Кількість абзаців - 140 Таблиця поправок


Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. проект
 
   Проект
 
1. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
2. Про особливості передачі в оренду та концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності
 
   Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності
 
3. Цей Закон визначає особливості передачі в оренду та концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, та особливості оренди та концесії таких об’єктів.
 
   Цей Закон визначає особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, особливості оренди та концесії таких об’єктів.
 
4. Розділ І
 
   Розділ І
 
5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6. Стаття 1. Визначення термінів
 
-1- Баранов В.О.
Статтю 1 викласти в редакції:
"Стаття 1.Об’єкти централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення
1. Для цілей цього Закону під об’єктами централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення розуміються цілісні майнові комплекси, системи цілісних майнових комплексів, які забезпечують (призначені) та достатні для самостійного здійснення господарської діяльності у сферах водопостачання, відведення та очищення стічних вод, надання послуг, пов'язаних з постачанням споживачам тепла, а також майнові комплекси структурних підрозділів підприємств, які є достатніми для самостійного здійснення господарської діяльності у зазначених сферах.
2. Майно, що входить до складу об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, визначається договором."
 
Враховано   Стаття 1. Об’єкти централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення
 
7. Для цілей цього Закону об’єктом централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення вважається цілісний майновий комплекс підприємства, який призначений для провадження господарської діяльності у сфері водо-, теплопостачання і водовідведення та очищення стічних вод;
 
-2- Ландік В.І.
Частину першу статті 1 після слів "цілісний майновий комплекс підприємства" доповнити словами " (його структурний підрозділ)"
 
Враховано редакційно   1. Для цілей цього Закону "об’єкти централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення" означають цілісні майнові комплекси, системи цілісних майнових комплексів, які забезпечують (призначені) та достатні для самостійного здійснення господарської діяльності у сферах водопостачання, відведення та очищення стічних вод, надання послуг, пов'язаних з постачанням споживачам тепла, а також майнові комплекси структурних підрозділів підприємств, які є достатніми для самостійного здійснення господарської діяльності у зазначених сферах.
 
8. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в законах України "Про концесії " і "Про оренду державного та комунального майна ".
 
   2. Майно, що входить до складу об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, визначається договором.
 
9. Стаття 2. Сфера дії цього Закону
 
   Стаття 2. Сфера дії цього Закону
 
10. 1. Дія цього Закону поширюється на правовідносини, пов’язані з передачею в оренду та концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, у тому числі об’єктів незавершеного будівництва та законсервованих об’єктів, які можуть бути добудовані з метою їх використання для надання послуг з централізованого постачання холодної та гарячої води, водовідведення, централізованого опалення.
 
-3- Круць М.Ф.
Слово "правовідносини" замінити словом "відносини"
 
Враховано   1. Дія цього Закону поширюється на відносини, пов’язані з:
передачею в оренду чи концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності;
передачею в концесію об’єктів незавершеного будівництва та законсервованих об’єктів, що перебувають у комунальній власності, які можуть бути добудовані з метою їх використання для провадження діяльності у сферах водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод, надання послуг, пов'язаних з постачанням споживачам тепла;
наданням концесії на створення (будівництво) об’єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення;
господарським використанням об’єктів оренди чи концесії відповідно до цього Закону.
 
    -4- Баранов В.О.
Статтю 2 викласти в такій редакції:
"Дія цього Закону поширюється на відносини:
пов’язані з передачею в оренду та концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності;
пов’язані з передачею в концесію об’єктів незавершеного будівництва та законсервованих об’єктів, що перебувають у комунальній власності, які можуть бути добудовані з метою їх використання для провадження діяльності у сферах водопостачання, відведення та очищення стічних вод, надання послуг, пов'язаних з постачанням споживачам тепла;
пов'язані з наданням концесії на створення (будівництво) об’єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення;
щодо господарського використання об’єктів оренди та концесії відповідно до цього Закону.
2. Положення інших законодавчих актів щодо регулювання зазначених у частині першій цієї статті відносин застосовуються в частині, неврегульованій цим Законом, та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом."
 
Враховано    
    -5- Кармазін Ю.А.
Слово "правовідносини" замінити словом "відносини"
 
Враховано    
    -6- Ландік В.І.
Частину першу статті 2 доповнити словами: "а також гідротехнічних споруд, що можуть одночасно з основним призначенням використовуватись з метою очищення стічних вод та її постачання"
 
Відхилено    
11. 2. Положення інших законодавчих актів щодо регулювання зазначених у частині першій цієї статті відносин застосовуються з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
   2. Положення інших законодавчих актів щодо регулювання зазначених у частині першій цієї статті відносин застосовуються в частині, не врегульованій цим Законом, та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
12. Стаття 3. Органи, уповноважені приймати рішення про передачу в оренду та концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення
 
-7- Баранов В.О.
Абзац перший частини першої статті 3 доповнити словами: "що перебувають у комунальній власності".
 
Враховано   Стаття 3. Органи, уповноважені приймати рішення про передачу в оренду чи концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення
 
13. 1. Рішення про передачу в оренду та концесію об’єктів централізованого водо, теплопостачання і водовідведення приймають:
 
   1. Рішення про передачу в оренду чи концесію об’єктів централізованого водо, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, приймають:
 
14. стосовно об’єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади села, селища, міста, - відповідні сільські, селищні, міські ради;
 
   стосовно об’єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади села, селища, міста, - відповідні сільські, селищні, міські ради;
 
15. стосовно об’єктів, що перебувають у спільній власності територіальних громад і в управлінні районної, обласної ради, - відповідна районна, обласна рада.
 
-8- Терещук С.М.
Пункт перший статті 3 доповнити таким положенням:
"органи, уповноважені приймати рішення про передачу в оренду та концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, напередодні проводять громадські слухання за участю жителів територіальних громад, уповноважених представників органів місцевого самоврядування нижчого рівня"
 
Відхилено   стосовно об’єктів, що перебувають у спільній власності територіальних громад і в управлінні районної, обласної ради, - відповідна районна, обласна рада.
 
16. 2. Органи, уповноважені приймати рішення про передачу в оренду та концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, здійснюють відбір орендарів і концесіонерів виключно шляхом проведення конкурсу. Умови конкурсу погоджуються з центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
-9- Ляпіна К.М.
У частині 2 статті 3 проекту останнє речення виключити.
 
Враховано      
    -10- Баранов В.О.
Частини 2 та третю статті 3 виключити
 
Враховано    
17. Стаття 5. Вимоги до суб’єктів, яким передаються в оренду та концесію об’єкти централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення
 
-11- Баранов В.О.
Статтю 5 викласти в редакції:
"Стаття 4.Вимоги до суб’єктів, яким передаються в оренду та концесію об’єкти централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення
1. Орендарем, концесіонером об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, може бути юридична особа – суб'єкт підприємництва або фізична особа – підприємець.
2. Орендарем об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, може бути також юридична особа, яка не є суб’єктом підприємництва, якщо її членами (учасниками) є всі або більшість споживачів відповідної послуги (об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, інші об'єднання власників житла, споживчі, обслуговуючі кооперативи (товариства), яка виробляється (надається) за допомогою такого об'єкта.
3. Особа, з якою укладено договір оренди, концесії щодо об'єкту централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, зобов'язана протягом трьох місяців з дати підписання відповідного договору (з дати здачі об'єкта в експлуатацію - якщо об'єкт був спеціально збудований, добудований чи відновлений відповідно до умов концесійного договору) забезпечити відповідність своєї матеріально-технічної бази та штату спеціалістів ліцензійним умовам здійснення господарської діяльності, для якої об'єкт береться в оренду, концесію, і одержати ліцензію на відповідний вид діяльності."
 
Враховано   Стаття 4.Вимоги до суб’єктів, яким передаються в оренду чи концесію об’єкти централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення
1. Орендарем, концесіонером об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, може бути юридична особа – суб'єкт підприємництва або фізична особа – підприємець.
2. Орендарем об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, може бути також юридична особа, яка не є суб’єктом підприємництва, якщо її членами (учасниками) є всі або більшість споживачів відповідної послуги (об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, інші об'єднання власників житла, споживчі, обслуговуючі кооперативи (товариства), що надається за допомогою такого об'єкта.
3. Особа, з якою укладено договір оренди, концесії щодо об'єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, зобов'язана протягом трьох місяців з дня підписання відповідного договору (з дня здачі об'єкта в експлуатацію - якщо об'єкт був збудований, добудований чи відновлений відповідно до умов концесійного договору) забезпечити відповідність своєї матеріально-технічної бази та штату спеціалістів ліцензійним умовам здійснення господарської діяльності, для якої об'єкт береться в оренду чи концесію, і одержати ліцензію на відповідний вид діяльності.
 
18. 1. Орендарем об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, може бути юридична особа - суб'єкт підприємництва або фізична особа - підприємець, що мають позитивний досвід з провадження відповідного виду діяльності.
 
-12- Самойленко Ю.П.
Пункт 1 статті 5 розділу 1 викласти в такій редакції:
"1. Орендарем об'єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, може бути юридична особа - суб'єкт підприємництва або фізична особа - підприємець, що мають досвід з провадження аналогічних видів діяльності."
 
Відхилено      
    -13- Кармазін Ю.А.
У пункті 1 статті 5 розділу 1 вилучити слова: "або фізична особа - підприємець".
 
Відхилено    
19. 2. Концесіонером об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, може бути юридична особа, що має позитивний досвід з провадження відповідного виду діяльності.
 
-14- Ландік В.І.
Слова "що мають позитивний досвід" замінити словами "що не мають негативного досвіду"
 
Відхилено      
20. Стаття 6. Ініціатива та пропозиція щодо передачі об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення в оренду та концесію
 
   Стаття 5. Ініціатива щодо передачі об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення в оренду чи концесію
 
21. 1. Ініціатива та пропозиція щодо передачі об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, в оренду чи концесію може виходити від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями чи концесіонерами відповідно до цього Закону, виконавчих органів рад, місцевих органів виконавчої влади.
 
-15- Попов О.П.
Частину першу статті 6 викласти в редакції: "1. Передача об'єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, в оренду чи концесію провадиться за ініціативою фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями чи концесіонерами відповідно до цього Закону, або виконавчих органів рад, або місцевих органів виконавчої влади."
 
Враховано   1. Передача об'єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, в оренду чи концесію здійснюється за ініціативою фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями чи концесіонерами відповідно до цього Закону, або виконавчих органів рад, місцевих органів виконавчої влади.
 
22. 2. Заяву (подання), в якій міститься ініціатива щодо передачі об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, в оренду чи концесію, заінтересовані особи (органи) подають відповідній раді, визначеній статтею 3 цього Закону, для розгляду на черговій сесії ради. За результатами розгляду заяви (подання) радою приймається рішення про передачу об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення в оренду чи концесію або про відмову в його передачі в оренду чи концесію.
 
-16- Баранов В.О.
Доповнити статтю 5 окремою частиною такого змісту:
"При прийнятті рішення про пропозицію об'єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, до оренди чи концесії, або про відмову в його передачі в оренду чи концесію одержання висновків органів Антимонопольного комітету України про можливість оренди чи концесії та умови договору оренди чи концесії не є обов'язковим."
 
Враховано   2. Заяву (подання), в якій міститься ініціатива щодо передачі об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, в оренду чи концесію, заінтересовані особи (органи) подають відповідній раді, визначеній статтею 3 цього Закону, для розгляду на черговій сесії ради. За результатами розгляду заяви (подання) рада приймає рішення про пропозицію передачі об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення в оренду чи концесію або про відмову в його передачі в оренду чи концесію.
3. При прийнятті рішення про ініціативу щодо передачі об'єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, в оренду чи концесію або про відмову в його передачі в оренду чи концесію одержання висновків органів Антимонопольного комітету України про можливість оренди чи концесії та про умови договору оренди чи концесії не є обов'язковим.
 
    -17- Баранов В.О.
Частину третю статті 5 викоасти в редакції:
"В разі прийняття відповідною радою, визначеною статтею 3 цього Закону, рішення про пропозицію до оренди чи концесії об'єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, який перебуває у комунальній власності, проводиться підготовка цього об'єкта до передачі відповідно в оренду чи концесію. Після завершення такої підготовки оголошується конкурс на право отримання об'єкта в оренду чи концесію."
 
Враховано    
23. 3. У разі прийняття відповідною радою, визначеною статтею 3 цього Закону, рішення про передачу об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, в оренду чи концесію розпочинається підготовка цього об’єкта для передачі відповідно в оренду чи концесію. Після завершення зазначеної підготовки відповідною радою оголошується конкурс на передачу об’єкту централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення в оренду чи концесію.
 
-18- Терещук С.М.
Після слова "розпочинається" доповнити словами "організаційно-технічна"
 
Враховано   4. У разі прийняття відповідною радою, визначеною статтею 3 цього Закону, рішення про пропозицію передачі в оренду чи концесію об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, здійснюється організаційно-технічна підготовка цього об’єкта до передачі відповідно в оренду чи концесію. Після завершення такої підготовки оголошується конкурс на право отримання об’єкта в оренду чи концесію.
5. Без оголошення та проведення конкурсу можуть передаватися в оренду чи концесію об'єкти централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності територіальної громади села та забезпечують відповідними послугами споживачів тільки в межах її території.
6. У разі прийняття відповідною радою рішення про відмову в передачі в оренду чи концесію об'єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, повторно до розгляду цього питання рада може повернутися не раніше ніж через один рік з дня прийняття такого рішення.
 
    -19- Баранов В.О.
Доповнити статтю 5 частинами п’ять та шість такого змісту:
"5. Без оголошення та проведення конкурсу можуть передаватися в оренду чи концесію об'єкти централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності територіальної громади села та забезпечують відповідними послугами споживачів тільки в межах її території.
6. В разі прийняття відповідною радою рішення про відмову в передачі в оренду чи концесію об'єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, який перебуває у комунальній власності, повторно до розгляду цього питання рада може повернутися не раніше як через один рік з дня прийняття такого рішення."
 
Враховано    
24. Стаття 7. Підготовка об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення до передачі в оренду та концесію
 
   Стаття 6. Організаційно-технічна підготовка об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення до передачі в оренду чи концесію
 
25. 1. У строк, визначений відповідною радою, але не більш як протягом трьох місяців з дати прийняття нею рішення про передачу в оренду чи концесію об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, орган, уповноважений управляти комунальним майном, разом з органом (підприємством), у господарському віданні або оперативному управлінні якого перебуває такий об’єкт, проводить його підготовку до передачі в оренду чи концесію. За погодженням з органом, уповноваженим здійснювати управління в сфері житлово-комунального господарства цей термін може бути збільшено, але не більше ніж до шести місяців.
 
-20- Ляпіна К.М.
У частині першій статті 7 проекту слово "трьох" замінити словом "шести", останнє речення виключити.
 
Відхилено   1. У строк, визначений відповідною радою, але не більш як протягом дванадцяти місяців з дати прийняття нею рішення про передачу в оренду чи концесію об’єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, орган, уповноважений управляти комунальним майном, спільно з органом (підприємством), у господарському віданні або оперативному управлінні якого перебуває такий об’єкт, здійснює його організаційно-технічну підготовку до передачі в оренду чи концесію. За погодженням з відповідною радою зазначений строк може бути подовжено.
 
    -21- Баранов В.О.
У частині першій статті 7 проекту слово "трьох" замінити словом "дванадцяти", в останньому реченні після слів "за погодженням" зазначити "з відповідною радою зазначений строк".
 
Враховано    
26. 2. Підготовка об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, до передачі в оренду чи концесію включає:
 
   2. Організаційно-технічна підготовка об’єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, до передачі в оренду чи концесію включає:
 
27. проведення інвентаризації основних засобів і товарно-матеріальних цінностей в складі такого об'єкта;
 
   проведення інвентаризації основних засобів і товарно-матеріальних цінностей у складі такого об'єкта;
 
28. упорядкування і відновлення технічної та будівельної документації щодо такого об'єкта;
 
   впорядкування і відновлення технічної та будівельної документації щодо такого об'єкта;
 
29. визначення вартості об'єкта шляхом проведення незалежної оцінки, при цьому видом вартості визначається ринкова вартість.
 
-22- Круць М.Ф.
Абзац четвертий частини другої статті 7 доповнити реченням такого змісту:
"Оцінка об’єкта, який надається в оренду чи концесію, здійснюється відповідно до законодавства про оцінку майна і майнових прав та професійну оціночну діяльність"
 
Враховано   визначення вартості об'єкта шляхом здійснення незалежної оцінки, при цьому видом вартості визначається ринкова вартість. Оцінка об’єкта, який передається в оренду чи концесію, здійснюється відповідно до законодавства про оцінку майна і майнових прав та професійну оціночну діяльність;
виділення земельної ділянки, закріпленої за об’єктом, у натурі (на місцевості).
 
    -23- Баранов В.О.
Частину другу доповнити абзацом такого змісту: "виділення земельної ділянки, закріпленої за об’єктом, в натурі (на місцевості)".
 
Враховано    
30. 3. Протягом підготовки об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, до передачі в оренду чи концесію, орган, уповноважений управляти комунальним майном, готує проект умов конкурсу та конкурсної документації.
 
-24- Баранов В.О.
Частину третю статті 6 викласти у такій редакції: "3. Одночасно орган, уповноважений управляти комунальним майном, готує проект конкурсної документації, яка включає:
інструкцію для претендентів (в т.ч. інформацію і вимоги щодо порядку проведення конкурсу, розроблення і оформлення заявок та конкурсних пропозицій, інформацію щодо умов конкурсу, інформацію стосовно об'єкта оренди, концесії, яка повинна міститися у заяві для надання згоди органу Антимонопольного комітету на отримання об'єкта в оренду, концесію),
проект договору,
інформацію про оголошення конкурсу".
 
Враховано   3. Одночасно з організаційно-технічною підготовкою орган, уповноважений управляти комунальним майном, готує проект конкурсної документації, що включає:
інструкцію для претендентів (у тому числі інформацію і вимоги щодо порядку проведення конкурсу, розроблення і оформлення заявок та конкурсних пропозицій, інформацію щодо умов конкурсу, інформацію стосовно об'єкта оренди чи концесії, що повинна міститися в заяві для надання згоди органу Антимонопольного комітету на отримання об'єкта в оренду чи концесію);
проект договору;
інформацію про оголошення конкурсу.
4. Орган, уповноважений управляти комунальним майном, погоджує умови конкурсу з центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
5. У разі якщо надаватиметься концесія на створення (будівництво) об'єкта централізованого водо, теплопостачання чи водовідведення, проводиться тільки підготовка проекту конкурсної документації (у тому числі умов конкурсу) і, за потреби, виділення у натурі (на місцевості) земельної ділянки, яка буде закріплена за об'єктом.
 
    -25- Баранов В.О.
Доповнити статтю 6 двома частинами такого змісту:
"4. Орган, уповноважений управляти комунальним майном, погоджує умови конкурсу з центральним органом виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері житлово-комунального господарства.
5. В разі, якщо надаватиметься концесія на створення (будівництво) об'єкта централізованого водо, теплопостачання чи водовідведення, проводиться тільки підготовка проекту конкурсної документації (в тому числі умов конкурсу) і, в разі потреби, виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки, яка буде закріплена за об'єктом".
 
Враховано    
31. Стаття 8. Конкурс на право отримання в оренду чи концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення
 
   Стаття 7. Конкурс на право отримання в оренду чи концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення
 
32. 1. Об’єкти централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення передаються в оренду, концесію на конкурсних засадах.
 
-26- Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 8 після слова "концесію" речення доповнити словом "виключно".
 
Відхилено      
    -27- Баранов В.О.
Частину першу статті 8 виключити.
 
Враховано    
33. 2. Після завершення підготовки об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, до передачі в оренду чи концесію, відповідна рада, визначена статтею 3 цього Закону, розглядає умови конкурсу та направляє їх на погодження до органу, уповноваженого здійснювати управління в сфері житлово-комунального господарства, який розглядає їх протягом одного місяця з моменту отримання.
 
-28- Ляпіна К.М.
Частину другу статті 8 проекту виключити.
 
Враховано   1. Після завершення підготовки об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває в комунальній власності, до передачі в оренду чи концесію, відповідна рада, визначена статтею 3 цього Закону, своїм рішенням:
затверджує конкурсну документацію;
утворює конкурсну комісію, затверджує її склад та порядок роботи;
оголошує конкурс;
визначає розмір реєстраційного внеску для участі в конкурсі (в розмірі від одного до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
 
    -29- Баранов В.О.
Частину третю статті 8 викласти в редакції:
"Після завершення підготовки об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, до передачі в оренду чи концесію, відповідна рада, визначена статтею 3 цього Закону, своїм рішенням:
затверджує конкурсну документацію;
утворює конкурсну комісію, затверджує її склад та порядок роботи;
оголошує конкурс;
визначає розмір реєстраційного внеску для участі в конкурсі (в розмірі від одного до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)".
 
Враховано    
34. 3. Після погодження органом, уповноваженим здійснювати управління в сфері житлово-комунального господарства, умов конкурсу щодо передачі в оренду чи концесію об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, відповідна рада, визначена статтею 3 цього Закону, своїм рішенням:
 
-30- Терещук С.М.
У частині третій статті 8 після слова "після" доповнити словом "обов’язкового"
 
Враховано      
    -31- Ляпіна К.М.
Частину третю статті 8 проекту викласти у такій редакції:
"3. Після завершення підготовки об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, до передачі в оренду чи концесію, відповідна рада, визначена статтею 3 цього Закону, своїм рішенням:
затверджує умови конкурсу та конкурсну документацію;
утворює конкурсну комісію, затверджує її склад та порядок роботи;
оголошує конкурс;
визначає розмір реєстраційного внеску для участі в конкурсі.".
 
Враховано редакційно    
35. затверджує умови конкурсу;
 
      
36. утворює конкурсну комісію, затверджує її склад та порядок роботи;
 
      
37. оголошує конкурс;
 
      
38. визначає розмір реєстраційного внеску для участі в конкурсі.
 
      
39. 4. Конкурсна комісія в десятиденний строк з дати свого утворення затверджує конкурсну документацію відповідно до затверджених радою умов конкурсу, та розміщує у друкованому засобі масової інформації відповідної місцевої ради (а в разі його відсутності - у місцевому друкованому засобі масової інформації, визначеному цією радою) інформацію про оголошення конкурсу, яка, зокрема, повинна містити відомості про:
 
-32- Самойленко Ю.П.
Пункт 4 статті 8 розділу 1 викласти в такій редакції:
«4. Конкурсна комісія в десятиденний строк з дати свого утворення затверджує конкурсну документацію відповідно до затверджених радою умов конкурсу, та розміщує у друкованому засобі масової інформації відповідної місцевої ради (а в разі його відсутності — у місцевому друкованому засобі масової інформації, визначеному цією радою) інформацію про оголошення конкурсу, яка, зокрема, повинна містити відомості про:
об'єкт, що пропонується до оренди чи концесії (найменування, характеристики тощо);
орган, який передає об'єкт в оренду чи концесію, — відповідну раду;
строк, на який об'єкт передається в оренду чи концесію;
умов надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для провадження відповідної діяльності;
обсягу робіт, які повинні бути профінансовані (виконані) концесіонером;
обсягу та якості товарів, робіт і послуг, виготовлення, виконання і надання яких гарантує орендар чи концесіонер;
необхідних даних про орендаря чи концесіонера;
основних обов'язків орендаря чи концесіонера;
фінансових та інших гарантій орендо- чи концесієдавця;
особливих вимог з питань охорони навколишнього природного середовища та охорони праці;
строк подання заявок на участь у конкурсі;
розмір реєстраційного внеску;
строк, протягом якого оголошуються результати конкурсу;
адресу, номери телефонів та інші контактні дані комісії для отримання додаткової інформації.»
 
Відхилено   2. Конкурсна комісія в десятиденний строк з дня свого утворення розміщує у друкованому засобі масової інформації відповідної місцевої ради (за його відсутності - у місцевому друкованому засобі масової інформації, визначеному цією радою) інформацію про оголошення конкурсу, яка, зокрема, повинна містити відомості про:
 
    -33- Баранов В.О.
В абзаці першому частини четвертої статті 8 слова: "затверджує конкурсну документацію відповідно до затверджених радою умов конкурсу та".
 
Враховано    
    -34- Ляпіна К.М.
Пункт 4 статті 8 розділу 1 викласти в такій редакції:
"4. Конкурсна комісія в десятиденний строк з дати свого утворення розміщує у друкованому засобі масової інформації відповідної місцевої ради (а в разі його відсутності - у місцевому друкованому засобі масової інформації, визначеному цією радою) інформацію про оголошення конкурсу, яка повинна містити відомості, які відповідно до Закону України "Про концесії" мають міститись в інформації про оголошення концесійного конкурсу, та оприлюднює конкурсну документацію в обсязі та в порядку, передбаченому Законом України "Про концесії".".
 
Відхилено    
    -35- Кармазін Ю.А.
Частини 4-8 статті 8 викласти в такій редакції: «4. Конкурсна комісія в десятиденний строк з дати свого утворення затверджує конкурсну документацію відповідно до затверджених радою умов конкурсу, та невідкладно після цього розміщує на офіційному веб-сайті концесієдавця інформацію про оголошення конкурсу, яка повинна містити відомості та необхідну інформацію (тендерну документацію та зразки її заповнення) для підготовки пропозицій про виконання умов конкурсу, у тому числі про:
1) об'єкт, що пропонується до оренди чи концесії (найменування, характеристики тощо);
2) орган, який передає об'єкт в оренду чи концесію, — відповідну раду;
3) строк, на який об'єкт передається в оренду чи концесію;
4) строк подання заявок на участь у конкурсі;
5) строк, протягом якого оголошуються результати конкурсу;
6) адресу, номери телефонів та інші контактні дані комісії для отримання додаткової інформації;
7) умови надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для провадження відповідної діяльності;
8) обсяг робіт, які повинні бути профінансовані (виконані) концесіонером;
9) обсяг та якість товарів, робіт і послуг, виготовлення, виконання й надання яких гарантує орендар чи концесіонер;
10) перелік необхідних даних про орендаря чи концесіонера:
а) повне найменування претендента;
б) дані про його державну реєстрацію;
в) копія ліцензії на право зайняття відповідним видом господарської діяльності;
г) фінансові та інші гарантії орендаря чи концесіонера, які підтверджуватимуть їхню фінансову спроможність забезпечити ефективну й безперебійну експлуатацію об'єкту, а його повернення орендо-, чи концесієдавцю також строки й умови;
д) відомості про наявність досвіду обслуговування об'єктів централізованого водо-, теплопостачання й водовідведення та можливість технологічного й організаційного забезпечення відповідного виду діяльності.
11) основні обов'язки орендаря чи концесіонера;
12) строки й умови повернення об'єктів орендо- чи концесієдавцю після закінчення договору, або в разі дострокового припинення (розірвання) дії договору оренди;
13) особливі вимоги з питань охорони навколишнього природного середовища та охорони праці;
14) розмір коштів, які за використання переданого об'єкту орендар чи концесіонер повинен щомісячно передавати орендо-чи концесієдавцю;
15) відповідальність орендаря (концесіонера) за неповернення об'єкта оренди після припинення дії відповідного договору.
5. Конкурсна комісія в триденний строк з дня затвердження конкурсної документації оприлюднює інформацію, що передбачена пунктами 1-13 - у друкованому засобі масової інформації відповідної місцевої ради (а в разі його відсутності — у місцевому друкованому засобі масової інформації, визначеному цією радою).
6. Заявки на участь у конкурсі подаються протягом тридцяти днів з дати оприлюднення конкурсу. Особи, що подали такі заявки, вважаються претендентами на участь у конкурсі.
7. У разі утворення господарського товариства членами трудового колективу підприємства (його структурного підрозділу), цілісний майновий комплекс якого пропонується до передачі в оренду чи концесію, таке товариство бере участь у конкурсі на загальних підставах.
8. Конкурсна комісія в п'ятиденний строк після надходження заявки приймає рішення про її прийняття або відхилення, у випадку не відповідності поданої інформації вимогам, що вказані в частині 4 цієї статті, та письмово повідомляє про це претендентові (у разі відхилення — з обґрунтуванням причини).».
 
Враховано редакційно    
40. об’єкт, що пропонується до оренди чи концесії (найменування, характеристики тощо);
 
   об’єкт, що пропонується до оренди чи концесії (найменування, характеристики тощо);
 
41. орган, який передає об’єкт в оренду чи концесію, - відповідну раду;
 
   орган, який передає об’єкт в оренду чи концесію, - відповідну раду;
 
42. строк, на який об’єкт передається в оренду чи концесію;
 
   строк, на який об’єкт передається в оренду чи концесію;
 
43. строк подання заявок на участь у конкурсі;
 
   строк подання заявок на участь у конкурсі;
 
44. розмір реєстраційного внеску;
 
   розмір реєстраційного внеску;
 
45. строк, протягом якого оголошуються результати конкурсу;
 
   строк, протягом якого оголошуються результати конкурсу;
 
46. адресу, номери телефонів та інші контактні дані комісії для отримання додаткової інформації.
 
-36- Баранов В.О.
Частину четверту статі 8 доповнити абзацом такого змісту: "Щодо об'єктів централізованого водопостачання та водовідведення, які забезпечують (розраховані на забезпечення) послугами з централізованого водопостачання та водовідведення не менше ніж десять тисяч фізичних осіб, а також щодо об'єктів централізованого теплопостачання з сумарною потужністю джерел теплової енергії не менше 50 Гкал на годину, конкурсна комісія також надсилає зазначену інформацію для розміщення на офіційному Інтернет-сайті центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства".
 
Враховано   адресу, номери телефонів та інші контактні дані конкурсної комісії для отримання додаткової інформації.
Конкурсна комісія також надсилає інформацію щодо об'єктів централізованого водопостачання та водовідведення, які забезпечують (розраховані на забезпечення) послугами з централізованого водопостачання та водовідведення не менше ніж десять тисяч фізичних осіб, а також щодо об'єктів централізованого теплопостачання з сумарною потужністю джерел теплової енергії не менше 50 Гкал на годину для розміщення на офіційному Інтернет-сайті центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
47. 5. Заявки на участь у конкурсі подаються протягом тридцяти днів з дати оголошення конкурсу. Особи, що подали такі заявки, вважаються претендентами на участь у конкурсі.
 
-37- Баранов В.О.
У частині п’ятій статті 8 слово "тридцяти" замінити словом "шістдесяти".
 
Враховано   3. Заявки на участь у конкурсі подаються протягом шістдесяти днів з дня оголошення конкурсу. Особи, що подали такі заявки, вважаються претендентами на участь у конкурсі.
 
48. 6. У разі утворення господарського товариства членами трудового колективу підприємства (його структурного підрозділу), цілісний майновий комплекс якого пропонується до передачі в оренду чи концесію, таке товариство бере участь в конкурсі на загальних підставах.
 
-38- Корж П.П.
Пункт шостий статті 7 викласти в редакції:
"У разі утворення господарського товариства членами трудового колективу підприємства (його структурного підрозділу), цілісний майновий комплекс якого пропонується до передачі в оренду, таке товариство вправі отримати об’єкт в оренду поза конкурсом.
У разі утворення господарського товариства членами трудового колективу підприємства (його структурного підрозділу), цілісний майновий комплекс якого пропонується до передачі в концесію, таке товариство бере участь у конкурсі на загальних підставах".
 
Враховано   4. У разі подання заявки господарським товариством, утвореним членами трудового колективу підприємства (його структурним підрозділом), цілісний майновий комплекс якого пропонується до передачі в оренду, таке товариство має право отримати об’єкт в оренду без проведення конкурсу.
У разі подання заявки господарським товариством, утвореним членами трудового колективу підприємства (його структурним підрозділом), цілісний майновий комплекс якого пропонується до передачі в концесію, таке товариство бере участь у конкурсі на загальних підставах.
 
49. 7. У заявці на участь у конкурсі повинно бути зазначено, зокрема:
 
   5. У заявці на участь у конкурсі зазначається:
 
50. повне найменування претендента;
 
   повне найменування претендента;
 
51. дані про його державну реєстрацію;
 
   дані про його державну реєстрацію;
 
52. відомості, які підтверджують можливість претендента забезпечити належне фінансування своєї діяльності;
 
-39- Самойленко Ю.П.
Абзац 3 пункту 5 статті 8 розділу 1 викласти в такій редакції:
"відомості, які підтверджують можливість претендента забезпечити належне фінансування своєї діяльності та прогнозований фінансовий план діяльності по тих об'єктах що будуть братися в оренду/концесію;"
 
Відхилено   відомості, що підтверджують можливість претендента забезпечити належне фінансування своєї діяльності;
 
53. відомості про наявність досвіду обслуговування об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення та можливість технологічного і організаційного забезпечення відповідного виду діяльності.
 
-40- Самойленко Ю.П.
Абзац 4 пункту 5 статті 8 розділу 1 викласти в такій редакції:
"відомості про наявність досвіду обслуговування об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення та можливість технологічного і організаційного забезпечення відповідного виду діяльності або відомості про наявність досвіду з провадження аналогічних видів діяльності."
 
Відхилено   відомості про наявність досвіду обслуговування об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення та можливості технологічного і організаційного забезпечення відповідного виду діяльності.
 
    -41- Круць М.Ф.
Частину п’яту статті 8 доповнити абзацом шостим такого змісту:
"До заявки на участь у конкурсів має бути додана копія ліцензії на право зайняття відповідним видом господарської діяльності"
 
Відхилено    
54. 8. Конкурсна комісія у п’ятиденний строк після надходження заявки приймає рішення про її прийняття або відхилення та письмово повідомляє про це претендентові (у разі відхилення - з обґрунтуванням причини).
 
-42- Баранов В.О.
Частину восьму статті 8 викласти в редакції: "Конкурсна комісія в десятиденний строк після надходження заявки розглядає її на предмет повноти наданих відомостей та відповідності претендента кваліфікаційним вимогам, встановленим цим Законом і умовами конкурсу, і за результатами такого розгляду приймає рішення про прийняття заявки або її відхилення, про що повідомляє претендентові (в разі відхилення - з обґрунтуванням причини)".
 
Враховано   6. Конкурсна комісія в десятиденний строк після надходження заявки розглядає її на предмет повноти наданих відомостей та відповідності претендента кваліфікаційним вимогам, встановленим цим Законом і умовами конкурсу, і за результатами такого розгляду приймає рішення про прийняття заявки або її відхилення, про що повідомляє претендента (у разі відхилення - з обґрунтуванням причини).
 
55. 9. Претендентів, заявки яких були прийняті, конкурсна комісія забезпечує необхідною інформацією (документами) для підготовки пропозицій про виконання умов конкурсу, в тому числі відомостями щодо:
 
-43- Баранов В.О.
Абзац перший частини дев’ятої викласти в редакції: "Претендентів, заявки яких були прийняті, конкурсна комісія після сплати ними реєстраційного внеску забезпечує конкурсною документацією та іншою необхідною інформацією (документами) для підготовки пропозицій про виконання умов конкурсу, в тому числі відомостями щодо:".
 
Враховано   7. Претендентів, заявки яких були прийняті, конкурсна комісія після сплати ними реєстраційного внеску забезпечує конкурсною документацією та іншою необхідною інформацією (документами) для підготовки пропозицій про виконання умов конкурсу, у тому числі відомостями щодо:
 
56. умов надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для провадження відповідної діяльності;
 
   умов надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для провадження відповідної діяльності;
 
57. обсягу робіт, які повинні бути профінансовані (виконані) концесіонером;
 
   обсягу робіт, що повинні бути профінансовані (виконані) концесіонером;
 
58. обсягу та якості товарів, робіт і послуг, виготовлення, виконання і надання яких гарантує орендар чи концесіонер;
 
   обсягу та якості товарів, робіт і послуг, виготовлення, виконання і надання яких гарантує орендар чи концесіонер;
 
59. необхідних даних про орендаря чи концесіонера;
 
   орендаря чи концесіонера;
 
60. основних обов’язків орендаря чи концесіонера;
 
   основних обов’язків орендаря чи концесіонера;
 
61. фінансових та інших гарантій орендо- чи концесієдавця;
 
   фінансових та інших гарантій орендо- чи концесієдавця;
 
62. особливих вимог з питань охорони навколишнього природного середовища та охорони праці.
 
-44- Бахтеєва Т.Д.
Абзац восьмий пункту 9 статті 8 після слів "особливих вимог з питань" словами "забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та далі за текстом.
 
Враховано   особливих вимог з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, охорони навколишнього природного середовища та охорони праці.
 
63. 10. Претендент, заявка якого була відхилена, може повторно подавати заявку на участь у конкурсі в разі усунення обставин, які стали причиною її відхилення.
 
   8. Претендент, заявка якого відхилена, може повторно подавати заявку на участь у конкурсі в разі усунення обставин, що стали причиною її відхилення.
 
64. 11. Заявки, які надійшли до конкурсної комісії після закінчення встановленого строку, конкурсною комісією не розглядаються.
 
   9. Заявки, що надійшли до конкурсної комісії після закінчення встановленого строку, конкурсною комісією не розглядаються.
 
65. 12. Протягом шістдесяти днів з дати оголошення конкурсу претенденти готують та подають конкурсній комісії пропозиції про виконання умов конкурсу. Претенденти мають право відкликати подані пропозиції та подати замість них нові не пізніш як за п’ять робочих днів до закінчення встановленого строку подання пропозицій.
 
-45- Баранов В.О.
У частині дванадцятій слово "шістдесяти" замінити словами "ста двадцяти".
 
Враховано   10. Претенденти протягом ста двадцяти днів з дня оголошення конкурсу готують та подають конкурсній комісії пропозиції про виконання умов конкурсу (конкурсні пропозиції). Претенденти мають право відкликати подані пропозиції та подати замість них нові не пізніш як за п’ять робочих днів до закінчення встановленого строку подання пропозицій.
 
66. 13. Пропозиції про виконання умов конкурсу, які надійшли до конкурсної комісії після закінчення встановленого строку надання пропозицій, конкурсною комісією не розглядаються.
 
-46- Баранов В.О.
Частину тринадцяту статті 8 викласти в редакції: "Конкурсні пропозиції, які надійшли до конкурсної комісії після закінчення встановленого строку, конкурсною комісією не розглядаються".
 
Враховано   11. Конкурсні пропозиції, що надійшли до конкурсної комісії після закінчення встановленого строку, конкурсною комісією не розглядаються.
 
67. 14. Протягом двох робочих днів після закінчення встановленого строку подання пропозицій про виконання умов конкурсу конкурсна комісія реєструє претендентів як учасників конкурсу, за умови сплати ними реєстраційного внеску в розмірі від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-47- Баранов В.О.
Пункт 12 статті 8 викласти в редакції: "Протягом двох робочих днів після закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій конкурсна комісія реєструє претендентів, які подали і не відкликали конкурсні пропозиції та сплатили реєстраційний внесок, як учасники конкурсу".
 
Враховано   12. Протягом двох робочих днів після закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій конкурсна комісія реєструє претендентів, які подали і не відкликали конкурсні пропозиції та сплатили реєстраційний внесок, як учасників конкурсу.
 
    -48- Самойленко Ю.П.
Пункт 12 статті 8 розділу 1 викласти в такій редакції:
"12. Протягом двох робочих днів після закінчення встановленого строку подання пропозицій про виконання умов конкурсу конкурсна комісія реєструє претендентів як учасників конкурсу, за умови сплати ними реєстраційного внеску в розмірі від ста до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."
 
Враховано редакційно    
    -49- Кармазін Ю.А.
Слова "за умови сплати ними реєстраційного внеску в розмірі від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян." виключити.
 
Враховано    
68. 15. Протягом десяти робочих днів після закінчення встановленого строку реєстрації учасників конкурсу конкурсна комісія проводить конкурс. У разі коли зареєстровано тільки одного учасника конкурсу або не зареєстровано жодного, оголошується новий конкурс, крім випадків, коли відповідно до частини шістнадцятої цієї статті було прийняте рішення про визнання єдиного учасника переможцем конкурсу.
 
-50- Баранов В.О.
У пункті 15 слово "десяти" замінити словом "тридцяти"
 
Враховано   13. Протягом тридцяти днів після закінчення встановленого строку реєстрації учасників конкурсу конкурсна комісія проводить конкурс. У разі якщо зареєстровано лише одного учасника конкурсу або не зареєстровано жодного, оголошується новий конкурс, крім випадків, коли відповідно до частини шістнадцятої цієї статті було прийнято рішення про визнання єдиного учасника переможцем конкурсу.
 
69. 16. Конкурсна комісія розглядає подані учасниками конкурсу заявки, документи та матеріали з пропозиціями щодо умов оренди чи концесії, визначає їх відповідність умовам конкурсу, готує висновки щодо визначення кращих умов здійснення оренди чи концесії, запропонованих учасниками конкурсу. Переможцем конкурсу визнається претендент, який запропонував кращі умови здійснення оренди чи концесії відповідно до умов конкурсу.
 
   14. Конкурсна комісія розглядає подані учасниками конкурсу конкурсні пропозиції, документи та матеріали з пропозиціями щодо умов оренди чи концесії, визначає їх відповідність умовам конкурсу, готує висновки щодо визначення найкращих умов здійснення оренди чи концесії, запропонованих учасниками конкурсу. Переможцем конкурсу визнається претендент, який запропонував найкращі умови здійснення оренди чи концесії відповідно до умов конкурсу.
 
70. 17. На підставі висновків конкурсної комісії відповідна рада, визначена у статті 3 цього Закону, приймає рішення про переможця конкурсу, про що конкурсна комісія не пізніше як протягом п’яти днів з дати прийняття рішення повідомляє переможцю.
 
   15. На підставі висновків конкурсної комісії відповідна рада, визначена у статті 3 цього Закону, приймає рішення про переможця конкурсу, про що конкурсна комісія не пізніш як протягом п’яти днів з дня прийняття рішення повідомляє переможця.
 
71. 18. Якщо під час проведення конкурсу на право отримання в оренду чи концесію об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, який перебуває у комунальній власності територіальної громади села або селища, виявиться, що після закінчення встановленого строку реєстрації учасників конкурсу зареєстровано тільки одного учасника, відповідна рада на підставі висновку конкурсної комісії може прийняти рішення про визнання цього учасника переможцем конкурсу.
 
-51- Корж П.П.
У частині шістнадцятій статті 7 слова "територіальної громади села або селища" виключити
 
Враховано   16. У разі якщо під час проведення конкурсу на право отримання в оренду чи концесію об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває в комунальній власності, з’ясується, що після закінчення встановленого строку реєстрації учасників конкурсу зареєстровано лише одного учасника, відповідна рада на підставі висновку конкурсної комісії може прийняти рішення про визнання цього учасника переможцем конкурсу.
 
72. 19. З переможцем конкурсу після погодження всіх умов і схвалення остаточної редакції відповідною радою укладається договір оренди чи концесії. Погодження умов договору та його підписання покладається на орган або посадову особу місцевого самоврядування, уповноважену на це відповідною радою, визначеною у статті 3 цього Закону. Орендо- чи концесієдавцем в договорі виступає відповідна рада.
 
-52- Кармазін Ю.А.
Частину 17 статті 8 викласти в редакції:
"Відповідна рада, визначена в статті 3 цього Закону, як орендо- чи концесієдавець, протягом 3 робочих днів з моменту визначення переможця конкурсу укладає з ним договір оренди чи концесії. Умови договору, що укладається з переможцем конкурсу, не повинні відрізнятися від тих умов конкурсу, які стали підставою для визнання його переможцем", оскільки не можуть змінюватися умови договору та його підписання та додаткові погодження й зміни тої редакції, яка була надана всім учасникам договору".
 
Відхилено   17. З переможцем конкурсу після погодження всіх умов і схвалення остаточної редакції відповідною радою укладається договір оренди чи концесії. Погодження умов договору та його підписання покладається на орган або посадову особу місцевого самоврядування, уповноважену на це відповідною радою, визначеною у статті 3 цього Закону. Орендо- чи концесієдавцем в договорі виступає відповідна рада.
 
73. 20. Спори, пов’язані з проведенням конкурсу, розглядаються в судовому порядку.
 
   18. Спори, пов’язані з проведенням конкурсу, розглядаються в судовому порядку.
 
74. Стаття 4. Істотні умови договору оренди та концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення
 
-53- Попов О.П.
Статтю 4 повністю перенести і поставити після статті 8.
 
Враховано   Стаття 8. Умови договору оренди чи концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення
 
75. 1. Істотними умовами договору оренди чи концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, окрім тих, що визначені законами України "Про концесії" та "Про оренду державного та комунального майна", є:
 
-54- Баранов В.О.
Статтю 8 викласти в такій редакції:
1. Істотними умовами договору оренди чи концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, окрім тих, що визначені законами України "Про концесії" і "Про оренду державного та комунального майна", є:
 
Враховано   1. Істотними умовами договору оренди чи концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, крім визначених законами України "Про концесії" і "Про оренду державного та комунального майна", є:
 
76. обсяги та терміни внесення інвестицій, необхідних для реконструкції та модернізації об’єкту концесії/оренди відповідно до конкурсних умов;
 
-55- Баранов В.О.
порядок та умови відновлення переданого в оренду, концесію об’єкта централізованого тепло, водопостачання чи водовідведення та його повернення;
порядок та умови списання (виведення з експлуатації) майна в складі об'єкта оренди, концесії;
обов'язок орендаря, концесіонера зі страхування взятого в оренду, концесію об'єкта тепло, водопостачання чи водовідведення;
обов’язки сторін договору щодо забезпечення збереження переданого в оренду, концесію об’єкта централізованого тепло, водопостачання чи водовідведення;
обов'язки щодо утримання об'єкта концесії згідно з вимогами державних стандартів, норм та правил, що діють у відповідній сфері діяльності;
обов’язки орендаря, концесіонера щодо використання переданого в оренду, концесію об’єкта централізованого тепло, водопостачання чи водовідведення за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства, яке раніше здійснювало експлуатацію такого об’єкта, та щодо виробництва (надання) відповідних комунальних послуг у гарантованих обсягах і належної якості;
максимальний розмір витрат енергоресурсів на одиницю виробленої продукції (послуг) та максимальні допустимі обсяги втрат і технологічних витрат питної води та (або) теплової енергії на одиницю продукції (послуг);
порядок здійснення орендодавцем, концесієдавцем контролю за станом орендованого об’єкта централізованого тепло, водопостачання чи водовідведення;
відповідальність сторін, у тому числі відповідальність орендаря, концесіонера за безпеку експлуатації об'єкта.
2. Окрім визначених частиною першою цієї статті, істотними умовами договору концесії об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, є:
обсяги інвестування концесіонером власних коштів в об'єкт концесії та обсяги робіт, які повинні бути профінансовані (виконані) концесіонером, та (або) перелік майна, яке повинно бути створене концесіонером;
перелік майна, яке придбавається концесіонером на виконання умов концесійного договору і яке повинне перейти у власність територіальної громади після закінчення строку дії концесійного договору, та умови такого переходу;
умови встановлення і зміни цін (тарифів) на вироблені (надані) концесіонером комунальні послуги.
3. У разі коли при передачі в оренду чи концесію об’єкта централізованого тепло, водопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, проводиться припинення (в т.ч. ліквідація) підприємства комунальної власності, яке здійснювало експлуатацію відповідного об’єкта до його передачі в оренду чи концесію, договором визначається гарантована кількість працівників, звільнених у зв’язку з ліквідацією такого підприємства, які будуть працевлаштовані орендарем, концесіонером, та умови відбору таких працівників.
4. У разі необхідності отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання відповідно до вимог законодавства про захист економічної конкуренції договір повинен містити відкладальну умову щодо набуття прав на об’єкт оренди чи концесії після отримання відповідного дозволу органу Антимонопольного комітету України.
5. Договір концесії може визначати комплекс додаткових зобов’язань концесіонера щодо поліпшення якості надання відповідних послуг та (або) розвитку об’єкта концесії (бізнес-план) строком не менш як на п’ять років. При цьому для реалізації таких зобов’язань (бізнес-плану) сторони можуть у договорі визначити розмір чинних на дату його укладення цін (тарифів) на комунальні послуги, що вироблятимуться та (або) надаватимуться концесіонером, та умови і порядок зміни таких цін (тарифів).
У такому разі повноваження щодо встановлення (затвердження) таких цін (тарифів) належать концесієдавцю і здійснюються відповідно до умов договору. Відповідні умови договору є чинними незалежно від подальших змін законодавства щодо регулювання таких цін (тарифів), якщо сторони не погодять між собою іншого.
 
Враховано   порядок та умови відновлення переданого в оренду чи концесію об’єкта централізованого тепло, водопостачання чи водовідведення та його повернення;
порядок та умови списання (виведення з експлуатації) майна в складі об'єкта оренди, концесії;
обов'язок орендаря, концесіонера щодо страхування взятого в оренду чи концесію об'єкта тепло, водопостачання чи водовідведення;
обов’язки сторін договору щодо забезпечення збереження переданого в оренду чи концесію об’єкта централізованого тепло, водопостачання чи водовідведення;
обов'язки щодо утримання об'єкта концесії згідно з вимогами державних стандартів, норм та правил, що діють у відповідній сфері діяльності;
обов’язки орендаря, концесіонера щодо використання переданого в оренду, концесію об’єкта централізованого тепло, водопостачання чи водовідведення за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства, що раніше здійснювало експлуатацію такого об’єкта, а також щодо виробництва (надання) відповідних комунальних послуг у гарантованих обсягах і належної якості;
максимальний розмір витрат енергоресурсів на одиницю виробленої продукції (послуг) та максимальні допустимі обсяги втрат і технологічних витрат питної води та (або) теплової енергії на одиницю продукції (послуг);
порядок здійснення орендодавцем, концесієдавцем контролю за станом орендованого об’єкта централізованого тепло, водопостачання чи водовідведення;
відповідальність сторін, у тому числі відповідальність орендаря, концесіонера за безпеку експлуатації об'єкта.
2. Крім визначених частиною першою цієї статті, істотними умовами договору концесії об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває в комунальній власності, є:
обсяги інвестування концесіонером власних коштів в об'єкт концесії та обсяги робіт, що повинні бути профінансовані (виконані) концесіонером, та (або) перелік майна, що повинне бути створене концесіонером;
перелік майна, що придбавається концесіонером на виконання умов концесійного договору і яке повинне перейти у власність територіальної громади після закінчення строку дії концесійного договору, та умови такого переходу;
умови встановлення і зміни цін (тарифів) на вироблені (надані) концесіонером комунальні послуги.
3. У разі якщо при передачі в оренду чи концесію об’єкта централізованого тепло, водопостачання чи водовідведення, що перебуває в комунальній власності, проводиться припинення (у тому числі ліквідація) підприємства комунальної власності, що здійснювало експлуатацію відповідного об’єкта до його передачі в оренду чи концесію, договором визначається гарантована кількість працівників, звільнених внаслідок ліквідації такого підприємства, які будуть працевлаштовані орендарем, концесіонером, та умови відбору таких працівників.
4. У разі необхідності отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання відповідно до вимог законодавства про захист економічної конкуренції договір повинен містити відкладальну умову щодо набуття прав на об’єкт оренди чи концесії після отримання відповідного дозволу органу Антимонопольного комітету України.
5. Договір концесії може визначати комплекс додаткових зобов’язань концесіонера щодо поліпшення якості надання відповідних послуг та (або) розвитку об’єкта концесії (бізнес-план) строком не менш як на п’ять років. При цьому для реалізації таких зобов’язань (бізнес-плану) сторони можуть у договорі визначити розмір чинних на день його укладення цін (тарифів) на комунальні послуги, що вироблятимуться та (або) надаватимуться концесіонером, та умови і порядок зміни таких цін (тарифів).
У такому разі повноваження щодо встановлення (затвердження) таких цін (тарифів) належать концесієдавцю і здійснюються відповідно до умов договору. Відповідні умови договору є чинними незалежно від подальших змін законодавства щодо регулювання таких цін (тарифів), якщо сторони не погодять між собою іншого.
 
77. виконання орендарем, концесіонером зобов’язань з надання відповідних комунальних послуг в установленому договором обсязі та належної якості на умовах, зазначених у договорі оренди чи концесії, до моменту повернення об’єктів;
 
      
78. забезпечення виконання ліцензійних умов провадження відповідної діяльності, а також вимог державних стандартів, норм та правил, що діють у сфері централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення;
 
-56- Ляпіна К.М.
Абзац четвертий частини 1 статті 4 проекту виключити.
 
Враховано      
79. умови перегляду тарифів за товари та послуги, які виробляються/надаються орендарем/ концесіонером відповідно до ліцензії;
 
-57- Терещук С.М.
Частину п’яту пункту першого статті 4 виключити
 
Враховано      
    -58- Ляпіна К.М.
Абзац п’ятий частини 1 статті 4 проекту виключити.
 
Враховано    
    -59- Кармазін Ю.А.
Абзац п’ятий частини 1 статті 4 проекту виключити.
 
Враховано    
80. умови забезпечення охорони об’єктів оренди/концесії;
 
-60- Ляпіна К.М.
Абзац шостий частини 1 статті 4 проекту виключити.
 
Враховано      
81. графік погашення зобов’язань, які виникли до передачі об’єкту в оренду/концесію;
 
      
82. забов’язання щодо розроблення орендарем/концесіонером та погодження з органами, уповноваженими приймати рішення про передачу об’єктів в оренду/ концесію, бізнес-плану беззбиткової діяльності та програми технічного розвитку підприємства;
 
      
83. Стаття 9. Нотаріальне посвідчення і державна реєстрація договорів оренди та концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення
 
-61- Попов О.П.
У статті 9 слова "і державна реєстрація" виключити.
 
Враховано   Стаття 9. Нотаріальне посвідчення договорів оренди чи концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення
 
84. Договори оренди та концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення підлягають нотаріальному посвідченню та державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.
 
-62- Баранов В.О.
Статтю 8 викласти у наступній редакції: "1. Договори оренди об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, укладені на строк більш як три роки, а також договори концесії таких об’єктів незалежно від строку, на який вони укладені, підлягають нотаріальному посвідченню у встановленому порядку.
2. Якщо інше не передбачено договором, витрати на проведення нотаріального посвідчення договору оренди чи концесії, несе відповідно орендар чи концесіонер".
 
Враховано   1. Договори оренди об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, укладені на строк більш як три роки, а також договори концесії таких об’єктів незалежно від строку, на який вони укладені, підлягають нотаріальному посвідченню у встановленому порядку.
2. У разі якщо інше не передбачено договором, витрати на проведення нотаріального посвідчення договору оренди чи концесії несе відповідно орендар чи концесіонер.
 
85. Стаття 10. Реєстрація договорів оренди та концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення
 
-63- Ляпіна К.М.
Статтю 10 проекту виключити.
 
Відхилено   Стаття 10. Повідомна реєстрація договорів оренди чи концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення
 
86. 1. Договір оренди чи концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення реєструється безоплатно в центральному органі виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства протягом десяти робочих днів з моменту його нотаріального посвідчення.
 
   1. Укладені договори оренди чи концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення реєструються центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства. Реєстрація є повідомною і проводиться безоплатно.
 
87. 2. Для реєстрації договору орендар чи концесіонер подає центральному органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства заяву довільної форми, копії укладеного договору, свідоцтва про державну реєстрацію орендаря чи концесіонера як юридичної особи.
 
-64- Попов О.П.
Частину другу статті 10 викласти у редакції: "2. Для реєстрації договору орендар чи концесіонер протягом десяти робочих днів з дня його нотаріального посвідчення договору подає центральному органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства заяву довільної форми, копії укладеного договору, свідоцтва про державну реєстрацію орендаря чи концесіонера як юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або фізичної особи - підприємця. ."
 
Враховано   2. Для реєстрації договору орендар чи концесіонер протягом десяти робочих днів з дня його нотаріального посвідчення подає центральному органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства заяву довільної форми, копії укладеного договору, свідоцтва про державну реєстрацію орендаря чи концесіонера як юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або фізичної особи - підприємця.
 
88. 3. Протягом п’яти робочих днів від дати надходження зазначених документів центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства здійснює реєстрацію договору і надсилає орендарю чи концесіонеру письмове підтвердження із зазначенням реєстраційного номера договору та дати реєстрації.
 
-65- Попов О.П.
Частину третю статті 10 викласти у редакції: "3. Протягом п’яти робочих днів з дня надходження зазначених документів центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства здійснює реєстрацію договору і протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації надсилає орендарю чи концесіонеру, виконавчому органу відповідної ради та Фонду державного майна України письмове підтвердження із зазначенням реєстраційного номера договору та дати реєстрації."
 
Враховано   3. Протягом п’яти робочих днів з дня надходження зазначених документів центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства здійснює реєстрацію договору і протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації надсилає орендарю чи концесіонеру, виконавчому органу відповідної ради та Фонду державного майна України письмове підтвердження із зазначенням реєстраційного номера договору та дати реєстрації.
 
89. 4. Порядок обліку зареєстрованих відповідно до цієї статті договорів оренди та концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення визначається центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
-66- Баранов В.О.
Доповнити статтю 10 новою частиною такого змісту: "Передбачена цією статтею реєстрація договору оренди чи концесії центральним органом виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері житлово-комунального господарства, є однією з умов, за яких можливе виділення коштів Державного бюджету України на ремонт, реконструкцію та (або) модернізацію відповідних об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, переданих в оренду чи концесію".
 
Враховано   4. Порядок обліку зареєстрованих відповідно до цієї статті договорів оренди чи концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, визначається центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
5. Передбачена цією статтею реєстрація договору оренди чи концесії центральним органом виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері житлово-комунального господарства, є однією з умов, за яких можливе виділення коштів з Державного бюджету України на ремонт, реконструкцію та (або) модернізацію відповідних об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, переданих в оренду чи концесію.
 
90. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
91. ОСОБЛИВОСТІ ОРЕНДИ ОБ’ЄКТІВ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДО-, ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ
 
   ОСОБЛИВОСТІ ОРЕНДИ ОБ’ЄКТІВ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДО-, ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЧИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ В КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ
 
92. Стаття 11. Особливості оренди об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення
 
-67- Баранов В.О.
Статтю 11 доповнити двома частинами такого змісту: "1. Орендарю належить право користування переданим в оренду об'єктом. Надані в оренду об’єкти водо, теплопостачання чи водовідведення залишаються у комунальній власності.
2. Орендар забезпечує відповідно до умов укладеного договору використання орендованого об’єкта централізованого тепло, водопостачання чи водовідведення за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства, яке раніше здійснювало експлуатацію такого об’єкта. Для виробництва та надання споживачам відповідних комунальних послуг орендар може залучати інших юридичних і фізичних осіб на умовах договору підряду (договору про надання послуг)".
 
Враховано   Стаття 11. Особливості оренди об’єктів централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебувають у комунальній власності
1. Орендарю належить право користування переданим в оренду об'єктом. Надані в оренду об’єкти водо, теплопостачання чи водовідведення залишаються в комунальній власності.
2. Орендар забезпечує відповідно до умов укладеного договору використання орендованого об’єкта централізованого тепло, водопостачання чи водовідведення за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства, що раніше здійснювало експлуатацію такого об’єкта. Для виробництва та надання споживачам відповідних комунальних послуг орендар може залучати інших юридичних і фізичних осіб на умовах договору підряду (договору про надання послуг).
 
93. 1. Орендар не має права передавати в суборенду орендований ним об’єкт централізованого водо, теплопостачання і водовідведення.
 
   3. Орендар не має права передавати в суборенду орендований ним об’єкт централізованого водо, теплопостачання чи водовідведення.
 
94. 2. Орендар забезпечує:
 
-68- Ляпіна К.М.
Частину другу статті 11 проекту після абзацу другого доповнити абзацом такого змісту: "охорону об'єктів оренди;".
 
Враховано редакційно   4. Продукція і доходи, одержані в результаті використання орендованого об’єкта централізованого тепло, водопостачання чи водовідведення, належать орендареві.
 
95. виконання ліцензійних умов на впровадження певних видів діяльності;
 
-69- Баранов В.О.
Частини другу, третю та четверту статі 11 замінити частинами такого змісту: "4. Продукція і доходи, одержані в результаті використання орендованого об’єкта централізованого тепло, водопостачання чи водовідведення, належать орендареві.
5. Поточний ремонт орендованого об’єкта централізованого тепло, водопостачання чи водовідведення проводить орендар за власний рахунок. Капітальний ремонт орендованого об'єкта проводиться у визначені договором оренди строки орендарем за рахунок амортизаційних відрахувань.
6. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження орендованого об'єкта несе орендодавець. Орендар страхує орендований об'єкт на користь орендодавця.
7. Припинення діяльності (в т.ч. ліквідація) підприємства комунальної власності, яке здійснювало експлуатацію відповідного об’єкта до його передачі в оренду, не тягне за собою приєднання такого підприємства до орендаря чи правонаступництва орендаря щодо такого підприємства.
8. Контроль за використанням переданого в оренду об’єкта централізованого тепло, водопостачання чи водовідведення та за виконанням орендарем умов укладеного договору оренди здійснює відповідна рада, що прийняла рішення про надання такого об’єкта в оренду, та уповноважені нею органи і посадові особи в порядку, визначеному договором оренди.
9. Орендна плата за користування об'єктом тепло, водопостачання чи водовідведення вноситься орендарем в безготівковій формі незалежно від наслідків його господарської діяльності, у розмірі та в строк, визначений договором оренди. Розмір орендної плати визначається виходячи з вартості орендованого об'єкта, визначеної за результатами його оцінки, проведеної в порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Розмір орендної плати підлягає індексації відповідно до законодавства.
10. Договір оренди може передбачати надання орендареві пільг щодо орендної плати".
 
Враховано   5. Поточний ремонт орендованого об’єкта централізованого тепло, водопостачання чи водовідведення проводить орендар за власний рахунок. Капітальний ремонт орендованого об'єкта проводиться у визначені договором оренди строки орендарем за рахунок амортизаційних відрахувань.
 
96. проведення на об’єкті оренди поточних ремонтів відповідно до технічних регламентів;
 
   6. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження орендованого об'єкта несе орендодавець. Орендар страхує орендований об'єкт на користь орендодавця.
 
97. своєчасну сплату орендних платежів;
 
   7. Припинення діяльності (у тому числі ліквідація) підприємства комунальної власності, що здійснювало експлуатацію відповідного об’єкта до його передачі в оренду, не тягне за собою приєднання такого підприємства до орендаря чи правонаступництва орендаря щодо такого підприємства.
 
98. належну якість наданих послуг;
 
   8. Контроль за використанням переданого в оренду об’єкта централізованого тепло, водопостачання чи водовідведення та за виконанням орендарем умов укладеного договору оренди здійснює відповідна рада, що прийняла рішення про надання такого об’єкта в оренду, та уповноважені нею органи і посадові особи в порядку, визначеному договором оренди.
 
99. здійснення енергозберігаючих та організаційно-технічних заходів щодо зменшення питомих витрат палива та енергії, їх втрат на об’єкті оренди.
 
   9. Орендна плата за користування об'єктом тепло, водопостачання чи водовідведення вноситься орендарем в безготівковій формі незалежно від наслідків його господарської діяльності, у розмірі та в строк, визначений договором оренди. Розмір орендної плати визначається, враховуючи вартість орендованого об'єкта за результатами його оцінки, проведеної в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Розмір орендної плати підлягає індексації відповідно до законодавства.
 
100. 4. Орендар зобов’язаний використовувати об’єкт оренди за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства, майно якого передано в оренду, та надавати послуги в обсягах, необхідних для задоволення потреб споживачів.
 
   10. Договір оренди може передбачати надання орендареві пільг щодо орендної плати.
 
101. Стаття 12. Умови поліпшення орендованих об’єктів централізованого водо, теплопостачання і водовідведення
 
   Стаття 12. Умови поліпшення орендованих об’єктів централізованого водо, теплопостачання чи водовідведення
 
102. 1. Відповідна територіальна громада зберігає право власності на передані в оренду об’єкти централізованого водо, теплопостачання і водовідведення, в тому числі ті, що реконструйовані чи технічно переоснащені орендарями за рахунок амортизаційних відрахувань.
 
-70- Баранов В.О.
Частину першу статті 12 доповнити реченнями: "Право власності на майно, придбане орендарем за рахунок амортизаційних відрахувань, належить власнику орендованого об'єкта централізованого тепло-, водопостачання чи водовідведення - відповідній територіальній громаді (громадам). Вартість такого майна, не підлягає відшкодуванню орендарю орендодавцем при припиненні договору оренди".
 
Враховано   1. Відповідна територіальна громада зберігає право власності на передані в оренду об’єкти централізованого водо, теплопостачання чи водовідведення, у тому числі реконструйовані чи технічно переоснащені орендарями за рахунок амортизаційних відрахувань. Право власності на майно, придбане орендарем за рахунок амортизаційних відрахувань, належить власнику орендованого об'єкта централізованого тепло-, водопостачання чи водовідведення - відповідній територіальній громаді (громадам). Вартість такого майна не підлягає відшкодуванню орендарю орендодавцем у разі припинення договору оренди.
2. Нарахування амортизації на переданий в оренду об'єкт (основні фонди), у тому числі поліпшений орендарем відповідно до умов договору, здійснюється орендарем, а амортизаційні відрахування залишаються в його розпорядженні та використовуються виключно на відновлення (капітальний ремонт) такого об'єкта (основних фондів).
3. Орендодавець має право за власний рахунок та за згодою орендаря проводити поліпшення орендованого об'єкта. У разі проведення таких поліпшень орендований об'єкт (основні фонди) підлягає переоцінці, а орендна плата – пропорційному збільшенню. Орендар, що дав згоду на проведення орендодавцем поліпшень, не має права заперечувати проти збільшення розміру орендної плати, пов'язаного з такими поліпшеннями.
 
    -71- Баранов В.О.
Доповнити статтю 12 двома частинами такого змісту: "2. Нарахування амортизації на переданий в оренду об'єкт (основні фонди), в тому числі поліпшений орендарем відповідно до умов договору, здійснюється орендарем, а амортизаційні відрахування залишаються у його розпорядженні та використовуються виключно на відновлення (капітальний ремонт) такого об'єкту (основних фондів).
3. Орендодавець має право за власний рахунок та зі згоди орендаря проводити поліпшення орендованого об'єкта. В разі проведення таких поліпшень орендований об'єкт (основні фонди) підлягає переоцінці, а орендна плата – пропорційному збільшенню. Орендар, що дав згоду на проведення орендодавцем поліпшень, не має права заперечувати проти збільшення розміру орендної плати, пов'язаного з такими поліпшеннями".
 
Враховано    
103. 2. Будь-які поліпшення орендованого об’єкта централізованого водо, теплопостачання і водовідведення, які не можуть бути відокремлені від орендованого об’єкта без заподіяння йому шкоди, можуть здійснюватися орендарем тільки за згоди орендодавця.
 
-72- Баранов В.О.
Частину другу статті 12 доповнити реченням: "До таких поліпшень належать, зокрема, прокладені нові трубопроводи або їх частини, а також проведені нові інженерні комунікації або їх частини, системи енергопостачання або їх елементи".
 
Враховано   2. Будь-які поліпшення орендованого об’єкта централізованого водо, теплопостачання чи водовідведення, що не можуть бути відокремлені від орендованого об’єкта, не завдавши йому шкоди, можуть здійснюватися орендарем тільки за згодою орендодавця. До таких поліпшень належать, зокрема, прокладені нові трубопроводи або їх частини, а також проведені нові інженерні комунікації або їх частини, системи енергопостачання або їх елементи.
 
104. Стаття 13. Строк дії договорів оренди об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, підстави його дострокового припинення
 
   Стаття 13. Строк дії договорів оренди об’єктів централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебувають в комунальній власності, підстави його дострокового припинення
 
105. 1. Строк дії договору оренди об’єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення визначається сторонами і не може бути менш як п’ять та більш як десять років.
 
-73- Ландік В.І.
У частині першій статті 13 слова "та більш як десять років" замінити словами "та більш як двадцять п’ять років"
 
Відхилено   1. Строк дії договору оренди об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває в комунальній власності, визначається сторонами під час його укладення і зазначається в самому договорі. Такий строк не може бути меншим ніж два та більшим ніж десять років.
2. Договір оренди об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває в комунальній власності, укладений на строк більш як три роки, набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення в установленому законодавством порядку.
3. Об’єкт, що передається в оренду, повинен бути переданий орендареві не пізніш як через шість місяців з дня набрання чинності договором, але не раніше одержання орендарем ліцензії на відповідний вид діяльності. Про передачу об’єкта в оренду представниками орендодавця та орендаря складається відповідний акт
 
    -74- Самойленко Ю.П.
Пункт 1 статті 13 розділу 2 викласти в такій редакції:
"1. Строк дії договору оренди об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення визначається сторонами і не може бути менш як п'ять та більш як п'ятнадцять років."
 
Відхилено    
    -75- Баранов В.О.
Частину першу статті 13 викласти в такій редакції: "Строк дії договору оренди об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, визначається сторонами під час його укладення і зазначається у самому договорі. Такий строк не може бути меншим ніж два роки та більшим ніж десять років".
 
Враховано    
    -76- Баранов В.О.
Доповнити статтю 13 частинами такого змісту: "2. Договір оренди об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, укладений на строк більш як три роки, набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення в установленому законодавством порядку.
3. Об’єкт, що передається в оренду, повинен бути переданий орендареві не пізніше ніж через шість місяців з дати набрання чинності договором, але не раніше одержання орендарем ліцензії на відповідний вид діяльності. Про передачу об’єкта в оренду представниками орендодавця та орендаря складається відповідний акт".
 
Враховано    
106. 2. Договір оренди об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення достроково припиняється у разі:
 
-77- Ляпіна К.М.
Частину другу статті 13 проекту після абзацу п’ятого доповнити абзацом такого змісту:
"анулювання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності".
 
Відхилено   4. Договір оренди об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває в комунальній власності, достроково припиняється (розривається) у разі:
 
107. загибелі орендованого об’єкта;
 
-78- Баранов В.О.
Частину другу статті 13 викласти в такій редакції: "Договір оренди об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, достроково припиняється:
у разі знищення орендованого об’єкта — з моменту встановлення факту такого знищення;
у разі ліквідації орендаря – юридичної особи — з моменту прийняття рішення про ліквідацію;
у разі смерті або припинення підприємницької діяльності орендарем – фізичною особою — з дати відповідно смерті або внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;
за позовом орендодавця, у разі систематичного невиконання або грубого порушення орендарем умов договору оренди, а також у разі неодержання орендарем з власної вини протягом трьох місяців з дати укладення договору відповідної ліцензії на здійснення господарської діяльності, - з моменту, визначеного відповідним рішенням суду;
за взаємною згодою сторін — з моменту, визначеного сторонами;
в інших випадках, передбачених законодавством".
 
Враховано   знищення орендованого об’єкта — з моменту встановлення факту такого знищення;
 
108. ліквідації юридичної особи - орендаря або орендодавця;
 
   ліквідації юридичної особи - орендаря або орендодавця — з моменту прийняття рішення про ліквідацію;
смерті або припинення підприємницької діяльності орендарем – фізичною особою — з дня відповідно смерті або внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;
 
109. невиконання істотних умов договору;
 
   позову орендодавця щодо систематичного невиконання або грубого порушення орендарем умов договору оренди, а також у разі неодержання орендарем з власної вини протягом трьох місяців з дня укладення договору відповідної ліцензії на здійснення господарської діяльності, - з моменту, визначеного відповідним рішенням суду;
 
110. взаємної згоди сторін;
 
   взаємної згоди сторін — з моменту, визначеного сторонами,
 
111. а також у інших випадках, передбачених законодавством.
 
   а також в інших випадках, передбачених законом.
 
112. 3. Припинення дії договору за визначених законом умов, крім випадків анулювання ліцензії на провадження відповідного виду діяльності та взаємної згоди сторін, відбувається за рішенням суду.
 
-79- Баранов В.О.
Частину третю статті 13 виключити
 
Враховано   5. Припинення договору оренди не звільняє сторони від виконання зобов'язань за договором, що на момент його припинення залишилися невиконаними, якщо інше не передбачено домовленістю сторін чи не випливає із суті таких зобов’язань. Зобов’язання щодо виробництва та (або) надання відповідних комунальних послуг в установленому договором обсязі та належної якості орендодавець несе до моменту повернення орендованого об’єкта орендодавцеві.
6. З метою забезпечення виробництва та (або) надання відповідних комунальних послуг в установленому договором обсязі та належної якості орендодавець має право вимагати відстрочення припинення договору оренди на строк до трьох місяців, крім випадків припинення договору в разі знищення орендованого об’єкта.
 
    -80- Баранов В.О.
Доповнити статтю 13 частинами такого змісту: "Припинення договору оренди не звільняє сторони від виконання зобов'язань за договором, які на момент його припинення залишилися невиконаними, якщо інше не передбачено домовленістю сторін чи не випливає із суті таких зобов’язань. Зобов’язання щодо виробництва та (або) надання відповідних комунальних послуг в установленому договором обсязі та належної якості орендодавець несе до моменту повернення орендованого об’єкта орендодавцеві.
З метою забезпечення виробництва та (або) надання відповідних комунальних послуг в установленому договором обсязі та належної якості орендодавець вправі вимагати відстрочення припинення договору оренди на строк до трьох місяців, крім випадків припинення договору в разі знищення орендованого об’єкта".
 
Враховано    
113. 4. У разі припинення (розірвання) дії договору оренди орендар зобов’язаний повернути орендодавцеві об’єкт оренди на умовах, зазначених у договорі, та в установленому законодавством порядку і подати документи, що підтверджують відсутність будь-яких зобов’язань за об’єктом оренди.
 
-81- Кармазін Ю.А.
Частину четверту статті 13 викласти в редакції:
"У разі припинення (розірвання) дії договору оренди орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві об'єкт оренди в строки й на умовах, зазначених у договорі, та в установленому законодавством порядку й подати документи, що підтверджують відсутність будь-яких зобов'язань за об'єктом оренди."."
 
Враховано   7. У разі припинення (розірвання) дії договору оренди орендар зобов’язаний повернути орендодавцеві об’єкт оренди в строки і на умовах, визначених у договорі, та в установленому цим Законом порядку надати документи, що підтверджують відсутність будь-яких зобов’язань за об’єктом оренди.
 
    -82- Самойленко Ю.П.
Доповнити статтю 13 розділу 2 пунктом 5 в такій редакції:
"5. У випадку припинення (розірвання) дії договору оренди за ініціативою орендодавця, орендодавець зобов'язаний компенсувати орендарю всі понесені орендарем витрати, а також компенсацію у розмірі, що є не меншою ніж прибуток, отриманий орендарем від дій цього договору оренди, за місяць що передує місяцю, в якому було припинено (розірвано) дії договору оренди, в дванадцятикратному розмірі."
 
Відхилено    
114. Стаття 14. Порядок повернення об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення у разі припинення дії договору оренди
 
-83- Баранов В.О.
Доповнити статтю 14 частиною такого змісту: "При припиненні договору оренди (крім випадків припинення договору внаслідок знищення орендованого об’єкта) переданий в оренду об’єкт централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, повинен бути повернутий орендодавцеві протягом 10 календарних днів з моменту припинення договору. У разі дострокового припинення договору оренди у зв’язку зі смертю орендаря – фізичної особи об’єкт вважається повернутим орендодавцеві з дня припинення договору".
 
Враховано   Стаття 14. Порядок повернення об’єктів централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення у разі припинення дії договору оренди
1. При припиненні договору оренди (крім випадків припинення договору внаслідок знищення орендованого об’єкта) переданий в оренду об’єкт централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває в комунальній власності, повинен бути повернутий орендодавцеві протягом десяти календарних днів з моменту припинення договору. У разі дострокового припинення договору оренди у зв’язку із смертю орендаря – фізичної особи об’єкт вважається повернутим орендодавцеві з дня припинення договору.
 
115. 1. Орендар повертає орендодавцеві орендований об’єкт централізованого водо, теплопостачання і водовідведення разом з усіма поліпшеннями такого об’єкта незалежно від суми нарахованих амортизаційних відрахувань за час його оренди. Орендар має право залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого об’єкта, здійснені за рахунок власних коштів орендаря та не відшкодовані за рахунок тарифу, якщо вони можуть бути відокремлені від такого об’єкта без заподіяння йому шкоди.
 
-84- Баранов В.О.
Частину другу статті 14 доповнити реченнями: "Інші поліпшення, проведені за рахунок власних коштів орендаря, залишаються у власності орендодавця, а їх вартість (крім вартості поліпшень, зроблених орендарем без згоди орендодавця) підлягає компенсації орендарю орендодавцем.
Не підлягають залишенню за орендарем поліпшення, проведені ним за рахунок амортизаційних відрахувань, нарахованих на орендований об’єкт, а також компенсація вартості таких поліпшень.
 
Враховано   2. Орендар повертає орендодавцеві орендований об’єкт централізованого водо, теплопостачання чи водовідведення разом з усіма поліпшеннями такого об’єкта, проведеними за час його оренди, незалежно від суми нарахованих амортизаційних відрахувань за час оренди. При цьому орендар має право залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого об’єкта, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від цього об’єкта, не завдаючи йому шкоди.
Інші поліпшення, проведені за рахунок власних коштів орендаря, залишаються у власності орендодавця, а їх вартість (крім вартості поліпшень, зроблених орендарем без згоди орендодавця) підлягає компенсації орендарю орендодавцем.
Не підлягають залишенню за орендарем поліпшення, проведені ним за рахунок амортизаційних відрахувань, нарахованих на орендований об’єкт, а також компенсація вартості таких поліпшень.
 
116. 2. У разі повернення орендованого об’єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення поліпшення, які не можуть бути відокремлені від орендованого об’єкта та проведені за рахунок власних коштів орендаря та не відшкодовані за рахунок тарифу, передаються у власність орендодавця, а їх вартість (крім вартості поліпшень, зроблених орендарем без згоди орендодавця) підлягає компенсації орендодавцем.
 
-85- Баранов В.О.
Частину третю статті 14 виключити.
 
Враховано      
117. 3. Повернення орендодавцю об’єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, здійснюється на умовах, зазначених у договорах оренди, у встановленому законодавством порядку.
 
-86- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 14 викласти в редакції: "Повернення орендодавцю об'єкта централізованого водо-, теплопостачання й водовід ведення, що перебуває в комунальній власності, здійснюється в строки й на умовах, зазначених у договорах оренди, у встановленому законодавством порядку."
 
Відхилено   3. Про повернення об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває в комунальній власності, представниками орендодавця та орендаря складається відповідний акт.
 
    -87- Баранов В.О.
Частину третю статті 14 викласти в такій редакції: "Про повернення об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, представниками орендодавця та орендаря складається відповідний акт".
 
Враховано    
    -88- Терещук С.М.
Статтю 14 доповнити пунктом 4 такого змісту: "4. У разі неповернення орендодавцем об’єкта централізовано водо-,теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, питання розглядається в судовому порядку згідно чинного законодавства України."
 
Відхилено    
118. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
119. ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕСІЇ ОБ’ЄКТІВ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДО-, ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ
 
   ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕСІЇ ОБ’ЄКТІВ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДО-, ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЧИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ В КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ
 
120. Стаття 15. Особливості концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення
 
   Стаття 15. Особливості концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебувають в комунальній власності
 
121. 1. Концесіонер зобов’язаний виробляти та/або надавати в обумовленому концесійним договором обсязі та належної якості комунальні послуги відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів.
 
-89- Баранов В.О.
Частину першу статті 15 викласти в такій редакції: "Концесіонер зобов’язаний виробляти та (або) надавати у визначеному концесійним договором обсязі та належної якості відповідні комунальні послуги за допомогою переданого в концесію об’єкта централізованого тепло, водопостачання чи водовідведення".
 
Враховано   1. Концесіонер зобов’язаний виробляти та (або) надавати у визначеному концесійним договором обсязі та належної якості відповідні комунальні послуги з використанням переданого в концесію об’єкта централізованого тепло, водопостачання чи водовідведення.
 
122. 2. Концесіонер не має права без згоди концесієдавця передавати повністю або частково третім особам свої майнові права, що визначені концесійним договором чи стосуються переданого йому в концесію об’єкта. Концесіонер має право на контрактній основі залучати до виконання спеціальних робіт на переданому в концесію об’єкті третіх осіб.
 
-90- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 15 викласти в редакції: "Концесіонер не має права передавати повністю або частково третім особам свої майнові права, що визначені концесійним договором чи стосуються переданого йому в концесію об'єкта. Концесіонер має право на контрактній основі залучати до виконання спеціальних робіт на переданому в концесію об'єкті третіх осіб", вилучивши слова "без згоди концесієдавця."
 
Відхилено   2. Концесіонер не має права без згоди концесієдавця передавати повністю або частково третім особам свої майнові права, що визначені концесійним договором чи стосуються переданого йому в концесію об’єкта. Концесіонер має право на контрактній основі залучати до виконання спеціальних робіт на переданому в концесію об’єкті третіх осіб.
 
123. 3. Концесіонер зобов’язан здійснити у встановленні договором строки збудувати або реконструювати концесійний об’єкт та забезпечити його експлуатацію.
 
-91- Ляпіна К.М.
Частину третю статті 15 проекту після слова "експлуатацію" доповнити словами "і охорону".
 
Враховано редакційно   3. У разі якщо концесійним договором передбачено виключне право концесіонера на створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об’єктом централізованого тепло, водопостачання чи водовідведення, це право не може бути передане третім особам концесієдавцем без згоди концесіонера або концесіонером без згоди концесієдавця.
4. Поточний ремонт наданого в концесію об'єкта зобов'язаний проводити концесіонер за власний рахунок. Капітальний ремонт наданого в концесію об'єкта проводиться у визначені концесійним договором строки концесіонером за рахунок амортизаційних відрахувань.
5. Припинення (у тому числі ліквідація) підприємства комунальної власності, що здійснювало експлуатацію відповідного об’єкта до його передачі в концесію, не тягне за собою приєднання такого підприємства до концесіонера чи правонаступництва концесіонера щодо такого підприємства.
6. Концесійні платежі вносяться концесіонером у розмірі, визначеному сторонами в концесійному договорі. Концесійні платежі вносяться грошовими коштами, у безготівковій формі у строки, встановлені договором концесії.
7. Концесійні платежі встановлюються у фіксованому розмірі, враховуючи вартість наданого в концесію об'єкта за результатами його оцінки, проведеної в порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, та/або як частка (у відсотках) прибутку від концесійної діяльності, отриманого концесіонером.
8. Фіксований розмір концесійних платежів, встановлений виходячи з вартості наданого в концесію об'єкта, підлягає індексації відповідно до законодавства.
9. У разі надання концесії на об'єкт незавершеного будівництва або на створення (будівництво) нового об'єкта розмір концесійних платежів визначається як частка (у відсотках) прибутку, отриманого концесіонером від використання такого об'єкта.
10. Договір концесії може передбачати, крім дотацій і компенсацій, надання концесіонеру пільг щодо сплати концесійних платежів (сплати їх у зменшеному розмірі чи звільнення від сплати) та інших пільг.
11. Контроль за виконанням концесіонером умов укладеного договору концесії здійснює відповідна рада, що прийняла рішення про передачу такого об’єкта в концесію, та уповноважений нею орган або посадова особа в порядку, визначеному договором концесії.
Стаття 16. Умови проведення поліпшень наданого в концесію об’єкта централізованого водо, теплопостачання чи водовідведення
1. Нарахування амортизації на переданий у концесію об’єкт централізованого тепло, водопостачання чи водовідведення (основні фонди), у тому числі поліпшений або створений (збудований) концесіонером відповідно до умов концесійного договору, здійснюється концесіонером.
2. Концесієдавець має право за власний рахунок та зі згоди концесіонера проводити поліпшення наданого в концесію об'єкта. У разі проведення таких поліпшень наданий в концесію об'єкт (основні фонди) підлягає переоцінці, а концесійний платіж – пропорційному збільшенню. Концесіонер, що дав згоду на проведення концесієдавцем поліпшень, не має права заперечувати проти збільшення розміру концесійного платежу, пов'язаного з таким поліпшенням.
3. Концесіонер повинен відповідно до умов концесійного договору за рахунок власних коштів здійснювати поліпшення (реконструкцію, технічне переоснащення) об'єкта, отриманого в концесію. Проведення таких поліпшень не тягне за собою перегляду концесійного платежу.
4. На наданий у концесію об'єкт централізованого тепло, водопостачання чи водовідведення, у тому числі поліпшений (реконструйований, технічно переоснащений) концесіонером, на майно, придбане концесіонером за рахунок амортизаційних відрахувань, зберігається право комунальної власності відповідної територіальної громади. У разі припинення концесійного договору вартість створених (збудованих) об'єктів, проведених концесіонером поліпшень та придбаного за рахунок амортизаційних відрахувань майна концесіонеру концесієдавцем не відшкодовується.
5. У разі якщо поліпшення відповідно до умов концесійного договору полягають у заміні обладнання в складі об'єкта концесії на нове, право власності на старе (демонтоване) обладнання належить концесіонеру, а на встановлене нове – відповідній територіальній громаді (громадам).
 
    -92- Баранов В.О.
Частину третю статті 15 замінити частинами такого змісту: "3. У разі коли концесійним договором передбачено виключне право концесіонера на створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об’єктом централізованого тепло, водопостачання чи водовідведення, це право не може бути передане третім особам концесієдавцем без згоди концесіонера або концесіонером без згоди концесієдавця.
4. Поточний ремонт наданого в концесію об'єкта зобов'язаний проводити концесіонер за власний рахунок. Капітальний ремонт наданого в концесію об'єкта проводиться у визначені концесійним договором строки концесіонером за рахунок амортизаційних відрахувань.
5. Припинення (в т.ч. ліквідація) підприємства комунальної власності, яке здійснювало експлуатацію відповідного об’єкта до його передачі в концесію, не тягне за собою приєднання такого підприємства до концесіонера чи правонаступництва концесіонера щодо такого підприємства.
6. Концесійні платежі вносяться концесіонером у розмірі, визначеному сторонами в концесійному договорі. Концесійні платежі вносяться грошовими коштами, в безготівковій формі, в строки, встановлені договором концесії.
7. Концесійні платежі встановлюються у фіксованому розмірі виходячи з вартості наданого в концесію об'єкта, визначеної за результатами його оцінки, проведеної в порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, та/або у відсотках від прибутку від концесійної діяльності, отриманого концесіонером.
8. Фіксований розмір концесійних платежів, встановлений виходячи з вартості наданого в концесію об'єкта, підлягає індексації відповідно до законодавства.
9. У разі надання концесії на об'єкт незавершеного будівництва або на створення (будівництво) нового об'єкта розмір концесійних платежів визначається у відсотках від прибутку, отриманого концесіонером від використання такого об'єкта.
10. Договір концесії може передбачати, окрім дотацій і компенсацій, надання концесіонеру пільг щодо сплати концесійних платежів (у вигляді сплати їх у зменшеному розмірі чи звільнення від сплати) та інших пільг.
11. Контроль за виконанням концесіонером умов укладеного договору концесії здійснює відповідна рада, що прийняла рішення про передання такого об’єкта в концесію, та уповноважений нею орган або посадова особа в порядку, визначеному договором концесії".
 
Враховано    
    -93- Баранов В.О.
Доповнити розділ ІІІ статтею такого змісту:
"Стаття 16. Умови проведення поліпшень наданого в концесію об’єкта централізованого водо, теплопостачання чи водовідведення
1. Нарахування амортизації на переданий у концесію об’єкт централізованого тепло, водопостачання чи водовідведення (основні фонди), у тому числі поліпшений або створений (збудований) концесіонером відповідно до умов концесійного договору, здійснюється концесіонером.
2. Концесієдавець вправі за власний рахунок та зі згоди концесіонера проводити поліпшення наданого в концесію об'єкта. В разі проведення таких поліпшень наданий в концесію об'єкт (основні фонди) підлягає переоцінці, а концесійний платіж – пропорційному збільшенню. Концесіонер, що дав згоду на проведення концесієдавцем поліпшень, не вправі заперечувати проти збільшення розміру концесійного платежу, пов'язаного з таким поліпшенням.
3. Концесіонер повинен відповідно до умов концесійного договору за рахунок власних коштів здійснювати поліпшення (реконструкцію, технічне переоснащення) об'єкта, отриманого в концесію. Проведення таких поліпшень не тягне за собою перегляду концесійного платежу.
4. На наданий у концесію об'єкт централізованого тепло, водопостачання чи водовідведення, в тому числі поліпшений (реконструйований, технічно переоснащений) концесіонером, на майно, придбане концесіонером за рахунок амортизаційних відрахувань, зберігається право комунальної власності відповідної територіальної громади. При припиненні концесійного договору вартість створених (збудованих) об'єктів, проведених концесіонером поліпшень та придбаного за рахунок амортизаційних відрахувань майна концесіонеру концесієдавцем не відшкодовується.
5. Якщо поліпшення відповідно до умов концесійного договору полягають у заміні обладнання в складі об'єкта концесії на нове, право власності на старе (демонтоване) обладнання належить концесіонеру, а на встановлене нове – відповідній територіальній громаді (громадам)".
 
Враховано    
124. Стаття 16. Строк дії договору концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, підстави його дострокового припинення
 
   Стаття 17. Строк дії договору концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, підстави його дострокового припинення
 
125. 1. Передача в концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення здійснюється на підставі договору, який укладається відповідного до типового концесійного договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
-94- Баранов В.О.
Частину першу статті 17 виключити
 
Враховано      
126. 2. Строк дії договору концесії об’єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення визначається сторонами і не може бути менш як десять та більш як п’ятдесят років.
 
-95- Самойленко Ю.П.
Пункт 2 статті 16 розділу 2 викласти в такій редакції:
"2. Строк дії договору концесії об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення визначається сторонами і не може бути менш як п'ятнадцять та більш як п'ятдесят років.."
 
Відхилено   1. Строк дії договору концесії об’єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення визначається сторонами і не може бути менше трьох та більше п’ятдесяти років.
Щодо об'єктів централізованого водопостачання та водовідведення, що забезпечують (розраховані на забезпечення) послугами з централізованого водопостачання та водовідведення сто і більше тисяч фізичних осіб, а також щодо об'єктів централізованого теплопостачання з сумарною потужністю джерел теплової енергії 50 і більше Гкал на годину, строк дії договору концесії не може бути меншим десяти років.
2. Договір концесії об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває в комунальній власності, набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення відповідно до законодавства.
3. Об’єкт централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що передається в концесію, повинен бути переданий концесіонеру протягом шести місяців з дня набрання чинності договором, але не раніше одержання орендарем ліцензії на відповідний вид діяльності. Про передачу об’єкта в концесію представниками концесієдавця та концесіонера складається відповідний акт.
4. Об'єкт централізованого водо, теплопостачання чи водовідведення, спеціально створений (збудований) відповідно до умов концесійного договору, або об'єкт незавершеного будівництва чи законсервований об'єкт, що може бути добудований з метою його використання для провадження діяльності у сферах водопостачання, відведення та очищення стічних вод, надання послуг, пов'язаних з постачанням споживачам тепла, вважається переданим концесіонерові з моменту здачі його в експлуатацію та складення відповідного акта.
 
    -96- Баранов В.О.
У частині другій статті 17 слово "десять" замінити словом "три" та доповнити її реченням: "Щодо об'єктів централізованого водопостачання та водовідведення, які забезпечують (розраховані на забезпечення) послугами з централізованого водопостачання та водовідведення сто і більше тисяч фізичних осіб, а також щодо об'єктів централізованого теплопостачання з сумарною потужністю джерел теплової енергії 50 і більше Гкал на годину, строк дії договору концесії не може бути меншим за десять років".
 
Враховано    
    -97- Баранов В.О.
Доповнити статтю. 17 частинами такого змісту: "2. Договір концесії об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення відповідно до законодавства.
3. Об’єкт централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що передається в концесію, повинен бути переданий концесіонеру протягом шести місяців з дати набрання чинності договором, але не раніше одержання орендарем ліцензії на відповідний вид діяльності. Про передачу об’єкта в концесію представниками концесієдавця та концесіонера складається відповідний акт.
4. Об'єкт централізованого водо, теплопостачання та водовідведення, спеціально створений (збудований) відповідно до умов концесійного договору, або об'єкт незавершеного будівництва чи законсервований об'єкт, який може бути добудований з метою його використання для провадження діяльності у сферах водопостачання, відведення та очищення стічних вод, надання послуг, пов'язаних з постачанням споживачам тепла, вважається переданим концесіонерові з моменту здачі його в експлуатацію та складення відповідного акта".
 
Враховано    
127. Строк дії договору може бути змінений за згодою сторін у зазначених межах.
 
-98- Баранов В.О.
Абзац другий частини другої статті 17 виключити
 
Враховано      
128. 3. Договір концесії об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення достроково припиняється у разі:
 
-99- Ляпіна К.М.
Частину третю статті 16 проекту після абзацу п’ятого доповнити абзацом такого змісту: "анулювання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності;".
 
Відхилено   5. Договір концесії об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває в комунальній власності, достроково припиняється у разі:
знищення зазначеного об’єкта — з моменту встановлення факту такого знищення;
ліквідації концесіонера – юридичної особи — з моменту прийняття рішення про ліквідацію;
смерті або припинення підприємницької діяльності концесіонером – фізичною особою — з дня відповідно смерті або внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;
позову концесієдавця щодо систематичного невиконання або грубого порушення концесіонером умов концесійного договору, - з моменту, визначеного відповідним рішенням суду, але не раніше ніж через рік після набрання чинності договором концесії;
позову концесієдавця щодо неодержання концесіонером з власної вини протягом трьох місяців з дня укладення договору відповідної ліцензії на здійснення господарської діяльності, - з моменту, визначеного відповідним рішенням суду;
взаємної згодої сторін — з моменту, визначеного сторонами;
в інших випадках, передбачених законом.
 
    -100- Баранов В.О.
Частини п’яту, шосту та сьому статті 17 викласти в редакції: "5. Договір концесії об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, достроково припиняється:
у разі знищення зазначеного об’єкта — з моменту встановлення факту такого знищення;
у разі ліквідації концесіонера – юридичної особи — з моменту прийняття рішення про ліквідацію;
у разі смерті або припинення підприємницької діяльності концесіонером – фізичною особою — з дати відповідно смерті або внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;
за позовом концесієдавця, у разі систематичного невиконання або грубого порушення концесіонером умов концесійного договору, - з моменту, визначеного відповідним рішенням суду, але не раніше як через рік після набуття чинності договором концесії;
за позовом концесієдавця, у разі неодержання орендарем з власної вини протягом трьох місяців з дати укладення договору відповідної ліцензії на здійснення господарської діяльності, - з моменту, визначеного відповідним рішенням суду;
за взаємною згодою сторін — з моменту, визначеного сторонами;
в інших випадках, передбачених законодавством.
6. Припинення концесійного договору не звільняє сторони від виконання зобов’язань за договором, які на момент його припинення залишилися невиконаними, якщо інше не передбачено домовленістю сторін чи не випливає із суті таких зобов’язань. Зобов’язання щодо виробництва та (або) надання відповідних комунальних послуг в установленому договором обсязі та належної якості концесіонер у кожному разі несе до моменту повернення об’єкта концесії концесієдавцю.
7. З метою забезпечення виробництва та (або) надання відповідних комунальних послуг в установленому договором обсязі та належної якості концесієдавець вправі вимагати відстрочення припинення концесійного договору на строк до трьох місяців, крім випадків припинення договору в разі знищення наданого в концесію об’єкта".
 
Враховано    
129. загибелі об’єкта концесії;
 
      
130. ліквідації юридичної особи - концесіонера або концесієдавця;
 
      
131. невиконання істотних умов договору;
 
      
132. взаємної згоди сторін;
 
      
133. а також в інших випадках, передбачених законодавством.
 
      
134. 4. Припинення дії договору за визначених законом умов, крім випадків анулювання ліцензії на провадження відповідного виду діяльності та взаємної згоди сторін, відбувається за рішенням суду.
 
   6. Припинення концесійного договору не звільняє сторони від виконання зобов’язань за договором, що на момент його припинення залишилися невиконаними, якщо інше не передбачено домовленістю сторін чи не випливає із суті таких зобов’язань. Зобов’язання щодо виробництва та (або) надання відповідних комунальних послуг в установленому договором обсязі та належної якості концесіонер у кожному разі несе до моменту повернення об’єкта концесії концесієдавцю.
 
135. 5. У разі припинення (розірвання) дії договору концесії концесіонер зобов’язаний повернути концесієдавцю об’єкт концесії на умовах, зазначених у договорі та в установленому законодавством порядку, подати документи, що підтверджують відсутність будь-яких зобов’язань за об’єктом концесії.
 
-101- Самойленко Ю.П.
Доповнити статтю 16 розділу 2 пунктом 6 в такій редакції:
"6. У випадку припинення (розірвання) дії договору концесії за ініціативою концесієдавця, концесієдавець зобов'язаний компенсувати концесіонеру всі понесені концесіонерем витрати, а також компенсацію у розмірі, що є не меншою ніж прибуток, отриманий концесіонером від дій цього договору концесії, за місяць що передує місяцю, в якому було припинено (розірвано) дії договору концесії, в двадцятичотирьохкратному розмірі."
 
Відхилено   7. З метою забезпечення виробництва та (або) надання відповідних комунальних послуг в установленому договором обсязі та належної якості концесієдавець має право вимагати відстрочення припинення концесійного договору на строк до трьох місяців, крім випадків припинення договору в разі знищення наданого в концесію об’єкта.
Стаття 18.Порядок повернення об’єктів централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення в разі припинення договору концесії
1. У разі припинення концесійного договору (крім випадків припинення договору внаслідок знищення об’єкта концесії) концесіонер повертає концесієдавцеві відповідний об'єкт централізованого тепло, водопостачання чи водовідведення разом з усіма поліпшеннями такого об'єкта, проведеними за час концесії, незалежно від суми нарахованих амортизаційних відрахувань за цей час. Об'єкт підлягає поверненню концесієдавцю протягом десяти календарних днів з дня припинення договору. У разі дострокового припинення концесійного договору у зв'язку із смертю концесіонера - фізичної особи об'єкт вважається повернутим концесієдавцеві з дня припинення договору.
2. У разі припинення договору концесії у зв'язку зі знищенням об'єкта концесії, що був застрахований на користь концесіонера, останній зобов'язаний за власний рахунок відновити об'єкт та передати його концесієдавцеві.
3. Відшкодування витрат, зроблених концесіонером у зв'язку з поліпшенням наданого в концесію об'єкта тепло, водопостачання і водовідведення, здійснюється за рахунок отриманого прибутку від концесійної діяльності. Зазначені витрати в частині, що не була компенсована концесіонером у результаті концесійної діяльності, компенсації концесієдавцю не підлягають.
4. Про повернення об’єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває в комунальній власності, представниками концесієдавця та концесіонера складається відповідний акт.
 
    -102- Баранов В.О.
Доповнити розділ ІІІ статтею такого змісту:
"Стаття 18.Порядок повернення об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення у разі припинення договору концесії
1. При припиненні концесійного договору (крім випадків припинення договору внаслідок знищення об’єкта концесії) концесіонер повертає концесієдавцеві відповідний об'єкт централізованого тепло, водопостачання чи водовідведення разом з усіма поліпшеннями такого об'єкта, проведеними за час концесії, і незалежно від суми нарахованих амортизаційних відрахувань за цей час. Об'єкт підлягає поверненню концесієдавцю протягом десяти календарних днів з моменту припинення договору. У разі дострокового припинення концесійного договору в зв'язку зі смертю концесіонера-фізичної особи об'єкт вважається повернутим концесієдавцеві з дня припинення договору.
2. При припиненні договору концесії в зв'язку зі знищенням об'єкта концесії, який був застрахований на користь концесіонера, останній зобов'язаний за власний рахунок відновити об'єкт та передати його концесієдавцеві.
3. Відшкодування витрат, зроблених концесіонером у зв'язку з поліпшенням наданого в концесію об'єкта тепло, водопостачання чи водовідведення, здійснюється за рахунок отриманого прибутку від концесійної діяльності. Зазначені витрати у частині, що не була компенсована концесіонером у результаті концесійної діяльності, компенсації концесієдавцем не підлягають.
4. Про повернення об’єкта централізованого водо-, теплопостачання чи водовідведення, що перебуває у комунальній власності, представниками концесієдавця та концесіонера складається відповідний акт".
 
Враховано    
136. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
137. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
138. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-103- Баранов В.О.
Прикінцеві положення доповнити частиною такого змісту: "Відносини, які підпадають під регулювання цього Закону та виникли з договорів оренди й концесії, укладених до набрання ним чинності, регулюються законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом, якщо сторони договору не погодять між собою іншого".
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Відносини, що виникли з договорів оренди чи концесії, укладених до набрання ним чинності, регулюються законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом, якщо сторони договору не погодять між собою іншого.
3. Внести зміни до таких законів України:
1) "Про концесії" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 41, ст. 372; 2002 р., N 48, ст. 362; 2004 р., N 19, ст. 254; 2005 р., N 26, ст. 349, N 51, ст.. 554; 2009 р., N 25, ст. 312, N 27, ст. 351, N 42, ст. 634):
абзаци другий та п’ятий частини другої статті 3 доповнити словами: "у порядку, визначеному Законом України "Про особливості передачі в оренду та концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності";
абзаци перший та дев’ятий частини третьої статті 8 викласти в такій редакції:
"3. Конкурсна документація розміщується на офіційному веб-сайті концесієдавця та повинна містити інформацію про оголошення концесійного конкурсу та інформацію щодо";
"Конкурсна документація може містити також іншу інформацію, необхідну претендентам для участі у концесійному конкурсі";
абзаци двадцять перший - двадцять четвертий частини першої статті 10 виключити;
2) Статтю 1 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99; 1998 р., N 18, ст. 88; 1999 р., N 48, ст. 411; 2002 р., N 2, ст. 5, N 30, ст. 205; 2004 р., N 51, ст. 547; 2009 р., N 24, ст. 296, N 51, ст. 757;)доповнити частиною шостою такого змісту:
"6. відносини оренди об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про особливості передачі в оренду та концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності".
 
    -104- Ландік В.І.
Внести зміну до Закону України "Про приватизацію державного майна"
Абзац 19 пункту "г"частини другої статті 5 Закону після слів "гідротехнічні захисні споруди" доповнити словами " (крім тих, що орендуються, або передані в концесію згідно Закону України "Про особливості передачі в оренду та концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності")"
 
Відхилено    
    -105- Ляпіна К.М.
Доповнити розділ ІV "ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ" проекту новим пунктом такого змісту:
"3. Внести такі зміни до частини третьої статті 8 Закону України "Про концесії":
абзаци перший та дев’ятий викласти у такій редакції:
"3. Конкурсна документація розміщується у мережі Інтернет на сайті концесієдавця та повинна містити інформацію про оголошення концесійного конкурсу та інформацію щодо:";
"Конкурсна документація може містити також іншу інформацію, необхідну претендентам для участі у концесійному конкурсі.".
 
Враховано редакційно    
    -106- Попов О.П.
абзаци другий та п’ятий частини другої статті 3 доповнити словами:
"у порядку, визначеному Законом України "Про особливості передачі в оренду та концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності";
абзаци двадцять перший - двадцять четвертий частини першої статті 10 виключити.
 
Враховано редакційно    
    -107- Баранов В.О.
У прикінцевих положеннях Статтю 1 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99; 2007 р., N 33, ст. 440; 2009, N 26 , ст. 329) доповнити частиною: "відносини оренди об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про особливості передачі в оренду та концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності".
 
Враховано    
139. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність з положеннями Закону.

   4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.