Кількість абзаців - 153 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо громадянства (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   проект
Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законів України щодо громадянства
 
-1- Круць М.Ф.
Назву законопроекту викласти у такій редакції: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо громадянства"
 
Враховано частково   Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" та деяких законодавчих актів України щодо громадянства
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законів України:
 
-2- Круць М.Ф.
Абзац перший розділу 1 законопроекту викласти у такій редакції: "І. Внести зміни до таких законодавчих актів України"
 
Відхилено   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законів України:
 
3. 1. У Законі України "Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 13, ст.65; 2005 р., № 30, ст.408; 2007 р., № 33, ст.442):
 
   1. У Законі України "Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 13, ст. 65; 2005 р., № 30, ст. 408; 2007 р., № 33, ст. 442):
 
4. 1) в абзаці тринадцятому статті 1 слова "або вартість оформлення припинення іноземного громадянства (підданства) перевищує половину розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом в Україні на момент, коли особа набула громадянство України" виключити;
 
-3- Кармазін Ю.А.
Доповнення статті 1 пунктом 11 викласти в такій редакції:
"11) запобігання виникненню випадків подвійного громадянства шляхом визнання такими, що незаконно мають подвійне громадянство:
а) громадян України - які набули громадянство (підданство) іншої держави або держав, але не надали у встановленому законом порядку документів про відмову від громадянства України чи громадянства (підданства) іншої держави або держав;
б) іноземців - які набули громадянство України, але у встановленому законом порядку не відмовився від громадянства (підданства) іншої держави або держав".
 
Відхилено Поправка не стосується тексту законопроекту, прийнятого у першому читанні.  1) в абзаці тринадцятому статті 1 слова "або вартість оформлення припинення іноземного громадянства (підданства) перевищує половину розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом в Україні на момент, коли особа набула громадянство України" виключити;
 
    -4- Яворівський В.О.
Доповнити статтю 1 закону абзацом дев’ятнадцятим наступного змісту: "декларація про наявність іноземного громадянства – документ, в якому громадянин України повідомляє про наявність у нього громадянства (підданства) іншої держави або держав".
 
Відхилено поправка не стосується тексту законопроекту, прийнятого у першому читанні.   
5. 2) у статті 2:
а) у пункті 1: слово "лише" виключити;
 
   2) у статті 2:
 
6. доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Якщо повнолітній громадянин України набув іноземне громадянство (підданство), він зобов'язаний у місячний строк з моменту набуття іноземного громадянства (підданства) письмово повідомити про це спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади України з питань громадянства або підпорядкований йому орган за місцем проживання чи дипломатичне представництво або консульську установу України за місцем проживання за кордоном, подавши про це відповідну заяву та копію документа, що підтверджує набуття ним іноземного громадянства (підданства)";
 
-5- Яворівський В.О.
Пункт 1 статті 2 викласти у наступній редакції:
"1) єдиного громадянства - що виключає можливість одночасного перебування фізичної особи у громадянстві (підданстві) двох і більше держав, а також виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України. Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною до видання указу Президента України про припинення громадянства він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянства України, то у правових відносинах з Україною з моменту видання указу Президента України про надання громадянства він визнається лише громадянином України".
 
Враховано   а) пункт 1 викласти у такій редакції:
"1) єдиного громадянства, що виключає можливість одночасного перебування фізичної особи у громадянстві (підданстві) двох і більше держав, а також виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України. Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною до видання указу Президента України про припинення громадянства він визнається громадянином України. Якщо іноземець набув громадянства України, то у правових відносинах з Україною з моменту видання указу Президента України про надання громадянства він визнається лише громадянином України.
Якщо повнолітній громадянин України набув іноземне громадянство (підданство), він зобов'язаний у місячний строк з дня набуття іноземного громадянства (підданства) письмово повідомити про це спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади України з питань громадянства або підпорядкований йому орган за місцем проживання чи дипломатичне представництво або консульську установу України за місцем проживання за кордоном, подавши про це відповідну заяву та копію документа, що підтверджує набуття ним іноземного громадянства (підданства)";
 
    -6- Логвиненко О.С.
Підпункті 2 "б" пункту 1 розділу І проекту змін до пункту 1 статті 2 Закону України "Про громадянство" виключити.
 
Відхилено    
7. б) доповнити статтю пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1) запобігання виникненню випадків подвійного громадянства";
 
-7- Логвиненко О.С.
Пункт 2 статті 2 Закону України "Про громадянство" викласти у такій редакції:
"2) запобігання виникненню випадків безгромадянства та подвійного громадянства";
 
Враховано   б) пункт 2 викласти у такій редакції:
"2) запобігання виникненню випадків безгромадянства та подвійного громадянства";
 
8. 3) у статті 8:
а) частину восьму викласти в такій редакції:
"Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства (підданства) відповідно до частини п'ятої цієї статті, зобов'язана у місячний строк з дня подання такої декларації повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави. Про повернення паспорта особа має у десятиденний строк письмово повідомити спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади України з питань громадянства або підпорядкований йому орган за місцем проживання чи дипломатичне представництво або консульську установу України за місцем проживання за кордоном";
 
-8- Логвиненко О.С.
У підпункті 3 "а" пункту 1 розділу І проекту змін до частини 8 статті 8 Закону України "Про громадянство" слово "десятиденний" замінити на "місячний".
 
Відхилено   3) у статті 8:
а) частину восьму викласти в такій редакції:
"Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства (підданства) відповідно до частини п'ятої цієї статті, зобов'язана у місячний строк з дня подання такої декларації повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави. Про повернення паспорта особа має у десятиденний строк письмово повідомити та направити належним чином завірену копію опису вкладення до рекомендованого листа, яким вона повернула паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави, або довідку уповноважених органів цієї держави про повернення цього паспорта до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади України з питань громадянства або підпорядкованого йому органу за місцем проживання чи дипломатичного представництва або консульської установи України за місцем проживання за кордоном";
 
    -9- Кармазін Ю.А.
Частину 8 статті 8 викласти в такій редакції:
"Особа, яка набула громадянство України, у тижневий строк з дня набуття громадянства України, зобов'язана, одночасно з поданням до уповноваженого органу державної влади України, який знаходиться за місцем його проживання, направленого відповідно до частини п'ятої цієї статті, декларації про відмову від іноземного громадянства (підданства), направити належним чином завірену копію опису вкладення до рекомендованого листа, яким він повернув паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави, або довідки уповноважених органів цієї держави про повернення цього паспорту.
 
Враховано частково    
9. б) доповнити статтю частинами такого змісту:
"Особа, яка набула громадянство України і є громадянином держави, законодавство якої передбачає автоматичне припинення громадянства (підданства) цієї держави одночасно з набуттям особою громадянства (підданства) іншої держави, зобов'язана у місячний строк з дати реєстрації набуття громадянства України повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави. Про повернення паспорта іноземної держави особа має у десятиденний строк письмово повідомити спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади України з питань громадянства або підпорядкований йому орган за місцем проживання чи дипломатичне представництво або консульську установу України за місцем проживання за кордоном.
 
   б) доповнити частинами такого змісту:
"Особа, яка набула громадянство України і є громадянином держави, законодавство якої передбачає автоматичне припинення громадянства (підданства) цієї держави одночасно з набуттям особою громадянства (підданства) іншої держави, зобов'язана у місячний строк з дати реєстрації набуття громадянства України повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави. Про повернення паспорта особа має у десятиденний строк письмово повідомити та направити належним чином завірену копію опису вкладення до рекомендованого листа, яким вона повернула паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави, або довідку уповноважених органів цієї держави про повернення цього паспорта до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади України з питань громадянства або підпорядкованого йому органу за місцем проживання чи дипломатичного представництва або консульської установи України за місцем проживання за кордоном.
 
10. Вимога про повернення паспорта іноземної держави не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні.
 
-10- Кармазін Ю.А.
Вимога про повернення паспорта іноземної держави не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні.
 
Враховано   Вимога про повернення паспорта іноземної держави не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні".
 
11. Не може набути громадянство України за територіальним походженням особа, яка:
1) вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;
2) засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості);
3) вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином";
 
-11- Кармазін Ю.А.
Не може набути громадянство України за територіальним походженням особа, яка:
1) вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;
2) засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості);
3) вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином;
4) має хворобу, які відповідно до законодавства є підставою для відмови в наданні дозволу на отримання громадянства.
 
Враховано частково   Не може набути громадянство України за територіальним походженням особа, яка:
1) вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;
2) засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості);
3) вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином";
 
12. 4) у статті 9:
а) у частині другій: пункт 1 викласти в такій редакції:
"1) визнання Конституції України та законів України і зобов'язання неухильно додержуватися їх";
 
-12- Логвиненко О.С.
У підпункті 4 "а" пункту 1 розділу І проекту змін до частини 2 статті 9 Закону України "Про громадянство":
"1) визнання Конституції України та законів України і зобов’язання неухильно додержуватися їх" виключити.
Залишити чинну редакцію частини 2 статті 9 Закону України "Про громадянство".
 
Відхилено   4) у статті 9:
а) у частині другій:
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1) визнання Конституції та законів України і зобов'язання неухильно додержуватися їх";
 
13. абзаци другий та третій пункту 3 викласти в такій редакції:
"Ця умова не поширюється на іноземців чи осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад три роки, і на іноземців чи осіб без громадянства, які перебували з громадянином України понад три роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті.
Для осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, та для осіб, які в'їхали в Україну особами без громадянства, строк безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється на три останні роки проживання на території України";
 
-13- Кармазін Ю.А.
Замість прийнятих у 1 читанні абзаців 2-3 пункту 3 частини 1 статті 9 доповнити пункт одним абзацом 2, виклавши його в такій редакції:
"Строк безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється без урахування часу знаходження на території України з метою навчання чи лікування та або часу виїзду з неї, протягом п’яти років" і вилучити речення:
"Ця умова не поширюється на іноземців чи осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад три роки, і на іноземців чи осіб без громадянства, які перебували з громадянином України понад три роки в шлюбі, що припинився внаслідок його смерті.
Для осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, та для осіб, які в'їхали в Україну особами без громадянства, строк безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється на три останні роки проживання на території України".
 
Враховано частково   абзаци другий та третій пункту 3 викласти в такій редакції:
"Строк безперервного проживання на законних підставах на території України становить п’ять років без урахування часу знаходження іноземця чи особи без громадянства на території України з метою навчання чи лікування та\або часу, який іноземець чи особа без громадянства перебувала за межами України.
Ця умова не поширюється на іноземців чи осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад три роки, і на іноземців чи осіб без громадянства, які перебували з громадянином України понад три роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті.
Для осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, та для осіб, які в'їхали в Україну особами без громадянства, строк безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється на три останні роки проживання на території України";
 
14. пункт 5 викласти в такій редакції:
"5) володіння державною мовою, включаючи здатність читати, писати і розмовляти державною мовою. Ця умова не поширюється на осіб, які мають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі), а також на осіб, які відповідно до законодавства України досягли пенсійного віку. Рівень володіння державною мовою, порядок її вивчення, підтвердження рівня володіння державною мовою, видачі відповідного документа встановлюється Кабінетом Міністрів України";
 
-14- Доній О.С.
Частину четверту пункту а) частини четвертої розділу першого законопроекту викласти у наступній редакції: пункт 5 викласти в такій редакції:
"5) володіння державною мовою в обсязі, достатньому для усного й письмового спілкування. Рівень володіння державною мовою визначається шляхом складання іспиту особою, що подала клопотання про прийняття до громадянства України, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Ця умова не поширюється на осіб, які мають фізичні вади, що унеможливлюють вільне спілкування (сліпі, глухі, німі)".
 
Відхилено   пункт 5 викласти в такій редакції:
"5) володіння державною мовою, включаючи здатність читати, писати і розмовляти державною мовою, включно з знання основ історії, політичного та економічного устрою України, основних традицій українського народу. Ця умова не поширюється на осіб, які мають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі), а також на осіб, які відповідно до законодавства України досягли пенсійного віку. Рівень володіння державною мовою, порядок її вивчення, підтвердження рівня володіння державною мовою, видачі відповідного документа встановлюються Кабінетом Міністрів України";
 
    -15- Кармазін Ю.А.
Пункт 5 частини 2 статті 9 викласти в такій редакції:
"5) диплом закладу освіти України про здачу іспитів щодо володіння державною мовою, включаючи здатність читати, писати та розмовляти державною мовою, знання історії, політичного та економічного устрою України, основних традицій українського народу. На осіб, які мають певні фізичні вади не поширюється умови володіння державною мовою: для сліпих - здатність читати; глухих і німих - здатність говорити. Положення стосовно іспитів, порядку її вивчення, рівня володіння державною мовою та підтвердження цього рівня, знання історії, політичного та економічного устрою України і основних традицій українського народу та видачі відповідного документа встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано    
15. б) частину шосту викласти в такій редакції:
"Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства (підданства) відповідно до абзацу шостого пункту 2 частини другої цієї статті, зобов'язана у місячний строк з дня подання такої декларації повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави. Про повернення паспорта іноземної держави особа має у десятиденний строк письмово повідомити спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади України з питань громадянства або підпорядкований йому орган за місцем проживання чи дипломатичне представництво або консульську установу України за місцем проживання за кордоном";
 
-16- Логвиненко О.С.
У підпункті 4 "б" пункту 1 розділу І проекту змін до частини шостої статті 9 Закону України "Про громадянство" слово "десятиденний" замінити на "місячний".
 
Відхилено   б) частину шосту викласти в такій редакції:
"Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства (підданства) відповідно до абзацу шостого пункту 2 частини другої цієї статті, зобов'язана у місячний строк з дня подання такої декларації повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави. Про повернення паспорта особа має у десятиденний строк письмово повідомити та направити належним чином завірену копію опису вкладення до рекомендованого листа, яким вона повернула паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави, або довідку уповноважених органів цієї держави про повернення цього паспорта до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади України з питань громадянства або підпорядкованого йому органу за місцем проживання чи дипломатичного представництва або консульської установи України за місцем проживання за кордоном";
 
    -17- Кармазін Ю.А.
Частину 6 статті 9 викласти в такій редакції: "Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства (підданства) відповідно до абзацу шостого пункту 2 частини другої цієї статті, зобов'язана одночасно з подання такої декларації направити до уповноваженого органу державної влади України нотаріально завірені копії квитанції та опису про вкладення до рекомендованого листа, яким вона повернула паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави, або довідки уповноважених органів цієї держави про повернення цього паспорту".
 
Враховано частково    
16. в) доповнити статтю після частини шостої новими частинами такого змісту:
"Особа, яка набула громадянство України і є громадянином (підданим) держави, законодавство якої передбачає автоматичне припинення громадянства (підданства) цієї держави одночасно з набуттям особою громадянства (підданства) іншої держави, зобов'язана у місячний строк з дати набуття громадянства України повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави. Про повернення паспорта особа має у десятиденний строк письмово повідомити спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади України з питань громадянства або підпорядкований йому орган за місцем проживання чи дипломатичне представництво або консульську установу України за місцем проживання за кордоном.
 
-18- Кармазін Ю.А.
Прийняту у 1 читанні нову частину 7 статті 9 викласти в такій редакції:
"Особа, яка набула громадянство України і є громадянином (підданим) держави, законодавство якої передбачає автоматичне припинення громадянства (підданства) цієї держави одночасно з набуттям особою громадянства (підданства) іншої держави, зобов'язана в тижневий строк з дати набуття громадянства України повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави і направити до уповноваженого органу державної влади України нотаріально завірену копію квитанції та опису про вкладення до рекомендованого листа, яким вона повернула паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави, або довідки уповноважених органів цієї держави про повернення цього паспорту".
 
Враховано частково   в) після частини шостої доповнити двома новими частинами такого змісту:
"Особа, яка набула громадянство України і є громадянином (підданим) держави, законодавство якої передбачає автоматичне припинення громадянства (підданства) цієї держави одночасно з набуттям особою громадянства (підданства) іншої держави, зобов'язана у місячний строк з дня набуття громадянства України повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави. Про повернення паспорта особа має у десятиденний строк письмово повідомити та направити належним чином завірену копію опису вкладення до рекомендованого листа, яким вона повернула паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави, або довідку уповноважених органів цієї держави про повернення цього паспорта до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади України з питань громадянства або підпорядкованого йому органу за місцем проживання чи дипломатичного представництва або консульської установи України за місцем проживання за кордоном.
 
17. Вимога про повернення паспорта іноземної держави не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні".
 
   Вимога про повернення паспорта іноземної держави не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні".
 
18. У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною дев'ятою;
 
   У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною дев'ятою;
 
19. 5) у статті 10:
а) після частини другої доповнити статтю новою частиною такого змісту:
 
   5) у статті 10:
а) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
20. "Дитина, громадянство України якої було припинено в установленому порядку і яка є особою без громадянства або іноземцем, щодо якого подано зобов'язання припинити іноземне громадянство, реєструється громадянином України за заявою одного з її батьків чи законних представників".
 
   "Дитина, громадянство України якої було припинено в установленому порядку і яка є особою без громадянства або іноземцем, щодо якого подано зобов'язання припинити іноземне громадянство, реєструється громадянином України за заявою одного з її батьків чи законних представників".
 
21. У зв'язку з цим частини третю – сьому вважати відповідно частинами четвертою – восьмою;
 
   У зв'язку з цим частини третю – сьому вважати відповідно частинами четвертою – восьмою;
 
22. " б) частини шосту та восьму викласти відповідно в такій редакції:
"У громадянстві України не поновлюються особи, які втратили громадянство України у зв’язку з набуттям його внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей, фальшивих (підроблених) документів або стосовно яких рішення про оформлення набуття громадянства України скасовані на підставі статті 21 цього Закону (за винятком іноземців, які втратили громадянство України або стосовно яких рішення про оформлення набуття громадянства України було скасоване у зв'язку з невиконанням зобов'язання припинити іноземне громадянство (підданство), неподанням декларації про відмову від іноземного громадянства (підданства), неповерненням паспорта іноземної держави до уповноважених органів цієї держави, яких може бути поновлено у громадянстві України після закінчення п'ятирічного строку з моменту втрати громадянства України чи скасування рішення про оформлення набуття громадянства України)";
 
   б) частини шосту та восьму викласти в такій редакції:
"У громадянстві України не поновлюються особи, які втратили громадянство України у зв’язку з набуттям його внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей, фальшивих (підроблених) документів або стосовно яких рішення про оформлення набуття громадянства України скасовані на підставі статті 21 цього Закону (за винятком іноземців, які втратили громадянство України або стосовно яких рішення про оформлення набуття громадянства України було скасовано у зв'язку з невиконанням зобов'язання припинити іноземне громадянство (підданство), неподанням декларації про відмову від іноземного громадянства (підданства), неповерненням паспорта іноземної держави до уповноважених органів цієї держави, яких може бути поновлено у громадянстві України після закінчення п'ятирічного строку з дня втрати громадянства України чи скасування рішення про оформлення набуття громадянства України)";
 
23. Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства (підданства), зобов'язана у місячний строк з дня подання декларації повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави. Про повернення паспорта іноземної держави особа має у десятиденний строк письмово повідомити спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади України з питань громадянства або підпорядкований йому орган за місцем проживання чи дипломатичне представництво або консульську установу України за місцем проживання за кордоном";
 
-19- Кармазін Ю.А.
Частину 8 статті 10 викласти в такій редакції:
"Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства (підданства), зобов'язана одночасно з подання такої декларації направити до уповноваженого органу державної влади України нотаріально завірену копію квитанції та опису про вкладення до рекомендованого листа, яким вона повернула паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави, або довідки уповноважених органів цієї держави про повернення цього паспорту",
 
Враховано частково   "Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства (підданства), зобов'язана у місячний строк з дня подання декларації повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави. Про повернення паспорта особа має у десятиденний строк письмово повідомити та направити належним чином завірену копію опису вкладення до рекомендованого листа, яким вона повернула паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави, або довідку уповноважених органів цієї держави про повернення цього паспорта до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади України з питань громадянства або підпорядкованого йому органу за місцем проживання чи дипломатичного представництва або консульської установи України за місцем проживання за кордоном";
 
    -20- Логвиненко О.С.
У пілпункті 5 пункту 1 розділу І проекту змін до статті 10 Закону України "Про громадянство" слово "десятиденний" замінити на "місячний".
 
Відхилено    
24. в) доповнити статтю частинами такого змісту:
"Особа, яка набула громадянство України і є громадянином (підданим) держави, законодавство якої передбачає автоматичне припинення громадянства (підданства) цієї держави одночасно з набуттям особою громадянства (підданства) іншої держави, зобов'язана у місячний строк з дати набуття громадянства України повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави. Про повернення паспорта іноземної держави особа має у десятиденний строк письмово повідомити спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади України з питань громадянства або підпорядкований йому орган за місцем проживання чи дипломатичне представництво або консульську установу України за місцем проживання за кордоном.
Вимога про повернення паспорта іноземної держави не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні";
 
-21- Кармазін Ю.А.
Частину 9 статті 10 викласти в такій редакції:
"Особа, яка набула громадянство України і є громадянином (підданим) держави, законодавство якої передбачає автоматичне припинення громадянства (підданства) цієї держави одночасно з набуттям особою громадянства (підданства) іншої держави, зобов'язана одночасно з подання такої декларації направити до уповноваженого органу державної влади України нотаріально завірену копію квитанції та опису про вкладення до рекомендованого листа, яким вона повернула паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави, або довідки уповноважених органів цієї держави про повернення цього паспорту".
 
Враховано частково   в) доповнити частинами такого змісту:
"Особа, яка набула громадянство України і є громадянином (підданим) держави, законодавство якої передбачає автоматичне припинення громадянства (підданства) цієї держави одночасно з набуттям особою громадянства (підданства) іншої держави, зобов'язана у місячний строк з дня набуття громадянства України повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави. Про повернення паспорта особа має у десятиденний строк письмово повідомити та направити належним чином завірену копію опису вкладення до рекомендованого листа, яким вона повернула паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави, або довідку уповноважених органів цієї держави про повернення цього паспорта до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади України з питань громадянства або підпорядкованого йому органу за місцем проживання чи дипломатичного представництва або консульської установи України за місцем проживання за кордоном.
Вимога про повернення паспорта іноземної держави не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні";
 
25. 6) у частині першій статті 19:
а) пункт 1 після слова "громадянства" доповнити словом " (підданства)";
 
-22- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 частини 1 статті 19 викласти в такій редакції:
"1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави (підданства), у тому числі, отриманого за народженням або внаслідок одруження, у всіх випадках, коли, будучі повнолітнім він, для набуття громадянства (підданства) іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство (підданства) якої набуто або, у встановленому законом порядку, не відмовився від громадянства іншої держави (підданства), яке було отримано за народженням або внаслідок одруження, а також не надання у встановленому законом порядку особою, яка отримала громадянство України, до уповноваженого органу державної влади України документів, що підтверджують повернення паспорту іноземної держави до уповноважених органів цієї держави або направлення їм декларації про відмову від отримання громадянства (підданства) іншої держави, яке було отримане (може бути отримано) за народженням або внаслідок одруження", оскільки для отримання громадянства (підданства) інших країн часто використовується факт громадянства за народження, у випадках, коли дружини політиків і чиновників виїжджають для народження дітей до інших країн.
 
Відхилено Поправка не стосується тексту, прийнятому у першому читанні  6) у частині першій статті 19:
а) пункт 1 після слова "громадянства" доповнити словом " (підданства)";
 
26. б) пункт 2 викласти в такій редакції:
"2) набуття особою громадянства України на підставі статті 9 цього Закону внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих (підроблених) документів, або у разі невиконання такою особою зобов'язання про припинення іноземного громадянства (підданства), або неподання особою відповідно до абзацу шостого пункту 2 частини другої статті 9 цього Закону декларації про відмову від іноземного громадянства (підданства), або невиконання особою зобов'язання про повернення паспорта іноземної держави до уповноважених органів цієї держави, або приховування будь-якого суттєвого факту, за наявності якого особа не могла набути громадянство України";
 
-23- Кармазін Ю.А.
Пункт 2 частини 1 статті 19 викласти в такій редакції:
"2) набуття особою громадянства України на підставі статті 9 цього Закону внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих (підроблених) документів, або у разі невиконання такою особою зобов'язання про припинення іноземного громадянства (підданства), або неподання особою відповідно до абзацу шостого пункту 2 частини другої статті 9 цього Закону декларації про відмову від іноземного громадянства (підданства), або невиконання особою зобов'язання про повернення паспорта іноземної держави до уповноважених органів цієї держави, або приховування будь-якого суттєвого факту, за наявності якого особа не могла набути громадянство України".
 
Враховано   б) пункт 2 викласти в такій редакції:
"2) набуття особою громадянства України на підставі статті 9 цього Закону внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих (підроблених) документів, або у разі невиконання такою особою зобов'язання про припинення іноземного громадянства (підданства), або неподання особою відповідно до абзацу шостого пункту 2 частини другої статті 9 цього Закону декларації про відмову від іноземного громадянства (підданства), або невиконання особою зобов'язання про повернення паспорта іноземної держави до уповноважених органів цієї держави, або приховування будь-якого суттєвого факту, за наявності якого особа не могла набути громадянство України";
 
27. в) у пункті 3 слова "добровільний вступ на військову службу іншої держави" замінити словами "добровільна служба в іноземному військовому формуванні";
 
-24- Кармазін Ю.А.
Пункт 3 частини 1 статті 19 викласти в такій редакції: "3) добровільний вступ на військову службу іншої держави, чи добровільна служба в іноземному військовому формуванні".
 
Враховано   в) пункт 3 викласти у такій редакції: "3) добровільний вступ на військову службу іншої держави чи добровільна служба в іноземному військовому формуванні";
 
    -25- Яворівський В.О.
У зв’язку з вищевикладеним, пропоную додати статтю 19-1 та викласти у наступній редакції:
"Стаття 19-1. Повідомлення про отримання громадянства (підданства) іншої держави або держав.
Повнолітні громадяни України в разі добровільного отримання громадянства (підданства) іншої держави або держав зобов’язані подати декларацію про наявність іноземного громадянства протягом дев'яноста календарних днів. Відлік терміну починається з моменту отримання документу, що підтверджує громадянство (підданство) іншої держави або держав.
Повідомлення про наявність громадянства (підданства) іншої держави або держав здійснюється шляхом подання декларації про наявність іноземного громадянства до спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань громадянства.
Не подання декларації про наявність іноземного громадянства, протягом дев'яноста календарних днів з моменту отримання документу, що підтверджує громадянство (підданство) іншої держави або держав, тягне відповідальність згідно чинного законодавства".
 
Відхилено Поправка не стосується тексту законопроекту, прийнятого у першому читанні.   
    -26- Яворівський В.О.
У зв’язку з вищенаведеним, потрібні зміни до статті 20. пропоную дану статтю викласти у наступній редакції:
"Стаття 20. Правосуб’єктність громадянина України, який подав заяву про вихід з громадянства України, декларацію про наявність іноземного громадянства або щодо якого оформляється втрата громадянства.
Громадянин України, який подав заяву про вихід з громадянства України, декларацію про наявність іноземного громадянства або щодо якого оформляється втрата громадянства, до видання указу Президента України про припинення громадянства України користується всіма правами і несе всі обов'язки громадянина України".
 
Відхилено Поправка не стосується тексту законопроекту, прийнятого у першому читанні.   
28. 7) статтю 21 викласти в такій редакції:
"Стаття 21. Скасування рішень про оформлення набуття громадянства України, встановлення чи оформлення належності до громадянства України
Рішення про оформлення набуття громадянства України скасовується, якщо особа набула громадянство України відповідно до статей 8 та 10 цього Закону шляхом обману, внаслідок подання неправдивих відомостей або фальшивих (підроблених) документів, чи приховування будь-якого суттєвого факту, за наявності якого особа не могла набути громадянство України, чи невиконання такою особою зобов'язання про припинення іноземного громадянства (підданства), зобов'язання про повернення паспорта іноземної держави до уповноважених органів цієї держави, чи у разі прийняття судом рішення про скасування рішення суду про встановлення юридичного факту, на підставі якого особа набула громадянство України.
 
-27- Кармазін Ю.А.
Статтю 21 викласти в такій редакції:
"Стаття 21. Скасування рішень про оформлення набуття громадянства України
1. Рішення про оформлення набуття громадянства України скасовується, якщо:
1) особа набула громадянство України відповідно до статей 8 та 10 цього Закону шляхом обману, внаслідок подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів, приховування будь-якого суттєвого факту, за наявності якого особа не може набути громадянство України;
2) невиконання особою вимог щодо надання документів, встановлених статтями 9 та 10 цього Закону, або приховування будь-якого суттєвого факту".
Нікого не потрібно вмовляти виконувати закон і витрачати час та державні кошти на перевірку цього.
 
Враховано частково   7) статтю 21 викласти в такій редакції:
"Стаття 21. Скасування рішень про оформлення набуття громадянства України, встановлення чи оформлення належності до громадянства України
Рішення про оформлення набуття громадянства України скасовується, якщо особа набула громадянство України відповідно до статей 8 та 10 цього Закону шляхом обману, внаслідок подання неправдивих відомостей або фальшивих (підроблених) документів, чи приховування будь-якого суттєвого факту, за наявності якого особа не могла набути громадянство України, чи невиконання такою особою зобов'язання про припинення іноземного громадянства (підданства), зобов'язання про повернення паспорта іноземної держави до уповноважених органів цієї держави, чи у разі прийняття судом рішення про скасування рішення суду про встановлення юридичного факту, на підставі якого особа набула громадянство України.
 
29. Рішення про встановлення чи оформлення належності до громадянства України скасовується, якщо воно прийнято відповідно до статті 3 цього Закону внаслідок подання неправдивих відомостей або фальшивих (підроблених) документів чи у разі прийняття судом рішення про скасування рішення суду про встановлення юридичного факту, на підставі якого встановлено чи оформлено належність особи до громадянства України";
 
   Рішення про встановлення чи оформлення належності до громадянства України скасовується, якщо воно прийнято відповідно до статті 3 цього Закону внаслідок подання неправдивих відомостей або фальшивих (підроблених) документів чи у разі прийняття судом рішення про скасування рішення суду про встановлення юридичного факту, на підставі якого встановлено чи оформлено належність особи до громадянства України";
 
30. 8) назву розділу ІV після слів "державних органів" доповнити словами "органів місцевого самоврядування";
 
   8) назву розділу ІV після слів "державних органів" доповнити словами "органів місцевого самоврядування";
 
31. 9) у частині першій статті 24:
а) у пункті 2 слово "восьмою" замінити словом "дев'ятою";
 
   9) у частині першій статті 24:
а) у пункті 2 слово "восьмою" замінити словом "дев'ятою";
 
32. б) пункт 5 викласти в такій редакції:
 
   б) пункт 5 викласти в такій редакції:
 
33. "5) скасовують прийняті ними рішення про оформлення набуття громадянства України, встановлення чи оформлення належності до громадянства України у випадках, передбачених статтею 21 цього Закону";
 
-28- Яворівський В.О.
Частину 1 статті 24 доповнити пунктом десятим наступного змісту:
"10) приймають від громадян України декларації про наявність іноземного громадянства разом з необхідними документами".
 
Відхилено Поправка не стосується тексту законопроекту, прийнятого у першому читанні.  "5) скасовують прийняті ними рішення про оформлення набуття громадянства України, встановлення чи оформлення належності до громадянства України у випадках, передбачених статтею 21 цього Закону";
 
34. 10) пункт 6 частини першої статті 25 викласти в такій редакції:
"6) скасовують прийняті ними рішення про оформлення набуття громадянства України, встановлення чи оформлення належності до громадянства України у випадках, передбачених статтею 21 цього Закону";
 
   10) пункт 6 частини першої статті 25 викласти в такій редакції:
"6) скасовують прийняті ними рішення про оформлення набуття громадянства України, встановлення чи оформлення належності до громадянства України у випадках, передбачених статтею 21 цього Закону";
 
35. 11) доповнити розділ ІV Закону статтею 25-1 такого змісту:
"Стаття 25-1. Повноваження інших державних органів та органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань у сфері громадянства.
 
   11) доповнити статтею 25-1 такого змісту:
"Стаття 25-1. Повноваження інших державних органів та органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань у сфері громадянства
 
36. Інші державні органи за запитами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань громадянства або підпорядкованих йому органів чи Міністерства закордонних справ України перевіряють у межах своїх повноважень наявність підстав, за яких набуття громадянства України, прийняття до громадянства України або вихід з громадянства України не допускається.
 
   Інші державні органи за запитами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань громадянства або підпорядкованих йому органів чи Міністерства закордонних справ України перевіряють у межах своїх повноважень наявність підстав, за яких набуття громадянства України, прийняття до громадянства України або вихід з громадянства України не допускається.
 
37. Державні органи, органи місцевого самоврядування в разі виявлення факту одночасної належності громадян України до громадянства (підданства) іншої держави направляють інформацію до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади України з питань громадянства або підпорядкованого йому органу чи до Міністерства закордонних справ України, залежно від місця проживання відповідної особи".
 
-29- Логвиненко О.С.
Доповнити проект закону новим розділом. У Законі України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 27-28, ст. 366) частину четверту статті 9 викласти у такій редакції: "4. Не може бути висунутий кандидатом й обраний депутатом громадянин України, який одночасно з громадянством України перебуває у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримав дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформив документи на виїзд на постійне проживання за межі України;"
 
Відхилено Поправка не стосується тексту законопроекту, прийнятому у першому читанні.  Державні органи, органи місцевого самоврядування в разі виявлення факту одночасної належності громадян України до громадянства (підданства) іншої держави направляють інформацію до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади України з питань громадянства або підпорядкованого йому органу чи до Міністерства закордонних справ України, залежно від місця проживання відповідної особи".
 
38. 2. Частини другу та третю статті 412 Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 38-39, ст.288) викласти в такій редакції:
"Не можуть бути прийняті на службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій особи, які:
одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України;
мають судимість за вчинення умисного злочину.
 
-30- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 412 Митного кодексу України викласти в такій редакції:
"Не можуть бути прийняті на службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій особи, які:
1) одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України;
2) який мали судимість, були звільнені з попереднього місця роботи за вчинки, що дискредитують звання рядового й начальницького складу органів внутрішніх справ та військових підрозділів або, яким відповідно до вимог чинного законодавства не може бути надано допуск до державної таємниці".
 
Враховано   2. Частини другу та третю статті 412 Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 38-39, ст. 288) викласти в такій редакції:
"Не можуть бути прийняті на службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій особи, які:
одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України;
мають судимість за вчинення умисного злочину, були звільнені з попереднього місця роботи за вчинки, що дискредитують звання рядового й начальницького складу органів внутрішніх справ та військових підрозділів, або яким відповідно до вимог чинного законодавства не може бути надано допуск до державної таємниці.
 
39. Звільняються зі служби в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях посадові особи митної служби України, які:
 
   Звільняються зі служби в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях посадові особи митної служби України, які:
 
40. одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України;
 
   одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України;
 
41. визнані за вироком суду, що набрав законної сили, винними у вчиненні злочину".
 
   визнані за вироком суду, що набрав законної сили, винними у вчиненні злочину".
 
42. 3. У Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст.490):
1) статтю 4 після слів "місця проживання" доповнити словами "в Україні";
 
-31- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 4 Закону України "Про державну службу" викласти в такій редакції: "Право на державну службу мають громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які не мають подвійного громадянства, одержали відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір, або за іншою процедурою, передбаченою Кабінетом Міністрів України".
В іншому випадку в законі буде відсутня норма щодо можливості звільнення з державної служби осіб, які набули подвійне громадянство, вже під час перебування на державній службі, оскільки у статті 12 передбачені обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу, пунктом 1 частини 1 статті 30 підставою для звільнення є "порушення умов реалізації права на державну службу (стаття 4 цього Закону)", у якій наразі відсутня умова не мати подвійного громадянства".
 
Відхилено Поправка не стосується тексту законопроекту, прийнятого у першому читанні.  9. У Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст.490):
1) статтю 4 після слів "місця проживання" доповнити словами "в Україні";
 
43. 2) статтю 12 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   2) статтю 12 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
44. "одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України".
 
   "одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України".
 
45. У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим.
 
   У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим.
 
46. 4. У Законі України "Про державну таємницю" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 49, ст.428):
 
   17. У Законі України "Про державну таємницю" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 49, ст.428):
 
47. 1) у статті 23:
а) частину першу доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
   1) у статті 23:
а) частину першу доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
48. "6) одночасного перебування громадянина України у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримання ним дозволу іншої держави на постійне проживання на її території чи оформлення документів на виїзд на постійне проживання за межі України";
 
   "6) одночасного перебування громадянина України у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримання ним дозволу іншої держави на постійне проживання на її території чи оформлення документів на виїзд на постійне проживання за межі України";
 
49. б) пункт 2 частини другої виключити;
 
   б) пункт 2 частини другої виключити;
 
50. 2) у частині другій статті 24 слова і цифри "пунктами 2 і 4" замінити словами і цифрами "пунктами 2, 4 і 6";
 
   2) у частині другій статті 24 слова і цифри "пунктами 2 і 4" замінити словами і цифрами "пунктами 2, 4 і 6";
 
51. 3) в абзаці четвертому частини першої статті 26 слова і цифри "пунктами 2 і 4 "замінити словами і цифрами "пунктами 2, 4 і 6".
 
   3) в абзаці четвертому частини першої статті 26 слова і цифри "пунктами 2 і 4" замінити словами і цифрами "пунктами 2, 4 і 6".
 
52. 5. Частину першу статті 7 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 25, ст.241) доповнити словами
"одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України".
 
-32- Кармазін Ю.А.
ІV. Частину 1 статті 7 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" викласти в такій редакції: "1. Членами Кабінету Міністрів України можуть бути громадяни України, які мають право голосу, вищу освіту та володіють державною мовою. Не можуть бути призначені на посади членів Кабінету Міністрів України особи, які мали судимість, були звільнені з попереднього місця роботи за вчинки, що дискредитують звання рядового й начальницького складу органів внутрішніх справ та військових підрозділів або, яким відповідно до вимог чинного законодавства було відмовлено в допуску до державної таємниці, одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України".
 
Відхилено поправка виходить за межі правового регулювання цього закону.  27. Частину першу статті 7 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 25, ст.241) доповнити словами "одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України".
 
53. 6. Частину першу статті 12 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст.175) доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
   18. Частину першу статті 12 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст.175) доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
54. "5) які одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України".
 
   "5) які одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України".
 
55. 7. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст.190):
 
   15. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст.190):
 
56. 1) у частині першій статті 9:
а) пункт 2 викласти в такій редакції:
 
   1) у частині першій статті 9:
а) пункт 2 викласти в такій редакції:
 
57. "2) припинення ними громадянства України чи одночасного з громадянством України перебування у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримання дозволу іншої держави на постійне проживання на її території чи оформлення документів на виїзд на постійне проживання за межі України";
 
   "2) припинення ними громадянства України чи одночасного з громадянством України перебування у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримання дозволу іншої держави на постійне проживання на її території чи оформлення документів на виїзд на постійне проживання за межі України";
 
58. б) пункт 4 виключити;
 
   б) пункт 4 виключити;
 
59. 2) частину третю статті 12 викласти в такій редакції:
"Не можуть бути призначені на посади в місцеві державні адміністрації особи, які:
 
   2) частину третю статті 12 викласти в такій редакції:
"Не можуть бути призначені на посади в місцеві державні адміністрації особи, які:
 
60. одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України;
 
   одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України;
 
61. мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку".
 
   мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку".
 
62. 8. Частину другу статті 9 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 30-31, ст.382) викласти в такій редакції:
 
   21. Частину другу статті 9 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 30-31, ст.382) викласти в такій редакції:
 
63. "Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який:
 
   "2. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який:
 
64. одночасно з громадянством України перебуває у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримав дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформив документи на виїзд на постійне проживання за межі України;
 
   одночасно з громадянством України перебуває у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримав дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформив документи на виїзд на постійне проживання за межі України;
 
65. має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку".
 
   має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку".
 
66. 9. Частину другу статті 5 Закону України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 29, ст.191) викласти в такій редакції:
 
   13. Частину другу статті 5 Закону України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 29, ст. 191) викласти в такій редакції:
 
67. "Не може бути обраним до Верховної Ради Автономної Республіки Крим громадянин України, який:
 
   "Не може бути обраним до Верховної Ради Автономної Республіки Крим громадянин України, який:
 
68. одночасно з громадянством України перебуває у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримав дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформив документи на виїзд на постійне проживання за межі України;
 
   одночасно з громадянством України перебуває у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримав дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформив документи на виїзд на постійне проживання за межі України;
 
69. має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку".
 
   має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку".
 
70. 10. У Законі України "Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 14, ст.168):
 
   26. У Законі України "Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 14, ст. 168):
 
71. 1) частину третю статті 1 викласти в такій редакції:
 
   1) частину третю статті 1 викласти в такій редакції:
 
72. "Не може бути обраним до Верховної Ради Автономної Республіки Крим громадянин України, який:
 
   " 3. Не може бути обраним до Верховної Ради Автономної Республіки Крим громадянин України, який:
 
73. одночасно з громадянством України перебуває у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримав дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформив документи на виїзд на постійне проживання за межі України;
 
   одночасно з громадянством України перебуває у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримав дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформив документи на виїзд на постійне проживання за межі України;
 
74. має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку";
 
   має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку";
 
75. 2) пункт 4 частини першої статті 4 викласти в такій редакції:
"4) припинення громадянства України чи одночасного з громадянством України перебування у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримання дозволу іншої держави на постійне проживання на її території чи оформлення документів на виїзд на постійне проживання за межі України".
 
   2) пункт 4 частини першої статті 4 викласти в такій редакції:
"4) припинення громадянства України чи одночасного з громадянством України перебування у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримання дозволу іншої держави на постійне проживання на її території чи оформлення документів на виїзд на постійне проживання за межі України".
 
76. 11. Пункт 3 частини першої статті 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 40, ст.290; 2007 р., № 13, ст.134) викласти в такій редакції:
 
   19. Пункт 3 частини першої статті 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 40, ст.290; 2007 р., № 13, ст. 134) викласти в такій редакції:
 
77. "3) припинення громадянства України чи одночасного з громадянством України перебування у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримання дозволу іншої держави на постійне проживання на її території чи оформлення документів на виїзд на постійне проживання за межі України".
 
   "3) припинення громадянства України чи одночасного з громадянством України перебування у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримання дозволу іншої держави на постійне проживання на її території чи оформлення документів на виїзд на постійне проживання за межі України".
 
78. 12. Статтю 19 Закону України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст.382) доповнити після частини другої новою частиною такого змісту:
 
   6. Статтю 19 Закону України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 382) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
79. "До органів Служби безпеки України не приймаються громадяни України, які одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України".
У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
 
-33- Кармазін Ю.А.
V. Статтю 19 Закону України "Про Службу безпеки України" після частини другої новою частиною такого змісту:
"До органів Служби безпеки України не приймаються громадяни України, які:
1) мали судимість, були звільнені з попереднього місця роботи за вчинки, що дискредитують звання рядового й начальницького складу органів внутрішніх справ та військових підрозділів або, яким відповідно до вимог чинного законодавства було відмовлено в допуску до державної таємниці";
2) одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України".
У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
 
Відхилено   "До органів Служби безпеки України не приймаються громадяни України, які одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України".
У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
 
80. 13. Статтю 1 Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 8, ст.94) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   24. Статтю 1 Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 8, ст.94) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
81. "До Служби зовнішньої розвідки України не приймаються громадяни України, які одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України".
У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою.
 
-34- Кармазін Ю.А.
VІ. Статтю 1 Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки України" після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"До Служби зовнішньої розвідки України не приймаються громадяни України, які:
1) мали судимість, були звільнені з попереднього місця роботи за вчинки, що дискредитують звання рядового й начальницького складу органів внутрішніх справ та військових підрозділів або, яким відповідно до вимог чинного законодавства було відмовлено в допуску до державної таємниці";
2) одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України".
У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою.
 
Відхилено   "До Служби зовнішньої розвідки України не приймаються громадяни України, які одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України".
У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою.
 
82. 14. У статті 17 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 4, ст. 20; 1992 р., № 36, ст. 526):
 
   3. У статті 17 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 526):
 
83. частину першу після слова "громадяни" доповнити словом "України";
 
   частину першу після слова "громадяни" доповнити словом "України";
 
84. частину третю викласти в такій редакції:
"Не можуть бути прийняті на службу до міліції особи, які:
одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України; раніше засуджувались за вчинення злочину".
 
-35- Кармазін Ю.А.
VІІ. У статті 17 Закону України "Про міліцію" частину третю викласти в такій редакції:
"Не можуть бути прийняті на службу до міліції особи, які:
1) мали судимість, були звільнені з попереднього місця роботи за вчинки, що дискредитують звання рядового й начальницького складу органів внутрішніх справ та військових підрозділів або, яким відповідно до вимог чинного законодавства було відмовлено в допуску до державної таємниці";
2) одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України".
 
Враховано   частину третю викласти в такій редакції:
"Не можуть бути прийняті на службу до міліції особи, які:
раніше засуджувалися за вчинення злочину, були звільнені з попереднього місця роботи за вчинки, що дискредитують звання рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військових підрозділів;
одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України.
 
85. 15. Частину шосту статті 46 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст.793; 1993 р., № 50, ст. 474) викласти в такій редакції:
 
   5. Частину шосту статті 46 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793; 1993 р., № 50, ст. 474) викласти в такій редакції:
 
86. "Не можуть бути прийняті на посаду прокурора або слідчого прокуратури особи, які:
одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України;
були засуджені за вчинення злочину, за винятком реабілітованих".
 
-36- Кармазін Ю.А.
VІІІ. Частину шосту статті 46 Закону України "Про прокуратуру" викласти в такій редакції:
"Не можуть бути прийняті на посаду прокурора або слідчого прокуратури особи, які:
1) мали судимість, були звільнені з попереднього місця роботи за вчинки, що дискредитують звання рядового й начальницького складу органів внутрішніх справ та військових підрозділів або, яким відповідно до вимог чинного законодавства було відмовлено в допуску до державної таємниці";
2) одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України".
 
Враховано частково   "Не можуть бути прийняті на посаду прокурора або слідчого прокуратури особи, які:
одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України;
були засуджені за вчинення злочину (за винятком реабілітованих), були звільнені з попереднього місця роботи за вчинки, що дискредитують звання рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військових підрозділів".
 
87. 16. У статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст.385; 1999 р., № 33, ст.270; 2006 р., № 38, ст.324):
 
   7. У статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 385; 1999 р., № 33, ст. 270; 2006 р., № 38, ст. 324):
 
88. 1) частину третю доповнити пунктом "г" такого змісту:
 
   1) частину третю доповнити пунктом "г" такого змісту:
 
89. "г) у разі одночасного перебування військовослужбовця – громадянина України у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримання ним дозволу іншої держави на постійне проживання на її території чи оформлення документів на виїзд на постійне проживання за межі України";
 
   "г) у разі одночасного перебування військовослужбовця – громадянина України у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримання ним дозволу іншої держави на постійне проживання на її території чи оформлення документів на виїзд на постійне проживання за межі України";
 
90. 2) частину шосту доповнити пунктом "і" такого змісту:
 
   2) частину шосту доповнити пунктом "і" такого змісту:
 
91. "і) у разі одночасного перебування військовослужбовця – громадянина України у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримання дозволу іншої держави на постійне проживання на її території чи оформлення документів на виїзд на постійне проживання за межі України";
 
   "і) у разі одночасного перебування військовослужбовця – громадянина України у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримання дозволу іншої держави на постійне проживання на її території чи оформлення документів на виїзд на постійне проживання за межі України";
 
92. 3) частину сьому доповнити пунктом "з" такого змісту:
 
   3) частину сьому доповнити пунктом "з" такого змісту:
 
93. "з) у разі одночасного з громадянством України перебування у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримання дозволу іншої держави на постійне проживання на її території чи оформлення документів на виїзд на постійне проживання за межі України".
 
   "з) у разі одночасного з громадянством України перебування у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримання дозволу іншої держави на постійне проживання на її території чи оформлення документів на виїзд на постійне проживання за межі України".
 
94. 17. У Законі України "Про Вищу раду юстиції" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 25, ст.146):
 
   12. У Законі України "Про Вищу раду юстиції" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 25, ст.146):
 
95. 1) текст статті 7 викласти в такій редакції:
"Не можуть бути членами Вищої ради юстиції громадяни України, які:
одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України;
визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними;
мають не зняту або непогашену судимість";
2) пункт 3 частини першої статті 18 після слів "громадянства України" доповнити словами "або одночасного з громадянством України перебування у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримання дозволу іншої держави на постійне проживання на її території чи оформлення документів на виїзд на постійне проживання за межі України".
 
-37- Кармазін Ю.А.
ІХ. У Законі України "Про Вищу раду юстиції" частину 1 статті 7 викласти в такій редакції:
"Не можуть бути членами Вищої ради юстиції громадяни України, які:
1) визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними;
2) мали судимість, були звільнені з попереднього місця роботи за вчинки, що дискредитують звання рядового й начальницького складу органів внутрішніх справ та військових підрозділів або, яким відповідно до вимог чинного законодавства було відмовлено в допуску до державної таємниці";
3) одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України".
 
Відхилено   1) текст статті 7 викласти в такій редакції:
"Не можуть бути членами Вищої ради юстиції громадяни України, які:
одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України;
визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними;
мають не зняту або непогашену судимість";
2) пункт 3 частини першої статті 18 після слів "громадянства України" доповнити словами "або одночасного з громадянством України перебування у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримання дозволу іншої держави на постійне проживання на її території чи оформлення документів на виїзд на постійне проживання за межі України".
 
96. 18. Статтю 10 Закону України "Про Національний банк України" (1999 р., № 29, ст. 238; 2000 р., № 42, ст.351) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   16. Статтю 10 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238; 2000 р., № 42, ст. 351) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
97. "Членом Ради Національного банку не може бути громадянин України, який одночасно з громадянством України перебуває у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримав дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформив документи на виїзд на постійне проживання за межі України".
У зв'язку з цим частини третю – шістнадцяту вважати відповідно частинами четвертою – сімнадцятою.
 
-38- Кармазін Ю.А.
Х. Пункт 5 частини 3 статті 18 Закону України "Про Національний банк України" викласти в такій редакції:
" 5) одночасно з громадянством України перебуває у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримав дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформив документи на виїзд на постійне проживання за межі України, припинення громадянства України або виїзду за межі України на постійне місце проживання; ",
 
Враховано   "Членом Ради Національного банку не може бути громадянин України, який одночасно з громадянством України перебуває у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримав дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформив документи на виїзд на постійне проживання за межі України".
У зв'язку з цим частини третю – шістнадцяту вважати відповідно частинами четвертою – сімнадцятою.
 
98. 19. У Законі України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст. 472; 2000 р., № 41, ст.343; 2004 р., № 13, ст.181; 2007 р., № 32, ст.415):
 
   8. У Законі України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст. 472; 2000 р., № 41, ст. 343; 2004 р., № 13, ст. 181; 2007 р., № 32, ст. 415):
 
99. 1) у статті 9:
доповнити статтю після частини третьої новою частиною такого змісту:
 
   1) у статті 9:
після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
100. "Головою Антимонопольного комітету України не може бути призначений громадянин України, який одночасно з громадянством України перебуває у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримав дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформив документи на виїзд на постійне проживання за межі України".
 
   "Головою Антимонопольного комітету України не може бути призначений громадянин України, який одночасно з громадянством України перебуває у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримав дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформив документи на виїзд на постійне проживання за межі України".
 
101. У зв'язку з цим частини четверту – дев'яту вважати відповідно частинами п'ятою – восьмою;
 
   У зв'язку з цим частини четверту – дев'яту вважати відповідно частинами п'ятою – восьмою;
 
102. частину п'яту після слів "у разі вчинення ним злочину" доповнити словами "одночасного з громадянством України перебування у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримання дозволу іншої держави на постійне проживання на її території чи оформлення ним документів на виїзд на постійне проживання за межі України";
 
   частину п'яту після слів "у разі вчинення ним злочину" доповнити словами "одночасного з громадянством України перебування у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримання дозволу іншої держави на постійне проживання на її території чи оформлення ним документів на виїзд на постійне проживання за межі України";
 
103. 2) статтю 11 доповнити після частини шостої новою частиною такого змісту:
 
   2) статтю 11 після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
 
104. "Державним уповноваженим не може бути призначений громадянин України, який одночасно з громадянством України перебуває у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримав дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформив документи на виїзд на постійне проживання за межі України".
 
-39- Кармазін Ю.А.
ХІ. У Законі України "Про Антимонопольний комітет України" нову частину 7 статті 11 викласти в такій редакції:
"Громадянин України, який одночасно з громадянством України перебуває у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримав дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформив документи на виїзд на постійне проживання за межі України не може бути призначений державним уповноваженим чи перебувати на цій посаді",
оскільки виникає ситуація, коли ці обмеження можуть не стосуватися особи, яка вже призначена на цю посаду.
 
Відхилено   "Державним уповноваженим не може бути призначений громадянин України, який одночасно з громадянством України перебуває у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримав дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформив документи на виїзд на постійне проживання за межі України".
 
105. У зв'язку з цим частини сьому, восьму вважати відповідно частинами восьмою, дев’ятою.
 
   У зв'язку з цим частини сьому, восьму вважати відповідно частинами восьмою, дев’ятою.
 
106. 20. У Законі України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 6, ст.37; 1994 р., № 15, ст.84; 1998 р., № 29, ст.190):
 
   4. У Законі України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 6, ст. 37; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 15, ст. 84; 1998 р., № 29, ст. 190):
 
107. 1) частину третю статті 15 викласти в такій редакції:
"На роботу до органів державної податкової служби не можуть бути прийняті особи, які: одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України;
були засуджені за вчинення корисливих злочинів";
 
-40- Кармазін Ю.А.
ХІІ. У Законі України "Про державну податкову службу в Україні":
1. Частину третю статті 15 викласти в такій редакції:
"На роботу до органів державної податкової служби не можуть бути прийняті особи, які:
одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України;
були засуджені, або звільнені з попереднього місця роботи за вчинки, що дискредитують звання рядового й начальницького складу органів внутрішніх справ та військових підрозділів, або яким відповідно до вимог чинного законодавства було відмовлено в допуску до державної таємниці";
 
Враховано   1) частину третю статті 15 викласти в такій редакції:
"На роботу до органів державної податкової служби не можуть бути прийняті особи, які: одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України;
були засуджені за вчинення корисливих злочинів або звільнені з попереднього місця роботи за вчинки, що дискредитують звання рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військових підрозділів";
 
108. 2) статтю 23 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Не приймається на службу в податкову міліцію громадянин України, який одночасно з громадянством України перебуває у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримав дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформив документи на виїзд на постійне проживання за межі України".
 
-41- Кармазін Ю.А.
2. Статтю 23 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Не приймається на службу в податкову міліцію громадянин України, який:
а) одночасно з громадянством України перебуває в громадянстві (підданстві) іншої держави або отримав дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформив документи на виїзд на постійне проживання за межі України;
б) був засуджений, або звільнений з попереднього місця роботи за вчинки, що дискредитують звання рядового й начальницького складу органів внутрішніх справ та військових підрозділів, або якому відповідно до вимог чинного законодавства було відмовлено в допуску до державної таємниці.".
 
Враховано   2) статтю 23 після частини першої доповнити новими частинами такого змісту:
"Не приймається на службу в податкову міліцію громадянин України, який одночасно з громадянством України перебуває у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримав дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформив документи на виїзд на постійне проживання за межі України.
Має судимість за вчинення умисного злочину або звільнений з попереднього місця роботи за вчинки, що дискредитують звання рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військових підрозділів".
 
109. У зв'язку з цим частини другу, третю вважати відповідно частинами третьою, четвертою.
 
   У зв'язку з цим частини другу, третю вважати відповідно частинами четвертою, п’ятою.
 
110. 21. У Законі України "Про Рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 43, ст.212):
 
   10. У Законі України "Про Рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 43, ст. 212):
 
111. 1) у статті 10:
частину другу доповнити реченням такого змісту: "Не може бути призначена на зазначену посаду особа, яка одночасно з громадянством України перебуває у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримала дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформила документи на виїзд на постійне проживання за межі України";
 
-42- Кармазін Ю.А.
ХІІІ. У Законі України "Про Рахункову палату":
1. Частину 2 статті 10 викласти в такій редакції:
"Головою Рахункової палати може бути громадянин України, що не перебуває в громадянстві (підданстві) іншої держави, немає дозволу іншої держави на постійне проживання на її території чи оформлені документи на виїзд на постійне проживання за межі України, який:
а) досягнув 30 років;
б) перебуває на державній службі;
в) має вищу економічну або юридичну освіту;
г) стаж роботи в галузі державного управління, державного контролю, економіки, фінансів, права за фахом не менше п'яти років протягом останніх десяти років;
д) підтвердив свої професійні знання під час обговорення його кандидатури за спеціальною процедурою, встановленою відповідним комітетом Верховної Ради України згідно з чинним законодавством України.
є) не мав судимості, або не був звільнений з попереднього місця роботи за вчинки, що дискредитують звання рядового й начальницького складу органів внутрішніх справ та військових підрозділів, або якому, відповідно до вимог чинного законодавства, не було відмовлено в допуску до державної таємниці.".
 
Відхилено Поправка виходить за межі правового регулювання цього закону.  1) у статті 10:
частину другу доповнити реченням такого змісту: "Не може бути призначена на зазначену посаду особа, яка одночасно з громадянством України перебуває у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримала дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформила документи на виїзд на постійне проживання за межі України";
 
112. частину шосту доповнити реченням такого змісту: "Не можуть бути призначені на зазначені посади особи, які одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України";
 
-43- Кармазін Ю.А.
2. Частину 6 статті 10 викласти в такій редакції:
"Перший заступник і заступник Голови, головні контролери та Секретар Рахункової палати призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Голови Рахункової палати шляхом таємного голосування за списком терміном на 7 років у порядку, встановленому для призначення Голови Рахункової палати і повинні відповідати вимогам, які передбачені для Голови Рахункової палати та кандидата на його посаду.".
 
Відхилено Поправка виходить за межі правового регулювання цього закону.  частину шосту доповнити реченням такого змісту: "Не можуть бути призначені на зазначені посади особи, які одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України";
 
113. 2) частину четверту статті 37 доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
   2) частину четверту статті 37 доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
114. "5) одночасного з громадянством України перебування у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримання дозволу іншої держави на постійне проживання на її території чи оформлення ними документів на виїзд на постійне проживання за межі України".
 
   "5) одночасного з громадянством України перебування у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримання дозволу іншої держави на постійне проживання на її території чи оформлення ними документів на виїзд на постійне проживання за межі України".
 
115. 22. Частину третю статті 16 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 35, ст.236) викласти в такій редакції:
"Не може бути прийнятий на службу (роботу) в Управління державної охорони України громадянин України, який:
одночасно з громадянством України перебуває у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримав дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформив документ на виїзд на постійне проживання за межі України;
має судимість за вчинення умисного злочину, якщо цю судимість не погашено і не знято в установленому законом порядку;
відповідно до вимог чинного законодавства не може отримати допуск до державної таємниці".
 
-44- Кармазін Ю.А.
ХІV. Частину третю статті 16 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" викласти в такій редакції:
"Не може бути прийнятий на службу (роботу) в Управління державної охорони України громадянин України, який:
1) мав судимість або\чи був звільнений з попереднього місця роботи за вчинки, що дискредитують звання рядового й начальницького складу органів внутрішніх справ та військових підрозділів, або якому відповідно до вимог чинного законодавства було відмовлено в допуску до державної таємниці";
2) одночасно з громадянством України перебуває в громадянстві (підданстві) іншої держави або отримав дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформив документ на виїзд на постійне проживання за межі України".
 
Враховано частково   14. Частину третю статті 16 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 35, ст. 236) викласти в такій редакції:
"Не може бути прийнятий на службу (роботу) в Управління державної охорони України громадянин України, який:
одночасно з громадянством України перебуває у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримав дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформив документ на виїзд на постійне проживання за межі України;
має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку;
відповідно до вимог чинного законодавства не може отримати допуск до державної таємниці".
 
116. 23. У Законі України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 30, ст.258; 2009 р., № 24, ст.296; Офіційний вісник України, 2009 р., № 32, ст.1070, № 47, ст.1560):
 
   25. У Законі України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 30, ст. 258; 2009 р., № 24, ст. 296):
 
117. 1) статтю 10 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
"Громадянин України, який одночасно з громадянством України перебуває у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримав дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформив документи на виїзд на постійне проживання за межі України, на службу до Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації не приймається".
У зв'язку з цим частини п'яту – дванадцяту вважати відповідно частинами шостою – тринадцятою;
 
-45- Кармазін Ю.А.
ХV. Статтю 10 Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
"Громадянин України, який одночасно з громадянством України перебуває в громадянстві (підданстві) іншої держави або отримав дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформив документи на виїзд на постійне проживання за межі України, або мав судимість або\чи був звільнений з попереднього місця роботи за вчинки, що дискредитують звання рядового й начальницького складу органів внутрішніх справ та військових підрозділів, або якому відповідно до вимог чинного законодавства було відмовлено у допуску до державної таємниці на службу до Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації не приймається ".
У зв'язку з цим частини п'яту - дванадцяту вважати відповідно частинами шостою - тринадцятою.
 
Враховано   1) статтю 10 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
"На службу до Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації не приймається громадянин України, який:
1) одночасно з громадянством України перебуває у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримав дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформив документи на виїзд на постійне проживання за межі України;
2) має судимість за вчинення умисного злочину або був звільнений з попереднього місця роботи за вчинки, що дискредитують звання рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військових підрозділів, або якому відповідно до вимог чинного законодавства було відмовлено у допуску до державної таємниці".
У зв'язку з цим частини п'яту – дванадцяту вважати відповідно частинами шостою – тринадцятою;
 
118. 2) частину другу статті 12 доповнити пунктом 10 такого змісту:
 
   2) частину другу статті 12 доповнити пунктом 10 такого змісту:
 
119. "10) у разі одночасного з громадянством України перебування у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримання дозволу іншої держави на постійне проживання на її території чи оформлення документів на виїзд на постійне проживання за межі України".
 
   "10) у разі одночасного з громадянством України перебування у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримання дозволу іншої держави на постійне проживання на її території чи оформлення документів на виїзд на постійне проживання за межі України".
 
120. 24. Статтю 5 Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 19, ст.269; 2006 р., № 26, ст.215) доповнити частиною такого змісту:
"Не можуть бути прийняті на службу до Державної спеціальної служби транспорту особи, які одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України".
 
-46- Кармазін Ю.А.
24. Статтю 5 Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту" доповнити частиною такого змісту:
"Не можуть бути прийняті на службу до Державної спеціальної служби транспорту особи, які одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України або мали судимість або\чи були звільнені з попереднього місця роботи за вчинки, що дискредитують звання рядового й начальницького складу органів внутрішніх справ та військових підрозділів або яким відповідно до вимог чинного законодавства було відмовлено в допуску до державної таємниці".
 
Враховано   20. Статтю 5 Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 19, ст. 269; 2006 р., № 26, ст. 215) доповнити частиною такого змісту:
"Не можуть бути прийняті на службу до Державної спеціальної служби транспорту особи, які:
одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України;
мали судимість за вчинення умисного злочину або були звільнені з попереднього місця роботи за вчинки, що дискредитують звання рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військових підрозділів".
 
121. 25. У Законі України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 30, ст.409):
 
   23. У Законі України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 30, ст. 409):
 
122. 1) у статті 14:
 
   1) у статті 14:
 
123. останнє речення частини третьої виключити;
 
   останнє речення частини третьої виключити;
 
124. доповнити статтю після частини третьої новою частиною такого змісту:
 
   після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
125. "Не можуть бути прийняті на службу до Державної кримінально-виконавчої служби України особи, які:
 
   "Не можуть бути прийняті на службу до Державної кримінально-виконавчої служби України особи, які:
 
126. одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України;
 
   одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документи на виїзд на постійне проживання за межі України;
 
127. були засуджені за вчинення злочину".
 
   були засуджені за вчинення злочину".
 
128. У зв'язку з цим частини четверту – восьму вважати відповідно частинами п'ятою – дев'ятою;
 
   У зв'язку з цим частини четверту – восьму вважати відповідно частинами п'ятою – дев'ятою;
 
129. 2) статтю 16 доповнити частиною такого змісту:
 
   2) статтю 16 доповнити частиною такого змісту:
 
130. "Підлягає звільненню зі служби (роботи) особа рядового чи начальницького складу або працівник кримінально-виконавчої служби у разі одночасного з громадянством України перебування у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримання дозволу іншої держави на постійне проживання на її території чи оформлення документів на виїзд на постійне проживання за межі України".
 
   "Підлягає звільненню зі служби (роботи) особа рядового чи начальницького складу або працівник кримінально-виконавчої служби у разі одночасного з громадянством України перебування у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримання дозволу іншої держави на постійне проживання на її території чи оформлення документів на виїзд на постійне проживання за межі України".
 
131. 26. У Законі України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 48, ст.296; 2005 р., № 16, ст.265):
 
   11. У Законі України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 48, ст. 296; 2005 р., № 16, ст. 265):
 
132. 1) абзац другий частини першої статті 7 викласти в такій редакції:
 
   1) абзац другий частини першої статті 7 викласти в такій редакції:
 
133. "Не може бути призначена на посаду члена Національної ради особа, яка:
 
   "Не може бути призначена на посаду члена Національної ради особа, яка:
 
134. одночасно з громадянством України перебуває у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримала дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформила документ на виїзд на постійне проживання за межі України;
 
   одночасно з громадянством України перебуває у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримала дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформила документ на виїзд на постійне проживання за межі України;
 
135. має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку";
 
   має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку";
 
136. 2) пункт 2 частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
 
   2) пункт 2 частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
 
137. "припинення громадянства України чи одночасного з громадянством України перебування у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримання дозволу іншої держави на постійне проживання на її території чи оформлення документів на виїзд на постійне проживання за межі України".
 
   "2) припинення громадянства України чи одночасного з громадянством України перебування у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримання дозволу іншої держави на постійне проживання на її території чи оформлення документів на виїзд на постійне проживання за межі України".
 
138. 27. У Законі України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст.448):
 
   22. У Законі України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448):
 
139. 1)частину другу статті 7 викласти в такій редакції:
 
   1) частину другу статті 7 викласти в такій редакції:
 
140. "2. Не може бути призначений до складу Комісії громадянин України, який:
 
   "2. Не може бути призначений до складу Комісії громадянин України, який:
 
141. одночасно з громадянством України перебуває у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримав дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформив документ на виїзд на постійне проживання за межі України;
 
   одночасно з громадянством України перебуває у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримав дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформив документ на виїзд на постійне проживання за межі України;
 
142. має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку;
 
   має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку;
 
143. визнаний у встановленому законом порядку недієздатним чи обмежено дієздатним";
 
   визнаний у встановленому законом порядку недієздатним чи обмежено дієздатним";
 
144. 2) пункт 4 частини четвертої статті 30 викласти в такій редакції:
 
   2) пункт 4 частини четвертої статті 30 викласти в такій редакції:
 
145. "4) у разі одночасного з громадянством України перебування у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримання дозволу іншої держави на постійне проживання на її території чи оформлення документів на виїзд на постійне проживання за межі України".
 
-47- Яворівський В.О.
У зв’язку з тим. Що у проекті не пропонується жодних змін до чинного законодавства України щодо встановлення санкцій за приховування факту громадянства (підданства) іншої держави, пропоную до кримінального кодексу України (відомості Верховної ради (ВВР), 2001, № 25-26, ст. 131) додати статтю 114-1 та викласти у наступній редакції:
"Стаття 114-1. Приховування наявності іноземного громадянства
1.Не подання повнолітнім громадянином України, який добровільно отримав громадянство (підданство) іншої держави або держав, декларації про наявність іноземного громадянства - карається штрафом від ста до п'ятиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2. Ті самі дії, вчинені службовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування - карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
Відхилено Поправка не стосується тексту законопроекту, прийнятого у першому читанні.  "4) у разі одночасного з громадянством України перебування у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримання дозволу іншої держави на постійне проживання на її території чи оформлення документів на виїзд на постійне проживання за межі України".
 
    -48- Яворівський В.О.
7. У частині третій статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради УРСР від 12.01.1961 - 1961 р., №2, стор. 15) після цифр "114" додати цифри "114-1".
 
Відхилено Поправка не стосується тексту законопроекту, прийнятого у першому читанні.   
146. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
147. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
148. 2. Зміни до абзацу другого пункту 3 частини другої статті 9 Закону України "Про громадянство України", внесені цим Законом, не поширюються на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад два роки, та іноземців та осіб без громадянства, які перебували з громадянином України понад два роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті, і які на момент набрання чинності цим Законом подали клопотання про прийняття до громадянства України.
 
   2. Зміни до абзацу другого пункту 3 частини другої статті 9 Закону України "Про громадянство України", внесені цим Законом, не поширюються на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад два роки, та іноземців та осіб без громадянства, які перебували з громадянином України понад два роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті, і які до набрання чинності цим Законом подали клопотання про прийняття до громадянства України.
 
149. 3. Рекомендувати Президенту України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
   3. Рекомендувати Президенту України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
150. 4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання;чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом
забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
-49- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті прикінцевих положень викласти в такій редакції: "4.. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
2) забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;
3) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
4) установити критерії для:
а) визначення осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України;
б) надання при всиновленні зобов’язання усиновителів-іноземців, осіб, що мають статус біженця, таких, що отримали притулок, чи осіб без громадянства, щодо не набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства іншої країни внаслідок усиновлення її такими особами.
5) забезпечити підписання міжнародних угод щодо інформування про громадян України, які отримали громадянство інших країн, а також тих, які не надали документів щодо відмови від громадянства України.
6) подати до Верховної Ради України пропозиції щодо припинення або зупинення дії міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи із країнами, які відмовляються надавати інформацію про громадян України, які отримали громадянство цих країн, а також тих, які не надали документів щодо відмови від громадянства України".
 
Відхилено   4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
151. 5. Державним органам, органам місцевого самоврядування протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом вжити відповідних заходів щодо дотримання вимог про службу в цих органах громадянами України, які мають громадянство (підданство) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документ на виїзд на постійне проживання за межі України.
 
   5. Державним органам, органам місцевого самоврядування протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом вжити відповідних заходів щодо дотримання вимог про службу в цих органах громадянами України, які мають громадянство (підданство) іншої держави або отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили документ на виїзд на постійне проживання за межі України.
 
152. 6. Громадяни України, які мають громадянство (підданство) іншої держави, зобов’язані у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом повідомити про це спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань громадянства або підпорядковані йому органи.

-50- Кармазін Ю.А.
Ураховуючи те, що проекти №3102 та 2752 також стосуються внесення змін до Закону України "Про громадянство України" пропоную розглянути ці проекти одночасно із проектом №5318 і прийняти запропоновані в них зміни в одному законі.
 
Відхилено Поправка не стосується тексту законопроекту, прийнятого у першому читанні.  6. Громадяни України, які мають громадянство (підданство) іншої держави, зобов’язані у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом повідомити про це спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань громадянства або підпорядковані йому органи.