Кількість абзаців - 30 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про телекомунікації" щодо визначення ринку телекомунікаційних послуг доступу (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. П р о е к т
 
   П р о е к т
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" (щодо визначення ринку телекомунікаційних послуг доступу)
 
-1- Мороко Ю.М.
Корж В.Т.
У назві законопроекту слова - "щодо визначення ринку телекомунікаційних послуг доступу" замінити на слова - "щодо ринку телекомунікаційних послуг пропуску трафіку"
 
Враховано   Про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" щодо ринку телекомунікаційних послуг пропуску трафіку
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести такі зміни до Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155, № 48, ст. 526):
 
   І. Внести до Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155, № 48, ст. 526; 2010 р., № 34, ст. 482, № 38, ст. 504) такі зміни:
1. Статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
 
5. Статтю 1 доповнити визначеннями таких термінів:
 
-2- Мороко Ю.М.
Корж В.Т.
1 у статті 1:
доповнити статтю новими абзацами такого змісту:
пропуск трафіку – проходження трафіку між елементами однієї або різних телекомунікаційних мереж;
послуга пропуску трафіку – телекомунікаційна послуга із здійснення термінації та/або транзиту трафіку, яка надається оператором телекомунікацій іншим операторам;
термінація трафіку – встановлення, підтримка фізичного та/або логічного з’єднання, пропуск трафіку між телекомунікаційною мережею, з якої надходить виклик або ініціюється з’єднання, та кінцевим обладнанням, до якого спрямовується виклик або ініціюється з’єднання;
транзит трафіку – встановлення, підтримка телекомунікаційною мережею оператора фізичного та/або логічного з’єднання, пропуск трафіку між двома іншими телекомунікаційними мережами;
трафік – сукупність інформаційних сигналів, що передаються за допомогою технічних засобів операторів, провайдерів телекомунікацій за визначений інтервал часу, включаючи інформаційні дані споживача та/або службову інформацію";
 
Враховано   "оператор телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринку послуг пропуску трафіку – оператор телекомунікацій, частка валового доходу якого від надання послуг пропуску трафіку на мережах фіксованого або рухомого (мобільного) зв’язку протягом попередніх 12 місяців перевищує 25 відсотків від сумарного валового доходу всіх операторів телекомунікацій, отриманого від надання відповідних послуг за вказаний період на мережах фіксованого або рухомого (мобільного) зв’язку за той самий період часу";
"послуга пропуску трафіку – телекомунікаційна послуга щодо здійснення термінації та/або транзиту трафіку, що надається оператором телекомунікацій іншим операторам";
"пропуск трафіку – проходження трафіку між елементами однієї або різних телекомунікаційних мереж";
"ринок телекомунікаційних послуг - сфера обігу визначених телекомунікаційних послуг, на які протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція";
"розрахункова такса за послугу пропуску трафіку - розмір плати за термінацію або транзит одиниці трафіку між телекомунікаційними мережами операторів";
"термінація трафіку – встановлення, підтримка фізичного та/або логічного з’єднання, пропуск трафіку між телекомунікаційною мережею, з якої надходить виклик або ініціюється з’єднання, та кінцевим обладнанням, до якого спрямовується виклик або ініціюється з’єднання";
"транзит трафіку – встановлення, підтримка телекомунікаційною мережею оператора фізичного та/або логічного з’єднання, пропуск трафіку між двома іншими телекомунікаційними мережами";
"трафік – сукупність інформаційних сигналів, що передаються за допомогою технічних засобів операторів, провайдерів телекомунікацій за визначений інтервал часу, включаючи інформаційні дані споживача та/або службову інформацію".
 
    -3- Мороко Ю.М.
Корж В.Т.
внести зміни до терміну "розрахункова такса", виклавши його в такій редакції:
розрахункова такса за послугу пропуску трафіку - розмір плати за термінацію або транзит одиниці трафіку між телекомунікаційними мережами операторів";
 
Враховано    
6. "ринок телекомунікаційних послуг (ринок телекомунікацій) - сфера обігу телекомунікаційних послуг, яка визначається пропозицією операторів, провайдерів телекомунікацій, попитом споживачів на телекомунікаційні послуги та можливістю задоволення цього попиту";
 
-4- Мороко Ю.М.
Корж В.Т.
термін "ринок телекомунікаційних послуг (ринок телекомунікацій)" , наведений у редакції законопроекту, прийнятій у першому читанні викласти у такій редакції :
ринок телекомунікаційних послуг - сфера обігу визначених телекомунікаційних послуг, на які протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція";
 
Враховано      
7. "телекомунікаційна послуга доступу (послуга доступу) - телекомунікаційна послуга оператора телекомунікацій, спрямована на задоволення потреб інших операторів у пропуску трафіку між кінцевим обладнаннями споживачів телекомунікаційних послуг, які обслуговуються різними операторами телекомунікацій";
 
-5- Мороко Ю.М.
Корж В.Т.
виключити визначення термінів "телекомунікаційна послуга доступу", "ринок телекомунікаційних послуг доступу", наведені у редакції законопроекту, прийнятій у першому читанні;
 
Враховано      
8. "ринок телекомунікаційних послуг доступу - сфера обігу телекомунікаційних послуг доступу, який поділяється на ринок послуг доступу до власних мереж фіксованого зв’язку та ринок послуг доступу до власних мереж рухомого (мобільного) зв’язку";
 
-6- Шиянов Б.А.
визначення - ринок телекомунікаційних послуг доступу виключити
 
Враховано      
9. "Оператор телекомунікацій із істотним впливом на ринку телекомунікаційних послуг доступу - оператор телекомунікацій, частка валового доходу якого від надання послуг доступу до мереж фіксованого або рухомого (мобільного) зв’язку протягом попередніх 9 місяців року перевищує 25% від сумарного валового доходу усіх операторів телекомунікацій, отриманого від надання послуг доступу відповідно до мереж фіксованого або рухомого (мобільного) зв’язку за той же період часу".
 
-7- Мороко Ю.М.
Корж В.Т.
термін "оператор телекомунікацій із істотним впливом на ринку телекомунікаційних послуг доступу", наведений у редакції законопроекту, прийнятій у першому читанні викласти у такій редакції : "оператор телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринку послуг пропуску трафіку – оператор телекомунікацій, частка валового доходу якого від надання послуг пропуску трафіку на мережах фіксованого або рухомого (мобільного) зв’язку протягом попередніх 12 місяців перевищує 25 відсотків від сумарного валового доходу усіх операторів телекомунікацій, отриманого від надання відповідних послуг за вказаний період на мережах фіксованого або рухомого (мобільного) зв’язку за той самий період часу;
 
Враховано      
    -8- Шиянов Б.А.
Статтю 1 доповнити визначенням такого терміну: "оператор телекомунікацій із істотним впливом на певному ринку телекомунікаційних послуг - оператор телекомунікацій, який має вертикально інтегровану структуру та/або є постачальником послуг для інших операторів, провайдерів телекомунікацій, які надають споживачам ті самі послуги, що і цей оператор, діє одночасно на різних рівнях ринку телекомунікаційних послуг та/або у різних регіонах країни і займає на ринку економічну позицію, яка надає йому ринкову владу діяти, значною мірою, незалежно від конкурентів та споживачів телекомунікаційних послуг".
 
Відхилено    
10. У частині 1 статті 18:
 
   2. У статті 18:
 
11. пункт 9) доповнити словами "та послуг доступу";
 
-9- Мороко Ю.М.
Корж В.Т.
пункт 9) викласти у такій редакції:
"9) здійснює організаційно-правове забезпечення загальнодоступних телекомунікаційних послуг та послуг пропуску трафіку";
 
Враховано   1) пункти 9 та 10 викласти в такій редакції:
"9) здійснює організаційно-правове забезпечення загальнодоступних телекомунікаційних послуг та послуг пропуску трафіку;
 
    -10- Шиянов Б.А.
пункт 9) доповнити словами "та визначає ринки телекомунікаційних послуг";
 
Враховано у пункті 10-1   
12. у пункті 10) після слів "в терміни, визначені законодавством" поставити знак коми та додати слова "на підставі якої здійснює аналіз ринку телекомунікацій та визначає операторів телекомунікацій із істотним ринковим впливом на ринку телекомунікаційних послуг";
 
-11- Мороко Ю.М.
Корж В.Т.
пункт 10) викласти у такій редакції:
"10) отримує безоплатно від операторів, провайдерів телекомунікацій, необхідну для виконання своїх повноважень звітність та інформацію, в тому числі, яка містить фінансово-економічні показники, у визначених НКРЗ обсягах, формах і порядку";
 
Враховано   10) отримує безоплатно від операторів, провайдерів телекомунікацій необхідну для виконання своїх повноважень звітність та інформацію, у тому числі таку, що містить фінансово-економічні показники, у визначених НКРЗ обсягах, формах і порядку";
2) доповнити пунктом 10-1 такого змісту:
"10-1) визначає ринки телекомунікаційних послуг, здійснює їх аналіз та визначає операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою у порядку, затвердженому НКРЗ";
 
    -12- Шиянов Б.А.
у пункті 10) після слів "в терміни, визначені законодавством" поставити знак коми та додати слова "на підставі якої здійснює аналіз ринків телекомунікацій та визначає операторів телекомунікацій із істотним впливом на певному ринку телекомунікаційних послуг в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
 
Враховано редакційно у пункті 10-1   
    -13- Мороко Ю.М.
Корж В.Т.
доповнити пунктом 10-1) такого змісту:
"10-1) визначає ринки телекомунікаційних послуг, здійснює їх аналіз та визначає операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою у встановленому НКРЗ порядку";
 
Враховано    
13. у пункті 16) після слів "телекомунікаційних мереж" додати слова "та надання послуг доступу";
 
-14- Мороко Ю.М.
Корж В.Т.
пункт 16) викласти у такій редакції:
"16) регулює взаємодію операторів при взаємоз’єднанні телекомунікаційних мереж, в тому числі щодо послуг пропуску трафіку, встановлює порядок маршрутизації трафіку";
 
Враховано   3) пункт 16 викласти в такій редакції:
"16) регулює взаємодію операторів при взаємоз’єднанні телекомунікаційних мереж, у тому числі щодо послуг пропуску трафіку, встановлює порядок маршрутизації трафіку";
 
14. у пункті 19) виключити слово "провайдерами", після слів "телекомунікаційних мереж" додати слова "та надання послуг доступу".
 
-15- Мороко Ю.М.
Корж В.Т.
пункт 19 викласти в редакції:
"19) забезпечує досудове вирішення спорів між суб’єктами ринку телекомунікацій щодо взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж, в тому числі щодо послуг пропуску трафіку., та надання послуг національного роумінгу, перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів".
 
Враховано   4) пункт 19 викласти в такій редакції:
"19) забезпечує досудове вирішення спорів між суб’єктами ринку телекомунікацій щодо взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж, у тому числі щодо послуг пропуску трафіку, надання послуг національного роумінгу, перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів".
3. Статтю 57 викласти в такій редакції:
 
15. Статтю 57 викласти в такій редакції:
 
-16- Мороко Ю.М.
Корж В.Т.
"Стаття 57. Принципи взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж"
 
Враховано   "Стаття 57. Принципи взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж
 
16. "1. При взаємоз'єднанні телекомунікаційних мереж повинні бути дотримані такі принципи:
 
-17- Мороко Ю.М.
Корж В.Т.
1. При здійсненні взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж повинні бути дотримані такі принципи:
 
Враховано   1. При здійсненні взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж повинні бути дотримані такі принципи:
 
17. 1) технічні, організаційні та економічні умови взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, а також розрахункові такси за послуги доступу до цих мереж повинні бути істотними умовами договору між операторами телекомунікацій на будь-якій стадії реалізації взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж;
 
-18- Мороко Ю.М.
Корж В.Т.
1) технічні, організаційні та економічні умови взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж, в тому числі розрахункові такси за пропуск трафіку повинні бути предметом договору між операторами телекомунікацій
 
Враховано   1) технічні, організаційні та економічні умови взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж, у тому числі розрахункові такси за послуги пропуску трафіку, повинні бути предметом договору між операторами телекомунікацій;
 
18. 2) економічні умови взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій та розрахункові такси за послуги доступу визначаються на основі собівартості тих послуг, що надаються операторами телекомунікацій у точках взаємоз'єднання мереж;
 
-19- Мороко Ю.М.
Корж В.Т.
2) економічні умови взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій та розрахункові такси за доступ до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, а також розрахункові такси за пропуск трафіку визначаються на основі собівартості та з урахуванням прибутковості відповідних послуг згідно з порядком, затвердженим НКРЗ;
 
Враховано   2) економічні умови взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій та розрахункові такси за доступ до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, а також розрахункові такси за послуги пропуску трафіку визначаються на основі собівартості та з урахуванням прибутковості відповідних послуг в порядку, затвердженому НКРЗ згідно із цим Законом;
 
    -20- Шиянов Б.А.
2)економічні умови взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій та розрахункові такси за послуги доступу визначаються на основі собівартості та з урахуванням прибутковості тих послуг, що надаються операторами телекомунікацій у точках взаємоз'єднання мереж;
 
Враховано редакційно    
19. 3) технічні, організаційні та економічні умови взаємоз'єднання та рівень розрахункових такс за послуги доступу операторів телекомунікацій із істотним впливом на ринку послуг доступу або визнаних такими, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій, регулюються НКРЗ;
 
-21- Мороко Ю.М.
Корж В.Т.
3) технічні, організаційні та економічні умови взаємоз’єднання з телекомунікаційними мережами операторів телекомунікацій, що займають монопольне (домінуюче) становище на відповідному ринку телекомунікацій, а також операторів з істотною ринковою перевагою, регулюються НКРЗ відповідно до затвердженого нею порядку.
 
Враховано   3) технічні, організаційні та економічні умови взаємоз’єднання з телекомунікаційними мережами операторів телекомунікацій, що займають монопольне (домінуюче) становище на відповідному ринку телекомунікацій, а також операторів з істотною ринковою перевагою регулюються в порядку, затвердженому НКРЗ;
 
    -22- Шиянов Б.А.
3) технічні, організаційні та економічні умови взаємоз'єднання та рівень розрахункових такс за послуги доступу операторів телекомунікацій регулюються НКРЗ
 
Відхилено    
20. 4) розрахункові такси за послуги доступу операторів телекомунікацій, із істотним впливом на ринку послуг доступу або визнаних такими, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій, визначаються відповідно до порядку, встановленого НКРЗ. Установлені розрахункові такси за послуги доступу діють до дати їх скасування або зміни незалежно від факту закінчення відповідного календарного року;
 
-23- Мороко Ю.М.
Корж В.Т.
4) розрахункові такси за пропуск трафіку, плата за доступ до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій та/або операторів з істотною ринковою перевагою, установлюються НКРЗ відповідно до затвердженого нею порядку.
Розрахункові такси за пропуск трафіку до телекомунікаційних мереж операторів, які не займають монопольне (домінуюче) становище, та не мають істотної ринкової переваги, не повинні бути нижчими за відповідні розрахункові такси за пропуск трафіку від їхніх мереж до мереж операторів, які займають монопольне (домінуюче) становище та/або мають істотну ринкову перевагу.
 
Враховано   4) розрахункові такси за послуги пропуску трафіку, плата за доступ до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій, та/або операторів з істотною ринковою перевагою установлюються в порядку, затвердженому НКРЗ.
Розрахункові такси за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, що не займають монопольне (домінуюче) становище та не мають істотної ринкової переваги, не повинні бути нижчими за відповідні розрахункові такси за послуги пропуску трафіку від їхніх мереж до мереж операторів, що займають монопольне (домінуюче) становище та/або мають істотну ринкову перевагу.
 
    -24- Шиянов Б.А.
4) розрахункові такси за послуги доступу операторів телекомунікацій визначаються відповідно до порядку, встановленого НКРЗ. Установлені розрахункові такси за послуги доступу діють до дати їх скасування або зміни незалежно від факту закінчення відповідного календарного року;
 
Відхилено    
21. 5) НКРЗ, за зверненням будь-якої із сторін, повинна втручатись у спір операторів телекомунікацій при укладанні договорів про взаємоз'єднання та/або про надання послуг доступу до телекомунікаційних мереж операторів. З метою забезпечення ефективної конкуренції та умов, які є недискримінаційними, та прийнятними для обох сторін і корисними для споживачів, НКРЗ протягом місяця з дня звернення зобов’язана витребувати у операторів, що є сторонами спору, зазначеними у зверненні, всю необхідну інформацію стосовно умов взаємоз'єднання та надання ними послуг доступу, провести її технічний та економічний аналіз та прийняти відповідне рішення по суті спору між операторами телекомунікацій;
 
-25- Мороко Ю.М.
Корж В.Т.
3. НКРЗ, за зверненням будь-якої із сторін, повинна здійснювати врегулювання відносин операторів телекомунікацій щодо взаємоз’єднання, в тому числі щодо послуг пропуску трафіку, при укладанні, виконанні та розірванні відповідних договорів.
З метою забезпечення ефективної конкуренції та умов, які є недискримінаційними, рівноправними та прийнятними для обох сторін і корисними для споживачів, НКРЗ протягом місяця з дня звернення приймає відповідне рішення по суті спору.
 
Враховано   2. НКРЗ за зверненням будь-якої із сторін повинна здійснювати врегулювання відносин операторів телекомунікацій щодо взаємоз’єднання, у тому числі щодо послуг пропуску трафіку, при укладанні, виконанні та розірванні відповідних договорів.
З метою забезпечення ефективної конкуренції та умов, що є недискримінаційними, рівноправними та прийнятними для обох сторін і корисними для споживачів, НКРЗ протягом місяця з дня звернення приймає відповідне рішення по суті спору.
 
    -26- Шиянов Б.А.
5) НКРЗ, за зверненням будь-якої із сторін, повинна втручатись у спір операторів телекомунікацій при укладанні, зміні або розірванні договорів про взаємоз'єднання, включаючи спір щодо надання послуг доступу до телекомунікаційних мереж операторів. З метою забезпечення ефективної конкуренції та умов, які єдискримінаційними, та прийнятними для обох торін і корисними для споживачів, НКРЗ протягом місяця з дня звернення зобов'язана витребувати у операторів, що є сторонами спору, зазначеними у зверненні, всю необхідну інформацію стосовно умов взаємоз'єднання та надання ними послуг доступу, провести її технічний та економічний аналіз та прийняти відповідне рішення по суті спору між операторами телекомунікацій
 
Враховано редакційно    
22. 6) рішення НКРЗ стосовно спору, що виник між операторами телекомунікацій при укладенні, зміні або розірванні договору про взаємоз'єднання та/або про надання послуг доступу до їх телекомунікаційних мереж, є обов'язковим для виконання операторами телекомунікацій і може бути скасовано лише за рішенням суду.".
 
-27- Мороко Ю.М.
Корж В.Т.
4. Рішення НКРЗ стосовно спору з питань взаємоз’єднання, в тому числі щодо послуг пропуску трафіку, є обов'язковим для виконання операторами і може бути скасовано лише за рішенням суду.";
 
Враховано   3. Рішення НКРЗ щодо спору з питань взаємоз’єднання, у тому числі щодо послуг пропуску трафіку, є обов'язковим для виконання операторами телекомунікацій і може бути скасовано лише за рішенням суду".
4. Частину першу статті 58 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
    -28- Шиянов Б.А.
6) рішення НКРЗ стосовно спору, що виник між операторами телекомунікацій при укладенні, зміні або розірванні договору про взаємоз'єднання, включаючи рішення стосовно спору щодо надання послуг доступу до їх телекомунікаційних мереж, є обов'язковим для виконання операторами телекомунікацій і може бути скасовано лише за рішенням суду.".
 
Враховано редакційно    
23. Пункт 4) частини 1 статті 58 доповнити словами "та дотримуватись розмірів розрахункових такс за послуги доступу до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, встановлених НКРЗ у випадках, передбачених цим Законом".
 
-29- Мороко Ю.М.
Корж В.Т.
У статті 58:
1) пункт четвертий частини першої викласти в редакції чинного Закону, а саме:
"4) надавати на вимогу НКРЗ інформацію про умови взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж;";
2) частину першу доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
"4-1) дотримуватись розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіку, встановлених НКРЗ у випадках, передбачених цим Законом";
 
Враховано по суті  "4-1) дотримуватися розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіку, встановлених НКРЗ у випадках, передбачених цим Законом".
 
24. У частині 5 статті 60 слова "оператор телекомунікацій, що" замінити словами "із істотним впливом на ринку послуг доступу або, який".
 
-30- Мороко Ю.М.
Корж В.Т.
У статті 60 частину п’яту викласти у такій редакції:
"5. Оператор телекомунікацій що займає монопольне (домінуюче) становище, а також оператор з істотною ринковою перевагою не має права відмовити у взаємоз'єднанні з телекомунікаційною мережею іншого оператора в точках, які зазначені в каталозі пропозицій операторів телекомунікацій щодо взаємоз’єднання з їхніми телекомунікаційними мережами, крім випадків, коли телекомунікаційна мережа, яку пропонується приєднати, не відповідає цьому Закону.".
 
Враховано   5. Частину п’яту статті 60 викласти у такій редакції:
"5. Оператор телекомунікацій, що займає монопольне (домінуюче) становище, а також оператор з істотною ринковою перевагою не має права відмовити у взаємоз'єднанні з телекомунікаційною мережею іншого оператора в точках, зазначених у каталозі пропозицій операторів телекомунікацій щодо взаємоз’єднання з їхніми телекомунікаційними мережами, крім випадків, коли телекомунікаційна мережа, яку пропонується приєднати, не відповідає вимогам цього Закону".
 
25. Частину 2 статті 66 доповнити пунктом 3) такого змісту:
 
-31- Мороко Ю.М.
Корж В.Т.
у частині другій статті 66пункт 3) викласти у такій редакції:
"3) розрахункові такси за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на певному ринку послуг пропуску трафіку або визнаних такими, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій.";
 
Враховано   6. Частину другу статті 66 доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3) розрахункові такси за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на певному ринку послуг пропуску трафіку або операторів телекомунікацій, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій".
 
26. "3) розрахункові такси за послуги доступу до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій із істотним впливом на ринку послуг доступу або визнаних такими, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій".
 
-32- Шиянов Б.А.
"3) розрахункові такси за послуги доступу до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій".
 
Відхилено   ІІ. Прикінцеві положення
 
27. 2. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.
 
-33- Круць М.Ф.
у статті 2 проекту закону слово "набуває" замінити словом "набирає"
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
28. 3. Національній комісії з питань регулювання зв'язку України у тримісячний строк розробити та ввести в дію методику розрахунку собівартості однієї хвилини трафіку в мережах операторів телекомунікацій, у шестимісячний термін встановити розрахункові такси на послуги доступу операторів телекомунікацій із істотним впливом на ринку послуг доступу;
 
-34- Шиянов Б.А.
Національній комісії з питань регулювання зв'язку України у тримісячний строк розробити та ввести в дію методику розрахунку собівартості однієї хвилини трафіку в мережах операторів телекомунікацій
 
Враховано редакційно   2. Кабінету Міністрів України забезпечити:
1) у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, розробку та запровадження методики розрахунку собівартості пропуску одиниці трафіку в мережах операторів телекомунікацій;
2) у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону встановлення розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринку послуг пропуску трафіку або операторів телекомунікацій, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій.
 
    -35- Мороко Ю.М.
Корж В.Т.
у Прикінцевих положеннях:
частину третю викласти у такій редакції:
"3. Національній комісії з питань регулювання зв'язку України у тримісячний строк розробити та ввести в дію методику розрахунку собівартості пропуску одиниці трафіку в мережах операторів телекомунікацій, у шестимісячний термін встановити розрахункові такси за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на певному ринку послуг пропуску трафіку або визнаних такими, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій.".
 
Враховано редакційно    
29. 4. Кабінету Міністрів України, Міністерству транспорту та зв’язку України, Національні комісії з питань регулювання зв'язку України, іншим центральним органам виконавчої влади у тримісячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону.

-36- Круць М.Ф.
Статті 3 та 4 необхідно поміняти місцями, оскільки спочатку повинно бути дано доручення КМУ та іншим органам виконавчої влади, а далі – доручення НКРЗ
 
Враховано редакційно