Кількість абзаців - 13 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» щодо імпорту та експорту спирту (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. проект
 
   проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"
щодо імпорту та експорту спирту
 
   Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"
щодо імпорту та експорту спирту
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами) такі зміни:
 
5. 1) в абзаці четвертому статті 1 слова "в контакті з деревиною дуба" замінити словами "у дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємностях з дубовою клепкою";
 
-1- Кармазін Ю.А.
У абзаці 4 статті 1 слова "у дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємностях з дубовою клепкою" замінити словами "у дубовій тарі", виклавши його в такій редакції: "спирт коньячний – спирт, отриманий шляхом переробки коньячних виноматеріалів за спеціальною технологією для подальшої багаторічної витримки у дубовій тарі".
 
Враховано частково щодо витримки виноматеріалів у дубової тарі  1. В абзаці четвертому статті 1 слова "в контакті з деревиною дуба" замінити словами "в дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємностях з дубовою клепкою".
2. Частину першу статті 2 після слова "біоетанолу" доповнити словами "та спирту етилового денатурованого (спирту технічного) для його використання як сировини у виробництві продуктів органічного синтезу, що містять у своєму складі не більше 0,1 відсотка залишкового етанолу".
 
    -2- Бондаренко В.В.
Пункт 1 законопроекту доповнити новим підпунктом 2 з подальшою зміною нумерації підпунктів такого змісту:
"2) у частині першій статті 2 після слова "біоетанолу" доповнити словами "та спирту етилового денатурованого (спирту технічного) для його використання як сировини у виробництві продуктів органічного синтезу, що містять у своєму складі не більше 0,1 відсотка залишкового етанолу"
 
Враховано    
6. 2) третє речення частини першої статті 3 після слів "спиртом коньячним" доповнити словами "і плодовим";
 
-3- Кармазін Ю.А.
У реченні 3 частини 1 статті 3 після слів "спиртом коньячним" вилучити слова "і плодовим", виклавши його в такій редакції: "Суб’єкт господарювання, який отримав ліцензію на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією, має право здійснювати оптову торгівлю спиртом коньячним без отримання окремої ліцензії на таку оптову торгівлю".
 
Враховано частково щодо оптової торгівлі спиртом коньячним  3. Третє речення частини першої статті 3 після слів "спиртом коньячним" доповнити словами
"і плодовим".
 
7. 3) у статті 14:
 
   4. У статті 14:
 
8. у першому реченні частини першої слова "спиртом етиловим і плодовим" замінити словами "спиртом етиловим";
 
-4- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 14 викласти у такій редакції: "Імпорт або оптова торгівля спиртом етиловим і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюється за наявності ліцензії лише державними суб’єктами господарювання (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України, крім оптової торгівлі спиртом етиловим на медічні та ветеринарні цілі, яка може здійснюватися за наявності ліцензії закладами охорони здоров’я та суб’єктами господарювання або організаціями зооветеринарного постачання незалежно від форм власності".
 
Враховано частково щодо імпорту або оптової торгівлі спиртом етиловим  у першому реченні частини першої слова "спиртом етиловим і плодовим" замінити словами "спиртом етиловим";
 
9. частину другу викласти у такій редакції:
 
   2) частину другу викласти в такій редакції:
 
10. "Імпорт та експорт спирту коньячного і плодового здійснюються за наявності відповідних ліцензій суб’єктами господарювання, які забезпечені дубовою тарою або нержавіючими чи емальованими ємностями з дубовою клепкою для витримки спирту коньячного і плодового, кваліфікованими фахівцями та власними виробничими потужностями з виробництва спирту коньячного і плодового, коньяку і алкогольних напоїв за коньячною технологією та мають ліцензії на виробництво спирту коньячного та/або плодового. Оптова торгівля спиртом коньячним і плодовим здійснюється суб’єктом господарювання на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією. Кабінет Міністрів України визначає порядок ведення реєстру зазначених суб’єктів господарювання.";
 
-5- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 14 викласти у такій редакції: "Імпорт спирту коньячного здійснюється за наявності ліцензії суб’єктами господарювання, які забезпечені дубовою тарою для витримки коньячного спирту, кваліфікованими фахівцями та власними виробничими потужностями з виробництва коньячного спирту і коньяку. Оптова торгівля спиртом коньячним здійснюється суб’єктом господарювання на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією. Кабінет міністрів України визначає порядок ведення реєстру зазначених суб’єктів господарювання".
 
Враховано частково щодо імпорту спирту коньячного  "Імпорт та експорт спирту коньячного і плодового здійснюються за наявності відповідних ліцензій суб’єктами господарювання, які забезпечені дубовою тарою або нержавіючими чи емальованими ємностями з дубовою клепкою для витримки спирту коньячного і плодового, кваліфікованими фахівцями та власними виробничими потужностями з виробництва спирту коньячного і плодового, коньяку і алкогольних напоїв за коньячною технологією та мають ліцензії на виробництво спирту коньячного та/або плодового. Оптова торгівля спиртом коньячним і плодовим здійснюється суб’єктом господарювання на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією. Кабінет Міністрів України визначає порядок ведення реєстру зазначених суб’єктів господарювання";
 
11. перше речення частини шостої після слів "експорту спирту етилового," доповнити словами "коньячного і плодового,".
 
-6- Кармазін Ю.А.
Перше речення частини 6 статті 14 викласти у такій редакції: "Річна плата на ліцензію на право експорту спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового становить 780 гривень, і імпорту цих спиртів 5000 гривень".
 
Відхилено е відповідає правилам СОТ. Збільшує річну плату на ліцензії на право експорту у 6,4 рази  3) перше речення частини шостої після слів "експорту спирту етилового" доповнити словами "коньячного і плодового".
 
12. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-7- Бондаренко В.В.
Пункт 2 законопроекту викласти у такій редакції:
"2. Прикінцеві положення
1) Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2) Пункт 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи" (Верховної Ради України, 2010 р., №9, ст.85) доповнити словами "крім спирту етилового денатурованого (спирту технічного) що ввозиться для його переробки у продукти органічного синтезу, що містять у своєму складі не більше 0,1 відсотка залишкового етанолу".
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Пункт 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №9, ст. 85) доповнити словами "крім спирту етилового денатурованого (спирту технічного), що ввозиться для його переробки у продукти органічного синтезу, що містять у своєму складі не більш 0, 1 відсотка залишкового етанолу".