Кількість абзаців - 414 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про Державний реєстр виборців" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України про внесення змін до Закону України "Про Державний реєстр виборців"
 
   Закон України про внесення змін до Закону України "Про Державний реєстр виборців"
 
2. Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до Закону України "Про Державний реєстр виборців" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 20, ст. 282; 2009 р., № 50, ст. 754), виклавши його в такій редакції:
 
   І. Внести зміни до Закону України "Про Державний реєстр виборців" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 20, ст. 282; 2009 р., № 50, ст. 754), виклавши його в такій редакції:
 
4. "ЗАКОН УКРАЇНИ Про Державний реєстр виборців
 
   "ЗАКОН УКРАЇНИ
про Державний реєстр виборців
 
5. Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення і ведення єдиного Державного реєстру виборців в Україні.
 
   Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення і ведення єдиного Державного реєстру виборців в Україні.
 
6. Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
7. Стаття 1. Державний реєстр виборців
 
   Стаття 1. Державний реєстр виборців
 
8. Державний реєстр виборців (далі - Реєстр) - автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, обробки даних, які містять передбачені цим Законом відомості, та користування ними, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України (далі - виборці).
 
   Державний реєстр виборців (далі - Реєстр) - автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, обробки даних, які містять передбачені цим Законом відомості, та користування ними, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України (далі - виборці).
 
9. Стаття 2. Основні завдання Реєстру
 
   Стаття 2. Основні завдання Реєстру
 
10. 1. Основними завданнями Реєстру є:
 
   1. Основними завданнями Реєстру є:
 
11. 1) ведення персоніфікованого обліку виборців;
 
   1) ведення персоніфікованого обліку виборців;
 
12. 2) складання списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, всеукраїнських та місцевих референдумів.
 
   2) складання списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, всеукраїнських та місцевих референдумів.
 
13. 2. База даних Реєстру, будь-яка її частина, копія бази даних або її частини, персональні дані виборців, що містяться у базі даних Реєстру (далі - персональні дані Реєстру), можуть використовуватися лише для цілей, передбачених статтею 26 цього Закону.
 
   2. База даних Реєстру, будь-яка її частина, копія бази даних або її частини, персональні дані виборців, що містяться у базі даних Реєстру (далі - персональні дані Реєстру), можуть використовуватися лише для цілей, передбачених статтею 27 цього Закону.
 
14. Стаття 3. Основні засади ведення Реєстру
 
   Стаття 3. Основні засади ведення Реєстру
 
15. 1. Основними засадами ведення Реєстру є:
 
   1. Основними засадами ведення Реєстру є:
 
16. 1) законність і пріоритет прав людини;
 
   1) законність і пріоритет прав людини;
 
17. 2) загальний характер;
 
   2) загальний характер;
 
18. 3) повнота відомостей;
 
   3) повнота відомостей;
 
19. 4) достовірність відомостей;
 
   4) достовірність відомостей;
 
20. 5) однократність включення до нього виборця;
 
   5) однократність включення до нього виборця;
 
21. 6) постійність;
 
   6) постійність;
 
22. 7) публічний характер;
 
   7) публічний характер;
 
23. 8) поновлювальність відомостей;
 
   8) поновлювальність відомостей;
 
24. 9) захищеність.
 
   9) захищеність.
 
25. 2. Законність і пріоритет прав людини в процесі ведення Реєстру гарантують захист прав людини і громадянина, відповідність порядку ведення Реєстру вимогам Конституції та законів України, міжнародним договорам України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
 
   2. Законність і пріоритет прав людини у процесі ведення Реєстру гарантують захист прав людини і громадянина, відповідність порядку ведення Реєстру вимогам Конституції та законів України, міжнародним договорам України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
 
26. 3. Загальний характер Реєстру забезпечує включення до Реєстру усіх виборців незалежно від місця їх проживання чи перебування з метою реалізації принципу загального виборчого права.
 
   3. Загальний характер Реєстру забезпечує включення до Реєстру усіх виборців незалежно від місця їх проживання чи перебування з метою реалізації принципу загального виборчого права.
 
27. 4. Повнота відомостей Реєстру забезпечуються внесенням до бази даних Реєстру повного обсягу відомостей про виборця, передбачених цим Законом, а також веденням бази даних Реєстру в єдиному форматі.
 
-1- Ключковський Ю.Б.
Частину четверту статті 3 розділу І проекту після слова "Повнота" доповнити словами "і цілісність"; після слів "цим Законом" доповнити словами "їх коректністю" (див. статтю 13 проекту).
 
Враховано   4. Повнота і цілісність відомостей Реєстру забезпечуються внесенням до бази даних Реєстру повного обсягу відомостей про виборця, передбачених цим Законом, їх коректністю, а також веденням бази даних Реєстру в єдиному форматі.
 
28. 5. Наявність в органах Реєстру документального підтвердження персональних даних Реєстру, що містяться в базі даних Реєстру, а також інформації про встановлені цим Законом підстави включення виборця до Реєстру чи внесення змін до персональних даних Реєстру забезпечує достовірність відомостей Реєстру.
 
   5. Наявність в органах Реєстру документального підтвердження персональних даних Реєстру, що містяться в базі даних Реєстру, а також інформації про встановлені цим Законом підстави включення виборця до Реєстру чи внесення змін до персональних даних Реєстру забезпечує достовірність відомостей Реєстру.
 
29. 6. Однократність включення виборця до Реєстру означає, що виборець може бути включений до Реєстру лише один раз за однією виборчою адресою та відповідно віднесений до однієї виборчої дільниці.
 
   6. Однократність включення виборця до Реєстру означає, що виборець може бути включений до Реєстру лише один раз за однією виборчою адресою та відповідно віднесений до однієї виборчої дільниці.
 
30. 7. Постійність Реєстру передбачає відсутність встановленого законодавством строку його функціонування незалежно від строків проведення виборів чи референдумів, а також постійне (в межах строків, установлених цим Законом) зберігання персональних даних Реєстру.
 
   7. Постійність Реєстру передбачає відсутність встановленого законодавством строку його функціонування незалежно від строків проведення виборів чи референдумів, а також постійне (у межах строків, установлених цим Законом) зберігання персональних даних Реєстру.
 
31. 8. Публічний характер Реєстру забезпечує доступність для кожного виборця відомостей Реєстру в обсязі та в порядку, що встановлений цим Законом, а також інші передбачені цим Законом форми публічного контролю за дотриманням засад ведення Реєстру, встановлених частиною першою цієї статті.
 
   8. Публічний характер Реєстру забезпечує доступність для кожного виборця відомостей Реєстру в обсязі та в порядку, встановлених цим Законом, а також інші передбачені цим Законом форми публічного контролю за дотриманням засад ведення Реєстру, встановлених частиною першою цієї статті.
 
32. 9. Поновлювальність відомостей Реєстру означає періодичну або ініціативну актуалізацію бази даних Реєстру (внесення чи знищення записів, зміну чи уточнення персональних даних Реєстру) у строки та в порядку, що встановлені цим Законом.
 
   9. Поновлювальність відомостей Реєстру означає періодичну або ініціативну актуалізацію бази даних Реєстру (внесення чи знищення записів, зміну чи уточнення персональних даних Реєстру) у строки та в порядку, що встановлені цим Законом.
 
33. 10. Захищеність Реєстру означає забезпечення захисту бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, від незаконного використання персональних даних Реєстру, порушення цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення.
 
-2- Чорноволенко О.В.
Частину 10 статті 3 доповнити наступним реченням "шляхом встановлення юридичної відповідальності за порушення захищеності Реєстру та іншими засобами".
 
Відхилено   10. Захищеність Реєстру означає забезпечення захисту бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, від незаконного використання персональних даних Реєстру, порушення цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення.
 
34. Стаття 4. Мова ведення Реєстру
 
   Стаття 4. Мова ведення Реєстру
 
35. 1. Мовою ведення Реєстру є державна (українська) мова.
 
-3- Чорноволенко О.В.
У частині 1 статті 4 слова "державна (українська) мова" замінити словами "українська мова".
 
Відхилено   1. Мовою ведення Реєстру є державна (українська) мова.
 
36. 2. Для транслітерації прізвищ, імен, по батькові та інших власних назв застосовуються правила транслітерації, встановлені Кабінетом Міністрів України.
 
-4- Чорноволенко О.В.
У частині 2 статті 4 після слів "Для транслітерації" додати слова "мовою реєстру".
 
Відхилено   2. Для транслітерації прізвищ, імен, по батькові та інших власних назв застосовуються правила транслітерації, встановлені Кабінетом Міністрів України.
 
37. Стаття 5. Відомості Реєстру
 
   Стаття 5. Відомості Реєстру
 
38. 1. До Реєстру заносяться та в базі даних Реєстру зберігаються встановлені цим Законом відомості про виборця (персональні дані) таких видів:
 
   1. До Реєстру заносяться та в базі даних Реєстру зберігаються встановлені цим Законом відомості про виборця (персональні дані) таких видів:
 
39. 1) ідентифікаційні персональні дані виборця;
 
   1) ідентифікаційні персональні дані виборця;
 
40. 2) персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця;
 
   2) персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця;
 
41. 3) службові персональні дані.
 
   3) службові персональні дані.
 
42. 2. За відсутності окремих персональних даних до Реєстру вноситься відмітка про їх відсутність.
 
   2. За відсутності окремих персональних даних до Реєстру вноситься відмітка про їх відсутність.
 
43. 3. Органам ведення Реєстру забороняється збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені цим Законом.
 
   3. Органам ведення Реєстру забороняється збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені цим Законом.
 
44. Стаття 6. Ідентифікаційні персональні дані виборця
 
   Стаття 6. Ідентифікаційні персональні дані виборця
 
45. 1. До ідентифікаційних персональних даних виборця, які однозначно визначають його особу, належать:
 
   1. До ідентифікаційних персональних даних виборця, які однозначно визначають його особу, належать:
 
46. 1) прізвище;
 
   1) прізвище;
 
47. 2) власне ім’я (усі власні імена);
 
   2) власне ім’я (усі власні імена);
 
48. 3) по батькові;
 
   3) по батькові;
 
49. 4) дата народження;
 
   4) дата народження;
 
50. 5) місце народження.
 
   5) місце народження.
 
51. 2. У разі відсутності у виборця по батькові відповідно до звичаю національної меншини, до якої він належить, вноситься службова відмітка про відсутність по батькові.
 
-5- Горбатюк А.О.
Статтю 6 доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. У разі відсутності документально підтверджених відомостей про число та місяць народження виборця як число та місяць народження зазначається 1 січня відповідного року".
 
Враховано   2. У разі відсутності у виборця по батькові відповідно до звичаю національної меншини, до якої він належить, вноситься службова відмітка про відсутність по батькові.
3. У разі відсутності документально підтверджених відомостей про число та місяць народження виборця як число та місяць народження зазначається 1 січня відповідного року.
 
52. 3. Місце народження виборця, народженого в межах сучасної території України, зазначається відповідно до сучасного адміністративно-територіального устрою України. У разі коли населений пункт перестав існувати, зазначається його назва відповідно до документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця. При цьому до Реєстру вносяться:
 
   4. Місце народження виборця, народженого в межах сучасної території України, зазначається відповідно до сучасного адміністративно-територіального устрою України. У разі якщо населений пункт перестав існувати, зазначається його назва відповідно до документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця. При цьому до Реєстру вносяться:
 
53. 1) зазначення країни народження (Україна);
 
   1) зазначення країни народження (Україна);
 
54. 2) власна назва відповідного регіону України, зазначеного у частині другій статті 133 Конституції України;
 
   2) власна назва відповідного регіону України, зазначеного у частині другій статті 133 Конституції України;
 
55. 3) власна назва району (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), до складу якого входить населений пункт, в якому народився виборець;
 
   3) власна назва району (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), до складу якого входить населений пункт, в якому народився виборець;
 
56. 4) категорія населеного пункту, в якому народився виборець, та його власна назва.
 
   4) категорія населеного пункту, в якому народився виборець, та його власна назва.
 
57. 4. Зазначення місця народження виборця, народженого за межами сучасної території України, включає такі відомості, що вносяться до Реєстру:
 
   5. Зазначення місця народження виборця, народженого за межами сучасної території України, включає такі відомості, що вносяться до Реєстру:
 
58. 1) сучасна назва відповідної країни;
 
   1) сучасна назва відповідної країни;
 
59. 2) для федеративних держав - назва відповідного суб’єкта федерації;
 
   2) для федеративних держав - назва відповідного суб’єкта федерації;
 
60. 3) категорія населеного пункту, в якому народився виборець, та його власна назва.
 
   3) категорія населеного пункту, в якому народився виборець, та його власна назва.
 
61. Стаття 7. Персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця
 
   Стаття 7. Персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця
 
62. 1. До персональних даних, які визначають місце та умови голосування виборця, належать:
 
   1. До персональних даних, які визначають місце та умови голосування виборця, належать:
 
63. 1) виборча адреса виборця, визначена відповідно до статті 8 цього Закону;
 
   1) виборча адреса виборця, визначена відповідно до статті 8 цього Закону;
 
64. 2) номер територіального або зазначення закордонного виборчого округу, до якого віднесений виборець;
 
   2) номер територіального або зазначення закордонного виборчого округу, до якого віднесений виборець;
 
65. 3) номер виборчої дільниці, до якої віднесений виборець;
 
   3) номер виборчої дільниці, до якої віднесений виборець;
 
66. 4) відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (за наявності підстав).
 
   4) відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (за наявності підстав).
 
67. 2. Територіальний виборчий округ та виборча дільниця, утворені на відповідних виборах чи референдумах, до яких відноситься виборець, визначаються органом ведення Реєстру на підставі відомостей про виборчу адресу виборця.
 
   2. Територіальний виборчий округ та виборча дільниця, утворені на відповідних виборах чи референдумах, до яких відноситься виборець, визначаються органом ведення Реєстру на підставі відомостей про виборчу адресу виборця.
 
68. 3. За мотивованим зверненням виборця, який має право голосу на відповідних виборах чи референдумах, орган ведення Реєстру може тимчасово (на період їх проведення) змінити виборцю місце голосування (виборчу дільницю) без зміни його виборчої адреси. Таке звернення подається до органу ведення Реєстру за місцезнаходженням зазначеної виборцем виборчої дільниці або за виборчою адресою не пізніше ніж за п’ять днів до дня виборів чи референдуму.
 
-6- Ключковський Ю.Б.
Горбатюк А.О.
У частині третій статті 7 розділу І проекту слово "референдумах" замінити словом "референдумі"; слова "виборів чи референдуму" замінити словами "голосування на відповідних виборах чи референдумі".
 
Враховано   3. За мотивованим зверненням виборця, який має право голосу на відповідних виборах Президента України, виборах народних депутатів України чи всеукраїнському референдумі, орган ведення Реєстру може тимчасово (на період проведення відповідних виборів чи референдуму) змінити виборцю місце голосування (виборчу дільницю) без зміни його виборчої адреси. Таке звернення подається до органу ведення Реєстру за місцезнаходженням зазначеної виборцем виборчої дільниці або за виборчою адресою не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування на відповідних виборах чи референдумі. Тимчасова зміна місця голосування виборця (виборчої дільниці) підтверджується посвідченням за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, яке видається виборцю.
 
    -7- Горбатюк А.О.
Гордієнко С.В.
Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
У першому реченні частини третьої статті 7 слова "виборах чи референдумах" замінити словами "відповідних виборах Президента України, виборах народних депутатів України чи всеукраїнському референдумі", а слова "на період їх проведення" - словами "на період проведення відповідних виборів чи референдуму".
 
Враховано    
    -8- Ключковський Ю.Б.
Частину третю статті 7 доповнити реченням у такій редакції: "Тимчасова зміна місця голосування виборця (виборчої дільниці) підтверджується посвідченням за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, яке видається виборцю".
 
Враховано    
    -9- Чорноволенко О.В.
У частині 3 статті 7 речення "Таке звернення подається до органу ведення Реєстру за місцезнаходженням зазначеної виборцем виборчої дільниці або за виборчою адресою не пізніше ніж за п’ять днів до дня виборів чи референдуму." замінити на речення "Порядок та строки подання звернення виборця про тимчасову зміну місця його голосування (виборчої дільниці) без зміни його виборчої адреси визначаються відповідним законом про вибори або референдуми".
 
Відхилено    
69. Стаття 8. Виборча адреса виборця
 
   Стаття 8. Виборча адреса виборця
 
70. 1. Виборчою адресою виборця є адреса його житла або місця перебування виборця чи інша адреса, що замінює адресу житла виборця, яка є підставою для віднесення виборця до відповідної виборчої дільниці.
 
   1. Виборчою адресою виборця є адреса його житла або місця перебування виборця чи інша адреса, що замінює адресу житла виборця, яка є підставою для віднесення виборця до відповідної виборчої дільниці.
 
71. 2. Виборча адреса виборця визначається за зареєстрованим місцем проживання та адресою житла виборця відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".
 
-10- Ключковський Ю.Б.
Частину другу статті 8 розділу І проекту викласти у такій редакції:
"2. Виборча адреса виборця, як правило, визначається зареєстрованим місцем проживання та адресою житла виборця відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", якщо виборець не звернувся до відповідного органу ведення Реєстру щодо іншої виборчої адреси. За мотивованим зверненням виборця орган ведення Реєстру може визначити іншу виборчу адресу виборця, аніж визначену відповідно до частини другої цієї статті".
 
Комітет не визначився  2. Виборча адреса виборця визначається за зареєстрованим місцем проживання та адресою житла виборця відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".
 
72. 3. Виборча адреса виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, визначається органом ведення Реєстру за погодженням із спеціалізованим закладом, що здійснює відповідно до закону облік бездомних громадян.
 
-11- Чорноволенко О.В.
Частину 3 статті 8 вилучити.
 
Відхилено   3. Виборча адреса виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, визначається за погодженням із спеціалізованим закладом, який здійснює відповідно до закону облік бездомних громадян, або органом ведення Реєстру за мотивованим зверненням виборця.
 
    -12- Горбатюк А.О.
Чстину третю статті 8 викласти в такій редакції:
"3. Виборча адреса виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, визначається за погодженням зі спеціалізованим закладом, який здійснює відповідно до закону облік бездомних громадян, або органом ведення Реєстру за мотивованим зверненням виборця";
 
Враховано    
73. 4. Виборчою адресою військовослужбовця строкової служби є адреса дислокації військової частини (формування).
 
   4. Виборчою адресою військовослужбовця строкової служби є адреса дислокації військової частини (формування).
 
74. 5. Виборчою адресою виборця, який відбуває покарання, є адреса установи виконання покарань.
 
-13- Ключковський Ю.Б.
Частину п’яту статті 8 розділу І проекту після слів "відбуває покарання" доповнити словами "у вигляді позбавлення або обмеження волі".
 
Враховано   5. Виборчою адресою виборця, який відбуває покарання у вигляді арешту, позбавлення або обмеження волі, є адреса установи виконання покарань.
 
    -14- Горбатюк А.О.
Частину п’яту статті 8 після слів "відбуває покарання" доповнити словами "у вигляді арешту, позбавлення або обмеження волі".
 
Враховано    
75. 6. Виборчою адресою виборця, який проживає чи перебуває за межами України, є його поштова адреса в країні проживання (перебування).
 
   6. Виборчою адресою виборця, який проживає чи перебуває за межами України, є його поштова адреса в країні проживання (перебування).
 
76. 7. Виборча адреса виборця включає відомості, зазначені у пунктах 1-9, 11 (для виборців, які проживають або перебувають в Україні) або пунктах 1, 2, 10 (для виборців, які проживають або перебувають за межами України) цієї частини:
 
   7. Виборча адреса виборця включає відомості, зазначені у пунктах 1-9, 11 (для виборців, які проживають або перебувають в Україні) або пунктах 1, 2, 10 (для виборців, які проживають або перебувають за межами України) цієї частини:
 
77. 1) країна проживання (перебування);
 
   1) країна проживання (перебування);
 
78. 2) регіон України, зазначений у частині другій статті 133 Конституції України, або субнаціональна адміністративно-територіальна одиниця (штат, провінція, земля тощо) іноземної країни проживання чи перебування;
 
   2) регіон України, зазначений у частині другій статті 133 Конституції України, або субнаціональна адміністративно-територіальна одиниця (штат, провінція, земля тощо) іноземної країни проживання чи перебування;
 
79. 3) район або місто обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт;
 
   3) район або місто обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт;
 
80. 4) населений пункт (місто, селище, село);
 
   4) населений пункт (місто, селище, село);
 
81. 5) вулиця (проспект, бульвар, площа, провулок, квартал, куток тощо);
 
   5) вулиця (проспект, бульвар, площа, провулок, квартал, куток тощо);
 
82. 6) номер будинку;
 
   6) номер будинку;
 
83. 7) номер корпусу (крило будинку, блок, секція тощо);
 
   7) номер корпусу (крило будинку, блок, секція тощо);
 
84. 8) номер квартири (кімнати);
 
   8) номер квартири (кімнати);
 
85. 9) поштовий індекс;
 
   9) поштовий індекс;
 
86. 10) поштова адреса виборця за правилами країни проживання (перебування);
 
   10) поштова адреса виборця за правилами країни проживання (перебування);
 
87. 11) інші відомості, які визначають виборчу адресу.
 
   11) інші відомості, які визначають виборчу адресу.
 
88. Стаття 9. Службові персональні дані Реєстру
 
   Стаття 9. Службові персональні дані Реєстру
 
89. 1. До службових персональних даних Реєстру належать:
 
   1. До службових персональних даних Реєстру належать:
 
90. 1) дата набуття виборцем громадянства України;
 
   1) дата набуття виборцем громадянства України;
 
91. 2) дата припинення громадянства України (для осіб, включених до Реєстру, громадянство України яких припинено);
 
   2) дата припинення громадянства України (для осіб, включених до Реєстру, громадянство України яких припинено);
 
92. 3) дата визнання особи недієздатною (для осіб, включених до Реєстру та визнаних судом недієздатними);
 
   3) дата визнання особи недієздатною (для осіб, включених до Реєстру та визнаних судом недієздатними);
 
93. 4) дата поновлення дієздатності особи (для осіб, включених до Реєстру, чия дієздатність поновлена);
 
   4) дата поновлення дієздатності особи (для осіб, включених до Реєстру, дієздатність яких поновлена);
 
94. 5) дата смерті виборця або дата оголошення його померлим (для померлих осіб, включених до Реєстру);
 
   5) дата смерті виборця або дата оголошення його померлим (для померлих осіб, включених до Реєстру);
 
95. 6) дата скасування рішення суду про оголошення особи, включеної до Реєстру, померлою;
 
   6) дата скасування рішення суду про оголошення особи, включеної до Реєстру, померлою;
 
96. 7) службова відмітка про вибуття виборця із зареєстрованого місця проживання (без внесення змін до його виборчої адреси);
 
-15- Ключковський Ю.Б.
Пункт 7 частини першої статті 9 розділу І проекту доповнити словами "із зазначенням номера і дати видання виборцю документа, що засвідчує таку зміну".
 
Враховано   7) службова відмітка про вибуття виборця із зареєстрованого місця проживання (без внесення змін до його виборчої адреси) із зазначенням номера і дати видання виборцю документа, що засвідчує таку зміну;
 
97. 8) службова відмітка про проходження виборцем строкової військової служби;
 
   8) службова відмітка про проходження виборцем строкової військової служби;
 
98. 9) посилання на документи (із зазначенням їх реквізитів), які є у розпорядженні органу ведення Реєстру та стали підставою для внесення запису або персональних даних до бази даних Реєстру, зміни (уточнення) цих персональних даних або знищення запису.
 
-16- Ключковський Ю.Б.
Частину першу статті 9 розділу І проекту доповнити таким пунктом:
"10) службова відмітка, зазначена у частині другій статті 5 цього Закону; "
 
Враховано   9) посилання на документи (із зазначенням їх реквізитів), які є у розпорядженні органу ведення Реєстру та стали підставою для внесення запису або персональних даних до бази даних Реєстру, зміни (уточнення) цих персональних даних або знищення запису;
10) службова відмітка, зазначена у частині другій статті 5 цього Закону.
 
    -17- Ключковський Ю.Б.
Частину першу статті 9 розділу І проекту доповнити новим пунктом у такій редакції:
"11) відомості, передбачені частиною другою цієї статті".
 
Відхилено    
    -18- Ключковський Ю.Б.
Статтю 9 розділу І проекту доповнити новою частиною другою у такій редакції:
"2. Відомості, передбачені частиною першою статті 6 та пунктами 1 і 4 частини першої статті 7 цього Закону, які зазнали зміни, зберігаються в попередніх редакціях як службові персональні дані Реєстру із зазначенням дати внесення відповідної зміни".
У зв’язку з цим частину другу статті 9 розділу І проекту вважати частиною третьою.
 
Відхилено    
99. 2. Дата набуття виборцем громадянства України визначається відповідно до статті 3 Закону України "Про громадянство України".
 
   2. Дата набуття виборцем громадянства України визначається відповідно до статті 3 Закону України "Про громадянство України".
 
100. Стаття 10. Відносини виборців з Реєстром
 
   Стаття 10. Відносини виборців з Реєстром
 
101. 1. Кожен виборець має право:
 
   1. Кожен виборець має право:
 
102. 1) подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру;
 
   1) подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру;
 
103. 2) отримувати інформацію про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Реєстру;
 
   2) отримувати інформацію про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Реєстру;
 
104. 3) отримувати інформацію про використання своїх персональних даних для цілей, не передбачених цим Законом, зокрема знати, кому і з яких підстав була надана інформація про нього;
 
   3) отримувати інформацію про використання своїх персональних даних для цілей, не передбачених цим Законом, зокрема про те, кому і з яких підстав надавалася інформація про нього;
 
105. 4) одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відповідного органу ведення Реєстру в доступній формі вичерпну інформацію про свої персональні дані, внесені до Реєстру, в установленому цим Законом порядку;
 
   4) одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відповідного органу ведення Реєстру в доступній формі вичерпну інформацію про свої персональні дані, внесені до Реєстру, в установленому цим Законом порядку;
 
106. 5) звертатися в порядку, встановленому цим Законом, до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб;
 
   5) звертатися в порядку, встановленому цим Законом, до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб;
 
107. 6) оскаржувати в установленому законом порядку рішення, дії чи бездіяльність органів Реєстру;
 
   6) оскаржувати в установленому законом порядку рішення, дії чи бездіяльність органів Реєстру;
 
108. 7) захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення під час ведення Реєстру.
 
   7) захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення під час ведення Реєстру.
 
109. 2. Виборець подає органу ведення Реєстру достовірну інформацію щодо своїх персональних даних, які вносяться до Реєстру, у передбачених цим Законом випадках.
 
   2. Виборець подає органу ведення Реєстру достовірну інформацію щодо своїх персональних даних, які вносяться до Реєстру, у передбачених цим Законом випадках.
 
110. 3. У разі виникнення можливості внесення до Реєстру двох і більше записів про одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру) цей виборець сприяє органам Реєстру в усуненні такого включення.
 
   3. У разі виникнення можливості внесення до Реєстру двох і більше записів про одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру) цей виборець сприяє органам Реєстру в усуненні такого включення.
 
111. Стаття 11. Гарантії захисту та безпеки персональних даних виборців
 
   Стаття 11. Гарантії захисту та безпеки персональних даних виборців
 
112. 1. Розпорядник Реєстру, органи ведення Реєстру у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України під час ведення Реєстру забезпечують його захист, у тому числі захист цілісності бази даних Реєстру, його апаратного та програмного забезпечення, достовірності даних Реєстру, його захист від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних Реєстру, безпеку персональних даних виборців відповідно до цього Закону та Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", міжнародних договорів у сфері захисту інформації, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
   1. Розпорядник Реєстру, органи ведення Реєстру у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України під час ведення Реєстру забезпечують його захист, у тому числі захист цілісності бази даних Реєстру, його апаратного та програмного забезпечення, достовірності даних Реєстру, його захист від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних Реєстру, безпеку персональних даних виборців відповідно до цього Закону та Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", міжнародних договорів у сфері захисту інформації, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
113. 2. Розпорядник Реєстру за погодженням з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України здійснює комплекс заходів для забезпечення технічного захисту персональних та інших даних Реєстру в процесі їх зберігання, обробки та передачі каналами телекомунікацій відповідно до законодавства України. Розпорядник Реєстру для забезпечення захисту даних Реєстру встановлює обов’язковий для органів ведення Реєстру порядок доступу до бази даних Реєстру, який, зокрема, передбачає персональну відповідальність осіб, уповноважених виконувати передбачені цим Законом дії щодо ведення Реєстру, за дотримання вимог цього Закону.
 
   2. Розпорядник Реєстру за погодженням з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України здійснює комплекс заходів для забезпечення технічного захисту персональних та інших даних Реєстру в процесі їх зберігання, обробки та передачі каналами телекомунікацій відповідно до законодавства України. Розпорядник Реєстру для забезпечення захисту даних Реєстру встановлює обов’язковий для органів ведення Реєстру порядок доступу до бази даних Реєстру, який, зокрема, передбачає персональну відповідальність осіб, уповноважених виконувати передбачені цим Законом дії щодо ведення Реєстру, за дотримання вимог цього Закону.
 
114. 3. За порушення захисту Реєстру, несанкціонований доступ або зловживання доступом до Реєстру, порушення цілісності Реєстру, спотворення або незаконне знищення персональних даних Реєстру, незаконне копіювання бази даних Реєстру або її частини настає юридична відповідальність в установленому законодавством порядку.
 
-19- Ключковський Ю.Б.
Горбатюк А.О.
У частині третій статті 11 розділу І проекту слово "законодавством" замінити словом "законом".
 
Враховано   3. За порушення захисту Реєстру, несанкціонований доступ або зловживання доступом до Реєстру, порушення цілісності Реєстру, спотворення або незаконне знищення персональних даних Реєстру, незаконне копіювання бази даних Реєстру або її частини настає юридична відповідальність в установленому законом порядку.
 
115. Стаття 12. Публічний характер Реєстру
 
   Стаття 12. Публічний характер Реєстру
 
116. 1. Публічний характер Реєстру має на меті дотримання прав людини, гарантованих Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і забезпечується публічним контролем за дотриманням вимог Конституції та законів України у процесі ведення Реєстру.
 
   1. Публічний характер Реєстру має на меті дотримання прав людини, гарантованих Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і забезпечується публічним контролем за дотриманням вимог Конституції та законів України у процесі ведення Реєстру.
 
117. 2. Забезпечення публічного характеру Реєстру може допускати загальну доступність персональних даних виборців лише в обсязі та у спосіб, що встановлені цим Законом та необхідні для досягнення мети, зазначеної в частині першій цієї статті.
 
-20- Ключковський Ю.Б.
Статтю 12 розділу І проекту доповнити новою частиною третьою у такій редакції:
"3. Кожен виборець у порядку здійснення публічного контролю може ознайомитися з персональними даними іншого виборця, що містяться в базі даних Реєстру, в обсязі та порядку, встановлених цим Законом."
У зв’язку з цим частину третю цієї статті вважати частиною четвертою.
 
Відхилено   2. Забезпечення публічного характеру Реєстру може допускати загальну доступність персональних даних виборців лише в обсязі та у спосіб, встановлені цим Законом та необхідні для досягнення мети, зазначеної в частині першій цієї статті.
3. Кожен виборець у порядку здійснення публічного контролю може отримати інформацію про включення або невключення іншого виборця до бази даних Реєстру в обсязі та порядку, встановлених цим Законом.
 
    -21- Гордієнко С.В.
Статтю 12 доповнитит частиною третьою такого змісту:
"3. Кожен виборець у порядку здійснення публічного контролю може отримати інформацію щодо включення або не включення іншого виборця до бази даних Реєстру, в обсязі та порядку, встановлених цим Законом".
Обгрунтування. З метою не розголошення конфіденційної інформації (зокрема, про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно) та відповідно до статті 16 ЗУ "Про звернення громадян" (звернення в інтересах громадянина може бути подано іншою особою, трудовим колективом або організацією, яка здійснює правозахисну діяльність лише за його уповноваженням, оформленим у встановленому законом порядку).
 
Враховано    
118. 3. Політичні партії, які мають свої фракції у поточному скликанні Верховної Ради України, а також політичні партії, що входять до складу блоку, який має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України, здійснюють публічний контроль за веденням Реєстру в межах, установлених цим Законом.
 
   4. Політичні партії, які мають свої фракції у поточному скликанні Верховної Ради України, а також політичні партії, що входять до складу блоку, який має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України, здійснюють публічний контроль за веденням Реєстру в межах, установлених цим Законом.
 
119. Стаття 13. Форма ведення Реєстру
 
   Стаття 13. Форма ведення Реєстру
 
120. 1. Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною централізованою базою даних, яка містить персональні дані усіх виборців України.
 
   1. Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною централізованою базою даних, яка містить персональні дані усіх виборців України.
 
121. 2. Для ведення Реєстру застосовуються системні класифікатори. Системні класифікатори, необхідні для функціонування Реєстру, розробляються розпорядником Реєстру та затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Для ведення Реєстру застосовуються системні класифікатори. Системні класифікатори, необхідні для функціонування Реєстру, розробляються розпорядником Реєстру та затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
122. 3. Персональні дані виборця вносяться до бази даних Реєстру у формі запису - сукупності всіх персональних даних виборця, передбачених статтями 5-9 цього Закону. Кожному виборцю відповідає один запис у Реєстрі.
 
   3. Персональні дані виборця вносяться до бази даних Реєстру у формі запису - сукупності всіх персональних даних виборця, передбачених статтями 5-9 цього Закону. Кожному виборцю відповідає один запис у Реєстрі.
 
123. 4. Некоректними відомостями Реєстру є:
 
   4. Некоректними відомостями Реєстру є:
 
124. 1) запис або персональні дані, які на момент їх внесення до бази даних Реєстру виявляються уже попередньо внесеними до Реєстру;
 
   1) запис або персональні дані, які на момент їх внесення до бази даних Реєстру виявляються уже попередньо внесеними до Реєстру;
 
125. 2) запис, повторно внесений до бази даних Реєстру;
 
   2) запис, повторно внесений до бази даних Реєстру;
 
126. 3) взаємно суперечливі (помилкові) персональні дані виборця.
 
   3) взаємно суперечливі (помилкові) персональні дані виборця.
 
127. 5. У разі виявлення кількох записів, що стосуються одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру), зайві записи Реєстру знищуються за рішенням розпорядника Реєстру в установленому цим Законом порядку. Виправлення інших некоректних відомостей здійснюється в порядку, встановленому статтями 19, 20, 22 і 23 цього Закону.
 
   5. У разі виявлення кількох записів, що стосуються одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру), зайві записи Реєстру знищуються за рішенням розпорядника Реєстру в установленому цим Законом порядку. Виправлення інших некоректних відомостей здійснюється в порядку, встановленому статтями 19, 20, 22 і 23 цього Закону.
 
128. 6. Візуальний та автоматизований контроль за повнотою і коректністю персональних даних Реєстру здійснюється постійно в порядку, встановленому розпорядником Реєстру.
 
   6. Візуальний та автоматизований контроль за повнотою і коректністю персональних даних Реєстру здійснюється постійно в порядку, встановленому розпорядником Реєстру.
 
129. Розділ ІІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ
 
   Розділ ІІ. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ
 
130. Стаття 14. Органи Державного реєстру виборців
 
   Стаття 14. Органи Державного реєстру виборців
 
131. 1. До органів Державного реєстру виборців (далі - органи Реєстру) належать:
 
   1. До органів Державного реєстру виборців (далі - органи Реєстру) належать:
 
132. 1) розпорядник Державного реєстру виборців (далі - розпорядник Реєстру);
 
   1) розпорядник Державного реєстру виборців (далі - розпорядник Реєстру);
 
133. 2) органи ведення Державного реєстру виборців (далі - органи ведення Реєстру);
 
   2) органи ведення Державного реєстру виборців (далі - органи ведення Реєстру);
 
134. 3) регіональні органи адміністрування Державного реєстру виборців (далі - регіональні органи адміністрування Реєстру).
 
   3) регіональні органи адміністрування Державного реєстру виборців (далі - регіональні органи адміністрування Реєстру).
 
135. 2. Розпорядником Реєстру є Центральна виборча комісія. Розпорядник Реєстру:
 
   2. Розпорядником Реєстру є Центральна виборча комісія. Розпорядник Реєстру:
 
136. 1) забезпечує та контролює дотримання вимог цього Закону при створенні та веденні Реєстру;
 
   1) забезпечує та контролює дотримання вимог цього Закону у процесі створення та ведення Реєстру;
 
137. 2) забезпечує організаційне і технологічне функціонування Реєстру;
 
   2) забезпечує організаційне і технологічне функціонування Реєстру;
 
138. 3) має доступ у режимі читання до всієї бази даних Реєстру;
 
   3) має доступ у режимі читання до всієї бази даних Реєстру;
 
139. 4) забезпечує контроль за цілісністю бази даних Реєстру, повнотою і коректністю персональних даних Реєстру та ініціює проведення органами ведення Реєстру перевірки виявлених некоректних відомостей Реєстру;
 
   4) забезпечує контроль за цілісністю бази даних Реєстру, повнотою і коректністю персональних даних Реєстру та ініціює проведення органами ведення Реєстру перевірки виявлених некоректних відомостей Реєстру;
 
140. 5) надає органам ведення Реєстру право доступу до бази даних Реєстру та встановлює порядок такого доступу відповідно до цього Закону;
 
-22- Гордієнко С.В.
Пункт п’ятий частини 2 статті 14 викласти в такій редакції :
"5) надає органам Реєстру право доступу до бази даних Реєстру та встановлює порядок такого доступу відповідно до цього Закону".
 
Відхилено   5) надає органам ведення Реєстру право доступу до бази даних Реєстру та встановлює порядок такого доступу відповідно до цього Закону;
 
141. 6) здійснює ведення системних класифікаторів;
 
   6) здійснює ведення системних класифікаторів;
 
142. 7) здійснює інші повноваження, передбачені законом.
 
   7) здійснює інші повноваження, передбачені законом.
 
143. 3. Рішення розпорядника Реєстру, прийняте в межах його повноважень, є обов’язковим для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, політичними партіями, підприємствами, закладами, установами, організаціями усіх форм власності.
 
   3. Рішення розпорядника Реєстру, прийняте в межах його повноважень, є обов’язковим для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, політичними партіями, підприємствами, закладами, установами, організаціями усіх форм власності.
 
144. 4. Розпорядник Реєстру не уповноважений вносити записи до Реєстру, зміни до персональних даних Реєстру та знищувати записи Реєстру.
 
   4. Розпорядник Реєстру не уповноважений вносити записи до Реєстру, зміни до персональних даних Реєстру та знищувати записи Реєстру.
 
145. 5. Органом ведення Реєстру є:
 
   5. Органом ведення Реєстру є:
 
146. 1) у районі, районі в місті Києві, місті Севастополі - відповідний структурний підрозділ районної, районної у місті державної адміністрації;
 
-23- Ключковський Ю.Б.
Горбатюк А.О.
Пункт 1 частини п’ятої статті 14 розділу І проекту після слів "структурний підрозділ" доповнити словом "апарату".
 
Враховано   1) у районі, районі в місті Києві, місті Севастополі - відповідний структурний підрозділ апарату районної, районної у місті державної адміністрації;
 
147. 2) у місті обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу - відповідний виконавчий орган міської ради;
 
   2) у місті обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу - відповідний виконавчий орган міської ради;
 
148. 3) у районі в місті обласного значення з районним поділом - відповідний виконавчий орган районної у місті ради або відповідний структурний підрозділ створеного у районі виконавчого органу міської ради.
 
   3) у районі в місті обласного значення з районним поділом - відповідний виконавчий орган районної у місті ради або відповідний структурний підрозділ створеного у районі виконавчого органу міської ради.
 
149. 6. Повноваження органу ведення Реєстру поширюються на територію відповідного району, міста, району в місті та сіл, селищ, міст, що входять до його складу.
 
-24- Чорноволенко О.В.
У частині 6 статті 14 слова "сіл, селищ, міст, що входять до його складу" замінити словами "підпорядкованих відповідній раді".
 
Відхилено   6. Повноваження органу ведення Реєстру поширюються на територію відповідного району, міста, району в місті та сіл, селищ, міст, що входять до його складу.
 
150. 7. Органи ведення Реєстру забезпечують ведення Реєстру в порядку, встановленому цим Законом та розпорядником Реєстру.
 
   7. Органи ведення Реєстру забезпечують ведення Реєстру в порядку, встановленому цим Законом та розпорядником Реєстру.
 
151. 8. Органи ведення Реєстру мають власну печатку та бланк, зразки яких затверджуються розпорядником Реєстру.
 
   8. Органи ведення Реєстру мають власну печатку та бланк, зразки яких затверджуються розпорядником Реєстру.
 
152. 9. Регіональним органом адміністрування Реєстру є:
 
   9. Регіональним органом адміністрування Реєстру є:
 
153. 1) в Автономній Республіці Крим - відповідний структурний підрозділ Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
 
-25- Ключковський Ю.Б.
Горбатюк А.О.
Пункт 1 частини дев’ятої статті 14 розділу І проекту після слів "структурний підрозділ" доповнити словом "апарату".
 
Враховано   1) в Автономній Республіці Крим - відповідний структурний підрозділ апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
 
154. 2) в області, місті Києві, місті Севастополі - відповідний структурний підрозділ обласної, міської державної адміністрації.
 
-26- Ключковський Ю.Б.
Горбатюк А.О.
Пункт 2 частини дев’ятої статті 14 розділу І проекту після слів "структурний підрозділ" доповнити словом "апарату".
 
Враховано   2) в області, місті Києві, місті Севастополі - відповідний структурний підрозділ апарату обласної, міської державної адміністрації.
 
155. 10. Повноваження регіонального органу адміністрування Реєстру поширюються відповідно на територію Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя та сіл, селищ, міст, що входять до його складу.
 
-27- Чорноволенко О.В.
У частині 10 статті 14 слова "та сіл, селищ, міст, що входять до його складу" замінити словами "та підпорядкованих населені пункти".
 
Відхилено   10. Повноваження регіонального органу адміністрування Реєстру поширюються відповідно на територію Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя та сіл, селищ, міст, що входять до його складу.
 
156. 11. Регіональні органи адміністрування Реєстру здійснюють організаційну підтримку, забезпечують взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно створення та ведення Реєстру, контролюють виконання рішень розпорядника Реєстру. Регіональний орган адміністрування Реєстру має доступ до статистичних відомостей Реєстру.
 
-28- Чорноволенко О.В.
У частині 11 статті 14 після слів "Регіональний орган адміністрування Реєстру має доступ" додати слова "у режимі читання".
 
Відхилено   11. Регіональні органи адміністрування Реєстру здійснюють організаційну підтримку, забезпечують взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно створення та ведення Реєстру, контролюють виконання рішень розпорядника Реєстру. Регіональний орган адміністрування Реєстру має доступ до статистичних відомостей Реєстру.
 
    -29- Гордієнко С.В.
Частину десяту статті 14 викласти в такій редакції:
"10) Регіональні органи адміністрування Реєстру здійснюють організаційну підтримку,забезпечують взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно створення та ведення Реєстру, контролюють виконання рішень розпорядника Реєстру. Регіональний орган адміністрування Реєстру має доступ у режимі читання до бази даних Реєстру в частині території на яку поширюються його повноваження".
 
Відхилено    
157. 12. Функції органу ведення Реєстру та регіонального органу адміністрування Реєстру стосовно виборців, які проживають або перебувають за межами України, здійснює відповідний структурний підрозділ Міністерства закордонних справ України.
 
   12. Функції органу ведення Реєстру та регіонального органу адміністрування Реєстру стосовно виборців, які проживають або перебувають за межами України, здійснює відповідний структурний підрозділ Міністерства закордонних справ України.
 
158. Стаття 15. Доступ органу ведення Реєстру до бази даних Реєстру
 
   Стаття 15. Доступ органу ведення Реєстру до бази даних Реєстру
 
159. 1. Орган ведення Реєстру має доступ до персональних даних Реєстру в обсязі та порядку, що встановлені розпорядником Реєстру.
 
-30- Ключковський Ю.Б.
Частину першу статті 15 розділу І проекту викласти у такій редакції:
"1. Орган ведення Реєстру має доступ в режимі записування до персональних даних Реєстру стосовно виборців, виборча адреса яких знаходиться в межах території, на яку поширюються повноваження цього органу. Орган ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України має доступ в режимі записування до персональних даних Реєстру стосовно виборців, які проживають чи перебувають за межами території України. Орган ведення Реєстру має доступ до всіх записів Реєстру в режимі читання у порядку, встановленому розпорядником Реєстру".
 
Враховано   1. Орган ведення Реєстру має доступ у режимі записування до персональних даних Реєстру стосовно виборців, виборча адреса яких знаходиться в межах території, на яку поширюються повноваження цього органу. Орган ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України має доступ у режимі записування до персональних даних Реєстру стосовно виборців, які проживають чи перебувають за межами території України. Орган ведення Реєстру має доступ до всіх записів Реєстру в режимі читання у порядку, встановленому розпорядником Реєстру.
 
160. 2. Внесення до бази даних Реєстру нових записів, внесення змін до бази даних Реєстру, знищення записів бази даних Реєстру на підставах та в порядку, що встановлені цим Законом, та згідно з прийнятими відповідно до цього Закону рішеннями розпорядника Реєстру здійснюються в режимі реального часу органом ведення Реєстру. Внесення змін щодо виборчої адреси виборця здійснюється в порядку, встановленому розпорядником Реєстру відповідно до цього Закону.
 
-31- Гордієнко С.В.
Частину другу статті 15 викласти в такій редакції:
"2. Внесення до бази даних Реєстру нових записів, внесення змін до персональних даних Реєстру, знищення записів бази даних Реєстру з підстав та в порядку, що встановлені цим Законом та прийнятими відповідно до цього Закону рішеннями розпорядника Реєстру, здійснюється в режимі реального часу органом ведення Реєстру. Внесення змін щодо виборчої адреси виборця здійснюється органом ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою цього виборця на підставі рішення розпорядника Реєстру, отриманого органом ведення Реєстру в електронній формі в режимі реального часу.
 
Відхилено   2. Внесення до бази даних Реєстру нових записів, внесення змін до бази даних Реєстру, знищення записів бази даних Реєстру на підставах та в порядку, встановлених цим Законом, і згідно з прийнятими відповідно до цього Закону рішеннями розпорядника Реєстру здійснюються в режимі реального часу органом ведення Реєстру. Внесення змін щодо виборчої адреси виборця здійснюється в порядку, встановленому розпорядником Реєстру відповідно до цього Закону.
 
161. 3. Програмні та інші засоби доступу надаються розпорядником Реєстру працівникам органу ведення Реєстру.
 
   3. Програмні та інші засоби доступу надаються розпорядником Реєстру працівникам органу ведення Реєстру.
 
162. Розділ ІІІ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ
 
   Розділ ІІІ. ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ
 
163. Стаття 16. Дії щодо ведення Реєстру
 
   Стаття 16. Дії щодо ведення Реєстру
 
164. 1. Ведення Реєстру включає організаційно-правову підготовку та виконання в режимі записування таких дій:
 
   1. Ведення Реєстру включає організаційно-правову підготовку та виконання в режимі записування таких дій:
 
165. 1) внесення запису про виборця до бази даних Реєстру;
 
   1) внесення запису про виборця до бази даних Реєстру;
 
166. 2) внесення змін до персональних даних Реєстру;
 
   2) внесення змін до персональних даних Реєстру;
 
167. 3) знищення запису Реєстру.
 
   3) знищення запису Реєстру.
 
168. 2. Організаційно-правова підготовка і виконання дій, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюються відповідним органом ведення Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені цим Законом та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Закону, з використанням візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру.
 
   2. Організаційно-правова підготовка і виконання дій, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюються відповідним органом ведення Реєстру на підставах та у спосіб, встановлені цим Законом та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Закону, з використанням візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру.
 
169. 3. Орган ведення Реєстру веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру.
 
   3. Орган ведення Реєстру веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру.
 
170. Стаття 17. Підстави виконання дій щодо ведення Реєстру
 
   Стаття 17. Підстави виконання дій щодо ведення Реєстру
 
171. 1. Дії, зазначені в пунктах 1-3 частини першої статті 16 цього Закону, здійснюються уповноваженими працівниками відповідного органу ведення Реєстру на виконання наказу керівника органу ведення Реєстру.
 
-32- Гордієнко С.В.
У статті 17 слова "на виконання наказу керівника органу ведення Реєстру" замінити словами "на виконання доручення керівника органу ведення Реєстру".
Далі по тексту всіх частин статті та Закону слова " наказу" керівника органу ведення Реєстру" замінити на "доручення керівника органу ведення Реєстру".
 
Відхилено   1. Дії, зазначені в пунктах 1-3 частини першої статті 16 цього Закону, здійснюються уповноваженими працівниками відповідного органу ведення Реєстру на виконання наказу керівника органу ведення Реєстру.
 
172. 2. Підставою для видання наказу про внесення запису до бази даних Реєстру є подані в установленому порядку до відповідного органу ведення Реєстру документи, які підтверджують набуття особою права голосу:
 
   2. Підставою для видання наказу про внесення запису до бази даних Реєстру є подані в установленому порядку до відповідного органу ведення Реєстру документи, які підтверджують набуття особою права голосу:
 
173. 1) у зв’язку з досягненням особою віку 18 років;
 
   1) у зв’язку з досягненням особою віку 18 років;
 
174. 2) у зв’язку з набуттям особою громадянства України;
 
   2) у зв’язку з набуттям особою громадянства України;
 
175. 3) у зв’язку з поновленням дієздатності особи, не включеної до Реєстру;
 
   3) у зв’язку з поновленням дієздатності особи, не включеної до Реєстру;
 
176. 4) у разі виявлення не включеної до Реєстру особи, яка має право голосу.
 
   4) у разі виявлення не включеної до Реєстру особи, яка має право голосу.
 
177. 3. Підставою для видання наказу про внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Реєстру, є подані в установленому порядку до відповідного органу ведення Реєстру документи, які підтверджують відповідні зміни.
 
-33- Ключковський Ю.Б.
Горбатюк А.О.
Частину третю статті 17 розділу І проекту після слів "включеного до Реєстру" доповнити словами "у тому числі у разі виявлення в результаті візуального чи автоматизованого контролю неповноти або некоректності відомостей про виборця".
 
Враховано   3. Підставою для видання наказу про внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Реєстру, у тому числі у разі виявлення в результаті візуального чи автоматизованого контролю неповноти або некоректності відомостей про виборця, є подані в установленому порядку до відповідного органу ведення Реєстру документи, що підтверджують відповідні зміни.
 
178. 4. Підставою для видання наказу про внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Реєстру, є звернення, передане засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру відповідно до статей 20, 22 цього Закону органом ведення Реєстру, до якого подано в установленому порядку документи, що підтверджують відповідні зміни.
 
-34- Ключковський Ю.Б.
Частину четверту статті 17 розділу І проекту після слова "є" доповнити словом "також"; слово "подано" замінити словом "додано".
 
Враховано частково   4. Підставою для видання наказу про внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Реєстру, є також звернення, передане засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру відповідно до статей 20, 22 цього Закону органом ведення Реєстру, до якого подано в установленому порядку документи, що підтверджують відповідні зміни.
 
    -35- Горбатюк А.О.
Частину четверту статті 17 після слова "є" доповнити словом "також".
 
Враховано    
179. 5. Підставою для видання наказу про знищення запису Реєстру є:
 
   5. Підставою для видання наказу про знищення запису Реєстру є:
 
180. 1) закінчення встановленого цією статтею строку збереження запису про виборця, який помер або громадянство України якого припинено;
 
   1) закінчення встановленого цією статтею строку збереження запису про виборця, який помер або громадянство України якого припинено;
 
181. 2) рішення розпорядника Реєстру в разі виявлення в базі даних Реєстру запису про особу, яка не є виборцем (крім випадків, зазначених у частині шостій цієї статті), що підтверджено документами, поданими до органу ведення Реєстру в установленому порядку.
 
-36- Чорноволенко О.В.
Доповнити пунктом 3 частину 5 статті 17 наступного змісту "3) виявлення кратного включення виборця до Реєстру.".
 
Враховано редакційно   2) рішення розпорядника Реєстру в разі виявлення в базі даних Реєстру запису про особу, яка не є виборцем (крім випадків, зазначених у частині шостій цієї статті), що підтверджено документами, поданими до органу ведення Реєстру в установленому порядку;
3) рішення розпорядника Реєстру з дорученням знищити зайві записи Реєстру.
 
    -37- Горбатюк А.О.
Частину п’яту статті 17 доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3) рішення розпорядника Реєстру з дорученням знищити зайві записи Реєстру";
 
Враховано    
182. 6. Запис, що міститься у базі даних Реєстру, щодо особи, яка померла або громадянство України якої припинено, зберігається з відповідною службовою відміткою протягом одного року після настання зазначених обставин.
 
-38- Ключковський Ю.Б.
У частині шостій статті 17 розділу І проекту слова "одного року" замінити словами "п’ятнадцяти років".
 
Враховано частково   6. Запис, що міститься у базі даних Реєстру, щодо особи, яка померла або громадянство України якої припинено, зберігається з відповідною службовою відміткою протягом п’яти років після настання зазначених обставин.
 
    -39- Горбатюк А.О.
У частині шостій статті 17 слова "одного року" замінити словами "п’яти років".
 
Враховано    
    -40- Чорноволенко О.В.
У частині 6 статті 17 слова "одного року" замінити словами "десяти років".
 
Враховано частково    
    -41- Гордієнко С.В.
Частину шосту статті 17 викласти в такій редакції:
"6. Записи, що містяться у базі даних Реєстру, щодо осіб, які померли або громадянство України яких припинено, щорічно, після періодичного поновлення персональних даних Реєстру станом на 5 грудня кожного року (або перед проведенням виборів чи референдумів) переносяться до архіву знятих з обліку карток виборців і зберігаються там з відповідною службовою відміткою протягом п'ятнадцяти років (або постійно) після настання зазначених обставин".
 
Враховано частково    
183. Стаття 18. Порядок подання документів до органу ведення Реєстру
 
   Стаття 18. Порядок подання документів до органу ведення Реєстру
 
184. Документи, зазначені в статті 17 цього Закону, можуть бути подані до відповідного органу ведення Реєстру в порядку:
 
   Документи, зазначені у статті 17 цього Закону, можуть бути подані до відповідного органу ведення Реєстру в порядку:
 
185. 1) звернення особи за власною ініціативою;
 
   1) звернення особи за власною ініціативою;
 
186. 2) періодичного поновлення персональних даних Реєстру;
 
   2) періодичного поновлення персональних даних Реєстру;
 
187. 3) уточнення персональних даних Реєстру.
 
   3) уточнення персональних даних Реєстру.
 
188. Стаття 19. Порядок звернення особи за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо включення до Реєстру
 
   Стаття 19. Порядок звернення особи за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо включення до Реєстру
 
189. 1. Особа, яка набула права голосу, або особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Реєстру, може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання на території України щодо свого включення до Реєстру.
 
   1. Особа, яка набула права голосу, або особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Реєстру, може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання на території України щодо свого включення до Реєстру.
 
190. 2. Особа, зазначена в частині першій цієї статті, подає органу ведення Реєстру письмову заяву за формою, встановленою розпорядником Реєстру, із зазначенням відомостей про себе, наведених у статті 6 та пункті 1 частини першої статті 7 цього Закону, та пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця, - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України), копія якого додається до заяви. Відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно зазначаються у заяві, яка подається разом з документом, який підтверджує відповідний факт. Особі, яка є військовослужбовцем строкової служби, для подання такої заяви надається відпустка на строк, достатній для звернення до органу ведення Реєстру.
 
   2. Особа, зазначена в частині першій цієї статті, подає органу ведення Реєстру письмову заяву за формою, встановленою розпорядником Реєстру, із зазначенням відомостей про себе, наведених у статті 6 та пункті 1 частини першої статті 7 цього Закону, і пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця, - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянство України), копія якого додається до заяви. Відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно зазначаються у заяві, яка подається разом з документом, що підтверджує відповідний факт. Особі, яка є військовослужбовцем строкової служби, для подання такої заяви надається відпустка на строк, достатній для звернення до органу ведення Реєстру.
 
191. 3. Особа, яка набула права голосу і проживає чи на час набуття права голосу перебуває за межами України, може звернутися щодо свого включення до Реєстру до закордонної дипломатичної установи України за місцем свого проживання чи перебування із заявою за формою, зазначеною в частині другій цієї статті. До заяви додається копія пред’явленого документа, що посвідчує особу і підтверджує громадянство виборця, - паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Керівник закордонної дипломатичної установи України невідкладно передає заяву органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
 
   3. Особа, яка набула права голосу і проживає чи на час набуття права голосу перебуває за межами України, може звернутися щодо свого включення до Реєстру до закордонної дипломатичної установи України за місцем свого проживання чи перебування із заявою за формою, зазначеною в частині другій цієї статті. До заяви додається копія пред’явленого документа, що посвідчує особу і підтверджує громадянство виборця, - паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянство України). Керівник закордонної дипломатичної установи України невідкладно передає заяву органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
 
192. 4. Виборча адреса особи, яка звернулася із заявою щодо свого включення до Реєстру, визначається відповідно до частин другої - шостої статті 8 цього Закону.
 
   4. Виборча адреса особи, яка звернулася із заявою щодо свого включення до Реєстру, визначається відповідно до частин другої - шостої статті 8 цього Закону.
 
193. 5. Орган ведення Реєстру перевіряє, чи особа, яка звернулася із заявою про включення до Реєстру, не була до цього часу включеною до Реєстру, а також у разі необхідності перевіряє відомості, зазначені в заяві та необхідні для внесення запису до Реєстру, шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 цього Закону.
 
   5. Орган ведення Реєстру перевіряє, чи особа, яка звернулася із заявою про включення до Реєстру, не була до цього часу включеною до Реєстру, а також у разі необхідності перевіряє відомості, зазначені в заяві та необхідні для внесення запису до Реєстру, шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 цього Закону.
 
194. 6. За наявності підстав, визначених частиною другою статті 17 цього Закону, керівник органу ведення Реєстру видає наказ про внесення відповідного запису до Реєстру. Перед виданням наказу орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього.
 
   6. За наявності підстав, визначених частиною другою статті 17 цього Закону, керівник органу ведення Реєстру видає наказ про внесення відповідного запису до Реєстру. Перед виданням наказу орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього.
 
195. 7. У разі включення виборця до Реєстру орган ведення Реєстру надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру. У повідомленні зазначаються персональні дані виборця, передбачені частиною першою статті 6 та частиною першою статті 7 цього Закону, а також дата його включення до Реєстру. Повідомлення підписується керівником органу ведення Реєстру та засвідчується печаткою цього органу.
 
-42- Чорноволенко О.В.
Частину 7 статті 19 доповнити наступним реченням "Орган ведення Реєстру веде облік осіб, яким цим органом надані повідомлення про включення до Реєстру.".
 
Відхилено   7. У разі включення виборця до Реєстру орган ведення Реєстру надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру. У повідомленні зазначаються персональні дані виборця, передбачені частиною першою статті 6 та частиною першою статті 7 цього Закону, а також дата його включення до Реєстру. Повідомлення підписується керівником органу ведення Реєстру та засвідчується печаткою цього органу.
 
196. 8. У разі коли виборець уже включений до Реєстру, йому надсилається повідомлення, зазначене у частині сьомій цієї статті, на адресу, наведену в заяві як виборча адреса виборця.
 
   8. У разі якщо виборець уже включений до Реєстру, йому надсилається повідомлення, зазначене у частині сьомій цієї статті, на адресу, наведену в заяві як виборча адреса виборця.
 
197. 9. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви особи, зазначеної в частинах першій чи третій цієї статті, з таких підстав:
 
   9. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви особи, зазначеної в частинах першій чи третій цієї статті, з таких підстав:
 
198. 1) якщо встановлено, що така особа не має права голосу;
 
   1) якщо встановлено, що така особа не має права голосу;
 
199. 2) якщо перевіркою, передбаченою частиною п’ятою цієї статті, встановлено невідповідність відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідним органом, закладом, установою.
 
-43- Чорноволенко О.В.
Доповнити пунктом 3 частину 9 статті 19 наступного змісту "3) якщо встановлено, що така особа вже включена до Реєстру за цією чи іншою виборчою адресою.".
 
Відхилено   2) якщо перевіркою, передбаченою частиною п’ятою цієї статті, встановлено невідповідність відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідним органом, закладом, установою.
 
200. 10. Особі, якій відмовлено у включенні до Реєстру, повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення надсилається на адресу, зазначену в заяві як виборча адреса особи.
 
   10. Особі, якій відмовлено у включенні до Реєстру, повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення надсилається на адресу, зазначену в заяві як виборча адреса особи.
 
201. Стаття 20. Порядок звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо зміни його персональних даних
 
   Стаття 20. Порядок звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо зміни його персональних даних
 
202. 1. Кожен виборець у разі зміни його персональних даних, зазначених у частині першій статті 6 та пунктах 1 і 4 частини першої статті 7 цього Закону, може особисто звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі. До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують ці зміни. У разі коли до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються органу ведення Реєстру. Виборець, який постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на подання такої заяви іншу особу. Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається із заявою до відповідної закордонної дипломатичної установи України, яка невідкладно передає заяву разом з документами (їх копіями), що додаються до неї, органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
 
   1. Кожен виборець у разі зміни його персональних даних, зазначених у частині першій статті 6 та пунктах 1 і 4 частини першої статті 7 цього Закону, може особисто звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі. До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують ці зміни. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються органу ведення Реєстру. Виборець, який постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на подання такої заяви іншу особу. Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається із заявою до відповідної закордонної дипломатичної установи України, яка невідкладно передає заяву разом з документами (їх копіями), що додаються до неї, органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
 
203. 2. У разі звернення щодо зміни виборчої адреси виборець подає органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою заяву, до якої додаються документи (копії документів), що підтверджують зміну виборчої адреси виборця.
 
   2. У разі звернення щодо зміни виборчої адреси виборець подає органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою заяву, до якої додаються документи (копії документів), що підтверджують зміну виборчої адреси виборця.
 
204. 3. Орган ведення Реєстру може провести перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві, шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 цього Закону. За наявності підстав, визначених частиною третьою статті 17 цього Закону, керівник органу ведення Реєстру видає наказ про внесення відповідних змін до персональних даних виборця в Реєстрі (крім випадку, передбаченого частиною четвертою цієї статті).
 
   3. Орган ведення Реєстру може провести перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві, шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 цього Закону. За наявності підстав, визначених частиною третьою статті 17 цього Закону, керівник органу ведення Реєстру видає наказ про внесення відповідних змін до персональних даних виборця в Реєстрі (крім випадку, передбаченого частиною четвертою цієї статті).
 
205. 4. У разі звернення виборця із заявою щодо зміни виборчої адреси орган ведення Реєстру вивчає обґрунтованість заяви. За підсумками вивчення керівник органу ведення Реєстру може прийняти таке рішення:
 
   4. У разі звернення виборця із заявою щодо зміни виборчої адреси орган ведення Реєстру вивчає обґрунтованість заяви. За підсумками вивчення керівник органу ведення Реєстру може прийняти таке рішення:
 
206. 1) видати наказ про внесення до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця (якщо зміна виборчої адреси виборця відбувається в межах території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру);
 
   1) видати наказ про внесення до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця (якщо зміна виборчої адреси виборця відбувається в межах території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру);
 
207. 2) звернутися за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця про необхідність внесення змін щодо виборчої адреси виборця (якщо попередня виборча адреса виборця не належить до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру);
 
   2) звернутися за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця про необхідність внесення змін щодо виборчої адреси виборця (якщо попередня виборча адреса виборця не належить до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру);
 
208. 3) відмовити виборцю у внесенні зміни до його виборчої адреси.
 
   3) відмовити виборцю у внесенні зміни до його виборчої адреси.
 
209. 5. У разі внесення змін до персональних даних Реєстру орган ведення Реєстру, який вніс зміни, письмово повідомляє про це виборця.
 
   5. У разі внесення змін до персональних даних Реєстру орган ведення Реєстру, який вніс зміни, письмово повідомляє про це виборця.
 
210. 6. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви виборця, зазначеної у частинах першій та другій цієї статті, з таких підстав:
 
   6. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви виборця, зазначеної в частинах першій та другій цієї статті, з таких підстав:
 
211. 1) якщо встановлено, що особа, яка звернулася із заявою, не включена до Реєстру;
 
   1) якщо встановлено, що особа, яка звернулася із заявою, не включена до Реєстру;
 
212. 2) якщо перевіркою, передбаченою частиною третьою цієї статті, виявлено невідповідність у змісті відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідними органом, закладом, установою;
 
   2) якщо перевіркою, передбаченою частиною третьою цієї статті, виявлено невідповідність у змісті відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідними органом, закладом, установою;
 
213. 3) якщо заяву про зміну виборчої адреси визнано необґрунтованою;
 
   3) якщо заяву про зміну виборчої адреси визнано необґрунтованою;
 
214. 4) якщо встановлено, що до Реєстру вже внесено відповідні зміни до персональних даних виборця.
 
   4) якщо встановлено, що до Реєстру вже внесено відповідні зміни до персональних даних виборця.
 
215. 7. Особі, яка звернулася із заявою, зазначеною у частинах першій чи другій цієї статті, повідомляється у письмовій формі про відмову в задоволенні заяви із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення надсилається на виборчу адресу виборця. У разі відмови у зміні виборчої адреси виборця зазначене повідомлення надсилається на виборчу адресу відповідно до даних Реєстру і на адресу, яку виборець просив визнати його виборчою адресою.
 
   7. Особі, яка звернулася із заявою, зазначеною у частинах першій чи другій цієї статті, повідомляється у письмовій формі про відмову в задоволенні заяви із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення надсилається на виборчу адресу виборця. У разі відмови у зміні виборчої адреси виборця зазначене повідомлення надсилається на виборчу адресу відповідно до даних Реєстру і на адресу, яку виборець просив визнати його виборчою адресою.
 
216. 8. У разі коли виборець, який звернувся із заявою, зазначеною у частинах першій або другій цієї статті, виявився не включеним до Реєстру, орган ведення Реєстру перевіряє відомості, зазначені в заяві, надсилаючи запит до відповідних органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 цього Закону. Рішення щодо включення цього виборця до Реєстру приймається в порядку, встановленому частинами шостою та сьомою статті 19 цього Закону. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього.
 
   8. У разі якщо виборець, який звернувся із заявою, зазначеною в частинах першій або другій цієї статті, виявився не включеним до Реєстру, орган ведення Реєстру перевіряє відомості, зазначені в заяві, надсилаючи запит до відповідних органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 цього Закону. Рішення щодо включення цього виборця до Реєстру приймається в порядку, встановленому частинами шостою та сьомою статті 19 цього Закону. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього.
 
217. Стаття 21. Запит виборця до органу ведення Реєстру
 
   Стаття 21. Запит виборця до органу ведення Реєстру
 
218. 1. Виборець може особисто звернутися із письмовим запитом до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою щодо змісту його персональних даних у Реєстрі, пред’явивши при цьому паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Виборець, постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на таке звернення іншу особу.
 
   1. Виборець може особисто звернутися з письмовим запитом до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою щодо змісту його персональних даних у Реєстрі, пред’явивши паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянство України). Виборець, постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на таке звернення іншу особу.
 
219. 2. Виборець, який проживає або перебуває за межами України, може особисто подати запит, зазначений у частині першій цієї статті, до закордонної дипломатичної установи України за місцем проживання чи перебування, пред’явивши при цьому паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Закордонна дипломатична установа України невідкладно передає запит органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
 
   2. Виборець, який проживає або перебуває за межами України, може особисто подати запит, зазначений у частині першій цієї статті, до закордонної дипломатичної установи України за місцем проживання чи перебування, пред’явивши при цьому паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Закордонна дипломатична установа України невідкладно передає запит органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
 
220. 3. Орган ведення Реєстру, який отримав запит, зазначений у частинах першій або другій цієї статті, не пізніше ніж на третій робочий день після отримання запиту надсилає на виборчу адресу виборця роздруковані у повному обсязі його персональні дані, зазначені у частині першій статті 6, частині першій статті 7 цього Закону, що містяться у відповідному записі Реєстру. Зазначені дані засвідчуються підписом керівника органу ведення Реєстру та скріплюються печаткою цього органу.
 
   3. Орган ведення Реєстру, який отримав запит, зазначений у частинах першій або другій цієї статті, не пізніше ніж на третій робочий день після отримання запиту надсилає на виборчу адресу виборця роздруковані в повному обсязі його персональні дані, зазначені у частині першій статті 6, частині першій статті 7 цього Закону, що містяться у відповідному записі Реєстру. Зазначені дані засвідчуються підписом керівника органу ведення Реєстру та скріплюються печаткою цього органу.
 
221. 4. У порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Реєстру кожен виборець може звернутися до будь-якого органу ведення Реєстру, зазначивши свої ідентифікаційні персональні дані та виборчу адресу, з письмовим запитом щодо надання такої інформації:
 
   4. У порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Реєстру кожен виборець може звернутися до будь-якого органу ведення Реєстру, зазначивши свої ідентифікаційні персональні дані та виборчу адресу, з письмовим запитом щодо надання такої інформації:
 
222. 1) за його власною виборчою адресою (крім виборчих адрес, визначених частинами третьою - п’ятою статті 8 цього Закону) - щодо персональних даних, передбачених частиною першою статті 6 цього Закону, усіх осіб, які внесені до Реєстру за цією виборчою адресою;
 
-44- Гордієнко С.В.
Пункт перший частини четвертої статті 21 викласти в такій редакції:
"1) за прізвищем будь-якого виборця та його можливою виборчою адресою (крім виборчих адрес, визначених частинами третьою - п’ятою статті 8 цього Закону) - щодо включення або не включення виборця із зазначеним прізвищем за такою виборчою адресою до бази даних Реєстру".
Обгрунтування. 3 метою не розголошення конфіденційної інформації (зокрема, про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно) та відповідно до статті 16 ЗУ "Про звернення громадян" (звернення в інтересах громадянина може бути подано іншою особою, трудовим колективом або організацією, яка здійснює правозахисну діяльність лише за його уповноваженням, оформленим у встановленому законом порядку).
 
Враховано в п. 3  1) за його власною виборчою адресою (крім виборчих адрес, визначених частинами третьою - п’ятою статті 8 цього Закону) - щодо персональних даних, передбачених частиною першою статті 6 цього Закону, усіх осіб, які внесені до Реєстру за цією виборчою адресою;
 
223. 2) за назвою села, селища, міста, району в місті, іноземної країни - кількість виборців у зазначеному селі, селищі, місті, районі в місті, іноземній країні.
 
-45- Ключковський Ю.Б.
Частину четверту статті 21 розділу І проекту доповнити новим пунктом 3 у такій редакції:
"3) за прізвищем будь-якого виборця та його можливою виборчою адресою (крім виборчих адрес, визначених частинами третьою - п’ятою статті 8 цього Закону) - відомостей, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 6 цього Закону, про всіх виборців за цією виборчою адресою або про відсутність записів про виборця із зазначеним прізвищем за такою виборчою адресою; "
 
Відхилено   2) за назвою села, селища, міста, району в місті, іноземної країни –кількість виборців у зазначеному селі, селищі, місті, районі в місті, іноземній країні;
3) за прізвищем будь-якого виборця та його можливою виборчою адресою (крім виборчих адрес, визначених частинами третьою - п’ятою статті 8 цього Закону) - щодо включення або невключення виборця із зазначеним прізвищем за такою виборчою адресою до бази даних Реєстру;
4) за вказаною у запиті виборчою адресою (крім виборчих адрес, визначених частинами третьою - п’ятою статті 8 цього Закону) - кількість виборців (без зазначення їх персональних даних), внесених до Реєстру, які мають цю виборчу адресу, або про відсутність записів у Реєстрі з такою виборчою адресою.
 
    -46- Ключковський Ю.Б.
Частину четверту статті 21 розділу І проекту доповнити новим пунктом 4 у такій редакції:
"4) за вказаною у запиті виборчою адресою (крім виборчих адрес, визначених частинами третьою - п’ятою статті 8 цього Закону) - кількість виборців (без зазначення їх персональних даних), внесених до Реєстру, які мають цю виборчу адресу, або про відсутність записів у Реєстрі з такою виборчою адресою".
 
Враховано    
224. 5. У разі невідповідності зазначених у запиті ідентифікаційних персональних даних чи виборчої адреси виборця - суб’єкта звернення відповідним даним цього виборця у Реєстрі орган ведення Реєстру надсилає на наведену в запиті виборчу адресу відмову в задоволенні запиту із зазначенням підстави відмови.
 
   5. У разі невідповідності зазначених у запиті ідентифікаційних персональних даних чи виборчої адреси виборця - суб’єкта звернення відповідним даним цього виборця у Реєстрі орган ведення Реєстру надсилає на наведену в запиті виборчу адресу відмову в задоволенні запиту із зазначенням підстави відмови.
 
225. 6. Якщо запит, зазначений у частині четвертій цієї статті, надісланий органу ведення Реєстру, повноваження якого не поширюються на територію, до якої належить виборча адреса, село, селище, місто, район у місті чи іноземна країна, яких стосується запит, орган ведення Реєстру надсилає суб’єкту звернення на його виборчу адресу відмову в задоволенні запиту із зазначенням підстави цієї відмови.
 
   6. Якщо запит, зазначений у частині четвертій цієї статті, надісланий органу ведення Реєстру, повноваження якого не поширюються на територію, до якої належить виборча адреса, село, селище, місто, район у місті чи іноземна країна, яких стосується запит, орган ведення Реєстру надсилає суб’єкту звернення на його виборчу адресу відмову в задоволенні запиту із зазначенням підстави відмови.
 
226. 7. У разі підтвердження відповідності персональних даних виборця та зазначеної ним виборчої адреси орган ведення Реєстру не пізніше шостого робочого дня після отримання такого запиту надсилає відповідь на запит з вичерпною інформацією по його суті. Відповідь підписується керівником органу ведення Реєстру та скріплюється печаткою такого органу.
 
   7. У разі підтвердження відповідності персональних даних виборця та зазначеної ним виборчої адреси орган ведення Реєстру не пізніше шостого робочого дня після отримання такого запиту надсилає відповідь на запит з вичерпною інформацією по його суті. Відповідь підписується керівником органу ведення Реєстру та скріплюється печаткою цього органу.
 
227. Стаття 22. Порядок періодичного поновлення персональних даних Реєстру
 
   Стаття 22. Порядок періодичного поновлення персональних даних Реєстру
 
228. 1. Органи ведення Реєстру здійснюють щомісяця поновлення бази даних Реєстру. Поновлення бази даних Реєстру здійснюється на підставі відомостей, які подаються органу ведення Реєстру органами, закладами, установами, зазначеними в частинах третій - одинадцятій та п’ятнадцятій цієї статті.
 
   1. Органи ведення Реєстру здійснюють щомісяця поновлення бази даних Реєстру. Поновлення бази даних Реєстру здійснюється на підставі відомостей, які подаються органу ведення Реєстру органами, закладами, установами, зазначеними в частинах третій - одинадцятій та п’ятнадцятій цієї статті.
 
229. 2. Передбачені цією статтею відомості подаються щомісяця до 5 числа відповідному органу ведення Реєстру.
 
   2. Передбачені цією статтею відомості подаються щомісяця до 5 числа відповідному органу ведення Реєстру.
 
230. 3. Керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу Міністерства внутрішніх справ України подає відомості:
 
   3. Керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу Міністерства внутрішніх справ України подає відомості про:
 
231. 1) про громадян України, зареєстрованих за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, яким протягом наступного місяця виповниться 18 років;
 
   1) громадян України, зареєстрованих за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, яким протягом наступного місяця виповниться 18 років;
 
232. 2) про осіб, які протягом попереднього місяця набули громадянство України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;
 
-47- Ключковський Ю.Б.
Частину третю статті 22 розділу І проекту доповнити новим пунктом 3 у такій редакції:
"3) про виборців, які протягом попереднього місяця змінили реєстрацію місця проживання в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;"
У зв’язку з цим пункти 3-6 частини третьої цієї статті вважати пунктами 4-7.
 
Враховано   2) осіб, які протягом попереднього місяця набули громадянство України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;
3) виборців, які протягом попереднього місяця змінили реєстрацію місця проживання в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 
233. 3) про виборців, які протягом попереднього місяця отримали паспорт громадянина України у зв’язку із зміною прізвища, імені, по батькові, дати або місця народження;
 
   4) виборців, які протягом попереднього місяця отримали паспорт громадянина України у зв’язку із зміною прізвища, імені, по батькові, дати або місця народження;
 
234. 4) про виборців, які протягом попереднього місяця зареєстрували своє місце проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
 
   5) виборців, які протягом попереднього місяця зареєстрували своє місце проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
 
235. 5) про виборців, які протягом попереднього місяця зняті з реєстрації за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
 
   6) виборців, які протягом попереднього місяця зняті з реєстрації за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
 
236. 6) про осіб, громадянство України яких припинено протягом попереднього місяця.
 
   7) осіб, громадянство України яких припинено протягом попереднього місяця.
 
237. 4. Керівник відділу реєстрації актів цивільного стану районного, районного у місті, міського (міст обласного значення), міськрайонного управлінь юстиції Міністерства юстиції подає органу ведення Реєстру за своїм територіальним розташуванням відомості про виборців, смерть яких зареєстровано протягом попереднього місяця (що підтверджено виданим свідоцтвом про смерть).
 
-48- Горбатюк А.О.
Частину четверту статті 22 викласти в такій редакції:
"4. Керівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції України подає відомості про виборців, смерть яких зареєстровано протягом попереднього місяця, до органу ведення Реєстру, повноваження якого поширюються на територію, де було зареєстровано останнє місце проживання виборців, крім відомостей про виборців, останнє місце проживання яких зареєстровано за межами району, міста, в якому розташовано відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Відомості про таких виборців подаються керівником відділу державної реєстрації актів цивільного стану органу ведення Реєстру за територіальним розташуванням відділу."
 
Враховано   4. Керівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції України подає відомості про виборців, смерть яких зареєстровано протягом попереднього місяця, до органу ведення Реєстру, повноваження якого поширюються на територію, де було зареєстровано останнє місце проживання виборців, крім відомостей про виборців, останнє місце проживання яких зареєстровано за межами району, міста, в якому розташовано відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Відомості про таких виборців подаються керівником відділу державної реєстрації актів цивільного стану органу ведення Реєстру за територіальним розташуванням відділу.
 
238. 5. Командир військової частини (формування), дислокованої в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, подає відомості:
 
   5. Командир військової частини (формування), дислокованої в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, подає відомості про:
 
239. 1) про виборців - військовослужбовців строкової служби, які протягом попереднього місяця прибули для проходження служби у цій військовій частині (формуванні);
 
   1) виборців - військовослужбовців строкової служби, які протягом попереднього місяця прибули для проходження служби у цій військовій частині (формуванні);
 
240. 2) про виборців - військовослужбовців строкової служби, які протягом попереднього місяця вибули з території дислокації цієї військової частини (формування).
 
-49- Чорноволенко О.В.
Доповнити пунктом 3 частину 5 статті 22 наступного змісту "3) про інших виборців, які протягом попереднього місяця прибули для проживання на території дислокації цієї військової частини (формування).".
 
Відхилено   2) виборців - військовослужбовців строкової служби, які протягом попереднього місяця вибули з території дислокації цієї військової частини (формування).
 
241. 6. Відповідний районний (районний у місті, міський, міськрайонний) суд подає відомості:
 
-50- Гордієнко С.В.
Частину шосту статті 22 викласти в такій редакції:
"6. Керівник місцевого суду загальної юрисдикції відповідної адміністративно-територіальної одиниці подає відомості:
1) про виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців були визнані судом недієздатними;
2) про осіб, щодо яких судом протягом останніх трьох календарних місяців було скасовано рішення про визнання їх недієздатними".
 
Відхилено   6. Відповідний районний (районний у місті, міський, міськрайонний) суд подає відомості про:
 
242. 1) про виборців, які протягом попереднього місяця були визнані недієздатними;
 
   1) виборців, які протягом попереднього місяця були визнані недієздатними;
 
243. 2) про осіб, щодо яких протягом попереднього місяця було скасовано рішення про визнання їх недієздатними.
 
   2) осіб, щодо яких протягом попереднього місяця було скасовано рішення про визнання їх недієздатними.
 
244. 7. Керівник установи виконання покарань подає відомості про виборців, які:
 
   7. Керівник установи виконання покарань подає відомості про виборців, які:
 
245. 1) протягом попереднього місяця прибули для відбування покарання до цієї установи;
 
   1) протягом попереднього місяця прибули для відбування покарання до цієї установи;
 
246. 2) відбували покарання і протягом попереднього місяця вибули з цієї установи.
 
-51- Горбатюк А.О.
Частину сьому статті 22 доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3) про громадян України, які відбувають покарання та яким протягом наступного місяця виповниться 18 років".
 
Враховано   2) відбували покарання і протягом попереднього місяця вибули з цієї установи.
 
247. 8. Керівник спеціалізованого закладу, який відповідно до закону здійснює облік бездомних громадян, подає відомості про виборців, які протягом попереднього місяця:
 
   8. Керівник спеціалізованого закладу, який відповідно до закону здійснює облік бездомних громадян, подає відомості про виборців, які протягом попереднього місяця:
 
248. 1) зареєстровані за юридичною адресою закладу;
 
   1) зареєстровані за юридичною адресою закладу;
 
249. 2) зняті з реєстрації за юридичною адресою закладу.
 
   2) зняті з реєстрації за юридичною адресою закладу.
 
250. 9. Керівник закордонної дипломатичної установи України подає органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості:
 
   9. Керівник закордонної дипломатичної установи України подає органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості про:
 
251. 1) про громадян України, котрим протягом наступного місяця виповниться 18 років;
 
   1) громадян України, котрим протягом наступного місяця виповниться 18 років;
 
252. 2) про осіб, які протягом попереднього місяця набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;
 
   2) осіб, які протягом попереднього місяця набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;
 
253. 3) про осіб, громадянство України яких припинено протягом попереднього місяця;
 
   3) осіб, громадянство України яких припинено протягом попереднього місяця;
 
254. 4) про громадян України - виборців, які протягом попереднього місяця стали на консульський облік на території відповідного консульського округу;
 
   4) громадян України - виборців, які протягом попереднього місяця стали на консульський облік на території відповідного консульського округу;
 
255. 5) про громадян України - виборців, які протягом попереднього місяця зняті з консульського обліку на території відповідного консульського округу;
 
   5) громадян України - виборців, які протягом попереднього місяця зняті з консульського обліку на території відповідного консульського округу;
 
256. 6) громадян України, які протягом попереднього місяця змінили прізвище, ім’я, по батькові, дату або місце народження;
 
   6) громадян України, які протягом попереднього місяця змінили прізвище, ім’я, по батькові, дату або місце народження;
 
257. 7) померлих виборців, стосовно яких протягом попереднього місяця на відповідній території компетентним органом відповідної держави видано свідоцтво про смерть або інший документ.
 
   7) померлих виборців, стосовно яких протягом попереднього місяця на відповідній території компетентним органом відповідної держави видано свідоцтво про смерть або інший документ.
 
258. 10. Міністерство оборони України подає органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості про:
 
   10. Міністерство оборони України подає органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості про:
 
259. 1) виборців, які протягом попереднього місяця прибули для проходження служби у військових частинах (формуваннях) України, що дислокуються за межами України на відповідній території;
 
   1) виборців, які протягом попереднього місяця прибули для проходження служби у військових частинах (формуваннях) України, що дислокуються за межами України на відповідній території;
 
260. 2) виборців, які протягом попереднього місяця вибули з військових частин (формувань) України, що дислокуються за межами України на відповідній території.
 
   2) виборців, які протягом попереднього місяця вибули з військових частин (формувань) України, що дислокуються за межами України на відповідній території.
 
261. 11. Керівник відповідного районного (районного у місті, міського) органу охорони здоров’я, установи соціального захисту, сільський, селищний, міський голова подає відомості про виборців, щодо яких протягом попереднього місяця встановлено постійну нездатність пересуватися самостійно.
 
-52- Гордієнко С.В.
Статтю 22 доповнити наступним пунктом:
"Керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу соціального захисту населення подає відомості: 1) про одиноких непрацездатних громадян, пенсіонерів, інвалідів, що мають постійну нездатність пересуватися самостійно, які перебувають на обліку (для первинного наповнення Реєстру) та які протягом останніх трьох календарних місяців взяти на облік (для періодичного поновлення Реєстру) територіальними центрами соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян (що підтверджено відповідними медичними документами)".
 
Відхилено   11. Керівник відповідного районного (районного у місті, міського) органу охорони здоров’я, установи соціального захисту, сільський, селищний, міський голова подає відомості про виборців, щодо яких протягом попереднього місяця встановлено постійну нездатність пересуватися самостійно.
 
262. 12. Подання, передбачені частинами третьою - одинадцятою цієї статті, включають відомості, передбачені частиною першою статті 6 цього Закону, про кожну відповідну особу. Подання, передбачені частинами третьою - сьомою, десятою та одинадцятою цієї статті, крім того, включають адресу житла виборця, за якою зареєстровано (щодо прибулих) або було зареєстровано (щодо вибулих) його місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні". Подання, передбачені частиною дев’ятою цієї статті, включають також зазначення країни проживання (перебування) виборця та його поштову адресу за правилами країни проживання (перебування).
 
   12. Подання, передбачені частинами третьою - одинадцятою цієї статті, включають відомості, передбачені частиною першою статті 6 цього Закону, про кожну відповідну особу. Подання, передбачені частинами третьою - сьомою, десятою та одинадцятою цієї статті, крім того, включають адресу житла виборця, за якою зареєстровано (щодо прибулих) або було зареєстровано (щодо вибулих) його місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні". Подання, передбачені частиною дев’ятою цієї статті, включають також зазначення країни проживання (перебування) виборця та його поштову адресу за правилами країни проживання (перебування).
 
263. 13. Подання, передбачені частинами третьою - одинадцятою цієї статті, подаються на паперовому носії у вигляді списку, який має наскрізну нумерацію записів та наскрізну нумерацію аркушів. Достовірність відомостей подання засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного державного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування), який скріплюється печаткою. Форма подання встановлюється розпорядником Реєстру. Подання подаються у паперовій та електронній формі.
 
   13. Подання, передбачені частинами третьою - одинадцятою цієї статті, подаються на паперовому носії у вигляді списку, який має наскрізну нумерацію записів та наскрізну нумерацію аркушів. Достовірність відомостей подання засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного державного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування), який скріплюється печаткою. Форма подання встановлюється розпорядником Реєстру. Подання подаються на паперових та електронних носіях.
 
264. 14. Під час проведення виборів або референдумів відомості, передбачені цією статтею, подаються органами, закладами, установами з урахуванням особливостей та у строки, зазначені у статтях 27, 28 цього Закону.
 
   14. Під час проведення виборів або референдумів відомості, передбачені цією статтею, подаються органами, закладами, установами з урахуванням особливостей та у строки, зазначені у статтях 27, 28 цього Закону.
 
265. 15. Сільський, селищний, міський голова або інша посадова особа, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, подає органу ведення Реєстру відомості про найменування нових та перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів, кутків тощо), присвоєння номерів новим будинкам і зміну нумерації існуючих будинків у відповідному населеному пункті. Зазначені відомості засвідчуються підписом цієї посадової особи та скріплюються печаткою відповідної місцевої ради.
 
   15. Сільський, селищний, міський голова або інша посадова особа, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, подає органу ведення Реєстру відомості про найменування нових та перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів, кутків тощо), присвоєння номерів новим будинкам і зміну нумерації існуючих будинків у відповідному населеному пункті. Зазначені відомості засвідчуються підписом цієї посадової особи та скріплюються печаткою відповідної місцевої ради.
 
266. 16. Керівник органу ведення Реєстру на підставі відомостей, передбачених частинами третьою - одинадцятою цієї статті, щодо кожного виборця (особи), якого (якої) стосуються ці відомості, може прийняти рішення:
 
   16. Керівник органу ведення Реєстру на підставі відомостей, передбачених частинами третьою - одинадцятою цієї статті, щодо кожного виборця (особи), якого (якої) стосуються ці відомості, може прийняти рішення:
 
267. 1) про внесення запису щодо виборця до бази даних Реєстру - за наявності підстав, передбачених частиною другою статті 17 цього Закону;
 
   1) про внесення запису щодо виборця до бази даних Реєстру - за наявності підстав, передбачених частиною другою статті 17 цього Закону;
 
268. 2) про внесення відповідних змін до персональних даних виборця - за наявності підстав, передбачених частиною третьою статті 17 цього Закону;
 
   2) про внесення відповідних змін до персональних даних виборця - за наявності підстав, передбачених частиною третьою статті 17 цього Закону;
 
269. 3) про звернення за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця щодо необхідності зміни персональних даних виборця;
 
   3) про звернення за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця щодо необхідності зміни персональних даних виборця;
 
270. 4) про внесення службових відміток до персональних даних виборців, які вибули з відповідної території.
 
   4) про внесення службових відміток до персональних даних виборців, які вибули з відповідної території.
 
271. 17. У разі внесення змін до персональних даних виборця на підставі відомостей, передбачених пунктом 2 частини п’ятої, пунктом 2 частини сьомої та пунктом 2 частини десятої цієї статті, виборча адреса такого виборця визначається за зареєстрованим місцем проживання та адресою житла виборця.
 
   17. У разі внесення змін до персональних даних виборця на підставі відомостей, передбачених пунктом 2 частини п’ятої, пунктом 2 частини сьомої та пунктом 2 частини десятої цієї статті, виборча адреса такого виборця визначається за зареєстрованим місцем проживання та адресою житла виборця.
 
272. 18. Керівник органу ведення Реєстру на підставі відомостей, передбачених частиною п’ятнадцятою цієї статті, приймає рішення щодо внесення змін до виборчих адрес виборців (осіб), яких стосуються такі відомості.
 
   18. Керівник органу ведення Реєстру на підставі відомостей, передбачених частиною п’ятнадцятою цієї статті, приймає рішення щодо внесення змін до виборчих адрес виборців (осіб), яких стосуються такі відомості.
 
273. 19. Якщо прийнято рішення про зміни в адміністративно-територіальному устрої, про перейменування адміністративно-територіальної одиниці, населеного пункту, керівник органу ведення Реєстру на підставі відповідного акта про зміни або перейменування приймає рішення про внесення відповідних змін місця народження або виборчих адрес виборців (осіб), яких стосуються зміни.
 
   19. Якщо прийнято рішення про зміни в адміністративно-територіальному устрої, про перейменування адміністративно-територіальної одиниці, населеного пункту, керівник органу ведення Реєстру на підставі відповідного акта про зміни або перейменування приймає рішення про внесення відповідних змін місця народження або виборчих адрес виборців (осіб), яких стосуються зміни.
 
274. 20. Якщо у відомостях, передбачених частинами третьою - одинадцятою цієї статті, зазначено осіб, які набули права голосу або мають право голосу, однак не включені до Реєстру, керівник органу ведення Реєстру приймає рішення щодо внесення до Реєстру записів про цих виборців. Прийняття рішення та внесення записів здійснюються у порядку, встановленому частинами четвертою - шостою статті 19 цього Закону. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей про нього.
 
   20. Якщо у відомостях, передбачених частинами третьою - одинадцятою цієї статті, зазначено осіб, які набули права голосу або мають право голосу, однак не включені до Реєстру, керівник органу ведення Реєстру приймає рішення щодо внесення до Реєстру записів про цих виборців. Прийняття рішення та внесення записів здійснюються у порядку, встановленому частинами четвертою - шостою статті 19 цього Закону. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей про нього.
 
275. 21. У разі коли із змісту відомостей, передбачених частинами третьою - одинадцятою цієї статті, випливає, що персональні дані окремого виборця, виборча адреса якого відноситься до території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, зазнали зміни, зокрема, якщо виборча адреса окремого виборця зазнала зміни в межах цієї території, керівник органу ведення Реєстру приймає рішення щодо внесення змін до персональних даних такого виборця. Прийняття рішення та внесення змін до персональних даних здійснюються у порядку, встановленому частиною третьою статті 20 цього Закону. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей про нього.
 
   21. У разі якщо із змісту відомостей, передбачених частинами третьою - одинадцятою цієї статті, випливає, що персональні дані окремого виборця, виборча адреса якого відноситься до території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, зазнали зміни, зокрема, якщо виборча адреса окремого виборця зазнала зміни в межах цієї території, керівник органу ведення Реєстру приймає рішення щодо внесення змін до персональних даних такого виборця. Прийняття рішення та внесення змін до персональних даних здійснюються у порядку, встановленому частиною третьою статті 20 цього Закону. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей про нього.
 
276. 22. Якщо у відомостях, передбачених частинами третьою - одинадцятою цієї статті, зазначено виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, керівник цього органу звертається за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за виборчою адресою цього виборця про необхідність внесення змін до його персональних даних. Орган ведення Реєстру перед прийняттям відповідного рішення може звернутися до виборця стосовно проведення перевірки чи уточнення відомостей про нього.
 
-53- Ключковський Ю.Б.
Частину двадцять другу статті 22 розділу І проекту після слів "його персональних даних" доповнити словами "а також надсилає відповідні документи або їх копії, засвідчені керівником відповідного органу Реєстру, що підтверджують вказані зміни".
 
Враховано   22. Якщо у відомостях, передбачених частинами третьою - одинадцятою цієї статті, зазначено виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, керівник цього органу звертається за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за виборчою адресою цього виборця про необхідність внесення змін до його персональних даних, а також надсилає відповідні документи або їх копії, засвідчені керівником відповідного органу ведення Реєстру, що підтверджують вказані зміни. Орган ведення Реєстру перед прийняттям відповідного рішення може звернутися до виборця стосовно проведення перевірки чи уточнення відомостей про нього.
 
277. Стаття 23. Уточнення персональних даних Реєстру
 
   Стаття 23. Уточнення персональних даних Реєстру
 
278. 1. Уточнення персональних даних Реєстру здійснюється органами ведення Реєстру в разі встановлення ними факту невключення виборця до Реєстру, неправомірного або кратного включення особи до Реєстру, неправильностей у персональних даних виборця.
 
-54- Гордієнко С.В.
Частину першу статті 23 викласти в такій редакції:
"Уточнення персональних даних Реєстру здійснюється органами ведення Реєстру за рахунок окремо виділених коштів Державного бюджету при призначенні виборів (референдумів) шляхом звернення до виборців, включених до Реєстру з пропозицією уточнити свої персональні дані, у строки, встановлені розпорядником Реєстру, однак таке уточнення повинно розпочатися не пізніш як за 180 днів до дня голосування на відповідних виборах чи референдумі".
Частини 2-9 статті 23 привести у відповідність до частини 1.
 
Відхилено   1. Уточнення персональних даних Реєстру здійснюється органами ведення Реєстру в разі встановлення ними факту невключення виборця до Реєстру, неправомірного або кратного включення особи до Реєстру, неправильностей у персональних даних виборця.
 
279. 2. Зазначені в частині першій цієї статті обставини, можуть виявлятися під час:
 
   2. Зазначені в частині першій цієї статті обставини, можуть виявлятися під час:
 
280. 1) проведення візуального та автоматизованого контролю за повнотою і коректністю персональних даних Реєстру відповідно до частини шостої статті 13 цього Закону;
 
   1) проведення візуального та автоматизованого контролю за повнотою і коректністю персональних даних Реєстру відповідно до частини шостої статті 13 цього Закону;
 
281. 2) звернення виборця в разі наявності в нього достовірної інформації щодо невідповідностей чи неточностей в персональних даних інших осіб у порядку, передбаченому статтями 19, 20 цього Закону;
 
   2) звернення виборця в разі наявності в нього достовірної інформації щодо невідповідностей чи неточностей в персональних даних інших осіб у порядку, передбаченому статтями 19, 20 цього Закону;
 
282. 3) здійснення політичною партією публічного контролю за веденням Реєстру;
 
   3) здійснення політичною партією публічного контролю за веденням Реєстру;
 
283. 4) внесення змін до уточнених списків виборців.
 
   4) внесення змін до уточнених списків виборців.
 
284. 3. Уточнення персональних даних Реєстру здійснюється органом ведення Реєстру шляхом звернення до органів, закладів, установ, визначених статтею 22 цього Закону, стосовно перевірки чи уточнення поданих ними відомостей про виборців.
 
-55- Горбатюк А.О.
У частині третій статті 23 слова "стосовно перевірки чи уточнення поданих ними відомостей про виборців" виключити.
 
Враховано   3. Уточнення персональних даних Реєстру здійснюється органом ведення Реєстру шляхом звернення до органів, закладів, установ, визначених статтею 22 цього Закону.
 
285. 4. Під час виборчого процесу або процесу референдуму відповідь на запит органу ведення Реєстру надається невідкладно відповідними органами, закладами, установами.
 
   4. Під час виборчого процесу або процесу референдуму відповідь на запит органу ведення Реєстру надається невідкладно відповідними органами, закладами, установами.
 
286. 5. За результатами уточнення персональних даних Реєстру орган ведення Реєстру у разі виявлення підстав, визначених цим Законом, виконує передбачені цим Законом дії щодо ведення Реєстру. Для прийняття рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно проведення перевірки чи уточнення відомостей про нього.
 
-56- Чорноволенко О.В.
Статтю 23 викласти в наступній редакції "Стаття 23. Уточнення персональних даних Реєстру
1. Уточнення персональних даних Реєстру здійснюється органами ведення Реєстру з 1 вересня до 30 листопада кожного року шляхом звернення до виборців, включених до Реєстру, з пропозицією уточнити свої персональні дані.
2. З 1 до 21 вересня поточного року орган ведення Реєстру надсилає кожному виборцю, який включений до Реєстру і виборча адреса котрого відноситься до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру, іменне повідомлення за формою, встановленою розпорядником Реєстру. Повідомлення надсилається на виборчу адресу за відомостями Реєстру.
3. В іменному повідомленні, передбаченому частиною другою цієї статті, зазначається інформація про права виборця щодо Реєстру відповідно до частини першої статті 10 цього Закону та пропонується перевірити свої персональні дані, усунути невідповідності та неточності в записі про себе, а також роз’яснюється порядок звернення до органу ведення Реєстру щодо усунення невідповідностей та неточностей. До іменного повідомлення додається роздрук персональних даних виборця відповідно до частини третьої статті 21 цього Закону.
4. У разі якщо виборець до 30 вересня поточного року або в інші строки, встановлені відповідно до частини сьомої цієї статті, не отримав іменне повідомлення, зазначене у частині другій цієї статті, чи відомості, вказані в роздруку персональних даних, зазначеному в частині третій цієї статті, містять невідповідності чи неточності, а також у разі наявності у виборця достовірної інформації щодо невідповідностей чи неточностей у персональних даних інших осіб, виборець може звернутися до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою у порядку, передбаченому статтею 20 цього Закону.
5. Орган ведення Реєстру вивчає звернення, отримані у процесі уточнення персональних даних Реєстру, та за підсумком вивчення при виявленні належних підстав, встановлених цим Законом, виконує дії з ведення Реєстру в порядку, передбаченому статтями 19, 20, 22 цього Закону.
6. Повідомлення про проведення уточнення персональних даних Реєстру, яке містить роз’яснення порядку проведення уточнення та порядку звернення до органу ведення Реєстру, публікується в друкованих засобах масової інформації та оприлюднюється на загальнонаціональних теле- і радіоканалах не рідше одного разу на тиждень протягом періоду уточнення.
7. Якщо строки, вказані у частинах першій та другій цієї статті, збігаються зі строками виборчого процесу виборів Президента України, народних депутатів України, чергових місцевих виборів або позачергових місцевих виборів, які проводяться на всій території України, або процесу всеукраїнського референдуму, чергове уточнення персональних даних Реєстру здійснюється у строки, встановлені розпорядником Реєстру, однак повинно розпочатися не пізніш як за 90 днів до дня голосування на відповідних виборах чи референдумі і тривати не менш як 60 днів."
 
Враховано редакційно в статті 24  5. За результатами уточнення персональних даних Реєстру орган ведення Реєстру в разі виявлення підстав, визначених цим Законом, виконує передбачені цим Законом дії щодо ведення Реєстру. Для прийняття рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно проведення перевірки чи уточнення відомостей про нього.
Стаття 24. Загальне уточнення персональних даних Реєстру
1. Загальне уточнення персональних даних Реєстру здійснюється органами ведення Реєстру з 1 вересня до 30 листопада не частіше одного разу на два роки у рік, в який не відбувається виборчий процес з виборів Президента України, народних депутатів України, чергових місцевих виборів, процес всеукраїнського референдуму, шляхом звернення до виборців, включених до Реєстру, з пропозицією уточнити свої персональні дані.
2. З 1 до 21 вересня відповідного року орган ведення Реєстру надсилає кожному виборцю, включеному до Реєстру і виборча адреса котрого відноситься до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру, іменне повідомлення за формою, встановленою розпорядником Реєстру.
3. В іменному повідомленні, передбаченому частиною другою цієї статті, зазначається інформація про права виборця щодо Реєстру відповідно до частини першої статті 10 цього Закону та пропонується перевірити свої персональні дані, усунути невідповідності та неточності в записі про себе, а також роз’яснюється порядок звернення до органу ведення Реєстру щодо усунення невідповідностей та неточностей. До іменного повідомлення додається роздрук персональних даних виборця відповідно до частини третьої статті 21 цього Закону. Порядок друку і розсилки іменних повідомлень встановлює розпорядник Реєстру.
4. У разі якщо виборець до 30 вересня відповідного року не отримав іменне повідомлення, зазначене у частині другій цієї статті, або якщо відомості, вказані в роздруку персональних даних, зазначеному в частині третій цієї статті, містять невідповідності чи неточності, а також у разі наявності у виборця достовірної інформації щодо невідповідностей чи неточностей у персональних даних інших осіб, виборець може звернутися до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою у порядку, передбаченому статтею 20 цього Закону.
5. Орган ведення Реєстру вивчає звернення, отримані у процесі загального уточнення персональних даних Реєстру, та за підсумком вивчення у разі виявлення належних підстав, встановлених цим Законом, виконує дії з ведення Реєстру в порядку, передбаченому статтями 19, 20, 22, 23 цього Закону.
6. Повідомлення про проведення загального уточнення персональних даних Реєстру, яке містить роз’яснення порядку проведення загального уточнення та порядку звернення до органу ведення Реєстру, публікується в друкованих засобах масової інформації та оприлюднюється на загальнонаціональних теле- і радіоканалах не рідше одного разу на тиждень протягом періоду, зазначеного в частині першій цієї статті.
7. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування сприяють інформуванню громадян України про строки проведення загального уточнення персональних даних Реєстру та права громадян щодо перевірки своїх персональних даних.
8. Міністерство закордонних справ України, закордонні дипломатичні установи України вживають відповідних заходів для інформування громадян України, які проживають чи перебувають за межами України, зокрема шляхом розміщення повідомлення, зазначеного в частині шостій цієї статті, у доступних громадянам України друкованих засобах масової інформації країни перебування із зазначенням адрес і телефонів консульських установ для подання відомостей громадянами України, які проживають чи перебувають на території відповідної держави.
 
    -57- Ключковський Ю.Б.
Розділ І проекту доповнити новою статтею 23-1 у такій редакції:
"Стаття 23-1. Загальне уточнення персональних даних Реєстру
1. Загальне уточнення персональних даних Реєстру здійснюється органами ведення Реєстру з 1 вересня до 30 листопада не частіше ніж раз на два роки у рік, в який не відбувається виборчий процес з виборів Президента України, народних депутатів України, чергових місцевих виборів, процес всеукраїнського референдуму, шляхом звернення до виборців, включених до Реєстру, з пропозицією уточнити свої персональні дані.
2. З 1 до 21 вересня відповідного року орган ведення Реєстру надсилає кожному виборцю, який включений до Реєстру і виборча адреса котрого відноситься до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру, іменне повідомлення за формою, встановленою розпорядником Реєстру.
3. В іменному повідомленні, передбаченому частиною другою цієї статті, зазначається інформація про права виборця щодо Реєстру відповідно до частини першої статті 10 цього Закону та пропонується перевірити свої персональні дані, усунути невідповідності та неточності в записі про себе, а також роз’яснюється порядок звернення до органу ведення Реєстру щодо усунення невідповідностей та неточностей. До іменного повідомлення додається роздрук персональних даних виборця відповідно до частини третьої статті 21 цього Закону. Порядок друку і розсилки іменних повідомлень встановлює розпорядник Реєстру.
4. У разі якщо виборець до 30 вересня відповідного року не отримав іменне повідомлення, зазначене у частині другій цієї статті, або якщо відомості, вказані в роздруку персональних даних, зазначеному в частині третій цієї статті, містять невідповідності чи неточності, а також у разі наявності у виборця достовірної інформації щодо невідповідностей чи неточностей у персональних даних інших осіб, виборець може звернутися до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою у порядку, передбаченому статтею 20 цього Закону.
5. Орган ведення Реєстру вивчає звернення, отримані у процесі загального уточнення персональних даних Реєстру, та за підсумком вивчення при виявленні належних підстав, встановлених цим Законом, виконує дії з ведення Реєстру в порядку, передбаченому статтями 19, 20, 22, 23 цього Закону.
6. Повідомлення про проведення загального уточнення персональних даних Реєстру, яке містить роз’яснення порядку проведення загального уточнення та порядку звернення до органу ведення Реєстру, публікується в друкованих засобах масової інформації та оприлюднюється на загальнонаціональних теле- і радіоканалах не рідше одного разу на тиждень протягом періоду, зазначеного в частині першій цієї статті.
7. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування сприяють інформуванню громадян України про строки проведення загального уточнення персональних даних Реєстру, про права громадян щодо перевірки своїх персональних даних.
8. Міністерство закордонних справ України, закордонні дипломатичні установи України вживають відповідних заходів для інформування громадян України, які проживають чи перебувають за межами України, зокрема шляхом розміщення повідомлення, зазначеного в частині шостій цієї статті, у доступних громадянам України друкованих засобах масової інформації країни перебування із зазначенням адрес і телефонів консульських установ для подання відомостей громадянами України, які проживають чи перебувають на території відповідної держави.
 
Враховано в статті 24   
287. Стаття 24. Здійснення політичними партіями публічного контролю за веденням Реєстру
 
   Стаття 25. Здійснення політичними партіями публічного контролю за веденням Реєстру
 
288. 1. Політична партія, що має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України, політична партія, що входить до складу виборчого блоку, який має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України (далі - політична партія), має право брати участь у здійсненні публічного контролю за веденням Реєстру в межах, установлених цією статтею.
 
   1. Політична партія, що має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України, політична партія, що входить до складу виборчого блоку, який має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України (далі - політична партія), має право брати участь у здійсненні публічного контролю за веденням Реєстру в межах, установлених цією статтею.
 
289. 2. Один раз на рік за письмовим зверненням політичної партії розпорядник Реєстру подає представнику цієї партії, уповноваженому відповідним керівним органом партії, засвідчену цифровим підписом електронну копію бази даних Реєстру, яка містить відомості, передбачені частиною першою статті 6 та частиною першою статті 7 цього Закону, в розрізі регіонів України, визначених відповідно до частини другої статті 133 Конституції України, та закордонного виборчого округу в порядку, встановленому розпорядником Реєстру.
 
-58- Ключковський Ю.Б.
Горбатюк А.О.
Частину другу статті 24 розділу І проекту після слів "на рік" доповнити словами "а також не пізніш як за шістдесят днів до дня голосування на виборах Президента України, виборах народних депутатів України, всеукраїнському референдумі, чергових місцевих виборах".
 
Враховано   2. Один раз на рік, а також не пізніш як за шістдесят днів до дня голосування на виборах Президента України, виборах народних депутатів України, всеукраїнському референдумі, чергових місцевих виборах за письмовим зверненням політичної партії розпорядник Реєстру подає представнику цієї партії, уповноваженому відповідним керівним органом партії, засвідчену цифровим підписом електронну копію бази даних Реєстру, яка містить відомості, передбачені частиною першою статті 6 та частиною першою статті 7 цього Закону, в розрізі регіонів України, визначених відповідно до частини другої статті 133 Конституції України, та закордонного виборчого округу в порядку, встановленому розпорядником Реєстру.
 
    -59- Чорноволенко О.В.
У частині 2 статті 24 вилучити слова "Один раз на рік".
 
Відхилено    
290. 3. Політична партія може використати надану їй копію бази даних Реєстру лише для здійснення в порядку публічного контролю перевірки повноти та достовірності персональних даних Реєстру із дотриманням вимог законодавства України.
 
   3. Політична партія може використати надану їй копію бази даних Реєстру лише для здійснення в порядку публічного контролю перевірки повноти та достовірності персональних даних Реєстру з дотриманням вимог законодавства України.
 
291. 4. Розпорядник Реєстру забезпечує захист електронних копій бази даних Реєстру від несанкціонованого використання. За письмовим зверненням політичної партії розпорядник Реєстру може надати додатково одну електронну копію бази даних Реєстру, передбачену частиною другою цієї статті. Політичним партіям забороняється самостійне виготовлення електронних копій бази даних Реєстру.
 
-60- Ключковський Ю.Б.
Перше речення частини четвертої статті 24 розділу І проекту після слів "несанкціонованого використання" доповнити словами "а також фіксацію технічними засобами спроб порушення такого захисту".
 
Відхилено   4. Розпорядник Реєстру забезпечує захист електронних копій бази даних Реєстру від несанкціонованого використання, у тому числі фіксацію ідентичності конкретної копії технічними засобами. За письмовим зверненням політичної партії розпорядник Реєстру може надати додатково одну електронну копію бази даних Реєстру, передбачену частиною другою цієї статті. Політичним партіям забороняється самостійно виготовляти електроні копії бази даних Реєстру.
 
    -61- Горбатюк А.О.
Гордієнко С.В.
Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Перше речення частини п’ятої статті 24 доповнити такими словами: "в тому числі фіксацію ідентичності конкретної копії технічними засобами".
 
Враховано    
292. 5. Не пізніш як через місяць після отримання копії бази даних Реєстру політична партія зобов’язана повернути її розпоряднику Реєстру.
 
-62- Ключковський Ю.Б.
У частині п’ятій статті 24 розділу І проекту слово "місяць" замінити словами "сто двадцять днів".
 
Враховано частково   5. Не пізніш як через два місяці після отримання копії бази даних Реєстру політична партія зобов’язана повернути її розпоряднику Реєстру.
 
    -63- Горбатюк А.О.
Гордієнко С.В.
Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
У частині п’ятій статті 24 розділу І проекту слово "місяць" замінити словами "два місяці".
 
Враховано    
293. 6. Неповернення політичною партією розпоряднику Реєстру копій бази даних Реєстру в строк, зазначений у частині п’ятій цієї статті, виявлення незаконно виготовлених або розповсюджених вторинних копій бази даних Реєстру чи її будь-якої частини з використанням примірника копії, який був наданий відповідній партії, є підставою для відмови в отриманні партією копії бази даних Реєстру наступного разу, а також для розгляду питання про притягнення до відповідальності в установленому законом порядку осіб, винних у незаконному копіюванні та розповсюдженні персональних даних Реєстру.
 
   6. Неповернення політичною партією розпоряднику Реєстру копій бази даних Реєстру в строк, зазначений у частині п’ятій цієї статті, виявлення незаконно виготовлених або розповсюджених вторинних копій бази даних Реєстру чи її будь-якої частини з використанням примірника копії, який був наданий відповідній партії, є підставою для відмови в отриманні партією копії бази даних Реєстру наступного разу, а також для розгляду питання про притягнення до відповідальності в установленому законом порядку осіб, винних у незаконному копіюванні та розповсюдженні персональних даних Реєстру.
 
294. 7. За результатами перевірки повноти та достовірності персональних даних Реєстру політична партія може звернутися до органу ведення Реєстру із заявою про виявлені порушення порядку ведення Реєстру (невключення виборця до Реєстру, неправомірне або кратне включення особи до Реєстру, неправильності у персональних даних окремих виборців) стосовно осіб, виборча адреса яких відноситься до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру. Орган ведення Реєстру проводить перевірку обґрунтованості заяви та вживає заходів, передбачених статтею 23 цього Закону.
 
   7. За результатами перевірки повноти та достовірності персональних даних Реєстру політична партія може звернутися до органу ведення Реєстру з заявою про виявлені порушення порядку ведення Реєстру (невключення виборця до Реєстру, неправомірне або кратне включення особи до Реєстру, неправильності у персональних даних окремих виборців) стосовно осіб, виборча адреса яких відноситься до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру. Орган ведення Реєстру проводить перевірку обґрунтованості заяви та вживає заходів, передбачених статтею 23 цього Закону.
 
295. Стаття 25. Фінансування Реєстру
 
   Стаття 26. Фінансування Реєстру
 
296. Фінансування діяльності щодо створення, ведення та функціонування Реєстру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а також (у частині фінансування діяльності органів місцевого самоврядування у випадках, передбачених цим Законом) за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів як фінансування делегованих повноважень.
 
   Фінансування діяльності щодо створення, ведення та функціонування Реєстру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а також (у частині фінансування діяльності органів місцевого самоврядування у випадках, передбачених цим Законом) за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів як фінансування делегованих повноважень.
 
297. Розділ ІV ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ
 
   Розділ ІV. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ
 
298. Стаття 26. Цілі використання персональних даних Реєстру
 
   Стаття 27. Цілі використання персональних даних Реєстру
 
299. 1. Під час підготовки до виборів Президента України, народних депутатів України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад чи сільських, селищних, міських голів, до всеукраїнського або місцевого референдуму персональні дані Реєстру можуть використовуватися тільки для:
 
   1. Під час підготовки до виборів Президента України, народних депутатів України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад чи сільських, селищних, міських голів, до всеукраїнського або місцевого референдуму персональні дані Реєстру можуть використовуватися лише для:
 
300. 1) складання попередніх списків виборців на виборчих дільницях;
 
   1) складання попередніх списків виборців на виборчих дільницях;
 
301. 2) уточнення попередніх списків виборців та складання остаточних списків виборців на виборчих дільницях;
 
   2) уточнення попередніх списків виборців та складання остаточних списків виборців на виборчих дільницях;
 
302. 3) надання Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, Центральній виборчій комісії, виборчій комісії Автономної Республіки Крим, територіальним виборчим комісіям місцевих виборів статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на відповідній території;
 
   3) надання Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, Центральній виборчій комісії, виборчій комісії Автономної Республіки Крим, територіальним виборчим комісіям місцевих виборів статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на відповідній території;
 
303. 4) проведення передбаченої у частині другій цієї статті перевірки відомостей про виборців.
 
   4) проведення передбаченої у частині другій цієї статті перевірки відомостей про виборців.
 
304. 2. Персональні дані Реєстру можуть бути використані відповідними виборчими комісіями для проведення перевірки достовірності відомостей про виборців, які поставили свої підписи у підписних листах на підтримку проведення всеукраїнського чи місцевого референдуму, висування кандидата (кандидатів) на виборах Президента України, виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради, сільського, селищного, міського голови, а також відомостей, що надаються до відповідних виборчих комісій щодо кандидатів, уповноважених та довірених осіб, членів ініціативної групи референдуму, кандидатур до складу виборчих комісій.
 
-64- Горбатюк А.О.
Частину другу статті 26 викласти в такій редакції:
"2. Персональні дані Реєстру можуть бути використані для проведення перевірки достовірності відомостей про виборців, які поставили свої підписи у підписних листах на підтримку проведення всеукраїнського референдуму, а також відомостей, що надаються до відповідних виборчих комісій щодо кандидатів, уповноважених та довірених осіб, членів ініціативної групи референдуму, кандидатур до складу виборчих комісій";
 
Враховано   2. Персональні дані Реєстру можуть бути використані для проведення перевірки достовірності відомостей про виборців, які поставили свої підписи у підписних листах на підтримку проведення всеукраїнського референдуму, а також відомостей, що надаються до відповідних виборчих комісій щодо кандидатів, уповноважених та довірених осіб, членів ініціативної групи референдуму, кандидатур до складу виборчих комісій.
 
305. 3. Персональні дані Реєстру можуть бути використані для здійснення публічного контролю за веденням Реєстру у порядку та в межах, встановлених цим Законом.
 
   3. Персональні дані Реєстру можуть бути використані для здійснення публічного контролю за веденням Реєстру в порядку та межах, встановлених цим Законом.
 
306. 4. Персональні дані Реєстру можуть бути на підставі закону одноразово використані для первинного наповнення баз даних державних систем обліку фізичних осіб після їх створення.
 
-65- Ключковський Ю.Б.
Горбатюк А.О.
У частині четвертій слова статті 26 "баз даних державних систем обліку фізичних осіб після їх створення" замінити словами "бази даних державної системи обліку фізичних осіб після її створення".
 
Враховано   4. Персональні дані Реєстру можуть бути на підставі закону одноразово використані для первинного наповнення бази даних державної системи обліку фізичних осіб після її створення.
 
307. 5. Використання персональних даних Реєстру для інших цілей, крім зазначених у частинах першій - четвертій цієї статті, можливе виключно за рішенням суду.
 
   5. Використання персональних даних Реєстру для інших цілей, крім зазначених у частинах першій - четвертій цієї статті, можливе виключно за рішенням суду.
 
308. Стаття 27. Складання попередніх списків виборців
 
   Стаття 28. Складання попередніх списків виборців
 
309. 1. Для підготовки та проведення голосування на виборах Президента України, народних депутатів України, всеукраїнському референдумі після утворення виборчих дільниць орган ведення Реєстру для кожної звичайної виборчої дільниці, утвореної на території, на яку поширюються його повноваження, на основі відомостей Реєстру складає попередні списки виборців для кожної звичайної виборчої дільниці, а також для спеціальних виборчих дільниць, утворених в установах виконання покарань. Орган ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України складає попередні списки виборців для кожної закордонної виборчої дільниці.
 
-66- Чорноволенко О.В.
У частині 1 статті 27 після слів "утворених в установах виконання покарань" додати слова "та у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами населених пунктів на значній віддалі від них.".
 
Відхилено   1. Для підготовки та проведення голосування на виборах Президента України, народних депутатів України, всеукраїнському референдумі після утворення виборчих дільниць орган ведення Реєстру для кожної звичайної виборчої дільниці, утвореної на території, на яку поширюються його повноваження, на основі відомостей Реєстру складає попередні списки виборців для кожної звичайної виборчої дільниці, а також для спеціальних виборчих дільниць, утворених в установах виконання покарань. Орган ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України складає попередні списки виборців для кожної закордонної виборчої дільниці.
 
310. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, які перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України, в слідчих ізоляторах та інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування, списки виборців складаються відповідними дільничними виборчими комісіями в порядку, встановленому відповідним законом.
 
   На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, які перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України, у слідчих ізоляторах та інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування, списки виборців складаються відповідними дільничними виборчими комісіями в порядку, встановленому відповідним законом.
 
311. 2. Для підготовки та проведення голосування на місцевих виборах або місцевому референдумі орган ведення Реєстру після утворення виборчих дільниць складає попередні списки виборців для кожної звичайної виборчої дільниці, утвореної на території, на яку поширюються його повноваження. Для закордонних виборчих дільниць, а також для спеціальних виборчих дільниць в установах виконання покарань попередні списки виборців не складаються.
 
   2. Для підготовки та проведення голосування на місцевих виборах або місцевому референдумі орган ведення Реєстру після утворення виборчих дільниць складає попередні списки виборців для кожної звичайної виборчої дільниці, утвореної на території, на яку поширюються його повноваження. Для закордонних виборчих дільниць, а також для спеціальних виборчих дільниць в установах виконання покарань попередні списки виборців не складаються.
 
312. 3. Відомості чергового періодичного поновлення, зазначені у статті 22 цього Закону, подаються органами, закладами, установами за десять днів до дня передачі попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях. Такі відомості подаються за період з першого числа попереднього календарного місяця до дня подання цих відомостей.
 
-67- Ключковський Ю.Б.
Частину третю статті 27 розділу І проекту після слів "звичайних виборчих дільницях" доповнити словами "визначеного відповідним законом про вибори або референдум".
 
Враховано   3. Відомості чергового періодичного поновлення, зазначені у статті 22 цього Закону, подаються органами, закладами, установами за десять днів до дня передачі попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях, визначеного відповідним законом про вибори або референдум. Такі відомості подаються за період з першого числа попереднього календарного місяця до дня подання цих відомостей.
 
313. 4. До попереднього списку виборців на виборчій дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день виборів виповниться 18 років і які мають право голосу, та які відносяться до цієї виборчої дільниці відповідно до відомостей Реєстру.
 
-68- Ключковський Ю.Б.
Горбатюк А.О.
У частині четвертій статті 27 розділу І проекту слово "виборів" замінити словами "голосування на виборах чи референдумі".
 
Враховано   4. До попереднього списку виборців на виборчій дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування на виборах чи референдумі виповниться 18 років і які мають право голосу, та які відносяться до цієї виборчої дільниці відповідно до відомостей Реєстру.
 
314. 5. Попередні списки виборців складаються за формою, встановленою Центральною виборчою комісією з дотриманням вимог частин шостої та сьомої цієї статті.
 
   5. Попередні списки виборців складаються за формою, встановленою Центральною виборчою комісією з дотриманням вимог частин шостої та сьомої цієї статті.
 
315. 6. Попередній список виборців має наскрізну нумерацію виборців та нумерацію аркушів. Відомості про виборців у списку зазначаються в порядку їх виборчих адрес так, щоб відомості про виборців з однаковою виборчою адресою у списку виборців були розміщені поруч. У попередньому списку виборців зазначаються:
 
   6. Попередній список виборців має наскрізну нумерацію виборців та нумерацію аркушів. Відомості про виборців у списку зазначаються в порядку їх виборчих адрес так, щоб відомості про виборців з однаковою виборчою адресою у списку виборців були розміщені поруч. У попередньому списку виборців зазначаються:
 
316. 1) прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) виборця;
 
   1) прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) виборця;
 
317. 2) дата народження;
 
   2) дата народження;
 
318. 3) виборча адреса виборця (без зазначення поштового індексу і країни проживання);
 
   3) виборча адреса виборця (без зазначення поштового індексу і країни проживання);
 
319. 4) відмітка про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (за наявності) - у графі "Примітки".
 
   4) відмітка про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (за наявності) - у графі "Примітки".
 
320. 7. Попередній список виборців для кожної дільниці виготовляється у двох примірниках. Кожен примірник попереднього списку виборців для відповідної звичайної, закордонної або спеціальної виборчої дільниці на кожному аркуші засвідчується підписом керівника органу ведення Реєстру і скріплюється печаткою цього органу.
 
   7. Попередній список виборців для кожної дільниці виготовляється у двох примірниках. Кожен примірник попереднього списку виборців для відповідної звичайної, закордонної або спеціальної виборчої дільниці на кожному аркуші засвідчується підписом керівника органу ведення Реєстру і скріплюється печаткою цього органу.
 
321. 8. Строки і порядок передачі попередніх списків виборців органами ведення Реєстру відповідним окружним чи територіальним виборчим комісіям визначаються відповідним законом про вибори або референдуми.
 
-69- Горбатюк А.О.
У частині восьмій статті 27 слова "окружним чи територіальним" замінити словами "окружним (територіальним) чи дільничним".
 
Враховано   8. Строки і порядок передачі попередніх списків виборців органами ведення Реєстру відповідним окружним (територіальним) чи дільничним виборчим комісіям визначаються відповідним законом про вибори або референдуми.
 
322. Стаття 28. Складання уточнених списків виборців
 
   Стаття 29. Складання уточнених списків виборців
 
323. 1. Органи, заклади, установи, передбачені частинами третьою - одинадцятою статті 22 цього Закону, за десять днів до дня голосування до органу ведення Реєстру подають відомості чергового періодичного поновлення. Відомості подаються за період з дати подання відомостей для попереднього списку виборців до дня подання цих відомостей.
 
   1. Органи, заклади, установи, передбачені частинами третьою - одинадцятою статті 22 цього Закону, за десять днів до дня голосування до органу ведення Реєстру подають відомості чергового періодичного поновлення. Відомості подаються за період з дати подання відомостей для попереднього списку виборців до дня подання цих відомостей.
 
324. 2. Уточнення попередніх списків виборців здійснюється у строки та в порядку, що встановлені відповідним законом про вибори або референдуми.
 
   2. Уточнення попередніх списків виборців здійснюється у строки та в порядку, встановлені відповідним законом про вибори або референдуми.
 
325. 3. Подані до виборчих комісій звернення виборців щодо невключення, неправильного включення до попереднього списку виборців чи неправильностей у відомостях про виборця, передаються відповідному органу ведення Реєстру.
 
   3. Подані до виборчих комісій звернення виборців щодо невключення, неправильного включення до попереднього списку виборців чи неправильностей у відомостях про виборця, передаються відповідному органу ведення Реєстру.
 
326. 4. Дільнична виборча комісія, яка самостійно склала попередній список виборців, передає відомості про виборців, включених до цього списку (у тому числі в порядку уточнення), а також про виборців, виключених із цього списку в порядку уточнення, окружній (територіальній) виборчій комісії виборчого округу, до якого належить відповідна виборча дільниця. Окружна (територіальна) виборча комісія невідкладно передає такі відомості органу ведення Реєстру за своїм місцезнаходженням.
 
-70- Ключковський Ю.Б.
Горбатюк А.О.
Частину четверту статті 28 розділу І проекту після слів "Дільнична виборча комісія" доповнити словами "спеціальної виборчої дільниці".
 
Враховано   4. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці, яка самостійно склала попередній список виборців, передає відомості про виборців, включених до цього списку (у тому числі в порядку уточнення), а також про виборців, виключених з цього списку в порядку уточнення, окружній (територіальній) виборчій комісії виборчого округу, до якого належить відповідна виборча дільниця. Окружна (територіальна) виборча комісія невідкладно передає такі відомості органу ведення Реєстру за своїм місцезнаходженням.
 
327. 5. Орган ведення Реєстру, який отримав звернення, зазначені в частині третій цієї статті, вживає заходів, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону.
 
-71- Чорноволенко О.В.
Доповнити другим абзацом частину 5 статті 28 наступного змісту "Про підсумок розгляду звернення (внесення змін до Реєстру або відмову в разі, якщо звернення про неправильності у списках виборців не підтвердилося) орган ведення Реєстру повідомляє відповідні окружну (територіальну) та дільничну виборчі комісії.".
 
Враховано частково   5. Орган ведення Реєстру, який отримав звернення, зазначені в частинах третій та четвертій цієї статті, вживає заходів, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону, та повідомляє про ці заходи суб’єкта звернення.
 
    -72- Горбатюк А.О.
Гордієнко С.В.
Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Частину п’яту статті 28 викласти в такій редакції:
"5. Орган ведення Реєстру, який отримав звернення, зазначені в частинах третій та четвертій цієї статті, вживає заходів, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону, та повідомляє про ці заходи суб’єкта звернення".
 
Враховано    
328. 6. Орган ведення Реєстру, який отримав відомості, зазначені у частині четвертій цієї статті, вносить до бази даних відповідні службові відмітки щодо виборців, які не будуть голосувати за своїми виборчими адресами у зв’язку з їх включенням до списків виборців на інших виборчих дільницях.
 
   6. Орган ведення Реєстру, який отримав відомості, зазначені у частині четвертій цієї статті, вносить до бази даних відповідні службові відмітки щодо виборців, які не будуть голосувати за своїми виборчими адресами у зв’язку з їх включенням до списків виборців на інших виборчих дільницях.
 
329. 7. Уточнені списки виборців для звичайних виборчих дільниць, закордонних виборчих дільниць та спеціальних виборчих дільниць, утворених в установах виконання покарань, виготовляються органами ведення Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру відповідно до вимог, встановлених у частинах шостій та сьомій статті 27 цього Закону, та містять графу для підпису виборця за отриманий виборчий бюлетень.
 
   7. Уточнені списки виборців для звичайних виборчих дільниць, закордонних виборчих дільниць та спеціальних виборчих дільниць, утворених в установах виконання покарань, виготовляються органами ведення Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру відповідно до вимог, встановлених у частинах шостій та сьомій статті 27 цього Закону, та містять графу для підпису виборця за отриманий виборчий бюлетень.
 
330. 8. Уточнені списки виборців передаються окружним (територіальним) виборчим комісіям не пізніше ніж як за два дні до дня голосування на виборах чи референдумі у порядку, встановленому відповідним законом про вибори або референдуми, якщо інший строк не встановлено відповідним законом.
 
-73- Горбатюк А.О.
Частину восьму статті 28 після слів "окружним (територіальним)" доповнити словами "чи дільничним".
 
Враховано   8. Уточнені списки виборців передаються окружним (територіальним) чи дільничним виборчим комісіям не пізніш як за два дні до дня голосування на виборах чи референдумі у порядку, встановленому відповідним законом про вибори або референдуми, якщо інший строк не встановлено відповідним законом.
 
331. 9. Передбачені формою уточненого списку виборців відомості про виборців, включених чи виключених з нього, а також про виборців, стосовно яких до уточненого списку виборців були внесені зміни, передаються дільничною виборчою комісією відповідному органу ведення Реєстру для опрацювання в порядку, встановленому статтею 23 цього Закону.
 
-74- Ключковський Ю.Б.
Частину дев’яту статті 28 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено   9. Передбачені формою уточненого списку виборців відомості про виборців, включених чи виключених з нього, а також про виборців, стосовно яких до уточненого списку виборців були внесені зміни, передаються дільничною виборчою комісією відповідному органу ведення Реєстру для опрацювання в порядку, встановленому статтею 23 цього Закону.
 
332. Стаття 29. Перевірка достовірності відомостей про виборців за допомогою персональних даних Реєстру
 
   Стаття 30. Перевірка достовірності відомостей про виборців за допомогою персональних даних Реєстру
 
333. 1. Центральна виборча комісія використовує персональні дані Реєстру для проведення перевірки достовірності відомостей про:
 
   1. Центральна виборча комісія використовує персональні дані Реєстру для проведення перевірки достовірності відомостей про:
 
334. 1) кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, документи яких подані для реєстрації до Центральної виборчої комісії;
 
   1) кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, документи яких подані для реєстрації до Центральної виборчої комісії;
 
335. 2) кандидатури, подані для реєстрації уповноваженими представниками чи довіреними особами кандидатів на пост Президента України, представниками чи уповноваженими особами політичних партій (виборчих блоків політичних партій) - суб’єктів виборчого процесу виборів народних депутатів України;
 
   2) кандидатури, подані для реєстрації уповноваженими представниками чи довіреними особами кандидатів на пост Президента України, представниками чи уповноваженими особами політичних партій (виборчих блоків політичних партій) - суб’єктів виборчого процесу виборів народних депутатів України;
 
336. 3) кандидатури, подані для включення до складу територіальних (з виборів Президента України), окружних (з виборів народних депутатів України) виборчих комісій;
 
-75- Горбатюк А.О.
Пункт 3 частини першої статті 29 викласти в такій редакції:
"3) кандидатури, подані для включення до складу окружних (територіальних) виборчих комісій, які утворюються (склад яких формується) Центральною виборчою комісією";
 
Враховано   3) кандидатури, подані для включення до складу окружних (територіальних) виборчих комісій, які утворюються (склад яких формується) Центральною виборчою комісією;
 
337. 4) учасників зборів громадян України, на яких схвалена ініціатива щодо проведення всеукраїнського референдуму, а також членів ініціативних груп всеукраїнського референдуму, обраних на таких зборах;
 
   4) учасників зборів громадян України, на яких схвалена ініціатива щодо проведення всеукраїнського референдуму, а також членів ініціативних груп всеукраїнського референдуму, обраних на таких зборах;
 
338. 5) виборців, які поставили свої підписи у підписних листах на підтримку кандидата на пост Президента України чи на підтримку проведення всеукраїнського референдуму, а також осіб, які збирали такі підписи.
 
-76- Горбатюк А.О.
Пункт 5 частини першої статті 29 викласти в такій редакції:
"5) громадян України, які поставили свої підписи на підписних листах під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму";
 
Враховано   5) громадян України, які поставили свої підписи на підписних листах під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму.
 
339. 2. Окружна (територіальна) виборча комісія може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про кандидатури, подані до складу дільничних виборчих комісій.
 
   2. Окружна (територіальна) виборча комісія може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про кандидатури, подані до складу дільничних виборчих комісій.
 
340. 3. Виборча комісія Автономної Республіки Крим може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про:
 
   3. Виборча комісія Автономної Республіки Крим може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про:
 
341. 1) кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 
   1) кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 
342. 2) кандидатури, подані для реєстрації представниками організацій партій (блоків) у виборчій комісії Автономної Республіки Крим з правом дорадчого голосу, уповноваженими особами організацій партій (блоків);
 
-77- Горбатюк А.О.
У пункті 2 частини третьої статті 29 слово " (блоків)" виключити;
 
Враховано   2) кандидатури, подані для реєстрації представниками організацій партій у виборчій комісії Автономної Республіки Крим з правом дорадчого голосу, уповноваженими особами організацій партій;
 
343. 3) кандидатури, подані до складу дільничних виборчих комісій (у разі коли ця комісія утворює дільничні виборчі комісії відповідно до закону);
 
-78- Горбатюк А.О.
Пункти 3 та 4 частини третьої статті 29 виключити;
 
Враховано частково   3) кандидатури, подані до складу дільничних виборчих комісій (у разі якщо ця комісія утворює дільничні виборчі комісії відповідно до закону).
 
344. 4) виборців, які поставили свої підписи в підписних листах на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також осіб, які збирали такі підписи.
 
      
345. 4. Територіальна виборча комісія місцевих виборів може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про:
 
   4. Територіальна виборча комісія місцевих виборів може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про:
 
346. 1) кандидатів у депутати відповідної місцевої ради;
 
   1) кандидатів у депутати відповідної місцевої ради;
 
347. 2) кандидатури, подані для реєстрації представниками організацій партій (блоків) у відповідній територіальній виборчій комісії з правом дорадчого голосу, уповноваженими особами організацій партій (блоків);
 
-79- Горбатюк А.О.
У пункті 2 частини четвертої статті 29 слово " (блоків)" виключити;
 
Враховано   2) кандидатури, подані для реєстрації представниками організацій партій у відповідній територіальній виборчій комісії з правом дорадчого голосу, уповноваженими особами організацій партій;
 
348. 3) кандидатури, подані до складу дільничних виборчих комісій (у разі якщо ця комісія утворює дільничні виборчі комісії відповідно до закону);
 
   3) кандидатури, подані до складу дільничних виборчих комісій (у разі якщо ця комісія утворює дільничні виборчі комісії відповідно до закону);
 
349. 4) учасників зборів громадян України - мешканців відповідної територіальної громади, на яких схвалена ініціатива щодо проведення місцевого референдуму, а також членів ініціативних груп місцевого референдуму, обраних на таких зборах;
 
-80- Горбатюк А.О.
Пункти 4 та 5 частини четвертої статті 29 виключити;
 
Враховано частково   4) учасників зборів громадян України - мешканців відповідної територіальної громади, на яких схвалена ініціатива щодо проведення місцевого референдуму, а також членів ініціативних груп місцевого референдуму, обраних на таких зборах;
 
350. 5) виборців, які поставили свої підписи в підписних листах на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати відповідної місцевої ради чи на підтримку проведення місцевого референдуму, а також осіб, які збирали такі підписи.
 
   5) виборців, які поставили свої підписи в підписних листах на підтримку проведення місцевого референдуму, а також осіб, які збирали такі підписи.
 
351. 5. Сільська, селищна, міська виборча комісія, крім випадків, зазначених у частині четвертій цієї статті, може звернутися також до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо проведення перевірки достовірності відомостей про:
 
   5. Сільська, селищна, міська виборча комісія, крім випадків, зазначених у частині четвертій цієї статті, може звернутися також до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо проведення перевірки достовірності відомостей про:
 
352. 1) кандидатів на посаду відповідного сільського, селищного, міського голови;
 
   1) кандидатів на посаду відповідного сільського, селищного, міського голови;
 
353. 2) кандидатури, подані для реєстрації довіреними особами кандидатів на посаду відповідного сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати сільської, селищної ради;
 
   2) кандидатури, подані для реєстрації довіреними особами кандидатів на посаду відповідного сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати сільської, селищної ради.
 
354. 3) виборців, які поставили свої підписи у підписних листах на підтримку кандидата на посаду відповідного сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати сільської, селищної ради, а також осіб, які збирали такі підписи.
 
-81- Горбатюк А.О.
Пункт 3 частини п’ятої статті 29 виключити.
 
Враховано      
355. 6. Органи ведення Реєстру надають відповіді на запити, зазначені в частинах другій - п’ятій цієї статті, у строки, встановлені відповідним законом про вибори або референдуми.
 
   6. Органи ведення Реєстру надають відповіді на запити, зазначені в частинах другій - п’ятій цієї статті, у строки, встановлені відповідним законом про вибори або референдуми.
 
356. Стаття 30. Використання статистичної інформації
 
   Стаття 31. Використання статистичної інформації
 
357. 1. Центральна виборча комісія як розпорядник Реєстру складає і використовує статистичні відомості Реєстру щодо кількісних характеристик виборчого корпусу під час утворення виборчих дільниць та територіальних виборчих округів, вирішення інших питань організації підготовки та проведення виборів Президента України, виборів народних депутатів України, всеукраїнського референдуму.
 
   1. Центральна виборча комісія як розпорядник Реєстру складає і використовує статистичні відомості Реєстру щодо кількісних характеристик виборчого корпусу під час утворення виборчих дільниць та територіальних виборчих округів, вирішення інших питань організації підготовки та проведення виборів Президента України, виборів народних депутатів України, всеукраїнського референдуму.
 
358. 2. Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, інший центральний орган виконавчої влади може звернутися до розпорядника Реєстру щодо надання статистичної інформації про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру. Розпорядник Реєстру надає необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у зверненні або узгоджений з органом, який звернувся із запитом.
 
   2. Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, інший центральний орган виконавчої влади може звернутися до розпорядника Реєстру щодо надання статистичної інформації про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру. Розпорядник Реєстру надає необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у зверненні або узгоджений з органом, який звернувся із запитом.
 
359. 3. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, територіальна виборча комісія місцевих виборів звертається із запитом до відповідних органів ведення Реєстру щодо отримання статистичної інформації, необхідної для вирішення у межах її повноважень питань організації та підготовки відповідних місцевих виборів, місцевого референдуму, щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на окремій дільниці або в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Органи ведення Реєстру надають виборчій комісії необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у зверненні або узгоджений з виборчою комісією, яка звернулася із запитом.
 
   3. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, територіальна виборча комісія місцевих виборів звертається із запитом до відповідних органів ведення Реєстру щодо отримання статистичної інформації, необхідної для вирішення у межах її повноважень питань організації та підготовки відповідних місцевих виборів, місцевого референдуму, щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на окремій дільниці або в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Органи ведення Реєстру надають виборчій комісії необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у зверненні або узгоджений з виборчою комісією, яка звернулася із запитом.
 
360. 4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація, інший місцевий орган виконавчої влади, місцева рада, її виконавчий орган можуть звернутися до органів ведення Реєстру щодо надання статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу стосовно відповідної адміністративно-територіальної одиниці на підставі відомостей Реєстру. Органи ведення Реєстру надають необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у зверненні або узгоджений з органом, який звернувся із запитом.
 
   4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація, інший місцевий орган виконавчої влади, місцева рада, її виконавчий орган можуть звернутися до органів ведення Реєстру щодо надання статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу стосовно відповідної адміністративно-територіальної одиниці на підставі відомостей Реєстру. Органи ведення Реєстру надають необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у зверненні або узгоджений з органом, який звернувся із запитом.
 
361. 5. Відомості про кількість виборців у межах районів, міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, районів у містах, Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі станом на останній день попереднього місяця розміщуються щомісяця на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
 
-82- Ключковський Ю.Б.
Частину п’яту статті 30 розділу І проекту після слова "Севастополі" доповнити словами "а також у закордонному виборчому окрузі"; у кінці доповнити новим реченням у такій редакції: "Зазначені відомості зберігаються у вільному доступі на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії протягом трьох місяців".
 
Враховано   5. Відомості про кількість виборців у межах районів, міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, районів у містах, Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також у закордонному виборчому окрузі станом на останній день попереднього місяця розміщуються щомісяця на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Зазначені відомості зберігаються у вільному доступі на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії протягом трьох місяців.
6. У статистичних відомостях зазначається:
1) кількість виборців, включених до Реєстру у відповідних межах;
2) кількість виборців, які набули право голосу у відповідних межах;
3) кількість осіб, які втратили право голосу (померли, визнані недієздатними або громадянство України яких припинено) у відповідних межах;
4) кількість виборців, які вибули з виборчої адреси у відповідних межах;
5) кількість виборців, які прибули на виборчі адреси у відповідних межах.
 
    -83- Чорноволенко О.В.
Частину 5 статті 30 викласти в наступній редакції "5. Розпорядник Реєстру щомісяця за підсумком уточнення персональних даних Реєстру розміщує на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії статистичні відомості щодо Реєстру та динаміки їх змін у межах районів, міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, районів у містах, Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі станом на останній день попереднього місяця.
В статистичні відомостях зазначається:
1) кількість виборців, включених до Реєстру у відповідних межах;
2) кількість виборців, які набули право голосу у відповідних межах;
3) кількість осіб, які втратили право голосу (померли, визнані недієздатними або громадянство України яких припинено) у відповідних межах;
4) кількість виборців, які вибули з виборчої адреси у відповідних межах;
5) кількість виборців, які прибули на виборчі адреси у відповідних межах.
 
Враховано частково в частині 6   
362. 6. Органи Реєстру використовують статистичну інформацію органів статистики щодо демографічної ситуації з метою здійснення контролю за повнотою відомостей Реєстру.
 
   7. Органи Реєстру використовують статистичну інформацію органів статистики щодо демографічної ситуації з метою здійснення контролю за повнотою відомостей Реєстру.
 
363. Місцеві органи статистики подають щомісяця відповідним органам ведення Реєстру такі статистичні дані щодо населення відповідної території віком старше 18 років щодо кількості:
 
-84- Горбатюк А.О.
Гордієнко С.В.
Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Абзаци другий – десятий частини шостої статті 29 виключити.
 
Враховано      
364. населення;
 
      
365. осіб, які досягли вісімнадцятирічного віку;
 
      
366. зареєстрованих смертей;
 
      
367. вибулих у межах території;
 
      
368. прибулих у межах території;
 
      
369. вибулих за межі території;
 
      
370. прибулих з-за меж території;
 
      
371. громадян, які змінили прізвище, ім’я, по батькові чи дату народження.
 
      
372. Розділ V ОСКАРЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ ЦЬОГО ЗАКОНУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ
 
   Розділ V ОСКАРЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ ЦЬОГО ЗАКОНУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ
 
373. Стаття 31. Порядок адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів Реєстру
 
   Стаття 32. Порядок адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів Реєстру
 
374. 1. Особа, яка зверталася до органу ведення Реєстру щодо включення себе чи інших осіб до Реєстру, внесення змін до персональних даних Реєстру або отримання відповіді на свій запит, може оскаржити до відповідного регіонального органу адміністрування Реєстру рішення, дії чи бездіяльність органу ведення Реєстру стосовно свого звернення.
 
   1. Особа, яка зверталася до органу ведення Реєстру щодо включення себе чи інших осіб до Реєстру, внесення змін до персональних даних Реєстру або отримання відповіді на свій запит, може оскаржити до відповідного регіонального органу адміністрування Реєстру рішення, дії чи бездіяльність органу ведення Реєстру стосовно свого звернення.
 
375. 2. Політична партія, яка зверталася до органу ведення Реєстру в порядку, передбаченому статтею 24 цього Закону, може оскаржити до відповідного регіонального органу адміністрування Реєстру рішення, дії чи бездіяльність органу ведення Реєстру стосовно свого звернення.
 
   2. Політична партія, яка зверталася до органу ведення Реєстру в порядку, передбаченому статтею 24 цього Закону, може оскаржити до відповідного регіонального органу адміністрування Реєстру рішення, дії чи бездіяльність органу ведення Реєстру стосовно свого звернення.
 
376. 3. Регіональний орган адміністрування Реєстру проводить із залученням органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 цього Закону, повторну перевірку відомостей, наведених у скарзі. Регіональний орган адміністрування Реєстру подає встановлені за результатами перевірки відомості про виборця (виборців) належному органу ведення Реєстру для виконання передбачених цим Законом дій щодо ведення Реєстру або у разі підтвердження підстав відмови надсилає письмову відповідь особі чи партії, яка звернулася із скаргою, із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови.
 
   3. Регіональний орган адміністрування Реєстру проводить із залученням органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 цього Закону, повторну перевірку відомостей, наведених у скарзі. Регіональний орган адміністрування Реєстру подає встановлені за результатами перевірки відомості про виборця (виборців) належному органу ведення Реєстру для виконання передбачених цим Законом дій щодо ведення Реєстру або у разі підтвердження підстав відмови надсилає письмову відповідь особі чи партії, яка звернулася із скаргою, із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови.
 
377. 4. Дії або бездіяльність регіонального органу адміністрування Реєстру, які порушують вимоги цього Закону, можуть бути в установленому законом порядку оскаржені до розпорядника Реєстру.
 
   4. Дії або бездіяльність регіонального органу адміністрування Реєстру, що порушують вимоги цього Закону, можуть бути в установленому законом порядку оскаржені до розпорядника Реєстру.
 
378. Стаття 32. Загальний порядок судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів Реєстру
 
   Стаття 33. Загальний порядок судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів Реєстру
 
379. 1. Особа, яка зверталася до органу ведення Реєстру або регіонального органу адміністрування Реєстру щодо включення себе або інших осіб до Реєстру, внесення змін до персональних даних Реєстру або отримання відповіді на свій запит, може оскаржити до суду рішення, дії чи бездіяльність відповідного органу Реєстру у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
 
   1. Особа, яка зверталася до органу ведення Реєстру або регіонального органу адміністрування Реєстру щодо включення себе або інших осіб до Реєстру, внесення змін до персональних даних Реєстру або отримання відповіді на свій запит, може оскаржити до суду рішення, дії чи бездіяльність відповідного органу Реєстру в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
 
380. 2. Політична партія, яка зверталася до органу ведення Реєстру або регіонального органу адміністрування Реєстру в порядку, передбаченому статтею 24 цього Закону, може оскаржити до суду рішення, дії чи бездіяльність відповідного органу Реєстру у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
 
   2. Політична партія, яка зверталася до органу ведення Реєстру або регіонального органу адміністрування Реєстру в порядку, передбаченому статтею 24 цього Закону, може оскаржити до суду рішення, дії чи бездіяльність відповідного органу Реєстру в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
 
381. Стаття 33. Відповідальність за порушення цього Закону
 
   Стаття 34. Відповідальність за порушення цього Закону
 
382. 1. Законами України передбачається кримінальна, адміністративна та інша юридична відповідальність за зловживання доступом або за несанкціонований доступ до Реєстру, порушення передбачених цим та іншими законами правил захисту персональних даних та програмного забезпечення Реєстру, за неправомірне використання та поширення персональних даних Реєстру, інші порушення вимог цього Закону.
 
   1. Законами України передбачається кримінальна, адміністративна та інша юридична відповідальність за зловживання доступом або за несанкціонований доступ до Реєстру, порушення передбачених цим та іншими законами правил захисту персональних даних та програмного забезпечення Реєстру, за неправомірне використання та поширення персональних даних Реєстру, інші порушення вимог цього Закону.
 
383. 2. Громадяни несуть відповідальність за:
 
   2. Громадяни несуть відповідальність за:
 
384. 1) умисне подання органу ведення Реєстру завідомо недостовірних відомостей або відомостей з метою кратного включення виборця до Реєстру;
 
   1) умисне подання органу ведення Реєстру завідомо недостовірних відомостей або відомостей з метою кратного включення виборця до Реєстру;
 
385. 2) несанкціонований доступ до Реєстру;
 
   2) несанкціонований доступ до Реєстру;
 
386. 3) несанкціоноване копіювання, розповсюдження та використання отриманої політичною партією копії бази даних Реєстру чи її частини для цілей, не передбачених цим Законом.
 
   3) несанкціоноване копіювання, розповсюдження та використання отриманої політичною партією копії бази даних Реєстру чи її частини для цілей, не передбачених цим Законом.
 
387. 3. Посадові та службові особи органів Реєстру несуть відповідальність за:
 
   3. Посадові та службові особи органів Реєстру несуть відповідальність за:
 
388. 1) порушення правил доступу до Реєстру, порядку використання інформації з Реєстру, порядку копіювання бази даних Реєстру чи її частини;
 
   1) порушення правил доступу до Реєстру, порядку використання інформації з Реєстру, порядку копіювання бази даних Реєстру чи її частини;
 
389. 2) неправомірне або несвоєчасне внесення до бази даних Реєстру персональних даних виборця;
 
   2) неправомірне або несвоєчасне внесення до бази даних Реєстру персональних даних виборця;
 
390. 3) умисне внесення до бази даних Реєстру завідомо неправдивих відомостей про виборця;
 
   3) умисне внесення до бази даних Реєстру завідомо неправдивих відомостей про виборця;
 
391. 4) обробку даних Реєстру на підставах або у спосіб, що не передбачені цим та іншими законами, рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Закону;
 
   4) обробку даних Реєстру на підставах або у спосіб, що не передбачені цим та іншими законами, рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Закону;
 
392. 5) знищення записів Реєстру або окремих персональних даних Реєстру на підставах та у спосіб, не передбачених цим Законом;
 
   5) знищення записів Реєстру або окремих персональних даних Реєстру на підставах та у спосіб, не передбачених цим Законом;
 
393. 6) невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків, пов’язаних із забезпеченням повноти, захисту та безпеки персональних даних Реєстру;
 
   6) невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків, пов’язаних із забезпеченням повноти, захисту та безпеки персональних даних Реєстру;
 
394. 7) умисне порушення захисту Реєстру, умисну передачу відомостей, необхідних для доступу до Реєстру, іншим особам на підставах та у спосіб, що не передбачені цим Законом та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Закону.
 
   7) умисне порушення захисту Реєстру, умисну передачу відомостей, необхідних для доступу до Реєстру, іншим особам на підставах та у спосіб, що не передбачені цим Законом та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Закону.
 
395. 4. Посадові та службові особи інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання органам ведення Реєстру відомостей, передбачених цим Законом, чи подання неповних або недостовірних відомостей.
 
   4. Посадові та службові особи інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання органам ведення Реєстру відомостей, передбачених цим Законом, чи подання неповних або недостовірних відомостей.
 
396. Розділ VІ ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ VІ. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
397. 1. Розпорядник Реєстру протягом трьох місяців з дня офіційного оприлюднення цього Закону забезпечує налагодження програмних засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру.
 
   1. Розпорядник Реєстру протягом трьох місяців з дня офіційного оприлюднення цього Закону забезпечує налагодження програмних засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру.
 
398. 2. Органи ведення Реєстру перевіряють звернення виборців щодо зміни виборчої адреси, які надійшли до органів ведення Реєстру до набрання чинності цим Законом, на її відповідність зареєстрованому місцю проживання та адресі житла виборця згідно із Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".
 
-85- Ключковський Ю.Б.
Пункт 2 Перехідних положень Розділу І проекту виключити.
 
Комітет не визначився  2. Органи ведення Реєстру перевіряють звернення виборців щодо зміни виборчої адреси, які надійшли до органів ведення Реєстру до набрання чинності цим Законом, на її відповідність зареєстрованому місцю проживання та адресі житла виборця згідно із Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".
 
399. У разі виявлення відмінностей органи ведення Реєстру шляхом звернення до органів Міністерства внутрішніх справ України встановлюють зареєстровані місце проживання та адресу житла виборця і вносять відповідні зміни до відомостей Реєстру. Про внесені зміни органи ведення Реєстру повідомляють виборця.
 
   У разі виявлення відмінностей органи ведення Реєстру шляхом звернення до органів Міністерства внутрішніх справ України встановлюють зареєстровані місце проживання та адресу житла виборця і вносять відповідні зміни до відомостей Реєстру. Про внесені зміни органи ведення Реєстру повідомляють виборця".
 
400. ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
401. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статті 22 цього Закону стосовно періодичного поновлення персональних даних Реєстру, яка набирає чинності через три місяці з дня опублікування цього Закону.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статті 22 цього Закону стосовно періодичного поновлення персональних даних Реєстру, яка набирає чинності через три місяці з дня опублікування цього Закону.
 
402. 2. Частину п’яту статті 241 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України 2004 р., №№ 40-42, ст. 492; 2006 р., № 35, ст. 298) викласти в такій редакції:
 
   2. Частину п’яту статті 241 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України 2004 р., №№ 40-42, ст. 492; 2006 р., № 35, ст. 298) викласти в такій редакції:
 
403. "5. Рішення суду після набрання ним законної сили надсилається судом органу опіки та піклування, органам ведення Державного реєстру виборців за місцем проживання фізичної особи.".
 
   "5. Рішення суду після набрання ним законної сили надсилається судом органу опіки та піклування, органам ведення Державного реєстру виборців за місцем проживання фізичної особи".
 
404. 3. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-86- Ключковський Ю.Б.
Пункт 3 розділу ІІ проекту виключити.
 
Враховано      
405. 4. Кабінету Міністрів України:
 
   3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
406. привести у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
407. забезпечити у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
408. у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом розробити та прийняти нормативно-правові акти, що передбачені цим Законом;
 
   розробити та прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.
 
409. разом з Центральною виборчою комісією підготувати та подати Верховній Раді України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом.
 
-87- Ключковський Ю.Б.
Абзац п’ятий пункту 4 розділу ІІ виключити.
 
Враховано      
410. 5. Центральній виборчій комісії:
 
   4. Центральній виборчій комісії забезпечити :
 
411. забезпечити прийняття нормативно-правових та інших актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
   прийняття нормативно-правових та інших актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
412. забезпечити підготовку до здійснення першочергових заходів, необхідних для реалізації цього Закону".
 
   підготовку до здійснення першочергових заходів, необхідних для реалізації цього Закону.
 
413. Голова Верховної Ради
України

   Голова Верховної Ради
України