Кількість абзаців - 155 Таблиця поправок


ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (13) РОЗДІЛ ХІІІ. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
РОЗДІЛ ХІІІ. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ
 
   ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
РОЗДІЛ ХІІІ. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ
 
1. Стаття 269. Платники податку
 
   Стаття 269. Платники податку
 
2. 269.1. Платниками податку є:
 
   269.1. Платниками податку є:
 
3. 269.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
 
   269.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
 
4. 269.1.2. землекористувачі.
 
   269.1.2. землекористувачі.
 
5. Стаття 270. Об’єкти оподаткування
 
   Стаття 270. Об’єкти оподаткування
 
6. 270.1. Об’єктами оподаткування є:
 
   270.1. Об’єктами оподаткування є:
 
7. 270.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;
 
   270.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;
 
8. 270.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.
 
   270.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.
 
9. Стаття 271. База оподаткування
 
   Стаття 271. База оподаткування
 
10. 271.1. Базою оподаткування є:
 
   271.1. Базою оподаткування є:
 
11. 271.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;
 
   271.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;
 
12. 271.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.
 
   271.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.
 
13. Стаття 272. Ставки податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження)
 
   Стаття 272. Ставки податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження)
 
14. 272.1. Ставки податку за один гектар сільськогосподарських угідь встановлюються у відсотках від їх нормативної грошової оцінки у таких розмірах:
 
   272.1. Ставки податку за один гектар сільськогосподарських угідь встановлюються у відсотках від їх нормативної грошової оцінки у таких розмірах:
 
15. 272.1.1. для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1;
 
-1- Баранов В.О.
у пункті 272.1.1 замінити цифру "0,1" на слова та цифри "від 0,05 до 0,5";
 
Відхилено (граничні межі ставок податку можуть бути тільки для місцевих податків і зборів, а не загальнодержавних)  272.1.1. для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1;
 
16. 272.1.2. для багаторічних насаджень - 0,03.
 
-2- Баранов В.О.
у пункті 272.1.2 замінити цифру "0,03" на слова та цифри "від 0,02 до 0,2".
 
Відхилено (граничні межі ставок податку можуть бути тільки для місцевих податків і зборів, а не загальнодержавних)  272.1.2. для багаторічних насаджень - 0,03.
 
17. 272.2. За сільськогосподарські угіддя, що надані в установленому порядку і використовуються за цільовим призначенням, у тому числі військовими сільськогосподарськими підприємствами, незалежно від того, до якої категорії земель вони віднесені, податок справляється за ставками, визначеними пунктом 272.1 цієї статті.
 
   272.2. За сільськогосподарські угіддя, що надані в установленому порядку і використовуються за цільовим призначенням, у тому числі військовими сільськогосподарськими підприємствами, незалежно від того, до якої категорії земель вони віднесені, податок справляється за ставками, визначеними пунктом 272.1 цієї статті.
 
18. 272.3. За сільськогосподарські угіддя, що надані в установленому порядку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та на яких понад три роки не ведеться таке виробництво, податок справляється за ставками, визначеними пунктом 272.1 цієї статті із застосуванням коефіцієнта 1,2, який у разі подальшого неведення такого виробництва щороку збільшується на 20 відсотків.
 
-3- Ващук К.Т.
Пункт 272.3 виключити
(Несплата за різними причинами податку упродовж декількох років підряд (у тому числі – пенсіонерами) призведе до масового вилучення земель у населення).
 
Враховано      
    -4- Власенко С.В.
У пункті 272.3. статті 272 слова:
"який у разі подальшого неведення такого виробництва щороку збільшується на 20 відсотків" виключити
 
Відхилено    
    -5- Терещук С.М.
Перестенко М.В.
Сідельник І.І.
Борт В.П.
пункт 272.3 слід викласти у наступній редакції:
"272.3. За сільськогосподарські угіддя, що надані в установленому порядку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та на яких протягом року не ведеться таке виробництво, податок справляється у розмірі 3% нормативної грошової оцінки земель із застосуванням коефіцієнта 1,2, який у разі подальшого неведення такого виробництва щороку збільшується на 20 відсотків".
 
Відхилено (пропозиція передбачає за одне порушення 2 санкції: підвищений коефіцієнт до ставок і збільшення їх у 30 разів).   
    -6- Терещук С.М.
Перестенко М.В.
Сідельник І.І.
Борт В.П.
доповнити новим пунктом 272.4 такого змісту:
"272.4. Оподаткуванню не підлягають законсервовані землі, згідно з встановленим порядком".
 
Враховано по суті у пункті 283.1.2. (283.1.2 не підлягають оподаткуванню землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння)   
19. Стаття 273. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження)
 
   Стаття 273. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження)
 
20. 273.1. Податок за лісові землі справляється як складова плати за спеціальне використання лісових ресурсів, що визначається податковим законодавством.
 
   273.1. Податок за лісові землі справляється як складова плати за спеціальне використання лісових ресурсів, що визначається податковим законодавством.
 
21. 273.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються:
 
   273.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються:
 
22. 273.2.1. за сільськогосподарські угіддя - відповідно до статті 272 цього розділу;
 
   273.2.1. за сільськогосподарські угіддя - відповідно до статті 272 цього розділу;
 
23. 273.2.2. за ділянки, зайняті виробничими, культурно-побутовими, жилими будинками та господарськими будівлями і спорудами, - відповідно до статей 276 і 280 цього розділу.
 
   273.2.2. за ділянки, зайняті виробничими, культурно-побутовими, жилими будинками та господарськими будівлями і спорудами, - відповідно до статей 276 і 280 цього розділу.
 
24. Стаття 274. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)
 
   Стаття 274. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)
 
25. 274.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, зазначених у статтях 272, 273, 276 і 278 цього розділу.
 
-7- Баранов В.О.
В ч. 274.1 статті 274 замінити цифру та слово "1 відсотка" на слова та цифри "від 0,5 до 2 відсотків".
 
Відхилено (граничні межі ставок податку можуть бути тільки для місцевих податків і зборів, а не загальнодержавних)  274.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, зазначених у статтях 272, 273, 276 і 278 цього розділу.
 
    -8- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Заєць І.О.
Пункт 274.1. статті 274 - викласти у такій редакції:
"274.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 2 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, зазначених у статтях 272, 273, 276 та 278 цього розділу";
 
Відхилено (пропонується збільшити податкове навантаження у 2 рази)   
26. Стаття 275. Ставки податку за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
 
   Стаття 275. Ставки податку за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
 
27. 275.1. Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюються у таких розмірах:
 
   275.1. Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюються у таких розмірах:
 
28. Групи населених пунктів з чисельністю населення, тис. осіб
Ставки податку,
гривень за 1 кв. метр
Коефіцієнт, що застосовується у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення
до 3
0,075
від 3 до 10
0,15
від 10 до 20
0,24
від 20 до 50
0,375
1,2
від 50 до 100
0,45
1,4
від 100 до 250
0,525
1,6
від 250 до 500
0,6
2,0
від 500 до 1000
0,75
2,5
від 1000 і більше
1,05
3,0
 
-9- Хомутиннік В.Ю.
пункт 275.1 статті 275 викласти у такій редакції:
"275.1. Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюються у таких розмірах:
Групи населених пунктів з чисельністю населення, тис. осіб
Ставки податку,
гривень за 1 кв. метр
Коефіцієнт, що застосовується у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення
до 3
0,24
від 3 до 10
0,48
від 10 до 20
0,77
від 20 до 50
1,2
1,2
від 50 до 100
1,44
1,4
від 100 до 250
1,68
1,6
від 250 до 500
1,92
2,0
від 500 до 1000
2,4
2,5
від 1000 і більше
3,36
3,0
".
 
Враховано   Групи населених пунктів з чисельністю населення, тис. осіб
Ставки податку,
гривень за 1 кв. метр
Коефіцієнт, що застосовується у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення
до 3
0,24
від 3 до 10
0,48
від 10 до 20
0,77
від 20 до 50
1,2
1,2
від 50 до 100
1,44
1,4
від 100 до 250
1,68
1,6
від 250 до 500
1,92
2,0
від 500 до 1000
2,4
2,5
від 1000 і більше
3,36
3,0
 
    -10- Баранов В.О.
Частину 275.1 статті 275 викласти в такій редакції:
"275.1. Ставки податку на земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюються у таких розмірах:
Групи населених пунктів з чисельністю населення, тис. осіб
Ставки податку,
гривень за 1 кв. метр
Коефіцієнт, що застосовується у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення
до 3
0,008-0,016
від 3 до 10
0,015 - 0,030
від 10 до 20
0,025 - 0,050
від 20 до 50
0,040 - 0,080
від 50 до 100
0,050 - 0,100
від 100 до 250
0,055 - 0,110
1,2
від 250 до 500
0,065 - 0,130
1,4
від 500 до 1000
0,080 - 0,160
1,6
від 1000 і більше
1,100 - 0,200
2,0
 
Відхилено    
    -11- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Заєць І.О.
Пункт 275.1. статті 275 - викласти у такій редакції:
"275.1. Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюються у таких розмірах:
Групи населених пунктів з чисельністю населення, тис. осіб
Ставки податку,
гривень за 1 кв. метр
Коефіцієнт, що застосовується у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення
до 3
0,15
від 3 до 10
0,30
від 10 до 20
0,48
від 20 до 50
0,75
0
від 50 до 100
0,9
1,1
від 100 до 250
1,05
1,3
від 250 до 500
1,2
1,6
від 500 до 1000
1,5
2
від 1000 і більше
2,1
2,5
";
 
Відхилено (пропонується збільшити податкове навантаження у 2 рази)   
29. 275.2. У населених пунктах, віднесених Кабінетом Міністрів України до курортних, до ставок податку, зазначених у пункті 275.1 цієї статті, застосовуються такі коефіцієнти:
 
   275.2. У населених пунктах, віднесених Кабінетом Міністрів України до курортних, до ставок податку, зазначених у пункті 275.1 цієї статті, застосовуються такі коефіцієнти:
 
30. 275.2.1. на південному узбережжі Автономної Республіки Крим - 3;
 
   275.2.1. на південному узбережжі Автономної Республіки Крим - 3;
 
31. 275.2.2. на південно-східному узбережжі Автономної Республіки Крим - 2,5;
 
   275.2.2. на південно-східному узбережжі Автономної Республіки Крим - 2,5;
 
32. 275.2.3. на західному узбережжі Автономної Республіки Крим - 2,2;
 
   275.2.3. на західному узбережжі Автономної Республіки Крим - 2,2;
 
33. 275.2.4. на Чорноморському узбережжі Миколаївської, Одеської та Херсонської областей - 2;
 
   275.2.4. на Чорноморському узбережжі Миколаївської, Одеської та Херсонської областей - 2;
 
34. 275.2.5. у гірських та передгірних районах Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей - 2,3, крім населених пунктів, які відповідно до законодавства віднесені до категорії гірських;
 
   275.2.5. у гірських та передгірних районах Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей - 2,3, крім населених пунктів, які відповідно до законодавства віднесені до категорії гірських;
 
35. 275.2.6. на узбережжі Азовського моря та в інших курортних місцевостях - 1,5.
 
   275.2.6. на узбережжі Азовського моря та в інших курортних місцевостях - 1,5.
 
36. 275.3. Ставки податку за земельні ділянки (за винятком сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення) диференціюють та затверджують відповідні сільські, селищні, міські ради виходячи із ставок податку, встановлених пунктом 275.1 цієї статті, функціонального використання та місцезнаходження земельної ділянки, але не більше трикратного розміру цих ставок податку, з урахуванням коефіцієнтів, встановлених пунктом 275.2 цієї статті.
 
-12- Воропаєв Ю.М.
Викласти п. 275.3. статті 275 розділу ХІІІ у такій редакції:
"275.3. Ставки податку за земельні ділянки (за винятком сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення) диференціюють та затверджують відповідні сільські, селищні, міські ради виходячи із ставок податку, встановлених пунктом 275.1 цієї статті, функціонального використання та місцезнаходження земельної ділянки, але не більше двократного розміру цих ставок податку, з урахуванням коефіцієнтів, встановлених пунктом 275.2 цієї статті."
 
Відхилено Звужуються права органів місцевого самоврядування щодо встановлення ставок податку за землі, нормативну грошову оцінку яких не проведено.  275.3. Ставки податку за земельні ділянки (за винятком сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення) диференціюють та затверджують відповідні сільські, селищні, міські ради виходячи із ставок податку, встановлених пунктом 275.1 цієї статті, функціонального використання та місцезнаходження земельної ділянки, але не більше трикратного розміру цих ставок податку, з урахуванням коефіцієнтів, встановлених пунктом 275.2 цієї статті.
 
    -13- Шевчук О.Б.
Викласти пункт 275.3. статті 275 „Ставки податку на земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено" у наступній редакції:
„Ставки податку за земельні ділянки (за винятком сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення) диференціюють та затверджують відповідні сільські, селищні, міські ради виходячи із ставок податку, встановлених пунктом 275.1 цієї статті, функціонального використання та місцезнаходження земельної ділянки, але не більше двократного розміру цих ставок податку, з урахуванням коефіцієнтів, встановлених пунктом 275.2 цієї статті."
 
Відхилено Звужуються права органів місцевого самоврядування щодо встановлення ставок податку за землі, нормативну грошову оцінку яких не проведено.   
    -14- Шпенов Д.Ю.
пункт 275.3. статті 275 розділу ХIII викласти в наступній редакції:
"275.3. Ставки податку за земельні ділянки (за винятком сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення) диференціюють та затверджують відповідні сільські, селищні, міські ради виходячи із ставок податку, встановлених пунктом 275.1 цієї статті, функціонального використання та місцезнаходження земельної ділянки, але не більше двократного розміру цих ставок податку, з урахуванням коефіцієнтів, встановлених пунктом 275.2 цієї статті.".
 
Відхилено Звужуються права органів місцевого самоврядування щодо встановлення ставок податку за землі, нормативну грошову оцінку яких не проведено.   
    -15- Шевчук О.Б.
Викласти пункт 275.3. статті 275 у наступній редакції:
„Ставки податку за земельні ділянки (за винятком сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення) диференціюють та затверджують відповідні сільські, селищні, міські ради виходячи із ставок податку, встановлених пунктом 275.1 цієї статті, функціонального використання та місцезнаходження земельної ділянки, але не більше двократного розміру цих ставок податку, з урахуванням коефіцієнтів, встановлених пунктом 275.2 цієї статті."
 
Відхилено Звужуються права органів місцевого самоврядування щодо встановлення ставок податку за землі, нормативну грошову оцінку яких не проведено.   
37. Стаття 276. Особливості встановлення ставок земельного податку
 
   Стаття 276. Особливості встановлення ставок земельного податку
 
38. 276.1. Податок за земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садовими кооперативами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, справляється у розмірі 3 відсотків суми земельного податку, обчисленого відповідно до статей 274 і 275 цього розділу.
 
-16- Колесніченко В.В.
Пункт 276.1 викласти в такій редакції:
276.1. Податок за земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті житловою та громадською забудовою, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садовими кооперативами, індивідуальними гаражами і садовими дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, справляється у розмірі 3 відсотки суми земельного податку, обчисленого відповідно до статей 275 і 276 цього розділу.
 
Відхилено (поширення пільг на землі під громадською забудовою призведе до втрат доходів місцевих бюджетів).  276.1. Податок за земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садовими кооперативами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, справляється у розмірі 3 відсотків суми земельного податку, обчисленого відповідно до статей 274 і 275 цього розділу.
 
    -17- Баранов В.О.
В частині 276.1 статті 276 замінити цифру "3" словами та цифрами від "
3 до 30"
 
Відхилено (граничні межі ставок податку можуть бути тільки для місцевих податків і зборів, а не загальнодержавних)   
    -18- Власенко С.В.
Пункт 276.1. статті 276 викласти в такій редакції:
"Податок за земельні ділянки (в межах населених пунктів), на яких знаходяться об’єкти нерухомої власності житлового призначення, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садовими кооперативами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, справляється у розмірі 3 відсотків суми земельного податку, обчисленого відповідно до статей 274 і 275 цього розділу".
 
Відхилено . (зміна терміну "житловий фонд" на "об’єкти нерухомої власності житлового призначення" може призвести до неоднозначного трактування).   
    -19- Кінах А.К.
В пункті 276.1 статті 276 слова "житловим фондом" замінити на слова "житловою та громадською забудовою".
 
Відхилено (поширення пільг на землі під громадською забудовою призведе до втрат доходів місцевих бюджетів).   
    -20- Луцький М.Г.
У пункті 276.1. Статті 276 Розділу ХІІІ слова "житловим фондом" замінити словами "житловою та громадською забудовою".
 
Відхилено (поширення пільг на землі під громадською забудовою призведе до втрат доходів місцевих бюджетів).   
    -21- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Заєць І.О.
Пункт 276.1. статті 276 - викласти у такій редакції:
"267.1. Податок за земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, в тому числі прибудинковими територіями, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садовими кооперативами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, справляється у розмірі 3 відсотків суми земельного податку, обчисленого відповідно до статей 274 та 275 цього розділу";
 
Враховано по суті, оскільки земельні ділянки, зайняті житловим фондом, включають прибудинкові території.   
39. 276.2. Податок за земельні ділянки (в межах населених пунктів) на територіях та об’єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, використання яких не пов’язано з функціональним призначенням цих територій та об’єктів, справляється у п’ятикратному розмірі податку, обчисленого відповідно до статей 274 і 275 цього розділу.
 
   276.2. Податок за земельні ділянки (в межах населених пунктів) на територіях та об’єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, використання яких не пов’язано з функціональним призначенням цих територій та об’єктів, справляється у п’ятикратному розмірі податку, обчисленого відповідно до статей 274 і 275 цього розділу.
 
40. 276.3. Податок за земельні ділянки (в межах населених пунктів) на територіях та об’єктах історико-культурного призначення, використання яких не пов’язано з функціональним призначенням цих територій та об’єктів, справляється у розмірі, обчисленому відповідно до статей 274 і 275 цього розділу із застосуванням таких коефіцієнтів:
 
   276.3. Податок за земельні ділянки (в межах населених пунктів) на територіях та об’єктах історико-культурного призначення, використання яких не пов’язано з функціональним призначенням цих територій та об’єктів, справляється у розмірі, обчисленому відповідно до статей 274 і 275 цього розділу із застосуванням таких коефіцієнтів:
 
41. 276.3.1. міжнародного значення - 7,5;
 
   276.3.1. міжнародного значення - 7,5;
 
42. 276.3.2. загальнодержавного значення - 3,75;
 
   276.3.2. загальнодержавного значення - 3,75;
 
43. 276.3.3. місцевого значення - 1,5.
 
   276.3.3. місцевого значення - 1,5.
 
44. 276.4. Податок за земельні ділянки (в межах населених пунктів), надані для залізниць в межах смуг відведення, для гірничодобувних підприємств для видобування корисних копалин та розробку родовищ корисних копалин, а також за водойми, надані для виробництва рибної продукції, справляється у розмірі 25 відсотків податку, обчисленого відповідно до статей 274 і 275 цього розділу.
 
-22- Шпенов Д.Ю.
пункт 276.4. статті 276 розділу ХIII викласти в наступній редакції:
"276.4. Податок за земельні ділянки (в межах населених пунктів), надані для залізниць в межах смуг відведення, для гірничодобувних підприємств, а також за водойми, надані для виробництва рибної продукції, справляється у розмірі 25 відсотків податку, обчисленого відповідно до статей 7 і 8 цього розділу.".
 
Відхилено . ( втрати місцевих бюджетів, розширюється пільга для гірничодобувних підприємств (не тільки для родовищ корисних копалин, а й будівлі, споруди тощо)  276.4. Податок за земельні ділянки (в межах населених пунктів), надані для залізниць в межах смуг відведення, для гірничодобувних підприємств для видобування корисних копалин та розробку родовищ корисних копалин, а також за водойми, надані для виробництва рибної продукції, справляється у розмірі 25 відсотків податку, обчисленого відповідно до статей 274 і 275 цього розділу.
 
45. 276.5. У разі надання в оренду земельних ділянок (в межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, у тому числі зазначеними у пунктах 276.1 та 276.4, цієї статті, іншим суб’єктам, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється відповідно до статті 274 цього розділу від нормативної грошової оцінки, визначеної з урахуванням застосування відповідного коефіцієнта функціонального використання цих площ, залежно від виду економічної діяльності орендаря, та статті 275 цього розділу.
 
-23- Воропаєв Ю.М.
Пункт 276.5. ст. 276 розділу ХІІІ - виключити.
 
Відхилено (положення проекту передбачає усунення різного трактування шляхом уточнення порядку нарахування земельного податку при зміні функціонального використання земельної ділянки, а саме при здачі в оренду будівель або їх частин іншим суб’єктам)  276.5. У разі надання в оренду земельних ділянок (в межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, у тому числі зазначеними у пунктах 276.1 та 276.4, цієї статті, іншим суб’єктам, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється відповідно до статті 274 цього розділу від нормативної грошової оцінки, визначеної з урахуванням застосування відповідного коефіцієнта функціонального використання цих площ, залежно від виду економічної діяльності орендаря, та статті 275 цього розділу.
 
    -24- Шпенов Д.Ю.
пункт 276.5. статті 276 розділу Х??? виключити.
 
Відхилено . (положення проекту передбачає усунення різного трактування шляхом уточнення порядку нарахування земельного податку при зміні функціонального використання земельної ділянки, а саме при здачі в оренду будівель або їх частин іншим суб’єктам)   
46. 276.6. Податок за земельні ділянки (в межах та за межами населених пунктів), надані для розміщення об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, справляється у розмірі 25 відсотків податку, обчисленого відповідно до статей 274, 275, 278, 279 і 280 цього розділу.
 
-25- Сігал Є.Я.
Статтю 276 доповнити сьомим пунктом 276.7 в такій редакції:
"276.7. На землі недержавної форми власності не сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності або в оренді у фізичних або юридичних осіб і не використовуються цими особами за призначенням, з 1 січня 2011 року вводиться додатковий земельний податок у розмірі 3 % від вартості цих земель. "
 
Відхилено . (Згідно із статтею 211 Земельного кодексу власники земель несуть адміністративну і кримінальну відповідальність за невиконання вимог щодо використання земель не за цільовим ризначенням)  276.6. Податок за земельні ділянки (в межах та за межами населених пунктів), надані для розміщення об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, справляється у розмірі 25 відсотків податку, обчисленого відповідно до статей 274, 275, 278, 279 і 280 цього розділу.
 
47. Стаття 277. Ставки податку за земельні ділянки несільськогосподарських угідь, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
 
   Стаття 277. Ставки податку за земельні ділянки несільськогосподарських угідь, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
 
48. 277.1. Ставка податку за один гектар несільськогосподарських угідь, зайнятих господарськими будівлями (спорудами), встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.
 
   277.1. Ставка податку за один гектар несільськогосподарських угідь, зайнятих господарськими будівлями (спорудами), встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.
 
49. 277.2. Ставка податку за земельні ділянки, надані садовим кооперативам, в тому числі зайняті садовими дачними будинками фізичних осіб, встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.
 
-26- Власенко С.В.
У пункті 277.2. статті 277 після слова "садовими" додати слова "та (або)"
 
Враховано .  277.2. Ставка податку за земельні ділянки, надані садовим кооперативам, в тому числі зайняті садовими та (або) дачними будинками фізичних осіб, встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.
 
50. Стаття 278. Ставки податку за земельні ділянки, надані підприємствам промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони, розташовані за межами населених пунктів
 
   Стаття 278. Ставки податку за земельні ділянки, надані підприємствам промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони, розташовані за межами населених пунктів
 
51. 278.1. Ставка податку за земельні ділянки, надані підприємствам промисловості, транспорту (крім земель залізничного транспорту в межах смуг відведення), зв’язку, енергетики, а також підприємствам і організаціям, що здійснюють експлуатацію ліній електропередач (крім сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення), встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області;
 
   278.1. Ставка податку за земельні ділянки, надані підприємствам промисловості, транспорту (крім земель залізничного транспорту в межах смуг відведення), зв’язку, енергетики, а також підприємствам і організаціям, що здійснюють експлуатацію ліній електропередач (крім сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення), встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області;
 
52. 278.2. Ставка податку за земельні ділянки, надані для залізничного транспорту в межах смуг відведення, військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, які не утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, госпрозрахунковим підрозділам Збройних Сил України, встановлюється у розмірі 0,02 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.
 
   278.2. Ставка податку за земельні ділянки, надані для залізничного транспорту в межах смуг відведення, військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, які не утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, госпрозрахунковим підрозділам Збройних Сил України, встановлюється у розмірі 0,02 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.
 
53. 278.3. Ставка податку за земельні ділянки, надані для підприємств промисловості, зайняті землями тимчасової консервації (деградовані землі), встановлюються у розмірі 0,03 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.
 
   278.3. Ставка податку за земельні ділянки, надані для підприємств промисловості, зайняті землями тимчасової консервації (деградовані землі), встановлюються у розмірі 0,03 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.
 
54. Стаття 279. Ставка податку за земельні ділянки, передані у власність або надані в користування на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
 
   Стаття 279. Ставка податку за земельні ділянки, передані у власність або надані в користування на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
 
55. 279.1. Ставка податку за земельні ділянки, передані у власність або надані в користування на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення (крім сільськогосподарських угідь та лісових земель), нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.
 
   279.1. Ставка податку за земельні ділянки, передані у власність або надані в користування на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення (крім сільськогосподарських угідь та лісових земель), нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.
 
56. Стаття 280. Ставки податку за земельні ділянки на землях водного фонду та лісогосподарського призначення, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
 
   Стаття 280. Ставки податку за земельні ділянки на землях водного фонду та лісогосподарського призначення, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
 
57. 280.1. Ставка податку за земельні ділянки на землях водного фонду встановлюється у розмірі 0,3 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.
 
   280.1. Ставка податку за земельні ділянки на землях водного фонду встановлюється у розмірі 0,3 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.
 
58. 280.2. Ставка податку за земельні ділянки на землях водного фонду, а також за земельні ділянки лісогосподарського призначення, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.
 
   280.2. Ставка податку за земельні ділянки на землях водного фонду, а також за земельні ділянки лісогосподарського призначення, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.
 
59. Стаття 281. Пільги щодо податку для фізичних осіб
 
-27- Власенко С.В.
Назву статті 281 після слів: "пільги щодо" доповнити словом "сплати"
 
Враховано   Стаття 281. Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб
 
60. 281.1. Від сплати податку звільняються:
 
-28- Баранов В.О.
В частині 281.1 статті 281 слова "Від сплати податку звільняються:" замінити словами "Від сплати податку за рішенням відповідної ради частково чи повністю можуть звільнятись:"
 
Відхилено (пропозиція спрямована на звуження прав громадян на отримання пільг щодо земельного податку.)  281.1. Від сплати податку звільняються:
 
61. 281.1.1. інваліди першої і другої групи;
 
   281.1.1. інваліди першої і другої групи;
 
62. 281.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
 
   281.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
 
63. 281.1.3. пенсіонери (за віком);
 
   281.1.3. пенсіонери (за віком);
 
64. 281.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
 
   281.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
 
65. 281.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 
-29- Яворівський В.О.
До пункту 281.1. статті 281 розділу ХІІ додати новий підпункт 281.1.6.:
"281.1.6. вдови, вдівці, одинокі матері (батько), які виховують одного та більше дітей віком до 18 років."
 
Відхилено (розширення переліку пільг призведе до втрат доходів місцевих бюджетів).  281.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 
66. 281.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 цієї статті, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:
 
   281.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 цієї статті, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:
 
67. 281.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;
 
   281.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;
 
68. 281.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - 0,1 гектара;
 
   281.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - 0,1 гектара;
 
69. 281.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,1 гектара;
 
   281.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,1 гектара;
 
70. 281.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;
 
   281.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;
 
71. 281.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.
 
   281.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.
 
72. Стаття 282. Пільги щодо податку для юридичних осіб
 
-30- Власенко С.В.
Назву статті 282 після слів: "пільги щодо" доповнити словом "сплати"
 
Враховано   Стаття 282. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб
 
73. 282.1. Від сплати податку звільняються:
 
   282.1. Від сплати податку звільняються:
 
74. 282.1.1. заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам’ятки природи, заповідні урочища та парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва;
 
   282.1.1. заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам’ятки природи, заповідні урочища та парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва;
 
75. 282.1.2. дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;
 
   282.1.2. дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;
 
76. 282.1.3. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, - які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
 
-31- Хара В.Г.
У пункті 282.1.3. статті 282 після слів „спеціалізовані санаторії України для реабілітації хворих" доповнити словами „та для санаторного лікування ветеранів війни системи центрального органу виконавчої влади з питань праці та соціальної політики".
 
Враховано по суті (у редакції першого читання)  282.1.3. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, - які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
 
    -32- Сухий Я.М.
У пункті 282.1.3. статті 282 після слів "спеціалізовані санаторії України для реабілітації хворих" доповнити словами "та для санаторного лікування ветеранів війни системи центрального органу виконавчої влади з питань праці та соціальної політики".
 
Враховано по суті (у редакції першого читання)   
    -33- Марущенко В.С.
У пункті 282.1.3 статті 282 розділу ХІІІ після слів "спеціалізовані санаторії України для реабілітації хворих" доповнити словами "та для санаторного лікування ветеранів війни системи центрального органу виконавчої влади з питань праці та соціальної політики".
 
Враховано по суті (у редакції першого читання)   
    -34- Сочка О.О.
У пункті 282.1.3. статті 282 після слів „спеціалізовані санаторії України для реабілітації хворих" доповнити словами „та для санаторного лікування ветеранів війни системи центрального органу виконавчої влади з питань праці та соціальної політики".
 
Враховано по суті (у редакції першого читання) .   
77. 282.1.4. дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;
 
   282.1.4. дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;
 
78. 282.1.5. релігійні та благодійні організації, зареєстровані відповідно до законодавства України, що не провадять підприємницьку діяльність;
 
-35- Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
У статті 282: п.п. 282.1.5) викласти у наступній редакції:
"благодійні організації, зареєстровані відповідно до законодавства України, що не провадять підприємницьку діяльність;".
 
Відхилено (виключення з положення релігійних організацій є необґрунтованим).  282.1.5. релігійні та благодійні організації, зареєстровані відповідно до законодавства України, що не провадять підприємницьку діяльність;
 
79. 282.1.6. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;
 
   282.1.6. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;
 
80. 282.1.7. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації громадських організацій інвалідів, майно яких є їх повною власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом попереднього звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу).
 
-36- Сушкевич В.М.
Абзац перший пункту 282.1.7 статті 282 викласти у такій редакції:
’’громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці. "
 
Враховано   282.1.7. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.
 
    -37- Комар М.С.
Абзац перший пункту 282.1.7 статті 282 викласти у такій редакції:
"громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці".
 
Враховано по суті (у редакції н.д.Сушкевича В.М.)   
81. Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
 
   Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
 
82. У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;
 
   У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;
 
83. 282.1.8. заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
 
-38- Сушкевич В.М.
У пункті 282.1.8 статті 282 слова ’’соціального забезпечення’’ замінити словами ’’соціального захисту’’,
 
Враховано   282.1.8. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, а також заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
 
    -39- Комар М.С.
У пункті 282.1.8 статті 282 слова "соціального забезпечення" замінити словами "соціального захисту".
 
Враховано    
    -40- Смітюх Г.Є.
Шенцев Д.О.
Макеєнко В.В.
Викласти пункт 1.8 статті 282 в такій редакції:
"282.1.8. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, а також заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів".
 
Враховано    
    -41- Колесніченко В.В.
Пункт 282.1.8 викласти в такій редакції:
282.1.8. заклади культури, науки, охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; вітчизняні дошкільні, загальноосвітні, середні професійні та вищі навчальні заклади усіх форм власності;
 
Відхилено (пропонується збільшення переліку пільг – втрати місцевих бюджетів)   
    -42- Хара В.Г.
Підпункт 282.1.8 доцільно доповнити словами:
"фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування України".
 
Відхилено (пропонується збільшення переліку пільг – втрати місцевих бюджетів)   
    -43- Марущенко В.С.
Пункт 282.1.8 статті 282 розділу ХІІІ після слів "місцевих бюджетів" доповнити словами "фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування України."
 
Відхилено (пропонується збільшення переліку пільг – втрати місцевих бюджетів)   
    -44- Сочка О.О.
Підпункт 282.1.8 доцільно доповнити словами:
"фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування України".
 
Відхилено пропонується збільшення переліку пільг – втрати місцевих бюджетів)   
    -45- Ващук К.Т.
Підункт 282.1.8 викласти в наступній редакції:
282.1.8. заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, а також не бюджетні наукові установи впродовж строку чинності свідоцтва про включення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, на земельні ділянки, що використовуються ними за цільовим призначенням для здійснення основної наукової або науково-технічної діяльності;
 
Відхилено (пропонується збільшення переліку пільг – втрати місцевих бюджетів)   
    -46- Давимука С.А.
У статті 282: п.п. 282.1.8) викласти у наступній редакції:
"282.1.8 заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, а також не бюджетні наукові установи впродовж строку чинності свідоцтва про включення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, за земельні ділянки, що використовуються ними за цільовим призначенням для здійснення наукової або науков-технічної діяльності;
 
Відхилено (пропонується збільшення переліку пільг – втрати місцевих бюджетів)   
    -47- Луцький М.Г.
Підпункт 282.1.8. пункту 282.1 Розділу ХІІІ викласти у такій редакції:
"15.1.8. заклади (установи) культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення фізичної культури і спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; дошкільні, загальноосвітні, середні професійні та вищі навчальні заклади усіх форм власності, а також не бюджетні наукові установи впродовж строку чинності свідоцтва про включення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, за земельні ділянки, що використовується ними за цільовим призначенням для здійснення основної наукової або науково-технічної діяльності;".
 
Відхилено (пропонується збільшення переліку пільг – втрати місцевих бюджетів)   
    -48- Павловський А.М.
У розділі ХІІІ "Плата за землю" підпункт 282.1.8. викласти в такій редакції:
"282.1.8. заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, а також не бюджетні наукові установи впродовж строку чинності свідоцтва про включення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, за земельні ділянки, що використовується ними за цільовим призначенням для здійснення основної наукової або науково-технічної діяльності;".
 
Відхилено (пропонується збільшення переліку пільг – втрати місцевих бюджетів)   
    -49- Кінах А.К.
В підпункті 282.1.8 пункту 282.1 статті 282 після слів "або місцевих бюджетів" додати слова і знак ",вітчизняні дошкільні, загальноосвітні, середні професійні та вищі навчальні заклади усіх форм власності";
 
Відхилено запропоноване призведе до необґрунтованих втрат доходів місцевих бюджетів.)   
84. 282.1.9. підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні України, - за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву, бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, за умови спрямування відповідних сум земельного податку на розвиток фізичної культури і спорту за напрямами і в порядку, визначеними Кабінетом Міністрів України;
 
-50- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 282.1.9 викласти у такій редакції:
282.1.9 підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні України, - за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву, бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. Суми коштів, що вивільнені у зв’язку із наданням податкової пільги зараховуються на окремий рахунок, відкритий в органах державного казначейства та спрямовуються на переоснащення матеріально-технічної бази.
 
Враховано   282.1.9 підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні України, - за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву, бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. Суми коштів, що вивільнені у зв’язку із наданням податкової пільги зараховуються на окремий рахунок, відкритий в органах державного казначейства та спрямовуються на переоснащення матеріально-технічної бази.
 
    -51- Костенко П.І.
У підпункті 282.1.9. пункту 282.1 статті 282 розділу ХІІІ "Плата за землю" слова "за напрямами і в порядку, визначеними Кабінетом Міністрів України" вилучити.
Редакція підпункту з урахуванням запропонованих змін:
282.1.9. підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні України, - за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву, бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, за умови спрямування відповідних сум земельного податку на розвиток фізичної культури і спорту;
 
Враховано по суті   
    -52- Томенко М.В.
У розділі ХІІІ, в статті 282, у підпункті 282.1.9. вилучити слова "за напрямами і в порядку, визначеними Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано по суті   
85. 282.1.10. на період дії фіксованого сільськогосподарського податку власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику фіксованого сільськогосподарського податку;
 
   282.1.10. на період дії фіксованого сільськогосподарського податку власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику фіксованого сільськогосподарського податку;
 
86. 282.1.11. новостворені фермерські господарства протягом трьох років, а в трудонедостатніх населених пунктах - протягом п’яти років з часу передачі їм земельної ділянки у власність.
 
-53- Кінах А.К.
пункт 282.1 статті 282 доповнити підпунктом 282.1.12 наступного змісту:
"282.1.12. підприємства установ виконання покарань, інші підприємства, установи та організації, створені для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України".
 
Відхилено пропонується збільшення переліку пільг – втрати місцевих бюджетів)  282.1.11. новостворені фермерські господарства протягом трьох років, а в трудонедостатніх населених пунктах - протягом п’яти років з часу передачі їм земельної ділянки у власність.
 
    -54- Костенко П.І.
Лук'янова К.Є.
Волков О.А.
Суслов Є.І.
Тедеєв Е.С.
Найдьонов А.М.
Ст. 282 доповнити п. 282.1.12:
"282.1.12 санаторно-курортні заклади, готельні заклади та інші заклади розміщення, які мають на балансі ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам`ятки природи, заповідні урочища, парки-пам`ятки садового паркового мистецтва в частині їх загальної площі "
 
Відхилено (запропоноване збільшення "пільговиків" призведе до необґрунтованих втрат місцевих бюджетів).   
    -55- Суслов Є.І.
Ст. 282 доповнити п. 282.1.12:
"282.1.12 санаторно-курортні заклади, готельні заклади та інші заклади розміщення, які мають на балансі ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам`ятки природи, заповідні урочища, парки-пам`ятки садового паркового мистецтва в частині їх загальної площі "
 
Відхилено (запропоноване збільшення "пільговиків" призведе до необґрунтованих втрат місцевих бюджетів).   
87. Стаття 283. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню
 
   Стаття 283. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню
 
88. 283.1. Не сплачується податок за:
 
   283.1. Не сплачується податок за:
 
89. 283.1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов’язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;
 
   283.1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов’язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;
 
90. 283.1.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;
 
   283.1.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;
 
91. 283.1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;
 
   283.1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;
 
92. 283.1.4. земельні ділянки, зайняті автомобільними дорогами загального користування у межах смуги відведення;
 
-56- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 283.1.4 підпункту 283.1 статті 283 викласти у такій редакції:
"283.1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв’язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:
а) паралельні об’їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючи з’їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;
б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;"
 
Враховано   283.1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв’язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:
а) паралельні об’їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючи з’їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;
б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;
 
93. 283.1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;
 
   283.1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;
 
94. 283.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.
 
   283.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.
 
95. Стаття 284. Особливості застосування пільгового оподаткування
 
   Стаття 284. Особливості застосування пільгового оподаткування
 
96. 284.1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, селищні та сільські ради можуть встановлювати пільги щодо земельного податку: часткове звільнення на певний строк, зменшення суми земельного податку лише за рахунок коштів, що зараховуються до відповідних місцевих бюджетів.
 
-57- Хомутиннік В.Ю.
абзац перший пункту 284.1 статті 284 викласти у такій редакції:
"284.1. Міські, селищні та сільські ради можуть встановлювати пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території: часткове звільнення на певний строк, зменшення суми земельного податку лише за рахунок коштів, що зараховуються до відповідних місцевих бюджетів.
 
Враховано   284.1. Міські, селищні та сільські ради можуть встановлювати пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території: часткове звільнення на певний строк, зменшення суми земельного податку лише за рахунок коштів, що зараховуються до відповідних місцевих бюджетів.
 
    -58- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
У пункті 284.1 статті 284:
абзац перший викласти в такій редакції: "Міські, селищні та сільські ради можуть встановлювати пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території: часткове звільнення на певний строк, зменшення суми земельного податку";
 
Враховано по суті   
    -59- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Заєць І.О.
Абзац перший пункту 284.1. статті 284 - викласти у такій редакції:
"Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, селищні та сільські ради можуть встановлювати пільги щодо земельного податку: часткове звільнення на певний строк, зменшення суми земельного податку лише за рахунок коштів, що зараховуються до відповідних місцевих бюджетів. Часткове звільнення надається на строк не більше 3 років, а зменшення суми земельного податку - не більше ніж у 2 рази на строк не більше 3 років. Таке часткове звільнення чи зменшення суми земельного податку дозволяється надавати платнику податків не частіше одного разу протягом 10 послідовних років";
 
Відхилено (критерії часткового звільнення не сприяють покращенню адміністрування та обмежують права органів місцевого самоврядування)   
97. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки дані стосовно наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.
 
-60- Хомутиннік В.Ю.
Абзац другий пункту 284.1 статті 284 викласти у такій редакції:
Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки дані стосовно наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.";
 
Враховано   Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки дані стосовно наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.
 
    -61- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
В абзаці другому слова "Органи виконавчої влади та" виключити.
 
Враховано    
98. Нові зміни щодо вказаної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.
 
   Нові зміни щодо вказаної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.
 
99. 284.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, в якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, в якому втрачено це право.
 
   284.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, в якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, в якому втрачено це право.
 
100. 284.3. Якщо платники податку, що користуються пільгами щодо податку, мають у підпорядкуванні госпрозрахункові підприємства або здають у тимчасове користування (оренду) земельні ділянки, окремі будівлі або їх частини, податок на земельні ділянки, зайняті цими госпрозрахунковими підприємствами або будівлями (їх частинами), переданими в тимчасове користування (оренду), сплачується на загальних підставах, з урахуванням прибудинкової території.
 
-62- Колесніченко В.В.
Пункт 284.3 викласти в такій редакції:
284.3. Якщо платники податку, що користуються пільгами щодо податку, мають у підпорядкуванні госпрозрахункові підприємства або здають у тимчасове користування (оренду) земельні ділянки, окремі будівлі або їх частини, податок на земельні ділянки, зайняті цими госпрозрахунковими підприємствами або будівлями (їх частинами), переданими в тимчасове користування (оренду), сплачується на загальних підставах, з урахуванням прибудинкової території.
Якщо платники податку, що користуються пільгами щодо податку, здають у тимчасове користування (оренду) окремі будівлі або їх частини установам, організаціям чи підприємствам, що також користуються пільгами щодо податку, податок на земельні ділянки, зайняті цими будівлями або їх частинами, переданими в тимчасове користування (оренду), з урахуванням прибудинкової території не нараховується і не сплачується.
 
Відхилено ( при наданні в оренду змінюється користувач пільги - "переуступка" пільги неприпустима)  284.3. Якщо платники податку, що користуються пільгами щодо податку, мають у підпорядкуванні госпрозрахункові підприємства або здають у тимчасове користування (оренду) земельні ділянки, окремі будівлі або їх частини, податок на земельні ділянки, зайняті цими госпрозрахунковими підприємствами або будівлями (їх частинами), переданими в тимчасове користування (оренду), сплачується на загальних підставах, з урахуванням прибудинкової території.
 
    -63- Грицак В.М.
Розділ 13, стаття 284, пункт 284.3 Виключити.
 
Відхилено (при наданні в оренду змінюється користувач пільги - "переуступка" пільги неприпустима)   
    -64- Луцький М.Г.
Другий абзац пункту 284.3. статті 284 Розділу ХІІІ викласти у такій редакції:
"Якщо платники податку, що користуються пільгами щодо податку, здають у тимчасове користування (оренду) окремі будівлі або їх частини установам, організаціям чи підприємствам, що також користуються пільгами щодо податку, податок на земельні ділянки, зайняті цими будівлями або їх частинами, переданими в тимчасове користування (оренду), з урахуванням прибудинкової території, не нараховується і не сплачується".
 
Відхилено (при наданні в оренду змінюється користувач пільги - "переуступка" пільги неприпустима)   
101. Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам.
 
-65- Кінах А.К.
Доповнити пункт 284.3 статті 284 абзацом третім наступного змісту:
"Якщо платники податку, що користуються пільгами щодо податку, здають у тимчасове користування (оренду) окремі будівлі або їх частини установам, організаціям чи підприємствам, що також користуються пільгами щодо податку, податок на земельні ділянки, зайняті цими будівлями або їх частинами, переданими в тимчасове користування (оренду), з урахуванням прибудинкової території, не нараховується і не сплачується".
 
Відхилено (при наданні в оренду змінюється користувач пільги - "переуступка" пільги неприпустима)  Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам.
 
102. Стаття 285. Податковий період
 
   Стаття 285. Податковий період
 
103. 285.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.
 
   285.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.
 
104. 285.2. Податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний місяць.
 
-66- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Заєць І.О.
Пункт 285.2. статті 285 - викласти у такій редакції:
"285.2. Податковим (звітним) періодом для плати за землю для юридичних осіб є календарний квартал, для фізичних осіб - рік";
 
Відхилено (у зв’язку з встановленням базового податкового періоду – рік)     
105. 285.3. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).
 
-67- Баранов В.О.
Статтю 285 доповнити новою частиною 285.4 в такій редакції:
"285.4. Рішення про встановлення ставок та запровадження пільг приймається радою, до бюджету якої зараховується земельний податок, під час затвердження бюджету на наступний рік і не змінюється протягом бюджетного періоду.".
 
Відхилено . (пропозиція не належить до сфери регулювання податкового законодавства)  285.3. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).
 
106. Стаття 286. Порядок обчислення плати за землю
 
   Стаття 286. Порядок обчислення плати за землю
 
107. 286.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.
 
   286.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.
 
108. Відповідні органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів за запитом відповідного органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   Відповідні органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів за запитом відповідного органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
109. 286.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.
 
-68- Горіна І.А.
У першому реченні пункту 286.2 статті 286 слова "центральним органом державної податкової служби" замінити словами "у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу".
 
Враховано .  286.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.
 
110. 286.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця нову звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації до 1 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
 
-69- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Заєць І.О.
Пункт 286.3. статті 286 - викласти у такій редакції:
"286.3. Платник плати за землю має право подавати щоквартально нову звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації до 1 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним";
 
Відхилено (у зв’язку з встановленням базового податкового періоду – рік)  286.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця нову звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації до 1 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
 
111. 286.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
 
   286.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
 
112. 286.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться органами державної податкової служби, які видають платникові до 15 липня поточного року податкове повідомлення - рішення про внесення податку.
 
-70- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 286.5 статті 286 викласти в такій редакції:
"286.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться органами державної податкової служби, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення - рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 цього Кодексу.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником — починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності."
 
Враховано   286.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться органами державної податкової служби, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення - рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 цього Кодексу.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником — починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
 
113. 286.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно їх частці у власності на будівлю, з урахуванням прибудинкової території.
 
-71- Хомутиннік В.Ю.
286.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується, з урахуванням прибудинкової території, кожному з таких осіб:
1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває в спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває в спільній частковій власності;
3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.
 
Враховано   286.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується, з урахуванням прибудинкової території, кожному з таких осіб:
1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває в спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває в спільній частковій власності;
3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.
 
    -72- Грицак В.М.
Розділ 13, стаття 286, пункт 286.6 Виключити
 
Відхилено (Положення пункту 286.6 усуне суперечності щодо нарахування земельного податку за земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб)   
114. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.
 
-73- Сушкевич В.М.
Пункт 286 доповнити новим підпунктом такого змісту:
286.7. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 цього Кодексу за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні, і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.
Такий порядок поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей–інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.
 
Враховано   За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.
286.7. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 цього Кодексу за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні, і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.
Такий порядок поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей–інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.
 
115. Стаття 287. Строк сплати плати за землю та порядок її зарахування до бюджетів
 
   Стаття 287. Строк сплати плати за землю та порядок її зарахування до бюджетів
 
116. 287.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.
 
   287.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.
 
117. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.
 
   У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.
 
118. 287.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводиться щороку станом на 1 травня.
 
-74- Хомутиннік В.Ю.
Пункт викласти у такій редакції:
"287.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводиться щороку до 1 травня."
 
Враховано   287.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводиться щороку до 1 травня.
 
119. 287.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.
 
-75- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Заєць І.О.
Пункт 287.3. статті 287 - викласти у такій редакції:
"287.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками юридичними особами - власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному кварталу, щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу";
 
Відхилено (для забезпечення рівномірності надходжень до місцевих бюджетів передбачено щомісячну сплату)  287.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.
 
120. 287.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у новій звітній податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.
 
   287.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у новій звітній податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.
 
121. 287.5. Податок фізичними особами сплачується рівними частками до 15 серпня і до 15 листопада.
 
-76- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 287.5 пункту 287 викласти в такій редакції:
"287.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення."
 
Враховано   287.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення.
 
    -77- Баранов В.О.
Частину 287.5 статті 287 викласти в такій редакції: "Податок фізичними особами сплачується до 15 вересня відповідного бюджетного періоду.".
 
Враховано частково    
    -78- Костенко Ю.І.
Джоджик Я.І.
Заєць І.О.
Абзац перший пункту 287.5. статті 287 - викласти у такій редакції:
"Податок фізичними особами сплачується один раз на рік протягом 120 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) року";
 
Відхилено Фізичні особи сплачують податок протягом року, а не після закінчення звітного року   
122. Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватись через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється центральним органом державної податкової служби.
 
-79- Горіна І.А.
абзаці другому пункту 287.5 статті 287 слова "центральним органом державної податкової служби" замінити словами "у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу".
 
Враховано   Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватись через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.
 
123. Фізичні особи, які своєчасно не були залучені до сплати земельного податку, сплачують податок не більш як за три попередніх роки.
 
-80- Хомутиннік В.Ю.
Абзац виключити
 
Враховано      
124. 287.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території, сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.
 
-81- Шпенов Д.Ю.
пункт 287.6. статті 287 розділу Х??? виключити.
 
Відхилено Положення пункту 287.6 усуне суперечності щодо нарахування податку при переході права власності на будівлю, споруду (їх частину)  287.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території, сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.
 
    -82- Грицак В.М.
Розділ 13 стаття 287 підпункт 287.6 Виключити.
 
Відхилено Положення пункту 287.6 усуне суперечності щодо нарахування податку при переході права власності на будівлю, споруду (їх частину)   
125. 287.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (в межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, у тому числі зазначеними у пунктах 276.1, 276.4 статті 276, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).
 
-83- Шпенов Д.Ю.
пункт 287.7. статті 287 розділу ХIII викласти в наступній редакції:
"287.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (в межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, у тому числі зазначеними у пунктах 9.1, 9.4 статті 9, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки."
 
Відхилено . (земельна ділянка є невід’ємною частиною будівлі, тому потребує уточнення дати виникнення податкового зобов’язання при оренді будівлі)  287.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (в межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, у тому числі зазначеними у пунктах 276.1, 276.4 статті 276, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).
 
126. 287.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку або приміщення, переведеного у нежиле у зв’язку із набуттям його у власність в установленому законом порядку, повинен сплачувати до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами), з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території, з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.
 
-84- Власенко С.В.
У пункті 287.8. статті 287 слова:
"або приміщення, переведеного у нежиле у зв’язку із набуттям його у власність в установленому законом порядку" виключити.
 
Враховано   287.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами), з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території, з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.
 
    -85- Грицак В.М.
Розділ 13 стаття 287 пункт 287.8 Виключити.
 
Відхилено (положення пункту 287.8 проекту кодексу усунуть суперечності, пов’язані з нарахуванням податку власниками приміщень, що розташовані у житловому фонді та які переведені у нежиле)   
127. 287.9. Плата за землю зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для плати за землю.
 
   287.9. Плата за землю зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для плати за землю.
 
128. Стаття 288. Орендна плата
 
   Стаття 288. Орендна плата
 
129. 288.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки
 
   288.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки
 
130. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний орган державної податкової служби про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.
 
   Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний орган державної податкової служби про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.
 
131. 288.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.
 
   288.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.
 
132. 288.3. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.
 
   288.3. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.
 
133. 288.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.
 
   288.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.
 
134. 288.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:
 
   288.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:
 
135. 288.5.1. не може бути меншою:
 
   288.5.1. не може бути меншою:
 
136. для земель сільськогосподарського призначення - земельного податку, що встановлюється цим розділом;
 
   для земель сільськогосподарського призначення - земельного податку, що встановлюється цим розділом;
 
137. для інших категорій земель - трикратного розміру земельного податку, що встановлюється цим розділом;
 
   для інших категорій земель - трикратного розміру земельного податку, що встановлюється цим розділом;
 
138. 288.5.2. не може перевищувати:
 
   288.5.2. не може перевищувати:
 
139. а) для земельних ділянок, наданих для розміщення, будівництва, обслуговування та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи технологічну інфраструктуру таких об’єктів (виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти (пристрої), електричні підстанції, електричні мережі) - 3 відсотків нормативної грошової оцінки;
 
-86- Кармазін Ю.А.
1. У пункті 288.5.2. "не може перевищувати:" підпункт 1 викласти в такій редакції:
2. "288.5.2.1. для земельних ділянок, наданих для розміщення, будівництва, обслуговування та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи технологічну інфраструктуру таких об’єктів (виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти (пристрої), електричні підстанції, електричні мережі) - 12 відсотків нормативної грошової оцінки;".
 
Відхилено . (збільшення у 4 рази орендної плати не стимулює розвиток альтернативної енергетики.)  а) для земельних ділянок, наданих для розміщення, будівництва, обслуговування та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи технологічну інфраструктуру таких об’єктів (виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти (пристрої), електричні підстанції, електричні мережі) - 3 відсотків нормативної грошової оцінки;
 
140. б) для інших земельних ділянок, наданих в оренду - 12 відсотків нормативної грошової оцінки;
 
-87- Бондаренко В.Д.
Підпункт б) підпункту 288.5.2. викласти у такій редакції:
"для земельних ділянок, наданих для видобування корисних копалин, із родовищ, що включені до Державного фонду родовищ корисних копали - 3 відсотки нормативної грошової оцінки;"
 
Відхилено (пропонується зменшення ставки податку – втрати місцевих бюджетів)  б) для інших земельних ділянок, наданих в оренду - 12 відсотків нормативної грошової оцінки;
 
    -88- Бондаренко В.Д.
п. 288.5.2. статті 288 доповнити новим підпунктом: "в) для інших земельних ділянок, наданих в оренду - 12 відсотків нормативної грошової оцінки."
 
Враховано по суті (зазначене положення міститься у підпункті "б)" підпункту 288.5.2 пункту 288.5 статті 288 цього розділу)   
141. 288.6. може бути більшою граничного розміру орендної плати, ніж зазначений у підпункті 288.5.2, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.
 
   288.6. може бути більшою граничного розміру орендної плати, ніж зазначений у підпункті 288.5.2, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.
 
142. 288.7. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.
 
   288.7. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.
 
143. 288.8. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів здійснюється відповідно до вимог статей 285-287 цього розділу.
 
   288.8. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів здійснюється відповідно до вимог статей 285-287 цього розділу.
 
144. Стаття 289. Індексація нормативної грошової оцінки земель
 
   Стаття 289. Індексація нормативної грошової оцінки земель
 
145. 289.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.
 
   289.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.
 
146. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.
 
   Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.
 
147. 289.2. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів за індексом споживчих цін, встановленим законом про Державний бюджет України на відповідний рік, щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:
 
-89- Хомутиннік В.Ю.
пункт 289.2 статті 289 викласти у такій редакції:
"289.2. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів за індексом споживчих цін за попередній рік, щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:
Кі = [І - 10]:100,
де І - індекс споживчих цін за попередній рік.
У разі, коли індекс споживчих цін не перевищує 110 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 110.
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.";
 
Враховано .  289.2. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:
Кі = [І - 10]:100,
де І - індекс споживчих цін за попередній рік.
У разі, коли індекс споживчих цін не перевищує 110 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 110.
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.
 
    -90- Горіна І.А.
у пункті 289.2:
в абзаці першому замість слів "за індексом споживчих цін, встановленим законом про Державний бюджет України на відповідний рік" замінити словами "за поданою спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі статистики інформацією про середньорічний індекс інфляції за попередній рік";
 
Відхилено . (положення п.289.2 проекту Кодексу узгоджується з розділом ІІІ в частині формули, що застосовується для амортизації земельних поліпшень)   
    -91- Мельник П.В.
Борисов В.Д.
Деркач М.І.
Пункт 289.2 статті 289 викласти в такій редакції:
"289.2. Щороку нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення індексується на коефіцієнт індексації, який визначається з урахуванням щорічних індексів споживчих цін (знижених на десять відсоткових пунктів), починаючи з року набрання чинності цим Кодексом, та встановлюється законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
У разі коли індекс споживчих цін відповідного року не перевищує 110 відсотків, такий індекс при розрахунку коефіцієнту індексації застосовується із значенням 100 відсотків".
 
Враховано по суті   
148. Кі = Кіп х ( [І - 10]:100),
 
      
149. де І - індекс споживчих цін, встановлений законом про Державний бюджет України на відповідний рік;
 
-92- Горіна І.А.
у пункті 289.2:
в абзаці третьому слова "індекс споживчих цін, встановлений законом про Державний бюджет України на відповідний рік" замінити словами "середньорічний індекс споживчих цін року, за результатами якого проводиться індексація";
 
Враховано      
150. Кіп - добуток коефіцієнтів індексації за попередні роки.
 
-93- Горіна І.А.
у пункті 289.2:
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
"У разі коли середньорічний індекс споживчих цін року, за результатами якого проводиться індексація, не перевищує 110 відсотків, такий індекс застосовується із зазначенням 110 відсотків
 
Враховано      
151. 289.3. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу державної податкової служби і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.
 
   289.3. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу державної податкової служби і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.
 
152. Стаття 290. Індексація ставок податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено
 
-94- Баранов В.О.
Статтю 290 виключити.
 
Враховано      
153. 290.1. Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено, щороку станом на 1 січня уточнюються на коефіцієнт індексації.
 
      
154. 290.2. Під час проведення індексації базовими вважаються ставки податку, встановлені пунктом 275.1 статті 275 цього розділу, які індексуються станом на 1 січня відповідного року на коефіцієнт індексації за формулою, визначеною у пункті 289.2 статті 289 цього розділу.

-95- Горіна І.А.
Статтю 290 викласти в такій редакції:
"Стаття 290. Індексація ставок податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено
290.1. Щороку ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено, підлягають індексації на коефіцієнт індексації, який визначається за формулою:
Кі = [І - 10] : 100,
де І - індекс споживчих цін за минулі 12 календарних місяців (за період з травня року, в якому проводиться індексація, до травня попереднього року).
Якщо значення Кі не перевищує одиниці, індексація не проводиться.
Кабінет Міністрів України щороку до 15 червня (крім випадку, передбаченого в абзаці четвертому цього пункту) подає на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до цього Кодексу в частині запровадження проіндексованих ставок з 1 січня наступного року
 
Враховано по суті (у прикінцевих положення проекту цього кодексу.) 
    -96- Симоненко П.М.
З метою внесення системних змін до проекту Податкового кодексу України щодо оподаткування об’єктів розкоші, необхідно доповнити відповідними нормами розділ ХІІ "Плата за землю" (податок за земельні ділянки несільськогосподарського призначення, які перебувають у власності або у постійному користуванні фізичної особи і загальна площа яких перевищує 0,5 гектара, справляється із застосуванням коефіцієнта 5)
 
Відхилено (у зв’язку із введенням податку на нерухоме майно із збільшеними ставками за об’єкти нерухомості (більше 300 кв.м. (у квартирі) та більше 500 кв.м.- у житловому будинку) недоцільно збільшувати розмір плати за землю)