Кількість абзаців - 59 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про застосування амністії в Україні" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. проект
 
   проект
 
1. Закон України
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до Закону України “Про застосування амністії в Україні”
 
-1- Кармазін Ю.А.
Назву Закону викласти в такій редакції:
"Про застосування амністії в Україні"
 
Відхилено , Закон України "Про застосування амністії в Україні" прийнятий в 1996 р. і ми пропонуємо внести в нього зміни. 1  Про внесення змін до Закону України "Про застосування амністії в Україні" та інших законодавчих актів України
 
    -2- Мойсик В.Р.
У зв‘язку з внесенням змін до КК України та КПК України назву Закону викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до Закону України "Про застосування амністії в Україні" та інших законодавчих актів України".
 
Немає висновку    
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до Закону України "Про застосування амністії в Україні (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 48, ст.263; 1997 р., № 9, ст.69; 2000 р., № 35, ст.281; 2007 р., № 9, ст.79), виклавши його в такій редакції:
 
-3- Кармазін Ю.А.
Виключити преамбулу закону "І. Внести зміни до Закону України "Про застосування амністії в Україні (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 48, ст.263; 1997 р., № 9, ст.69; 2000 р., № 35, ст.281; 2007 р., № 9, ст.79), виклавши його в такій редакції:"
 
Відхилено , Не відповідає вимогам законотворчої техніки.  І. Внести зміни до Закону України "Про застосування амністії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 48, ст.263; 1997 р., № 9, ст.69; 2000 р., № 35, ст.281; 2007 р., № 9, ст.79), виклавши його в такій редакції:
"Закон України
Про застосування амністії в Україні
 
    -4- Кармазін Ю.А.
Присвоїти назви всім статтям Закону.
 
Відхилено    
5. "Стаття 1. Амністія є повне або часткове звільнення від відбування покарання певної категорії осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, що не виключає застосування амністії, або кримінальні справи стосовно яких розглянуті судами, але вироки стосовно цих осіб не набрали законної сили.
 
-5- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 1 викласти в такій редакції: "1. Амністія – це повне або часткове звільнення від покарання певної категорії осіб, які засуджені за вчинення злочину і які відбули не менше двох третин строку на який їх було засуджено", вилучивши з неї слова ", що не виключає застосування амністії, або кримінальні справи стосовно яких розглянуті судами, але вироки стосовно цих осіб не набрали законної сили", оскільки застосування амністії судами під час розгляду ними справ про вчинення злочинів також не сприяє додержанню принципу невідворотності кримінального покарання, досягненню цілей покарання, стабільності кримінального закону та повазі до нього.
 
Враховано частково   Стаття 1. Амністія є повне або часткове звільнення від відбування покарання певної категорії осіб, визнаних винними у вчиненні злочину або кримінальні справи стосовно яких розглянуті судами, але вироки стосовно цих осіб не набрали законної сили.
 
    -6- Малишев В.С.
Частину першу статті 1 викласти в такій редакції:
"Амністія є повне або часткове звільнення від відбування покарання певної категорії осіб, визнаних винними у вчиненні злочину або кримінальні справи стосовно яких розглянуті судами, але вироки стосовно цих осіб не набрали законної сили.
Амністія не застосовується до осіб, коло яких визначено в статті 4 цього Закону".
 
Враховано    
6. Амністія оголошується законом про амністію, який приймається відповідно до положень Конституції України, Кримінального кодексу України та цього Закону.
 
   Амністія оголошується законом про амністію, який приймається відповідно до положень Конституції України, Кримінального кодексу України та цього Закону.
Амністія не застосовується до осіб, визначених статтею 4 цього Закону.
 
7. Стаття 2. Законом про амністію може бути передбачене:
 
   Стаття 2. Законом про амністію може бути передбачено:
 
8. а) повне звільнення зазначених у ньому осіб від відбування призначеного судом покарання (повна амністія);
 
-7- Кармазін Ю.А.
Пункти "а", "б" частини першої статті 2 викласти в такій редакції:
"а) повне звільнення зазначених у ньому осіб від призначеного судом покарання чи його відбування (повна амністія);
б) часткове звільнення зазначених у ньому осіб від призначеного судом покарання чи його відбування (часткова амністія)".
 
Відхилено , пропозиція не несе жодного смислового навантаження. В законі розділяються такі поняття як "відбування покарання" та "подальше відбування покарання".  а) повне звільнення зазначених у ньому осіб від відбування призначеного судом покарання (повна амністія);
 
9. б) часткове звільнення зазначених у ньому осіб від відбування призначеного судом покарання (часткова амністія).
 
-8- Кармазін Ю.А.
Доповнити частину 1 статті 2 абзацом в) такого змісту "в) повне або часткове звільнення з метою легалізації або повернення в країну із-за кордону незаконно виведених грошових коштів, або коштів щодо яких своєчасно не були сплачені податки".
 
Відхилено , охоплюється пунктами "а" та "б".  б) часткове звільнення зазначених у ньому осіб від відбування призначеного судом покарання (часткова амністія).
 
10. Закон про амністію не може передбачати заміну одного покарання іншим чи зняття судимості щодо осіб, які звільняються від відбування покарання.
 
   Закон про амністію не може передбачати заміну одного покарання іншим чи зняття судимості щодо осіб, які звільняються від відбування покарання.
 
11. Стаття 3. Рішення про застосування чи незастосування амністії приймається судом щодо кожної особи індивідуально після ретельної перевірки матеріалів особової справи та відомостей про поведінку засудженого за час відбування покарання.
 
   Стаття 3. Рішення про застосування чи незастосування амністії приймається судом щодо кожної особи індивідуально після ретельної перевірки матеріалів особової справи та відомостей про поведінку засудженого за час відбування покарання.
 
12. Установивши в стадії судового розгляду кримінальної справи наявність акта амністії, що усуває застосування покарання за вчинене діяння, суд, за доведеності вини особи, виносить обвинувальний вирок із звільненням засудженого від відбування покарання.
 
   Установивши в стадії судового розгляду кримінальної справи наявність акта амністії, що усуває застосування покарання за вчинене діяння, суд, за доведеності вини особи, виносить обвинувальний вирок із звільненням засудженого від відбування покарання.
 
13. Стаття 4. Амністія не може бути застосована щодо:
 
-9- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 4 новим абзацом а) частини 1 такого змісту: "а) до осіб, які відбули менше двох третин призначеного вироком суду загального строку покарання;". Змінити подальшу нумерацію частин статті.
 
Відхилено   Стаття 4. Амністія не може бути застосована до:
 
14. а) до осіб, кримінальні справи стосовно яких перебувають у провадженні органів дізнання, досудового слідства чи суду, але не розглянуті судом з винесенням обвинувального вироку;
 
   а) осіб, кримінальні справи стосовно яких перебувають у провадженні органів дізнання, досудового слідства чи суду, але не розглянуті судом з винесенням обвинувального вироку;
 
15. б) до осіб, яким смертну кару в порядку помилування замінено на позбавлення волі, і до осіб, яких засуджено до довічного позбавлення волі;
 
-10- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 4 новим абзацом б) частини 1 такого змісту: "б) до осіб, які на день прийняття закону про амністію не виконали обов'язок відшкодувати заподіяну ними шкоду чи завдані ними збитки, або\чи сплатити штраф, покладені на винну особу вироком чи рішенням суду", засуджений повинен не очікуючи амністію відшкодувати шкоду тому що він визнав свою провину, а не тому, що він має дані про амністію.
 
Враховано редакційно в статті 6 Закону  б) осіб, яким смертну кару в порядку помилування замінено на позбавлення волі, і до осіб, яких засуджено до довічного позбавлення волі;
 
16. в) до осіб, які мають дві і більше судимості за вчинення умисних тяжких та (або) особливо тяжких злочинів;
 
   в) осіб, які мають дві і більше судимості за вчинення умисних тяжких та/або особливо тяжких злочинів;
 
17. г) до осіб, яких засуджено за злочини проти основ національної безпеки України, терористичний акт, бандитизм, умисне вбивство;
 
-11- Чуднов В.М.
Пункт "г" статті 4 після слів "умисне вбивство" необхідно доповнити словами "при обтяжуючих обставинах", оскільки з тексту законопроекту вбачається, що заборона застосовувати амністію стосується й осіб, засуджених за умисне вбивство при пом‘якшуючих обставинах (при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця або в стані сильного душевного хвилювання).
 
Враховано   г) осіб, яких засуджено за злочини проти основ національної безпеки України, терористичний акт, бандитизм, умисне вбивство при обтяжуючих обставинах;
 
18. ґ) до осіб, яких засуджено за вчинення умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину, крім зазначених у пункті "г" цієї статті, які відбули менше двох третин призначеного вироком суду основного покарання;
 
-12- Кармазін Ю.А.
Пункт ґ) частини 1 статті 4 викласти в такій редакції: "ґ) до осіб, яких засуджено за вчинення умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину;", вилучивши ", крім зазначених у пункті "г" цієї статті, які відбули менше двох третин призначеного вироком суду основного покарання
 
Відхилено , автор не навів обгрунтування для прийняття пропозиції  ґ) осіб, яких засуджено за вчинення умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину, крім зазначених у пункті "г" цієї статті, які відбули менше двох третин призначеного вироком суду основного покарання;
 
19. д) до осіб, яких засуджено за злочин або злочини, що спричинили загибель двох і більше осіб;
 
   д) до осіб, яких засуджено за злочин або злочини, що спричинили загибель двох і більше осіб;
 
20. є) до осіб, яких засуджено за злочин середньої тяжкості, крім зазначених у пункті "д" цієї статті, які відбули менше половини призначеного вироком суду основного покарання;
 
-13- Кармазін Ю.А.
Пункт є) частини 1 статті 4 викласти в такій редакції: "є) до осіб, яких засудженого за злочин середньої тяжкості", вилучивши ", крім зазначених у пункті "д" цієї статті, які відбули менше половини призначеного вироком суду основного покарання;"
 
Відхилено , автор не навів обгрунтування для прийняття пропозиції     
21. е) до осіб, стосовно яких протягом останніх десяти років було застосовано амністію або помилування незалежно від зняття чи погашення судимості та які знову вчинили умисний злочин;
 
   є) осіб, стосовно яких протягом останніх десяти років було застосовано амністію або помилування незалежно від зняття чи погашення судимості та які знову вчинили умисний злочин.
 
22. Амністія також не застосовується до осіб, засуджених за катування, насильницьке донорство, незаконне позбавлення волі або викрадення людини, захоплення заручників, торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо людини, за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, розбій, вимагання, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, за зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень, одержання хабара, за злочини проти правосуддя, геноцид, піратство, найманство.
 
-14- Семинога А.І.
Абзац 10 частини першої статті 4 після слова "одержання" доповнити словом "дача".
 
Відхилено   Амністія також не застосовується до осіб, засуджених за катування, насильницьке донорство, незаконне позбавлення волі або викрадення людини, захоплення заручників, торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо людини, за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, розбій, вимагання, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, вчинене у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції або особою, яка зникла з місця дорожньо-транспортної пригоди, за одержання хабара, геноцид, піратство, найманство.
 
    -15- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 4 викласти в такій редакції: "Амністія також не застосовується до осіб, засуджених за катування, насильницьке донорство, незаконне позбавлення волі або викрадення людини, захоплення заручників, торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо людини, за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, розбій, вимагання, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, за злочини у сфері службової діяльності в юридичних особах приватного права та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень, одержання хабара, злочини проти правосуддя, геноцид, піратство, найманство".
 
Враховано частково    
    -16- Чуднов В.М.
Частину другу статті 4 після слів "або заподіяли тяжке тілесне ушкодження" доповнити словами "вчинене у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції або особою, яка втекла з місця дорожньо-транспортної пригоди"; слова "за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, за зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень" та "за злочини проти правосуддя" виключити.
 
Враховано    
    -17- Малишев В.С.
У частині другій статті 4 слова "порушення правил безпеки" замінити словами "порушення у стані сп‘яніння правил безпеки".
 
Враховано редакційно    
23. Законом про амністію можуть бути визначені й інші категорії осіб, на які амністія не поширюється.
 
   Законом про амністію можуть бути визначені й інші категорії осіб, на які амністія не поширюється.
 
24. Положення закону про амністію, які не відповідають вимогам цієї статті, не мають сили і застосуванню не підлягають.
 
   Положення закону про амністію, які не відповідають вимогам цієї статті, не мають сили і застосуванню не підлягають.
 
25. Стаття 5. Дія закону про амністію поширюється на злочини, вчинені до дня набрання ним чинності включно, і не поширюється на злочини, що тривають або продовжуються, якщо вони закінчені, припинені або перервані після прийняття закону про амністію.
 
-18- Круць М.Ф.
Оскільки у частині другій статті 32 КК України вживається термін "продовжуваний злочин" необхідно у частині першій статті 5 слова "злочини, що тривають або продовжуються" замінити словами "триваючі або продовжувані злочини".
 
Враховано   Стаття 5. Дія закону про амністію поширюється на злочини, вчинені до дня набрання ним чинності включно, і не поширюється на триваючі або продовжувані злочини, якщо вони закінчені, припинені або перервані після набрання законом про амністію чинності.
 
    -19- Кармазін Ю.А.
Вилучити частину 1 статті 5 "Дія закону про амністію поширюється на злочини, вчинені до дня набрання ним чинності включно, і не поширюється на злочини, що тривають або продовжуються, якщо вони закінчені, припинені або перервані після прийняття закону про амністію", а частину 2 "У виняткових випадках, з метою припинення суспільно небезпечних групових проявів, чинність амністії може бути поширена на діяння, вчинені до певної дати після оголошення амністії, за умови обов'язкового виконання до цієї дати вимог, передбачених у законі про амністію (умовна амністія)" вважати частиною 1.
 
Відхилено    
    -20- Чуднов В.М.
У статті 5 законопроекту момент закінчення, припинення чи переривання злочину має пов‘язуватись з моментом набрання чинності законом, а не з моментом його прийняття, а тому слова "після прийняття закону про амністію" необхідно замінити словами "після набрання законом про амністію чинності".
 
Враховано    
26. У виняткових випадках, з метою припинення суспільно небезпечних групових проявів, чинність амністії може бути поширена на діяння, вчинені до певної дати після оголошення амністії, за умови обов'язкового виконання до цієї дати вимог, передбачених у законі про амністію (умовна амністія).
 
-21- Круць М.Ф.
У частині другій статті 5 слова "з метою припинення суспільно небезпечних групових проявів" доцільно виключити.
 
Враховано   У виняткових випадках чинність амністії може бути поширена на діяння, вчинені до певної дати після оголошення амністії, за умови обов'язкового виконання до цієї дати вимог, передбачених законом про амністію (умовна амністія).
 
27. Стаття 6. Особи, на яких поширюється дія закону про амністію, можуть бути звільнені від відбування як основного, так і додаткового покарання, призначеного судом, крім конфіскації майна, якщо на день набрання вказаним законом чинності, вироки суду в частині додаткових покарань не були виконані.
 
-22- Кармазін Ю.А.
Виключити частини 1-2 статті 6 "Особи, на яких поширюється дія закону про амністію, можуть бути звільнені від відбування як основного, так і додаткового покарання, призначеного судом, крім конфіскації майна, якщо на день набрання вказаним законом чинності, вироки суду в частині додаткових покарань не були виконані.
Особи, засуджені за вчинення злочину до покарання (основного або додаткового) у вигляді штрафу до набрання законом про амністію чинності, не звільняються від сплати штрафу й сума сплаченого штрафу їм не повертається.
Амністія не звільняє від обов'язку відшкодувати заподіяну злочином шкоду, покладеного на винну особу вироком чи рішенням суду".
 
Відхилено автором не наведено обґрунтувань для прийняття пропозиції  Стаття 6. Особи, на яких поширюється дія закону про амністію, можуть бути звільнені від відбування як основного, так і додаткового покарання, призначеного судом, крім конфіскації майна, якщо на день набрання чинності законом про амністію, вироки суду в частині основного та/або додаткового покарань не були виконані.
 
    -23- Чуднов В.М.
У частині першій статті 6 слова "в частині додаткових покарань не були виконані" замінити словами "в частині основного та/або додаткового покарань не були виконані".
 
Враховано    
28. Особи, засуджені за вчинення злочину до покарання (основного або додаткового) у вигляді штрафу до набрання законом про амністію чинності, не звільняються від сплати штрафу і сума сплаченого штрафу їм не повертається.
 
-24- Кармазін Ю.А.
Круць М.Ф.
Частину другу статті 6 викласти в такій редакції: "Особам, засудженим до покарання (основного чи додаткового) у вигляді штрафу, сума штрафу, сплаченого ними до прийняття судом рішення про звільнення від відбування покарання у зв’язку з амністією, не повертається".
 
Враховано   Особам, засудженим до покарання (основного чи додаткового) у виді штрафу, сума штрафу, сплаченого ними до прийняття судом рішення про звільнення від відбування покарання у зв’язку з амністією, не повертається.
 
    -25- Малишев В.С.
У частині другій статті 6 слово "вигляді" замінити словом "виді".
 
Враховано    
29. Амністія не звільняє від обов'язку відшкодувати заподіяну злочином шкоду, покладеного на винну особу вироком чи рішенням суду.
 
   Амністія не звільняє від обов'язку відшкодувати заподіяну злочином шкоду, покладеного на винну особу вироком чи рішенням суду.
 
30. Питання про погашення чи зняття судимості щодо осіб, до яких застосовано амністію, вирішується відповідно до положень Кримінального кодексу України виходячи із виду і терміну фактично відбутого винним покарання.
 
-26- Чуднов В.М.
У частині четвертій статті 6 слова "виходячи із виду і терміну фактично відбутого покарання" необхідно виключити У даному випадку достатньо посилання лише на КК України, положення якого застосовуються при вирішенні питання про погашення чи зняття судимості.
 
Враховано   Питання про погашення чи зняття судимості щодо осіб, до яких застосовано амністію, вирішується відповідно до положень Кримінального кодексу України.
 
31. Стаття 7. Закони про амністію, за винятком законів про умовну амністію, Верховна Рада України може приймати не частіше одного разу протягом календарного року.
 
   Стаття 7. Закони про амністію, за винятком законів про умовну амністію, Верховна Рада України може приймати не частіше одного разу протягом календарного року.
 
32. Стаття 8. Закон про амністію підлягає обов'язковій публікації в офіційних виданнях Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України.
 
-27- Кармазін Ю.А.
Статтю 8 викласти в такій редакції: "Стаття 8. Закон про амністію підлягає обов'язковій публікації в офіційних виданнях Верховної Ради України й Президента України", оскільки Верховна Рада України приймає закон, а Президент його оприлюднює. Кабінету Міністрів України ніхто не забороняє їх оприлюднювати у своїх виданнях. Крім того, є "Офіційний вісник", який видає Мінюст, міністр якого є членом Кабінету Міністрів України. Необхідно економити папір і дерева, які йдуть на його виділення, у той час як все більше людей можуть використовувати Інтернет.
 
Враховано частково   Стаття 8. Закон про амністію підлягає обов'язковій публікації в офіційних виданнях Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України.
 
33. Стаття 9. Особи, які відповідно до закону про амністію підлягають звільненню від відбування (подальшого відбування) покарання, звільняються не пізніш як протягом трьох місяців після опублікування закону про амністію.
 
-28- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 9 викласти в такій редакції: "Стаття 9. Особи, які відповідно до закону про амністію підлягають звільненню від відбування (подальшого відбування) покарання, звільняються не пізніш як протягом двох місяців після опублікування закону про амністію.
 
Відхилено   Стаття 9. Особи, засуджені за вчинення злочину, які відповідно до закону про амністію підлягають звільненню від відбування (подальшого відбування) покарання, звільняються не пізніш як протягом трьох місяців після опублікування закону про амністію.
 
    -29- Чуднов В.М.
Частину першу статті 9 після слова "особи" доповнити словами "засуджені за вчинення злочину", оскільки редакція цієї норми, прийнята в першому читанні, не враховує положення пункту "а" частини першої статті 4 проекту, відповідно до якого особа може бути амністована лише після винесення судом обвинувального вироку щодо неї, тоді як на момент сплину тримісячного строку для виконання закону про амністію, кримінальна справа щодо такої особи може перебувати у провадженні органів дізнання, досудового слідства чи суду, а тому тримісячний строк не завжди буде достатнім для всебічного, об‘єктивного і повного розгляду всіх обставин кримінальної справи і винесення законного та обґрунтованого вироку.
 
Враховано    
34. Особи, щодо яких відповідно до закону про амністію застосовується скорочення терміну покарання, мають бути офіційно поінформовані про нове обчислення терміну покарання і про дату закінчення відбування покарання протягом місяця після опублікування закону про амністію".
 
-30- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 9 частиною 3 такого змісту: "Перелік осіб, до яких була застосована амністія, з указуванням номеру судової справи, призначеного судом покарання, виконання обов'язку відшкодувати заподіяну злочином шкоду, сплатити штраф, покладені на винну особу вироком чи рішенням суду та відбутого строку на який їх було засуджено оприлюднюються на офіційному веб-сайті Державної судової адміністрації України та в офіційному виданні цього органу".
 
Враховано частково   Особи, щодо яких відповідно до закону про амністію застосовується скорочення терміну покарання, мають бути офіційно поінформовані про нове обчислення терміну покарання і про дату закінчення відбування покарання протягом місяця після опублікування закону про амністію.
Перелік осіб, стосовно яких була застосована амністія, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Державної судової адміністрації України та в друкованому виданні цього органу із зазначенням номеру судової справи, призначеного судом покарання, виконання обов'язку відшкодувати заподіяну злочином шкоду, сплатити штраф та фактично відбутого строку покарання".
 
35. ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
36. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-31- Кармазін Ю.А.
Розділ ІІ "Прикінцеві положення" доповнити новою частиною 2 такого змісту: "Визнати такими, що втратили чинність з моменту набуття чинності цього закону наступні закони:
Закон України від 26.06.1997 р. №401/97-ВР "Про амністію з нагоди першої річниці Конституції України" (Відомості Верховної Ради України, 03.09.1997, № 31, ст. 202);
Закон України від 21.11.1996 р. №533/96-ВР "Про амністію осіб, які брали участь у масових акціях протесту проти несвоєчасних виплат заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат" (Відомості Верховної Ради України, 04.02.1997, № 4, ст. 22);
Закон України від 24.07.1998 р. №61-ХІV "Про амністію" (Відомості Верховної Ради України, 04.09.1998, № 34, ст. 234);
Закон України від 16.07.1999 р. №1005-ХІV "Про амністію" (Відомості Верховної Ради України, 27.08.1999, № 34, ст. 300);
Закон України від 11.07.2003 р. №1131-ІV "Про амністію" (Відомості Верховної Ради України, 05.09.2003, № 36, ст. 283);
Закон України від 11.05.2000 р. №1713-ІІІ "Про амністію" (Відомості Верховної Ради України, 16.06.2000, № 24, ст. 191);
Закон України від 05.07.2001 р. №2593-ІІІ "Про амністію" (Відомості Верховної Ради України, 17.08.2001, № 33, ст. 182);
Закон України від 31.05.2005 р. №2591-ІV "Про амністію" (Відомості Верховної Ради України, 24.06.2005, № 25, ст. 332);
Закон України "Про застосування амністії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 48, ст.263; 1997 р., № 9, ст.69; 2000 р., № 35, ст.281; 2007 р., № 9, ст.79).
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
37. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
38. 1) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст.131):
 
   2) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст.131):
 
39. статтю 44 викласти в такій редакції:
 
   а) частину першу статті 44 викласти в такій редакції:
 
40. "Стаття 44. Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності
 
      
41. У випадках, передбачених цим Кодексом, суд звільняє особу, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності. Порядок такого звільнення встановлюється законом";
 
-32- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 44 викласти в такій редакції: "1. Особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.".
 
Враховано   "1. Особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом";
б) статтю 85 викласти в такій редакції:
"На підставі закону України про амністію або акта про помилування засуджений може бути повністю або частково звільнений від основного і додаткового покарань";
 
    -33- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 45 викласти в такій редакції: "Особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або середньої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину й повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду".
 
Відхилено , порушується стаття 116 Регламенту   
    -34- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 46 викласти в такій редакції: "Особа, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона примирилася з потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду."
 
Відхилено , порушується стаття 116 Регламенту   
    -35- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 47 викласти в такій редакції: "1. Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, відшкодує завдані нею збитки або усуне заподіяну шкоду, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку".
 
Відхилено , порушується стаття 116 Регламенту   
    -36- Кармазін Ю.А.
Статтю 53 доповнити частиною шостою такого змісту:
"6. У разі неможливості одночасно сплатити штраф і відшкодувати завдані збитки або усунути заподіяну шкоду штраф сплачується після відшкодування шкоди, а несплачена сума штрафу може бути замінена покаранням у виді громадських робіт за правилами частини п'ятої цієї статті;".
 
Відхилено , порушується стаття 116 Регламенту   
    -37- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 74 викласти в такій редакції: "1. Звільнення засудженого від покарання або подальшого його відбування, заміна більш м'яким, а також пом'якшення призначеного покарання може застосовуватися тільки судом у випадках, передбачених цим Кодексом.", виключивши слова "крім звільнення від покарання або пом'якшення покарання на підставі закону України про амністію чи акта про помилування".
 
Відхилено , порушується стаття 116 Регламенту   
    -38- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 76 новою частиною 1 такого змісту: "1. Суд може звільняти засудженого від відбування покарання з випробуванням лише за умови попереднього відшкодування ним завданих ним збитків або усунення заподіяної шкоди." та зміну нумерації частини 1 на частину 1-1.
 
Відхилено , порушується стаття 116 Регламенту   
    -39- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 82 "3. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким може бути застосована, якщо засуджений став на шлях виправлення та відшкодував завдані ним збитки або усунув заподіяну шкоду."
 
Відхилено , порушується стаття 116 Регламенту   
    -40- Кармазін Ю.А.
Статтю 85 доповнити частиною другою такого змісту: "2. Звільнення від покарання чи його відбування на підставі закону України про амністію або акта про помилування є можливим лише за умови, якщо підсудний або засуджений повністю відшкодував завдані ним збитки чи усунув заподіяну шкоду".
 
Відхилено    
    -41- Чуднов В.М.
Необхідно внести зміни до статті 85 КК України, привести її у відповідність із частиною другою статті 2 проекту та статтею 86 КК України в редакції першого читання, а саме викласти її в такій редакції:
"На підставі закону України про амністію або акта про помилування засуджений може бути повністю або частково звільнений від основного і додаткового покарань".
 
Враховано    
42. у статті 86:
 
   в) у статті 86:
 
43. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
44. "2. Законом про амністію особи, визнані винними у вчиненні злочину обвинувальним вироком суду, або кримінальні справи стосовно яких розглянуті судами, але вироки стосовно цих осіб не набрали законної сили, можуть бути повністю або частково звільнені від відбування покарання";
 
-42- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 86 викласти в такій редакції: "2. Законом про амністію особи, які вчинили злочин, можуть бути повністю або частково звільнені від покарання", вилучивши "від кримінальної відповідальності чи".
 
Враховано по суті  "2. Законом про амністію особи, визнані винними у вчиненні злочину обвинувальним вироком суду, або кримінальні справи стосовно яких розглянуті судами, але вироки стосовно цих осіб не набрали законної сили, можуть бути повністю або частково звільнені від відбування покарання";
 
45. частину третю виключити.
 
-43- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 97 викласти в такій редакції: "1. Неповнолітнього, який вперше вчинив злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо його виправлення можливе без застосування покарання. У цих випадках суд застосовує до неповнолітнього примусові заходи виховного характеру, передбачені частиною другою статті 105 цього Кодексу", вилучивши слово "тяжкості" та слова "необережний злочин".
 
Відхилено , порушується стаття 116 Регламенту  частину третю виключити.
 
46. 2) у Кримінально-процесуальному кодексі України:
 
   1) у Кримінально-процесуальному кодексі України:
 
47. у статті 6:
 
   а) у статті 6:
 
48. пункт 4 частини першої виключити;
 
-44- Кармазін Ю.А.
Виключити пункт 4 частини першої статті 6 "4) внаслідок акта амністії, якщо він усуває застосування покарання за вчинене діяння, а також у зв'язку з помилуванням окремих осіб;".
 
Відхилено Пропозиція не несе жодного смислового навантаження, оскільки за своїм змістом повністю повторює редакцію, прийняту в першому читанні  пункт 4 частини першої виключити;
 
49. частину другу викласти в такій редакції:
 
-45- Чуднов В.М.
Відповідно до правил законодавчої техніки виключення окремої частини статті не тягне за собою зміни нумерації інших частин, а тому в новій редакції фактично викладається частина третя статті 6 КПК.
 
Враховано   частину третю викласти в такій редакції:
 
50. "Якщо обставини, зазначені в пунктах 1 і 2 цієї статті, виявляються в стадії судового розгляду, суд доводить розгляд справи до кінця і постановляє виправдувальний вирок";
 
-46- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 6 викласти в такій редакції: "Якщо обставини, зазначені в пунктах 1 і 2 цієї статті, виявляються в стадії судового розгляду, суд доводить розгляд справи до кінця й постановляє виправдувальний вирок".
 
Відхилено Пропозиція не несе жодного смислового навантаження, оскільки за своїм змістом повністю повторює редакцію, прийняту в першому читанні.  "Якщо обставини, зазначені в пунктах 1 і 2 цієї статті, виявляються в стадії судового розгляду, суд доводить розгляд справи до кінця і постановляє виправдувальний вирок";
 
51. частину п‘яту виключити;
 
-47- Кармазін Ю.А.
Виключити частину 5 статті 6 : "5. Закриття справи на підставах, зазначених у пункті 4 цієї статті, не допускається, якщо обвинувачений проти цього заперечує. У цьому разі провадження в справі продовжується у звичайному порядку".
 
Відхилено ропозиція не несе жодного смислового навантаження, оскільки за своїм змістом повністю повторює редакцію, прийняту в першому читанні. До того ж фактично необхідно виключити частину четверту статті.  частину четверту виключити;
 
    -48- Чуднов В.М.
Відповідно до правил законодавчої техніки виключення окремої частини статті не тягне за собою зміни нумерації інших частин, а тому фактично необхідно виключити частину четверту статті 6 КПК.
 
Враховано    
52. у частині сьомій слова та цифри "у пунктах 1, 2, 4, 6, 7, 9-11" замінити словами та цифрами "у пунктах 1, 2, 6, 7, 9-11";
 
-49- Кармазін Ю.А.
Частину 7 статті 6 викласти в такій редакції: "7. Якщо в ході дізнання, досудового чи судового слідства або перевірки, що проводилась на підставах, передбачених частиною 4 статті 97 цього Кодексу, поряд з обставинами, зазначеними в пунктах 1, 2, 6, 7, 9 - 11 частини 1 цієї статті, що виключають провадження в кримінальній справі, у діянні особи будуть виявлені ознаки адміністративного правопорушення, орган дізнання, слідчий, прокурор, суд або суддя зобов'язані направити відповідні матеріали органу (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про таке адміністративне правопорушення.", виключивши цифру 6.
 
Відхилено ропозиція не несе жодного смислового навантаження, оскільки за своїм змістом повністю повторює редакцію, прийняту в першому читанні, до того ж фактично зміни вносяться до частини шостої статті.  у частині шостій слова та цифри "у пунктах 1, 2, 4, 6, 7, 9-11" замінити словами та цифрами "у пунктах 1, 2, 6, 7, 9-11";
 
    -50- Чуднов В.М.
Відповідно до правил законодавчої техніки виключення окремої частини статті не тягне за собою зміни нумерації інших частин, а тому фактично зміни вносяться до частини шостої статті 6 КПК.
 
Враховано    
53. доповнити статтею 6-1 такого змісту:
 
   б) доповнити статтею 6-1 такого змісту:
 
54. "Стаття 6-1. Порядок звільнення від покарання внаслідок акта амністії
 
   "Стаття 6-1. Порядок звільнення від покарання внаслідок амністії
 
55. Суд вправі звільнити засудженого від відбування покарання внаслідок акта амністії, якщо він усуває застосування покарання за вчинене діяння.
 
   Суд вправі звільнити засудженого від відбування покарання внаслідок амністії, якщо він усуває застосування покарання за вчинене діяння.
 
56. Рішення про застосування чи незастосування амністії приймається судом щодо кожної особи індивідуально після ретельної перевірки матеріалів особової справи та відомостей про поведінку засудженого за час відбування покарання.
 
   Рішення про застосування чи незастосування амністії приймається судом щодо кожної особи індивідуально після ретельної перевірки матеріалів особової справи та відомостей про поведінку засудженого за час відбування покарання.
 
57. Установивши в стадії судового розгляду кримінальної справи наявність акта амністії, що усуває застосування покарання за вчинене діяння, суд, за доведеності вини особи, виносить обвинувальний вирок із звільненням засудженого від відбування покарання.
 
   Установивши в стадії судового розгляду кримінальної справи наявність акта амністії, що усуває застосування покарання за вчинене діяння, суд, за доведеності вини особи, виносить обвинувальний вирок із звільненням засудженого від відбування покарання.
 
58. Якщо в ході судового слідства поряд з обставиною, передбаченою частиною третьою цієї статті, в діянні особи будуть виявлені ознаки адміністративного правопорушення, суд або суддя зобов‘язані направити відповідні матеріали органу (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про таке адміністративне правопорушення".

-51- Кармазін Ю.А.
Статтю 7-1 доповнити частиною п’ятою такого змісту: "5. Звільнення особи від кримінальної відповідальності з підстав, зазначених у цій статті, не допускається, якщо потерпілий проти цього заперечує".
 
Відхилено , порушується стаття 116 Регламенту  Якщо в ході судового слідства поряд з обставиною, передбаченою частиною третьою цієї статті, в діянні особи будуть виявлені ознаки адміністративного правопорушення, суд або суддя зобов‘язані направити відповідні матеріали органу (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про таке адміністративне правопорушення";
в) у частині четвертій статті 93-1 слово та цифри "пунктами 3, 4, 6" замінити словом та цифрами "пунктами 3, 6";
г) у пункті 2 статті 211слова та цифри "пунктами 4, 8, 9, 10 і 11" замінити словами та цифрами "пунктами 8, 9, 10 і 11".

    -52- Кармазін Ю.А.
Частину четверту статті 28 доповнити реченням такого змісту: "Розгляд справи про відшкодування шкоди окремо від розгляду кримінальної справи в порядку цивільного судочинства можливий лише за бажанням потерпілого".
 
Відхилено , порушується стаття 116 Регламенту   
    -53- Кармазін Ю.А.
У частині четвертій статті 93-1 "4. У такому ж порядку відшкодовуються витрати на стаціонарне лікування особи, яка постраждала від злочинного діяння, у разі закриття кримінальної справи чи відмови в порушенні справи за обставин, передбачених пунктами 3, 4, 6 частини першої статті 6, статтями 7, 7-2, 8, 9 і 10 цього Кодексу." цифру "4" виключити;
 
Враховано    
    -54- Кармазін Ю.А.
У пункті 2 статті 211 "2) у випадках, передбачених пунктами 4, 8, 9, 10 і 11 частини 1 статті 6 цього Кодексу." цифру "4" виключити.
 
Враховано