Кількість абзаців - 17 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" (щодо вікових обмежень, участі у виборчих коаліціях) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України
 
   Про внесення змін до Закону України
 
2. "Про молодіжні та дитячі громадські організації"
 
   "Про молодіжні та дитячі громадські організації"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" (Відомості Верховної Ради, 1999, N 1, ст.2; із змінами, внесеними згідно з Законом N 271-V від 19.10.2006, ВВР, 2006, N 50, ст.501) такі зміни:
 
   1. Внести до Закону України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 1, ст. 2; 2006 р., № 50,
ст. 501) такі зміни:
 
5. 1. До частини другої статті 4 додати нове речення:
 
-1- Круць М.Ф.
Абзац перший статті 1 законопроекту викласти у такій редакції:
"Частину другу статті 4 доповнити реченням такого змісту"
 
Відхилено      
6. "Кількість осіб старшого віку, ніж встановлений частиною четвертою статті 5 цього Закону, серед засновників не може становити більше 10 відсотків".
 
-2- Кармазін Ю.А.
Виключити з частини 2 статті 4 Закону "Про молодіжні та дитячі громадські організації" нове речення:
"Кількість осіб старшого віку, ніж встановлений частиною четвертою статті 5 цього Закону, серед засновників не може становити більше 10 відсотків".
 
Враховано      
7. 2. В частині четвертій статті 5 після слів "не перевищує" слово "третину" замінити словами "10 відстоків" і далі за тестом.
 
-3- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 5 Закону "Про молодіжні та дитячі громадські організації" викласти в такій редакції:
"Індивідуальними членами молодіжних громадських організацій можуть бути особи віком від 14 до 35 років, індивідуальними членами дитячих громадських організацій - особи віком від 6 до 18 років. Вступ неповнолітніх віком до 10 років до дитячих громадських організацій здійснюється за письмовою згодою батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників."
 
Відхилено   1) у статті 5:
а) у частині четвертій слова "не перевищує третину" замінити словами "не перевищує 10 відсотків";
 
8. 3. Частину п’яту статті 5 вилучити.
 
-4- Чуднов В.М.
У статті 4 проекту Закону слово вилучити замінити словом "виключити"
 
Враховано   б) частину п’яту виключити;
 
9. 4. Частину третю статті 7 вилучити.
 
-5- Чуднов В.М.
У статті 5 проекту Закону слово вилучити замінити словом "виключити"
 
Враховано   2) частину третю статті 7 виключити;
 
10. 5. Додати до статті 8 нову частину третю і викласти її в такій редакції:
 
-6- Круць М.Ф.
Абзац перший статті 5 законопроекту викласти у такій редакції:
"Статтю 8 доповнити частиною третьою такого змісту":
 
Враховано редакційно   3) статтю 8 доповнити частиною другою такого змісту:
 
11. "Органи державної влади та місцевого самоврядування під час прийняття рішень, які стосуються програм щодо дітей та молоді, в обов’язковому порядку, для отримання пропозицій, надсилають проекти своїх рішень молодіжним та дитячим організацій, кількість індивідуальних членів яких складає не менше як:
 
-7- Кармазін Ю.А.
Додану до статті 8 Закону "Про молодіжні та дитячі громадські організації" нову частину третю викласти в такій редакції:
"Органи державної влади та місцевого самоврядування під час прийняття рішень, які стосуються програм щодо дітей та молоді, в обов’язковому порядку розміщують на своєму офіційному веб-сайті в Інтернет проекти цих рішень, а також розглядають пропозиції щодо цих проектів".
 
Враховано частково   "Органи державної влади та органи місцевого самоврядування – ініціатори розроблення державної цільової програми розміщують на своєму офіційному веб-сайті проекти концепцій державних цільових програм, які стосуються дітей та молоді, а також розглядають пропозиції до них від молодіжних та дитячих громадських організацій у порядку, визначеному законом".
 
    -8- Круць М.Ф.
Абзац другий статті 5 законопроекту викласти у такій редакції:
"Органи державної влади та місцевого самоврядування та місцевого самоврядування під час прийняття рішень, які стосуються програм щодо дітей та молоді, приймають пропозиції від молодіжних та дитячих громадських організацій у спосіб та у термін, визначений законодавством України".
 
Враховано частково .   
    -9- Костенко П.І.
Волков О.А.
Найдьонов А.М.
Лук'янова К.Є.
Суслов Є.І.
Абзац другий статті 5 законопроекту викласти у такій редакції:
"Органи державної влади та органи місцевого самоврядування – ініціатори розроблення державної цільової програми розміщують на своєму офіційному веб-сайті проекти концепцій державних цільових програм, які стосуються дітей та молоді, а також розглядають пропозиції до них від молодіжних та дитячих громадських організацій у порядку, визначеному законом".
 
Враховано    
12. - 0, 5 відсотків від чисельності відповідної територіальної громади під час прийняття згаданих рішень на місцевому рівні;
 
      
13. - 10 тисяч членів під час прийняття відповідних рішень на загальнодержавному рівні".
 
      
14. ІІ. Перехідні положення.
 
      
15. 1. Цей Закон набуває чинності з моменту опублікування.
 
-10- Чуднов В.М.
Статтю 1 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування."
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
16. 2. Молодіжним та дитячим громадським організаціям, не пізніш як через один рік після набуття чинності цим Законом, здійснити необхідні заходи з метою забезпечення виконання вимог цього Закону, внести необхідні уточнення до статутних документів та подати їх до відповідних органів реєстрації.

-11- Костенко П.І.
Волков О.А.
Найдьонов А.М.
Лук'янова К.Є.
Суслов Є.І.
Вилучити частину другу розділу ІІ законопроекту.
 
Враховано