Кількість абзаців - 15 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про планування і забудову територій" (щодо будівель закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про планування і забудову територій» (щодо будівель закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення)
 
-1- Сандлер Д.М.
У назві проекту закону після слів "оздоровчого призначення" доповнити словами ", та деяких промислових об'єктів"
 
Відхилено   Про внесення змін до статті 27-1 Закону України "Про планування і забудову територій" щодо будівель закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, медичного та оздоровчого призначення
 
3.

 
-2- Лисов І.В.
У назві проекту закону після слів "Про внесення змін до" доповнити словами "статті 27-1"
 
Враховано      
4. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
5. І. Внести до статті 27-1 Закону України "Про планування і забудову територій" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 250; 2008 р., N 48, ст. 358; 2009 р., N 19, ст. 257; 2009 р., N 44, ст. 656) такі зміни:
 
   І. Внести до статті 27-1 Закону України "Про планування і забудову територій" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 250; 2008 р., N 48, ст. 358; 2009 р., N 19, ст. 257, N 44, ст. 656) такі зміни:
 
6. 1) частину четверту доповнити абзацом третім такого змісту: "будівель закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення";
 
-3- Карпук В.Г.
Абзац 3 частини 4 статті 27-1 викласти у такій редакції: "будівель закладів освіти та культури, медичного і оздоровчого призначення, які в подальшому будуть здійснювати свою діяльність на неприбутковій основі"
 
Відхилено   частину четверту після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"будівель закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, медичного та оздоровчого призначення".
У зв’язку з цим абзаци третій-шостий вважати відповідно абзацами четвертим-сьомим;
 
    -4- Сандлер Д.М.
Абзац третій частини 4 статті 27-1 законопроекту після слів "оздоровчого призначення" доповнити словами ", а також: об'єктів промисловості, у разі, якщо необхідні для їх забезпечення елементи інженерно-транспортної інфраструктури належать замовникам або будуть створені за їх кошти"
 
Відхилено    
    -5- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 27-1 Закону України "Про планування і забудову територій" доповнити абзацом третім такого змісту: "будівель закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення, послуги у яких надаються безоплатно всім жителям даного населеного пункту."
 
Відхилено    
7. 2) у частині сьомій:
 
   у частині сьомій:
 
8. у абзаці другому слова у дужках "крім будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення" виключити;
 
-6- Карпук В.Г.
Пункт 2 розділу І викласти у такій редакції:
"у абзацах другому та третьому частини сьомої після слів "будівель закладів культури та освіти" доповнити словами "фізичної культури і спорту".
 
Відхилено   в абзаці другому слова " (крім будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення)" виключити;
 
9. у абзаці третьому слова "будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення" виключити.
 
-7- Кармазін Ю.А.
Абзаци 2-3 частини 7 статті 27-1 Закону України "Про планування і забудову територій" викласти в такій редакції:
"10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування - для нежитлових будівель та/або споруд (крім будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення, послуги у яких надаються платно або безоплатно всім жителям даного населеного пункту.);
4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування - для житлових будинків, будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення, послуги у яких надаються платно всім жителям даного населеного пункту"
 
Відхилено   в абзаці третьому слова "будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення" виключити.
 
    -8- Кармазін Ю.А.
Після частини 14 статті 27-1 Закону України "Про планування і забудову територій" доповнити статтю новою частиною 15 такого змісту:
"У випадку, якщо заклади культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення, що були звільнені, у порядку визначному частиною четвертою цієї статті, від пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, починають надавати платні послуги з обмеженням доступу до цих закладів усім жителям даного населеного пункту, або платні послуги з відкритим доступом усім жителям даного населеного пункту, то власник цих закладів зобов'язаний у місячний строк сплатити до відповідного місцевого бюджету кошти для забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту в тому розмірі, від сплати якого він був звільнений, у порядку, що визначний відповідно абзаци другим чи третім частини 7 цієї статті.".
У зв'язку з цим частину 15 вважати частиною 16.
 
Відхилено    
10. ІІ. Прикінцеві положення.
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
11. 1. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування, але не раніше 1 січня 2011 року.
 
-9- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 частини ІІ Прикінцевих положень викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 р."
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.
 
12. 2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-10- Лисов І.В.
У розділі ІІ "Прикінцеві положення": пункт 2 виключити, а у пункті 1 виключити слова "але не раніше 1 січня 2011 року".
 
Враховано      
13. 3. Положення цього Закону щодо звільнення замовників будівництва будівель закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення від пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів поширюються також на випадки, коли органами місцевого самоврядування прийнято рішення про встановлення замовникам будівництва будівель закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення розміру пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, але на момент набрання чинності цим Законом не укладено відповідний договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту.
 
-11- Карпук В.Г.
Частину 3 розділу ІІ "Прикінцеві положення" викласти у такій редакції: "Положення цього Закону щодо звільнення замовників будівництва будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення, які в подальшому будуть здійснювати свою діяльність на неприбутковій основі від пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів поширюються також на випадки, коли органами місцевого самоврядування прийнято рішення про встановлення замовникам будівництва будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення, які в подальшому будуть здійснювати свою діяльність на неприбутковій основі розміру пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, але на момент набрання чинності цим Законом не укладено відповідний договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту."
 
Відхилено   2. Положення цього Закону щодо звільнення замовників будівництва будівель закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, медичного та оздоровчого призначення від пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів поширюються також на випадки, коли органами місцевого самоврядування прийнято рішення про встановлення замовникам будівництва будівель закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, медичного та оздоровчого призначення розміру пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, але на день набрання чинності цим Законом не укладено відповідний договір про пайову участь (внесок) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту.
 
    -12- Сандлер Д.М.
У пункті 3 Розділу ІІ "Прикінцеві положення" законопроекту після слів "оздоровчого призначення" по тексту доповнити словами ", а також об'єктів промисловості, у разі, якщо необхідні для їх забезпечення елементи інженерно-транспортної інфраструктури належать замовникам або будуть створені за їх кошти"
 
Відхилено    
    -13- Кармазін Ю.А.
Пункт 3 частини ІІ Прикінцевих положень викласти в такій редакції:
"3. Положення цього Закону щодо звільнення замовників будівництва будівель закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення, послуги у яких надаються безоплатно всім жителям даного населеного пункту, від пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів поширюються також на випадки, коли органами місцевого самоврядування прийнято рішення про встановлення замовникам будівництва будівель закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення розміру пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної Та соціальної інфраструктури населених пунктів, але на момент набрання чинності цим Законом не укладено відповідний договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту.
 
Відхилено    
14. 3. Кабінету Міністрів України до набрання чинності цим Законом:
затвердити перелік видів закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення, замовники будівництва яких звільняються від пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

-14- Кармазін Ю.А.
Змінити нумерацію пункту 3 частини ІІ Прикінцевих положень, оскільки, він дублюється, на пункт 4 та викласти його в такій редакції:
"4. Кабінету Міністрів України до набрання чинності цим Законом:
1) затвердити перелік видів закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення, послуги у яких надаються безоплатно всім жителям даного населеного пункту, замовники будівництва яких звільняються від пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів;
2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом."
 
Враховано частково   3. Кабінету Міністрів України до набрання чинності цим Законом:
затвердити перелік видів закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, медичного та оздоровчого призначення, замовники будівництва яких звільняються від пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.