Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" щодо подовження терміну дії заходів підтримки будівництва житла (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" щодо подовження терміну дії заходів підтримки будівництва житла
 
   Про внесення змін до Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" щодо подовження терміну дії заходів підтримки будівництва житла
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести до Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., №19, ст.257) такі зміни:
 
   І. Внести до статті 3 Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., №19, ст. 257) такі зміни:
 
5. а) абзац перший статті 3 викласти у такій редакції:
 
   1) абзац перший викласти в такій редакції:
 
6. "Установити, що до 1 січня 2013 року: ";
 
-1- Кармазін Ю.А.
абзац перший статті 3 викласти у такій редакції:
"Установити, що до 1 січня 2013 року, окрім, передбачених частиною четвертою цієї статті, заборони розірвання фізичними та юридичними особами будь-яких договорів, результатом яких є передача забудовниками завершеного об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва за умови, що за такими договорами здійснено оплату 100 відсотків вартості об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва, а так само, нарахування та виплати забудовником штрафних санкцій, передбачених договорами, та стягнення коштів, передбачених статтею 625 Цивільного кодексу України, що діють з дня опублікування цього Закону."
 
Відхилено   "Установити, що до 1 січня 2013 року";
2) абзац четвертий частини першої викласти в такій редакції:
"різниця, що виникає між ставкою за зазначеними пільговими кредитами та поточною ринковою ставкою, компенсується за рахунок державного бюджету і не може більш як на два відсотки перевищувати рівень облікової ставки Національного банку України";
 
    -2- Сербін Ю.С.
абзац четвертий пункту першого частини першої статті 3 Закону викласти у такій редакції:
"різниця, що виникає між ставкою за зазначеними пільговими кредитами та поточною ринковою ставкою, компенсується за рахунок державного бюджету і не може більш як на два відсотки перевищувати рівень облікової ставки Національного банку України;
 
Враховано    
7. б) абзац другий частини четвертої статті 3 викласти у такій редакції:
 
   3) абзац другий частини четвертої частини першої викласти в такій редакції:
 
8. "Ця заборона не застосовується, якщо визначений термін прийняття в експлуатацію об’єкта будівництва переноситься більше ніж на 30 місяців".
 
-3- Кармазін Ю.А.
абзац другий частини четвертої статті 3 викласти у такій редакції:
"Ця заборона не застосовується, якщо визначений термін прийняття в експлуатацію об’єкта будівництва переноситься більше ніж на 18 місяців, з дня оприлюдення цього Закону."
 
Відхилено   "Ця заборона не застосовується, якщо визначений термін прийняття в експлуатацію об’єкта будівництва переноситься більше ніж на 30 місяців";
4) частину шосту викласти в такій редакції:
"6. Договори оренди землі, укладені до набрання чинності цим Законом на земельні ділянки державної або комунальної власності, призначені для будівництва багатоквартирних житлових будинків (у тому числі із вбудовано-прибудованими приміщеннями), підлягають поновленню на тих самих умовах, що були передбачені цими договорами, на строк, необхідний для введення об’єкта в експлуатацію. Укладення додаткової угоди про поновлення договору оренди землі здійснюється орендарем і уповноваженим керівником органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування без прийняття рішення органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування про поновлення договору оренди землі. Додаткова угода до договору оренди землі про його поновлення має бути укладена сторонами у десятиденний строк після подачі заяви забудовником. Відмова, зволікання та бездіяльність з укладенням додаткової угоди до договору оренди землі можуть бути оскаржені до суду.";
5) абзаци перший і другий частини сьомої викласти у такій редакції:
"7. Фінансування операцій комерційних банків в частині надання громадянам іпотечних кредитів на завершення будівництва житла, що здійснюється відповідно до чинного законодавства, провадиться Державною іпотечною установою за рахунок:
поповнення у 2011 році їх статутного капіталу. При цьому джерелами поповнення статутного капіталу можуть бути, зокрема, облігації внутрішньої державної позики, які передаються Міністерством фінансів України до статутного капіталу Державної іпотечної установи і можуть викуповуватися комерційними банками та іншими суб'єктами господарювання за номінальною вартістю з дохідністю в розмірі облікової ставки на строк їх обігу".
 
    -4- Сербін Ю.С.
пункт шостий частини першої статті 3 Закону (800) викласти у такій редакції:
"Договори оренди землі, укладені до набрання чинності цим Законом на земельні ділянки державної або комунальної власності, призначені для будівництва багатоквартирних житлових будинків (у тому числі із вбудовано-прибудованими приміщеннями), підлягають поновленню на тих самих умовах, що були передбачені цими договорами, на строк, необхідний для введення об’єкта в експлуатацію. Укладення додаткової угоди про поновлення договору оренди землі здійснюється орендарем і уповноваженим керівником органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування без прийняття рішення органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування про поновлення договору оренди землі. Додаткова угода до договору оренди землі про його поновлення має бути укладена сторонами у десятиденний строк після подачі заяви забудовником. Відмова, зволікання та бездіяльність з укладенням додаткової угоди до договору оренди землі можуть бути оскаржені до суду."
 
Враховано    
    -5- Кармазін Ю.А.
абзаци перший та другий пункту сьомого частини першої статті 3 Закону викласти в такій редакції:
"7. Фінансування операцій комерційних банків в частині надання громадянам іпотечних кредитів на завершення будівництва житла, що здійснюється відповідно до чинного законодавства, провадиться Державною іпотечною установою за рахунок:
поповнення у 2009 році їх статутного капіталу. При цьому джерелами поповнення статутного капіталу можуть бути, зокрема облігації внутрішньої державної позики, які передаються Міністерством фінансів України до статутного капіталу Державної іпотечної установи та можуть викуповуватися комерційними банками та іншими суб'єктами господарювання за номінальною вартістю з дохідністю в розмірі облікової ставки на строк їх обігу;".
 
Враховано з редакційною правкою   
9. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-6- Лисов І.В.
Розділ ІІ викласти у такій редакції:
"ІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Встановити, що з дня набрання чинності цим Законом призупиняється дія речення другого частини тринадцятої статті 27-1 Закону України "Про планування і забудову територій" на період дії статті 3 Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., №19, ст.257)."
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Зупинити на період до 1 січня 2013 року дію речення другого частини тринадцятої статті 27-1 Закону України "Про планування і забудову територій" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 31, ст. 250; 2009 р., № 19, ст. 257).

    -7- Кармазін Ю.А.
Розділ ІІ викласти у такій редакції:
"ІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного після його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня опублікування цього Закону:
1) доручити Міністерству регіонального розвитку та будівництва України, Державному комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Міністерству внутрішніх справ України – провести комплексну перевірку фактів невиконання суб’єктами підприємницької діяльності, які пов’язані з використанням отриманих від фізичних та юридичних осіб коштів на житлове будівництво, строків договорів із цими особами, а так саме, у випадках виявлення зловживань цих суб’єктів із наданими їм коштами та використанням їх на інші цілі, ніж передбачені в договорах, відповідно до яких ці кошти були отримані, застосувати до цих суб’єктів встановлені законодавством санкції.
2) підготувати, і в установленому порядку, подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін, які унеможливлюють зловживання суб’єктами підприємницької діяльності з використанням коштів отриманими на житлове будівництво від фізичних та юридичних осіб, невиконанням строків договорів із цими особами та посилення відповідальності за такі зловживання.".
 
Відхилено