Кількість абзаців - 15 Таблиця поправок


Про засади запобігання і протидії корупції в Україні (зміни) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про засади запобігання і протидії корупції в Україні
 
   Про засади запобігання і протидії корупції
 
3. Стаття 4. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення
 
   Стаття 4. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення
 
4. 1. Суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення є:
 
   1. Суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення є:
 
5. 2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:
 
   2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:
 
6. б) члени окружних/територіальних та дільничних виборчих комісій (під час виконання ними своїх функцій);
 
-1- Мірошниченко Ю.Р.
Підпункт виключити.
 
Враховано      
    -2- Князевич Р.П.
Підпункт виключити.
 
Враховано    
    -3- Пилипенко В.П.
Підпункт виключити.
 
Враховано    
    -4- Кожем'якін А.А.
Підпункт виключити.
 
Враховано    
7. в) керівники громадських організацій, які частково фінансуються за рахунок державного чи місцевого бюджету;
 
-5- Мірошниченко Ю.Р.
Підпункт виключити.
 
Враховано      
    -6- Князевич Р.П.
Підпункт виключити.
 
Враховано    
    -7- Пилипенко В.П.
Підпункт виключити.
 
Враховано    
    -8- Кожем'якін А.А.
Підпункт виключити.
 
Враховано    
8. г) помічники-консультанти народних депутатів України та інших виборних осіб, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету, а також ті, які працюють на громадських засадах (під час виконання ними цих функцій);
 
-9- Князевич Р.П.
Підпункт викласти у такій редакції:
„г) особи, які за місцем основної роботи перебувають на патронатній службі в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування й одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету».
 
Враховано частково      
    -10- Міщенко С.Г.
Слова „а також ті, які працюють на громадських засадах (під час виконання ними цих функцій)» виключити.
 
Враховано частково    
    -11- Пилипенко В.П.
Підпункт викласти у такій редакції:
„г) працівники патронатних служб в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету».
 
Враховано частково    
    -12- Воропаєв Ю.М.
Виключити підпункт.
 
Враховано    
9. д) посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, в тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), а також іноземні третейські судді, особи, які уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному судовому;
 
-13- Мірошниченко Ю.Р.
Підпункт виключити.
 
Враховано      
    -14- Князевич Р.П.
Підпункт виключити.
 
Враховано    
    -15- Пилипенко В.П.
Підпункт виключити.
 
Враховано    
10. е) посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), а також члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів;
 
-16- Мірошниченко Ю.Р.
Підпункт виключити.
 
Враховано      
    -17- Князевич Р.П.
Підпункт виключити.
 
Враховано    
    -18- Пилипенко В.П.
Підпункт виключити.
 
Враховано    
11. Стаття 11. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування
 
   Стаття 11. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування
 
12. 1. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону (крім кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів), проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто. Спеціальна перевірка щодо кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів здійснюється у випадках, передбачених спеціальними законами.
 
-19- Мірошниченко Ю.Р.
Друге речення абзацу виключити.
 
Враховано   1. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону (крім кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів), проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто.
 
    -20- Князевич Р.П.
Друге речення абзацу виключити.
 
Враховано    
    -21- Пилипенко В.П.
Друге речення абзацу виключити.
 
Враховано .   
    -22- Кармазін Ю.А.
Слова „у випадках, передбачених спеціальними законами» замінити словами „в порядку, передбаченому законом».
 
Відхилено Статтею 92 Конституції України визначено вичерпний перелік питань, що встановлюються та визначаються виключно законами України. Враховуючи положення даної статті Конституції, відсутня потреба у прийнятті спеціального закону, яким визначатиметься порядок проведення спеціальної перевірки кандидатів на виборні посади.   
13. 3. Спеціальна перевірка проводиться у п'ятнадцятиденний строк за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади.
 
   3. Спеціальна перевірка проводиться у п'ятнадцятиденний строк за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади.
 
14. Особливості проведення спеціальної перевірки щодо кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів визначаються Центральною виборчою комісією.

-23- Вернидубов І.В.
Слово „особливості» замінити словом „порядок», а слово „визначаються» – словом „визначається».
 
Відхилено Згідно урахування пропозицій 130–132. 
    -24- Мірошниченко Ю.Р.
Абзац виключити.
 
Враховано    
    -25- Міщенко С.Г.
Абзац виключити.
 
Враховано    
    -26- Пилипенко В.П.
Абзац виключити.
 
Враховано    
    -27- Кармазін Ю.А.
Викласти абзац у такій редакції:
„Порядок організації проведення спеціальної перевірки осіб та особливості проведення спеціальної перевірки щодо кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів встановлюється законом».
 
Відхилено Статтею 92 Конституції України визначено вичерпний перелік питань, що встановлюються та визначаються виключно законами України. Враховуючи положення даної статті Конституції, відсутня потреба у прийнятті спеціального закону, яким визначатиметься порядок проведення спеціальної перевірки кандидатів на виборні посади.