Кількість абзаців - 826 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
-1- Писаренко В.В.
Назву Закону викласти в такій редакції: "Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)".
 
Враховано   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень
 
   Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)
 
3. Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Закон України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 24, ст. 207; 2001 р., № 11, ст. 54, № 14, ст. 96, № 30, ст. 202; 2003 р., № 5, ст. 46; 2004 р., № 6, ст. 37, № 2, ст. 6, № 11, ст. 140, № 19, ст. 256, № 46, ст. 511; 2005 р., № 2, ст. 30, № 33, ст. 430, ст. 431, № 42, ст. 464, № 48, ст. 480, № 51, ст. 551; 2006 р., № 1, ст. 1, № 13, ст. 110, № 35, ст. 295, ст. 296; 2007 р., № 10, ст. 84, № 16, ст. 216) викласти в такій редакції:
 
   1. Закон України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 24, ст. 207; 2001 р., № 11, ст. 54, № 44, ст. 226; 2002 р., № 14, ст. 96, № 30, ст. 202; 2003 р., № 5, ст. 46; 2004 р., № 2, ст. 6, № 6, ст. 37, № 11, ст. 140, № 19, ст. 256, № 35, ст. 412, № 46, ст. 511; 2005 р., № 2, ст. 30, № 26, ст. 358, № 33, ст. 430, ст. 431, № 42, ст. 464, № 48, ст. 480, № 51, ст. 551, № 52, ст. 562; 2006 р., № 1, ст. 1, № 13, ст. 110, № 35, ст. 295, ст. 296; 2007 р., № 10, ст. 84, № 16, ст. 216; 2009 р., № 6, ст. 23, № 30, ст. 421, № 36-37, ст. 511, № 38, ст. 535; 2010 р., № 4, ст. 36, № 12, ст. 120) викласти в такій редакції:
 
6. "ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   "ЗАКОН УКРАЇНИ
 
7. Про виконавче провадження
 
   Про виконавче провадження
 
8. Цей Закон визначає умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку.
 
   Цей Закон визначає умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку.
 
9. Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
10. Стаття 1. Виконавче провадження
 
   Стаття 1. Виконавче провадження
 
11. 1. Виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій органів і посадових осіб, зазначених у цьому Законі, що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які провадяться на підставах, у спосіб та в межах повноважень, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, виданими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню (далі - рішення).
 
   1. Виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у цьому Законі, що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню (далі - рішення).
 
12. Стаття 2. Органи і посадові особи, які здійснюють примусове виконання рішень
 
-2- Писаренко В.В.
У назві статті 2 додати слова "та провадять окремі виконавчі дії"
 
Враховано   Стаття 2. Органи і посадові особи, які здійснюють примусове виконання рішень та провадять окремі виконавчі дії
 
13. 1. Примусове виконання рішень покладається на державну виконавчу службу, яка належить до системи органів Міністерства юстиції України.
 
-3- Писаренко В.В.
У частині першій статті 2 слово "належить" замінити словом "входить", тобто залишити чинну редакцію.
 
Враховано   1. Примусове виконання рішень покладається на державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України.
 
14. 2. Відповідно до Закону України "Про державну виконавчу службу", примусове виконання рішень здійснюють державні виконавці Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, управлінь державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних в містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних відділів державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції (далі - державні виконавці).
 
-4- Писаренко В.В.
Частину другу статті 2 викласти у такій редакції:
"Примусове виконання рішень здійснюють державні виконавці, визначені Законом України "Про державну виконавчу службу" (далі — державні виконавці)"
 
Враховано   2. Примусове виконання рішень здійснюють державні виконавці, визначені Законом України "Про державну виконавчу службу" (далі — державні виконавці).
 
15. 3. Начальник відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та начальник відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі наділені всіма правами та повноваженнями у виконавчому провадженні, передбаченими цим Законом для заступника начальника районного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного управління юстиції - начальника відділу державної виконавчої служби.
 
-5- Писаренко В.В.
Частину третю ст. 2 виключити, тобто залишити чинну редакцію.
 
Враховано      
16. 4. За наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення, або у разі виконання зведеного виконавчого провадження при органах державної виконавчої служби можуть утворюватися у встановленому Міністерством юстиції України порядку виконавчі групи, до складу яких включаються державні виконавці одного або кількох органів державної виконавчої служби. Постановою директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України або начальника управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, Головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі на керівника групи можуть покладатися права і повноваження у виконавчому провадженні, встановлені цим Законом для заступників начальників районних, районних в містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції - начальників відділів державної виконавчої служби.
 
-6- Писаренко В.В.
У частині четвертій (третій) Проекту слова "при органах державної виконавчої служби" виключити, слова "у встановленому Міністерством юстиції України порядку" поміняти місцями із словами "можуть утворюватися", після слів "встановлені цим Законом для" додати слова "начальників відділів примусового виконання рішень та", а після слів "начальників відділів державної виконавчої служби" додати слова " (далі – начальники відділів)".
 
Враховано   3. За наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення, або у разі виконання зведеного виконавчого провадження у встановленому Міністерством юстиції України порядку можуть утворюватися виконавчі групи, до складу яких включаються державні виконавці одного або кількох органів державної виконавчої служби. Постановою директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України або начальника управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, Головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі на керівника групи можуть покладатися права і повноваження у виконавчому провадженні, встановлені цим Законом, для начальників відділів примусового виконання рішень та заступників начальників районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції - начальників відділів державної виконавчої служби (далі – начальники відділів).
 
17. 5. Інші органи, установи, організації і посадові особи провадять виконавчі дії у випадках, передбачених законом, у тому числі відповідно до статті 5 цього Закону, на вимогу чи за дорученням державного виконавця.
 
-7- Писаренко В.В.
У частині 5 після слова "провадять" додати слово "окремі".
 
Враховано   4. Інші органи, установи, організації і посадові особи провадять окремі виконавчі дії у випадках, передбачених законом, у тому числі відповідно до статті 5 цього Закону, на вимогу чи за дорученням державного виконавця.
 
18. Стаття 3. Виконання рішень іншими органами
 
   Стаття 3. Виконання рішень іншими органами
 
19. 1. У випадках, передбачених законом, рішення судів та інших органів щодо стягнення коштів виконуються податковими органами, банками та іншими фінансовими установами. Рішення зазначених органів можуть виконуватися відповідно до закону також іншими органами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами.
 
   1. У випадках, передбачених законом, рішення судів та інших органів щодо стягнення коштів виконуються податковими органами, банками та іншими фінансовими установами. Рішення зазначених органів можуть виконуватися відповідно до закону також іншими органами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами.
 
20. 2. Рішення про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти Державного та місцевих бюджетів, або бюджетних установ, виконуються органами Державного казначейства України в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.
 
-8- Аржевітін С.М.
Доповнити ч.2 ст.3 законопроекту реченням такого змісту: "Рішення суду про стягнення коштів Державного бюджету з рахунку Державного казначейства України, що ведеться Національним банком України, відповідно до Закону України "Про Національний банк України", виконується Державним казначейством України".
 
Відхилено   2. Рішення про стягнення коштів з Державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ виконуються органами Державного казначейства України в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.
 
    -9- Писаренко В.В.
У ч.2 ст. 3 слова " рахунків, на яких обліковуються кошти" виключити.
 
Враховано    
21. 3. Органи, установи, організації та особи, зазначені у частинах першій і другій цієї статті, не є органами примусового виконання, крім органів та посадових осіб, які виконують рішення про притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності.
 
   3. Органи, установи, організації та особи, зазначені в частинах першій і другій цієї статті, не є органами примусового виконання, крім органів та посадових осіб, які виконують рішення про притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності.
 
22. Стаття 4. Інформаційне забезпечення виконавчого провадження
 
   Стаття 4. Інформаційне забезпечення виконавчого провадження
 
23. 1. З метою ведення обліку виконавчих проваджень, контролю за дотриманням державними виконавцями вимог законодавства під час здійснення виконавчих дій, надання оперативного доступу сторін виконавчого провадження до його матеріалів Міністерство юстиції України забезпечує функціонування Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень.
 
-10- Писаренко В.В.
У ч.1 ст.4 після слів "з метою" додати слова " забезпечення електронного документообігу в органах державної виконавчої служби";
Частину першу ст. 4 доповнити реченням такого змісту:
"Порядок ведення такого реєстру, умови доступу до нього та отримання інформації встановлюються Міністерством юстиції України.".
 
Враховано   1. З метою забезпечення електронного документообігу в органах державної виконавчої служби, ведення обліку виконавчих проваджень, контролю за дотриманням державними виконавцями вимог законодавства під час здійснення виконавчих дій, надання оперативного доступу сторонам виконавчого провадження до його матеріалів Міністерство юстиції України забезпечує функціонування Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень. Порядок ведення такого реєстру, умови доступу до нього та отримання інформації встановлюються Міністерством юстиції України.
 
    -11- Мірошниченко Ю.Р.
Частину першу статті 4 замінити частинами першою-четвертою такого змісту:
"1. Міністерство юстиції України забезпечує функціонування Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, до якого вносяться:
1) дані виконавчих документів;
2) відомості про проведення всіх виконавчих дій;
3) відомості про всі прилюдні торги (аукціони) з реалізації арештованого майна, що мають бути проведені, про майно, що реалізується, та про результати проведення прилюдних торгів (аукціону);
4) інші відомості, необхідні для обліку виконавчих проваджень та контролю за дотриманням вимог законодавства під час здійснення виконавчих дій.
2. Сторони виконавчого провадження мають право доступу до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень шляхом пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування всіх документів та відомостей виконавчого провадження. У постанові про відкриття виконавчого провадження сторонам роз'яснюється таке право, вказуються адреса відповідного веб-сайту в мережі Інтернет, а також ідентифікатор для доступу та номер виконавчого провадження.
3. Кожна фізична та юридична особа має право доступу до інформації про прилюдні торги (аукціони) з реалізації арештованого майна, що мають бути проведені, про майно, що реалізується, та про результати проведення прилюдних торгів (аукціону).
4. Доступ до інформації Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, зазначеної у частинах другій та третій цієї статті, здійснюється через мережу Інтернет із забезпеченням можливості пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування на основі поширених веб-оглядачів та редакторів, без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово, без обмежень та стягнення плати.".
У зв’язку з цим частину другу вважати частиною п’ятою.
 
Відхилено    
    -12- Кармазін Ю.А.
Статтю 4 Проекту викласти в такій редакції:
"Стаття 4. Інформаційне забезпечення виконавчого провадження
1. З метою ведення обліку виконавчих проваджень, контролю за дотриманням державними виконавцями вимог законодавства під час здійснення виконавчих дій, надання оперативного доступу сторін виконавчого провадження до його матеріалів Міністерство юстиції України забезпечує функціонування Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень і є його адміністратором.
2. Під час виконання рішень державний виконавець має право на безпосередній доступ до офіційних електронних баз даних і реєстрів, що містять інформацію про боржників, їх майно та кошти. Порядок доступу до таких реєстрів установлюється Міністерством юстиції України разом з відповідними центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.
3. Міністерство юстиції України забезпечує безоплатний доступ громадян до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень".
 
Враховано частково    
24. 2. Під час виконання рішень державний виконавець має право на безпосередній доступ до офіційних електронних баз даних і реєстрів, що містять інформацію про боржників, їх майно та кошти. Порядок доступу до таких реєстрів установлюється Міністерством юстиції України разом з відповідними центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.
 
-13- Писаренко В.В.
Перше речення ч.2 ст.4 Проекту викласти у такій редакції:
"Під час виконання рішень державний виконавець має право на безпосередній доступ до баз даних і реєстрів, в тому числі електронних, що містять інформацію про боржників, їх майно та кошти".
 
Враховано   2. Під час виконання рішень державний виконавець має право на безпосередній доступ до баз даних і реєстрів, у тому числі електронних, що містять інформацію про боржників, їхнє майно та кошти. Порядок доступу до таких реєстрів встановлюється Міністерством юстиції України спільно з відповідними центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.
 
25. Стаття 5. Вимоги державного виконавця
 
-14- Писаренко В.В.
У назві ст.5 слово "вимоги" замінити словами "обов’язковість вимог".
 
Враховано   Стаття 5. Обов’язковість вимог державного виконавця
 
26. 1. Вимоги державного виконавця щодо виконання зазначених у статті 18 цього Закону рішень обов’язкові для усіх органів, організацій, посадових осіб, громадян і юридичних осіб на території України.
 
-15- Писаренко В.В.
У частині 1 ст.5 слова "визначених у статті 18 цього Закону" вилучити, слово "громадян" замінити словом "фізичних".
 
Враховано   1. Вимоги державного виконавця щодо виконання рішень обов’язкові для всіх органів, організацій, посадових осіб, фізичних і юридичних осіб на території України.
 
27. 2. Державному виконавцю повинні бути безоплатно надані у встановлений ним строк інформація, документи або їх копії, необхідні для здійснення його повноважень.
 
   2. Державному виконавцю повинні бути безоплатно надані у встановлений ним строк інформація, документи або їх копії, необхідні для здійснення його повноважень.
 
28. 3. Невиконання законних вимог державного виконавця тягне за собою відповідальність згідно із законом.
 
   3. Невиконання законних вимог державного виконавця тягне за собою відповідальність згідно із законом.
 
29. Стаття 6. Гарантії прав громадян і юридичних осіб у виконавчому провадженні
 
-16- Писаренко В.В.
У назві ст.6 слово "громадян" замінити словом "фізичних".
 
Враховано   Стаття 6. Гарантії прав фізичних і юридичних осіб у виконавчому провадженні
 
30. 1. Державний виконавець зобов’язаний використовувати надані йому права відповідно до закону і не допускати у своїй діяльності порушення прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб.
 
-17- Писаренко В.В.
У ч.1 ст.6 слово "громадян" замінити словом "фізичних".
 
Враховано   1. Державний виконавець зобов’язаний використовувати надані йому права відповідно до закону і не допускати у своїй діяльності порушення прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб.
 
31. 2. Державний виконавець роз’яснює особам, які беруть участь у виконавчому провадженні або залучаються до проведення виконавчих дій, їх права згідно з вимогами цього Закону.
 
-18- Писаренко В.В.
Статтю 6 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Рішення, дії або бездіяльність державного виконавця можуть бути оскаржені в порядку, встановленому цим Законом".
 
Враховано   2. Державний виконавець роз’яснює особам, які беруть участь у виконавчому провадженні або залучаються до проведення виконавчих дій, їхні права згідно з вимогами цього Закону.
3. Рішення, дії або бездіяльність державного виконавця можуть бути оскаржені в порядку, встановленому цим Законом.
 
32. Глава 2. УЧАСНИКИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
 
   Глава 2. УЧАСНИКИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
 
33. Стаття 7. Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій
 
   Стаття 7. Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій
 
34. 1. Учасниками виконавчого провадження є державний виконавець, сторони, представники сторін, експерти, спеціалісти, перекладачі, суб’єкти оціночної діяльності - суб’єкти господарювання.
 
-19- Писаренко В.В.
Стешенко О.М.
Частину першу статті 7 Проекту доповнити після слів "представники сторін" словом "прокурор".
 
Враховано   1. Учасниками виконавчого провадження є державний виконавець, сторони, представники сторін, прокурор, експерти, спеціалісти, перекладачі, суб’єкти оціночної діяльності - суб’єкти господарювання.
Прокурор бере участь у виконавчому провадженні у випадку здійснення представництва інтересів громадянина або держави в суді та відкриття виконавчого провадження на підставі виконавчого документа за його заявою.
 
    -20- Писаренко В.В.
Частину першу статті 10 (статті 7 Проекту) доповнити новим абзацом такого змісту:
"Прокурор бере участь у виконавчому провадженні у випадку здійснення представництва інтересів громадянина або держави в суді й відкриття виконавчого провадження на підставі виконавчого документа за його заявою."
 
Враховано    
35. 2. Для проведення виконавчих дій державний виконавець у разі необхідності залучає понятих, а також працівників органів внутрішніх справ, представників органів опіки і піклування, інших органів і установ у порядку, встановленому цим Законом.
 
-21- Писаренко В.В.
У новій редакції статті 7 Проекту врахувати зміни, які внесені до її чинної редакції Законом України "Про внесення змін до деяких законів України (частина третя) щодо недопущення захоплення підприємств, установ, організацій" від 18.09.2008р. Враховуючи те, що проект був поданий раніше, дане положення відсутнє.
 
Враховано   2. Для проведення виконавчих дій державний виконавець за необхідності залучає понятих, працівників органів внутрішніх справ, представників органів опіки і піклування, інших органів та установ у порядку, встановленому цим Законом.
При виконанні рішень судів та ухвал про зміну органів управління та посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності можуть залучатися виключно працівники органів внутрішніх справ. Залучення інших осіб у процесі виконання таких рішень не допускається.
 
36. Стаття 8. Сторони виконавчого провадження
 
   Стаття 8. Сторони виконавчого провадження
 
37. 1. Сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник.
 
   1. Сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник.
 
38. 2. Стягувачем є фізична, юридична особа або держава, Автономна Республіка Крим, територіальна громада в особі відповідних органів, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ. Боржником є фізична, юридична особа або держава, Автономна Республіка Крим, територіальна громада в особі відповідних органів та їх посадових осіб, яка зобов’язана за рішенням вчинити певні дії (передати майно, виконати інші обов’язки, передбачені рішенням) або утриматися від їх вчинення.
 
-22- Писаренко В.В.
Частину другу статті 11 (статті 8 Проекту) викласти у такій редакції:
"Стягувачем є фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ. Боржником є фізична або юридична особа, визначена виконавчим документом".
 
Враховано   2. Стягувачем є фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ. Боржником є фізична або юридична особа, визначена виконавчим документом.
 
39. 3. У виконавчому провадженні про стягнення сум у дохід Державного бюджету України стягувачем є держава в особі органу, за позовом якого судом винесено відповідне рішення, або держава в особі органу виконавчої влади, який відповідно до закону прийняв таке рішення. За іншими виконавчими документами про стягнення сум у дохід державного бюджету України стягувачем є держава в особі органу державної податкової служби.
 
-23- Писаренко В.В.
Частину 3 ст. 8 Проекту викласти в такій редакції:
"3. За виконавчим документом про стягнення в дохід держави коштів або про вчинення інших дій на користь чи в інтересах держави від її імені виступає орган, за позовом якого судом винесено відповідне рішення, або орган державної влади (крім суду), який відповідно до закону прийняв таке рішення. За іншими виконавчими документами про стягнення в дохід держави коштів або про вчинення інших дій на користь чи в інтересах держави від її імені виступають органи державної податкової служби".
 
Враховано   3. За виконавчим документом про стягнення в дохід держави коштів або про вчинення інших дій на користь чи в інтересах держави від її імені виступає орган, за позовом якого судом винесено відповідне рішення, або орган державної влади (крім суду), який відповідно до закону прийняв таке рішення. За іншими виконавчими документами про стягнення в дохід держави коштів або про вчинення інших дій на користь чи в інтересах держави від її імені виступають органи державної податкової служби.
 
40. 4. У виконавчому провадженні можуть брати участь кілька стягувачів. Кожен з них щодо іншої сторони має право брати участь у виконавчому провадженні самостійно або доручити участь у виконавчому провадженні одному із співучасників.
 
   4. У виконавчому провадженні можуть брати участь кілька стягувачів. Кожен з них щодо іншої сторони має право брати участь у виконавчому провадженні самостійно або доручити участь у виконавчому провадженні одному із співучасників.
 
41. 5. У разі вибуття однієї із сторін державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, обов’язкові тією мірою, якою вони були б обов’язковими для сторони, яку правонаступник замінив.
 
-24- Писаренко В.В.
У ч.5. ст. 8 Проекту додати новий абзац такого змісту:
"У разі якщо стороною виконавчого провадження було змінено найменування (для юридичної особи) або прізвище, власне ім’я чи по батькові (для фізичної особи), державний виконавець, за наявності підтверджуючих документів, своєю постановою, яка затверджується начальником відділу, змінює назву сторони виконавчого провадження".
 
Враховано   5. У разі вибуття однієї із сторін державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, обов’язкові тією мірою, якою вони були б обов’язковими для сторони, яку правонаступник замінив.
У разі якщо сторона виконавчого провадження змінила найменування (для юридичної особи) або прізвище, власне ім’я чи по батькові (для фізичної особи), державний виконавець за наявності підтверджуючих документів своєю постановою, яка затверджується начальником відділу, змінює назву сторони виконавчого провадження.
 
42. Стаття 9. Представництво сторін у виконавчому провадженні
 
   Стаття 9. Представництво сторін у виконавчому провадженні
 
43. 1. Сторони можуть реалізовувати свої права і обов’язки у виконавчому провадженні самостійно або через представників. Особиста участь громадянина у виконавчому провадженні не позбавляє його права мати представника, за винятком випадку, коли боржник зобов’язаний згідно з рішенням вчинити певні дії особисто.
 
-25- Писаренко В.В.
У назві ст.6 слово "громадянина" замінити словом " фізичної особи ".
 
Враховано   1. Сторони можуть реалізовувати свої права і обов’язки у виконавчому провадженні самостійно або через представників. Особиста участь фізичної особи у виконавчому провадженні не позбавляє її права мати представника, крім випадку, коли боржник згідно з рішенням зобов’язаний вчинити певні дії особисто.
 
44. 2. Неповнолітні та особи, визнані судом недієздатними, реалізують свої права та виконують обов’язки, пов’язані з виконавчим провадженням, відповідно до вимог закону.
 
   2. Неповнолітні та особи, визнані судом недієздатними, реалізують свої права та виконують обов’язки, пов’язані з виконавчим провадженням, відповідно до вимог закону.
 
45. 3. Якщо стороною виконавчого провадження є особа, визнана судом безвісно відсутньою, державний виконавець своєю постановою залучає до участі у виконавчому провадженні особу, яка є опікуном її майна.
 
   3. У разі якщо стороною виконавчого провадження є особа, визнана судом безвісно відсутньою, державний виконавець своєю постановою залучає до участі у виконавчому провадженні особу, яка є опікуном її майна.
 
46. 4. Участь юридичних осіб у виконавчому провадженні здійснюється їх керівниками чи органами, посадовими особами, які діють в межах повноважень, наданих їм законом, або через представників юридичної особи.
 
   4. Участь юридичних осіб у виконавчому провадженні здійснюється їх керівниками чи органами, посадовими особами, які діють у межах повноважень, наданих їм законом, або через представників юридичної особи.
 
47. 5. Повноваження представника повинні бути підтверджені довіреністю, виданою і оформленою відповідно до вимог закону.
 
   5. Повноваження представника повинні бути підтверджені довіреністю, виданою і оформленою відповідно до вимог закону.
 
48. Стаття 10. Особи, які не можуть бути представниками у виконавчому провадженні
 
   Стаття 10. Особи, які не можуть бути представниками у виконавчому провадженні
 
49. 1. Представниками у виконавчому провадженні не можуть бути:
 
   1. Представниками у виконавчому провадженні не можуть бути:
 
50. 1) особи, які не досягли 18 років, крім випадків, передбачених законом;
 
   1) особи, які не досягли 18-річного віку, крім випадків, передбачених законом;
 
51. 2) особи, над якими встановлено опіку чи піклування;
 
   2) особи, над якими встановлено опіку чи піклування;
 
52. 3) судді, слідчі, прокурори, державні виконавці, крім випадків, коли вони діють як законні представники або уповноважені особи відповідного органу, що є стороною виконавчого провадження;
 
   3) судді, слідчі, прокурори, державні виконавці, крім випадків, коли вони діють як законні представники або уповноважені особи відповідного органу, що є стороною виконавчого провадження;
 
53. 4) інші особи, які відповідно до закону не можуть здійснювати представництво.
 
   4) інші особи, які відповідно до закону не можуть здійснювати представництво.
 
54. Стаття 11. Обов’язки і права державних виконавців
 
   Стаття 11. Обов’язки і права державних виконавців
 
55. 1. Державний виконавець зобов’язаний вживати передбачених цим Законом заходів примусового виконання рішень, неупереджено, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.
 
   1. Державний виконавець зобов’язаний вживати передбачених цим Законом заходів примусового виконання рішень, неупереджено, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.
 
56. 2. Державний виконавець:
 
   2. Державний виконавець:
 
57. здійснює заходи, необхідні для своєчасного і в повному обсязі виконання рішення, зазначеного в документі на примусове виконання рішення (далі - виконавчий документ), у спосіб та в порядку, встановленому виконавчим документом і цим Законом;
 
   здійснює заходи, необхідні для своєчасного і в повному обсязі виконання рішення, зазначеного в документі на примусове виконання рішення (далі - виконавчий документ), у спосіб та в порядку, встановленому виконавчим документом і цим Законом;
 
58. надає сторонам виконавчого провадження та їх представникам можливість ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження;
 
   надає сторонам виконавчого провадження та їх представникам можливість ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження;
 
59. розглядає заяви сторін та інших учасників виконавчого провадження і їх клопотання;
 
   розглядає заяви сторін та інших учасників виконавчого провадження і їхні клопотання;
 
60. заявляє в установленому порядку про самовідвід за наявності обставин, передбачених цим Законом;
 
   заявляє в установленому порядку про самовідвід за наявності обставин, передбачених цим Законом;
 
61. роз’яснює сторонам їх права і обов’язки;
 
   роз’яснює сторонам їхні права і обов’язки.
 
62. проводить оцінку (переоцінку) майна в установленому законодавством порядку.
 
-26- Писаренко В.В.
Абзац сьомий ч.2 вилучити.
 
Враховано      
63. 3. Державний виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право:
 
-27- Писаренко В.В.
У ч.3. ст. 11 Проекту замінити слова "під час" словом "у процесі", тобто залишити чинну редакцію.
 
Враховано   3. Державний виконавець у процесі здійснення виконавчого провадження має право:
 
64. 2) проводити перевірку виконання:
 
-28- Писаренко В.В.
П.2. ч.3. ст. 11 Проекту викласти у такій редакції:
"2) проводити перевірку виконання боржниками рішень, що підлягають виконанню відповідно до цього Закону;"
 
Враховано   1) проводити перевірку виконання боржниками рішень, що підлягають виконанню відповідно до цього Закону;
 
65. рішень юридичними особами всіх форм власності, фізичними особами, а також громадянами, які провадять підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб’єктів підприємницької діяльності, що є боржниками за виконавчими документами;
 
-29- Писаренко В.В.
Доповнити ч.3. ст. 11 Проекту новим пунктом (та у зв’язку з чим змінити нумерацію) такого змісту:
"3) здійснювати перевірку виконання юридичними особами всіх форм власності, фізичними особами, фізичними особами – підприємцями рішень стосовно працюючих у них боржників".
 
Враховано   2) здійснювати перевірку виконання юридичними особами всіх форм власності, фізичними особами, фізичними особами – підприємцями рішень стосовно працюючих у них боржників;
 
66. 1) безоплатно одержувати від органів, установ, організацій, посадових осіб, сторін та учасників виконавчого провадження необхідні для проведення виконавчих дій пояснення, довідки та іншу інформацію;
 
-30- Писаренко В.В.
У п. 1 ч.3. ст. 11 Проекту перед словами "безоплатно одержувати" додати слова "з метою захисту інтересів стягувача", а також додати слова "у тому числі конфіденційну".
Пункт 1 ч. 3 ст.11 Проекту викласти як пункт 3.
 
Враховано   3) з метою захисту інтересів стягувача одержувати безоплатно від органів, установ, організацій, посадових осіб, сторін та учасників виконавчого провадження необхідні для проведення виконавчих дій пояснення, довідки та іншу інформацію, у тому числі конфіденційну;
 
67. юридичними особами та фізичними особами - підприємцями рішень стосовно працюючих у них боржників;
 
      
68. 3) безперешкодно входити до приміщень і сховищ, що належать боржникам або зайняті ними, проводити огляд зазначених приміщень і сховищ, у разі необхідності примусово відкривати та опечатувати такі приміщення і сховища;
 
   4) безперешкодно входити до приміщень і сховищ, що належать боржникам або зайняті ними, проводити огляд зазначених приміщень і сховищ, у разі необхідності примусово відкривати та опечатувати такі приміщення і сховища;
 
69. 4) накладати арешт на майно боржника, опечатувати, вилучати, передавати таке майно на зберігання та реалізовувати його в установленому законодавством порядку;
 
   5) накладати арешт на майно боржника, опечатувати, вилучати, передавати таке майно на зберігання та реалізовувати його в установленому законодавством порядку;
 
70. 5) накладати арешт на кошти та інші цінності боржника, зокрема на кошти, які перебувають на рахунках і вкладах у банках, інших фінансових установах, на рахунки в цінних паперах, а також опечатувати каси, приміщення і місця зберігання грошей;
 
-31- Аржевітін С.М.
У п.5 ч.3 ст.11 законопроекту після слів "на рахунках і вкладах у банках" доповнити словами "здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту та".
 
Відхилено   6) накладати арешт на кошти та інші цінності боржника, зокрема на кошти, які перебувають на рахунках і вкладах у банках, інших фінансових установах, на рахунки в цінних паперах, а також опечатувати каси, приміщення і місця зберігання грошей;
 
71. 6) використовувати за згодою власника приміщення, в тому числі ті, що перебувають у комунальній власності, для тимчасового зберігання вилученого майна, а також транспортні засоби стягувача або боржника для перевезення майна;
 
   7) за згодою власника використовувати приміщення, у тому числі комунальної власності, для тимчасового зберігання вилученого майна, а також транспортні засоби стягувача або боржника для перевезення майна;
 
72. 7) звертатися до органу, який видав виконавчий документ, за роз’ясненням рішення, із заявою про видачу дубліката виконавчого документа, порушувати клопотання про встановлення чи зміну порядку і способу виконання, відстрочку та розстрочку виконання рішення;
 
-32- Писаренко В.В.
Пункт 7 викласти як два пункти такого змісту:
"8) звертатися до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про роз’яснення рішення, про видачу дубліката виконавчого документа, про встановлення чи зміну порядку і способу виконання, про відстрочку та розстрочку виконання рішення;
9) звертатися до органу (посадової особи), який видав виконавчий документ, про роз’яснення змісту документа;"
 
Враховано   8) звертатися до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про роз’яснення рішення, про видачу дубліката виконавчого документа, про встановлення чи зміну порядку і способу виконання, про відстрочку та розстрочку виконання рішення;
9) звертатися до органу (посадової особи), який видав виконавчий документ, про роз’яснення змісту документа;
 
73. 8) звертатися до суду з поданням про розшук боржника - фізичної особи або дитини чи про постановлення вмотивованого рішення про примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника - фізичної або іншої особи, в якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, або дитина, щодо якої складено виконавчий документ про її відібрання;
 
   10) звертатися до суду з поданням про розшук боржника - фізичної особи або дитини чи про постановлення вмотивованого рішення про примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника - фізичної або іншої особи, в якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, або дитина, щодо якої складено виконавчий документ про її відібрання;
 
74. 9) викликати громадян та посадових осіб з приводу виконавчих документів, що перебувають у виконавчому провадженні;
 
-33- Писаренко В.В.
П.9. ч.3. ст. 11 Проекту викласти у такій редакції (залишити діючу):
"10) викликати фізичних осіб, посадових осіб з приводу виконавчих документів, що знаходяться у виконавчому провадженні, а у разі неявки боржника без поважних причин виносити постанову про його привід через органи внутрішніх справ;"
 
Враховано   11) викликати фізичних осіб, посадових осіб з приводу виконавчих документів, що знаходяться у виконавчому провадженні, а в разі неявки боржника без поважних причин виносити постанову про його привід через органи внутрішніх справ;
 
75. 10) залучати у встановленому порядку до провадження виконавчих дій понятих, працівників органів внутрішніх справ, інших осіб, а також експертів, спеціалістів, а для оцінки майна - суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання;
 
   12) залучати у встановленому порядку до провадження виконавчих дій понятих, працівників органів внутрішніх справ, інших осіб, а також експертів, спеціалістів, а для оцінки майна - суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання;
 
76. 11) накладати стягнення у вигляді штрафу на фізичних, юридичних та посадових осіб у випадках, передбачених законом;
 
   13) накладати стягнення у вигляді штрафу на фізичних, юридичних та посадових осіб у випадках, передбачених законом;
 
77. 12) застосовувати під час провадження виконавчих дій відеозапис, фото- і кінозйомку;
 
   14) застосовувати під час провадження виконавчих дій відеозапис, фото- і кінозйомку;
 
78. 13) під час виконання судових рішень, а за наявності вмотивованого рішення суду про примусове проникнення до житла також під час виконання рішень інших органів (посадових осіб), безперешкодно входити на земельні ділянки, в житлові та інші приміщення боржників - фізичних осіб, проводити в них огляд, у разі необхідності примусово відкривати їх в установленому порядку із залученням працівників органів внутрішніх справ, опечатувати такі приміщення, арештовувати, опечатувати та вилучати належне боржникові майно, яке там перебуває та на яке за законом можливо звернути стягнення;
 
-34- Писаренко В.В.
П. 14 ч. 3 ст. 11 викласти в такій редакції:
"14) у процесі виконання рішень за наявності вмотивованого рішення суду про примусове проникнення до житла чи іншого володіння фізичної особи безперешкодно входити на земельні ділянки, до житлових та інших приміщень боржника - фізичної особи, особи, у якої знаходиться майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, проводити в них огляд, у разі необхідності примусово відкривати їх в установленому порядку із залученням працівників органів внутрішніх справ, опечатувати такі приміщення, арештовувати, опечатувати та вилучати належне боржникові майно, яке там перебуває та на яке за законом можливо звернути стягнення;"
 
Враховано   15) у процесі виконання рішень за наявності вмотивованого рішення суду про примусове проникнення до житла чи іншого володіння фізичної особи безперешкодно входити на земельні ділянки, до житлових та інших приміщень боржника - фізичної особи, особи, у якої знаходиться майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, проводити в них огляд, у разі необхідності примусово відкривати їх в установленому порядку із залученням працівників органів внутрішніх справ, опечатувати такі приміщення, арештовувати, опечатувати та вилучати належне боржникові майно, яке там перебуває та на яке за законом можливо звернути стягнення;
 
    -35- Мірошниченко Ю.Р.
П. 14 ч. 3 ст. 11 викласти в такій редакції:
"14) у процесі виконання судових рішень за наявності вмотивованого рішення суду про примусове проникнення до житла безперешкодно входити на земельні ділянки, до житлових та інших приміщень боржників – фізичних осіб, проводити в них огляд, у разі необхідності примусово відкривати їх в установленому порядку із залученням працівників органів внутрішніх справ, опечатувати такі приміщення, арештовувати, опечатувати та вилучати належне боржникові майно, яке там перебуває та на яке за законом можливо звернути остягнення;".
 
Враховано редакційно    
79. 14) вимагати від матеріально відповідальних і посадових осіб боржників - юридичних осіб або від боржників - фізичних осіб надання пояснень за фактами невиконання рішень або законних вимог державного виконавця чи іншого порушення вимог законодавства про виконавче провадження;
 
   16) вимагати від матеріально відповідальних і посадових осіб боржників - юридичних осіб або від боржників - фізичних осіб надання пояснень за фактами невиконання рішень або законних вимог державного виконавця чи іншого порушення вимог законодавства про виконавче провадження;
 
80. 15) з метою профілактичного впливу повідомляти органам державної влади, громадським об’єднанням, трудовим колективам і громадськості за місцем проживання або роботи особи про факти порушення нею вимог законодавства про виконавче провадження;
 
-36- Писаренко В.В.
Частину 3 ст.11 Проекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"17) у разі ухилення боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням звертатися до суду щодо встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи або керівника боржника – юридичної особи за межі України - до виконання зобов'язань за рішенням;"
 
Враховано   17) з метою профілактичного впливу повідомляти органам державної влади, громадським об’єднанням, трудовим колективам і громадськості за місцем проживання або роботи особи про факти порушення нею вимог законодавства про виконавче провадження;
18) у разі ухилення боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи або керівника боржника – юридичної особи за межі України – до виконання зобов'язань за рішенням;
 
81. 16) залучати у разі необхідності для провадження чи організації виконавчих дій на платній основі, зокрема за рахунок авансового внеску стягувача, суб’єктів господарювання, в тому числі яким у встановленому законом порядку видано ліцензії на:
 
-37- Писаренко В.В.
П.16 ч.3 ст.11 Проекту викласти в такій редакції:
"19) у разі необхідності залучати до проведення чи організації виконавчих дій суб’єктів господарювання, у тому числі на платній основі, за рахунок авансового внеску стягувача;"
 
Враховано   19) у разі необхідності залучати до проведення чи організації виконавчих дій суб’єктів господарювання, у тому числі на платній основі, за рахунок авансового внеску стягувача;
 
82. будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи у галузі будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництва та монтажу інженерних і транспортних мереж);
 
      
83. надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі);
 
      
84. проведення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;
 
      
85. надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності і з охороною громадян;
 
      
86. проведення землевпорядних і землеоціночних робіт;
 
      
87. 17) здійснювати інші повноваження, передбачені цим та іншими законами.
 
   20) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими законами.
 
88. Стаття 12. Права і обов’язки сторін та інших учасників виконавчого провадження
 
   Стаття 12. Права і обов’язки сторін та інших учасників виконавчого провадження
 
89. 1. Сторони та інші учасники виконавчого провадження мають право знайомитися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, подавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у провадженні виконавчих дій, давати усні і письмові пояснення, висловлювати свої доводи та міркування з усіх питань, що виникають у ході виконавчого провадження, в тому числі під час проведення експертизи, заперечувати проти клопотань, доводів та міркувань інших учасників виконавчого провадження, заявляти відводи у випадках, передбачених цим Законом, оскаржувати рішення, дії або бездіяльність державного виконавця з питань виконавчого провадження та користуватися іншими правами, наданими цим Законом.
 
-38- Писаренко В.В.
Ч.1 ст.12 Проекту викласти в такій редакції:
"1. Сторони виконавчого провадження мають право ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, заявляти відводи у випадках, передбачених цим Законом, оскаржувати рішення, дії або бездіяльність державного виконавця з питань виконавчого провадження у порядку, встановленому цим Законом, подавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у провадженні виконавчих дій, давати усні та письмові пояснення, висловлювати свої доводи та міркування з усіх питань, що виникають у ході виконавчого провадження, у тому числі під час проведення експертизи, заперечувати проти клопотань, доводів та міркувань інших учасників виконавчого провадження та користуватися іншими правами, наданими законом".
 
Враховано   1. Сторони виконавчого провадження мають право ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, заявляти відводи у випадках, передбачених цим Законом, оскаржувати рішення, дії або бездіяльність державного виконавця з питань виконавчого провадження у порядку, встановленому цим Законом, подавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у провадженні виконавчих дій, давати усні та письмові пояснення, висловлювати свої доводи та міркування з усіх питань, що виникають у ході виконавчого провадження, у тому числі під час проведення експертизи, заперечувати проти клопотань, доводів та міркувань інших учасників виконавчого провадження та користуватися іншими правами, наданими законом.
 
90. 2. Стягувач має право подати заяву про видачу дубліката виконавчого документа, про поновлення строку його пред’явлення до виконання, про відмову від стягнення і повернення виконавчого документа.
 
   2. Стягувач має право подати заяву про видачу дубліката виконавчого документа, про поновлення строку його пред’явлення до виконання, про відмову від стягнення і повернення виконавчого документа.
 
91. 3. Сторони мають право укласти мирову угоду про закінчення виконавчого провадження, яка визнається судом, оспорювати належність майна і результати його оцінки, подавати письмові заперечення проти розрахунку державного виконавця щодо розподілу коштів між стягувачами.
 
-39- Писаренко В.В.
Ст.12 Проекту частиною 4 такого змісту:
"4. Інші учасники виконавчого провадження мають право подавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у провадженні виконавчих дій, давати усні та письмові пояснення, висловлювати свої доводи та міркування з усіх питань, що виникають у ході виконавчого провадження, у тому числі під час проведення експертизи, заперечувати проти клопотань, доводів та міркувань інших учасників виконавчого провадження та користуватися іншими правами, наданими цим Законом для цих осіб".
 
Враховано   3. Сторони мають право укласти мирову угоду про закінчення виконавчого провадження, яка визнається судом, оспорювати належність майна і результати його оцінки, подавати письмові заперечення проти розрахунку державного виконавця щодо розподілу коштів між стягувачами.
4. Інші учасники виконавчого провадження мають право подавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у провадженні виконавчих дій, давати усні та письмові пояснення, висловлювати свої доводи та міркування з усіх питань, що виникають у ході виконавчого провадження, у тому числі під час проведення експертизи, заперечувати проти клопотань, доводів та міркувань інших учасників виконавчого провадження та користуватися іншими правами, наданими цим Законом для цих осіб.
 
92. 4. У разі відновлення виконавчого провадження стягувач у десятиденний строк з моменту надходження відповідної постанови пред’являє до виконання повернутий йому виконавчий документ.
 
-40- Писаренко В.В.
Ч. 4 ст. 12 Проекту виключити.
 
Враховано      
93. 5. Сторони зобов’язані письмово повідомити протягом трьох робочих днів державному виконавцю про повне чи часткове самостійне виконання рішення боржником на стадії примусового виконання.
 
-41- Писаренко В.В.
Ч.5, 6 ст. 12 Проекту об’єднати та викласти у такій редакції:
"5. Сторони зобов’язані письмово повідомити протягом трьох робочих днів державного виконавця про повне чи часткове самостійне виконання рішення боржником, а також письмово повідомляти державного виконавця про виникнення обставин, що зумовлюють обов'язкове зупинення виконавчого провадження, встановлення відстрочки або розстрочки виконання, зміну способу і порядку виконання рішення, зміну місця проживання чи перебування (у тому числі про зміну їх реєстрації) або місцезнаходження, а боржник - фізична особа - про зміну місця роботи."
 
Враховано   5. Сторони зобов’язані протягом трьох робочих днів письмово повідомити державного виконавця про повне чи часткове самостійне виконання рішення боржником, а також письмово повідомляти державного виконавця про виникнення обставин, що зумовлюють обов'язкове зупинення виконавчого провадження, про встановлення відстрочки або розстрочки виконання, зміну способу і порядку виконання рішення, зміну місця проживання чи перебування (у тому числі про зміну їх реєстрації) або місцезнаходження, а боржник -фізична особа - про зміну місця роботи.
 
94. 6. Боржник зобов’язаний письмово повідомити державному виконавцю про зміну місця проживання чи місцезнаходження. У разі коли
 
      
95. боржник - фізична особа, він повинен повідомити також про зміну місця роботи.
 
      
96. 7. Боржник зобов’язаний утримуватися від вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення і подати у строк, установлений державним виконавцем, достовірні відомості про свої доходи та майно, зокрема про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, рахунки у банках чи інших фінансових установах; своєчасно з’явитися за викликом державного виконавця; письмово повідомити державному виконавцю про майно, що перебуває в заставі або в інших осіб, а також про кошти та майно, належні боржникові від інших осіб.
 
-42- Писаренко В.В.
У ч.7. ст.12 Проекту слова "і подати" замінити слоом "надавати", слово "зокрема" замінити словами "у тому числі".
 
Враховано   6. Боржник зобов’язаний:
утримуватися від вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення;
надавати у строк, установлений державним виконавцем, достовірні відомості про свої доходи та майно, у тому числі про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах;
своєчасно з’являтися за викликом державного виконавця;
письмово повідомляти державному виконавцю про майно, що перебуває в заставі або в інших осіб, а також про кошти та майно, належні боржникові від інших осіб.
 
97. 8. Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні, зобов’язані сумлінно користуватися усіма наданими їм правами з метою забезпечення своєчасного та в повному обсязі вчинення виконавчих дій.
 
   7. Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні, зобов’язані сумлінно користуватися усіма наданими їм правами з метою забезпечення своєчасного та в повному обсязі вчинення виконавчих дій.
 
98. 9. За невиконання вимог частин шостої - восьмої цієї статті боржник несе відповідальність у встановленому законом порядку.
 
-43- Писаренко В.В.
Ч. 9 ст. 12 Проекту виключити.
 
Враховано      
99. Стаття 13. Участь експертів, спеціалістів та суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання у виконавчому провадженні
 
   Стаття 13. Участь експертів, спеціалістів та суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання у виконавчому провадженні
 
100. 1. Для з’ясування та роз’яснення питань, що виникають під час здійснення виконавчого провадження і потребують спеціальних знань, державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторін призначає своєю постановою експерта або спеціаліста (у разі необхідності - кількох експертів або спеціалістів), а для оцінки майна - суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання.
 
   1. Для з’ясування та роз’яснення питань, що виникають під час здійснення виконавчого провадження і потребують спеціальних знань, державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторін призначає своєю постановою експерта або спеціаліста (у разі необхідності - кількох експертів або спеціалістів), а для оцінки майна - суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання.
 
101. 2. Як експерт, спеціаліст або суб’єкт оціночної діяльності може бути запрошена будь-яка дієздатна особа, що має необхідні знання, кваліфікацію та досвід роботи у відповідній галузі.
 
-44- Писаренко В.В.
У ч. 2 ст. 13 Проекту слова " суб’єкт оціночної діяльності" виключити.
 
Враховано   2. Як експерт або спеціаліст може бути запрошена будь-яка дієздатна особа, яка має необхідні знання, кваліфікацію та досвід роботи у відповідній галузі.
 
102. 3. Експерт або спеціаліст зобов’язаний видати письмовий висновок, а суб’єкт оціночної діяльності - письмовий звіт, з питань, що містяться у постанові державного виконавця, а також надавати усні рекомендації щодо дій, які виконуються в його присутності.
 
-45- Писаренко В.В.
У ч. 3 ст. 13 Проекту після слів "оціночної діяльності" додати слова "суб’єкт господарювання".
 
Враховано   3. Експерт або спеціаліст зобов’язаний надати письмовий висновок, а суб’єкт оціночної діяльності - суб’єкт господарювання - письмовий звіт з питань, що містяться в постанові державного виконавця, а також надати усні рекомендації щодо дій, які виконуються за його присутності.
 
103. 4. Експерт, спеціаліст і суб’єкт оціночної діяльності - суб’єкт господарювання мають право на винагороду за надані ними послуги. Розмір винагороди визначається в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. Винагорода та інші витрати, зумовлені проведенням експертизи, належать до витрат, пов’язаних з провадженням виконавчих дій.
 
-46- Писаренко В.В.
У ч. 4 ст. 13 Проекту слова "що встановлюється" замінити словом "встановленому", слова "належать до витрат, пов’язаних з провадженням виконавчих дій" замінити словами "наданням висновку спеціаліста або звіту суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання належать до витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій".
 
Враховано   4. Експерт, спеціаліст і суб’єкт оціночної діяльності - суб’єкт господарювання мають право на винагороду за надані ними послуги. Розмір винагороди визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Винагорода та інші витрати, зумовлені проведенням експертизи, наданням висновку спеціаліста або звіту суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання належать до витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій.
 
104. 5. За відмову або ухилення від видачі висновку чи за видачу висновку, що містить завідомо неправдиві відомості, експерт несе кримінальну відповідальність, про що він повинен бути попереджений державним виконавцем. Збитки, завдані сторонам у зв’язку з видачею такого висновку, підлягають відшкодуванню в порядку, встановленому законом. Суб’єкт оціночної діяльності - суб’єкт господарювання несе відповідальність за недостовірну чи необ’єктивну оцінку майна у порядку, встановленому законом.
 
-47- Писаренко В.В.
У ч. 5 ст. 13 Проекту слова "або ухилення" замінити словами "без поважних причин", цю частину доповнити словами "а оцінювач – кримінальну відповідальність, про що він повинен бути попереджений державним виконавцем".
 
Враховано   5. За відмову без поважних причин від надання висновку чи за надання висновку, що містить завідомо неправдиві відомості, експерт несе кримінальну відповідальність, про що він має бути попереджений державним виконавцем. Збитки, завдані сторонам внаслідок видачі такого висновку, підлягають відшкодуванню в порядку, встановленому законом. За недостовірну чи необ’єктивну оцінку майна суб’єкт оціночної діяльності - суб’єкт господарювання несе відповідальність у порядку, встановленому законом, а оцінювач – кримінальну відповідальність, про що він має бути попереджений державним виконавцем.
 
105. 6. Копії постанови державного виконавця про призначення у виконавчому провадженні експерта, спеціаліста або суб’єкта оціночної діяльності надсилаються сторонам у триденний строк з дня її винесення. Питання про заявлений сторонами відвід зазначеним у цій статті особам вирішується в порядку, передбаченому статтею 16 цього Закону.
 
-48- Писаренко В.В.
У ч. 6 ст. 13 Проекту після слів "оціночної діяльності" додати слова "суб’єкт господарювання", друге речення виключити.
 
Враховано   6. Копії постанови державного виконавця про призначення у виконавчому провадженні експерта, спеціаліста або суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання надсилаються сторонам у триденний строк з дня її винесення.
 
106. Стаття 14. Участь перекладача у виконавчому провадженні
 
   Стаття 14. Участь перекладача у виконавчому провадженні
 
107. 1. У разі необхідності під час провадження виконавчих дій державний виконавець або сторони (їх представники) можуть запросити перекладача. Перекладачем може бути будь-яка дієздатна особа, що володіє мовами, знання яких є необхідним для перекладу. Особі, що потребує послуг перекладача, державний виконавець надає строк для його запрошення, який не може перевищувати десяти днів. У разі коли зазначена особа не забезпечить участі перекладача у визначений строк, його може призначити своєю постановою державний виконавець.
 
   1. У разі необхідності під час провадження виконавчих дій державний виконавець або сторони (їх представники) можуть запросити перекладача. Перекладачем може бути будь-яка дієздатна особа, яка володіє мовами, знання яких є необхідним для перекладу. Особі, яка потребує послуг перекладача, державний виконавець надає строк для його запрошення, але не більш як десять днів. У разі якщо зазначена особа не забезпечить участі перекладача у визначений строк, його може призначити своєю постановою державний виконавець.
 
108. 2. Перекладач має право на винагороду за виконану роботу, що належить до витрат, пов’язаних з провадженням виконавчих дій. Розмір такої винагороди визначається в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-49- Писаренко В.В.
У ч. 2 ст. 14 Проекту слова "витрат, пов’язаних з провадженням виконавчих дій" замінити словами " витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій".
 
Враховано   2. Перекладач має право на винагороду за виконану роботу, що належить до витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій. Розмір такої винагороди визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
109. 3. У разі завідомо неправильного перекладу, а також за відмову виконати обов’язки перекладача особа несе кримінальну відповідальність, про що вона повинна бути попереджена державним виконавцем.
 
   3. У разі завідомо неправильного перекладу, а також за відмову виконати обов’язки перекладача особа несе кримінальну відповідальність, про що вона має бути попереджена державним виконавцем.
 
110. Стаття 15. Залучення понятих до провадження виконавчих дій
 
   Стаття 15. Залучення понятих до провадження виконавчих дій
 
111. 1. Виконавчі дії можуть провадитися у присутності понятих.
 
   1. Виконавчі дії можуть провадитися за присутності понятих.
 
112. 2. Присутність понятих обов’язкова під час вчинення виконавчих дій, пов’язаних з примусовим входженням до нежитлових приміщень і сховищ, де зберігається майно боржника, на яке звернено стягнення, або майно стягувача, яке повинно бути повернене йому в натурі; до житлових будинків і квартир для забезпечення примусового виселення та вселення в них; до будинків, квартир та інших приміщень, в яких перебуває дитина, яка повинна бути передана іншим особам відповідно до рішення суду; під час проведення огляду, арешту, вилучення і передачі майна.
 
   2. Присутність понятих обов’язкова під час вчинення виконавчих дій, пов’язаних з примусовим входженням до нежитлових приміщень і сховищ, де зберігається майно боржника, на яке звернено стягнення, або майно стягувача, яке має бути повернене йому в натурі; до житлових будинків і квартир для забезпечення примусового виселення та вселення в них; до будинків, квартир та інших приміщень, в яких перебуває дитина, яка має бути передана іншим особам відповідно до рішення суду; під час проведення огляду, арешту, вилучення і передачі майна.
 
113. 3. Як поняті можуть бути запрошені будь-які дієздатні особи, що не мають особистої заінтересованості в провадженні виконавчих дій і не пов’язані між собою або з учасниками виконавчого провадження родинними зв’язками, підлеглістю чи підконтрольністю. Кількість понятих під час вчинення виконавчих дій не може бути менше двох.
 
   3. Як поняті можуть бути запрошені будь-які дієздатні особи, які не мають особистої заінтересованості у провадженні виконавчих дій і не пов’язані між собою або з учасниками виконавчого провадження родинними зв’язками, підлеглістю чи підконтрольністю. Кількість понятих під час вчинення виконавчих дій не може бути менше двох.
 
114. 4. Понятий має право знати, для участі в провадженні яких виконавчих дій його запрошено, на підставі якого виконавчого документа вони провадяться, а також робити зауваження з приводу вчинення виконавчих дій. Зауваження понятого підлягають занесенню до акта відповідної виконавчої дії. Понятий зобов’язаний засвідчити факт, зміст і результати виконавчих дій, під час провадження яких він був присутній. Перед початком виконавчих дій державний виконавець роз’яснює понятим їх права і обов’язки.
 
-50- Писаренко В.В.
У ч.4. ст.15 Проекту останнє речення доповнити словами "про що зазначається в акті".
 
Враховано   4. Понятий має право знати, для участі у провадженні яких виконавчих дій його запрошено, на підставі якого виконавчого документа вони провадяться, а також робити зауваження з приводу провадження виконавчих дій. Зауваження понятого підлягають занесенню до акта відповідної виконавчої дії. Понятий зобов’язаний засвідчити факт, зміст і результати виконавчих дій, під час провадження яких він був присутній. Перед початком виконавчих дій державний виконавець роз’яснює понятим їхні права і обов’язки, про що зазначається в акті.
 
115. 5. Поняті мають право на компенсацію витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків понятих. Зазначені витрати належать до витрат, пов’язаних з проведенням виконавчих дій.
 
-51- Писаренко В.В.
У ч.5 ст.15 Проекту слова "витрат, пов’язаних з проведенням виконавчих дій" замінити словами " витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій".
 
Враховано   5. Поняті мають право на компенсацію витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків понятих. Зазначені витрати належать до витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій.
 
116. Стаття 16. Відводи у виконавчому провадженні
 
   Стаття 16. Відводи у виконавчому провадженні
 
117. 1. Державний виконавець, експерт, спеціаліст, суб’єкт оціночної діяльності - суб’єкт господарювання, перекладач не можуть брати участі у виконавчому провадженні і підлягають відводу, якщо вони є близькими родичами сторін, їх представників або інших осіб, що беруть участь у виконавчому провадженні, або заінтересовані в результаті виконання рішення, або є інші обставини, що викликають сумнів у їх неупередженості.
 
-52- Писаренко В.В.
У ч.1 ст.16 Проекту слова "суб’єкт оціночної діяльності - суб’єкт господарювання" замінити словом "оцінювач".
 
Враховано   1. Державний виконавець, експерт, спеціаліст, оцінювач, перекладач не можуть брати участі у виконавчому провадженні і підлягають відводу, якщо вони є близькими родичами сторін, їх представників або інших осіб, які беруть участь у виконавчому провадженні, або заінтересовані в результаті виконання рішення, або є інші обставини, що викликають сумнів у їх неупередженості.
 
118. 2. За наявності обставин для відводу зазначені особи зобов’язані заявити самовідвід. З тих же підстав відвід таким особам може бути заявлений стягувачем, боржником або їх представниками. Відвід повинен бути вмотивованим, викладеним у письмовій формі і може бути заявленим у будь-який час до закінчення виконавчого провадження.
 
   2. За наявності підстав для відводу зазначені особи зобов’язані заявити самовідвід. З тих самих підстав відвід таким особам може бути заявлений стягувачем, боржником або їх представниками. Відвід має бути вмотивованим, викладеним у письмовій формі і може бути заявлений у будь-який час до закінчення виконавчого провадження.
 
119. 3. Питання про відвід державного виконавця вирішується начальником відповідного органу державної виконавчої служби, про що виноситься постанова.
 
-53- Писаренко В.В.
У частинах 3 статті 16 Проекту слова "відповідного органу державної виконавчої служби" замінити словами "відділу, якому підпорядкований державний виконавець,".
 
Враховано   3. Питання про відвід державного виконавця вирішується начальником відділу, якому підпорядкований державний виконавець, про що виноситься постанова.
 
    -54- Стешенко О.М.
У пункті 3 статті 16 Проекту слід визначитись з органом, до якого необхідно подавати скаргу на постанову про відвід.
 
Враховано    
120. 4. Питання про відвід, самовідвід начальника органу державної виконавчої служби або всіх державних виконавців зазначеного органу вирішується керівником відповідного органу державної виконавчої служби вищого рівня. Постанова про задоволення чи відмову в задоволенні відводу, самовідводу начальника органу державної виконавчої служби або всіх державних виконавців зазначеного органу може бути оскаржена у десятиденний строк.
 
-55- Писаренко В.В.
У ч.4 ст.16 Проекту слова "органу державної виконавчої служби" замінити словом "відділу", слова "зазначеного органу" замінити словами "зазначеного відділу", а частину доповнити словами "у порядку встановленому цим Законом".
 
Враховано   4. Питання про відвід, самовідвід начальника відділу або всіх державних виконавців зазначеного відділу вирішується керівником відповідного органу державної виконавчої служби вищого рівня. Постанова про задоволення чи відмову у задоволенні відводу, самовідводу начальника відділу або всіх державних виконавців зазначеного відділу може бути оскаржена в десятиденний строк у порядку, встановленому цим Законом.
 
121. 5. Питання про відвід експерта, спеціаліста, суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання чи перекладача вирішується шляхом винесення вмотивованої постанови державного виконавця.
 
-56- Писаренко В.В.
У ч.5 ст.16 Проекту слова "суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання" замінити словом "оцінювач".
 
Враховано   5. Питання про відвід експерта, спеціаліста, оцінювача чи перекладача вирішується шляхом винесення вмотивованої постанови державного виконавця.
 
122. 6. У разі відводу державного виконавця виконавчий документ передається у встановленому порядку іншому державному виконавцеві або іншому органу державної виконавчої служби.
 
   6. У разі відводу державного виконавця виконавчий документ передається у встановленому порядку іншому державному виконавцеві або іншому органу державної виконавчої служби.
 
123. 7. Відмова у задоволенні відводу державного виконавця, експерта, спеціаліста, суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання, перекладача може бути оскаржена у десятиденний строк.
 
-57- Писаренко В.В.
Ч.7 ст.16 Проекту доповнити словами "у порядку встановленому цим Законом", слова "суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання" замінити словом "оцінювача".
 
Враховано   7. Відмова у задоволенні відводу державного виконавця, експерта, спеціаліста, оцінювача, перекладача може бути оскаржена в десятиденний строк у порядку, встановленому цим Законом.
 
124. 8. Посадові особи, що мають право на розгляд питання про відвід державного виконавця, експерта, спеціаліста, суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання чи перекладача, а також суд, зобов’язані розглянути заяву про відвід або самовідвід протягом трьох робочих днів.
 
-58- Стешенко О.М.
У пункті 8 статті 16 Проекту слова "а також суд" виключити.
 
Враховано   8. Посадові особи, які мають право на розгляд питання про відвід державного виконавця, експерта, спеціаліста, оцінювача чи перекладача, зобов’язані розглянути заяву про відвід або самовідвід у строк до п’яти робочих днів.
 
    -59- Писаренко В.В.
П.8 ст.16 Проекту доповнити словами "у строк до п’яти робочих днів", слова "суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання" замінити словом "оцінювача".
 
Враховано    
125. Глава 3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
 
   Глава 3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
 
126. Стаття 17. Виконавчі документи за рішеннями, що підлягають примусовому виконанню державною виконавчою службою
 
   Стаття 17. Виконавчі документи за рішеннями, що підлягають примусовому виконанню державною виконавчою службою
 
127. 1. Примусове виконання рішень здійснюється державною виконавчою службою на підставі виконавчих документів, визначених цим Законом.
 
   1. Примусове виконання рішень здійснюється державною виконавчою службою на підставі виконавчих документів, визначених цим Законом.
 
128. 2. Відповідно до цього Закону підлягають виконанню державною виконавчою службою такі виконавчі документи:
 
   2. Відповідно до цього Закону підлягають виконанню державною виконавчою службою такі виконавчі документи:
 
129. 1) виконавчі листи, що видаються судами, і накази господарських судів, у тому числі на підставі рішень третейського суду та рішень Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті і Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті;
 
   1) виконавчі листи, що видаються судами, і накази господарських судів, у тому числі на підставі рішень третейського суду та рішень Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті і Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті;
 
130. 2) судові накази;
 
-60- Писаренко В.В.
Ч.2. ст. 17 Проекту доповнити пунктом другим такого змісту:
"2) ухвали, постанови судів у цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;"
 
Враховано   2) ухвали, постанови судів у цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;
3) судові накази;
 
    -61- Стешенко О.М.
У статті 17 виконавчими документами слід вважати ухвали, постанови судів у цивільних, господарських, адміністративних та кримінальних справах у частині майнових стягнень, так як це встановлено статтею 3 чинного Закону України "Про виконавче провадження".
 
Враховано    
131. 3) виконавчі написи нотаріусів;
 
   4) виконавчі написи нотаріусів;
 
132. 4) посвідчення комісій по трудових спорах, що видаються на підставі відповідних рішень таких комісій;
 
   5) посвідчення комісій по трудових спорах, що видаються на підставі відповідних рішень таких комісій;
 
133. 5) постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;
 
   6) постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;
 
134. 6) постанови державного виконавця про стягнення виконавчого збору, витрат, пов’язаних з провадженням виконавчих дій та накладенням штрафу;
 
-62- Писаренко В.В.
У п.8 ч.2 ст.17 Проекту слова "витрат, пов’язаних з провадженням виконавчих дій" замінити словами "витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій".
 
Враховано   7) постанови державного виконавця про стягнення виконавчого збору, витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій і накладенням штрафу;
 
135. 7) рішення інших органів державної влади у разі, коли за законом їх виконання покладено на державну виконавчу службу;
 
   8) рішення інших органів державної влади, якщо їх виконання за законом покладено на державну виконавчу службу;
 
136. 8) рішення Європейського суду з прав людини з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини".
 
   9) рішення Європейського суду з прав людини з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини".
 
137. Стаття 18. Вимоги до виконавчого документа
 
   Стаття 18. Вимоги до виконавчого документа
 
138. 1. У виконавчому документі повинні бути зазначені:
 
   1. У виконавчому документі зазначаються:
 
139. 1) найменування і дата видачі документа, найменування органу, прізвище та ініціали посадової особи, що його видали;
 
-63- Писаренко В.В.
П.1. ч.1. ст. 18 Проекту викласти у такій редакції:
"1) назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище та ініціали посадової особи, що його видали;".
 
Враховано   1) назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище та ініціали посадової особи, що його видали;
 
140. 2) дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ;
 
   2) дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ;
 
141. 3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, власне ім’я та по батькові за його наявності) (для фізичних осіб) стягувача і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб);
 
-64- Писаренко В.В.
Пункти 3 і 4 ст.18 об’єднати та викласти як пункт 3 в такій редакції:
"3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, власне ім’я та по батькові за наявності) (для фізичних осіб) стягувача і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), ідентифікаційний код суб’єкта господарської діяльності стягувача та боржника за наявності (для юридичних осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника за наявності (для фізичних осіб - платників податків), а також інші дані, якщо вони відомі суду чи іншому органу, що видав виконавчий документ, які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню, зокрема дата народження боржника та його місце роботи (для фізичних осіб), місцезнаходження майна боржника, рахунки стягувача та боржника тощо;"
 
Враховано   3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, власне ім’я та по батькові за наявності) (для фізичних осіб) стягувача і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), ідентифікаційний код суб’єкта господарської діяльності стягувача та боржника за наявності (для юридичних осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника за наявності (для фізичних осіб - платників податків), а також інші дані, якщо вони відомі суду чи іншому органу, що видав виконавчий документ, які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню, зокрема дата народження боржника та його місце роботи (для фізичних осіб), місцезнаходження майна боржника, рахунки стягувача та боржника тощо;
 
142. 4) ідентифікаційний код суб’єкта господарської діяльності стягувача та боржника за наявності (для юридичних осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника за його наявності (для фізичних осіб - платників податків), дата народження (для фізичних осіб), а також інші дані, якщо вони відомі суду чи іншому органу, що видав виконавчий документ, які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню, зокрема місце роботи (для фізичних осіб), місцезнаходження майна боржника, рахунки стягувача та боржника тощо;
 
      
143. 5) резолютивна частина рішення;
 
   4) резолютивна частина рішення;
 
144. 6) якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів, а також якщо належить передати майно, яке перебуває в кількох місцях, у виконавчому документі зазначаються один боржник та один стягувач, а також визначається, в якій частині необхідно виконати таке рішення, або зазначається, що обов’язок чи право стягнення є солідарним;
 
-65- Писаренко В.В.
П.6. ч.1. ст. 18 Проекту виключити.
 
Враховано      
145. 7) дата набрання чинності рішенням;
 
-66- Писаренко В.В.
П.7. ч.1. ст. 18 Проекту викласти в такій редакції:
"5) дата набрання законної (юридичної) сили рішенням;"
 
Враховано   5) дата набрання законної (юридичної) сили рішенням;
 
146. 8) строк пред’явлення виконавчого документа до виконання.
 
   6) строк пред’явлення виконавчого документа до виконання.
 
147. 2. Виконавчий документ повинен бути підписаний уповноваженою посадовою особою із зазначенням її прізвища та ініціалів і скріплений гербовою печаткою.
 
-67- Писаренко В.В.
Ч.2. ст. 18 Проекту замінити двома частинами такого змісту:
"2. Якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів, а також якщо належить передати майно, що перебуває в кількох місцях, у виконавчому документі зазначаються один боржник та один стягувач, а також визначається, в якій частині необхідно виконати таке рішення, або зазначається, що обов’язок чи право стягнення є солідарним.
3. Виконавчий документ повинен бути підписаний уповноваженою посадовою особою із зазначенням її прізвища та ініціалів і скріплений печаткою. Скріплення виконавчого документу гербовою печаткою є обовязковим у випадках, коли орган (посадова особа), який видав виконавчий документ, за законом зобов’язаний мати печатку з зображенням Державного герба України.
 
Враховано   2. У разі якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів, а також якщо належить передати майно, що перебуває в кількох місцях, у виконавчому документі зазначаються один боржник та один стягувач, а також визначається, в якій частині необхідно виконати таке рішення, або зазначається, що обов’язок чи право стягнення є солідарним.
3. Виконавчий документ повинен бути підписаний уповноваженою посадовою особою із зазначенням її прізвища та ініціалів і скріплений печаткою. Скріплення виконавчого документа гербовою печаткою є обов’язковим у разі, якщо орган (посадова особа), який видав виконавчий документ, за законом зобов’язаний мати печатку із зображенням Державного Герба України.
 
148. 3. Законом можуть бути встановлені також інші додаткові вимоги до виконавчих документів.
 
   4. Законом можуть бути встановлені також інші додаткові вимоги до виконавчих документів.
 
149. Стаття 19. Підстави для відкриття виконавчого провадження
 
   Стаття 19. Підстави для відкриття виконавчого провадження
 
150. 1. Державний виконавець відкриває виконавче провадження на підставі оригіналу виконавчого документа або його дубліката за заявою:
 
-68- Стешенко О.М.
П.1 ст. 19 Проекту виключити.
 
Відхилено   1. Державний виконавець відкриває виконавче провадження на підставі виконавчого документа, зазначеного в статті 17 цього Закону:
 
    -69- Писаренко В.В.
Текст статті 19 викласти у такій редакції:
"Державний виконавець відкриває виконавче провадження на підставі виконавчого документа, зазначеного в статті 17 цього Закону:
1) за заявою стягувача або його представника про примусове виконання рішення;
2) за заявою прокурора у випадках представництва інтересів громадянина або держави в суді;
3) у разі якщо виконавчий лист надійшов від суду на підставі ухвали про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду в порядку, встановленому законом;
4) в інших передбачених законом випадках.
2. У заяві про відкриття виконавчого провадження стягувач, вправі зазначити відомості, що ідентифікують боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення (рахунок боржника, місце роботи чи отримання ним інших доходів, місцезнаходження його майна тощо), а також шляхи отримання ним коштів, стягнутих з боржника.
3. У заяві про відкриття виконавчого провадження щодо виконання рішення про майнове стягнення стягувач має право просити державного виконавця накласти арешт на майно та кошти боржника та оголосити заборону на його відчуження."
 
Враховано    
151. 1) стягувача або його представника про примусове виконання рішення, зазначеного в статті 17 цього Закону;
 
   1) за заявою стягувача або його представника про примусове виконання рішення;
 
152. 2) прокурора у разі представництва інтересів громадянина або держави в суді;
 
   2) за заявою прокурора у випадках представництва інтересів громадянина або держави в суді;
3) у разі якщо виконавчий лист надійшов від суду на підставі ухвали про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду в порядку, встановленому законом;
 
153. 3) в інших передбачених законом випадках.
 
   4) в інших передбачених законом випадках.
 
154. 2. У заяві про відкриття виконавчого провадження стягувач вправі зазначити відомості, що ідентифікують боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення (рахунок боржника, місце роботи чи отримання ним інших доходів, місцезнаходження його майна тощо), а також шляхи отримання ним коштів, стягнутих з боржника.
 
   2. У заяві про відкриття виконавчого провадження стягувач вправі зазначити відомості, що ідентифікують боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення (рахунок боржника, місце роботи чи отримання ним інших доходів, місцезнаходження його майна тощо), а також шляхи отримання ним коштів, стягнутих з боржника.
 
155. 3. До заяви про відкриття виконавчого провадження додається документ, що підтверджує оплату витрат, пов’язаних з інформаційно-технічним забезпеченням виконавчого провадження.
 
   3. У заяві про відкриття виконавчого провадження щодо виконання рішення про майнове стягнення стягувач має право просити державного виконавця накласти арешт на майно та кошти боржника та оголосити заборону на його відчуження.
 
156. 4. Під час пред’явлення виконавчого документа або його дубліката до виконання разом з ним подаються:
 
   4. Під час пред’явлення виконавчого документа або його дубліката до виконання разом з ним подаються:
 
157. 1) у разі виконання рішення про конфіскацію майна засудженого за вироком суду:
 
-70- Писаренко В.В.
П.1 ч.4 ст.19 Проекту викласти в такій редакції:
"1) у разі виконання рішення про конфіскацію майна засудженого за вироком суду: копію опису майна і копію вироку. У разі відсутності у справі опису майна засудженого надсилається довідка про те, що опису майна не проводилося".
 
Враховано   1) у разі виконання рішення про конфіскацію майна засудженого за вироком суду – копія опису майна і копія вироку. У разі відсутності у справі опису майна засудженого надсилається довідка про те, що опис майна не проводився;
 
158. копія вироку суду;
 
      
159. копія протоколу накладення арешту на майно та опису майна або копія протоколу про відсутність майна, яке підлягає опису, або довідка суду про їх відсутність у кримінальній справі, а за необхідності - копія постанови про накладення арешту на майно;
 
      
160. довідка суду про місцезнаходження майна;
 
      
161. 2) у разі виконання рішення про конфіскацію майна за постановою суду - копія протоколу вилучення майна, яке підлягає конфіскації, або довідка про відсутність такого майна;
 
   2) у разі виконання рішення про конфіскацію майна за постановою суду - копія протоколу вилучення майна, що підлягає конфіскації, або довідка про відсутність такого майна;
 
162. 3) у судових справах, за якими застосовано заходи забезпечення позовних вимог, - копії документів, що підтверджують виконання ухвали суду про забезпечення позову, або документів про незастосування таких заходів.
 
-71- Писаренко В.В.
У п.3 ч.4 ст.19 Проекту слова "або документів про незастосування таких заходів" замінити словами "у разі якщо такі заходи застосовувалися судом".
 
Враховано   3) у судових справах, за якими застосовано заходи забезпечення позовних вимог, - копії документів, що підтверджують виконання ухвали суду про забезпечення позову, у разі якщо такі заходи застосовувалися судом.
 
163. Стаття 20. Місце виконання рішення
 
   Стаття 20. Місце виконання рішення
 
164. 1. Виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем проживання, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна. Якщо боржник є юридичною особою, то виконання провадиться за місцезнаходженням його постійно діючого органу або майна. Право вибору місця виконання між кількома органами державної виконавчої служби, що можуть вчиняти виконавчі дії з виконання рішення на території, на яку поширюються їх функції, належить стягувачеві.
 
-72- Писаренко В.В.
У ч.1 ст.20 Проекту після слова "проживання" додати слово "перебування", слово "стягувачеві" замінити по тексу словом "стягувачу".
 
Враховано   1. Виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна. У разі якщо боржник є юридичною особою, то виконання провадиться за місцезнаходженням його постійно діючого органу або майна. Право вибору місця виконання між кількома органами державної виконавчої служби, що можуть вчиняти виконавчі дії з виконання рішення на території, на яку поширюються їх функції, належить стягувачу.
 
165. 2. Виконання рішення, яке зобов’язує боржника вчинити певні дії, здійснюється державним виконавцем за місцем проведення таких дій.
 
   2. Виконання рішення, яке зобов’язує боржника вчинити певні дії, здійснюється державним виконавцем за місцем проведення таких дій.
 
166. 3. Державний виконавець вправі провадити виконавчі дії щодо виявлення та звернення стягнення на кошти, які перебувають на рахунках та вкладах боржника у банках чи інших фінансових установах, на рахунках в цінних паперах у депозитаріях на території, на яку поширюється юрисдикція України.
 
-73- Писаренко В.В.
У ч.3 ст.20 Проекту слова "на рахунках" замінити словами "на рахунки".
 
Враховано   3. Державний виконавець вправі провадити виконавчі дії щодо виявлення та звернення стягнення на кошти, які перебувають на рахунках та вкладах боржника у банках чи інших фінансових установах, на рахунки в цінних паперах у депозитаріях на території, на яку поширюється юрисдикція України.
4. У разі необхідності перевірки інформації щодо наявності боржника чи його майна або його місця роботи на території, на яку не поширюється компетенція державного виконавця, державний виконавець може своєю мотивованою постановою, затвердженою начальником відділу, якому він безпосередньо підпорядкований, доручити проведення перевірки вказаної інформації відповідному відділу державної виконавчої служби. Державний виконавець відділу державної виконавчої служби, якому доручено проведення перевірки зазначеної інформації, у разі виявлення майна боржника повинен здійснити його опис та арешт. Виконавчі дії за дорученням проводяться у строк не пізніше десяти робочих днів з моменту надходження до відділу державної виконавчої служби відповідної постанови державного виконавця в межах виконавчого провадження, у якому винесено цю постанову. За результатами проведених дій складається акт, що направляється державному виконавцю, який виніс постанову.
 
    -74- Писаренко В.В.
Після ч.3 ст.20 Проекту додати нову частину такого змісту:
"4. У разі необхідності перевірки інформації щодо наявності боржника чи його майна або його місця роботи на території, на яку не поширюється компетенція державного виконавця, державний виконавець може своєю мотивованою постановою, затвердженою начальником відділу, якому він безпосередньо підпорядкований, доручити проведення перевірки вказаної інформації відповідному відділу державної виконавчої служби. Державний виконавець відділу державної виконавчої служби, якому доручено проведення перевірки зазначеної інформації, у разі виявлення майна боржника повинен здійснити його опис та арешт. Виконавчі дії за дорученням проводяться у строк не пізніше десяти робочих днів з моменту надходження до відділу державної виконавчої служби відповідної постанови державного виконавця в межах виконавчого провадження, у якому винесено цю постанову. За результатами проведених дій складається акт, що направляється державному виконавцю, який виніс постанову ".
 
Враховано    
167. 4. У разі коли в процесі виконавчого провадження змінилися місце проживання чи місцезнаходження боржника, місце його роботи або з’ясувалося, що майно боржника, на яке можна звернути стягнення, відсутнє, державний виконавець негайно складає про це акт і не пізніше наступного дня надсилає виконавчий документ разом з копією акта органу державної виконавчої служби за новим місцем проживання чи місцезнаходженням боржника, місцем його роботи чи місцем знаходження майна боржника, про що одночасно повідомляє стягувачеві та органу, який видав виконавчий документ.
 
-75- Писаренко В.В.
Ч.6 ст.20 Проекту викласти в такій редакції:
"6. У разі коли в процесі виконавчого провадження державним виконавцем отримано документальні підтвердження про зміну або встановлення місця проживання, перебування чи місцезнаходження боржника, його майна, місця його роботи на території, на яку не поширюється компетенція державного виконавця та з’ясувалося, що майно боржника, на яке можна звернути стягнення, відсутнє на території, на яку поширюється компетенція державного виконавця, державний виконавець не пізніше наступного дня з моменту як йому стали відомі вказані обставини, надсилає виконавчий документ за новим місцем проживання чи місцезнаходженням боржника, місцем його роботи чи місцем знаходження майна боржника, про що одночасно повідомляє стягувачу".
 
Враховано   5. У разі якщо у процесі виконавчого провадження державним виконавцем отримано документальне підтвердження про зміну або встановлення місця проживання, перебування чи місцезнаходження боржника, його майна, місця його роботи на території, на яку не поширюється компетенція державного виконавця, та з’ясувалося, що майно боржника, на яке можна звернути стягнення, відсутнє на території, на яку поширюється компетенція державного виконавця, державний виконавець не пізніше наступного дня з моменту, коли йому стали відомі вказані обставини, надсилає виконавчий документ за новим місцем проживання чи місцезнаходженням боржника, місцем його роботи чи місцезнаходженням майна боржника, про що повідомляє стягувачу.
 
168. 5. У разі коли в процесі виконавчого провадження з’ясувалося, що майна боржника, на яке можливо звернути стягнення, недостатньо для задоволення в повному обсязі вимог стягувача, однак майно боржника виявлено на території іншого органу державної виконавчої служби, державний виконавець звертає стягнення на таке майно в порядку, передбаченому Законом, за погодженням з начальником органу державної виконавчої служби, якому він підпорядкований, та за умови, що стягувач авансує витрати на організацію і провадження виконавчих дій. Про вчинення виконавчих дій на території іншого органу державної виконавчої служби державний виконавець повідомляє начальникові такого органу. У разі коли стягувач не здійснив авансування витрат, пов’язаних з організацією і проведенням виконавчих дій на території іншого органу державної виконавчої служби, державний виконавець звертає стягнення на наявне майно боржника і після розподілу стягнутих коштів, якщо їх обсяг недостатній для задоволення в повному обсязі вимог стягувача, надсилає виконавчий документ до органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням іншого майна боржника.
 
-76- Писаренко В.В.
У ч. 5 ст.20 Проекту слова слова "начальником органу" замінити словами "начальником відділу", слова "витрат, пов’язаних з організацією і проведенням виконавчих дій" замінити словами "витрат на організацію та проведенням виконавчих дій".
 
Враховано   6. У разі якщо у процесі виконавчого провадження з’ясувалося, що майна боржника, на яке можливо звернути стягнення, недостатньо для задоволення в повному обсязі вимог стягувача, але майно боржника виявлено на території іншого органу державної виконавчої служби, державний виконавець звертає стягнення на таке майно в порядку, передбаченому цим Законом, за погодженням з начальником відділу державної виконавчої служби, якому він підпорядкований, та за умови, що стягувач авансує витрати на організацію та проведення виконавчих дій. Про вчинення виконавчих дій на території іншого органу державної виконавчої служби державний виконавець повідомляє начальникові такого органу. У разі якщо стягувач не здійснив авансування витрат на організацію та проведення виконавчих дій на території іншого органу державної виконавчої служби, державний виконавець звертає стягнення на наявне майно боржника і після розподілу стягнутих коштів, якщо їх обсяг недостатній для задоволення в повному обсязі вимог стягувача, надсилає виконавчий документ до органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням іншого майна боржника.
 
169. 6. Порядок передачі виконавчого провадження з одного органу державної виконавчої служби до іншого, від одного державного виконавця до іншого встановлюється Міністерством юстиції України.
 
-77- Писаренко В.В.
Ч.6 викласти як частини 7 і 8 ст.20 Проекту в такій редакції:
"7. Виконавче провадження може бути передане від одного органу державної виконавчої служби до іншого, від одного державного виконавця до іншого в порядку встановленому Міністерством юстиції України.
8. Спори про місце здійснення виконавчих дій між органами державної виконавчої служби не допускаються".
 
Враховано   7. Виконавче провадження може бути передано від одного органу державної виконавчої служби до іншого, від одного державного виконавця до іншого в порядку, встановленому Міністерством юстиції України.
8. Спори про місце здійснення виконавчих дій між органами державної виконавчої служби не допускаються.
 
170. Стаття 21. Підвідомчість виконавчих проваджень
 
-78- Писаренко В.В.
Змінити назву статті 21 на назву
"Стаття 21. Підвідомчість виконавчих проваджень відділам примусового виконання рішень".
 
Враховано   Стаття 21. Підвідомчість виконавчих проваджень відділам примусового виконання рішень
 
171. 1. На відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України покладається виконання рішень, за якими:
 
   1. На відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України покладається виконання рішень, за якими:
 
172. 1) боржниками є Апарат Верховної Ради України, Секретаріат Президента України, вищі чи центральні органи виконавчої влади, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, вищі спеціалізовані суди, Касаційний суд України, апеляційні суди, Генеральна прокуратура України, прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, військові прокуратури регіонів та військова прокуратура Військово-Морських Сил України, Вища рада юстиції, Національний банк, Рахункова палата, Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради або обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації та їх структурні підрозділи, а також інші органи державної влади та їх посадові особи;
 
-79- Писаренко В.В.
Стешенко О.М.
Аржевітін С.М.
У пункті 1 частини першої статті 21 Проекту слова "Касаційний Суд України" виключити, а після слів "Національний банк" доповнити словом "України".
 
Враховано   1) боржниками є Апарат Верховної Ради України, Адміністрація Президента України, вищі чи центральні органи виконавчої влади, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, вищі спеціалізовані суди, апеляційні суди, Генеральна прокуратура України, прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військові прокуратури регіонів та військова прокуратура Військово-Морських Сил України, Вища рада юстиції, Національний банк України, Рахункова палата, Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські ради або обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації та їх структурні підрозділи, інші органи державної влади та їх посадові особи;
 
173. 2) сума зобов’язання становить десять та більше мільйонів гривень або еквівалентну суму в іноземній валюті.
 
   2) сума зобов’язання становить десять та більше мільйонів гривень або еквівалентну суму в іноземній валюті.
 
174. 2. На відділ примусового виконання рішень управлінь державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі покладається виконання рішень, за якими:
 
   2. На відділ примусового виконання рішень управлінь державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі покладається виконання рішень, за якими:
 
175. 1) боржниками є територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, місцеві суди, міські, районні або селищні ради чи районні державні адміністрації та їх структурні підрозділи, міські, районні, міжрайонні, інші прирівняні до них прокуратури, військові прокуратури гарнізонів, а також інші територіальні підрозділи органів державної влади та їх посадові особи;
 
   1) боржниками є територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, місцеві суди, міські, районні або селищні ради чи районні державні адміністрації та їх структурні підрозділи, міські, районні, міжрайонні, інші прирівняні до них прокуратури, військові прокуратури гарнізонів, інші територіальні підрозділи органів державної влади та їх посадові особи;
 
176. 2) сума зобов’язання становить від трьох до десяти мільйонів гривень або еквівалентну суму в іноземній валюті.
 
   2) сума зобов’язання становить від трьох до десяти мільйонів гривень або еквівалентну суму в іноземній валюті.
 
177. 3. Інші виконавчі провадження, що перебувають на виконанні в органах державної виконавчої служби, можуть передаватися в установленому Міністерством юстиції України порядку для виконання до відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України або відділу примусового виконання рішень управлінь державної виконавчої служби головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі. Про прийняття до виконання виконавчого провадження або його передачу з одного органу державної виконавчої служби до іншого виноситься вмотивована постанова, з якою повинні бути ознайомлені сторони виконавчого провадження.
 
-80- Писаренко В.В.
Ч. 3 ст.21 Проекту викласти в такій редакції:
"3. Інші виконавчі провадження, що перебувають на виконанні в органах державної виконавчої служби, можуть передаватися до відділів примусового виконання рішень в установленому Міністерством юстиції України порядку".
 
Враховано   3. Інші виконавчі провадження, що перебувають на виконанні в органах державної виконавчої служби, можуть передаватися до відділів примусового виконання рішень в установленому Міністерством юстиції України порядку.
 
178. Стаття 22. Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання
 
   Стаття 22. Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання
 
179. 1. Виконавчі документи можуть бути пред’явлені до виконання в такі строки:
 
   1. Виконавчі документи можуть бути пред’явлені до виконання в такі строки:
 
180. 1) виконавчі листи та інші судові документи, крім постанов судів у справах про адміністративні правопорушення, - протягом трьох років;
 
-81- Писаренко В.В.
Пункти 1-4 ч.1 ст.22 Проекту викласти в такій редакції:
"1) посвідчення комісій по трудових спорах, постанови судів у справах про адміністративні правопорушення та постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, - протягом трьох місяців;
2) інші виконавчі документи - протягом року, якщо інше не передбачено законом".
 
Враховано      
181. 2) посвідчення комісій по трудових спорах - протягом трьох місяців;
 
      
182. 3) постанови судів у справах про адміністративні правопорушення та постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, - протягом трьох місяців;
 
   1) посвідчення комісій по трудових спорах, постанови судів у справах про адміністративні правопорушення та постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, - протягом трьох місяців;
 
183. 4) інші виконавчі документи - протягом року, якщо інше не передбачено законом.
 
-82- Стешенко О.М.
Встановити єдиний строк для пред’явлення виконавчого документу до виконання – один рік, крім постанов судів у справах про адміністративні правопорушення.
 
Враховано частково   2) інші виконавчі документи - протягом року, якщо інше не передбачено законом.
 
184. 2. Строки, зазначені у частині першій цієї статті, встановлюються:
 
-83- Писаренко В.В.
П.1 ч.2 ст.22 Проекту викласти в такій редакції:
1) виконання судових рішень - з наступного дня після набрання рішенням законної сили чи закінчення строку, встановленого у разі відстрочки чи розстрочки виконання рішення, а у разі, коли судове рішення підлягає негайному виконанню, - з наступного дня після його постановлення;
 
Враховано   2. Строки, зазначені у частині першій цієї статті, встановлюються для:
 
185. 1) для виконання рішень і вироків судів у частині майнових стягнень - з наступного дня після набрання рішенням законної сили чи закінчення строку, встановленого у разі відстрочення чи розстрочення виконання рішення, а у разі, коли рішення підлягає негайному виконанню, - з наступного дня після його постановлення;
 
   1) виконання судових рішень - з наступного дня після набрання рішенням законної сили чи закінчення строку, встановленого у разі відстрочки чи розстрочки виконання рішення, а в разі якщо судове рішення підлягає негайному виконанню - з наступного дня після його постановлення;
 
186. 2) для виконання рішень господарських судів - з дня, що настає після набрання рішенням законної сили;
 
-84- Писаренко В.В.
П.2 і 4 ч.2 ст.22 Проекту виключити.
 
Враховано      
187. 3) для виконання рішень комісій по трудових спорах - з дня видачі посвідчення на примусове виконання рішення;
 
   2) виконання рішень комісій по трудових спорах - з дня видачі посвідчення на примусове виконання рішення;
 
188. 4) для виконання рішень, зазначених у пункті 4 частини першої цієї статті, - з дня винесення відповідної постанови.
 
      
189. 3. Для інших виконавчих документів строк пред’явлення їх до виконання встановлюється з наступного дня після видачі таких документів, якщо інше не передбачено законом.
 
-85- Писаренко В.В.
Ч.3 ст.22 Проекту викласти як п.3 ч.2 в такій редакції:
"3) інших виконавчих документів з наступного дня після набрання ними юридичної сили, якщо інше не передбачено законом".
 
Враховано   3) інших виконавчих документів з наступного дня після набрання ними юридичної сили, якщо інше не передбачено законом.
 
190. 4. Рішення про стягнення періодичних платежів (у справах про стягнення аліментів, про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я, втратою годувальника тощо) можуть бути пред’явлені для виконання протягом усього періоду, на який присуджені платежі.
 
   3. Рішення про стягнення періодичних платежів (у справах про стягнення аліментів, про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я, втратою годувальника тощо) можуть бути пред’явлені для виконання протягом усього періоду, на який присуджені платежі.
 
191. 5. Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання встановлюються для кожного платежу окремо.
 
   4. Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання встановлюються для кожного платежу окремо.
 
192. Стаття 23. Переривання строку давності пред’явлення виконавчого документа до виконання
 
   Стаття 23. Переривання строку давності пред’явлення виконавчого документа до виконання
 
193. 1. Строки пред’явлення виконавчого документа до виконання перериваються:
 
   1. Строки пред’явлення виконавчого документа до виконання перериваються:
 
194. 1) пред’явленням виконавчого документа до виконання;
 
   1) пред’явленням виконавчого документа до виконання;
 
195. 2) частковим виконанням рішення боржником;
 
   2) частковим виконанням рішення боржником;
 
196. 3) наданням судом, який видав виконавчий документ, відстрочки або розстрочки виконання рішення.
 
   3) наданням судом, який видав виконавчий документ, відстрочки або розстрочки виконання рішення.
 
197. 2. Після переривання строку пред’явлення виконавчого документа до виконання перебіг строку поновлюється. Час, що минув до переривання строку, до нового строку не зараховується.
 
   2. Після переривання строку пред’явлення виконавчого документа до виконання перебіг строку поновлюється. Час, що минув до переривання строку, до нового строку не зараховується.
 
198. 3. У разі повернення виконавчого документа стягувачеві у зв’язку з неможливістю в повному обсязі або частково виконати рішення строк пред’явлення виконавчого документа до виконання після переривання встановлюється з дня його повернення.
 
-86- Писаренко В.В.
Ч.3 ст.23 Проекту доповнити словами "а в разі повернення виконавчого документа у зв’язку із встановленою законом забороною щодо звернення стягнення на майно чи кошти боржника, а також проведення інших виконавчих дій стосовно боржника, – з моменту закінчення дії відповідної заборони".
 
Враховано   3. У разі повернення виконавчого документа стягувачу у зв’язку з неможливістю в повному обсязі або частково виконати рішення строк пред’явлення виконавчого документа до виконання після переривання встановлюється з дня його повернення, а в разі повернення виконавчого документа у зв’язку із встановленою законом забороною щодо звернення стягнення на майно чи кошти боржника, а також проведення інших виконавчих дій стосовно боржника, – з моменту закінчення дії відповідної заборони.
 
199. Стаття 24. Поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання
 
   Стаття 24. Поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання
 
200. 1. Державний виконавець відмовляє у прийнятті до провадження виконавчого документа, строк пред’явлення для примусового виконання якого закінчився, про що виносить відповідну постанову.
 
   1. Державний виконавець відмовляє у прийнятті до провадження виконавчого документа, строк пред’явлення для примусового виконання якого закінчився, про що виносить відповідну постанову.
 
201. 2. Стягувач, який пропустив строк пред’явлення виконавчого документа до виконання, має право звернутись із заявою про поновлення строку пред’явлення до суду, який видав виконавчий документ, або до суду за місцем виконання. Суд розглядає таку заяву у десятиденний строк, якщо інше не передбачено законом.
 
-87- Стешенко О.М.
У частині другій статті 24 Проекту останнє речення викласти в такій редакції:
"Суд розглядає таку заяву у строки, передбачені процесуальним законом".
 
Відхилено   2. Стягувач, який пропустив строк пред’явлення виконавчого документа до виконання, має право звернутися із заявою про поновлення строку пред’явлення до суду, який видав виконавчий документ, або до суду за місцем виконання. Суд розглядає таку заяву в десятиденний строк, якщо інше не передбачено законом.
 
202. 3. Для інших виконавчих документів пропущений строк поновленню не підлягає.
 
   3. Для інших виконавчих документів пропущений строк поновленню не підлягає.
 
203. Стаття 25. Прийняття виконавчого документа до виконання
 
   Стаття 25. Прийняття виконавчого документа до виконання
 
204. 1. Державний виконавець зобов’язаний прийняти до виконання виконавчий документ і відкрити виконавче провадження, якщо не закінчився строк пред’явлення такого документа до виконання, він відповідає вимогам, передбаченим цим Законом, і пред’явлений до виконання до відповідного органу державної виконавчої служби.
 
   1. Державний виконавець зобов’язаний прийняти до виконання виконавчий документ і відкрити виконавче провадження, якщо не закінчився строк пред’явлення такого документа до виконання, він відповідає вимогам, передбаченим цим Законом, і пред’явлений до виконання до відповідного органу державної виконавчої служби.
 
205. 2. Державний виконавець протягом трьох робочих днів з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження. Зазначеною постановою державний виконавець стягує з боржника виконавчий збір і попереджає його про відшкодування витрат, пов’язаних з провадженням виконавчих дій, що передбачені цим Законом.
 
-88- Писаренко В.В.
Друге речення ч.2 ст.25 Проекту викласти в такій редакції:
"У постанові державний виконавець вказує про необхідність боржнику самостійно виконати рішення у строк до семи днів з моменту винесення постанови (у разі виконання рішення про примусове виселення боржника – у строк до п’ятнадцяти днів) та зазначає, що у разі ненадання боржником документального підтвердження виконання рішення буде розпочате примусове виконання цього рішення із стягненням з боржника виконавчого збору і витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, передбачених цим Законом. За заявою стягувача державний виконавець одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження може накласти арешт на майно та кошти боржника, про що виноситься відповідна постанова".
 
Враховано   2. Державний виконавець протягом трьох робочих днів з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження.
У постанові державний виконавець вказує про необхідність боржнику самостійно виконати рішення у строк до семи днів з моменту винесення постанови (у разі виконання рішення про примусове виселення боржника – у строк до п’ятнадцяти днів) та зазначає, що у разі ненадання боржником документального підтвердження виконання рішення буде розпочате примусове виконання цього рішення із стягненням з боржника виконавчого збору і витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, передбачених цим Законом. За заявою стягувача державний виконавець одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження може накласти арешт на майно та кошти боржника, про що виноситься відповідна постанова.
 
    -89- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 25 викласти в такій редакції:
"Стаття 25. Прийняття виконавчого документа до виконання
1. Державний виконавець зобов’язаний прийняти до виконання виконавчий документ і відкрити виконавче провадження, якщо не закінчився строк пред’явлення виконавчого документа до виконання і цей документ відповідає вимогам, передбаченим цим Законом, та пред’явлений до виконання до органу державної виконавчої служби за належним місцем виконання рішення.
2. Державний виконавець у 3-денний строк з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження. В постанові державний виконавець встановлює строк для добровільного виконання рішення, який не може перевищувати семи днів, а рішень про примусове виселення - п'ятнадцяти днів, та попереджає боржника про примусове виконання рішення після закінчення встановленого строку зі стягненням з нього виконавчого збору і витрат, пов’язаних з провадженням виконавчих дій, передбачених цим Законом.
3. Виконавчий документ, виданий на підставі рішення, яким надана відстрочка виконання, приймається державним виконавцем до виконання після закінчення терміну відстрочки в межах строку, встановленого для пред’явлення цього виконавчого документа.
4. У разі відкриття виконавчого провадження за виконавчим документом про конфіскацію майна, стягнення періодичних платежів, забезпечення позовних вимог строк для добровільного виконання не встановлюється.
5. Копія постанови про відкриття виконавчого провадження не пізніше наступного дня надсилається стягувачу, боржнику та органу (посадовій особі), який видав виконавчий документ.
6. За заявою стягувача, з метою забезпечення виконання рішення про майнові стягнення, державний виконавець постановою про відкриття виконавчого провадження вправі накласти арешт на майно боржника (крім коштів) та оголосити заборону на його відчуження. Одночасно з винесенням такої постанови державний виконавець може провести опис і арешт майна боржника в порядку, визначеному цим Законом.
7. Постанова про відкриття виконавчого провадження може бути оскаржена сторонами начальнику відповідного органу державної виконавчої служби або до відповідного суду у 10-денний строк.".
 
Враховано частково    
206. 3. Виконавчий документ, виданий на підставі рішення, яким надана відстрочка або розстрочка виконання, приймається державним виконавцем до виконання після закінчення строку відстрочки або розстрочки в межах строку, встановленого для його пред’явлення.
 
-90- Писаренко В.В.
У ч.3 ст.25 Проекту слова "або розстрочка" та "або розстрочки" виключити.
 
Враховано   3. Виконавчий документ, виданий на підставі рішення, яким надано відстрочку виконання, приймається державним виконавцем до виконання після закінчення строку відстрочки в межах строку, встановленого для його пред’явлення.
 
207. 4. Копії постанови про відкриття виконавчого провадження надсилаються не пізніше наступного робочого дня стягувачеві та боржникові.
 
-91- Писаренко В.В.
Доповнити ст.25 Проекту пунктом 4 такого змісту:
"4. У разі відкриття виконавчого провадження за виконавчим документом про конфіскацію майна, стягнення періодичних платежів, забезпечення позовних вимог або якщо рішення підлягає негайному виконанню строк, встановлений частиною другою цієї статті, не надається".
 
Враховано   4. У разі відкриття виконавчого провадження за виконавчим документом про конфіскацію майна, стягнення періодичних платежів, забезпечення позовних вимог або якщо рішення підлягає негайному виконанню строк, встановлений частиною другою цієї статті, не надається.
5. Копії постанови про відкриття виконавчого провадження надсилаються не пізніше наступного робочого дня стягувачу та боржникові.
 
208. 5. Постанова про відкриття виконавчого провадження може бути оскаржена сторонами у десятиденний строк.
 
-92- Стешенко О.М.
У частині 5 статті 25 Проекту слід уточнити органи, до яких оскаржуються постанови, про які йдеться у них.
 
Враховано   6. Постанова про відкриття виконавчого провадження може бути оскаржена сторонами у десятиденний строк у порядку, встановленому цим Законом.
 
209. Стаття 26. Відмова у відкритті виконавчого провадження
 
   Стаття 26. Відмова у відкритті виконавчого провадження
 
210. 1. Державний виконавець відмовляє у відкритті виконавчого провадження у разі:
 
   1. Державний виконавець відмовляє у відкритті виконавчого провадження в разі:
 
211. 1) коли порушено встановлений строк пред’явлення документів до виконання;
 
-93- Писаренко В.В.
П.1 ч.1 ст.26 Проекту викласти в такій редакції:
"1) пропуску встановленого строку пред’явлення документів до виконання";
 
Враховано   1) пропуску встановленого строку пред’явлення документів до виконання;
 
212. 2) неподання оригіналу чи дубліката виконавчого документа, зазначеного у статті 17 цього Закону, неподання заяви про відкриття виконавчого провадження або документів, передбачених частинами третьою і четвертою статті 19 цього Закону;
 
-94- Писаренко В.В.
Пункт другий частини першої статті 26 Проекту викласти у такій редакції:
"2) неподання виконавчого документа, зазначеного у статті 17 цього Закону та неподання заяви про відкриття виконавчого провадження у випадках, передбачених цим Законом;"
 
Враховано   2) неподання виконавчого документа, зазначеного у статті 17 цього Закону, та неподання заяви про відкриття виконавчого провадження у випадках, передбачених цим Законом;
 
213. 3) коли рішення, на підставі якого видано виконавчий документ, не набрало законної сили, крім випадків, коли воно у встановленому законом порядку допущено до негайного виконання;
 
-95- Писаренко В.В.
У п.3 ч.1 ст.26 Проекту після слова "законної" доповнити словом " (юридичної)".
 
Враховано   3) якщо рішення, на підставі якого видано виконавчий документ, не набрало законної (юридичної) сили, крім випадків, коли воно у встановленому законом порядку допущено до негайного виконання;
 
214. 4) пред’явлення виконавчого документа до органу державної виконавчої служби не за місцем або не за підвідомчістю виконання рішення;
 
   4) пред’явлення виконавчого документа до органу державної виконавчої служби не за місцем або не за підвідомчістю виконання рішення;
 
215. 5) коли не закінчилася відстрочка або розстрочка виконання рішення, надана судом, яким постановлено рішення;
 
-96- Писаренко В.В.
У п.5 ч.1 ст.26 Проекту слова "або розстрочка" виключити.
 
Враховано   5) якщо не закінчилася відстрочка виконання рішення, надана судом, яким постановлено рішення;
 
216. 6) невідповідності виконавчого документа вимогам, передбаченим статтею 19 цього Закону (крім пункту 4 частини першої);
 
-97- Писаренко В.В.
П.6 ч.1 статті 26 Проекту викласти у такій редакції:
"6) невідповідності виконавчого документа вимогам, передбаченим статтею 18 цього Закону;"
 
Враховано   6) невідповідності виконавчого документа вимогам, передбаченим статтею 18 цього Закону;
 
217. 7) коли виконавчий документ повернуто стягувачеві за його заявою, крім виконавчих документів про стягнення аліментів та інших періодичних платежів;
 
   7) якщо виконавчий документ повернуто стягувачу за його заявою, крім виконавчих документів про стягнення аліментів та інших періодичних платежів;
 
218. 8) наявності інших передбачених законом обставин, які виключають здійснення виконавчого провадження.
 
   8) наявності інших передбачених законом обставин, що виключають здійснення виконавчого провадження.
 
219. 2. Про відмову у відкритті виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову протягом трьох робочих днів, а за рішенням, яке підлягає негайному виконанню, -не пізніше наступного робочого дня з дня надходження виконавчого документа і не пізніше наступного дня надсилає її заявникові разом з виконавчим документом.
 
   2. Про відмову у відкритті виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову протягом трьох робочих днів, а за рішенням, що підлягає негайному виконанню, - не пізніше наступного робочого дня з дня надходження виконавчого документа і не пізніше наступного дня надсилає її заявникові разом з виконавчим документом.
 
220. 3. У разі відмови у відкритті виконавчого провадження на підставі пункту 6 частини першої цієї статті державний виконавець роз’яснює стягувачеві право на звернення до суду чи іншого органу (посадової особи), які видали виконавчий документ, про приведення його у відповідність з вимогами статті 18 цього Закону.
 
-98- Писаренко В.В.
У частині 3 статті 26 Проекту слово "стягувачеві" замінити словом "завникові".
 
Враховано   3. У разі відмови у відкритті виконавчого провадження на підставі пункту 6 частини першої цієї статті державний виконавець роз’яснює заявникові право на звернення до суду чи іншого органу (посадової особи), які видали виконавчий документ, щодо приведення його у відповідність з вимогами статті 18 цього Закону.
 
221. 4. У разі відмови у відкритті виконавчого провадження витрати, пов’язані з його інформаційно-технічним забезпеченням, не відшкодовуються.
 
-99- Писаренко В.В.
Частину четверту статті 26 Проекту виключити.
 
Враховано      
222. 5. Постанова державного виконавця про відмову у відкритті виконавчого провадження може бути оскаржена заявником у десятиденний строк з дня її надходження.
 
-100- Стешенко О.М.
У частині 5 статті 26 Проекту слід уточнити органи, до яких оскаржуються постанови, про які йдеться у них.
 
Враховано   4. Постанова державного виконавця про відмову у відкритті виконавчого провадження може бути оскаржена заявником у десятиденний строк з дня її надходження у порядку, встановленому цим Законом.
Стаття 27. Початок примусового виконання рішень
1. У разі ненадання боржником у строки, встановлені частиною другою статті 25 цього Закону для самостійного виконання рішення, документального підтвердження повного виконання рішення державний виконавець на наступний день після закінчення відповідних строків розпочинає примусове виконання рішення.
2. У разі якщо при відкритті виконавчого провадження державним виконавцем накладено арешт на майно та кошти боржника, боржник за погодженням з державним виконавцем має право у строк до початку примусового виконання рішення реалізувати належне йому майно чи передати кошти в рахунок повного або часткового погашення боргу за виконавчим документом. У разі продажу майна боржника покупець цього майна повинен внести кошти за придбане майно на рахунок органу державної виконавчої служби у строк до початку примусового виконання рішення. Після внесення покупцем коштів арешт з проданого майна боржника знімається за постановою державного виконавця.
3. У разі отримання документального підтвердження про повне виконання рішення боржником до початку його примусового виконання державний виконавець закінчує виконавче провадження в порядку, встановленому цим Законом. Виконавчий збір та витрати, пов’язані з організацією та проведенням виконавчих дій, у такому разі з боржника не стягуються.
 
    -101- Писаренко В.В.
Додати статтю 27 такого змісту:
"Стаття 27. Початок примусового виконання рішень
1. У разі ненадання боржником у строки, встановлені частиною другою статті 25 цього Закону для самостійного виконання рішення, документального підтвердження повного виконання рішення державний виконавець на наступний день після закінчення відповідних строків розпочинає примусове виконання рішення.
2. У разі якщо при відкритті виконавчого провадження державним виконавцем накладено арешт на майно та кошти боржника, боржник за погодженням з державним виконавцем має право у строк до початку примусового виконання рішення реалізувати належне йому майно чи передати кошти в рахунок повного або часткового погашення боргу за виконавчим документом. У разі продажу майна боржника покупець цього майна повинен внести кошти за придбане майно на рахунок органу державної виконавчої служби у строк до початку примусового виконання рішення. Після внесення покупцем коштів арешт з проданого майна боржника знімається за постановою державного виконавця.
3. У разі отримання документального підтвердження про повне виконання рішення боржником до початку його примусового виконання державний виконавець закінчує виконавче провадження в порядку, встановленому цим Законом. Виконавчий збір та витрати, пов’язані з організацією та проведенням виконавчих дій, у такому разі з боржника не стягуються".
 
Враховано    
223. Стаття 27. Виконавчий збір
 
   Стаття 28. Виконавчий збір
 
224. 1. Виконавчий збір з боржника стягується у розмірі 10 відсотків суми, що підлягає стягненню, або вартості майна боржника, яке підлягає передачі стягувачеві за виконавчим документом, у разі виконання рішення майнового характеру або в розмірі однієї мінімальної заробітної плати з боржника - громадянина і в розмірі двох з половиною мінімальних заробітних плат з боржника - юридичної особи у разі виконання рішення немайнового характеру. У зазначених розмірах виконавчий збір стягується з боржника у разі повернення виконавчого документа без виконання з письмовою заявою стягувача та у разі самостійного виконання боржником рішення в процесі виконавчого провадження, зокрема шляхом перерахування коштів безпосередньо на рахунок стягувача.
 
-102- Аржевітін С.М.
Ч.1 ст.27 Проекту пропонується доповнити реченням такого змісту:
"Виконавчий збір стягується на підставі рішення суду про стягнення коштів та/або майна з боржника".
 
Відхилено   1. У разі невиконання боржником рішення майнового характеру у строк, встановлений частиною другою статті 25 цього Закону для самостійного його виконання, постановою державного виконавця з боржника стягується виконавчий збір у розмірі 10 відсотків суми, що підлягає стягненню, або вартості майна боржника, що підлягає передачі стягувачу за виконавчим документом. У разі невиконання боржником у той самий строк рішення немайнового характеру виконавчий збір стягується в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з боржника – фізичної особи і в розмірі вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з боржника - юридичної особи. У зазначених розмірах виконавчий збір стягується з боржника також у разі повернення виконавчого документа без виконання за письмовою заявою стягувача та у разі самостійного виконання боржником рішення після початку його примусового виконання, зокрема шляхом перерахування коштів безпосередньо на рахунок стягувача. Постанова про стягнення виконавчого збору може бути оскаржена в десятиденний строк у порядку, встановленому цим Законом.
 
    -103- Писаренко В.В.
Ч.1 ст.27 Проекту викласти у такій редакції:
"1. У разі невиконання боржником рішення майнового характеру у строк, встановлений частиною другою статті 25 цього Закону для самостійного його виконання, постановою державного виконавця з боржника стягується виконавчий збір у розмірі 10 відсотків суми, що підлягає стягненню, або вартості майна боржника, що підлягає передачі стягувачу за виконавчим документом. У разі невиконання боржником у той самий строк рішення немайнового характеру виконавчий збір стягується в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з боржника – фізичної особи і в розмірі вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з боржника - юридичної особи. У зазначених розмірах виконавчий збір стягується з боржника також у разі повернення виконавчого документа без виконання за письмовою заявою стягувача та у разі самостійного виконання боржником рішення після початку його примусового виконання, зокрема шляхом перерахування коштів безпосередньо на рахунок стягувача. Постанова про стягнення виконавчого збору може бути оскаржена в десятиденний строк у порядку, встановленому цим Законом".
 
Враховано    
    -104- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 27 викласти в такій редакції:
"Стаття 27. Виконавчий збір
1. У разі невиконання рішення у строк, установлений для добровільного його виконання, з боржника постановою державного виконавця, яка затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований, стягується виконавчий збір у розмірі 10 відсотків від фактично стягненої суми або вартості майна боржника, яке передане стягувачу за виконавчим документом, а в разі невиконання рішення немайнового характеру в строк, встановлений для добровільного його виконання, з боржника після повного виконання рішення в тому ж порядку стягується виконавчий збір у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з боржника - громадянина і в розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - з боржника - юридичної особи.
2. Виконавчий збір не стягується із страховиків, які здійснюють державне обов'язкове особисте страхування, при виконанні державними виконавцями рішень про стягнення коштів за державним обов’язковим особистим страхуванням, а також з осіб, звільнених від його сплати згідно з законодавством, а також за виконавчими документами про конфіскацію майна, стягнення періодичних платежів, стягнення виконавчого збору, накладення арешту на майно для забезпечення позовних вимог.
3. Постанова про стягнення виконавчого збору виноситься при першому надходженні виконавчого документа державному виконавцю. При наступних пред'явленнях до виконання виконавчого документа державному виконавцеві виконавчий збір стягується в частині, що не була стягнута при попередньому виконанні.
4. У разі коли стягнутої з боржника суми недостатньо для повного задоволення вимог стягувача, виконавчий збір сплачується пропорційно від стягнутої суми.
5. Постанова про стягнення виконавчого збору не пізніше ніж наступного дня після її винесення надсилається боржнику і може бути оскаржена до суду в 10-денний строк.
6. У разі закриття виконавчого провадження у зв'язку з скасуванням рішення, що підлягало виконанню на основі виконавчого документа, виконавчий збір повертається боржникові.
7. У разі коли виконавче провадження закінчено, а виконавчий збір не стягнуто, постанова про стягнення виконавчого збору виділяється в окреме провадження і підлягає виконанню в порядку, встановленому цим Законом.
8. Постанова державного виконавця про стягнення виконавчого збору може бути скасована за заявою боржника начальником відповідного органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований, якщо боржник оплатить витрати, пов’язані з проведенням виконавчих дій, у разі:
1) прийняття судом відмови стягувача від стягнення;
2) смерті або оголошення померлим стягувача чи визнання його безвісно відсутнім або ліквідації стягувача - юридичної особи, якщо виконання вимог стягувача у виконавчому провадженні не допускає правонаступництва;
3) повернення виконавчого документа без виконання на вимогу суду або іншого органу (посадової особи), який видав виконавчий документ, або на письмову вимогу чи заяву стягувача.
9. Постанова про стягнення виконавчого збору може бути скасована за поданням державного виконавця начальником відповідного органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований, у разі:
1) смерті або оголошення померлим боржника або визнання його безвісно відсутнім чи ліквідації боржника – юридичної особи, якщо виконання обов’язків боржника у виконавчому провадженні не допускає правонаступництва;
2) недостатності майна юридичної особи - боржника, що ліквідується;
3) скасування рішення суду або іншого органу (посадової особи), яке підлягало виконанню на підставі виконавчого документа".
 
Враховано частково    
225. 2. Виконавчий збір не стягується за виконавчими документами про конфіскацію майна, стягнення періодичних платежів, стягнення виконавчого збору, накладення арешту на майно для забезпечення позовних вимог, відшкодування витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, і стягнення штрафів, накладених відповідно до вимог цього Закону.
 
   2. Виконавчий збір не стягується за виконавчими документами про конфіскацію майна, стягнення періодичних платежів, стягнення виконавчого збору, накладення арешту на майно для забезпечення позовних вимог, відшкодування витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, і стягнення штрафів, накладених відповідно до вимог цього Закону.
 
226. 3. Розмір фактично стягнутого з боржника виконавчого збору державний виконавець зазначає у виконавчому документі.
 
-105- Писаренко В.В.
Доповнити новим пунктом такого змісту:
"3. Постанова про стягнення виконавчого збору виноситься при першому надходженні виконавчого документа державному виконавцю. При наступних пред'явленнях до виконання виконавчого документа державному виконавцеві виконавчий збір стягується в частині, що не була стягнута при попередньому виконанні".
 
Враховано   3. Постанова про стягнення виконавчого збору виноситься при першому надходженні виконавчого документа державному виконавцю. При наступних пред'явленнях до виконання виконавчого документа державному виконавцеві виконавчий збір стягується в частині, що не була стягнута при попередньому виконанні.
4. Розмір фактично стягнутого з боржника виконавчого збору державний виконавець зазначає у виконавчому документі.
 
227. 4. У разі коли стягнутої з боржника суми недостатньо для задоволення в повному обсязі вимог стягувача, виконавчий збір сплачується пропорційно стягнутій сумі.
 
   5. У разі якщо стягнутої з боржника суми недостатньо для задоволення в повному обсязі вимог стягувача, виконавчий збір сплачується пропорційно до стягнутої суми.
 
228. 5. У разі закінчення виконавчого провадження у зв’язку із скасуванням рішення, що підлягало виконанню на основі виконавчого документа, виконавчий збір повертається боржникові.
 
   6. У разі закінчення виконавчого провадження у зв’язку із скасуванням рішення, що підлягало виконанню на основі виконавчого документа, виконавчий збір повертається боржникові.
 
229. 6. У разі завершення виконавчого провадження з виконання рішення немайнового характеру та у разі закінчення виконавчого провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 5, 9 і 13 частини першої статті 49 цього Закону, державний виконавець виносить постанову про стягнення з боржника виконавчого збору, яка повинна відповідати вимогам, установленим статтею 18 цього Закону, та не пізніше робочого дня, що настає після завершення такого виконавчого провадження, відкриває виконавче провадження за постановою про стягнення виконавчого збору.
 
-106- Писаренко В.В.
Ч.7 ст. 28 Проекту викласти в такій редакції:
"7. У разі завершення виконавчого провадження з виконання рішення немайнового характеру та у разі закінчення виконавчого провадження з підстав, передбачених статтею 49 цього Закону, якщо виконавчий зір не стягнуто, державний виконавець не пізніше наступного робочого дня після завершення (закінчення) такого виконавчого провадження відкриває виконавче провадження за постановою про стягнення виконавчого збору".
 
Враховано   7. У разі завершення виконавчого провадження з виконання рішення немайнового характеру та в разі закінчення виконавчого провадження з підстав, передбачених статтею 49 цього Закону, якщо виконавчий збір не стягнуто, державний виконавець не пізніше наступного робочого дня після завершення (закінчення) такого виконавчого провадження відкриває виконавче провадження за постановою про стягнення виконавчого збору.
 
230. Стаття 28. Витрати, пов’язані з інформаційно-технічним забезпеченням виконавчого провадження
 
-107- Писаренко В.В.
Статтю 28 Проекту виключити.
 
Враховано      
231. 1. До витрат, пов’язаних з інформаційно-технічним забезпеченням виконавчого провадження, належать витрати з ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, інформування учасників виконавчого провадження про хід і результати виконання, а також з виготовлення та видачі документів виконавчого провадження.
 
      
232. 2. Витрати, пов’язані з інформаційно-технічним забезпеченням виконавчого провадження, зараховуються на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, який здійснює виконання рішення.
 
      
233. 3. Розмір і порядок оплати зазначених витрат та порядок використання отриманих коштів установлюються Кабінетом Міністрів України.
 
-108- Мірошниченко Ю.Р.
Доповнити новою статтею 28-1 такого змісту:
"Стаття 28-1. Добровільне виконання рішень
1. Державний виконавець, починаючи виконувати рішення, повинен пересвідчитися, чи отримана боржником копія постанови про відкриття виконавчого провадження і чи здійснені ним дії, спрямовані на добровільне виконання рішення у встановлений постановою строк.
2. У разі, якщо копія постанови про відкриття виконавчого провадження одержана боржником несвоєчасно, внаслідок чого боржник був позбавлений можливості добровільно виконати рішення у встановлений державним виконавцем строк, за письмовою заявою боржника при підтвердженні факту несвоєчасного одержання вказаної постанови державний виконавець відкладає провадження виконавчих дій у порядку, встановленому цим Законом, та поновлює боржнику строк для добровільного виконання рішення.
3. Якщо при відкритті виконавчого провадження державним виконавцем накладено арешт на майно боржника, за погодженням з державним виконавцем боржник має право у строк, встановлений для добровільного виконання рішення, реалізувати належне йому майно в рахунок повного або часткового погашення боргу за виконавчим документом. У цьому разі покупець майна боржника повинен внести кошти за придбане майно на рахунок органу державної виконавчої служби у строк, встановлений для добровільного виконання рішення. Після внесення покупцем коштів арешт з проданого майна боржника знімається за постановою державного виконавця.
4. У разі повного добровільного виконання рішення боржником у встановлений для добровільного виконання строк державний виконавець складає про це акт, який є підставою для закінчення виконавчого провадження.
5. Якщо боржник у встановлений строк добровільно не виконав рішення, державний виконавець невідкладно розпочинає його примусове виконання".
 
Враховано частково      
234. Стаття 29. Час провадження виконавчих дій
 
   Стаття 29. Час провадження виконавчих дій
 
235. 1. Виконавчі дії провадяться державним виконавцем у робочі дні не раніше шостої години і не пізніше двадцять другої години, а в неробочі
 
      
236. дні - в той самий час за погодженням з керівником відповідного органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований. Конкретний час провадження виконавчих дій визначається державним виконавцем. Сторони виконавчого провадження мають право пропонувати зручний для них час провадження виконавчих дій.
 
-109- Писаренко В.В.
Статті 29 Проекту викласти в такій редакції:
"1. Виконавчі дії провадяться державним виконавцем у робочі дні не раніше шостої і не пізніше двадцять другої години, якщо інше не передбачено цією статтею. Конкретний час провадження виконавчих дій визначається державним виконавцем. Сторони виконавчого провадження мають право пропонувати зручний для них час провадження виконавчих дій.
2. Виконавчі дії в неробочі та святкові дні, встановлені законом, провадяться у час, передбачений частиною першою цієї статті, у разі якщо зволікання неможливе або якщо такі дії не можуть бути проведені в інші дні з вини боржника, на підставі постанови державного виконавця, затвердженої начальником відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець.
3. Провадження виконавчих дій у нічний час допускається в разі, якщо невиконання рішення створює загрозу життю чи здоров’ю громадян або якщо виконавчі дії, розпочаті до двадцять другої години, необхідно продовжити, але з наступним повідомленням начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, не пізніше наступного робочого дня після проведення таких дій".
 
Враховано   1. Виконавчі дії провадяться державним виконавцем у робочі дні не раніше шостої і не пізніше двадцять другої години, якщо інше не передбачено цією статтею. Конкретний час провадження виконавчих дій визначається державним виконавцем. Сторони виконавчого провадження мають право пропонувати зручний для них час провадження виконавчих дій.
 
237. 2. Провадження виконавчих дій у неробочі та святкові дні, встановлені законодавством, допускається лише у разі, коли зволікання неможливе, або коли такі дії не можуть бути проведені в інші дні з вини боржника.
 
   2. Виконавчі дії в неробочі та святкові дні, встановлені законом, провадяться у час, передбачений частиною першою цієї статті, у разі якщо зволікання неможливе або якщо такі дії не можуть бути проведені в інші дні з вини боржника, на підставі постанови державного виконавця, затвердженої начальником відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець.
 
238. 3. Провадження виконавчих дій у нічний час допускається лише у разі, коли невиконання рішення створює загрозу життю чи здоров’ю громадян, крім випадків, коли виконавчі дії, розпочаті до двадцять другої години, необхідно продовжити.
 
   3. Провадження виконавчих дій у нічний час допускається в разі, якщо невиконання рішення створює загрозу життю чи здоров’ю громадян або якщо виконавчі дії, розпочаті до двадцять другої години, необхідно продовжити, але з наступним повідомленням начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, не пізніше наступного робочого дня після проведення таких дій.
 
239. 4. Виконавчі дії провадяться у святкові дні або в нічний час на підставі постанови державного виконавця, затвердженої начальником відповідного органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований.
 
      
240. Стаття 30. Строк здійснення виконавчого провадження
 
   Стаття 30. Строк здійснення виконавчого провадження
 
241. 1. Державний виконавець провадить виконавчі дії з виконання рішення до завершення виконавчого провадження у встановленому цим Законом порядку, а саме:
 
   1. Державний виконавець провадить виконавчі дії з виконання рішення до завершення виконавчого провадження у встановленому цим Законом порядку, а саме:
 
242. закінчення виконавчого провадження - згідно із статтею 49;
 
   закінчення виконавчого провадження - згідно із статтею 49 цього Закону;
 
243. повернення виконавчого документа стягувачеві - відповідно до статті 47;
 
   повернення виконавчого документа стягувачу – згідно із статтею 47 цього Закону;
 
244. повернення виконавчого документа до суду чи іншого органу (посадовій особі), який його видав, - згідно із статтею 48.
 
   повернення виконавчого документа до суду чи іншого органу (посадовій особі), який його видав, - згідно із статтею 48 цього Закону.
 
245. 2. Державний виконавець зобов’язаний провести виконавчі дії з виконання рішення протягом шести місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, а з виконання рішення немайнового характеру - у двомісячний строк. Строк здійснення виконавчого провадження не включає час відкладення провадження виконавчих дій або зупинення виконавчого провадження на період проведення експертизи, виготовлення технічної документації на майно, реалізації арештованого майна боржника, час перебування виконавчого документа на виконанні в адміністрації підприємства, установи чи організації, які проводять відрахування із заробітної плати (заробітку), пенсії та інших доходів боржника. Строк здійснення зведеного виконавчого провадження обчислюється з моменту приєднання до такого провадження останнього виконавчого документа.
 
-110- Писаренко В.В.
В частині другій статті 30 Проекту після слів "або зупинення виконавчого провадження" поставити кому, після слів "проведення експертизи" доповнити словами "чи оцінки майна", виключити слово "арештованого".
Пропущена кома, яка спотворює зміст.
Після слів "чи організації" доповнити словами "фізичної особи, фізичної особи-підприємця".
 
Враховано   2. Державний виконавець зобов’язаний провести виконавчі дії з виконання рішення протягом шести місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, а з виконання рішення немайнового характеру - у двомісячний строк. Строк здійснення виконавчого провадження не включає час відкладення провадження виконавчих дій або зупинення виконавчого провадження на період проведення експертизи чи оцінки майна, виготовлення технічної документації на майно, реалізації майна боржника, час перебування виконавчого документа на виконанні в адміністрації підприємства, установи чи організації, фізичної особи, фізичної особи - підприємця, які здійснюють відрахування із заробітної плати (заробітку), пенсії та інших доходів боржника. Строк здійснення зведеного виконавчого провадження обчислюється з моменту приєднання до такого провадження останнього виконавчого документа.
 
246. 3. Негайному виконанню підлягають рішення:
 
   3. Негайному виконанню підлягають рішення:
 
247. 1) про стягнення аліментів, заробітної плати в межах платежів, вирахуваних за один місяць, а також про стягнення усієї суми боргу за такими виплатами, якщо рішенням передбачено її негайне стягнення;
 
   1) про стягнення аліментів, заробітної плати в межах платежів, вирахуваних за один місяць, а також про стягнення усієї суми боргу за такими виплатами, якщо рішенням передбачено її негайне стягнення;
 
248. 2) про поновлення на роботі чи на попередній посаді незаконно звільненого або переведеного працівника;
 
   2) про поновлення на роботі чи на попередній посаді незаконно звільненого або переведеного працівника;
 
249. 3) в інших випадках, якщо негайне виконання передбачено законом і про це зазначено у виконавчому документі.
 
-111- Круць М.Ф.
У пункті 3 частини третьої статті 30 Проекту слова "і це зазначено у виконавчому документі" виключити.
 
Відхилено   3) в інших випадках, якщо негайне виконання передбачено законом і про це зазначено у виконавчому документі.
 
250. 4. Якщо рішення підлягає негайному виконанню, державний виконавець відкриває виконавче провадження не пізніше наступного робочого дня після надходження документів, зазначених у статті 17 цього Закону, і в порядку, встановленому цим Законом, проводить відповідні виконавчі дії.
 
-112- Писаренко В.В.
Частину четверту статті 30 слова "і в порядку, встановленому цим Законом, проводить відповідні виконавчі дії" замінити словами "і невідкладно розпочинає його примусове виконання".
 
Враховано   4. У разі якщо рішення підлягає негайному виконанню, державний виконавець відкриває виконавче провадження не пізніше наступного робочого дня після надходження документів, зазначених у статті 17 цього Закону, і невідкладно розпочинає його примусове виконання.
 
251. Стаття 31. Надсилання документів виконавчого провадження
 
   Стаття 31. Надсилання документів виконавчого провадження
 
252. 1. Копії постанов державного виконавця та інші документи виконавчого провадження (далі - документи виконавчого провадження), які повинні бути доведені державним виконавцем до відома сторін та інших учасників виконавчого провадження, надсилаються адресатам із супровідними листами простою кореспонденцією, крім постанов про відкриття виконавчого провадження або відмову у відкритті виконавчого провадження, про повернення виконавчого документа стягувачеві відповідно до положень статті 47 цього Закону, які надсилаються рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Боржник вважається таким, що повідомлений про відкриття виконавчого провадження, якщо йому надіслано постанову про відкриття виконавчого провадження за адресою, зазначеною у виконавчому документі.
 
-113- Мірошниченко Ю.Р.
У частині першій статті 31 останнє речення виключити.
 
Відхилено   1. Копії постанов державного виконавця та інші документи виконавчого провадження (далі - документи виконавчого провадження), що державний виконавець зобов’язаний довести до відома сторін та інших учасників виконавчого провадження, надсилаються адресатам із супровідними листами простою кореспонденцією, крім постанов про відкриття виконавчого провадження або відмову у відкритті виконавчого провадження, про повернення виконавчого документа стягувачу відповідно до статті 47 цього Закону, що надсилаються рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Боржник вважається повідомленим про відкриття виконавчого провадження, якщо йому надіслано постанову про відкриття виконавчого провадження за адресою, зазначеною у виконавчому документі.
 
253. 2. За умови авансування в порядку, передбаченому цим Законом, стягувачем витрат, пов’язаних з проведенням виконавчих дій, документи виконавчого провадження можуть надсилатися його учасникам рекомендованими листами.
 
-114- Писаренко В.В.
У ч.2 ст.31 слова "пов’язаних з проведенням виконавчих дій" замінити словами "на організацію та проведення виконавчих дій".
 
Враховано   2. За умови авансування стягувачем у порядку, передбаченому цим Законом, витрат на організацію та проведення виконавчих дій документи виконавчого провадження можуть надсилатися його учасникам рекомендованими листами.
 
254. 3. За письмовою заявою учасників виконавчого провадження документи виконавчого провадження можуть надсилатися адресатам каналами факсимільного зв’язку або електронною поштою. Документи виконавчого провадження, надіслані каналами факсимільного зв’язку або електронною поштою, вважаються врученими за наявності належного підтвердження їх одержання адресатами.
 
   3. За письмовою заявою учасників виконавчого провадження документи виконавчого провадження можуть надсилатися адресатам каналами факсимільного зв’язку або електронною поштою. Документи виконавчого провадження, надіслані каналами факсимільного зв’язку або електронною поштою, вважаються врученими за наявності належного підтвердження їх одержання адресатами.
 
255. 4. Державний виконавець або інша уповноважена ним особа може особисто вручити документи виконавчого провадження сторонам або іншим учасникам виконавчого провадження під розписку.
 
   4. Державний виконавець або уповноважена ним особа може особисто вручити документи виконавчого провадження сторонам або іншим учасникам виконавчого провадження під розписку.
 
256. 5. Належним чином оформлена відмова сторін виконавчого провадження від одержання документів виконавчого провадження не є перешкодою для проведення подальших виконавчих дій у встановленому цим Законом порядку.
 
   5. Належним чином оформлена відмова сторін виконавчого провадження від одержання документів виконавчого провадження не є перешкодою для проведення подальших виконавчих дій у встановленому цим Законом порядку.
 
257. 6. У разі звернення стягнення на заробітну плату (заробіток), пенсію, стипендію чи інші доходи боржника виконавчі документи можуть бути вручені представникам адміністрації підприємства, установи та організації особисто державним виконавцем або уповноваженою ним особою під розписку.
 
-115- Писаренко В.В.
В частині шостій статті 31 Проекту слова "виконавчі документи" замінити словами "документи виконавчого провадження", після слів "чи організації" доповнити словами "фізичній особі, фізичній особі - підприємцю, у якої працює боржник,".
 
Враховано   6. У разі звернення стягнення на заробітну плату (заробіток), пенсію, стипендію чи інші доходи боржника документи виконавчого провадження можуть бути вручені представникам адміністрації підприємства, установи та організації, фізичній особі, фізичній особі - підприємцю, у якої працює боржник, особисто державним виконавцем або уповноваженою ним особою під розписку.
 
258. Стаття 32. Заходи примусового виконання рішень
 
   Стаття 32. Заходи примусового виконання рішень
 
259. 1. Заходами примусового виконання рішень є:
 
   1. Заходами примусового виконання рішень є:
 
260. 1) звернення стягнення на кошти та інше майно боржника, у тому числі, якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб;
 
-116- Писаренко В.В.
В п.1 ч.1 ст.32 Проекту після слів "та інше майно" додати слова " (майнові права)".
 
Враховано   1) звернення стягнення на кошти та інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб;
 
261. 2) звернення стягнення на заробітну плату (заробіток), доходи, пенсію, стипендію боржника;
 
   2) звернення стягнення на заробітну плату (заробіток), доходи, пенсію, стипендію боржника;
 
262. 3) вилучення у боржника і передача стягувачеві певних предметів, зазначених у рішенні;
 
   3) вилучення в боржника і передача стягувачу певних предметів, зазначених у рішенні;
 
263. 4) інші заходи, передбачені рішенням.
 
   4) інші заходи, передбачені рішенням.
 
264. Стаття 33. Особливості виконання рішень у разі відкриття кількох виконавчих проваджень щодо одного боржника
 
   Стаття 33. Особливості виконання рішень у разі відкриття кількох виконавчих проваджень щодо одного боржника
 
265. 1. У разі коли в органі державної виконавчої служби відкрито кілька виконавчих проваджень про стягнення коштів з одного і того самого боржника, вони об’єднуються у зведене виконавче провадження і на майно боржника накладається арешт у межах загальної суми стягнення, виконавчого збору і можливих витрат, пов’язаних з виконавчим провадженням.
 
-117- Писаренко В.В.
У частині першій статті 33 Проекту слова "і того самого" виключити, слова "пов’язаних з виконавчим провадженням" замінити словами "пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій".
 
Враховано   1. У разі якщо в органі державної виконавчої служби відкрито кілька виконавчих проваджень про стягнення коштів з одного боржника, вони об’єднуються у зведене виконавче провадження і на майно боржника накладається арешт у межах загальної суми стягнення, виконавчого збору і можливих витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій.
 
266. 2. Якщо виконавчі провадження щодо одного боржника відкриті у кількох органах державної виконавчої служби, виконання вимог цієї статті забезпечується в порядку, встановленому Міністерством юстиції України.
 
-118- Писаренко В.В.
Частину другу статті 33 Проекту викласти в такій редакції:
"2. У разі якщо виконавчі провадження про стягнення коштів з одного боржника відкриті у кількох органах державної виконавчої служби, об’єднання виконавчих проваджень у зведене здійснюється в порядку, встановленому Міністерством юстиції України".
 
Враховано   2. У разі якщо виконавчі провадження про стягнення коштів з одного боржника відкриті у кількох органах державної виконавчої служби, об’єднання виконавчих проваджень у зведене здійснюється в порядку, встановленому Міністерством юстиції України.
 
267. Стаття 34. Роз’яснення рішень, які підлягають примусовому виконанню
 
-119- Писаренко В.В.
У назві ст. 34 Проекту після слів "рішень" додати слова "виконавчих документів".
 
Враховано   Стаття 34. Роз’яснення рішень, виконавчих документів, які підлягають примусовому виконанню
 
268. 1. У разі коли викладена у виконавчому документі резолютивна частина рішення є незрозумілою, державний виконавець або сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про роз’яснення відповідного рішення чи змісту документа.
 
-120- Писаренко В.В.
Частину 1 ст. 34 Проекту замінити частинами 1 і 2 такого змісту:
"1. У разі якщо викладена у виконавчому документі резолютивна частина рішення є незрозумілою, державний виконавець або сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про роз’яснення відповідного рішення.
2. У разі якщо зміст виконавчого документа є незрозумілим, державний виконавець або сторони виконавчого провадження мають право звернутися до органу (посадової особи), який видав виконавчий документ, із заявою про роз’яснення змісту цього документа".
 
Враховано   1. У разі якщо викладена у виконавчому документі резолютивна частина рішення є незрозумілою, державний виконавець або сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про роз’яснення відповідного рішення.
2. У разі якщо зміст виконавчого документа є незрозумілим, державний виконавець або сторони виконавчого провадження мають право звернутися до органу (посадової особи), який видав виконавчий документ, із заявою про роз’яснення змісту цього документа.
 
269. 2. Суд, який видав виконавчий документ, зобов’язаний розглянути заяву державного виконавця у десятиденний строк з дня її надходження і в разі необхідності дати відповідне роз’яснення рішення чи змісту документа, не змінюючи їх редакції. Про роз’яснення рішення чи змісту документа або відмову суд постановляє ухвалу.
 
-121- Стешенко О.М.
Частину другу статті 34 Проекту виключити.
 
Відхилено   3. Суд або орган (посадова особа), який видав виконавчий документ, зобов’язаний розглянути заяву державного виконавця у десятиденний строк з дня її надходження і в разі необхідності дати відповідне роз’яснення рішення чи змісту документа, не змінюючи їх редакції.
 
    -122- Писаренко В.В.
У першому реченні ч.2 після слова "суд" додати слова "або орган (посадова особа)", друге речення ч.2 виключити.
 
Враховано    
270. Стаття 35. Відкладення провадження виконавчих дій
 
   Стаття 35. Відкладення провадження виконавчих дій
 
271. 1. За наявності обставин, що перешкоджають провадженню виконавчих дій, або у разі несвоєчасного одержання сторонами документів виконавчого провадження, внаслідок чого вони були позбавлені можливості використати надані їм цим Законом права, а також у разі невідповідності виконавчого документа вимогам пункту 4 частини першої статті 18 цього Закону, державний виконавець може відкласти виконавчі дії за заявою стягувача чи боржника або з власної ініціативи на строк до десяти робочих днів. Про відкладення провадження виконавчих дій державний виконавець виносить відповідну постанову, про що повідомляє сторонам.
 
-123- Писаренко В.В.
У ч.1 ст. 35 Проекту слова "а також у разі невідповідності виконавчого документа вимогам пункту 4 частини першої статті 18 цього Закону," виключити.
 
Враховано   1. За наявності обставин, що перешкоджають провадженню виконавчих дій, або в разі несвоєчасного одержання сторонами документів виконавчого провадження, внаслідок чого вони були позбавлені можливості скористатися правами, наданими їм цим Законом, державний виконавець може відкласти виконавчі дії за заявою стягувача чи боржника або з власної ініціативи на строк до десяти робочих днів. Про відкладення провадження виконавчих дій державний виконавець виносить відповідну постанову, про що повідомляє сторонам.
 
272. 2. У разі відкладення виконавчих дій з підстав невідповідності виконавчого документа вимогам пункту 4 частини першої статті 18 цього Закону державний виконавець зобов’язаний звернутися до суду чи іншого органу (посадової особи), які видали виконавчий документ, для приведення його у відповідність з вимогами законодавства. У разі усунення обставин, що стали підставою для відкладення виконавчих дій, державний виконавець продовжує виконання рішення у порядку, встановленому цим Законом. Якщо звернення державного виконавця залишилося без розгляду, він продовжує провадження виконавчих дій згідно з наявними у виконавчому документі відомостями.
 
-124- Писаренко В.В.
Частину 2 ст.35 Проекту виключити.
 
Враховано      
273. 3. Постанова державного виконавця про відкладення провадження виконавчих дій може бути оскаржена у триденний строк.
 
-125- Стешенко О.М.
У частині третій статті 35 Проекту після слова "строк" доповнити словами "з моменту отримання постанови"
 
Відхилено   2. Постанова державного виконавця про відкладення провадження виконавчих дій може бути оскаржена у триденний строк у порядку, встановленому цим Законом.
 
    -126- Стешенко О.М.
У частині третій статті 35 Проекту потрібно визначити орган, до якого може бути оскаржена постанова державного виконавця щодо відкладення провадження виконавчих дій.
 
Враховано редакційно    
274. Стаття 36. Відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання рішення
 
   Стаття 36. Відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання рішення
 
275. 1. За наявності обставин, що ускладнюють або унеможливлюють виконання рішення, державний виконавець за власною ініціативою чи за заявою сторін, а також самі сторони мають право звернутися до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про відстрочку або розстрочку виконання, а також про встановлення або зміну способу і порядку виконання.
 
-127- Писаренко В.В.
У ч.1 ст. 36 Проекту слова "що ускладнюють або унеможливлюють виконання рішення" замінити словами "що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим,".
 
Враховано   1. За наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, державний виконавець за власною ініціативою чи за заявою сторін, а також самі сторони мають право звернутися до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про відстрочку або розстрочку виконання, а також про встановлення або зміну способу і порядку виконання.
 
276. 2. Рішення про відстрочку або розстрочку виконання, встановлення чи зміну способу і порядку виконання приймається у десятиденний строк і може бути оскаржене у встановленому порядку.
 
-128- Писаренко В.В.
Ч.2 ст. 36 Проекту викласти в такій редакції:
"2. Питання про відстрочку або розстрочку виконання, встановлення чи зміну способу і порядку виконання розглядається судом у встановлений законом строк. Відповідне рішення може бути оскаржене у встановленому законом порядку".
 
Враховано   2. Питання про відстрочку або розстрочку виконання, встановлення чи зміну способу і порядку виконання розглядається судом у встановлений законом строк. Відповідне рішення може бути оскаржене у встановленому законом порядку.
 
277. 3. Щодо інших рішень відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання не допускаються.
 
   3. Щодо інших рішень відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання не допускаються.
 
278. 4. Рішення про розстрочку виконується в тій частині та у ті строки, які встановлені цим рішенням.
 
-129- Писаренко В.В.
Ст. 36 Проекту доповнити частиною 5 такого змісту:
"5. Законом можуть встановлюватися особливості щодо надання відстрочки або розстрочки виконання рішення".
 
Враховано   4. Рішення про розстрочку виконується в частині та у строки, встановлені цим рішенням.
5. Законом можуть встановлюватися особливості щодо надання відстрочки або розстрочки виконання рішення.
 
279. Стаття 37. Обставини, що зумовлюють обов’язкове зупинення виконавчого провадження
 
   Стаття 37. Обставини, що зумовлюють обов’язкове зупинення виконавчого провадження
 
280. 1. Виконавче провадження підлягає обов’язковому зупиненню у разі:
 
   1. Виконавче провадження підлягає обов’язковому зупиненню в разі:
 
281. 1) смерті, оголошення померлим чи визнання безвісно відсутнім стягувача або боржника, або припинення існування сторони - юридичної особи, якщо встановленими судом правовідносинами передбачено правонаступництво;
 
-130- Круць М.Ф.
У пункті 1 частини першої статті 37 Проекту слова "існування сторони" виключити.
 
Враховано   1) смерті, оголошення померлим чи визнання безвісно відсутнім стягувача або боржника, або припинення юридичної особи, якщо встановлені судом правовідносини допускають правонаступництво;
 
    -131- Писаренко В.В.
У пункті 1 частини першої статті 37 Проекту слова "правовідносинами передбачено правонаступництво" замінити словами "правовідносини допускають правонаступництво".
 
Враховано    
282. 2) визнання стягувача або боржника недієздатним;
 
   2) визнання стягувача або боржника недієздатним;
 
283. 3) проходження боржником строкової військової служби у Збройних Силах України, передбачених законом інших військових формуваннях, якщо згідно з умовами служби провадження виконавчих дій неможливе, чи на прохання стягувача, який проходить строкову військову службу в Збройних Силах України або інших військових формуваннях;
 
   3) проходження боржником строкової військової служби у Збройних Силах України, передбачених законом інших військових формуваннях, якщо згідно з умовами служби провадження виконавчих дій неможливе, чи на прохання стягувача, який проходить строкову військову службу в Збройних Силах України або інших військових формуваннях;
 
284. 4) зупинення судом стягнення на підставі виконавчого документа;
 
   4) зупинення судом стягнення на підставі виконавчого документа;
 
285. 5) прийняття судом до розгляду скарги на дії органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення;
 
-132- Писаренко В.В.
Пункт 5 частини першої статті 37 викласти в такій редакції:
"5) прийняття судом до розгляду скарги на постанову органу (посадової особи), уповноваженого розглядати справи про адміністративні правопорушення;"
 
Враховано   5) прийняття судом до розгляду скарги на постанову органу (посадової особи), уповноваженого розглядати справи про адміністративні правопорушення;
 
286. 6) зупинення виконання відповідного рішення або виконавчого провадження посадовою особою, якій законом надано таке право;
 
   6) зупинення виконання відповідного рішення або виконавчого провадження посадовою особою, якій законом надано таке право;
 
287. 7) зупинення судом реалізації описаного майна, якщо у боржника відсутнє інше майно, на яке може бути звернено стягнення;
 
-133- Писаренко В.В.
В пункті сьомому частини першої статті 37 слово "описаного" замінити словом "арештованого", виключити слова "якщо у боржника відсутнє інше майно, на яке може бути звернено стягнення";
 
Враховано   7) зупинення судом реалізації арештованого майна;
 
288. 8) порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство боржника, якщо відповідно до закону на вимогу стягувача поширюється дія мораторію, введеного господарським судом, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від реалізації майна боржника) та перебування майна на стадії реалізації, а також у разі звернення стягнення на заставлене майно та виконання рішень у немайнових спорах;
 
-134- Писаренко В.В.
В пункті 8 частини першої статті 37 виключити слова "та перебування майна на стадії реалізації" виключити.
 
Враховано   8) порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство боржника, якщо відповідно до закону на вимогу стягувача поширюється дія мораторію, запровадженого господарським судом, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від реалізації майна боржника), а також у разі звернення стягнення на заставлене майно та виконання рішень у немайнових спорах;
9) запровадження Національним банком України мораторію на задоволення вимог кредиторів банку, крім рішень щодо виконання зобов’язань, пов'язаних з обслуговуванням господарської діяльності банку, у тому числі з виплатою заробітної плати, авторської винагороди, відшкодуванням шкоди, заподіяної життю та здоров'ю працівників банку, а також вимог кредиторів щодо виплати заробітної плати, аліментів, пенсій, стипендій, соціальної допомоги в межах, установлених тимчасовим адміністратором лімітів;
 
    -135- Аржевітін С.М.
Доповнити ч.1 ст.37 законопроекту новим пунктом 9 такого змісту:
"9) дії мораторію на задоволення вимог кредиторів до банку та вимог третіх осіб до кредиторів банку за коштами цих кредиторів на їх власних рахунках та вкладах у цьому банку, введеного Національним банком України, відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" або відкликання банківської ліцензії банка та призначення ліквідатора, відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність".
Відповідно п.9-13 ч.1 ст.37 вважати п.10-14 ч.1 ст.37 законопроекту.
 
Враховано частково    
    -136- Писаренко В.В.
Доповнити ч.1 ст.37 законопроекту новим пунктом 9 такого змісту:
"9) введення Національним банком України мораторію на задоволення вимог кредиторів банку, крім рішень щодо виконання зобов’язань, які пов'язані з обслуговуванням господарської діяльності банку, у тому числі виплатою заробітної плати, авторської винагороди, відшкодуванням шкоди, заподіяної життю та здоров'ю працівників банку, а також вимог кредиторів щодо виплати заробітної плати, аліментів, пенсій, стипендій, соціальних допомог в межах установлених тимчасовим адміністратором лімітів".
 
Враховано    
289. 9) сплати боржником або іншим гарантом у встановленому законодавством порядку (у тому числі за договорами про відшкодування ядерної шкоди) коштів на відшкодування ядерної шкоди, що дорівнюють або перевищують встановлену законом межу відповідальності оператора ядерної установки. Для обчислення сплачені кошти підлягають перерахуванню у Спеціальні права запозичення, що встановлюються Міжнародним валютним фондом, за офіційним курсом Національного банку на день сплати;
 
-137- Аржевітін С.М.
У п.9 ч.1 ст.37 Проекту після слів "Національний банк" доповнити словом "України".
 
Враховано   10) сплати боржником або іншим гарантом у встановленому законодавством порядку (у тому числі за договорами про відшкодування ядерної шкоди) коштів на відшкодування ядерної шкоди, що дорівнюють або перевищують встановлену законом межу відповідальності оператора ядерної установки. Для обчислення сплачені кошти підлягають перерахуванню у Спеціальні права запозичення, що встановлюються Міжнародним валютним фондом, за офіційним курсом Національного банку України на день сплати;
 
290. 10) внесення касаційної скарги (подання) прокурора на рішення суду;
 
-138- Стешенко О.М.
У пункті 10 частини першої статті 37 Проекту слово "внесення" замінити словом "прийняття судом до розгляду".
 
Враховано   11) прийняття судом до розгляду касаційної скарги прокурора на рішення суду;
 
    -139- Писаренко В.В.
У п.10 ч. 1 ст.37 слово " (подання)" виключти.
 
Враховано    
291. 11) звернення до суду із заявою про заміну вибулої сторони правонаступником у порядку, встановленому частиною п’ятою статті 8 цього Закону;
 
   12) звернення до суду із заявою про заміну вибулої сторони правонаступником у порядку, встановленому частиною п’ятою статті 8 цього Закону;
 
292. 12) надання судом, який видав виконавчий документ, відстрочки виконання рішення;
 
   13) надання судом, який видав виконавчий документ, відстрочки виконання рішення;
 
293. 13) наявності коштів на депозитних, вкладних та інших подібних рахунках боржника, з яких він не вправі вимагати видачі чи списання коштів до закінчення певного строку, в разі відсутності іншого майна боржника, на яке може бути звернено стягнення.
 
-140- Писаренко В.В.
Пункт 13 ч.1 ст.37 Проекту викласти як два пункти у такій редакції:
"14) наявності коштів за договорами банківського рахунку або банківського вкладу, які боржник не має права вимагати до закінчення строку дії таких договорів, у разі відсутності іншого майна боржника, на яке може бути звернуто стягнення;
15) внесення підприємства паливно-енергетичного комплексу до Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".
 
Враховано   14) наявності коштів за договорами банківського рахунку або банківського вкладу, які боржник не має права вимагати до закінчення строку дії таких договорів, у разі відсутності іншого майна боржника, на яке може бути звернуто стягнення;
15) внесення підприємства паливно-енергетичного комплексу до Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".
 
294. 2. Виконавче провадження з підстави, передбаченої пунктом 7 частини першої цієї статті, зупиняється лише в частині звернення стягнення на майно, реалізацію якого зупинено судом.
 
-141- Писаренко В.В.
Ст.37 Проекту доповнити новою частиною третьою такого змісту:
"3. Виконавче провадження з підстави, передбаченої пунктом 15 частини першої цієї статті, не зупиняється за рішеннями про виплату заробітної плати, відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, стягнення аліментів".
 
Враховано   2. Виконавче провадження на підставі, передбаченій пунктом 7 частини першої цієї статті, зупиняється лише в частині звернення стягнення на майно, реалізацію якого зупинено судом.
3. Виконавче провадження з підстави, передбаченої пунктом 15 частини першої цієї статті, не зупиняється за рішеннями про виплату заробітної плати, відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, стягнення аліментів.
 
295. Стаття 38. Право державного виконавця зупинити виконавче провадження
 
   Стаття 38. Право державного виконавця зупинити виконавче провадження
 
296. 1. Виконавче провадження може бути зупинено у разі:
 
   1. Виконавче провадження може бути зупинено в разі:
 
297. 1) звернення державного виконавця до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про роз’яснення рішення, що підлягає виконанню, про відстрочку або розстрочку виконання, а також про встановлення чи зміну способу і порядку виконання;
 
   1) звернення державного виконавця до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про роз’яснення рішення, що підлягає виконанню, про відстрочку або розстрочку виконання, а також про встановлення чи зміну способу і порядку виконання;
 
298. 2) прохання боржника, який проходить строкову службу у складі Збройних Сил України чи інших передбачених законом військових формувань, якщо рішення неможливо виконати без його участі;
3) перебування боржника на лікуванні у стаціонарному лікувальному закладі, якщо рішення неможливо виконати без його участі;
 
   2) прохання боржника, який проходить строкову службу у складі Збройних Сил України чи інших передбачених законом військових формувань, якщо рішення неможливо виконати без його участі;
3) перебування боржника на лікуванні у стаціонарному лікувальному закладі, якщо рішення неможливо виконати без його участі;
 
299. 4) оголошення розшуку боржника, його майна або розшуку дитини;
 
-142- Писаренко В.В.
П.4 ст.38 Проекту викласти в такій редакції:
"4) оголошення розшуку боржника-фізичної особи, транспортних засобів боржника або розшуку дитини;".
 
Враховано   4) оголошення розшуку боржника - фізичної особи, транспортних засобів боржника або розшуку дитини;
 
300. 5) за заявою стягувача у разі його перебування у відпустці за межами населеного пункту, де він проживає.
 
   5) за заявою стягувача у разі його перебування у відпустці за межами населеного пункту, де він проживає.
 
301. Стаття 39. Порядок і строки зупинення виконавчого провадження
 
   Стаття 39. Порядок і строки зупинення виконавчого провадження
 
302. 1. Державний виконавець виносить вмотивовану постанову про зупинення виконавчого провадження з підстав, передбачених у статтях 37 і 38 цього Закону, яка затверджується начальником або заступником начальника відповідного відділу державної виконавчої служби. Постанову про зупинення виконавчого провадження з підстав, передбачених статтею 37 цього Закону, державний виконавець виносить не пізніше робочого дня, що настає за днем, коли йому стало відомо про такі обставини. Копія постанови надсилається у триденний строк сторонам.
 
-143- Писаренко В.В.
У ч.1 ст.39 Проекту слова "відповідного відділу державної виконавчої служби" замінити словами "відділу, якому підпорядкований державний виконавець", а слова "робочого дня, що настає за днем," замінити словами "наступного робочого дня,", після слів "копія постанови надсилається" додати слово "сторонам".
 
Враховано   1. Державний виконавець виносить вмотивовану постанову про зупинення виконавчого провадження з підстав, передбачених статтями 37 і 38 цього Закону, яка затверджується начальником або заступником начальника відділу, якому підпорядкований державний виконавець. Постанову про зупинення виконавчого провадження з підстав, передбачених статтею 37 цього Закону, державний виконавець виносить не пізніше наступного робочого дня, коли йому стало відомо про такі обставини. Копія постанови надсилається сторонам у триденний строк.
 
303. 2. Виконавче провадження зупиняється у випадках, передбачених:
 
-144- Писаренко В.В.
Ч.2 ст.39 Проекту викласти в такій редакції:
"2. Виконавче провадження зупиняється у випадках, передбачених:
пунктами 1 і 2 частини першої статті 37 цього Закону, - до визначення правонаступників боржника або призначення опікуна недієздатному боржникові;
пунктами 3, 4, 6-10 і 12-14 частини першої статті 37 цього Закону, пунктами 2-5 частини першої статті 38 цього Закону, - до
закінчення строку дії названих обставин;
пунктами 5 і 11 частини першої статті 37 цього Закону, пунктом 1 частини першої статті 38 цього Закону, - до розгляду питання по суті;
пунктом 15 статті 37 цього Закону, - до закінчення строку дії процедури погашення заборгованості підприємствами паливно-енергетичного комплексу, визначеного Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".
 
Враховано   2. Виконавче провадження зупиняється у випадках, передбачених:
 
304. пунктами 1 і 2 частини першої статті 37 цього Закону, - до визначення правонаступників боржника або призначення опікуна недієздатному боржникові;
 
   пунктами 1 і 2 частини першої статті 37 цього Закону, - до визначення правонаступників боржника або призначення опікуна недієздатному боржникові;
 
305. пунктами 3, 4, 6-9, 12 і 13 частини першої статті 37,
 
   пунктами 3, 4, 6-10 і 12-14 частини першої статті 37 цього Закону, пунктами 2-5 частини першої статті 38 цього Закону, - до
 
306. пунктами 2-5 частини першої статті 38 цього Закону, - до закінчення строку дії названих обставин;
 
   закінчення строку дії названих обставин;
 
307. пунктами 5, 10 і 11 частини першої статті 37, пунктом 1 частини першої статті 38 цього Закону, - до розгляду питання по суті.
 
   пунктами 5 і 11 частини першої статті 37 цього Закону, пунктом 1 частини першої статті 38 цього Закону, - до розгляду питання по суті;
пунктом 15 статті 37 цього Закону, - до закінчення строку дії процедури погашення заборгованості підприємствами паливно-енергетичного комплексу, визначеного Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".
 
308. 3. Постанова про зупинення виконавчого провадження може бути оскаржена у десятиденний строк. Строки зупинення виконавчого провадження можуть бути скорочені судом.
 
-145- Стешенко О.М.
У частині 3 статті 39 Проекту слід уточнити органи, до яких оскаржуються постанови, про які йдеться у них.
 
Враховано   3. Постанова про зупинення виконавчого провадження може бути оскаржена у десятиденний строк в порядку, встановленому цим Законом. Строки зупинення виконавчого провадження можуть бути скорочені судом.
 
    -146- Аржевітін С.М.
Ч.3 ст.39 доповнити реченням такого змісту:
"Строки зупинення виконавчого провадження можуть бути скорочені судом, за виключення випадків введення мораторію на задоволення вимог кредиторів відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність".
 
Відхилено    
309. 4. Протягом строку, на який виконавче провадження зупинено, виконавчі дії не провадяться. Накладений державним виконавцем арешт на майно боржника, у тому числі на кошти на рахунках і вкладах боржника у банках та інших фінансових установах, не знімається. У період зупинення виконавчого провадження державний виконавець має право звертатися до суду в порядку, встановленому цим Законом, а також вживати заходів щодо розшуку боржника або його майна.
 
-147- Писаренко В.В.
У ч.4 ст.39 Проекту слова "або його майна" замінити словами " (його майна), або перевірки його майнового стану".
 
Враховано   4. Протягом строку, на який виконавче провадження зупинено, виконавчі дії не провадяться. Накладений державним виконавцем арешт на майно боржника, у тому числі на кошти на рахунках і вкладах боржника у банках та інших фінансових установах, не знімається. У період зупинення виконавчого провадження державний виконавець має право звертатися до суду в порядку, встановленому цим Законом, а також вживати заходів щодо розшуку боржника (його майна) або перевірки його майнового стану.
 
310. 5. Після усунення обставин, які стали підставою для зупинення виконавчого провадження, державний виконавець зобов’язаний своєю постановою поновити виконавче провадження за власною ініціативою або заявою стягувача. Копії постанови надсилаються у триденний строк сторонам.
 
-148- Писаренко В.В.
У ч.5 ст. 39 Проекту після слів "державний виконавець" дадати слова "протягом 3-х днів з моменту, коли йому стало про це відомо".
 
Враховано   5. Після усунення обставин, які стали підставою для зупинення виконавчого провадження, державний виконавець протягом трьох днів з моменту, коли йому стало про це відомо, зобов’язаний своєю постановою поновити виконавче провадження за власною ініціативою або за заявою стягувача. Копії постанови надсилаються сторонам у триденний строк.
 
311. 6. Якщо арештоване майно боржника передано для реалізації, копії постанов про зупинення та поновлення виконавчого провадження надсилаються підприємству, установі, організації, які здійснюють таку реалізацію.
 
   6. Якщо арештоване майно боржника передано для реалізації, копії постанов про зупинення та поновлення виконавчого провадження надсилаються підприємству, установі, організації, які здійснюють таку реалізацію.
 
312. Стаття 40. Оголошення розшуку
 
   Стаття 40. Оголошення розшуку
 
313. 1. У разі відсутності відомостей про місце проживання (знаходження) боржника за виконавчими документами про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я, або у зв’язку з втратою годувальника, а також дитини за виконавчими документами про відібрання дитини державний виконавець звертається до суду з поданням про винесення ухвали про розшук боржника або дитини.
 
-149- Писаренко В.В.
Викласти статтю 40 Проекту у новій редакції:
"Стаття 40. Оголошення розшуку
У разі відсутності відомостей про місце проживання або перебування чи місцезнаходження боржника – фізичної особи, а також дитини за виконавчими документами про відібрання дитини державний виконавець звертається до суду з поданням про винесення ухвали про розшук боржника або дитини. У разі необхідності розшуку транспортного засобу боржника, державний виконавець виносить постанову про такий розшук, яка є обов’язковою для виконання органами внутрішніх справ.
2. Розшук боржника - фізичної особи боржника, дитини, розшук транспортних засобів боржника здійснюють органи внутрішніх справ, а розшук боржника - юридичної особи та іншого майна боржника організовує державний виконавець. Розшук оголошується відповідно за місцем виконання рішення або за останнім відомим місцем проживання, перебування, місцезнаходженням боржника чи місцем знаходження його майна, або за місцем проживання (знаходження) стягувача.
3. Витрати органів внутрішніх справ, пов’язані з розшуком боржника - фізичної особи, дитини за виконавчими документами про відібрання дитини або транспортних засобів боржника, стягуються з боржника за ухвалою суду. Витрати, пов’язані з організацією розшуку боржника - юридичної особи або іншого майна боржника, стягуються з боржника, у порядку встановленому цим Законом.
4. Незвернення державного виконавця до суду у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, а також інші дії та бездіяльність державного виконавця пов’язані з розшуком боржника або його майна можуть бути оскаржені у десятиденний строк, в порядку встановленому цим законом.
 
Враховано   1. У разі відсутності відомостей про місце проживання, перебування чи місцезнаходження боржника – фізичної особи, а також дитини за виконавчими документами про відібрання дитини державний виконавець звертається до суду з поданням про винесення ухвали про розшук боржника або дитини. У разі необхідності розшуку транспортного засобу боржника державний виконавець виносить постанову про такий розшук, яка є обов’язковою для виконання органами внутрішніх справ.
 
314. 2. У разі відсутності відомостей про місце знаходження майна боржника за виконавчими документами, зазначеними у частині першій цієї статті, державний виконавець виносить постанову про розшук майна, яка затверджується начальником відповідного відділу державної виконавчої служби.
 
      
315. 3. Розшук оголошується відповідно за місцем виконання рішення або за останнім відомим місцем проживання (знаходження) боржника чи місцезнаходження його майна, або за місцем проживання (знаходження) стягувача. Розшук фізичної особи-боржника, дитини, розшук транспортних засобів боржника здійснюють органи внутрішніх справ, а розшук боржника - юридичної особи та іншого майна боржника організовує державний виконавець. Постанова про розшук обов’язкова до виконання.
 
   2. Розшук боржника - фізичної особи, дитини, розшук транспортних засобів боржника здійснюють органи внутрішніх справ, а розшук боржника - юридичної особи та іншого майна боржника організовує державний виконавець. Розшук оголошується відповідно за місцем виконання рішення або за останнім відомим місцем проживання, перебування, місцезнаходженням боржника чи місцезнаходженням його майна, або за місцем проживання (місцезнаходженням) стягувача.
 
316. 4. Витрати органів внутрішніх справ, пов’язані з розшуком громадянина-боржника, дитини за виконавчими документами про відібрання дитини або транспортних засобів боржника, стягуються з боржника за ухвалою суду. Витрати, пов’язані з розшуком боржника - юридичної особи чи його майна, стягуються з боржника за постановою державного виконавця, затвердженою начальником відповідного органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований.
 
   3. Витрати органів внутрішніх справ, пов’язані з розшуком боржника - фізичної особи, дитини за виконавчими документами про відібрання дитини або транспортних засобів боржника, стягуються з боржника за ухвалою суду. Витрати, пов’язані з організацією розшуку боржника - юридичної особи або іншого майна боржника, стягуються з боржника у порядку, встановленому цим Законом.
 
317. 5. За іншими виконавчими документами державний виконавець може звернутися до суду з поданням про розшук боржника або дитини чи винести постанову про оголошення розшуку майна боржника за наявності письмової згоди стягувача відшкодувати пов’язані з проведенням розшуку витрати та авансувати зазначені витрати відповідно до цього Закону.
 
      
318. У такому разі стягувач має право вимагати в судовому порядку від боржника компенсації витрат, пов’язаних з проведенням розшуку.
 
      
319. 6. Незвернення державного виконавця до суду у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, постанова державного виконавця про відмову в розшуку майна боржника та постанова про стягнення витрат, пов’язаних з проведенням розшуку, можуть бути оскаржені у десятиденний строк.
 
   4. Незвернення державного виконавця до суду у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, а також інші дії та бездіяльність державного виконавця, пов’язані з розшуком боржника або його майна, можуть бути оскаржені у десятиденний строк у порядку, встановленому цим Законом.
 
320. Стаття 41. Витрати виконавчого провадження
 
   Стаття 41. Витрати виконавчого провадження
 
321. 1. Витрати органів державної виконавчої служби, пов’язані з організацією та проведенням виконавчих дій щодо забезпечення примусового виконання рішень, є витратами виконавчого провадження.
 
   1. Витрати органів державної виконавчої служби, пов’язані з організацією та проведенням виконавчих дій щодо забезпечення примусового виконання рішень, є витратами виконавчого провадження.
 
322. 2. Витрати виконавчого провадження здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів виконавчого провадження, які використовуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Витрати виконавчого провадження здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів виконавчого провадження, які використовуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
323. 3. Кошти виконавчого провадження складаються з:
 
-150- Писаренко В.В.
Частину третю статті 41 Проекту викласти у такій редакції:
"3. Кошти виконавчого провадження складаються з:
1) коштів виконавчого збору, стягнутого з боржника;
2) авансового внеску стягувачів на організацію та проведення виконавчих дій;
3) стягнутих з боржника витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій;
4) інших надходжень, що не суперечать законодавству."
 
Враховано   3. Кошти виконавчого провадження складаються з:
 
324. 1) коштів виконавчого збору, стягнутого з боржника;
 
   1) коштів виконавчого збору, стягнутого з боржника;
 
325. 2) авансового внеску стягувачів на проведення виконавчих дій;
 
   2) авансового внеску стягувача на організацію та проведення виконавчих дій;
 
326. 3) стягнутих з боржника витрат, пов’язаних з проведенням виконавчих дій;
 
   3) стягнутих з боржника витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій;
 
327. 4) витрат пов’язаних з інформаційно-технічним забезпеченням виконавчого провадження;
 
      
328. 5) інших передбачених законодавством надходжень.
 
   4) інших надходжень, що не суперечать законодавству.
 
329. 4. До витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, належать кошти, за рахунок яких здійснено оплату:
 
   4. До витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, належать кошти, за рахунок яких здійснено оплату:
 
330. 1) перевезення, зберігання і реалізації майна боржника;
 
   1) перевезення, зберігання і реалізації майна боржника;
 
331. 2) послуг експертів, суб’єктів оціночної діяльності та інших осіб, залучених у встановленому порядку до провадження виконавчих дій;
 
-151- Писаренко В.В.
В п.2 ч.4 статті 41 Проекту після слів "суб’єктів оціночної діяльності" додати слова "суб’єктів господарювання", перед словом "порядку" додати слово "законом".
 
Враховано   2) послуг експертів, суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання та інших осіб, залучених у встановленому законом порядку до провадження виконавчих дій;
 
332. 3) поштового переказу стягувачеві стягнених аліментних сум;
 
   3) поштового переказу стягувачу стягнених аліментних сум;
 
333. 4) проведення розшуку боржника, його майна або розшуку дитини;
 
   4) проведення розшуку боржника, його майна або розшуку дитини;
 
334. 5) розміщення оголошення в засобах масової інформації;
 
-152- Писаренко В.В.
Доповнити частину четверту статті 41 Проекту пунктом шостим такого змісту:
"6) виготовлення та пересилання документів виконавчого провадження, ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень".
 
Враховано   5) розміщення оголошення в засобах масової інформації;
6) виготовлення та пересилання документів виконавчого провадження, ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень;
 
335. 6) інших витрат, необхідних для забезпечення належної організації виконання рішень органами державної виконавчої служби.
 
   7) інших витрат, необхідних для забезпечення належної організації виконання рішень органами державної виконавчої служби.
 
336. 5. Про стягнення з боржника витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, державний виконавець виносить постанову, яка затверджується начальником відповідного відділу державної виконавчої служби. Зазначена постанова надсилається не пізніше наступного робочого дня після її винесення сторонам і може бути оскаржена ними до суду у десятиденний строк.
 
   5. Про стягнення з боржника витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, державний виконавець виносить постанову, яка затверджується начальником відповідного відділу державної виконавчої служби. Зазначена постанова надсилається сторонам не пізніше наступного робочого дня після її винесення і може бути оскаржена ними до суду у десятиденний строк.
 
337. Стаття 42. Авансування витрат, пов’язаних з виконавчим провадженням
 
-153- Писаренко В.В.
У назві ст.42 Проекту слова "пов’язаних з виконавчим провадженням" замінити словами "на організацію та проведення виконавчих дій".
 
Враховано   Стаття 42. Авансування витрат на організацію та проведення виконавчих дій
 
338. 1. З метою забезпечення провадження виконавчих дій стягувач може за погодженням з державним виконавцем внести на відповідний рахунок в органах Державного казначейства України для обліку депозитних сум органу державної виконавчої служби певну грошову суму для здійснення необхідних витрат або для покриття їх частини, якщо інше не передбачено цим Законом.
 
-154- Писаренко В.В.
У ч.1 слова "в органах Державного казначейства України для обліку депозитних сум" вилучити.
 
Враховано   1. З метою забезпечення провадження виконавчих дій стягувач може за погодженням з державним виконавцем внести на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби певну грошову суму для здійснення необхідних витрат або покриття їх частини, якщо інше не передбачено цим Законом.
 
339. 2. Після завершення виконавчих дій авансовий внесок повністю повертається стягувачеві, якщо інше не передбачено цим Законом.
 
-155- Писаренко В.В.
У ч.2 ст.42 Проекту слова "виконавчих дій" замінити словами "виконавчого провадження".
 
Враховано   2. Після завершення виконавчого провадження авансовий внесок повністю повертається стягувачу, якщо інше не передбачено цим Законом.
 
340. Стаття 43. Розподіл стягнутих з боржника грошових сум
 
   Стаття 43. Розподіл стягнутих з боржника грошових сум
 
341. 1. З грошової суми (в тому числі одержаної від реалізації майна боржника), яка стягнута державним виконавцем з боржника, в першу чергу повертається авансовий внесок сторін та інших осіб на проведення виконавчих дій, у другу чергу компенсуються витрати державної виконавчої служби, пов’язані з провадженням виконавчих дій, не покриті авансовим внеском сторін та інших осіб, у третю чергу задовольняються вимоги стягувача та стягується виконавчий збір. Виконавчий збір стягується пропорційно фактично задоволеним вимогам стягувача.
 
-156- Писаренко В.В.
Текст статті 43 Проекту викласти у новій редакції:
"1. Розподіл стягнутих державним виконавцем з боржника за виконавчим провадженням грошових сум (в тому числі одержаної від реалізації майна боржника) здійснюється у наступному порядку:
1) в першу чергу повертається авансовий внесок сторін та інших осіб на організацію та проведення виконавчих дій;
2) у другу чергу компенсуються витрати державної виконавчої служби, пов’язані з організацією та проведення виконавчих дій, не покриті авансовим внеском сторін та інших осіб;
3) у третю чергу задовольняються вимоги стягувача та стягується виконавчий збір. Виконавчий збір стягується у розмірі 10 відсотків від фактично стягненої суми;
4) в четверту чергу стягуються штрафи, накладені державним виконавцем відповідно до вимог цього Закону.
2. Розподіл грошових сум у черговості, вказаній у частині першій цієї статті, здійснюється в міру їх стягнення.
3. Сума, що залишилася після сплати штрафів, повертається боржникові".
 
Враховано   1. Розподіл стягнутих державним виконавцем з боржника за виконавчим провадженням грошових сум (у тому числі одержаної від реалізації майна боржника) здійснюється у такому порядку:
1) у першу чергу повертається авансовий внесок сторін та інших осіб на організацію та проведення виконавчих дій;
2) у другу чергу компенсуються витрати державної виконавчої служби, пов’язані з організацією та проведенням виконавчих дій, не покриті авансовим внеском сторін та інших осіб;
3) у третю чергу задовольняються вимоги стягувача та стягується виконавчий збір у розмірі 10 відсотків фактично стягнутої суми;
4) у четверту чергу стягуються штрафи, накладені державним виконавцем відповідно до вимог цього Закону.
 
342. 2. Розподіл грошових сум у черговості, зазначеній у частині першій цієї статті, здійснюється в міру їх стягнення.
 
   2. Розподіл грошових сум у черговості, зазначеній у частині першій цієї статті, здійснюється по мірі їх стягнення.
 
343. 3. Сума, що залишилася після виконання в повному обсязі рішення, використовується для сплати штрафів, накладених на боржника під час виконавчого провадження.
 
      
344. 4. Сума, що залишилася після сплати штрафів, повертається боржникові.
 
   3. Сума, що залишилася після сплати штрафів, повертається боржнику.
 
345. Стаття 44. Черговість задоволення вимог стягувачів
 
-157- Писаренко В.В.
Назву ст.44 Проекту доповнити словами "у разі недостатності стягненої суми для задоволення всіх вимог стягувачів".
 
Враховано   Стаття 44. Черговість задоволення вимог стягувачів у разі недостатності стягнутої суми для задоволення всіх вимог стягувачів
 
346. 1. У разі коли сума, стягнена з боржника, недостатня для задоволення всіх вимог за виконавчими документами, вона розподіляється державним виконавцем між стягувачами в порядку черговості, встановленої цією статтею:
 
   1. У разі якщо сума, стягнута з боржника, недостатня для задоволення всіх вимог за виконавчими документами, вона розподіляється державним виконавцем між стягувачами в порядку черговості, встановленому цією статтею:
 
347. 1) у першу чергу задовольняються забезпечені заставою вимоги щодо стягнення з вартості заставленого майна;
 
   1) у першу чергу задовольняються забезпечені заставою вимоги щодо стягнення з вартості заставленого майна;
 
348. 2) у другу чергу задовольняються вимоги щодо стягнення аліментів, відшкодування збитків та шкоди, заподіяних внаслідок злочину або адміністративного правопорушення, каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, а також у зв’язку з втратою годувальника;
 
   2) у другу чергу задовольняються вимоги щодо стягнення аліментів, відшкодування збитків та шкоди, завданих внаслідок злочину або адміністративного правопорушення, каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, а також у зв’язку з втратою годувальника;
 
349. 3) у третю чергу задовольняються вимоги працівників, пов’язані з трудовими правовідносинами;
 
   3) у третю чергу задовольняються вимоги працівників, пов’язані з трудовими правовідносинами;
 
350. 4) у четверту чергу задовольняються вимоги громадян за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, вимоги щодо збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 
-158- Писаренко В.В.
У п.4 ч.1 ст. 44 Проекту слово "громадян" замінити словом "стягувачів".
 
Враховано   4) у четверту чергу задовольняються вимоги стягувачів за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, вимоги щодо збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 
351. 5) у п’яту чергу задовольняються вимоги щодо оплати наданої адвокатами юридичної допомоги, виплати винагороди, що належить авторові за використання його твору, відкриття, винаходу, промислового зразка, на які видано відповідні свідоцтва;
 
-159- Писаренко В.В.
П.5 ч.1 ст. 44 Проекту виключити.
 
Враховано      
352. 6) у шосту чергу задовольняються вимоги щодо податків і неподаткових платежів до бюджету, вимоги органів страхування з обов’язкового страхування (крім вимог щодо збору на обов’язкове державне пенсійне страхування);
 
-160- Писаренко В.В.
У п.5 ч.1 ст. 44 Проекту слова "і неподаткових" замінити словами "та інших".
 
Враховано   5) у п’яту чергу задовольняються вимоги щодо податків та інших платежів до бюджету, вимоги органів страхування з обов’язкового страхування (крім вимог щодо збору на обов’язкове державне пенсійне страхування);
 
353. 7) у сьому чергу задовольняються всі інші вимоги.
 
   6) у шосту чергу задовольняються всі інші вимоги.
 
354. 2. Вимоги стягувачів кожної наступної черги задовольняються після задоволення у повному обсязі вимог стягувачів попередньої черги. У разі коли стягнена сума недостатня для задоволення у повному обсязі усіх вимог однієї черги, вони задовольняються пропорційно належній кожному стягувачеві сумі. Вимоги стягувачів щодо виплати заборгованості із заробітної плати задовольняються в порядку надходження виконавчих документів. Стягнута з боржника сума розподіляється між стягувачами згідно з виконавчими документами, за якими відкрито виконавчі провадження на день зарахування стягнутої суми на відповідний рахунок в органах Державного казначейства України для обліку депозитних сум органу державної виконавчої служби.
 
-161- Писаренко В.В.
В ч.2 статті 44 Проекту слова "в органах Державного казначейства України для обліку депозитних сум" виключити.
 
Враховано   2. Вимоги стягувачів кожної наступної черги задовольняються після задоволення в повному обсязі вимог стягувачів попередньої черги. У разі якщо стягнута сума недостатня для задоволення в повному обсязі усіх вимог однієї черги, вимоги задовольняються пропорційно до належної кожному стягувачу суми. Вимоги стягувачів щодо виплати заборгованості із заробітної плати задовольняються в порядку надходження виконавчих документів. Стягнута з боржника сума розподіляється між стягувачами згідно з виконавчими документами, за якими відкрито виконавчі провадження на день зарахування стягнутої суми на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби.
 
355. Стаття 45. Порядок виплати стягнених грошових сум
 
   Стаття 45. Порядок виплати стягнутих грошових сум
 
356. 1. Грошові суми, стягнені з боржника, зараховуються державним виконавцем на відповідний рахунок в органах Державного казначейства України для обліку депозитних сум відповідного органу державної виконавчої служби.
 
-162- Писаренко В.В.
В ч.1 статті 45 Проекту слова "в органах Державного казначейства України для обліку депозитних сум відповідного" виключити.
 
Враховано   1. Грошові суми, стягнуті з боржника, зараховуються державним виконавцем на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби.
 
357. 2. За письмовою заявою стягувача - фізичної особи чи його представника стягнуті грошові суми можуть бути перераховані державним виконавцем на зазначений ним рахунок у банку або в іншій фінансовій установі чи надіслані на адресу стягувача поштовим переказом, який здійснюється за його рахунок, крім переказу аліментних сум.
 
-163- Писаренко В.В.
В частині другій статті 45 Проекту після слів "його представника" доповнити словами "за наявності відповідних повноважень".
 
Враховано   2. За письмовою заявою стягувача - фізичної особи чи його представника (за наявності відповідних повноважень) стягнуті грошові суми можуть бути перераховані державним виконавцем на зазначений ним рахунок у банку або в іншій фінансовій установі чи надіслані на адресу стягувача поштовим переказом, що здійснюється за його рахунок, крім переказу аліментних сум.
 
358. 3. Стягувачеві - юридичній особі стягнуті грошові суми перераховуються державним виконавцем у встановленому порядку на визначені стягувачем належні йому рахунки.
 
   3. Стягувачу - юридичній особі стягнуті грошові суми перераховуються державним виконавцем у встановленому порядку на визначені стягувачем належні йому рахунки.
 
359. 4. Грошові суми, стягнуті державним виконавцем до Державного бюджету України або місцевих бюджетів, перераховуються в порядку, встановленому Державним казначейством України.
 
   4. Грошові суми, стягнуті державним виконавцем до Державного бюджету України або місцевих бюджетів, перераховуються в порядку, встановленому Державним казначейством України.
 
360. 5. Виплата стягувачеві стягнутих сум готівкою або виплата стягнутих сум іншим особам, які не є стягувачами (крім виплати грошових сум заставодержателю, який не є стягувачем, згідно із статтею 55 цього Закону), не допускається. Забороняється використовувати стягнуті з боржників грошові суми, які підлягають виплаті стягувачам, на інші, ніж встановлені цією статтею цілі, а також звертати на них стягнення для виплати іншим особам, які не є стягувачами за виконавчими документами, під час примусового виконання яких ці суми стягнуто (крім випадків, коли стягувач є одночасно боржником у іншому виконавчому провадженні).
 
-164- Писаренко В.В.
В частині 5 статті 45 Проекту слово і цифри "статтею 55" замінити словами і цифрами "статтею 54".
 
Враховано   5. Не допускається виплата стягувачу стягнутих сум готівкою або виплата стягнутих сум іншим особам, які не є стягувачами (крім виплати грошових сум заставодержателю, який не є стягувачем, згідно із статтею 54 цього Закону). Забороняється використовувати стягнуті з боржників грошові суми, що підлягають виплаті стягувачам, на цілі, не передбачені цією статтею, а також звертати на них стягнення для виплати іншим особам, які не є стягувачами за виконавчими документами, під час примусового виконання яких ці суми стягнуто (крім випадків, коли стягувач є одночасно боржником у іншому виконавчому провадженні).
 
361. 6. Якщо державному виконавцю відомий рахунок стягувача, на який слід перерахувати стягнуті з боржника кошти, або якщо відповідно до частини другої цієї статті кошти підлягають перерахуванню на адресу стягувача поштовим переказом, то сума виконавчого збору, пропорційна стягнутій сумі, перераховується після перерахування стягувачеві належної йому суми. В іншому разі сума виконавчого збору, пропорційна стягнутій сумі, перераховується після надсилання стягувачеві повідомлення про наявність на відповідний рахунок в органах Державного казначейства України для обліку депозитних сум відповідного органу державної виконавчої служби суми коштів, яка підлягає виплаті стягувачеві.
 
-165- Писаренко В.В.
В ч.6 статті 45 Проекту слова "в органах Державного казначейства України для обліку депозитних сум відповідного" виключити.
 
Враховано   6. У разі якщо державному виконавцю відомий рахунок стягувача, на який необхідно перерахувати стягнуті з боржника кошти, або якщо відповідно до частини другої цієї статті кошти підлягають перерахуванню на адресу стягувача поштовим переказом, то сума виконавчого збору, пропорційна стягнутій сумі, перераховується після перерахування стягувачу належної йому суми. В іншому разі сума виконавчого збору, пропорційна стягнутій сумі, перераховується після надходження стягувачу повідомлення про наявність на відповідному рахунку органу державної виконавчої служби суми коштів, що підлягає виплаті стягувачу.
 
362. 7. Якщо стягнуті з боржника грошові суми не витребувані стягувачем протягом трьох років (у разі, коли стягувачем є юридична особа - протягом одного року) з дня їх зарахування на відповідний рахунок в органах Державного казначейства України для обліку депозитних сум органу державної виконавчої служби, ці суми зараховуються до Державного бюджету України в порядку, встановленому Державним казначейством України.
 
-166- Писаренко В.В.
В частині сьомій статті 45 Проекту слова "трьох років" замінити словами "одного року".
 
Враховано   7. У разі якщо стягнуті з боржника грошові суми не витребувані стягувачем протягом одного року з дня їх зарахування на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, ці суми зараховуються до Державного бюджету України в порядку, встановленому Державним казначейством України.
 
    -167- Мірошниченко Ю.Р.
В частині сьомій статті 45 Проекту слова " (у разі, коли стягувачем є юридична особа - протягом одного року)" та слова "в органах Державного казначейства України для обліку депозитних сум" виключити.
 
Враховано    
363. Стаття 46. Винагорода державному виконавцеві
 
   Стаття 46. Винагорода державному виконавцю
 
364. 1. Державний виконавець, який забезпечив своєчасне і в повному обсязі виконання виконавчого документа, за рахунок стягнутого з боржника виконавчого збору одержує винагороду в розмірі п’яти відсотків стягнутої ним суми або вартості майна, але не більше п’яти мінімальних заробітних плат, а за виконавчим документом немайнового характеру - не більше однієї мінімальної заробітної плати.
 
-168- Писаренко В.В.
Статтю 46 Проекту викласти у такій редакції:
"Стаття 46. Винагорода державному виконавцеві
1. Державний виконавець, який забезпечив своєчасне і в повному обсязі виконання виконавчого документа, за рахунок стягнутого з боржника виконавчого збору одержує винагороду в розмірі п’яти відсотків стягнутої ним суми або вартості майна, але не більше п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за виконавчим документом немайнового характеру - не більше п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2. Порядок виплати винагороди державному виконавцеві встановлюються Міністерством юстиції України".
 
Враховано   1. Державний виконавець, який забезпечив своєчасне виконання виконавчого документа в повному обсязі, за рахунок стягнутого з боржника виконавчого збору одержує винагороду в розмірі п’яти відсотків стягнутої ним суми або вартості майна, але не більше п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за виконавчим документом немайнового характеру - не більше п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2. Порядок виплати винагороди державному виконавцю встановлюється Міністерством юстиції України.
 
    -169- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 46 викласти у такій редакції:
"Стаття 46. Винагорода державному виконавцеві
Державний виконавець, який забезпечив своєчасне і законне виконання виконавчого документа, одержує премію в порядку, що встановлюється Міністерством юстиції України.".
 
Враховано частково    
365. Стаття 47. Повернення виконавчого документа стягувачеві
 
   Стаття 47. Повернення виконавчого документа стягувачу
 
366. 1. Виконавчий документ, прийнятий державним виконавцем до виконання, за яким стягнення не провадилося або провадилося частково, повертається стягувачеві, якщо:
1) у боржника відсутнє майно, на яке може бути звернено стягнення, і здійснені державним виконавцем відповідно до цього Закону заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними;
 
-170- Писаренко В.В.
Ч.1 ст.47 Проекту викласти в такій редакції:
"1. Виконавчий документ, на підставі якого відкрито виконавче провадження, за яким виконання не здійснювалось або здійснено частково повертається стягувачу, якщо:"
 
Враховано   1. Виконавчий документ, на підставі якого відкрито виконавче провадження, за яким виконання не здійснювалося або здійснено частково, повертається стягувачу у разі, якщо:
1) є письмова заява стягувача;
2) у боржника відсутнє майно, на яке може бути звернуто стягнення, а здійснені державним виконавцем відповідно до цього Закону заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними;
 
    -171- Писаренко В.В.
Ч.1 ст.47 Проекту доповнити пунктом 1 такого змісту:
"1) за письмовою заявою стягувача;"
 
Враховано    
367. 2) стягувач відмовився залишити за собою майно боржника, не реалізоване під час виконання рішення;
 
   3) стягувач відмовився залишити за собою майно боржника, не реалізоване під час виконання рішення;
 
368. 3) стягувач не здійснив авансування витрат, пов’язаних з проведенням виконавчих дій, авансування яких передбачено цим Законом, незважаючи на попередження державного виконавця про повернення йому виконавчого документа;
 
-172- Писаренко В.В.
У п.3 ч.1 ст.47 Проекту слово "стягувач" замінити словами "у разі якщо стягувач перешкоджає провадженню виконавчих дій або", а слова "пов’язаних з проведенням виконавчих дій" замінити словами "на організацію та проведення виконавчих дій".
 
Враховано   4) стягувач перешкоджає провадженню виконавчих дій або не здійснив авансування витрат на організацію та проведення виконавчих дій, авансування яких передбачено цим Законом, незважаючи на попередження державного виконавця про повернення йому виконавчого документа;
 
369. 4) у результаті вжитих державним виконавцем заходів неможливо встановити особу боржника, з’ясувати місцезнаходження боржника - юридичної особи, місце проживання боржника - фізичної особи (за винятком випадків, коли виконанню підлягають зазначені у частині першій статті 40 цього Закону виконавчі документи, за якими повинні бути стягнені кошти чи інше майно, та інші виконавчі документи, які можуть бути виконані без безпосередньої участі боржника);
 
-173- Писаренко В.В.
У п.4 ч.1 ст.47 Проекту після слова "проживання" додати слово "перебування", слова "зазначені у частині першій статті 40 цього Закону виконавчі документи" замінити словами "виконавчі документи про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я, у зв’язку з втратою годувальника, а також виконавчі документи про відібрання дитини ".
 
Враховано   5) у результаті вжитих державним виконавцем заходів неможливо встановити особу боржника, з’ясувати місцезнаходження боржника - юридичної особи, місце проживання, перебування боржника - фізичної особи (крім випадків, коли виконанню підлягають виконавчі документи про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я, у зв’язку з втратою годувальника, а також виконавчі документи про відібрання дитини, за якими мають бути стягнуті кошти чи інше майно, та інші виконавчі документи, що можуть бути виконані за безпосередньої участі боржника);
 
370. 5) у боржника відсутнє визначене виконавчим документом майно, яке він за виконавчим документом повинен передати стягувачеві, або майно, на яке необхідно звернути стягнення з метою погашення заборгованості (крім коштів), а здійснені державним виконавцем відповідно до цього Закону заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними;
 
   6) у боржника відсутнє визначене виконавчим документом майно, яке він за виконавчим документом має передати стягувачу, або майно, на яке необхідно звернути стягнення з метою погашення заборгованості (крім коштів), а здійснені державним виконавцем відповідно до цього Закону заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними;
 
371. 6) арештоване майно боржника, розшук якого проводився органами внутрішніх справ, не виявлено протягом шести місяців з дня оголошення розшуку (за винятком випадків, коли виконанню підлягають виконавчі документи, зазначені у частині першій статті 40 цього Закону).
 
-174- Писаренко В.В.
П.6 ч.1 ст.47 Проекту викласти в такій редакції:
"7) боржник – фізична особа (крім випадків, коли виконанню підлягають виконавчі документи про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я, у зв’язку з втратою годувальника, а також виконавчі документи про відібрання дитини) чи майно боржника, розшук яких здійснювався органами внутрішніх справ, не виявлені протягом року з дня оголошення розшуку;".
 
Враховано   7) боржник – фізична особа (крім випадків, коли виконанню підлягають виконавчі документи про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я, у зв’язку з втратою годувальника, а також виконавчі документи про відібрання дитини) чи майно боржника, розшук яких здійснювався органами внутрішніх справ, не виявлені протягом року з дня оголошення розшуку;
8) коштів, що надійшли від реалізації заставленого майна, недостатньо для задоволення вимог стягувача-заставодержателя за виконавчим документом, на підставі якого звернуто стягнення на заставлене майно;
9) наявна встановлена законом заборона щодо звернення стягнення на майно чи кошти боржника, якщо у нього відсутнє інше майно чи кошти, на які можливо звернути стягнення, а також щодо проведення інших виконавчих дій стосовно боржника, що виключає можливість виконання відповідного рішення.
 
    -175- Писаренко В.В.
Статтю 47 Проекту доповнити новими пунктами такого змісту:
"8) у разі коли коштів, що надійшли від реалізації заставленого майна, недостатньо для задоволення вимог стягувача-заставодержателя за виконавчим документом, на підставі якого звернуто стягнення на заставлене майно.
9) наявна встановлена законом заборона щодо звернення стягнення на майно чи кошти боржника, якщо у нього відсутнє інше майно чи кошти, на які можливо звернути стягнення, а також щодо проведення інших виконавчих дій стосовно боржника, що виключає можливість виконання відповідного рішення".
 
Враховано    
372. 2. Про наявність обставин, зазначених у частині першій цієї статті, державний виконавець складає акт.
 
   3. Про наявність обставин, зазначених у частині першій цієї статті, державний виконавець складає акт.
 
373. 3. У разі повернення виконавчого документа з підстав, передбачених частиною першою цієї статті, стягувачеві повертаються невикористані суми внесеного ним авансового внеску разом із звітом державного виконавця про його використання.
 
   4. У разі повернення виконавчого документа з підстав, передбачених частиною першою цієї статті, стягувачу повертаються невикористані суми внесеного ним авансового внеску разом із звітом державного виконавця про його використання.
 
374. 4. Про повернення стягувачеві виконавчого документа і авансового внеску державний виконавець виносить постанову, що затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований, і може бути оскаржена в десятиденний строк.
 
-176- Стешенко О.М.
У частині 4 статті 47 Проекту слід уточнити органи, до яких оскаржуються постанови, про які йдеться у них.
 
Враховано   5. Про повернення стягувачу виконавчого документа та авансового внеску державний виконавець виносить постанову з обов’язковим мотивуванням підстав її винесення, яка затверджується начальником відділу, якому він безпосередньо підпорядкований. Копія постанови у триденний строк надсилається сторонам і може бути оскаржена в десятиденний строк у порядку, встановленому цим Законом.
 
    -177- Писаренко В.В.
Ч.4 ст.47 Проекту викласти в такій редакції:
"4. Про повернення стягувачу виконавчого документа і авансового внеску державний виконавець виносить постанову, з обов’язковим мотивуванням підстав її винесення, яка затверджується начальником відділу, якому він безпосередньо підпорядкований. Копія постанови у триденний строк надсилається сторонам і може бути оскаржена в десятиденний строк, в порядку встановленому цим Законом".
 
Враховано    
375. 5. Повернення виконавчого документа стягувачеві з підстав, передбачених цією статтею, не позбавляє його права повторно пред’явити виконавчий документ до виконання в межах строків, установлених статтею 22 цього Закону.
 
   6. Повернення виконавчого документа стягувачу з підстав, передбачених цією статтею, не позбавляє його права повторно пред’явити виконавчий документ до виконання протягом строків, встановлених статтею 22 цього Закону.
 
376. Стаття 48. Повернення виконавчого документа до суду або іншого органу (посадовій особі), який його видав
 
   Стаття 48. Повернення виконавчого документа до суду або іншого органу (посадовій особі), який його видав
 
377. 1. Виконавчий документ, прийнятий державним виконавцем до виконання, повертається до суду, який його видав, у разі відновлення судом строку для подання апеляційної скарги на рішення, за яким видано виконавчий документ, та прийняття такої апеляційної скарги до розгляду (крім виконавчих документів, які підлягають негайному виконанню).
 
   1. Виконавчий документ, прийнятий державним виконавцем до виконання, повертається до суду, який його видав, у разі відновлення судом строку для подання апеляційної скарги на рішення, за яким видано виконавчий документ, та прийняття такої апеляційної скарги до розгляду (крім виконавчих документів, що підлягають негайному виконанню).
 
378. 2. Виконавчий документ, прийнятий державним виконавцем до виконання, за яким стягувачем є держава, у випадках, передбачених частиною першою статті 47 цього Закону, повертається до органу, який пред’явив виконавчий документ до виконання.
 
   2. Виконавчий документ, прийнятий державним виконавцем до виконання, за яким стягувачем є держава, у випадках, передбачених частиною першою статті 47 цього Закону, повертається до органу, який пред’явив виконавчий документ до виконання.
 
379. 3. Про повернення виконавчого документа державний виконавець виносить постанову, що затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований, і може бути оскаржена в десятиденний строк.
 
-178- Писаренко В.В.
Ч.3 ст.48 Проекту викласти в такій редакції:
"3. Про повернення виконавчого документа державний виконавець виносить постанову, яка затверджується начальником відділу, якому він безпосередньо підпорядкований. Копія постанови у триденний строк надсилається сторонам і може бути оскаржена в десятиденний строк у порядку встановленому цим Законом".
 
Враховано   3. Про повернення виконавчого документа державний виконавець виносить постанову, яка затверджується начальником відділу, якому він безпосередньо підпорядкований. Копія постанови у триденний строк надсилається сторонам і може бути оскаржена в десятиденний строк у порядку, встановленому цим Законом.
 
380. Стаття 49. Закінчення виконавчого провадження
 
   Стаття 49. Закінчення виконавчого провадження
 
381. 1. Виконавче провадження підлягає закінченню у разі:
 
   1. Виконавче провадження підлягає закінченню у разі:
 
382. 1) визнання судом відмови стягувача від примусового виконання рішення суду;
 
   1) визнання судом відмови стягувача від примусового виконання рішення суду;
 
383. 2) визнання судом мирової угоди між стягувачем і боржником в процесі виконання;
 
   2) визнання судом мирової угоди між стягувачем і боржником у процесі виконання;
 
384. 3) смерті або оголошення померлим стягувача чи боржника, визнання безвісно відсутнім боржника або стягувача, ліквідації юридичної особи - сторони виконавчого провадження, якщо виконання їх обов’язків чи вимог у виконавчому провадженні не передбачає правонаступництва;
 
-179- Писаренко В.В.
В пункті 3 частини першій статті 49 проекту "не передбачає" замінити словом "не допускає".
 
Враховано   3) смерті або оголошення померлим стягувача чи боржника, визнання безвісно відсутнім боржника або стягувача, ліквідації юридичної особи - сторони виконавчого провадження, якщо виконання їх обов’язків чи вимог у виконавчому провадженні не допускає правонаступництва;
 
385. 4) скасування рішення суду або іншого органу (посадової особи), яке підлягало виконанню на підставі виконавчого документа, або визнання судом виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню;
 
-180- Писаренко В.В.
В п.4 ч.1 ст.49 Проекту слова "яке підлягало виконанню на підставі виконавчого документа," замінити словами "на підставі якого виданий виконавчий документ,".
 
Враховано   4) скасування рішення суду або іншого органу (посадової особи), на підставі якого виданий виконавчий документ, або визнання судом виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню;
 
386. 5) відмови стягувача від одержання предметів, вилучених у боржника під час виконання рішення про передачу їх стягувачеві, або знищення речі, яка повинна бути передана стягувачеві в натурі;
 
-181- Стешенко О.М.
В пункті 5 частини першої статті 49 Проекту слово "відмови" замінити словами "письмової відмови".
 
Враховано   5) письмової відмови стягувача від одержання предметів, вилучених у боржника під час виконання рішення про передачу їх стягувачу, або знищення речі, що має бути передана стягувачу в натурі;
 
387. 6) закінчення строку, передбаченого законом для відповідного виду стягнення;
 
   6) закінчення строку, передбаченого законом для відповідного виду стягнення;
 
388. 7) передачі виконавчого документа ліквідаційній комісії у разі ліквідації боржника - юридичної особи або арбітражному керуючому у разі визнання боржника банкрутом;
 
-182- Писаренко В.В.
В пункті 7 частини першій статті 49 Проекту після слова "комісії" додати словам " (або ліквідатору)", а слова "або арбітражному керуючому у разі визнання боржника банкрутом" виключити.
 
Враховано   7) передачі виконавчого документа ліквідаційній комісії (або ліквідатору) у разі ліквідації боржника - юридичної особи;
 
389. 8) фактичного виконання у повному обсязі рішення згідно з виконавчим документом;
 
   8) фактичного виконання в повному обсязі рішення згідно з виконавчим документом;
 
390. 9) повернення виконавчого документа без виконання на вимогу суду або іншого органу (посадової особи), які видали виконавчий документ, або на письмову заяву стягувача;
 
-183- Писаренко В.В.
В пункті 10 частини першій статті 49 Проекту слова "або на письмову заяву стягувача" виключити.
 
Враховано   9) повернення виконавчого документа без виконання на вимогу суду або іншого органу (посадової особи), який видав виконавчий документ;
 
391. 10) надсилання виконавчого документа за належністю до іншого відділу державної виконавчої служби;
 
-184- Писаренко В.В.
В пункті 10 частини першої статті 49 Проекту слово "надсилання" на слово "направлення".
 
Враховано   10) направлення виконавчого документа за належністю до іншого відділу державної виконавчої служби;
 
392. 11) повернення виконавчого документа до суду чи іншого органу (посадової особи), які його видали, у випадку, передбаченому частиною четвертою статті 76 цього Закону;
 
-185- Писаренко В.В.
В пункті 11 частини першої статті 49 Проекту слова "частиною четвертою статті 76" замінити словами "частиною третьою статті 75".
 
Враховано   11) повернення виконавчого документа до суду чи іншого органу (посадової особи), який його видав, у випадку, передбаченому частиною третьою статті 75 цього Закону;
 
393. 12) коли рішення фактично виконане під час виконання рішення Європейського суду з прав людини;
 
   12) якщо рішення фактично виконано під час виконання рішення Європейського суду з прав людини;
 
394. 13) коли стягувач перешкоджає проведенню виконавчих дій, не зважаючи на попередження державного виконавця про закінчення виконавчого провадження;
 
-186- Писаренко В.В.
Пункт 13 частини першої статті 49 Проекту виключити.
 
Враховано      
395. 14) непред’явлення виконавчого документа за відновленим виконавчим провадженням у строки, визначені статтею 51 цього Закону.
 
   13) непред’явлення виконавчого документа за відновленим виконавчим провадженням у строки, визначені статтею 51 цього Закону.
 
396. 2. У випадках, передбачених пунктами 1-6, 8, 9, 11, 12 і 13 частини першої цієї статті, виконавчий документ надсилається органу, який його видав.
 
-187- Писаренко В.В.
У ч.2 ст.49 Проекту слово "органу" замінити словами "суду або іншому органу (посадовій особі)".
 
Враховано   2. У випадках, передбачених пунктами 1-6, 8, 9, 11-13 частини першої цієї статті, виконавчий документ надсилається суду або іншому органу (посадовій особі), який його видав.
 
397. 3. Про закінчення виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову, що затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований. Копії постанови надсилаються у триденний строк сторонам та суду або іншому органу (посадовій особі), що видали виконавчий документ.
 
-188- Писаренко В.В.
Ч.3 ст.49 Проекту викласти в такій редакції:
"3. Про закінчення виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову, з обов’язковим мотивуванням підстав її винесення, яка затверджується начальником відділу, якому він безпосередньо підпорядкований. Копія постанови у триденний строк надсилається сторонам і може бути оскаржена в десятиденний строк, у порядку встановленому цим Законом".
 
Враховано   3. Про закінчення виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову з обов’язковим мотивуванням підстав її винесення, яка затверджується начальником відділу, якому він безпосередньо підпорядкований. Копія постанови у триденний строк надсилається сторонам і може бути оскаржена в десятиденний строк у порядку, встановленому цим Законом.
 
398. 4. Постанова державного виконавця про закінчення виконавчого провадження може бути оскаржена у десятиденний строк.
 
-189- Стешенко О.М.
У частині 4 статті 49 Проекту слід уточнити органи, до яких оскаржуються постанови, про які йдеться у них.
 
Враховано у ч.3 ст.49 Проекту     
399. Стаття 50. Наслідки завершення виконавчого провадження
 
   Стаття 50. Наслідки завершення виконавчого провадження
 
400. 1. У разі закінчення виконавчого провадження згідно із статтею 49 цього Закону, крім надсилання виконавчого документа за належністю іншому органу державної виконавчої служби, повернення виконавчого документа стягувачеві згідно із статтею 47 цього Закону, повернення виконавчого документа до суду або іншого органу (посадовій особі), який його видав, згідно із статтею 48 цього Закону, скасовується арешт майна боржника, інші здійснені державним виконавцем заходи примусового виконання рішення, а також провадяться інші дії, необхідні у зв’язку із завершенням виконавчого провадження, крім випадку закінчення виконавчого провадження за рішенням суду, винесеним у порядку забезпечення позову. Завершене виконавче провадження не може бути розпочате знову, крім випадку, передбаченого пунктом 14 частини першої статті 49 цього Закону, та інших випадків, передбачених цим Законом.
 
-190- Писаренко В.В.
Частину першу статті 50 Проекту викласти у такій редакції:
"1. У разі закінчення виконавчого провадження (крім направлення виконавчого документа за належністю іншому органу державної виконавчої служби, закінчення виконавчого провадження за рішенням суду, винесеним у порядку забезпечення позову чи вжиття запобіжних заходів, а також крім випадків нестягнення виконавчого збору або витрат пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій), повернення виконавчого документа до суду або іншого органу (посадовій особі), який його видав, арешт з майна боржника знімається, скасовуються інші здійснені державним виконавцем заходи примусового виконання рішення, а також провадяться інші дії, необхідні у зв’язку із завершенням виконавчого провадження. Завершене виконавче провадження не може бути розпочате знову, крім випадків, передбачених цим Законом.."
 
Враховано   1. У разі закінчення виконавчого провадження (крім направлення виконавчого документа за належністю іншому органу державної виконавчої служби, закінчення виконавчого провадження за рішенням суду, винесеним у порядку забезпечення позову чи вжиття запобіжних заходів, а також крім випадків нестягнення виконавчого збору або витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій), повернення виконавчого документа до суду або іншого органу (посадовій особі), який його видав, арешт, накладений на майно боржника, знімається, скасовуються інші вжиті державним виконавцем заходи примусового виконання рішення, а також провадяться інші дії, необхідні у зв’язку із завершенням виконавчого провадження. Завершене виконавче провадження не може бути розпочате знову, крім випадків, передбачених цим Законом.
 
401. 2. Якщо у виконавчому провадженні державним виконавцем накладено арешт на майно боржника, у постанові про закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого документа до суду або іншого органу (посадовій особі), який його видав, державний виконавець зазначає про скасування арешту, накладеного на майно боржника.
 
-191- Писаренко В.В.
У ч.2 ст.50 Проекту слово "скасування" замінтити словом "зняття".
 
Враховано   2. У разі якщо у виконавчому провадженні державним виконавцем накладено арешт на майно боржника, у постанові про закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого документа до суду або іншого органу (посадовій особі), який його видав, державний виконавець зазначає про зняття арешту, накладеного на майно боржника.
 
402. 3. За заявою боржника державний виконавець видає йому додаткові копії постанови, зазначеної у частині другій цієї статті, для їх пред’явлення до органів, що проводять реєстрацію майна або ведуть реєстр заборони на його відчуження для зняття арешту з майна.
 
   3. За заявою боржника державний виконавець видає йому додаткові копії постанови, зазначеної в частині другій цієї статті, для їх пред’явлення до органів, що здійснюють реєстрацію майна або ведуть реєстр заборони на його відчуження, для зняття арешту, накладеного на майно.
 
403. Стаття 51. Відновлення виконавчого провадження
 
   Стаття 51. Відновлення виконавчого провадження
 
404. 1. Якщо постанова державного виконавця про закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого документа стягувачеві визнана судом незаконною чи скасована керівником відповідного органу державної виконавчої служби, або якщо до державного виконавця надійшло рішення суду про скасування заходів до забезпечення позову, а також у разі повернення виконавчого документа з іншого відділу державної виконавчої служби виконавче провадження підлягає відновленню протягом трьох робочих днів з дня надходження рішення суду, виконавчого документа чи постанови керівника відповідного органу державної виконавчої служби.
 
-192- Писаренко В.В.
У ч.1 статті 51 Проекту після слів "чи скасована" доповнити словами "начальником відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або".
 
Враховано   1. У разі якщо постанова державного виконавця про закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого документа стягувачу визнана судом незаконною чи скасована начальником відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або керівником відповідного органу державної виконавчої служби, або якщо до державного виконавця надійшло рішення суду про скасування заходів до забезпечення позову, а також у разі повернення виконавчого документа з іншого відділу державної виконавчої служби, виконавче провадження підлягає відновленню протягом трьох робочих днів з дня надходження рішення суду, виконавчого документа чи постанови керівника відповідного органу державної виконавчої служби.
 
405. 2. За наявності обставин, передбачених частиною шостою статті 80 цього Закону, виконавче провадження підлягає відновленню у триденний строк з дня надходження до державного виконавця відповідної заяви стягувача.
 
-193- Писаренко В.В.
У ч.2 статті 51 Проекту цифри "80" замінити цифрами "79".
 
Враховано   2. За наявності обставин, передбачених частиною шостою статті 79 цього Закону, виконавче провадження підлягає відновленню у триденний строк з дня надходження до державного виконавця відповідної заяви стягувача.
 
406. 3. Про відновлення виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову, копії якої не пізніше наступного дня надсилаються до суду, який визнав незаконною постанову державного виконавця, сторонам, а також органу (посадовій особі), які видали виконавчий документ.
 
   3. Про відновлення виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову, копії якої не пізніше наступного дня надсилаються до суду, який визнав незаконною постанову державного виконавця, сторонам, а також органу (посадовій особі), який видав виконавчий документ.
 
407. 4. У разі відновлення виконавчого провадження стягувач або орган, якому повернуто виконавчий документ, зобов’язаний у десятиденний строк з моменту надходження відповідної постанови пред’явити його до виконання.
 
-194- Писаренко В.В.
У ч.4 статті 51 Проекту слова "або орган" замінити словами "суд або орган (посадова особа)", слова "у десятиденний строк" замінити словами "у тримісячний строк".
 
Враховано   4. У разі відновлення виконавчого провадження стягувач, суд або орган (посадова особа), якому повернуто виконавчий документ, зобов’язаний у тримісячний строк з дня надходження відповідної постанови пред’явити його до виконання.
 
408. Глава 4. ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА МАЙНО БОРЖНИКА
 
-195- Писаренко В.В.
Залишити чинну редакцію найменування глави
 
Враховано   Глава 4. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА МАЙНО БОРЖНИКА
 
409. Стаття 52. Порядок звернення стягнення на грошові кошти та інше майно боржника
 
-196- Аржевітін С.М.
У назві статті 52 Проекту слово "грошові"" виключити.
 
Враховано   Стаття 52. Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника
 
410. 1. Звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні та примусовій реалізації.
 
   1. Звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні та примусовій реалізації.
 
411. 2. Стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в тому числі кошти на рахунках і вкладах боржника у банках та інших фінансових установах, на рахунки в цінних паперах у депозитаріях цінних паперів.
 
-197- Аржевітін С.М.
У ч.2 ст.52 Проекту слова "інші цінності, в тому числі кошти" замінити словами "банківських металах, що перебувають".
 
Відхилено   2. Стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у гривнях та іноземній валюті, інші цінності, у тому числі кошти на рахунках і вкладах боржника у банках та інших фінансових установах, на рахунки в цінних паперах у депозитаріях цінних паперів.
 
412. 3. Готівкові кошти, виявлені у боржника, вилучаються.
 
-198- Аржевітін С.М.
Ч.3 ст.52 Проекту викласти в такій редакції:
"У разі відсутності коштів, що перебувають на рахунках і вкладах боржника у банках та інших фінансових установах готівкові кошти, виявлені у боржника вилучаються".
 
Відхилено   3. Готівкові кошти, виявлені у боржника, вилучаються.
 
413. 4. На кошти та інші цінності боржника, що знаходяться на рахунках, вкладах та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, накладається арешт.
 
-199- Писаренко В.В.
Ч.4 ст.52 доповнити другим реченням такого змісту:
"Арешт поширюється також на кошти на рахунках, які будуть відкриті після винесення постанови про накладення арешту".
 
Враховано   4. На кошти та інші цінності боржника, що знаходяться на рахунках, вкладах та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, накладається арешт. Арешт поширюється також на кошти на рахунках, які будуть відкриті після винесення постанови про накладення арешту.
 
414. 5. У разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення звертається також на належне боржникові інше майно, за винятком майна, на яке згідно із законом не може бути накладено стягнення. Звернення стягнення на майно боржника не зупиняє звернення стягнення на грошові кошти боржника. Боржник має право визначити ті види майна чи предмети, на які необхідно в першу чергу звернути стягнення. Черговість стягнення на кошти та інше майно боржника остаточно визначається державним виконавцем.
6. Стягнення на майно боржника звертається в розмірах і обсягах, необхідних для виконання рішення за виконавчим документом, з урахуванням витрат, пов’язаних з виконанням та стягненням виконавчого збору. У разі коли боржник володіє майном спільно з іншими особами, стягнення звертається на його частку, розмір якої визначається судом за поданням державного виконавця.
 
-200- Писаренко В.В.
У ч.5 ст.52 слово "грошові" виключити, слово "визначити" замінити на слово "запропонувати".
 
Враховано   5. У разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення звертається також на належне боржнику інше майно, за винятком майна, на яке згідно із законом не може бути накладено стягнення. Звернення стягнення на майно боржника не зупиняє звернення стягнення на кошти боржника. Боржник має право запропонувати ті види майна чи предмети, на які необхідно в першу чергу звернути стягнення. Черговість стягнення на кошти та інше майно боржника остаточно визначається державним виконавцем.
6. Стягнення на майно боржника звертається в розмірі і обсязі, необхідних для виконання за виконавчим документом, з урахуванням стягнення виконавчого збору, витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, штрафів, накладених на боржника під час виконавчого провадження. У разі якщо боржник володіє майном спільно з іншими особами, стягнення звертається на його частку, що визначається судом за поданням державного виконавця.
 
    -201- Писаренко В.В.
Викласти частину шосту статті 52 Проекту у такій редакції:
"6. Стягнення на майно боржника звертається в розмірах і обсягах, необхідних для виконання за виконавчим документом, з урахуванням стягнення виконавчого збору, витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, штрафів, накладених на боржника під час виконавчого провадження. У випадках, коли боржник володіє майном спільно з іншими особами, стягнення звертається на його частку, що визначається судом за поданням державного виконавця".
 
Враховано    
415. 7. За виконавчим документом про стягнення коштів за погодженням із стягувачем боржник може передати стягувачеві в рахунок повного або часткового погашення боргу власне майно, про що державним виконавцем складається відповідний акт, який є підставою для закінчення виконавчого провадження.
 
-202- Писаренко В.В.
Частину сьому статті 52 Проекту виключити.
Заперечення через можливість укладення мирової угоди.
 
Враховано      
416. 8. У разі коли сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує десяти мінімальних розмірів заробітної плати, звернення стягнення на житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване це житло, не здійснюється і розшук такого майна не проводиться.
 
-203- Мірошниченко Ю.Р.
Частину восьму статті 52 Проекту виключити.
 
Відхилено   7. У разі якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує десяти розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване це житло, не здійснюється. У такому разі державний виконавець зобов’язаний вжити всіх заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника.
 
    -204- Писаренко В.В.
Ч.7 ст.52 Проекту викласти в такій редакції:
"7. У разі якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує десяти мінімальних розмірів заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване це житло, не здійснюється. У такому разі державний виконавець зобов’язаний вжити всіх заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника".
 
Враховано    
417. Стаття 53. Порядок звернення стягнення на майно боржника у разі обчислення боргу в гривнях або іноземній валюті
 
-205- Писаренко В.В.
Назву ст.53 викласти в такій редакції:
"Стаття 53. Особливості звернення стягнення на кошти боржника в іноземній валюті та виконання рішень при обчисленні боргу в іноземній валюті".
 
Враховано   Стаття 53. Особливості звернення стягнення на кошти боржника в іноземній валюті та виконання рішень при обчисленні боргу в іноземній валюті
 
418. 1. У разі відсутності у боржника коштів у гривнях в розмірі, достатньому для одночасного задоволення вимог стягувача, державний виконавець накладає стягнення на кошти боржника в іноземній валюті.
 
-206- Писаренко В.В.
Ч.1 ст.53 Проекту виключити.
 
Враховано      
419. 2. Якщо кошти боржника в іноземній валюті знаходяться на рахунках, внесках або на зберіганні у банку або іншій фінансовій установі, які мають право на продаж іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку, державний виконавець зобов’язує їх продати протягом семи днів іноземну валюту в сумі, необхідній для погашення боргу.
 
   1. У разі якщо кошти боржника в іноземній валюті розміщені на рахунках, внесках або на зберіганні у банку чи іншій фінансовій установі, що мають право на продаж іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку, державний виконавець зобов’язує їх продати протягом семи днів іноземну валюту в сумі, необхідній для погашення боргу.
 
420. 3. Якщо такі кошти є у банку або в іншої фінансової установи, які не мають права на продаж іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку, державний виконавець зобов’язує їх перерахувати протягом семи днів ці кошти до банку або іншої фінансової установи, що мають таке право, для їх реалізації відповідно до вимог частини другої цієї статті.
 
   2. У разі якщо такі кошти розміщені у банку або іншій фінансовій установі, які не мають права на продаж іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку, державний виконавець зобов’язує їх перерахувати протягом семи днів ці кошти до банку або іншої фінансової установи, які мають таке право, для їх реалізації відповідно до вимог частини першої цієї статті.
 
421. 4. Звернення стягнення на кошти боржника у гривнях та інше майно боржника у разі обчислення боргу в іноземній валюті здійснюється в порядку, передбаченому цією статтею.
 
-207- Писаренко В.В.
Ч.3 і 4 ст.53 Проекту викласти в такій редакції:
"3. У разі обчислення суми боргу в іноземній валюті державний виконавець у разі виявлення у боржника коштів у відповідній валюті, стягує дані кошти на валютний рахунок органу державної виконавчої служби для їх подальшого перерахування стягувачу. У разі виявлення коштів у гривнях чи іншій валюті державний виконавець за правилами, встановленими частинами першою та другою цієї статті дає доручення щодо купівлі відповідної валюти та перерахування її на валютний рахунок органу державної виконавчої служби.
4. Кошти виконавчого збору, стягнені при виконанні рішення про стягнення коштів в іноземній валюті, за правилами цієї статті реалізуються, після чого одержані кошти у гривнях зараховуються до Державного бюджету України".
 
Враховано   3. У разі обчислення суми боргу в іноземній валюті державний виконавець у результаті виявлення у боржника коштів у відповідній валюті стягує ці кошти на валютний рахунок органу державної виконавчої служби для їх подальшого перерахування стягувачу. У разі виявлення коштів у гривнях чи іншій валюті державний виконавець за правилами, встановленими частинами першою - другою цієї статті, дає доручення про купівлю відповідної валюти та перерахування її на валютний рахунок органу державної виконавчої служби.
4. Кошти виконавчого збору, стягнуті при виконанні рішення про стягнення коштів в іноземній валюті, відповідно до цієї статті реалізуються, а одержані після цього кошти у гривнях зараховуються до Державного бюджету України.
 
422. Стаття 54. Звернення стягнення на заставлене майно
 
   Стаття 54. Звернення стягнення на заставлене майно
 
423. 1. Звернення стягнення на заставлене майно в порядку примусового виконання допускається за виконавчими документами для задоволення вимог стягувача-заставодержателя.
 
   1. Звернення стягнення на заставлене майно в порядку примусового виконання допускається за виконавчими документами для задоволення вимог стягувача-заставодержателя.
 
424. 2. У разі коли коштів, що надійшли від реалізації заставленого майна, недостатньо для задоволення вимог стягувача-заставодержателя за виконавчим документом, на підставі якого звернуто стягнення на заставлене майно, такий документ повертається стягувачу-заставодержателю в порядку, встановленому пунктом 5 частини першої статті 47 цього Закону.
 
-208- Писаренко В.В.
У ч.2 ст.54 Проекту цифру "5" замінити цифрою "8".
 
Враховано   2. У разі якщо коштів, що надійшли від реалізації заставленого майна, недостатньо для задоволення вимог стягувача-заставодержателя за виконавчим документом, на підставі якого звернуто стягнення на заставлене майно, такий документ повертається стягувачу-заставодержателю в порядку, встановленому пунктом 8 частини першої статті 47 цього Закону.
 
425. 3. Для задоволення вимог стягувачів, які не є заставодержателями, стягнення на заставлене майно боржника може бути звернено у разі:
 
   3. Для задоволення вимог стягувачів, які не є заставодержателями, стягнення на заставлене майно боржника може бути звернуто у разі:
 
426. виникнення права застави після винесення судом рішення про стягнення з боржника коштів;
 
   виникнення права застави після винесення судом рішення про стягнення з боржника коштів;
 
427. коли вартість предмета застави перевищує розмір заборгованості боржника заставодержателю.
 
   якщо вартість предмета застави перевищує розмір заборгованості боржника заставодержателю.
 
428. 4. Про звернення стягнення на заставлене майно для задоволення вимог стягувачів, які не є заставодержателями, державний виконавець повідомляє заставодержателеві не пізніше наступного дня після накладення арешту на майно або тоді, коли йому стало відомо, що арештоване майно боржника перебуває у заставі, та роз’яснює заставодержателю право на звернення до суду з позовом про звільнення заставленого майна з-під арешту.
 
-209- Писаренко В.В.
У ч.4 ст.54 Проекту слова "звільнення заставленого майна з-під арешту" замінити словами "зняття арешту із заставленого майна".
 
Враховано   4. Про звернення стягнення на заставлене майно для задоволення вимог стягувачів, які не є заставодержателями, державний виконавець повідомляє заставодержателю не пізніше наступного дня після накладення арешту на майно або якщо йому стало відомо, що арештоване майно боржника перебуває в заставі, та роз’яснює заставодержателю право на звернення до суду з позовом про зняття арешту із заставленого майна.
 
429. 5. Реалізація заставленого майна проводиться в порядку, встановленому цим Законом.
 
   5. Реалізація заставленого майна здійснюється в порядку, встановленому цим Законом.
 
430. 6. За рахунок коштів, що надійшли від реалізації заставленого майна, здійснюються утримання, передбачені статтею 43 цього Закону, після чого кошти використовуються для задоволення вимог заставодержателя. Якщо заставодержатель не є стягувачем у виконавчому провадженні, йому виплачуються кошти у разі належного підтвердження права на заставлене майно. Після задоволення у повному обсязі вимог заставодержателя залишок коштів використовується для задоволення вимог інших стягувачів у порядку, встановленому цим Законом.
 
   6. За рахунок коштів, що надійшли від реалізації заставленого майна, здійснюються утримання, передбачені статтею 43 цього Закону, після чого кошти використовуються для задоволення вимог заставодержателя. У разі якщо заставодержатель не є стягувачем у виконавчому провадженні, йому виплачуються кошти після належного підтвердження права на заставлене майно. У разі задоволення в повному обсязі вимог заставодержателя залишок коштів використовується для задоволення вимог інших стягувачів у порядку, встановленому цим Законом.
 
431. 7. Спори, які виникають під час виконавчого провадження щодо звернення стягнення на заставлене майно, розв’язуються судом.
 
   7. Спори, що виникають під час виконавчого провадження щодо звернення стягнення на заставлене майно, вирішуються судом.
 
432. 8. Примусове звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється державним виконавцем з урахуванням положень Закону України "Про іпотеку".
 
   8. Примусове звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється державним виконавцем з урахуванням положень Закону України "Про іпотеку".
 
433. Стаття 55. Звернення стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб
 
   Стаття 55. Звернення стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб
 
434. 1. Державний виконавець має право звернути стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, а також на майно та кошти, належні боржникові від інших осіб.
 
   1. Державний виконавець має право звернути стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, а також на майно та кошти, належні боржникові від інших осіб.
 
435. Зазначені особи зобов’язані подати на запит державного виконавця у визначений ним строк відомості про належне боржникові майно, що перебуває в них, та майно чи кошти, які вони повинні передати боржникові.
 
   Зазначені особи зобов’язані подати на запит державного виконавця у визначений ним строк відомості про належне боржнику майно, що перебуває в них, та майно чи кошти, які вони мають передати боржнику.
 
436. 2. Після надходження від названих осіб відомостей про наявність майна боржника державний виконавець описує таке майно в присутності понятих, вилучає його і реалізує у встановленому цим Законом порядку. Якщо особа, у якої перебуває майно боржника, перешкоджає державному виконавцеві у його вилученні, таке майно вилучається державним виконавцем у примусовому порядку, встановленому статтею 57 цього Закону.
 
-210- Писаренко В.В.
У ч.2 ст.55 Проекту слова "в присутності понятих", "встановленому статтею 57 цього Закону" виключити.
 
Враховано   2. Після надходження від зазначених осіб відомостей про наявність майна боржника державний виконавець описує таке майно, вилучає його і реалізує у встановленому цим Законом порядку. У разі якщо особа, у якої перебуває майно боржника, перешкоджає державному виконавцю в його вилученні, таке майно вилучається державним виконавцем у примусовому порядку.
 
437. 3. Готівкові кошти та майно, що належать боржникові від інших осіб, вилучаються державним виконавцем в таких осіб у присутності понятих на підставі ухвали суду.
 
-211- Аржевітін С.М.
Ч.3 ст.55 законопроекту доповнити словами "з урахуванням вимог частин другої та третьої статті 52 цього Закону".
 
Відхилено   3. Готівкові кошти та майно, що належать боржнику від інших осіб, вилучаються державним виконавцем у таких осіб у присутності понятих на підставі ухвали суду.
 
438. 4. На належні боржникові у разі передачі від інших осіб кошти, що перебувають на рахунках у банках та інших фінансових установах, стягнення звертається державним виконавцем на підставі ухвали суду у встановленому цим Законом порядку.
 
   4. На належні боржникові у разі передачі від інших осіб кошти, що перебувають на рахунках у банках та інших фінансових установах, стягнення звертається державним виконавцем на підставі ухвали суду в порядку, встановленому цим Законом.
 
439. 5. За ухилення від виконання розпоряджень державного виконавця особою, в якої перебуває майно боржника, на неї може бути накладено стягнення відповідно до цього Закону.
 
   5. За ухилення від виконання розпоряджень державного виконавця особою, в якої перебуває майно боржника, на неї може бути накладено стягнення відповідно до цього Закону.
 
440. Стаття 56. Майно, на яке не може бути звернено стягнення
 
   Стаття 56. Майно, на яке не може бути звернуто стягнення
 
441. 1. Не допускається звернення стягнення на майно, зазначене в переліку видів майна громадян, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами, згідно з додатком до цього Закону.
 
   1. Не допускається звернення стягнення на майно, зазначене в переліку видів майна громадян, на яке не може бути звернуто стягнення за виконавчими документами, згідно з додатком до цього Закону.
 
442. Стаття 57. Арешт і вилучення майна боржника
 
-212- Писаренко В.В.
Доповнити статтю 57 Проекту частиною першою такого змісту:
"1. Арешт майна боржника застосовується для забезпечення реального виконання рішення"
У зв’язку з цим змінити нумерацію.
 
Враховано   Стаття 57. Арешт і вилучення майна боржника
1. Арешт майна боржника застосовується для забезпечення реального виконання рішення.
 
443. 1. Арешт на майно боржника може накладатися державним виконавцем шляхом:
 
   2. Арешт на майно боржника може накладатися державним виконавцем шляхом:
 
444. 1) винесення постанови про:
 
      
445. арешт коштів та інших цінностей боржника, що знаходяться на рахунках і вкладах чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах;
 
-213- Аржевітін С.М.
У абз.2 ч.1 ст.57 Проекту після слів "фінансових установах" доповнити словами "здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту".
 
Відхилено   винесення постанови про арешт коштів та інших цінностей боржника, що знаходяться на рахунках і вкладах чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах;
 
    -214- Писаренко В.В.
П.1 ч.2 ст.57 Проекту замінити абзацами такого змісту:
"винесення постанови про арешт коштів та інших цінностей боржника, що знаходяться на рахунках і вкладах чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах;
винесення постанови про арешт коштів, що перебувають у касі боржника або надходять до неї;
винесення постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження;
проведення опису майна боржника і накладення на нього арешту".
 
Враховано    
446. арешт коштів, що перебувають у касі боржника або надходять до неї;
 
   винесення постанови про арешт коштів, що перебувають у касі боржника або надходять до неї;
 
447. арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження;
 
   винесення постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження;
 
448. 2) проведення опису майна боржника і накладення на нього арешту.
 
-215- Аржевітін С.М.
Статтю 57 Проекту доповнити новою частиною другою такого змісту:
"2. Арешт коштів або звернення стягнення на кошти банку за зобов’язанням клієнта цього банку перед третіми особами не допускається".
Відповідно ч.2-7 ст. 57 законопроекту вважати ч. 3-8 ст. 57 законопроекту.
 
Відхилено   проведення опису майна боржника і накладення на нього арешту.
 
449. 2. Постановою про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження може бути накладений арешт у межах суми стягнення з урахуванням виконавчого збору та витрат, пов’язаних з провадженням виконавчих дій, на все майно боржника або на окремі предмети. Копії постанови, якою накладено арешт на майно боржника та оголошено заборону на його відчуження, надсилаються державним виконавцем органам, що проводять реєстрацію майна або ведуть реєстр заборони на його відчуження.
 
-216- Писаренко В.В.
Частину другу статті 57 Проекту викласти у такій редакції:
"3. Постановами, передбаченими частиною другою цієї статті, може бути накладений арешт у розмірі суми стягнення з урахуванням виконавчого збору, витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій та застосованих державним виконавцем штрафів, на все майно боржника або на окремі предмети. Копії постанови, якою накладено арешт на майно боржника та оголошено заборону на його відчуження, державний виконавець надсилає органам, що здійснюють реєстрацію майна або ведуть реєстр заборони на його відчуження".
 
Враховано   3. Постановами, передбаченими частиною другою цієї статті, може бути накладений арешт у розмірі суми стягнення з урахуванням виконавчого збору, витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій та застосованих державним виконавцем штрафів, на все майно боржника або на окремі предмети. Копії постанови, якою накладено арешт на майно боржника та оголошено заборону на його відчуження, державний виконавець надсилає органам, що здійснюють реєстрацію майна або ведуть реєстр заборони на його відчуження.
 
450. 3. Копії постанови державного виконавця про арешт коштів чи майна боржника надсилаються не пізніше наступного робочого дня після її винесення боржникові та банкам чи іншим фінансовим установам або органам, зазначеним у частині другій цієї статті. Постанова державного виконавця про арешт коштів чи майна боржника може бути оскаржена у десятиденний строк.
 
-217- Стешенко О.М.
У частині 3 статті 57 Проекту слід уточнити органи, до яких оскаржуються постанови, про які йдеться у них.
 
Враховано   4. Копії постанови державного виконавця про арешт коштів чи майна боржника надсилаються не пізніше наступного робочого дня після її винесення боржнику та банкам чи іншим фінансовим установам або органам, зазначеним у частині другій цієї статті. Постанова державного виконавця про арешт коштів чи майна боржника може бути оскаржена в десятиденний строк у порядку, встановленому цим Законом.
 
451. 4. Про проведення опису майна боржника і накладення на нього арешту державний виконавець складає акт опису та арешту майна боржника. Під час проведення опису та арешту майна боржника державний виконавець має право оголосити заборону розпоряджатися ним, а у разі потреби - обмежити права користування майном, провести його опечатування або вилучити його у боржника та передати на зберігання іншим особам, про що зазначається в акті опису та арешту. Види, обсяги і строк обмеження встановлюються державним виконавцем у кожному конкретному випадку з урахуванням властивостей майна, його значення для власника чи володільця, необхідності використання та інших обставин.
 
   5. Про проведення опису майна боржника і накладення на нього арешту державний виконавець складає акт опису та арешту майна боржника. Під час проведення опису та арешту майна боржника державний виконавець має право оголосити заборону розпоряджатися ним, а в разі потреби - обмежити права користування майном, здійснити опечатування або вилучити його у боржника та передати на зберігання іншим особам, про що зазначається в акті опису та арешту. Вид, обсяг і строк обмеження встановлюються державним виконавцем у кожному конкретному випадку з урахуванням властивостей майна, його значення для власника чи володільця, необхідності використання та інших обставин.
 
452. 5. Порушення заборони державного виконавця розпоряджатися або користуватися майном, на яке накладено арешт, тягне за собою передбачену законом відповідальність зберігача майна.
 
   6. Порушення заборони державного виконавця розпоряджатися або користуватися майном, на яке накладено арешт, тягне за собою передбачену законом відповідальність зберігача майна.
 
453. 6. Арешт застосовується для забезпечення виконання рішення.
 
-218- Писаренко В.В.
Частину шосту статті 57 Проекту виключити.
 
Враховано   7. Вилучення арештованого майна з передачею його для реалізації здійснюється у строк, встановлений державним виконавцем, але не раніше ніж через п'ять днів після накладення арешту. Продукти та інші речі, що швидко псуються, вилучаються і передаються для продажу негайно після накладення арешту.
 
    -219- Писаренко В.В.
Доповнити статтю 57 Проекту частиною сьомою такого змісту:
"7. Вилучення арештованого майна з передачею його для реалізації провадиться у строк, встановлений державним виконавцем, але не раніше, ніж через п'ять днів після накладення арешту. Продукти та інші речі, що швидко псуються, вилучаються і передаються для продажу негайно після накладення арешту".
 
Враховано    
454. 7. Виявлені під час опису цінні папери, ювелірні та інші побутові вироби із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лом і окремі частини таких виробів, на які накладено арешт, підлягають обов’язковому вилученню і негайно передаються на зберігання установам Національного банку України на безоплатній основі. Арешт на цінні папери накладається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-220- Писаренко В.В.
В частині сьомій статті 57 Проекту слова "і негайно передаються на зберігання установам Національного банку України на безоплатній основі" замінити словами "і не пізніше наступного робочого дня передаються на зберігання установам Національного банку України, які зобов’язані прийняти їх на безоплатній основі."
 
Враховано   8. Виявлені під час опису цінні папери, ювелірні та інші побутові вироби із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лом і окремі частини таких виробів, на які накладено арешт, підлягають обов’язковому вилученню і не пізніше наступного робочого дня передаються на зберігання установам Національного банку України, які зобов’язані прийняти їх на безоплатній основі. Арешт на цінні папери накладається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
455. Стаття 58. Оцінка майна боржника
 
-221- Писаренко В.В.
Назву статті 58 викласти в такій редакції:
"Стаття 58. Визначення вартості, оцінка майна боржника"
 
Враховано   Стаття 58. Визначення вартості, оцінка майна боржника
 
456. 1. Оцінка майна боржника проводиться державним виконавцем за ринковими цінами, які діють на день оцінки, крім випадків оцінки за регульованими цінами, оцінки нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден, для проведення оцінки яких державний виконавець залучає суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання, який провадить свою діяльність відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".
 
-222- Писаренко В.В.
Ч.1 ст.58 Проекту викласти в такій редакції:
"1. Визначення вартості майна боржника проводиться державним виконавцем за ринковими цінами, що діють на день визначення вартості майна. Для оцінки за регульованими цінами, оцінки нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден державний виконавець залучає суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання, який провадить свою діяльність відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".
 
Враховано   1. Визначення вартості майна боржника проводиться державним виконавцем за ринковими цінами, що діють на день визначення вартості майна. Для оцінки за регульованими цінами, оцінки нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден державний виконавець залучає суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання, який провадить свою діяльність відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".
 
    -223- Мірошниченко Ю.Р.
Частину першу статті 58 викласти в такій редакції:
"1. Оцінка майна боржника провадиться державним виконавцем, якщо вартість майна не перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за ринковими цінами, які діють на день проведення оцінки, крім випадків, коли оцінка провадиться за регульованими цінами, а також у разі оцінки нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден".
 
Відхилено    
457. 2. Якщо провести оцінку окремих предметів складно або якщо боржник чи стягувач заперечує проти передачі арештованого майна боржника для реалізації за оцінкою, проведеною державним виконавцем, останній запрошує суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання для визначення вартості майна. Витрати, пов’язані з призначенням суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання, несе сторона, яка оспорює результати оцінки майна, проведеної державним виконавцем.
 
-224- Писаренко В.В.
Ч.2 ст.58 Проекту викласти в такій редакції:
"2. У разі якщо визначити вартість майна (окремих предметів) складно або якщо боржник чи стягувач заперечує проти передачі арештованого майна боржника для реалізації за ціною, визначеною державним виконавцем, державний виконавець залучає суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання для проведення оцінки майна. Витрати, пов’язані з призначенням суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання, несе сторона, яка оспорює вартість майна, визначену державним виконавцем".
 
Враховано   2. У разі якщо визначити вартість майна (окремих предметів) складно або якщо боржник чи стягувач заперечує проти передачі арештованого майна боржника для реалізації за ціною, визначеною державним виконавцем, державний виконавець залучає суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання для проведення оцінки майна. Витрати, пов’язані з призначенням суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання, несе сторона, яка оспорює вартість майна, визначену державним виконавцем.
 
458. 3. Державний виконавець повідомляє сторонам про результати оцінки майна, які мають право оскаржити їх у десятиденний строк з дня надходження повідомлення. Боржник вважається таким, що ознайомлений з результатами оцінки арештованого майна, якщо йому надіслано повідомлення про таку оцінку та її результати рекомендованою кореспонденцією за адресою, зазначеною у виконавчому документі, або місцем фактичного проживання чи перебування боржника, встановленим державним виконавцем.
 
-225- Стешенко О.М.
У частині третій статті 58 Проекту слід уточнити органи, до яких оскаржуються постанови, про які йдеться у них.
 
Враховано   3. Державний виконавець повідомляє про результати визначення вартості чи оцінки майна сторонам. У разі якщо сторони не згодні з результатами визначення вартості чи оцінки, вони мають право подати державному виконавцю заперечення в десятиденний строк з дня надходження повідомлення. Сторона вважається ознайомленою з результатами визначення вартості чи оцінки арештованого майна, якщо їй надіслано повідомлення про результати визначення вартості чи оцінки майна рекомендованим листом за адресою, зазначеною у виконавчому документі, або за місцем фактичного проживання чи перебування такої сторони, достовірно встановленим державним виконавцем.
4. У разі заперечення однією із сторін проти результатів оцінки, проведеної суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання, державний виконавець призначає рецензування звіту про оцінку майна. Витрати, пов’язані з рецензуванням звіту, несе сторона, яка заперечує проти результатів оцінки. У разі незгоди з оцінкою, визначеною за результатами рецензування, сторони мають право оскаржити її в судовому порядку в десятиденний строк з дня отримання відповідного повідомлення.
5. Звіт про оцінку майна у виконавчому провадженні вважається чинним протягом шести місяців з дня його підписання суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання. Після закінчення цього строку оцінка майна проводиться повторно.
 
    -226- Мірошниченко Ю.Р.
У частині третій статті 58 останнє речення ("Боржник вважається таким, що…" і далі за текстом) виключити
 
Відхилено    
    -227- Писаренко В.В.
Ч.3 ст.58 Проекту викласти в такій редакції:
"3. Державний виконавець повідомляє про результати визначення вартості чи оцінки майна сторонам. У разі якщо сторони не згодні з результатами визначення вартості чи оцінки, вони мають право подати державному виконавцю заперечення в десятиденний строк з дня надходження повідомлення. Сторона вважається ознайомленою з результатами визначення вартості чи оцінки арештованого майна, якщо їй надіслано повідомлення про результати визначення вартості чи оцінки майна рекомендованим листом за адресою, зазначеною у виконавчому документі, або за місцем фактичного проживання чи перебування такої сторони, достовірно встановленим державним виконавцем".
Ст. 58 Проекту доповнити частинами 4 і 5 такого змісту:
"4. У разі заперечення однією із сторін проти результатів оцінки, проведеної суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання, державний виконавець призначає рецензування звіту про оцінку майна. Витрати, пов’язані з рецензуванням звіту, несе сторона, яка заперечує проти результатів оцінки. У разі незгоди з оцінкою, визначеною за результатами рецензування, сторони мають право оскаржити її в судовому порядку в десятиденний строк з дня отримання відповідного повідомлення.
5. Звіт про оцінку майна у виконавчому провадженні вважається чинним протягом шести місяців з дня його підписання суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання. Після закінчення цього строку оцінка майна проводиться повторно".
 
Враховано    
459. Стаття 59. Зберігання майна, на яке накладено арешт
 
   Стаття 59. Зберігання майна, на яке накладено арешт
 
460. 1. Майно, на яке накладено арешт, за винятком майна, зазначеного в частині сьомій статті 57 цього Закону, передається на зберігання боржникові або іншим особам, призначеним державним виконавцем (далі - зберігач), під розписку в акті опису. Копії акта опису майна видаються боржникові, стягувачеві, а у разі, коли обов’язок зберігання майна покладено на іншу особу, - також зберігачеві.
 
-228- Писаренко В.В.
У ч.1 ст.59 Проекту слово "сьомій" замінити словом "восьмій".
 
Враховано   1. Майно, на яке накладено арешт, за винятком майна, зазначеного в частині восьмій статті 57 цього Закону, передається на зберігання боржникові або іншим особам (далі – зберігач), призначеним державним виконавцем, під розписку в акті опису. Копія акта опису майна видається боржнику, стягувачу, а в разі якщо обов’язок зберігання майна покладено на іншу особу, - також зберігачу.
 
461. 2. Зберігач може користуватися цим майном, якщо особливості такого майна не призведуть до його знищення або зменшення цінності внаслідок користування.
 
   2. Зберігач може користуватися майном, переданим йому на зберігання, якщо особливості такого майна не призведуть до його знищення або зменшення цінності внаслідок користування.
 
462. 3. Якщо зберігачем призначено іншу, крім боржника або члена його сім’ї особу, він одержує за зберігання майна винагороду, розмір якої визначається за угодою зберігача з державним виконавцем.
 
   3. У разі якщо зберігачем призначено іншу особу, крім боржника або члена його сім’ї, він одержує за зберігання майна винагороду, розмір якої визначається угодою між зберігачем та державним виконавцем.
 
463. 4. Порядок і умови зберігання зазначеного в частині сьомій статті 57 цього Закону майна, на яке накладено арешт, встановлюються Національним банком України за погодженням з Міністерством фінансів України, іншого майна - Міністерством юстиції України.
 
-229- Писаренко В.В.
У ч.4 ст.59 Проекту слово "сьомій" замінити словом "восьмій".
 
Враховано   4. Порядок і умови зберігання зазначеного в частині восьмій статті 57 цього Закону майна, на яке накладено арешт, встановлюються Національним банком України за погодженням з Міністерством фінансів України, іншого майна - Міністерством юстиції України.
 
464. 5. Порушення заборони державного виконавця розпоряджатися або користуватися майном, на яке накладено арешт, тягне за собою передбачену законом відповідальність зберігача майна.
 
   5. Порушення заборони державного виконавця розпоряджатися або користуватися майном, на яке накладено арешт, тягне за собою передбачену законом відповідальність зберігача майна.
 
465. Стаття 60. Звільнення майна з-під арешту
 
-230- Писаренко В.В.
У назві ст.60 Проекту слова "звільнення майна з-під арешту" замінити словами "зняття арешту з майна".
 
Враховано   Стаття 60. Зняття арешту з майна
 
466. 1. Особа, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт, належить їй, а не боржникові, може звернутися до суду з позовом про звільнення майна з-під арешту.
 
-231- Писаренко В.В.
У ч.1 ст.60 Проекту слова „про звільнення майна з-під арешту" замінити словами „про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту ".
 
Враховано   1. Особа, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт, належить їй, а не боржникові, може звернутися до суду з позовом про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту.
 
467. 2. У разі прийняття судом рішення про звільнення майна з-під арешту або сплати в повному обсязі боржником суми боргу за виконавчим провадженням до реалізації арештованого майна боржника майно звільняється з-під арешту за постановою державного виконавця не пізніше дня, що настає після того, як йому стало відомо про такі обставини. Копії постанови про звільнення майна з-під арешту надсилаються боржникові та органові (установі), якому була надіслана для виконання постанова про накладення арешту на майно боржника.
 
-232- Писаренко В.В.
Перше речення ч.2 ст.60 Проекту викласти в такій редакції:
"У разі прийняття судом рішення про зняття арешту з майна арешт з майна знімається за постановою державного виконавця не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини".
 
Враховано   2. У разі прийняття судом рішення про зняття арешту з майна арешт з майна знімається за постановою державного виконавця не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини. Копія постанови про зняття арешту з майна надсилається боржнику та органу (установі), якому була надіслана для виконання постанова про накладення арешту на майно боржника.
3. З майна боржника може бути знято арешт за постановою начальника відповідного відділу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, якщо виявлено порушення порядку накладення арешту, встановленого цим Законом. Копія постанови начальника відділу державної виконавчої служби про зняття арешту з майна боржника не пізніше наступного дня після її винесення надсилається сторонам та відповідному органу (установі) для зняття арешту.
 
    -233- Писаренко В.В.
Ст.60 Проекту доповнити новою частиною 3 такого змісту:
"3. З майна боржника може бути знятий арешт за постановою начальника відповідного відділу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, якщо виявлено порушення порядку накладення арешту, встановленого цим Законом. Копія постанови начальника відділу державної виконавчої служби про зняття арешту з майна боржника не пізніше наступного після її винесення дня надсилається сторонам та до відповідного органу (установи) для зняття арешту".
 
Враховано    
468. 3. За наявності письмового висновку експерта щодо неможливості чи недоцільності реалізації арештованого майна боржника у зв’язку із значним ступенем його зносу, пошкодженням або у разі, коли витрати, пов’язані із зверненням на таке майно стягнення, перевищують грошову суму, за яку воно може бути реалізовано, майно боржника може бути звільнено з-під арешту за постановою державного виконавця, що затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований. Копії постанови державного виконавця про звільнення майна боржника з-під арешту надсилаються не пізніше наступного робочого дня після її винесення сторонам та відповідному органові (установі) для зняття арешту.
 
-234- Писаренко В.В.
У ч.3 ст.60 Проекту після слів „письмового висновку експерта" додати слова „суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання", слова „майно боржника може бути звільнено з-під арешту" замінити словами „арешт з майна боржника може бути знято", слово "відповідного органу державної виконавчої служби" замінити словом "відділу", слова „про звільнення майна боржника з-під арешту" замінити словами „про зняття арешту з майна".
 
Враховано   4. У разі наявності письмового висновку експерта, суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання щодо неможливості чи недоцільності реалізації арештованого майна боржника у зв’язку із значним ступенем його зносу, пошкодженням або в разі якщо витрати, пов’язані із зверненням на таке майно стягнення, перевищують грошову суму, за яку воно може бути реалізовано, арешт з майна боржника може бути знято за постановою державного виконавця, що затверджується начальником відділу, якому він безпосередньо підпорядкований. Копії постанови державного виконавця про зняття арешту з майна надсилаються не пізніше наступного робочого дня після її винесення сторонам та відповідному органу (установі) для зняття арешту.
 
469. 4. У всіх інших випадках незакінченого виконавчого провадження арешт з майна чи коштів може бути знятий за рішенням суду.
 
-235- Писаренко В.В.
У ч.5 ст.60 Проекту слово "незакінченого" замінити словом "незавершеного".
 
Враховано   5. У всіх інших випадках незавершеного виконавчого провадження арешт з майна чи коштів може бути знятий за рішенням суду.
 
470. 5. Зазначені у цій статті постанови можуть бути оскаржені сторонами у десятиденний строк.
 
-236- Стешенко О.М.
У частині 5 статті 60 Проекту слід уточнити органи, до яких оскаржуються постанови, про які йдеться у них.
 
Враховано   6. Зазначені у цій статті постанови можуть бути оскаржені сторонами в десятиденний строк у порядку, встановленому цим Законом.
 
471. Стаття 61. Передача стягувачеві предметів, зазначених у виконавчому документі
 
   Стаття 61. Передача стягувачу предметів, зазначених у виконавчому документі
 
472. 1. У разі присудження стягувачеві предметів, зазначених у виконавчому документі, державний виконавець вилучає ці предмети у боржника і передає їх стягувачеві, про що складає акт передачі. У разі знищення предмета, що повинен бути переданий стягувачеві в натурі, державний виконавець складає акт про неможливість виконання рішення, який є підставою для закінчення виконавчого провадження.
 
   1. У разі присудження стягувачу предметів, зазначених у виконавчому документі, державний виконавець вилучає ці предмети у боржника і передає їх стягувачу, про що складає акт передачі. У разі знищення предмета, що має бути переданий стягувачу в натурі, державний виконавець складає акт про неможливість виконання рішення, що є підставою для закінчення виконавчого провадження.
 
473. 2. У разі письмової відмови стягувача від одержання предметів, вилучених у боржника під час виконання рішення про передачу їх стягувачеві, державний виконавець повертає зазначені предмети боржникові під розписку і виносить постанову про закінчення виконавчого провадження. При цьому внесений стягувачем авансовий внесок поверненню не підлягає.
 
   2. У разі письмової відмови стягувача від одержання предметів, вилучених у боржника під час виконання рішення про передачу їх стягувачу, державний виконавець повертає зазначені предмети боржникові під розписку і виносить постанову про закінчення виконавчого провадження. При цьому внесений стягувачем авансовий внесок поверненню не підлягає.
 
474. Стаття 62. Реалізація майна, на яке звернено стягнення
1. Порядок реалізації майна, на яке звернено стягнення, визначається Кабінетом Міністрів України, крім цінних паперів та майна, зазначеного в частині сьомій статті 57 цього Закону, порядок реалізації якого визначається Міністерством фінансів України за погодженням з Національним банком України. Порядок реалізації цінних паперів визначається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Міністерством юстиції України.
 
   Стаття 62. Реалізація майна, на яке звернено стягнення
1. Реалізація арештованого майна, крім майна, вилученого з обігу згідно із законом, та майна, зазначеного в частині восьмій статті 57 цього Закону, здійснюється шляхом його продажу на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах.
 
475. 2. Рухоме майно, вартість якого не перевищує трьох мінімальних розмірів заробітної плати, товари побутового вжитку, а також інше рухоме майно державний виконавець передає для реалізації на комісійних умовах, якщо сторони виконавчого провадження не заперечують проти цього.
 
-237- Писаренко В.В.
Частину 2 ст. 62 Проекту викласти у такій редакції:
"2. Рухоме майно, вартість якого не перевищує сто п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, товари побутового вжитку, а також інше рухоме майно (якщо стягувач не заперечує проти цього) реалізується на комісійних умовах. Нерухоме майно, транспортні засоби, повітряні, морські та річкові судна реалізуються виключно на прилюдних торгах (аукціонах)."
 
Враховано   2. Рухоме майно, вартість якого не перевищує сто п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, товари побутового вжитку, а також інше рухоме майно (у разі якщо стягувач не заперечує проти цього) реалізується на комісійних умовах. Нерухоме майно, транспортні засоби, повітряні, морські та річкові судна реалізуються виключно на прилюдних торгах (аукціонах).
 
476. 3. У разі коли в місячний строк після проведення переоцінки майно не продано на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах, державний виконавець повідомляє про це стягувачеві і пропонує йому вирішити питання щодо залишення за собою непроданого майна, за винятком майна, конфіскованого за рішеннями судів.
 
-238- Писаренко В.В.
Частину 3 ст. 62 Проекту викласти у такій редакції:
"3. Майно передається на реалізацію за ціною, визначеною в порядку статті 58 цього Закону."
 
Враховано   3. Майно передається на реалізацію за ціною та в порядку, визначеними статтею 58 цього Закону.
 
    -239- Стешенко О.М.
Частину третю та четверту статті 62 Проекту виключити.
 
Враховано редакційно    
477. 4. Якщо стягувач письмово не заявить у п’ятнадцятиденний строк про своє бажання залишити за собою непродане майно, арешт з майна знімається і воно повертається боржникові, а виконавчий документ у разі відсутності у боржника іншого майна, на яке може бути звернено стягнення, повертається стягувачеві без виконання.
 
-240- Писаренко В.В.
Частину 4 ст.62 викласти у такій редакції:
"4. Порядок реалізації майна, зазначеного в частині восьмій статті 57 цього Закону, крім цінних паперів, визначається Міністерством фінансів України за погодженням з Національним банком України. Порядок реалізації цінних паперів визначається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Міністерством юстиції України, а іншого майна — Міністерством юстиції України."
 
Враховано   4. Порядок реалізації майна, зазначеного в частині восьмій статті 57 цього Закону, крім цінних паперів, визначається Міністерством фінансів України за погодженням з Національним банком України. Порядок реалізації цінних паперів визначається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Міністерством юстиції України, а іншого майна — Міністерством юстиції України.
 
478. 5. У разі коли в місячний строк після проведення переоцінки майно не продано на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах, державний виконавець повідомляє про це стягувачеві і пропонує йому вирішити питання щодо залишення за собою непроданого майна, за винятком майна, конфіскованого за рішеннями судів.
 
-241- Писаренко В.В.
Частину 5 ст.62 викласти у такій редакції:
"5. Не реалізоване на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах протягом двох місяців майно підлягає уцінці державним виконавцем, що проводиться в десятиденний строк з дня визнання прилюдних торгів чи аукціону такими, що не відбулися, або закінчення двомісячного строку реалізації майна на комісійних умовах. Майно може бути уцінене не більш як на 30 відсотків. У разі нереалізації майна в місячний строк з дня проведення уцінки воно повторно уцінюється в такому самому порядку, але не більш як на 50 відсотків початкової вартості майна".
 
Враховано   5. Не реалізоване на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах протягом двох місяців майно підлягає уцінці державним виконавцем, що проводиться в десятиденний строк з дня визнання прилюдних торгів чи аукціону такими, що не відбулися, або закінчення двомісячного строку реалізації майна на комісійних умовах. Майно може бути уцінене не більш як на 30 відсотків. У разі нереалізації майна в місячний строк з дня проведення уцінки воно повторно уцінюється в такому самому порядку, але не більш як на 50 відсотків початкової вартості майна.
 
    -242- Круць М.Ф.
У статті 62 Проекту частини п’яту та шосту виключити, оскільки ці частини повторюють частини третю та четверту цієї ж статті.
 
Враховано редакційно    
479. 6. Якщо стягувач письмово не заявить у п’ятнадцятиденний строк про своє бажання залишити за собою непродане майно, арешт з майна знімається і воно повертається боржникові, а виконавчий документ у разі відсутності у боржника іншого майна, на яке може бути звернено стягнення, повертається стягувачеві без виконання.
 
-243- Писаренко В.В.
Частини 6-11 ст.62 викласти у такій редакції:
"6. У разі коли в місячний строк після проведення повторної уцінки майно не реалізовано на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах, державний виконавець повідомляє про це стягувачу і пропонує йому вирішити питання про залишення за собою нереалізованого майна, крім майна, конфіскованого за рішеннями судів"
 
Враховано   6. У разі якщо в місячний строк з дня проведення повторної уцінки майно не реалізовано на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах, державний виконавець повідомляє про це стягувачу і пропонує йому вирішити питання про залишення за собою нереалізованого майна, крім майна, конфіскованого за рішенням суду.
 
480. 7. Якщо стягувач виявив бажання залишити за собою непродане майно, він зобов’язаний у п’ятнадцятиденний строк з дня надходження повідомлення державному виконавцеві про виявлення бажання залишити за собою непродане майно, внести на відповідний рахунок в органах Державного казначейства України для обліку депозитних сум органу державної виконавчої служби різницю між вартістю непроданого майна та сумою коштів, які підлягають стягненню на його користь, якщо вартість непроданого майна перевищує суму боргу, яка підлягає стягненню за виконавчим документом. За рахунок перерахованих стягувачем коштів оплачуються витрати, пов’язані з провадженням виконавчих дій, стягується виконавчий збір, а залишок коштів повертається боржникові.
 
   7. У разі якщо стягувач у п’ятнадцятиденний строк з дня отримання повідомлення державного виконавця письмово не заявив про своє бажання залишити за собою нереалізоване майно, арешт з майна знімається і воно повертається боржникові. У разі відсутності в боржника іншого майна, на яке може бути звернено стягнення, виконавчий документ повертається стягувачу без виконання.
8. У разі якщо стягувач виявив бажання залишити за собою нереалізоване майно, він зобов’язаний у п’ятнадцятиденний строк з дня надходження до державного виконавця відповідного повідомлення внести на відповідний рахунок для обліку депозитних сум органу державної виконавчої служби різницю між початковою вартістю нереалізованого майна та сумою коштів, що підлягають стягненню на його користь, якщо початкова вартість нереалізованого майна перевищує суму боргу, яка підлягає стягненню за виконавчим документом. За рахунок перерахованих стягувачем коштів оплачуються витрати, пов’язані з організацією та проведенням виконавчих дій, стягується виконавчий збір та штрафи, а залишок коштів повертається боржникові.
 
481. 8. Майно передається стягувачеві за результатами оцінки, проведеної відповідно до статті 58 цього Закону. Про передачу майна стягувачеві в рахунок погашення боргу державний виконавець виносить постанову, що затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований. За фактом такої передачі державним виконавцем складається акт. Постанова та акт є підставою для подальшого оформлення стягувачем права власності на це майно.
 
   9. Майно передається стягувачу за ціною, що дорівнює початковій вартості майна, за якою воно передавалося на реалізацію. Про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу державний виконавець виносить постанову, яка затверджується начальником відділу, якому він безпосередньо підпорядкований. За фактом такої передачі державний виконавець складає акт. Постанова та акт є підставами для подальшого оформлення стягувачем права власності на це майно.
10. У разі наявності кількох стягувачів, які виявили бажання залишити за собою нереалізоване майно, воно передається в порядку календарного надходження виконавчих документів до виконання.
 
482. 9. У разі коли від продажу частини майна виручено суму, достатню для задоволення вимог стягувача, сплати виконавчого збору, відшкодування витрат, пов’язаних з провадженням виконавчих дій, і сплати штрафу, продаж арештованого майна припиняється.
 
   11. У разі якщо від продажу частини майна виручено суму, достатню для задоволення вимог стягувача, сплати виконавчого збору, відшкодування витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, а також сплати штрафу, продаж арештованого майна припиняється.
 
483. Стаття 63. Звернення стягнення на будинок, квартиру, інше приміщення та земельну ділянку фізичної особи
 
   Стаття 63. Звернення стягнення на будинок, квартиру, інше приміщення та земельну ділянку фізичної особи
 
484. 1. Звернення стягнення на будинок, квартиру, інше приміщення та земельну ділянку фізичної особи, що є нерухомим майном, проводиться у разі відсутності у боржника достатніх коштів чи рухомого майна. При цьому в першу чергу звертається стягнення на окрему від будинку земельну ділянку, інше приміщення, що належать боржникові. В останню чергу звертається стягнення на житловий будинок чи квартиру.
 
-244- Писаренко В.В.
У ч.1 ст.63 Проекту слова „інше приміщення та земельну ділянку фізичної особи, що є нерухомим майном," замінити словами „земельну ділянку, інше нерухоме майно фізичної особи". Останнє речення ч.1 ст.63 доповнити словами „в якому фактично проживає боржник".
 
Враховано   1. Звернення стягнення на будинок, квартиру, земельну ділянку, інше нерухоме майно фізичної особи проводиться у разі відсутності в боржника достатніх коштів чи рухомого майна. При цьому в першу чергу звертається стягнення на окрему від будинку земельну ділянку, інше приміщення, що належать боржнику. В останню чергу звертається стягнення на житловий будинок чи квартиру, в якому фактично проживає боржник.
 
485. 2. Разом з житловим будинком стягнення звертається також на прилеглу земельну ділянку, що належить боржникові.
 
   2. Разом з житловим будинком стягнення звертається також на прилеглу земельну ділянку, що належить боржнику.
 
486. 3. У разі звернення стягнення на будинок, квартиру, інше приміщення чи земельну ділянку державний виконавець запитує відповідні місцеві органи, які здійснюють реєстрацію та облік майна про належність його боржникові на праві власності, а також перевіряє чи не перебуває це майно під арештом.
 
   3. У разі звернення стягнення на будинок, квартиру, інше приміщення чи земельну ділянку державний виконавець подає запит до відповідних місцевих органів, що здійснюють реєстрацію та облік майна, про належність такого майна боржнику на праві власності, а також перевіряє, чи не перебуває це майно під арештом.
 
487. 4. Після надходження документального підтвердження належності боржникові на праві власності будинку чи іншого нерухомого майна, державний виконавець накладає на них арешт та вносить відомості про такий арешт до відповідних реєстрів в установленому порядку. Про накладення арешту на будинок чи інше нерухоме майно, заставлене третім особам, державний виконавець невідкладно повідомляє таким особам.
 
   4. Після надходження документального підтвердження належності боржнику на праві власності будинку чи іншого нерухомого майна державний виконавець накладає на них арешт та вносить відомості про такий арешт до відповідних реєстрів в установленому законодавством порядку. Про накладення арешту на будинок чи інше нерухоме майно, заставлене третім особам, державний виконавець невідкладно повідомляє таким особам.
 
488. 5. Виготовлення документів, що характеризують об’єкт нерухомості, у разі їх відсутності, у зв’язку з чим його неможливо підготувати до реалізації, здійснюється у встановленому порядку за рахунок коштів стягувача. Якщо стягувач у двадцятиденний строк з дня одержання відповідного повідомлення державного виконавця не авансує витрати, пов’язані з підготовкою документів, що характеризують об’єкт нерухомості, арешт з нього знімається.
 
-245- Писаренко В.В.
У ч.5 ст.63 Проекту перше речення викласти в редакції чинного закону.
 
Враховано   5. У разі відсутності документів, що характеризують об'єкт нерухомості, у зв'язку з чим його неможливо підготувати до реалізації, виготовлення таких документів здійснюється у встановленому порядку за рахунок коштів стягувача. У разі якщо стягувач у двадцятиденний строк з дня одержання відповідного повідомлення державного виконавця не авансує витрати, пов’язані з підготовкою документів, що характеризують об’єкт нерухомості, арешт з нього знімається.
 
489. Стаття 64. Виконання рішення про конфіскацію майна
 
   Стаття 64. Виконання рішення про конфіскацію майна
 
490. 1. Майно, що підлягає конфіскації, вилучається.
 
   1. Майно, що підлягає конфіскації, вилучається.
 
491. 2. Реалізація конфіскованого майна проводиться в порядку, встановленому цим Законом.
 
   2. Реалізація конфіскованого майна здійснюється в порядку, встановленому цим Законом.
 
492. 3. Майно, не реалізоване в порядку, встановленому статтею 63 цього Закону, передається у місячний строк у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку безоплатно органам державної влади або закладам, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, будинкам дитини при установах виконання покарань, закладам охорони здоров’я, освіти, соціального забезпечення, установам виконання покарань, слідчим ізоляторам, військовим формуванням, на благодійні цілі або переробляється чи знищується (утилізується).
 
-246- Писаренко В.В.
Ч.3 ст.64 викласти в такій редакції:
„3. Порядок подальшого розпорядження конфіскованим майном, не реалізованим у порядку, визначеному статтею 62 цього Закону, встановлюється Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано   3. Порядок подальшого розпорядження конфіскованим майном, не реалізованим у порядку, визначеному статтею 62 цього Закону, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
    -247- Круць М.Ф.
У частині третій статті 64 Проекту слова "органам державної влади або" виключити, а слова "на благодійні цілі" замінити словами "для подальшого використання за призначенням"
 
Враховано редакційно    
    -248- Мірошниченко Ю.Р.
Частину третю статті 64 виключити. У зв’язку з цим частину четверту вважати відповідно частиною третьою.
 
Враховано    
493. 4. Після закінчення виконавчих дій щодо виконання рішення суду з конфіскації майна державним виконавцем у виконавчому документі зазначаються відомості про реалізацію майна або його безоплатну передачу, або переробку чи знищення, після чого виконавчий документ надсилається суду, який його видав.
 
-249- Писаренко В.В.
У ч.4 ст.64 Проекту виключити.
 
Враховано      
494. Глава 5. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА МАЙНО БОРЖНИКА - ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
 
-250- Писаренко В.В.
У назві глави 5 Проекту слово „звернення" замінити словами „особливості звернення".
 
Враховано   Глава 5. ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА МАЙНО БОРЖНИКА - ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
 
495. Стаття 65. Звернення стягнення на грошові кошти боржника - юридичної особи
 
-251- Писаренко В.В.
У назві ст.65 Проекту слово "грошові" виключити.
 
Враховано   Стаття 65. Звернення стягнення на кошти боржника - юридичної особи
 
496. 1. Готівка в національній та іноземній валюті, яка перебуває в касах або інших сховищах боржника - юридичної особи, підлягає невідкладному вилученню після її виявлення та складення відповідного акта державним виконавцем. Копія акта вручається представникові боржника - юридичної особи.
 
-252- Аржевітін С.М.
Частину 1 ст.65 Проекту доповнити реченням такого змісту:
"Вилучення готівки з каси банку здійснюється відповідно до порядку, встановленого частинами другою та третьою статті 52 цього Закону".
 
Відхилено   1. Готівка в національній та іноземній валюті, що перебуває в касах або інших сховищах боржника - юридичної особи, підлягає невідкладному вилученню після її виявлення та складання відповідного акта державним виконавцем. Копія акта вручається представнику боржника - юридичної особи.
 
497. 2. Вилучена готівка в національній валюті здається не пізніше наступного робочого дня у банк для перерахування на рахунок стягувача для покриття заборгованості за виконавчими документами, сплати виконавчого збору та покриття витрат, пов’язаних з проведенням виконавчих дій. Готівка в іноземній валюті здається у той же строк державним виконавцем банку або іншій фінансовій установі, що має право продажу іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку, для реалізації її в розмірі, необхідному для покриття боргу, сплати виконавчого збору та покриття витрат, пов’язаних з проведенням виконавчих дій.
 
-253- Писаренко В.В.
Ч.2 ст. 65 Проекту викласти в такій редакції:
„2. Вилучена готівка зараховується на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби не пізніше наступного робочого дня з моменту вилучення".
 
Враховано   2. Вилучена готівка зараховується на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби не пізніше наступного робочого дня з моменту вилучення.
 
498. 3. Державний виконавець звертає стягнення на кошти боржника - юридичної особи, що перебувають у банках або інших фінансових установах, в порядку, встановленому цим Законом.
 
-254- Писаренко В.В.
Доповнити ч.3 ст.65 Проекту реченням такого змісту:
"Інформацію про наявні у боржника рахунки і вклади державний виконавець отримує в податкових органах, інших органах державної влади, підприємствах, установах та організаціях, які зобов’язані надати йому інформацію у триденний строк, а також за повідомленнями стягувача".
 
Враховано   3. Державний виконавець звертає стягнення на кошти боржника - юридичної особи, що перебувають в банках або інших фінансових установах, у порядку, встановленому цим Законом. Інформацію про наявні у боржника рахунки і вклади державний виконавець отримує в податкових органах, інших органах державної влади, підприємствах, установах та організаціях, які зобов’язані надати йому інформацію у триденний строк, а також за повідомленнями стягувача.
 
499. 4. За правилами цієї глави здійснюється також звернення стягнення на грошові кошти та інше майно фізичних осіб - підприємців.
 
-255- Писаренко В.В.
Ч.4 ст.65 Проекту викласти в такій редакції:
„4. Державний виконавець може
звернути стягнення на кошти боржника - юридичної особи, що знаходяться на його рахунках, а також на рахунках, відкритих боржником - юридичною особою через свої філії, представництва та інші відокремлені підрозділи".
 
Враховано   4. Державний виконавець може звернути стягнення на кошти боржника - юридичної особи, що знаходяться на його рахунках, а також на рахунках, відкритих боржником - юридичною особою через свої філії, представництва та інші відокремлені підрозділи.
 
500. 5. Не підлягають стягненню в порядку, встановленому цим Законом, кошти, які перебувають на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки".
 
   5. Не підлягають стягненню в порядку, встановленому цим Законом, кошти, що перебувають на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки".
 
501. 6. Якщо після накладення державним виконавцем арешту на кошти боржника - юридичної особи у банках чи інших фінансових установах боржник умисно не виконує судове рішення і відкриває нові рахунки у банках чи інших фінансових установах, державний виконавець надсилає відповідним правоохоронним органам матеріали про притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
 
-256- Писаренко В.В.
Ч.4 ст.65 Проекту вважати частиною 7, при цьому слово "грошові" виключити.
 
Враховано   6. У разі якщо після накладення державним виконавцем арешту на кошти боржника - юридичної особи у банках чи інших фінансових установах боржник умисно не виконує судове рішення і відкриває нові рахунки у банках чи інших фінансових установах, державний виконавець надсилає відповідним правоохоронним органам матеріали для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
7. Звернення стягнення на кошти та інше майно фізичних осіб – підприємців здійснюється також за правилами цієї глави.
 
    -257- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 65 доповнити новими частинами сьомою-п’ятнадцятою такого змісту:
"7. Якщо стягувач звернувся із заявою про здійснення арешту рахунків боржника – юридичної особи або фізичної особи – підприємця шляхом державної реєстрації і сплатив плату за це у розмірі, що визначається Кабінетом Міністрів України, звернення стягнення на грошові кошти здійснюється з особливостями, встановленими частинами 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 та 15 цієї статті.
8. Державний виконавець протягом трьох робочих днів з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження, в якій зазначає про здійснення арешту рахунків боржника шляхом державної реєстрації, та виносить постанову про накладення арешту на кошти боржника в сумі, зазначеній у виконавчому документі, що збільшена на розмір плати, передбаченої частиною сьомою цієї статті.
9. Не пізніше наступного робочого дня після відкриття виконавчого провадження державний виконавець надсилає стягувачу постанови, вказані у частині 8 цієї статті, та звертається до державного реєстратора, який здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі - державний реєстратор), для державної реєстрації невиконаної постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти.
10. Державний виконавець надсилає боржнику постанови, вказані у частині 8 цієї статті, не пізніше наступного робочого дня після одержання відомостей про державну реєстрацію невиконаної постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти.
11. У разі одержання відомостей про те, що на поточних рахунках боржника та вкладах до запитання арештовано кошти на суму, вказану у постанові про накладення арешту, державний виконавець не пізніше наступного робочого дня стягує кошти та звертається до державного реєстратора для скасування державної реєстрації невиконаної постанови про накладення арешту на кошти.
12. У разі одержання відомостей про те, що на поточних рахунках боржника та вкладах до запитання арештовано більше коштів, ніж вказано у постанові про накладення арешту, державний виконавець не пізніше наступного робочого дня виносить постанову про звільнення коштів з-під арешту у відповідних сумах із зазначенням видів та реквізитів рахунків, яку негайно надсилає банку.
13. У разі одержання відомостей про те, що на поточних рахунках боржника та вкладах до запитання арештовано менше коштів, ніж вказано у постанові про накладення арешту, державний виконавець стягує ці кошти та звертається до державного реєстратора для державної реєстрації часткового виконання постанови про накладення арешту на кошти.
14. Стягнуті кошти перераховуються стягувачу через п'ятнадцять днів після одержання боржником постанови про відкриття виконавчого провадження та постанови про накладення арешту на кошти, а якщо встановити місцезнаходження або місце проживання боржника неможливо - через п'ятнадцять днів після їх доставки за останнім відомим місцезнаходженням або місцем проживання боржника.
15. Якщо у строк, вказаний у частині 14 цієї статті, з боржника не були стягнуті кошти в повному обсязі, державний виконавець виносить постанову про звернення стягнення рухоме та нерухоме майно боржника. В постанові державний виконавець встановлює строк для добровільного виконання рішення, який не може перевищувати семи днів, та попереджає боржника про примусове виконання рішення після закінчення встановленого строку зі стягненням з нього виконавчого збору виходячи з суми, несплаченої добровільно у встановлений строк, і витрат, пов'язаних з провадженням виконавчих дій, передбачених цим Законом.".
 
Відхилено    
502. Стаття 66. Звернення стягнення на інше майно боржника - юридичної особи
 
   Стаття 66. Звернення стягнення на інше майно боржника - юридичної особи
 
503. 1. У разі відсутності у боржника - юридичної особи коштів в обсязі, достатньому для покриття заборгованості, стягнення звертається на інше майно, належне такому боржникові або закріплене за ним, у тому числі на майно, яке обліковується на окремому балансі філії, представництва та іншого відокремленого підрозділу боржника - юридичної особи (за винятком майна, виключеного з обороту або обмежуваного в обороті), незалежно від того, хто фактично використовує це майно.
 
-258- Писаренко В.В.
У ч.1 ст.66 Проекту слова „виключеного" замінити словом „вилученого".
 
Враховано   1. У разі відсутності у боржника - юридичної особи коштів в обсязі, достатньому для покриття заборгованості, стягнення звертається на інше майно, належне такому боржникові або закріплене за ним, у тому числі на майно, що обліковується на окремому балансі філії, представництва та іншого відокремленого підрозділу боржника - юридичної особи (крім майна, вилученого з обороту або обмежуваного в обороті) незалежно від того, хто фактично використовує це майно.
 
504. 2. На зазначене майно накладається арешт і воно реалізується в такій черговості:
 
   2. У разі якщо на зазначене майно накладається арешт, воно реалізується в такій черговості:
 
505. 1) у першу чергу - майно, яке безпосередньо не використовується у виробництві (цінні папери, легковий автотранспорт, предмети дизайну офісів та інше майно, готова продукція (товари);
 
   1) у першу чергу - майно, що безпосередньо не використовується у виробництві (цінні папери, легковий автотранспорт, предмети дизайну офісів та інше майно, готова продукція (товари);
 
506. 2) у другу чергу - інші матеріальні цінності, які безпосередньо не використовуються у виробництві;
 
-259- Писаренко В.В.
П.2 ч.2 ст.66 Проекту вилучити.
 
Враховано      
507. 3) у третю чергу - об’єкти нерухомого майна, верстати, обладнання, інші основні засоби, а також сировина і матеріали, призначені для використання у виробництві.
 
   2) у другу чергу - об’єкти нерухомого майна, верстати, обладнання, інші основні засоби, а також сировина і матеріали, призначені для використання у виробництві.
 
508. 3. У разі накладення арешту на майно третьої черги, що належить боржникові - юридичній особі, частка держави у статутному фонді якої становить не менш як 25 відсотків, чи накладення арешту на майно підприємств-боржників, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, державний виконавець повідомляє протягом трьох робочих днів центральному органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить майно, або Фонду державного майна України про накладення арешту на майно такого боржника та подає дані про склад і вартість майна, на яке накладено арешт, і розмір вимог стягувача.
 
   3. У разі накладення арешту на майно другої черги, що належить боржникові - юридичній особі, частка держави у статутному фонді якої становить не менш як 25 відсотків, чи накладення арешту на майно підприємств-боржників, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, державний виконавець протягом трьох робочих днів повідомляє центральному органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить майно, або Фонду державного майна України про накладення арешту на майно такого боржника та подає відомості про склад і вартість майна, на яке накладено арешт, а також про розмір вимог стягувача.
 
509. Стаття 67. Порядок звернення стягнення на майно у разі реорганізації та ліквідації боржника – юридичної особи
 
-260- Писаренко В.В.
У назві статті 67 Проекту слова „у разі реорганізації" замінити словами „у разі злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення".
 
Враховано   Стаття 67. Порядок звернення стягнення на майно у разі злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення та ліквідації боржника – юридичної особи
 
510. 1. У разі реорганізації (злиття, приєднання, розділення, виділення, перетворення) боржника - юридичної особи стягнення за виконавчими документами звертається на кошти та інше майно тієї юридичної особи, на яку відповідно до закону покладено відповідальність за зобов’язаннями боржника - юридичної особи.
 
-261- Писаренко В.В.
В частині першій статті 67 Проекту слова "У разі реорганізації (злиття, приєднання, розділення, виділення, перетворення)" замінити словами "У разі злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення"
 
Враховано   1. У разі злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення боржника - юридичної особи стягнення за виконавчими документами звертається на кошти та інше майно тієї юридичної особи, на яку відповідно до закону покладено відповідальність за зобов’язаннями боржника - юридичної особи.
 
    -262- Круць М.Ф.
У частині першій статті 67 Проекту слово "реорганізації" виключити.
 
Враховано    
511. 2. У разі ліквідації боржника - юридичної особи, зокрема внаслідок визнання його банкрутом, виконавчий документ надсилається ліквідаційній комісії або арбітражному керуючому для вирішення питання про подальший порядок виконання рішення у встановленому законодавством порядку. У разі надсилання виконавчого документа ліквідаційній комісії або арбітражному керуючому арешт з майна боржника знімається за постановою державного виконавця, затвердженою начальником відповідного органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований.
 
-263- Писаренко В.В.
У ч.2 статті 67 Проекту слова „зокрема внаслідок визнання його банкрутом" виключити, слова „або арбітражному керуючому" замінити словом „ (ліквідатору)", слово "законодавством" замінити словом "законом".
 
Враховано   2. У разі ліквідації боржника - юридичної особи виконавчий документ надсилається ліквідаційній комісії (ліквідатору) для вирішення питання про подальший порядок виконання рішення у встановленому законом порядку. У разі надходження виконавчого документа до ліквідаційної комісії (ліквідатора) арешт з майна боржника знімається за постановою державного виконавця, затвердженою начальником відділу, якому він безпосередньо підпорядкований.
 
512. 3. Якщо виконавчий документ надіслано ліквідаційній комісії або арбітражному керуючому, виконавче провадження підлягає закінченню у порядку, встановленому цим Законом.
 
-264- Писаренко В.В.
У ч.3 статті 67 Проекту слова „або арбітражному керуючому" виключити, після слів "ліквідаційній комісії" додати слово " (ліквідатору)".
 
Враховано   3. У разі якщо виконавчий документ надіслано ліквідаційній комісії (ліквідатору), виконавче провадження підлягає закінченню в порядку, встановленому цим Законом.
 
513. Глава 6. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ ТА ІНШІ ДОХОДИ БОРЖНИКА
 
-265- Писаренко В.В.
У назві гл. 6 Проекту після слова „плату" додати слова „пенсію, стипендію".
 
Враховано   Глава 6. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ, ПЕНСІЮ, СТИПЕНДІЮ ТА ІНШІ ДОХОДИ БОРЖНИКА
 
514. Стаття 68. Умови звернення стягнення на заробітну плату та інші доходи боржника
 
-266- Писаренко В.В.
У назві ст.68 Проекту після слова „плату" додати слова „пенсію, стипендію".
 
Враховано   Стаття 68. Умови звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника
 
515. 1. Стягнення на заробітну плату (заробіток), пенсію, стипендію та інші доходи боржника звертається у разі відсутності у боржника коштів на рахунках у банках чи інших фінансових установах, відсутності чи недостатності майна боржника для покриття у повному обсязі належних до стягнення сум, а також у разі виконання рішень про стягнення періодичних платежів та стягнення на суму, що не перевищує трьох мінімальних розмірів заробітної плати.
 
-267- Писаренко В.В.
У ч.1 ст.68 Проекту слово „ (заробіток)" виключити.
 
Враховано   1. Стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника звертається у разі відсутності в боржника коштів на рахунках у банках чи інших фінансових установах, відсутності чи недостатності майна боржника для покриття в повному обсязі належних до стягнення сум, а також у разі виконання рішень про стягнення періодичних платежів та стягнення на суму, що не перевищує трьох мінімальних розмірів заробітної плати.
 
516. 2. За іншими виконавчими документами державний виконавець має право звернути стягнення на заробітну плату та інші доходи боржника без застосування заходів примусового звернення стягнення на майно боржника за письмовою заявою стягувача.
 
-268- Писаренко В.В.
Частину другу статті 68 Проекту після слів "заробітну плату" доповнити словами "пенсію, стипендію".
 
Враховано   2. За іншими виконавчими документами державний виконавець має право звернути стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника без застосування заходів примусового звернення стягнення на майно боржника за письмовою заявою стягувача.
 
517. 3. Про звернення стягнення на заробітну плату та інші доходи боржника держаний виконавець виносить постанову, яка надсилається для виконання підприємству, установі, організації чи фізичній особі - підприємцю, з якими боржник перебуває у трудових відносинах.
 
-269- Писаренко В.В.
У ч.3 статті 68 Проекту після слів "заробітну плату" доповнити словами "пенсію, стипендію", після слова "організації" доповнити словами "фізичній особі", слова „з якими боржник перебуває у трудових відносинах" замінити словами „за місцем отримання боржником відповідних доходів".
 
Враховано   3. Про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника державний виконавець виносить постанову, яка надсилається для виконання підприємству, установі, організації, фізичній особі, фізичній особі - підприємцю за місцем отримання боржником відповідних доходів.
 
518. Стаття 69. Відрахування із заробітної плати (заробітку), пенсії, стипендії боржника
 
-270- Писаренко В.В.
В назві статті 69 Проекту слово „ (заробітку)" виключити, слово „боржника" замінити словами „та інших доходів боржника".
 
Враховано   Стаття 69. Відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника
 
519. 1. Підприємства, установи, організації та фізичні особи - підприємці здійснюють відрахування із заробітної плати (заробітку), пенсії чи стипендії громадян та перераховують кошти стягувачеві у строки, встановлені для здійснення зазначених виплат боржникові, а якщо такі строки не встановлено - до десятого числа кожного місяця. Такі підприємства, установи, організації та фізичні особи - підприємці надсилають щомісяця державному виконавцю звіт про здійснені відрахування та виплати за формою, встановленою Міністерством юстиції України.
 
-271- Писаренко В.В.
В частині першій статті 69 Проекту двічі після слова "організації" доповнити словами "фізичні особи", слово „ (заробітку)" виключити, слова „громадян" замінити словами „та інших доходів боржника", слова "щомісяця" замінити словами "кожні шість місяців". Перше речення доповнити словами „наступного за звітним".
 
Враховано   1. Підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи - підприємці здійснюють відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника і перераховують кошти стягувачу у строк, встановлений для здійснення зазначених виплат боржнику, а якщо такий строк не встановлено - до десятого числа кожного місяця, наступного за звітним. Такі підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи - підприємці кожні шість місяців надсилають державному виконавцю звіт про здійснені відрахування та виплати за формою, встановленою Міністерством юстиції України.
 
520. 2. У разі припинення виплат стягувачеві у зв’язку із зміною боржником місця роботи, проживання чи навчання або з інших причин підприємства, установи, організації та фізичні особи - підприємці повідомляють не пізніше ніж у триденний строк державному виконавцеві про причину припинення виплат та зазначають нове місце роботи, проживання чи навчання боржника, якщо воно відоме. Посадові особи, винні у неподанні таких відомостей без поважних причин, можуть бути притягнуті до відповідальності, передбаченої цим Законом.
 
-272- Писаренко В.В.
В ч.2 статті 69 Проекту слово „виплат" замінити словами „перерахування коштів", після слова "проживання" додати слово "перебування", після слова "організації" доповнити словами "фізичні особи", слова „цим" виключити.
 
Враховано   2. У разі припинення перерахування коштів стягувачу у зв’язку із зміною боржником місця роботи, проживання, перебування чи навчання або з інших причин підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи - підприємці не пізніш як у триденний строк повідомляють державному виконавцю про причину припинення виплат та зазначають нове місце роботи, проживання чи навчання боржника, якщо воно відоме. Посадові особи, винні у ненаданні таких відомостей без поважних причин, можуть бути притягнуті до відповідальності, передбаченої законом.
 
521. Стаття 70. Звернення стягнення на інші доходи боржника
 
      
522. 1. Зазначені у статтях 68 і 69 цього Закону правила стягнення поширюються також на випадки звернення стягнення на:
 
-273- Писаренко В.В.
Ст. 70 Проекту виключити.
 
Враховано      
523. 1) доходи, отримані фізичною особою - підприємцем;
 
      
524. 2) доходи за працю в колективному сільськогосподарському (фермерському) господарстві;
 
      
525. 3) авторську винагороду за твори літератури, науки або мистецтва, премії, що присуджуються за видатні досягнення в галузі науки, літератури і мистецтва; винагороду за відкриття, винахід, на який видано авторське свідоцтво, корисну модель, промисловий зразок і раціоналізаторську пропозицію;
 
      
526. 4) суми, що внесені для відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також втратою годувальника.
 
-274- Стешенко О.М.
Пункт 4 статті 70 Проекту виключити.
 
Враховано      
527. Стаття 71. Розмір відрахувань із заробітної плати, пенсії та інших доходів боржника
 
   Стаття 70. Розмір відрахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника
 
528. 1. Розмір відрахувань із заробітної плати та інших доходів боржника вираховується із суми, що залишається після утримання податків.
 
   1. Розмір відрахувань із заробітної плати та інших доходів боржника вираховується із суми, що залишається після утримання податків.
 
529. 2. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати встановлюється законодавством про працю.
 
   2. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати встановлюється законодавством про працю.
 
530. 3. Із заробітної плати боржника може бути утримано за виконавчими документами до погашення у повному обсязі заборгованості:
 
   3. Із заробітної плати боржника може бути утримано за виконавчими документами до погашення у повному обсязі заборгованості:
 
531. у разі стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також втратою годувальника, та збитків, заподіяних злочином, - п’ятдесят відсотків заробітної плати боржника;
 
   у разі стягнення аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, відшкодування шкоди у зв'язку із втратою годувальника, та збитків, заподіяних злочином, - п’ятдесят відсотків;
 
532. за всіма іншими видами стягнень, якщо інше не передбачено законом, - двадцять відсотків заробітної плати боржника.
 
   за всіма іншими видами стягнень, якщо інше не передбачено законом, - двадцять відсотків.
 
533. 4. Загальний розмір усіх відрахувань під час кожної виплати заробітної плати не може перевищувати п’ятдесяти відсотків заробітної плати, яка повинна бути виплачена працівникові, в тому числі у разі відрахування за кількома виконавчими документами. Це обмеження не поширюється на відрахування із заробітної плати у разі відбування боржником покарання у вигляді виправних робіт і стягнення аліментів на неповнолітніх дітей - у таких випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати сімдесяти відсотків.
 
   4. Загальний розмір усіх відрахувань під час кожної виплати заробітної плати не може перевищувати п’ятдесят відсотків заробітної плати, що має бути виплачена працівнику, у тому числі в разі відрахування за кількома виконавчими документами. Це обмеження не поширюється на відрахування із заробітної плати в разі відбування боржником покарання у виді виправних робіт і стягнення аліментів на неповнолітніх дітей. У таких випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати сімдесяти відсотків.
 
534. 5. Правила, встановлені цією статтею, застосовуються також у разі звернення стягнення на належні боржникові стипендію, пенсію та інші доходи, зазначені в статті 70 цього Закону.
 
-275- Писаренко В.В.
У ч.5 статті 70 Проекту слово "пенсію" та слова „зазначені в статті 70 цього Закону" виключити.
 
Враховано   5. Положення цієї статті застосовуються також у разі звернення стягнення на належні боржникові стипендію та інші доходи.
 
535. 6. Звернення стягнення на пенсію здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
 
   6. Звернення стягнення на пенсію здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
 
536. Стаття 72. Звернення стягнення на заробітну плату боржника, який відбуває покарання
 
   Стаття 71. Звернення стягнення на заробітну плату боржника, який відбуває покарання
 
537. 1. Відрахування із заробітної плати боржника, який за вироком суду відбуває покарання без позбавлення волі, проводиться з усієї суми заробітної плати без урахування стягнень за вироком.
 
   1. Відрахування із заробітної плати боржника, який за вироком суду відбуває покарання без позбавлення волі, здійснюється з усієї суми заробітної плати без урахування стягнень за вироком.
 
538. 2. Із засуджених, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також з осіб, які перебувають у наркологічних відділеннях психіатричних диспансерів та стаціонарних лікувальних закладах, відрахування проводиться з усієї заробітної плати без урахування відрахувань витрат, пов’язаних з їх утриманням у таких закладах.
 
   2. Із заробітної плати засуджених, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, а також з осіб, які перебувають у наркологічних відділеннях психіатричних диспансерів та стаціонарних лікувальних закладах, відрахування здійснюється з усієї суми заробітної плати без урахування відрахувань витрат, пов’язаних з їх утриманням у таких закладах.
 
539. Стаття 73. Звернення стягнення на допомогу по державному соціальному страхуванню
 
-276- Писаренко В.В.
Назву статті 72 доповнити словами "та соціальну допомогу інвалідам з дитинства".
 
Враховано   Стаття 72. Звернення стягнення на допомогу по державному соціальному страхуванню та соціальну допомогу інвалідам з дитинства
 
540. 1. На допомогу по державному соціальному страхуванню, виплачувану у разі тимчасової непрацездатності та в інших випадках, і допомогу по безробіттю стягнення може бути звернено тільки за рішеннями про стягнення аліментів, про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також втратою годувальника.
 
-277- Писаренко В.В.
У ч.1 ст.72 після слів "і допомогу по безробіттю" додати слова "та соціальну допомогу інвалідам з дитинства, призначену відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам",".
 
Враховано   1. На допомогу по державному соціальному страхуванню, що виплачується в разі тимчасової непрацездатності та в інших випадках, допомогу по безробіттю та соціальну допомогу інвалідам з дитинства, призначену відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", стягнення може бути звернено тільки за рішеннями про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також втратою годувальника.
 
541. Стаття 74. Кошти, на які не може бути звернено стягнення
 
   Стаття 73. Кошти, на які не може бути звернено стягнення
 
542. 1. Стягнення не може бути звернено на такі виплати:
 
   1. Стягнення не може бути звернено на такі виплати:
 
543. 1) вихідну допомогу, яка виплачується у разі звільнення працівника;
 
   1) вихідну допомогу, що виплачується в разі звільнення працівника;
 
544. 2) компенсацію працівникові за невикористану відпустку, крім випадків, коли особа під час звільнення одержує компенсацію за відпустку, не використану протягом кількох років;
 
   2) компенсацію працівнику за невикористану відпустку, крім випадків, коли особа під час звільнення одержує компенсацію за відпустку, не використану протягом кількох років;
 
545. 3) компенсацію працівникові витрат у зв’язку з переведенням, направленням на роботу чи відрядженням до іншої місцевості;
 
-278- Писаренко В.В.
У п.3 ч.1 ст.74 слова „чи відрядженням до іншої місцевості" замінити словами „чи службовим відрядженням".
 
Враховано   3) компенсацію працівнику витрат у зв’язку з переведенням, направленням на роботу до іншої місцевості чи службовим відрядженням;
 
546. 4) польове забезпечення, надбавки до заробітної плати, інші кошти, які виплачуються замість добових і квартирних;
 
   4) польове забезпечення, надбавки до заробітної плати, інші кошти, що виплачуються замість добових і квартирних;
 
547. 5) матеріальну допомогу особам, які втратили право на допомогу по безробіттю;
 
   5) матеріальну допомогу особам, які втратили право на допомогу по безробіттю;
 
548. 6) допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;
 
   6) допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;
 
549. 7) одноразову допомогу у зв’язку з народженням дитини;
 
   7) одноразову допомогу у зв’язку з народженням дитини;
 
550. 8) допомогу по догляду за дитиною;
 
   8) допомогу по догляду за дитиною;
 
551. 9) допомогу особам, зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років, по догляду за дитиною-інвалідом, по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною; іншу допомогу на дітей, передбачену законодавством;
 
-279- Писаренко В.В.
У п.9 ч.1 ст.74 слово "законодавством" замінити словом "законом".
 
Враховано   9) допомогу особам, зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років, по догляду за дитиною-інвалідом, по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною, а також на іншу допомогу на дітей, передбачену законом;
 
552. 10) допомогу на лікування;
 
   10) допомогу на лікування;
 
553. 11) допомогу на поховання;
 
   11) допомогу на поховання;
 
554. 12) щомісячну грошову допомогу у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадян, які проживають на території, що зазнала радіоактивного забруднення;
 
   12) щомісячну грошову допомогу у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадян, які проживають на території, що зазнала радіоактивного забруднення;
 
555. 13) дотації на обіди, придбання путівок до санаторіїв і будинків відпочинку за рахунок фонду споживання.
 
   13) дотації на обіди, придбання путівок до санаторіїв і будинків відпочинку за рахунок фонду споживання.
 
556. 2. Стягнення не проводиться також із:
 
   2. Стягнення не здійснюється також із сум:
 
557. 1) сум неоподатковуваного розміру матеріальної допомоги;
 
   1) неоподатковуваного розміру матеріальної допомоги;
 
558. 2) грошової компенсації за видане обмундирування і натуральне постачання;
 
   2) грошової компенсації за видане обмундирування і натуральне постачання;
 
559. 3) вихідної допомоги у разі звільнення (виходу у відставку) з військової служби та з органів внутрішніх справ, а також грошового забезпечення, що не має постійного характеру, та в інших випадках, передбачених законодавством.
 
-280- Писаренко В.В.
У п.3 ч.2 статті 74 Проекту після слів "військової служби" додати слова "служби в органах внутрішніх справ та Державної кримінально-виконавчої служби України", слова "та з органів внутрішніх справ" виключити, слово "законодавством" замінити словом "законом".
 
Враховано   3) вихідної допомоги в разі звільнення (виходу у відставку) з військової служби, служби в органах внутрішніх справ та Державної кримінально-виконавчої служби України, а також грошового забезпечення, що не має постійного характеру, та в інших випадках, передбачених законом.
 
560. Стаття 75. Порядок стягнення аліментів
 
   Стаття 74. Порядок стягнення аліментів
 
561. 1. Порядок стягнення аліментів установлюється законом.
 
-281- Писаренко В.В.
У ч.1 статті 75 Проекту слово „установлюється" замінити словом „визначається".
 
Враховано   1. Порядок стягнення аліментів визначається законом.
 
562. 2. У разі наявності заборгованості із сплати аліментів понад три місяці стягнення може бути звернене на майно боржника. Звернення стягнення на заробітну плату не перешкоджає зверненню стягнення на майно боржника.
 
   2. У разі наявності заборгованості із сплати аліментів понад три місяці стягнення може бути звернене на майно боржника. Звернення стягнення на заробітну плату не перешкоджає зверненню стягнення на майно боржника.
 
563. 3. Розмір заборгованості з виплати аліментів визначається державним виконавцем за місцем виконання рішення у порядку, встановленому статтями 194 і 195 Сімейного кодексу України. У разі визначення суми заборгованості у відсотковому відношенні розмір аліментів за один місяць не може бути меншим, ніж передбачено частиною другою статті 182 Сімейного кодексу України.
 
-282- Писаренко В.В.
Ч.3 статті 75 Проекту викласти в такій редакції:
"3. Розмір заборгованості із сплати аліментів визначається державним виконавцем за місцем виконання рішення у порядку, встановленому Сімейним кодексом України. У разі визначення суми заборгованості у частці від заробітку (доходу) розмір аліментів не може бути менше встановленого Сімейним кодексом України".
 
Враховано   3. Розмір заборгованості із сплати аліментів визначається державним виконавцем за місцем виконання рішення у порядку, встановленому Сімейним кодексом України. У разі визначення суми заборгованості у частці від заробітку (доходу) розмір аліментів не може бути менше встановленого Сімейним кодексом України.
 
564. 4. Державний виконавець обчислює розмір заборгованості з виплати аліментів, складає відповідний розрахунок та повідомляє про нього стягувачеві і боржникові:
 
   4. Державний виконавець обчислює розмір заборгованості із сплати аліментів, складає відповідний розрахунок та повідомляє про нього стягувачу і боржнику:
 
565. у разі коли виконавчий документ вперше надійшов для виконання;
 
   у разі якщо виконавчий документ вперше надійшов для виконання;
 
566. за заявою сторін виконавчого провадження;
 
   за заявою сторін виконавчого провадження;
 
567. у разі надсилання постанови адміністрації підприємства, установи, організації, фізичній особі - підприємцю для проведення відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника;
 
-283- Писаренко В.В.
Абзац четвертий ч.4 статті 75 Проекту викласти в такій редакції:
" у разі надходження постанови до адміністрації підприємства, установи, організації, фізичної особи, фізичної особи - підприємця для проведення відрахування із заробітної плати (доходів), пенсії та стипендії боржника;"
 
Враховано   у разі надходження постанови до адміністрації підприємства, установи, організації, фізичної особи, фізичної особи - підприємця для проведення відрахування із заробітної плати (доходів), пенсії та стипендії боржника;
 
568. у разі закінчення виконавчого провадження у зв’язку з надсиланням виконавчого документа за належністю до іншого органу державної виконавчої служби;
 
   у разі закінчення виконавчого провадження у зв’язку з надходженням виконавчого документа за належністю до іншого органу державної виконавчої служби;
 
569. за власною ініціативою;
 
   за власною ініціативою;
 
570. в інших передбачених законом випадках.
 
   в інших передбачених законом випадках.
 
571. 5. У разі виїзду особи, зобов’язаної сплачувати аліменти, на постійне проживання до іноземних держав, з якими Україною не укладено договорів про надання правової допомоги, стягнення аліментів за рішенням суду проводиться на момент виїзду за весь період до досягнення дитиною повноліття.
 
   5. У разі виїзду особи, зобов’язаної сплачувати аліменти, на постійне місце проживання до іноземних держав, з якими Україна не уклала договорів про надання правової допомоги, стягнення аліментів за рішенням суду проводиться на день виїзду за весь період до досягнення дитиною повноліття.
 
572. 6. З осіб, які працюють за контрактом в іноземних державах і одержують заробітну плату тільки за кордоном, аліменти стягуються в порядку та розмірах, передбачених законом.
 
-284- Писаренко В.В.
У ч.6ст.74 після слів "заробітну плату" додати слово " (доходи)".
 
Враховано   6. З осіб, які працюють за контрактом на території іноземних держав і одержують заробітну плату (доходи) тільки за кордоном, аліменти стягуються в порядку та розмірах, передбачених законом.
 
573. 7. У разі стягнення аліментів у відсотковому відношенні до заробітної плати (доходів) боржника на підприємстві, установі, організації, з фізичної особи - підприємця відрахування проводиться з фактичної заробітної плати (доходів) на підставі постанови державного виконавця. При цьому розмір аліментів не може бути меншим від розміру, передбаченого частиною другою статті 182 Сімейного кодексу України. Якщо стягти аліменти у зазначеному розмірі неможливо, адміністрація підприємства, установи, організації чи фізична особа - підприємець, яка проводила стягнення, нараховують боржнику заборгованість із сплати аліментів.
 
-285- Писаренко В.В.
У ч.7 ст.74 слова "у відсотковому відношенні до заробітної плати (доходів)" замінити словами "у частці від заробітку (доходу)", речення "При цьому розмір аліментів не може бути меншим від розміру, передбаченого частиною другою статті 182 Сімейного кодексу України" замінити реченням "При цьому розмір аліментів не може бути менше встановленого Сімейним кодексом України", слово "стягти" замінити словом "стягнути", після слова "організації" доповнити словами "фізична особа", слова "яка проводила стягнення" замінити словами "які проводили відрахування".
 
Враховано   7. У разі стягнення аліментів у частці від заробітку (доходу) боржника на підприємстві, в установі, організації, у фізичної особи, фізичної особи - підприємця відрахування здійснюються з фактичного заробітку (доходу) на підставі постанови державного виконавця. При цьому розмір аліментів не може бути менше встановленого Сімейним кодексом України. У разі якщо стягнути аліменти в зазначеному розмірі неможливо, адміністрація підприємства, установи, організації, фізична особа, фізична особа - підприємець, які проводили відрахування, нараховують боржнику заборгованість із сплати аліментів.
 
574. 8. Після закінчення строку, передбаченого законом для стягнення аліментів, за відсутності заборгованості із сплати аліментів власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, фізична особа - підприємець, які проводили стягнення, повертають постанову державного виконавця про стягнення аліментів органу державної виконавчої служби з відміткою про перерахування в повному обсязі стягувачеві утриманих сум аліментів. У разі коли утримані суми аліментів стягувачеві не перераховані, державний виконавець письмово повідомляє стягувачеві про розмір заборгованості, роз’яснює йому права, встановлені частиною першою статті 88 цього Закону, та виносить постанову про закінчення виконавчого провадження.
 
-286- Писаренко В.В.
У ч.8 ст.74 цифри "88" замінити цифрами "87", слово "власник" замінити словом "адміністрація", слова "або уповноважений ним орган" замінити словами "фізична особа", слово "стягнення" замінити словом "відрахування".
 
Враховано   8. Після закінчення строку, передбаченого законом для стягнення аліментів, у разі відсутності заборгованості із сплати аліментів адміністрація підприємства, установи, організації, фізична особа, фізична особа - підприємець, які проводили відрахування, повертають постанову державного виконавця про стягнення аліментів органу державної виконавчої служби з відміткою про перерахування в повному обсязі стягувачу утриманих сум аліментів. У разі якщо утримані суми аліментів стягувачу не перераховані, державний виконавець письмово повідомляє стягувачу про розмір заборгованості, роз’яснює йому права, встановлені частиною першою статті 87 цього Закону, та виносить постанову про закінчення виконавчого провадження.
 
575. 9. У разі виникнення спору питання про розмір заборгованості із сплати аліментів вирішується за заявою заінтересованої особи судом у порядку, встановленому законом.
 
-287- Писаренко В.В.
Ч.9 статті 75 Проекту викласти в такій редакції:
"9. Спір щодо розміру заборгованості із сплати аліментів вирішується судом за заявою заінтересованої особи у порядку, встановленому законом".
 
Враховано   9. Спір щодо розміру заборгованості із сплати аліментів вирішується судом за заявою заінтересованої особи у порядку, встановленому законом.
 
576. 10. За наявності заборгованості із сплати аліментів понад шість місяців державний виконавець звертається до правоохоронних органів з поданням про притягнення боржника до кримінальної відповідальності за злісне ухилення від сплати аліментів.
 
-288- Писаренко В.В.
У ч.10 статті 75 Проекту слова „понад шість місяців" замінити словами „у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців", після слова "поданням" додати слово " (повідомленням)".
 
Враховано   10. За наявності заборгованості із сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, державний виконавець звертається до правоохоронних органів з поданням (повідомленням) про притягнення боржника до кримінальної відповідальності за злісне ухилення від сплати аліментів.
 
577. Глава 7. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ
 
-289- Писаренко В.В.
У назві гл.7 Проекту слова „зобов’язального характеру" замінити словами „за яким боржник зобов’язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення".
 
Враховано   Глава 7. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ, ЗА ЯКИМИ БОРЖНИК ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ ОСОБИСТО ВЧИНИТИ ПЕВНІ ДІЇ АБО УТРИМАТИСЯ ВІД ЇХ ВЧИНЕННЯ
 
    -290- Мірошниченко Ю.Р.
Назву глави 7 викласти в такій редакції:
"ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ У НЕМАЙНОВИХ СПОРАХ"
 
Враховано редакційно    
578. Стаття 76. Загальні умови виконання рішень, за якими боржник зобов’язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення
 
   Стаття 75. Загальні умови виконання рішень, за якими боржник зобов’язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення
 
579. 1. Після відкриття виконавчого провадження за виконавчим документом, який зобов’язує боржника вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення, державний виконавець перевіряє виконання рішення не пізніше ніж на п’ятий день після відкриття виконавчого провадження, за винятком випадку, коли рішення підлягає негайному виконанню.
 
-291- Писаренко В.В.
Ч.1 статті 76 Проекту викласти в такій редакції:
"1. Після відкриття виконавчого провадження за виконавчим документом, що зобов’язує боржника вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення, державний виконавець перевіряє виконання рішення не пізніш як на наступний день після закінчення строку, встановленого частною другою статті 25 цього Закону для самостійного виконання рішення. Якщо рішення підлягає негайному виконанню, його виконання перевіряється не пізніше наступного робочого дня після відкриття виконавчого провадження".
 
Враховано   1. Після відкриття виконавчого провадження за виконавчим документом, що зобов’язує боржника вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення, державний виконавець перевіряє виконання рішення не пізніш як на наступний день після закінчення строку, встановленого частною другою статті 25 цього Закону для самостійного виконання рішення. Якщо рішення підлягає негайному виконанню, його виконання перевіряється не пізніше наступного робочого дня після відкриття виконавчого провадження.
 
580. 2. У разі невиконання зазначених вимог без поважних причин державний виконавець застосовує до боржника штрафні санкції, передбачені статтею 90 цього Закону, і не пізніше п’яти робочих днів з моменту застосування таких санкцій повторно перевіряє стан виконання рішення. Якщо рішення не виконано і виконання може бути проведено без участі боржника, державний виконавець організовує виконання відповідно до повноважень, наданих йому законом, за умови авансування таких дій стягувачем та порушує клопотання перед правоохоронними органами про кримінальну відповідальність боржника відповідно до закону. При цьому на боржника накладається штраф у порядку, встановленому статтею 90 цього Закону.
 
-292- Писаренко В.В.
Ч.2 ст.75 викласти в такій редакції:
"2. У разі невиконання зазначених вимог без поважних причин державний виконавець накладає на боржника штраф відповідно до статті 89 цього Закону і не пізніше п’яти робочих днів з дня його накладення повторно перевіряє стан виконання рішення.
Якщо рішення не виконано і виконання може бути проведено без участі боржника, державний виконавець організовує виконання відповідно до повноважень, наданих йому законом, та вносить подання (повідомлення) правоохоронним органам для притягнення боржника до відповідальності згідно із законом. При цьому на боржника повторно накладається штраф у порядку, встановленому статтею 89 цього Закону".
 
Враховано   2. У разі невиконання зазначених вимог без поважних причин державний виконавець накладає на боржника штраф відповідно до статті 89 цього Закону і не пізніше п’яти робочих днів з дня його накладення повторно перевіряє стан виконання рішення.
Якщо рішення не виконано і виконання може бути проведено без участі боржника, державний виконавець організовує виконання відповідно до повноважень, наданих йому законом, та вносить подання (повідомлення) правоохоронним органам для притягнення боржника до відповідальності згідно із законом. При цьому на боржника повторно накладається штраф у порядку, встановленому статтею 89 цього Закону.
 
581. 3. Державний виконавець організовує виконання рішення, яке може бути проведено без участі боржника, за умови авансування витрат, пов’язаних з виконавчим провадженням, крім випадків, коли стягувачем за виконавчим документом є держава.
 
-293- Писаренко В.В.
Ч.3 статті 76 Проекту виключити.
 
Враховано      
582. 4. Якщо виконати рішення без участі боржника неможливо, державний виконавець застосовує до боржника штрафні санкції та інші заходи, передбачені статтею 90 цього Закону, та порушує клопотання перед правоохоронними органами про кримінальну відповідальність боржника відповідно до закону, після чого виносить постанову про закінчення виконавчого провадження і повертає виконавчий документ до суду чи іншого органу, що його видав.
 
-294- Писаренко В.В.
Ч.4 статті 76 Проекту викласти в такій редакції:
"3. У разі якщо виконати рішення без участі боржника неможливо, державний виконавець накладає на боржника штраф відповідно до статті 89 цього Закону та вносить подання (повідомлення) правоохоронним органам для притягнення боржника до відповідальності згідно із законом, після чого виносить постанову про закінчення виконавчого провадження, яка затверджується начальником відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, і повертає виконавчий документ до суду чи іншого органу (посадової особи), що його видав".
 
Враховано   3. У разі якщо виконати рішення без участі боржника неможливо, державний виконавець накладає на боржника штраф відповідно до статті 89 цього Закону та вносить подання (повідомлення) правоохоронним органам для притягнення боржника до відповідальності згідно із законом, після чого виносить постанову про закінчення виконавчого провадження, яка затверджується начальником відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, і повертає виконавчий документ до суду чи іншого органу (посадової особи), що його видав.
 
583. 5. Державний виконавець під час виконання рішення про заборону вчиняти певні дії або утриматися від вчинення певних дій оголошує боржникові резолютивну частину такого рішення, про що складає відповідний акт, який є підставою для закінчення виконавчого провадження.
 
-295- Писаренко В.В.
Частину 5 статті 76 Проекту викласти в такій реадкції:
"4. Державний виконавець під час виконання рішення про заборону вчиняти певні дії або про утримання від вчинення певних дій доводить до відома боржника резолютивну частину такого рішення, про що складає відповідний акт. Після складення акта виноситься постанова про закінчення виконавчого провадження".
 
Враховано   4. Державний виконавець під час виконання рішення про заборону вчиняти певні дії або про утримання від вчинення певних дій доводить до відома боржника резолютивну частину такого рішення, про що складає відповідний акт. Після складення акта виноситься постанова про закінчення виконавчого провадження.
 
584. Стаття 77. Виконання рішення про поновлення на роботі
 
   Стаття 76. Виконання рішення про поновлення на роботі
 
585. 1. Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного працівника виконується негайно. Виконання рішення вважається завершеним з моменту видачі наказу або розпорядження органом, що прийняв незаконне рішення про звільнення або переведення працівника.
 
-296- Круць М.Ф.
Частину 1 статті 77 доповнити словами: "та фактичного допуску такого працівника до роботи, що підтверджується відповідним актом державного виконавця, який є підставою для закінчення виконавчого провадження".
 
Відхилено   1. Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного працівника виконується негайно. Виконання рішення вважається закінченим з дня видачі відповідного наказу або розпорядження власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом, фізичною особою, фізичною особою - підприємцем, який прийняв незаконне рішення про звільнення або переведення працівника, після чого державний виконавець виносить постанову про закінчення виконавчого провадження.
 
    -297- Писаренко В.В.
У ч.1 ст.77 Проекту слово "наказу" замінити словами "відповідного наказу", слово "органом" замінити словами "власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом, фізичною особою, фізичною особою – підприємцем", цю частину доповнити словами "після чого державний виконавець виносить постанову про закінчення виконавче провадження".
 
Враховано    
586. 2. У разі невиконання власником або уповноваженим ним органом (посадовою особою) рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного працівника державний виконавець застосовує до нього штрафні санкції та інші заходи, передбачені цим Законом.
 
-298- Писаренко В.В.
Ч.2 статті 77 викласти в такій редакції:
"2. У разі невиконання власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом, фізичною особою, фізичною особою - підприємцем рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного працівника на них накладається штраф та застосовуються інші заходи, передбачені законом.
 
Враховано   2. У разі невиконання власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом, фізичною особою, фізичною особою - підприємцем рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного працівника на них накладається штраф та застосовуються інші заходи, передбачені законом.
 
587. Стаття 78. Виконання рішення про відібрання дитини
 
   Стаття 77. Виконання рішення про відібрання дитини
 
588. 1. Під час виконання рішення про відібрання дитини державний виконавець провадить виконавчі дії за обов’язковою участю особи, якій дитина передається на виховання, та із залученням представників органів опіки і піклування.
 
   1. Під час виконання рішення про відібрання дитини державний виконавець провадить виконавчі дії за обов’язковою участю особи, якій дитина передається на виховання, із залученням представників органів опіки і піклування.
 
589. 2. У разі необхідності державний виконавець може звернутися до суду з поданням щодо вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого чи лікувального закладу.
 
   2. За необхідності державний виконавець може звернутися до суду з поданням щодо вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого чи лікувального закладу.
 
590. 3. У разі коли боржник перешкоджає виконанню рішення про відібрання дитини, до нього застосовуються заходи, передбачені законом.
 
   3. У разі якщо боржник перешкоджає виконанню рішення про відібрання дитини, до нього застосовуються заходи, передбачені законом.
 
591. Стаття 79. Виконання рішення про виселення боржника
 
   Стаття 78. Виконання рішення про виселення боржника
 
592. 1. Державний виконавець перевіряє на п’ятнадцятий день після відкриття виконавчого провадження про виселення боржника стан виконання рішення.
 
-299- Писаренко В.В.
Частину першу статті 79 Проекту викласти у такій редакції:
"1. Державний виконавець перевіряє стан виконання рішення про виселення боржника на наступний день після закінчення строку, встановленого частиною другою статті 25 цього Закону для самостійного виконання рішення".
 
Враховано   1. Державний виконавець перевіряє стан виконання рішення про виселення боржника на наступний день після закінчення строку, встановленого частиною другою статті 25 цього Закону для самостійного виконання рішення.
 
593. 2. У разі невиконання рішення боржником воно виконується примусово. Виселення полягає у звільненні приміщення, зазначеного у виконавчому документі, від особи (осіб), яка виселяється, її майна, домашніх тварин та у забороні такій особі користуватися цим приміщенням. Примусовому виселенню підлягають лише особи, визначені у виконавчому документі.
 
-300- Писаренко В.В.
Ч.2 ст.79 викласти в такій редакції:
"2. У разі невиконання боржником рішення самостійно державний виконавець виконує його примусово".
Статтю 79 Проекту доповнити частиною третьою такого змісту:
„3. Державний виконавець зобов'язаний письмово повідомити боржника про день і час примусового виселення. Боржник вважається повідомленим про примусове виселення, якщо повідомлення надіслано йому за адресою, за якою повинно здійснюватися виселення, чи за іншою адресою, достовірно встановленою державним виконавцем. Відсутність боржника, повідомленого про день і час виселення, під час виконання рішення не є перешкодою для виконання рішення".
 
Враховано   2. У разі невиконання боржником рішення самостійно державний виконавець виконує його примусово.
3. Державний виконавець зобов'язаний письмово повідомити боржника про день і час примусового виселення. Боржник вважається повідомленим про примусове виселення, якщо повідомлення надіслано йому за адресою, за якою має здійснюватися виселення, чи за іншою адресою, достовірно встановленою державним виконавцем. Відсутність боржника, повідомленого про день і час виселення, під час виконання рішення не є перешкодою для виконання рішення.
4. Виселення полягає у звільненні приміщення, зазначеного у виконавчому документі, від особи (осіб), яка виселяється, її майна, домашніх тварин та у забороні такій особі користуватися цим приміщенням. Примусовому виселенню підлягають виключно особи, зазначені у виконавчому документі.
 
594. 3. Виселення проводиться у присутності понятих за сприянням органів внутрішніх справ з обов’язковим описом майна державним виконавцем. Один примірник акта опису майна вручається під розписку боржникові. Державний виконавець у разі необхідності забезпечує в установленому порядку зберігання майна боржника (але не більш як протягом трьох років) з покладенням пов’язаних з цим витрат на боржника. Після завершення трирічного строку невитребуване майно реалізується в порядку, встановленому для реалізації безхазяйного майна.
 
-301- Писаренко В.В.
У ч.2 ст.79 Проекту слова "в установленому порядку" замінити словами "в установленому законом порядку", слова „ (але не більш як.... (і далі за текстом) замінити словами „з покладенням пов’язаних з цим витрат на боржника".
 
Враховано   5. Виселення здійснюється у присутності понятих за сприянням органів внутрішніх справ з обов’язковим описом майна державним виконавцем. Один примірник акта опису майна вручається під розписку боржнику. За необхідності державний виконавець в установленому законом порядку забезпечує зберігання майна боржника з покладенням пов’язаних з цим витрат на боржника.
 
595. 4. Якщо виконання рішення здійснюється за відсутності осіб, які підлягають виселенню, державний виконавець зобов’язаний провести опис майна та зазначити його вартість. Описане майно передається для відповідального зберігання особі, яку державним виконавцем призначено охоронцем майна.
 
-302- Писаренко В.В.
Ч.4 ст.79 Проекту викласти в такій редакції:
„6. Якщо виконання рішення здійснюється за відсутності осіб, які підлягають виселенню, державний виконавець зобов’язаний провести опис майна. Описане майно передається для відповідального зберігання особі, визначеній державним виконавцем".
 
Враховано   6. У разі якщо виконання рішення здійснюється за відсутності осіб, які підлягають виселенню, державний виконавець зобов’язаний провести опис майна. Описане майно передається для відповідального зберігання особі, визначеній державним виконавцем.
 
596. 5. Передане для зберігання майно боржника видається йому державним виконавцем на підставі акта після відшкодування боржником витрат, пов’язаних із зберіганням такого майна. Якщо боржник відмовляється відшкодувати витрати, пов’язані із зберіганням майна, вони компенсуються за рахунок реалізації частини майна боржника.
 
-303- Писаренко В.В.
Ст.79 Проекту доповнити новою частиною такого змісту:
„8. Зберігання майна здійснюється протягом не більше двох місяців. Після закінчення двомісячного строку невитребуване майно реалізується в порядку, визначеному цим Законом. Отримані від реалізації кошти, за вирахуванням понесених витрат, перераховуються боржнику. У разі якщо майно не було реалізовано, розпорядження ним здійснюється в порядку, встановленому для розпорядження безхазяйним майном".
 
Враховано   7. Передане для зберігання майно боржника видається йому державним виконавцем на підставі акта після відшкодування боржником витрат, пов’язаних із зберіганням такого майна. У разі якщо боржник відмовляється відшкодувати витрати, пов’язані із зберіганням майна, вони компенсуються за рахунок реалізації частини майна боржника.
8. Зберігання майна здійснюється протягом не більше двох місяців. Після закінчення двомісячного строку невитребуване майно реалізується в порядку, визначеному цим Законом. Отримані від реалізації кошти, за вирахуванням понесених витрат, перераховуються боржнику. У разі якщо майно не було реалізовано, розпорядження ним здійснюється в порядку, встановленому для розпорядження безхазяйним майном.
 
597. 6. Про виконання рішення про виселення боржника державний виконавець складає акт, що підписується особами, які брали участь у виконанні.
 
   9. Про виконання рішення про виселення боржника державний виконавець складає акт, що підписується особами, які брали участь у виконанні.
 
598. 7. Якщо особі, яка підлягає виселенню, повинно бути надано інше житлове приміщення, державний виконавець надсилає відповідному житловому чи іншому органу повідомлення про строк виконання рішення щодо надання такого приміщення. У разі ненадання у визначений строк іншого житлового приміщення державний виконавець складає відповідний акт і звертається до суду з поданням про встановлення порядку подальшого виконання рішення. До вирішення судом зазначеного питання виконавчі дії не провадяться.
 
   10. У разі якщо особі, яка підлягає виселенню, має бути надано інше житлове приміщення, державний виконавець надсилає відповідному житловому чи іншому органу повідомлення про строк виконання рішення щодо надання такого приміщення. У разі ненадання у визначений строк іншого житлового приміщення державний виконавець складає відповідний акт і звертається до суду з поданням про встановлення порядку подальшого виконання рішення. До вирішення судом зазначеного питання виконавчі дії не провадяться.
 
599. 8. Якщо особа самостійно вселилася в приміщення, з якого вона була примусово виселена, повторне її виселення може бути здійснено державним виконавцем на підставі ухвали суду, який прийняв рішення про виселення. Виконавче провадження у такому разі підлягає поновленню за постановою державного виконавця.
 
   11. У разі якщо особа самостійно вселилася в приміщення, з якого вона була примусово виселена, повторне її виселення може бути здійснено державним виконавцем на підставі ухвали суду, який прийняв рішення про виселення. Виконавче провадження в такому разі підлягає поновленню за постановою державного виконавця.
 
600. 9. Виконання рішення про примусове виселення боржника здійснюється за умови авансування витрат, пов’язаних з виконавчим провадженням, крім випадків, коли стягувачем за виконавчим документом є держава.
 
-304- Писаренко В.В.
Частину дев’яту виключити.
 
Враховано      
601. Стаття 80. Виконання рішення про вселення стягувача
 
   Стаття 79. Виконання рішення про вселення стягувача
 
602. 1. Державний виконавець перевіряє на п’ятий день після відкриття виконавчого провадження про вселення боржника стан виконання рішення.
 
-305- Стешенко О.М.
У частині першій статті 80 Проекту слово "боржника" замінити словом "стягувача".
 
Враховано   1. Державний виконавець перевіряє виконання рішення про вселення стягувача на наступний день після закінчення строку, встановленого частиною другою статті 25 цього Закону для самостійного виконання рішення.
 
    -306- Писаренко В.В.
Ч.1 статті 80 Проекту викласти в такій редакції:
"1. Державний виконавець перевіряє виконання рішення про вселення стягувача на наступний день після закінчення строку, встановленого частиною другою статті 25 цього Закону для самостійного виконання рішення"
 
Враховано    
603. 2. У разі невиконання рішення боржником воно виконується примусово. Примусове вселення полягає у забезпеченні державним виконавцем безперешкодного входження стягувача у приміщення, зазначене у виконавчому документі, та його проживання (перебування) в ньому.
 
-307- Писаренко В.В.
Перше речення ч.2 ст.80 викласти в такій редакції:
"У разі невиконання боржником рішення державний виконавець виконує його примусово".
 
Враховано   2. У разі невиконання боржником рішення державний виконавець виконує його примусово.
Примусове вселення полягає у забезпеченні державним виконавцем безперешкодного входження стягувача у приміщення, зазначене у виконавчому документі, та його проживання (перебування) в ньому.
 
604. 3. Державний виконавець зобов’язаний письмово повідомити боржникові та стягувачеві про день і час примусового вселення. У разі коли повідомити боржникові про день і час примусового вселення неможливо у зв’язку з його відсутністю чи відмовою від прийняття кореспонденції, державний виконавець розміщує відповідне повідомлення в одному із засобів масової інформації. Відсутність боржника, якому повідомлено про день і час вселення, не є перешкодою для виконання рішення про вселення.
 
-308- Писаренко В.В.
У ч.3 статті 80 Проекту друге речення викласти у такій редакції:
"Боржник вважається повідомленим про примусове вселення стягувача, якщо повідомлення надіслано йому за адресою, за якою повинно здійснюватись вселення чи іншою адресою, достовірно встановленою державним виконавцем"
 
Враховано   3. Державний виконавець зобов'язаний письмово повідомити боржника і стягувача про день і час примусового вселення. Боржник вважається повідомленим про примусове вселення стягувача, якщо повідомлення надіслано йому за адресою, за якою має здійснюватися вселення чи іншою адресою, достовірно встановленою державним виконавцем. Відсутність боржника, повідомленого про день і час вселення, не є перешкодою для виконання рішення про вселення.
 
605. 4. У разі коли боржник перешкоджає виконанню рішення про вселення стягувача, до нього застосовуються штрафні санкції, передбачені статтею 90 цього Закону. При цьому вселення проводиться у присутності понятих із залученням працівників органів внутрішніх справ.
 
-309- Писаренко В.В.
Перше речення ст.80 Проекту викласти в такій редакції:
"У разі якщо боржник перешкоджає виконанню рішення про вселення стягувача, на нього накладається штраф та застосовуються інші заходи, передбачені законом".
 
Враховано   4. У разі якщо боржник перешкоджає виконанню рішення про вселення стягувача, на нього накладається штраф та застосовуються інші заходи, передбачені законом. При цьому вселення здійснюється у присутності понятих із залученням працівників органів внутрішніх справ.
 
606. 5. Про примусове вселення боржника державний виконавець складає акт. Після складення акта виноситься постанова про закінчення виконавчого провадження.
 
-310- Круць М.Ф.
У частині п’ятій статті 80 Проекту слова "боржника" замінити словом "стягувача".
 
Враховано   5. Про примусове вселення стягувача державний виконавець складає акт. Після складення акта виноситься постанова про закінчення виконавчого провадження.
 
607. 6. У разі подальшого перешкоджання боржником проживанню (перебуванню) стягувача у приміщенні, в яке його вселено, стягувач має право звернутися у десятиденний строк з моменту закінчення виконавчого провадження до державного виконавця із заявою про відновлення виконавчого провадження. У такому разі державний виконавець має право повторно провести примусове вселення стягувача та застосувати до боржника подвійні штрафні санкції, передбачені статтею 90 цього Закону. Виконавче провадження не відновлюється і повторне примусове вселення стягувача не проводиться, якщо особа, яка перешкоджає його проживанню (перебуванню), не є боржником. Питання про вселення стягувача у такому разі вирішується в судовому порядку.
 
-311- Писаренко В.В.
В частині шостій статті 80 Проекту виключити слова "десятиденний строк з моменту закінчення виконавчого провадження", слова і цифри "та застосувати до боржника подвійні штрафні санкції, передбачені статтею 90 цього Закону " замінити словами і цифрами "накласти на боржника штраф у подвійному розмірі відповідно до статті 89 цього Закону".
 
Враховано   6. У разі подальшого перешкоджання боржником проживанню (перебуванню) стягувача у приміщенні, в яке його вселено, стягувач має право звернутися до державного виконавця із заявою про відновлення виконавчого провадження. У такому разі державний виконавець має право повторно здійснити примусове вселення стягувача та накласти на боржника штраф у подвійному розмірі відповідно до статті 89 цього Закону. Виконавче провадження не відновлюється і повторне примусове вселення стягувача не здійснюється, якщо особа, яка перешкоджає його проживанню (перебуванню), не є боржником. Питання про вселення стягувача в такому разі вирішується в судовому порядку.
 
608. Глава 8. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЩОДО ІНОЗЕМЦІВ, ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ТА ІНОЗЕМНИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ І АРБІТРАЖІВ
 
   Глава 8. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЩОДО ІНОЗЕМЦІВ, ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ТА ІНОЗЕМНИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ І АРБІТРАЖІВ
 
609. Стаття 81. Виконання рішень щодо іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб
 
   Стаття 80. Виконання рішень щодо іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб
 
610. 1. Під час виконання передбачених статтею 18 цього Закону рішень щодо іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб, які проживають чи зареєстровані на території України або мають на території України власне майно, яким, зокрема, володіють разом з іншими особами, застосовуються положення цього Закону.
 
-312- Писаренко В.В.
Ч.1 ст.81 викласти в такій редакції:
"1. Під час виконання рішень щодо іноземців, осіб без громадянства чи іноземних юридичних осіб, які відповідно проживають (перебувають) чи зареєстровані на території України або мають на території України власне майно, яким володіють самостійно або разом з іншими особами, застосовуються положення цього Закону".
 
Враховано   1. Під час виконання рішень щодо іноземців, осіб без громадянства чи іноземних юридичних осіб, які відповідно проживають (перебувають) чи зареєстровані на території України або мають на території України власне майно, яким володіють самостійно або разом з іншими особами, застосовуються положення цього Закону.
2. У разі невиконання зазначеними в частині першій цієї статті особами рішень державний виконавець звертається до компетентних органів з поданням про заборону в’їзду в Україну чи видворення за межі України таких осіб відповідно до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".
 
    -313- Писаренко В.В.
Ст..81 доповнити новим пунктом такого змісту :
"2. У разі невиконання зазначеними в частині першій цієї статті особами рішень державний виконавець звертається до компетентних органів з поданням про заборону в’їзду в Україну чи видворення за межі України таких осіб відповідно до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".
 
Враховано    
611. Стаття 82. Виконання рішень іноземних судів і арбітражів
 
   Стаття 81. Виконання рішень іноземних судів і арбітражів
 
612. 1. Порядок виконання в Україні рішень іноземних судів і арбітражів установлюється відповідними міжнародними договорами, цим Законом та іншими законами України.
 
   1. Порядок виконання в Україні рішень іноземних судів і арбітражів установлюється відповідними міжнародними договорами України, цим Законом та іншими законами України.
 
613. Глава 9. ЗАХИСТ ПРАВ СТЯГУВАЧА, БОРЖНИКА ТА ІНШИХ ОСІБ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 
   Глава 9. ЗАХИСТ ПРАВ СТЯГУВАЧА, БОРЖНИКА ТА ІНШИХ ОСІБ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 
614. Стаття 83. Оскарження рішень, дій або бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби
 
   Стаття 82. Оскарження рішень, дій або бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби
 
615. 1. Під час виконавчого провадження стягувач, інші учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій, можуть подати начальникові відповідного органу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або до відповідного суду скаргу на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби.
 
-314- Писаренко В.В.
Ч.1 ст.81 викласти в такій редакції:
„1. Рішення, дії або бездіяльність державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби можуть бути оскаржені стягувачем та іншими учасниками виконавчого провадження (крім боржника) до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або до керівника відповідного органу державної виконавчої служби вищого рівня чи до суду."
 
Враховано   1. Рішення, дії або бездіяльність державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби можуть бути оскаржені стягувачем та іншими учасниками виконавчого провадження (крім боржника) до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або до керівника відповідного органу державної виконавчої служби вищого рівня чи до суду.
 
616. 2. Скарги боржника на рішення, дії або бездіяльність під час виконавчого провадження подаються виключно до суду.
 
-315- Стешенко О.М.
У частині другій статті 83 Проекту після слів "дії або бездіяльність" доповнити словами "державних виконавців та інших посадових осіб державної виконавчої служби".
 
Враховано   2. Боржник має право оскаржувати рішення, дії або бездіяльність державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби виключно в судовому порядку.
 
    -316- Писаренко В.В.
Ч.2 ст.81 викласти в такій редакції:
„2. Боржник має право оскаржувати рішення, дії або бездіяльність державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби виключно в судовому порядку."
 
Враховано    
617. 3. Скарга до вищестоящого органу державної виконавчої служби може бути подана лише після її попереднього розгляду начальником відповідного органу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець. Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України розглядаються лише скарги на дії чи бездіяльність начальників управлінь державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.
 
-317- Писаренко В.В.
Ч.3 ст.81 викласти в такій редакції:
"3. Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця подається начальнику відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець. До вищестоящого органу державної виконавчої служби можуть бути оскаржені лише рішення, дії чи бездіяльність начальника відділу. Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України розглядає виключно скарги на рішення, дії чи бездіяльність начальників управлінь державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі".
 
Враховано   3. Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця подається начальнику відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець. Рішення, дії чи бездіяльність начальника відділу можуть бути оскаржені до вищестоящого органу державної виконавчої служби. Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України розглядає виключно скарги на рішення, дії чи бездіяльність начальників управлінь державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.
 
618. 4. Скарга у виконавчому провадженні з приводу вчинення виконавчих дій, а також на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця або начальника органу державної виконавчої служби подається сторонами виконавчого провадження до суду, який видав виконавчий документ. Скарги з приводу виконання рішень інших органів, а також скарги, подані іншими учасниками виконавчого провадження та особами, які залучаються до проведення виконавчих дій, подаються до адміністративного суду за місцем знаходження відповідного органу державної виконавчої служби.
 
-318- Писаренко В.В.
Ч.4 ст.81 Проекту викласти як частини 4-5 в такій редакції:
"4. Рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами до суду, який видав виконавчий документ, а іншими учасниками виконавчого провадження та особами, які залучаються до проведення виконавчих дій, - до відповідного адміністративного суду.
5. Рішення, дії чи безпіяльність державного виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання рішень інших органів (посадових осіб) можуть бути оскаржені до відповідного адміністративного суду в порядку, передбаченому законом".
 
Враховано   4. Рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами до суду, який видав виконавчий документ, а іншими учасниками виконавчого провадження та особами, які залучаються до проведення виконавчих дій, - до відповідного адміністративного суду в порядку, передбаченому законом.
5. Рішення, дії чи безпіяльність державного виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання рішень інших органів (посадових осіб) можуть бути оскаржені до відповідного адміністративного суду в порядку, передбаченому законом.
 
619. 5. Оскарженню підлягають лише ті рішення, дії або бездіяльність, оскарження яких передбачено цим Законом.
 
-319- Стешенко О.М.
Частину п’яту статті 83 Проекту привести у відповідність з конституційними нормами.
 
Враховано   6. Рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої служби можуть бути оскаржені до керівництва органів державної виконавчої служби, якщо їх оскарження передбачено цим Законом.
 
    -320- Писаренко В.В.
Ч.5 ст.81 Проекту викласти в такій редакції:
"6. Рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої служби можуть бути оскаржені до керівництва органів державної виконавчої служби, якщо їх оскарження передбачено цим Законом".
 
Враховано    
620. 6. Скарга у виконавчому провадженні подається у письмовій формі та повинна включати:
 
   7. Скарга у виконавчому провадженні подається у письмовій формі та має містити:
 
621. 1) найменування органу державної виконавчої служби, до якого вона подається;
 
   1) найменування органу державної виконавчої служби, до якого вона подається;
 
622. 2) повне найменування (ім’я) стягувача та боржника, їх місце проживання (для фізичних осіб) або знаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника сторони виконавчого провадження, якщо скарга подається представником;
 
-321- Писаренко В.В.
У п.2 ч.6 ст.81 після слова "проживання" додати слова "чи перебування".
 
Враховано   2) повне найменування (ім’я) стягувача та боржника, їх місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або знаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника сторони виконавчого провадження, якщо скарга подається представником;
 
623. 3) реквізити виконавчого документа (вид документа, найменування органу, який його видав, дата видачі та номер документа, його резолютивна частина);
 
   3) реквізити виконавчого документа (вид документа, найменування органу, що його видав, день видачі та номер документа, його резолютивна частина);
 
624. 4) викладення змісту оскаржуваних дій (бездіяльності) та норму Закону, яку порушено;
 
-322- Писаренко В.В.
У п.4 ч.6 ст.81 слова „викладення змісту" замінити словом „зміст", слово " (бездіяльності)" замінити словами "рішень чи бездіяльності".
 
Враховано   4) зміст оскаржуваних рішень, дій чи бездіяльності та норму закону, яку порушено;
 
625. 5) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
 
   5) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
 
626. 6) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати подання скарги.
 
   6) підпис скаржника або його представника із зазначенням дня подання скарги.
 
627. 7. Скарга, подана у виконавчому провадженні начальникові органу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, розглядається протягом десяти робочих днів. За результатами розгляду скарги начальник органу державної виконавчої служби виносить постанову про її задоволення чи відмову, яка у десятиденний строк може бути оскаржена до вищестоящого органу державної виконавчої служби або до суду. Скарга, подана без додержання вимог, що викладені у частині шостій цієї статті, розглядається начальником органу державної виконавчої служби у порядку, встановленому Законом України "Про звернення громадян".
 
-323- Писаренко В.В.
У ч.7 ст.83 слова "начальникові органу державної виконавчої служби" замінити словами "начальнику відділу", а слова "протягом десяти робочих днів" замінити словами "у десятиденний строк з дня її надходження".
 
Враховано   8. Скарга, подана у виконавчому провадженні начальнику відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, розглядається у десятиденний строк з дня її надходження. За результатами розгляду скарги начальник відділу виносить постанову про її задоволення чи відмову, яка в десятиденний строк може бути оскаржена до вищестоящого органу державної виконавчої служби або до суду. Скарга, подана без додержання вимог, викладених у частині шостій цієї статті, розглядається начальником відділу в порядку, встановленому Законом України "Про звернення громадян".
 
628. Стаття 84. Контроль за законністю виконавчого провадження
 
   Стаття 83. Контроль за законністю виконавчого провадження
 
629. 1. Контроль за своєчасністю, правильністю і повнотою виконання рішень державним виконавцем здійснюють начальник органу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, та керівник вищого органу державної виконавчої служби.
 
-324- Писаренко В.В.
У п.1 ст.84 слова „органу державної виконавчої служби" замінити словом „відділу", слово „вищого" замінити словом „вищестощого".
 
Враховано   1. Контроль за своєчасністю, правильністю і повнотою виконання рішень державним виконавцем здійснюють начальник відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, а також керівник вищестоящого органу державної виконавчої служби.
 
630. 2. Керівник органу державної виконавчої служби під час здійснення контролю за діями державного виконавця у ході виконання рішень має право у разі, коли вони суперечать вимогам Закону, своєю постановою скасувати постанову, інший процесуальний документ (або їх частину), винесені у виконавчому провадженні державним виконавцем, який йому підпорядкований, визнати недійсним складений державним виконавцем акт, зобов’язати державного виконавця провести виконавчі дії в порядку, встановленому цим Законом.
 
-325- Писаренко В.В.
У п.2 ст.84 слова „Керівник органу державної виконавчої служби під час здійснення контролю за діями державного виконавця у ході" замінити словами „Начальник відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець при здійсненні контролю за рішеннями, діями державного виконавця під час".
 
Враховано   2. Начальник відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, при здійсненні контролю за рішеннями, діями державного виконавця під час виконання рішень має право у разі, якщо вони суперечать вимогам закону, своєю постановою скасувати постанову або інший процесуальний документ (або їх частину), винесені у виконавчому провадженні державним виконавцем, визнати недійсним складений державним виконавцем акт, зобов’язати державного виконавця провести виконавчі дії в порядку, встановленому цим Законом.
 
631. 3. Керівник органу державної виконавчої служби або державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторін виконавчого провадження може виправити допущені у процесуальних документах, винесених державним виконавцем, який йому безпосередньо підпорядкований, граматичні чи арифметичні помилки, про що виноситься постанова.
 
-326- Писаренко В.В.
П.3 ст.84 викласти в такій редакціції:
„3. Начальник відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або державний виконавець з власної ініціативи, чи за заявою сторони виконавчого провадження може виправити допущені у процесуальних документах, винесених у виконавчому провадженні державним виконавцем, граматичні чи арифметичні помилки, про що виноситься відповідна постанова"
 
Враховано   3. Начальник відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або державний виконавець з власної ініціативи, чи за заявою сторони виконавчого провадження може виправити допущені у процесуальних документах, винесених у виконавчому провадженні державним виконавцем, граматичні чи арифметичні помилки, про що виноситься відповідна постанова.
 
632. 4. Керівник вищестоящого органу державної виконавчої служби у разі виявлення порушень вимог Закону визначає їх своєю постановою та надає доручення керівникові органу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, щодо проведення дій, передбачених частинами другою і третьою цієї статті.
 
-327- Писаренко В.В.
У п.4 ст.84 слова „керівникові органу державної виконавчої служби" замінити словами „начальнику відділу".
 
Враховано   4. Керівник вищестоящого органу державної виконавчої служби у разі виявлення порушень вимог закону визначає їх своєю постановою та надає доручення начальнику відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, щодо проведення дій, передбачених частинами другою і третьою цієї статті.
 
633. 5. Постанови керівника органу державної виконавчої служби, зазначені в частинах другій - четвертій цієї статті, можуть бути оскаржені в десятиденний строк з моменту їх винесення.
 
-328- Стешенко О.М.
У частині 5 статті 84 Проекту слід уточнити органи, до яких оскаржуються постанови, про які йдеться у них.
 
Враховано   5. Постанови, зазначені в частинах другій - четвертій цієї статті, можуть бути оскаржені в десятиденний строк з дня їх винесення у порядку, встановленому цим Законом.
 
    -329- Писаренко В.В.
У п.5 ст.84 слова "керівника органу державної виконавчої служби" виключити.
 
Враховано    
634. 6. Постанова державного виконавця про відкриття виконавчого провадження не може бути скасована керівниками органів державної виконавчої служби з підстав невідповідності виконавчого документа вимогам пункту 3 частини першої статті 18 цього Закону.
 
-330- Писаренко В.В.
П.6 ст.84 вилучити.
 
Враховано      
635. 7. Контроль за законністю виконавчого провадження здійснюють Міністерство юстиції України через Департамент державної виконавчої служби та Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі через відповідні управління державної виконавчої служби.
 
   6. Контроль за законністю виконавчого провадження здійснюють Міністерство юстиції України через Департамент державної виконавчої служби, а Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі – через відповідні управління державної виконавчої служби.
 
636. 8. Забороняється втручання інших державних або недержавних органів та їх посадових осіб у виконавче провадження, крім випадків, передбачених цим Законом. Виїмка чи вилучення документа виконавчого провадження здійснюється лише за рішенням суду.
 
-331- Писаренко В.В.
У п.8 ст.84 слова "чи вилучення" вилучити.
 
Враховано   7. Забороняється втручання інших державних або недержавних органів та їх посадових осіб у виконавче провадження, крім випадків, передбачених цим Законом. Виїмка документа виконавчого провадження здійснюється виключно за рішенням суду.
 
637. Стаття 85. Посадові особи, які мають право проводити перевірку законності виконавчого провадження
 
   Стаття 84. Посадові особи, які мають право здійснювати перевірку законності виконавчого провадження
 
638. 1. Проводити перевірку законності виконавчого провадження мають право:
 
   1. Здійснювати перевірку законності виконавчого провадження мають право:
 
639. 1) директор Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та його заступники - щодо виконавчого провадження, яке перебуває на виконанні у будь-якому структурному підрозділі органів державної виконавчої служби;
 
   1) директор Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та його заступники - щодо виконавчого провадження, яке перебуває на виконанні у будь-якому структурному підрозділі органів державної виконавчої служби;
 
640. 2) заступники начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі - начальники управлінь державної виконавчої служби, їх заступники - щодо виконавчого провадження, яке перебуває на виконанні у відділі примусового виконання рішень таких управлінь і районних, міських (міст обласного значення), районних у містах відділах державної виконавчої служби, що підпорядковані зазначеним управлінням юстиції.
 
   2) заступники начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі - начальники управлінь державної виконавчої служби, їх заступники - щодо виконавчого провадження, яке перебуває на виконанні у відділі примусового виконання рішень таких управлінь і районних, міських (міст обласного значення), районних у містах відділах державної виконавчої служби, підпорядкованих зазначеним управлінням юстиції.
 
641. Стаття 86. Витребування виконавчого провадження
 
   Стаття 85. Витребування виконавчого провадження
 
642. 1. Посадові особи, зазначені у статті 85 цього Закону, мають право витребувати виконавче провадження з відповідного органу державної виконавчої служби для його перевірки.
 
   1. Посадові особи, зазначені у статті 84 цього Закону, мають право витребувати виконавче провадження з відповідного органу державної виконавчої служби для його перевірки.
 
643. 2. Про проведення перевірки виконавчого провадження та витребування його матеріалів відповідною посадовою особою виноситься постанова.
 
   2. Про проведення перевірки виконавчого провадження та витребування його матеріалів відповідною посадовою особою виноситься постанова.
 
644. Стаття 87. Перевірка законності виконавчого провадження
 
   Стаття 86. Перевірка законності виконавчого провадження
 
645. 1. Посадові особи, зазначені у статті 85 цього Закону, можуть проводити перевірку законності виконавчого провадження за дорученням вищої посадової особи, з власної ініціативи або під час розгляду поданої відповідно до частини сьомої статті 83 цього Закону скарги на постанову начальника підпорядкованого органу державної виконавчої служби, винесену за результатами розгляду скарги на дії (бездіяльність) державного виконавця, інших посадових осіб державної виконавчої служби.
 
-332- Писаренко В.В.
У ч.1 ст.86 Проекту цифри "85" замінити цифрами "84", а цифри "83" замінити цифрами "82", після слів "скарги на" перед словами "дії (бездіяльність" доповнити словом "рішення".
 
Враховано   1. Посадові особи, зазначені у статті 84 цього Закону, можуть проводити перевірку законності виконавчого провадження за дорученням вищої посадової особи, з власної ініціативи або під час розгляду поданої відповідно до частини сьомої статті 82 цього Закону скарги на постанову начальника підпорядкованого органу державної виконавчої служби, винесену за результатами розгляду скарги на рішення, дії (бездіяльність) державного виконавця, інших посадових осіб державної виконавчої служби.
 
646. 2. Перевірка законності виконавчого провадження повинна бути проведена протягом десяти робочих днів, а зведеного виконавчого провадження - протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня надходження витребуваного виконавчого провадження.
 
   2. Перевірка законності виконавчого провадження має бути проведена протягом десяти робочих днів, а зведеного виконавчого провадження - протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня надходження витребуваного виконавчого провадження.
 
647. 3. Постанова про проведення чи результати перевірки законності виконавчого провадження може бути оскаржена в десятиденний строк.
 
-333- Стешенко О.М.
У частині 3 статті 87 Проекту слід уточнити органи, до яких оскаржуються постанови, про які йдеться у них.
 
Враховано   3. Постанова про проведення чи результати перевірки законності виконавчого провадження може бути оскаржена в десятиденний строк у порядку, встановленому цим Законом.
 
648. 4. На час проведення перевірки виконавче провадження може бути зупинено посадовою особою, яка його витребувала, про що зазначається в постанові.
 
   4. На час проведення перевірки виконавче провадження може бути зупинено посадовою особою, яка його витребувала, про що зазначається в постанові.
 
649. 5. Про результати перевірки законності виконавчого провадження посадовою особою, яка його витребувала, виноситься постанова, що є обов’язковою для виконання державними виконавцями та підлеглими посадовими особами державної виконавчої служби.
 
   5. Про результати перевірки законності виконавчого провадження посадовою особою, яка його витребувала, виноситься постанова, що є обов’язковою для виконання державними виконавцями та підлеглими посадовими особами державної виконавчої служби.
 
650. Стаття 88. Захист прав сторін у виконавчому провадженні
 
   Стаття 87. Захист прав сторін у виконавчому провадженні
 
651. 1. Стягувач має право звернутися з позовом до юридичної особи, зазначеної у статті 3 цього Закону, яка зобов’язана провести стягнення коштів з боржника, у разі невиконання рішення з вини такої юридичної особи. При цьому стягувач звільняється від сплати державного мита.
 
   1. Стягувач має право звернутися з позовом до юридичної особи, зазначеної у статті 3 цього Закону, яка зобов’язана здійснити стягнення коштів з боржника, у разі невиконання рішення з вини такої юридичної особи. При цьому стягувач звільняється від сплати державного мита.
 
652. 2. Збитки, заподіяні державним виконавцем громадянам чи юридичним особам під час здійснення виконавчого провадження, підлягають відшкодуванню в порядку, передбаченому законом.
 
-334- Писаренко В.В.
У ч.2 ст.87 слово "громадянам" замінити словом "фізичним".
 
Враховано   2. Збитки, завдані державним виконавцем фізичним чи юридичним особам під час проведення виконавчого провадження, підлягають відшкодуванню в порядку, встановленому законом.
 
653. Стаття 89. Порядок видачі документів виконавчого провадження
 
   Стаття 88. Порядок видачі документів виконавчого провадження
 
654. 1. У разі надходження ухвали суду про витребування або вилучення документа виконавчого провадження, відповідно до якої витребується або вилучається документ виконавчого провадження, державний виконавець зобов’язаний не пізніше трьох днів виготовити копію документа, що витребується або вилучається, засвідчити її власним підписом із зазначенням посади, прізвища та дати, скріпити печаткою органу державної виконавчої служби та надіслати суду або іншій особі чи органу, які витребовують або вилучають документ, або видати копію уповноваженій ними особі.
 
-335- Стешенко О.М.
У частині першій статті 89 Проекту після слів "вилучається документ виконавчого провадження" доповнити словами "або вимоги іншої особи чи органу, які відповідно до закону вправі витребувати або вилучати документи".
 
Відхилено   1. У разі надходження ухвали суду про витребування або вилучення документа виконавчого провадження, відповідно до якої витребується або вилучається документ виконавчого провадження, державний виконавець зобов’язаний не пізніше трьох днів виготовити копію документа, що витребується або вилучається, засвідчити її власним підписом із зазначенням посади, прізвища та дати, скріпити печаткою органу державної виконавчої служби та надіслати до суду або іншої особи чи органа, які витребовують або вилучають документ, або видати копію уповноваженій ними особі.
 
655. 2. У разі надходження ухвали суду про витребування або вилучення документа виконавчого провадження, відповідно до якої витребується або вилучається оригінал документа виконавчого провадження, державний виконавець зобов’язаний не пізніше трьох днів, якщо інший строк не встановлено судом, долучити копію документа, засвідчену в порядку, встановленому частиною першою цієї статті, до документів виконавчого провадження, після чого надіслати цінним листом з описом вкладення оригінал документа до суду, який його витребує або вилучає. Ухвала суду додається до документів виконавчого провадження.
 
   2. У разі надходження ухвали суду про витребування або вилучення документа виконавчого провадження, відповідно до якої витребується або вилучається оригінал документа виконавчого провадження, державний виконавець зобов’язаний не пізніше трьох днів, якщо інший строк не встановлено судом, долучити копію документа, засвідчену в порядку, встановленому частиною першою цієї статті, до документів виконавчого провадження, після чого надіслати цінним листом з описом вкладення оригінал документа до суду, який його витребує або вилучає. Ухвала суду додається до документів виконавчого провадження.
 
656. У разі проведення виїмки в порядку, встановленому Кримінально-процесуальним кодексом України, державний виконавець на підставі постанови судді про виїмку документа виконавчого провадження зобов’язаний пред’явити або виготовити та видати на вимогу слідчого копії документів виконавчого провадження. Якщо слідчий вимагає видати оригінал документа виконавчого провадження, державний виконавець зобов’язаний додати до документів виконавчого провадження копію документа, засвідчену в порядку, встановленому частиною першою цієї статті, після чого видати оригінал документа. Постанова судді про проведення виїмки, постанова слідчого про проведення виїмки і другий примірник протоколу виїмки та другий примірник опису додаються до документів виконавчого провадження.
 
-336- Писаренко В.В.
У абзаці другому ч.2 ст.89 Проекту слова "на вимогу слідчого" замінити словом "слідчому".
 
Враховано   У разі проведення виїмки в порядку, встановленому Кримінально-процесуальним кодексом України, державний виконавець на підставі постанови судді про виїмку документа виконавчого провадження зобов’язаний пред’явити або виготовити та видати слідчому копії документів виконавчого провадження. У разі якщо слідчий вимагає видати оригінал документа виконавчого провадження, державний виконавець зобов’язаний додати до документів виконавчого провадження копію документа, засвідчену в порядку, встановленому частиною першою цієї статті, після чого видати оригінал документа. Постанова судді про проведення виїмки, постанова слідчого про проведення виїмки і другий примірник протоколу виїмки та другий примірник опису додаються до документів виконавчого провадження.
 
657. Видача чи надсилання оригіналів документів виконавчого провадження допускається лише у випадках та в порядку, встановлених частинами другою і третьою цієї статті.
 
-337- Писаренко В.В.
Абзац третій ч.2 ст.89 Проекту доповнити таким реченням: "У разі витребування оригіналів документів виконавчого провадження подальше виконання рішення здійснюється за копіями, виготовленими у порядку, встановленому частиною першою цієї статті".
 
Враховано   Видача чи надсилання оригіналів документів виконавчого провадження допускається виключно у випадках та в порядку, встановлених частинами другою і третьою цієї статті. У разі витребування оригіналів документів виконавчого провадження подальше виконання рішення здійснюється за копіями, виготовленими у порядку, встановленому частиною першою цієї статті.
 
658. Правила цієї статті не застосовуються до витребування виконавчого провадження посадовими особами, зазначеними у статті 85 цього Закону, яке здійснюється відповідно до статті 86 цього Закону.
 
-338- Писаренко В.В.
У ч. ст.88 Проекту цифри "85" замінити цифрами " 84", а цифри "86" замінити цифрами "85".
 
Враховано   Правила цієї статті не застосовуються до витребування виконавчого провадження посадовими особами, зазначеними у статті 84 цього Закону, що проводиться відповідно до статті 85 цього Закону.
 
659. Глава 10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 
   Глава 10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 
660. Стаття 90. Відповідальність за невиконання рішення, що зобов’язує боржника вчинити певні дії, та рішення про поновлення на роботі
 
   Стаття 89. Відповідальність за невиконання рішення, що зобов’язує боржника вчинити певні дії, та рішення про поновлення на роботі
 
661. 1. У разі невиконання без поважних причин у встановлений державним виконавцем строк рішення, що зобов’язує боржника виконати певні дії, державний виконавець виносить постанову про накладення штрафу на боржника - фізичну особу в розмірі від однієї до двох мінімальних заробітних плат, на посадових осіб - від п’яти до десяти мінімальних заробітних плат, на боржника - юридичну особу - від двадцяти до тридцяти мінімальних заробітних плат та встановлює новий строк виконання.
2. У разі повторного невиконання рішення боржником без поважних причин державний виконавець у тому ж порядку накладає на нього штраф у подвійному розмірі та порушує клопотання перед правоохоронними органами про кримінальну відповідальність боржника відповідно до закону.
 
-339- Писаренко В.В.
У ч.1 ст.89 після слів "певні дії" доповнити слова "та рішення про поновлення на роботі", слова "від однієї до двох мінімальних заробітних плат, на посадових осіб - від п’яти до десяти мінімальних заробітних плат, на боржника - юридичну особу - від двадцяти до тридцяти мінімальних заробітних плат" замінити словами "від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на боржника - юридичну особу - від сорока до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та встановлює новий строк виконання".
 
Враховано   1. У разі невиконання без поважних причин у встановлений державним виконавцем строк рішення, що зобов’язує боржника виконати певні дії, та рішення про поновлення на роботі державний виконавець виносить постанову про накладення штрафу на боржника - фізичну особу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на посадових осіб - від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на боржника - юридичну особу - від сорока до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та встановлює новий строк виконання.
2. У разі повторного невиконання рішення боржником без поважних причин державний виконавець у тому ж порядку накладає на нього штраф у подвійному розмірі та звертається до правоохоронних органів з поданням (повідомленням) про притягнення боржника до кримінальної відповідальності відповідно до закону.
 
662. Стаття 91. Відповідальність за невиконання законних вимог державного виконавця та порушення вимог цього Закону
 
   Стаття 90. Відповідальність за невиконання законних вимог державного виконавця та порушення вимог цього Закону
 
663. 1. За порушення вимог цього Закону, невиконання законних вимог державного виконавця фізичними, юридичними чи посадовими особами, втрату або несвоєчасне надсилання виконавчого документа, несвоєчасне подання або неподання звітів про відрахування із заробітної плати та інших доходів боржника, неподання або подання неправдивих відомостей про доходи і майновий стан боржника, а також неповідомлення боржником про зміну місця роботи (знаходження), якщо ці дії не мають ознак злочину, а також за неявку без поважних причин за викликом державного виконавця винні особи несуть адміністративну відповідальність у встановленому законом порядку.
 
-340- Писаренко В.В.
У ч.1 ст.91 слова "втрату або несвоєчасне надсилання виконавчого документа" виключити, а слова "роботи (знаходження), якщо ці дії не мають ознак злочину" замінити словами "проживання чи місцезнаходження або місця роботи (отримання доходів)", слово "адміністративну" виключити.
 
Враховано   1. За порушення вимог цього Закону, невиконання законних вимог державного виконавця фізичними, юридичними чи посадовими особами, несвоєчасне подання або неподання звітів про відрахування із заробітної плати та інших доходів боржника, неподання або подання неправдивих відомостей про доходи і майновий стан боржника, а також неповідомлення боржником про зміну місця проживання чи місцезнаходження або місця роботи (отримання доходів), а також за неявку без поважних причин за викликом державного виконавця винні особи несуть відповідальність у встановленому законом порядку.
 
664. 2. За наявності ознак злочину в діях особи, яка умисно перешкоджає виконанню рішення чи іншим чином порушує вимоги законодавства про виконавче провадження, державний виконавець складає акт про порушення і надсилає відповідним правоохоронним органам подання про притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.
 
-341- Писаренко В.В.
У ч.2 ст.90 слова "надсилає відповідним правоохоронним органам подання про притягнення винної особи до кримінальної відповідальності" замінити словами "звертається до правоохоронних органів з поданням (повідомленням) про притягнення особи до кримінальної відповідальності відповідно до закону".
 
Враховано   2. За наявності ознак злочину в діях особи, яка умисно перешкоджає виконанню рішення чи іншим чином порушує вимоги закону про виконавче провадження, державний виконавець складає акт про порушення і звертається до правоохоронних органів з поданням (повідомленням) про притягнення особи до кримінальної відповідальності відповідно до закону.
 
665. Глава 11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
-342- Писаренко В.В.
Главу 11 "Прикінцеві положення" виключити.
 
Враховано      
666. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
      
667. 2. До створення умов для безпосереднього доступу державних виконавців до офіційних електронних баз даних і реєстрів, які містять інформацію про боржників, їх майно та кошти, органи виконавчої влади, що забезпечують ведення таких реєстрів, подають інформацію про майно боржників на письмовий запит державних виконавців у триденний строк з моменту його надходження.
 
      
668. Додаток
 
   Додаток
 
669. до Закону України
 
   до Закону України
 
670. від 2008 року №
 
   від 2010 року №
 
671. ПЕРЕЛІК
 
   ПЕРЕЛІК
 
672. видів майна громадян, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами
 
   видів майна громадян, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами
 
673. Стягнення за виконавчими документами не може бути звернено на такі види майна та предмети, що належать боржникові на праві власності чи є його часткою у спільній власності, необхідні для боржника, членів його сім’ї та осіб, які перебувають на його утриманні.
 
   Стягнення за виконавчими документами не може бути звернено на такі види майна та предмети, що належать боржникові на праві власності чи є його часткою у спільній власності, необхідні для боржника, членів його сім’ї та осіб, які перебувають на його утриманні.
 
674. 1. Носильні речі і предмети домашнього вжитку, необхідні боржникові та особам, які перебувають на його утриманні:
 
   1. Носильні речі та предмети домашнього вжитку, необхідні боржникові та особам, які перебувають на його утриманні:
 
675. 1) одяг - з розрахунку на кожну особу: одне літнє або осіннє пальто, одне зимове пальто або кожух, один зимовий костюм (для жінок - два зимових плаття), один літній костюм (для жінок - два літніх плаття), головні убори по одному на кожний сезон. Для жінок, крім того, дві літні хустки, одна тепла хустка (або шаль) та інший одяг, зношений більш як на 50 відсотків;
 
   1) одяг - з розрахунку на кожну особу: одне літнє або осіннє пальто, одне зимове пальто або кожух, один зимовий костюм (для жінок - два зимових плаття), один літній костюм (для жінок - два літніх плаття), головні убори по одному на кожний сезон. Для жінок, крім того, дві літні хустки, одна тепла хустка (або шаль) та інший одяг, зношений більш як на 50 відсотків;
 
676. 2) взуття - по одній парі літнього, осіннього, зимового та інше взуття, зношене більш як на 50 відсотків;
 
   2) взуття - по одній парі літнього, осіннього, зимового та інше взуття, зношене більш як на 50 відсотків;
 
677. 3) білизна - по дві зміни на кожну особу;
 
   3) білизна - по дві зміни на кожну особу;
 
678. 4) постільні речі (матрац, подушка, два простирадла, дві наволочки, ковдра) і два особистих рушника на кожну особу;
 
   4) постільні речі (матрац, подушка, два простирадла, дві наволочки, ковдра) і два особистих рушника на кожну особу;
 
679. 5) необхідний кухонний посуд;
 
   5) необхідний кухонний посуд;
 
680. 6) один холодильник на сім’ю;
 
   6) один холодильник на сім’ю;
 
681. 7) меблі - по одному ліжку та стільцю на кожну особу, один стіл, одна шафа на сім’ю (крім меблевих гарнітурів, на які може бути звернене стягнення);
 
   7) меблі - по одному ліжку та стільцю на кожну особу, один стіл, одна шафа на сім’ю (крім меблевих гарнітурів, на які може бути звернене стягнення);
 
682. 8) усі дитячі речі.
 
   8) усі дитячі речі.
 
683. 2. Продукти харчування, потрібні для особистого споживання боржнику, членам його сім’ї та особам, які перебувають на його утриманні, - з розрахунку на три місяці.
 
   2. Продукти харчування, необхідні для особистого споживання боржнику, членам його сім’ї та особам, які перебувають на його утриманні, - з розрахунку на три місяці.
 
684. 3. Паливо, потрібне боржникові, членам його сім’ї та особам, які перебувають на його утриманні, для готування їжі та обігрівання приміщення протягом шести місяців.
 
   3. Паливо, необхідне боржникові, членам його сім’ї та особам, які перебувають на його утриманні, для приготування їжі та обігрівання приміщення протягом шести місяців.
 
685. 4. Одна корова, а у разі відсутності корови - одна телиця; коли немає ні корови, ні телиці - одна коза, вівця чи свиня - в осіб, які займаються сільським господарством.
 
   4. Одна корова, а у разі відсутності корови - одна телиця; якщо немає ні корови, ні телиці - одна коза, вівця чи свиня - в осіб, які займаються сільським господарством.
 
686. 5. Корм для худоби, який не підлягає вилученню в кількості, потрібній для годівлі худоби до початку її вигону на пасовище або до збору нових кормів.
 
   5. Корм для худоби, який не підлягає вилученню в кількості, необхідній для годівлі худоби до початку її вигону на пасовище або до збору нових кормів.
 
687. 6. Насіння, потрібне для чергової сівби (осінньої і весняної), та незнятий урожай - в осіб, які займаються сільським господарством (за винятком земельних ділянок, на які накладено стягнення).
 
   6. Насіння, необхідне для чергової сівби (осінньої і весняної), та незнятий урожай - в осіб, які займаються сільським господарством (крім земельних ділянок, на які накладено стягнення).
 
688. 7. Інструменти, необхідні для особистих професійних занять (швейні, музичні та інші).".
 
   7. Інструменти, необхідні для особистих професійних занять (швейні, музичні тощо)".
 
689. 2. Доповнити статтю 404 Кримінально-процесуального кодексу України частинами такого змісту:
 
   2. У Кримінально-процесуальному кодексі України:
1) статтю 404 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"У разі якщо вирок або його частина підлягає виконанню органами державної виконавчої служби, суд видає виконавчий лист, який надсилається на виконання органам державної виконавчої служби відповідно до Закону України "Про виконавче провадження".
У зв’язку з цим частини третю-восьму вважати відповідно частинами четвертою - дев’ятою;
 
690. "Вирок суду в частині рішення про цивільний позов звертається до виконання в порядку, встановленому цивільним процесуальним законодавством для звернення судових рішень до виконання.
 
-343- Писаренко В.В.
Частину дев’яту статті 404 КПК Проекту виключити.
 
Враховано      
    -344- Стешенко О.М.
Частину дев’яту статті 404 КПК України Проекту врегулювати, виходячи з того, що різне правове призначення цивільного і кримінального судочинства порядок звернення до виконання вироку в частині цивільного позову суттєво відрізняється від звернення до виконання рішення у цивільній справі.
 
Враховано частково    
691. У разі пред’явлення до виконання органом державної виконавчої служби виконавчого листа про конфіскацію майна засудженого до нього додаються копія вироку суду, копія протоколу накладення арешту на майно та опису майна, або копія протоколу про відсутність майна, яке підлягає опису, або довідка суду про їх відсутність у кримінальній справі, а також у разі необхідності копія постанови про накладення арешту на майно і довідка суду про місцезнаходження майна.".
 
-345- Писаренко В.В.
Частину десяту статті 404 Проекту виключити.
 
Враховано   2) у статті 410:
у назві слова "громадських робіт" замінити словами "громадських або виправних робіт";
у частині другій слова "громадських робіт" замінити словами "громадських або виправних робіт".
 
    -346- Писаренко В.В.
В назві статті 410 змінити слова "громадських робіт" словами "громадських або виправних робіт".
 
Враховано    
    -347- Писаренко В.В.
В частині другій статті 410 замінити слова "громадських робіт" словами "громадських або виправних робіт".
 
Враховано    
692. 3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
   3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
693. 1) статтю 51-1 викласти в такій редакції:
 
      
694. "Стаття 51-1. Умисне невиконання рішення суду
 
-348- Пилипенко В.П.
Статтю 51-1 чинного КУпАП виключити.
 
Враховано   1) статтю 51-1 виключити;
 
695. Умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили, -
 
-349- Стешенко О.М.
Стаття 51-1 КУпАП Проекту за своїм складом правопорушення відрізняється від складу злочину, передбаченого статтею 382 КК України, а тому без уточнення диспозиції запропонованої статті її практично буде неможливо застосувати на практиці.
 
Враховано редакційно      
696. тягне за собою виправні роботи на строк до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.
 
      
697. Примітка. Під рішенням суду у цій статті слід розуміти вирок у частині цивільного позову в кримінальній справі, рішення чи постанову у будь-якій цивільній справі або справі про адміністративне правопорушення, рішення чи постанову господарського або адміністративного суду, які ухвалені по суті розгляду справи і набрали законної сили.";
 
-350- Кармазін Ю.А.
Викласти статтю 51-1 Проекту у новій редакції:
"Стаття 51-1. Невиконання рішення суду.
Невиконання рішення суду, що набрало законної сили, -
тягне за собою виправні роботи на строк до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.
Примітка. Під рішенням суду у цій статті слід розуміти вирок у частині цивільного позову в кримінальній справі, рішення чи постанову у будь-якій цивільній справі або справі про адміністративне правопорушення, рішення чи постанову господарського або адміністративного суду, які ухвалені по суті розгляду справи і набрали законної сили."
 
Відхилено      
698. 2) у статті 188-13:
 
   2) текст статті 188-13 викласти в такій редакції:
 
699. Абзац перший після слів "втрата або несвоєчасне відправлення виконавчого документа, " доповнити словами "несвоєчасне подання або неподання звітів про відрахування із заробітної плати та інших доходів боржника, ";
 
-351- Кармазін Ю.А.
Статті 188-13 Проекту викласти в такій редакції:
"Стаття 188-13. Невиконання законних вимог державного виконавця.
Невиконання законних вимог державного виконавця щодо усунення порушень законодавства про виконавче провадження, втрата або несвоєчасне відправлення виконавчого документа, несвоєчасне подання або неподання звітів про відрахування із заробітної плати та інших доходів боржника, неподання або подання неправдивих відомостей про доходи і майновий стан боржника , неповідомлення боржником про зміну місця роботи (знаходження), а також неявка без поважних причин за викликом державного виконавця –
тягне за собою накладення штрафу від п’ятидесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."
 
Враховано частково   "Невиконання законних вимог державного виконавця щодо усунення порушень законодавства про виконавче провадження, несвоєчасне подання або неподання звітів про відрахування із заробітної плати та інших доходів боржника, неподання або подання недостовірних відомостей про доходи і майновий стан боржника, неповідомлення боржником про зміну місця проживання чи місцезнаходження або місця роботи (отримання доходів), а також неявка без поважних причин за викликом державного виконавця -
 
    -352- Писаренко В.В.
Абзац перший і другий статті 188-13 замінити абзацами такого змісту:
"Невиконання законних вимог державного виконавця щодо усунення порушень законодавства про виконавче провадження, несвоєчасне подання або неподання звітів про відрахування із заробітної плати та інших доходів боржника, неподання або подання недостовірних відомостей про доходи і майновий стан боржника, неповідомлення боржником про зміну місця проживання чи місцезнаходження або місця роботи (отримання доходів), а також неявка без поважних причин за викликом державного виконавця –
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ".
 
Враховано    
700. в абзаці другому слова "від двох до десяти" замінити словами "від п’ятдесяти до ста";
 
   тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ";
 
701. 3) у статті 221 цифри "188-13" виключити;
 
-353- Мірошниченко Ю.Р.
Підпункт 3 виключити. Статтю 221 залишити в чинній редакції.
 
Враховано редакційно   3) у статті 221 цифри "51-51-2" замінити цифрами "51, 51-2";
 
    -354- Пилипенко В.П.
Підпункт 3 Проекту викласти в такій редакції:
"у статті 221 цифри і дефіс "51-51-2" замінити цифрами і комою "51, 51-2".
 
Враховано    
702. 4) доповнити Кодекс статтею 222-2 такого змісту:
 
      
703. "Стаття 222-2. Органи державної виконавчої служби
Органи державної виконавчої служби розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з невиконанням законних вимог державного виконавця (стаття 188-13).
 
-355- Писаренко В.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 222-2 Проекту виключити.
 
Враховано      
704. Від імені органів державної виконавчої служби розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право начальники органів державної виконавчої служби, яким безпосередньо підпорядковані державні виконавці.".
 
   4) у пункті 6 частини першої статті 255 цифри "51-1" виключити.
 
705. 4. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56; 2000 р., № 50, ст. 436; 2001 р., № 36, ст. 188; 2002 р., № 17, ст. 117; 2003 р., № 35, ст. 271; 2006 р., № 1, ст. 1):
 
   4. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56):
 
706. 1) доповнити частину третю статті 43-4 після слів "порушення його прав" словами ", а також надсилати запити до органів державної реєстрації прав на майно з метою надання інформації про належне відповідачу майно";
 
-356- Писаренко В.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Підпункт 1, яким пропонуються доповнення до частини третьої статті 43-4, виключити.
Виключити відповідні доповнення і до ст.67 ГПК (пропонується нижче)
 
Враховано      
    -357- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 43--4 Проекту викласти в такій редакції:
"Господарський суд має право вимагати від заявника додати до заяви будь-який наявний у нього доказ про порушення або загрозу порушення його прав, а також надсилати запити до органів, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень, з метою надання інформації про належне відповідачу майно".
 
Відхилено    
707. 2) у статті 43-6:
 
      
708. частину першу викласти в такій редакції:
 
      
709. "Ухвала про вжиття запобіжних заходів виконується негайно на підставі виданого господарським судом наказу.";
 
-358- Писаренко В.В.
Частину першу статті 43-6 Проекту виключити.
Залишити чинну редакцію.
 
Враховано      
    -359- Мірошниченко Ю.Р.
Абзаци 2-3 підпункту 2 замінити одним абзацом такого змісту:
"частину першу доповнити словами "на підставі виданого господарським судом наказу".
 
Відхилено    
710. у частині другій слово "ухвала" замінити словом "наказ", а слово "виконується" - словом "видається";
 
-360- Писаренко В.В.
Частину другу статті 43-6 Проекту виключити.
 
Враховано      
711. 3) у першому реченні статті 66 слова "або з своєї ініціативи" виключити;
 
-361- Писаренко В.В.
Пункт 3 Проекту виключити.
Залишити чинну редакцію.
 
Враховано      
712. 4) у статті 67:
 
   1) у статті 67:
 
713. частину першу доповнити абзацом такого змісту:
"зупиненням продажу арештованого майна, якщо подано позов про звільнення майна з-під арешту.";
 
   абзац шостий частини першої викласти в такій редакції:
"зупиненням продажу арештованого майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту";
 
714. доповнити статтю після частини першої новими частинами такого змісту:
 
      
715. "Під час вирішення питання про вжиття заходів для забезпечення позову господарський суд має право звертатися до органів державної реєстрації прав на майно із запитом щодо подання інформації про належне відповідачу майно.
 
-362- Писаренко В.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Частину другу статті 67 Проекту виключити.
Залишити чинну редакцію.
 
Враховано      
716. Заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа, в день її надходження без повідомлення відповідачеві та іншим особам, які беруть участь у справі. Якщо заява про забезпечення позову подана разом з позовною заявою, то заява про забезпечення позову розглядається судом у день порушення провадження у справі.".
 
-363- Писаренко В.В.
Частину третю статті 67 Проекту виключити.
Залишити чинну редакцію.
 
Враховано      
717. У зв’язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами четвертою та п’ятою;
 
      
718. доповнити статтю після частини четвертої новими частинами такого змісту:
 
      
719. "Ухвала про забезпечення позову набирає законної сили з дня її винесення.
 
-364- Писаренко В.В.
Частини п’яту статті 67 Проекту виключити.
 
Враховано      
720. Виконання ухвал про забезпечення позову, передбачених абзацами другим, третім і четвертим частини першої цієї статті, проводиться на підставі виданого господарським судом наказу.".
 
-365- Писаренко В.В.
Частини шосту статті 67 Проекту виключити.
 
Враховано      
    -366- Мірошниченко Ю.Р.
Абзац десятий підпункту 4 викласти в такій редакції:
"Виконання ухвал про забезпечення позову, передбачених абзацами другим, третім і четвертим частини першої цієї статті, проводиться негайно на підставі виданого господарським судом наказу. Наказ видається одночасно з винесенням ухвали."
 
Відхилено    
721. У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною сьомою;
 
      
722. частину сьому доповнити реченням такого змісту: "Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання.";
 
-367- Мірошниченко Ю.Р.
Частину другу статті 69 після слова "векселем" доповнити словами "та спір, що виник при виконанні мирової угоди,"
 
Відхилено   частину третю доповнити реченням такого змісту: "Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання";
 
723. 5) у статті 84:
 
      
724. абзац п’ятий частини другої викласти в такій редакції:
 
      
725. "опис майна (частини або частин майна), достатній для його ідентифікації, якщо за рішенням суду щодо майна (частини або частин майна) слід вчинити певні дії, а також у спорах про право на майно. До опису земельної ділянки, право власності на яку не зареєстровано у встановленому порядку, та до опису частини земельної ділянки включається план земельної ділянки або її частини. Якщо опис майна є значним за обсягом, зокрема містить графічні матеріали, він може наводитись у додатку, про що зазначається у резолютивній частині рішення;";
 
-368- Писаренко В.В.
Абзац п’ятий частини другої статті 84 Проекту виключити. Залишити чинну редакцію.
 
Враховано      
726. у частині сьомій слова "як вирішено спір щодо кожного з них" замінити словами "в якій частині рішення стосується кожного з них, або зазначається, що обов’язок виплати чи право стягнення є солідарним";
6) доповнити статтю 87 після слів "третім особам" словами "рекомендованим листом з повідомленням про вручення";
 
-369- Писаренко В.В.
Викласти частину сьому статті 84 у такій редакції: "Якщо у справі беруть участь кілька позивачів або відповідачів, в рішенні вказується, як вирішено спір щодо кожного з них або зазначається, що обов'язок чи право стягнення є солідарним."
 
Враховано   2) частину восьму статті 84 викласти в такій редакції:
"Якщо у справі беруть участь кілька позивачів або відповідачів, у рішенні вказується, як вирішено спір щодо кожного з них або зазначається, що обов'язок чи право стягнення є солідарним";
3) статтю 89 доповнити частинами третьою-п’ятою такого змісту:
"Подання заяви про роз’яснення рішення суду допускається, якщо воно ще не виконане або не закінчився строк, протягом якого рішення може бути пред’явлене до примусового виконання.
Заява про роз'яснення рішення суду розглядається протягом десяти днів. Неявка осіб, які брали участь у справі, і (або) державного виконавця не перешкоджає розгляду питання про роз'яснення рішення суду.
Ухвала, в якій роз'яснюється рішення суду, надсилається особам, які брали участь у справі, а також державному виконавцю, якщо рішення суду роз'яснено за його заявою";
 
    -370- Писаренко В.В.
Пункт 6 Проекту щодо доповнення статті 87 ГПК України виключити.
 
Враховано    
    -371- Писаренко В.В.
Доповнити статтю 89 частинами третьою-п’ятоою такого змісту:
"3. Подання заяви про роз’яснення рішення суду допускається, якщо воно ще не виконане або не закінчився строк, протягом якого рішення може бути пред’явлене до примусового виконання.
4. Заява про роз'яснення рішення суду розглядається протягом десяти днів. Неявка осіб, які брали участь у справі, і (або) державного виконавця не перешкоджає розгляду питання про роз'яснення рішення суду.
5. Ухвала, в якій роз'яснюється рішення суду, надсилається особам, які брали участь у справі, а також державному виконавцю, якщо рішення суду роз'яснено за його заявою".
 
Враховано    
727. 7) доповнити частину другу статті 116 реченням такого змісту: "Якщо винесено ухвалу про вжиття запобіжних заходів чи заходів до забезпечення позову, суд разом з наказом видає копії документів, які підтверджують виконання такої ухвали.".
 
-372- Писаренко В.В.
Частину другу статті 116 доповнити реченням такого змісту: "Якщо судом було вжито заходів щодо забезпечення позову за заявою осіб, на користь яких ухвалено судове рішення, суд разом із виконавчим листом видає копію документів, що підтверджують виконання ухвали суду про забезпечення позову".
 
Враховано   4) частину другу статті 116 доповнити реченням такого змісту: "Якщо судом було вжито заходів щодо забезпечення позову за заявою осіб, на користь яких ухвалено судове рішення, суд разом із виконавчим листом видає копію документів, що підтверджують виконання ухвали суду про забезпечення позову";
5) статтю 118 виключити.
 
    -373- Писаренко В.В.
Статтю 118 виключити.
 
Враховано    
728. 5. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
   5. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
729. 1) статтю 164 доповнити приміткою такого змісту:
"Примітка. Під злісним ухиленням від сплати коштів на утримання дітей (аліментів) у цій статті слід розуміти будь-які дії боржника, спрямовані на невиконання рішення суду (приховування доходів, зміну місця проживання чи місця роботи без повідомлення державному виконавцеві тощо), які призвели до виникнення заборгованості зі сплати таких коштів понад шість місяців.";
 
   1) статтю 164 доповнити приміткою такого змісту:
"Примітка. У статтях 164 та 165 цього Кодексу під злісним ухиленням від сплати коштів на утримання дітей (аліментів) або на утримання непрацездатних батьків слід розуміти будь-які діяння боржника, спрямовані на невиконання рішення суду (приховування доходів, зміну місця проживання чи місця роботи без повідомлення державного виконавця тощо), які призвели до виникнення заборгованості зі сплати таких коштів у розмірі, що сукупно складають суму виплат за шість місяців відповідних платежів";
 
730. 2) статті 342, 343, 382 викласти у такій редакції:
 
   2) статтю 342 викласти в такій редакції:
 
731. "Стаття 342. Опір працівникові державної виконавчої служби, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві
 
-374- Стешенко О.М.
У назві та диспозиції частини першої статті 342 Проекту слова "Опір працівникові державної виконавчої служби" замінити словами "Опір представникові влади".
 
Враховано   "Стаття 342. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві
 
    -375- Писаренко В.В.
Назву статті 342 Проекту викласти в такій редакції:
"Стаття 342. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві".
 
Враховано    
732. 1. Опір працівникові державної виконавчої служби під час виконання ним службових обов’язків -
 
-376- Писаренко В.В.
Ч.1 ст.342 викласти в такій редакції:
"1. Опір представникові влади, крім державного виконавця, під час виконання ним службових обов’язків –".
 
Враховано   1. Опір представникові влади, крім державного виконавця, під час виконання ним службових обов’язків -
 
733. карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
 
   карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
 
734. 2. Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві під час виконання такими особами покладених на них обов’язків щодо охорони громадського порядку -
 
-377- Писаренко В.В.
У частині 2 після слів "працівникові правоохоронного органу" додати слова "державному виконавцю".
 
Враховано   2. Опір працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю під час виконання ним службових обов’язків, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві під час виконання цими особами покладених на них обов’язків щодо охорони громадського порядку -
 
735. карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.
 
   карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.
 
736. 3. Примушення осіб, зазначених у частинах першій або другій цієї статті, шляхом фізичного насильства або погрози застосування такого насильства до виконання явно незаконних дій -
 
-378- Писаренко В.В.
Частину 3 викласти в редакції чинного закону.
 
Враховано   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, поєднані з примушенням цих осіб шляхом насильства або погрози застосування такого насильства до виконання явно незаконних дій, -
 
737. карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.
 
   караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років";
 
738. Стаття 343. Втручання в діяльність працівника державної виконавчої служби, працівника правоохоронного органу
 
-379- Писаренко В.В.
Назву та частину першу статті 343 викласти в такій редакції:
"Стаття 343. Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, працівника державної виконавчої служби
1. Вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу чи працівника державної виконавчої служби з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися прийняття незаконного рішення -
карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до трьох місяців".
 
Враховано   3) назву та частину першу статті 343 викласти в такій редакції:
"Стаття 343. Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, працівника державної виконавчої служби
 
739. 1. Вплив у будь-якій формі на працівника державної виконавчої служби з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися прийняття незаконного рішення -
 
   1. Вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу чи працівника державної виконавчої служби з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися прийняття незаконного рішення -
 
740. карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до трьох місяців.
 
   карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до трьох місяців";
 
741. 2. Вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися прийняття незаконного рішення –
 
-380- Писаренко В.В.
Текст частини 2 ст.343 перенести у текст частини 1 цієї статті.
 
Враховано      
742. карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.
 
      
743. 3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням свого службового становища, а так само дії, передбачені частиною другою цієї статті, якщо вони перешкодили запобіганню злочину чи затриманню особи, яка його вчинила, -
 
-381- Писаренко В.В.
Частину 3 ст.343 Проекту виключити.
караються позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років".
 
Враховано      
744. караються позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років.";
 
      
745. "Стаття 382. Умисне невиконання рішення суду
 
      
746. 1. Умисне невиконання службовою особою рішення суду, що набрало законної сили, або перешкоджання його виконанню -
 
-382- Писаренко В.В.
Зміни до статті 382 виключити із проекту.
 
Враховано      
747. карається штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
 
      
748. 2. Ті самі дії, вчинені повторно, або якщо такими діями завдано істотної шкоди охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, -
 
      
749. караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
      
750. 3. Умисне невиконання службовою особою рішення Європейського суду з прав людини -
 
      
751. карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
      
752. Примітки. 1. Під рішенням суду у цій статті слід розуміти рішення (вирок), постанову у будь-якій кримінальній чи цивільній справі, рішення чи постанову господарського або адміністративного суду (крім постанови у справі про адміністративне правопорушення), що ухвалені по суті розгляду справи і набрали законної сили.
 
      
753. 2. Під істотною шкодою, якщо вона полягає в заподіянні матеріальних збитків, у цій статті слід розуміти таку шкоду, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.".
 
-383- Писаренко В.В.
У частині першій статті 384 після слів "або в суді" доповнити словами "завідомо неправдивий звіт оцінювача про оцінку майна під час здійснення виконавчого провадження".
 
Враховано   4) абзац перший частини першої статті 384 після слів "або в суді" доповнити словами "завідомо неправдивий звіт оцінювача про оцінку майна під час здійснення виконавчого провадження".
6. У частині третій статті 195 Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21-22, ст. 135) слова "відповідної кваліфікації або некваліфікованого працівника" виключити.
 
    -384- Писаренко В.В.
У частині третій статті 195 Сімейного кодексу України слова "відповідної кваліфікації або некваліфікованого працівника" виключити.
 
Враховано    
754. 6. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40 - 44, ст. 356):
1) доповнити частину другу статті 1071 після слів "рішення суду" словами "за постановою державного виконавця";
 
-385- Писаренко В.В.
Підпункт 1 викласти у такій редакції:
"1) частину другу статті 1071 після слова "встановлених" доповнити словами "законом чи";
 
Враховано   7. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40 - 44, ст. 356):
1) частину другу статті 1071 після слова "встановлених" доповнити словами "законом чи";
 
    -386- Мірошниченко Ю.Р.
Підпункт 1 викласти у такій редакції:
"1) у частині другій статті 1071 слова "на підставі рішення суду" замінити словами "у випадках, встановлених законом";
 
Враховано редакційно    
    -387- Аржевітін С.М.
Пункт 6 гл. 11 "Прикінцеві положення" законопроекту виключити.
 
Відхилено    
755. 2) частини другу та третю статті 1072 виключити;
3) доповнити статтю 1074 після слів "за рішенням суду" словами "чи постановою державного виконавця".
 
-388- Аржевітін С.М.
Вилучити підпункт 2 ч. 6 гл.11 "Прикінцеві положення" нової редакції Закону, тобто не виключати ч.2 та 3 ст.1072 ЦК.
Це пропонується з метою недопущення непорозумінь при одночасному надходженні до банку кількох розрахункових документів, на підставі яких здійснюється списання коштів.
 
Враховано   2) у частині першій статті 1074 слова "у випадках" замінити словами "або в інших випадках".
 
    -389- Мірошниченко Ю.Р.
Підпункт 3 викласти у такій редакції:
"3) у статті 1074 слова "обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду у випадках" виключити";
 
Враховано редакційно    
    -390- Писаренко В.В.
У частині першій статті 1074 слова "у випадках" замінити словами "або в інших випадках".
 
Враховано    
756. 7. У Кримінально-виконавчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 3 - 4, ст. 21):
 
   8. У Кримінально-виконавчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 3 - 4, ст. 21):
 
757. 1) у статті 12 слова "штрафу і" виключити.
 
-391- Стешенко О.М.
Виключення державної виконавчої служби щодо стягнення штрафу зі статті 12 і невизначення органу, який би міг виконувати цей вид покарання в примусовому порядку, призведе до неможливості примусового стягнення штрафу з засудженої особи.
 
Відхилено   1) у статті 12 слова "штрафу і" виключити;
 
758. 2) статті 26:
у частині другій слова "його стягнення провадиться примусово державною виконавчою службою на підставі виконавчого листа, виданого судом, який постановив вирок, з такими особливостями: в постанові про відкриття виконавчого провадження державний виконавець не встановлює строк для добровільного виконання вироку суду; засуджений звільняється від сплати виконавчого збору" замінити словами "суд може замінити несплачену суму штрафу покаранням у виді громадських або виправних робіт відповідно до закону за поданням кримінально-виконавчої інспекції";
 
-392- Писаренко В.В.
Статтю 26 викласти у такій реадкції:
"Стаття 26. Порядок виконання покарання у виді штрафу
1. Засуджений зобов'язаний сплатити штраф у місячний строк після набрання вироком суду законної сили і повідомити про це відповідний суд шляхом представлення документа про сплату штрафу.
2. У випадку призначення штрафу з розстрочкою виплати певними частинами засуджений зобовязаний сплачувати штраф у розмірі та строки встановлені вироком суду. Про сплату відповідної частини штрафу засуджений повідомляє відповідний суд шляхом пред’явлення документа про сплату відповідної частини штрафу.
3. У разі несплати засудженим штрафу у строк, передбачений частиною першою цієї статті, суд розглядає питання про розстрочку виплати несплаченої суми штрафу або заміну несплаченої суми штрафу покаранням у виді громадських або виправних робіт відповідно до закону.
4. У разі несплати засудженим чергового платежу при призначенні штрафу з розстрочкою виплати суд через місяць після спливу строку виплати чергового платежу замінює несплачену суму штрафу покаранням у виді громадських або виправних робіт відповідно до закону."
 
Враховано   2) статтю 26 викласти в такій реадкції:
"Стаття 26. Порядок виконання покарання у виді штрафу
1. Засуджений зобов'язаний сплатити штраф у місячний строк після набрання вироком суду законної сили і повідомити про це відповідний суд шляхом представлення документа про сплату штрафу.
2. У разі призначення штрафу з розстрочкою виплати певними частинами засуджений зобовязаний сплачувати штраф у розмірі та строки, встановлені вироком суду. Про сплату відповідної частини штрафу засуджений повідомляє відповідний суд шляхом пред’явлення документа про сплату відповідної частини штрафу.
3. У разі несплати засудженим штрафу у строк, передбачений частиною першою цієї статті, суд розглядає питання про розстрочку виплати несплаченої суми штрафу або заміну несплаченої суми штрафу покаранням у виді громадських або виправних робіт відповідно до закону.
 
759. частину третю виключити.
 
-393- Писаренко В.В.
Статтю 28 Кодексу виключити.
 
Враховано   4. У разі несплати засудженим чергового платежу при призначенні штрафу з розстрочкою виплати суд через місяць після закінчення строку виплати чергового платежу замінює несплачену суму штрафу покаранням у виді громадських або виправних робіт відповідно до закону".
 
760. 8. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40-42, ст. 492):
1) у пункті 5 частини першої статті 152 слова "право власності на це майно або про виключення його з опису" замінити словами "звільнення майна з-під арешту";
 
-394- Писаренко В.В.
У ч.2 ст.114 ЦПК слова "виключення майна з опису" замінити словами "зняття арешту з майна".
 
Враховано   9. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492):
1) у частині другій статті 114 слова "виключення майна з опису" замінити словами "зняття арешту з майна";
2) у пункті 5 частини першої статті 152 слова "про звільнення майна з-під арешту" замінити словами "про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту";
 
761. 2) у статті 153:
 
-395- Писаренко В.В.
Пропозицію проекту про внесення змін до частини першої, третьої, п’ятої статті 153 відхилити.
 
Враховано      
762. доповнити частину першу реченням такого змісту: "Якщо заява про забезпечення позову подана разом з позовною заявою, то заява про забезпечення позову розглядається судом у день відкриття провадження у справі.";
 
      
763. доповнити частину третю після слів "забезпечення позову" словами
 
-396- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 153 Проекту викласти в такій редакції:
"Суд, розглядаючи заяву про забезпечення позову, подану до подання позовної заяви, може вимагати від заявника подати додаткові документи та інші докази, що підтверджують необхідність забезпечення позову, а також звертатися до органів, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень, щодо надання інформації про належне відповідачу майно".
 
Відхилено      
764. ", а також звертатися до органів державної реєстрації прав на майно щодо надання інформації про належне відповідачеві майно";
 
-397- Мірошниченко Ю.Р.
Абзац третій підпункту 2 виключити.
 
Враховано      
765. у частині п’ятій:
 
      
766. доповнити частину після першого речення новим реченням такого змісту: "Ухвала про забезпечення позову набирає законної сили з дня її винесення.";
 
-398- Стешенко О.М.
Запропоновані зміни до частини п’ятої статті 153 ЦПК Проекту не узгоджуються з частиною першою статті 223 та частиною першою статті 293 ЦПК України.
Такі зміни фактично позбавлять можливості та права апеляційного оскарження таких ухвал.
 
Враховано      
767. доповнити третє речення після слів "Копія ухвали" словами "видається або";
 
      
768. у частині дев’ятій:
 
      
769. у першому реченні слова "в порядку, встановленому для виконання судових рішень" виключити;
 
-399- Писаренко В.В.
Частину дев’яту Проекту виключити.
 
Враховано      
    -400- Мірошниченко Ю.Р.
Частину дев’яту доповнити реченням такого змісту: "За ухвалою про забезпечення позову з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 3, 4 і 7 частини першої статті 152 цього Кодексу, видається виконавчий лист."
 
Відхилено    
770. друге речення викласти в такій редакції: "За ухвалою про забезпечення позову з підстав, передбачених пунктами 1-4 і 7 частини першої статті 152 цього Кодексу, видається виконавчий лист, який вручається або надсилається заявникові разом з ухвалою, а у разі забезпечення вимог заявника заставою - негайно після внесення предмета застави в повному розмірі.";
 
-401- Мірошниченко Ю.Р.
Частину першу статті 157 після слів "справи про" доповнити словами "виконання мирової угоди,".
 
Відхилено      
771. 3) частину третю статті 210 виключити;
 
-402- Писаренко В.В.
Пункт 3 Проекту виключити.
 
Враховано      
    -403- Мірошниченко Ю.Р.
Підпункт 3 викласти у такій редакції:
"3) частину третю статті 210 викласти у такій редакції:
"3. Ухвала підлягає виконанню за правилами, встановленими для виконання судових рішень, на підставі виданого судом виконавчого листа."
 
Відхилено    
772. 4) доповнити статтю 215 частиною такого змісту:
 
      
773. "2. У разі задоволення позову в резолютивній частині рішення суду наводиться опис майна (частини або частин майна), достатній для його ідентифікації, якщо за рішенням суду щодо майна (частини або частин майна) слід вчинити певні дії, а також у спорах про право на майно. До опису земельної ділянки, право власності на яку не зареєстровано у встановленому порядку, та до опису частини земельної ділянки включається план земельної ділянки або її частини. Якщо опис майна є значним за обсягом, зокрема містить графічні матеріали, він може наводитись у додатку, про що зазначається у резолютивній частині рішення.";
5) у першому реченні частини другої статті 368 слова "судовим рішенням, яке набрало законної сили" замінити словами "рішенням суду, яке підлягає примусовому виконанню, а у випадках, установлених цим Кодексом, також за ухвалою суду після набрання рішенням або ухвалою законної сили";
 
-404- Писаренко В.В.
Частину другу статті 215 Проекту виключити.
Залишити чинну редакцію.
 
Враховано   3) частину першу статті 293 доповнити пунктом 24-1 такого змісту:
"24-1) тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України";
 
    -405- Писаренко В.В.
Доповнити частину першу статті 293 пунктом 24-1 такого змісту:
"24-1) тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України;"
 
Враховано    
    -406- Стешенко О.М.
У статті 368 ЦПК Проекту слід врахувати, що виконавчий лист може видаватися не лише стосовно рішень, що набрали законної сили, а й щодо рішень судів, які ще не набрали чинності.
 
Враховано редакційно    
    -407- Писаренко В.В.
П.5 Проекту виключити.
Залишити чинну редакцію.
 
Враховано    
    -408- Мірошниченко Ю.Р.
Підпункт 5 викласти у такій редакції:
"5) у статті 368:
перше речення частини другої після слова "сили" доповнити словами "або підлягає негайному виконанню"
 
Відхилено    
    -409- Мірошниченко Ю.Р.
Частину четверту статті виключити.
 
Відхилено    
774. 6) доповнити частину першу статті 370 реченням такого змісту: "Суд, який видав виконавчий лист про стягнення аліментів, має право за поданням державного виконавця у разі встановлення кількох місць роботи чи отримання доходів боржника видати дублікат виконавчого листа.";
7) у частині першій статті 376 слова "судових рішень" замінити словами "рішень органів (посадових осіб), виконання яких покладено на державну виконавчу службу, крім рішень судів,";
 
-410- Мірошниченко Ю.Р.
Підпункт 7 виключити.
У разі прийняття передбачених проектом змін текст ч.1 ст.376 втратить зміст.
 
Враховано   4) частину першу статті 370 доповнити реченням такого змісту: "Суд, який видав виконавчий лист про стягнення аліментів, має право за поданням державного виконавця у разі встановлення кількох місць роботи чи отримання доходів боржника видати дублікат виконавчого листа";
5) у частині першій статті 377 слова "а також питання про звернення стягнення на грошові кошти боржника, що знаходяться на його рахунках в установах банків та інших фінансових установах, при виконанні рішень інших органів (посадових осіб)" виключити;
6) доповнити статтею 377-1 такого змісту:
"Стаття 377-1. Вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України
1. Питання про тимчасове обмеження боржника - фізичної особи або керівника боржника – юридичної особи у праві виїзду за межі України при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) вирішується судом за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби за поданням державного виконавця, погодженим з начальником відділу державної виконавчої служби.
2. Суд негайно розглядає подання, зазначене в частині першій цієї статті, без виклику чи повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного виконавця";
 
    -411- Писаренко В.В.
У ч.1 ст. 377 виключити слова "а також питання про звернення стягнення на грошові кошти боржника, що знаходяться на його рахунках в установах банків та інших фінансових установах, при виконанні рішень інших органів (посадових осіб)".
 
Враховано    
    -412- Писаренко В.В.
Доповнити кодекс статтею 377-1 такого змісту:
"Стаття 377-1. Вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України
1. Питання про тимчасове обмеження боржника - фізичної особи або керівника боржника – юридичної особи, у праві виїзду за межі України, при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) вирішується судом за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби за поданням державного виконавця, погодженим з начальником відділу державної виконавчої служби.
2. Суд негайно розглядає подання, зазначене в частині першій цієї статті, без виклику чи повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного виконавця".
 
Враховано    
775. 8) доповнити статтю 380 частиною такого змісту:
 
      
776. "4. За рішенням або ухвалою суду про поворот виконання видається виконавчий лист у порядку, встановленому цим Кодексом.".
 
-413- Писаренко В.В.
П. 8 виключити.
 
Враховано   7) у частині першій статті 383 слова "Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій" замінити словами "Сторони виконавчого провадження".
 
    -414- Писаренко В.В.
У частині першій ст.383 слова "Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій," замінити словами "сторони виконавчого провадження".
 
Враховано    
777. 9. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35-37, ст. 446):
 
-415- Писаренко В.В.
Частину другу статті 17 доповнити пунктом 7 такого змісту:
"7) стосовно оскарження сторонами виконавчого провадження рішень, дій, бездіяльності державного виконавця чи посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення у цивільній або господарській справіі"
 
Враховано   10. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446):
1) частину другу статті 17 доповнити пунктом 7 такого змісту:
"7) стосовно оскарження сторонами виконавчого провадження рішень, дій, бездіяльності державного виконавця чи посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення у цивільній або господарській справі";
 
778. 1) доповнити частину першу статті 117 абзацом такого змісту:
 
-416- Мірошниченко Ю.Р.
Підпункт 1 виключити.
По-перше, суд і так наділений правом витребувати будь-які докази від будь-кого (ч5.ст.11 КАСУ).
По-друге, жоден із способів забезпечення позову, передбачений КАСУ (ч.ч.3, 4 ст.117 КАСУ), не потребує інформації про майно.
 
Враховано      
779. "Суд, розглядаючи клопотання про вжиття заходів до забезпечення позову, має право звертатися до органів державної реєстрації прав на майно щодо надання інформації про належне відповідачеві майно.";
2) у частині п’ятій статті 118 слова "в порядку, встановленому законом для виконання судових рішень" виключити;
 
-417- Кармазін Ю.А.
Абзац другий частини першої статті 117 Проекту викласти в такій редакції:
"Суд, розглядаючи клопотання про вжиття заходів до забезпечення позову, має право звертатися до органів, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень, щодо надання інформації про належне відповідачеві майно".
 
Відхилено   2) частину п’яту статті 118 викласти в такій редакції:
"5. Виконання ухвал з питань забезпечення адміністративного позову здійснюється негайно. Виконання ухвал про заборону вчиняти певні дії виконуються в порядку, встановленому законом для виконання судових рішень";
 
    -418- Писаренко В.В.
Частину п’яту статті 118 викласти в такій редакції:
"5. Виконання ухвал з питань забезпечення адміністративного позову здійснюється негайно. Виконання ухвал про заборону вчиняти певні дії виконуються в порядку, встановленому законом для виконання судових рішень".
 
Враховано    
780. 3) частину третю статті 167 викласти в такій редакції:
 
      
781. "3. Копії судового рішення вручаються під розписку особам, які беруть участь у справі, або не пізніше наступного дня після ухвалення надсилаються їм рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Якщо копія рішення вручена або надіслана представникові, то вважається, що вона надіслана і особі, яку він представляє.";
4) доповнити частину першу статті 258 реченням такого змісту: "Якщо судом вжито заходів до забезпечення адміністративного позову, разом із виконавчим листом суд видає копії документів, які підтверджують виконання ухвали суду про вжиття заходів до забезпечення позову.".
 
-419- Писаренко В.В.
Частину третю статті 167 Проекту виключити.
Залишити чинну редакцію.
 
Враховано   3) частину першу статті 258 доповнити реченням такого змісту: "Якщо судом було вжито заходів щодо забезпечення позову за заявою осіб, на користь яких ухвалено судове рішення, суд разом із виконавчим листом видає копію документів, які підтверджують виконання ухвали суду про забезпечення позову";
4) частину третю статті 271 виключити.
11. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2000 р., № 50, ст. 436):
1) частину першу статті 89 доповнити абзацами дев’ятим та десятим такого змісту:
"дата набрання юридичної сили;
строк пред’явлення виконавчого напису до виконання";
2) частину першу статті 91 викласти в такій редакції:
"Виконавчий напис може бути пред'явлено до примусового виконання протягом одного року з моменту його вчинення".
12. Пункт 5 частини першої статті 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 18, ст. 101) після слів "судовим рішенням" доповнити словами "рішенням іншого органу (посадової особи)".
13. У Законі України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 23, ст. 161; 2003 р., № 16, ст. 117, № 27, ст. 209):
1) абзац сьомий частини другої статті 25 доповнити словами "в тому числі невиконання зобов’язань, покладених на нього рішеннями судів та інших органів";
2) частину другу статті 32 після слів "осіб без громадянства" доповнити словами "в тому числі не виконують законні вимоги та рішення органів державної влади України та їх посадових осіб".
 
    -420- Стешенко О.М.
Частину третю статті 167 Кодексу адміністративного судочинства Проекту слід узгодити з чинною частиною третьою статті 160, згідно з якою допускається у разі складності справ складання постанови суду у строк до п’яти днів.
 
Враховано редакційно    
    -421- Писаренко В.В.
В частині першій статті 258 Проекту замінити третє речення та викласти у наступній редакції:
"Якщо судом було вжито заходів щодо забезпечення позову за заявою осіб, на користь яких ухвалено судове рішення, суд разом із виконавчим листом видає копію документів, які підтверджують виконання ухвали суду про забезпечення позову".
 
Враховано    
    -422- Стешенко О.М.
Перше речення частини першої статті 258 Проекту після слова "ухвалено" доповнити словами "чи заявою органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб"
 
Відхилено    
    -423- Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 4 (що передбачає доповнення ч.1 ст.258) виключити.
 
Враховано частково    
    -424- Писаренко В.В.
Частину першу статті 91 викласти у такій редакції:
"Виконавчий напис може бути пред'явлено до примусового виконання протягом одного року з моменту його вчинення."
 
Враховано    
    -425- Писаренко В.В.
Пункт 5 частини першої статті 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України" після слів "судовим рішенням" доповнити словами "рішенням іншого органу (посадової особи)".
 
Враховано    
782. 10. У Законі України "Про державну виконавчу службу" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 243; 2004 р., № 6, ст. 37; 2005 р., № 33, ст. 431; 2007 р., № 10, ст. 84):
 
-426- Писаренко В.В.
У статті 3 частину першу викласти в такій редакції:
"Органами державної виконавчої служби є:
Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, до складу якого входить відділ примусового виконання рішень;
управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, до складу яких входять відділи примусового виконання рішень;
районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні відділи державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції".
 
Враховано   14. У Законі України "Про державну виконавчу службу" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 243; 2004 р., № 6, ст. 37; 2005 р., № 33, ст. 431; 2007 р., № 10, ст. 84):
1) у статті 3:
частину першу викласти в такій редакції:
"Органами державної виконавчої служби є:
Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, до складу якого входить відділ примусового виконання рішень;
управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, до складу яких входять відділи примусового виконання рішень;
районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні відділи державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції";
 
783. 1) частини третю - п’яту статті 3 викласти в такій редакції:
 
   частини третю - п’яту викласти в такій редакції:
 
784. "Районні, районні в містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні відділи державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції є юридичними особами, мають відповідні рахунки в органах Державного казначейства України для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам у національній валюті, а також відповідні рахунки для обліку аналогічних операцій в іноземній валюті в установах банків, гербову печатку.
 
-427- Аржевітін С.М.
У абз.2 та 3 пп.1 п.10 гл. 11 законопроекту пропонуємо слова "установах банків" замінити словами "банках".
 
Враховано   "Районні, районні в містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні відділи державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції є юридичними особами, мають відповідні рахунки в органах Державного казначейства України для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам у національній валюті, а також відповідні рахунки для обліку аналогічних операцій в іноземній валюті в банках, гербову печатку.
 
785. Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі мають відповідні рахунки в органах Державного казначейства України для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам у національній валюті, а також відповідні рахунки для обліку аналогічних операцій в іноземній валюті в установах банків.
 
   Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі мають відповідні рахунки в органах Державного казначейства України для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам у національній валюті, а також відповідні рахунки для обліку аналогічних операцій в іноземній валюті в банках.
 
786. Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, Головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі мають печатку.";
 
-428- Писаренко В.В.
У частині п’ятій слова "печатку" замінити словами "печатки, в тому числі гербові.";
 
Враховано   Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, Головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі мають печатки, у тому числі гербові";
 
787. 2) частину першу статті 4 викласти в такій редакції:
 
   2) частину першу статті 4 викласти в такій редакції:
 
788. "Відповідно до цього Закону державними виконавцями є начальник відділу примусового виконання рішень, заступник начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, головний державний виконавець, старший державний виконавець, державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, начальники відділів примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, їх заступники, головні державні виконавці, старші державні виконавці, державні виконавці відділів примусового виконання рішень управлінь державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, заступник начальника районного, районного в місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного управління юстиції - начальник відділу державної виконавчої служби, заступник начальника, головний державний виконавець, старший державний виконавець, державний виконавець районного, районного в місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного відділу державної виконавчої служби.";
 
-429- Писаренко В.В.
Частини другу і третю статті 5 викласти в такій редакції:
"Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі організовують виконання законів і здійснюють керівництво управліннями державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення), міськрайонними відділами державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції, координують і контролюють їх діяльність; організують професійну підготовку і атестацію державних виконавців; розглядають скарги на дії державних виконавців; заохочують за успіхи в роботі і накладають стягнення за порушення трудової дисципліни; здійснюють матеріально-технічне забезпечення державної виконавчої служби; організовують виконання рішень відповідно до закону, надають рекомендації щодо виконання державними виконавцями рішень у порядку, встановленому законом.
Структура, склад та функціональні обов'язки Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, управлінь державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних відділів державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції затверджуються Міністерством юстиції України".
 
Враховано   "Відповідно до цього Закону державними виконавцями є начальник відділу примусового виконання рішень, заступник начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, головний державний виконавець, старший державний виконавець, державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, начальники відділів примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, їх заступники, головні державні виконавці, старші державні виконавці, державні виконавці відділів примусового виконання рішень управлінь державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, заступник начальника районного, районного в місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного управління юстиції - начальник відділу державної виконавчої служби, заступник начальника, головний державний виконавець, старший державний виконавець, державний виконавець районного, районного в місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного відділу державної виконавчої служби відповідного управління юстиції";
3) частини другу і третю статті 5 викласти в такій редакції:
"Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі організовують виконання законів і здійснюють керівництво управліннями державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення), міськрайонними відділами державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції, координують і контролюють їх діяльність; організують професійну підготовку і атестацію державних виконавців; розглядають скарги на дії державних виконавців; заохочують за успіхи в роботі і накладають стягнення за порушення трудової дисципліни; здійснюють матеріально-технічне забезпечення державної виконавчої служби; організовують виконання рішень відповідно до закону, надають рекомендації щодо виконання державними виконавцями рішень у порядку, встановленому законом.
Структура, склад та функціональні обов'язки Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, управлінь державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних відділів державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції затверджуються Міністерством юстиції України";
4) у статті 6:
частину першу викласти в такій редакції:
"Працівники органів державної виконавчої служби (державні виконавці, керівні працівники і спеціалісти Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, управлінь державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних відділів державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції) є державними службовцями";
у частині третій слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Міністерством юстиції України";
 
    -430- Писаренко В.В.
У статті 6 частину першу викласти в такій редакції:
"Працівники органів державної виконавчої служби (державні виконавці, керівні працівники і спеціалісти Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, управлінь державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних відділів державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції) є державними службовцями".
 
Враховано    
    -431- Писаренко В.В.
У частині третій статті 6 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Міністерством юстиції України".
 
Враховано    
789. 3) у статті 8:
 
   5) у статті 8:
 
790. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частини першу та другу викласти в такій редакції:
 
791. "Державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, головним державним виконавцем, старшим державним виконавцем, державним виконавцем районного, районного в місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного відділу державної виконавчої служби може бути громадянин України, який має юридичну освіту і здатний за своїми особистими і діловими якостями виконувати покладені на нього обов’язки.";
 
   "Державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, головним державним виконавцем, старшим державним виконавцем, державним виконавцем районного, районного в місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного відділу державної виконавчої служби може бути громадянин України, який має юридичну освіту, володіє державною мовою і здатний за своїми особистими і діловими якостями виконувати покладені на нього обов’язки.
 
792. у частині другій:
 
-432- Писаренко В.В.
Частину другу статті 8 викласти в такій редакції:
"Начальником відділу примусового виконання рішень, заступником начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, головним державним виконавцем, старшим державним виконавцем Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, начальником відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, його заступником, головним державним виконавцем, старшим державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, заступником начальника районного, районного у місті, міського (міста обласного
значення), міськрайонного управління юстиції – начальником відділу державної виконавчої
служби, його заступником, призначається громадянин, який постійно проживає на території України не менше п'яти років, має вищу юридичну освіту і стаж юридичної роботи не менш як три роки";
 
Враховано      
793. слова "Заступником директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України" виключити;
 
   Начальником відділу примусового виконання рішень, заступником начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, головним державним виконавцем, старшим державним виконавцем Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, начальником відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, його заступником, головним державним виконавцем, старшим державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, заступником начальника районного, районного у місті, міського (міста обласного
 
794. слова "начальником районного" замінити словами "заступником начальника районного";
 
   значення), міськрайонного управління юстиції – начальником відділу державної виконавчої
 
795. доповнити частину після слів "районного в місті" словами "управління юстиції - начальником", а після слів "відділу державної виконавчої служби" - словами ", його заступником";
 
   служби, його заступником, призначається громадянин, який постійно проживає на території України не менше п'яти років, має вищу юридичну освіту і стаж юридичної роботи не менш як три роки";
 
796. доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:
 
   після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
797. "Директором Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, його заступником, заступником начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі - начальником управління державної виконавчої служби, його заступником призначається громадянин, який постійно проживає на території України не менш як п’ять років, має вищу юридичну освіту і стаж юридичної роботи не менше п’яти років, з яких не менш як три роки в органах державної виконавчої служби.".
 
   "Директором Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, його заступником, заступником начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі - начальником управління державної виконавчої служби, його заступником призначається громадянин, який постійно проживає на території України не менш як п’ять років, має вищу юридичну освіту і стаж юридичної роботи не менше п’яти років, з яких не менш як три роки в органах державної виконавчої служби".
 
798. У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
 
   У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
 
799. 4) статтю 9 викласти в такій редакції:
 
   6) статтю 9 викласти в такій редакції:
 
800. "Стаття 9. Порядок призначення на посаду та звільнення з посади працівників органів державної виконавчої служби
 
   "Стаття 9. Порядок призначення на посаду та звільнення з посади працівників органів державної виконавчої служби
 
801. Заступник начальника районного, районного у місті, міського (міст обласного значення), міськрайонного відділу державної виконавчої служби, головний державний виконавець, старший державний виконавець, державний виконавець та інші працівники таких відділів призначаються на посаду та звільняються з посади начальником Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі за поданням заступника начальника районного, районного у місті, міського (міст обласного значення), міськрайонного управління юстиції - начальника відділу державної виконавчої служби, погодженим із заступником начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі - начальником управління державної виконавчої служби.
 
   Заступник начальника районного, районного в місті, міського (міст обласного значення), міськрайонного відділу державної виконавчої служби, головний державний виконавець, старший державний виконавець, державний виконавець та інші працівники таких відділів призначаються на посаду та звільняються з посади начальником Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі за поданням заступника начальника районного, районного у місті, міського (міст обласного значення), міськрайонного управління юстиції - начальника відділу державної виконавчої служби, погодженим із заступником начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі - начальником управління державної виконавчої служби.
 
802. Заступник начальника відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі, головний державний виконавець, старший державний виконавець, державний виконавець та інші працівники таких управлінь і відділів призначаються на посаду та звільняються з посади начальником Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі за поданням заступника начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, Головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі - начальника управління державної виконавчої служби.
 
   Заступник начальника відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі, головний державний виконавець, старший державний виконавець, державний виконавець та інші працівники таких управлінь і відділів призначаються на посаду та звільняються з посади начальником Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі за поданням заступника начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, Головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі - начальника управління державної виконавчої служби.
 
803. Начальник відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, Головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі, заступник начальника районного, районного у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції - начальник відділу державної виконавчої служби призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, Головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі за поданням заступника начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, Головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі - начальника управління державної виконавчої служби, погодженим з директором Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.
 
   Начальник відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, Головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі, заступник начальника районного, районного у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції - начальник відділу державної виконавчої служби призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, Головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі за поданням заступника начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, Головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі - начальника управління державної виконавчої служби, погодженим з директором Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.
 
804. Начальник відділу примусового виконання рішень, заступник директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, заступник начальника відділу примусового виконання рішень, головний державний виконавець, старший державний виконавець, державний виконавець, інші працівники Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, заступник начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі - начальник управління державної виконавчої служби, його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром юстиції України за поданням директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.
 
   Начальник відділу примусового виконання рішень, заступники директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, заступник начальника відділу примусового виконання рішень, головні державні виконавці, старші державні виконавці, державні виконавці, інші працівники Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, заступник начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі - начальник управління державної виконавчої служби, його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром юстиції України за поданням директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.
 
805. Директор Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України призначається на посаду та звільняється з посади Міністром юстиції України.
 
-433- Писаренко В.В.
Частину 5 статті 9 Проекту виклисти в такій редакції:
"Директор Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за посадоє є заступником Міністра юстиції України та призначається на посаду та звільняється з посади в установленому законом порядку"
 
Враховано   Директор Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за посадою є заступником Міністра юстиції України, який призначається на посаду та звільняється з посади в установленому законом порядку.
 
806. Особа, яка вперше призначається на посаду державного виконавця, обов’язково проходить стажування протягом двох місяців.";
 
-434- Писаренко В.В.
У частині шостій статті 9 Проекту слова "протягом двох місяців" замінити словами "протягом не менш як двох місяців. Порядок проходження стажування визначається Міністерством юстиції України";
 
Враховано   Особа, яка вперше призначається на посаду державного виконавця, обов’язково проходить стажування протягом не менш як двох місяців. Порядок проходження стажування визначається Міністерством юстиції України";
 
807. 5) у назві розділу ІV слова "державних виконавців" замінити словами "працівників органів державної виконавчої служби";
 
   7) у назві розділу ІV слова "державних виконавців" замінити словами "працівників органів державної виконавчої служби";
 
808. 6) у статті 10:
 
-435- Писаренко В.В.
Статтю 10 викласти в такій редакції:
"Стаття 10. Контроль за діяльністю працівників органів державної виконавчої служби
Контроль за діяльністю працівників органів державної виконавчої служби здійснюють Міністерство юстиції України через Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, а Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі - через відповідні управління державної виконавчої служби";
 
Враховано   8) статтю 10 викласти в такій редакції:
"Стаття 10. Контроль за діяльністю працівників органів державної виконавчої служби
 
809. у назві та тексті статті слова "державних виконавців" замінити словами "працівників органів державної виконавчої служби", а слово "відділи" - словом "управління";
 
   Контроль за діяльністю працівників органів державної виконавчої служби здійснюють Міністерство юстиції України через Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, а Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі - через відповідні управління державної виконавчої служби";
 
810. 7) у статті 12 слова "державний виконавець" замінити словами "працівник органу державної виконавчої служби", а слова "начальника відповідного" - словами "заступника начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі - начальника";
 
-436- Писаренко В.В.
Текст статті 12 викласти в такій редакції:
"За успіхи в роботі з виконання рішень працівник органу державної виконавчої служби може бути заохочений Міністром юстиції України, начальником Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальниками головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі з їх власної ініціативи або за поданням заступника Міністра юстиції України – директора Департаменту державної виконавчої служби, заступника начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі - начальника управління державної виконавчої служби".
 
Враховано   9) текст статті 12 викласти в такій редакції:
"За успіхи в роботі з виконання рішень працівник органу державної виконавчої служби може бути заохочений Міністром юстиції України, начальником Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальниками головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі з їх власної ініціативи або за поданням заступника Міністра юстиції України – директора Департаменту державної виконавчої служби, заступника начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі - начальника управління державної виконавчої служби";
 
811. 8) частину третю статті 14 викласти в такій редакції:
 
   10) частину третю статті 14 викласти в такій редакції:
 
812. "Опір державному виконавцю, а також нанесення тілесних ушкоджень, образа, погроза, інші насильницькі дії стосовно держаного виконавця, членів його сім’ї, а також знищення їх майна у зв’язку з виконанням державним виконавцем своїх службових обов’язків, тягнуть за собою встановлену законом відповідальність. Така сама відповідальність настає в разі вчинення зазначених правопорушень стосовно пенсіонера з числа державних виконавців та членів його сім’ї у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків у минулому.";
 
   "Опір державному виконавцю, а також спричинення тілесних ушкоджень, образа, погроза, інші насильницькі дії стосовно державного виконавця, членів його сім’ї, а також знищення їхнього майна у зв’язку з виконанням державним виконавцем своїх службових обов’язків, тягнуть за собою встановлену законом відповідальність. Така сама відповідальність настає в разі вчинення зазначених правопорушень стосовно пенсіонера з числа державних виконавців та членів його сім’ї у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків у минулому";
 
813. 9) статтю 16 виключити;
 
-437- Писаренко В.В.
Пропозицію проекту про виключення статті 16 відхилити.
Залишити чинну редакцію.
 
Враховано   11) доповнити статтею 19 такого змісту:
"Стаття 19. Майно державної виконавчої служби
Майно державної виконавчої служби України перебуває у державній власності та використовується виключно для забезпечення виконання її завдань".
 
    -438- Писаренко В.В.
Доповнити Закон статтею 19 такого змісту:
"Стаття 19. Майно державної виконавчої служби
Майно державної виконавчої служби України перебуває у державній власності та використовується виключно для забезпечення виконання її завдань."
 
Враховано    
814. 10) у тексті Закону слова "Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласне, Київське та Севастопольське міські управління юстиції" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, Головне управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі" у відповідному відмінку і числі; слова "відділи державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міського управління юстиції" замінити словами "управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, Головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі"; слово "підрозділ" замінити словом "відділ"; слова "районний, міський (міст обласного значення), районний в містах відділ державної виконавчої служби" замінити словами "районний, районний в містах, міський (міст обласного значення), міськрайонний відділ державної виконавчої служби".
 
      
815. 11. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2005 р., № 26, ст. 358; 2006 р., № 35, ст. 296):
 
   15. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2003 р., № 35, ст. 270; 2005 р., № 26, ст. 358; 2006 р., № 35, ст. 296):
 
816. 1) у статті 59:
 
   1) у статті 59:
 
817. у частині першій слова "рішенням суду" замінити словами "постановою державного виконавця чи рішенням суду";
 
-439- Аржевітін С.М.
Пункт 11 гл.11 "Прикінцеві положення" законопроекту виключити.
 
Відхилено   у частині першій:
у першому реченні слова "рішенням суду" замінити словами "постановою державного виконавця чи рішенням суду";
у другому реченні слова "Звільнення майна та коштів з-під арешту" замінити словами "Зняття арешту з майна та коштів";
 
    -440- Писаренко В.В.
У другому реченні частини першої ст.59 слова "звільнення майна та коштів з-під арешту" замінити словами "зняття арешту з майна та коштів".
 
Враховано    
818. у частині четвертій слова "Рішення суду" замінити словами "Постанова державного виконавця та рішення";
 
-441- Писаренко В.В.
Азбац третій п.1 ч.11 викласти в такій редакції:
"у частині четвертій слова "Рішення суду" замінити словами "Постанова державного виконавця чи рішення суду";
 
Враховано   у частині четвертій слова "Рішення суду" замінити словами "Постанова державного виконавця чи рішення суду";
 
819. 2) доповнити пункт 6 частини першої статті 62 після слів "рішень судів" словами "та інших органів (посадових осіб)", а після слів "юридичної особи" - словами ", фізичної особи".
 
-442- Писаренко В.В.
Пункт 6 частини першої статті 62 викласти в такій редакції:
"6) органам державної виконавчої служби на їх письмову вимогу з питань виконання рішень судів та рішень, що підлягають примусовому виконанню відповідно до Закону України "Про виконавче провадження", стосовно стану рахунків конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності".
 
Враховано   2) пункт 6 частини першої статті 62 викласти в такій редакції:
"6) органам державної виконавчої служби на їх письмову вимогу з питань виконання рішень судів та рішень, що підлягають примусовому виконанню відповідно до Закону України "Про виконавче провадження", стосовно стану рахунків конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності".
 
820. 12. Доповнити статтю 6 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 29, ст. 137) частинами такого змісту:
"6.4. У разі відкриття рахунка клієнтом, щодо якого існує публічне обтяження рухомого майна, накладене державним виконавцем, банк зупиняє видаткові операції з такого рахунка на суму обтяження та повідомляє державному виконавцеві про відкриття рахунка. Повідомлення про відкриття рахунка вручається державному виконавцеві власником рахунка, який зобов’язаний подати до банку документи, що підтверджують отримання державним виконавцем повідомлення.
 
   16. Статтю 6 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 29, ст. 137; 2007 р., № 33, ст. 440) доповнити пунктами 6.4-6.6 такого змісту:
"6.4. У разі відкриття рахунка клієнтом, щодо якого існує публічне обтяження рухомого майна, накладене державним виконавцем, банк зупиняє видаткові операції з такого рахунка на суму обтяження та повідомляє державному виконавцеві про відкриття рахунка. Повідомлення про відкриття рахунка вручається державному виконавцеві власником рахунка, який зобов’язаний подати до банку документи, що підтверджують отримання державним виконавцем повідомлення.
 
821. 6.5. Державний виконавець вирішує питання щодо необхідності накладення арешту на кошти боржника, що зберігаються на відкритому рахунку, та у семиденний строк з моменту надходження повідомлення інформує банк про прийняте рішення.
 
-443- Мірошниченко Ю.Р.
Частину 6.5. після слова "клієнтом" доповнити словами "- фізичною особою".
 
Відхилено   6.5. Державний виконавець вирішує питання щодо необхідності накладення арешту на кошти боржника, що зберігаються на відкритому рахунку, та у семиденний строк з моменту надходження повідомлення інформує банк про прийняте рішення.
 
822. 6.6. У разі коли державний виконавець не повідомив про прийняте рішення у встановлений строк, перебіг якого починається з дати, зазначеній у відмітці про отримання державним виконавцем повідомлення, банк відновлює видаткові операції на рахунку такого боржника.".
 
-444- Мірошниченко Ю.Р.
Частину 6.6 після слова "боржника" доповнити словами "- фізичної особи".
 
Відхилено   6.6. Відновлення видаткових операцій на рахунках такого клієнта здійснюється у разі, якщо державний виконавець не повідомив про прийняте рішення у встановлений строк, перебіг якого починається з дати, зазначеної у відмітці про отримання державним виконавцем повідомлення".
17. У Законі України "Про іпотеку" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст. 313; 2006 р., № 13, ст.110):
1) частину другу статті 41 виключити;
2) у статті 43 слова "спеціалізована організація" у всіх відмінках замінити словами "організатор прилюдних торгів" у відповідному відмінку;
3) у статті 44:
у частині першій слова "визначається спеціалізованою організацією, але він" та третє речення виключити;
у частині другій слова "спеціалізована організація" у всіх відмінках замінити словами "організатор прилюдних торгів" у відповідному відмінку;
4) у статті 45:
в абзаці сьомому частини п’ятої слова "банківський рахунок спеціалізованої організації" замінити словами "банківський рахунок органу державної виконавчої служби";
слова "спеціалізована організація" у всіх відмінках замінити словами "організатор прилюдних торгів" у відповідному відмінку;
5) у частині першій статті 46 слова "банківський рахунок спеціалізованої організації" замінити словами "банківський рахунок органу державної виконавчої служби";
6) у статті 47:
частину першу викласти в такій редакції:
"Організатор прилюдних торгів протягом трьох днів з дня підписання переможцем прилюдних торгів протоколу надсилає відповідний протокол державному виконавцю, а також інші документи, що підтверджують реалізацію предмета іпотеки відповідно до цього Закону. На вимогу державного виконавця для перевірки дотримання порядку проведення прилюдних торгів організатор прилюдних торгів зобов'язаний подати державному виконавцю повну та достовірну інформацію і документи, що стосуються організації та проведення торгів";
у частині другій:
абзац перший викласти в такій редакції:
"Протягом п'яти робочих днів з дня надходження коштів від реалізації предмета іпотеки, державний виконавець складає акт про реалізацію предмета іпотеки, в якому зазначається";
абзац восьмий викласти в такій редакції:
"сума коштів перерахована за придбаний предмет іпотеки, включаючи гарантійний платіж, та дати їх перерахування";
частину шосту викласти в такій редакції:
"Протягом п'яти робочих днів з дня надходження від державного виконавця акта про реалізацію предмета іпотеки організатор проведення прилюдних торгів видає цей акт покупцеві, нотаріально посвідчені копії акта надсилає іпотекодержателю та іпотекодавцю";
частину сьому виключити;
слова "спеціалізована організація" у всіх відмінках замінити словами "організатор прилюдних торгів" у відповідному відмінку.
 
    -445- Писаренко В.В.
У п.12 п.6.6. викласти в такій редакції:
"6.6. Відновлення видаткових операцій на рахунках такого клієнта здійснюється у разі, коли державний виконавець не повідомив про прийняте рішення у встановлений строк, перебіг якого починається з дати, зазначеній у відмітці про отримання державним виконавцем повідомлення.".
 
Враховано    
    -446- Мірошниченко Ю.Р.
Доповнити новими частинами 6.7.-6.11. такого змісту:
"6.7. Банки відкривають рахунки юридичним особам (зокрема через їх філії) та фізичним особам – підприємцям з урахуванням особливостей, встановлених пунктами 6.8 – 6.11 цієї статті.
6.8. Після ідентифікації клієнта банк резервує для нього реквізити майбутнього рахунку та звертається до державного реєстратора, який здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі - державний реєстратор) для державної реєстрації рахунку та надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в порядку, встановленому законом.
6.9. Банк здійснює операції із зарахування коштів на рахунок з моменту одержання відомостей про наявність державної реєстрації рахунку.
6.10. У разі одержання відомостей про відсутність державної реєстрації невиконаної постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти банк без обмежень здійснює видаткові операції за рахунком.
6.11. У разі одержання відомостей про наявність державної реєстрації невиконаної постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти банк виконує постанову про накладення арешту, після чого здійснює видаткові операції за рахунком. У разі одержання відомостей про наявність державної реєстрації часткового виконання постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти банк виконує постанову про накладення арешту у невиконаній частині.
 
Відхилено    
    -447- Мірошниченко Ю.Р.
Доповнити Закон новими статтями 6-1 та 6-2 такого змісту:
"Стаття 6-1. Порядок закриття банками рахунків своїм клієнтам
6-1.1. У разі припинення договору, на підставі якого було відкрито рахунок, на якому відсутні кошти, банк зобов’язаний закрити рахунок.
6-1.2. Не пізніше наступного дня після закриття рахунку банк зобов’язаний видати клієнту довідку про це та звернутись до державного реєстратора для державної реєстрації закриття рахунку.
Стаття 6-2. Порядок накладення банками арешту на кошти своїх клієнтів за постановами державних виконавців
6-2.1. Банк виконує постанову державного виконавця про накладення арешту на кошти боржника, який є клієнтом банку, негайно та не пізніше наступного дня повідомляє державного виконавця про фактично наявні на рахунках кошти із зазначенням їх видів та реквізитів. У разі, якщо сума на рахунку перевищує суму, на яку необхідно накласти арешт, банк повідомляє лише про наявність арештованої суми і вид та реквізити рахунку.
6-2.2. Банк арештовує кошти на рахунках юридичної особи та кошти на рахунках, що відкриті юридичною особою через свої філії, одночасно.
6-2.3. Банк арештовує у першу чергу кошти на поточних рахунках та кошти вкладів до запитання, у другу чергу – кошти строкових вкладів, причому спочатку банк арештовує кошти тих строкових вкладів, строки повернення яких є найближчими.
6-2.4. Якщо після арешту коштів строкових вкладів на поточні рахунки чи вклади до запитання надійшли кошти, банк здійснює арешт цих коштів з одночасним звільненням з-під арешту коштів строкових вкладів у відповідній сумі, причому спочатку банк звільняє з-під арешту кошти тих строкових вкладів, строки повернення яких є найбільшими. Про це банк не пізніше наступного дня повідомляє державного виконавця.
6-2.5. У разі, якщо банком не відкрито рахунків боржнику, банк відмовляє у виконанні постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти боржника, про що повідомляє державного виконавця не пізніше наступного дня з дня одержання постанови.".
 
Відхилено    
    -448- Мірошниченко Ю.Р.
Доповнити новим пунктом 13, навзу якого викласти в такій редакції:
"13. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31 — 32, ст. 263):"
 
Відхилено    
    -449- Мірошниченко Ю.Р.
Підпункт 1 п.13 викласти в такій редакції:
"1) частину п’яту статті 17 доповнити словами "та відомості про рахунки".
 
Відхилено    
    -450- Мірошниченко Ю.Р.
Підпункт 2 п.13 викласти в такій редакції:
"2) частину першу статті 20 після слів "за винятком" доповнити словами "відомостей про рахунки та".
 
Відхилено    
    -451- Мірошниченко Ю.Р.
Підпункт 3 п.13 викласти в такій редакції:
"3) частину чотирнадцяту статті 29 після слів "фондів соціального страхування" доповнити словами "державному виконавцю за наявності державної реєстрації невиконаної постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти та банкам, в яких відкрито рахунки юридичної особи,".
 
Відхилено    
    -452- Мірошниченко Ю.Р.
Підпункт 4 п.13 викласти в такій редакції:
"4) частину другу статті 31 після слів "фондів соціального страхування" доповнити словами "державному виконавцю за наявності державної реєстрації невиконаної постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти та банкам, в яких відкрито рахунки юридичної особи,".
 
Відхилено    
    -453- Мірошниченко Ю.Р.
Підпункт 5 п.13 викласти в такій редакції:
"5) частину першу статті 35 після слів "фондів соціального страхування" доповнити словами "державному виконавцю за наявності державної реєстрації невиконаної постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти та банкам, в яких відкрито рахунки юридичної особи,".
 
Відхилено    
    -454- Мірошниченко Ю.Р.
Підпункт 6 п.13 викласти в такій редакції:
"6) частину дванадцяту статті 36 після слів "фондів соціального страхування" доповнити словами "державному виконавцю за наявності державної реєстрації невиконаної постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти та банкам, в яких відкрито рахунки юридичної особи, ".
 
Відхилено    
    -455- Мірошниченко Ю.Р.
Підпункт 7 п.13 викласти в такій редакції:
"7) частину десяту статті 37 після слів "фондів соціального страхування" доповнити словами "державному виконавцю за наявності державної реєстрації невиконаної постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти та банкам, в яких відкрито рахунки юридичної особи,".
 
Відхилено    
    -456- Мірошниченко Ю.Р.
Підпункт 8 п.13 викласти в такій редакції:
"8) у статті 38:
частину третю після слів "фондів соціального страхування" доповнити словами "державному виконавцю за наявності державної реєстрації невиконаної постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти та банкам, в яких відкрито рахунки юридичної особи,".
частину одинадцяту після слів "фондів соціального страхування" доповнити словами "державному виконавцю за наявності державної реєстрації невиконаної постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти та банкам, в яких відкрито рахунки юридичної особи,".
 
Відхилено    
    -457- Мірошниченко Ю.Р.
Підпункт 9 п.13 викласти в такій редакції:
"9) у статті 39:
частину другу після слів "фондів соціального страхування" доповнити словами "державному виконавцю за наявності державної реєстрації невиконаної постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти та банкам, в яких відкрито рахунки юридичної особи,";
частину шосту після слів "фондів соціального страхування" доповнити словами "та банкам, в яких відкрито рахунки юридичної особи,";
частину дев’яту після слів "фондів соціального страхування" доповнити словами "та банкам, в яких відкрито рахунки юридичної особи,".
 
Відхилено    
    -458- Мірошниченко Ю.Р.
Підпункт 10 п.13 викласти в такій редакції:
"10) у статті 40:
у назві слова "органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування" виключити;
частину першу після слів "фондів соціального страхування" доповнити словами "державному виконавцю за наявності державної реєстрації невиконаної постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти та банкам, в яких відкрито рахунки юридичної особи,".
 
Відхилено    
    -459- Мірошниченко Ю.Р.
Підпункт 11 п.13 викласти в такій редакції:
"11) частину третю статті 41 після слів "фондів соціального страхування" доповнити словами "державному виконавцю за наявності державної реєстрації невиконаної постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти та банкам, в яких відкрито рахунки юридичної особи,".
 
Відхилено    
    -460- Мірошниченко Ю.Р.
Підпункт 12 п.13 викласти в такій редакції:
"12) частину другу статті 50 після слів "фондів соціального страхування" доповнити словами "державному виконавцю за наявності державної реєстрації невиконаної постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти та банкам, в яких відкрито рахунки юридичної особи,".
 
Відхилено    
    -461- Мірошниченко Ю.Р.
Підпункт 13 п.13 викласти в такій редакції:
"13) у статті 51:
у назві слова "органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування" виключити;
частину першу після слів "фондів соціального страхування" доповнити словами "державному виконавцю за наявності державної реєстрації невиконаної постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти та банкам, в яких відкрито рахунки юридичної особи,".
 
Відхилено    
    -462- Мірошниченко Ю.Р.
Підпункт 14 п.13 викласти в такій редакції:
"14) доповнити Закон новим розділом VІ-1 такого змісту:
"Розділ VІ-І
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РАХУНКІВ ТА НЕВИКОНАНИХ ПОСТАНОВ ДЕРЖАВНОГО ВИКОНАВЦЯ ПРО НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ НА КОШТИ
 
Відхилено    
    -463- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 52-1 підпункту 14 п.13 викласти в такій редакції:
"Стаття 52-1. Особливості вчинення реєстраційних дій, які передбачені цим розділом
1. Реєстраційні дії, які передбачені цим розділом, проводяться будь-яким державним реєстратором за вибором заявника.
2. Обмін документами, передбаченими цим розділом, може здійснюватись державними реєстраторами та банками в електронній формі. Порядок такого обміну та порядок розрахунків встановлюються спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.
3. Обмін документами, передбаченими цим розділом, може здійснюватись державними реєстраторами та державними виконавцями в електронній формі. Порядок такого обміну та порядок розрахунків встановлюються Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено    
    -464- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 52-2 підпункту 14 п.13 викласти в такій редакції:
"Стаття 52-2. Державна реєстрація рахунків
1. Банк подає державному реєстратору реєстраційну картку на проведення державної реєстрації рахунку та одночасно звертається за наданням витягу з Єдиного державного реєстру щодо державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи-підприємця, державної реєстрації невиконаної постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти або її відсутності, державної реєстрації часткового виконання постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти або її відсутності, щодо іншої необхідної банку інформації.
2. У реєстраційній картці зазначаються найменування банку та його ідентифікаційний код, найменування клієнта – юридичної особи та її ідентифікаційний код або ім’я фізичної особи – підприємця та його ідентифікаційний номер, а також вид рахунку та його реквізити.
3. У разі наявності в Єдиному державному реєстрі відомостей про юридичну особу (яка не припинена) або фізичну особу-підприємця (чия підприємницька діяльність не припинена) державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацію рахунку із зазначенням його реквізитів та передає ці відомості органу державної податкової служби, а також державному виконавцю за наявності державної реєстрації невиконаної постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти.
4. У разі відсутності в Єдиному державному реєстрі відомостей про юридичну особу чи фізичну особу-підприємця, або за наявності відомостей про припинення юридичної особи чи про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця державний реєстратор відмовляє у державній реєстрації рахунку.
5. Не пізніше наступного робочого дня з дня звернення банку державний реєстратор повідомляє банк про державну реєстрацію рахунку або відмову у ній та надає банку витяг з Єдиного державного реєстру. За наявності державної реєстрації невиконаної постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти державний реєстратор одночасно надає банку копію такої постанови".
 
Відхилено    
    -465- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 52-3 підпункту 14 п.13 викласти в такій редакції:
"Стаття 52-3. Державна реєстрація закриття рахунків
1. Банк подає державному реєстратору реєстраційну картку на проведення державної реєстрації закриття рахунку.
2. У реєстраційній картці зазначаються найменування банку та його ідентифікаційний код, найменування клієнта – юридичної особи та її ідентифікаційний код або ім’я фізичної особи – підприємця та його ідентифікаційний номер, а також вид рахунку та його реквізити.
3. У разі наявності в Єдиному державному реєстрі відомостей про державну реєстрацію рахунку державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про закриття рахунку та передає ці відомості органу державної податкової служби, а також державному виконавцю за наявності державної реєстрації невиконаної постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти.
4. У разі відсутності в Єдиному державному реєстрі відомостей про державну реєстрацію рахунку державний реєстратор відмовляє у державній реєстрації закриття рахунку.
5. Не пізніше наступного робочого дня з дня звернення банку державний реєстратор повідомляє банк про державну реєстрацію закриття рахунку або про відмову у ній".
 
Відхилено    
    -466- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 52-4 підпункту 14 п.13 викласти в такій редакції:
"Стаття 52-4. Державна реєстрація невиконаних постанов державного виконавця про накладення арешту на кошти
1. Державний виконавець надає державному реєстратору такі документи:
постанову державного виконавця про накладення арешту на кошти;
реєстраційну картку на проведення державної реєстрації невиконаної постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти.
2. У реєстраційній картці зазначаються ім’я державного виконавця, підрозділ державної виконавчої служби, номер та дата постанови про накладення арешту на рахунки боржника, найменування боржника – юридичної особи та її ідентифікаційний код або ім’я фізичної особи – підприємця та його ідентифікаційний номер, а також сума, в межах якої накладається арешт, або вказівка на те, що арешт накладається на всі кошти боржника.
3. У разі наявності в Єдиному державному реєстрі відомостей про боржника - юридичну особу (яка не припинена) або фізичну особу-підприємця (чия підприємницька діяльність не припинена) державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня вносить до Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацію невиконаної постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти та надсилає копії цієї постанови всім банкам, в яких відкриті рахунки боржника. Одночасно державний реєстратор надає державному виконавцю витяг з Єдиного державного реєстру щодо державної реєстрації боржника, його місцезнаходження чи місця проживання, державної реєстрації невиконаної постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти та державної реєстрації всіх рахунків (включаючи рахунки, відкриті через філії юридичних осіб) із зазначенням їх видів та реквізитів.
4. У разі відсутності в Єдиному державному реєстрі відомостей про юридичну особу чи фізичну особу-підприємця, або за наявності відомостей про припинення юридичної особи чи про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня відмовляє у державній реєстрації невиконаної постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти та надає державному виконавцю витяг з Єдиного державного реєстру, де зазначаються ці відомості. Якщо в Єдиному державному реєстрі зареєстровано юридичну особу або фізичну особу з іншим найменуванням або ім’ям, але з ідентифікаційним кодом або ідентифікаційним номером боржника, вказаним у реєстраційній картці, у витягу вказується найменування або ім’я такої особи та її місцезнаходження або місце проживання. Якщо в Єдиному державному реєстрі зареєстровано юридичну особу або фізичну особу з найменуванням або ім’ям боржника, вказаним у реєстраційній картці, але з іншим ідентифікаційним кодом або іншим ідентифікаційним номером, у витягу вказується такий код або номер та місцезнаходження або місце проживання".
 
Відхилено    
    -467- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 52-5 підпункту 14 п.13 викласти в такій редакції:
"Стаття 52-5. Державна реєстрація часткового виконання постанов державного виконавця про накладення арешту на кошти
1. Державний виконавець надає державному реєстратору реєстраційну картку на проведення державної реєстрації часткового виконання постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти.
2. У реєстраційній картці зазначаються ім’я державного виконавця, підрозділ державної виконавчої служби, номер та дата постанови про накладення арешту на рахунки боржника, найменування боржника – юридичної особи та її ідентифікаційний код або ім’я фізичної особи – підприємця та його ідентифікаційний номер, номер та дата державної реєстрації невиконаної постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти та сума, на яку виконана постанова.
3. У разі наявності в Єдиному державному реєстрі відомостей про державну реєстрацію невиконаної постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня вносить до Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацію часткового виконання постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти та надає державному виконавцю витяг з Єдиного державного реєстру щодо цього.
4. У разі відсутності в Єдиному державному реєстрі відомостей про державну реєстрацію невиконаної постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня відмовляє у державній реєстрації часткового виконання постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти".
 
Відхилено    
    -468- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 52-6 підпункту 14 п.13 викласти в такій редакції:
"Стаття 52-6. Скасування державної реєстрації невиконаних постанов державного виконавця про накладення арешту на кошти
1. Державний виконавець надає державному реєстратору реєстраційну картку на проведення державної реєстрації скасування державної реєстрації невиконаної постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти.
2. У реєстраційній картці зазначаються ім’я державного виконавця, підрозділ державної виконавчої служби, номер та дата постанови про накладення арешту на рахунки боржника, найменування боржника – юридичної особи та її ідентифікаційний код або ім’я фізичної особи – підприємця та його ідентифікаційний номер, номер та дата державної реєстрації невиконаної постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти.
3. У разі наявності в Єдиному державному реєстрі відомостей про державну реєстрацію невиконаної постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня вносить до Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацію скасування державної реєстрації невиконаної постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти та надає державному виконавцю витяг з Єдиного державного реєстру щодо цього.
4. У разі відсутності в Єдиному державному реєстрі відомостей про державну реєстрацію невиконаної постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня відмовляє у державній реєстрації скасування державної реєстрації невиконаної постанови державного виконавця про накладення арешту на кошти".
 
Відхилено    
    -469- Писаренко В.В.
В статті 43 слова "спеціалізованою організацією" у відповідних відмінках замінити словами "організатор прилюдних торгів" у відповідних відмінках.
 
Враховано    
    -470- Писаренко В.В.
У статті 44:
В частині першій слова "визначається спеціалізованою організацією, але він" виключити.
Речення третє цієї статті виключити.
В частині другій статті 44 слова "спеціалізована організація" у відповідних відмінках замінити словами "організатор прилюдних торгів" у відповідних відмінках.
 
Враховано    
    -471- Писаренко В.В.
У абз. 7 ч. 5 слова "банківський рахунок спеціалізованої організації" замінити словами "банківський рахунок органу державної виконавчої служби".
 
Враховано    
    -472- Писаренко В.В.
У статті 45:
слова "спеціалізована організація" у відповідних відмінках замінити словами "організатор прилюдних торгів" у відовідних відмінках.
 
Враховано    
    -473- Писаренко В.В.
У частині першій статті 46 слова "банківський рахунок спеціалізованої організації" замінити словами "банківський рахунок органу державної виконавчої служби".
 
Враховано    
    -474- Писаренко В.В.
Частину першу викласти у такій редакції:
"Організатор прилюдних торгів протягом трьох днів з дня підписання переможцем прилюдних торгів протоколу надсилає відповідний протокол державному виконавцю, а також інші документи, що підтверджують реалізацію предмета іпотеки відповідно до цього закону. На вимогу державного виконавця для перевірки дотримання порядку проведення прилюдних торгів організатор прилюдних торгів зобов'язаний подати державному виконавцю повну та достовірну інформацію і документи, що стосуються організації і проведення торгів".
#8838
Абзац перший частини другої статті 47 викласти в такій редакції:
"Протягом п'яти робочих днів з дня надходження коштів від реалізації предмета іпотеки, державний виконавець складає акт про реалізацію предмета іпотеки, в якому зазначається"
 
Враховано    
    -475- Писаренко В.В.
Частину шосту статті 47 викласти в такій редакції:
"Протягом п'яти робочих днів з дня надходження від державного виконавця акта про реалізацію предмета іпотеки організатор проведення прилюдних торгів видає цей акт покупцеві, нотаріально посвідчені копії акта надсилає іпотекодержателю та іпотекодавцю".
 
Враховано    
    -476- Писаренко В.В.
Частину сьому статті 47 виключити.
#8838
В статті 47 слова "спеціалізована організація" у відповідних відмінках замінити словами "організатор прилюдних торгів" у відповідних відмінках.
 
Враховано    
823. ІІ. Прикінцеві положення
 
-477- Писаренко В.В.
Назву розділу ІІ Проекту викласти в такій редакції:
"ІІ. Прикінцеві та перехідні положення".
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
824. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-478- Писаренко В.В.
У ч.1 Прикінцевих положень після слова "чинності" додати слова "через три місяці".
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 
825. 2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.".

-479- Писаренко В.В.
П.2 розділу ІІ виключити.
 
Враховано   2. До створення умов для безпосереднього доступу державних виконавців до офіційних електронних баз даних і реєстрів, які містять інформацію про боржників, їх майно та кошти, органи виконавчої влади, що забезпечують ведення таких реєстрів, подають цю інформацію на письмовий запит державних виконавців у триденний строк з моменту його надходження.
3. Скарги у виконавчому провадженні, подані і не розглянуті до набрання чинності цим Законом, розглядаються в порядку та строки, встановлені на момент їх подачі.
4. Виконавчі документи, видані до набрання чинності цим Законом, пред’являються до виконання у строки, встановлені на момент їх видачі.
5. Кабінету Міністрів України:
передбачити в проекті закону про Державний бюджет України на 2011 рік та наступні роки видатки на забезпечення виконання цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону, та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.

    -480- Писаренко В.В.
Прикінцеві положення доповнити частинами 2-5 такого змісту:
"2. До створення умов для безпосереднього доступу державних виконавців до офіційних електронних баз даних і реєстрів, які містять інформацію про боржників, їх майно та кошти, органи виконавчої влади, що забезпечують ведення таких реєстрів, подають цю інформацію на письмовий запит державних виконавців у триденний строк з моменту його надходження.
3. Скарги у виконавчому провадженні, подані і не розглянуті до набрання чинності цим Законом, розглядаються в порядку та строки, встановлені на момент їх подачі.
4. Після набрання чинності цим Законом виконавчі документи, видані до набрання чинності цим Законом, пред’являються до виконання у строки, встановлені на момент їх видачі.
5. Кабінету Міністрів України:
передбачити в проектах законів про Державний бюджет України на 2011 рік та наступні роки видатки на забезпечення виконання цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону, та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.
 
Враховано