Кількість абзаців - 6 Таблиця поправок


Про вжиття додаткових заходів щодо упорядкування окремих видатків Державного бюджету України, направлених на підвищення розмірів державних соціальних стандартів та гарантій (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
   ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
1. Про вжиття додаткових заходів щодо упорядкування окремих видатків Державного бюджету України направлених на підвищення розмірів державних соціальних стандартів та гарантій
 
-1- Боднар-Петровська О.Б.
Проект Постанови, прийнятий за основу за результатами розгляду у першому читанні, відхилити як такий, що не відповідає Конституції України.
 
Немає висновку   Про вжиття додаткових заходів щодо упорядкування окремих видатків Державного бюджету України направлених на підвищення розмірів державних соціальних стандартів та гарантій
 
2. З метою забезпечення ефективного використання видатків Державного бюджету України, а також недопущення необґрунтованого перерозподілу вивільнених коштів внаслідок прийняття Верховною Радою України постанови від 03.03.2009 року № 1047-17 "Про заходи щодо упорядкування окремих видатків Державного бюджету України", Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   З метою забезпечення ефективного використання видатків Державного бюджету України, а також недопущення необґрунтованого перерозподілу вивільнених коштів внаслідок прийняття Верховною Радою України постанови від 03.03.2009 року № 1047-17 "Про заходи щодо упорядкування окремих видатків Державного бюджету України", Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. Кабінету Міністрів України:
 
-2- Сінченко В.М.
Доповнити абзац перший пункту 1 проекту Постанови перед словами "Кабінету Міністрів України" словом "Рекомендувати".
 
Немає висновку   1. Кабінету Міністрів України:
 
4. протягом одного тижня з моменту прийняття цієї постанови подати до Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на 2009 рік» в частині приведення у відповідність бюджетних призначень Державного бюджету України передбачивши в ньому, що вивільнені кошти внаслідок зменшення вдвічі максимальних розмірів заробітної плати Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів, народних депутатів України, керівного складу Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріату Президента України, Державного управління справами, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністрів та їх заступників, керівників інших центральних органів виконавчої влади та їх заступників, голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та їх заступників, працівників Національного банку України, відповідних державних установ та організацій, керівників та заступників керівників судів, органів прокуратури, інших правоохоронних органів, у тому числі зі спеціальним статусом, а також внаслідок зменшення вдвічі фонду оплати праці державних підприємств-монополістів відповідно до переліку, встановленого Кабінетом Міністрів України спрямовуються виключно на збільшення видатків Державного бюджету України направлених на підвищення розмірів державних соціальних стандартів та гарантій.
 
-3- Джоджик Я.І.
У абзаці другому пункту 1 проекту Постанови слова "працівників Національного банку України, відповідних державних установ та організацій" замінити словами "керівного складу Національного банку України, керівників та їх заступників відповідних державних установ та організацій".
 
Немає висновку   протягом одного тижня з моменту прийняття цієї постанови подати до Верховної Ради України проект Закону України "Про внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на 2009 рік" в частині приведення у відповідність бюджетних призначень Державного бюджету України передбачивши в ньому, що вивільнені кошти внаслідок зменшення вдвічі максимальних розмірів заробітної плати Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів, народних депутатів України, керівного складу Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріату Президента України, Державного управління справами, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністрів та їх заступників, керівників інших центральних органів виконавчої влади та їх заступників, голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та їх заступників, працівників Національного банку України, відповідних державних установ та організацій, керівників та заступників керівників судів, органів прокуратури, інших правоохоронних органів, у тому числі зі спеціальним статусом, а також внаслідок зменшення вдвічі фонду оплати праці державних підприємств-монополістів відповідно до переліку, встановленого Кабінетом Міністрів України спрямовуються виключно на збільшення видатків Державного бюджету України направлених на підвищення розмірів державних соціальних стандартів та гарантій.
 
    -4- Сінченко В.М.
У абзаці другому пункту першого проекту Постанови слова "а також внаслідок зменшення вдвічі фонду оплати праці державних підприємств-монополістів відповідно до переліку, встановленого Кабінетом Міністрів України" виключити.
 
Немає висновку    
    -5- Гордієнко С.В.
У абзаці другому пункту першого проекту Постанови:
- після слів "голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та їх заступників" доповнити словами "голів районних державних адміністрацій";
- слова "працівників Національного банку України, відповідних державних установ та організацій" замінити словами "керівного складу Національного банку України, керівників структурних підрозділів та управлінь (в тому числі територіальних) Національного банку України, що забезпечують його діяльність";
- слова "а також внаслідок зменшення вдвічі фонду оплати праці державних підприємств-монополістів відповідно до переліку, встановленого Кабінетом Міністрів України" виключити.
 
Немає висновку    
    -6- Кармазін Ю.А.
Абзац другий пункту 1 проекту Постанови викласти в такій редакції:
"протягом одного тижня з моменту прийняття цієї постанови подати до Верховної Ради України проект Закону України "Про внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на 2009 рік" в частині приведення у відповідність бюджетних призначень Державного бюджету України передбачивши в ньому, що вивільнені кошти внаслідок зменшення вдвічі максимальних розмірів заробітної плати та відповідних доплат і нарахувань Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів, народних депутатів України, керівного складу Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріату Президента України, Державного управління справами, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністрів та їхніх заступників, керівників інших центральних органів виконавчої влади та їхніх заступників, голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та їхніх заступників, посадових осіб Національного банку України, відповідних державних установ та організацій, керівників та заступників керівників судів, органів прокуратури, інших правоохоронних органів, у тому числі зі спеціальним статусом, а також внаслідок зменшення вдвічі фонду оплати праці державних підприємств-монополістів відповідно до переліку, встановленого Кабінетом Міністрів України спрямовуються виключно на збільшення видатків Державного бюджету України направлених на підвищення розмірів державних соціальних стандартів та гарантій".
 
Немає висновку    
    -7- Кармазін Ю.А.
Доповнити пункт перший проекту Постанови абзацом 3, виклавши його в такій редакції: "протягом одного тижня з моменту прийняття цієї постанови прийняти рішення щодо зменшення на 30% граничної чисельності працівників апарату центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів та інших державних органів".
 
Немає висновку    
    -8- Кармазін Ю.А.
Доповнити проект Постанови новим пунктом 2, виклавши його в такій редакції:
"Голові Верховної Ради України:
1. Затвердити та оприлюднити зведений реєстр первинних актів чинного законодавства за предметами відання комітетів Верховної Ради України в рамках здійснюваного ними контролю виконання та аналізу практики застосування прийнятих законів;
2. Забезпечити класифікацію первинних актів чинного законодавства цього реєстру та інформаційно-пошукових систем "Законодавство" та "Законодавство України" відповідно до "Класифікатору галузей законодавства України"".
 
Немає висновку    
5. 2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

   2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.