Кількість абзаців - 27 Таблиця поправок


ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (09) РОЗДІЛ ІХ. РЕНТНА ПЛАТА ЗА ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ МАГІСТРАЛЬНИМИ НАФТОПРОВОДАМИ ТА НАФТОПРОДУКТОПРОВОДАМИ, ТРАНЗИТНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТРУБОПРОВОДАМИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА АМІАКУ ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

РОЗДІЛ ІХ. РЕНТНА ПЛАТА ЗА ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ
І НАФТОПРОДУКТІВ МАГІСТРАЛЬНИМИ НАФТОПРОВОДАМИ ТА НАФТОПРОДУКТОПРОВОДАМИ, ТРАНЗИТНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТРУБОПРОВОДАМИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА АМІАКУ ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ
 
   ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

РОЗДІЛ ІХ. РЕНТНА ПЛАТА ЗА ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ
І НАФТОПРОДУКТІВ МАГІСТРАЛЬНИМИ НАФТОПРОВОДАМИ ТА НАФТОПРОДУКТОПРОВОДАМИ, ТРАНЗИТНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТРУБОПРОВОДАМИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА АМІАКУ ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ
 
1. Стаття 251. Платники рентної плати
 
   Стаття 251. Платники рентної плати
 
2. 251.1. Платниками рентної плати є суб’єкти господарювання, які експлуатують об’єкти магістральних трубопроводів та надають (організовують) послуги з транспортування (переміщення) вантажу трубопроводами України.
 
   251.1. Платниками рентної плати є суб’єкти господарювання, які експлуатують об’єкти магістральних трубопроводів та надають (організовують) послуги з транспортування (переміщення) вантажу трубопроводами України.
 
3. 251.2. Платником рентної плати за транзит природного газу територією України є уповноважений Кабінетом Міністрів України суб’єкт господарювання, який надає (організовує) послуги з його транзиту територією України.
 
   251.2. Платником рентної плати за транзит природного газу територією України є уповноважений Кабінетом Міністрів України суб’єкт господарювання, який надає (організовує) послуги з його транзиту територією України.
 
4. Стаття 252. Об’єкт оподаткування
 
   Стаття 252. Об’єкт оподаткування
 
5. 252.1. Для нафти та нафтопродуктів об’єктом оподаткування є їх фактичні обсяги, що транспортуються територією України у податковому (звітному) періоді.
 
   252.1. Для нафти та нафтопродуктів об’єктом оподаткування є їх фактичні обсяги, що транспортуються територією України у податковому (звітному) періоді.
 
6. 252.2. Для природного газу та аміаку об’єктом оподаткування є сума добутків відстаней відповідних маршрутів їх транспортування (переміщення), узгоджених між платником рентної плати та замовником на відповідний податковий (звітний) період, на обсяги природного газу та аміаку, транспортованих (переміщених) кожним маршрутом транспортування.
 
   252.2. Для природного газу та аміаку об’єктом оподаткування є сума добутків відстаней відповідних маршрутів їх транспортування (переміщення), узгоджених між платником рентної плати та замовником на відповідний податковий (звітний) період, на обсяги природного газу та аміаку, транспортованих (переміщених) кожним маршрутом транспортування.
 
7. Стаття 253. Ставки оподаткування
 
   Стаття 253. Ставки оподаткування
 
8. 253.1. Ставки оподаткування:
 
   253.1. Ставки оподаткування:
 
9. 253.1.1. 1,67 гривні за транзитне транспортування 1000 куб. метрів природного газу за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування;
 
   253.1.1. 1,67 гривні за транзитне транспортування 1000 куб. метрів природного газу за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування;
 
10. 253.1.2. 4,5 гривні за транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами;
 
-1- Давиденко А.А.
Пункт 253.1.2 Статті 253 Розділу ІХ доповнити словами "за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування".
 
Відхилено передбачена цією статтею одиниця виміру ставки (в тоннах) узгоджується з одиницею виміру тарифу на транспортування)  253.1.2. 4,5 гривні за транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами;
 
11. 253.1.3. 4,5 гривні за транспортування однієї тонни нафтопродуктів магістральними нафтопродуктоводами;
 
-2- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті 253.1.3 пункту 253.1. статті 253 розділу ІХ слово "нафтопродуктоводами" замінити словом "нафтопродуктопроводами"
 
Враховано   253.1.3. 4,5 гривні за транспортування однієї тонни нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами;
 
    -3- Давиденко А.А.
Пункт 253.1.3 Статті 253 Розділу ІХ доповнити словами "за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування".
 
Відхилено (передбачена цією статтею одиниця виміру ставки (в тоннах) узгоджується з одиницею виміру тарифу на транспортування   
12. 253.1.4. 5,1 гривні за транзитне транспортування однієї тонни аміаку за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування.
 
   253.1.4. 5,1 гривні за транзитне транспортування однієї тонни аміаку за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування.
 
13. 253.2. У разі зміни тарифів до ставок рентної плати застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, крім ставки рентної плати за транзитне транспортування природного газу.
 
-4- Мартиненко М.В.
Пункт 253.2. Статті 253 "Ставки оподаткування" розділу ІХ (щодо застосування коригуючих коефіцієнтів до ставок рентної плати у разі зміни тарифів) після слів "природного газу" доповнити словами "нафти".
 
Відхилено запровадження коригуючого коефіцієнту на нафту, нафтопродукти і аміак пов’язано із зміною тарифів на транспортування, та відповідно здійснення перерахунку податкових зобов’язань)  253.2. У разі зміни тарифів до ставок рентної плати застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, крім ставки рентної плати за транзитне транспортування природного газу.
 
    -5- Горіна І.А.
Пункт 253.2 статті 253 викласти в такій редакції:
"253.2. У разі зміни тарифів до ставок рентної плати застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, крім ставки рентної плати за транзитне транспортування природного газу.
Для цілей цього розділу тариф – це вартість транспортування облікової одиниці вантажу магістральними трубопроводами України (без податку на додану вартість), що встановлюється:
на транспортування для споживачів України – центральним органом виконавчої влади, визначеним законом;
для транзиту територією України – на підставі договорів".
 
Враховано по суті у розділі І (перенесення визначення поняття "тариф" із розділу І проекту Кодексу порушує його структуру)   
    -6- Мартиненко М.В.
Корж П.П.
У пункті 253.2 статті 253 після слів "природного газу" доповнити словами "нафти".
 
Відхилено запровадження коригуючого коефіцієнту на нафту, нафтопродукти і аміак пов’язано із зміною тарифів на транспортування, та відповідно здійснення перерахунку податкових зобов’язань)   
14. Стаття 254. Порядок обчислення податкових зобов’язань та строк сплати
 
   Стаття 254. Порядок обчислення податкових зобов’язань та строк сплати
 
15. 254.1. Базовий податковий (звітний) період для рентної плати дорівнює календарному місяцю.
 
   254.1. Базовий податковий (звітний) період для рентної плати дорівнює календарному місяцю.
 
16. 254.2. Платники рентної плати самостійно обчислюють суму податкових зобов’язань з рентної плати.
 
   254.2. Платники рентної плати самостійно обчислюють суму податкових зобов’язань з рентної плати.
 
17. 254.3. Сума податкових зобов’язань з рентної плати обчислюється як добуток відповідного об’єкта оподаткування, визначеного у статті252 цього розділу, на відповідну ставку оподаткування, визначену у статті253 цього розділу, та з урахуванням коригуючого коефіцієнту, визначеного в установленому порядку.
 
   254.3. Сума податкових зобов’язань з рентної плати обчислюється як добуток відповідного об’єкта оподаткування, визначеного у статті 252 цього розділу, на відповідну ставку оподаткування, визначену у статті 253 цього розділу, та з урахуванням коригуючого коефіцієнту, визначеного в установленому порядку.
 
18. 254.4. Податковий розрахунок з рентної плати за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю, за формою, затвердженою центральним органом державної податкової служби, подається платником рентної плати органу державної податкової служби за місцем його податкової реєстрації протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду.
 
-7- Горіна І.А.
У пункті 254.4 статті 254 слова "затвердженою центральним органом державної податкової служби" замінити словами "встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу".
 
Враховано   254.4. Податковий розрахунок з рентної плати за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю, за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу подається платником рентної плати органу державної податкової служби за місцем його податкової реєстрації протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду.
 
19. 254.5. Сума податкових зобов’язань з рентної плати за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю, сплачується платником рентної плати за місцем його податкової реєстрації авансовими платежами щодекади (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця) виходячи з:
 
   254.5. Сума податкових зобов’язань з рентної плати за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю, сплачується платником рентної плати за місцем його податкової реєстрації авансовими платежами щодекади (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця) виходячи з:
 
20. 254.5.1. фактичних обсягів природного газу та аміаку і відстані відповідних маршрутів їх транспортування територією України у відповідних декадах місяця;
 
   254.5.1. фактичних обсягів природного газу та аміаку і відстані відповідних маршрутів їх транспортування територією України у відповідних декадах місяця;
 
21. 254.5.2. фактичних обсягів нафти і нафтопродуктів, що транспортуються територією України у відповідних декадах місяця.
 
   254.5.2. фактичних обсягів нафти і нафтопродуктів, що транспортуються територією України у відповідних декадах місяця.
 
22. 254.6. Визначена у податковому розрахунку за відповідний податковий (звітний) період сума податкових зобов’язань з рентної плати з урахуванням фактично сплачених авансових платежів вноситься платниками рентної плати до державного бюджету протягом 10 календарних днів, що настають за останнім календарним днем граничного строку подання такого розрахунку.
 
   254.6. Визначена у податковому розрахунку за відповідний податковий (звітний) період сума податкових зобов’язань з рентної плати з урахуванням фактично сплачених авансових платежів вноситься платниками рентної плати до державного бюджету протягом 10 календарних днів, що настають за останнім календарним днем граничного строку подання такого розрахунку.
 
23. 254.7. На суму податкових зобов’язань з рентної плати, що нарахована платником рентної плати за податковий (звітний) період, але не сплачена протягом 10 календарних днів, що настають за останнім календарним днем граничного строку подання податкового розрахунку, нараховується пеня в порядку, установленому розділом ІІ цього Кодексу.
 
   254.7. На суму податкових зобов’язань з рентної плати, що нарахована платником рентної плати за податковий (звітний) період, але не сплачена протягом 10 календарних днів, що настають за останнім календарним днем граничного строку подання податкового розрахунку, нараховується пеня в порядку, установленому розділом ІІ цього Кодексу.
 
24. Стаття 255. Контроль та відповідальність платників
 
   Стаття 255. Контроль та відповідальність платників
 
25. 255.1. Платник несе відповідальність за правильність обчислення рентної плати, повноту і своєчасність її внесення до бюджету, а також за своєчасність подання органам державної податкової служби відповідних розрахунків згідно із нормами цього Кодексу та інших законів України.
 
   255.1. Платник несе відповідальність за правильність обчислення рентної плати, повноту і своєчасність її внесення до бюджету, а також за своєчасність подання органам державної податкової служби відповідних розрахунків згідно із нормами цього Кодексу та інших законів України.
 
26. 255.2. Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою справляння рентної плати до бюджету здійснюють органи державної податкової служби.

   255.2. Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою справляння рентної плати до бюджету здійснюють органи державної податкової служби.