Кількість абзаців - 66 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про виноград та виноградне вино'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України
 
   Про внесення змін до Закону України
 
2. "Про виноград та виноградне вино"
 
   "Про виноград та виноградне вино"
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. I. Внести до Закону України «Про виноград та виноградне вино» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 1238) такі зміни:
 
-1- Круць М.Ф.
Чуднов В.М.
По всьому тексту законопроекту слова "у наступній редакції" замінити словами "у такій редакції", слово "вилучити" замінити словом "виключити".
 
Враховано   І. Внести до Закону України "Про виноград та виноградне вино" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 419; 2006 р., №26, ст. 214; 2009 р., № 31, ст. 451) такі зміни:
 
5. частину 8 статті 1 викласти у наступній редакції:
 
   1. У статті 1:
1) пункт 8 викласти в такій редакції:
 
6. "8) гібриди прямі виробники - сорти винограду першого покоління від схрещування сортів виду Vіtіs vіnіfеrа з іншими видами винограду роду Vіtіs: Зейбель, Террас, Бако, Кастель, Кудерк, Отелло, Жакез, Клінтон, Ербемон";
 
   "8) гібриди прямі виробники - сорти винограду першого покоління від схрещування сортів виду Vіtіs vіnіfеrа з іншими видами винограду роду Vіtіs: Зейбель, Террас, Бако, Кастель, Кудерк, Отелло, Жакез, Клінтон, Ербемон";
 
7. у частині 12 статті 1 слово "купажу" замінити на "купажування";
 
-2- Круць М.Ф.
В абзаці 4 розділу 1 слова "замінити на "купажування" замінити словами "замінити словом "купажування".
 
Враховано   2) у пункті 12 слово "купажу" замінити словом "купажування";
 
8. з частині 19 статті 1 вилучити слово "типажне";
 
   3) у пункті 19 слово "типажне" виключити;
 
9. частину 21 статті 1 викласти у наступній редакції:
 
   4) пункт 21 викласти в такій редакції:
 
10. "21) вино контрольованого найменування - вино, стабільно високої якості, що виробляється за спеціальною або традиційною технологією з визначених сортів винограду строго регламентованого географічного району. Походження і якість вина спеціально контролюється на всіх етапах виробництва сировини та готової продукції";
 
   "21) вино контрольованого найменування - вино стабільно високої якості, що виробляється за спеціальною або традиційною технологією з визначених сортів винограду строго регламентованого географічного району. Походження і якість вина спеціально контролюється на всіх етапах виробництва сировини та готової продукції";
 
11. у частині 23 статті 1 слова "природне визрівання" замінити на "дозрівання";
 
-3- Круць М.Ф.
В абзаці восьмому розділу 1 слова "замінити на дозрівання" замінити словами "замінити словом "дозрівання".
 
Враховано   5) у пункті 23 слова "природне визрівання" замінити словом "дозрівання";
 
12. частину 24 статті 1 вилучити;
 
-4- Кармазін Ю.А.
Частину 24 статті 1 залишити в редакції діючого Закону.
 
Відхилено   6) пункт 24 виключити;
7) у пункті 26 слова "не пізніше завершення процесу бродіння сусла" замінити словами "не пізніше трьох місяців після завершення процесу бродіння сусла";
 
    -5- Черноморов О.М.
У пункті 26 статті 1 слова "не пізніше завершення процесу бродіння сусла" замінити словами "не пізніше 3 місяців після завершення процесу бродіння сусла".
 
Враховано    
13. частину 26 статті 1 доповнити реченням:
 
   8) доповнити пунктом 26? такого змісту:
 
14. "Вино поліпшеної якості, яке вироблене за спеціальною технологією із виноматеріалів окремих сортів винограду чи їх суміші, з обов’язковою витримкою у дубовій тарі перед розливом не менше 6 місяців має назву вино ординарне витримане".
 
-6- Кармазін Ю.А.
Новий пункт 26-1 статті 1 викласти у такій редакції: "вино ординарне витримане – вино поліпшеної якості, яке вироблене за спеціальною технологією із виноматеріалів окремих сортів винограду чи їх суміші, з обов’язковою витримкою у дубовій тарі перед розливом на менше 6 місяців;".
 
Враховано   "26?) вино ординарне витримане – вино поліпшеної якості, виготовлене за спеціальною технологією з виноматеріалів окремих сортів винограду чи їх суміші з обов’язковою витримкою у дубовій тарі перед розливом не менше шести місяців";
 
15. частину 30 статті 1 викласти у наступній редакції:
 
   9) пункти 30, 31 і 38 в такій редакції:
 
16. "30) купаж - суміш у певному співвідношенні різних виноматеріалів, коньячних спиртів, з компонентами, встановленими технологічними інструкціями для надання вину, коньяку України, типовості, забезпечення випуску стабільних за своїми органолептичними і фізико-хімічними показниками вин, коньяків України Технологічна операція приготування купажу має назву - купажування, а вина мають назву - купажовані";
 
   "30) купаж - суміш у певному співвідношенні різних виноматеріалів, коньячних спиртів з компонентами, встановленими технологічними інструкціями для надання вину, коньяку України типовості, забезпечення випуску стабільних за своїми органолептичними і фізико-хімічними показниками вин і коньяків України. Технологічна операція приготування купажу має назву - купажування, а вина мають назву - купажовані;
 
17. частину 31 статті 1 викласти у наступній редакції:
 
      
18. "31) витримка - тривале зберігання виноматеріалів, коньячних спиртів, в певних умовах, сприяючих його дозріванню, формуванню типовості та покращення його якості";
 
-7- Черноморов О.М.
Частину 31 статті 1 викласти у наступній редакції: "31) витримка – тривалий технологічний процес дозрівання виноматеріалу або коньячного спирту в технологічній тарі, в певних умовах, сприяючих формуванню його типовості та покращенню якості";
 
Враховано   31) витримка – тривалий технологічний процес дозрівання виноматеріалу або коньячного спирту в технологічній тарі у певних умовах, що сприяють формуванню його типовості та покращенню якості";
 
19. частину 38 статті 1 викласти у наступній редакції:
 
      
20. "38) підприємства вторинного виноробства - підприємства, які займаються витримкою виноматеріалів, обробкою виноматеріалів та розливом, або тільки розливом вин у посуд відповідно до нормативних документів";
 
-8- Черноморов О.М.
У частині 38 статті 1 слово "посуд" замінити на "споживчу тару".
 
Враховано   "38) підприємства вторинного виноробства - підприємства, які займаються витримкою виноматеріалів, обробкою виноматеріалів та розливом або тільки розливом вин у споживчу тару відповідно до нормативних документів";
 
21. доповнити статтю 1 частиною 41 наступного змісту:
 
   10) доповнити пунктом 41 такого змісту:
 
22. "41) прототип вина ( тип вина, що історично склався в певних географічних регіонах, у результаті використання специфічних прийомів переробки винограду певних сортів, а також способів обробки мезги, сусла або виноматеріалів, що послужив прообразом (попередником і зразком) для виробництва відповідного типу вина в тієї ж або іншій географічній зоні виростання винограду";
 
   "41) прототип вина ( тип вина, що історично склався в певних географічних регіонах внаслідок використання специфічних прийомів переробки винограду певних сортів та способів обробки мезги, сусла або виноматеріалів, який став прообразом (попередником і зразком) для виробництва відповідного типу вина в тій самій або іншій географічній зоні вирощування винограду".
 
23. частину третю статті 2 викласти у наступній редакції:
 
   2. У статті 2:
1) частину третю викласти в такій редакції:
 
24. "Садіння виноградників для виноробства дозволяється лише у виноробних місцевостях із застосуванням районованих або перспективних сортів винограду відповідно до проекту, який затверджений спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з сільського господарства. Гібриди прямі виробники, що є в насадженнях, підлягають заміні, а нерайоновані сорти підлягають заміні або районуванню протягом 15 років".
 
   "Садіння виноградників для виноробства дозволяється лише у виноробних місцевостях із застосуванням районованих або перспективних сортів винограду відповідно до проекту, який затверджений спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з сільського господарства. Гібриди прямі виробники, що є в насадженнях, підлягають заміні, а нерайоновані сорти підлягають заміні або районуванню протягом 15 років";
 
25. доповнити статтю 2 четвертою та п’ятою частинами наступного змісту:
 
   2) після частини третьої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
26. "Сорти винограду, посаджені відповідно до проекту, для випробуванні нових селекційних сортів винограду, при позитивних результатах районуються у встановленому порядку.
 
   "Сорти винограду, посаджені відповідно до проекту для випробування нових селекційних сортів винограду, за позитивних результатів сортовипробування районуються у встановленому порядку.
 
27. Закуповуваний посадковий матеріал вітчизняного або закордонного походження, призначений для посадки виноградників, повинен проходити обов'язкову сертифікацію в Державної помолого-ампелографічної інспекції України. Дана норма не поширюється на посадковий матеріал, отриманий у власних розплідниках, розміщених у зоні посадки виноградників".
 
-9- Черноморов О.М.
Чуднов В.М.
Кармазін Ю.А.
Частину 5 статті 2 викласти у наступній редакції: "Придбаний садивний матеріал вітчизняного або закордонного походження, призначений для садіння виноградників, повинен проходити обов'язкову сертифікацію в установах, які мають для цього повноваження та акредитацію. Дана норма не поширюється на садивний матеріал, отриманий у власних розсадниках, розміщених у зоні посадки виноградників".
 
Враховано   Придбаний садивний матеріал вітчизняного або іноземного походження, призначений для садіння виноградників, проходить обов'язкову сертифікацію в установах, які мають на це повноваження та акредитацію. Ця норма не поширюється на садивний матеріал, отриманий у власних розсадниках, розміщених у зоні садіння виноградників".
У зв’язку з цим частини четверту-шосту вважати відповідно частинами шостою-восьмою.
 
28. частину першу статті 3 викласти у наступній редакції:
 
   3. Частину першу статті 3 викласти у такій редакції:
 
29. "Для виробництва вин і коньяків України використовуються технічні сорти винограду, що відповідають вимогам державних стандартів. Не допускається змішування при переробці європейських сортів винограду з сортами виду Лабруска та гибридами прямими виробниками. Столові сорти винограду можуть використовуватися для виготовлення ординарних вин. Для виробництва вин і коньяків України допускається використовувати столові сорти винограду, якщо за вмістом цукрів та іншими показниками якості вони відповідають вимогам, що пред’являються до винограду технічних сортів".
 
-10- Черноморов О.М.
Чуднов В.М.
Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 3 початок четвертого речення викласти в наступній редакції "Для виробництва ординарних вин і бренді, а також коньяків" і далі за текстом.
 
Враховано   "Для виробництва вин і коньяків України використовуються технічні сорти винограду, що відповідають вимогам державних стандартів. Не допускається змішування при переробці європейських сортів винограду з сортами виду Лабруска та гибридами прямими виробниками. Столові сорти винограду можуть використовуватися для виготовлення ординарних вин. Для виробництва ординарних вин, бренді і коньяків України допускається використовування столових сортів винограду, якщо за вмістом цукрів та іншими показниками якості вони відповідають вимогам, що пред’являються до винограду технічних сортів".
 
30. частину другу статті 4 викласти у наступній редакції:
 
   4. Частину другу статті 4 викласти в такій редакції:
 
31. "Під час виробництва виноматеріалів та інших продуктів виноробства здійснюються органолептичний, хімічний і мікробіологічний контроль якості сировини і готової продукції та ведеться відповідна технологічна документація".
 
   "Під час виробництва виноматеріалів та інших продуктів виноробства здійснюються органолептичний, хімічний і мікробіологічний контроль якості сировини і готової продукції та ведеться відповідна технологічна документація".
 
32. частину першу статті 5 викласти у наступній редакції:
 
   5. У статті 5:
1) частини першу і третю викласти в такій редакції:
 
33. Вина і коньяки України виготовляються згідно з правилами виробництва і зберігання тихих вин, правилами виробництва і зберігання ігристих та шампанських вин, правилами виробництва коньяків України, відповідними стандартами і технологічними інструкціями, що затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з сільського господарства. Для виготовлення вин і коньяків України застосовуються матеріали та речовини, дозволені для використання чинними нормативними документами або Головним державним санітарним лікарем України.
 
-11- Чуднов В.М.
Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 5 у першому та другому реченні після слова "Вина" додати слово "бренді" і далі за текстом.
Доповнити частину першу статті 5 таким змістом: "До моменту затвердження нових правил виробництва і зберігання тихих вин, правил виробництва і зберігання ігристих та шампанських вин, правил виробництва коньяків України, відповідних технічних умов і технологічних інструкцій діють відповідні правила, державні стандарти, технічні умови та технологічні інструкції, які діяли в Україні до набрання чинності цим Законом".
 
Відхилено   "Вина і коньяки України виготовляються згідно з правилами виробництва і зберігання тихих вин, правилами виробництва і зберігання ігристих та шампанських вин, правилами виробництва коньяків України, відповідними стандартами і технологічними інструкціями, що затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з сільського господарства. Для виготовлення вин і коньяків України застосовуються матеріали та речовини, дозволені для використання нормативними документами та Головним державним санітарним лікарем України";
 
34. частину третю статті 5 викласти у наступній редакції:
 
      
35. Виробництво і технологічна обробка виноматеріалів дозволяються на підприємствах первинного виноробства.
 
-12- Чуднов В.М.
Частину третю статті 5 доповнити наступним змістом: "Витримка, обробка виноматеріалів та розлив вин дозволяються на підприємствах вторинного виноробства".
 
Відхилено   "Виробництво і технологічна обробка виноматеріалів дозволяються на підприємствах первинного виноробства";
 
36. частину дев’яту статті 5 викласти у наступній редакції:
 
      
37. Вина, виготовлені з імпортних виноматеріалів і за зарубіжною технологічною документацією, випускаються під їх видовою назвою із зазначенням країни походження вина та місця розливу.
 
-13- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 5 доповнити у такій редакції: "Розмір шрифту тексту з інформацією щодо країни походження місця розливу повинні бути однакові, але висота літер не повинна бути меншою ніж 8 мм. У випадку виготовлення вина з порошкових матеріалів, під назвою цього вина, шрифтом, того ж розміру та кольором, що і назва вина, повинно бути написано: "Виготовлено з порошкових матеріалів".
 
Відхилено   2) у частині дев’ятій слово "родовою" замінити словом "видовою";
 
38. доповнити статтю 5 частиною дванадцятою наступного змісту:
 
   3) після частини одинадцятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
39. Академія аграрних наук може затверджувати нові марки дослідних партій виноробної продукції які вироблені при виконанні науково-дослідних робіт на підставі висновку дегустаційної комісії Національного інституту винограду і вина "Магарач".
 
-14- Чуднов В.М.
У частині дванадцятій статті 5 слова "Академія аграрних наук" замінити словами "Міністерство аграрної політики України".
 
Відхилено   "Національна академія аграрних наук України може затверджувати нові марки дослідних партій виноробної продукції, вироблених при виконанні науково-дослідних робіт, на підставі висновку дегустаційної комісії Національного інституту винограду і вина "Магарач".
У зв’язку з цим частини дванадцяту –двадцяту вважати відповідно частинами тринадцятою-двадцять першою;
 
    -15- Кармазін Ю.А.
Вилучити доповнення статті 5 новою частиною 12.
 
Відхилено    
40. частину сімнадцяту статті 5 викласти у наступній редакції:
 
   4) частину вісімнадцяту викласти в такій редакції:
 
41. При виробництві вин не допускається купажування марочних і ординарних виноматеріалів, а також купажування виноматеріалів із європейських сортів винограду з виноматеріалами із сортів винограду виду Лабруска та гібридів прямих виробників.
 
-16- Черноморов О.М.
Частину сімнадцяту статті 5 викласти у наступній редакції: "При виробництві вин не допускається купажування виноматеріалів із європейських сортів винограду з виноматеріалами із сортів винограду виду Лабруска та гібридів прямих виробників. При виробництві марочних вин не допускається купажування марочних і ординарних виноматеріалів".
 
Враховано   "При виробництві вин не допускається купажування виноматеріалів із європейських сортів винограду з виноматеріалами із сортів винограду виду Лабруска та гібридів прямих виробників. При виробництві марочних вин не допускається купажування марочних і ординарних виноматеріалів".
 
42. частину першу статті 6 викласти у наступній редакції:
 
   6. У статті 6:
1) частину першу викласти в такій редакції:
 
43. Вина столові виготовляються сортовими або купажованими.
 
-17- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 6 викласти у такій редакції: "Вина столові виготовляються натуральними або купажованими".
 
Відхилено   "Вина столові виготовляються сортовими або купажованими";
 
44. доповнити статтю 6 частиною другою наступного змісту:
 
   2) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
45. Вина столові напівсухі та напівсолодкі виготовляються натуральними або купажованими з концентратами виноградного соку.
 
-18- Черноморов О.М.
Частину другу статті 6 викласти у такій редакції: "Вина столові напівсухі та напівсолодкі виготовляються за класичною схемою з використанням виноматеріалів-недобродів, або за купажною схемою з використанням виноградних цукровмісних матеріалів".
 
Враховано   "Вина столові напівсухі та напівсолодкі виготовляються за класичною схемою з використанням виноматеріалів-недобродів або за купажною схемою з використанням виноградних цукровмісних матеріалів".
У зв’язку з цим частини другу-одинадцяту вважати відповідно частинами третьою-дванадцятою.
 
    -19- Чуднов В.М.
Частину другу статті шостої після слів "виноградного соку" доповнити словами "або з консервованим суслом".
 
Відхилено    
46. частину другу статті 7 викласти у наступній редакції:
 
      
47. Вина міцні виготовляються з частково збродженого сусла, в якому вміст спирту природного бродіння становить не менше 4, 2 відсотка об’ємних. Вина десертні виготовляються з частково збродженого сусла, в якому вміст спирту природного бродіння становить не менш як 1, 8 відсотка для десертних солодких і 1, 2 відсотка об’ємних для десертних лікерних вин.
 
-20- Черноморов О.М.
Частину другу статті 7 залишити у редакції чинного Закону.
 
Враховано      
48. частину першу статті 8 викласти у наступній редакції:
 
   7. Частину першу статті 8 викласти в такій редакції:
 
49. Назва вин контрольованих найменувань за походженням надається кращим винам, виготовлення яких забезпечено стійкою сировинною базою і які мають високу якість протягом не менш 5 років їхнього випуску. Всі стадії виробництва вин контрольованих найменувань за походженням повинні здійснюватися на підприємстві, розташованому в строго регламентованому географічному місці вирощування винограду.
 
   "Назва вин контрольованих найменувань за походженням надається кращим винам, виготовлення яких забезпечено стійкою сировинною базою і які мають високу якість протягом не менш як 5 років випуску. Всі стадії виробництва вин контрольованих найменувань за походженням повинні здійснюватися на підприємстві, розташованому у строго регламентованому географічному місці вирощування винограду".
 
50. частину другу та третю статті 10 викласти у наступній редакції:
 
   8. Частини другу і третю статті 10 викласти у такій редакції:
 
51. Тиск діоксиду вуглецю в пляшках з готовою продукцією в ігристих винах повинен становити не менш як 350 кПа, газованих - від 100 до 250 кПа при 20 град. С.
 
-21- Черноморов О.М.
У частині другій статті 10 слова "350 кПа" замінити на "300 кПа, "Шампанського України" не менш як 350 кПа".
 
Враховано   "Тиск діоксиду вуглецю в пляшках з готовою продукцією в ігристих винах повинен становити не менш як 300 кПа, "Шампанського України" - не менш як 350 кПа, газованих - від 100 до 250 кПа при 20 град. С.
 
52. Виноматеріали для виробництва вин шампанських та ігристих виготовляються з винограду певних сортів, визначених технологічними інструкціями та чинними стандартами.
 
   Виноматеріали для виробництва вин шампанських та ігристих виготовляються з винограду певних сортів, визначених технологічними інструкціями та стандартами".
 
53. доповнити статтю 11 частиною другою наступного змісту:
 
   9. У статті 11:
1) доповнити новою частиною першою такого змісту:
 
54. Ароматизовані вина - вина виноградного походження, у тому числі вермути, отримані шляхом змішування сухих та/або кріплених виноматеріалів, спиртових рослинних екстрактів, спирту етилового ректифікованого та цукру або цукровмісних матеріалів.
 
   "Ароматизовані вина - вина виноградного походження, у тому числі вермути, отримані шляхом змішування сухих та/або кріплених виноматеріалів, спиртових рослинних екстрактів, спирту етилового ректифікованого та цукру або цукровмісних матеріалів".
У зв’язку з цим частини першу-четверту вважати відповідно частинами другою - п’ятою;
 
55. частину другу та третю статті 11 викласти у наступній редакції:
 
   2) частини третю і четверту викласти в такій редакції:
 
56. Вермути ( група ароматизованих вин, отриманих шляхом купажування спеціально оброблених столових або кріплених виноградних виноматеріалів з додаванням спирту етилового ректифікованого, сахарози або цукровмісних матеріалів й спиртових настоїв (екстрактів) пряно-ароматичної сировини, до складу якої обов’язково входить полин.
 
   "Вермути ( група ароматизованих вин, отриманих шляхом купажування спеціально оброблених столових або кріплених виноградних виноматеріалів з додаванням спирту етилового ректифікованого, сахарози або цукровмісних матеріалів та спиртових настоїв (екстрактів) пряно-ароматичної сировини, до складу якої обов’язково входить полин.
 
57. Бренді - міцні алкогольні напої, з характерним букетом і смаком, які виробляють із витриманих у дубовій тарі або у присутності добової клепки спиртів, отриманих шляхом дистиляції виноградної сировини і доведення їх до кондицій готових напоїв пом’якшеною водою з додаванням цукрового сиропу та цукрового колеру.
 
-22- Черноморов О.М.
Чуднов В.М.
У частині третій статті 11 слово "добової" замінити на "дубової".
 
Враховано   Бренді - міцні алкогольні напої з характерним букетом і смаком, що виготовляються з витриманих у дубовій тарі або у ємностях з нержавіючою сталі з дубовою клепкою спиртів, отриманих шляхом дистиляції виноградної сировини, у спосіб доведення їх до кондицій готових напоїв пом’якшеною водою з додаванням цукрового сиропу та цукрового колеру".
10. Абзац сьомий статті 12 викласти в такій редакції:
 
    -23- Чуднов В.М.
У частині третій статті 11 після слова "виноградної" доповнити словом "плодової" і далі за текстом.
 
Відхилено    
    -24- Черноморов О.М.
Назву статті 12 викласти у наступній редакції: Стаття 12. Фальсифікація вин і коньяків України
 
Відхилено    
58. частину сьому статті 12 викласти у наступній редакції:
 
      
59. виробництво сурогатів вин і коньяків України шляхом використання виноматеріалів, що вироблені екстракцією водою виноградних вичавок або ізюму;
 
   "виготовлення сурогатів вин і коньяків України шляхом використання виноматеріалів, вироблених екстракцією водою виноградних вичавок або ізюму".
 
60. частину першу статті 13 викласти у наступній редакції:
 
-25- Черноморов О.М.
Назву статті 13 викласти у наступній редакції: Стаття 13. Зберігання вин, коньяків України і бренді на торговельних підприємствах
 
Відхилено   11. Частину першу статті 13 викласти в такій редакції:
 
61. Умови зберігання вин і коньяків України на складах і в торговельних залах повинні відповідати вимогам чинних нормативних документів.
 
   Умови зберігання вин і коньяків України на складах і в торговельних залах повинні відповідати вимогам нормативних документів".
 
62. частину п’яту та шосту статті 15 викласти у наступній редакції:
 
   12. Частини п’яту та шосту статті 15 викласти в такій редакції:
 
63. Прибуток, одержаний від продажу фальсифікованих вин, вермутів, коньяків України і бренді, вилучається до державного бюджету в судовому порядку органами державної податкової служби за поданням спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з сільського господарства
 
   "Прибуток, одержаний від продажу фальсифікованих вин, вермутів, коньяків України і бренді, вилучається до державного бюджету в судовому порядку органами державної податкової служби за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з сільського господарства.
 
64. Розгляд справ щодо порушень вимог цього Закону здійснюється відповідними посадовими особами згідно з законом. У разі незгоди суб'єктів господарювання з рішенням спеціально уповноваженого центрального органа виконавчої влади з сільського господарства по справі її дії можуть бути оскаржені ними в судовому порядку
 
   Розгляд справ щодо порушень вимог цього Закону здійснюється відповідними посадовими особами згідно із законом. У разі незгоди суб'єктів господарювання з рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з сільського господарства у справі його дії можуть бути оскаржені в судовому порядку".
 
65. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-26- Кармазін Ю.А.
Прикінцеві положення викласти у такій редакції: "ІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного після дня опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
1) у двомісячний термін внести до Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про виноград та виноградне вино" та інших законів щодо підтримки власниками невеличких виноградників в Закарпатті та Криму випуску власних сортів вина, шляхом зменшення для таких виробників вартості ліцензій, дозволів, строків реєстрації тощо".
 
Враховано частково   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.