Кількість абзаців - 7 Таблиця поправок


Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про третейські суди" (щодо підвідомчості справ у сфері захисту прав споживачів третейським судам) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення зміни до статті 6 Закону України “Про третейські суди”
(щодо підвідомчості справ у сфері захисту прав споживачів третейським судам)
 
-1- Аржевітін С.М.
У назві законопроекту слова "статті 6" виключити.
 
Відхилено , оскільки зміни вносяться лише до однієї статті  Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про третейські суди"
щодо підвідомчості справ у сфері захисту прав споживачів третейським судам
 
2.

 
-2- Чуднов В.М.
У назві законопроекту слово "підвідомчості" замінити словом "непідвідомчості" як таким, що більше відповідає змісту законопроекту.
 
Відхилено      
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. I. Статтю 6 Закону України “Про третейські суди” (Відомості Верховної Ради 2004 р., № 35, ст.412; 2009 р., № 30, ст.421) доповнити пунктом 14 такого змісту:
 
-3- Притика Д.М.
Пункт І викласти в такій редакції:
"Частину першу статті 6 доповнити пунктом 14".
 
Враховано   І. Частину першу статті 6 Закону України "Про третейські суди" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 35, ст. 412; 2009 р., № 30, ст. 421) доповнити пунктом 14 такого змісту:
 
    -4- Аржевітін С.М.
Розділ І законопроекту викласти в такій редакції:
"І. У Законі України "Про третейські суди" (Відомості Верховної Ради 2004р., № 35, ст. 412; 2009р., № 30, ст. 421):
1. Пункт 7 частини 1 статті 6 закону викласти в такій редакції:
"7) справ у спорах щодо нерухомого майна, включаючи земельні ділянки, крім спорів про звернення стягнення на предмет іпотеки;".
2. Частину 1 статті 30 закону після слів "є місцезнаходження цього третейського суду" доповнити словами ", якщо інше не передбачено третейською угодою".
 
Відхилено , оскільки ці положення не були предметом розгляду в І читанні (суперечить Регламенту)   
5. "14) справ у спорах щодо захисту прав споживачів.".
 
-5- Кармазін Ю.А.
Статтю 6 Закону України "Про третейські суди" доповнити пунктом 14 такого змісту:
"14) справ у спорах щодо захисту прав споживачів, в тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки)",
оскільки на сьогодні цих осіб чомусь не вважають споживачами послуг вищезазначених фінансових установ, що призводить до нав’язування їм обов’язковості розгляду спорів з власниками цих установ в третейських судах, до створення яких мають відношення власники цих фінансових установ, що порушує право цих осіб на неупереджене правосуддя.
 
Враховано   "14) справ у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки)".
 
    -6- Комар М.С.
Не приймати зміни, запропоновані проектом Закону України "Про третейські суди" (щодо підвідомчості справ та місця проведення їх розгляду третейськими судами).
 
Відхилено    
6. ІІ. Цей Закон набирає чинності через десять днів з дня його опублікування.

-7- Чуднов В.М.
Розділ ІІ доповнити новим другим пунктом такого змісту:
"2. Положення цього Закону застосовуються також до всіх договорів, які були укладені споживачами та продовжують діяти після набрання чинності цим Законом".
 
Відхилено   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності через десять днів з дня його опублікування.
2. Після набрання чинності цим Законом третейські суди припиняють розгляд справ у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки), розгляд яких було розпочато до дня набрання чинності цим Законом, про що виноситься мотивована ухвала.

    -8- Притика Д.М.
Розділ ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити новим пунктом такого змісту:
"Після набрання чинності цим Законом третейські суди припиняють розгляд справ у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки), розгляд яких було розпочато до дня набрання чинності цим Законом, про що виноситься мотивована ухвала".
 
Враховано    
    -9- Чуднов В.М.
Розділ ІІІ доповнити новим третім пунктом такого змісту:
"3. Після набрання чинності цим Законом третейські суди зобов’язані припинити розгляд всіх відповідних справ з виключенням періоду їх розгляду у цих судах з загального строку позовної давності".
 
Враховано частково