Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


"Про внесення змін до статті 208 Земельного кодексу України про умови використання земельних ділянок громадськими організаціями інвалідів" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до статті 208 Земельного кодексу України про умови використання земельних ділянок громадськими організаціями інвалідів
 
-1- Бевзенко В.Ф.
Даниленко В.А.
Назву законопроекту викласти таким чином:
"Про внесення змін до статті 208 Земельного кодексу України".
 
Враховано   Про внесення змін до статті 208 Земельного кодексу України
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. I. Частину першу статті 208 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3–4, ст. 27) доповнити словами „а також громадські організації інвалідів України, їх підприємства (об’єднання), установи та організації у разі використання земельних ділянок для будівництва реабілітаційних установ, об'єктів фізкультури та спорту, соціального забезпечення ”.
 
-2- Бевзенко В.Ф.
Даниленко В.А.
Ткач Р.В.
Розділ перший законопроекту викласти таким чином:
І. Частину першу статті 208 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3 - 4, ст. 27) доповнити словами: "для заліснення деградованих та малопродуктивних земель, на підставі документації із землеустрою, а також громадські організації інвалідів України у разі використання земельних ділянок для будівництва реабілітаційних установ, об'єктів фізкультури та спорту, соціального забезпечення".
 
Враховано   І. Частину першу статті 208 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3–4, ст. 27) доповнити словами "для залісення деградованих та малопродуктивних земель на підставі документації із землеустрою, а також всеукраїнські громадські організації інвалідів України, їх підприємства (об’єднання), установи та організації, що фінансуються з Державного бюджету України, у разі використання земельних ділянок для будівництва реабілітаційних установ для інвалідів і дітей-інвалідів, об'єктів фізкультури та спорту для інвалідів і дітей-інвалідів, соціального забезпечення для інвалідів і дітей-інвалідів".
 
    -3- Лук'янчук Р.В.
Пропоную частину першу статті 208 Земельного кодексу України після слів "а також громадські організації інвалідів України у разі використання земельних ділянок для будівництва реабілітаційних установ, об'єктів фізкультури та спорту, соціального забезпечення" доповнити словами: "за умови обслуговування цими установами та об’єктами виключно інвалідів".
 
Відхилено    
    -4- Сушкевич В.М.
Частину першу статті 208 Земельного кодексу України доповнити словами:
"а також всеукраїнські громадські організації інвалідів України, їх підприємства (об’єднання), установи та організації, що фінансуються з Держбюджету, у разі використання земельних ділянок для будівництва реабілітаційних установ для інвалідів і дітей-інвалідів, об'єктів фізкультури та спорту для інвалідів і дітей-інвалідів, соціального забезпечення для інвалідів і дітей-інвалідів".
 
Враховано    
5. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
6. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-5- Терещук С.М.
Частину першу розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року".
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
 
7. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з моменту набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
8. забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
   забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
9. забезпечити приведення органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.