Кількість абзаців - 105 Таблиця поправок


Про внесення змін доЗакону України "Про державну таємницю" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про державну таємницю"
 
   Про внесення змін до Закону України "Про державну таємницю"
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. 1. Внести до Закону України "Про державну таємницю" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 49, ст. 428; 2003 р., № 45, ст. 361; 2004 р., № 23, ст. 320; 2008 р., № 27—28, ст. 252) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України "Про державну таємницю" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 49, ст. 428; 2004 р., № 23, ст. 320; 2008 р., № 27—28, ст. 252) такі зміни:
 
5. 1) у частині першій статті 8:
 
   1. У частині першій статті 8:
 
6. абзац четвертий пункту 1 викласти у такій редакції:
 
   1) абзац четвертий пункту 1 викласти в такій редакції:
 
7. "про дислокацію, характеристики пунктів управління, зміст заходів загальнодержавного та регіонального, в разі потреби міського і районного рівня щодо приведення у готовність єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій до виконання завдань в особливий період та про організацію системи зв’язку (оповіщення) в особливий період, можливості населених пунктів, регіонів і окремих об’єктів щодо евакуації, розосередження населення і забезпечення його життєдіяльності; забезпечення виробничої діяльності об’єктів національної економіки у воєнний час;";
 
   "про дислокацію, характеристики пунктів управління, зміст заходів загальнодержавного та регіонального, у разі необхідності міського і районного рівня, щодо приведення у готовність єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій до виконання завдань в особливий період та про організацію системи зв’язку (оповіщення) в особливий період, можливості населених пунктів, регіонів і окремих об’єктів щодо евакуації, розосередження населення і забезпечення його життєдіяльності; забезпечення виробничої діяльності об’єктів національної економіки у воєнний час";
 
8. у пункті 2:
 
   2) у пункті 2:
 
9. абзац другий викласти у такій редакції:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
10. "про зміст мобілізаційних планів, оперативно-мобілізаційних документів державних органів і органів місцевого самоврядування, мобілізаційні потужності, заходи мобілізаційної підготовки і мобілізації та обсяги їх фінансування, запаси та обсяги постачання стратегічних видів сировини і матеріалів, а також зведені відомості про номенклатуру та рівні накопичення, загальні обсяги поставок, відпуску, закладення, освіження, розміщення і фактичні запаси державного матеріального резерву;";
 
-1- Скибінецький О.М.
Слова "оперативно-мобілізаційних документів" вилучити.
 
Враховано   "про зміст мобілізаційних планів державних органів і органів місцевого самоврядування, мобілізаційні потужності, заходи мобілізаційної підготовки і мобілізації та обсяги їх фінансування, запаси та обсяги постачання стратегічних видів сировини і матеріалів, а також зведені відомості про номенклатуру та рівні накопичення, загальні обсяги поставок, відпуску, закладення, освіження, розміщення і фактичні запаси державного матеріального резерву";
 
11. в абзаці четвертому після слів "виконання державного" доповнити словом "оборонного", а слова "для забезпечення потреб оборони та безпеки" виключити;
 
-2- Осика С.Г.
Яценко А.В.
Зазначене доповнення виключити, оскільки його прийняття призведе до монопольного становища при формуванні цін, тарифів та виконавчої політики. Наслідком стане, фактично, закрите та безконтрольне витрачання бюджетних коштів на розсуд окремих суб’єктів господарювання та за завищеними цінами, призведе до гальмування процесі реформ та виконання оборонного замовлення, при цьому, до перевитрат бюджетних коштів.
 
Відхилено у Законі визначаються загальні положення щодо категорії інформації, яка може бути віднесена до державної таємниці. Конкретна інформація визначається у Зводі відомостей, що становить державну таємницю. Таким чином, ці поняття відносяться як родове та видове поняття.  в абзаці четвертому після слів "виконання державного" доповнити словом "оборонного", а слова "для забезпечення потреб оборони та безпеки" виключити;
 
12. у пункті 4:
 
   3) у пункті 4:
 
13. абзац другий після слів "оперативно-розшукову" доповнити словами ",розвідувальну і контррозвідувальну";
 
   абзац другий після слів "оперативно-розшукову" доповнити словами "або розвідувальну чи контррозвідувальну";
 
14. абзац третій після слів "оперативно-розшукова" в усіх відмінках доповнити словами ", розвідувальна і контррозвідувальна" у відповідному відмінку;
 
-3- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 8 Закону викласти в такій редакції:
"Забороняється віднесення до державної таємниці будь-яких відомостей, якщо цим будуть звужуватися зміст і обсяг конституційних прав та свобод людини й громадянина, завдаватиметься шкода здоров’ю та безпеці населення, і які не належать до категорій, зазначених у частині першій цієї статті, і їхнє розголошення завдаватиме шкоди інтересам національної безпеки України. Особи винні у порушенні вимог цієї статті несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно закону".
 
Відхилено Положеннями ст. 8 Закону чітко визначено категорію інформації, яка відноситься до державної таємниці, а також відомості, віднесення яких до державної таємниці забороняється, та інформація, яка до державної таємниці не відноситься. Крім того, види відповідальності передбачені у ст.39 Закону.  абзац третій після слів "оперативно-розшукова" в усіх відмінках доповнити словами "розвідувальна і контррозвідувальна" у відповідному відмінку.
 
15. 2) у статті 9:
 
   2. У статті 9:
 
16. у частині четвертій:
 
   1) у частині четвертій:
 
17. пункт 2 викласти у такій редакції:
 
   пункт 2 викласти в такій редакції:
 
18. "2) подає відповідно до сфери своєї діяльності у разі розголошення секретної інформації чи втрати матеріальних носіїв такої інформації висновок щодо завданої національній безпеці України шкоди;";
 
-4- Скибінецький О.М.
Слова "подає" замінити словом "готує".
 
Враховано   "2) готує висновок щодо завданої національній безпеці України шкоди у разі розголошення секретної інформації чи втрати матеріальних носіїв такої інформації";
 
19. у пункті 4 слово "висновки" замінити словом "рішення";
 
   у пункті 4 слово "висновки" замінити словом "рішення";
 
20. пункт 9 викласти у такій редакції:
 
   пункт 9 викласти в такій редакції:
 
21. "9) бере участь у розробленні критеріїв визначення шкоди, яку може бути завдано національній безпеці України у разі розголошення секретної інформації чи втрати матеріальних носіїв такої інформації.";
 
   "9) бере участь у розробленні критеріїв визначення шкоди, яку може бути завдано національній безпеці України у разі розголошення секретної інформації чи втрати матеріальних носіїв такої інформації";
 
22. у частині п’ятій:
 
   2) у частині п’ятій:
 
23. у пункті 2 слова "та висновки" замінити словом "або";
 
   у пункті 2 слова "та висновки" замінити словом "або";
 
24. пункт 3 викласти у такій редакції:
 
   пункт 3 викласти в такій редакції:
 
25. "3) розглядати протягом одного місяця пропозиції Служби безпеки України про віднесення інформації до державної таємниці, скасування чи продовження терміну дії раніше прийнятого рішення про віднесення інформації до державної таємниці;";
 
   "3) розглядати протягом одного місяця пропозиції Служби безпеки України про віднесення інформації до державної таємниці, скасування чи продовження терміну дії раніше прийнятого рішення про віднесення інформації до державної таємниці";
 
26. у пункті 4 слово "висновкам" виключити;
 
-5- Кармазін Ю.А.
Частину п’яту доповнити пунктом 6) такого змісту:
"6) клопотати про притягнення до відповідальності посадових осіб, які порушують законодавство України про державну таємницю".
 
Враховано редакційно   у пункті 4 слово "висновкам" виключити;
доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) ініціювати питання щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, які порушують законодавство України про державну таємницю";
 
27. у частині шостій:
 
   3) у частині шостій:
 
28. у пункті 1 слова "висновків про" виключити;
 
   у пункті 1 слова "висновків про" виключити;
 
29. доповнити пункт 2 після слів "зазначених рішень" словами ", висновків щодо обізнаності з державною таємницею громадян, які мають чи мали допуск до державної таємниці, а також для підготовки відповідних висновків у разі розголошення секретної інформації чи втрати матеріальних носіїв такої інформації";
 
-6- Кармазін Ю.А.
Пункт 4) Закону "клопотати про притягнення до відповідальності посадових осіб, які порушують законодавство України про державну таємницю", вилучити.
 
Враховано   пункт 2 доповнити словами "висновків щодо обізнаності з державною таємницею громадян, які мають чи мали допуск до державної таємниці, а також для підготовки відповідних висновків у разі розголошення секретної інформації чи втрати матеріальних носіїв такої інформації";
 
30. у частині сьомій слово "законодавством" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
 
   4) у частині сьомій слово "законодавством" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
 
31. у частині восьмій слово "висновку" виключити;
 
   5) у частині восьмій слово "висновку" виключити.
 
32. 3) у статті 11:
 
   3. У статті 11:
 
33. доповнити абзац перший частини першої після слова "таємниць" словами "про віднесення інформації до державної таємниці";
 
   1) абзац перший частини першої після слова "таємниць" доповнити словами "про віднесення інформації до державної таємниці";
 
34. частину другу викласти у такій редакції:
 
   2) частину другу викласти в такій редакції:
 
35. "Рішення про віднесення інформації до державної таємниці, продовження строку дії раніше прийнятого рішення про віднесення інформації до державної таємниці, зміну ступеня секретності інформації, скасування раніше прийнятого рішення про віднесення інформації до державної таємниці, приймаються державним експертом з питань таємниць протягом одного місяця з часу надходження звернення державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації чи громадянина. Такі рішення підлягають спеціальній реєстрації Службою безпеки України та є підставою для формування Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, і внесення змін до зазначеного Зводу, до галузевих або відомчих розгорнутих переліків відомостей, що становлять державну таємницю. Порядок спеціальної реєстрації рішень державних експертів з питань таємниць визначається Службою безпеки України.";
 
-7- Скибінецький О.М.
У цій частині слово "спеціальний" у відповідних відмінках вилучити, а слова "Службою безпеки України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано   "Рішення про віднесення інформації до державної таємниці, продовження строку дії раніше прийнятого рішення про віднесення інформації до державної таємниці, зміну ступеня секретності інформації, скасування раніше прийнятого рішення про віднесення інформації до державної таємниці, приймаються державним експертом з питань таємниць протягом одного місяця з часу надходження звернення державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації чи громадянина. Такі рішення підлягають реєстрації Службою безпеки України та є підставою для формування Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, і внесення змін до зазначеного Зводу, до галузевих або відомчих розгорнутих переліків відомостей, що становлять державну таємницю. Порядок реєстрації рішень державних експертів з питань таємниць визначається Кабінетом Міністрів України";
 
36. частини третю — п’яту виключити;
 
   3) частини третю — п’яту виключити.
 
37. 4) у статті 12:
 
   4. У статті 12:
 
38. у частині першій:
 
   1) у частині першій:
 
39. слова "та публікує в офіційних виданнях" виключити;
 
   слова "та публікує в офіційних виданнях" виключити;
 
40. доповнити частину реченням такого змісту: "Зазначений Звід та зміни до нього набирають чинності з моменту опублікування в офіційних виданнях України.";
 
   доповнити частину реченням такого змісту: "Зазначений Звід та зміни до нього набирають чинності з моменту опублікування в офіційних виданнях України.";
 
41. у частині другій слово "публікуються" замінити словом "вносяться", а слова "чи висновку" виключити;
 
   2) у частині другій слово "публікуються" замінити словом "вносяться", а слова "чи висновку" виключити;
 
42. у частині третій слово " (висновків)" виключити;
 
   3) у частині третій слово " (висновків)" виключити.
 
43. 5) у частині другій статті 13 слова "робить висновок" замінити словами "приймає рішення";
 
   5. У частині другій статті 13 слова "робить висновок" замінити словами "приймає рішення".
 
44. 6) у частині першій статті 14 слово "висновку" замінити словом "рішення";
 
   6. У частині першій статті 14 слово "висновку" замінити словом "рішення".
 
45. 7) у статті 15:
 
   7. У статті 15:
 
46. частини першу і другу викласти у такій редакції:
 
   1) частини першу і другу викласти в такій редакції:
 
47. "Засекречування матеріальних носіїв інформації здійснюється шляхом надання на підставі Зводу відомостей, що становлять державну таємницю (розгорнутих переліків відомостей, що становлять державну таємницю), відповідному документу, виробу або іншому матеріальному носію інформації грифа секретності посадовою особою, яка готує або створює документ, виріб або інший матеріальний носій інформації.
 
   "Засекречування матеріальних носіїв інформації здійснюється шляхом надання на підставі Зводу відомостей, що становлять державну таємницю (розгорнутих переліків відомостей, що становлять державну таємницю), відповідному документу, виробу або іншому матеріальному носію інформації грифа секретності посадовою особою, яка готує або створює документ, виріб або інший матеріальний носій інформації.
 
48. Гриф секретності кожного матеріального носія секретної інформації повинен відповідати ступеню секретності інформації, що у них міститься, згідно із Зводом відомостей, що становлять державну таємницю – "особливої важливості", "цілком таємно" або "таємно". Реквізити кожного матеріального носія секретної інформації складаються з:
 
   Гриф секретності кожного матеріального носія секретної інформації повинен відповідати ступеню секретності інформації, що у них міститься, згідно із Зводом відомостей, що становлять державну таємницю – "особливої важливості", "цілком таємно" або "таємно". Реквізити кожного матеріального носія секретної інформації складаються з:
 
49. грифа секретності;
 
   грифа секретності;
 
50. номера примірника;
 
   номера примірника;
 
51. статті Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, на підставі якої здійснюється засекречення;
 
   статті Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, на підставі якої здійснюється засекречення;
 
52. найменування посади та підпису особи, яка надала гриф секретності.";
 
   найменування посади та підпису особи, яка надала гриф секретності";
 
53. у частині п’ятій слова "які дають право посадовим особам, що їх займають," замінити словами "перебування на яких дає посадовим особам право";
 
   2) у частині п’ятій слова "які дають право посадовим особам, що їх займають" замінити словами "перебування на яких дає посадовим особам право";
 
54. доповнити частину шосту після слова "встановлюються" словами "шляхом винесення відповідного висновку";
 
   3) частину шосту після слова "встановлюються" доповнити словами "шляхом винесення відповідного висновку".
 
55. 8) у статті 20:
 
   8. У статті 20:
 
56. в абзаці четвертому частини третьої слова "використання державних шифрів та криптографічних засобів тощо" замінити словами "а також порядку здійснення технічного та криптографічного захисту секретної інформації";
 
   1) в абзаці четвертому частини третьої слова "використання державних шифрів та криптографічних засобів тощо" замінити словами "а також порядку здійснення технічного та криптографічного захисту секретної інформації";
 
57. доповнити статтю після частини третьої новою частиною такого змісту:
 
   2) друге речення частини п’ятої доповнити словами "а також категорії режиму секретності";
 
58. "Дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, не надається, якщо відсутні умови для провадження такої діяльності, передбачені цією статтею, а також якщо керівник підприємства, установи, організації не є громадянином України, крім випадків, коли такій особі надано доступ до державної таємниці в порядку, встановленому законодавством.".
 
-8- Скибінецький О.М.
Зазначену частину пропонується подати новою частиною шостою, в якій слова "крім випадків, коли такій особі надано доступ до державної таємниці в порядку, встановленому законодавством" замінити словами "або не має допуску до державної таємниці".
У зв’язку з цим частини шосту – дев’яту вважати відповідно частинами сьомою – десятою.
 
Враховано   3) після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
59. У зв’язку з цим частини четверту — дев’яту вважати відповідно частинами п’ятою — десятою;
 
   "Дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, не надається, якщо відсутні умови для провадження такої діяльності, передбачені цією статтею, а також якщо керівник підприємства, установи, організації не є громадянином України або не має допуску до державної таємниці".
 
60. доповнити друге речення частини шостої після слів "державну таємницю" словами ", а також категорії режиму секретності";
 
   У зв’язку з цим частини шосту – дев’яту вважати відповідно частинами сьомою – десятою;
 
61. доповнити частину сьому після слова "скасований" словами "або його дія може бути зупинена";
 
   4) частину сьому після слова "скасований" доповнити словами "або його дія може бути зупинена";
 
62. доповнити частину восьму після слів "категорії режиму секретності" словами " (перша, друга або третя)";
 
   5) частину восьму після слів "категорії режиму секретності" доповнити словами " (перша, друга або третя)";
 
63. у частині десятій слово "призупинення" замінити словом "зупинення";
 
-9- Скибінецький О.М.
Пропозиція внесена помилково, пропонується її вилучити, а десяту частину після слова "зупинення" доповнити словами "та поновлення".
 
Враховано   6) частину десяту після слова "зупинення" доповнити словами "та поновлення".
 
64. 9) у статті 21:
 
   9. У статті 21:
 
65. доповнити частину першу після слів "режимно-секретні органи (далі — РСО)" словами ", які підпорядковуються безпосередньо керівнику державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації";
 
   1) частину першу доповнити словами "які підпорядковуються безпосередньо керівнику державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації";
 
66. друге речення частини сьомої викласти у такій редакції: "Якщо державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа або організація не провадить діяльність із секретною інформацією, що має ступені секретності "цілком таємно" та "особливої важливості", РСО такого органу, підприємства, установи або організації комплектується спеціалістами, яким надано допуск до державної таємниці зі ступенем секретності "таємно".";
 
   2) друге речення частини сьомої викласти в такій редакції: "Якщо державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа або організація не провадить діяльність із секретною інформацією, що має ступені секретності "цілком таємно" та "особливої важливості", РСО такого органу, підприємства, установи або організації комплектується спеціалістами, яким надано допуск до державної таємниці зі ступенем секретності "таємно";
 
67. доповнити підпункт "е" частини восьмої після слова "організація" словами "та ведення";
 
   3) пункт "е" частини восьмої після слова "організація" доповнити словами "та ведення".
 
68. 10) у статті 22:
 
   10. У статті 22:
 
69. в абзацах сьомому і восьмому частини першої цифри "10" і "15" замінити відповідно цифрами "7" і "10";
 
   1) в абзацах сьомому та восьмому частини першої цифри "10" і "15" замінити відповідно цифрами "7" і "10";
 
70. частину другу викласти у такій редакції:
 
   2) частину другу викласти в такій редакції:
 
71. "Допуск до державної таємниці надається дієздатним громадянам України віком від 18 років, які потребують його за умовами своєї службової, виробничої, наукової чи науково-технічної діяльності або навчання, органами Служби безпеки України після проведення їх перевірки у порядку, що визначається Службою безпеки України.";
 
-10- Скибінецький О.М.
У цій частині слова "Службою безпеки України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано   "Допуск до державної таємниці надається дієздатним громадянам України віком від 18 років, які потребують його за умовами своєї службової, виробничої, наукової чи науково-технічної діяльності або навчання, органами Служби безпеки України після проведення їх перевірки. Порядок надання допуску до державної таємниці визначається Кабінетом Міністрів України";
 
72. у частині третій слова "міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, за погодженням із Службою безпеки України" замінити словами "Службою безпеки України за погодженням із заінтересованими міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади";
 
-11- Скибінецький О.М.
Дану пропозицію із законопроекту вилучити.
 
Враховано      
73. частину четверту викласти у такій редакції:
 
-12- Кармазін Ю.А.
Частину четверту викласти в такій редакції: "Для розгляду питання про надання громадянам допуску до державної таємниці державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, де працюють, проходять службу чи навчаються громадяни й для керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій такі документи оформляються та надсилаються до органів Служби безпеки України в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України";
 
Враховано редакційно   3) частину четверту викласти в такій редакції:
 
74. "Для розгляду питання про надання громадянам допуску до державної таємниці державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, де працюють, проходять службу чи навчаються громадяни, оформляються та надсилаються до органів Служби безпеки України документи, перелік та форми яких визначаються Кабінетом Міністрів України. Для керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій такі документи оформляються та надсилаються до органів Служби безпеки України у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.";
 
   "Для розгляду питання про надання громадянам допуску до державної таємниці державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, де працюють, проходять службу чи навчаються громадяни, оформляються документи, які надсилаються до органів Служби безпеки України. Перелік та форми таких документів, а також порядок їх надання визначаються Кабінетом Міністрів України";
 
75. частину сьому виключити;
 
   4) частину сьому виключити.
 
76. 11) у частині першій статті 23:
 
   11. У частині першій статті 23:
 
77. у пункті 2 слова "що завдає" замінити словами "або вчинення інших діянь, що завдають чи можуть завдати";
 
-13- Скибінецький О.М.
Дане доповнення виключити, оскільки може призвести до порушень прав і свобод громадян;
 
Враховано      
78. пункт 4 викласти у такій редакції:
 
   1) пункт 4 викласти в такій редакції:
 
79. "4) наявності у громадянина судимості за тяжкі або особливо тяжкі злочини, не погашеної чи не знятої в установленому порядку, або за злочини у сфері охорони державної таємниці, а також у разі перебування громадянина під слідством за такі злочини;";
 
-14- Скибінецький О.М.
Слова "або за злочини у сфері охорони державної таємниці, а також у разі перебування громадянина під слідством за такі злочини" вилучити, оскільки злочини у сфері охорони державної таємниці градуються від легких до особливо тяжких, що може викликати колізію норм, які містяться у попередньому реченні, а обмеження конституійних прав людини, яка перебуває під слідством, не відповідає положенням Конституції України.
 
Враховано   "4) наявності у громадянина судимості за тяжкі або особливо тяжкі злочини, не погашеної чи не знятої в установленому порядку";
 
80. у пункті 5 слово "захворювань" замінити словом "розладів";
 
   2) у пункті 5 слово "захворювань" замінити словом "розладів".
 
81. 12) у статті 24:
 
   12. У статті 24:
 
82. доповнити частину другу реченням такого змісту: "За результатами перевірки органи Служби безпеки України надсилають протягом п’яти робочих днів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, що звернулися з приводу надання громадянам допуску до державної таємниці, повідомлення про надання або відмову у наданні такого допуску.";
 
-15- Скибінецький О.М.
Частину друг після слів "п’яти робочих днів" доповнити словами "з дня її закінчення".
 
Враховано   1) частину другу доповнити реченням такого змісту: "За результатами перевірки органи Служби безпеки України надсилають протягом п’яти робочих днів з дня її закінчення до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, що звернулися з приводу надання громадянам допуску до державної таємниці, повідомлення про надання або відмову в наданні такого допуску";
 
83. частину четверту викласти в такій редакції:
 
   2) частину четверту викласти в такій редакції:
 
84. "Повідомлення органів Служби безпеки України про відмову у наданні громадянам допуску до державної таємниці повинні містити посилання на відповідні положення статті 23 цього Закону та не виключати повторного звернення державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій з цього приводу у разі зміни обставин, за яких у наданні допуску до державної таємниці було відмовлено.";
 
-16- Скибінецький О.М.
Частину четверту слово "повинні" замінити словом "мають"; після слова "Закону" поставити крапку, а слова "та не виключати" замінити словами "Відмова не виключає".
 
Враховано   "Повідомлення органів Служби безпеки України про відмову в наданні громадянам допуску до державної таємниці мають містити посилання на відповідні положення статті 23 цього Закону. Відмова не виключає повторного звернення державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій з цього приводу в разі зміни обставин, за яких у наданні допуску до державної таємниці було відмовлено".
 
85. 13) текст статті 25 викласти у такій редакції:
 
   13. Текст статті 25 викласти в такій редакції:
 
86. "Державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація зобов’язані у п’ятиденний строк після надходження повідомлення органу Служби безпеки України про відмову у наданні громадянинові допуску до державної таємниці письмово повідомити такого громадянина про причини і підстави відмови.
 
-17- Скибінецький О.М.
Пропонується слово "після" замінити словом "з дня".
 
Враховано   "Державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація зобов’язані у п’ятиденний строк з дня надходження повідомлення органу Служби безпеки України про відмову у наданні громадянину допуску до державної таємниці письмово повідомити такого громадянина про причини і підстави відмови.
 
87. Громадянин має право оскаржити рішення про відмову у наданні допуску до державної таємниці в порядку, встановленому законодавством.";
 
   Громадянин має право оскаржити рішення про відмову у наданні допуску до державної таємниці в порядку, встановленому законом".
 
88. 14) у статті 26:
 
   14. У статті 26:
 
89. назву статті та абзац третій частини першої викласти у такій редакції:
 
-18- Кармазін Ю.А.
Назву статті викласти в такій редакції: "Стаття 26. Переоформлення допуску до державної таємниці, зниження його форми та скасування", оскільки в абзаці 3 частини 1 йдеться й про підвищення громадянину форми допуску за необхідності роботи із секретною інформацією вищого ступеня секретності"
 
Враховано редакційно   1) назву викласти в такій редакції:
 
90. "Стаття 26. Переоформлення допуску до державної таємниці, зниження його форми та скасування";
 
   "Стаття 26. Переоформлення допуску до державної таємниці, підвищення або зниження його форми та скасування";
 
91. "у разі потреби підвищення чи зниження громадянину форми допуску за необхідності роботи з секретною інформацією вищого чи нижчого ступеня секретності;";
 
   2) абзац третій частини першої викласти у такій редакції:
"у разі необхідності підвищення чи зниження громадянину форми допуску для роботи з секретною інформацією вищого чи нижчого ступеня секретності";
 
92. доповнити частину другу після слів "визнання його недієздатним" словами "на підставі інформації, отриманої органами Служби безпеки України, або державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями";
 
-19- Скибінецький О.М.
Частину другу викласти в такій редакції:
"Скасування раніше наданого допуску до державної таємниці здійснюється органами Служби безпеки України у разі виникнення або виявлення обставин, передбачених статтею 23 цього Закону, або після припинення громадянином діяльності, у зв’язку з якою йому було надано допуск, втрати ним громадянства чи визнання його недієздатним, на підставі інформації, здобутої органами Служби безпеки України від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій".
 
Враховано   3) частину другу викласти в такій редакції:
"Скасування раніше наданого допуску до державної таємниці здійснюється органами Служби безпеки України у разі виникнення або виявлення обставин, передбачених статтею 23 цього Закону, або після припинення громадянином діяльності, у зв’язку з якою йому було надано допуск, втрати ним громадянства чи визнання його недієздатним, на підставі інформації, здобутої органами Служби безпеки України або отриманої від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій";
 
93. частину четверту викласти у такій редакції:
 
   4) частину четверту викласти в такій редакції:
 
94. "Повідомлення про скасування громадянинові допуску до державної таємниці з посиланням на відповідні положення статті 23 цього Закону органом Служби безпеки України надсилається до державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, де такий громадянин провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею. Громадянин має право оскаржити рішення про скасування йому допуску до державної таємниці в порядку, встановленому законодавством.";
 
-20- Скибінецький О.М.
У цій частині слова "рішення про" вилучити.
 
Враховано   "Повідомлення про скасування громадянину допуску до державної таємниці з посиланням на відповідні положення статті 23 цього Закону орган Служби безпеки України надсилає до державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, де такий громадянин провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею. Громадянин має право оскаржити скасування йому допуску до державної таємниці в порядку, встановленому законом".
 
95. 15) у статті 27:
 
   15. У статті 27:
 
96. частину другу викласти у такій редакції:
 
   1) частину другу викласти в такій редакції:
 
97. "Рішення про надання доступу до конкретної (категорії) секретної інформації та її матеріальних носіїв приймають керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, в яких виконуються роботи, пов’язані з державною таємницею, або зберігаються матеріальні носії секретної інформації.";
 
-21- Скибінецький О.М.
У цій частині слова " (категорії)" вилучити, доповнивши частину після слів "секретної інформації" словами " (категорії секретної інформації)", слова "державних органів" замінити словами "органів державної влади".
 
Враховано   "Рішення про надання доступу до конкретної секретної інформації (категорії секретної інформації) та її матеріальних носіїв приймають керівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, в яких виконуються роботи, пов’язані з державною таємницею, або зберігаються матеріальні носії секретної інформації";
 
98. доповнити після частини другої новими частинами такого змісту:
 
   2) після частини другої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
99. "Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій доступ до державної таємниці у сфері, що стосується діяльності державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, отримують за посадою після надання їм допуску до державної таємниці за відповідною формою.
 
-22- Скибінецький О.М.
Цю частину після слів "державних органів" доповнити словами "за винятком осіб, передбачених частиною шостою цієї статті".
 
Враховано   "Керівники державних органів, за винятком осіб, передбачених частиною шостою цієї статті, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій доступ до державної таємниці у сфері, що стосується діяльності державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, отримують за посадою після надання їм допуску до державної таємниці за відповідною формою.
 
100. Порядок надання доступу до державної таємниці особам, залученим до конфіденційного співробітництва з оперативними підрозділами правоохоронних та інших спеціально уповноважених органів, які проводять оперативно-розшукову, розвідувальну або контррозвідувальну діяльність, визначається керівниками зазначених органів за погодженням із Службою безпеки України.".
 
-23- Скибінецький О.М.
Цю частину доповнити новим реченням такого змісту: "У Службі безпеки України порядок надання доступу до державної таємниці визначається Головою Служби безпеки України".
 
Враховано   Порядок надання доступу до державної таємниці особам, залученим до конфіденційного співробітництва з оперативними підрозділами правоохоронних та інших спеціально уповноважених органів, які проводять оперативно-розшукову, розвідувальну або контррозвідувальну діяльність, визначається керівниками зазначених органів за погодженням із Службою безпеки України. У Службі безпеки України такий порядок надання доступу до державної таємниці визначається Головою Служби безпеки України".
 
101. У зв’язку з цим частини третю — п’яту вважати відповідно частинами п’ятою — сьомою;
 
   У зв’язку з цим частини третю — п’яту вважати відповідно частинами п’ятою — сьомою;
 
102. 15) в абзаці шостому статті 28 слово "допуск" замінити словом "доступ", а після слів "а також" доповнити словами "повідомляти у письмовій формі";
 
   16. В абзаці шостому статті 28 слово "допуск" замінити словом "доступ", а після слів "а також" доповнити словами "повідомляти у письмовій формі".
 
103. 16) у тексті Закону слова "орган державної влади" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "державний орган" у відповідному відмінку і числі.
 
-24- Кармазін Ю.А.
Абзац шостий статті 28 викласти у такій редакції:"повідомляти посадових осіб, які надали йому доступ до державної таємниці, та відповідні режимно-секретні органи про виникнення обставин, передбачених статтею 23 цього Закону, або інших обставин, що перешкоджають збереженню довіреної йому державної таємниці, а також повідомляти в письмовій формі про свій виїзд з України не пізніше ніж за тиждень до запланованої дати такого виїзду".
 
Відхилено Запропонований термін не дозволить у законному порядку виїзд за кордон у випадку виникнення надзвичайних подій або обставин, які можуть виникнути раптово, у термін, менший чім запропонований.  17. У тексті Закону слова "орган державної влади" в усіх відмінках і числах замінити словами "державний орган" у відповідному відмінку і числі.
 
104. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-25- Кармазін Ю.А.
Частину 2 викласти в такій редакції:
"Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Голові Верховної Ради України, Президенту України та Кабінету Міністрів України протягом двох місяців забезпечити:
1) перевірку законності й доцільності віднесення до таких, що містять інформацію "не для друку", "для службового користування" або містять конкретні відомості, що можуть бути віднесені до державної таємниці за ступенями секретності "особливої важливості", "цілком таємно" та "таємно", раніше виданих Верховною Радою України і її органами, Президентом України та Кабінетом Міністрів України Постанов, Указів і Розпоряджень;
2) Виявлення актів з обмежувальними грифами, які не містять конкретних відомостей, що можуть бути віднесені до державної таємниці, і не належать до категорій, зазначених у частині першій статті 8 Закону України "Про державну таємницю", а їх розголошення не завдаватиме шкоди інтересам національної безпеки України та відміну обмежувальних грифів щодо таких актів;
3) забезпечити розміщення електронних версій усіх актів, які не містять конкретних відомостей, що можуть бути віднесені до державної таємниці, і не належать до категорій, зазначених у частині першій статті 8 Закону України "Про державну таємницю", а їх розголошення не завдаватиме шкоди інтересам національної безпеки України на своїх офіційних веб-сайтах та передати для розміщення в інформаційно-пошуковій системі Верховної Ради України "Законодавство", оскільки на сьогодні декілька тисяч актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України незаконно мають грифи, які обмежують доступ до них громадян, що порушує вимоги закону та їхні конституційні права й призводить до значних витрат на збереження цих даних у таємниці.
 
Відхилено Зазначене не є предметом правового регулювання законопроекту і може бути врегульовано шляхом видання відповідних внутрішніх нормативно-правових актів  ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

    -26- Скибінецький О.М.
Частину 2 викласти в такій редакції:
ІІ. "Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади."
 
Враховано