Кількість абзаців - 27 Таблиця поправок


До проекту Постанови Верховної Ради України про Заяву Верховної Ради України ''Без'ядерному статусу України - реальні гарантії'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПОСТАНОВА
 
   ПОСТАНОВА
 
1. Верховної Ради України
 
   Верховної Ради України
 
2. "Про Заяву Верховної Ради України:
 
   "Про Заяву Верховної Ради України
 
3. «Без'ядерному статусу України - реальні гарантії»
 
-1- Добряк Є.Д.
Назву проекту Заяви "Без’ядерному статусу України – реальні гарантії" замінити на "Про гарантії безпеки України у зв’язку з її приєднанням до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї".
 
Відхилено   про надання Україні реальних гарантій безпеки
 
4.

 
-2- Білорус О.Г.
Назву проекту Заяви "Без’ядерному статусу України – реальні гарантії" замінити на "Про надання Україні реальних гарантій безпеки".
 
Враховано      
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. 1. Прийняти Заяву Верховної Ради України: "Без’ядерному статусу України - реальні гарантії" (додається).
 
   1. Схвалити Заяву Верховної Ради України про надання Україні реальних гарантій безпеки (додається).
 
7. 2. Кабінету Міністрів України забезпечити підготовку проекту міжнародного договору, спрямованого на розвиток положень Будапештського Меморандуму і створення реальних міжнародно-правових гарантій національної безпеки без’ядерної України, та здійснити необхідні дипломатичні кроки і процедурні формальності щодо його розгляду і прийняття, а також схвалення Організацією Об’єднаних Націй.
 
-3- Чорновіл Т.В.
Пункт другий викласти у наступній редакції: "Кабінету Міністрів України забезпечити підготовку міжнародно-правового документа, спрямованого на розвиток положень Будапештського меморандуму і створення реальних міжнародно-правових гарантій національної безпеки без’ядерної України, здійснити необхідні кроки і процедурні формальності щодо його розгляду і підписання провідними ядерними державами світу – Російською Федерацією, Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії, Сполученими Штатами Америки, Китайською Народною Республікою та Французькою Республікою".
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України забезпечити підготовку міжнародно-правового документа, спрямованого на розвиток положень Будапештського меморандуму і створення реальних міжнародно-правових гарантій національної безпеки без’ядерної України, здійснити необхідні кроки і процедурні формальності щодо його розгляду і підписання провідними ядерними державами світу – Російською Федерацією, Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії, Сполученими Штатами Америки, Китайською Народною Республікою та Французькою Республікою.
 
8. 3. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
 
   3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
 
9. Заява
 
   Заява
 
10. Верховної Ради України
 
   Верховної Ради України
 
11. Без’ядерному статусу України - реальні гарантії
 
   про надання Україні реальних гарантій безпеки
 
12. 5 грудня 2009 року виповнюється 15 років з дня підписання Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї - Будапештського Меморандуму.
 
-4- Білорус О.Г.
Абзац перший викласти у наступній редакції: "5 грудня 2009 року виповнилося 15 років з дня підписання Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України як держави, що не володіє ядерною зброєю, до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї - Будапештського меморандуму".
 
Враховано   5 грудня 2009 року виповнилося 15 років з дня підписання Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України як держави, що не володіє ядерною зброєю, до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї - Будапештського меморандуму.
 
13. Цим документом провідні ядерні держави світу: Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки, а також Франція та Китайська Народна Республіка високо оцінили безпрецедентний крок суверенної України, яка не просто приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а й, здійснюючи ухвалену ще у липні 1990 року Декларацію про державний суверенітет України, добровільно відмовилася від третього у світі за потужністю ядерного потенціалу.
 
-5- Добряк Є.Д.
Абзац другий викласти у наступній редакції: "Цим документом провідні ядерні держави світу - Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки, а також Китайська Народна Республіка та Французька Республіка - високо оцінили безпрецедентний крок суверенної України, яка не просто приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а й на виконання положень ухваленої ще в липні 1990 року Декларації про державний суверенітет України добровільно відмовилася від третього у світі за потужністю військового ядерного потенціалу".
 
Враховано   Цим документом провідні ядерні держави світу - Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки, а також Китайська Народна Республіка та Французька Республіка - високо оцінили безпрецедентний крок суверенної України, яка не просто приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а й на виконання положень ухваленої ще в липні 1990 року Декларації про державний суверенітет України добровільно відмовилася від третього у світі за потужністю військового ядерного потенціалу.
 
14. Підписавши Будапештський Меморандум і ліквідувавши у визначений період часу всю ядерну зброю, що знаходилася на території України, наша держава послідовно та неухильно дотримувалася і дотримується свого зобов’язання - не приймати, не виробляти і не набувати такої зброї.
 
-6- Чорновіл Т.В.
Абзац третій Заяви викласти у наступній редакції: "Після підписання Будапештського меморандуму Україна у визначений період позбулася всієї ядерної зброї, розміщеної на її території, послідовно та неухильно дотримувалася і дотримується зобов’язання не приймати, не виробляти і не набувати такої зброї".
 
Враховано   Після підписання Будапештського меморандуму Україна у визначений період позбулася всієї ядерної зброї, розміщеної на її території, послідовно та неухильно дотримувалася і дотримується зобов’язання не приймати, не виробляти і не набувати такої зброї.
 
15. Великі держави, які підписали зазначений Меморандум, взяли на себе політичні зобов’язання:
 
-7- Чорновіл Т.В.
Речення перше у абзаці четвертому викласти у наступній редакції: "Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки, підписавши Будапештський меморандум, взяли на себе політичні зобов’язання".
 
Враховано   Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки, підписавши Будапештський меморандум, взяли на себе політичні зобов’язання:
 
16. згідно з принципами Заключного акта Гельсінської наради з питань безпеки і співробітництва в Європі поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України;
 
   згідно з принципами Заключного акта Гельсінської наради з питань безпеки і співробітництва в Європі поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України;
 
17. утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України і використання будь-якої зброї проти нашої країни;
 
   утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, від використання будь-якої зброї проти нашої країни;
 
18. утримуватися від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином втратити будь-які переваги.
 
-8- Чорновіл Т.В.
В останньому реченні четвертого абзацу слова "втратити" замінити на "отримати".
 
Враховано   утримуватися від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги.
 
19. На жаль, Будапештський Меморандум не був підкріплений достатніми міжнародно-правовими гарантіями незалежності і суверенітету без'ядерної України, що не применшує його історичного значення.
 
-9- Добряк Є.Д.
Абзац п’ятий викласти у наступній редакції: "І хоча положення Будапештського меморандуму не мали характеру міжнародно – правових зобов’язань, це не применшує його історичного значення".
 
Враховано   І хоча положення Будапештського меморандуму не мали характеру міжнародно-правових зобов’язань, це не применшує його історичного значення.
 
20. Зростання після підписання Будапештського Меморандуму кількості ядерних держав, які фактично володіють ядерною зброєю, розвиток подій у світі, що засвідчує тенденцію до їх потенційного збільшення, становить загрозу безпеці як у глобальному вимірі, так і для окремих держав, насамперед без’ядерних, особливо тих, які взяли на себе зобов’язання стосовно нерозповсюдження ядерної зброї, викликає в них законне занепокоєння. Зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної, а також інших видів зброї масового знищення стає нагальною необхідністю.
 
-10- Чорновіл Т.В.
Абзац шости викласти у наступній редакції: "Збільшення за час, що минув після підписання Будапештського меморандуму, кількості держав світу, які де-факто володіють ядерною зброєю, розвиток подій у світі, що засвідчує негативні тенденції у безпековій сфері, поява загроз безпеці і у глобальному вимірі, і для окремих держав, насамперед без’ядерних, зокрема тих, які взяли на себе зобов’язання нерозповсюдження ядерної зброї, викликає серйозне занепокоєння. Отже, зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної, а також інших видів зброї масового знищення стало нагальною необхідністю".
 
Враховано   Збільшення за час, що минув після підписання Будапештського меморандуму, кількості держав світу, які де-факто володіють ядерною зброєю, розвиток подій у світі, що засвідчує негативні тенденції у безпековій сфері, появу загроз безпеці і у глобальному вимірі, і для окремих держав, насамперед без’ядерних, зокрема тих, які взяли на себе зобов’язання нерозповсюдження ядерної зброї, викликає серйозне занепокоєння. Отже, зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної, а також інших видів зброї масового знищення стало нагальною необхідністю.
 
21. Особливо гострою проблема убезпечення від новітніх викликів 21-го століття є для України, яка не входить до жодної з існуючих систем колективної безпеки.
 
-11- Шкіль А.В.
У абзаці сьомому слова "яка не входить" замінити на "яка не приєдналася" далі по тексту.
 
Враховано   Особливо гострою проблема убезпечення від новітніх викликів ХХІ століття є для України, яка не приєдналася до жодної з існуючих систем колективної безпеки і оборони.
 
    -12- Кожара Л.О.
У абзаці сьомому після слів "колективної безпеки" додати " і оборони".
 
Враховано    
22. Верховна Рада України вважає, що нинішня ситуація вимагає еволюції ідеології, закладеної в Будапештському Меморандумі, та її оновленого втілення в документі, який мав би міжнародно-правовий характер і містив відповідний інструментарій, що гарантував би надійну відповідь на сучасні виклики національній безпеці нашої країни.
 
-13- Добряк Є.Д.
Абзац восьмий викласти у наступній редакції: "Верховна Рада України вважає, що нинішня міжнародна обстановка і тенденції її розвитку вимагають еволюції ідеології, закладеної в Будапештському меморандумі, та її оновленого втілення шляхом прийняття окремого документа міжнародно-правового характеру, містив би інструментарій, що гарантуватиме надійну відповідь на сучасні виклики національній безпеці України. Ініціатором розроблення такого документа готова виступити Україна, як держава, що добровільно відмовилася від ядерної зброї".
 
Враховано   Верховна Рада України вважає, що нинішня міжнародна обстановка і тенденції її розвитку вимагають еволюції ідеології, закладеної в Будапештському меморандумі, та її оновленого втілення шляхом прийняття окремого документа міжнародно-правового характеру, який містив би інструментарій, що гарантуватиме надійну відповідь на сучасні виклики національній безпеці України. Ініціатором розроблення такого документа готова виступити Україна як держава, що добровільно відмовилася від ядерної зброї.
 
23. Ініціатором його розроблення як перша у світі країна, що добровільно позбавилася ядерної зброї, має виступити наша держава з пропозицією ООН розглянути підготовлений українськими фахівцями проект такого міжнародного договору, що враховував би інтереси безпеки неядерних країн та визначав щодо цього відповідні міжнародно-правові гарантії з боку ядерних держав світу.
 
-14- Чорновіл Т.В.
Абзац дев’ять виключити.
 
Враховано      
24. Схвалення такого документу Організацією Об’єднаних Націй, закріплення зобов’язань ядерних держав щодо міжнародно-правових гарантій для неядерних країн стало б значним внеском у справу створення надійного безпекового простору не тільки на європейському континенті, а й у світі в цілому.
 
-15- Гриневецький С.Р.
Абзац десять виключити.
 
Враховано      
25. Верховна Рада України звертається до Парламенту Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Конгресу Сполучених Штатів Америки, Федеральних Зборів Російської Федерації, Парламенту Французької Республіки, Всекитайських Зборів Народних Представників як законодавчих органів країн - гарантів нашої національної безпеки із закликом підтримати цю ініціативу.
 
   Верховна Рада України звертається до Федеральних Зборів Російської Федерації, Парламенту Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Конгресу Сполучених Штатів Америки, Всекитайських Зборів Народних Представників, Парламенту Французької Республіки як законодавчих органів держав - гарантів нашої національної безпеки із закликом підтримати цю ініціативу.
 
26. Українські парламентарії переконані, що їхня ініціатива знайде позитивний відгук у більшості країн світу, і сподіваються, що її реалізація набуде безперешкодного та незворотного характеру, сприятиме зміцненню миру і міжнародної безпеки.

-16- Чорновіл Т.В.
У дванадцятому абзаці слова "у більшості країн світу" виключити.
 
Враховано   Українські парламентарії переконані, що їхня ініціатива знайде позитивний відгук, і сподіваються, що її реалізація набуде безперешкодного та незворотного характеру, сприятиме зміцненню миру і міжнародної безпеки.