переорієнтації ринку освітніх послуг на потреби ринку праці
 
352. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
353. Рівень працевлаштування випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державні кошти, зросте до 70 відсотків.
 
   Рівень працевлаштування випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державні кошти, зросте до 70 відсотків.
 
354. Захід
Документ
Термін подання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін подання
Виконавці
 
355. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням"
вересень
МОН, Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, Мін’юст, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнських профспілок і профоб’єднань
 
   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Положення про працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням
вересень
МОН, Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, Мін’юст, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнських профспілок і профоб’єднань
 
356. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за рахунок бюджетних коштів"
липень
МОН, Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, Мін’юст, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнських профспілок і профоб’єднань
 
-80- у підпункті 1.3.2. доповнити таблицю:
забезпечити підготовку та сприяти прийняттю законопроекту „Про професійний розвиток працівників" - Міносвіти, Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки – березень.
 
Враховано в п.1.3.1  Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за рахунок бюджетних коштів
липень
МОН, Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, Мін’юст, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнських профспілок і профоб’єднань
 
357. 1.3.3. Підвищення якості та конкурентоспроможності національної робочої сили
 
   1.3.3. Підвищення якості та конкурентоспроможності національної робочої сили
 
358. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
359. Рівень охоплення підвищенням кваліфікації працівників зросте до 9, 5 відсотків загальної чисельності штатних працівників.
 
   Рівень охоплення підвищенням кваліфікації працівників зросте до 9,5 відсотків загальної чисельності штатних працівників.
 
360. Захід
Документ
Термін подання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін подання
Виконавці
 
361. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про професійний розвиток працівників"
червень
Мінпраці*
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України про професійний розвиток працівників
червень
Мінпраці*
 
362. Розроблення проекту Концепції неперервної освіти упродовж трудової діяльності
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції неперервної освіти упродовж трудової діяльності"
ІV квартал
МОН*, Мінпраці,
центральні органи виконавчої влади, в системі яких є вищі та професійно-технічні навчальні заклади, АПН України
 
   Розроблення проекту Концепції неперервної освіти упродовж трудової діяльності
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції неперервної освіти упродовж трудової діяльності"
ІV квартал
МОН*, Мінпраці,
центральні органи виконавчої влади, в системі яких є вищі та професійно-технічні навчальні заклади, АПН України
 
363. Розроблення проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми
Загальнодержавна цільова соціальна програма збереження і розвитку трудового потенціалу України на період до 2017 року
протягом року
Мінекономіки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
 
   Розроблення проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми
Загальнодержавна цільова соціальна програма збереження і розвитку трудового потенціалу України на період до 2017 року
протягом року
Мінекономіки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
 
364. * за участю всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнських профспілок і профоб’єднань
 
   * за участю всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнських профспілок і профоб’єднань
 
365. 1.4. Розвиток системи соціального страхування та пенсійна реформа
 
   1.4. Розвиток системи соціального страхування та пенсійна реформа
 
366. Основні проблеми:
 
   Основні проблеми:
 
367. Дублювання чотирма фондами соціального страхування низки функцій, пов’язаних із збором страхових внесків та здійсненням контролю за їх надходженням.
 
   Дублювання чотирма фондами соціального страхування низки функцій, пов’язаних із збором страхових внесків та здійсненням контролю за їх надходженням.
 
368. Невиконання планових надходжень до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.
 
   Невиконання планових надходжень до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.
 
369. Незбалансованість бюджету Пенсійного фонду України.
 
-81- У пункті 1.4 Розвиток системи соціального страхування та пенсійна реформа Основні проблеми: Доповнити частиною третьою:
Порушення принципів страхування в діяльності фондів загальнообов‘язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду України і як наслідок розбалансування їх бюджетів.
 
Враховано по суті  Незбалансованість бюджету Пенсійного фонду України.
 
    -82- Шевчук О.Б.
У підпункті 1.4 "Розвиток системи соціального страхування та пенсійна реформа":
Основні проблеми доповнити абзацами такого змісту:
"Порушення страхувальниками строків страхових виплат та виникнення значної заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Нераціональне використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, зокрема, одночасно з відсутністю можливості отримувати сім’ями, які мають двоє і більше дітей віком до трьох років, допомогу по тимчасовій непрацездатності по догляду за однією дитиною, у разі перебування матері з іншою дитиною в стаціонарі лікувального закладу, наявні зловживання при отриманні матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду".
 
Враховано по суті   
370. Основні завдання
 
   Основні завдання
 
371. Консолідація контрольних функцій щодо сплати внесків до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в Пенсійному фонді України, формування правових засад для запровадження єдиного соціального внеску з дотриманням принципу самоврядності та паритетності в системі соціального страхування.
 
   Консолідація контрольних функцій щодо сплати внесків до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в Пенсійному фонді України, формування правових засад для запровадження єдиного соціального внеску з дотриманням принципу самоврядності та паритетності в системі соціального страхування.
 
372. Забезпечення стабільного функціонування солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
 
-83- У пункті 1.4 Основні завдання доповнити частиною третьою:
Реформування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування та державного пенсійного страхування з дотриманням принципів самоврядності фондів як страхових фінансових установ.
 
Враховано по суті  Забезпечення стабільного функціонування солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
Вжиття заходів щодо стабілізації роботи фондів соціального страхування. Забезпечення погашення вугільними підприємствами заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Раціональне використання коштів фондів соціального страхування.
 
    -84- Шевчук О.Б.
У підпункті 1.4 "Розвиток системи соціального страхування та пенсійна реформа":
Основні завдання доповнити абзацом такого змісту:
"Вжиття заходів щодо стабілізації роботи фондів соціального страхування Забезпечення погашення вугільними підприємствами заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Раціональне використання кошти фондів соціального страхування.
Унеможливлення зловживань при отриманні матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
Приведення законодавства України у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування до міжнародних стандартів з питань соціального забезпечення.
 
Враховано частково    
373. 1.4.1. Консолідація контрольних функцій щодо сплати внесків до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в Пенсійному фонді України, формування правових засад для запровадження єдиного соціального внеску з дотриманням принципу самоврядності та паритетності в системі соціального страхування.
 
   1.4.1. Консолідація контрольних функцій щодо сплати внесків до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в Пенсійному фонді України, формування правових засад для запровадження єдиного соціального внеску з дотриманням принципу самоврядності та паритетності в системі соціального страхування.
 
374. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
375. Раціональне використання коштів, що спрямовуються на утримання адміністративного апарату фондів соціального страхування, відповідального за збір, облік та контроль за сплатою страхових внесків.
 
   Раціональне використання коштів, що спрямовуються на утримання адміністративного апарату фондів соціального страхування, відповідального за збір, облік та контроль за сплатою страхових внесків.
 
376. Мінімізація заборгованості із сплати страхових внесків.
 
-85- У пункті 1.4 Цілі та очікувані результати доповнити частиною третьою:
Перетворення фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду України у самоокупні, фінансово стабільні установи.
 
Враховано   Мінімізація заборгованості із сплати страхових внесків.
Перетворення фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду України у самоокупні, фінансово стабільні установи.
 
377. Захід
Документ
Термін подання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін подання
Виконавці
 
378. Розробка проекту Закону України
Закон України "Про упорядкування звітності та проведення перевірок страхувальників у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування"
ІІ квартал
Держком-підприємництво
Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, Пенсійний фонд України, фонди соціального страхування
 
-86- Яценко А.В.
У частині ІІІ "Пріоритети соціально-економічної політики на 2010 рік"
у таблиці підпункту 1.4.1. пункту 1.4 "Розвиток системи соціального страхування та пенсійна реформа" виключити текст такого змісту:
"Розробка проекту Закону України "Про упорядкування звітності та проведення перевірок страхувальників у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування" – ІІ квартал – Держкомпідприємництво, Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, Пенсійний фонд України, фонди соціального страхування
 
Враховано      
379. Розробка проекту Закону України
Закон України "Про збір та облік єдиного соціального внеску"
серпень
Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, Держком-підприємництво, Пенсійний фонд України, фонди соціального страхування
 
-87- Ляшко О.В.
У Частині ІІІ, підпункт 1.4.1. другий рядок таблиці викласти у наступній редакції:
"Сприяти прийняттю за прискореною процедурою - Закон України "Про збір та облік єдиного соціального внеску" – червень - Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, Держком-підприємництво, Пенсійний фонд України, фонди соціального страхування"
 
Відхилено   Розроблення проекту Закону України
Закон України про збір та облік єдиного соціального внеску
серпень
Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, Держкомпідприємництво, Пенсійний фонд України, фонди соціального страхування
Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до законів України у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування
ІІ квартал
Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, Пенсійний фонд України, фонди соціального страхування
Сприяння прийняттю Закону України
Закон України про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування (щодо посилення платіжної дисципліни стосовно сплати внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування)
ІІ квартал
Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, Держкомпідприємництво, Пенсійний фонд України, фонди соціального страхування.
 
    -88- У підпункті 1.4.1 доповнити таблицю частиною третьою:
"Внесення змін до законів України у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування" – Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, Пенсійний фонд України, фонди соціального страхування – ІІ квартал".
 
Враховано    
    -89- Шевчук О.Б.
У підпункті 1.4.1 Цілі та очікувані результати доповнити наступними заходами:
Розробка проекту Закону України Закон України "Про внесення змін до деяких законів України" (щодо надання допомоги та забезпечення дієвого контролю у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням) - ІІ квартал - Держком-підприємництво Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
Розробка проекту Закону України Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування" (щодо посилення платіжної дисципліни стосовно сплати внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування) - ІІ квартал - Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, Держкомпідприємництво, Пенсійний фонд України, фонди соціального страхування.
 
Враховано частково    
    -90- Павловський А.М.
У підпункті 1.4.1 Цілі та очікувані результати доповнити наступним заходом:
Розробка проектів законів України щодо запровадження єдиного соціального внеску – протягом року – Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, Держкомпідприємництво
 
Враховано по суті   
    -91- До розділу 1.4. "Розвиток системи соціального страхування та пенсійна реформа"
З метою здійснення пенсійної реформи, систематизації численних законодавчих актів з питань пенсійного забезпечення та удосконалення умов призначення пенсій громадянам України протягом 2010 року передбачити розробку Пенсійного кодексу України.
 
Враховано по суті в заходах п. 1.4.2   
380. 1.4.2. Забезпечення стабільного функціонування солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
 
-92- Павловський А.М.
Підпункт 1.4.2 пункту 1.4 Частини ІІІ викласти в такій редакції:
"1.4.2. Забезпечення стабільного функціонування солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, поетапне запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування, розвиток недержавного пенсійного забезпечення"
 
Враховано   1.4.2. Забезпечення стабільного функціонування солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, поетапне запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування, розвиток недержавного пенсійного забезпечення
 
381. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
382. Забезпечення стабільності функціонування пенсійної системи.
 
   Забезпечення стабільності функціонування пенсійної системи.
 
383. Підвищення мінімальної пенсії відповідно до Закону України "Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати"
 
-93- У підпункті 1.4.2. Забезпечення стабільного функціонування солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Цілі та очікувані результати:
Доповнити частиною третьою:
Ліквідація принципу "зрівнялівки" в пенсійному забезпеченні шляхом впровадження прозорих та справедливих принципів нарахування пенсій залежно від стажу роботи і заробітної плати.
 
Відхилено   Підвищення мінімальної пенсії відповідно до Закону України "Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати".
 
384. Захід
Документ
Термін подання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін подання
Виконавці
 
385. Розробка проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" щодо забезпечення
фінансової стабільності пенсійної системи
травень
Мінпраці, Мінекономіки, Мінфін,
Мін’юст,
Пенсійний фонд України
 
-94- Королевська Н.Ю.
Соболєв С.В.
Замість непопулярних, але назрілих реформ у сфері пенсійного забезпечення у пункті "1.4.2. Забезпечення стабільного функціонування солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування" (стор. 30) пропонується прийняття закону України "Про внесення змін у статтю 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", що повинне означати введення додаткового податкового навантаження. Це абсолютно неприйнятний шлях "латання дір" через "викачування" коштів у товаровиробників і бізнесу, що прямо суперечить проголошуваним принципам їхньої підтримки.
 
Відхилено   Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" щодо забезпечення
фінансової стабільності пенсійної системи
травень
Мінпраці, Мінекономіки, Мінфін,
Мін’юст,
Пенсійний фонд України
 
386. Розробка проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України про недержавне пенсійне забезпечення"
липень
Держфінпослуг
Мінпраці, Мінекономіки, Мінфін,
Мін'юст,
ДКЦПФР
 
-95- У заходах підпункту 1.4.2 Програми щодо розробки проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" слово "розробки" замінити на "супроводження" проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (реєстр. № 0882), прийнятий у першому читанні.
 
Враховано   Супроводження проекту Закону України
Закон України про внесення змін до Закону України про недержавне пенсійне забезпечення
липень
Держфінпослуг,
Мінпраці, Мінекономіки, Мінфін,
Мін'юст,
ДКЦПФР
 
387. Реалізація Концепції подальшого проведення пенсійної реформи
План заходів з реалізація Концепції подальшого проведення пенсійної реформи, які визначені на 2010 рік
протягом року
Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст, Пенсійний фонд України, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації
 
-96- З урахуванням важливості комплексного розвитку пенсійної системи України, пропонуємо додати до плану заходів підпункту 1.4.2 "Забезпечення стабільного функціонування солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування" супроводження проекту Закону України про запровадження накопичувальної системи загальнообов (язкового державного пенсійного страхування" (реєстр. № 0942).
 
Враховано   Реалізація Концепції подальшого проведення пенсійної реформи
План заходів з реалізація Концепції подальшого проведення пенсійної реформи, які визначені на 2010 рік
протягом року
Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст, Пенсійний фонд України, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації
Супроводження проекту Закону України
Закон України про запровадження накопичувальної системи загальнообов (язкового державного пенсійного страхування
ІІІ квартал
Мінпраці
 
    -97- Павловський А.М.
У підпункті 1.4.2 цілі та очікувані результати доповнити такими заходами:
Внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" в частині вдосконалення механізму перерахунку пенсії – протягом року - Мінпраці, Мінекономіки, Мінфін, Пенсійний фонд України;
Сприяти прийняттю Закону України про запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування – протягом року - Мінпраці, Мінфін, Мін’юст, Мінекономіки, Держфінпослуг, ДКЦПФР;
Сприяти прийняттю Закона України про внесення змін до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (щодо розвитку елементів недержавного пенсійного забезпечення) – протягом року - Держфінпослуг, Мінпраці, Мінфін, Мін’юст , Мінекономіки, ДКЦПФР.
 
Враховано в тексті   
388. 1.5. Соціальне забезпечення
 
   1.5. Соціальне забезпечення
 
389. Основні проблеми:
 
   Основні проблеми:
 
390. Надмірне розширення категорій громадян, які мають право на пільги за соціальною ознакою, що знецінює саму ідею надання пільг ветеранам війни та праці, ліквідаторам наслідків Чорнобильської катастрофи та іншим категоріям населення.
 
   Надмірне розширення категорій громадян, які мають право на пільги за соціальною ознакою, що знецінює саму ідею надання пільг ветеранам війни та праці, ліквідаторам наслідків Чорнобильської катастрофи та іншим категоріям населення.
 
391. Недосконале нормативно -правове забезпечення надання соціальних пільг.
 
   Недосконале нормативно -правове забезпечення надання соціальних пільг.
 
392. Діяльність установ та закладів системи соціального обслуговування осіб похилого віку, інвалідів в Україні відстає від міжнародних стандартів.
 
   Діяльність установ та закладів системи соціального обслуговування осіб похилого віку, інвалідів в Україні відстає від міжнародних стандартів.
 
393. Невідповідність чинного законодавства України положенням Конвенції ООН про права інвалідів.
 
   Невідповідність чинного законодавства України положенням Конвенції ООН про права інвалідів.
 
394. Незначна кількість інвалідів працездатного віку займається трудовою діяльністю.
 
   Незначна кількість інвалідів працездатного віку займається трудовою діяльністю.
 
395. Недосконалий порядок забезпечення інвалідів якісними технічними та іншими засобами реабілітації та реабілітаційними установами.
 
-98- У розділі 1. "Соціальна політика", у пункті 1.5. "Соціальне забезпечення":
у частині першій "Основні проблеми" додати наступне:
"Недосконале нормативно-правове забезпечення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи",
 
Враховано   Недосконалий порядок забезпечення інвалідів якісними технічними та іншими засобами реабілітації та реабілітаційними установами.
Недосконале нормативно-правове забезпечення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 
396. Основні завдання
 
   Основні завдання
 
397. Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення.
 
   Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення.
 
398. Реформування сфери надання соціальних послуг і забезпечення соціального захисту населення.
 
   Реформування сфери надання соціальних послуг і забезпечення соціального захисту населення.
 
399. Реінтеграція бездомних громадян, соціальний патронаж осіб, звільнених з місць позбавлення волі.
 
-99- У розділі 1. "Соціальна політика", у пункті 1.5. "Соціальне забезпечення": у частині другій "Основні завдання" додати наступне:
"Підвищення ефективності соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.",
 
Враховано   Реінтеграція бездомних громадян, соціальний патронаж осіб, звільнених з місць позбавлення волі.
Підвищення ефективності соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Внесення змін до нормативно-правових актів щодо встановлення розмірів соціальної допомоги на рівні не нижче від прожиткового мінімуму, (як такого, що відповідає Конституції України, законам України "Про прожитковий мінімум", "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", вимогам чинної Генеральної Угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями).
Внесення змін до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги щодо врахування при обчисленні сукупного доходу сімей отриманої заробітної плати (доходів) та виплат, які передбачені системою оплати праці, без урахування загальнодержавних податків та внесків до фондів загальнообов‘язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду України.
 
    -100- Пункт 1.5. Соціальне забезпечення Основні завдання
Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення. Реформування сфери надання соціальних послуг і забезпечення соціального захисту населення
Доповнити новими абзацами такого змісту:
внесення змін до нормативно-правових актів щодо встановлення розмірів соціальної допомоги на рівні не нижче від прожиткового мінімуму, (як такого, що відповідає Конституції України, законам України "Про прожитковий мінімум", "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", вимогам чинної Генеральної Угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями);
внесення змін до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги щодо врахування при обчисленні сукупного доходу сімей отриманої заробітної плати (доходів) та виплат, які передбачені системою оплати праці, без урахування загальнодержавних податків та внесків до фондів загальнообов‘язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду.
 
Враховано    
    -101- Мірошниченко Ю.Р.
Основні завдання у пункті 1.5. "Соціальне забезпечення" розділу 1 "Соціальна політика" Частини ІІІ доповнити абзацами такого змісту:
"вдосконалення законодавчих актів з метою поліпшення пенсійного, соціального, медичного забезпечення ветеранів Великої Вітчизняної війни, посилення гарантій їх прав і свобод;
виплата протягом 2010 року згідно з даними інформаційно-аналітичної системи "Реєстр вкладників заощаджень громадян" ветеранам війни компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, які її не отримали"
 
Відхилено (відсутні механізми для реалізації)   
400. 1.5.1. Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення; реформування сфери надання соціальних послуг і забезпечення соціального захисту населення.
 
-102- у підпункті 1.5.1. після слів "захисту населення" додати наступне:
"реформування системи соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, не допустивши зниження досягнутого рівня соціального захисту".
 
Враховано   1.5.1. Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення; реформування сфери надання соціальних послуг і забезпечення соціального захисту населення реформування системи соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, не допустивши зниження досягнутого рівня соціального захисту
 
401. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
402. Посилення соціального захисту вразливих верств населення.
 
   Посилення соціального захисту вразливих верств населення.
 
403. Захід
Документ
Термін подання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін подання
Виконавці
 
404. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про соціальні послуги" (щодо формування правових засад для впровадження в діяльність соціальних служб стандартів якості соціальних послуг)
грудень
Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, Мінфін, Мінекономіки Мін’юст
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до Закону України "Про соціальні послуги" (щодо формування правових засад для впровадження в діяльність соціальних служб стандартів якості соціальних послуг)
грудень
Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст
 
405. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів"
ІІІ квартал
Мінпраці
МОЗ
Мінфін, Мінекономіки Мін’юст
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів
ІІІ квартал
Мінпраці,
МОЗ,
Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст
 
406. Розроблення законопроекту
Закон України "Про внесення змін до Закону України „Про державну допомогу малозабезпеченим сім’ям"
ІІ півріччя
Мінпраці
МОЗ
Мінфін, Мінекономіки Мін’юст
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу малозабезпеченим сім’ям"
ІІ півріччя
Мінпраці,
МОЗ,
Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст
 
407. Розроблення законопроекту
Закон України "Про внесення змін до деяких законів України" з питань надання пільг найменш захищеним верствам населення, виходячи з єдиних принципів і критеріїв за встановленими законодавством нормами та нормативами споживання
грудень
Мінпраці
МОЗ
Мінфін, Мінекономіки Мін’юст
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до деяких законів України з питань надання пільг найменш захищеним верствам населення, виходячи з єдиних принципів і критеріїв за встановленими законодавством нормами та нормативами споживання
грудень
Мінпраці,
МОЗ,
Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст
 
408. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Постанови КМУ від 12.09.2009
№ 995 "Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин" щодо розроблення змін до формульного розрахункового показника обсягу видатків на утримання територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів і одиноких непрацездатних громадян та відділень соціальної допомоги вдома"
ІІІ квартал
Мінпраці
Мінфін
 
   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін до Постанови КМУ від 12.09.2009
№ 995 "Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин" щодо розроблення змін до формульного розрахункового показника обсягу видатків на утримання територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів і одиноких непрацездатних громадян та відділень соціальної допомоги вдома
ІІІ квартал
Мінпраці,
Мінфін
 
409. Проведення двох конференцій та одного семінару
Протоколу намірів про співробітництво між Міністерством праці та соціальної політики України та Федеральним міністерством соціального забезпечення і захисту прав споживачів Республіки Австрії у сфері соціальної політики на 2007-2010 роки (у сфері професійної реабілітації інвалідів)
протягом року
Мінпраці
 
   Проведення двох конференцій та одного семінару
Протокол намірів про співробітництво між Міністерством праці та соціальної політики України та Федеральним міністерством соціального забезпечення і захисту прав споживачів Республіки Австрії у сфері соціальної політики на 2007-2010 роки (у сфері професійної реабілітації інвалідів)
протягом року
Мінпраці
 
410. Вдосконалення механізму надання фінансової допомоги
Наказ Мінпраці "Про затвердження Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів"
травень
Мінпраці
 
   Вдосконалення механізму надання фінансової допомоги
Наказ Мінпраці "Про затвердження Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів"
травень
Мінпраці
 
411. Розвиток інтегрованих філій при центрах професійної реабілітації інвалідів системи Мінпраці
Наказ Мінпраці "Про внесення змін до Типового положення про центр професійної реабілітації інвалідів"
квітень
Мінпраці
 
   Розвиток інтегрованих філій при центрах професійної реабілітації інвалідів системи Мінпраці
Наказ Мінпраці "Про внесення змін до Типового положення про центр професійної реабілітації інвалідів"
квітень
Мінпраці
 
412. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Плану розвитку вітчизняної протезної галузі"
ІІ квартал
Мінпраці,
Мінекономіки
Мінфін,
Мін’юст
 
   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Плану розвитку вітчизняної протезної галузі
ІІ квартал
Мінпраці,
Мінекономіки,
Мінфін,
Мін’юст
 
413. Розроблення проекту
положення
Наказ Мінпраці "Про затвердження типового Положення про сервісний центр із забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації та технічне обслуговування цих засобів"
квітень
Мінпраці
 
   Розроблення проекту
положення
Наказ Мінпраці "Про затвердження типового Положення про сервісний центр із забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації та технічне обслуговування цих засобів"
квітень
Мінпраці
 
414. Розроблення змін до Положення про стаціонари первинного та складного протезування
Наказ Мінпраці "Про внесення змін до положення про стаціонари первинного та складного протезування"
ІІ квартал
Мінпраці
 
   Розроблення змін до Положення про стаціонари первинного та складного протезування
Наказ Мінпраці "Про внесення змін до положення про стаціонари первинного та складного протезування"
ІІ квартал
Мінпраці
 
415. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження положення про Централізований банк даних з проблем інвалідності"
червень
Мінпраці,
МОЗ, МОН,
Мінсім’ямолодьспорт,
МВС,
Мінекономіки
Мінфін,
Мін’юст
 
-103- Доповнити таблицю підпункту 1.5.1
Розроблення Закон України про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо вдосконалення пенсійного забезпечення та компенсаційних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – ІІІ квартал - Мінпраці
 
Враховано   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження положення про Централізований банк даних з проблем інвалідності
червень
Мінпраці,
МОЗ, МОН,
Мінсім’ямолодьспорт,
МВС,
Мінекономіки,
Мінфін,
Мін’юст
Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо вдосконалення пенсійного забезпечення та компенсаційних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
ІІІ квартал
Мінпраці
Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення адресності державної допомоги шляхом удосконалення порядку надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та допомоги на дітей одиноким матерям)
грудень
Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мінсім’ямолодьспорт;
Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" та інших законодавчих актів (щодо приведення законодавства до міжнародних норм)
грудень
Мінпраці
Реалізація Стратегії упорядкування системи надання пільг окремим категоріям громадян до 2012 року
Закони та нормативно-правові акти
протягом року
Мінпраці, центральні органи виконавчої влади
Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до деяких законів України (щодо встановлення соціальних допомог, зокрема допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на рівні не менше прожиткового мінімуму).
протягом року
Мінпраці
 
    -104- Павловський А.М.
Доповнити таблицю підпункту 1.5.1 Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення; реформування сфери надання соціальних послуг і забезпечення соціального захисту населення пункту 1.5 Частини ІІІ такими пропозиціями:
Розроблення проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення адресності державної допомоги шляхом удосконалення порядку надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та допомоги на дітей одиноким матерям) – грудень - Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мінсім’ямолодьспорт;
Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" та інших законодавчих актів (щодо приведення законодавства до міжнародних норм) – грудень – Мінпраці;
Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про соціальні послуги" (щодо формування правових засад для впровадження в діяльність соціальних служб стандартів якості соціальних послуг та механізму управління якістю) – листопад – Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст;
Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк" (щодо удосконалення соціального супроводу та соціального патронажу таких осіб, визначення основних завдань учасників процесу соціальної адаптації та органу, що буде його координувати) - - грудень – Мінпраці, центральні органи виконавчої влади, Академія правових наук;
Розроблення проектів законів і нормативно-правових актів відповідно до Стратегії упорядкування системи надання пільг окремим категоріям громадян до 2012 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009р. № 594 – протягом року – Мінпраці, центральні органи виконавчої влади
 
Враховано частково    
    -105- У пункті 1.5 передбачити в таблиці:
Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" (щодо встановлення соціальних допомог, зокрема допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на рівні не менше прожиткового мінімуму).
 
Враховано    
    -106- Семерак О.М.
Підпункт 1.5.1. Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення; реформування сфери надання соціальних послуг і забезпечення соціального захисту населення пункту 1.5. Частини ІІІ доповнити таблицю наступною графою:
Ухвалення Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (щодо державної допомоги на виховання дитини з трирічного віку) – травень - Мінсім’ямолодьспорт, Мінпраці;
Ухвалення Закону України про внесення змін до статті 12 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (щодо виплат при народженні дитини) – травень - Мінсім’ямолодьспорт, Мінпраці.
 
Відхилено    
416. 1.5.2. Реінтеграція бездомних громадян, соціальний патронаж осіб, звільнених з місць позбавлення волі.
 
   1.5.2. Реінтеграція бездомних громадян, соціальний патронаж осіб, звільнених з місць позбавлення волі.
 
417. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
418. Розвиток мережі закладів для бездомних громадян та центрів соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, відповідно до потреби.
 
   Розвиток мережі закладів для бездомних громадян та центрів соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, відповідно до потреби.
 
419. Захід
Документ
Термін подання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін подання
Виконавці
 
420. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк"
червень
Мінпраці, заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Академія правових наук
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до Закону України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк"
червень
Мінпраці, заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Академія правових наук
 
421. Виконання плану заходів з реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року
План заходів з реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року"
протягом року
Мінпраці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів
АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації
 
   Виконання плану заходів з реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року
План заходів з реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року
протягом року
Мінпраці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів
АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації
 
422. Виконання плану заходів щодо реалізації Концепції соціального захисту бездомних громадян до 2012 року
План заходів щодо реалізації "Концепції соціального захисту бездомних громадян до 2012 року"
протягом року
Мінпраці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації
 
-107- Підпункт 1.5.2. Реінтеграція бездомних громадян, соціальний патронаж осіб, звільнених з місць позбавлення волі, відповідно до потреби.
Передбачити в таблиці:
Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей" (щодо удосконалення термінології, реінтеграції бездомних громадян, місця реєстрації бездомних).
 
Враховано   Виконання плану заходів щодо реалізації Концепції соціального захисту бездомних громадян до 2012 року
План заходів щодо реалізації Концепції соціального захисту бездомних громадян до 2012 року
протягом року
Мінпраці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації
Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до Закону України "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей" (щодо удосконалення термінології, реінтеграції бездомних громадян, місця реєстрації бездомних).
ІV квартал
Мінпраці
 
    -108- Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 1.6.1. "Створення умов для будівництва або придбання житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов" розділу 1 "Соціальна політика" Частини ІІІ доповнити заходом наступного змісту:
Реалізація державної цільової програми - Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002 – 2012 роки - Протягом року - Мінсім’ямолодьспорт, Мінфін"
 
Враховано у додатку І   
423. 1.6. Житлова політика
 
   1.6. Житлова політика
 
424. Основні проблеми:
 
-109- Підпункт 1.6. Програми розділу "Основні проблеми" розпочати реченням: "Недостатні обсяги нового житлового будівництва, відсутність відповідальності і контролю з боку місцевих органів влади за розвиток житлового будівництва, усунення влади на місцях від розв'язання питань, пов’язаних із формуванням програм перспективного розміщення житлового будівництва та розвитку інженерної інфраструктури, забезпечення інвестиційних проектів надійними та гарантованими джерелами підключення до мереж життєзабезпечення живлення".
Відповідно перше речення цього підпункту стає другим.
 
Враховано   Основні проблеми:
Недостатні обсяги нового житлового будівництва, відсутність відповідальності і контролю з боку місцевих органів влади за розвиток житлового будівництва, усунення влади на місцях від розв'язання питань, пов’язаних із формуванням програм перспективного розміщення житлового будівництва та розвитку інженерної інфраструктури, забезпечення інвестиційних проектів надійними та гарантованими джерелами підключення до мереж життєзабезпечення живлення.
 
425. Недосконала система управління, а також регулювання діяльності суб’єктів природних монополій на ринку житлово-комунальних послуг.
 
-110- Друге речення підпункту 1.6. Програми розділу "Основні проблеми" викласти в редакції:
"Недосконала система управління, а також регулювання діяльності суб’єктів природних монополій на ринку будівництва та житлово-комунальних послуг".
 
Враховано   Недосконала система управління, а також регулювання діяльності суб’єктів природних монополій на ринку будівництва та житлово-комунальних послуг.
 
426. Нестача інвестицій, відсутність інноваційних проектів і, як наслідок, значна зношеність основних фондів, застаріле енергомістке обладнання, високі питомі та непродуктивні витрати матеріальних та енергетичних ресурсів у виробництві комунальних послуг.
 
   Нестача інвестицій, відсутність інноваційних проектів і, як наслідок, значна зношеність основних фондів, застаріле енергомістке обладнання, високі питомі та непродуктивні витрати матеріальних та енергетичних ресурсів у виробництві комунальних послуг.
 
427. Низька якість житлово-комунальних послуг, зростання незадоволення населення рівнем та якістю житлово-комунального обслуговування.
 
   Низька якість житлово-комунальних послуг, зростання незадоволення населення рівнем та якістю житлово-комунального обслуговування.
 
428. Погіршення технічного стану та збільшення аварійного житлового фонду і кількості аварій на об’єктах життєзабезпечення.
 
   Погіршення технічного стану та збільшення аварійного житлового фонду і кількості аварій на об’єктах життєзабезпечення.
 
429. Основні завдання:
 
   Основні завдання:
 
430. Створення умов для будівництва або придбання житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
 
-111- В підпункті 1.6. Програми розділу "Основні завдання" перше речення після слів: "Створення умов для будівництва або придбання житла для громадян" викласти в редакції: "…перед якими держава, згідно законодавства України, має зобов’язання по забезпеченню їх житлом".
 
Враховано   Створення умов для будівництва або придбання житла для громадян, перед якими держава, згідно законодавства України, має зобов’язання по забезпеченню їх житлом.
 
431. Розвиток державного регулювання діяльності природних монополій на ринку комунальних послуг.
 
   Розвиток державного регулювання діяльності природних монополій на ринку комунальних послуг.
 
432. Створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла.
 
   Створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла.
 
433. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства.
 
   Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства.
 
434. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання) житлово-комунальних послуг, у тому числі створення дієвого і прозорого механізму стимулювання використання альтернативних джерел енергії та видів палива.
 
   Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання) житлово-комунальних послуг, у тому числі створення дієвого і прозорого механізму стимулювання використання альтернативних джерел енергії та видів палива.
 
435. 1.6.1. Створення умов для будівництва або придбання житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов
 
   1.6.1. Створення умов для будівництва або придбання житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов
 
436. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
437. Будівництво доступного житла.
 
   Будівництво доступного житла.
 
438. Скорочення строків перебування громадян на квартирному обліку.
 
   Скорочення строків перебування громадян на квартирному обліку.
 
439. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
-112- Таблицю пункту 1.6.1. Програми ("Створення умов для будівництва або придбання житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов") доповнити підпунктом:
Розроблення пріоритетного Національного проекту "Доступне та комфортне житло громадянам України" та інструмент його реалізації - загальнодержавну програму "Житло" - Закон України "Про загальнодержавну програму "Житло" - ІV квартал – Кабінет Міністрів України.
Відповідно, зробити цей пункт пунктом № 1 таблиці.
 
Відхилено   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
440. Сприяння прийняттю проекту Закону України
Закон України "Про забезпечення громадян доступним житлом"
ІV квартал
Мінрегіонбуд
 
-113- Семерак О.М.
У стовпці "термін виконання" таблиці підпункту 1.6.1 "Створення умов для будівництва або придбання житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов" щодо Сприяння прийняттю проекту Закону України "Про забезпечення громадян доступним житлом" цифру і слово "ІV квартал" замінити словом "червень";
 
Враховано   Сприяння прийняттю проекту Закону України
Закон України про забезпечення громадян доступним житлом
червень
Мінрегіонбуд
 
    -114- В пункті № 2 таблиці підпункту 1.6.1. змінити термін виконання документу "Закон України "Про забезпечення громадян доступним житлом" з ІV кварталу на ІІ ( другий).
 
Враховано    
441. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку", щодо автоматизованої системи збирання, накопичення та надання інформації про таких громадян
ІІІ квартал
Мінрегіонбуд
Мінжитлокомунгосп Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, органи місцевого самоврядування
 
-115- В пункті № 3 таблиці підпункту 1.6.1. в розділі "Документ" редакцію викласти: "Постанова Кабінету Міністрів України "Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку".
 
Враховано   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку
ІІІ квартал
Мінрегіонбуд,
Мінжитлокомунгосп, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, органи місцевого самоврядування
 
442. Викуп державою квартир в об’єктах незавершеного житлового будівництва, що мають високий ступінь будівельної готовності
Постанова Кабінету Міністрів України щодо порядку використання коштів державного бюджету України на 2010 рік на цілі викупу державою квартир в об’єктах незавершеного житлового будівництва, що мають високий ступінь будівельної готовності
ІІ квартал
Мінрегіонбуд
Мінфін
 
-116- Таблицю заходів підпункту 1.6.1. необхідно доповнити наступним:
- розроблення законопроекту – Закон України "Про Загальнодержавну програму розвитку соціального житла" (ІV квартал, Мінжитлокомунгосп).
 
Враховано   Викуп державою квартир в об’єктах незавершеного житлового будівництва, що мають високий ступінь будівельної готовності
Постанова Кабінету Міністрів України щодо порядку використання коштів державного бюджету України на 2010 рік на цілі викупу державою квартир в об’єктах незавершеного житлового будівництва, що мають високий ступінь будівельної готовності
ІІ квартал
Мінрегіонбуд,
Мінфін
Розроблення проекту
Закону України
Закон України про Загальнодержавну програму розвитку соціального житла
ІV квартал
Мінжитлокомунгосп
 
    -117- Семерак О.М.
Таблицю підпункту 1.6.1 "Створення умов для будівництва або придбання житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов" доповнити наступними рядками:
Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. № 1249 "Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки" за підсумками реалізації програми протягом першого року - ІV квартал – Мінрегіонбуд, Мінфін, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, органи місцевого;
Сприяння прийняттю проекту Закону України - У 2010 році збільшити у 2 рази фінансування з Державного бюджету видатків на будівництво житла через Фонд "Власний дім", Державну іпотечну установу, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву – травень - Мінрегіонбуд, Мінжитлокомунгосп, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, органи місцевого самоврядування
 
Відхилено    
443. 1.6.2. Розвиток державного регулювання діяльності природних монополій на ринку комунальних послуг
 
-118- Ляшко О.В.
У Частині ІІІ, підпункт 1.6.2. текст викласти в такій редакції:
"1.6.2. Розвиток державного регулювання діяльності природних монополій на ринку комунальних послуг
Цілі та очікувані результати
Забезпечення об’єктивності виміру обсягів фактично наданих комунальних послуг і моніторингу грошових потоків з їх оплати.
Подолання явищ завищення обсягів послуг виставлених до оплати і виведення у тінь грошових надходжень.
Удосконалення системи ліцензування та контролю в сфері тепло-, водопостачання та водовідведення.
Запровадження ефективних механізмів встановлення тарифів із застосуванням стимулюючих заходів.
Формування конкурентних відносин при виробництві та постачанні тепла.
 
Відхилено   1.6.2. Розвиток державного регулювання діяльності природних монополій на ринку комунальних послуг
 
444. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
445. Удосконалення системи ліцензування та контролю в сфері тепло-, водопостачання та водовідведення.
 
   Удосконалення системи ліцензування та контролю в сфері тепло-, водопостачання та водовідведення.
 
446. Запровадження ефективних механізмів встановлення тарифів із застосуванням стимулюючих заходів.
 
   Запровадження ефективних механізмів встановлення тарифів із застосуванням стимулюючих заходів.
 
447. Формування конкурентних відносин при виробництві та постачанні тепла.
 
-119- Доповнити пункт № 1.6.2. Програми Розвиток державного регулювання діяльності природних монополій на ринку комунальних послуг підпунктом:
"Забезпечення виконання вимог Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" та відпрацювання механізмів відшкодування витрат забудовників, що понесені ними при виконанні технічних умов на підключення до мереж живлення новозбудованих об’єктів житлового будівництва, власниками цих мереж".
 
Враховано   Формування конкурентних відносин при виробництві та постачанні тепла.
Забезпечення виконання вимог Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" та відпрацювання механізмів відшкодування витрат забудовників, що понесені ними при виконанні технічних умов на підключення до мереж живлення новозбудованих об’єктів житлового будівництва, власниками цих мереж.
 
448. Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавці
 
-120- Ляшко О.В.
У Частині ІІІ, підпункт 1.6.2 таблицю заходів доповнити новим першим рядком такого змісту:
"Сприяння прийняттю Закону України у другому читанні, реєстр. № 0954 - Закон України "Про основні засади функціонування Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги" - квітень – Мінжитлокомунгосп"
 
Враховано редакційно   Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавці
Сприяння прийняттю проекту Закону України
Закон України про основні засади функціонування Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги
ІІ півріччя
НАЕР,
Мінжитлокомунгосп
 
449. Сприяння прийняттю проекту Закону України
Закон України "Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України"
ІV квартал
Мінжитлокомунгосп
 
-121- У підпункті 1.6.2. зазначено цілі: "Запровадження ефективних механізмів встановлення тарифів із застосуванням стимулюючих заходів" та "Формування конкурентних відносин при виробництві та постачанні тепла", задля досягнення яких заплановано лише один захід: "Сприяння прийняттю законопроекту "Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України" (термін виконання – ІV квартал). Прийняття зазначеного законопроекту у ІV кварталі, який по суті є статутним, не забезпечить повного вирішення вищезазначених цілей. Вважаємо, Уряд має передбачити відповідні заходи за цими напрямами.
 
Враховано редакційно   Сприяння прийняттю проекту Закону України
Закон України про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України
ІV квартал
Мінжитлокомунгосп
Супроводження та сприяння прийняттю проекту Закону України
Закон України про державне регулювання у сфері житлово-комунальних послуг
ІV квартал
Мінжитлокомунгосп
Удосконалення Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)
Накази Мінжитлокомунгоспу
ІV квартал
Мінжитлокомунгосп
Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про розмір та порядок відшкодування витрат забудовників, що понесені ними при виконанні технічних умов на підключення до мереж живлення новозбудованих об’єктів житлового будівництва, власниками цих мереж
ІІ квартал
Мінпаливенерго, Мінжитлокомунгосп, Мінрегіонбуд, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, НКРЕ
 
    -122- Яценко А.В.
таблицю у підпункті 1.6.2. пункту 1.6 "Житлова політика" виключити;
 
Враховано частково редакційно   
    -123- Таблицю пункту 1.6.2. Програми доповнити підпунктом:
Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про розмір та порядок відшкодування витрат забудовників, що понесені ними при виконанні технічних умов на підключення до мереж живлення новозбудованих об’єктів житлового будівництва, власниками цих мереж" - ІІ квартал - Мінпаливенерго, Мінжитлокомунгосп, Мінрегіонбуд, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, НКРЕ
 
Враховано    
450. 1.6.3. Створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла
 
   1.6.3. Створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла
 
451. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
452. Розвиток нових форм управління житлом, ліквідація монополії ЖЕКів, розвиток ринку управителів, забезпечення контролю в питаннях використання та утримання житлового фонду з боку Державної житлово-комунальної інспекції.
 
   Розвиток нових форм управління житлом, ліквідація монополії ЖЕКів, розвиток ринку управителів, забезпечення контролю в питаннях використання та утримання житлового фонду з боку Державної житлово-комунальної інспекції.
 
453. Формування та стимулювання ефективного власника житла - об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (спрощення процедури, методологічна та організаційна підтримка створення та діяльності ОСББ, передача у власність ОСББ прибудинкових територій, державна підтримка заходів з енергозбереження у житлових будинках).
 
   Формування та стимулювання ефективного власника житла - об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (спрощення процедури, методологічна та організаційна підтримка створення та діяльності ОСББ, передача у власність ОСББ прибудинкових територій, державна підтримка заходів з енергозбереження у житлових будинках).
 
454. Збільшення загальної кількості утворених об`єднань ОСББ або інших форм самоорганізації населення на 9, 6 відсотка.
 
   Збільшення загальної кількості утворених об`єднань ОСББ або інших форм самоорганізації населення на 9,6 відсотка.
 
455. Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавці
 
   Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавці
 
456. Сприяння прийняттю проекту Закону України
Житловий кодекс України
ІV квартал
Мінжитлокомунгосп
 
   Сприяння прийняттю проекту Закону України
Житловий кодекс України
ІV квартал
Мінжитлокомунгосп
 
457. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Переліку та порядку надання послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків"
ІV квартал
Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Держспоживстандарт
Держкомпідприємництво
Мін’юст
 
   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Переліку та порядку надання послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків
ІV квартал
Мінжитлокомунгосп,
Мінекономіки,
Мінфін,
Держспоживстандарт,
Держкомпідприємництво,
Мін’юст
 
458. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Примірного договору участі власників та/або орендарів (користувачів) нежитлових приміщень в утриманні житлового будинку та прибудинкової території"
ІV квартал
Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мін’юст
 
   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Примірного договору участі власників та/або орендарів (користувачів) нежитлових приміщень в утриманні житлового будинку та прибудинкової території
ІV квартал
Мінжитлокомунгосп,
Мінекономіки,
Мін’юст
 
459. Запровадження інституту управителів майном житлового комплексу
Наказ Мінжитлокомунгоспу
ІV квартал
Мінжитлокомунгосп
 
   Запровадження інституту управителів майном житлового комплексу
Наказ Мінжитлокомунгоспу
ІV квартал
Мінжитлокомунгосп
 
460. Розроблення законопроекту
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо уточнення повноважень Державної житлово-комунальної інспекції з метою посилення захисту прав споживачів"
ІV квартал
Мінжитлокомунгосп
 
-124- Таблицю заходів підпункту 1.6.3. доцільно доповнити наступним:
Сприяння прийняттю проекту Закону України Про внесення змін до Закону України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку" (реєстр. № 4423) – ІІІ квартал - Мінжитло-комунгосп;
Встановлення порядку визначення меж прибудинкових територій та передачі їх об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків – Постанова КМУ – ІУ квартал – Держкомзем, Мінжитлокомунгосп, Мінрегіонбуд
 
Враховано   Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо уточнення повноважень Державної житлово-комунальної інспекції з метою посилення захисту прав споживачів
ІV квартал
Мінжитлокомунгосп
Сприяння прийняттю проекту Закону України
Закон України про внесення змін до Закону України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку"
ІІІ квартал
Мінжитлокомунгосп
Розроблення проекту Постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про встановлення порядку визначення меж прибудинкових територій та передачі їх об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків
ІV квартал
Держкомзем, Мінжитлокомунгосп, Мінрегіонбуд
 
461. 1.6.4. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства
 
   1.6.4. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства
 
462. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
463. Поступове приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво з одночасним впровадженням заходів соціального захисту малозабезпечених верств населення.
 
   Поступове приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво з одночасним впровадженням заходів соціального захисту малозабезпечених верств населення.
 
464. Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавці
 
   Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавці
 
465. Розроблення законопроекту
Закон України "Про уточнення повноважень органів, які здійснюють регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та визначення процедури їх затвердження"
ІV квартал
Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Антимонопольний комітет
Мін`юст
 
-125- У підпункті 1.6.4. пункту 1.6 "житлова політика"
Пропонується назву законопроекту "Про уточнення повноважень органів, які здійснюють регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та визначення процедури їх затвердження" викласти в редакції: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо уточнення повноважень органів, які здійснюють регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та визначення процедури їх затвердження),
 
Враховано   Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо уточнення повноважень органів, які здійснюють регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та визначення процедури їх затвердження)
ІV квартал
Мінжитлокомунгосп,
Мінекономіки,
Мінфін,
Антимонопольний комітет,
Мін`юст
 
466. Розроблення законопроекту
Закон України "Про удосконалення процедури встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги (у частині зменшення терміну повідомлення споживача виконавцем/виробником стосовно зміни вартості житлово-комунальних послуг та спрощення регуляторної процедури, передбаченої Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, під час застосування механізму коригування тарифів на житлово-комунальні послуги)"
ІV квартал
Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Антимонопольний комітет
Держком-підприємництво
Мін`юст
 
-126- У підпункті 1.6.4. пункту 1.6 "житлова політика" пропонується назву законопроекту "Про удосконалення процедури встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги" викласти в редакції: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо зменшення терміну повідомлення споживача виконавцем/виробником стосовно зміни вартості житлово-комунальних послуг та спрощення регуляторної процедури).
 
Враховано   Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зменшення терміну повідомлення споживача виконавцем/виробником стосовно зміни вартості житлово-комунальних послуг та спрощення регуляторної процедури).
ІV квартал
Мінжитлокомунгосп,
Мінекономіки,
Мінфін,
Антимонопольний комітет,
Держкомпідприємництво,
Мін`юст
 
467. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок коригування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги в разі зміни цін на енергоносії, ставок податків і зборів (обов`язкових платежів), розміру мінімальної заробітної плати"
ІІ квартал
Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Мінпаливенерго
Мінпраці
ДПА
Мін’юст
 
   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про порядок коригування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги в разі зміни цін на енергоносії, ставок податків і зборів (обов`язкових платежів), розміру мінімальної заробітної плати
ІІ квартал
Мінжитлокомунгосп,
Мінекономіки,
Мінфін,
Мінпаливенерго,
Мінпраці,
ДПА,
Мін’юст
 
468. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанови Кабінету Міністрів України "Про удосконалення Порядків формування тарифів на комунальні послуги в частині забезпечення інвестиційної діяльності підприємств"
ІV квартал
Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Антимонопольний комітет
Мін’юст
 
   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про удосконалення Порядків формування тарифів на комунальні послуги в частині забезпечення інвестиційної діяльності підприємств
ІV квартал
Мінжитлокомунгосп,
Мінекономіки,
Мінфін,
Антимонопольний комітет,
Мін’юст
 
469. 1.6.5. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання) житлово-комунальних послуг, у тому числі створення дієвого і прозорого механізму стимулювання використання альтернативних джерел енергії та видів палива
 
   1.6.5. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання) житлово-комунальних послуг, у тому числі створення дієвого і прозорого механізму стимулювання використання альтернативних джерел енергії та видів палива
 
470. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
471. Організація ефективного управління підприємствами комунальної власності у сфері тепло-, водопостачання та водовідведення, створення механізмів економічного стимулювання енергозбереження, сприяння інноваціям, зниженню втрат ресурсів, удосконалення обліку енергоносіїв.
 
   Організація ефективного управління підприємствами комунальної власності у сфері тепло-, водопостачання та водовідведення, створення механізмів економічного стимулювання енергозбереження, сприяння інноваціям, зниженню втрат ресурсів, удосконалення обліку енергоносіїв.
 
472. Розширення доступу людей до якісної питної води, створення нових робочих місць. Посилення захисту малозабезпечених верств населення шляхом надання їм допомоги у вигляді встановлення приладів обліку та регулювання споживання води і теплової енергії.
 
   Розширення доступу людей до якісної питної води, створення нових робочих місць. Посилення захисту малозабезпечених верств населення шляхом надання їм допомоги у вигляді встановлення приладів обліку та регулювання споживання води і теплової енергії.
 
473. Частка ветхих і аварійних об`єктів житлового фонду - 0, 6 відсотка.
 
   Частка ветхих і аварійних об`єктів житлового фонду - 0,6 відсотка.
 
474. Частка ветхих і аварійних теплових мереж у загальній протяжності мереж - 15 відсотків.
 
   Частка ветхих і аварійних теплових мереж у загальній протяжності мереж – 15 відсотків.
 
475. Частка пасажирського рухомого складу строком експлуатації, що перевищує нормативний - 87 відсотків.
 
   Частка пасажирського рухомого складу строком експлуатації, що перевищує нормативний – 87 відсотків.
 
476. Обладнання багатоквартирних будинків приладами обліку та регуляторами температури: холодної та гарячої води - 45, 4 відсотка; теплової енергії - 23, 5 відсотків.
 
   Обладнання багатоквартирних будинків приладами обліку та регуляторами температури: холодної та гарячої води – 45,4 відсотка; теплової енергії – 23,5 відсотків.
 
477. Питомі витрати умовного палива на відпуск тепла - 169, 7 кг/Гкал.
 
   Питомі витрати умовного палива на відпуск тепла – 169,7 кг/Гкал.
 
478. Питомі витрати електроенергії на 1 куб..м поданої води - 0, 99 кВт-год/куб.м.
 
   Питомі витрати електроенергії на 1 куб.м поданої води – 0,99 кВт-год/куб.м.
 
479. У сфері благоустрою:
 
   У сфері благоустрою:
 
480. протяжність реконструйованих вулиць райцентрів та малих міст - 0, 405 тис. км;
 
   протяжність реконструйованих вулиць райцентрів та малих міст – 0,405 тис. км;
 
481. протяжність переоснащених мереж зовнішнього освітлення вулиць райцентрів та малих міст - 0, 714 тис. км.
 
   протяжність переоснащених мереж зовнішнього освітлення вулиць райцентрів та малих міст – 0,714 тис. км.
 
482. Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавці
 
   Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавці
 
483. Розроблення законопроекту
Закон України "Про енергетичну ефективність будівель "
ІІ квартал
Мінжитлокомунгосп
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України про енергетичну ефективність будівель
ІІ квартал
Мінжитлокомунгосп
 
484. Розроблення проектів нормативно-правових актів
Нормативно-правові акти щодо запровадження фінансових механізмів залучення коштів для здійснення енергозберігаючих заходів у житлових будинках
ІІ – ІV квартали
Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Мінрегіонбуд
НАЕР
Мін’юст
 
   Розроблення проектів нормативно-правових актів
Нормативно-правові акти щодо запровадження фінансових механізмів залучення коштів для здійснення енергозберігаючих заходів у житлових будинках
ІІ – ІV квартали
Мінжитлокомунгосп,
Мінекономіки,
Мінфін,
Мінрегіонбуд,
НАЕР,
Мін’юст
 
485. Розроблення законопроекту
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань економічного стимулювання енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства"
ІV квартал
Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
НАЕР
Держкомпідприємництво
Держспоживстандарт
Антимонопольний комітет
Мін’юст
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань економічного стимулювання енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства
ІV квартал
Мінжитлокомунгосп,
Мінекономіки,
Мінфін,
НАЕР,
Держкомпідприємництво,
Держспоживстандарт,
Антимонопольний комітет,
Мін’юст
 
486. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів" щодо залучення коштів на капітальний ремонт вулиць і доріг місцевого значення
ІІ квартал
Мінжитлокомунгосп
Мінфін
Мін’юст
 
   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України деякі питання покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів щодо залучення коштів на капітальний ремонт вулиць і доріг місцевого значення
ІІ квартал
Мінжитлокомунгосп,
Мінфін,
Мін’юст
 
487. Розроблення схем теплозабезпечення населених пунктів
Схеми теплозабезпечення населених пунктів
протягом року
Мінжитлокомунгосп
органи місцевого самоврядування
 
   Розроблення схем теплозабезпечення населених пунктів
Схеми теплозабезпечення населених пунктів
протягом року
Мінжитлокомунгосп,
органи місцевого самоврядування
 
488. Впровадження пілотних проектів з переведення підприємств житлово-комунального господарства на альтернативні джерела енергії та види палива
Постанова Кабінету Міністрів України щодо порядку використання коштів державного бюджету на 2010 рік з метою впровадження пілотних проектів
ІІ квартал
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
органи місцевого самоврядування
Мінжитлокомунгосп
 
   Впровадження пілотних проектів з переведення підприємств житлово-комунального господарства на альтернативні джерела енергії та види палива
Постанова Кабінету Міністрів України щодо порядку використання коштів державного бюджету на 2010 рік з метою впровадження пілотних проектів
ІІ квартал
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації,
органи місцевого самоврядування,
Мінжитлокомунгосп
 
489. Сприяння прийняттю проекту Закону України
Закон України "Про особливості передачі в оренду та концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водо-
відведення, що перебувають у комунальній власності "
протягом року
Мінжитлокомунгосп
 
   Сприяння прийняттю проекту Закону України
Закон України про особливості передачі в оренду та концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водо-
відведення, що перебувають у комунальній власності
протягом року
Мінжитлокомунгосп
 
490. Підвищення інституційної спроможності суб`єктів ринку щодо впровадження засад державно-приватного партнерства у житлово-комунальному господарстві
План заходів щодо впровадження засад державно-приватного партнерства у житлово-комунальному господарстві
протягом року
Мінжитлокомунгосп
 
-127- Таблицю підпункту 1.6.5. доповнити таким пунктом:
"Розроблення законопроекту - Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки" - ІІ півріччя, Мінжитлокомунгосп".
 
Враховано   Підвищення інституційної спроможності суб`єктів ринку щодо впровадження засад державно-приватного партнерства у житлово-комунальному господарстві
План заходів щодо впровадження засад державно-приватного партнерства у житлово-комунальному господарстві
протягом року
Мінжитлокомунгосп
Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до Закону України "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки"
ІІ півріччя
Мінжитлокомунгосп
 
491. 2. Гуманітарна сфера
 
-128- Мірошниченко Ю.Р.
Розділ 2 "Гуманітарна сфера" Частини ІІІ (перед пунктом 2.1. "Охорона здоров'я, материнства та дитинства") доповнити текстом такого змісту:
Основні проблеми
В Україні до цього часу не прийнята Концепція гуманітарного розвитку України. Не визначено основних цілей державної політики у цій сфері, немає комплексної програми розвитку цілісного ціннісно-гуманітарного простору.
 
Враховано   2. Гуманітарна сфера
В Україні до цього часу не прийнята Концепція гуманітарного розвитку України. Не визначено основних цілей державної політики у цій сфері, немає комплексної програми розвитку цілісного ціннісно-гуманітарного простору.
Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавці
Розроблення проекту концепції
Концепція гуманітарного розвитку України до 2020 року
ІV квартал
НАНУ,
Центральні органи виконавчої влади
 
    -129- Мірошниченко Ю.Р.
Додати до переліку цілей наступну таблицю
Розроблення проекту Закону України - Закон України "Концепція гуманітарного розвитку України до 2020 року" - ІV квартал - НІСД, МКТ, МОН, Держкрмтелерадіо, Мінсім’ямолодьспорт, Держкомнацрелігії, Мінохорони здоров'я.
 
Враховано    
492. 2.1. Охорона здоров'я, материнства та дитинства
 
-130- Королевська Н.Ю.
Соболєв С.В.
Охорона здоров'я, материнства та дитинства
Не треба реформувати систему охорони здоров'я в пропонованому вигляді. Необхідно забезпечити власне підвищення якості та доступності медичних послуг, у контексті чого зазначене реформування є ціллю нижчого рангу, а впровадження сімейної медицини - одним з очікуваних результатів.
Необхідне посилення програми стимулюванню народжуваності.
Передбачити напрями соціальної політики Уряду "Демографічна політика", основними завданнями, якої мають стати:
підвищення рівня народжуваності;
зниження рівня смертності та збільшення тривалості життя населення;
створення умов для повноцінного відтворення населення у сільській місцевості;
скорочення неформальної та нелегальної міграції, у тому числі трудової.
 
Враховано по суті  2.1. Охорона здоров'я, материнства та дитинства
 
    -131- Розділ 2.1. Охорона здоров'я, материнства та дитинства викласти у наступній редакції:
Основні проблеми:
Високий рівень захворюваності на серцево-судинні, судинно-мозкові, онкологічні хвороби, цукровий діабет, туберкульоз, ВІЛ-інфекції/СНІДу тощо, що зумовлює значно нижчу в порівняні з іншими європейськими країнами середню тривалість життя та високий рівень інвалідізації населення, в тому числі в працездатному віці.
Неефективна структура управління та фінансування системи охорони здоров’я, розпорошеність та нераціональне використання наявних у ній ресурсів. Відсутність сучасних механізмів фінансування, що не дозволяють створити умови для формування у медичних закладів та медичних працівників мотивацій до поліпшення якості та водночас до підвищення ефективності медичної допомоги з точки зору витрат державних ресурсів
Система охорони здоров’я стоїть на порозі кадрової кризи. Має місце дефіцит кадрів, особливо у первинній ланці загалом та сільській місцевості зокрема: тільки у секторі ПМСД - 6,5 тисяч вакансій та 6,2 тисячі працюючих пенсіонерів. Постійно збільшується некерована міграція медичного персоналу, в т.ч. за кордон. Знищення соціального престижу медичної професії внаслідок однієї з найнижчих у суспільстві заробітних плат.
Високий рівень поширення шкідливих звичок та негативних явищ (тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії тощо), недостатня увага заходам, спрямованим на формування та утвердження в суспільстві традицій ведення здорового способу життя, забезпечення активної профілактики захворювань і травм, що є основними причинами високих рівнів смертності та інвалідності, особливо серед молоді та людей працездатного віку.
 
Враховано    
493. Основні проблеми:
 
   Основні проблеми:
 
494. Високий рівень захворюваності на серцево-судинні, судинно-мозкові, онкологічні хвороби, цукровий діабет, туберкульоз, ВІЛ-інфекції/СНІДу тощо, що суттєво впливає на низьку тривалість життя населення та смертність.
 
   Високий рівень захворюваності на серцево-судинні, судинно-мозкові, онкологічні хвороби, цукровий діабет, туберкульоз, ВІЛ-інфекції/СНІДу тощо, що зумовлює значно нижчу в порівняні з іншими європейськими країнами середню тривалість життя та високий рівень інвалідізації населення, в тому числі в працездатному віці.
 
495. Неефективна побудова системи, розпорошеність та неефективність використання наявних ресурсів охорони здоров’я, відсутність сучасних механізмів фінансування (по відношенні до наданих медичних послуг, використання інших бюджетних джерел).
 
   Неефективна структура управління та фінансування системи охорони здоров’я, розпорошеність та нераціональне використання наявних у ній ресурсів. Відсутність сучасних механізмів фінансування, що не дозволяють створити умови для формування у медичних закладів та медичних працівників мотивацій до поліпшення якості та водночас до підвищення ефективності медичної допомоги з точки зору витрат державних ресурсів
 
496. Недостатнє забезпечення кадрами. Охорона здоров’я стоїть на порозі кадрової кризи. Існує дефіцит кадрів, особливо у первинній ланці загалом та сільській місцевості: тільки у ПМСД - 6, 5 тисяч вакансій та 6, 2 тисячі працюючих пенсіонерів. Спостерігається наростаюча та некерована міграція медичного персоналу, в т.ч. за кордон. Відсутня мотивація до ефективної праці внаслідок низької заробітної плати.
 
   Система охорони здоров’я стоїть на порозі кадрової кризи. Має місце дефіцит кадрів, особливо у первинній ланці загалом та сільській місцевості зокрема: тільки у секторі ПМСД – 6,5 тисяч вакансій та 6,2 тисячі працюючих пенсіонерів. Постійно збільшується некерована міграція медичного персоналу, в тому числі за кордон. Знищення соціального престижу медичної професії внаслідок однієї з найнижчих у суспільстві заробітних плат.
 
497. Високий рівень поширення шкідливих звичок та негативних явищ (тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії тощо), недостатня увага провадженню здорового способу життя, профілактиці захворювань, особливо серед молоді та людей працездатного віку.
 
   Високий рівень поширення шкідливих звичок та негативних явищ (тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії тощо), недостатня увага заходам, спрямованим на формування та утвердження в суспільстві традицій ведення здорового способу життя, забезпечення активної профілактики захворювань і травм, що є основними причинами високих рівнів смертності та інвалідності, особливо серед молоді та людей працездатного віку.
 
498. Основні завдання:
 
-132- Основні завдання Розділу 2.1 викласти у наступній редакції:
Реформування системи охорони здоров'я з метою підвищення якості, своєчасності, доступності та економічної ефективності медичного обслуговування на усіх рівнях, насамперед в секторі первинної медико-санітарної допомоги (в першу чергу у сільській місцевості).
Загальне зниження рівня захворюваності та смертності населення за рахунок покращення профілактики, діагностики й лікування серцево-судинних, судинно-мозкових, онкологічних хвороб, цукрового діабету, туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших хвороб, що відіграють провідну роль у формуванні структури захворюваності та смертності, вжиття заходів щодо запобігання виробничого і невиробничого травматизму.
Першочергове підвищення якості надання медичної допомоги матерям та дітям, покращення репродуктивного здоров'я населення.
Забезпечення безпечних умов проживання, навчання, праці, відпочинку та харчування, посилення державного санітарно-епідеміологічного нагляду та державного нагляду за якістю й безпечністю лікарських засобів, медичного обладнання та медичних виробів.
Сприяння відновленню соціального престижу медичної професії та забезпечення гідного соціального захисту медичних працівників.
 
Враховано   Основні завдання:
 
499. Реформування системи охорони здоров'я з метою підвищення якості та доступності медичних послуг на усіх рівнях, насамперед первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини;
 
   Реформування системи охорони здоров'я з метою підвищення якості, своєчасності, доступності та економічної ефективності медичного обслуговування на усіх рівнях, насамперед в секторі первинної медико-санітарної допомоги (в першу чергу у сільській місцевості).
 
500. Загальне зниження рівня захворюваності населення на соціально небезпечні хвороби, цукровий діабет, серцево-судинні та інші захворювання;
 
   Загальне зниження рівня захворюваності та смертності населення за рахунок покращення профілактики, діагностики й лікування серцево-судинних, судинно-мозкових, онкологічних хвороб, цукрового діабету, туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших хвороб, що відіграють провідну роль у формуванні структури захворюваності та смертності, вжиття заходів щодо запобігання виробничого і невиробничого травматизму.
 
501. Підвищення якості надання медичної допомоги матерям та дітям, покращення репродуктивного здоров'я населення;
 
   Першочергове підвищення якості надання медичної допомоги матерям та дітям, покращення репродуктивного здоров'я населення.
 
502. Соціальний захист медичних працівників.
 
   Забезпечення безпечних умов проживання, навчання, праці, відпочинку та харчування, посилення державного санітарно-епідеміологічного нагляду та державного нагляду за якістю й безпечністю лікарських засобів, медичного обладнання та медичних виробів.
 
503. Створення системи профілактики травматизму невиробничого характеру з метою забезпечення безпечних умов проживання, навчання, відпочинку, харчування
 
-133- Мірошниченко Ю.Р.
Замість абзацу 2 "основних завдань" пункту 2.1. "Охорона здоров'я, материнства та дитинства" Частини ІІІ викласти наступні абзаци:
"Загальне зниження рівня захворюваності населення на соціально небезпечні хвороби, цукровий діабет, серцево-судинні, онкологічні та інші захворювання;
Зниження рівня смертності від онкологічних захворювань".
 
Враховано редакційно   Сприяння відновленню соціального престижу медичної професії та забезпечення гідного соціального захисту медичних працівників.
 
504. 2.1.1. Реформування системи охорони здоров'я з метою підвищення якості та доступності медичних послуг на усіх рівнях, насамперед первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини:
 
-134- Підпункт 2.1.1. Реформування системи охорони здоров'я з метою підвищення якості та доступності медичних послуг на усіх рівнях, насамперед первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини: викласти в такій редакції:
2.1.1. Реформування системи охорони здоров'я з метою підвищення якості, своєчасності, доступності та економічної ефективності медичного обслуговування на усіх рівнях, насамперед в секторі первинної медико-санітарної допомоги (в першу чергу у сільській місцевості)
Цілі та очікувані результати
Забезпечення рівного доступу до якісної безоплатної медичної допомоги усім верствам населення.
Усунення фрагментації та підвищення ефективності й раціональності використання фінансових ресурсів системи охорони здоров’я.
Поліпшення показників здоров’я населення за рахунок направлення пріоритетних зусиль держави на поліпшення профілактики, діагностики та лікування хвороб і станів, що є головними факторами формування структури захворюваності та смертності.
 
Враховано   2.1.1. Реформування системи охорони здоров'я з метою підвищення якості, своєчасності, доступності та економічної ефективності медичного обслуговування на усіх рівнях, насамперед в секторі первинної медико-санітарної допомоги (в першу чергу у сільській місцевості)
 
505. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
506. Забезпечення рівного доступу до якісної безоплатної медичної допомоги усім верствам населення.
 
   Забезпечення рівного доступу до якісної безоплатної медичної допомоги усім верствам населення.
 
507. Запровадження інституту сімейного лікаря як основи сучасної системи медичної допомоги.
 
   Усунення фрагментації та підвищення ефективності й раціональності використання фінансових ресурсів системи охорони здоров’я.
 
508. Підвищення ефективності профілактичних заходів з метою зниження поширеності захворювань, а також зниження поширеності наркоманії, алко- та тютюнозалежності тощо.
 
-135- Томенко М.В.
Цілі та очікувані результати у підпункті 2.1.1. Реформування системи охорони здоров'я з метою підвищення якості та доступності медичних послуг на усіх рівнях, насамперед первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини доповнити новими абзацами такого змісту:
"Розвиток та підтримка сільської медицини";
"Наближення показника очікуваної тривалості життя до рівня країн з високим індексом людського розвитку".
 
Враховано   Поліпшення показників здоров’я населення за рахунок направлення пріоритетних зусиль держави на поліпшення профілактики, діагностики та лікування хвороб і станів, що є головними факторами формування структури захворюваності та смертності.
Розвиток та підтримка сільської медицини.
Наближення показника очікуваної тривалості життя до рівня країн з високим індексом людського розвитку.
 
    -136- Заходи у підпункті 2.1.1 викласти в такій редакції:
Сприяння прийняттю Закону України "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я" (нова редакція) - протягом року – КМУ;
Сприяння прийняттю Закону України України про внесення змін до Бюджетного кодексу України (стосовно фінансування охорони здоров’я)- протягом року – КМУ;
Сприяння належному інформуванню місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо їх ролі у забезпеченні подальшої реформи системи охорони здоров’я - Нормативно-правовий акт - ІІ квартал - КМУ
Внесення змін до нормативно-правових актів - Нормативно-правовий акт щодо удосконалення державної системи управління якістю медичної допомоги населенню, порядку державної акредитації та ліцензування закладу охорони здоров’я - ІІІ квартал – МОЗ;
Першочергове забезпечення лікарями первинної медико-санітарної ланки та їх безперервного професійного розвитку - Нормативно-правовий акт щодо першочергового забезпечення лікарями первинної медико-санітарної ланки та їх безперервного професійного розвитку - протягом року – МОЗ;
Реалізація Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2010 року - Стандарти і протоколи надання медичної допомоги населенню - протягом року – МОЗ;
Сприяння підвищенню рівня автономії (управлінської та господарської самостійності) державних і комунальних медичних закладів та формуванню у них мотивацій до підвищення якості й економічної ефективності власної діяльності - Нормативно-правовий акт про затвердження методичних рекомендацій щодо підвищення рівня автономії (управлінської та господарської самостійності) державних і комунальних медичних закладів та затвердження примірного статуту закладу охорони здоров’я зі статусом державного (комунального) некомерційного підприємства.
Нормативно-правовий акт про затвердження форми примірного договору про державну закупівлю медичних послуг та методичних рекомендацій щодо запровадження державного замовлення та договорів про державну закупівлю медичних послуг. - ІІІ квартал - МОЗ, Мінюст, Мінекономіки
Запровадження системи контролю та управління якістю в охороні здоров’я (медична допомога, фармація, компоненти крові, обладнання, витратні матеріали тощо) - Нормативно-правового акту - ІV квартал – МОЗ
Створення системи екстреної медичної допомоги з метою розширення доступності та підвищення якості надання медичних послуг населенню - Нормативно-правовий акт - ІV квартал – МОЗ;
Розроблення Концепції впровадження диспансеризації населення – Концепція
впровадження диспансеризації населення – грудень – МОЗ
Забезпечення доступності якісних лікарських засобів та розвиток вітчизняної фармацевтики як імпортнозамінного виробництва - Нормативно-правовий акт щодо забезпечення доступності якісних лікарських засобів та розвиток вітчизняної фармацевтики як імпортнозамінного виробництва - ІV квартал – МОЗ;
Розроблення законодавчих актів відповідно законодавству країн ЄС і вимогами СОТ та з урахуванням конвенцій МОП - Закони України, відповідно законодавству країн ЄС і вимогам СОТ та з урахуванням конвенцій МОП - протягом року - МОЗ
 
Враховано    
509. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
510. Сприяння прийняттю Закону України
Закон України "Основні засади діяльності у сфері охорони здоров’я"
протягом року
МОЗ
 
   Сприяння прийняттю Закону України
Закон України про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я (нова редакція)
протягом року
КМУ
Сприяння прийняттю Закону України
Закон України про внесення змін до Бюджетного кодексу України (стосовно фінансування охорони здоров’я)
протягом року
КМУ
 
511. Сприяння прийняттю Закону України
Закон України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо запровадження загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування)"
протягом року
МОЗ
 
   Сприяння належному інформуванню місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо їх ролі у забезпеченні подальшої реформи системи охорони здоров’я
Нормативно-правовий акт
ІІ квартал
КМУ
 
512. Сприяння прийняттю Закону України
Закон України "Про заклади охорони здоров‘я"
протягом року
МОЗ
 
   Внесення змін до нормативно-правових актів
Нормативно-правовий акт щодо удосконалення державної системи управління якістю медичної допомоги населенню, порядку державної акредитації та ліцензування закладу охорони здоров’я
ІІІ квартал
МОЗ
Першочергове забезпечення лікарями первинної медико-санітарної ланки та їх безперервного професійного розвитку
Нормативно-правовий акт щодо першочергового забезпечення лікарями первинної медико-санітарної ланки та їх безперервного професійного розвитку
протягом року
МОЗ
 
513. Внесення змін до нормативно-правових актів
Нормативно-правовий акт щодо удосконалення державної системи управління якістю медичної допомоги населенню, порядку державної акредитації та ліцензування закладу охорони здоров’я
ІІІ квартал
МОЗ
 
   Реалізація Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2010 року
Стандарти і протоколи надання медичної допомоги населенню
протягом року
МОЗ
 
514. Першочергове забезпечення лікарями первинної медико-санітарної ланки та їх безперервного професійного розвитку
Нормативно-правовий акт щодо першочергового забезпечення лікарями первинної медико-санітарної ланки та їх безперервного професійного розвитку
протягом року
МОЗ
 
   Сприяння підвищенню рівня автономії (управлінської та господарської самостійності) державних і комунальних медичних закладів та формуванню у них мотивацій до підвищення якості й економічної ефективності власної діяльності
Нормативно-правовий акт про затвердження методичних рекомендацій щодо підвищення рівня автономії (управлінської та господарської самостійності) державних і комунальних медичних закладів та затвердження примірного статуту закладу охорони здоров’я зі статусом державного (комунального) некомерційного підприємства.
Нормативно-правовий акт про затвердження форми примірного договору про державну закупівлю медичних послуг та методичних рекомендацій щодо запровадження державного замовлення та договорів про державну закупівлю медичних послуг
ІІІ квартал
МОЗ, Мінюст, Мінекономіки
 
515. Реалізація Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2010 року
Стандарти і протоколи надання медичної допомоги населенню
протягом року
МОЗ
 
   Запровадження системи контролю та управління якістю в охороні здоров’я (медична допомога, фармація, компоненти крові, обладнання, витратні матеріали тощо)
Нормативно-правовий акт
ІV квартал
МОЗ
 
516. Удосконалення підготовки лікарів-гігієністів, лікарів-епідеміологів, вірусологів, бактеріологів та зміцнення кадрового потенціалу Державної санітарно-епідеміологічної служби України
Нормативно-правовий акт
ІІІ квартал
МОЗ
 
   Створення системи екстреної медичної допомоги з метою розширення доступності та підвищення якості надання медичних послуг населенню
Нормативно-правовий акт
ІV квартал
МОЗ
 
517. Впровадження системи первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) на засадах загальної практики-сімейної медицини
Нормативно-правовий акт щодо впровадження системи первинної медико-санітарної допомоги
ІІ - ІV квартал
МОЗ
 
   Розроблення Концепції впровадження диспансеризації населення
Концепція
впровадження диспансеризації населення
грудень
МОЗ
 
518. Розмежування рівнів медичної допомоги на первинному, вторинному та третинному рівнях та оптимізація ліжкового фонду
Нормативно-правовий акт
ІV квартал
МОЗ
 
   Забезпечення доступності якісних лікарських засобів та розвиток вітчизняної фармацевтики як імпортнозамінного виробництва
Нормативно-правовий акт щодо забезпечення доступності якісних лікарських засобів та розвиток вітчизняної фармацевтики як імпортнозамінного виробництва
ІV квартал
МОЗ
 
519. Запровадження системи контролю та управління якістю в охороні здоров’я (медична допомога, фармація, компоненти крові, обладнання, витратні матеріали тощо)
Нормативно-правового акту
ІV квартал
МОЗ
 
   Розроблення законодавчих актів відповідно законодавству країн ЄС і вимогами СОТ та з урахуванням конвенцій МОП
Закони України, відповідно законодавству країн ЄС і вимогам СОТ та з урахуванням конвенцій МОП
протягом року
МОЗ
 
520. Створення системи екстреної медичної допомоги з метою розширення доступності та підвищення якості надання медичних послуг населенню
Нормативно-правовий акт
ІV квартал
МОЗ
 
      
521. Розроблення Концепції впровадження диспансеризації населення
Концепція
впровадження диспансеризації населення
грудень
МОЗ
 
      
522. Забезпечення доступності якісних лікарських засобів та розвиток вітчизняної фармацевтики як імпортнозамінного виробництва
Нормативно-правовий акт щодо забезпечення доступності якісних лікарських засобів та розвиток вітчизняної фармацевтики як імпортнозамінного виробництва
ІV квартал
МОЗ
 
      
523. Розроблення законодавчих актів відповідно законодавству країн ЄС і вимогами СОТ та з урахуванням конвенцій МОП
Закони України, відповідно законодавству країн ЄС і вимогам СОТ та з урахуванням конвенцій МОП
протягом року
МОЗ
 
      
524. 2.1.2. Загальне зниження рівня захворюваності населення на соціально небезпечні хвороби, цукровий діабет, серцево-судинні та інші захворювання
 
-137- Мірошниченко Ю.Р.
Назву пункту 2.1.2. Частини ІІІ викласти у такій редакції:
"Загальне зниження рівня захворюваності населення на соціально небезпечні хвороби, цукровий діабет, серцево-судинні, онкологічні та інші захворювання"
 
Враховано редакційно   2.1.2. Загальне зниження рівня захворюваності та смертності населення за рахунок покращення профілактики, діагностики й лікування серцево-судинних, судинно-мозкових, онкологічних хвороб, цукрового діабету, туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших хвороб, що відіграють провідну роль у формуванні структури захворюваності та смертності, вжиття заходів щодо запобігання виробничого і невиробничого травматизму
 
525. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
526. Збільшення показника умовного здоров’я (питомої ваги осіб, визнаних умовно здоровими в загальній кількості населення) до 28 відсотків (у 2009 р.- 24, 3 відсотка, у 1990 р.- 62, 6 відсотків).
 
   Збільшення показника умовного здоров’я (питомої ваги осіб, визнаних умовно здоровими в загальній кількості населення) до 28 відсотків (у 2009 р.– 24,3 відсотка, у 1990 р.– 62,6 відсотків).
 
527. Припинення підвищення рівня захворюваності населення за основними віковими демографічними групами, зокрема за такими хворобами, як СНІД, туберкульоз.
 
   Припинення підвищення рівня захворюваності населення за основними віковими демографічними групами, зокрема за такими хворобами, як СНІД, туберкульоз.
 
528. Зниження рівня захворюваності на серцево-судинні і судинно-мозкові хвороби.
 
-138- Мірошниченко Ю.Р.
Абзац 3 "Цілей та очікуваних результатів" пункту 2.1.2. Частини ІІІ викласти у такій редакції:
"Зниження рівня захворюваності на серцево-судинні й судинно-мозкові, онкологічні хвороби".
 
Враховано редакційно   Зниження рівня захворюваності на серцево-судинні і судинно-мозкові хвороби.
 
529. Зменшення показників захворюваності і смертності від туберкульозу та смертності від СНІДу на 5 відсотків; зменшити показник передачі ВІЛ від матері до дитини до 5 відсотків.
 
   Зменшення показників захворюваності і смертності від туберкульозу та смертності від СНІДу на 5 відсотків; зменшити показник передачі ВІЛ від матері до дитини до 5 відсотків.
 
530. Зменшення коефіцієнту захворюваності на хвороби, що передаються статевим шляхом.
 
-139- Підпункт 2.1.2. викласти в такій редакції:
"2.1.2 Загальне зниження рівня захворюваності та смертності населення за рахунок покращення профілактики, діагностики й лікування серцево-судинних, судинно-мозкових, онкологічних хвороб, цукрового діабету, туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших хвороб, що відіграють провідну роль у формуванні структури захворюваності та смертності, вжиття заходів щодо запобігання виробничого і невиробничого травматизму.
Цілі та очікувані результати
Збільшення показника умовного здоров’я (питомої ваги осіб, визнаних умовно здоровими в загальній кількості населення) до 28 відсотків (у 2009 р.– 24,3 відсотка, у 1990 р.– 62,6 відсотків).
Припинення підвищення рівня захворюваності населення за основними віковими демографічними групами, зокрема за такими хворобами, як СНІД, туберкульоз.
Зниження рівня захворюваності на серцево-судинні і судинно-мозкові хвороби.
Зменшення показників захворюваності і смертності від туберкульозу та смертності від СНІДу на 5 відсотків; зменшити показник передачі ВІЛ від матері до дитини до 5 відсотків.
Зменшення коефіцієнту захворюваності на хвороби, що передаються статевим шляхом".
 
Враховано   Зменшення коефіцієнту захворюваності на хвороби, що передаються статевим шляхом.
 
531. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
-140- Заходи підпункту 2.1.2 викласти в такій редакції:
Сприяння прийняттю Закону України - Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз" (нова редакція) - ІІ квартал – КМУ;
Сприяння прийняттю Закону України - Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення" (нова редакція) - протягом року – КМУ;
Реалізація державної цільової програми - Загальнодержавна цільова програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 – 2013 роки - протягом року – МОЗ;
Реалізація державної цільової програми - Загальнодержавна програма протидії захворюванню на туберкульоз у 2007 – 2011 роках - протягом року – МОЗ;
Реалізація державної цільової програми - Державна програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2006 - 2010 роки - протягом року – МОЗ;
Реалізація державної цільової програми - Державна цільова соціальна програма "Трансплантація" на період до 2012 року - протягом року – МОЗ;
Розроблення проекту Закону України - Закон України "Про основні засади державної політики у сфері профілактики травматизму невиробничого характеру" - І квартал - МНС, центральні та місцеві органи виконавчої влади
 
Враховано   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
532. Реалізація державної цільової програми
Загальнодержавна цільова програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 – 2013 роки
протягом року
МОЗ
 
   Сприяння прийняттю Закону України
Закон України про внесення змін до Закону України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз" (нова редакція)
ІІ квартал
КМУ
 
533. Реалізація державної цільової програми
Загальнодержавна програма протидії захворюванню на туберкульоз у 2007 – 2011 роках
протягом року
МОЗ
 
   Сприяння прийняттю Закону України
Закон України про внесення змін до Закону України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення" (нова редакція)
протягом року
КМУ
 
534. Реалізація державної цільової програми
Державна програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2006 - 2010 роки
протягом року
МОЗ
 
   Реалізація державної цільової програми
Загальнодержавна цільова програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 – 2013 роки
протягом року
МОЗ
 
535. Реалізація державної цільової програми
Державна цільова соціальна програма "Трансплантація" на період до 2012 року
протягом року
МОЗ
 
-141- Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 2.1.2. Частини ІІІ доповнити заходом наступного змісту:
Реалізація державної цільової програми - Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року - протягом року - МОЗ
 
Враховано   Реалізація державної цільової програми
Загальнодержавна програма протидії захворюванню на туберкульоз у 2007- 2011 роках
протягом року
МОЗ
Реалізація державної цільової програми
Державна програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2006- 2010 роки
протягом року
МОЗ
Реалізація державної цільової програми
Державна цільова соціальна програма "Трансплантація" на період до 2012 року
протягом року
МОЗ
Розроблення проекту Закону України
Закон України про основні засади державної політики у сфері профілактики травматизму невиробничого характеру
І квартал
МНС, центральні та місцеві органи виконавчої влади
Реалізація державної цільової програми
Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року
протягом року
МОЗ
 
536. 2.1.3.Підвищення якості надання медичної допомоги матерям та дітям, покращення репродуктивного здоров'я населення
 
-142- Підпункт 2.1.3. викласти в такій редакції:
"2.3.1. Першочергове підвищення якості надання медичної допомоги матерям та дітям, покращення репродуктивного здоров'я населення.
Цілі та очікувані результати
Утвердження тенденції до зростання народжуваності (з 11,0 до 11,2 осіб на 1000 народжених), стабілізації тенденції до зниження показників малюкової смертності (з 9,26 до 9,0 на 1000 живонароджених) та материнської смертності ( з 23,4 до 21,2 на 100 тисяч народжених живими).
Покращення стану здоров'я дітей.
Зменшення коефіцієнту захворюваності на хвороби, що передаються статевим шляхом".
 
Враховано   2.1.3.Першочергове підвищення якості надання медичної допомоги матерям та дітям, покращення репродуктивного здоров'я населення
 
537. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
538. Утвердження тенденції до зростання народжуваності (з 11, 0 до 11, 2 осіб на 1000 народжених), стабілізації тенденції до зниження показників малюкової смертності (з 9, 26 до 9, 0 на 1000 живонароджених) та материнської смертності ( з 23, 4 до 21, 2 на 100 тисяч народжених живими).
 
   Утвердження тенденції до зростання народжуваності (з 11,0 до 11,2 осіб на 1000 народжених), стабілізації тенденції до зниження показників малюкової смертності (з 9,26 до 9,0 на 1000 живонароджених) та материнської смертності (з 23,4 до 21,2 на 100 тисяч народжених живими).
 
539. Покращення стану здоров'я дітей.
 
   Покращення стану здоров'я дітей.
 
540. Зменшення коефіцієнту захворюваності на хвороби, що передаються статевим шляхом.
 
   Зменшення коефіцієнту захворюваності на хвороби, що передаються статевим шляхом.
 
541. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
-143- Заходи підпункту 2.1.3 викласти в такій редакції: Реєстр.картка №2011)
-2016 роки - протягом року – МОЗ;
Створення Державного координаційного центру пересадки кісткового мозку - Нормативно-правовий акт – протягом – МОЗ;
 
Враховано   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
542. Реалізація державної цільової програми
Державна програма "Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року"
протягом року
МОЗ
 
   Реалізація державної цільової програми
Державна програма "Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року"
протягом року
МОЗ
 
543. Реалізація державної цільової програми
Державна програма "Дитяча онкологія" на 2006 – 2010 роки
протягом року
МОЗ
 
   Реалізація державної цільової програми
Державна програма "Дитяча онкологія" на 2006 – 2010 роки
протягом року
МОЗ
 
544. Розвиток Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ"
Нормативно-правовий акт
протягом року
МОЗ
 
   Розвиток Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ"
Нормативно-правовий акт
протягом року
МОЗ
 
545. Розвиток мережі центрів медико-соціальної реабілітації для осіб з обмеженими можливостями здоров'я
Нормативно-правовий акт
протягом року
МОЗ, Мінпраці
 
   Розвиток мережі центрів медико-соціальної реабілітації для осіб з обмеженими можливостями здоров'я
Нормативно-правовий акт
протягом року
МОЗ, Мінпраці
 
546. Впровадження сучасних неонатології, перинатальних технологій та принципів безпечного материнства в лікувально-профілактичних закладах
Нормативно-правовий акт
протягом року
МОЗ
 
   Впровадження сучасних неонатологічних, перинатальних технологій та принципів безпечного материнства в лікувально-профілактичних закладах
Нормативно-правовий акт
протягом року
МОЗ
Відновлення повноцінного інституту шкільних лікарів та шкільних медичних сестер
Нормативно-правовий акт
протягом року
МОЗ, МОН
Розробка проекту загальнодержавної програми
Проект Загальнодержавної програми "СЛУХ" на 2011-2016 роки
протягом року
МОЗ
Створення Державного координаційного центру пересадки кісткового мозку
Нормативно-правовий акт
протягом року
МОЗ
 
547. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги матері та дитини
Нормативно-правовий акт
протягом року
МОЗ
 
      
548. 2.1.4. Соціальний захист медичних працівників
 
-144- Підпункт 2.1.4. викласти в такій редакції:
"2.1.4 Забезпечення безпечних умов проживання, навчання, праці, відпочинку та харчування, посилення державного санітарно-епідеміологічного нагляду та державного нагляду за якістю й безпечністю лікарських засобів, медичного обладнання та медичних виробів
Цілі та очікувані результати
Покращання умов безпеки життєдіяльності людини, зменшення рівня захворюваності та смертності внаслідок причин, пов’язаних з нехтуванням принципами здорового способу життя, загальних норм безпечної поведінки, незадовільних умов праці тощо".
 
Враховано   2.1.4. Забезпечення безпечних умов проживання, навчання, праці, відпочинку та харчування, посилення державного санітарно-епідеміологічного нагляду та державного нагляду за якістю й безпечністю лікарських засобів, медичного обладнання та медичних виробів
 
549. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
550. Підвищення престижності медичних професій.
 
   Покращання умов безпеки життєдіяльності людини, зменшення рівня захворюваності та смертності внаслідок причин, пов’язаних з нехтуванням принципами здорового способу життя, загальних норм безпечної поведінки, незадовільних умов праці тощо.
 
551. Забезпечення належних умов праці медичних працівників.
 
      
552. Покращення якості медичного обслуговування населення.
 
      
553. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
-145- Сприяння прийняттю Закону України України "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" (нова редакція) - Протягом року – КМУ;
Сприяння прийняттю Закону України - Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (щодо реклами лікарських засобів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок) - Протягом року – КМУ;
Сприяння прийняттю Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань захисту населення від інфекційних хвороб" (стосовно врегулювання проблем організації та здійснення імунопрофілактики) - Протягом року – КМУ;
Сприяння прийняттю Закону України "Про медичні вироби" - Протягом року – КМУ;
Удосконалення підготовки лікарів-гігієністів, лікарів-епідеміологів, вірусологів, бактеріологів та зміцнення кадрового потенціалу Державної санітарно-епідеміологічної служби України - Нормативно-правовий акт - ІІІ квартал – МОЗ;
Розроблення плану заходів - План заходів щодо здійснення організаційних та інформаційних заходів щодо пропагування свідомого ставлення населення до питань безпеки життєдіяльності, здорового способу життя, підвищення рівня культури безпеки громадян; використання реклами, радіо та телепередач з метою пропаганди навичок та традицій здорового способу життя та безпечної життєдіяльності людини - протягом року - МОЗ, МНС, центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування
 
Немає висновку   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
554. Забезпечення
муніципальним житлом медпрацівників ПМСД
Нормативно- правовий акт
протягом року
Місцеві органи
виконавчої
влади
 
   Сприяння прийняттю Закону України
Закон України про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" (нова редакція)
протягом року
КМУ
 
555. Компенсація
комунальних послуг на утримання житла
Нормативно- правовий акт
протягом року
Місцеві органи
виконавчої
влади
 
   Сприяння прийняттю Закону України
Закон України про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (щодо реклами лікарських засобів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок)
протягом року
КМУ
 
556. Компенсація
транспортних витрат
на користування
громадським транспортом
в службових цілях
Нормативно- правовий акт
протягом року
Місцеві органи
виконавчої
влади
 
   Сприяння прийняттю Закону України
Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань захисту населення від інфекційних хвороб" (стосовно врегулювання проблем організації та здійснення імунопрофілактики)
протягом року
КМУ
Сприяння прийняттю Закону України
Закон України про медичні вироби
протягом року
КМУ
Удосконалення підготовки лікарів-гігієністів, лікарів-епідеміологів, вірусологів, бактеріологів та зміцнення кадрового потенціалу Державної санітарно-епідеміологічної служби України
Нормативно-правовий акт
ІІІ квартал
МОЗ
Розроблення плану заходів
План заходів щодо здійснення організаційних та інформаційних заходів щодо пропагування свідомого ставлення населення до питань безпеки життєдіяльності, здорового способу життя, підвищення рівня культури безпеки громадян; використання реклами, радіо та телепередач з метою пропаганди навичок та традицій здорового способу життя та безпечної життєдіяльності людини
протягом року
МОЗ, МНС, центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування
 
557. 2.1.5 Створення системи профілактики травматизму невиробничого характеру з метою забезпечення безпечних умов проживання, навчання, відпочинку, харчування
 
-146- Підпункт 2.1.5. викласти в такій редакції:
" 2.1.5 Сприяння відновленню соціального престижу медичної професії та забезпечення гідного соціального захисту медичних працівників.
Цілі та очікувані результати
Підвищення престижності медичної професії.
Забезпечення належних умов праці медичних працівників.
Покращення якості медичного обслуговування населення.
 
Враховано   2.1.5 Сприяння відновленню соціального престижу медичної професії та забезпечення гідного соціального захисту медичних працівників
 
558. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
559. Зменшення показників травматизму невиробничого характеру
 
   Підвищення престижності медичної професії.
Забезпечення належних умов праці медичних працівників.
Покращення якості медичного обслуговування населення.
 
560. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
-147- Заходи підпункту 2.1.5 викласти в такій редакції:
Забезпечення муніципальним житлом медпрацівників ПМСД - Нормативно-правовий акт - протягом року - Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування;
Компенсація комунальних послуг на утримання житла - Нормативно-правовий акт - протягом року – Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування;
Компенсація транспортних витрат на користування громадським транспортом в службових цілях - Нормативно-правовий акт - протягом року - Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.
 
Враховано   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
561. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про основні засади державної політики у сфері профілактики травматизму невиробничого характеру"
І квартал
МНС, центральні та місцеві органи виконавчої влади
 
   Забезпечення
муніципальним житлом медпрацівників ПМСД
Нормативно-правовий акт
протягом року
Місцеві органи виконавчої
влади, органи місцевого самоврядування
 
562. Розроблення плану заходів
План заходів щодо здійснення організаційних та інформаційних заходів щодо пропагування свідомого ставлення населення до питань безпеки життєдіяльності, здорового способу життя, підвищення рівня культури безпеки громадян у сфері, не пов’язаній з виробництвом; використання реклами, радіо та телепередач з метою пропаганди профілактики невиробничого травматизму
протягом року
МНС, центральні та місцеві органи виконавчої влади
 
   Компенсація
комунальних послуг на утримання житла
Нормативно-правовий акт
протягом року
Місцеві органи виконавчої
влади, органи місцевого самоврядування
 
563. Участь України в програмах ЄС, СНД тощо з питань безпеки життя і діяльності людини
План заходів співробітництва з міжнародними організаціями
протягом року
МНС
 
   Компенсація
транспортних витрат
на користування
громадським транспортом
в службових цілях
Нормативно-правовий акт
протягом року
Місцеві органи виконавчої
влади, органи місцевого самоврядування
 
564. 2.2. Освіта
 
   2.2. Освіта
 
565. Основні проблеми:
 
   Основні проблеми:
 
566. Україна відстає від розвинених країн за якістю освіти. Так, за даними звіту ВЕФ, що оцінює та спорівнює конкурентоспроможність країн на основі Глобального індексу конкурентоспроможності (ГІК), за субіндексом "Початкова освіта" - 68 місце серед 133 країн, за субіндексом "Середня, вища та професійна освіта" Україна - 46 місце, змінивши свою позицію на 3 сходинки вниз.
 
-148- Королевська Н.Ю.
Соболєв С.В.
Освіта
Проблеми розвитку освіти визначені нечітко та не систематизовані.
Наведені очікувані результати реалізації Програми не враховують досягнутий рівень охоплення дошкільними закладами дітей різних вікових груп. Згідно з офіційними статистичними даними, на початок 2009 р. у міських поселеннях чистий показник охоплення дошкільними закладами дітей у віці 3-4 роки становив 95,5%, 5 років — 83,5%, в той час як у Програмі цільовий орієнтир охоплення дітей у віці 3-5 років визначено на рівні 78%), тобто нижче досягнутої величини.
 
Відхилено   Україна відстає від розвинених країн за якістю освіти. Так, за даними звіту ВЕФ, що оцінює та спорівнює конкурентоспроможність країн на основі Глобального індексу конкурентоспроможності (ГІК), за субіндексом "Початкова освіта" – 68 місце серед 133 країн, за субіндексом "Середня, вища та професійна освіта" Україна – 46 місце, змінивши свою позицію на 3 сходинки вниз.
 
567. Як показали результати зовнішнього оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів України у 2009 році учасники оцінювання показали незадовільні знання в математиці, історії України. Крім того, далеко не всі загальноосвітні навчальні заклади підтверджують наданий ним статус ліцеїв, гімназій, спеціалізованих закладів. Тобто, зовнішнє оцінювання показало, що на сьогодні існує серйозна загроза конкурентоспроможності України у сфері якості освіти, яка може спричинити у майбутньому поступове падіння рейтингу України за цим показником.
 
   Як показали результати зовнішнього оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів України у 2009 році учасники оцінювання показали незадовільні знання в математиці, історії України. Крім того, далеко не всі загальноосвітні навчальні заклади підтверджують наданий ним статус ліцеїв, гімназій, спеціалізованих закладів. Тобто, зовнішнє оцінювання показало, що на сьогодні існує серйозна загроза конкурентоспроможності України у сфері якості освіти, яка може спричинити у майбутньому поступове падіння рейтингу України за цим показником.
 
568. Водночас, у середній освіті також є проблеми: по-перше - недостатній рівень підготовки педагогічних кадрів, і по-друге - "якість освіти напряму залежить від якості вчителя". Крім того у:
 
   Водночас, у середній освіті також є проблеми: по-перше – недостатній рівень підготовки педагогічних кадрів, і по-друге – "якість освіти напряму залежить від якості вчителя". Крім того у:
 
569. вищій школі є проблема недостатності викладачів найвищої академічної кваліфікації: професорів та докторів наук, що посилюється дією трьох чинників. По-перше, значний відплив висококваліфікованих кадрів поза межі України за роки незалежності держави. По-друге, вкрай повільний процес відновлення професорського складу ВНЗ, що зумовлено як значним соціально-економічним зниженням статусу професорського звання, так і надзвичайно ускладненою процедурою здобуття наукового ступеня доктора наук. Як наслідок, в останні десятиліття спостерігається процес старіння академічних кадрів і відсутність політики цівілізованої спадкоємності в академічних середовищах. По-третє, зростання кількості студентів у ВНЗ, наявне останніми роками, є непропорційним зростанню штатних працівників, що в свою чергу, призводить до проблеми перенавантаження. До того ж, сектор ВНЗ недержавної форми власності здебільшого повноцінно функціонує саме завдяки залученню до навчального процесу професорів та докторів наук з державних ВНЗ.
 
   вищій школі є проблема недостатності викладачів найвищої академічної кваліфікації: професорів та докторів наук, що посилюється дією трьох чинників. По-перше, значний відплив висококваліфікованих кадрів поза межі України за роки незалежності держави. По-друге, вкрай повільний процес відновлення професорського складу ВНЗ, що зумовлено як значним соціально-економічним зниженням статусу професорського звання, так і надзвичайно ускладненою процедурою здобуття наукового ступеня доктора наук. Як наслідок, в останні десятиліття спостерігається процес старіння академічних кадрів і відсутність політики цівілізованої спадкоємності в академічних середовищах. По-третє, зростання кількості студентів у ВНЗ, наявне останніми роками, є непропорційним зростанню штатних працівників, що в свою чергу, призводить до проблеми перенавантаження. До того ж, сектор ВНЗ недержавної форми власності здебільшого повноцінно функціонує саме завдяки залученню до навчального процесу професорів та докторів наук з державних ВНЗ.
 
570. Викладачі і студенти вищої школи слабо задіяні в науково-дослідних та прикладних розробках.
 
   Викладачі і студенти вищої школи слабо задіяні в науково-дослідних та прикладних розробках.
 
571. Крім того, основними проблемами освітянської сфери на сьогодні залишаються: відсутність єдиної системи статистики і параметрів вимірювання якісної освіти, які були б співставні із загальноприйнятими міжнародними показниками якості освіти; відсутність системи моніторингу проблем вищої освіти, прогнозування можливих сценаріїв їх розв’язання.
 
   Крім того, основними проблемами освітянської сфери на сьогодні залишаються: відсутність єдиної системи статистики і параметрів вимірювання якісної освіти, які були б співставні із загальноприйнятими міжнародними показниками якості освіти; відсутність системи моніторингу проблем вищої освіти, прогнозування можливих сценаріїв їх розв’язання.
 
572. Підготовка робітничих кадрів відстає від потреб ринку. Підготовку робітничих кадрів по Україні здійснюють більше тисячі професійно-технічних навчальних закладів із загальним контингентом учнів більше 400 тис. осіб, однак і за якістю, і за фаховою структурою підготовка не задовольняє ринок робочої сили.
 
   Підготовка робітничих кадрів відстає від потреб ринку. Підготовку робітничих кадрів по Україні здійснюють більше тисячі професійно-технічних навчальних закладів із загальним контингентом учнів більше 400 тис. осіб, однак і за якістю, і за фаховою структурою підготовка не задовольняє ринок робочої сили.
 
573. Основні завдання:
 
   Основні завдання:
 
574. Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості.
 
   Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості.
 
575. Підвищення якості загальної середньої освіти.
 
   Підвищення якості загальної середньої освіти.
 
576. Відновлення якісної професійно-технічної освіти.
 
   Відновлення якісної професійно-технічної освіти.
 
577. Впровадження якісної вищої освіти відповідно до європейських стандартів.
 
   Впровадження якісної вищої освіти відповідно до європейських стандартів.
 
578. Сприяння освіті осіб з особливими потребами та впровадження їх інклюзивного навчання.
 
   Сприяння освіті осіб з особливими потребами та впровадження їх інклюзивного навчання.
 
579. Підвищення рівня охоплення дітей позашкільною освітою та поліпшення її якості.
 
   Підвищення рівня охоплення дітей позашкільною освітою та поліпшення її якості.
 
580. 2.2.1.Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості
 
   2.2.1. Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості
 
581. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
582. Відновлення мережі дошкільних навчальних закладів усіх форм власності, що не працювали з різних причин, та будівництво нових відповідно до потреб.
 
   Відновлення мережі дошкільних навчальних закладів усіх форм власності, що не працювали з різних причин, та будівництво нових відповідно до потреб.
 
583. Забезпечення дошкільних навчальних закладів належним навчально-методичним матеріалом, необхідним обладнанням, іграшками, дитячою літературою, іншими засобами навчання і виховання.
 
-149- Томенко М.В.
Абзац другий підпункту 2.2.1.Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості
Цілі та очікувані результати викласти в такій редакції:
"Забезпечення дошкільних навчальних закладів належним навчально-методичним матеріалом, дитячою літературою, виданими державною мовою, необхідним обладнанням, іграшками та, іншими засобами навчання і виховання.
 
Враховано   Забезпечення дошкільних навчальних закладів належним навчально-методичним матеріалом, дитячою літературою, виданими державною мовою, необхідним обладнанням, іграшками та, іншими засобами навчання і виховання.
 
584. Забезпечення дошкільних навчальних закладів, у яких здійснюється виховний процес мовою національних меншин, необхідним навчально-методичним матеріалом.
 
   Забезпечення дошкільних навчальних закладів, у яких здійснюється виховний процес мовою національних меншин, необхідним навчально-методичним матеріалом.
 
585. Чистий показник охоплення освітою у дошкільних навчальних закладах дітей 3-5 років, які проживають у міських поселеннях - 78 відсотків.
 
   Чистий показник охоплення освітою у дошкільних навчальних закладах дітей 3-5 років, які проживають у міських поселеннях – 78 відсотків.
 
586. Чистий показник охоплення освітою у дошкільних навчальних закладах дітей 3-5 років, які проживають у сільській місцевості - 41 відсоток.
 
   Чистий показник охоплення освітою у дошкільних навчальних закладах дітей 3-5 років, які проживають у сільській місцевості – 41 відсоток.
 
587. Чистий показник охоплення дітей 5 річного віку дошкільною освітою у міських поселеннях 95 відсотків.
 
   Чистий показник охоплення дітей 5 річного віку дошкільною освітою у міських поселеннях 95 відсотків.
 
588. Чистий показник охоплення дітей 5 річного віку дошкільною освітою у сільській місцевості 89 відсотків.
 
   Чистий показник охоплення дітей 5 річного віку дошкільною освітою у сільській місцевості 89 відсотків.
 
589. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
590. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 і 306 у частині прийому дітей до НВК з двох місяців
липень
МОН
 
   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 і 306 у частині прийому дітей до НВК з двох місяців
липень
МОН
 
591. Розроблення навчально-методичного забезпечення
Програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у світі"
серпень
МОН
Інститут
інноваційних
технологій та
змісту освіти,
АПН
 
   Розроблення навчально-методичного забезпечення
Програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у світі"
серпень
МОН,
Інститут
інноваційних
технологій та
змісту освіти,
АПН
 
592. Забезпечення дошкільних навчальних закладів сучасними навчально-ігровими матеріалами
Проект нормативно-правого акту МОН
протягом року
Рада міністрів
Автономної
Республіки
Крим, обласні,
Київська та
Севастопольська
міські державні адміністрації
 
-150- У пункті 2.2. доповнити перелік заходів на виконання завдання щодо підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості:
Продовження приведення мережі дошкільних навчальних закладів відповідність до потреб населення, а також будівництво нових та відновлення діяльності раніше закритих. Уживати заходів щодо недопущення випадків їх закриття або перепрофілювання без згоди громадян, а також надання приміщень дошкільних навчальних закладів в оренду або використання не за призначенням. Збільшити охоплення дошкільною освітою до 75 % дітей дошкільного віку. - вересень
 
Враховано редакційно   Забезпечення дошкільних навчальних закладів сучасними навчально-ігровими матеріалами
Проект нормативно-правого акту МОН
протягом року
Рада міністрів
Автономної
Республіки
Крим, обласні,
Київська та
Севастопольська
міські державні адміністрації
Розвиток мережі дошкільних навчальних закладів
Нормативно-правові акти щодо приведення мережі дошкільних навчальних закладів до потреб населення, будівництво нових та відновлення діяльності раніше закритих, недопущення їх закриття або перепрофілювання без згоди громадян, надання приміщень дошкільних навчальних закладів в оренду або використання не за призначенням
ІІ-ІІІ квартал
Рада міністрів
Автономної
Республіки
Крим, обласні,
Київська та
Севастопольська
міські державні адміністрації
 
593. 2.2.2.Підвищення якості загальної середньої освіти
 
   2.2.2.Підвищення якості загальної середньої освіти
 
594. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
595. Чистий показник охоплення повною загальною середньою осіб віком до 18 років - 99, 7 відсотка.
 
   Чистий показник охоплення повною загальною середньою осіб віком до 18 років – 99, 7 відсотка.
 
596. Перехід учнів старшої школи на профільне навчання.
 
   Перехід учнів старшої школи на профільне навчання.
 
597. Підвищення якості зовнішнього незалежного оцінювання.
 
   Підвищення якості зовнішнього незалежного оцінювання.
 
598. Створення належних умов функціонування груп продовженого дня у всіх загальноосвітніх навчальних закладів.
 
   Створення належних умов функціонування груп продовженого дня у всіх загальноосвітніх навчальних закладів.
 
599. Стовідсоткове забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комп’ютерною технікою, підключення їх до мережі Інтернет.
 
-151- Ткаченко О.М.
В абзаці шостому розділу 2.2.2. слово "стовідсоткове" виключити.
 
Враховано   Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комп’ютерною технікою, підключення їх до мережі Інтернет.
 
600. Оволодіння педагогічними працівниками навичками роботи з інформаційними комп’ютерними технологіями.
 
   Оволодіння педагогічними працівниками навичками роботи з інформаційними комп’ютерними технологіями.
 
601. Забезпечення підвезення учнів сільської місцевості організованим підвезенням до місць навчання й додому; упровадження мережі освітніх округів.
 
-152- Томенко М.В.
У підпункті 2.2.2.Підвищення якості загальної середньої освіти
Цілі та очікувані результати доповнити:
"Забезпечення доступності якісної середньої освіти";
"Стимулювання підвищення якості освіти у сільських школах"
 
Враховано   Забезпечення підвезення учнів сільської місцевості організованим підвезенням до місць навчання й додому; упровадження мережі освітніх округів.
Забезпечення доступності якісної середньої освіти.
Стимулювання підвищення якості освіти у сільських школах.
 
602. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
603. Розроблення проекту нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти"
листопад
МОН,
НАПН
 
   Розроблення проекту нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти
листопад
МОН,
НАПН
 
604. Удосконалення підготовки вчителів, поліпшення системи відбору молоді, схильної до педагогічної професії.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про удосконалення підготовки вчителя"
грудень
МОН,
НАПН
 
   Удосконалення підготовки вчителів, поліпшення системи відбору молоді, схильної до педагогічної професії.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про удосконалення підготовки вчителя"
грудень
МОН,
НАПН
 
605. Удосконалення організації профільного навчання.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про освітній округ"
червень
МОН
 
   Удосконалення організації профільного навчання.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про освітній округ"
червень
МОН
 
606. Створення системи моніторингових досліджень
Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення системи моніторингових досліджень якості освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів та участь їх у міжнародних моніторингових дослідженнях"
грудень
МОН
 
   Створення системи моніторингових досліджень
Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення системи моніторингових досліджень якості освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів та участь їх у міжнародних моніторингових дослідженнях"
грудень
МОН
 
607. Реалізація Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці"
Державна програма "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці"
протягом року
МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації
 
   Реалізація Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці"
Державна програма "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці"
протягом року
МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації
 
608. Забезпечення підручниками загальноосвітніх навчальних закладів, в тому числі мовами навчання національних меншин
Нормативно-правовий акт
протягом року
МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації
 
   Забезпечення підручниками загальноосвітніх навчальних закладів, в тому числі мовами навчання національних меншин, оснащення новим лабораторним обладнанням кабінетів та класів загальноосвітніх навчальних закладів, а також забезпечення відповідними реактивами та матеріалами
Нормативно-правовий акт
протягом року
МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації
 
609. Зміцнення кадрового потенціалу середньої школи
Постанова Кабінету Міністрів України щодо обов’язкової роботи в школах протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу педагогічного спрямування випускників, які навчалися за державним замовленням
протягом року
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, МОН
 
-153- Семерак О.М.
Підпункт 2.2.2. Підвищення якості загальної середньої освіти пункту 2.2. Частини ІІІ викласти у наступній редакції:
Зміцнення кадрового потенціалу середньої школи - Постанова Кабінету Міністрів України щодо заохочення роботи у школах сільської місцевості та окремих населених пунктах протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу через використання програми стимулів, у тому числі житлових – ІІ квартал – МОН, Мінрегіонбуд
Мінфін, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
 
Відхилено   Зміцнення кадрового потенціалу середньої школи
Постанова Кабінету Міністрів України щодо обов’язкової роботи в школах протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу педагогічного спрямування випускників, які навчалися за державним замовленням
протягом року
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, МОН
Продовження мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема в сільській місцевості
Внесення змін та доповнень до чинного законодавства про освіту щодо зменшення мінімальної наповнюваності класів у сільській місцевості до трьох дітей, запровадження поділу класів на групи при вивчення окремих предметів за наявності в класі 16 учнів
вересень
МОН
 
    -154- Доповнити перелік заходів на виконання завдання щодо підвищення якості загальної середньої освіти:
Продовження мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема в сільській місцевості. Внесення змін та доповнень до чинного законодавства про освіту щодо зменшення мінімальної наповнюваності класів у сільській місцевості до трьох дітей, запровадження поділу класів на групи при вивчення окремих предметів за наявності в класі 16 учнів. – вересень;
Запровадження у загальноосвітніх навчальних закладах профільного навчання. Створення на базі школи ліцеїв, із забезпечення викладання базових предметів та спецкурсів. – вересень;
Оснащення новим лабораторним обладнанням кабінетів та класів загальноосвітніх навчальних закладів, а також забезпечення відповідними реактивами та матеріалами - вересень
 
Враховано частково    
610. 2.2.3.Відновлення якісної професійно-технічної освіти
 
   2.2.3.Відновлення якісної професійно-технічної освіти
 
611. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
612. Впровадження у навчальний процес державних стандартів з робітничих професій.
 
   Впровадження у навчальний процес державних стандартів з робітничих професій.
 
613. Залучення роботодавців до професійної орієнтації молоді на актуальні на ринку праці професії та до участі у заходах, спрямованих на формування свідомого професійного вибору, мотивації до праці, професійне вдосконалення тощо.
 
   Залучення роботодавців до професійної орієнтації молоді на актуальні на ринку праці професії та до участі у заходах, спрямованих на формування свідомого професійного вибору, мотивації до праці, професійне вдосконалення тощо.
 
614. Оснащення навчально-виробничої бази державних професійно-технічних навчальних закладів новим обладнанням, устаткуванням, сільськогосподарською та іншою сучасною технікою.
 
   Оснащення навчально-виробничої бази державних професійно-технічних навчальних закладів новим обладнанням, устаткуванням, сільськогосподарською та іншою сучасною технікою.
 
615. Забезпечити працевлаштування за робітничими професіями випускників професійно-технічних навчальних закладів.
 
   Забезпечити працевлаштування за робітничими професіями випускників професійно-технічних навчальних закладів.
 
616. Забезпечення ринку праці кваліфікованими робітничими кадрами відповідно до попиту.
 
   Забезпечення ринку праці кваліфікованими робітничими кадрами відповідно до попиту.
 
617. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
618. Сприяння прийняттю Закону України
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення управління професійно-технічною освітою)"
протягом року
МОН
 
   Сприяння прийняттю Закону України
Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення управління професійно-технічною освітою)
протягом року
МОН
 
619. розроблення Концепції (Стратегії) розвитку професійно-технічної освіти в Україні на 2010 – 2020 роки
Концепція (Стратегія) розвитку професійно-технічної освіти в Україні на 2010 – 2020 роки
листопад
МОН, Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
 
   розроблення Концепції (Стратегії) розвитку професійно-технічної освіти в Україні на 2010 – 2020 роки
Концепція (Стратегія) розвитку професійно-технічної освіти в Україні на 2010 – 2020 роки
листопад
МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
 
620. Удосконалення системи підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Постанова Кабінету Міністрів України "Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно – технічної освіти"
грудень
МОН
 
   Удосконалення системи підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Постанова Кабінету Міністрів України "Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічної освіти"
грудень
МОН
 
621. Запровадження системи соціального партнерства, участі роботодавців у підготовці робітничих кадрів
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами ПТНЗ виробничого навчання та виробничої практики".
грудень
МОН,
НАПН
 
   Запровадження системи соціального партнерства, участі роботодавців у підготовці робітничих кадрів
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами ПТНЗ виробничого навчання та виробничої практики"
грудень
МОН,
НАПН
 
622. Запровадження системи соціального партнерства, участі роботодавців у підготовці робітничих кадрів
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за рахунок бюджетних коштів".
травень – червень
МОН, Об’єднання роботодавців та профспілкових організацій, Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
 
   Запровадження системи соціального партнерства, участі роботодавців у підготовці робітничих кадрів
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за рахунок бюджетних коштів"
травень-червень
МОН, об’єднання роботодавців та профспілкових організацій, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
 
623. Оновлення змісту професійно-технічної освіти
Державні стандарти професійно – технічної освіти, засновані на компетенціях, з конкретних робітничих професій
грудень
МОН, Мінпраці, НАПН, Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
 
   Оновлення змісту професійно-технічної освіти
Державні стандарти професійно-технічної освіти, засновані на компетенціях, з конкретних робітничих професій
грудень
МОН, Мінпраці, НАПН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
 
624. Розроблення регіональних програм з питань розвитку професійно – технічної освіти та здійснення аналізу їх виконання
Регіональні програми розвитку професійно – технічної освіти
грудень
Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, роботодавці
 
-155- Доповнити перелік заходів на виконання завдання щодо відновлення якісної професійно-технічної освіти:
Відновлення у 2010 році дії призупинених урядових рішень щодо фінансування в повному обсязі заходів, спрямованих на модернізацію закладів та установ системи професійно-технічної освіти України, зокрема, затверджених Кабінетом Міністрів України (№ 886-р від 17.10.2007) заходів щодо створення центрів професійно-технічної освіти для впровадження інноваційних технологій, поетапного оснащення навчально-виробничої бази державних професійно-технічних навчальних закладів новим обладнанням, устаткуванням, сільськогосподарською та іншою технікою. – грудень;
Продовження у 2010 році роботи, спрямовану на подальше удосконалення науково-методичного забезпечення професійно-технічних навчальних закладів і підготовки педагогічного персоналу для них. Завершити теоретико-методологічне обґрунтування стратегії розвитку системи професійно-технічної освіти в Україні в умовах ринкової економіки.- травень;
Підготовка та внесення у 2010 році на розгляд Уряду нової методики науково обґрунтованого прогнозування розвитку ринку праці з урахуванням програм розвитку галузей економіки та запропонувати новий адекватний механізм визначення потреб у підготовці кваліфікованих робітників.- вересень;
Визначення нових концептуальних засад розбудови фінансово-економічної діяльності професійно-технічних навчальних закладів та подання у 2010 році на розгляд Уряду сучасної методики розрахунку вартості підготовки кваліфікованих робітників з урахуванням складності, наукоємності та матеріалоємності професій з метою її затвердження та запровадження у 2011 році. – липень;
Підготовка та внесення Уряду у 2010 році пропозицій щодо необхідності перегляду постанов Кабінету Міністрів України № 487 та 3 490 від 20 травня 2009 року як таких, що суперечать законам України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", іншим нормативно-правовим актам, які регулюють питання підготовки водіїв транспортних засобів, організації роботи професійно-технічних навчальних закладів відповідного профілю, їх ліцензування, акредитації, а також атестації педагогічних працівників. – листопад;
Визначення та наукове обґрунтування напрямів нової стратегії (програми) розвитку професійно-технічної освіти, реалізації на найближчі 5-10 років. – грудень;
Створення чіткого механізму взаємодії центральних та регіональних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів при формуванні державного замовлення на підготовку робітничих кадрів з метою недопущення необґрунтованих витрат на підготовку незатребуваних ринком кваліфікованих робітників та збільшення кількості безробітних на ринку праці. – грудень;
Створення правових та економічних засад стимулювання роботодавців і інвесторів до участі у розвитку закладів профтехосвіти та відновленні трудових ресурсів держави, що має базуватись на взаємному інтересі та відповідальності – грудень;
Модернізація навчальної матеріально-технічної бази закладів професійно-технічної освіти, впровадження в навчальний процес нової техніки, обладнання, інструментів і матеріалів.- вересень;
Прискорення темпів та збільшення обсягів видання навчальної літератури. – червень;
Призупинення на кризовий період процесу децентралізації системи управління професійно-технічною освітою в Україні, збереження фінансування професійно-технічних навчальних закладів з державного бюджету.- вересень;
Зарахування 100 % надходжень коштів від сплати за оренду вільних приміщень до спеціального фонду професійно-технічних навчальних закладів з подальшим використанням коштів на забезпечення життєдіяльності навчальних закладів.- квітень;
Надання професійно-технічним навчальним закладам права оперативно спрямовувати власні кошти зі спеціального фонду на організацію та забезпечення професійного навчання учнів, оновлення навчальної матеріальної бази без обмежень.- грудень;
Відновлення норми щодо звільнення професійно-технічних навчальних закладів державної та комунальної форми власності, які фінансуються з відповідних бюджетів, від сплати податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів стосовно транспортних засобів, які використовуються для навчання.- квітень;
Включення професійно-технічних навчальних закладів сільськогосподарського профілю, які мають навчальні господарства, до переліку сільськогосподарських підприємств, що мають право на дотації з державного бюджету на підтримку виробництва продукції рослинництва. – листопад.
 
Враховано по суті в розділі 2.2  Розроблення регіональних програм з питань розвитку професійно-технічної освіти та здійснення аналізу їх виконання
Регіональні програми розвитку професійно-технічної освіти
грудень
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, роботодавці
 
625. 2.2.4.Впровадження якісної вищої освіти відповідно до європейських стандартів.
 
   2.2.4. Впровадження якісної вищої освіти відповідно до європейських стандартів.
 
626. Цілі та очікувані результати:
 
   Цілі та очікувані результати:
 
627. Сучасне законодавче забезпечення вищої освіти.
 
   Сучасне законодавче забезпечення вищої освіти.
 
628. Забезпечення умов функціонування вищої освіти в Європейському просторі.
 
   Забезпечення умов функціонування вищої освіти в Європейському просторі.
 
629. Перетворення вищих навчальних закладів у осередки регіональних інноваційних кластерів.
 
   Перетворення вищих навчальних закладів у осередки регіональних інноваційних кластерів.
 
630. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
631. Розроблення проекту Закону України з метою приведення законодавства України в галузі освіти до європейських стандартів
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту"
жовтень
МОН
 
   Розроблення проекту Закону України з метою приведення законодавства України в галузі освіти до європейських стандартів
Закон України про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту"
жовтень
МОН
 
632. Розроблення проекту Національної рамки кваліфікацій, адаптованої до європейської
Постанова Кабінет Міністрів України "Про затвердження Національної рамки кваліфікацій"
жовтень
МОН
Мінпраці
 
   Розроблення проекту Національної рамки кваліфікацій, адаптованої до європейської
Постанова Кабінет Міністрів України "Про затвердження Національної рамки кваліфікацій"
жовтень
МОН,
Мінпраці
 
633. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра"
червень
МОН
 
   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра"
червень
МОН
 
634. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента"
жовтень
МОН
 
   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента
жовтень
МОН
 
635. Реалізація державної цільової програми
Державна програма "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки"
протягом року
МОН, ДКНТІ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
 
   Реалізація державної цільової програми
Державна програма "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці"на 2006-2010 роки
протягом року
МОН, ДКНТІ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
 
636. Оптимізація обсягів підготовки та перепідготовки кадрів з вищою освітою в контексті інноваційного розвитку національної економіки; надання державної підтримки для підготовки фахівців за напрямами, що стимулюють розвиток пріоритетних базових галузей економіки у форматі "наука-освіта-технології"
План заходів
протягом року
МОН, Мінекономіки, Мінпраці, Мінфін, центральні органи виконавчої влади
 
-156- Доповнити перелік заходів на виконання завдання щодо впровадження якісної вищої освіти відповідно до європейських стандартів
Підвищення конкурентоспроможності університетів шляхом їх укрупнення. Надання університетам більшого ступеня автономності, в тому числі фінансової, надавши можливість самостійно розпоряджатися заробленими коштами й відкривати рахунки в банківських установах.- протягом року;
Здійснення підтримки університетської науки з метою прискорення виходу країни з фінансово-економічної кризи. З цією метою усунення на законодавчому рівні різниці в оплаті праці між науково-педагогічними і науковими кадрами вищих навчальних закладів та наукових установ, а також різниці в оплаті праці науковців вищих навчальних закладів та Національної академії наук України. .- протягом року;
Створення ефективного механізму формування державного замовлення на підготовку фахівців вищої кваліфікації. З цією метою підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України нормативно-правовий акт, який регулює питання формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, кадрів вищої кваліфікації та кваліфікованих робітників.- грудень;
Збереження норми у Законі України "Про вищу освіту", яка стосується права вищого навчального закладу розпоряджатися коштами, заробленими шляхом надання платних освітніх, наукових та інших послуг відповідно до чинного законодавства. Це дасть можливість вищим навчальним закладам самостійно і оперативно розпоряджатися власними коштами, сприятиме поліпшенню їх діяльності, ефективному розвитку й підвищенню якості освіти.- вересень;
Підготовка змін до Бюджетного Кодексу України, передбачивши в ньому стимулюючу систему оподаткування для розвитку науки та високотехнологічного сектору економіки. Вирішення питання про вилучення коштів, отриманих за надання освітніх і наукових послуг із спеціального фонду Державного бюджету та скасування тендерних процедур під час закупівлі університетами навчально-методичних матеріалів і наукового обладнання. Запровадження механізму змішаного фінансування наукових досліджень, з тим щоб поряд з державою фінансування навчальних закладів могли здійснювати, регіони, галузеві міністерства, благодійні фонди та юридичні особи – вересень;
Підготовка законодавчі пропозиції щодо залучення сільськогосподарських підприємств до організації практичної підготовки студентів вищих навчальних закладів аграрного профілю та підготувати зміни до Закону України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" щодо надання можливостей вищим навчальним закладам отримувати державні кошти за програмою розвитку дорадництва.- вересень;
Підготовка та внесення зміни до Бюджетного Кодексу України,
Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок", Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу".- червень;
Розробка та затвердження державної цільової програми "Студентський гуртожиток" - протягом року;
Прискорення розгляду у Верховній Раді України проекту Закону про вищу освіту (нова редакція) – квітень.
 
Враховано частково та в інших розділах Програми  Оптимізація обсягів підготовки та перепідготовки кадрів з вищою освітою в контексті інноваційного розвитку національної економіки; надання державної підтримки для підготовки фахівців за напрямами, що стимулюють розвиток пріоритетних базових галузей економіки у форматі "наука-освіта-технології"
План заходів
протягом року
МОН, Мінекономіки, Мінпраці, Мінфін, центральні органи виконавчої влади
Організація практичної підготовки студентів вищих навчальних закладів аграрного профілю
Закон України про внесення змін до Закону України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" щодо надання можливостей вищим навчальним закладам отримувати державні кошти за програмою розвитку дорадництва
вересень
МОН, Мінагрополітики
Розробка державної цільової
Державна цільова програма Студентський гуртожиток
ІІІ квартал
МОН
 
637. 2.2.5.Сприяння освіті осіб з особливими потребами та впровадження їх інклюзивного навчання
 
   2.2.5.Сприяння освіті осіб з особливими потребами та впровадження їх інклюзивного навчання
 
638. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
639. Забезпечення конституційного права дітей з особливими потребами на інтеграцію в суспільство шляхом створення умов для безперешкодного доступу до якісної освіти.
 
   Забезпечення конституційного права дітей з особливими потребами на інтеграцію в суспільство шляхом створення умов для безперешкодного доступу до якісної освіти.
 
640. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
641. Внесення змін до законодавства про освіту щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах)
Закон України "Про внесення змін до законодавства про освіту (щодо інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах)"
жовтень
МОН
 
   Внесення змін до законодавства про освіту щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах)
Закон України про внесення змін до законодавства про освіту (щодо інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах)
жовтень
МОН
 
642. Реалізація плану заходів щодо впровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
Розпорядження Кабінету Міністрів України
протягом року
МОН,
Рада міністрів АРК, обласні, Київська та севастопольська міські державні адміністрації
 
-157- Доповнити перелік заходів на виконання завдання щодо сприяння освіті осіб з особливими потребами та впровадження їх інклюзивного навчання:
Прискорення прийняття у другому читанні проекту Закону про освіту осіб, які потребують корекції та (або) розумового розвитку (спеціальну освіту). – травень;
Завершення оснащення спеціальним обладнанням навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.- вересень.
 
Враховано редакційно   Реалізація плану заходів щодо впровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
Розпорядження Кабінету Міністрів України
серпень
МОН,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
Сприяння прийняттю проекту Закону України
Закон України про освіту осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (спеціальну освіту)
травень
МОН
Сприяння прийняттю проекту Закону України
Закон України "Про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про страхування" (щодо обов’язкового страхування туристів)
ІІ-ІІІ квартал
Держкомфінпослуг
 
    -158- Яценко А.В.
таблицю пункту 2.5 "Туристично-рекреаційна галузь" доповнити текстом такого змісту:
Сприяння прийняттю проекту Закону України - Проект Закону України "Про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про страхування" (щодо обов’язкового страхування туристів), реєстр. № 1180 від 24.06.2009р. – ІІ-ІІІ квартал – Держкомфінпослуг.
 
Враховано    
643. 2.2.6.Підвищення рівня охоплення дітей позашкільною освітою та поліпшення її якості
 
   2.2.6.Підвищення рівня охоплення дітей позашкільною освітою та поліпшення її якості
 
644. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
645. Підвищення якості позашкільної освіти.
 
   Підвищення якості позашкільної освіти.
 
646. Показник охоплення позашкільною освітою дітей та учнівської молоді становить - 35, 5 відсотка.
 
-159- Томенко М.В.
Цілі та очікувані результати у підпункті 2.2.6.Підвищення рівня охоплення дітей позашкільною освітою та поліпшення її якості доповнити новим абзацом такого змісту:
"Надання цілеспрямованої підтримки державним закладам позашкільної освіти та виховання".
 
Враховано   Показник охоплення позашкільною освітою дітей та учнівської молоді становить – 35, 5 відсотка.
Надання цілеспрямованої підтримки державним закладам позашкільної освіти та виховання.
 
647. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
648. Поліпшення якості позашкільної освіти
Нормативно-правовий акт щодо розроблення галузевої програми розвитку позашкільної освіти"
грудень
МОН
 
-160- Доповнити перелік заходів на виконання завдання щодо підвищення рівня охоплення дітей позашкільною освітою та поліпшення її якості:
Внесення зміни до розділу 14 Бюджетного кодексу України щодо фінансування позашкільної освіти за рахунок видатків, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів – травень;
Внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України № 995 від 12.09.2009 "Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин в частині включення розрахункових показників обсягу видатків на одного учня позашкільних навчальних закладів – шкіл естетичного виховання Міністерства культури і туризму України".- травень.
 
Враховано   Поліпшення якості позашкільної освіти
Нормативно-правовий акт щодо розроблення галузевої програми розвитку позашкільної освіти"
грудень
МОН
Закон України про внесення зміни до розділу 14 Бюджетного кодексу України щодо фінансування позашкільної освіти за рахунок видатків, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
травень
МОН, Мінфін
Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України № 995 від 12.09.2009 "Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин" в частині включення розрахункових показників обсягу видатків на одного учня позашкільних навчальних закладів – шкіл естетичного виховання Міністерства культури і туризму України
травень
МКТ
Нормативно- правовий акт щодо відновлення роботи центрів науково-технічної творчості школярів
червень
Мінсім’ямолодьспорт, МОН, ОДА, РДА, Міськвиконкоми
 
    -161- Семерак О.М.
Підпункт 2.2.6. Підвищення рівня охоплення дітей позашкільною освітою та поліпшення її якості пункту 2.2. Частини ІІІ доповнити таблицю наступною графою:
Відновлення роботи центрів науково-технічної творчості школярів – Державна програма – червень - Мінсім’ямолодьспорт, МОН, ОДА, РДА, Міськвиконкоми
 
Враховано редакційно    
649. Створення національної системи пошуку, виявлення і державної підтримки обдарованих дітей та учнівської молоді на базі Українського державного центру "Мала академія наук України"
протягом року
МОН
 
   Створення національної системи пошуку, виявлення і державної підтримки обдарованих дітей та учнівської молоді на базі Українського державного центру "Мала академія наук України"
протягом року
МОН
 
650. 2.3. Культура
 
   2.3. Культура
 
651. Основні проблеми:
 
   Основні проблеми:
 
652. Недостатній розвиток і низька конкурентоспроможність національних культурних індустрій, недостатнє забезпечення потреб громадян у вітчизняному культурному продукті.
 
   Недостатній розвиток і низька конкурентоспроможність національних культурних індустрій, недостатнє забезпечення потреб громадян у вітчизняному культурному продукті.
 
653. Занепад соціально-культурної інфраструктури на селі, недостатній доступ до надбань культури в селах і малих містах України.
 
   Занепад соціально-культурної інфраструктури на селі, недостатній доступ до надбань культури в селах і малих містах України.
 
654. Незадовільний стан об'єктів культурної спадщини.
 
   Незадовільний стан об'єктів культурної спадщини.
 
655. Матеріально-технічна база державних архівних установ не відповідає сучасним стандартам і потребам, не завершено будівництво комплексу споруд центральних державних архівів у м. Києві.
 
   Матеріально-технічна база державних архівних установ не відповідає сучасним стандартам і потребам, не завершено будівництво комплексу споруд центральних державних архівів у м. Києві.
 
656. Слабка інтегрованість української культури у світові культурні процеси, недостатня представленість її здобутків у Європі та світі.
 
   Слабка інтегрованість української культури у світові культурні процеси, недостатня представленість її здобутків у Європі та світі.
 
657. Основні завдання:
 
   Основні завдання:
 
658. Формування цілісного національного мовно-культурного простору України.
 
   Формування цілісного національного мовно-культурного простору України.
 
659. Запровадження нового механізму фінансування охорони пам’яток архітектури і містобудування. Відтворення втрачених об'єктів культурної спадщини та збереження традиційного характеру середовища історичних населених місць.
 
   Запровадження нового механізму фінансування охорони пам’яток архітектури і містобудування. Відтворення втрачених об'єктів культурної спадщини та збереження традиційного характеру середовища історичних населених місць.
 
660. Забезпечення розвитку культури і культурного розмаїття.
 
-162- Томенко М.В.
Абзац третій підпункту 2.3. Культура Викласти в такій редакції:
"Забезпечення розвитку української культури та культур національних меншин"
 
Враховано по суті  Забезпечення розвитку культури і культурного розмаїття.
 
661. Впровадження Європейської хартії регіональних мов або мов меншин та Конвенції ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження.
 
   Впровадження Європейської хартії регіональних мов або мов меншин та Конвенції ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження.
 
662. Забезпечення розвитку архівної справи
 
-163- Яворівський В.О.
До основних завдань підпункту 2.3 пункту 2 частини ІІІ додати новий абзац такого змісту:
"Радикально збільшити видатки на кіновиробництво та допомогу національним творчим спілкам".
 
Відхилено   Забезпечення розвитку архівної справи.
 
    -164- Томенко М.В.
Підпункту 2.3. Культура Основні завдання доповнити:
"Здійснення заходів державної підтримки національного книговидання, розвитку кіноіндустрії та теле- і радіомовлення".
 
Враховано по суті   
    -165- Симоненко П.М.
Підпункту 2.3. Культура Основні завдання доповнити:
Забезпечити розвиток української мови та її захист від спроб архаїзації і засмічення діалектизмами та мовою діаспори. Створити умови для її впровадження в повсякденне життя шляхом державної підтримки, а не забороною впровадження інших мов.
Передбачити заходи щодо надання російській мові статусу другої державної.
Посилити кримінальну відповідальність за пропаганду насильства, аморальності, фашизму, расизму, ксенофобії
Припинити спроби переписування історії, її фальсифікації на догоду ідеологічним уподобанням окремих політиків. Запобігти будь-яким спробам руйнування пам'ятників історії, плюндрування могил воїнів Великої Вітчизняної війни, посилення кримінальної відповідальності за ці злочини.
Недопустити будь-які спроби реабілітації та пропаганди фашизму і націоналізму, зокрема - героїзації гітлерівських прислужників з ОУН-УПА. Скасувати укази попереднього президента про присвоєння Р. Шухевичу і С. Бандері звання Героя України та інших актів, які суперечать історичній правді і дестабілізують ситуацію в суспільстві.
 
Відхилено (відсутні заходи для реалізації конкретних завдань)   
663. 2.3.1. Формування цілісного національного мовно-культурного простору України.
 
   2.3.1. Формування цілісного національного мовно-культурного простору України.
 
664. Цілі та очікувані результати:
 
   Цілі та очікувані результати:
 
665. Забезпечення рівності прав і можливостей громадян у створенні, використанні та поширенні культурних цінностей.
 
-166- Томенко М.В.
2.3.1. Формування цілісного національного мовно-культурного простору України.
Цілі та очікувані результати:
Доповнити:
"Забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України".
"Забезпечення вільного розвитку, використання і захист російської та інших мов національних меншин України".
"Аналіз виконання Державної програми розвитку та функціонування української мови на 2004-2010 роки та розробка нової стратегічної програми функціонування державної мови".
 
Відхилено (відсутні заходи для реалізації конкретних завдань)  Забезпечення рівності прав і можливостей громадян у створенні, використанні та поширенні культурних цінностей.
 
666. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
667. Централізоване придбання для публічних бібліотек України кращих творів вітчизняної художньої літератури, довідкових, науково-популярних видань широкого попиту з різних галузей знань
Нормативно-правовий акт
протягом року
МКТ
 
   Централізоване придбання для публічних бібліотек України кращих творів вітчизняної художньої літератури, довідкових, науково-популярних видань широкого попиту з різних галузей знань
Нормативно-правовий акт
протягом року
МКТ
 
668. 2.3.2. Забезпечення охорони пам’яток культурної спадщини, відтворення втрачених об'єктів культурної спадщини та збереження традиційного характеру середовища історичних населених місць.
 
   2.3.2. Забезпечення охорони пам’яток культурної спадщини, відтворення втрачених об'єктів культурної спадщини та збереження традиційного характеру середовища історичних населених місць.
 
669. Цілі та очікувані результати:
 
   Цілі та очікувані результати:
 
670. Забезпечення належного рівня збереження та використання об’єктів культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених місць в суспільному житті.
 
   Забезпечення належного рівня збереження та використання об’єктів культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених місць в суспільному житті.
 
671. Сформований державний реєстр нерухомих пам’яток України.
 
   Сформований державний реєстр нерухомих пам’яток України.
 
672. Чистий показник охоплення об’єктів культурної спадщини інвентаризацією та паспортизацією від загальної кількості пам'яток архітектури національного значення - 12 відсотків.
 
-167- Томенко М.В.
У підпункті 2.3.2. Забезпечення охорони пам’яток культурної спадщини, відтворення втрачених об'єктів культурної спадщини та збереження традиційного характеру середовища історичних населених місць.
Цілі та очікувані результати:
Доповнити:
"Створення реєстру найвизначніших національних культурних цінностей, що перебувають за кордоном, та вжиття заходів для їх повернення в Україну".
 
Враховано у заходах  Чистий показник охоплення об’єктів культурної спадщини інвентаризацією та паспортизацією від загальної кількості пам'яток архітектури національного значення – 12 відсотків.
 
673. Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавці
 
674. Реалізація державної цільової програми
Державна цільова комплексна
програма паспортизації об’єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки
протягом року
МКТ
Мінрегіонбуд
 
   Реалізація державної цільової програми
Державна цільова комплексна
програма паспортизації об’єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки
протягом року
МКТ,
Мінрегіонбуд
 
675. Формування державного реєстру нерухомих
пам’яток України
Державний реєстр
нерухомих пам’яток України
протягом року
МКТ
Мінрегіонбуд
 
   Формування державного реєстру нерухомих
пам’яток України
Державний реєстр
нерухомих пам’яток України
протягом року
МКТ,
Мінрегіонбуд
 
676. Реалізація державної цільової програми
Загальнодержавна програма
збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки
протягом року
МКТ
Мінрегіонбуд
 
-168- Яворівський В.О.
У таблицю підпункту 2.3.2 додати наступну строку:
Передати весь комплекс Києво-Печерської Лаври у державну власність; забезпечити затвердження нового Генерального плану Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника в межах його охоронних зон, які є буферними зонами об’єкта під охороною ЮНЕСКО; затвердити державну програму збереження комплексу Києво-Печерської Лаври та розвитку Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.
 
Відхилено   Реалізація державної цільової програми
Загальнодержавна програма
збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки
протягом року
МКТ,
Мінрегіонбуд
Удосконалення законодавства в сфері захисту історико-культурної спадщини столиці України
Визначення на законодавчому рівні територіальних меж історичної частини міста Києва та прямої заборони здійснення будь-яких перетворень і будівельних робіт на відповідній території
протягом року
МКТ,
Мінрегіонбуд
Здійснення невідкладних заходів з дальшого розвитку Шевченківського національного заповідника
Указ Президента України від 27.01.10 № 72 "Про заходи, присвячені 150-й річниці від дня смерті Т.Г.Шевченка та перепоховання його в Україні"
протягом року
МКТ, Черкаська ОДА
 
    -169- Куликов К.Б.
Пункт 2.3.2. "Забезпечення охорони пам’яток культурної спадщини, відтворення втрачених об’єктів культурної спадщини та збереження традиційного характеру середовища історичних населених місць" пункту 2.3 "Культура" частини ІІІ доповнити новим заходом такого змісту:
Удосконалення законодавства в сфері захисту історико-культурної спадщини столиці України - Першочергове визначення на законодавчому рівні територіальних меж історичної частини міста Києва та прямої заборони здійснення будь-яких перетворень і будівельних робіт на відповідній території – протягом року – Мінкультури, Мінрегіонбуд
 
Враховано    
    -170- Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 2.3.2. Частини ІІІ доповнити заходом наступного змісту:
Здійснення невідкладних заходів з дальшого розвитку Шевченківського національного заповідника, зокрема створення музейної експозиції Будинку-музею Т.Г.Шевченка, проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятці історії, монументального мистецтва - Могилі поета Т.Г.Шевченка, укріплення схилів Тарасової гори, завершення робіт на інших об'єктах заповідника та облаштування прилеглої території - Указ Президента України від 27.01.10 № 72 "Про заходи, присвячені 150-й річниці від дня смерті Т.Г.Шевченка та перепоховання його в Україні" - протягом року - МКТ, Черкаська ОДА
 
Враховано    
677. 2.3.3. Забезпечення розвитку культури і культурного розмаїття.
 
   2.3.3. Забезпечення розвитку культури і культурного розмаїття.
 
678. Цілі та очікувані результати:
 
   Цілі та очікувані результати:
 
679. Збереження і примноження культурних надбань.
 
   Збереження і примноження культурних надбань.
 
680. Створення умов для творчого розвитку особистості та підвищення культурного рівня громадян.
 
-171- Яворівський В.О.
До цілей та очікуваних результатів підпункту 2.3.3. пункту 2 частини ІІІ додати новий абзац такого змісту:
"Передати весь комплекс Києво-Печерської Лаври у державну власність та до сфери управління центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини; забезпечити затвердження нового Генерального плану Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника в межах його охоронних зон, які є буферними зонами об’єкта під охороною ЮНЕСКО; затвердити державну програму збереження комплексу Ки\во-Печерської Лаври та розвитку Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.
 
Відхилено   Створення умов для творчого розвитку особистості та підвищення культурного рівня громадян.
 
681. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
682. Реалізація державної цільової програми
Державна цільова програма збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів на період до 2010 року
протягом року
МКТ
 
   Реалізація державної цільової програми
Державна цільова програма збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів на період до 2010 року
протягом року
МКТ
 
683. Продовження роботи з реконструкції приміщень Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької у м. Львові
Державна цільова програма збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів на період до 2010 року
протягом року
МКТ, Львівська обласна державна адміністрація
 
-172- Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 2.3.3. Частини ІІІ по заходу "Продовження роботи з реконструкції приміщень Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької у м. Львові" змінити назву документа на: "розпорядження КМУ від 05.11.08 № 1426 "Про затвердження плану заходів з реконструкції та реставрації будівель Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької"
 
Враховано   Продовження роботи з реконструкції приміщень Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької у м. Львові
Розпорядження КМУ від 05.11.08 № 1426 "Про затвердження плану заходів з реконструкції та реставрації будівель Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької"
протягом року
МКТ, Львівська обласна державна адміністрація
 
684. Розроблення та запровадження державних стандартів надання культурних послуг населенню
Державні стандарти надання культурних послуг населенню
протягом року
МКТ
 
   Розроблення та запровадження державних стандартів надання культурних послуг населенню
Державні стандарти надання культурних послуг населенню
протягом року
МКТ
 
685. Сприяння розбудові кіномережі в сільській місцевості та районних центрах
Нормативно-правові акти
протягом року
МКТ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
 
   Сприяння розбудові кіномережі в сільській місцевості та районних центрах
Нормативно-правові акти
протягом року
МКТ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
 
686. Участь у міжнародних проектах у сфері нематеріальної культурної спадщини в рамках міжнародного співробітництва країн-учасниць Міжнародної Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини
План заходів
протягом року
МКТ, сторони соціального діалогу
 
   Участь у міжнародних проектах у сфері нематеріальної культурної спадщини в рамках міжнародного співробітництва країн-учасниць Міжнародної Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини
План заходів
протягом року
МКТ, сторони соціального діалогу
 
687. Забезпечення вступу України до Європейського Фонду спільного кіновиробництва (Єврімаш)
План заходів
протягом року
МКТ
 
   Забезпечення вступу України до Європейського Фонду спільного кіновиробництва (Єврімаш)
План заходів
протягом року
МКТ
 
688. Супроводження законопроекту у Верховній Раді України
Закон України "Про культуру"
квітень
МКТ
 
   Супроводження законопроекту у Верховній Раді України
Закон України про культуру
квітень
МКТ
 
689. Розроблення проектів підзаконних актів до Закону України "Про культуру"
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження нормативних актів, що регулюють формування та фінансування базової мережі закладів культури.
ІІ квартал
МКТ
Мінфін
МОН
 
-173- Яворівський В.О.
У таблицю підпункту 2.3.3 додати наступні строки:
Збільшити видатки на кіновиробництво – Державний бюджет України на 2010 рік – протягом року – МКТ, Мінфін;
Збільшити допомогу національним творчим спілкам - протягом року – МКТ, Мінфін.
 
Відхилено   Розроблення проектів підзаконних актів до Закону України "Про культуру"
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження нормативних актів, що регулюють формування та фінансування базової мережі закладів культури.
ІІ квартал
МКТ,
Мінфін,
МОН
Продовження робіт із завершення реконструкції будівлі Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.Л.Кропивницького
Розпорядження КМУ від 08.07.09 № 784 "Про затвердження плану заходів щодо подальшого розвитку Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.Л.Кропивницьког"
протягом року
Мінрегіонбуд, Кіровоградська обласна держадміністрація
 
    -174- Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 2.3.3. Частини ІІІ доповнити заходом наступного змісту:
Продовження робіт із завершення реконструкції будівлі Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.Л.Кропивницького - розпорядження КМУ від 08.07.09 № 784 "Про затвердження плану заходів щодо подальшого розвитку Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.Л.Кропивницького" - протягом року - Мінрегіонбуд Кіровоградська обласна держадміністрація;
Поновлення роботи щодо призначення грантів Президента України молодим діячам у галузі театрального, музичного, образотворчого мистецтва та кінематографії, а також молодим письменникам і майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів. - Указ Президента України від 20.10.98 № 1152 "Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні". - протягом року - МКТ
 
Враховано частково    
690. 2.3.4 Впровадження Європейської хартії регіональних мов або мов меншин та Конвенції ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження.
 
   2.3.4 Впровадження Європейської хартії регіональних мов або мов меншин та Конвенції ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження.
 
691. Цілі та очікувані результати:
 
   Цілі та очікувані результати:
 
692. Вдосконалення державної політики щодо підтримки культурного різноманіття, забезпечення вільного розвитку мов та культур етнічних меншин в Україні.
 
   Вдосконалення державної політики щодо підтримки культурного різноманіття, забезпечення вільного розвитку мов та культур етнічних меншин в Україні.
 
693. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
694. Здійснення заходів щодо
імплементації Європейської
хартії регіональних мов
або мов меншин
План заходів щодо імплементації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин
протягом року
МКТ
МОН
 
   Здійснення заходів щодо
імплементації Європейської
хартії регіональних мов
або мов меншин
План заходів щодо імплементації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин
протягом року
МКТ,
МОН
 
695. Здійснення заходів щодо
імплементації Конвенції
ЮНЕСКО про охорону та
заохочення розмаїття
форм культурного
самовираження
План заходів щодо імплементації Конвенції ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження
протягом року
МКТ
МОН
 
   Здійснення заходів щодо
імплементації Конвенції
ЮНЕСКО про охорону та
заохочення розмаїття
форм культурного
самовираження
План заходів щодо імплементації Конвенції ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження
протягом року
МКТ,
МОН
 
696. Реалізація Комплексних
заходів з реалізації державної
політики у сфері
міжнаціональних відносин
та розвитку культур
національних меншин
України на період до 2010 року
Комплексні заходи з реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та розвитку культур нацменшин України на період до 2010 року
протягом року
Держкомнацрелігії
МКТ
 
   Реалізація Комплексних
заходів з реалізації державної
політики у сфері
міжнаціональних відносин
та розвитку культур
національних меншин
України на період до 2010 року
Комплексні заходи з реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та розвитку культур нацменшин України на період до 2010 року
протягом року
Держкомнацрелігії,
МКТ
 
697. 2.3.5. Забезпечення розвитку архівної справи
 
   2.3.5. Забезпечення розвитку архівної справи
 
698. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
699. Посилення регулюючого впливу держави на організацію діловодства та забезпечення збереженості документів в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях.
 
   Посилення регулюючого впливу держави на організацію діловодства та забезпечення збереженості документів в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях.
 
700. Підвищення якості надання послуг щодо документального підтвердження прав громадян на соціальний захист.
 
   Підвищення якості надання послуг щодо документального підтвердження прав громадян на соціальний захист.
 
701. Забезпечення на належному рівні прав фізичних і юридичних осіб на доступ до інформації.
 
   Забезпечення на належному рівні прав фізичних і юридичних осіб на доступ до інформації.
 
702. Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавці
 
703. Здійснення робіт з
реконструкції
комплексу споруд
центральних державних
архівів України в м. Києві
Державна програма розвитку
архівної справи
протягом року
Держкомархів
 
   Здійснення робіт з
реконструкції
комплексу споруд
центральних державних
архівів України в м. Києві
Державна програма розвитку
архівної справи
протягом року
Держкомархів
 
704. Оснащення архівних
установ сучасними засобами пожежогасіння, охоронної і протипожежної сигналізації,
системами вентиляції та
кондиціювання повітря
Державна програма розвитку
архівної справи
протягом року
Держкомархів,
Рада Міністрів Автономної Республіки
Крим,
обласні державні адміністрації, державні адміністрації міст Києва та Севастополя, органи місцевого самоврядування
 
   Оснащення архівних
установ сучасними засобами пожежогасіння, охоронної і протипожежної сигналізації,
системами вентиляції та
кондиціювання повітря
Державна програма розвитку
архівної справи
протягом року
Держкомархів,
Рада Міністрів Автономної Республіки
Крим,
обласні державні адміністрації, державні адміністрації міст Києва та Севастополя, органи місцевого самоврядування
 
705. Відновлення діяльності
в архівних установах
лабораторій з виготовлення
мікрофільмів страхового
фонду, оснащення їх
відповідним сучасним
обладнанням та матеріалами
Державна програма розвитку
архівної справи
протягом року
Держкомархів,
Рада Міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні державні адміністрації, державні
адміністрації міст Києва та
Севастополя
 
   Відновлення діяльності
в архівних установах
лабораторій з виготовлення
мікрофільмів страхового
фонду, оснащення їх
відповідним сучасним
обладнанням та матеріалами
Державна програма розвитку
архівної справи
протягом року
Держкомархів,
Рада Міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні державні адміністрації, державні
адміністрації міст Києва та
Севастополя
 
706. Розроблення і запровадження
технологій архівного зберігання електронних документів
Державна програма розвитку
архівної справи
протягом року
Держкомархів,
Рада Міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні державні адміністрації, державні
адміністрації міст Києва та
Севастополя
 
   Розроблення і запровадження
технологій архівного зберігання електронних документів
Державна програма розвитку архівної справи
протягом року
Держкомархів,
Рада Міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні державні адміністрації, державні
адміністрації міст Києва та
Севастополя
 
707. Розроблення проекту
Закону України
Закон України "Про внесення
змін до Закону України "Про Національний архівний фонд
і архівні установи"
грудень
Держкомархів
 
   Розроблення проекту
Закону України
Закон України про внесення
змін до Закону України "Про Національний архівний фонд
і архівні установи"
грудень
Держкомархів
 
708. Розроблення проекту
постанови Кабінету
Міністрів України
Постанова Кабінету
Міністрів України "Про
внесення змін до типових положень про місцеві державні архівні установи"
травень
Держкомархів
 
   Розроблення проекту
постанови Кабінету
Міністрів України
Постанова Кабінету
Міністрів України про
внесення змін до типових положень про місцеві державні архівні установи
травень
Держкомархів
 
709. Розроблення проекту
постанови Кабінету
Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типової інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади"
грудень
Держкомархів
 
   Розроблення проекту
постанови Кабінету
Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Типової інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади
грудень
Держкомархів
 
710. Підготовка переліків
документів
Переліки документів, що створюються в діяльності Державної служби спецзв’язку та захисту інформації, Адміністрації державної прикордонної служби, Служби безпеки України
протягом року
Держкомархів,
Державна служба спецзв’язку та захисту інформації, Адміністрація державної прикордонної служби, Служба безпеки України
 
   Підготовка переліків
документів
Переліки документів, що створюються в діяльності Державної служби спецзв’язку та захисту інформації, Адміністрації державної прикордонної служби, Служби безпеки України
протягом року
Держкомархів,
Державна служба спецзв’язку та захисту інформації, Адміністрація державної прикордонної служби, Служба безпеки України
 
711. Підготовка Порядку
Порядок обліку унікальних документів, що зберігаються у власників документів або уповноважених ними осіб
червень
Держкомархів
 
   Підготовка Порядку
Порядок обліку унікальних документів, що зберігаються у власників документів або уповноважених ними осіб
червень
Держкомархів
 
712. Розробка проекту
Закону України
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку зберігання архівних документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян"
червень
Держкомархів
 
   Розробка проекту
Закону України
Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку зберігання архівних документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян
червень
Держкомархів
 
713. Підвищення якості
надання послуг щодо
документального
підтвердження прав
громадян на соціальний захист
Перелік соціально значущих документів, що надходять до архівних установ у разі ліквідації підприємства, установи, організації
протягом року
Держкомархів
 
   Підвищення якості
надання послуг щодо
документального
підтвердження прав
громадян на соціальний захист
Перелік соціально значущих документів, що надходять до архівних установ у разі ліквідації підприємства, установи, організації
протягом року
Держкомархів
 
714. 2.4. Розвиток інформаційного простору
 
   2.4. Розвиток інформаційного простору
 
715. Основні проблеми:
 
   Основні проблеми:
 
716. Недосконалість законодавства.
 
   Недосконалість законодавства.
 
717. Непрозорість відносин власності щодо засобів масової інформації.
 
   Непрозорість відносин власності щодо засобів масової інформації.
 
718. Недостатній рівень державної підтримки виробництва і розповсюдження вітчизняної інформаційної та книжкової продукції.
 
   Недостатній рівень державної підтримки виробництва і розповсюдження вітчизняної інформаційної та книжкової продукції.
 
719. Відсутність правових, організаційних та фінансово-матеріальних основ для створення системи суспільного телерадіомовлення, реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації.
 
-175- Мірошниченко Ю.Р.
Позицію "Основні проблеми" пункту 2.4. "Розвиток інформаційного простору" розділу 2 "Гуманітарна сфера" частини ІІІ стр. 56 доповнити абзацом такого змісту: "Відсутня Концепція державної інформаційної політики".
 
Враховано по суті  Відсутність правових, організаційних та фінансово-матеріальних основ для створення системи суспільного телерадіомовлення, реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації.
 
720. Основні завдання:
 
   Основні завдання:
 
721. Створення умов для розвитку конкурентоспроможної вітчизняної системи виробництва інформаційної продукції, розвинутої інформаційно-комунікаційної інфраструктури.
 
-176- Томенко М.В.
У пункті 2.4. Розвиток інформаційного простору Основні завдання:
Доповнити:
"Неухильне забезпечення принципів свободи слова, висловлення поглядів, безперешкодного доступу громадян до інформації, політичного плюралізму, недопущення перешкоджання професійній діяльності журналістів".
 
Відхилено   Створення умов для розвитку конкурентоспроможної вітчизняної системи виробництва інформаційної продукції, розвинутої інформаційно-комунікаційної інфраструктури.
 
722. 2.4.1 Створення умов для розвитку конкурентоспроможної вітчизняної системи виробництва інформаційної продукції, розвинутої інформаційно-комунікаційної інфраструктури.
 
   2.4.1 Створення умов для розвитку конкурентоспроможної вітчизняної системи виробництва інформаційної продукції, розвинутої інформаційно-комунікаційної інфраструктури.
 
723. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
724. Збільшення охоплення населення програмою УР-1 Національної радіокомпанії України в УКХ-ЧМ діапазоні (87, 5-108, 0 МГц) - 2, 5 відсотка.
 
   Збільшення охоплення населення програмою УР-1 Національної радіокомпанії України в УКХ-ЧМ діапазоні (87,5-108,0 МГц) – 2, 5 відсотка.
 
725. Зростання випуску книг і брошур - не менше 1, 2 примірників в рік на 1 жителя.
 
-177- Томенко М.В.
У підпункті 2.4.1 Створення умов для розвитку конкурентоспроможної вітчизняної системи виробництва інформаційної продукції, розвинутої інформаційно-комунікаційної інфраструктури.
Цілі та очікувані результати Доповнити: "Недопущення концентрації та монополізму національних суб’єктів інформаційного простору".
"Здійснення заходів державної підтримки національного книговидання, розвитку кіноіндустрії та теле- і радіомовлення"
 
Враховано частково у заходах  Зростання випуску книг і брошур – не менше 1,2 примірників в рік на 1 жителя.
 
726. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
727. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації"
травень
Мін’юст, Держкомтелерадіо
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації"
травень
Мін’юст, Держкомтелерадіо
 
728. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про захист професійної діяльності журналістів"
травень
Держкомтелерадіо
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України про захист професійної діяльності журналістів
травень
Держкомтелерадіо
 
729. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (щодо приведення у відповідність з Європейською конвенцією про транскордонне телебачення)
травень
Держкомтелерадіо
 
   Сприяння прийняттю проекту Закону України
Закон України про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (щодо приведення у відповідність з Європейською конвенцією про транскордонне телебачення)
ІV квартал
Держкомтелерадіо
 
730. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку випуску видавничої продукції на умовах державного замовлення"
травень
Держкомтелерадіо
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку випуску видавничої продукції на умовах державного замовлення
травень
Держкомтелерадіо
 
731. Сприяння прийняттю Закону України
Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації"
протягом року
Мін’юст, Держкомтелерадіо
 
   Сприяння прийняттю Закону України
Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації
протягом року
Мін’юст, Держкомтелерадіо
 
732. Здійснення програмних заходів із впровадження системи суспільного телебачення і радіомовлення
План заходів
протягом року
Держкомтелерадіо
 
   Здійснення програмних заходів із впровадження системи суспільного телебачення і радіомовлення
План заходів
протягом року
Держкомтелерадіо
 
733. Впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення
План заходів
протягом року
Держкомтелерадіо, Мінтрансзв’язку
 
-178- Ткаченко О.М.
Таблицю заходів пункту 2.4. доповнити наступним:
Розроблення проекту Закону України "Про електронну комерцію" щодо урегулювання в правовому полі відносин, що виникають під час здійснення комерційної діяльності із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних технологій та електронних платіжних систем - ІV квартал_-Мінекономіки;
Розроблення проекту Закону України "Про загальнодержавні електронні інформаційні ресурси та системи" щодо розроблення та закріплення у правовому полі питань щодо створення, формування, функціонування та супроводження загальнодержавних електронних інформаційних ресурсів та систем - ІV квартал - Мінекономіки;
Розроблення проекту Закону України "Про національні електронні реєстри" щодо урегулювання питань створення та забезпечення, функціонування системи загальнодержавних класифікаторів і реєстрів, шляхом інтеграції відповідних електронних інформаційних ресурсів; створення та забезпечення ведення національного реєстру електронних інформаційних ресурсів - ІV квартал - Держкомінформатизації, Мінекономіки;
Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про інформацію" в частині забезпечення конституційного права громадян на вільне збирання, зберігання і поширення інформації та приведення вітчизняного законодавства в галузі інформації у відповідність зі стандартами Ради Європи - ІV квартал – Мінюст;
Розроблення проекту Закону України "Про захист персональних даних" щодо урегулювання питань захисту персональних даних громадян в умовах впровадження державної інтегрованої системи електронного управління - ІV квартал – Мінюст, Держслужба спецзв’язку та захисту інформації;
 
Враховано   Впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення
План заходів
протягом року
Держкомтелерадіо, Мінтрансзв’язку
Розроблення проекту Закону України
Закон України про електронну комерцію щодо урегулювання в правовому полі відносин, що виникають під час здійснення комерційної діяльності із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних технологій та електронних платіжних систем
ІV квартал
Мінекономіки
Розроблення проекту Закону України
Закон України про загальнодержавні електронні інформаційні ресурси та системи щодо розроблення та закріплення у правовому полі питань щодо створення, формування, функціонування та супроводження загальнодержавних електронних інформаційних ресурсів та систем
ІV квартал
Мінекономіки
Розроблення проекту Закону України
Закон України про національні електронні реєстри щодо урегулювання питань створення та забезпечення, функціонування системи загальнодержавних класифікаторів і реєстрів, шляхом інтеграції відповідних електронних інформаційних ресурсів; створення та забезпечення ведення національного реєстру електронних інформаційних ресурсів
ІV квартал
Держкомінформатизації,
Мінекономіки
Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до Закону України "Про інформацію" в частині забезпечення конституційного права громадян на вільне збирання, зберігання і поширення інформації та приведення вітчизняного законодавства в галузі інформації у відповідність зі стандартами Ради Європи
ІV квартал
Мінюст
Розроблення проекту Закону України
Закон України про захист персональних даних щодо урегулювання питань захисту персональних даних громадян в умовах впровадження державної інтегрованої системи електронного управління
ІV квартал
Мінюст, Держслужба спецзв’язку та захисту інформації;
Розроблення проекту Концепції
Концепція державної інформаційної політики
ІV квартал
Мін’юст, Держкомтелерадіо
 
    -179- Мірошниченко Ю.Р.
Таблицю позиції "Цілі та очікувані результати" підпункту 2.4.1 "Створення умов для розвитку конкурентоспроможної вітчизняної системи виробництва інформаційної продукції, розвинутої інформаційно-комунікаційної інфраструктури" пункту 2.4. "Розвиток інформаційного простору" розділу 2 "Гуманітарна сфера" частини ІІІ стр. 56 доповнити заходом такого змісту:
Розроблення проекту Закону України - Закон України "Про Концепцію державної інформаційної політики". - ІV квартал - Мін’юст, Держкомтелерадіо, Мінтрансзв’язку
 
Враховано    
734. 2.5. Туристично-рекреаційна галузь
 
   2.5. Туристично-рекреаційна галузь
 
735. Основні проблеми:
 
   Основні проблеми:
 
736. Зниження інформаційної пропаганди туристичних можливостей України.
 
   Зниження інформаційної пропаганди туристичних можливостей України.
 
737. Невідповідність мережі та об’єктів туристичної інфраструктури світовим стандартам, неефективне та нераціональне використання відповідних ресурсів.
 
   Невідповідність мережі та об’єктів туристичної інфраструктури світовим стандартам, неефективне та нераціональне використання відповідних ресурсів.
 
738. Відсутність якісного обслуговування.
 
   Відсутність якісного обслуговування.
 
739. Недосконала нормативно-правова база щодо регулювання всіх видів туристичної діяльності.
 
   Недосконала нормативно-правова база щодо регулювання всіх видів туристичної діяльності.
 
740. Основні завдання:
 
   Основні завдання:
 
741. Створення конкурентоспроможного вітчизняного туристичного продукту
 
   Створення конкурентоспроможного вітчизняного туристичного продукту
 
742. Цілі та очікувані результати:
 
   Цілі та очікувані результати:
 
743. Створення конкурентоспроможного на світовому ринку національного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби населення країни
 
   Створення конкурентоспроможного на світовому ринку національного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби населення країни
 
744. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
745. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про оголошення природних територій міста Миргорода Полтавської області курортом державного значення"
ІV квартал
МКТ, МОЗ, Полтавська ОДА
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України про оголошення природних територій міста Миргорода Полтавської області курортом державного значення
ІV квартал
МКТ, МОЗ, Полтавська ОДА
 
746. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про оголошення природних територій міста Слов’янська Донецької області курортом державного значення".
ІV квартал
МКТ, МОЗ, Полтавська ОДА
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України про оголошення природних територій міста Слов’янська Донецької області курортом державного значення
ІV квартал
МКТ, МОЗ, Полтавська ОДА
 
747. Забезпечення реалізації Плану дій щодо реалізації Стратегії розвитку туризму і курортів в Україні
Стратегія розвитку туризму і курортів в Україні
протягом року
МКТ, Мінекономіки, Мінфін та інші зацікавлені центральні органи виконавчої влади
 
   Забезпечення реалізації Плану дій щодо реалізації Стратегії розвитку туризму і курортів в Україні
Стратегія розвитку туризму і курортів в Україні
протягом року
МКТ, Мінекономіки, Мінфін та інші зацікавлені центральні органи виконавчої влади
 
748. Розроблення і впровадження технічних регламентів та державних стандартів щодо вітчизняного туристичного продукту
Національний стандарт України "Послуги туристичні. Туристичні агентства та туристичні оператори. Терміни та визначення"
протягом року
МКТ, Держспожив-стандарт
 
   Розроблення і впровадження технічних регламентів та державних стандартів щодо вітчизняного туристичного продукту
Національний стандарт України Послуги туристичні. Туристичні агентства та туристичні оператори. Терміни та визначення.
протягом року
МКТ, Держспоживстандарт
 
749. Проведення комплексної рекламної кампанії національного туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному ринках під гаслом "Відкрий для себе Україну"
План заходів щодо проведення Міжнародної туристичної виставки "Україна: подорожі та туризм UІТТ 2010"
березень
МКТ
 
-180- Термін виконання заходу, сплинув навіть на момент ухвали Програми Урядом – березень 2010 року.
Пропозиції: якщо захід виконано – видалити його з Програми. Якщо ні – змінити терміни виконання.
 
Враховано   Проведення комплексної рекламної кампанії національного туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному ринках під гаслом "Відкрий для себе Україну"
План заходів щодо проведення Міжнародної туристичної виставки "Україна: подорожі та туризм UІТТ 2010"
протягом року
МКТ
 
750. Участь у всеукраїнських та міжнародних виставково-ярмаркових заходах
План заходів щодо проведення Всеукраїнської виставки-ярмарку сільського туризму "Українське село запрошує"
травень
МКТ
 
-181- Семерак О.М.
Пункт 2.5. Туристично-рекреаційна галузь Розділу 2. Частини ІІІ Доповнити:
Визначення нормативних вимог до об’єктів туристичних відвідувань, туристичної інфраструктури, туристичних маршрутів – МКТ, Державна служба туризму і курортів, Держспоживстандарт – протягом року;
Забезпечення виконання Плану дій щодо реалізації Стратегії розвитку туризму і курортів в Україні – МКТ – протягом року;
Забезпечення реалізації Державної програми розвитку туризму на 2002 - 2010 роки – МКТ – протягом року;
Забезпечення здійснення заходів, визначених Програмою розбудови туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей у 2004-2010 роках – МКТ – протягом року;
Забезпечення функціонування системи надання на автомобільних шляхах оперативної технічної та інших видів допомоги, доступу туристів до засобів зв’язку з метою виклику допомоги – Укравтодор, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, МКТ – протягом року;
Проведення робіт з реконструкції та будівництва об’єктів туристичної інфраструктури – Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, МКТ, Мінрегіонбуд – протягом року;
Надання методичної допомоги з підготовки клопотань щодо оголошення природних територій курортними територіями державного та місцевого значення – МКТ, Державна служба туризму і курортів – протягом року;
Вивчення зарубіжного досвіду організації та розвитку курортної справи – МКТ, Державна служба туризму і курортів – протягом року;
Організація створення реєстру туристичних ресурсів – МКТ, Державна служба туризму і курортів – протягом року;
Організація створення державного кадастру курортних територій – МКТ, Державна служба туризму і курортів, Держкомзем – протягом року;
Проведення комплексної рекламної кампанії національного туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному ринках під гаслом "Відкрий для себе Україну" – МКТ, Державна служба туризму і курортів – протягом року;
Створення презентаційних відеороликів про Україну для демонстрації під час проведення презентацій, нарад, конференцій, на виставко-ярмаркових заходах та засобах масової інформації – МКТ, Державна служба туризму і курортів – протягом року;
Розміщення презентаційних відеороликів про Україну на зарубіжних телеканалах – МКТ, Державна служба туризму і курортів – протягом року;
Участь у міжнародних виставково-ярмаркових заходах з метою пропагування України за кордоном – МКТ, Державна служба туризму і курортів – протягом року;
Розроблення і впровадження стандартів, технічних регламентів, здійснення правових, санітарно-гігієнічних та екологічних експертиз – Держспоживстандарт, МОЗ, Мінприроди, МКТ, Державна служба туризму і курортів – протягом року;
Розроблення законопроектів щодо оголошення природних територій такими курортами державного значення, як Миргород, Моршин, Хмільник, Сатанів, Гусятин - МКТ, Державна служба туризму і курортів - протягом року."
 
Враховано частково   Участь у всеукраїнських та міжнародних виставково-ярмаркових заходах
План заходів щодо проведення Всеукраїнської виставки-ярмарку сільського туризму "Українське село запрошує"
травень
МКТ
Визначення нормативних вимог до об’єктів туристичних відвідувань, туристичної інфраструктури, туристичних маршрутів
Нормативно-правовий акт
протягом року
МКТ, Державна служба туризму і курортів, Держспоживстандарт
Забезпечення реалізації Державної програми розвитку туризму на 2002 - 2010 роки
Державна програма розвитку туризму на 2002 - 2010 роки
протягом року
МКТ
Забезпечення здійснення заходів
Програма розбудови туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей у 2004-2010 роках
протягом року
МКТ
Забезпечення функціонування системи надання на автомобільних шляхах оперативної технічної та інших видів допомоги, доступу туристів до засобів зв’язку з метою виклику допомоги
Нормативно-правовий акт
протягом року
Укравтодор, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, МКТ
Проведення робіт з реконструкції та будівництва об’єктів туристичної інфраструктури
Нормативно-правовий акт
протягом року
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, МКТ, Мінрегіонбуд
Надання методичної допомоги з підготовки клопотань щодо оголошення природних територій курортними територіями державного та місцевого значення
Нормативно-правовий акт
протягом року
МКТ, Державна служба туризму і курортів
Організація створення реєстру туристичних ресурсів
Нормативно-правовий акт
протягом року
МКТ, Державна служба туризму і курортів
Організація створення державного кадастру курортних територій
Нормативно-правовий акт
протягом року
МКТ, Державна служба туризму і курортів
Розроблення і впровадження стандартів, технічних регламентів, здійснення правових, санітарно-гігієнічних та екологічних експертиз
Нормативно-правовий акт
протягом року
Держспоживстандарт, МОЗ, Мінприроди, МКТ, Державна служба туризму і курортів
Оголошення природних територій такими курортами державного значення, як Миргород, Моршин, Хмільник, Сатанів, Гусятин
Проекти законів України
Протягом року
МКТ, Державна служба туризму і курортів
 
751. 2.6. Фізична культура і спорт
 
   2.6. Фізична культура і спорт
 
752. Основні проблеми:
 
   Основні проблеми:
 
753. Недостатньо налагоджена система матеріально-технічного, науково-методичного та медичного забезпечення підготовки спортсменів високого класу.
 
   Недостатньо налагоджена система матеріально-технічного, науково-методичного та медичного забезпечення підготовки спортсменів високого класу.
 
754. Низький рівень забезпеченості населення спортивними спорудами.
 
   Низький рівень забезпеченості населення спортивними спорудами та відсутність спортивного інвентаря і обладнання.
 
755. Невідповідність спортивних споруд вимогам міжнародних стандартів.
 
-182- Мірошниченко Ю.Р.
Абзац другий позиції "Основні проблеми" підрозділу 2.6. "Фізична культура і спорт" розділу 2 "Гуманітарна сфера" частини ІІІ стр. 58 після слів "спортивними спорудами" доповнити словами "та відсутність спортивного інвентарю і обладнання."
 
Враховано   Невідповідність спортивних споруд вимогам міжнародних стандартів.
 
756. Основні завдання:
 
   Основні завдання:
 
757. Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом.
 
   Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом.
 
758. Створення умов для розвитку олімпійських, неолімпійських, паралімпійських та дефлімпійських видів спорту, забезпечення підготовки та участі національних збірних команд України у змаганнях міжнародного рівня.
 
-183- Сушкевич В.М.
У абзаці другому "Основні завдання" пункту 2.6. слова "параолімпійських" та "дефлімпійських" видів спорту замінити словами "видів спорту для інвалідів"
 
Враховано   Створення умов для розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту, видів спорту для інвалідів, забезпечення підготовки та участі національних збірних команд України у змаганнях міжнародного рівня.
 
759. Державна підтримка розвитку дитячо-юнацького та резервного спорту.
 
   Державна підтримка розвитку дитячо-юнацького та резервного спорту.
 
760. 2.6.1. Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом
 
   2.6.1. Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом
 
761. Цілі та очікувані результати
 
-184- Семерак О.М.
Цілі та очікувані результати підпункту 2.6.1. Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом пункту 2.6. Частини ІІІ викласти у новій редакції:
"Кількість стадіонів, що відповідають світовим стандартам, збільшити на 50 %; спортивних майданчиків – на 20 %; спортивних залів – на 10 %; приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять – на 5 %, спортивних басейнів – на 50%.
Залучення протягом року до 20% дітей шкільного віку та молоді до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах, створення умов для розвитку резервного спорту та поповнення складу національних збірних команд."
 
Враховано по суті  Цілі та очікувані результати
 
762. Збільшення кількості осіб залучених до занять фізичною культурою і спортом. Збільшення кількості облаштованих спортивних майданчиків за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення до 1105 од.
 
-185- Сушкевич В.М.
У пункті 2.6.1. "Цілі та очікувані результати" доповнити абзацом такого змісту "Залучення більшої кількості інвалідів до активних занять різними формами фізкультурно-реабілітаційної та спортивної роботи з метою їх адаптації та інтеграції у суспільство"
 
Враховано   Збільшення кількості осіб залучених до занять фізичною культурою і спортом. Збільшення кількості облаштованих спортивних майданчиків за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення до 1105 од.
Залучення більшої кількості інвалідів до активних занять різними формами фізкультурно-реабілітаційної та спортивної роботи з метою їх адаптації та інтеграції у суспільство.
Вдосконалення механізму масового залучення дітей до початкових занять спортом.
 
    -186- Томенко М.В.
У пункті 2.6.1. "Цілі та очікувані результати"
"Пропагування світогляду здорового способу життя"
"Вдосконалення механізму масового залучення дітей до початкових занять спортом"
 
Враховано частково    
763. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
764. Удосконалення нормативно-правової бази сфери фізичної культури і спорту
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок визначення всеукраїнської громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості, яка представляє Україну у відповідних міжнародних організаціях, на Всесвітніх та Європейських спортивних іграх ветеранів фізичної культури і спорту та в інших міжнародних спортивних змаганнях".
листопад
Мінсім'ямолодьспорт Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст
 
   Удосконалення нормативно-правової бази сфери фізичної культури і спорту
Постанова Кабінету Міністрів України про порядок визначення всеукраїнської громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості, яка представляє Україну у відповідних міжнародних організаціях, на Всесвітніх та Європейських спортивних іграх ветеранів фізичної культури і спорту та в інших міжнародних спортивних змаганнях"
листопад
Мінсім'ямолодьспорт Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст
 
765. Удосконалення нормативно-правової бази сфери фізичної культури і спорту
Наказ Мінсім’ямолодьспорту щодо затвердження Переліку показників стану розвитку фізичної культури і спорту.
грудень
Мінсім’ямолодьспорт, Мін'юст
 
   Удосконалення нормативно-правової бази сфери фізичної культури і спорту
Наказ Мінсім’ямолодьспорту щодо затвердження Переліку показників стану розвитку фізичної культури і спорту.
грудень
Мінсім’ямолодьспорт, Мін'юст
 
766. Удосконалення нормативно-правової бази сфери фізичної культури і спорту
Наказ Мінсім'ямолодьспорту щодо порядку проходження атестації волонтерами у сфері фізичної культури і спорту.
грудень
Мінсім’ямолодьспорт, МОН, Мін’юст
 
   Удосконалення нормативно-правової бази сфери фізичної культури і спорту
Наказ Мінсім'ямолодьспорту щодо порядку проходження атестації волонтерами у сфері фізичної культури і спорту.
грудень
Мінсім’ямолодьспорт, МОН, Мін’юст
 
767. Стимулювання будівництва та облаштування спортивних майданчиків за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для облаштування спортивних та футбольних майданчиків".
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
Мінфін, Мінекономіки
 
-187- Яценко А.В.
таблицю підпункту 2.6.1 пункту 2.6 "Фізична культура і спорт" доповнити текстом такого змісту:
Сприяння прийняттю проекту Закону України - Проект Закону України "Про внесення зміни до статті 37 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо страхування учасників змагань), реєстр. № 5137 від 16.09.2009 р. – ІІ –ІІІ квартал – Держкомфінпослуг.
 
Враховано   Стимулювання будівництва та облаштування спортивних майданчиків за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для облаштування спортивних та футбольних майданчиків
грудень
Мінсім’ямолодьспорт,
Мінфін, Мінекономіки
Сприяння прийняттю проекту Закону України
Закон України "Про внесення зміни до статті 37 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо страхування учасників змагань)
ІІ-ІІІ квартал
Держкомфінпослуг
Заходи з популяризації неолімпійських видів спорту
Наказ Мінсім’ямолодьспорту щодо затвердження Програми інформаційно-просвітницьких заходів з популяризації неолімпійських видів спорту
вересень
Мінсім'ямолодьспорт, Мін'юст.
 
    -188- Семерак О.М.
Підпункт 2.6.1. Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом пункту 2.6. Частини ІІІ доповнити таблицю:
Прийняття державної програми для стимулювання навчання учнівської молоді плавання – вересень - Мінсім’ямолодьспорт;
Створення спортивних парків - Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення спортивних парків" – серпень- Мінсім'ямолодьспорт, Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська, міські держадміністрації;
Програма заходів з популяризації неолімпійських видів спорту - Наказ Мінсім’ямолодьспорту щодо затвердження Програми інформаційно-просвітницьких заходів з популяризації неолімпійських видів спорту – вересень – Мінсім'ямолодьспорт, Мін'юст.
 
Враховано частково    
768. 2.6.2. Створення умов для розвитку олімпійських, неолімпійських, паралімпійських та дефлімпійських видів спорту, забезпечення участі національних збірних команд України у змаганнях міжнародного рівня
 
-189- Сушкевич В.М.
У назві пункту 2.6.2. слова "параолімпійських" та "дефлімпійських" видів спорту замінити словами "видів спорту для інвалідів"
 
Враховано   2.6.2. Створення умов для розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту, видів спорту для інвалідів, забезпечення участі національних збірних команд України у змаганнях міжнародного рівня
 
769. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
770. Збільшення кількості осіб, що займаються неолімпійськими видами спорту до 260 тис. осіб.
 
   Збільшення кількості осіб, що займаються неолімпійськими видами спорту до 260 тис. осіб.
 
771. Модернізація баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки відповідно до міжнародних стандартів.
 
   Модернізація баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки відповідно до міжнародних стандартів.
 
772. Забезпечення високих результатів національних збірних команд України у змаганнях міжнародного рівня.
 
   Забезпечення високих результатів національних збірних команд України у змаганнях міжнародного рівня.
 
773. Удосконалення системи організаційного, науково-методичного, медичного забезпечення спортсменів та соціального захисту спортсменів і тренерів збірних команд України.
 
   Удосконалення системи організаційного, науково-методичного, медичного забезпечення спортсменів та соціального захисту спортсменів і тренерів збірних команд України.
 
774. Забезпечення успішної участі спортсменів України у І Юнацьких Олімпійських іграх.
 
   Забезпечення успішної участі спортсменів України у І Юнацьких Олімпійських іграх.
 
775. Залучення інвалідів до активних занять різними формами фізкультурно-реабілітаційної та спортивної роботи з метою їх адаптації та інтеграції у сучасне суспільство.
 
-190- Сушкевич В.М.
Абзац 6 "Цілі та очікувані результати" пункту 2.6.2. виключити та доповнити їх абзацами такого змісту:
"забезпечення належних умов підготовки спортсменів України до участі в ХVІІ Зимових дефлімпійських іграх 2011 року у м. Високи Татри (Словаччина);
Сприяння функціонуванню і розвитку Національного центру параолімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів (м. Євпаторія) і Західного реабілітаційно-спортивного центру інвалідів ( Турківський район Львівської області)
 
Враховано по суті  Залучення інвалідів до активних занять різними формами фізкультурно-реабілітаційної та спортивної роботи з метою їх адаптації та інтеграції у сучасне суспільство.
 
776. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
777. Формування складу штатних збірних команд України з пріоритетних олімпійських та неолімпійських видів спорту, а також забезпечення їх належної підготовки
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про регіональний центр вищої спортивної майстерності щодо підготовки спортсменів з неолімпійських видів спорту"
грудень
Мінсім'ямолодьспорт, Мінпраці, Мінфін,
Мінекономіки,
Мін'юст, Рада міністрів Автономної
Республіки
Крим, обласні,
Київська та Севастопольська, міські
держадміністрації
 
   Формування складу штатних збірних команд України з пріоритетних олімпійських та неолімпійських видів спорту, а також забезпечення їх належної підготовки
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Положення про регіональний центр вищої спортивної майстерності щодо підготовки спортсменів з неолімпійських видів спорту
грудень
Мінсім'ямолодьспорт, Мінпраці, Мінфін,
Мінекономіки,
Мін'юст, Рада міністрів Автономної
Республіки
Крим, обласні,
Київська та Севастопольська, міські
держадміністрації
 
778. Формування складу штатних збірних команд України з пріоритетних олімпійських та неолімпійських видів спорту, а також забезпечення їх належної підготовки
Наказ Мінсім’ямолодьспорту щодо Положення про штатну національну збірну команду України з видів спорту
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
   Формування складу штатних збірних команд України з пріоритетних олімпійських та неолімпійських видів спорту, а також забезпечення їх належної підготовки
Наказ Мінсім’ямолодьспорту щодо Положення про штатну національну збірну команду України з видів спорту
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
779. Створення умов для успішного виступу українських атлетів на І Всесвітніх іграх єдиноборств 2010 року (Пекін)
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських іграх, Всесвітніх універсіадах, чемпіонатах світу та Європи"
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
   Створення умов для успішного виступу українських атлетів на І Всесвітніх іграх єдиноборств 2010 року (Пекін)
Розпорядження Кабінету Міністрів України про внесення змін до Організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських іграх, Всесвітніх універсіадах, чемпіонатах світу та Європи
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
780. Забезпечення проведення на високому рівні всеукраїнських змагань
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок надання відпустки спортсменам, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях"
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
   Забезпечення проведення на високому рівні всеукраїнських змагань
Постанова Кабінету Міністрів України про Порядок надання відпустки спортсменам, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
781. Забезпечення проведення на високому рівні всеукраїнських змагань
Наказ Мінсім’ямолодьспорту щодо затвердження Порядку фінансування заходів з неолімпійських видів спорту
червень
Мінсім’ямолодьспорт
 
   Забезпечення проведення на високому рівні всеукраїнських змагань
Наказ Мінсім’ямолодьспорту щодо затвердження Порядку фінансування заходів з неолімпійських видів спорту
червень
Мінсім’ямолодьспорт
 
782. Удосконалення системи підготовки спортсменів високого класу.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення центрів олімпійської підготовки"
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
   Удосконалення системи підготовки спортсменів високого класу.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення центрів олімпійської підготовки"
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
783. Визначення оптимального порядку обов'язкового страхування спортсменів вищих категорій за рахунок державного бюджету.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про удосконалення порядку забезпечення обов'язкового страхування спортсменів вищих категорій за рахунок державного бюджету"
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
   Визначення оптимального порядку обов'язкового страхування спортсменів вищих категорій за рахунок державного бюджету.
Постанова Кабінету Міністрів України про удосконалення порядку забезпечення обов'язкового страхування спортсменів вищих категорій за рахунок державного бюджету
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
784. Підготовка та участь спортсменів України у І Юнацьких літніх Олімпійських іграх 2010 року, чемпіонатах світу, Європи інших міжнародних змаганнях.
План організаційно-практичних заходів щодо підготовка та участь спортсменів України у І Юнацьких літніх Олімпійських іграх 2010 року, чемпіонатах світу, Європи інших міжнародних змаганнях
серпень
Мінсім’ямолодьспорт
 
   Підготовка та участь спортсменів України у І Юнацьких літніх Олімпійських іграх 2010 року, чемпіонатах світу, Європи інших міжнародних змаганнях.
План організаційно-практичних заходів щодо підготовка та участь спортсменів України у І Юнацьких літніх Олімпійських іграх 2010 року, чемпіонатах світу, Європи інших міжнародних змаганнях
серпень
Мінсім’ямолодьспорт
 
785. Оптимізація кількості баз олімпійської та паралімпійської підготовки.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 № 30 "Про затвердження Порядку надання закладу фізичної культури і спорту статусу бази олімпійської та паралімпійськоїї підготовки і переліку закладів, яким надано такий статус"
липень
Мінсім’ямолодьспорт
 
   Оптимізація кількості баз олімпійської та паралімпійської підготовки.
Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 № 30 "Про затвердження Порядку надання закладу фізичної культури і спорту статусу бази олімпійської та паралімпійськоїї підготовки і переліку закладів, яким надано такий статус"
липень
Мінсім’ямолодьспорт
 
786. Забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів до ХVІІ зимових Дефлімпійських ігор 2011 року (Високи Татри).
Наказ Мінсім’ямолодьспорту щодо проведення чотирьох етапів ХVІІ Спартакіади „Повір у себе" серед дітей-інвалідів у Міжнародному дитячому центрі „Артек" і Національному центрі паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів в м. Євпаторії.
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
-191- Сушкевич В.М.
У таблиці до пункту 2.6.2 в колонці "Документи" слова "Наказ Мінсім’ямолодьспорту щодо проведення чотирьох етапів ХVІІ Спартакіади „Повір у себе" серед дітей-інвалідів у Міжнародному дитячому центрі „Артек" і Національному центрі паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів в м. Євпаторії." замінити наступним :
"Рішення Організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів Українив в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Параолімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх універсіадах, чемпіонатах світу та Європи.
Накази Мінсім’ямолодьспорту та Укрцентру "Інваспорт" щодо проведення навчально-тренувальних зборів, в т.ч. заключного та адаптаційного, по підготовці спортсменів – інвалідів до участі ХVІІ Зимових дефлімпійських іграх 2011 року у м. Високи Татри (Словаччина)"
 
Враховано   Забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів до ХVІІ зимових Дефлімпійських ігор 2011 року (Високи Татри)
Рішення Організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів Українив в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Параолімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх універсіадах, чемпіонатах світу та Європи.
Накази Мінсім’ямолодьспорту та Укрцентру "Інваспорт" щодо проведення навчально-тренувальних зборів, в т.ч. заключного та адаптаційного, по підготовці спортсменів-інвалідів до участі ХVІІ Зимових дефлімпійських іграх 2011 року у м. Високи Татри (Словаччина)
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
787. Створення Всеукраїнського реєстру спортивних споруд.
Реєстр спортивних споруд.
листопад
Мінсім’ямолодьспорт
 
   Створення Всеукраїнського реєстру спортивних споруд.
Реєстр спортивних споруд.
листопад
Мінсім’ямолодьспорт
 
788. Створення системи державного регулювання та нагляду за діяльністю спортивних споруд.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про сертифікацію спортивних споруд"
грудень
Мінсім’ямолодьспорт
 
-192- Яценко А.В.
У таблиці у підпункті 2.6.2 пункту 2.6 "Фізична культура і спорт" останній захід викласти в такій редакції:
Створення системи державного регулювання та нагляду за діяльністю спортивних споруд. - Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про сертифікацію спортивних споруд" – ІІ-ІІІ квартал - Держспоживстандарт
 
Враховано редакційно   Створення системи державного регулювання та нагляду за діяльністю спортивних споруд.
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Положення про сертифікацію спортивних споруд
ІІІ квартал
Держспоживстандарт
 
789. 2.6.3. Державна підтримка розвитку дитячо-юнацького та резервного спорту.
 
   2.6.3. Державна підтримка розвитку дитячо-юнацького та резервного спорту.
 
790. Цілі та очікувані результати:
 
   Цілі та очікувані результати:
 
791. Створення нормативно-правових та матеріально-технічних умов для ефективного функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл та закладів резервного спорту.
 
-193- Сушкевич В.М.
У пункті 2.6.3. "Цілі та очікувані результати" абзац перший доповнити вкінці словами "в т.ч. дитячо-юнацьких спортивних шкіл інвалідів"
 
Враховано   Створення нормативно-правових та матеріально-технічних умов для ефективного функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл та закладів резервного спорту, в тому числі дитячо-юнацьких спортивних шкіл інвалідів.
 
792. Залучення до занять в дитячо-юнацьких спортивних школах до 13 відсотків дітей та молоді від загальної кількості учнівської молоді 6-18 років.
 
   Залучення до занять в дитячо-юнацьких спортивних школах до 13 відсотків дітей та молоді від загальної кількості учнівської молоді 6-18 років.
 
793. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
794. Удосконалення правових засад щодо діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 993 "Про затвердження положення про дитячо-юнацьку спортивну школу"
грудень
Мінсім’ямолодьспорт,
МОН
 
   Удосконалення правових засад щодо діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 993 "Про затвердження положення про дитячо-юнацьку спортивну школу"
грудень
Мінсім’ямолодьспорт,
МОН
 
795. Удосконалення правових засад щодо діяльності спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про надання статусу "спеціалізованого" навчальними закладами спортивного профілю".
жовтень
Мінсім’ямолодьспорт,
МОН
 
   Удосконалення правових засад щодо діяльності спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю.
Постанова Кабінету Міністрів України про надання статусу "спеціалізованого" навчальними закладами спортивного профілю
жовтень
Мінсім’ямолодьспорт,
МОН
 
796. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл та резервного спорту.
Державна програма розвитку фізичної культури і спорту
грудень
Мінсім’ямолодьспорт,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські
держадміністрації
 
   Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл та резервного спорту.
Державна програма розвитку фізичної культури і спорту
грудень
Мінсім’ямолодьспорт,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські
держадміністрації
 
797. Розроблення Порядку утворення штатних збірних команд резервного спорту фізкультурно-спортивних товариств, Автономної Республіки Крим, обласних, міст Київа та Севастополя.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок утворення штатних збірних команд резервного спорту фізкультурно-спортивних товариств, Автономної Республіки Крим, обласних, міст Київа та Севастополя ".
жовтень
Мінсім’ямолодьспорт
 
-194- Семерак О.М.
Пункт 2.6. Фізична культура і спорт Розділу 2. Частини ІІІ доповнити новими підпунктами та викласти у редакції:
"2.6.4. Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом.
Сприяння популяризації здорового способу життя та подолання стану суспільної байдужості до здоров’я нації, залучення громадян України до регулярних занять фізичною культурою та спортом – Мінсім’ямолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації – протягом року;
Залучення інвалідів до активних занять різними формами фізкультурно-реабілітаційної та спортивної роботи з метою їх адаптації та інтеграції у сучасне суспільство – Мінсім’ямолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації – протягом року;
Удосконалення кадрового, матеріально-технічного, науково-методичного, медичного та інформаційного забезпечення розвитку фізкультури і спорту – Мінсім’ямолодьспорт – протягом року.
2.6.5. Підготовка до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.
Внесення змін до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі – чемпіонату) – Мінекономіки – протягом року;
Забезпечення виконання завдань і заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу – центральні місцеві органи виконавчої влади – протягом року;
Забезпечення проведення моніторингу виконання завдань і заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу – Мінекономіки – що півроку;
Впровадження системи моніторингу економічного ефекту від підготовки та проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу – Мінекономіки – протягом року;
Інформаційне забезпечення підготовки та проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу з метою створення позитивного іміджу України – Держкомтелерадіо, центр "Україна 2012", Укрінформ – протягом року;
Підготовка транспортних об’єктів до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу шляхом забезпечення бюджетного фінансування:
- будівництво автотранспортної складової залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро – Мінтрансзв’язку, Мінфін – протягом року;
- будівництво пасажирського вокзального комплексу на станції Дарниця в м. Києві, зокрема об’єктів, які відносяться до сфери транспортного забезпечення міста – Мінтрансзв’язку, Мінфін – протягом року."
 
Враховано в інших розділах частини ІІІ Програми  Розроблення Порядку утворення штатних збірних команд резервного спорту фізкультурно-спортивних товариств, Автономної Республіки Крим, обласних, міст Київа та Севастополя.
Постанова Кабінету Міністрів України про Порядок утворення штатних збірних команд резервного спорту фізкультурно-спортивних товариств, Автономної Республіки Крим, обласних, міст Київа та Севастополя
жовтень
Мінсім’ямолодьспорт
 
798. 2.7. Формування толерантного суспільства
 
   2.7. Формування толерантного суспільства
 
799. Основні проблеми:
 
   Основні проблеми:
 
800. необхідність приведення законодавства у сфері свободи совісті, забезпечення прав національних меншин, шукачів притулку і біженців у відповідність до міжнародних стандартів та міжнародних зобов’язань України;
 
   необхідність приведення законодавства у сфері свободи совісті, забезпечення прав національних меншин, шукачів притулку і біженців у відповідність до міжнародних стандартів та міжнародних зобов’язань України;
 
801. незавершеність процесу повернення релігійним організаціям культових будівель та іншого церковного майна, необхідність подальшої гармонізації державно-конфесійних відносин;
 
   незавершеність процесу повернення релігійним організаціям культових будівель та іншого церковного майна, необхідність подальшої гармонізації державно-конфесійних відносин;
 
802. необхідність забезпечення всебічних умов для розвитку етнічної, мовної, культурної самобутності національних меншин України;
 
   необхідність забезпечення всебічних умов для розвитку етнічної, мовної, культурної самобутності національних меншин України;
 
803. недостатнє виконання Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань у сфері захисту прав національних меншин, зокрема щодо реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин;
 
   недостатнє виконання Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань у сфері захисту прав національних меншин, зокрема щодо реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин;
 
804. наявна загроза міжконфесійних і міжнаціональних конфліктів, проявів радикалізму та релігійного екстремізму;
 
   наявна загроза міжконфесійних і міжнаціональних конфліктів, проявів радикалізму та релігійного екстремізму;
 
805. наявність випадків проявів ксенофобії, расової та етнічної нетерпимості;
 
   наявність випадків проявів ксенофобії, расової та етнічної нетерпимості;
 
806. Основні завдання:
 
   Основні завдання:
 
807. Утвердження свободи совісті та віросповідання
 
   Утвердження свободи совісті та віросповідання
 
808. Забезпечення захисту прав та розвитку національних меншин
 
   Забезпечення захисту прав та розвитку національних меншин
 
809. 2.7.1. Утвердження свободи совісті та віросповідання
 
   2.7.1. Утвердження свободи совісті та віросповідання
 
810. Цілі та очікувані результати:
 
   Цілі та очікувані результати:
 
811. Утвердження міжконфесійного порозуміння.
 
   Утвердження міжконфесійного порозуміння.
 
812. Активізація процесу повернення релігійним організаціям колишніх культових споруд та іншого церковного майна.
 
   Активізація процесу повернення релігійним організаціям колишніх культових споруд та іншого церковного майна.
 
813. Вдосконалення законодавчої бази у сфері державно-конфесійних відносин та свободи совісті та приведення її у відповідність до міжнародних зобов’язань України.
 
-195- Томенко М.В.
У підпункті 2.7.1. Утвердження свободи совісті та віросповідання Цілі та очікувані результати: Доповнити:
"Неухильне дотримання принципу відокремлення держави від церкви".
"Налагодження конструктивного співробітництва держави і релігійних організацій у пропагуванні сімейних цінностей та здорового способу життя".
"Забезпечення рівних умов для діяльності релігійних організацій, недопущення тиску на них".
 
Враховано частково   Вдосконалення законодавчої бази у сфері державно-конфесійних відносин та свободи совісті та приведення її у відповідність до міжнародних зобов’язань України.
Налагодження конструктивного співробітництва держави і релігійних організацій у пропагуванні сімейних цінностей та здорового способу життя.
Забезпечення рівних умов для діяльності релігійних організацій, недопущення тиску на них.
 
814. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
815. Реалізація заходів щодо повернення релігійним організаціям колишніх культових споруд та іншого церковного майна шляхом активізації роботи Комісії з питань забезпечення прав релігійних організацій
Положення про Комісію з питань забезпечення прав релігійних організацій
протягом року
Держкомнацрелігій
 
   Реалізація заходів щодо повернення релігійним організаціям колишніх культових споруд та іншого церковного майна шляхом активізації роботи Комісії з питань забезпечення прав релігійних організацій
Положення про Комісію з питань забезпечення прав релігійних організацій
протягом року
Держкомнацрелігій
 
816. Розроблення проекту Закону України "Про Концепцію розвитку державно-конфесійних відносин в Україні" з метою гармонізації державно-конфесійних відносин
Проект Закону України "Про Концепцію розвитку державно-конфесійних відносин в Україні"
протягом року
Держкомнацрелігій
 
   Розроблення проекту Закону України про Концепцію розвитку державно-конфесійних відносин в Україні з метою гармонізації державно-конфесійних відносин
Проект Закону України про Концепцію розвитку державно-конфесійних відносин в Україні
протягом року
Держкомнацрелігій
 
817. Розроблення проекту Плану заходів з підготовки відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі
Проект Плану заходів з підготовки відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі
червень
Держкомнацрелігій
 
   Розроблення проекту Плану заходів з підготовки відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі
Проект Плану заходів з підготовки відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі
червень
Держкомнацрелігій
 
818. 2.7.2. Забезпечення захисту прав та розвитку національних меншин
 
   2.7.2. Забезпечення захисту прав та розвитку національних меншин
 
819. Цілі та очікувані результати:
 
   Цілі та очікувані результати:
 
820. Вдосконалення законодавчої бази в сфері забезпечення прав національних меншин.
 
   Вдосконалення законодавчої бази в сфері забезпечення прав національних меншин.
 
821. Забезпечення ефективної державної політики у сфері міжнаціональних відносин, розвитку культурної і мовної самобутності національних меншин.
 
   Забезпечення ефективної державної політики у сфері міжнаціональних відносин, розвитку культурної і мовної самобутності національних меншин.
 
822. Протидія проявам ксенофобії, расової та етнічної нетерпимості.
 
   Протидія проявам ксенофобії, расової та етнічної нетерпимості.
 
823. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
824. Реалізація заходів щодо імплементації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин
План заходів щодо імплементації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин
Протягом року
Держкомнацрелігій,
МОН,
МКТ
 
   Реалізація заходів щодо імплементації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин
План заходів щодо імплементації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин
протягом року
Держкомнацрелігій,
МОН,
МКТ
 
825. Реалізація Комплексних заходів з реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та розвитку культур національних меншин України на період до 2010 року
Комплексні заходи з реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та розвитку культур нацменшин України на період до 2010 року
Протягом року
Держкомнацрелігій
МКТ
 
   Реалізація Комплексних заходів з реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та розвитку культур національних меншин України на період до 2010 року
Комплексні заходи з реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та розвитку культур нацменшин України на період до 2010 року
протягом року
Держкомнацрелігій,
МКТ
 
826. Розроблення проекту Закону України "Про ратифікацію Угоди між Україною і Республікою Молдова про співробітництво у забезпеченні прав осіб, які належать до національних меншин" з метою реалізації передбачених Угодою положень
Проект Закону України "Про ратифікацію Угоди між Україною і Республікою Молдова про співробітництво у забезпеченні прав осіб, які належать до національних меншин"
Травень
Держкомнацрелігій
 
   Розроблення проекту Закону України про ратифікацію Угоди між Україною і Республікою Молдова про співробітництво у забезпеченні прав осіб, які належать до національних меншин з метою реалізації передбачених Угодою положень
Проект Закону України про ратифікацію Угоди між Україною і Республікою Молдова про співробітництво у забезпеченні прав осіб, які належать до національних меншин
травень
Держкомнацрелігій
 
827. Розроблення проекту Закону України "Про Концепцію державної етнонаціональної політики України" з метою приведення законодавства України у відповідність до міжнародних стандартів у сфері забезпечення прав національних меншин
Проект Закону України "Про Концепцію державної етнонаціональної політики України"
Жовтень
Держкомнацрелігій
 
   Розроблення проекту Закону України про Концепцію державної етнонаціональної політики України з метою приведення законодавства України у відповідність до міжнародних стандартів у сфері забезпечення прав національних меншин
Проект Закону України про Концепцію державної етнонаціональної політики України
жовтень
Держкомнацрелігій
 
828. Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" з метою удосконалення механізму захисту мов меншин
Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин"
Жовтень
Держкомнацрелігій
 
   Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" з метою удосконалення механізму захисту мов меншин
Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин"
жовтень
Держкомнацрелігій
 
829. Реалізація Програми розселення та облаштування депортованих кримських татар і осіб інших національностей, що повернулись на проживання, їх адаптації та інтеграції в українське суспільство
Програма розселення та облаштування депортованих кримських татар і осіб інших національностей, що повернулись на проживання, їх адаптації та інтеграції в українське суспільство
Протягом року
Держкомнацрелігій
 
   Реалізація Програми розселення та облаштування депортованих кримських татар і осіб інших національностей, що повернулись на проживання, їх адаптації та інтеграції в українське суспільство
Програма розселення та облаштування депортованих кримських татар і осіб інших національностей, що повернулись на проживання, їх адаптації та інтеграції в українське суспільство
протягом року
Держкомнацрелігій
 
830. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про Концепцію державної міграційної політики України" з метою приведення законодавства України у сфері міграції у відповідність до міжнародних стандартів
Проект Закону України "Про Концепцію державної міграційної політики України"
Травень
Держкомнацрелігій
 
   Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України про Концепцію державної міграційної політики України з метою приведення законодавства України у сфері міграції у відповідність до міжнародних стандартів
Проект Закону України про Концепцію державної міграційної політики України
травень
Держкомнацрелігій
 
831. Впровадження всеукраїнської системи "Міграція" з метою ефективного контролю за міграційними потоками в Україні
План заходів
Протягом року
Держкомнацрелігій
 
   Впровадження всеукраїнської системи "Міграція" з метою ефективного контролю за міграційними потоками в Україні
План заходів
протягом року
Держкомнацрелігій
 
832. Введення в дію Пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області з метою більш ефективного забезпечення прав шукачів притулку та біженців
План заходів
Грудень
Держкомнацрелігій
 
   Введення в дію Пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області з метою більш ефективного забезпечення прав шукачів притулку та біженців
План заходів
грудень
Держкомнацрелігій
 
833. 3. Безпека життєдіяльності людини
 
   3. Безпека життєдіяльності людини
 
834. 3.1. Охорона навколишнього природного середовища
 
   3.1. Охорона навколишнього природного середовища
 
835. Основні проблеми:
 
   Основні проблеми:
 
836. Відсутність вітчизняних потужностей з перероблення та знешкодження небезпечних відходів.
 
   Відсутність вітчизняних потужностей з перероблення та знешкодження небезпечних відходів.
 
837. Накопичені за попередні десятиріччя непридатні та заборонені до використання пестициди.
 
   Накопичені за попередні десятиріччя непридатні та заборонені до використання пестициди.
 
838. Відсутність системи екологічного страхування, відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, заподіяну об’єктам навколишнього природного середовища.
 
   Відсутність системи екологічного страхування, відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, заподіяну об’єктам навколишнього природного середовища.
 
839. Відсутність системи національних стандартів відповідно до міжнародних вимог.
 
   Відсутність системи національних стандартів відповідно до міжнародних вимог.
 
840. Невиправдана децентралізація дозвільної системи.
 
   Невиправдана децентралізація дозвільної системи.
 
841. Відсутність автоматизованої системи моніторингу довкілля.
 
   Відсутність автоматизованої системи моніторингу довкілля.
 
842. Високий рівень забруднення водних ресурсів.
 
   Високий рівень забруднення водних ресурсів.
 
843. Деградація екосистем Азовського і Чорного морів.
 
   Деградація екосистем Азовського і Чорного морів.
 
844. Неконтрольоване розповсюдження генетично модифікованих організмів.
 
   Неконтрольоване розповсюдження генетично модифікованих організмів.
 
845. Недостатнє фінансування заходів щодо скорочення викидів в атмосферне повітря.
 
-196- абзац 10 підпункту 3.1 Основні проблеми викласти у такій редакції:
"Неналежне виконання заходів щодо скорочення викидів",
 
Враховано   Неналежне виконання заходів щодо скорочення викидів.
 
846. Знищення зелених зон в межах населених пунктів.
 
-197- абзац 11 підпункту 3.1 Основні проблеми викласти у такій редакції:
"Знищення зелених насаджень в межах населених пунктів"
 
Враховано   Знищення зелених насаджень в межах населених пунктів.
 
847. Високий рівень забруднення морських вод.
 
-198- абзаци 12 та 13 підпункту 3.1 Основні проблеми вилучити як повторення проблеми
 
Враховано      
848. Втрати біотичного різноманіття та морських природних ресурсів.
 
      
849. Зниження якості морських рекреаційних ресурсів.
 
   Зниження якості морських рекреаційних ресурсів.
 
850. Руйнування морського берега та інтенсифікація негативних геологічних процесів.
 
   Руйнування морського берега та інтенсифікація негативних геологічних процесів.
 
851. Деградація земель прибережної смуги.
 
-199- Бевзенко В.Ф.
У пункті 3 Безпека життєдіяльності людини" Частини ІІІ:
1.1. у абзаці шістнадцятому підрозділу "Основні проблеми" пункту 3.1. "Охорона навколишнього природного середовища" слова "прибережної смуги" - виключити, оскільки вирішення проблем деградації земель є важливими не тільки на землях прибережних захисних смуг;
 
Враховано   Деградація земель.
 
852. Відсутність системи інтегрованого управління природокористуванням у прибережній смузі.
 
   Відсутність системи інтегрованого управління природокористуванням у прибережній смузі.
 
853. Загроза зникнення видів тварин і рослин, що занесені до Червоної книги України.
 
   Загроза зникнення видів тварин і рослин, що занесені до Червоної книги України.
 
854. Зменшення обсягів розведення цінних промислових видів риб.
 
   Зменшення обсягів розведення цінних промислових видів риб.
 
855. Відсутність порядку та процедури визначення розмірів шкоди, заподіяних державі суб’єктами господарювання та фізичними особами в процесі їх діяльності.
 
   Відсутність порядку та процедури визначення розмірів шкоди, заподіяних державі суб’єктами господарювання та фізичними особами в процесі їх діяльності.
 
856. Недостатній розвиток системи територій та об’єктів природно-заповідного фонду в Україні.
 
   Недостатній розвиток системи територій та об’єктів природно-заповідного фонду в Україні.
 
857. Відсутність демаркації державного кордону з Білоруссю та Молдовою.
 
   Відсутність демаркації державного кордону з Білоруссю та Молдовою.
 
858. Невідповідність статусу органу управління топографо-геодезичною та картографічною сферою діяльності.
 
   Невідповідність статусу органу управління топографо-геодезичною та картографічною сферою діяльності.
 
859. Не визначення єдиного підходу до просторово-координатної прив'язки кадастрових об'єктів
 
   Не визначення єдиного підходу до просторово-координатної прив'язки кадастрових об'єктів
 
860. Відсутність єдиного геоінформаційного підходу до державної реєстрації прав на землю, інше нерухоме майно.
 
   Відсутність єдиного геоінформаційного підходу до державної реєстрації прав на землю, інше нерухоме майно.
 
861. Відсутність єдиної державної моделі системного управління.
 
   Відсутність єдиної державної моделі системного управління.
 
862. Відсутність сучасного та актуалізованого топографо-картографічного забезпечення проведення робіт із землеустрою та ведення державного земельного кадастру.
 
   Відсутність сучасного та актуалізованого топографо-картографічного забезпечення проведення робіт із землеустрою та ведення державного земельного кадастру.
 
863. Відсутність послідовної державної політики щодо комплексного розвитку земельного законодавства, проведення та фінансування робіт із землеустрою і ведення державного земельного кадастру, формування інвестиційно-привабливого землекористування.
 
   Відсутність послідовної державної політики щодо комплексного розвитку земельного законодавства, проведення та фінансування робіт із землеустрою і ведення державного земельного кадастру, формування інвестиційно-привабливого землекористування.
 
864. Недостатня ефективність здійснення державного контролю за використанням та охороною земель.
 
   Недостатня ефективність здійснення державного контролю за використанням та охороною земель.
 
865. Відсутність законодавчого забезпечення продажу земельних ділянок та прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах).
 
   Відсутність законодавчого забезпечення продажу земельних ділянок та прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах).
 
866. Відсутність актуалізованої нормативної грошової оцінки земель.
 
-200- У розділі 3. "Безпека життєдіяльності людини":
у пункті 3.1. "Охорона навколишнього природного середовища":
у частині першій "Основні проблеми":
1) додати наступне:
"Відсутність визначеної державної політики у сфері поводження з небезпечними відходами.
Відсутність ефективної системи надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами, особливо для видобування корисних копалин місцевого значення.
Недостатній рівень відповідальності суб’єктів господарювання та окремих громадян за незаконний видобуток корисних копалин.
Існування багатовідомчої структури використання лісів.
#102082
Відсутність визначеної державної політики щодо ліквідації негативних техногенних та екологічних ситуацій на території України".
 
Враховано   Відсутність актуалізованої нормативної грошової оцінки земель.
Відсутність визначеної державної політики у сфері поводження з небезпечними відходами.
Відсутність ефективної системи надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами, особливо для видобування корисних копалин місцевого значення.
Недостатній рівень відповідальності суб’єктів господарювання та окремих громадян за незаконний видобуток корисних копалин.
Існування багатовідомчої структури використання лісів.
Відсутність дієвої системи інформування населення з питань охорони та збереження навколишнього природного середовища, екологічної політики та сталого розвитку.
Відсутність визначеної державної політики щодо ліквідації негативних техногенних та екологічних ситуацій на території України.
 
    -201- "Основні проблеми" пункту 3.1. Охорона навколишнього природного середовища розділу 3. Безпека життєдіяльності людини доповнити словами:
"незадовільний стан водних ресурсів та якості питної води;
незадовільний екологічний стан поверхневих та підземних джерел питного водопостачання;
зношеність основних фондів, застосування застарілих технологій в системі питного водопостачання та водовідведення;
низька якість очищення зворотної води через незадовільний стан існуючих очисних споруд;
обмеженість інвестицій та дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному стані та експлуатації систем водопостачання".
 
Враховано по суті   
867. Основні завдання:
 
   Основні завдання:
 
868. Підвищення ефективності здійснення державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
   Підвищення ефективності здійснення державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
869. Впровадження екологічно збалансованої системи використання природних ресурсів.
 
   Впровадження екологічно збалансованої системи використання природних ресурсів.
 
870. Створення системи поводження з відходами та удосконалення законодавства в сфері поводження з відходами.
 
   Створення системи поводження з відходами та удосконалення законодавства в сфері поводження з відходами.
 
871. Формування державної політики спрямованої на протидію глобальним змінам клімату.
 
   Формування державної політики спрямованої на протидію глобальним змінам клімату.
 
872. Розвиток заповідної справи.
 
   Розвиток заповідної справи.
 
873. Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів.
 
   Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання водних та лісових ресурсів.
 
874. Забезпечення формування системи біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів у відкритій системі, запобігання неконтрольованому використанню та розповсюдженню генетично модифікованих організмів.
 
   Забезпечення формування системи біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів у відкритій системі, запобігання неконтрольованому використанню та розповсюдженню генетично модифікованих організмів.
 
875. Удосконалення земельного законодавства в частині уніфікації його норм, напрямків спрямування коштів, що надходять від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва з метою їх ефективного використання.
 
   Удосконалення земельного законодавства в частині уніфікації його норм, напрямків спрямування коштів, що надходять від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва з метою їх ефективного використання.
 
876. Законодавче врегулювання питань ведення державного земельного кадастру, формування та розвитку ринку земель.
 
   Законодавче врегулювання питань ведення державного земельного кадастру, формування та розвитку ринку земель.
 
877. Підвищення ефективності державного контролю за використанням і охороною земель.
 
   Підвищення ефективності державного контролю за використанням і охороною земель та надрів.
 
878. Запобігання неефективному та екологічно необґрунтованому використанню земель, що призводить до їх виснаження та деградації, протиправному відчуженню з державної власності земель природно-заповідного фонду та інших особливо цінних земель.
 
-202- абзац 11 викласти у такій редакції:
"Запобігання протиправному відчуженню з державної власності особливо цінних земель, зокрема земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення"
 
Враховано   Запобігання протиправному відчуженню з державної власності особливо цінних земель, зокрема земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.
 
879. Повернення земельних ділянок, які набуті у власність та використовуються з порушенням вимог земельного законодавства, до державної власності.
 
-203- у частині другій "Основні завдання":
- додати наступне:
"Законодавче врегулювання питань поводження з небезпечними (токсичними) відходами.
Підвищення ефективності державного контролю у сфері надрокористування.
Створення ефективної та довготривалої системи надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами, особливо для видобування корисних копалин місцевого значення.
Удосконалення законодавства у сфері лісокористування в частині уніфікації його норм, усунення багатовідомчої структури використання лісів.
Формування інформаційного простору щодо питань збереження довкілля, екологічної політики та сталого розвитку, розвиток екологічної науки та освіти, активне залучення громадськості до вирішення екологічних проблем.
Удосконалення системи інтегрованого екологічного управління, міжвідомчої координації та співробітництва щодо інтеграції екологічної складової до програм розвитку секторів економіки.
Законодавче врегулювання питань ліквідації негативних техногенних та екологічних ситуацій на території України.
Створення системи раннього виявлення надзвичайних техногенних та екологічних ситуацій."
 
Враховано частково редакційно  Повернення земельних ділянок, які набуті у власність та використовуються з порушенням вимог земельного законодавства, до державної власності.
 
880. 3.1.1. Підвищення ефективності здійснення державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища
 
   3.1.1. Підвищення ефективності здійснення державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища
 
881. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
882. Посилення відповідальності посадових осіб та громадян за вчинення ними адміністративних правопорушень у сфері охорони навколишнього природного середовища, усунення дисбалансу між фактично заподіяною шкодою природним ресурсам та розміром установлених штрафів.
 
   Посилення відповідальності посадових осіб та громадян за вчинення ними адміністративних правопорушень у сфері охорони навколишнього природного середовища, усунення дисбалансу між фактично заподіяною шкодою природним ресурсам та розміром установлених штрафів.
 
883. Забезпечення поліпшення стосунків між Україною та найближчими сусідніми країнами - сторонами Конвенції Еспоо (Росія, Білорусь, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова) в частині обміну інформацією щодо інвестиційної діяльності, яка може мати негативний транскордонний вплив на територію України з боку зазначених держав; попередження можливих забруднень прикордонних територій в межах України.
 
-204- у підпункті 3.1.1. в частині "Цілі та очікувані результати":
у другому абзаці у переліку держав не вписувати Росію, яка не є членом Конвенції Еспоо.
 
Враховано   Забезпечення поліпшення стосунків між Україною та найближчими сусідніми країнами – сторонами Конвенції Еспоо (Білорусь, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова) в частині обміну інформацією щодо інвестиційної діяльності, яка може мати негативний транскордонний вплив на територію України з боку зазначених держав; попередження можливих забруднень прикордонних територій в межах України.
 
884. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
885. Затвердження Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про надра
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища "Про затвердження Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про надра"
протягом року
(реєстрація в Міністерстві юстиції України)
Мінприроди
Держекоінспекція
 
   Затвердження Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про надра
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища про затвердження Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про надра
протягом року
(реєстрація в Міністерстві юстиції України)
Мінприроди,
Держекоінспекція
 
886. Сприяння прийняттю проекту Закону України у Верховній Раді
Закон України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог природоохоронного законодавства"
протягом року
Мінприроди
Держекоінспекція
 
-205- Симоненко П.М.
Забезпечити захист прав найманих працівників, впровадити систему персональних штрафів для приватних власників на підприємствах, де порушуються трудові угоди, умови техніки безпеки праці та не дотримуються природоохоронні норми.
 
Враховано редакційно та у п.3.3  Сприяння прийняттю проекту Закону України у Верховній Раді
Закон України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог природоохоронного законодавства
протягом року
Мінприроди,
Держекоінспекція
 
887. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова "Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України № 644 від 13.06.1996р. "Про нормативи витрат на проведення державної екологічної експертизи"
грудень
Мінприроди
 
   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України № 644 від 13.06.1996р. "Про нормативи витрат на проведення державної екологічної експертизи"
грудень
Мінприроди
 
888. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) в транскордонному контексті"
грудень
Мінприроди
 
   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) в транскордонному контексті"
грудень
Мінприроди
 
889. Підписання Угоди про фінансування
Угода з Комісією ЄС про надання бюджетної підтримки Стратегії національної екологічної політики до 2020 року
жовтень
Мінприроди
Мінфін
Мінекономіки
Мін’юст
МЗС
Мінжитлокомунгосп
МОН
Мінагрополітики
 
   Підписання Угоди про фінансування
Угода з Комісією ЄС про надання бюджетної підтримки Стратегії національної екологічної політики до 2020 року
жовтень
Мінприроди,
Мінфін,
Мінекономіки,
Мін’юст,
МЗС,
Мінжитлокомунгосп,
МОН,
Мінагрополітики
 
890. 3.1.2. Впровадження екологічно збалансованої системи використання природних ресурсів
 
   3.1.2. Впровадження екологічно збалансованої системи використання природних ресурсів
 
891. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
892. Збільшення розвіданих запасів паливно-енергетичних ресурсів України, в першу чергу за інтенсифікації робіт з пошуків та розвідки родовищ нафти і газу на шельфі Чорного і Азовського морів.
 
   Збільшення розвіданих запасів паливно-енергетичних ресурсів України, в першу чергу за інтенсифікації робіт з пошуків та розвідки родовищ нафти і газу на шельфі Чорного і Азовського морів.
 
893. Розширення видобування гостродефіцитних видів мінеральної сировини для економіки України, та тих, які ввозяться з інших країн.
 
   Розширення видобування гостродефіцитних видів мінеральної сировини для економіки України, та тих, які ввозяться з інших країн.
 
894. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
895. Сприяння прийняттю Закону України
Кодекс України про надра (нова редакція)
червень
Мінприроди
Мінекономіки
Мінфін
Мінпаливенерго
Мінвуглепром
Мінпромполітики
НАНУ
ДПА
Держгірпромнагляд
Держкомпідприємництво
Мін`юст
 
   Сприяння прийняттю Закону України
Кодекс України про надра (нова редакція)
червень
Мінприроди,
Мінекономіки,
Мінфін,
Мінпаливенерго,
Мінвуглепром,
Мінпромполітики,
НАНУ,
ДПА,
Держгірпромнагляд,
Держкомпідприємництво,
Мін`юст
 
896. Розроблення Постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок проведення інвестиційних конкурсів щодо розвідки та розроблення стратегічних родовищ корисних копалин"
ІІІ квартал
Мінприроди
Мінекономіки
Мінфін
Мінпаливенерго
Мінвуглепром
Мінпромполітики
ДПА
Держгірпромнагляд
Держкомпідприємництво
Мін’юст
 
   Розроблення Постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про порядок проведення інвестиційних конкурсів щодо розвідки та розроблення стратегічних родовищ корисних копалин
ІІІ квартал
Мінприроди,
Мінекономіки,
Мінфін,
Мінпаливенерго,
Мінвуглепром,
Мінпромполітики,
ДПА,
Держгірпромнагляд,
Держкомпідприємництво,
Мін’юст
 
897. 3.1.3. Створення системи поводження з відходами та удосконалення законодавства в сфері поводження з відходами
 
   3.1.3. Створення системи поводження з відходами та удосконалення законодавства в сфері поводження з відходами
 
898. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
899. Створити вітчизняні потужності із знешкодження небезпечних відходів.
 
   Створити вітчизняні потужності із знешкодження небезпечних відходів.
 
900. Поступове впровадження європейських директив та регламентів у сфері поводження з відходами.
 
-206- у підпункті 3.1.3. в частині "Цілі та очікувані результати":
- додати наступне:
"На законодавчому рівні визначити порядок та заходи поводження з небезпечними відходами.
Створити систему попередження та ліквідації негативних техногенних та екологічних ситуацій на території України".
 
Враховано   Поступове впровадження європейських директив та регламентів у сфері поводження з відходами.
На законодавчому рівні визначити порядок та заходи поводження з небезпечними відходами.
Створити систему попередження та ліквідації негативних техногенних та екологічних ситуацій на території України.
 
901. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
902. Затвердження ліцензійних умов
Наказ Мінприроди "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму"
грудень
Мінприроди
Держкомпідприємництва
 
   Затвердження ліцензійних умов
Наказ Мінприроди про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму
грудень
Мінприроди,
Держкомпідприємництва
 
903. Приведення у відповідність Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини
наказ Мінприроди "Про внесення змін до наказу Мінекрресурсів № 52/105 від 19.03.2001 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини"
грудень
Мінприроди
Держкомпідприємництва
 
   Приведення у відповідність Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини
наказ Мінприроди про внесення змін до наказу Мінекрресурсів № 52/105 від 19.03.2001 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини"
грудень
Мінприроди,
Держкомпідприємництва
 
904. Приведення у відповідність Ліцензійних умов в сфері поводження з небезпечними відходами
Наказ Мінприроди "Про внесення змін до наказу Мінекоресурсів № 27/44 від 12.02.2001 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами"
грудень
Мінприроди
Держкомпідприємництва
 
   Приведення у відповідність Ліцензійних умов в сфері поводження з небезпечними відходами
Наказ Мінприроди про внесення змін до наказу Мінекоресурсів № 27/44 від 12.02.2001 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами"
грудень
Мінприроди,
Держкомпідприємництва
 
905. Розроблення Національної Концепції
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Національної Концепції впровадження та розвитку більш чистих виробництв і екологічних технологій"
грудень
Мінприроди, МОН, Мінпромполітики, Мінекономіки, Мінфін, НАНУ, Мінпаливенерго,
Мінвуглепром, Мінагрополітики, Мінжитлокомунгосп,
Мінрегіонбуд
 
   Розроблення Національної Концепції
Розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Національної Концепції впровадження та розвитку більш чистих виробництв і екологічних технологій"
грудень
Мінприроди, МОН, Мінпромполітики, Мінекономіки, Мінфін, НАНУ, Мінпаливенерго,
Мінвуглепром, Мінагрополітики, Мінжитлокомунгосп,
Мінрегіонбуд
 
906. `Загальнодержавна цільова екологічна програма поводження з радіоактивними відходами
протягом року
МНС,
Мінприроди, Мінпромполітики
 
-207- Абзац виключити, дублюється у п. 3.2.2.
 
Враховано      
907. Вдосконалення Порядку видачі дозвільних документів на утворення та видалення відходів
Постанова Кабінету Міністрів "Про внесення змін і доповнень до Постанови КМУ від 03.08.1998. № 1218 "Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів"
грудень
Мінприроди
Держкомпідприємництво
 
-208- у підпункті 3.1.3. у таблиці додати наступне:
Розроблення Закону України про затвердження Загальнодержавної програми поводження з небезпечними відходами – грудень – Мінприроди;
Реалізація державної політики у сфері поводження з відходами, впровадження механізмів державного регулювання у цій сфері - Про загальнодержавну програму поводження з відходами в України – грудень - Мінприроди, Мінжитлокомунгосп, Мінрегіонбуд, Мінпромполітики, Миагрополітики, МНС, Мінпаливенерго;
Запровадження системи роздільного збирання побутових відходів шляхом розроблення проекту постанови КМУ "Про внесення змін і доповнень до постанови КМУ від 10.12.2008 р. № 1070 "Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів" - ІІІ квартал – Мінжитлокомунгосп;
Розроблення постанови КМУ "Про внесення змін і доповнень до постанови КМУ від 26.07.2006 р. № 1010 "Про затвердження порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів"- ІІІ квартал – Мінжитлокомунгосп;
Посилення державного контролю за транскордонними перевезення небезпечних відходів шляхом розроблення постанови КМУ "Про внесення змін та доповнень до постанови КМУ від 13.07.2000 о. № 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів" – ІІІ квартал – Мінприроди;
Вдосконалення нормативу збору, що справляється за розміщення відходів шляхом розроблення постанови КМУ "Про внесення змін та доповнень до постанови КМУ від 03.08.1998 р. № 1218 "Про розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів" – ІІІ квартал – Мінприроди;
Розроблення проекту Закон України про затвердження Загальнодержавної програми попередження та ліквідації негативних техногенних та екологічних ситуацій на території України на період до 2025 року – ІІІ квартал – Мінприроди, Мінрегіонбуд, Мінпромполітики, МНС, Мінпаливенерго, МОЗ, НАНУ
 
Враховано частково   Вдосконалення Порядку видачі дозвільних документів на утворення та видалення відходів
Постанова Кабінету Міністрів про внесення змін і доповнень до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.1998. № 1218 "Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів"
грудень
Мінприроди,
Держкомпідприємництво
Запровадження системи роздільного збирання побутових відходів
Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070 "Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів"
ІІІ квартал
Мінжитлокомунгосп
Розроблення постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р. № 1010 "Про затвердження порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів"
ІІІ квартал
Мінжитлокомунгосп
Посилення державного контролю за транскордонними перевезення небезпечних відходів
Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін та доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 о. № 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів"
ІІІ квартал
Мінприроди
Вдосконалення нормативу збору, що справляється за розміщення відходів
Постанов Кабінету Міністрів України про внесення змін та доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 р. № 1218 "Про розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів"
ІІІ квартал
Мінприроди
 
908. 3.1.4. Формування державної політики спрямованої на протидію глобальним змінам клімату
 
   3.1.4. Формування державної політики спрямованої на протидію глобальним змінам клімату
 
909. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
910. Реалізація проектів спільного впровадження, торгівля викидами в рамках Кіотського протоколу.
 
   Реалізація проектів спільного впровадження, торгівля викидами в рамках Кіотського протоколу.
 
911. Залучення коштів ЄС під проекти "Зелені інвестиції"
 
   Залучення коштів ЄС під проекти "Зелені інвестиції"
 
912. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
913. Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Плану заходів з адаптації законодавства України до законодавства ЄС на 2010 рік"
ІІ квартал
Мін’юст, інші
центральні
органи
виконавчої
влади в
межах компетенції
 
   Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
Розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Плану заходів з адаптації законодавства України до законодавства ЄС на 2010 рік"
ІІ квартал
Мін’юст, інші
центральні
органи
виконавчої
влади в
межах компетенції
 
914. Схвалення Національної Концепції
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Національної Концепції впровадження та розвитку більш чистих виробництв і екологічних технологій на період до 2020 року"
грудень
Мінприроди, Мінпромполітики,
МОЗ,
Мінфін,
Мінекономіки,
МОН, НАНУ, Мінпаливенерго
 
   Схвалення Національної Концепції
Розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Національної Концепції впровадження та розвитку більш чистих виробництв і екологічних технологій на період до 2020 року"
грудень
Мінприроди, Мінпромполітики,
МОЗ,
Мінфін,
Мінекономіки,
МОН, НАНУ, Мінпаливенерго
 
915. Подання Секретаріатові Рамкової конвенції про зміну клімату звітних матеріалів з питань національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів
Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів
щороку до 15 квітня
Мінприроди, Нацекоінвестагентство
 
-209- видалити пункт
 
Враховано      
916. Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
Розпорядження Кабінету Міністрів України щодо Національного плану заходів щодо адаптації до зміни клімату з визначенням джерел їх фінансування, а також рекомендації щодо розроблення відповідного плану заходів для місцевих органів виконавчої влади
ІІ півріччя
Мінприроди
Нацекоінвестагентство
 
   Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
Розпорядження Кабінету Міністрів України щодо Національного плану заходів щодо адаптації до зміни клімату з визначенням джерел їх фінансування, а також рекомендації щодо розроблення відповідного плану заходів для місцевих органів виконавчої влади
ІІ півріччя
Мінприроди,
Нацекоінвестагентство
 
917. Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
Розпорядження Кабінету Міністрів України щодо Регіональних планів з адаптації до зміни клімату
ІІ півріччя
Рада міністрів Автономної
Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації
 
   Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
Розпорядження Кабінету Міністрів України щодо Регіональних планів з адаптації до зміни клімату
ІІ півріччя
Рада міністрів Автономної
Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації
 
918. Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
Розпорядження Кабінету Міністрів України щодо Галузевих планів з адаптації до зміни клімату
ІІ півріччя
Мінприроди
та інші заінтересовані центральні
органи виконавчої влади
 
   Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
Розпорядження Кабінету Міністрів України щодо Галузевих планів з адаптації до зміни клімату
ІІ півріччя
Мінприроди
та інші заінтересовані центральні
органи виконавчої влади
 
919. Створення банку даних
Банк даних найкращих екологічно безпечних технологій, методів скорочення антропогенних викидів забруднюючих речовин та парникових газів, збільшення абсорбції парникових газів
протягом року
Мінприроди
 
   Створення банку даних
Банк даних найкращих екологічно безпечних технологій, методів скорочення антропогенних викидів забруднюючих речовин та парникових газів, збільшення абсорбції парникових газів
протягом року
Мінприроди
 
920. Створення та впровадження в практику сучасних моделей спостереження та прогнозування антропогенного впливу на довкілля
Моделі спостереження та прогнозування антропогенного впливу на довкілля для оцінки регіонального та транскордонного перенесення шкідливих домішок та парникових газів
протягом року
Мінприроди
 
   Створення та впровадження в практику сучасних моделей спостереження та прогнозування антропогенного впливу на довкілля
Моделі спостереження та прогнозування антропогенного впливу на довкілля для оцінки регіонального та транскордонного перенесення шкідливих домішок та парникових газів
протягом року
Мінприроди
 
921. 3.1.5. Розвиток заповідної справи.
 
   3.1.5. Розвиток заповідної справи.
 
922. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
923. Зростання заповідності території України до 5, 9 відсотка.
 
   Зростання заповідності території України до 5,9 відсотка.
 
924. Збереження генофонду рослинного і тваринного світу у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
 
   Збереження генофонду рослинного і тваринного світу у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
 
925. Екологічно збалансоване природокористування в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду.
 
   Екологічно збалансоване природокористування в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду.
 
926. Залучення до управління у сфері заповідної справи висококваліфікованих кадрів.
 
   Залучення до управління у сфері заповідної справи висококваліфікованих кадрів.
 
927. Створення рекреаційної бази в установах природно-заповідного фонду, розвиток екотуризму з метою відпочинку та оздоровлення населення.
 
   Створення рекреаційної бази в установах природно-заповідного фонду, розвиток екотуризму з метою відпочинку та оздоровлення населення.
 
928. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
929. Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про підпорядкування новостворених національних природних парків, природних заповідників та ботанічного саду"
червень
Мінприроди
 
   Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
Розпорядження Кабінету Міністрів України про підпорядкування новостворених національних природних парків, природних заповідників та ботанічного саду
червень
Мінприроди
 
930. Погодження проекту Указу Президента України та подання на розгляд до Кабінету Міністрів України
Указ Президента України "Про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення"
липень
Мінприроди
 
   Погодження проекту Указу Президента України та подання на розгляд до Кабінету Міністрів України
Указ Президента України про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення
липень
Мінприроди
 
931. Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про передачу природних заповідників та національних природних парків у підпорядкування Міністерства охорони навколишнього природного середовища"
липень
Мінприроди
 
   Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
Розпорядження Кабінету Міністрів України про передачу природних заповідників та національних природних парків у підпорядкування Міністерства охорони навколишнього природного середовища
липень
Мінприроди
 
932. Забезпечення збереження парків, скверів та інших озеленених територій загального користування
Реалізація заходу здійснюватиметься в рамках повноважень, визначених Земельним кодексом України (статті 118,123,151 та ін.), Законами України „Про екологічну експертизу" (стаття 14), та „Про планування і забудову територій" (ст.24).
протягом року
Рескомприроди Криму,
територіальні органи та спеціальні підрозділи Мінприроди
 
-210- у підпункті 3.1.5. "Розвиток заповідної справи" у таблиці додати наступне:
Розроблення Закону України про затвердження Загальнодержавної цільової екологічної програми розвитку заповідної справи на період до 2020 року – протягом року - Мінприроди
 
Відхилено   Забезпечення збереження парків, скверів та інших озеленених територій загального користування
Реалізація заходу здійснюватиметься в рамках повноважень, визначених Земельним кодексом України (статті 118,123,151 та ін.), Законами України "Про екологічну експертиз" (стаття 14), та "Про планування і забудову територій" (стаття 24)
протягом року
Рескомприроди Криму,
територіальні органи та спеціальні підрозділи Мінприроди
 
933. 3.1.6. Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів.
 
   3.1.6. Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів
 
934. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
935. Запровадження механізмів управління водними ресурсами на засадах басейнового принципу управління.
 
   Запровадження механізмів управління водними ресурсами на засадах басейнового принципу управління.
 
936. Досягнення таких показників забруднюючих речовин, при надходженні яких до Азовського і Чорного морів не відбуватиметься якісних негативних змін стану морської екосистеми.
 
   Досягнення таких показників забруднюючих речовин, при надходженні яких до Азовського і Чорного морів не відбуватиметься якісних негативних змін стану морської екосистеми.
 
937. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
938. Створення умов для удосконалення нормативно-правової бази у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів
Внесення змін до Водного кодексу України
протягом року
Мінприроди
Держводгосп
 
   Створення умов для удосконалення нормативно-правової бази у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів
Внесення змін до Водного кодексу України
протягом року
Мінприроди,
Держводгосп
 
939. Реалізація рішень щодо управління річковим басейном
Протоколи засідань басейнових рад з управління річковими басейнами
протягом року
Центральні та
місцеві
органи
виконавчої
влади, водокористувачі
 
   Реалізація рішень щодо управління річковим басейном
Протоколи засідань басейнових рад з управління річковими басейнами
протягом року
Центральні та
місцеві
органи
виконавчої
влади, водокористувачі
 
940. Виконання Національної програми
Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води
протягом року
Заінтересовані центральні
органи
виконавчої
влади та
обласні та
Київська
міська держадміністрації
 
   Виконання Національної програми
Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води
протягом року
Заінтересовані центральні
органи
виконавчої
влади та
обласні та
Київська
міська держадміністрації
 
941. Розроблення проекту закону України
Закон України "Про прибережну смугу морів"
грудень
Мінприроди
 
-211- Бевзенко В.Ф.
у пункті 3.1.6 захід з розроблення проекту Закону України "Про прибережну захисну смугу морів" виключити або замінити на розробку Закону України про внесення змін до Водного кодексу України (щодо прибережних захисних смуг) оскільки розробка окремого законодавчого акту з регулювання режиму використання прибережних захисних смуг окремих видів водойм є недоцільним оскільки вказані питання має врегульовувати Водний кодекс України – основний законодавчий акт, який регулює питання захисту вод.
 
Відхилено   Розроблення проекту закону України
Закон України про прибережну смугу морів
грудень
Мінприроди
 
942. Проведення невідкладних природоохоронних заходів, спрямованих на поліпшення екологічного стану Азовського та Чорного морів
Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів"
протягом року
Мінприроди за участю
центральних
і місцевих
органів
виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування
в АР Крим, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській
областях та у м. Севастополі.
 
-212- Куликов К.Б.
Підпункт 3.1.6 "Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів" пункту 3.1 "Охорона навколишнього природного середовища" частини ІІІ доповнити новим заходом такого змісту:
Проведення невідкладних заходів з метою запобігання паводків у м.Києві - Наказ про проведення інвентаризації та законності розміщення будинків і споруд у зоні прибережно-захисних смуг на території водойм міста Києва - ІІІ квартал - Міністерство охорони навколишнього природного середовища, Мінрегіонбуд
 
Враховано   Проведення невідкладних природоохоронних заходів, спрямованих на поліпшення екологічного стану Азовського та Чорного морів
Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів
протягом року
Мінприроди за участю
центральних
і місцевих
органів
виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування
в АР Крим, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській
областях та у м. Севастополі.
Проведення невідкладних заходів з метою запобігання паводків у м.Києві
Наказ про проведення інвентаризації та законності розміщення будинків і споруд у зоні прибережно-захисних смуг на території водойм міста Києва
ІІІ квартал
Мінприрод, Мінрегіонбуд
 
943. 3.1.7. Забезпечення формування системи біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів у відкритій системі, запобігання неконтрольованому використанню та розповсюдженню генетично модифікованих організмів
 
   3.1.7. Забезпечення формування системи біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів у відкритій системі, запобігання неконтрольованому використанню та розповсюдженню генетично модифікованих організмів
 
944. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
945. Забезпечення безпечного використання генетично модифікованих організмів
 
-213- Королевська Н.Ю.
Соболєв С.В.
Контроль за обігом генетично-модифікованих організмів.
Існуючі норми в програмі: 3.1.7. Забезпечення формування системи біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів у відкритій системі, запобігання неконтрольованому використанню та розповсюдженню генетично модифікованих організмів. Цілі та очікувані результати. Забезпечення безпечного використання генетично модифікованих організмів" не забезпечать вжиття чітких конкретних заходів по створенню безпечної системи біобезпеки. Існуючих норм недостатньо.
Потрібне встановлення жорсткого контролю над незаконним обігом ГМО продукції та ефективної системи її виявлення.
 
Відхилено   Забезпечення безпечного використання генетично модифікованих організмів
 
946. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
947. Розроблення проекту Наказу Мінприроди
Наказ Мінприроди щодо затвердження критеріїв оцінки ризику потенційного впливу генетично модифікованих організмів на навколишнє природне середовище
грудень
Мінприроди
 
   Розроблення проекту Наказу Мінприроди
Наказ Мінприроди щодо затвердження критеріїв оцінки ризику потенційного впливу генетично модифікованих організмів на навколишнє природне середовище
грудень
Мінприроди
 
948. `
;  
-214- Яценко А.В.
таблицю 3.1.7 пункту 3.1 "Охорона навколишнього природного середовища" доповнити текстом такого змісту:
Розроблення і впровадження дієвого державного нагляду за генетично модифікованими організмами - Нормативно-правовий акт – ІІ-ІІІ квартал – Держспоживстандарт.
 
Враховано   Розроблення і впровадження дієвого державного нагляду за генетично модифікованими організмами
Нормативно-правовий акт
ІІ-ІІІ квартал
Держспоживстандарт
 
949. 3.1.8. Забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин, охорони та раціонального використання земель
 
   3.1.8. Забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин, охорони та раціонального використання земель
 
950. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
951. Забезпечення ефективного державного контролю за використанням і охороною земель.
 
   Забезпечення ефективного державного контролю за використанням і охороною земель.
 
952. Законодавче забезпечення ведення державного земельного кадастру, спрямування коштів, що надходять від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва з метою їх ефективного використання.
 
   Законодавче забезпечення ведення державного земельного кадастру, спрямування коштів, що надходять від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва з метою їх ефективного використання.
 
953. Недопущення протиправного відчуження земель державної та комунальної власності.
 
   Недопущення протиправного відчуження земель державної та комунальної власності.
 
954. Розвиток автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру.
 
   Розвиток автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру.
 
955. Актуалізація нормативної грошової оцінки земель.
 
   Актуалізація нормативної грошової оцінки земель.
 
956. Пріоритетне вирішення питань, пов’язаних із вилученням та наданням земельних ділянок під будівництво об’єктів для забезпечення проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.
 
   Пріоритетне вирішення питань, пов’язаних із вилученням та наданням земельних ділянок під будівництво об’єктів для забезпечення проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.
 
957. Забезпечення робіт із землеустрою та ведення державного земельного кадастру сучасними та актуалізованими топографо-геодезичними і картографічними матеріалами.
 
   Забезпечення робіт із землеустрою та ведення державного земельного кадастру сучасними та актуалізованими топографо-геодезичними і картографічними матеріалами.
 
958. Захід
Документ
Дата подання до Кабінету Міністрів України
Виконавець
 
   Захід
Документ
Дата подання до Кабінету Міністрів України
Виконавці
 
959. Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року"
ІІІ квартал
Держкомзем
 
   Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року
ІІІ квартал
Держкомзем
 
960. Підготовка проекту Закону України
Закон України "Про державний земельний кадастр"
протягом року
Держкомзем
 
   Підготовка проекту Закону України
Закон України про державний земельний кадастр
протягом року
Держкомзем
 
961. Підготовка проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо підвищення ефективності використання коштів, що надходять від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва з метою їх ефективного використання"
протягом року
Держкомзем
 
-215- Ткач Р.В.
В підпункті 3.1.8 Програми захід щодо необхідності розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо підвищення ефективності використання коштів, що надходять від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва з метою їх ефективного використання" – виключити.
 
Враховано   Розробити проект закону України, яким передбачити:
надання спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у сфері державного контролю за використанням та охороною земель повноважень щодо обов’язкового подання позовних заяв до суду, супроводження та вирішення у судовому порядку питань, пов’язаних із звільненням самовільно зайнятих земельних ділянок на землях державної, комунальної та приватної власності;
удосконалення процедур встановлення осіб, винних у самовільному зайнятті земельних ділянок та притягнення їх до адміністративної відповідальності;
Чітку взаємодію органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів, органів прокуратури, органів внутрішніх справ та органів примусового виконання рішень суду, а також розпорядників земель державної та комунальної власності – органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади з питань попередження, виявлення, усунення порушень земельного законодавства, притягнення винних осіб до відповідальності, у тому числі кримінальної
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
ІІІ квартал
Держкомзем, Мінюст,
Мінекономіки,
Мінфін, МВС
Розроблення механізму реалізації п.3 статті 46 Земельного кодексу України щодо порядку використання земель іншого природоохоронного призначення
Закон України про землі природоохоронного призначення
протягом року
Мінприроди
 
    -216- Бевзенко В.Ф.
З метою забезпечення ефективного державного контролю за використанням і охороною земель, попередженням самовільного зайняття земельних ділянок необхідно доповнити таблицю пункту 3.1.8 такими заходами:
Розробити проект закону України, яким передбачити:
надання спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у сфері державного контролю за використанням та охороною земель повноважень щодо обов’язкового подання позовних заяв до суду, супроводження та вирішення у судовому порядку питань, пов’язаних із звільненням самовільно зайнятих земельних ділянок на землях державної, комунальної та приватної власності;
удосконалення процедур встановлення осіб, винних у самовільному зайнятті земельних ділянок та притягнення їх до адміністративної відповідальності;
Чітку взаємодію органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів, органів прокуратури, органів внутрішніх справ та органів примусового виконання рішень суду, а також розпорядників земель державної та комунальної власності – органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади з питань попередження, виявлення, усунення порушень земельного законодавства, притягнення винних осіб до відповідальності, у тому числі кримінальної – ІІІ квартал – Держкомзем, Мінюст, Мінекономіки, Мінфін, МВС
 
Враховано    
    -217- додати підпункти 3.1.9, 3.1.10 і 3.1.11 такого змісту:
«3.1.9. Запобігання протиправному відчуженню з державної власності особливо цінних земель, зокрема земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.
Цілі та очікувані результати
Унеможливлення незаконного розпорядження землями природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.
Розроблення механізму реалізації п.3 статті 46 Земельного кодексу України щодо порядку використання земель іншого природоохоронного призначення шляхом розроблення проекту Закону України «Про землі природоохоронного призначення» - протягом року - Мінприроди
«3.1.10. Формування інформаційного простору щодо питань збереження довкілля, екологічної політики та сталого розвитку, розвиток екологічної науки та освіти, активне залучення громадськості до вирішення екологічних проблем.
Цілі та очікувані результати
Активне формування у населення громадської свідомості з питань охорони навколишнього природного середовища. Розвиток системи безперервної екологічної освіти та формування системи освіти для сталого розвитку. Активне залучення громадськості до вирішення екологічних проблем.
Виконання у повному обсязі вимог стосовно доступу громадськості до екологічної інформації, участі у прийнятті рішень з екологічних питань та доступу до правосуддя відповідно до Орхуської конвенції
- Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року – протягом року – Мінприроди;
Сприяння впровадженню системи безперервної екологічної освіти - Розпорядження Кабінету Міністрів України «Стратегія освіти для сталого розвитку», «Національний план дій з освіти для сталого розвитку на 2011 – 2014 роки» - протягом року – Мінприроди, МОН;
3.1.11. Розвиток законодавства для утвердження екологічної політики як інтегрованого чинника соціально-економічного розвитку держави, формування і впровадження екологічно збалансованої системи природокористування.
Цілі та очікувані результати
Удосконалення системи інтегрованого екологічного управління, міжвідомчої координації та співробітництва щодо інтеграції екологічної складової до програм розвитку секторів економіки.
Ратифікація Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті - розроблення проекту Закону України "Про ратифікацію Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті" – грудень - МЗС, Мінприроди, Мінфін, Мінекономіки, Мінюст;
Розроблення «Концепції впровадження та розвитку більш чистих виробництв і екологічних технологій» - Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції впровадження та розвитку більш чистих виробництв і екологічних технологій” – грудень - Мінприроди, МОН, Мінпромполітики, Мінекономіки, Мінфін, НАНУ, Мінпаливенерго, Мінвуглепром, Мінагрополітики, Мінжитлокомунгосп, Мінрегіонбуд»
 
Враховано частково    
962. 3.2. Техногенна безпека. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи
 
-218- у пункті 3.2. "Техногенна безпека. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи":
1) назву пункту викласти у такій редакції:
"Екологічна і техногенна безпека життєдіяльності. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи",
 
Враховано   3.2. Екологічна і техногенна безпека життєдіяльності. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи
 
963. Основні проблеми:
 
   Основні проблеми:
 
964. Проблема запобігання техногенних випадків та аварійності набуває особливої актуальності в атомній енергетиці, хімічній промисловості, при експлуатації військової техніки, зберіганні зброї, де використовуються надзвичайно потужні джерела енергії, екологічно високотоксичні та агресивні речовини. У сучасних умовах структури виробництва і споживання технічні системи часто стають джерелом серйозних загроз для суспільства. Засоби, що витрачаються на ліквідацію наслідків техногенних аварій більш ніж на порядок перевищують видатки, що виділяються на забезпечення техногенної безпеки. Існуючі техногенні об’єкти в їх сучасному вигляді не можуть далі забезпечувати не тільки розвиток економіки, але й її безпечне функціонування.
 
-219- частину першу "Основні проблеми" доповнити на початку словами:
"Загострення ситуації з негативним екологічним та техногенним станом у різних регіонах України, на яких внаслідок незбалансованої господарської діяльності порушено екологічну рівновагу.",
 
Враховано   Загострення ситуації з негативним екологічним та техногенним станом у різних регіонах України, на яких внаслідок незбалансованої господарської діяльності порушено екологічну рівновагу.
Проблема запобігання техногенних випадків та аварійності набуває особливої актуальності в атомній енергетиці, хімічній промисловості, при експлуатації військової техніки, зберіганні зброї, де використовуються надзвичайно потужні джерела енергії, екологічно високотоксичні та агресивні речовини. У сучасних умовах структури виробництва і споживання технічні системи часто стають джерелом серйозних загроз для суспільства. Засоби, що витрачаються на ліквідацію наслідків техногенних аварій більш ніж на порядок перевищують видатки, що виділяються на забезпечення техногенної безпеки. Існуючі техногенні об’єкти в їх сучасному вигляді не можуть далі забезпечувати не тільки розвиток економіки, але й її безпечне функціонування.
 
965. Основні завдання:
 
   Основні завдання:
 
966. Підвищення рівня захисту населення від наслідків природних і техногенних аварій та катастроф.
 
-220- частину другу "Основні завдання" " доповнити на початку словами:
"Розроблення державної системи вирішення проблем попередження та ліквідації негативних техногенних та екологічних ситуацій на території України.",
 
Враховано   Розроблення державної системи вирішення проблем попередження та ліквідації негативних техногенних та екологічних ситуацій на території України.
Підвищення рівня захисту населення від наслідків природних і техногенних аварій та катастроф.
 
967. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.
 
   Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.
 
968. 3.2.1. Підвищення рівня захисту населення від наслідків природних і техногенних аварій та катастроф
 
-221- назву підпункту 3.2.1. викласти у такій редакції:
"Забезпечення зменшення негативних наслідків антропогенного впливу на здоров`я людей та навколишнє середовище України. Підвищення рівня захисту населення від наслідків природних і техногенних аварій та катастроф",
 
Враховано   3.2.1. Забезпечення зменшення негативних наслідків антропогенного впливу на здоров`я людей та навколишнє середовище України. Підвищення рівня захисту населення від наслідків природних і техногенних аварій та катастроф
 
969. Цілі та очікувані результати
 
-222- у підпункті 3.2.1. пункт перший "Цілі та очікувані результати" доповнити на початку словами:
"Визначення усіх територій, на яких існує загроза виникнення надзвичайних ситуацій у зв’язку з незадовільним техногенним та екологічним станом. Попередження та ліквідація загроз виникнення надзвичайних екологічних ситуацій на територіях з найбільш напруженим техногенним та екологічним станом. Запровадження на усіх об’єктах підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об’єктах автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення персоналу і населення, що проживає в зонах можливого ураження. Зменшення та поступова ліквідація негативних техногенних та екологічних ситуацій, нормалізація екологічного стану на всій території України.",
 
Враховано   Цілі та очікувані результати
Визначення усіх територій, на яких існує загроза виникнення надзвичайних ситуацій у зв’язку з незадовільним техногенним та екологічним станом. Попередження та ліквідація загроз виникнення надзвичайних екологічних ситуацій на територіях з найбільш напруженим техногенним та екологічним станом. Запровадження на усіх об’єктах підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об’єктах автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення персоналу і населення, що проживає в зонах можливого ураження. Зменшення та поступова ліквідація негативних техногенних та екологічних ситуацій, нормалізація екологічного стану на всій території України.
 
970. Удосконалення взаємовідносин між суб`єктами господарювання, аварійно-рятувальними службами та іншими учасниками локалізації і ліквідації аварій на потенційно небезпечних об`єктах та об’єктах підвищеної небезпеки..
 
   Удосконалення взаємовідносин між суб`єктами господарювання, аварійно-рятувальними службами та іншими учасниками локалізації і ліквідації аварій на потенційно небезпечних об`єктах та об’єктах підвищеної небезпеки..
 
971. Зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру.
 
   Зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру.
 
972. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
973. Розроблення типових положень про розробку планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій
Типові положення про розробку планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій
ІV квартал
МНС
 
   Розроблення типових положень про розробку планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій
Типові положення про розробку планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій
ІV квартал
МНС
 
974. Розроблення типових технічних завдань
Типові технічні завдання з обладнання системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій
ІV квартал
МНС
 
   Розроблення типових технічних завдань
Типові технічні завдання з обладнання системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій
ІV квартал
МНС
 
975. Реалізація планів організаційних та спеціальних заходів
Плани щодо впровадження на потенційно-небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій
ІV квартал
МНС
 
   Реалізація планів організаційних та спеціальних заходів
Плани щодо впровадження на потенційно-небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій
ІV квартал
МНС
 
976. Реалізація державної цільової програми
Державна цільова програма забезпечення пожежної безпеки на період до 2010
протягом року
МНС, центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
 
-223- у підпункті 3.2.1. у таблиці додати наступне:
Розроблення проекту Закону України про затвердження Загальнодержавної програми попередження та ліквідації негативних техногенних та екологічних ситуацій на території України на період до 2025 року – ІІ квартал - МНС, Мінприроди, Мінрегіонбуд, Мінпромполітики, Мінпаливенерго, Мінекономіки, Мінфін, МОЗ;
Розроблення проекту Закону України про затвердження Загальнодержавної програми укріплення берегів поверхневих водних об’єктів і узбережжя морів та їх інженерного захисту – грудень - Мінжитлокомунгосп;
Розроблення проекту Закону України про затвердження Загальнодержавної програми технічного та матеріального переоснащення державних аварійно-рятувальних служб, підпорядкованих спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади, до повноважень якого належить захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру – грудень - МНС
 
Враховано   Реалізація державної цільової програми
Державна цільова програма забезпечення пожежної безпеки на період до 2010
протягом року
МНС, центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
Розроблення проекту Закону України
Закон України про затвердження Загальнодержавної програми попередження та ліквідації негативних техногенних та екологічних ситуацій на території України на період до 2025 року
ІІ квартал
МНС, Мінприроди, Мінрегіонбуд, Мінпромполітики, Мінпаливенерго, Мінекономіки, Мінфін, МОЗ
Розроблення проекту Закону України
Закон України про затвердження Загальнодержавної програми укріплення берегів поверхневих водних об’єктів і узбережжя морів та їх інженерного захисту
грудень
Мінжитлокомунгосп
Розроблення проекту Закону України
Закон України про затвердження Загальнодержавної програми технічного та матеріального переоснащення державних аварійно-рятувальних служб, підпорядкованих спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади, до повноважень якого належить захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
грудень
МНС
 
977. 3.2.2. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи
 
   3.2.2. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи
 
978. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
979. Створення умов для динамічного розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, спрямованих на покращення якості та підвищення рівня життя населення і забезпечення гарантованих державних соціальних стандартів незалежно від місця проживання.
 
   Створення умов для динамічного розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, спрямованих на покращення якості та підвищення рівня життя населення і забезпечення гарантованих державних соціальних стандартів незалежно від місця проживання.
 
980. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
981. Реалізація державної цільової програми
Загальнодержавна цільова екологічна програма поводження з радіоактивними відходами
протягом року
МНС
 
   Реалізація державної цільової програми
Загальнодержавна цільова екологічна програма поводження з радіоактивними відходами
протягом року
МНС
 
982. Реалізація державної цільової програми
Загальнодержавна програма подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки
протягом року
МНС
 
   Реалізація державної цільової програми
Загальнодержавна програма подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки
протягом року
МНС
 
983. Реалізація державної програми
Загальнодержавна програма зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему
протягом року
МНС
 
-224- у підпункті 3.2.2 "Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи" у таблиці додати наступне:
Розроблення проекту Закону України про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської кататсрофи на 2012-2016 роки – протягом року - МНС
Розроблення проекту Закону України- Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні" щодо збільшення внеску України до ЧФУ – ІІ квартал - МНС
 
Враховано   Реалізація державної програми
Загальнодержавна програма зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему
протягом року
МНС
Розроблення проекту Закону України
Закон України про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської кататсрофи на 2012-2016 роки
протягом року
МНС
Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до Закону України "Про Ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні" щодо збільшення внеску України до ЧФУ
ІІ квартал
МНС
 
984. 3.3. Охорона праці
 
   3.3. Охорона праці
 
985. Основні проблеми:
 
   Основні проблеми:
 
986. Відсутність механізму економічної заінтересованості та відповідальності власника за створення нешкідливих та безпечних умов праці, недопущення аварій, нещасних випадків та профзахворювань.
 
   Відсутність механізму економічної заінтересованості та відповідальності власника за створення нешкідливих та безпечних умов праці, недопущення аварій, нещасних випадків та профзахворювань.
 
987. Відсутня цілісна система державного управління охороною праці, а саме, не створені структурні підрозділи з охорони праці в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.
 
   Відсутня цілісна система державного управління охороною праці, а саме, не створені структурні підрозділи з охорони праці в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.
 
988. Не забезпечується фінансування профілактичних заходів з охорони праці за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Не впроваджено механізм участі держави у фінансуванні заходів з охорони праці та фінансуванні профілактичних заходів.
 
   Не забезпечується фінансування профілактичних заходів з охорони праці за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Не впроваджено механізм участі держави у фінансуванні заходів з охорони праці та фінансуванні профілактичних заходів.
 
989. Основні завдання:
 
   Основні завдання:
 
990. Створення механізму економічної заінтересованості та відповідальності власника за створення нешкідливих та безпечних умов праці, недопущення аварій, нещасних випадків та профзахворювань.
 
   Створення механізму економічної заінтересованості та відповідальності власника за створення нешкідливих та безпечних умов праці, недопущення аварій, нещасних випадків та профзахворювань.
 
991. Проведення реформи державної системи управління охороною праці.
 
   Проведення реформи державної системи управління охороною праці.
 
992. Забезпечення дієвого державного нагляду у сфері охорони праці та промислової безпеки.
 
   Забезпечення дієвого державного нагляду у сфері охорони праці та промислової безпеки.
 
993. Забезпечення якісного навчання й професійної підготовки кадрів з питань охорони праці.
 
-225- Основні завдання пункту 3.3 "Охорона праці" доповнити новими завданнями такого змісту:
"Реалізація нових інструментів поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища".
 
Враховано   Забезпечення якісного навчання й професійної підготовки кадрів з питань охорони праці.
Реалізація нових інструментів поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища.
 
994. 3.3.1. Створення механізму економічної заінтересованості та відповідальності власника за створення нешкідливих та безпечних умов праці, недопущення аварій, нещасних випадків та профзахворювань
 
   3.3.1. Створення механізму економічної заінтересованості та відповідальності власника за створення нешкідливих та безпечних умов праці, недопущення аварій, нещасних випадків та профзахворювань
 
995. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
996. Зменшення числа аварій, нещасних випадків та профзахворювань.
 
   Зменшення числа аварій, нещасних випадків та профзахворювань.
 
997. Зниження рівня аварійності з тяжкими наслідками, виробничого травматизму на вугледобувних і шахтобудівних підприємствах та професійної захворюваності шахтарів.
 
   Зниження рівня аварійності з тяжкими наслідками, виробничого травматизму на вугледобувних і шахтобудівних підприємствах та професійної захворюваності шахтарів.
 
998. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
999. Супроводження проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України Про охорону праці" щодо встановлення порядку застосування штрафних санкцій до юридичних осіб, удосконалення управління охороною праці
протягом року
Держгірпромнагляд
 
   Супроводження проекту Закону України
Закон України про внесення змін до Закону України "Про охорону праці" щодо встановлення порядку застосування штрафних санкцій до юридичних осіб, удосконалення управління охороною праці
протягом року
Держгірпромнагляд
 
1000. Супроводження проекту Закону України
Закон України "Про промислову безпеку"
протягом року
Держгірпромнагляд
 
   Супроводження проекту Закону України
Закон України про промислову безпеку
протягом року
Держгірпромнагляд
 
1001. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону праці та охорону надр" щодо збільшення адміністративних та кримінальних штрафів, що накладаються на осіб, винних у порушенні законодавства про охорону праці, а також осіб, які приховують від розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві
жовтень
Держгірпромнагляд
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону праці та охорону надр щодо збільшення адміністративних та кримінальних штрафів, що накладаються на осіб, винних у порушенні законодавства про охорону праці, а також осіб, які приховують від розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві
жовтень
Держгірпромнагляд
 
1002. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах" щодо корегування заходів програми та строків її виконання
вересень
Мінвуглепром
Держгірпромнагляд
 
   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін до Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах щодо корегування заходів програми та строків її виконання
вересень
Мінвуглепром,
Держгірпромнагляд
 
1003. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці 1993 року № 174 про запобігання великим промисловим аваріям"
червень
Держгірпромнагляд
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці 1993 року № 174 про запобігання великим промисловим аваріям
червень
Держгірпромнагляд
 
1004. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці 1995 року № 176 про безпеку та гігієну праці на шахтах"
червень
Держгірпромнагляд
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці 1995 року № 176 про безпеку та гігієну праці на шахтах
червень
Держгірпромнагляд
 
1005. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України щодо затвердження порядку видачі дозволів Державним комітетом з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
листопад
Держгірпромнагляд
 
   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України щодо затвердження порядку видачі дозволів Державним комітетом з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
листопад
Держгірпромнагляд
 
1006. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Постанов Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання" (№ 1423 від 13.09.2000)
грудень
Мінпраці
Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві
Держгірпромнагляд
 
   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Постанов Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання" (№ 1423 від 13.09.2000 року)
грудень
Мінпраці,
Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві,
Держгірпромнагляд
 
1007. 3.3.2. Проведення реформи державної системи управління охороною праці
 
   3.3.2. Проведення реформи державної системи управління охороною праці
 
1008. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
1009. Збереження та розвиток трудового потенціалу України, забезпечення фінансування профілактичних заходів з охорони праці
 
   Збереження та розвиток трудового потенціалу України, забезпечення фінансування профілактичних заходів з охорони праці
 
1010. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
1011. Сприяння прийняттю проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" щодо фінансування профілактичних заходів з охорони праці
протягом року
Держгірпромнагляд
 
   Сприяння прийняттю проекту Закону України
Закон України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування профілактичних заходів з охорони праці
протягом року
Держгірпромнагляд
 
1012. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання реалізації повноважень місцевих державних адміністрацій в галузі охорони праці"
червень
Держгірпромнагляд
 
   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України деякі питання реалізації повноважень місцевих державних адміністрацій в галузі охорони праці
червень
Держгірпромнагляд
 
1013. 3.3.3. Забезпечення дієвого державного нагляду у сфері охорони праці та промислової безпеки
 
   3.3.3. Забезпечення дієвого державного нагляду у сфері охорони праці та промислової безпеки
 
1014. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
1015. Приведення державного нагляду у відповідність до вимог конвенцій МОП, ратифікованих законами України.
 
   Приведення державного нагляду у відповідність до вимог конвенцій МОП, ратифікованих законами України.
 
1016. Забезпечення можливості постійного моніторингу та контролю за станом промислової безпеки та охорони праці суб’єктів господарювання.
 
   Забезпечення можливості постійного моніторингу та контролю за станом промислової безпеки та охорони праці суб’єктів господарювання.
 
1017. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
1018. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. № 502"
вересень
Держгірпромнагляд
 
   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін до п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. № 502
вересень
Держгірпромнагляд
 
1019. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві" (нова редакція)
жовтень
Держгірпромнагляд
 
   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (нова редакція)
жовтень
Держгірпромнагляд
Розроблення проекту Закону України
Закон України про загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2010 – 2015 роки
жовтень
Держгірпромнагляд
 
1020. 3.3.4 Забезпечення якісного навчання й професійної підготовки кадрів з питань охорони праці
 
   3.3.4 Забезпечення якісного навчання й професійної підготовки кадрів з питань охорони праці
 
1021. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
1022. Забезпечення усіх галузей економіки висококваліфікованим персоналом обізнаним з питань охорони праці.
 
   Забезпечення усіх галузей економіки висококваліфікованим персоналом обізнаним з питань охорони праці.
 
1023. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
1024. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження державних вимог до підготовки кадрів з питань охорони праці"
жовтень
МОН
Держгірпромнагляд
 
-226- Пункт 3.3 Охорона праці доповнити новим пунктом 3.3.5 такого змісту:
"3.3.5 Реалізація нових інструментів поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища
Цілі та очікувані результати
Створить ефективну систему профілактики виробничого травматизму і професійних захворювань.
Забезпечить належне фінансування профілактичних заходів з охорони праці за рахунок коштів роботодавців і бюджетів усіх рівнів.
Передбачити в таблиці:
- розробити та подати на розгляд Верховної Ради України розроблену у встановленому порядку загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2010 – 2015 роки – Держгірпромнагляд – жовтень;
- розробити та затвердити "Програму підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах на 2011 – 2013 роки"  Мінвуглепром, Держгірпромнагляд – жовтень;
- об’єднати повноваження наглядових державних органів у сфері охорони праці шляхом створення єдиної інтегрованої державної інспекції на рівні національного органу й підпорядкування безпосередньо Верховної Ради України – Мінпраці, Держгірпромнагляд – протягом року".
 
Враховано частково у п. 3.3.3  Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження державних вимог до підготовки кадрів з питань охорони праці
жовтень
МОН
Держгірпромнагляд
 
1025. 4. Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання
 
   4. Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання
 
1026. 4.1. Податково-бюджетна політика
 
   4.1. Податково-бюджетна політика
 
1027. Основні проблеми:
 
   Основні проблеми:
 
1028. Нормативно-правова база оподаткування в Україні залишається неоднорідною, а окремі законодавчі норми - недостатньо узгодженими, а інколи й суперечливими. Крім законів, питання оподаткування й досі регулюються декретами Кабінету Міністрів України, указами Президента України. Внаслідок наявності у законодавчих актах норм непрямої дії значна кількість питань у сфері оподаткування регулюється підзаконними нормативно-правовими актами. Також спостерігається: велике податкове навантаження на бізнес, недосконалий порядок адміністрування податків і зборів, розгалужена система пільг, яка призводить до нерівних умов ведення бізнесу, та наявність різноманітних схем мінімізації податкових зобов’язань.
 
   Нормативно-правова база оподаткування в Україні залишається неоднорідною, а окремі законодавчі норми - недостатньо узгодженими, а інколи й суперечливими. Крім законів, питання оподаткування й досі регулюються декретами Кабінету Міністрів України, указами Президента України. Внаслідок наявності у законодавчих актах норм непрямої дії значна кількість питань у сфері оподаткування регулюється підзаконними нормативно-правовими актами. Також спостерігається: велике податкове навантаження на бізнес, недосконалий порядок адміністрування податків і зборів, розгалужена система пільг, яка призводить до нерівних умов ведення бізнесу, та наявність різноманітних схем мінімізації податкових зобов’язань.
 
1029. Основна проблема в функціонуванні державних фінансів - це їх незбалансованість, що призводить до "ручного управління" фінансовими потоками.
 
   Основна проблема в функціонуванні державних фінансів – це їх незбалансованість, що призводить до "ручного управління" фінансовими потоками.
 
1030. На сьогодні складання та виконання державного бюджету здійснюється за програмно-цільовим методом, однак його застосування не є повномасштабним, оскільки використовуються лише окремі елементи програмно-цільового методу. У зв’язку з фрагментарністю нормативно-правового регулювання елементів програмно-цільового методу та слабкістю вимог щодо відповідальності керівників бюджетних установ за ефективність використання бюджетних коштів застосування даного методу на рівні державного бюджету є здебільшого формальним, що в свою чергу стримує якісне надання державних послуг та ефективне використання бюджетних коштів.
 
   На сьогодні складання та виконання державного бюджету здійснюється за програмно-цільовим методом, однак його застосування не є повномасштабним, оскільки використовуються лише окремі елементи програмно-цільового методу. У зв’язку з фрагментарністю нормативно-правового регулювання елементів програмно-цільового методу та слабкістю вимог щодо відповідальності керівників бюджетних установ за ефективність використання бюджетних коштів застосування даного методу на рівні державного бюджету є здебільшого формальним, що в свою чергу стримує якісне надання державних послуг та ефективне використання бюджетних коштів.
 
1031. Основні завдання:
 
   Основні завдання:
 
1032. Організація та оптимізація бюджетного процесу
 
   Організація та оптимізація бюджетного процесу.
 
1033. Оптимізація рівня і структури державного боргу
 
   Оптимізація рівня і структури державного боргу.
 
1034. Оптимізація рівня податкового навантаження та підвищення ефективності адміністрування податків
 
   Оптимізація рівня податкового навантаження та підвищення ефективності адміністрування податків.
 
1035. Підвищення рівня капітальних видатків у консолідованому бюджеті
 
-227- Симоненко П.М.
Розділ доповнити такими завданнями:
Поновити вплив держави на систему національних фінансів. Зберегти та нарощувати частку державних банків.
Встановити оптимальні граничні розміри ставки для кредитування національного товаровиробника. Банківським установам, що кредитують підприємства, обмежити максимальну кредитну ставку 5 % річних за умови, якщо кошти для такого кредитування були отримані банківськими установами за пільговою обліковою ставкою Національного Банку України.
Забезпечити стабільний курс національної грошової одиниці. Внести зміни до статуту НБУ з метою підвищення його відповідальності за розвиток фінансово-інвестиційного потенціалу для реального сектору економіки
Реалізувати пакет заходів, спрямованих на ліквідацію паразитичних структур та економічних чинників, що зумовлюють зростання економічної нерівності. Зокрема:
- впровадити механізм контролю держави за рентними доходами;
- посилити відповідальність за ухиляння від сплати податків;
- створити систему збору податків, яка заснована на контролі за витратами та споживанням, унеможливленні незаконного вивозу капіталів з України.
Чітко визначити в програмі основні цінові показники на газ та електроенергію для населення та господарських суб`єктів.
Відмінити податок на додану вартість, замінивши його податком з реалізації.
 
Враховано по суті в частині ІІ та розділі 4 частини ІІІ  Підвищення рівня капітальних видатків у консолідованому бюджеті.
 
1036. 4.1.1 Організація та оптимізація бюджетного процесу
 
   4.1.1 Організація та оптимізація бюджетного процесу
 
1037. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
1038. Започаткування запровадження стратегічного фінансового планування
 
   Започаткування запровадження стратегічного фінансового планування.
 
1039. Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавці
 
1040. Активізація проведення структурних реформ шляхом реалізації спільної з МВФ дворічної програми Stаnd-Вy
Спільна з МВФ дворічна програма Stаnd-Вy
протягом
року
Мінфін, Мінекономіки центральні
органи
виконавчої
влади
 
   Активізація проведення структурних реформ шляхом реалізації спільної з МВФ дворічної програми Stаnd-Вy
Спільна з МВФ дворічна програма Stаnd-Вy
протягом
року
Мінфін, Мінекономіки, центральні
органи
виконавчої
влади
 
1041. Законодавче унормування застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі
Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України"
грудень
Мінфін, Мінекономіки
 
   Законодавче унормування застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі
Закон України про внесення змін до Бюджетного кодексу України
грудень
Мінфін, Мінекономіки
 
1042. Обґрунтування показників розвитку державного і місцевих бюджетів та їх взаємоузгодження на середньостроковий період
Постанова Кабінету Міністрів України
вересень
Мінфін
 
   Обґрунтування показників розвитку державного і місцевих бюджетів та їх взаємоузгодження на середньостроковий період
Постанова Кабінету Міністрів України
вересень
Мінфін
 
1043. Визначення середньострокових бюджетних пріоритетів та відповідно до них граничних рівнів бюджетних витрат, а також формування плану структури витрат головними розпорядниками бюджетних коштів на середньострокову перспективу
Постанова Кабінету Міністрів України "Про прогноз основних показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків та фінансування
на наступні три бюджетні періоди"
вересень
Мінфін,
Мінекономіки
 
   Визначення середньострокових бюджетних пріоритетів та відповідно до них граничних рівнів бюджетних витрат, а також формування плану структури витрат головними розпорядниками бюджетних коштів на середньострокову перспективу
Постанова Кабінету Міністрів України про прогноз основних показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків та фінансування
на наступні три бюджетні періоди
вересень
Мінфін,
Мінеконміки
 
1044. Покращення системи внутрішнього фінансового контролю в органах державної влади шляхом гармонізації з міжнародними стандартами та найкращою практикою ЄС
Нормативно-правові акти стосовно внутрішнього контролю в органах державної влади шляхом
гармонізації з міжнародними стандартами та найкращою практикою ЄС
протягом
року
Мінфін,
ГоловКРУ
 
-228- Куликов К.Б.
Підпункт 4.1.1 "Організація та оптимізація бюджетного процесу" пункту 4.1 "Податково-бюджетна політика" частини ІІІ доповнити новим заходом такого змісту:
Посилення контролю за ефективним використанням коштів державного бюджету та оптимізація кількості перерозподілів бюджетних призначень між бюджетними програмами - Аналіз обґрунтованості здійснення у 2009 році перерозподілів бюджетних призначень між бюджетними програмами головного розпорядника коштів державного бюджету – ІІІ квартал – Мінфін, Рахункова палата України, ГоловКРУ, інші заінтересовані міністерстваґ. Відомства;
Розроблення нормативно-правових актів - Проекти нормативно-правових актів щодо приведення законодавства у сфері державних закупівель до міжнародних стандартів – протягом року – Мінекономіки, Центральні органи виконавчої влади
 
Враховано по суті в інших розділах  Покращення системи внутрішнього фінансового контролю в органах державної влади шляхом гармонізації з міжнародними стандартами та найкращою практикою ЄС
Нормативно-правові акти стосовно внутрішнього контролю в органах державної влади шляхом
гармонізації з міжнародними стандартами та найкращою практикою ЄС
протягом
року
Мінфін,
ГоловКРУ
 
1045. 4.1.2 Оптимізація рівня і структури державного боргу
 
   4.1.2 Оптимізація рівня і структури державного боргу
 
1046. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
1047. Недопущення неконтрольованого зростання державного боргу та утримання його у запланованих межах.
 
   Недопущення неконтрольованого зростання державного боргу та утримання його у запланованих межах.
 
1048. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
1049. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо стратегії управління державним боргом на середньострокову перспективу
Постанова Кабінету Міністрів України "Про стратегію управління державним боргом"
грудень
Мінфін, Мінекономіки,
НБУ,
Мін’юст
 
   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо стратегії управління державним боргом на середньострокову перспективу
Постанова Кабінету Міністрів України про стратегію управління державним боргом
грудень
Мінфін, Мінекономіки,
НБУ,
Мін’юст
 
1050. Затвердження Положення про управління ризиками, пов’язаними з державним боргом
Наказ Мінфіну "Про затвердження Положення про управління ризиками, пов’язаними з державним боргом"
грудень
Мінфін
 
   Затвердження Положення про управління ризиками, пов’язаними з державним боргом
Наказ Мінфіну про затвердження Положення про управління ризиками, пов’язаними з державним боргом
грудень
Мінфін
 
1051. Розроблення нормативно-правової основи щодо зменшення ризиків при наданні державних гарантій та розподілу цих ризиків між державою, кредиторами і бенефіціарами
Постанова Кабінету Міністрів України "Про зменшення ризиків при наданні державних гарантій і розподілу цих ризиків між державою, кредиторами і бенефіціарами державних гарантій"
липень
Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст
 
   Розроблення нормативно-правової основи щодо зменшення ризиків при наданні державних гарантій та розподілу цих ризиків між державою, кредиторами і бенефіціарами
Постанова Кабінету Міністрів України про зменшення ризиків при наданні державних гарантій і розподілу цих ризиків між державою, кредиторами і бенефіціарами державних гарантій
липень
Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст
 
1052. Здійснення подальшого розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів
Закон України "Про Державний бюджет на 2010 рік"
протягом року
Мінфін
 
   Здійснення подальшого розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів
Закон України "Про Державний бюджет на 2010 рік"
протягом року
Мінфін
 
1053. Встановлення чітких пріоритетів у політиці державного гарантування за кредитами і забезпечення її переорієнтації на самоокупні інвестиційні проекти
Закон України "Про Державний бюджет на 2010 рік"
протягом року
Мінфін
 
   Встановлення чітких пріоритетів у політиці державного гарантування за кредитами і забезпечення її переорієнтації на самоокупні інвестиційні проекти
Закон України "Про Державний бюджет на 2010 рік"
протягом року
Мінфін
 
1054. Розроблення проекту Закону України щодо державного і гарантованого державою боргу України
Закон України "Про державний і гарантований державою борг України"
листопад
Мінфін, Мінекономіки, НБУ,
Мін’юст
 
   Розроблення проекту Закону України щодо державного і гарантованого державою боргу України
Закон України про державний і гарантований державою борг України
листопад
Мінфін, Мінекономіки, НБУ,
Мін’юст
 
1055. Розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів
Концепція розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів на 2009-2013 роки
протягом року
Мінфін
 
   Розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів
Концепція розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів на 2009-2013 роки
протягом року
Мінфін
 
1056. 4.1.3 Оптимізація рівня податкового навантаження та підвищення ефективності адміністрування податків
 
   4.1.3 Оптимізація рівня податкового навантаження та підвищення ефективності адміністрування податків
 
1057. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
1058. Адаптація податкового законодавство до законодавства ЄС.
 
   Адаптація податкового законодавство до законодавства ЄС.
 
1059. Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавці
 
   Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавці
 
1060. Розроблення нормативно-правових актів
Нормативно-правові акти
відповідно до прийнятого
Податкового кодексу України
ІІ півріччя
Мінфін
Державна податкова адміністрація
 
   Розроблення нормативно-правових актів
Нормативно-правові акти
відповідно до прийнятого
Податкового кодексу України
ІІ півріччя
Мінфін,
Державна податкова адміністрація
 
1061. Адаптація законодавства України з питань митного оподаткування до законодавства ЄС, зокрема недопущення надання тарифних пільг та преференцій за галузевим (суб'єктним) принципом. Приведення митного законодавства у відповідність з Міжнародною конвенцією про спрощення і гармонізацію митних процедур
Закони України з питань
митного оподаткування у
відповідності до
законодавства ЄС
протягом року
Мінфін
Держмитслужба
 
-229- Богуслаєв В.О.
З пункту 4.1.3 вилучити тезу щодо "недопущення надання тарифних пільг та преференцій за галузевим (суб’єктним) принципом".
 
Відхилено   Адаптація законодавства України з питань митного оподаткування до законодавства ЄС, зокрема недопущення надання тарифних пільг та преференцій за галузевим (суб'єктним) принципом. Приведення митного законодавства у відповідність з Міжнародною конвенцією про спрощення і гармонізацію митних процедур
Закони України з питань
митного оподаткування у
відповідності до
законодавства ЄС
протягом року
Мінфін,
Держмитслужба
 
1062. Вдосконалення законодавства щодо протидії трансфертному ціноутворенню відповідно до директив ОЕСР
Внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства"
протягом року
Мінфін
Державна податкова адміністрація Мінекономіки
 
   Вдосконалення законодавства щодо протидії трансфертному ціноутворенню відповідно до директив ОЕСР
Закон України про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства"
протягом року
Мінфін,
Державна податкова адміністрація, Мінекономіки
 
1063. Проведення моніторингу застосування пільг зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), які призводять до зменшення бюджетних надходжень і ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та скасування таких пільг
Звіт стосовно застосування пільг зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), які призводять до зменшення бюджетних надходжень та закони України про внесення відповідних змін у законодавство.
протягом року
Мінфін Мінекономіки Державна податкова адміністрація Держмитслужба
 
-230- Яценко А.В.
Таблицю підпункту 4.1.3 пункту 4.1 "Податково-бюджетна політика" доповнити текстом такого змісту:
Розроблення проекту Закону "Про аудиторську діяльність" (нова редакція), "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" - Проект Закону "Про аудиторську діяльність" (нова редакція), "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" (нова редакція) – ІІ-ІІІ квартал – Мінекономіки.
 
Враховано редакційно   Проведення моніторингу застосування пільг зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), які призводять до зменшення бюджетних надходжень і ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та скасування таких пільг
Звіт стосовно застосування пільг зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), які призводять до зменшення бюджетних надходжень та закони України про внесення відповідних змін у законодавство.
протягом року
Мінфін, Мінекономіки, Державна податкова адміністрація, Держмитслужба
Розроблення проектів законів
Проект Закону "Про аудиторську діяльність" (нова редакція),
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" (нова редакція)
ІІІ квартал
Мінфін
Забезпечення промислових підприємств правом на застосування норми прискореної амортизації основних фондів
Закон України про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
ІІІ квартал
Мінфін, Державна податкова адміністрація, Мінекономіки
 
    -231- Шпенов Д.Ю.
У підрозділі 4.1.3. "Оптимізація рівня податкового навантаження та підвищення ефективності адміністрування податків" розділу 4 таблицю заходів оптимізації рівня податкового навантаження та підвищення ефективності адміністрування податків після четвертого заходу доповнити рядком наступного змісту:
Забезпечення промислових підприємств правом на застосування норми прискореної амортизації основних фондів - Внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" - ІІІ квартал – Мінфін, Державна податкова адміністрація, Мінекономіки
 
Враховано    
1064. Запровадження єдиного реєстру платників податку на додану вартість та відшкодування від’ємного значення податку з бюджету
Єдиний реєстр платників податку на додану вартість
протягом року
Державна податкова адміністрація Мінфін
 
   Запровадження єдиного реєстру платників податку на додану вартість та відшкодування від’ємного значення податку з бюджету
Єдиний реєстр платників податку на додану вартість
протягом року
Державна податкова адміністрація, Мінфін
 
1065. Розширення співробітництва з ЄС, спрямованого на удосконалення податкової системи та адміністрування в Україні відповідно до європейських стандартів
Рекомендації з ЄС стосовно удосконалення податкової системи та адміністрування в Україні
протягом року
Мінфін
Державна податкова адміністрація
 
   Розширення співробітництва з ЄС, спрямованого на удосконалення податкової системи та адміністрування в Україні відповідно до європейських стандартів
Рекомендації з ЄС стосовно удосконалення податкової системи та адміністрування в Україні
протягом року
Мінфін,
Державна податкова адміністрація
 
1066. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо порядку подання фінансової звітності за звітний період великими підприємствами до податкових органів для забезпечення уніфікованою інформацією при здійсненні камеральних перевірок податкових декларацій
Постанова Кабінету Міністрів України "Про доповнення пункту 2 Порядку подання фінансової звітності"
ІІІ квартал
Мінфін
 
-232- Богуслаєв В.О.
Вважаю недоцільним впровадження методів адміністрування, що не довели свою ефективність, а тому пропоную:
В пп. 4.1.3 Програми пункти 7 та 8 щодо запровадження подання великими платниками податків фінансової звітності до органів податкової служби та впровадження порядку розрахунку податкових різниць порядку використання коштів Державний
бюджет на 2010 рік щодо проектів державно-приватного партнерства для розвитку житлово-комунального та дорожнього господарства виключити.
 
Враховано      
1067. Розроблення і затвердження Положення про порядок визначення податкових різниць за даними бухгалтерського обліку
Наказ Мінфіну "Про затвердження Положення про порядок визначення податкових різниць за даними бухгалтерського обліку"
ІІІ квартал
Мінфін
 
      
1068. Розроблення проектів наказів Мінфіну про внесення змін та доповнень до положень (стандартів) бухгалтерського обліку з метою їх поширення і застосування у державному секторі
Наказ Мінфіну про внесення змін та доповнень до положень (стандартів) бухгалтерського обліку:
14 "Оренда",
28 "Зменшення корисності активів",
32 "Інвестиційна нерухомість",
11 "Зобов’язання"
ІІІ квартал
Мінфін,
Держказначейство
 
   Розроблення проектів наказів Мінфіну про внесення змін та доповнень до положень (стандартів) бухгалтерського обліку з метою їх поширення і застосування у державному секторі
Наказ Мінфіну про внесення змін та доповнень до положень (стандартів) бухгалтерського обліку:
14 "Оренда",
28 "Зменшення корисності активів",
32 "Інвестиційна нерухомість",
11 "Зобов’язання"
ІІІ квартал
Мінфін,
Держказначейство
 
1069. Розроблення проектів наказів Мінфіну про затвердження положень (стандартів) бухгалтерського обліку у державному секторі
Накази Мінфіну про затвердження положень (стандартів) бухгалтерського обліку у державному секторі:
"Консолідована фінансова звітність у державному секторі",
"Фінансова звітність за сегментами у державному секторі",
"Зміни облікових оцінок та виправлення помилок",
"Доходи у державному секторі"
ІІІ квартал
Мінфін,
Держказначейство
 
   Розроблення проектів наказів Мінфіну про затвердження положень (стандартів) бухгалтерського обліку у державному секторі
Накази Мінфіну про затвердження положень (стандартів) бухгалтерського обліку у державному секторі:
"Консолідована фінансова звітність у державному секторі", "Фінансова звітність за сегментами у державному секторі",
"Зміни облікових оцінок та виправлення помилок",
"Доходи у державному секторі"
ІІІ квартал
Мінфін,
Держказначейство
 
1070. Забезпечення дотримання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку всіма зареєстрованими на регульованих ринках цінних паперів компаніями на національному рівні, зокрема шляхом створення відповідного механізму для досягнення цієї мети
Моніторинг стосовно дотримання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
протягом року
Мінфін,
ДКЦПФР, Держфінпослуг,
Національний банк (за згодою)
 
-233- Доповнити пункт 4.1.3. Програми Оптимізація рівня податкового навантаження та підвищення ефективності адміністрування податків підпунктом:
Розроблення нормативно-правових актів -Розроблення Закону України, який визначатиме датою виникнення податкових зобов’язань з поставки будівельно-монтажних робіт (послуг) дату зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку – ІІІ квартал – Мінфін, Державна податкова адміністрація, Мінекономіки, Мінрегіонбуд
 
Відхилено   Забезпечення дотримання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку всіма зареєстрованими на регульованих ринках цінних паперів компаніями на національному рівні, зокрема шляхом створення відповідного механізму для досягнення цієї мети
Моніторинг стосовно дотримання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
протягом року
Мінфін,
ДКЦПФР, Держфінпослуг,
Національний банк (за згодою)
 
1071. 4.1.4 Підвищення рівня капітальних видатків у консолідованому бюджеті
 
   4.1.4 Підвищення рівня капітальних видатків у консолідованому бюджеті
 
1072. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
1073. Повернення державі ролі крупного інвестора в пріоритетних напрямах розвитку економіки
 
   Повернення державі ролі крупного інвестора в пріоритетних напрямах розвитку економіки.
 
1074. Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавці
 
1075. Покращення бюджетного
планування на
середньостроковий
період (щодо
приведення у
відповідність
стратегічних планів
центральних органів
виконавчої влади та
бюджетних обмежень
у відповідний період)
Плани центральних органів
виконавчої влади стосовно
покращення бюджетного
планування на
середньостроковий період
ІІ квартал
Мінфін,
Мінекономіки
інші центральні органи
виконавчої
влади
 
   Покращення бюджетного
планування на
середньостроковий
період (щодо
приведення у
відповідність
стратегічних планів
центральних органів
виконавчої влади та
бюджетних обмежень
у відповідний період)
Плани центральних органів
виконавчої влади стосовно
покращення бюджетного
планування на
середньостроковий період
ІІ квартал
Мінфін,
Мінекономіки
інші центральні органи
виконавчої
влади
 
1076. Розроблення програми державних капітальних інвестицій
Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення концепції державних капітальних інвестицій
грудень
Мінекономіки
 
   Розроблення програми державних капітальних інвестицій
Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення концепції державних капітальних інвестицій
грудень
Мінекономіки
 
1077. Запровадження ведення Державного реєстру інвестиційних проектів та їх моніторингу
Постанова Кабінету
Міністрів України "Про
створення Державного реєстру
інвестиційних проектів"
протягом року
Мінекономіки,
Мінфін
 
   Запровадження ведення Державного реєстру інвестиційних проектів та їх моніторингу
Постанова Кабінету
Міністрів України про
створення Державного реєстру
інвестиційних проектів
протягом року
Мінекономіки,
Мінфін
 
1078. Затвердження методики
Методика проведення оцінки,
відбору та надання експертних
висновків щодо інвестиційних
проектів, які повністю або частково
фінансуються за рахунок коштів
державного бюджету
ІІІ квартал
Мінекономіки
 
   Затвердження методики
Методика проведення оцінки,
відбору та надання експертних
висновків щодо інвестиційних
проектів, які повністю або частково
фінансуються за рахунок коштів
державного бюджету
ІІІ квартал
Мінекономіки
 
1079. Підготовка пропозицій щодо передачі окремих бюджетних програм з державного бюджету на фінансування до місцевих бюджетів при складанні проекту бюджету на наступний бюджетний рік
Перелік програм для передачі
окремих бюджетних програм з
державного бюджету на
фінансування до місцевих бюджетів
вересень
Центральні органи виконавчої влади, Мінфін
 
   Підготовка пропозицій щодо передачі окремих бюджетних програм з державного бюджету на фінансування до місцевих бюджетів при складанні проекту бюджету на наступний бюджетний рік
Перелік програм для передачі
окремих бюджетних програм з
державного бюджету на
фінансування до місцевих бюджетів
вересень
Центральні органи виконавчої влади, Мінфін
 
1080. Співучасть у проектах державно-приватного партнерства для розвитку житлово-комунального та дорожнього господарства
Постанова Кабінету Міністрів України щодо порядку використання коштів Державний
бюджет на 2010 рік щодо проектів державно-приватного партнерства для розвитку житлово-комунального та дорожнього господарства
протягом року
Мінжитлокомунгосп, Укравтодор,
Мінфін
 
   Співучасть у проектах державно-приватного партнерства для розвитку житлово-комунального та дорожнього господарства
Постанова Кабінету Міністрів України щодо порядку використання коштів Державного
бюджету на 2010 рік щодо проектів державно-приватного партнерства для розвитку житлово-комунального та дорожнього господарства
протягом року
Мінжитлокомунгосп, Укравтодор,
Мінфін
 
1081. Надання державної підтримки через механізм здешевлення кредитів на реалізацію інвестиційних та інноваційних проектів
Постанова Кабінету Міністрів України щодо порядку використання коштів Державний
бюджет на 2010 рік щодо здешевлення кредитів на реалізацію інвестиційних та інноваційних проектів
протягом року
Мінекономіки
 
-234- Яценко А.В.
таблицю доповнити текстом такого змісту:
Сприяння прийняттю проекту Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення" (щодо посилення відповідальності - протягом року - Мінекономіки, Держцінінспекція
Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про умови та порядок здійснення інвестиційних конкурсів державними та комунальними підприємствами - Проект постанови Кабінету Міністрів України про умови та порядок здійснення інвестиційних конкурсів державними та комунальними підприємствами – ІІ-ІІІ квартал – Мінекономіки.
 
Враховано   Надання державної підтримки через механізм здешевлення кредитів на реалізацію інвестиційних та інноваційних проектів
Постанова Кабінету Міністрів України щодо порядку використання коштів Державного
бюджету на 2010 рік щодо здешевлення кредитів на реалізацію інвестиційних та інноваційних проектів
протягом року
Мінекономіки
Сприяння прийняттю проекту Закону України
Закон України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності
протягом року
Мінекономіки, Держцінінспекція
Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Проект постанови Кабінету Міністрів України про умови та порядок здійснення інвестиційних конкурсів державними та комунальними підприємствами
ІІІ квартал
Мінекономіки
 
1082. 4.2. Цінова політика
 
   4.2. Цінова політика
 
1083. Недосконалість законодавчої бази щодо ціноутворення.
 
-235- У пункті 4.2. Цінова політика після тексту
"Недосконалість законодавчої бази щодо ціноутворення." додати слова "Основні проблеми"
 
Враховано   Основні проблеми:
Недосконалість законодавчої бази щодо ціноутворення.
 
1084. Висока волатильність цін на ринку окремих видів товарів та послуг, у тому числі спричинена виникненням тимчасових диспропорцій між попитом та пропозицією товарів, а також невизначеністю щодо політики перегляду адміністративно регульованих цін/тарифів, особливо у житлово-комунальному секторі.
 
   Висока волатильність цін на ринку окремих видів товарів та послуг, у тому числі спричинена виникненням тимчасових диспропорцій між попитом та пропозицією товарів, а також невизначеністю щодо політики перегляду адміністративно регульованих цін/тарифів, особливо у житлово-комунальному секторі.
 
1085. Посилення інфляційних очікувань через існування непрозорої валютно-курсової політики.
 
   Посилення інфляційних очікувань через існування непрозорої валютно-курсової політики.
 
1086. Монополізація економіки, яка обмежує конкуренцію у різних секторах економіки та призводить до викривлення цін.
 
   Монополізація економіки, яка обмежує конкуренцію у різних секторах економіки та призводить до викривлення цін.
 
1087. Основні завдання:
 
   Основні завдання:
 
1088. Поступове зменшення рівня інфляції
 
   Поступове зменшення рівня інфляції.
 
1089. Удосконалення регулювання у сферах природних монополій
 
   Удосконалення регулювання у сферах природних монополій.
 
1090. Підтримання стабільності національної валюти відносно провідних світових валют
 
   Підтримання стабільності національної валюти відносно провідних світових валют.
 
1091. 4.2.1. Поступове зменшення рівня інфляції
 
   4.2.1. Поступове зменшення рівня інфляції
 
1092. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
1093. Утримання рівня інфляції у запланованих розмірах
 
   Утримання рівня інфляції у запланованих розмірах.
 
1094. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
1095. Сприяння прийняттю Закону України "Про ціни і ціноутворення" (нова редакція)
Закон України "Про ціни і ціноутворення" (нова редакція) , в якому, зокрема, передбачено поширення його дії на суб’єктів господарювання – фізичних осіб з метою створення прозорого механізму ціноутворення, що унеможливить необґрунтоване зростання цін на соціально значущі товари та послуги
ІІ квартал
Мінекономіки, Держцінінспекція
 
-236- Яценко А.В.
У підпункті 4.2.1 пункту 4.2. "Цінова політика" захід 1 графа "документ" доповнити словами:
"а також розширення повноважень державних органів, що здійснюють контроль за цінами"
 
Враховано   Сприяння прийняттю Закону України "Про ціни і ціноутворення" (нова редакція)
Закон України "Про ціни і ціноутворення" (нова редакція) , в якому, зокрема, передбачено поширення його дії на суб’єктів господарювання – фізичних осіб з метою створення прозорого механізму ціноутворення, що унеможливить необґрунтоване зростання цін на соціально значущі товари та послуги, а також розширення повноважень державних органів, що здійснюють контроль за цінами
ІІ квартал
Мінекономіки, Держцінінспекція
 
1096. Розроблення та реалізація спільного плану Кабінету Міністрів та Національного банку
Спільний План Кабінету Міністрів та Національного банку щодо переходу до режиму, що базується на ціновій стабільності
ІІ квартал
Мінекономіки, Мінфін, Національний
банк (за згодою)
 
   Розроблення та реалізація спільного плану Кабінету Міністрів та Національного банку
Спільний План Кабінету Міністрів та Національного банку щодо переходу до режиму, що базується на ціновій стабільності
ІІ квартал
Мінекономіки, Мінфін, Національний банк (за згодою)
 
1097. Посилення контролю за цінами (тарифами) закупівлі (продажу) товарів і послуг державними підприємствами, а також підприємствами з державною часткою в статутному капіталі більше 50 відсотків
Звіт щодо обґрунтованості цін (тарифів) при закупівлі (продажу) товарів і послуг державними підприємствами
протягом року
Держцінінспекція Мінекономіки, ГоловКРУ, центральні
органи виконавчої влади та інші державні органи
 
   Посилення контролю за цінами (тарифами) закупівлі (продажу) товарів і послуг державними підприємствами, а також підприємствами з державною часткою в статутному капіталі більше 50 відсотків
Звіт щодо обґрунтованості цін (тарифів) при закупівлі (продажу) товарів і послуг державними підприємствами
протягом року
Держцінінспекція Мінекономіки, ГоловКРУ, центральні
органи виконавчої влади та інші державні органи
 
1098. Упередження виникнення тимчасових дисбалансів шляхом систематичного моніторингу збалансованості попиту та пропозиції основних видів продовольства (зерна та продуктів його переробки, м’яса, м’ясопродуктів, молока, молокопродуктів, олії та цукру)
Баланси попиту та пропозиції основних видів продовольства
протягом року
Мінагрополітики, Мінекономіки
 
   Упередження виникнення тимчасових дисбалансів шляхом систематичного моніторингу збалансованості попиту та пропозиції основних видів продовольства (зерна та продуктів його переробки, м’яса, м’ясопродуктів, молока, молокопродуктів, олії та цукру)
Баланси попиту та пропозиції основних видів продовольства
протягом року
Мінагрополітики, Мінекономіки
 
1099. Упередження виникнення тимчасових дисбалансів шляхом систематичного моніторингу збалансованості попиту та пропозиції основних видів енергоносіїв і електричної енергії, розроблення пропозицій щодо забезпечення збалансованості попиту та пропозиції на внутрішньому ринку
Баланси попиту та пропозиції основних видів енергоносіїв і електричної енергії
протягом року
Мінпаливенерго, Мінекономіки, Мінвуглепром, Мінпромполітики
 
   Упередження виникнення тимчасових дисбалансів шляхом систематичного моніторингу збалансованості попиту та пропозиції основних видів енергоносіїв і електричної енергії, розроблення пропозицій щодо забезпечення збалансованості попиту та пропозиції на внутрішньому ринку
Баланси попиту та пропозиції основних видів енергоносіїв і електричної енергії
протягом року
Мінпаливенерго, Мінекономіки, Мінвуглепром, Мінпромполітики
 
1100. Упередження виникнення тимчасових дисбалансів шляхом систематичного моніторингу збалансованості попиту та пропозиції непродовольчих товарів та підготовка пропозицій щодо збалансованості
Баланси попиту та пропозиції непродовольчих товарів
протягом року
Мінпромполітики
 
   Упередження виникнення тимчасових дисбалансів шляхом систематичного моніторингу збалансованості попиту та пропозиції непродовольчих товарів та підготовка пропозицій щодо збалансованості
Баланси попиту та пропозиції непродовольчих товарів
протягом року
Мінпромполітики
 
1101. Розроблення заходів, спрямованих на взаємодію України та ЄС у сфері ціноутворення
План заходів, спрямованих на взаємодію України та ЄС у сфері ціноутворення
ІІ півріччя
Мінекономіки, Мінфін
 
   Розроблення заходів, спрямованих на взаємодію України та ЄС у сфері ціноутворення
План заходів, спрямованих на взаємодію України та ЄС у сфері ціноутворення
ІІ півріччя
Мінекономіки, Мінфін
 
1102. 4.2.2. Удосконалення регулювання у сферах природних монополій
 
   4.2.2. Удосконалення регулювання у сферах природних монополій
 
1103. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
1104. Впровадження прозорих "правил гри" на монопольних ринках
 
   Впровадження прозорих "правил гри" на монопольних ринках.
 
1105. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
1106. Доопрацювання Закону
України "Про внесення
змін до деяких законів
України щодо
розмежування
повноважень
державних органів
у сферах природних
монополій та у
галузі зв’язку"
Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо розмежування повноважень державних органів у сферах природних монополій та у галузі зв’язку"
Протягом року
АМКУ
Мінтрансзв’язку
Мінекономіки
Мінфін
Мінпаливенерго
Мінжитлокомунгосп
Держпідприємництво
НКРЗ
 
-237- Яценко А.В.
таблицю підпункту 4.2.2 пункту 4.2 "Цінова політика" викласти у такій редакції
Розроблення Закону України "Про природні монополії" (нова редакція) - Проект Закону України "Про природні монополії" (нова редакція) – ІІ-ІІІ квартал – Мінекономіки, АМКУ
 
Враховано редакційно   Розроблення Закону України
"Про природні монополії" (нова редакція)
ІІІ квартал
Мінекономіки, АМКУ
 
1107. 4.2.2. Підтримання стабільності національної валюти відносно провідних світових валют
 
-238- Ткаченко О.М.
Підпункт 4.2.2. "Підтримання стабільності національної валюти відносно провідних світових валют" виключити
 
Враховано      
1108. Цілі та очікувані результати
 
      
1109. Утримання стабільності національної валюти
 
      
1110. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
      
1111. Поступовий перехід в середньостроковому
періоді до плаваючого
обмінного курсу з
одночасним посиленням
дієвості процентної політики;
Нормативно-правові акти спільні з Національним банком
протягом року
Національний банк (за згодою)
Кабінет Міністрів
 
      
1112. Зниження рівня доларизації економіки;
Нормативно-правові акти спільні з Національним банком
протягом року
Національний банк (за згодою)
Кабінет Міністрів
 
      
1113. Сприяння поступовому вирівнюванню умов кредитування у національній та іноземній валютах;
Нормативно-правові акти спільні з Національним банком
протягом року
Національний банк (за згодою)
Кабінет Міністрів
 
      
1114. Сприяння подальшому розвитку системи інформування суб’єктів господарювання і населення про стан грошово-кредитного ринку та заходи Національного банку щодо його регулювання;
Нормативно-правові акти спільні з Національним банком
протягом року
Національний банк (за згодою)
Кабінет Міністрів
 
      
1115. Забезпечення подальшого розвитку безготівкових розрахунків.
Нормативно-правові акти спільні з Національним банком
протягом року
Національний банк (за згодою)
Кабінет Міністрів
 
      
1116. 4.3. Інвестиційна політика
 
   4.3. Інвестиційна політика
 
1117. Основні проблеми:
 
   Основні проблеми:
 
1118. Обтяжливі регуляторні процедури, зокрема: складність адміністрування податків, кількість та складність отримання дозволів, технічне регулювання (сертифікація та стандартизація).
 
   Обтяжливі регуляторні процедури, зокрема: складність адміністрування податків, кількість та складність отримання дозволів, технічне регулювання (сертифікація та стандартизація).
 
1119. Високий податковий тиск на економіку.
 
   Високий податковий тиск на економіку.
 
1120. Нерозвиненість інституційних механізмів інвестування, таких як державно-приватне партнерство та залучення інвесторів на умовах угод про розподіл продукції, відсутність індустріальних (промислових) парків, а також слабкі державні гарантії прав концесіонерів.
 
   Нерозвиненість інституційних механізмів інвестування, таких як державно-приватне партнерство та залучення інвесторів на умовах угод про розподіл продукції, відсутність індустріальних (промислових) парків, а також слабкі державні гарантії прав концесіонерів.
 
1121. Слабкі інституційні механізми забезпечення гарантій прав власності.
 
   Слабкі інституційні механізми забезпечення гарантій прав власності.
 
1122. Такий стан справ призвід до того, що в умовах погіршення фінансового стану підприємств, різкого зменшення прибутковості і кредитоспроможності підприємств, скорочення позичкових ресурсів (національних - через кризу ліквідності та підвищення вартості запозичень, зовнішніх - внаслідок розвитку фінансової кризи), а також високого ступеня невизначеності щодо глибини та тривалості кризових явищ позначились не лише на здатності виконувати поточні зобов’язання, а й стали основною причиною пролонгованого згортання інвестиційної діяльності. Як наслідок, обсяги інвестицій в основний капітал за 9 місяців 2009 року реально скоротились майже у два рази, валового нагромадження основного капіталу - на 46, 2 відсотка в цілому за 2009 рік. В умовах невиконання державного бюджету відбулося скорочення державних інвестицій: капітальні видатки зведеного бюджету зменшились на 51, 5 відсотка порівняно з 2008 роком (частка у структурі видатків зведеного бюджету знизилась з 13, 3 до 6, 5 відсотка).
 
   Такий стан справ призвід до того, що в умовах погіршення фінансового стану підприємств, різкого зменшення прибутковості і кредитоспроможності підприємств, скорочення позичкових ресурсів (національних – через кризу ліквідності та підвищення вартості запозичень, зовнішніх – внаслідок розвитку фінансової кризи), а також високого ступеня невизначеності щодо глибини та тривалості кризових явищ позначились не лише на здатності виконувати поточні зобов’язання, а й стали основною причиною пролонгованого згортання інвестиційної діяльності. Як наслідок, обсяги інвестицій в основний капітал за 9 місяців 2009 року реально скоротились майже у два рази, валового нагромадження основного капіталу – на 46, 2 відсотка в цілому за 2009 рік. В умовах невиконання державного бюджету відбулося скорочення державних інвестицій: капітальні видатки зведеного бюджету зменшились на 51,5 відсотка порівняно з 2008 роком (частка у структурі видатків зведеного бюджету знизилась з 13,3 до 6,5 відсотка).
 
1123. У свою чергу низька інвестиційна активність реального сектору, відсутність довгострокового кредитування стали основними причинами глибокого падіння у будівництві, яке склало за підсумками року 48, 2 відсотка.
 
   У свою чергу низька інвестиційна активність реального сектору, відсутність довгострокового кредитування стали основними причинами глибокого падіння у будівництві, яке склало за підсумками року 48,2 відсотка.
 
1124. Основні проблемні питання, пов’язані з підготовкою та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, виникають у зв’язку з невиконанням обсягів запланованих робіт (зокрема будівельних робіт) у терміни, визначені Програмою. До причин, які призводять до перенесення термінів початку робіт на інфраструктурних об’єктах можна віднести: фінансування завдань і заходів не в повному обсязі; проблеми із розробкою проектно-кошторисної документації та титулів будов; стислі терміни для залучення інвестицій.
 
   Основні проблемні питання, пов’язані з підготовкою та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, виникають у зв’язку з невиконанням обсягів запланованих робіт (зокрема будівельних робіт) у терміни, визначені Програмою. До причин, які призводять до перенесення термінів початку робіт на інфраструктурних об’єктах можна віднести: фінансування завдань і заходів не в повному обсязі; проблеми із розробкою проектно-кошторисної документації та титулів будов; стислі терміни для залучення інвестицій.
 
1125. Основні завдання:
 
   Основні завдання:
 
1126. Розвиток державно-приватного партнерства з метою стимулювання інвестиційної діяльності.
 
   Розвиток державно-приватного партнерства з метою стимулювання інвестиційної діяльності.
 
1127. Створення індустріальних (промислових) парків.
 
   Створення індустріальних (промислових) парків.
 
1128. Відновлення діяльності спеціальних режимів (СЕЗ та ТПР.)
 
   Відновлення діяльності спеціальних режимів (СЕЗ та ТПР).
 
1129. Посилення державних гарантій прав концесіонерів.
 
   Посилення державних гарантій прав концесіонерів.
 
1130. Удосконалення механізму залучення інвесторів на умовах угод про розподіл продукції.
 
   Удосконалення механізму залучення інвесторів на умовах угод про розподіл продукції.
 
1131. Підготовка до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
 
   Підготовка до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
 
1132. 4.3.1. Розвиток державно-приватного партнерства з метою стимулювання інвестиційної діяльності, створення індустріальних (промислових) парків, відновлення діяльності спеціальних режимів (СЕЗ та ТПР), посилення державних гарантій прав концесіонерів, залучення інвесторів на умовах угод про розподіл продукції
 
   4.3.1. Розвиток державно-приватного партнерства з метою стимулювання інвестиційної діяльності, створення індустріальних (промислових) парків, відновлення діяльності спеціальних режимів (СЕЗ та ТПР), посилення державних гарантій прав концесіонерів, залучення інвесторів на умовах угод про розподіл продукції
 
1133. Цілі та очікувані результати:
 
   Цілі та очікувані результати:
 
1134. Збільшення обсягів залучення іноземних інвестицій в економіку країни
 
   Збільшення обсягів залучення іноземних інвестицій в економіку країни
 
1135. Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавці
 
   Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавці
 
1136. Сприяння прийняттю
Закону України
Закон України "Про основні засади
взаємодії держави з приватними
партнерами"
ІІІ квартал
Мінекономіки
 
-239- Яценко А.В.
у підпункті 4.3.1 пункту 4.3 "Інвестиційна політика" захід 1 викласти в такій редакції:
Розроблення проекту Закону України про державно-публічне партнерство - проект Закону України про державно-публічне партнерство – ІІ-ІІІ квартал - Мінекономіки
 
Враховано редакційно   Розроблення проекту Закону України
Закону України про державно-публічне партнерство
ІІІ квартал
Мінекономіки
 
1137. Сприяння прийняттю
Закону України
Закон України "Про індустріальні (промислові) парки"
ІІІ квартал
Мінекономіки
 
   Сприяння прийняттю
Закону України
Закон України про індустріальні (промислові) парки
ІІІ квартал
Мінекономіки
 
1138. Розроблення проекту
Закону України
Закон України "Про спеціальні
(вільні) економічні зони"
грудень
Мінекономіки
 
   Розроблення проекту
Закону України
Закон України про спеціальні
(вільні) економічні зони
грудень
Мінекономіки
 
1139. Розроблення проекту
Закону України
Закон України щодо створення та функціонування територій перспективного розвитку
грудень
Мінекономіки
 
   Розроблення проекту
Закону України
Закон України щодо створення та функціонування територій перспективного розвитку
грудень
Мінекономіки
 
1140. Сприяння прийняттю
Закону України
Закон України "Про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України (щодо прав
концесіонерів)"
ІІІ квартал
Мінекономіки
 
   Сприяння прийняттю
Закону України
Закон України про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України (щодо прав
концесіонерів)
ІІІ квартал
Мінекономіки
 
1141. Розроблення проекту
Закону України
Закон України "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів
України (щодо угод про розподіл
продукції) "
грудень
Мінекономіки
 
   Розроблення проекту
Закону України
Закон України про внесення
змін до деяких законодавчих актів
України (щодо угод про розподіл
продукції)
грудень
Мінекономіки
 
1142. Співучасть у проектах
державно-приватного
партнерства
Проекти державно-приватного
партнерства для розвитку житлово-комунального та дорожнього
господарства
протягом року
Мінжитлокомунгосп Укравтодор
Мінфін
 
   Співучасть у проектах
державно-приватного
партнерства
Проекти державно-приватного
партнерства для розвитку житлово-комунального та дорожнього
господарства
протягом року
Мінжитлокомунгосп, Укравтодор,
Мінфін
 
1143. 4.3.2. Підготовка до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
 
   4.3.2. Підготовка до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
 
1144. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
1145. Виконання значного обсягу робіт щодо підготовки спортивної, транспортної, медичної інфраструктури, відповідно до визначених програмних показників.
 
   Виконання значного обсягу робіт щодо підготовки спортивної, транспортної, медичної інфраструктури, відповідно до визначених програмних показників.
 
1146. Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавці
 
   Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавці
 
1147. Внесення змін до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та забезпечення її реалізації
Постанова Кабінету Міністрів про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. № 107
протягом року
Мінекономіки
 
   Внесення змін до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та забезпечення її реалізації
Постанова Кабінету Міністрів про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. № 107
протягом року
Мінекономіки
 
1148. Реалізація Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Державна цільова програма
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу
протягом року
Центральні та місцеві органи виконавчої влади
 
   Реалізація Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Державна цільова програма
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу
протягом року
Центральні та місцеві органи виконавчої влади
 
1149. Моніторинг виконання завдань і заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Звіт про виконання завдань і заходів Державної цільової програми
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу
щопівроку
Мінекономіки
 
   Моніторинг виконання завдань і заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Звіт про виконання завдань і заходів Державної цільової програми
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу
щопівроку
Мінекономіки
 
1150. Участь у міжнародному співробітництві:
План роботи Українсько-польського комітету з питань підготовки та
проведення чемпіонату та відповідних робочих груп
протягом року
МЗС, центральні органи виконавчої влади
 
   Участь у міжнародному співробітництві:
План роботи Українсько-польського комітету з питань підготовки та
проведення чемпіонату та відповідних робочих груп
протягом року
МЗС, центральні органи виконавчої влади
 
1151. Участь у вітчизняних та закордонних виставкових заходах
з метою сприяння залученню
приватних інвестицій для
забезпечення розбудови
інфраструктурних проектів в рамках чемпіонату
протягом року
центральні органи виконавчої влади
 
-240- Куликов К.Б.
Підпункт 4.3.2. "Підготовка до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" пункту 4.3. "Інвестиційна політика" частини ІІІ доповнити новим заходом такого змісту:
У разі прийняття проекту закону, спрямування коштів, одержаних у вигляді плати за ліцензії на провадження діяльності у сфері ігорного бізнесу виключно на реалізацію Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу - Закон України "Про ігорний бізнес" - протягом року – центральні органи виконавчої влади
 
Відхилено   Участь у вітчизняних та закордонних виставкових заходах
з метою сприяння залученню
приватних інвестицій для
забезпечення розбудови
інфраструктурних проектів в рамках чемпіонату
протягом року
центральні органи виконавчої влади
 
1152. 4.3.3. Створення умов для розвитку будівельної галузі
 
   4.3.3. Створення умов для розвитку будівельної галузі
 
1153. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
1154. Зростання обсягів будівельних робіт.
 
   Зростання обсягів будівельних робіт.
 
1155. Оновлення стандартів ГОСТ, прийнятих до 1992 року у порівнянні з кількістю чинних станом на 01.01.1992 року - до 60 відсотків.
 
   Оновлення стандартів ГОСТ, прийнятих до 1992 року у порівнянні з кількістю чинних станом на 01.01.1992 року – до 60 відсотків.
 
1156. Оновлення СНиП та СН, прийнятих до 1992 року у порівнянні з кількістю чинних станом на 01.01.1992 року - до 77 відсотків.
 
   Оновлення СНиП та СН, прийнятих до 1992 року у порівнянні з кількістю чинних станом на 01.01.1992 року –
до 77 відсотків.
 
1157. Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавці
 
   Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавці
 
1158. Розроблення законопроекту
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про планування і забудову територій" (щодо розподілу зобов’язань зі створення та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури відповідних територіальних одиниць між органами місцевого самоврядування, забудовниками та експлуатуючими організаціями).
листопад
Мінрегіонбуд
 
   Розроблення законопроекту
Закон України про внесення змін до Закону України "Про планування і забудову територій" (щодо розподілу зобов’язань зі створення та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури відповідних територіальних одиниць між органами місцевого самоврядування, забудовниками та експлуатуючими організаціями)
листопад
Мінрегіонбуд
 
1159. Розроблення законопроекту
Закон України "Про саморегулювання будівельної діяльності"
грудень
Мінрегіонбуд
 
   Розроблення законопроекту
Закон України про саморегулювання будівельної діяльності
грудень
Мінрегіонбуд
 
1160. Розроблення проекту рішення Уряду України
Постанова Кабінету Міністрів України щодо умов компенсації забудовникам витрат на створення додаткових об’єктів енергетики відповідно до норм статті 179 Господарського кодексу
жовтень
Мінрегіонбуд
Мінфін Мінекономіки
Мінпаливенерго
НКРЕ
 
   Розроблення проекту рішення Уряду України
Постанова Кабінету Міністрів України щодо умов компенсації забудовникам витрат на створення додаткових об’єктів енергетики відповідно до норм статті 179 Господарського кодексу
жовтень
Мінрегіонбуд,
Мінфін, Мінекономіки,
Мінпаливенерго,
НКРЕ
 
1161. Реалізація Галузевої програми
Програма створення та постійного оновлення Галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві на 2005-2010 роки (наказ Держбуду від 28 грудня 2004 р. № 243)
протягом року
Мінрегіонбуд
 
   Реалізація Галузевої програми
Програма створення та постійного оновлення Галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві на 2005-2010 роки (наказ Держбуду від 28 грудня 2004 р. № 243)
протягом року
Мінрегіонбуд
 
1162. Оновлення Переліку об’єктів
Перелік об’єктів для затвердження проектів будівництва, для яких комплексний висновок державної експертизи не є обов’язковим
жовтень
Мінрегіонбуд
Мінприроди
МНС
МОЗ
НАЕР
Держгірпромнагляд
Держкомпідприєм-ництво
 
-241- Яценко А.В.
Захід викласти в такій редакції:
Оновлення Переліку об’єктів - Перелік об’єктів для затвердження проектів будівництва, для яких комплексний висновок державної експертизи не є обов’язковим – жовтень – Мінрегіонбуд, Держспоживстандарт, Мінприроди, МНС, МОЗ, НАЕР, Держгірпромнагляд, Держкомпідприємництво
 
Враховано   Оновлення Переліку об’єктів
Перелік об’єктів для затвердження проектів будівництва, для яких комплексний висновок державної експертизи не є обов’язковим
жовтень
Мінрегіонбуд, Держспоживстандарт, Мінприроди, МНС, МОЗ, НАЕР, Держгірпромнагляд, Держкомпідприємництво
 
1163. Запровадження у новому будівництві та при реконструкції існуючих будівель енергоефективних технічних рішень та енергозберігаючого інженерного обладнання, а також їх енергопаспортизації
Державні будівельні норми, стандарти
грудень
Мінрегіонбуд,
місцеві органи виконавчої влади
 
   Запровадження у новому будівництві та при реконструкції існуючих будівель енергоефективних технічних рішень та енергозберігаючого інженерного обладнання, а також їх енергопаспортизації
Державні будівельні норми, стандарти
грудень
Мінрегіонбуд,
місцеві органи виконавчої влади
 
1164. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність"
ІІ квартал
Мінрегіонбуд
 
   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність
ІІ квартал
Мінрегіонбуд
 
1165. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про центральний фонд будівельних норм"
ІІ квартал
Мінрегіонбуд
 
   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Положення про центральний фонд будівельних норм
ІІ квартал
Мінрегіонбуд
 
1166. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження типового Положення про фонди галузевих будівельних норм"
ІІ квартал
Мінрегіонбуд
МВС
МНС
Мінагрополітики
Мінвуглепром
Мінжитлокомунгосп
Мінпаливенерго
Мінпромполітики
Мінтрансзв’язку
Держкомрибгосп
Держводгосп
Укравтодор
 
   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження типового Положення про фонди галузевих будівельних норм
ІІ квартал
Мінрегіонбуд,
МВС,
МНС,
Мінагрополітики,
Мінвуглепром,
Мінжитлокомунгосп,
Мінпаливенерго,
Мінпромполітики,
Мінтрансзв’язку,
Держкомрибгосп,
Держводгосп,
Укравтодор
 
1167. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві"
ІІ квартал
Мінрегіонбуд
 
   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві
ІІ квартал
Мінрегіонбуд
 
1168. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил, прийнятих до набрання чинності Законом України "Про будівельні норми"
грудень
Мінрегіонбуд
 
   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил, прийнятих до набрання чинності Законом України "Про будівельні норми"
грудень
Мінрегіонбуд
 
1169. Розроблення проекту Концепції розвитку системи нормативного забезпечення будівництва в Україні на 2010-2015 роки
Розпорядження Кабінету Міністрів України
ІІ квартал
Мінрегіонбуд
МВС
МНС
Мінагрополітики
Мінвуглепром
Мінжитлокомунгосп
Мінпаливенерго
Мінпромполітики
Мінтрансзв’язку
Держкомрибгосп
Держводгосп
Укравтодор
 
-242- Таблицю заходів підпункту 4.3.3. доцільно доповнити наступними:
- розроблення законопроекту – Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про планування і забудову територій" (щодо впровадження будівельного паспорту як єдиного документу для будівництва індивідуальних, садових, дачних будинків, господарських будівель і споруд) (грудень, Мінрегіонбуд);
- розроблення законопроекту – Закон України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудування" (нова редакція) (грудень, Мінрегіонбуд);
- створення при спеціально уповноважених органах містобудування та архітектури місцевих банків проектів будівництва індивідуальних, садових, дачних будинків для їх повторного застосування (грудень, Мінрегіонбуд, місцеві органи виконавчої влади).
 
Враховано частково   Розроблення проекту Концепції розвитку системи нормативного забезпечення будівництва в Україні на 2010-2015 роки
Розпорядження Кабінету Міністрів України
ІІ квартал
Мінрегіонбуд,
МВС,
МНС,
Мінагрополітики,
Мінвуглепром,
Мінжитлокомунгосп,
Мінпаливенерго,
Мінпромполітики,
Мінтрансзв’язку,
Держкомрибгосп,
Держводгосп,
Укравтодор
Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудування" (нова редакція)
грудень
Мінрегіонбуд
 
1170. 4.4. Інституціональні та організаційні механізми економічного регулювання
 
   4.4. Інституціональні та організаційні механізми економічного регулювання
 
1171. Основні проблеми:
 
   Основні проблеми:
 
1172. Відсутність на сьогодні в Україні єдиної системи реєстрації прав на нерухоме майно перешкоджає залученню в економічний обіг майнових і земельних ресурсів, систематизації відомостей про нерухомість з метою її оподаткування, що спричиняє до втрат Державного бюджету, а також створює умови для рейдерських захоплень та перешкоди для залучення іноземних інвестицій.
 
   Відсутність на сьогодні в Україні єдиної системи реєстрації прав на нерухоме майно перешкоджає залученню в економічний обіг майнових і земельних ресурсів, систематизації відомостей про нерухомість з метою її оподаткування, що спричиняє до втрат Державного бюджету, а також створює умови для рейдерських захоплень та перешкоди для залучення іноземних інвестицій.
 
1173. Приватизація інвестиційно-привабливих об'єктів обтяжена цілим рядом проблем, або заборонена рішеннями вищих органів влади, внаслідок чого гальмується внесення інвестицій у розвиток стратегічних галузей економіки, невиконання завдань з надходження коштів від приватизації до державного бюджету набрало системного характеру.
 
   Приватизація інвестиційно-привабливих об'єктів обтяжена цілим рядом проблем, або заборонена рішеннями вищих органів влади, внаслідок чого гальмується внесення інвестицій у розвиток стратегічних галузей економіки, невиконання завдань з надходження коштів від приватизації до державного бюджету набрало системного характеру.
 
1174. Діюча система управління державною власністю залишається малоефективною. Структура державного сектору економіки та існуючий розподіл функцій з управління об’єктами державної власності між органами виконавчої влади є недосконалими.
 
   Діюча система управління державною власністю залишається малоефективною. Структура державного сектору економіки та існуючий розподіл функцій з управління об’єктами державної власності між органами виконавчої влади є недосконалими.
 
1175. Основні завдання:
 
   Основні завдання:
 
1176. Реформування відносин власності.
 
   Реформування відносин власності.
 
1177. Підвищення ефективності управління об’єктами державної власності та корпоративними правами держави.
 
   Підвищення ефективності управління об’єктами державної власності та корпоративними правами держави.
 
1178. Дерегуляція підприємницької діяльності.
 
   Дерегуляція підприємницької діяльності.
 
1179. Забезпечення належного рівня захисту прав споживачів.
 
   Забезпечення належного рівня захисту прав споживачів.
 
1180. Проведення адміністративної реформи та поліпшення якості державного управління.
 
   Проведення адміністративної реформи та поліпшення якості державного управління.
 
1181. Сприяння діяльності інститутів громадянського суспільства та посилення їх впливу на формування та реалізацію державної політики.
 
   Сприяння діяльності інститутів громадянського суспільства та посилення їх впливу на формування та реалізацію державної політики.
 
1182. 4.4.1. Реформування відносин власності
 
   4.4.1. Реформування відносин власності
 
1183. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
1184. Оптимізація кількості підприємств державного сектора економіки, які не підлягають приватизації і мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
 
   Оптимізація кількості підприємств державного сектора економіки, які не підлягають приватизації і мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
 
1185. Збільшення кількості підприємств державного сектора економіки, які відновили свою платоспроможність в процедурах банкрутства.
 
   Збільшення кількості підприємств державного сектора економіки, які відновили свою платоспроможність в процедурах банкрутства.
 
1186. Виконання завдань щодо залучення коштів від приватизації державного майна, визначених державним бюджетом, із забезпеченням принципів прозорості.
 
   Виконання завдань щодо залучення коштів від приватизації державного майна, визначених державним бюджетом, із забезпеченням принципів прозорості.
 
1187. Запровадження прозорої процедури набуття прав власності на землю на конкурентних засадах (на земельних торгах).
 
   Запровадження прозорої процедури набуття прав власності на землю на конкурентних засадах (на земельних торгах).
 
1188. Підвищення інвестиційної привабливості економіки України шляхом визначення чіткої процедури набуття прав на землю юридичними особами, зокрема, з іноземними інвестиціями, забезпечення гарантування цих прав.
 
   Підвищення інвестиційної привабливості економіки України шляхом визначення чіткої процедури набуття прав на землю юридичними особами, зокрема, з іноземними інвестиціями, забезпечення гарантування цих прав.
 
1189. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
1190. Розроблення проекту Закону України
Закон України щодо створення відкритого публічного реєстру та кадастрів майнових прав та чіткої регламентації роботи реєстраторів з метою впровадження прозорих та єдиних правил для власників, співвласників, територіальних громад та держави як суб’єктів майнових правовідносин
ІV квартал
Мінекономіки, ФДМ,
Мін’юст,
Мінжитло-комунгосп
 
-243- Бевзенко В.Ф.
Виключити захід з розробки проекту Закону України щодо створення відкритого публічного реєстру та кадастрів майнових прав та чіткої регламентації роботи реєстраторів з метою впровадження прозорих та єдиних правил для власників, співвласників, територіальних громад та держави як суб'єктів майнових відносин, оскільки вказані питання вже врегульовані Законом України від 11.02.2010 № 1878-VІ Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" та інших законодавчих актів України", а розробка проекту Закону України "Про державний земельний кадастр" вже передбачена пунктом 3.1.8 Програми
 
Відхилено   Розроблення проекту Закону України
Закон України щодо створення відкритого публічного реєстру та кадастрів майнових прав та чіткої регламентації роботи реєстраторів з метою впровадження прозорих та єдиних правил для власників, співвласників, територіальних громад та держави як суб’єктів майнових правовідносин
ІV квартал
Мінекономіки, ФДМ,
Мін’юст,
Мінжитлокомунгосп
 
1191. Розроблення проекту Закону України
Закон України щодо внесення змін до цивільного законодавства з метою запровадження нових механізмів вирішення суперечок між співвласниками розподільного майна шляхом проведення приватизації індивідуальних часток власності для окремих осіб незалежно від бажання інших осіб, зареєстрованих в квартирі/кімнаті, а також вирішення суперечок між співвласниками спільного неподільного майна
ІV квартал
Мінекономіки
Мінжитлокомунгосп
Мінюст
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України щодо внесення змін до цивільного законодавства з метою запровадження нових механізмів вирішення суперечок між співвласниками розподільного майна шляхом проведення приватизації індивідуальних часток власності для окремих осіб незалежно від бажання інших осіб, зареєстрованих в квартирі/кімнаті, а також вирішення суперечок між співвласниками спільного неподільного майна
ІV квартал
Мінекономіки,
Мінжитлокомунгосп,
Мінюст
 
1192. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про поземельну книгу"
ІV квартал
Мінекономіки
Держкомзем
Мін'юст
Мінжитло-комунгосп
 
-244- Бевзенко В.Ф.
виключити захід з розробки проекту Закону України "Про поземельну книгу", оскільки розробка даного законопроекту не передбачена жодним законодавчим актом. Крім того, Поземельна книга є частиною державного земельного кадастру, а тому порядок її ведення мають бути сферою регулювання закону про державний земельний кадастр. Прийняття окремих законів для регулювання ведення кожного окремого технічного документу (яким є і Поземельна книга, яка складається на кожну земельну ділянку) є недоцільним і тільки засмічує законодавче поле України.
 
Відхилено   Розроблення проекту Закону України
Закон України про поземельну книгу
ІV квартал
Мінекономіки,
Держкомзем
Мін'юст,
Мінжитло-комунгосп
 
1193. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про речове право"
ІV квартал
Мінекономіки
Мін'юс
Держкомзем
Мінжитло-комунгосп
ФДМ
 
-245- Бевзенко В.Ф.
виключити захід з розробки проекту Закону України "Про речове право" оскільки питання речових прав на майно є сферою регулювання Цивільного кодексу України і регулювання відносин, пов’язаних із набуттям, реалізацією та припиненням таких прав необхідно здійснювати шляхом внесення змін до положень вказаного кодексу.
 
Відхилено   Розроблення проекту Закону України
Закон України про речове право
ІV квартал
Мінекономіки,
Мін'юст,
Держкомзем,
Мінжитлокомунгосп,
Фонд державного майна
 
1194. Розроблення проекту Закону України
Комерційний кодекс
Мінекономіки
Мін'юс
Антимо-нопольний комітет
Держфін-послуг
ДКЦПРФ
Мінжитло-комунгосп
ФДМ
 
-246- Бевзенко В.Ф.
виключити захід з розробки проекту Комерційного кодексу оскільки питання господарської діяльності є сферою регулювання Цивільного та Господарського кодексів України і регулювання основних засад комерційної відносин, пов’язаних із необхідно здійснювати шляхом внесення змін до положень вказаних кодексів, а не розробки нового кодексу.
 
Відхилено   Розроблення проекту Закону України
Комерційний кодекс
Мінекономіки,
Мін'юст
Антимонопольний комітет,
Держфінпослуг,
ДКЦПРФ,
Мінжитлокомунгосп,
Фонд державного майна
 
1195. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закон України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації"
ІV квартал
Мінекономіки
 
-247- Бондар О.М.
У стовпці "термін виконання" таблиці пункту 4.4.1 Програми "Реформування відносин власності" щодо розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Закон України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" цифру та слово "ІV квартал" замінити на цифру та слово "ІІ квартал".
 
Враховано   Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до Закону України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації"
ІІ квартал
Мінекономіки
 
1196. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності"
ІV квартал
Мінекономіки
 
-248- Бондар О.М.
У стовпці "термін виконання" таблиці пункту 4.4.1 Програми "Реформування відносин власності" щодо розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності" цифру та слово "ІV квартал" замінити на цифру та слово "ІІ квартал".
 
Враховано   Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності"
ІІ квартал
Мінекономіки
 
1197. Розроблення нормативних-правових актів Кабінету Міністрів України
Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України щодо реалізації Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень"
ІV квартал
Мін’юст
 
   Розроблення нормативних-правових актів Кабінету Міністрів України
Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України щодо реалізації Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень"
ІV квартал
Мін’юст
 
1198. Проведення моніторингу
Звіти щодо ефективності виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими органами, які здійснюють управління об’єктами державної власності, повноважень з управління об’єктами державної власності.
протягом року
Мінекономіки
 
   Проведення моніторингу
Звіти щодо ефективності виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими органами, які здійснюють управління об’єктами державної власності, повноважень з управління об’єктами державної власності.
протягом року
Мінекономіки
 
1199. Проведення моніторингу
Звіти щодо діяльності приватизованих підприємств, в статутному капіталі яких є державна частка, та за його результатами підготовка пропозицій щодо доцільності залишення у державній власності пакетів акцій господарських товариств або їх відчуження
протягом року
Фонд державного майна
 
   Проведення моніторингу
Звіти щодо діяльності приватизованих підприємств, в статутному капіталі яких є державна частка, та за його результатами підготовка пропозицій щодо доцільності залишення у державній власності пакетів акцій господарських товариств або їх відчуження
протягом року
Фонд державного майна
 
1200. Формування переліків об’єктів
Перелік об’єктів державної власності, що будуть запропоновані до приватизації, в тому числі об’єктів приватизації разом із земельними ділянками, для забезпечення виконання бюджетних завдань з надходження коштів від приватизації
ІІІ квартал
Фонд державного майна, органи управління державним майном
 
-249- Бондар О.М.
У стовпці "термін виконання" таблиці пункту 4.4.1 Програми "Реформування відносин власності" щодо формування Переліку об’єктів державної власності, що будуть запропоновані до приватизації, в тому числі об’єктів приватизації разом із земельними ділянками, для забезпечення виконання бюджетних завдань з надходження коштів від приватизації цифру та слово "ІІІ квартал" замінити на цифру та слово "ІІ квартал".
 
Враховано   Формування переліків об’єктів
Перелік об’єктів державної власності, що будуть запропоновані до приватизації, в тому числі об’єктів приватизації разом із земельними ділянками, для забезпечення виконання бюджетних завдань з надходження коштів від приватизації
ІІ квартал
Фонд державного майна, органи управління державним майном
 
1201. Реалізація спільного проекту
Спільний проект між Фондом державного майна та Німецьким товариством з технічного співробітництва (GТZ) з метою надання спеціалістам Фонду інформаційної підтримки з конкретних питань у сфері фінансового моніторингу, контролінгу приватизаційних угод та роботи з інвесторами у процесі приватизації та постприватизаційний період, вивчення досвіду інших країн (у формі навчальних семінарів)
протягом року
Фонд державного майна
 
   Реалізація спільного проекту
Спільний проект між Фондом державного майна та Німецьким товариством з технічного співробітництва (GТZ) з метою надання спеціалістам Фонду інформаційної підтримки з конкретних питань у сфері фінансового моніторингу, контролінгу приватизаційних угод та роботи з інвесторами у процесі приватизації та постприватизаційний період, вивчення досвіду інших країн (у формі навчальних семінарів)
протягом року
Фонд державного майна
 
1202. Виконання заходів з захисту прав власності на землю
Спільний з МБРР проект "Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру"
протягом року
Держкомзем
 
   Виконання заходів з захисту прав власності на землю
Спільний з МБРР проект "Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру"
протягом року
Держкомзем
 
1203. Розроблення Закону України
Проект Закону України "Про Фонд державного майна України"
ІV квартал
Фонд державного майна
 
-250- Бондар О.М.
У стовпці "термін виконання" таблиці пункту 4.4.1 Програми "Реформування відносин власності" щодо розроблення проекту Закону України "Про Фонд державного майна України" цифру та слово "ІV квартал" замінити на цифру та слово "ІІ квартал".
У стовпці "виконавець" таблиці пункту 4.4.1 Програми "Реформування відносин власності" щодо розроблення проекту Закону України "Про Фонд державного майна України" після "ФДМ" додати "Мінфін, Мін'юст".
 
Враховано   Розроблення Закону України
Закон України про Фонд державного майна України
ІІ квартал
Фонд державного майна, Мінфін, Мін'юст
 
1204. Розроблення програми
Проект програми реструктуризації, передприватизаційної підготовки підприємств оборонно-промислового комплексу
протягом року
Мінпромполітики, Фонд державного майна
 
   Розроблення програми
Програма реструктуризації, передприватизаційної підготовки підприємств оборонно-промислового комплексу
протягом року
Мінпромполітики, Фонд державного майна
 
1205. Реорганізація підприємств, що належать до сфери управління Мінвуглепрому
Проект Закону України щодо реорганізація підприємств, що належать до сфери управління Мінвуглепрому, шляхом їх укрупнення (об’єднання), виділу або поділу та передача пакетів акцій підприємств вугільної галузі до державних органів приватизації для здійснення їх продажу з метою оптимізації та реформування організаційної структури вугільної промисловості
ІV квартал
Мінвуглепром, Фонд державного майна
 
   Реорганізація підприємств, що належать до сфери управління Мінвуглепрому
Закон України щодо реорганізація підприємств, що належать до сфери управління Мінвуглепрому, шляхом їх укрупнення (об’єднання), виділу або поділу та передача пакетів акцій підприємств вугільної галузі до державних органів приватизації для здійснення їх продажу з метою оптимізації та реформування організаційної структури вугільної промисловості
ІV квартал
Мінвуглепром, Фонд державного майна
 
1206. Приватизація підприємств вугільної галузі
Проект Закону України щодо приватизації підприємств вугільної галузі
ІV квартал
Фонд державного майна, Мінвуглепром
 
   Приватизація підприємств вугільної галузі
Закон України щодо приватизації підприємств вугільної галузі
ІV квартал
Фонд державного майна, Мінвуглепром
 
1207. Співпраця з ЄС
Інформаційно-аналітичні матеріали та рекомендації щодо європейського досвіду реформування відносин власності (в рамках інструменту ЄС ТАІЕХ)
протягом року
Фонд державного майна
 
   Співпраця з ЄС
Інформаційно-аналітичні матеріали та рекомендації щодо європейського досвіду реформування відносин власності (в рамках інструменту ЄС ТАІЕХ)
протягом року
Фонд державного майна
 
1208. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про особливості приватизації (корпоратизації) підприємств оборонно-промислового комплексу"
ІV квартал
Мінпромполітики, Фонд державного майна
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України про особливості приватизації (корпоратизації) підприємств оборонно-промислового комплексу
ІV квартал
Мінпромполітики, Фонд державного майна
 
1209. Запровадження прозорого механізму набуття прав на землю, посилення захисту прав власності на землю
Проект Закону України "Про ринок земель"
Проект Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо набуття права власності на землю юридичними особами"
протягом року
Держкомзем
 
-251- Бондар О.М.
Таблицю пункту 4.4.1 Програми "Реформування відносин власності" доповнити наступними рядками:
Розроблення проекту Закону України"Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного майна"- ІІ квартал – ФДМ, Мінекономіки, Мінфін, Держкомзем,
Мін'юст, Антимонопольний комітет, ДКЦПРФ;
Розроблення проекту Закону України "Про Державну програму приватизації на 2010-2014 роки" – ІІ квартал - ФДМ, Мінекономіки, Мінфін, Держкомзем, Мін'юст, Антимонопольний комітет, ДКЦПРФ;
Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" - ІІ квартал - ФДМ, Мінекономіки, Мінфін, Держкомзем, Мін'юст, Антимонопольний комітет, ДКЦПРФ;
#102095
Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приватизації державного майна"- ІІ квартал - ФДМ, Мінекономіки, Мінфін, Держкомзем, Мін'юст, Антимонопольний комітет, ДКЦПРФ;
Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (щодо забезпечення швидкого й ефективного закриття неспроможних і реорганізацію спроможних, але неплатоспроможних боржників) – ІІІ квартал – Мінекономіки.
 
Враховано по суті в частині ІІ та в розділі 4 частини ІІІ  Запровадження прозорого механізму набуття прав на землю, посилення захисту прав власності на землю
Закон України про ринок земель;
Закон України про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо набуття права власності на землю юридичними особами
протягом року
Держкомзем
Розроблення проекту Закону України
Закону України про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (щодо забезпечення швидкого й ефективного закриття неспроможних і реорганізацію спроможних, але неплатоспроможних боржників)
ІІІ квартал
Мінекономіки
Розроблення проекту Закону України
Закон України внесення змін до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (нова редакція)
ІІІ квартал
Мінекономіки, Мінюст
Визначення правових та економічних засад поводження з арештованим, безхазяйним, заставленим та деякими іншими видами майна, включаючи їх облік, зберігання та реалізацію
Закон України про економічні засади поводження з окремими видами майна
ІІІ квартал
Центральні органи виконавчої влади
Сприяння прийняттю Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо оцінки майна, земельних ділянок та інших об'єктів)"
Сприяння прийняттю Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо оцінки майна, земельних ділянок та інших об'єктів)
ІІ-ІІІ квартал
Мін'юст, Мінекономіки
 
    -252- Яценко А.В.
Таблицю підпункту 4.4.1 пункту 4.4 "Інституціональні та організаційні механізми економічного регулювання" доповнити текстом такого змісту:
Розроблення проекту Закону України внесення змін до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (нова редакція) – ІІ-ІІІ квартал – Мінекономіки, Мінюст
 
Враховано редакційно    
    -253- Куликов К.Б.
Підпункт 4.4.1 "Реформування відносин власності" пункту 4.4 "Інституціональні та організаційні механізми економічного регулювання" частини ІІІ доповнити новими заходами такого змісту:
Визначення правових та економічних засад поводження з арештованим, безхазяйним, заставленим та деякими іншими видами майна, включаючи їх облік, зберігання та реалізацію - Проект Закону України "Про економічні засади поводження з окремими видами майна" (реєстр. №4407) – ІІІ квартал – Верховна Рада України, центральні органи виконавчої влади;
Удосконалення правового регулювання оцінки майна, земельних ділянок та інших об’єктів оцінки - Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо оцінки майна, земельних ділянок та інших об'єктів) (реєстр.№5505) - ІІІ квартал – Верховна Рада України, центральні органи виконавчої влади.
 
Враховано    
    -254- Яценко А.В.
таблицю у підпункті 4.4.1 пункту 4.4 "Інституціональні та організаційні механізми економічного регулювання" доповнити текстом такого змісту:
"Сприяння прийняттю Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо оцінки майна, земельних ділянок та інших об'єктів)" (реєстр. № 5505 від 13.04.2010) - ІІ-ІІІ квартал - Мін'юст, Мінекономіки
 
Враховано    
1210. 4.4.2 Підвищення ефективності управління об’єктами державної власності та корпоративними правами держави
 
   4.4.2 Підвищення ефективності управління об’єктами державної власності та корпоративними правами держави
 
1211. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
1212. Покращення основних показників фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання державного сектора економіки та зменшення відсотка неефективно працюючих державних підприємств.
 
   Покращення основних показників фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання державного сектора економіки та зменшення відсотка неефективно працюючих державних підприємств.
 
1213. Виконання показників щодо перерахування до Державного бюджету України частини чистого прибутку державними підприємствами та дивідендів на державну частку акцій у статутних капіталах господарських товариств.
 
   Виконання показників щодо перерахування до Державного бюджету України частини чистого прибутку державними підприємствами та дивідендів на державну частку акцій у статутних капіталах господарських товариств.
 
1214. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
1215. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спільної діяльності"
ІІІ
квартал
Мінекономіки
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спільної діяльності
ІІІ
квартал
Мінекономіки
 
1216. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо усунення неузгодженостей в законодавстві щодо управління об’єктами державної власності)
ІV квартал
Мінекономіки
 
-255- Бондар О.М.
У стовпці "термін виконання" таблиці пункту 4.4.2 Програми "Підвищення ефективності управління об’єктами державної власності та корпоративними правами держави" щодо розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо усунення неузгодженостей в законодавстві щодо управління об’єктами державної власності) цифру та слово "ІV квартал" замінити на цифру та слово "ІІ квартал".
 
Враховано   Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо усунення неузгодженостей в законодавстві щодо управління об’єктами державної власності)
ІІ квартал
Мінекономіки
 
1217. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо діяльності промислово-фінансових груп)
ІV квартал
Мінекономіки
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо діяльності промислово-фінансових груп)
ІV квартал
Мінекономіки
 
1218. Оптимізація корпоративного портфелю держави на підставі даних моніторингу фінансового стану підприємств
Звіт щодо моніторингу фінансового стану підприємств
протягом року
Мінекономіки, Фонд державного майна, органи уповноважені управляти державним майном
 
   Оптимізація корпоративного портфелю держави на підставі даних моніторингу фінансового стану підприємств
Звіт щодо моніторингу фінансового стану підприємств
протягом року
Мінекономіки, Фонд державного майна, органи уповноважені управляти державним майном
 
1219. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про державні унітарні підприємства"
ІV квартал
Мін’юст
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України про державні унітарні підприємства
ІV квартал
Мін’юст
 
1220. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про господарські об’єднання"
ІV квартал
Мін’юст
 
-256- Бондар О.М.
Таблицю Програми "4.4.2 Підвищення ефективності управління об’єктами державної власності та корпоративними правами держави доповнити наступним рядком:
Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до законів України "Про виконавче провадження", "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (щодо вдосконалення механізму примусової реалізації майна підприємств і скасування мораторію на примусову реалізацію майна) – ІІ квартал – ФДМ, Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст;
Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо усунення неузгодженостей в законодавстві щодо орендних відносин") – ІІ квартал – ФДМ, Мінекономіки.
 
Враховано   Розроблення проекту Закону України
Закон України про господарські об’єднання
ІV квартал
Мін’юст
Розроблення проектів законів України
Закон України про внесення змін до законів України "Про виконавче провадження"; "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (щодо вдосконалення механізму примусової реалізації майна підприємств і скасування мораторію на примусову реалізацію майна)
ІІ квартал
Мінекономіки, Фонд державного майна, Мінфін, Мін'юст
Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо усунення неузгодженостей в законодавстві щодо орендних відносин)
ІІ квартал
Фонд державного майна, Мінекономіки
Розроблення нормативно-правових актів
Нормативно-правові акти спрямовані на підвищення відповідальності керівників державних підприємств за результати їх діяльності
Протягом року
Мінекономіки
 
    -257- Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 4.4.2 "Підвищення ефективності використання державної власності та корпоративними правами держави" підрозділу 4.4. "Інституціональні та організаційні механізми економічного регулювання" розділу 4 "Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання" частини ІІІ стр. 98 доповнити заходом наступного змісту:
Розроблення нормативно-правових актів - нормативно-правові акти спрямовані на підвищення відповідальності керівників державних підприємств за результати їх діяльності - протягом року - Міністерство економіки
 
Враховано    
1221. 4.4.3. Створення сприятливих умов для започаткування бізнесу
 
   4.4.3. Створення сприятливих умов для започаткування бізнесу
 
1222. Цілі та очікуванні результати
 
   Цілі та очікуванні результати
 
1223. Скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.
 
   Скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.
 
1224. Скорочення процедури започаткування бізнесу до 14 днів.
 
   Скорочення процедури започаткування бізнесу до 14 днів.
 
1225. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
1226. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" щодо скорочення видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню
ІV квартал
Держком-підприємництва
 
-258- Яценко А.В.
У таблиці підпункту 4.4.3 "Інституціональні та організаційні механізми економічного регулювання" захід 1 викласти в такій редакції:
Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" щодо скорочення видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню - ІV квартал - Мінекономіки
 
Враховано   Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" щодо скорочення видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню
ІV квартал
Мінекономіки
 
1227. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення" щодо відповідальності за порушення порядку видачі документів дозвільного характеру.
ІV квартал
Держком-підприємництва
 
-259- Куликов К.Б.
Підпункт 4.4.3 "Створення сприятливих умов для започаткування бізнесу" пункту 4.4 "Інституціональні та організаційні механізми економічного регулювання" частини ІІІ доповнити новим заходом такого змісту:
Покращення механізму дозвільних процедур - Удосконалення нормативно-правової бази з урахуванням міжнародного досвіду щодо уніфікованого підходу до дозвільних процедур використання малих архітектурних форм в підприємницькій діяльності – протягом року - Держкомпідприємництво
 
Враховано   Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення порядку видачі документів дозвільного характеру.
ІV квартал
Держкомпідприємництво
Покращення механізму дозвільних процедур
Удосконалення нормативно-правової бази з урахуванням міжнародного досвіду щодо уніфікованого підходу до дозвільних процедур використання малих архітектурних форм в підприємницькій діяльності
Протягом року
Держком-підприємництво
 
1228. 4.4.4. Усунення перешкод у веденні господарської діяльності
 
   4.4.4. Усунення перешкод у веденні господарської діяльності
 
1229. Цілі та очікуванні результати
 
   Цілі та очікуванні результати
 
1230. Реформування існуючої системи технічного регулювання на засадах кращого міжнародного та європейського досвіду.
 
   Реформування існуючої системи технічного регулювання на засадах кращого міжнародного та європейського досвіду.
 
1231. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
1232. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (стосовно впровадження сучасних інформаційних технологій реєстрації і зберігання фіскальної інформації для спрощення умов ведення бізнесу та оптимізацію витрат суб’єктів господарювання, що ведуть господарську діяльність у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг)
ІV квартал
Мінекономіки, Мінфін, ДПА, Нацбанк, Держком-підприємництва
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (стосовно впровадження сучасних інформаційних технологій реєстрації і зберігання фіскальної інформації для спрощення умов ведення бізнесу та оптимізацію витрат суб’єктів господарювання, що ведуть господарську діяльність у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг)
ІV квартал
Мінекономіки, Мінфін, ДПА, Національний банк, Держкомпідприємництво
 
1233. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про ринковий нагляд" щодо запровадження нагляду за безпечністю продукції, розміщеної на ринку, на основі принципів Європейського Союзу
ІV квартал
Мінекономіки, Держспожив-стандарт
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України про ринковий нагляд щодо запровадження нагляду за безпечністю продукції, розміщеної на ринку, на основі принципів Європейського Союзу
ІV квартал
Мінекономіки, Держспожив-стандарт
 
1234. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" (стосовно виключення вимоги обов’язкової реєстрації виробником декларацій відповідності) у відповідності з вимогами СОТ та законодавством Європейського Союзу
ІІ квартал
Мінекономіки, Держспожив-стандарт
 
-260- Яценко А.В.
у підпункті 4.4.4 пункту 4.4 "Інституціональні та організаційні механізми економічного регулювання" захід 3 графа "документ" слова " (стосовно виключення вимоги обов’язкової реєстрації виробником декларацій відповідності) у відповідності з вимогами СОТ та законодавством Європейського Союзу" замінити словами " (стосовно приведення законодавства у сфері технічного регулювання у відповідності з вимогами СОТ та законодавством Європейського Союзу)"
 
Враховано   Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" (стосовно приведення законодавства у сфері технічного регулювання у відповідності з вимогами СОТ та законодавством Європейського Союзу)
ІІ квартал
Мінекономіки, Держспоживстандарт
 
    -261- Яценко А.В.
у підпункті 4.4.4 пункту 4.4 "Інституціональні та організаційні механізми економічного регулювання" виключити текст у таблиці такого змісту:
Розроблення проекту Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" (стосовно виключення вимоги обов’язкової реєстрації виробником декларацій відповідності) у відповідності з вимогами СОТ та законодавством Європейського Союзу
 
Враховано частково    
1235. Розроблення проекту Закону України
Закон України щодо відстеження продукції, яка містить генетично модифіковані організми або отримана з їх використанням
ІV квартал
Мінекономіки, МОН, МОЗ, Мінагрополі-тики, Держспожив-стандарт
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України щодо відстеження продукції, яка містить генетично модифіковані організми або отримана з їх використанням
ІV квартал
Мінекономіки, МОН, МОЗ, Мінагрополітики, Держспоживстандарт
 
1236. Розроблення проектів постанов Кабінету Міністрів України
Постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічних регламентів, передбачених Планом заходів щодо виконання у 2010 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу
ІV квартал
Держспожив-стандарт, центральні органи виконавчої влади
 
   Розроблення проектів постанов Кабінету Міністрів України
Постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічних регламентів, передбачених Планом заходів щодо виконання у 2010 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу
ІV квартал
Держспоживстандар, центральні органи виконавчої влади
 
1237. Внесення змін до нормативно-правових актів
Нормативно-правові акти щодо передачі повноважень з видачі документів дозвільного характеру територіальними органами центральних органів виконавчої влади з обласного на місцевий (міський, районний) рівень
ІV квартал
МВС, Мінприроди, НАЕР, Держгір-промнагляд, Держком-підприємництва, Мінрегіонбуд, Держкомзем
 
   Внесення змін до нормативно-правових актів
Нормативно-правові акти щодо передачі повноважень з видачі документів дозвільного характеру територіальними органами центральних органів виконавчої влади з обласного на місцевий (міський, районний) рівень
ІV квартал
МВС, Мінприроди, НАЕР, Держгірпромнагляд, Держкомпідприємництва, Мінрегіонбуд, Держкомзем
 
1238. Реалізація Державної програми стандартизації на 2006 – 2010 роки
Державна програма стандартизації на 2006 – 2010 роки
Протягом року
Держспожив-стандарт, центральні органи виконавчої влади
 
   Реалізація Державної програми стандартизації на 2006 – 2010 роки
Державна програма стандартизації на 2006 – 2010 роки
Протягом року
Держспоживстандар, центральні органи виконавчої влади
 
1239. Реалізація Державної програми розвитку еталонної бази на 2009 — 2010 роки
Державна програма розвитку еталонної бази на 2009 — 2010 роки
Протягом року
Держспожив-стандарт, центральні органи виконавчої влади
 
   Реалізація Державної програми розвитку еталонної бази на 2009 — 2010 роки
Державна програма розвитку еталонної бази на 2009 — 2010 роки
Протягом року
Держспоживстандар, центральні органи виконавчої влади
 
1240. Реалізація проекту технічної допомоги ЄС "Технічна допомога українській інфраструктурі забезпечення якості"
Угода про фінансування Програми дій ТАSІS для України 2005 року
ІV квартал
Держспожив-стандарт, Мінекономіки
 
   Реалізація проекту технічної допомоги ЄС "Технічна допомога українській інфраструктурі забезпечення якості"
Угода про фінансування Програми дій ТАSІS для України 2005 року
ІV квартал
Держспоживстандар, Мінекономіки
 
1241. 4.4.5. Активізація фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого підприємництва
 
   4.4.5. Активізація фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого підприємництва
 
1242. Цілі та очікуванні результати
 
   Цілі та очікуванні результати
 
1243. Сприяння залученню малого підприємництва до кредитних ресурсів
 
   Сприяння залученню малого підприємництва до кредитних ресурсів
 
1244. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
1245. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання в 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для мікрокредитування малого підприємництва"
ІІ квартал
Держком-підприємництва
Мінфін,
Мінекономіки
 
   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку використання в 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для мікрокредитування малого підприємництва
ІІ квартал
Держкомпідприємництва,
Мінфін,
Мінекономіки
 
1246. 4.4.6. Забезпечення належного рівня захисту прав споживачів
 
   4.4.6. Забезпечення належного рівня захисту прав споживачів
 
1247. Цілі та очікуванні результати
 
   Цілі та очікуванні результати
 
1248. Підвищення рівня захисту прав споживачів
 
   Підвищення рівня захисту прав споживачів
 
1249. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
1250. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про відповідальність за дефектну продукцію"
ІІ квартал
Держспожив-стандарт
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України про відповідальність за дефектну продукцію
ІІ квартал
Держспоживстандарт
 
1251. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про загальну безпеку продукції"
ІІ квартал
Держспожив-стандарт
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України про загальну безпеку продукції
ІІ квартал
Держспоживстандарт
 
1252. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення незалежної експертизи якості товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів та комплектуючих виробів"
ІV квартал
Держспожив-стандарт
 
   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку проведення незалежної експертизи якості товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів та комплектуючих виробів
ІV квартал
Держспоживстандарт
 
1253. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження технічного регламенту маркування харчових продуктів"
ІІ квартал
Держспожив-стандарт, МОЗ, Мінагрополітики
 
   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту маркування харчових продуктів
ІІ квартал
Держспоживстандар, МОЗ, Мінагрополітики
 
1254. 4.4.7. Адміністративна реформа та поліпшення якості державного управління та зниження корупції
 
   4.4.7. Адміністративна реформа та поліпшення якості державного управління та зниження корупції
 
1255. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
1256. Підвищення довіри до органів виконавчої влади.
 
   Підвищення довіри до органів виконавчої влади.
 
1257. Залучення громадян до формування та реалізації державної політики, сприяння впровадженню технологій демократичного врядування.
 
   Залучення громадян до формування та реалізації державної політики, сприяння впровадженню технологій демократичного врядування.
 
1258. Забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої влади, запровадження державної комунікативної політики.
 
   Забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої влади, запровадження державної комунікативної політики.
 
1259. Спрощення та підвищення якості надання адміністративних послуг
 
   Спрощення та підвищення якості надання адміністративних послуг
 
1260. Зниження рівня корупції.
 
   Зниження рівня корупції.
 
1261. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
1262. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади"
ІV квартал
Мін’юст
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади
ІV квартал
Мін’юст
 
1263. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про основні засади державної комунікативної політики" (щодо запровадження стандартів відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої влади)
ІІ квартал
Мін’юст
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України про основні засади державної комунікативної політики (щодо запровадження стандартів відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої влади)
ІІ квартал
Мін’юст
 
1264. Розроблення проектів нормативно-правових актів України
Адміністративно-процедурний кодекс України та Закону України "Про адміністративні послуги"
ІV квартал
Мін’юст
 
   Розроблення проектів нормативно-правових актів України
Адміністративно-процедурний кодекс України та Закону України про адміністративні послуги
ІV квартал
Мін’юст
 
1265. Розроблення проекту Концепції
Концепція впровадження електронного урядування в Україні та план заходів з її реалізації
ІV квартал
Держком-інформатизації
 
-262- Яценко А.В.
У підпункті 4.4.7 пункту 4.4 "Інституціональні та організаційні механізми економічного регулювання" у таблиці заходи 4-5 викласти в такій редакції:
Розроблення проекту Концепції впровадження електронного урядування в Україні та план заходів з її реалізації – ІV квартал – Мінекономіки;
Розроблення проекту Концепції Закону України "Про інформаційну систему "Електронний уряд"- протягом року - Мінекономіки
 
Враховано редакційно   Розроблення проекту Концепції
Концепція впровадження електронного урядування в Україні та план заходів з її реалізації
ІV квартал
Мінекономіки,
Держкомінформатизації
 
1266. Розроблення проекту Концепції Закону України
Концепція Закону України "Про інформаційну систему "Електронний уряд"
протягом року
Держком-інформатизації
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України про інформаційну систему "Електронний уряд"
протягом року
Мінекономіки,
Держкомінформатизації
 
1267. Розроблення проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів
Нормативно-правового акта Кабінету Міністрів стосовно налагодження системної роз’яснювальної роботи, оприлюднення на веб-сайтах позиції органів виконавчої влади щодо пріоритетів державної політики, цілей, змісту, механізму та результатів реалізації рішень, порядку надання адміністративних послуг, питань, що часто порушуються громадянами у зверненнях до органів виконавчої влади
ІІ квартал
Держком-телерадіо
 
   Розроблення проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів
Нормативно-правового акта Кабінету Міністрів стосовно налагодження системної роз’яснювальної роботи, оприлюднення на веб-сайтах позиції органів виконавчої влади щодо пріоритетів державної політики, цілей, змісту, механізму та результатів реалізації рішень, порядку надання адміністративних послуг, питань, що часто порушуються громадянами у зверненнях до органів виконавчої влади
ІІ квартал
Держкомтелерадіо
 
1268. Налагодження системного діалогу між органами виконавчої влади та інститутами громадянського суспільства
План дій з використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій щодо налагодження системного діалогу між органами виконавчої влади та інститутами громадянського суспільства
протягом року
центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
 
   Налагодження системного діалогу між органами виконавчої влади та інститутами громадянського суспільства
План дій з використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій щодо налагодження системного діалогу між органами виконавчої влади та інститутами громадянського суспільства
протягом року
центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
 
1269. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про державну службу" (нова редакція)
ІІІ
квартал
Головдерж-служба
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до Закону України "Про державну службу" (нова редакція)
ІІІ
квартал
Головдержслужба
 
1270. Розроблення проектів нормативно-правових актів
Нормативно-правові акти на виконання Закону України "Про державну службу" (нова редакція)
протягом року
Головдерж-служба
 
   Розроблення проектів нормативно-правових актів
Нормативно-правові акти на виконання Закону України "Про державну службу" (нова редакція)
протягом року
Головдержслужба
 
1271. Розроблення нормативно-правових актів надання адміністративних послуг
Нормативно-правові акти щодо порядків надання адміністративних послуг, розмірів плати за такі послуги та стандартів адміністративних послуг
протягом року
центральні та місцеві органи виконавчої влади
 
   Розроблення нормативно-правових актів надання адміністративних послуг
Нормативно-правові акти щодо порядків надання адміністративних послуг, розмірів плати за такі послуги та стандартів адміністративних послуг
протягом року
центральні та місцеві органи виконавчої влади
 
1272. Розроблення проектів законодавчих актів
Кодекс господарського судочинства та Кримінального процесуального кодексу України;
Законів України:
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмірів майнової шкоди та штрафів у кримінальному законодавстві ",
"Про безоплатну правову допомогу";
"Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України щодо граничного розміру компенсації витрат на правову допомогу",
"Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо вдосконалення процедур здійснення конфіскації";
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції";
"Про судоустрій та статус суддів"
ІV квартал
Мін’юст
 
-263- Мірошниченко Ю.Р.
У заході "Розроблення проектів законодавчих актів "Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо вдосконалення процедур здійснення конфіскації"; "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про засади запобігання та протидії корупціїї", що викладений у підпункту 4.4.7 пункту 4.4 розділу 4 частини ІІІ термін виконання "ІV квартал" замінити на "ІІ квартал".
 
Враховано редакційно   Розроблення проектів законодавчих актів
Кодекс господарського судочинства та Кримінального процесуального кодексу України;
законів України:
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмірів майнової шкоди та штрафів у кримінальному законодавстві ,
про безоплатну правову допомогу;
про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України щодо граничного розміру компенсації витрат на правову допомогу;
про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо вдосконалення процедур здійснення конфіскації;
про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції";
"Про судоустрій та статус суддів"
ІІ півріччя
Мін’юст
 
1273. Розроблення проектів законів України
Закони України "Про заходи фінансового контролю публічної служби", "Про правила професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів"
ІV квартал
Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики
 
-264- Мірошниченко Ю.Р.
Захід "Розроблення проектів законів України "Про заходи фінансового контролю публічної служби" та "Про правила професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів" в ІV кварталі Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики", що викладений в підпункті 4.4.7. пункту 4.4. розділу 4 частини ІІІ вилучити
 
Враховано      
1274. Розроблення проекту Державної антикорупційної стратегії
Державна антикорупційна стратегія
ІV квартал
Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики
 
   Розроблення проекту Державної антикорупційної стратегії
Державна антикорупційна стратегія
ІV квартал
Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики
 
1275. Розроблення проектів нормативно-правових актів
Нормативно-правові акти у сфері доброчесності та врегулювання конфліктів інтересів
ІV квартал
Головдерж-служба
 
   Розроблення проектів нормативно-правових актів
Нормативно-правові акти у сфері доброчесності та врегулювання конфліктів інтересів
ІV квартал
Головдержслужба
 
1276. Розроблення проекту Концепції
Концепція розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на період 2011-2015 років та плану заходів на 2011 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
ІІІ квартал
Держфін-моніторинг
 
   Розроблення проекту Концепції
Концепція розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на період 2011-2015 років та плану заходів на 2011 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
ІІІ квартал
Держфінмоніторинг
 
1277. Розроблення та впровадження у навчальний процес обов’язкових спецкурсів з вивчення учнями загальноосвітніх та інших навчальних закладів положень чинного антикорупційного законодавства, правових підстав і порядку притягнення осіб до відповідальності за його порушення
План інформатизації щодо вивчення положень чинного антикорупційного законодавства, правових підстав і порядку притягнення осіб до відповідальності за його порушення
протягом року
МОН
МВС
 
   Розроблення та впровадження у навчальний процес обов’язкових спецкурсів з вивчення учнями загальноосвітніх та інших навчальних закладів положень чинного антикорупційного законодавства, правових підстав і порядку притягнення осіб до відповідальності за його порушення
План інформатизації щодо вивчення положень чинного антикорупційного законодавства, правових підстав і порядку притягнення осіб до відповідальності за його порушення
протягом року
МОН,
МВС
 
1278. Впровадження в системі освіти сучасних форм і методів попередження корупції (створення системи зв’язку для отримання анонімної інформації про корупційні прояви, а також відповідних веб-сторінок у мережі "Інтернет", де молодь мала б можливість відкрито спілкуватись з проблемних питань, які існують в навчальних закладах, ознайомитися з інформацією антикорупційного спрямування)
План інформатизації щодо впровадження в системі освіти сучасних форм і методів попередження корупції, створення системи зв’язку для отримання анонімної інформації про корупційні прояви
протягом року
МОН
МВС
 
   Впровадження в системі освіти сучасних форм і методів попередження корупції (створення системи зв’язку для отримання анонімної інформації про корупційні прояви, а також відповідних веб-сторінок у мережі "Інтернет", де молодь мала б можливість відкрито спілкуватись з проблемних питань, які існують в навчальних закладах, ознайомитися з інформацією антикорупційного спрямування)
План інформатизації щодо впровадження в системі освіти сучасних форм і методів попередження корупції, створення системи зв’язку для отримання анонімної інформації про корупційні прояви
протягом року
МОН,
МВС
 
1279. Створення за необхідності спеціальних міжвідомчих робочих груп з числа науковців і практиків для розроблення заходів щодо покращання протидії конкретним корупційним проявам
Наказ МВС щодо створення спеціальних міжвідомчих робочих груп
ІІ
квартал
Міжвідомча робоча група з питань протидії корупції, МВС та інші правоохоронні органи
 
-265- Мірошниченко Ю.Р.
У заході "Створення за необхідності спеціальних міжвідомчих робочих груп з числа науковців і практиків для розроблення заходів щодо покращання протидії конкретним корупційним проявам", що викладений в підпункті 4.4.7. пункту 4.4. розділу 4 частини ІІІ, вилучити виконавця Міжвідомчу робочу групу з питань протидії корупції.
 
Враховано   Створення за необхідності спеціальних міжвідомчих робочих груп з числа науковців і практиків для розроблення заходів щодо покращання протидії конкретним корупційним проявам
Наказ МВС щодо створення спеціальних міжвідомчих робочих груп
ІІ
квартал
МВС та інші правоохоронні органи
 
1280. Створення у складі Департаменту інформаційних технологій МВС Управління спеціальних перевірок для проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави
Наказ МВС щодо створення Управління спеціальних перевірок
І півріччя
МВС
 
   Створення у складі Департаменту інформаційних технологій МВС Управління спеціальних перевірок для проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави
Наказ МВС щодо створення Управління спеціальних перевірок
І півріччя
МВС
 
1281. Створення єдиного державного банку даних
Створення єдиного державного банку даних щодо осіб, які були притягнуті до кримінальної та адміністративної відповідальності за вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією
протягом року
МВС
СБУ
ДПА
 
   Створення єдиного державного банку даних
Створення єдиного державного банку даних щодо осіб, які були притягнуті до кримінальної та адміністративної відповідальності за вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією
протягом року
МВС,
СБУ,
ДПА
 
1282. Продовження співпраці з міжнародними організаціями у сфері боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, зокрема, з Групою з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів (FАТF), Спеціальним Комітетом Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (МОNЕYVАL), Радою Європи
Інформаційно-аналітичні матеріали та рекомендації щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму
протягом року
Держфін-моніторинг, центральні органи виконавчої влади
 
-266- Яценко А.В.
Супроводження Закону України - Закон України "Про здійснення державних закупівель" (№2263-1, повторне друге читання з пропозиціями Президента) - ІІ квартал - КМУ
 
Враховано редакційно   Продовження співпраці з міжнародними організаціями у сфері боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, зокрема, з Групою з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів (FАТF), Спеціальним Комітетом Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (МОNЕYVАL), Радою Європи
Інформаційно-аналітичні матеріали та рекомендації щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму
протягом року
Держфінмоніторинг, центральні органи виконавчої влади
Супроводження Закону України
Закон України "Про здійснення державних закупівель" (№2263-1, повторне друге читання з пропозиціями Президента)
ІІ квартал
Мінекономіки
Сприяння прийняттю проекту Закону України
Закон України про економічні засади поводження з окремими видами майна (реєстр. № 4407 від 29.05.2009 р.)
ІІ-ІІІ квартал
Мін'юст, Мінекономіки
Розроблення проекту Закону України
Закон України про основні засади реалізації конфіскованого, безхазяйного та інших видів державного майна
ІІІ квартал
Мінюст, Мінекономіки
4.4.8. Сприяння діяльності інститутів громадянського суспільства та посилення їх впливу на формування та реалізацію державної політики.
Цілі та очікувані результати
Забезпечення цивілізованих форм і методів участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики як обов'язкового елемента демократії.
Захід Документ Термін виконання Виконавці
Розроблення постанови Кабінету Міністрів УкраїниПостанова Кабінету Міністрів України деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики ІІІ квартал Мін’юст
 
    -267- Богуслаєв В.О.
В пункті 4.4.7 Програми в переліку заходів, спрямованих на подолання корупції передбачити організаційно-структурні зміни в органах податкової служби в частині перепідпорядкування відділів податкової міліції Міністерству внутрішніх справ.
 
Відхилено    
    -268- Яценко А.В.
таблицю у підпункті 4.4.7 пункту 4.4 "Інституціональні та організаційні механізми економічного регулювання" доповнити текстом такого змісту:
Сприяння прийняттю Закону України про економічні засади поводження з окремими видами майна (реєстр. № 4407 від 29.05.2009 р.) – ІІ-ІІІ квартал - Мін'юст, Мінекономіки
Розроблення проекту Закону України "Про основні засади реалізації конфіскованого, безхазяйного та інших видів державного майна" – ІІ квартал – Мінюст, Мінекономіки
 
Враховано редакційно    
    -269- Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 4.4. розділу 4 частини ІІІ доповнити підпунктом 4.4.8 такого змісту:
"4.4.8. Сприяння діяльності інститутів громадянського суспільства та посилення їх впливу на формування та реалізацію державної політики.
Цілі та очікувані результати
Забезпечення цивілізованих форм і методів участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики як обов'язкового елемента демократії.
Розроблення постанови Кабінету Міністрів України - Постанова КМУ "Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" - ІІІ квартал - Мін’юст
 
Враховано    
1283. 4.5. Розвиток фінансового ринку
 
   4.5. Розвиток фінансового ринку
 
1284. Основні проблеми:
 
   Основні проблеми:
 
1285. Протягом останніх років фінансовий ринок України розвивається фрагментарно. В Україні відсутня єдина цілеспрямована політика щодо консолідації фінансових ринків. Дії регуляторів ринків фінансових послуг (Національний банк, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг) зорієнтовані на вирішення вузьких проблем окремих секторів, і не забезпечують його орієнтації на реальний сектор економіки.
 
   Протягом останніх років фінансовий ринок України розвивається фрагментарно. В Україні відсутня єдина цілеспрямована політика щодо консолідації фінансових ринків. Дії регуляторів ринків фінансових послуг (Національний банк, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг) зорієнтовані на вирішення вузьких проблем окремих секторів, і не забезпечують його орієнтації на реальний сектор економіки.
 
1286. Прояви світової фінансової кризи виявили низку проблем на ринках фінансових послуг, серед яких: недостатня капіталізація фінансових установ, недосконалість вимог до якості та диверсифікації і ліквідності активів для окремих фінансових ринків, дисбаланс між очікуваною доходністю і спроможністю компенсувати прийняті ризики, відсутність ефективної системи захисту прав споживачів фінансових послуг, низький рівень прозорості діяльності фінансових установ, недостатня інституційна спроможність інститутів державного регулювання, відсутність довіри до них з боку населення.
 
   Прояви світової фінансової кризи виявили низку проблем на ринках фінансових послуг, серед яких: недостатня капіталізація фінансових установ, недосконалість вимог до якості та диверсифікації і ліквідності активів для окремих фінансових ринків, дисбаланс між очікуваною доходністю і спроможністю компенсувати прийняті ризики, відсутність ефективної системи захисту прав споживачів фінансових послуг, низький рівень прозорості діяльності фінансових установ, недостатня інституційна спроможність інститутів державного регулювання, відсутність довіри до них з боку населення.
 
1287. Однією з нагальних проблем є також відсутність національного інституційного інвестора. Протягом кількох докризових років його роль в основному виконував іноземний інвестор. Внаслідок фінансової кризи та нездатності держави оперативно та адекватно зреагувати на відтік іноземного капіталу спостерігається критичний дефіцит інвестиційних ресурсів, в першу чергу, довгострокових, які можуть бути інвестовані в економіку України.
 
   Однією з нагальних проблем є також відсутність національного інституційного інвестора. Протягом кількох докризових років його роль в основному виконував іноземний інвестор. Внаслідок фінансової кризи та нездатності держави оперативно та адекватно зреагувати на відтік іноземного капіталу спостерігається критичний дефіцит інвестиційних ресурсів, в першу чергу, довгострокових, які можуть бути інвестовані в економіку України.
 
1288. Це вимагає також приведення якості надання фінансових послуг до кращих світових стандартів, необхідним є поліпшення системи корпоративного управління в фінансових установах та розкриття інформації, запровадження системи пруденційного нагляду.
 
   Це вимагає також приведення якості надання фінансових послуг до кращих світових стандартів, необхідним є поліпшення системи корпоративного управління в фінансових установах та розкриття інформації, запровадження системи пруденційного нагляду.
 
1289. Існуюча в Україні система депозитарного обліку цінних паперів не забезпечує належного гарантування прав інвесторів на цінні папери, створює ризики при забезпеченні розрахунків за договорами з цінними паперами та не враховує найкращий світовий досвід функціонування депозитарних систем.
 
   Існуюча в Україні система депозитарного обліку цінних паперів не забезпечує належного гарантування прав інвесторів на цінні папери, створює ризики при забезпеченні розрахунків за договорами з цінними паперами та не враховує найкращий світовий досвід функціонування депозитарних систем.
 
1290. Питома вага біржового ринку в загальному обсязі операцій з цінними паперами протягом останніх 10 років не перевищує 5 відсотків. При цьому, співвідношення обсягів біржових торгів та кількості професійних торговців є найменшим в Європі.
 
   Питома вага біржового ринку в загальному обсязі операцій з цінними паперами протягом останніх 10 років не перевищує 5 відсотків. При цьому, співвідношення обсягів біржових торгів та кількості професійних торговців є найменшим в Європі.
 
1291. Наявна законодавча база не забезпечує стимулювання до прозорого ціноутворення на фондових біржах, ані емітент, ані інвестор не зацікавлені у використанні інвестиційного потенціалу біржового ринку. Зазначена ситуація ускладнюється відсутністю належного нагляду за фондовими біржами та іншими професійними учасниками фондового ринку на основі оцінки інвестиційних ризиків.
 
   Наявна законодавча база не забезпечує стимулювання до прозорого ціноутворення на фондових біржах, ані емітент, ані інвестор не зацікавлені у використанні інвестиційного потенціалу біржового ринку. Зазначена ситуація ускладнюється відсутністю належного нагляду за фондовими біржами та іншими професійними учасниками фондового ринку на основі оцінки інвестиційних ризиків.
 
1292. Страховий ринок не виступає ефективними джерелом накопичення довгострокових фінансових ресурсів, які через механізми фондового ринку та банківської системи могли б стати додатковим джерелом фінансування реального сектора економіки.
 
   Страховий ринок не виступає ефективними джерелом накопичення довгострокових фінансових ресурсів, які через механізми фондового ринку та банківської системи могли б стати додатковим джерелом фінансування реального сектора економіки.
 
1293. Потребує реформування система гарантування вкладів фізичних осіб. На даний час Фонд гарантування вкладів фізичних осіб практично виконує функції щодо розрахунків із вкладниками за зобов’язаннями банків, що ліквідуються. Реформування системи гарантування вкладів фізичних осіб полягатиме в розширенні повноважень Фонду шляхом передачі йому частини повноважень Національного банку по роботі з проблемними банками, з метою збереження активів проблемного банку та оптимального виведення його з ринку.
 
   Потребує реформування система гарантування вкладів фізичних осіб. На даний час Фонд гарантування вкладів фізичних осіб практично виконує функції щодо розрахунків із вкладниками за зобов’язаннями банків, що ліквідуються. Реформування системи гарантування вкладів фізичних осіб полягатиме в розширенні повноважень Фонду шляхом передачі йому частини повноважень Національного банку по роботі з проблемними банками, з метою збереження активів проблемного банку та оптимального виведення його з ринку.
 
1294. За останні три роки державний і гарантований державою борг України збільшився більше, ніж у три рази, і на кінець 2009 року становив близько 33, 0 відсотків ВВП.
 
   За останні три роки державний і гарантований державою борг України збільшився більше, ніж у три рази, і на кінець 2009 року становив близько 33,0 відсотків ВВП.
 
1295. Також у 2009 році було проведено капіталізацію банків за рахунок державних коштів, що забезпечило їх перехід у державну власність. На даний час постає проблема ефективного управління цими банками та підвищення їх інвестиційної привабливості з метою забезпечення майбутньої приватизації за ринковою вартістю, яка б забезпечила повернення вкладених коштів.
 
-270- До опису основних проблем фінансового ринку підпункту 4.5. додатково зазначити відсутність механізмів гарантування вкладів учасників кредитних спілок та гарантування страхових виплат.
 
Враховано   Також у 2009 році було проведено капіталізацію банків за рахунок державних коштів, що забезпечило їх перехід у державну власність. На даний час постає проблема ефективного управління цими банками та підвищення їх інвестиційної привабливості з метою забезпечення майбутньої приватизації за ринковою вартістю, яка б забезпечила повернення вкладених коштів.
Відсутність механізмів гарантування вкладів учасників кредитних спілок та гарантування страхових виплат.
 
1296. Основні завдання:
 
   Основні завдання:
 
1297. Формування ефективно функціонуючого фондового ринку, здатного забезпечити перерозподіл ресурсів між секторами економіки
 
   Формування ефективно функціонуючого фондового ринку, здатного забезпечити перерозподіл ресурсів між секторами економіки.
 
1298. Розвиток небанківських фінансових установ та ринку фінансових послуг
 
   Розвиток небанківських фінансових установ та ринку фінансових послуг.
 
1299. Забезпечення співпраці між органами регулювання ринків фінансових послуг
 
   Забезпечення співпраці між органами регулювання ринків фінансових послуг.
 
1300. Врегулювання діяльності щодо здійснення операцій з фінансовими активам
 
   Врегулювання діяльності щодо здійснення операцій з фінансовими активам.
 
1301. Забезпечення прозорості й відкритості ринків фінансових послуг та захист інтересів споживачів фінансових послуг
 
   Забезпечення прозорості й відкритості ринків фінансових послуг та захист інтересів споживачів фінансових послуг.
 
1302. 4.5.1. Формування ефективно функціонуючого фондового ринку, здатного забезпечити ефективний перерозподіл ресурсів між секторами економіки
 
   4.5.1. Формування ефективно функціонуючого фондового ринку, здатного забезпечити ефективний перерозподіл ресурсів між секторами економіки
 
1303. Цілі та очікувані результати:
 
   Цілі та очікувані результати:
 
1304. Підвищення питомої ваги угод з цінними паперами на біржовому ринку
 
   Підвищення питомої ваги угод з цінними паперами на біржовому ринку.
 
1305. Формування системи депозитарного обліку цінних паперів, забезпечення надійної і прозорої системи обліку прав власності на цінні папери
 
   Формування системи депозитарного обліку цінних паперів, забезпечення надійної і прозорої системи обліку прав власності на цінні папери.
 
1306. Розвиток фінансових інструментів
 
   Розвиток фінансових інструментів
 
1307. Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавці
 
   Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавці
 
1308. розроблення проектів Законів України:
проект Закону України "Про систему депозитарного обліку цінних паперів"
Грудень
ДКЦПФР
 
   розроблення проектів Законів України:
Закон України про систему депозитарного обліку цінних паперів
грудень
ДКЦПФР
 
1309. проект Закону України "Про Фонд гарантування інвестицій"
Липень
ДКЦПФР
 
   Закон України про Фонд гарантування інвестицій
липень
ДКЦПФР
 
1310. проект Закону України "Про внесення змін до деяких Законів України щодо контролю Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за особами з істотною участю"
Вересень
ДКЦПФР
 
   Закон України про внесення змін до деяких Законів України щодо контролю Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за особами з істотною участю
вересень
ДКЦПФР
 
1311. проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності професійних учасників фондового ринку"
Липень
ДКЦПФР
 
   Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності професійних учасників фондового ринку
липень
ДКЦПФР
 
1312. проект Закону України "Про похідні (деривативи)"
Червень
ДКЦПФР
 
   Закон України про похідні (деривативи)
червень
ДКЦПФР
 
1313. проект Закону України "Про внесення змін до Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо українських депозитарних розписок"
Жовтень
ДКЦПФР
 
   Закон України про внесення змін до Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо українських депозитарних розписок"
жовтень
ДКЦПФР
 
1314. проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про іпотечні облігації"
Грудень
ДКЦПФР
 
   Закон України про внесення змін до Закону України "Про іпотечні облігації;
грудень
ДКЦПФР
 
1315. Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо цільових облігацій"
Липень
ДКЦПФР
 
   Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо цільових облігацій
липень
ДКЦПФР
 
1316. Проект Закону України "Про внесення змін до законів України "Про господарські товариства" та "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо розкриття інформації на фондовому ринку"
Грудень
ДКЦПФР
 
   Закон України про внесення змін до законів України "Про господарські товариства" та "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо розкриття інформації на фондовому ринку
грудень
ДКЦПФР
 
1317. супроводження проектів Законів України:
проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму державної реєстрації припинення акціонерного товариства" (реєстр № 2260 від 21.03.2008)
4 квартал
ДКЦПФР
 
   Супроводження проектів Законів України
Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму державної реєстрації припинення акціонерного товариства (реєстр № 2260 від 21.03.2008)
ІV квартал
ДКЦПФР
 
1318. Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення вимог до статутного капіталу професійних учасників фондового ринку" (реєстр. № 2540 від 22.05.2008)
4 квартал
ДКЦПФР
 
   Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення вимог до статутного капіталу професійних учасників фондового ринку (реєстр. № 2540 від 22.05.2008)
ІV квартал
ДКЦПФР
 
1319. Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (реєстр. № 0882 від 23.11.2007)
4 квартал
ДКЦПФР
 
   Закон України про внесення змін до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (реєстр. № 0882 від 23.11.2007)
ІV квартал
ДКЦПФР
 
1320. проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу векселів" (реєстр. № 3041)
4 квартал
ДКЦПФР
 
   Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу векселів (реєстр. № 3041)
ІV квартал
ДКЦПФР
 
1321. 4.5.2. Розвиток небанківських фінансових установ та ринку фінансових послуг.
 
   4.5.2. Розвиток небанківських фінансових установ та ринку фінансових послуг.
 
1322. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
1323. Розширення ринку фінансових послуг; збільшення ємкості страхового ринку
 
   Розширення ринку фінансових послуг; збільшення ємкості страхового ринку.
 
1324. Визначення стратегічних напрямів розвитку фінансового сектору
 
   Визначення стратегічних напрямів розвитку фінансового сектору.
 
1325. Забезпечення прозорості й відкритості ринків фінансових послуг, захист інтересів споживачів фінансових послуг
 
-271- У пункті 4.5.2 "Розвиток небанківських фінансових установ та ринку фінансових послуг" у частині цілей та очікуваних результатів додати положення про необхідність розвитку саморегулювання як інструменту забезпечення прозорості й відкритості ринків фінансових послуг та захисту прав споживачів фінансових послуг.
 
Враховано   Забезпечення прозорості й відкритості ринків фінансових послуг, захист інтересів споживачів фінансових послуг.
Розвитку саморегулювання як інструменту забезпечення прозорості й відкритості ринків фінансових послуг та захисту прав споживачів фінансових послуг.
 
1326. Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавці
 
   Захід
Документ
Термін
виконання
Виконавці
 
1327. розроблення проекту Стратегії розвитку фінансового сектора України до 2015 року
проект Стратегії розвитку фінансового сектора України до 2015 року
4 квартал
Держфінпослуг
ДКЦПФР Мінекономіки Мінфін
Національний банк
 
   розроблення проекту Стратегії розвитку фінансового сектора України до 2015 року
Стратегія розвитку фінансового сектора України до 2015 року
ІV квартал
Держфінпослуг,
ДКЦПФР, Мінекономіки, Мінфін,
Національний банк
 
1328. розроблення проектів Законів України:
проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринків фінансових послуг" (щодо розкриття інформації фінансовими установами, впровадження в них стандартів корпоративного управління, захисту прав споживачів фінансових послуг)
3 квартал
Держфінпослуг
ДКЦПФР Мінекономіки Національний банк
 
   розроблення проектів Законів України:
Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринків фінансових послуг (щодо розкриття інформації фінансовими установами, впровадження в них стандартів корпоративного управління, захисту прав споживачів фінансових послуг)
ІІІ квартал
Держфінпослуг,
ДКЦПФР, Мінекономіки, Національний банк
 
1329. проект Закону України „Про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (щодо застосування тимчасових адміністрацій як інструменту відновлення платоспроможності небанківських фінансових установ)
4 квартал
Держфінпослуг
ДКЦПФР Мінекономіки Національний банк
 
   Закон України про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (щодо застосування тимчасових адміністрацій як інструменту відновлення платоспроможності небанківських фінансових установ)
ІV квартал
Держфінпослуг,
ДКЦПФР, Мінекономіки, Національний банк
 
1330. проект Закону України „Про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (щодо заборони провадження діяльності з надання фінансових послуг, види яких не визначені законом по суті)
4 квартал
Держфінпослуг
 
   Закон України про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (щодо заборони провадження діяльності з надання фінансових послуг, види яких не визначені законом по суті)
ІV квартал
Держфінпослуг
 
1331. проект Закону України „Про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (щодо врегулювання питань обміну та збереження інформації у рамках міжнародного співробітництва у сфері регулювання ринків фінансових послуг)
травень
Держфінпослуг
 
   Закон України про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (щодо врегулювання питань обміну та збереження інформації у рамках міжнародного співробітництва у сфері регулювання ринків фінансових послуг)
травень
Держфінпослуг
 
1332. супроводження проектів Законів України:
проект Закону України "Про ломбарди і ломбардну діяльність" (реєстр. № 3433)
4 квартал
Держфінпослуг
 
   Супроводження проектів Законів України:
Закон України про ломбарди і ломбардну діяльність (реєстр. № 3433)
ІV квартал
Держфінпослуг
 
1333. проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" (нова редакція)
4 квартал
Держфінпослуг
 
   Закон України про внесення змін до Закону України "Про страхування" (нова редакція)
ІV квартал
Держфінпослуг
 
1334. проект Закону України "Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про страхування" (реєстр. № 6192 від 15.03.2010)
3 квартал
Держфінпослуг
 
   Закон України про внесення змін до статті 2 Закону України "Про страхування" (реєстр. № 6192 від 15.03.2010)
ІІІ квартал
Держфінпослуг
 
1335. проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо факторингу" (реєстр. № 2638)
3 квартал
Держфінпослуг
 
-272- Пропонуємо додати до плану заходів у пункті 4.5.2 "Розвиток небанківських фінансових установ та ринку фінансових послуг" супроводження таких законопроектів:
- ро внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань діяльності системи кредитної кооперації (реєстр. № 2256).
- про Фонд гарантування вкладів членів кредитних спілок (реєстр. № 3265).
 
Враховано   Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо факторингу (реєстр. № 2638)
ІІІ квартал
Держфінпослуг
Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань діяльності системи кредитної кооперації (реєстр. № 2256)
ІІІ квартал
Держфінпослуг
Закон України про Фонд гарантування вкладів членів кредитних спілок (реєстр. № 3265
ІІІ квартал
Держфінпослуг
Розроблення проекту постанови
Постанова Кабінету Міністрів України про державну програму компенсації недержавним пенсійним фондам активів, розміщених в банківських установах, що підлягають ліквідації
ІІ-ІІІ квартал
Держфінпослуг
Розроблення проекту постанови
Постанова Кабінету Міністрів України про державну програму рефінансування кредитних спілок
ІІ-ІІІ квартал
Держфінпослуг
 
    -273- Яценко А.В.
таблицю у підпункті 4.5.2. пункту 4.5. "Розвиток фінансового ринку" доповнити текстом такого змісту:
Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про державну програму компенсації недержавним пенсійним фондам активів, розміщених в банківських установах, що підлягають ліквідації" – ІІ-ІІІ квартал – Держфінпослуг
Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про державну програму рефінансування кредитних спілок" – ІІ-ІІІ квартал - Держфінпослуг
 
Враховано    
1336. 4.5.3. Оздоровлення та зміцнення банківської системи.
 
   4.5.3. Оздоровлення та зміцнення банківської системи.
 
1337. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
1338. Відновлення довіри до банківської системи; реформування системи гарантування вкладів фізичних осіб
 
   Відновлення довіри до банківської системи; реформування системи гарантування вкладів фізичних осіб.
 
1339. Збільшення кредитування економіки банківським сектором
 
-274- Підпункт 4.5.3.Оздоровлення та зміцнення банківської системи .
Цілі та очікувані результатb:
доповнити новим абзацом такого змісту:
реалізація заходів щодо повернення знецінених заощаджень громадян.
 
Враховано   Збільшення кредитування економіки банківським сектором.
Реалізація заходів щодо повернення знецінених заощаджень громадян.
 
1340. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
-275- Ляшко О.В.
Частина ІІІ, підпункт 4.5.3. У таблицю на сторінці 109, яка слідує за текстом "Збільшення кредитування економіки банківським сектором"
додати перший рядок наступного змісту:
"Приведення відсоткової політики Національного банку у відповідність з вимогами кризового і після кризового періодів. Відмова від політики утримання високої облікової ставки і перейти до суттєво нижчих ставок. Відмова від стереотипів поведінки комерційної установи, метою якої є прибуток - Переглянуті Основні засади грошово-кредитної політики на 2010 рік в частині відсоткової політики у напрямку їх зниження з відповідним зниженням процентних доходів Національного банку України у складі кошторису доходів і витрат Національного банку на 2010 рік – травень – Національний банк (за згодою)"
 
Відхилено   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
1341. оздоровлення та зміцнення банківської системи
заходи з реабілітації фінансового сектору України відповідно до Проекту програмної позики на реабілітацію фінансового сектору спільно із Світовим банком та програми МВФ
протягом року
Мінфін, Національний банк (за згодою)
 
   Оздоровлення та зміцнення банківської системи
Заходи з реабілітації фінансового сектору України відповідно до Проекту програмної позики на реабілітацію фінансового сектору спільно із Світовим банком та програми МВФ
протягом року
Мінфін, Національний банк (за згодою)
 
1342. започаткування програми кредитування окремих секторів економіки з використанням стимулюючих кредитів, виділених для цього Національним банком комерційним банкам
протягом року
Мінфін центральні органи виконавчої влади, Національний банк (за згодою)
 
-276- Ткаченко О.М.
Виключити документ "започаткування програми кредитування окремих секторів економіки з використанням стимулюючих кредитів, виділених для цього Національним банком комерційним банкам"
 
Враховано      
1343. підвищення ефективності роботи рекапіталізованих банків з метою підвищення вартості бізнесу цих банків та підготовка їх до приватизації на відкритих аукціонах
проект стратегії розвитку рекапіталізованих банків
нормативно-правові акти з питань приватизації рекапіталізованих державою банків
протягом року
Фонд державного майна,
Мінфін
 
   Підвищення ефективності роботи рекапіталізованих банків з метою підвищення вартості бізнесу цих банків та підготовка їх до приватизації на відкритих аукціонах
Стратегії розвитку рекапіталізованих банків
нормативно-правові акти з питань приватизації рекапіталізованих державою банків
протягом року
Фонд державного майна,
Мінфін
 
1344. супроводження проекту Закону України
проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання діяльності банків)" (реєстр. № 0884 від 23.11.2007)
протягом року
Національний банк (за згодою), Мінфін, Мінекономіки
 
   Супроводження проекту Закону України
Закон України про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання діяльності банків) (реєстр. № 0884 від 23.11.2007)
протягом року
Національний банк (за згодою), Мінфін, Мінекономіки
 
1345. реформування системи гарантування вкладів фізичних осіб, інституційне зміцнення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо реформування системи гарантування вкладів фізичних осіб)
І півріччя
ФГВФО, Національний банк (за згодою), Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст
 
-277- У підпункті 4.5.3 передбачити в таблиці :
розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України" (щодо механізму повернення заощаджень).
 
Враховано редакційно   Реформування системи гарантування вкладів фізичних осіб, інституційне зміцнення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформування системи гарантування вкладів фізичних осіб)
І півріччя
ФГВФО, Національний банк (за згодою), Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст
Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України"
ІІІ квартал
Мінфін
 
1346. 5. Розвиток реального сектору економіки
 
-278- Ляшко О.В.
Частина ІІІ, розділ 5. після тексту:
"5. Розвиток реального сектору економіки" додати наступний текст з таблицями:
5.0. Конкретизація інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки
Основні проблеми:
Задекларована Україною інноваційно-інвестиційна модель розвитку досі не отримала подальшої конкретизації і не стала практичним дороговказом. Це особливо наочно висвітлила остання криза. Для розвинених країн криза була перехідним етапом на шляху до чергового витка дійсно інноваційно-інвестиційного розвитку з пришвидшеним зростанням продуктивності праці. Проте нічого подібного не можна сказати про Україну, де на відміну від Заходу один з найглибших у світі спадів
виробництва супроводжується не зростанням, а падінням продуктивності праці, на 12%, і де спостерігається лише пасивна реакція на кризу через коливання замовлень отриманих з боку Заходу внаслідок суттєвих структурних зрушень у реальному секторі, які там відбуваються.
Про волаючий розрив між деклараціями і дійсністю, свідчить те, що якщо прогнозні показники розвитку України на 2010 рік збережуться і далі, то Україна буде:
– відновлювати докризовий рівень промислового виробництва 6 років;
– докризовий рівень ВВП 5 років;
–докризовий рівень продуктивності праці 4 роки;
– докризовий рівень валового нагромадження основного капіталу 7 років.
За таких перспектив реальна євроінтеграція віддаляється за горизонти століття. І при цьому не видно перелому тенденції до вимирання народу. У 2010 році нажаль прогнозується скорочення ще на 105 тисяч душ.
У той же час вкрай низькі стартові умови відкривають можливості для пришвидшеного зростання з виходом на траєкторію наздоганяючої економіки.
Пора відмовитися від існуючого багаторічного порядку складання програм економічного і соціального розвитку у вигляді механічних об’єднань матеріалів різних міністерств, і перейти до сучасних методів індикативного планування, які відкривають перед державою можливість сприяти досягненню зкоординованого розвитку секторів економіки без руйнування індивідуальних творчих сил, які її рухають.
Для розробки збалансованого індикативного плану пришвидшеного розвитку економіки у режимі наздоганяння розвинених країн необхідно:
– Конкретизувати параметри нових технологій, на які буде орієнтуватися кожна галузь; – Оцінити новий збалансований стан економіки за умови повного переходу на нові технології, включаючи:
- оцінку структурних зрушень, які при цьому відбудуться (зміни у структурі зайнятості і виробництва тощо)
- оцінку максимального обсягу ресурсів, які необхідно вкласти у досягнення такого стану;
– Визначити траєкторії просування до стану повного насичення новими технологіями виходячи з ресурсних можливостей;
– Організувати моніторинг параметрів нових технологій з відповідним корегуванням кінцевого стану і траєкторії;
–_Програму економічного і соціального розвитку України на 2011 рік підготувати як складову індикативного плану пришвидшеного розвитку.
Основні завдання
Вивести економіку України на траєкторію пришвидшеного розвитку у режимі наздоганяння розвинених країн
Підготувати Програму економічного і соціального розвитку на 2011 рік як складову індикативного плану пришвидшеного розвитку.
5.0.1. Вивести економіку України на траєкторію пришвидшеного розвитку у режимі наздоганяння розвинених країн
Цілі та очікувані результати
Деталізувати інноваційно-інвестиційну модель розвитку і оцінити потенціал можливих темпів зростання.
Розробити порядок формування індикативного плану пришвидшеного розвитку, включаючи уніфіковані формати представлення даних міністерствами і відомствами, і провідними підприємствами стосовно параметрів фактично існуючих технологій і виробництв і нових технологій, які повинні прийти їм на заміну - Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок формування індикативного плану пришвидшеного економічного і соціального розвитку України" - ІІ квартал - Мінекономіки, галузеві міністерства, Держкомпідприємництво, провідні підприємства (за згодою);
Зібрати уніфіковані дані про параметри фактично існуючих технологій і нових технологій, які повинні прийти їм на заміну – Комплект уніфікованих даних – ІІІ квартал - Мінекономіки, міністерства і відомства, провідні підприємства;
Оцінити збалансований стан економіки за умови повного переходу на нові технології, включаючи:
– оцінку структурних зрушень, які при цьому відбудуться (зміни у структурі зайнятості і виробництва тощо)
– оцінку максимального обсягу ресурсів, які необхідно вкласти у досягнення такого стану – Звіт Мінекономіки – ІV квартал - Мінекономіки, міністерства і відомства, провідні підприємства (за згодою);
Оцінити траєкторію (динаміку) просування до стану повного насичення новими технологіями виходячи з ресурсних можливостей– Звіт Мінекономіки – ІV квартал - Мінекономіки, міністерства і відомства, провідні підприємства (за згодою);
Організувати моніторинг параметрів нових технологій з відповідним корегуванням траєкторії розвитку – Постанова Кабінету Міністрів України - ІV квартал - Мінекономіки, міністерства і відомства, провідні підприємства (за згодою).
5.0.2. Підготувати Програму економічного і соціального розвитку на 2011 рік як складову індикативного плану пришвидшеного розвитку.
Цілі та очікувані результати
Створити умови для прискорення зростання ВВП у 2011 році до рівня не менше 9%.
Розробити програму економічного і соціального розвитку на 2011 рік відповідно до індикативного плану пришвидшеного розвитку - Програма економічного
і соціального розвитку України на 2011 рік - ІV квартал – Мінекономіки.
 
Відхилено   5. Розвиток реального сектору економіки
 
1347. 5.1. Підвищення енергоефективності та оптимізація структури енергетичного балансу
 
   5.1. Підвищення енергоефективності та оптимізація структури енергетичного балансу
 
1348. Основні проблеми:
 
   Основні проблеми:
 
1349. Енергоємність ВВП в Україні у 2-2, 5 рази перевищує відповідний показник провідних країн світу і становить, за даними Міжнародного енергетичного агентства та органів державної статистики 0, 5 кілограма нафтового еквівалента на 1 долар США з урахуванням паритету реальної купівельної спроможності, що у 2, 6 рази перевищує середнє значення енергоємності ВВП розвинутих держав світу
 
   Енергоємність ВВП в Україні у 2-2,5 рази перевищує відповідний показник провідних країн світу і становить, за даними Міжнародного енергетичного агентства та органів державної статистики 0,5 кілограма нафтового еквівалента на 1 долар США з урахуванням паритету реальної купівельної спроможності, що у 2,6 рази перевищує середнє значення енергоємності ВВП розвинутих держав світу
 
1350. На даний час у структурі енергетичного балансу України переважають традиційні види палива, зокрема імпортований природний газ та нафтопродукти, що негативно впливає на рівень енергетичної безпеки держави, конкурентоспроможність вітчизняної продукції та стан навколишнього природного середовища.
 
-279- Мармазов Є.В.
У розділі 5. Розвиток реального сектору економіки:
У пункті 5.1. Підвищення енергоефективності та оптимізація структури енергетичного балансу
У частині першій "Основні проблеми" додати наступне:
"Відсутність визначеної державної політики щодо збільшення енергоносіїв українського походження, зокрема – буре вугілля".
 
Враховано   На даний час у структурі енергетичного балансу України переважають традиційні види палива, зокрема імпортований природний газ та нафтопродукти, що негативно впливає на рівень енергетичної безпеки держави, конкурентоспроможність вітчизняної продукції та стан навколишнього природного середовища.
Відсутність визначеної державної політики щодо збільшення енергоносіїв українського походження, зокрема – буре вугілля.
 
1351. Основні завдання
 
   Основні завдання
 
1352. Підвищення енергоефективності
 
   Підвищення енергоефективності.
 
1353. Оптимізація структури енергетичного балансу шляхом збільшення частки відновлюваних джерел енергії
 
-280- Мармазов Є.В.
У частині другій "Основні завдання" додати наступне:
"Оптимізація структури енергетичного балансу шляхом збільшення частки власних та відновлюваних джерел енергії.
Відновлення та розвиток буровугільного комплексу України".
 
Враховано   Оптимізація структури енергетичного балансу шляхом збільшення частки відновлюваних джерел енергії.
Оптимізація структури енергетичного балансу шляхом збільшення частки власних та відновлюваних джерел енергії.
Відновлення та розвиток буровугільного комплексу України.
 
    -281- Симоненко П.М.
Розділ доповнити такими завданнями:
Забезпечити державний контроль та створити конкурентноздатні державні компанії у ключових секторах економіки: паливно-енергетичному комплексі, військово-промисловому комплексі, у галузі транспорту та зв'язку.
Розробити і законодавчо затвердити Державний земельний кадастр. Встановити законодавчі гарантії щодо заборони продажу сільськогосподарських земель у приватну власність, захистити права селян-пайовиків.
Забезпечити населення продуктами тваринництва за рахунок вітчизняної продукції. Виділити у 2010 р. не менше 2 млрд.грн. на державну підтримку виробників м`яса.
Переглянути курс тотальної приватизації, розглянути питання повернення в державну власність основних об`єктів, що мають стратегічне значення для економіки.
 
Враховано по суті в тексті Програми   
1354. 5.1.1. Підвищення енергоефективності
 
   5.1.1. Підвищення енергоефективності
 
1355. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
1356. Зниження енергоємності ВВП на 3, 3 відсотка.
 
-282- Королевська Н.Ю.
Соболєв С.В.
Енергетична політика Уряду припускає "перехід у тінь": тут ні слова не говориться про диверсифікованість поставок енергоресурсів, про необхідність перегляду "Енергетичної стратегії України до 2030 року", про необхідність нарощування власного видобутку газу. Не згадано про організацію видобутку сланцевого газу, що розглядається як перспективне джерело енергії в усьому світі. Нічого не сказано про розширення застосування біомаси, паливних пелетів і брикетів (які, до речі, вже активно експортуються в Європу) як основне паливо для котелень - а на цьому можна було б заощадити до 2 млрд. кубометрів газу.
 
Враховано по суті в заходах розділів 5.1 та 5.2  Зниження енергоємності ВВП на 3,3 відсотка.
 
1357. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
1358. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України щодо реформування НАЕР та Нацекоінвестагентства
липень
НАЕР
 
   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України щодо реформування НАЕР та Нацекоінвестагентства
липень
НАЕР
 
1359. Актуалізація галузевих та регіональних програм з енергоефективності
Уточнені переліки проектів з енергоефективності (як складові Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки)
ІІ півріччя
Центральні органи виконавчої влади – головні розпорядники бюджетних коштів,
НАЕР
 
   Актуалізація галузевих та регіональних програм з енергоефективності
Уточнені переліки проектів з енергоефективності (як складові Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки)
ІІ півріччя
НАЕР, центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
 
1360. Включення регіональних програм енергоефективності до програм соціально-економічного розвитку регіонів.
Регіональні програми соціально-економічного розвитку
ІІ-ІІІ квартал
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, НАЕР
 
   Включення регіональних програм енергоефективності до програм соціально-економічного розвитку регіонів.
Регіональні програми соціально-економічного розвитку
ІІ-ІІІ квартал
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, НАЕР
 
1361. Супроводження проекту Закону України
Закон України "Про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів"
грудень
НАЕР
 
   Супроводження проекту Закону України
Закон України про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів
грудень
НАЕР
 
1362. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про облік енергоресурсів, які постачаються мережами"
ІІІ квартал
НАЕР,
НКРЕ, Мінпаливенерго, Мінжитло-комунгосп, Мінекономіки,
Мін’юст, Держком-підприємництво
 
-283- Ляшко О.В.
У Частині ІІІ, підпункт 5.1.1. в таблицю після п’ятого рядка
додати рядок:
Сприяння прийняттю Закону України у другому читанні, реєстр. № 0954 - Закон України "Про основні засади функціонування Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги" - квітень - НАЕР, Мінпаливенерго, Мінжитлокомунгосп, Мінекономіки
 
Враховано в заходах розділу 1.6  Розроблення проекту Закону України
Закон України про облік енергоресурсів, які постачаються мережами
грудень
НАЕР,
НКРЕ, Мінпаливенерго, Мінжитлокомунгосп, Мінекономіки,
Мін’юст, Держкомпідприємництво
 
1363. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку використання коштів Державного фонду енергозбереження
червень
НАЕР,
Мінекономіки,
Мінфін,
Мін’юст
 
   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку використання коштів Державного фонду енергозбереження
червень
НАЕР,
Мінекономіки,
Мінфін,
Мін’юст
 
1364. Розроблення стандартів
Національні стандарти групи "Енергозбереження" щодо нормативного визначення величини енергоємності виробництва певних видів найбільш енергоємних видів продукції вітчизняного виробництва
протягом року
НАЕР,
Держспожив-
стандарт
 
   Розроблення стандартів
Національні стандарти групи "Енергозбереження" щодо нормативного визначення величини енергоємності виробництва певних видів найбільш енергоємних видів продукції вітчизняного виробництва
протягом року
НАЕР,
Держспоживстандарт
 
1365. Забезпечення залучення іноземних інвестицій
Закон України "Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Північною екологічною фінансовою корпорацією"
травень
МЗС,
НАЕР
 
   Забезпечення залучення іноземних інвестицій
Закон України про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Північною екологічною фінансовою корпорацією
травень
МЗС,
НАЕР
 
1366. Доопрацювання Національного плану дій
Національний план дій з підвищення енергоефективності
вересень
НАЕР
 
   Доопрацювання Національного плану дій
Національний план дій з підвищення енергоефективності
вересень
НАЕР
 
1367. Укладення кредитної угоди
Закон України "Про надання Світовим банком кредиту для реалізації енергоефективних проектів в галузях економіки України"
жовтень
НАЕР
 
   Укладення кредитної угоди
Закон України про надання Світовим банком кредиту для реалізації енергоефективних проектів в галузях економіки України
жовтень
НАЕР
 
1368. Приєднання України до Ініціативи Швеції/ЄС з енергоефективності у Східній Європі
Угода між Кабінетом Міністрів України та ЄБРР
в місячний термін після набуття чинності Законом України „Про Державний бюджет на 2010 рік"
НАЕР, Мінфін, Мінекономіки,
МЗС
 
   Приєднання України до Ініціативи Швеції/ЄС з енергоефективності у Східній Європі
Угода між Кабінетом Міністрів України та ЄБРР
в місячний термін після набуття чинності Законом України "Про Державний бюджет на 2010 рік"
НАЕР, Мінфін, Мінекономіки,
МЗС
Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України -
Постанова Кабінету Міністрів України про заходи щодо посилення промислової розробки природних запасів торфу в Україні
ІІІ квартал
НАЕР, НКРЕ, Мінпаливенерго, Мінекономіки".
 
1369. 5.1.2 Оптимізація структури енергетичного балансу шляхом збільшення частки відновлюваних джерел енергії
 
   5.1.2 Оптимізація структури енергетичного балансу шляхом збільшення частки відновлюваних джерел енергії
 
1370. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
1371. Збільшення частки відновлювальних джерел енергії у енергетичному балансі України до 2, 4 відсотка.
 
-284- додати поточний (актуальний) показник частки відновлювальних джерел.
 
Враховано редакційно   Збільшення частки відновлюваних джерел енергії у енергетичному балансі України.
 
1372. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
1373. Розроблення проекту Закону України
Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлюваних джерел енергії"
червень
НАЕР,
Мінпалив-
енерго,
НКРЕ,
Мінфін,
Мінекономіки,
Мін’юст
Держком- підприємництво
 
   Розроблення проекту Закону України
Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо відновлюваних джерел енергії
червень
НАЕР,
Мінпалив-
енерго,
НКРЕ,
Мінфін,
Мінекономіки,
Мін’юст
Держком- підприємництво
 
1374. Реалізація Державної цільової економічної програми
Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки
протягом року
НАЕР,
центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
 
   Реалізація Державної цільової економічної програми
Державна цільова економічна програма енергоефективності на 2010-2015 роки
протягом року
НАЕР,
центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
 
1375. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку ведення обліку біомаси суб’єктами господарювання, яка є результатом їх господарської діяльності і використовується для виготовлення біопалива та біокомпонентів.
травень
НАЕР
 
-285- Ткаченко О.М.
Підпункт 5.1.2 Оптимізація структури енергетичного балансу шляхом збільшення частки відновлюваних джерел енергії доповнити такими заходами:
Розроблення проету постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Державної цільової науково-технічної програми "Розвиток виробництва та використання біологічних видів палива" - червень – НАЕР
Розроблення проету постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 1997 року № 137
 
Враховано   Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку ведення обліку біомаси суб’єктами господарювання, яка є результатом їх господарської діяльності і використовується для виготовлення біопалива та біокомпонентів.
травень
НАЕР
Розроблення проету постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Державної цільової науково-технічної програми "Розвиток виробництва та використання біологічних видів палива"
червень
НАЕР
Розроблення проету постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін до Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 1997 року № 137
ІІІ квартал
НКАУ
 
1376. 5.2. Енергозабезпечення
 
   5.2. Енергозабезпечення
 
1377. Основні проблеми:
 
   Основні проблеми:
 
1378. На сьогодні, рівень розвитку електроенергетики України не відповідає євроінтеграційним вимогам. Галузь характеризується практичним зношенням обладнання, використанням застарілих технологічних процесів, що призводить до суттєвого збільшення питомих витрат палива на виробництво електричної та теплової енергії. 67, 5 відсотка в енергетичному комплексі України становлять теплові електростанції, від стану яких значною мірою залежить економічна та енергетична безпека держави. Вітчизняні ТЕС мають найнижчі техніко-економічні й екологічні показники в Європі, що завдає не лише великих збитків економіці України, у т.ч. зменшуючи конкурентоспроможність вітчизняної продукції, але й створюють проблеми для європейської інтеграції України. Впровадження заходів з оновлення основних фондів ТЕС стримується через відсутність механізму їх фінансування.
 
   На сьогодні, рівень розвитку електроенергетики України не відповідає євроінтеграційним вимогам. Галузь характеризується практичним зношенням обладнання, використанням застарілих технологічних процесів, що призводить до суттєвого збільшення питомих витрат палива на виробництво електричної та теплової енергії. 67,5 відсотка в енергетичному комплексі України становлять теплові електростанції, від стану яких значною мірою залежить економічна та енергетична безпека держави. Вітчизняні ТЕС мають найнижчі техніко-економічні й екологічні показники в Європі, що завдає не лише великих збитків економіці України, у т.ч. зменшуючи конкурентоспроможність вітчизняної продукції, але й створюють проблеми для європейської інтеграції України. Впровадження заходів з оновлення основних фондів ТЕС стримується через відсутність механізму їх фінансування.
 
1379. У балансі потужності енергосистеми України гідроелектростанції не перевищують 9, 4 відсотка (за даними на кінець 2008 р.), що зумовлює дефіцит як маневрових, так і регулюючих потужностей.
 
   У балансі потужності енергосистеми України гідроелектростанції не перевищують 9,4 відсотка (за даними на кінець 2008 р.), що зумовлює дефіцит як маневрових, так і регулюючих потужностей.
 
1380. Стан магістральних електричних мереж рік у рік погіршується. Значні проблеми виникають у зв’язку з недостатньою пропускною спроможністю ліній електропередачі для видачі потужностей АЕС, недостатнім рівнем надійності енергопостачання Криму, півдня Одеської області, Східного Донбасу, унеможливленням передачі надлишкової енергії Західного регіону до центру і на схід країни.
 
   Стан магістральних електричних мереж рік у рік погіршується. Значні проблеми виникають у зв’язку з недостатньою пропускною спроможністю ліній електропередачі для видачі потужностей АЕС, недостатнім рівнем надійності енергопостачання Криму, півдня Одеської області, Східного Донбасу, унеможливленням передачі надлишкової енергії Західного регіону до центру і на схід країни.
 
1381. Необ’єктивні ціни на електричну енергію не сприяють розвитку підприємств галузі, не здатні забезпечити реконструкцію та модернізацію обладнання, ремонти та закупівлю необхідної сировини, матеріалів тощо.
 
   Необ’єктивні ціни на електричну енергію не сприяють розвитку підприємств галузі, не здатні забезпечити реконструкцію та модернізацію обладнання, ремонти та закупівлю необхідної сировини, матеріалів тощо.
 
1382. Ефективність функціонування ГТС, основні потужності якої було створено у 70 - 80-х роках минулого століття, не відповідає сучасним критеріям.
 
   Ефективність функціонування ГТС, основні потужності якої було створено у 70-80-х роках минулого століття, не відповідає сучасним критеріям.
 
1383. Коефіцієнт корисної дії (24-26 відсотків) парку газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій нижчий від коефіцієнта сучасних енергоефективних агрегатів (34-37 відсотків).
 
   Коефіцієнт корисної дії (24-26 відсотків) парку газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій нижчий від коефіцієнта сучасних енергоефективних агрегатів (34-37 відсотків).
 
1384. На сьогодні близько 70 відсотків загальної довжини газопроводів та близько 80 відсотків газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій відпрацювали понад 20 років.
 
   На сьогодні близько 70 відсотків загальної довжини газопроводів та близько 80 відсотків газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій відпрацювали понад 20 років.
 
1385. Підземні сховища газу відпрацювали з початку закачування газу в пласт від 20 до 44 років і в умовах адаптації до сучасних вимог потребують проведення комплексної та пооб’єктної реконструкції, техпереоснащення та модернізації.
 
-286- До підрозділу 5.2. Енергозабезпечення розділу 5. Розвиток реального сектору економіки в Основні проблеми після абзацу
„Підземні сховища газу відпрацювали з початку закачування газу в пласт від 20 до 44 років і в умовах адаптації до сучасних вимог потребують проведення комплексної та пооб’єктної реконструкції, техпереоснащення та модернізації."
додати абзац
„Відсутність в Україні необхідних запасів нафти і нафтопродуктів унаслідок суттєвої залежності національної економіки від імпорту енергоносіїв становить загрозу енергетичній безпеці країни. У разі припинення надходжень нафти і нафтопродуктів потребу в них країна зможе задовольняти протягом не більш як 30 днів за рахунок власного видобутку та наявних резервів."
 
Враховано   Підземні сховища газу відпрацювали з початку закачування газу в пласт від 20 до 44 років і в умовах адаптації до сучасних вимог потребують проведення комплексної та пооб’єктної реконструкції, техпереоснащення та модернізації.
Відсутність в Україні необхідних запасів нафти і нафтопродуктів унаслідок суттєвої залежності національної економіки від імпорту енергоносіїв становить загрозу енергетичній безпеці країни. У разі припинення надходжень нафти і нафтопродуктів потребу в них країна зможе задовольняти протягом не більш як 30 днів за рахунок власного видобутку та наявних резервів.
 
1386. У вугільній промисловості має місце прискорене згортання вуглевидобутку: у 2008 році видобуток вугілля рядового порівняно з попереднім роком зріс на 2, 7 млн. тонн, у 2009 році - скоротився на 5, 7 млн. тонн.
 
   У вугільній промисловості має місце прискорене згортання вуглевидобутку: у 2008 році видобуток вугілля рядового порівняно з попереднім роком зріс на 2,7 млн. тонн, у 2009 році – скоротився на 5,7 млн. тонн.
 
1387. Крім того, через нестачу інвестиційних ресурсів та дефіцит коштів на поточну діяльність державних вугледобувних підприємств, їх фінансовий стан на сьогодні є критичним - обсяг кредиторської заборгованості перевищує 11 млрд. грн., заборгованості з відрахувань до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування наближається до 4 млрд. гривень. Переважна більшість державних вугледобувних підприємств є банкротами.
 
   Крім того, через нестачу інвестиційних ресурсів та дефіцит коштів на поточну діяльність державних вугледобувних підприємств, їх фінансовий стан на сьогодні є критичним - обсяг кредиторської заборгованості перевищує 11 млрд. грн., заборгованості з відрахувань до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування наближається до 4 млрд. гривень. Переважна більшість державних вугледобувних підприємств є банкротами.
 
1388. Основні завдання:
 
   Основні завдання:
 
1389. Запровадження стратегічного планування у паливно-енергетичному комплексі, створення системи складання енергетичного балансу та його оптимізація.
 
   Запровадження стратегічного планування у паливно-енергетичному комплексі, створення системи складання енергетичного балансу та його оптимізація.
 
1390. Забезпечення розвитку уранового виробництва та створення ядерно-паливного циклу в Україні.
 
   Забезпечення розвитку уранового виробництва та створення ядерно-паливного циклу в Україні.
 
1391. Продовження строків експлуатації, модернізація діючих енергоблоків АЕС та будівництво нових потужностей АЕС.
 
   Продовження строків експлуатації, модернізація діючих енергоблоків АЕС та будівництво нових потужностей АЕС.
 
1392. Введення необхідних обсягів маневрових потужностей та створення умов для збільшення експорту електроенергії.
 
   Введення необхідних обсягів маневрових потужностей та створення умов для збільшення експорту електроенергії.
 
1393. Створення умов для забезпечення надійної роботи енергосистеми України.
 
   Створення умов для забезпечення надійної роботи енергосистеми України.
 
1394. Модернізація газотранспортної системи України
 
-287- До підрозділу 5.2. Енергозабезпечення розділу 5. Розвиток реального сектору економіки
В Основні завдання після абзацу
„Модернізація газотранспортної системи України"
додати абзац
„Здійснення першочергових заходів із створення в Україні мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів"
 
Враховано   Розвиток газотранспортної системи України.
Здійснення першочергових заходів із створення в Україні мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів.
 
1395. Зміцнення спроможності та незалежності Національної комісії регулювання електроенергетики України
 
   Зміцнення спроможності та незалежності Національної комісії регулювання електроенергетики України.
 
1396. Стабілізація та поступове нарощування обсягів видобутку вугілля і виробництва товарної вугільної продукції.
 
   Стабілізація та поступове нарощування обсягів видобутку вугілля і виробництва товарної вугільної продукції.
 
1397. Модернізація шахтного фонду і технічне переоснащення виробництва.
 
   Модернізація шахтного фонду і технічне переоснащення виробництва.
 
1398. Реформування економічної сфери вугільних підприємств з метою переходу від пропорцій згортання до пропорцій розширеного відтворення.
 
   Реформування економічної сфери вугільних підприємств з метою переходу від пропорцій згортання до пропорцій розширеного відтворення.
 
1399. Максимальне залучення інвестиційних ресурсів для розвитку вугільної галузі, в т.ч. використання механізмів державно-приватного партнерства.
 
-288- Ляшко О.В.
Частина ІІІ, пункт 5.2, підрозділ "Основні завдання". після слів
"Максимальне залучення інвестиційних ресурсів для розвитку вугільної галузі, в т.ч. використання механізмів державно-приватного партнерства." додати текст:
"Посилення промислової розробки малоосвоєних, але об’ємних енергетичних природних запасів України, включаючи торф".
 
Відхилено   Максимальне залучення інвестиційних ресурсів для розвитку вугільної галузі, в т.ч. використання механізмів державно-приватного партнерства.
Диверсифікація джерел постачання ядерного палива.
Скорочення споживання імпортованого газу.
Збільшення обсягів власного видобутку нафти і газу.
 
    -289- Семерак О.М.
Пункт 5.2. Енергозабезпечення Розділу 5. Частини ІІІ доповнити:
"Основні завдання" наступними пунктами:
"Державна підтримка проектів з зменшення споживання природного газу та використання відновлювальних джерел енергії.
Удосконалення законодавства у сфері тарифоутворення у житлово-комунальному господарстві для стимулювання використання відновлювальних джерел енергії."
 
Враховано по суті   
    -290- Гудима О.М.
Частину 5 ст.2 доповнити:
"Основні завдання"
Диверсифікація джерел постачання ядерного палива;
Прийняття рішення про будівництво заводу ядерного палива в Україні;
Скорочення споживання імпортованого газу;
Збільшення обсягів власного видобутку нафти і газу;
Створення стратегічного резерву нафти та нафтопродуктів на 60 днів;
Створення стратегічного резерву вугілля на електростанціях 5 млн.тонн
 
Враховано частково    
    -291- "Основні завдання" пункту 5.2. Енергозабезпечення розділу 5. Розвиток реального сектору економіки доповнити словами:
"здійснити доопрацювання Енергетичної стратегії України на період до 2030 року з урахуванням викликів та ризиків сьогодення;
забезпечити високий рівень ефективного використання власних енергоносіїв, в т.ч. через енергозберігаючі технології, використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії;
розглянути максимально ефективне використання унікальних можливостей газотранспортної системи України;
вжити невідкладні заходи щодо стабілізації та покращення фінансового стану НАК "Нафтогаз України";
вирішити питання щодо залучення інвестиційних ресурсів для розвитку газотранспортної системи України;
проаналізувати стан та перспективи реалізації проекту транспортування територією України природного газу по газопроводу "Богородчани – Ужгород" та прийняти в установленому порядку рішення щодо реалізації цього проекту;
переглянути тарифну політику споживання газу, що склалася для підприємств "Теплокомуненерго", житлово-комунального господарства, населення, промисловості, виходячи з економічно обгрунтованих цін;
запровадити механізми, які б забезпечили перехід на прямі контракти споживачів значних обсягів нафтопродуктів та газу з виробником;
створити обов’язковий мінімальний запас газу в сховищах для побутових та комунальних потреб;
опрацювати та запровадити заходи щодо стабілізації роботи нафтопереробних заводів за рахунок закупівлі нафтопродуктів в період сезонного зниження їх споживання, збільшення обсягів переробки, транспортування;
забезпечити економічні умови для технічного (технологічного) переоснащення нафтопереробної галузі;
створити ефективні механізми стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій, скорочення питомих витрат енергоресурсів у суспільному виробництві, використанні нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії.
 
Враховано по суті в цьому та інших розділах Програми   
1400. 5.2.1. Запровадження стратегічного планування у паливно-енергетичному комплексі, створення системи складання енергетичного балансу та його оптимізація
 
   5.2.1. Запровадження стратегічного планування у паливно-енергетичному комплексі, створення системи складання енергетичного балансу та його оптимізація
 
1401. Цілі та очікувані результати:
 
   Цілі та очікувані результати:
 
1402. Покращення управління паливно-енергетичним комплексом
 
   Покращення управління паливно-енергетичним комплексом.
 
1403. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
1404. Розроблення нормативних документів
Постанова Кабінету Міністрів України щодо звітного та прогнозного енергетичного балансу України на базі статистичних даних та спостережень
ІІІ квартал
Мінекономіки
Держкомстат, Мінпаливенерго, Мінвуглепром, Мінжитлокомунгосп,
НАЕР
 
   Розроблення нормативних документів
Постанова Кабінету Міністрів України щодо звітного та прогнозного енергетичного балансу України на базі статистичних даних та спостережень
ІІІ квартал
Мінекономіки,
Держкомстат, Мінпаливенерго, Мінвуглепром, Мінжитлокомунгосп,
НАЕР
 
1405. Розроблення механізму компенсації витрат енергопостачальних компаній
Постанова Кабінету Міністрів України щодо механізму компенсації витрат енергопостачальних компаній, що виникли у зв’язку з наданням ними послуг з електропостачання підприємствам міського електротранспорту протягом трьох років після набрання чинності Законом України "Про міський електричний транспорт"
ІІІ квартал
Мінпаливенерго
 
   Розроблення механізму компенсації витрат енергопостачальних компаній
Постанова Кабінету Міністрів України щодо механізму компенсації витрат енергопостачальних компаній, що виникли у зв’язку з наданням ними послуг з електропостачання підприємствам міського електротранспорту протягом трьох років після набрання чинності Законом України "Про міський електричний транспорт"
ІІІ квартал
Мінпаливенерго
 
1406. Реалізація Енергетичної стратегії України до 2030 року,
Енергетичний баланс та автоматизована система стратегічного планування у паливно-енергетичному комплексі
протягом року
Мінекономіки
Мінпаливенерго, Мінвуглепром,
Мінфін, Держкомстат, НАЕР
 
   Реалізація Енергетичної стратегії України до 2030 року,
Енергетичний баланс та автоматизована система стратегічного планування у паливно-енергетичному комплексі
протягом року
Мінекономіки,
Мінпаливенерго, Мінвуглепром,
Мінфін, Держкомстат, НАЕР
 
1407. Розроблення рекомендацій
Рекомендації з удосконалення системи надання державної підтримки вугільної промисловості з урахуванням норм та вимог СОТ і ЄС
протягом року
Мінвуглепром
 
   Розроблення рекомендацій
Рекомендації з удосконалення системи надання державної підтримки вугільної промисловості з урахуванням норм та вимог СОТ і ЄС
протягом року
Мінвуглепром
 
1408. Розроблення та запровадження методики
Методика формування цін на енергетичне вугілля виходячи з його калорійності, технологічної цінності та світових цін на енергетичне вугілля
протягом року
Мінвуглепром
 
   Розроблення та запровадження методики
Методика формування цін на енергетичне вугілля виходячи з його калорійності, технологічної цінності та світових цін на енергетичне вугілля
протягом року
Мінвуглепром
 
1409. Підвищення ефективності реалізації проекту зовнішньої допомоги ЄС "Програма підтримки вугільного сектору України"
Зовнішня допомога ЄС "Програма підтримки вугільного сектору України"
протягом року
Мінвуглепром
 
   Підвищення ефективності реалізації проекту зовнішньої допомоги ЄС "Програма підтримки вугільного сектору України"
Зовнішня допомога ЄС "Програма підтримки вугільного сектору України"
протягом року
Мінвуглепром
 
1410. 5.2.2. Забезпечення розвитку уранового виробництва та створення ядерно-паливного циклу в Україні
 
   5.2.2. Забезпечення розвитку уранового виробництва та створення ядерно-паливного циклу в Україні
 
1411. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
1412. Доведення річного обсягу виробництва уранового концентрату до 846 тонн;
 
   Доведення річного обсягу виробництва уранового концентрату до 846 тонн.
 
1413. Створення виробничих потужностей з виробництва двоокису цирконію до 220 тонн
 
   Створення виробничих потужностей з виробництва двоокису цирконію до 220 тонн.
 
1414. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
1415. Розроблення нормативно-правових актів
Правила ринку електричної енергії;
Кодекс комерційного обліку;
Типові форми договорів на ринку електричної енергії
ІІІ квартал
Держатом-регулювання
 
-292- До п.5.2.2. Забезпечення розвитку уранового виробництва та створення ядерно-паливного циклу в Україні
Виключити захід: Розроблення Правила ринку електричної енергії; Кодекс комерційного обліку; Типові форми договорів на ринку електричної енергії (Обгрунтування: 1) питання передбачене Концепцією функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України, схваленою постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1789;
2) не стосується сфери розвитку уранового виробництва та створення ядерно-паливного циклу в Україні;
3) не стосується компетенції Держатомрегулювання.
 
Враховано      
    -293- . У розділі 5 "Розвиток реального сектору економіки" у пункті 5.2. "Енергозабезпечення": у підпункті 5.2.2. "Забезпечення розвитку уранового виробництва та створення ядерно-паливного циклу в Україні" в таблиці вилучити захід щодо розроблення Правила ринку електричної енергії;
Кодексу комерційного обліку;
Типові форми договорів на ринку електричної енергії
 
Враховано    
1416. Розроблення нормативно-правових актів
Ядерний кодекс України
ІІІ квартал
Мінпаливенерго
 
-294- У підпункті 5.2.2. "Забезпечення розвитку уранового виробництва та створення ядерно-паливного циклу в Україні" в таблиці вилучити захід щодо розроблення Ядерного кодексу України.
 
Відхилено   Розроблення нормативно-правових актів
Ядерний кодекс України
ІІІ квартал
Мінпаливенерго
 
1417. Внесення змін до нормативно-правової бази
Нормативно-правові акти щодо виробництва ядерного палива в Україні та резерву ядерного палива та ядерних матеріалів
протягом року;
Мінпаливенерго
 
   Внесення змін до нормативно-правової бази
Нормативно-правові акти щодо виробництва ядерного палива в Україні та резерву ядерного палива та ядерних матеріалів
протягом року
Мінпаливенерго
 
1418. Реалізація проектів у рамках програм міжнародної технічної допомоги
Проекти у рамках програм міжнародної технічної допомоги (у т.ч. програм Тасіs з ядерної безпеки) та Щорічних програм з ядерної безпеки Інструменту співробітництва у галузі ядерної безпеки)
протягом року
Держатом-регулювання, Мінпаливенерго,
МНС,
ДП "НАЕК "Енергоатом";
 
-295- Королевська Н.Ю.
Соболєв С.В.
Співробітництво в атомній галузі.
В програмі співробітництво в атомній галузі базується на співробітництві з РФ по будівництву нових блоків та реалізації проектів у рамках програм міжнародної технічної допомоги. Не вказується на можливості співпраці з міжнародними компаніями в даній сфері. Створюється враження щодо встановлення кінцевої монополії РФ на атомному ринку і згортання стратегій щодо диверсифікації співробітництва.
 
Відхилено   Реалізація проектів у рамках програм міжнародної технічної допомоги
Проекти у рамках програм міжнародної технічної допомоги (у т.ч. програм Тасіs з ядерної безпеки) та Щорічних програм з ядерної безпеки Інструменту співробітництва у галузі ядерної безпеки)
протягом року
Держатом-регулювання, Мінпаливенерго,
МНС,
ДП НАЕК "Енергоатом"
 
1419. Проекти співробітництва в рамках міжнародних двосторонніх угод та меморандумів у сфері ядерної енергетики
протягом року
Мінпаливенерго, ДП НАЕК "Енергоатом" –
 
   Проекти співробітництва в рамках міжнародних двосторонніх угод та меморандумів у сфері ядерної енергетики
протягом року
Мінпаливенерго, ДП НАЕК "Енергоатом"
 
1420. Підписання та реалізація Угоди
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації щодо співробітництва у будівництві енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС
протягом року
Мінпаливенерго
 
-296- У підпункт 5.2.2. "Забезпечення розвитку уранового виробництва та створення ядерно-паливного циклу в Україні" додати такий захід:
Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про Державну цільову Комплексну програму створення ядерного-паливного циклу в Україні – протягом року – Мінпаливенерго, ДП НАЕК "Енергоатом"
 
Відхилено   Підписання та реалізація Угоди
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації щодо співробітництва у будівництві енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС
протягом року
Мінпаливенерго
 
1421. 5.2.3. Продовження строків експлуатації, модернізація діючих енергоблоків АЕС та будівництво нових потужностей АЕС
 
   5.2.3. Продовження строків експлуатації, модернізація діючих енергоблоків АЕС та будівництво нових потужностей АЕС
 
1422. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
1423. Збільшення долі електричної енергії, що виробляється атомними станціями в загальному обсязі виробленої електричної енергії в Україні.
 
   Збільшення долі електричної енергії, що виробляється атомними станціями в загальному обсязі виробленої електричної енергії в Україні.
 
1424. Продовження строків експлуатації діючих енергоблоків АЕС
 
   Продовження строків експлуатації діючих енергоблоків АЕС.
 
1425. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
1426. Виконання заходів які спрямовані на продовження строків експлуатації діючих енергоблоків АЕС
План заходів, спрямованих на продовження строків експлуатації діючих енергоблоків АЕС на строки, збільшені порівняно з проектними
протягом року
Мінпаливенерго
 
   Виконання заходів які спрямовані на продовження строків експлуатації діючих енергоблоків АЕС
План заходів, спрямованих на продовження строків експлуатації діючих енергоблоків АЕС на строки, збільшені порівняно з проектними
протягом року
Мінпаливенерго
 
1427. Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
Розпорядження Кабінету Міністрів України щодо розроблення техніко-економічного обґрунтування інвестицій будівництва енергоблоків №3 та 4 Хмельницької АЕС
протягом року
Мінпаливенерго
 
-297- У підпункті 5.2.3 слово "розроблення" замінити на слово "схвалення", виклавши назву документу в такій редакції:
Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення техніко-економічне обгрунтування інвестицій будівництва енергоблоків №3 та 4 Хмельницької АЕС
 
Враховано   Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
Розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення техніко-економічного обґрунтування інвестицій будівництва енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької АЕС
протягом року
Мінпаливенерго
 
1428. Розроблення проекту Закону України
Закон України щодо прийняття рішення про будівництво енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької АЕС
ІІІ квартал
Мінпаливенерго
 
-298- Виключити захід
 
Враховано      
1429. Виконання першочергових заходів
План першочергових заходів з будівництва енергоблоків №3 та 4 Хмельницької АЕС
протягом року
Мінпаливенерго
 
-299- До п. 5.2.3. Продовження строків експлуатації, модернізація діючих енергоблоків АЕС та будівництво нових потужностей АЕС
Додати захід:
Розроблення проекту Закону України щодо розміщення, проектування та будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій – протягом року - Мінпаливенерго
 
Враховано   Виконання першочергових заходів
План першочергових заходів з будівництва енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької АЕС
протягом року
Мінпаливенерго
Розроблення проекту Закону України
Закон України щодо розміщення, проектування та будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій
протягом року
Мінпаливенерго
 
    -300- у підпункті 5.2.3 "Продовження строків експлуатації, модернізація діючих енергоблоків АЕС та будівництво нових потужностей АЕС" в таблиці додати наступний захід::
Розроблення проекту Закону України щодо розміщення, проектування та будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій – протягом року - Мінпаливенерго
 
Враховано    
1430. 5.2.4. Введення необхідних обсягів маневрових потужностей та створення умов для збільшення експорту електроенергії
 
   5.2.4. Введення необхідних обсягів маневрових потужностей та створення умов для збільшення експорту електроенергії
 
1431. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
1432. Створення додаткових робочих місць
 
   Створення додаткових робочих місць.
 
1433. Зміцнення міжнародного іміджу України, як транзитної держави
 
-301- Переглянути позитивні результати. Додати, наприклад, покращення торгівельного балансу України, що є набагато важливішим для макроекономічної безпеки країни.
 
Відхилено   Зміцнення міжнародного іміджу України, як транзитної держави.
 
1434. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
1435. Продовження будівництва першої черги Дністровської ГАЕС та Ташлицької ГАЕС
Постанова Кабінету Міністрів України щодо порядку використання коштів Державного бюджету України на 2010 рік на продовження будівництва першої черги Дністровської ГАЕС та Ташлицької ГАЕС
протягом року
Мінпаливенерго
 
   Продовження будівництва першої черги Дністровської ГАЕС та Ташлицької ГАЕС
Постанова Кабінету Міністрів України щодо порядку використання коштів Державного бюджету України на 2010 рік на продовження будівництва першої черги Дністровської ГАЕС та Ташлицької ГАЕС
протягом року
Мінпаливенерго
 
1436. Продовження реконструкції та модернізації енергоблоків ТЕС
Постанова Кабінету Міністрів України щодо порядку використання коштів Державного бюджету України на 2010 рік на продовження реконструкції та модернізації енергоблоків ТЕС
протягом року
Мінпаливенерго
 
   Продовження реконструкції та модернізації енергоблоків ТЕС
Постанова Кабінету Міністрів України щодо порядку використання коштів Державного бюджету України на 2010 рік на продовження реконструкції та модернізації енергоблоків ТЕС
протягом року
Мінпаливенерго
 
1437. Продовження реконструкції ГЕС ВАТ "Укргідроенерго"
Постанова Кабінету Міністрів України щодо порядку використання коштів Державного бюджету України на 2010 рік на продовження реконструкції ГЕС ВАТ "Укргідроенерго"
протягом року
Мінпаливенерго
 
   Продовження реконструкції ГЕС ВАТ "Укргідроенерго"
Постанова Кабінету Міністрів України щодо порядку використання коштів Державного бюджету України на 2010 рік на продовження реконструкції ГЕС ВАТ "Укргідроенерго"
протягом року
Мінпаливенерго
 
1438. Продовження будівництва магістральних повітряних ліній електропередачі згідно із затвердженими проектами
Постанова Кабінету Міністрів України щодо порядку використання коштів Державного бюджету України на 2010 рік на продовження будівництва магістральних повітряних ліній електропередачі згідно із затвердженими проектами
протягом року
Мінпаливенерго
 
   Продовження будівництва магістральних повітряних ліній електропередачі згідно із затвердженими проектами
Постанова Кабінету Міністрів України щодо порядку використання коштів Державного бюджету України на 2010 рік на продовження будівництва магістральних повітряних ліній електропередачі згідно із затвердженими проектами
протягом року
Мінпаливенерго
 
1439. Розроблення та здійснення заходів із приєднання енергосистеми України до об’єднання енергосистем європейських країн
План заходів
протягом року
Мінпаливенерго
 
   Розроблення та здійснення заходів із приєднання енергосистеми України до об’єднання енергосистем європейських країн
План заходів
протягом року
Мінпаливенерго
 
1440. Підвищення ефективності реалізації проекту зовнішньої допомоги ЄС План реконструкції та модернізації "Гармонізація стандартів в електросекторі в країнах СНД"
Проект зовнішньої допомоги ЄС "Гармонізація стандартів в електросекторі в країнах СНД"
протягом року
Мінпаливенерго
 
   Підвищення ефективності реалізації проекту зовнішньої допомоги ЄС План реконструкції та модернізації "Гармонізація стандартів в електросекторі в країнах СНД"
Проект зовнішньої допомоги ЄС "Гармонізація стандартів в електросекторі в країнах СНД"
протягом року
Мінпаливенерго
 
1441. 5.2.5. Створення умов для забезпечення надійної роботи енергосистеми України
 
   5.2.5. Створення умов для забезпечення надійної роботи енергосистеми України
 
1442. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
1443. Безперебійне забезпечення економіки та населення електроенергією
 
   Безперебійне забезпечення економіки та населення електроенергією.
 
1444. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
1445. Розроблення проекту Кодексу
Кодекс електричних мереж об’єднаної енергетичної системи України
ІІІ квартал
Мінпаливенерго
 
   Розроблення проекту Кодексу
Кодекс електричних мереж об’єднаної енергетичної системи України
ІІІ квартал
Мінпаливенерго
 
1446. Реалізація програми
Національна енергетична програма України до 2010 року
протягом року
Мінпаливенерго
 
   Реалізація програми
Національна енергетична програма України до 2010 року
протягом року
Мінпаливенерго
 
1447. Реалізація Програми
Програма "Українське вугілля"
протягом року
Мінвуглепром
 
   Реалізація Програми
Програма "Українське вугілля"
протягом року
Мінвуглепром
 
1448. Будівництво магістральних та розподільних повітряних ліній електропередачі згідно із затвердженими програмами
План будівництва магістральних та розподільних повітряних ліній електропередачі згідно із затвердженими програмами
протягом року
Мінпаливенерго
 
   Будівництво магістральних та розподільних повітряних ліній електропередачі згідно із затвердженими програмами
План будівництва магістральних та розподільних повітряних ліній електропередачі згідно із затвердженими програмами
протягом року
Мінпаливенерго
 
1449. Виконання заходів з підвищення ефективності та надійності роботи ГЕС, запланованих в рамках реалізації спільного з МБРР проекту "Реабілітація гідроелектростанцій"
План заходів
протягом року
Мінпаливенерго
 
   Виконання заходів з підвищення ефективності та надійності роботи ГЕС, запланованих в рамках реалізації спільного з МБРР проекту "Реабілітація гідроелектростанцій"
План заходів
протягом року
Мінпаливенерго
 
1450. Виконання заходів з налагодження безперебійного енергозабезпечення споживачів південно-західної та центральної частини Одеської області, запланованих в рамках реалізації спільного з ЄБРР проекту "Будівництво високовольтної повітряної лінії в Одеській області – будівництво лінії електропередачі 330 кВ Аджалик-Усатове"
План заходів
протягом року
Мінпаливенерго
 
   Виконання заходів з налагодження безперебійного енергозабезпечення споживачів південно-західної та центральної частини Одеської області, запланованих в рамках реалізації спільного з ЄБРР проекту "Будівництво високовольтної повітряної лінії в Одеській області – будівництво лінії електропередачі 330 кВ Аджалик-Усатове"
План заходів
протягом року
Мінпаливенерго
 
1451. Виконання заходів із забезпечення надійної та безпечної роботи високовольтної системи електропередачі та сприяння безперебійному функціонуванню ринку електроенергії в рамках спільного з МБРР проекту "Передавання електроенергії"
План заходів
протягом року
Мінпаливенерго
 
   Виконання заходів із забезпечення надійної та безпечної роботи високовольтної системи електропередачі та сприяння безперебійному функціонуванню ринку електроенергії в рамках спільного з МБРР проекту "Передавання електроенергії"
План заходів
протягом року
Мінпаливенерго
 
1452. Супроводження проекту Закону України
Закон України "Про державне регулювання в енергетиці України"
НКРЕ
 
   Супроводження проекту Закону України
Закон України про державне регулювання в енергетиці України
НКРЕ
 
1453. Розроблення проекту постанови НКРЕ
Методика встановлення тарифів на електроенергію для енергорозподільчих компаній на основі багаторічного стимулюючого регулювання
ІІІ квартал
НКРЕ
 
   Розроблення проекту постанови НКРЕ
Методика встановлення тарифів на електроенергію для енергорозподільчих компаній на основі багаторічного стимулюючого регулювання
ІІІ квартал
НКРЕ
 
1454. Розроблення проекту розпорядження НКРЕ
Розпорядження "Про надання ліцензіатами інформації за Формами моніторингу показників якості послуг"
ІІІ квартал
НКРЕ
 
   Розроблення проекту розпорядження НКРЕ
Розпорядження про надання ліцензіатами інформації за Формами моніторингу показників якості послуг
ІІІ квартал
НКРЕ
 
1455. 5.2.6. Модернізація газотранспортної системи України
 
   5.2.6. Розвиток газотранспортної системи України
 
1456. Цілі та очікувані результати:
 
   Цілі та очікувані результати:
 
1457. Підвищення рівня безпеки експлуатації газопроводів
 
-302- Додати до цілей та результатів "Покращення матеріало- та енерго- ефективності використання газотранспортної системи України";
додати пункт щодо використання механізмів міжнародного співробітництва. Наприклад, в рамках домовленостей між Україною та ЄС щодо модернізації української газотранспортної системи.
 
Враховано частково   Підвищення рівня безпеки експлуатації газопроводів.
Покращення матеріало- та енерго- ефективності використання газотранспортної системи України.
 
    -303- Королевська Н.Ю.
Соболєв С.В.
Пункт 5.2.6 проекту програми називається "Модернізація газотранспортної системи України". Його метою є підвищення рівня безпеки експлуатації газопроводів. Ним передбачено лише 2 заходи:
- супровід проекту закону України "Про засади функціонування ринку природного газу";
- забезпечення безперебійного транзиту російського природного газу до європейських споживачів територією України. Це - дослівно весь зміст даного пункту.
Необхідно чітко визначити заходи із модернізація ГТС.
 
Враховано редакційно    
1458. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
1459. Супроводження проекту Закону України
Закон України "Про засади функціонування ринку природного газу"
ІІІ квартал
Мінпаливенерго
 
   Супроводження проекту Закону України
Закон України про засади функціонування ринку природного газу
ІІІ квартал
Мінпаливенерго
 
1460. Забезпечення безперебійного транзиту російського природного газу до європейських споживачів територією України
Угоди щодо транзиту природного російського газу
протягом року
Мінпаливенерго
 
-304- Після пункту „5.2.6. Модернізація газотранспортної системи України"
додати пункт (змінивши відповідно нумерацію всіх наступних пунктів)
5.2.7. Здійснення першочергових заходів із створення в Україні мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів.
Цілі та очікувані результати:
Підвищення рівня енергетичної безпеки держави шляхом створення ефективної системи захисту національної економіки від зменшення обсягу постачання нафти і нафтопродуктів або його припинення.
Розроблення нормативно-правового акту Кабінету Міністрів України стосовно затвердження програми створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів – ІV квартал – Мінпаливенерго;
Розроблення проекту Закону України "Про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів" - ІV квартал – Мінпаливенерго, Мінекономіки, Мінфін;
Розроблення нормативних актів: проекти методик, процедур, регламентів щодо забезпечення функціонування мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів – протягом року - Мінпаливенерго
 
Враховано   Забезпечення безперебійного транзиту російського природного газу до європейських споживачів територією України
Угоди щодо транзиту природного російського газу
протягом року
Мінпаливенерго
5.2.7. Здійснення першочергових заходів із створення в Україні мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів.
Цілі та очікувані результати:
Підвищення рівня енергетичної безпеки держави шляхом створення ефективної системи захисту національної економіки від зменшення обсягу постачання нафти і нафтопродуктів або його припинення.
Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
Розроблення нормативно-правового акту Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України стосовно затвердження програми створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів
ІV квартал
Мінпаливенерго
Розроблення проекту Закону України
Закон України про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів
ІV квартал
Мінпаливенерго, Мінекономіки, Мінфін
Розроблення нормативних актів: проекти
Проекти методик, процедур, регламентів щодо забезпечення функціонування мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів
протягом року
Мінпаливенерго
 
1461. 5.2.7. Зміцнення спроможності та незалежності Національної комісії регулювання електроенергетики України
 
   5.2.8. Зміцнення спроможності та незалежності Національної комісії регулювання електроенергетики України
 
1462. Цілі та очікувані результати:
 
   Цілі та очікувані результати:
 
1463. Підвищення ефективності галузі електроенергетики
 
   Підвищення ефективності галузі електроенергетики.
 
1464. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
1465. Розроблення проектів законів України
Проекти законів України щодо правових засад державного регулювання в енергетиці та засад діяльності НКРЕ
протягом року.
НКРЕ
 
   Розроблення проектів законів України
Закони України щодо правових засад державного регулювання в енергетиці та засад діяльності НКРЕ
протягом року.
НКРЕ
 
1466. 5.2.8. Стабілізація та поступове нарощування обсягів видобутку вугілля і виробництва товарної вугільної продукції.
 
   5.2.9. Стабілізація та поступове нарощування обсягів видобутку вугілля і виробництва товарної вугільної продукції.
 
1467. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
1468. Надання всебічної державної підтримки, в т.ч. бюджетної, для стабілізації роботи вугільної галузі.
 
-305- видалити цей пункт з цілей та результатів.
 
Враховано      
1469. Створення умов для прогресивної зміни таких чинників виробництва, як людський потенціал, технологічна основа та стан гірничого господарства.
 
   Створення умов для прогресивної зміни таких чинників виробництва, як людський потенціал, технологічна основа та стан гірничого господарства.
 
1470. Концентрація ресурсів на найбільш продуктивних ділянках гірничого виробництва.
 
   Концентрація ресурсів на найбільш продуктивних ділянках гірничого виробництва.
 
1471. Підвищення продуктивності праці та навантаження на виробничі ланки вугледобувних підприємств із забезпеченням нешкідливих і гарантовано безпечних умов праці.
 
   Підвищення продуктивності праці та навантаження на виробничі ланки вугледобувних підприємств із забезпеченням нешкідливих і гарантовано безпечних умов праці.
 
1472. Збільшення обсягів видобутку вугілля у державному секторі галузі до 39, 1 млн. тонн.
 
   Збільшення обсягів видобутку вугілля у державному секторі галузі до 39,1 млн. тонн.
 
1473. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
1474. Розроблення проекту наказу
Наказ Міністерства вугільної промисловості України про забезпечення розвитку вугільної галузі у 2010 році
ІІ квартал
Мінвуглепром
 
   Розроблення проекту наказу
Наказ Міністерства вугільної промисловості України про забезпечення розвитку вугільної галузі у 2010 році
ІІ квартал
Мінвуглепром
 
1475. 5.2.9. Модернізація шахтного фонду і технічне переозброєння виробництва.
 
   5.2.10. Модернізація шахтного фонду і технічне переозброєння виробництва.
 
1476. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
1477. Впровадження нових видів техніки та технологій гірничо-шахтного виробництва.
 
   Впровадження нових видів техніки та технологій гірничо-шахтного виробництва.
 
1478. Впровадження енерго- та екологоефективного обладнання та устаткування на державних вугільних підприємствах.
 
   Впровадження енерго- та екологоефективного обладнання та устаткування на державних вугільних підприємствах.
 
1479. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
1480. Розробка галузевої програми
Наказ Міністерства вугільної промисловості України про затвердження Програми модернізації та технічного переоснащення вугледобувних підприємств України у 2010-2012 роках
ІІ квартал
Мінвуглепром
 
   Розробка галузевої програми
Наказ Міністерства вугільної промисловості України про затвердження Програми модернізації та технічного переоснащення вугледобувних підприємств України у 2010-2012 роках
ІІ квартал
Мінвуглепром
 
1481. Проведення технічного переоснащення та модернізації державних підприємств вугільної галузі
Постанова Кабінету Міністрів України "Про доповнення переліку машин і устаткування, яке звільняється від ввізного мита і ПДВ, переліком гірничо-шахтного устаткування іноземного виробництва"
травень
Мінвуглепром
Мінекономіки
Мінфін
Держмит-служба
 
   Проведення технічного переоснащення та модернізації державних підприємств вугільної галузі
Постанова Кабінету Міністрів України "Про доповнення переліку машин і устаткування, яке звільняється від ввізного мита і ПДВ, переліком гірничо-шахтного устаткування іноземного виробництва"
травень
Мінвуглепром,
Мінекономіки,
Мінфін,
Держмит-служба
 
1482. 5.2.10. Оптимізація економічних пропорцій вугільних підприємств з метою переходу від згортання до розширеного відтворення.
 
   5.2.11. Оптимізація економічних пропорцій вугільних підприємств з метою переходу від згортання до розширеного відтворення.
 
1483. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
1484. Оптимізація витрат вугільних підприємств.
 
   Оптимізація витрат вугільних підприємств.
 
1485. Збільшення доходів вугледобувних підприємств.
 
   Збільшення доходів вугледобувних підприємств.
 
1486. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
1487. Впровадження галузевої системи моніторингу і контролю за здійсненням закупівель державними вугледобувними підприємствами
Наказ Міністерства вугільної промисловості України про впровадження галузевої системи моніторингу і контролю за здійсненням закупівель державними вугледобувними підприємствами
ІІ квартал
Мінвуглепром
 
   Впровадження галузевої системи моніторингу і контролю за здійсненням закупівель державними вугледобувними підприємствами
Наказ Міністерства вугільної промисловості України про впровадження галузевої системи моніторингу і контролю за здійсненням закупівель державними вугледобувними підприємствами
ІІ квартал
Мінвуглепром
 
1488. Впровадження програм енерго- і ресурсозбереження
Наказ Міністерства вугільної промисловості України про затвердження галузевої програми енергоефективності
ІІ квартал
Мінвуглепром
 
   Впровадження програм енерго- і ресурсозбереження
Наказ Міністерства вугільної промисловості України про затвердження галузевої програми енергоефективності
ІІ квартал
Мінвуглепром
 
1489. Впровадження методики формування цін на енергетичне вугілля, виходячи з його калорійності, технологічної цінності та рівня цін на зовнішніх ринках.
Спільний наказ Мінвуглепрому та Мінпаливенерго
ІІ квартал
Мінвуглепром
Мінпаливенерго
 
   Впровадження методики формування цін на енергетичне вугілля, виходячи з його калорійності, технологічної цінності та рівня цін на зовнішніх ринках.
Спільний наказ Мінвуглепрому та Мінпаливенерго
ІІ квартал
Мінвуглепром,
Мінпаливенерго
 
1490. 5.2.11. Максимальне залучення інвестиційних ресурсів для розвитку вугільної галузі
 
   5.2.12. Максимальне залучення інвестиційних ресурсів для розвитку вугільної галузі
 
1491. Цілі та очікувані результати
 
   Цілі та очікувані результати
 
1492. Підвищення інвестиційної привабливості вугільних підприємств.
 
   Підвищення інвестиційної привабливості вугільних підприємств.
 
1493. Залучення недержавних інвестицій та формування критично необхідного обсягу інвестицій, за якого введення виробничих потужностей галузі буде випереджати їх вибуття.
 
   Залучення недержавних інвестицій та формування критично необхідного обсягу інвестицій, за якого введення виробничих потужностей галузі буде випереджати їх вибуття.
 
1494. Збільшення обсягу власних капіталовкладень державних вугільних підприємств.
 
   Збільшення обсягу власних капіталовкладень державних вугільних підприємств.
 
1495. Захід
Документ
Термін виконання
Виконавець
 
   Захід
Документ
Термін виконання
Виконавці
 
1496. Розроблення постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи з фінансового оздоровлення державних вугледобувних підприємств"
травень
Мінвуглепром
ДПА,
Мінфін
Мінекономіки
 
   Розроблення постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України про заходи з фінансового оздоровлення державних вугледобувних підприємств
травень
Мінвуглепром,
ДПА,
Мінфін,
Мінекономіки
 
1497. Створення умов для активного залучення інвестиційних ресурсів у галузь та підвищення інвестиційної привабливості вугільних