Кількість абзаців - 29 Таблиця поправок


Про мораторій на зміну цільового призначення земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. вноситься народним депутатом України
 
      
2. Зайцем І.О.
 
      
3. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
4. Про мораторій на зміну цільового призначення земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах
 
-1- Баранов В.О.
Попов О.П.
Сербін Ю.С.
Назву законопроекту викласти у такій редакції:
«Про мораторій на заміну цільового призначення земельних ділянок під окремими об’єктами благоустрою, рекреації та зміну їх виду використання з метою запобігання їх знищення в населених пунктах»
 
Враховано частково   Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах
 
5. Цей Закон встановлює мораторій на зміну цільового призначення земельних ділянок об’єктів благоустрою, що мають рекреаційне призначення.
 
-2- Семинога А.І.
Абзац перший преамбули законопроекту вилучити
 
Враховано      
    -3- Джоджик Я.І.
Частину першу преамбули викласти у такій редакції:
«Цим Законом вводиться мораторій на зміну цільового призначення земельних ділянок усіх форм власності земель рекреаційного призначення.»
 
Відхилено    
    -4- Баранов В.О.
Попов О.П.
Сербін Ю.С.
Частину першу преамбули викласти у такій редакції:
«Цим Законом вводиться мораторій на зміну цільового призначення земельних ділянок під окремими об’єктами благоустрою, рекреації та зміну їх виду використання з метою запобігання їх знищення в населених пунктах».
 
Відхилено    
6. Завданням Закону є запобігання масовим проявам забудови зелених зон та руйнування об’єктів спортивної і дитячої інфраструктури в містах та інших населених пунктах, що призводить до негативних наслідків для санітарно-гігієнічних, рекреаційних та спортивно-оздоровчих умов життя громадян, а також для фізичного і естетичного виховання дітей і молоді.
 
-5- Мовчан П.М.
Частину другу преамбули викласти у такій редакції:
Завданням цього Закону є запобігання масовим проявам зміни цільового призначення і забудови окремих земельних ділянок рекреаційного призначення: зелених зон, зелених насаджень, об’єктів фізичної культури і спорту, що призводить до негативних наслідків для санітарно-гігієнічних, рекреаційних та спортивно-оздоровчих умов життя громадян, а також для фізичного і естетичного виховання дітей та молоді.
 
Враховано   Завданням цього Закону є запобігання масовим проявам зміни цільового призначення і забудови окремих земельних ділянок рекреаційного призначення незалежно від форми власності в містах та інших населених пунктах (зелених зон, зелених насаджень, об’єктів фізичної культури і спорту), що призводить до погіршення санітарно-гігієнічних, рекреаційних та спортивно-оздоровчих умов життя громадян, а також фізичного і естетичного виховання дітей та молоді.
 
    -6- Семинога А.І.
В абзаці другому преамбули після слів «рекреаційного призначення» додати слова «незалежно від форми власності».
 
Враховано    
    -7- Джоджик Я.І.
Частину другу преамбули викласти у такій редакції:
«Завданням Закону є запобігання масовим проявам зміни цільового призначення і забудови земельних ділянок зелених зон, зелених насаджень, об’єктів фізичної культури і спорту та дитячих майданчиків, що призводить до негативних наслідків для санітарно-гігієнічних, рекреаційних та спортивно-оздоровчих умов життя громадян, а також для фізичного і естетичного виховання дітей і молоді.»
 
Враховано частково    
7. Відносини у сфері використання та охорони земель і об’єктів благоустрою рекреаційного призначення регулюються Земельним Кодексом України, Законом України "Про благоустрій населених пунктів", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
 
-8- Джоджик Я.І.
Частину третю преамбули викласти у такій редакції:
«Відносини у сфері використання та охорони земель рекреаційного призначення регулюються Земельним Кодексом України, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.».
 
Відхилено      
    -9- Семинога А.І.
Абзац третій преамбули вилучити
 
Враховано    
8. Стаття 1. Введення мораторію на зміну цільового призначення земельних ділянок рекреаційного призначення
 
-10- Бевзенко В.Ф.
Статтю 1 викласти у наступній редакції:
«Стаття 1. Підстави зміни цільового призначення земельних ділянок рекреаційного призначення
Протягом п’яти років з дня набуття чинності цим законом зміна цільового призначення земельних ділянок рекреаційного призначення, а також земельних ділянок всіх категорій земель, на яких розташовані сквери, ботанічні сади, лісопарки, прибудинкова територія багатоквартирних житлових будинків, дитячі майданчики, стадіони, спортивні майданчики, допускається виключно у випадках:
створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, історико-культурного призначення,
віднесення земельних ділянок до категорій земель оздоровчого, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду,
будівництва об’єктів загальнодержавного значення, будівництва об’єктів, пов’язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади (навчальних закладів, закладів охорони здоров’я), доріг, об’єктів транспортної інфраструктури (крім об’єктів дорожнього сервісу), шляхопроводів, мостів, залізничних станцій, вокзалів, аеропортів, морських і річкових портів та їх терміналів, ліній електропередачі та зв’язку, трубопроводів, осушувальних і зрошувальних каналів, геодезичних пунктів, добування корисних копалин та будівництва об’єктів пов’язаних з ним,
цілей, пов’язаних із видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення, запаси яких оцінені у встановленому чинним законодавством порядку,
будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів, під розміщення яких земельна ділянка була відчужена для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності.»
 
Відхилено   Стаття 1. Введення мораторію на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення
 
    -11- Баранов В.О.
Попов О.П.
Сербін Ю.С.
Назву статті 1 викласти у такій редакції:
«Стаття 1. Сфера дії мораторію на зміну цільового призначення земельних ділянок під окремими об’єктами благоустрою, рекреації та зміну їх виду використання населених пунктах».
 
Враховано частково    
9. Ввести мораторій строком на 5 років на зміну цільового призначення земельних ділянок об’єктів благоустрою усіх форм власності, що мають рекреаційне призначення і розташовані в містах та інших населених пунктах:
 
-12- Джоджик Я.І.
Абзац перший статті 1 викласти у такій редакції:
«Ввести мораторій строком на 5 років на зміну цільового призначення земельних ділянок усіх форм власності, які належать до складу земель рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах:»
 
Враховано з редакційними правками  Ввести мораторій строком на п’ять років на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення незалежно від форми власності в містах та інших населених пунктах, а саме:
 
    -13- Карпук В.Г.
Слова «строком на 5 років» замінити на словосполучення «строком на 10 років»
 
Відхилено    
    -14- Баранов В.О.
Попов О.П.
Сербін Ю.С.
Частину першу статті 1 викласти у такій редакції:
«В межах населених пунктів забороняється зміна цільового призначення земельних ділянок під окремими об’єктами благоустрою, рекреації та зміна виду використання цих об’єктів, а саме: парків (гідропарків, лугопарків, лісопарків, парків культури та відпочинку, парків – пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, історичних, національних , меморіальних та інших), міських лісів, рекреаційних зон, садів, скверів, дитячих і спортивних майданчиків, пляжів, прибудинкових територій, а також об’єктів фізичної культури і спорту (стадіонів, спортивних комплексів тощо).»
 
Відхилено    
10. - зелених зон - скверів, ботанічних садів, парків, лісопарків, рекреаційних зон, міських лісів, приміської зеленої зони;
 
-15- Мовчан П.М.
Частини другу і третю статті 1 викласти у такій редакції:
«земельних ділянок зелених зон і зелених насаджень;
земельних ділянок об’єктів фізичної культури і спорту.»
 
Враховано   земельних ділянок зелених зон і зелених насаджень;
земельних ділянок об’єктів фізичної культури і спорту.
 
    -16- Джоджик Я.І.
Частини другу і третю статті 1 викласти у такій редакції:
« зелених зон і зелених насаджень;
об’єктів фізичної культури і спорту, дитячих майданчиків.»
 
Враховано частково    
11. - зелених насаджень прибудинкової території;
 
      
12. - об’єктів фізичної культури і спорту, в тому числі стадіонів та спортивних майданчиків;
 
      
13. - дитячих майданчиків.
 
-17- Баранов В.О.
Попов О.П.
Сербін Ю.С.
Статтю1 доповнити частиною такого змісту:
«Дія частини першої цієї статті не поширюється на:
реалізацію проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду;
вилучення (викуп) земель для суспільних потреб;
передачу у власність або у користування земельних ділянок за проектами землеустрою щодо відведення таких земельних ділянок із зміною їх цільового призначення, згідно із одержаними до набрання чинності цим законом дозволами на їх розроблення;
будівництво об’єктів містобудування згідно із одержаними до набрання чинності цим законом дозвільних документів на зміну виду використання, зазначених у частині першій цієї статті об’єктів.»
 
Враховано   Мораторій, передбачений частиною першою цієї статті, не поширюється на суспільні відносини, що виникають у разі:
реалізації проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду;
відчуження земельних ділянок рекреаційного призначення для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності;
передачі у власність або у користування земельних ділянок за проектами землеустрою щодо відведення таких земельних ділянок із зміною їх цільового призначення згідно з одержаними в установленому порядку до набрання чинності цим Законом дозволами на їх розроблення;
будівництва об’єктів містобудування згідно з одержаними в установленому порядку до набрання чинності цим Законом дозволами на зміну виду використання земельних ділянок, зазначених у частині першій цієї статті.
 
14. Стаття 2. Заборона на руйнування об’єктів благоустрою спортивної і дитячої інфраструктури
 
-18- Джоджик Я.І.
Назву статті 2 викласти у такій редакції:
«Стаття 2. Заборона руйнування об’єктів рекреації»
 
Враховано   Стаття 2. Заборона руйнування об’єктів рекреації
 
    -19- Баранов В.О.
Попов О.П.
Сербін Ю.С.
Назву статті 2 викласти у такій редакції:
«Стаття 2. Заборона руйнування об’єктів благоустрою та рекреації».
 
Враховано частково    
15. Заборонити руйнування об’єктів благоустрою спортивної і дитячої інфраструктури усіх форм власності, в тому числі стадіонів, спортивних і дитячих майданчиків, окрім випадків ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.
 
-20- Джоджик Я.І.
Статтю 2 викласти у такій редакції:
«Заборонити ліквідацію та руйнування об’єктів стаціонарної рекреації, які знаходяться на земельних ділянках, визначених у статті 1 цього Закону, окрім випадків необхідності ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
При зруйнуванні об’єктів стаціонарної рекреації усіх форм власності внаслідок виникнення надзвичайної ситуації, зміна цільового призначення земельних ділянок, на яких були розташовані ці об’єкти, забороняється.».
 
Враховано   Заборонити ліквідацію та руйнування об’єктів стаціонарної рекреації, визначених Земельним кодексом України, розташованих на земельних ділянках, визначених статтею 1 цього Закону, крім випадків, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.
У разі руйнування об’єктів стаціонарної рекреації незалежно від форми власності, пов’язаного з виникненням надзвичайної ситуації, зміна цільового призначення земельних ділянок, на яких були розташовані ці об’єкти, забороняється.
 
    -21- Семинога А.І.
У частині першій статті 2 після слів «стаціонарної рекреації» додати слова «визначених Земельним Кодексом України».
 
Враховано    
    -22- Баранов В.О.
Попов О.П.
Сербін Ю.С.
Текст статті 2 викласти у такій редакції:
«Забороняється руйнування об’єктів усіх форм власності, визначених частиню першою статті 1 цього Закону.
При зруйнуванні внаслідок стихійного лиха чи техногенних аварій об’єктів, визначених частиною першою статті 1, зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок під цими об’єктами не дозволяється, за винятком якщо при відновленні цих об’єктів їх використання стане на заваді здоров’ю і життю населення.».
 
Враховано частково    
16. Стаття 3. Контроль за дотриманням мораторію на зміну цільового призначення земельних ділянок рекреаційного призначення
 
-23- Баранов В.О.
Попов О.П.
Сербін Ю.С.
Назву статті 3 викласти у такій редакції:
«Стаття 3. Контроль за дотриманням мораторію на зміну цільового призначення земельних ділянок під окремими об’єктами благоустрою, рекреації та зміну їх виду використання.»
 
Враховано частково з редакційними правками  Стаття 3. Контроль за дотриманням мораторію на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення
 
17. Уповноважені органи виконавчої влади по земельних ресурсах забезпечують постійний контроль за дотриманням мораторію на зміну цільового призначення земельних ділянок рекреаційного призначення згідно з вимогами, передбаченими статтею 1 цього Закону.
 
-24- Мовчан П.М.
Статтю 3 викласти у такій редакції:
Контроль за дотриманням мораторію на зміну цільового призначення земельних ділянок незалежно від форм власності, які належать до складу земель рекреаційного призначення, та забороною ліквідації та руйнування об’єктів стаціонарної рекреації, які знаходяться на земельних ділянках, визначених статтею 1 цього Закону, крім випадків пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, здійснюється органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, та органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, з питань житлово-комунального господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища у межах їх повноважень визначених законом.
 
Враховано з редакційними правками  Контроль за дотриманням мораторію на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення незалежно від форми власності в містах та інших населених пунктах і забороною ліквідації та руйнування об’єктів стаціонарної рекреації, розташованих на земельних ділянках, визначених статтею 1 цього Закону, крім випадків, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, здійснюється органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади та центральними органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, екології та природних ресурсів у межах їх повноважень, визначених законом.
 
    -25- Джоджик Я.І.
Статтю 3 викласти у такій редакції:
«Контроль за дотриманням мораторію на зміну цільового призначення земельних ділянок усіх форм власності, які належать до складу земель рекреаційного призначення, та забороною ліквідації та руйнування об’єктів стаціонарної рекреації, які знаходяться на земельних ділянках, визначених у статті 1 цього Закону, окрім випадків необхідності ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, здійснюється органами місцевого самоврядування, спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, з питань житлово-комунального господарства та з питань екології та природних ресурсів у межах їх повноважень, передбачених законодавством.»
 
Враховано    
    -26- Баранов В.О.
Попов О.П.
Сербін Ю.С.
Текст статті 3 викласти у такій редакції:
«Контроль за дотриманням мораторію на зміну цільового призначення земельних ділянок під окремими об’єктами благоустрою, рекреації та зміну їх виду використання забезпечується органами місцевого самоврядування, спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів та з питань житлово-комунального господарства у межах їх повноважень, передбачених законодавством.»
 
Враховано в іншій редакції   
    -27- Семинога А.І.
У статті 3 слова «охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «екології та природних ресурсів».
 
Враховано    
    -28- Джоджик Я.І.
Після статті 3 додати нову статтю 4 наступного змісту:
«Стаття 4. Відповідальність за порушення мораторію
Порушення мораторію на зміну цільового призначення земельних ділянок, усіх форм власності, які належать до складу земель рекреаційного призначення і визначені статтею 1 цього Закону, ліквідація та руйнування об’єктів стаціонарної рекреації розміщених на цих земельних ділянках, окрім випадків необхідності ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, тягне за собою кримінальну або адміністративну відповідальність відповідно до чинного законодавства.
Об’єкти забудови, зведені не у відповідності до цього Закону на земельних ділянках, які визначені статтею 1 цього Закону, підлягають негайній ліквідації за рахунок забудовника. Відновлення порушених земель рекреаційного призначення здійснюється в повному обсязі за рахунок забудовника.».
Наступну статтю вважати відповідно статтею 5».
 
Відхилено    
    -29- Левцун В.І.
«Після статті 3 додати нову статтю 4 наступного змісту:
«Стаття 4. Наслідки та відповідальність за порушення мораторію
Порушення мораторію на зміну цільового призначення земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах тягне за собою кримінальну та/або адміністративну відповідальність відповідно до чинного законодавства.
Об’єкти забудови, зведені на території земель рекреаційного призначення із порушенням мораторію підлягають негайній ліквідації за рахунок забудовника. Відновлення початкового стану зелених зон, а також відбудова знищених об’єктів інфраструктури рекреаційного призначення здійснюється в повному обсязі за рахунок забудовника.».
Наступну статтю вважати відповідно статтею 5».
 
Відхилено    
18. Стаття 4. Розширення земель рекреаційного призначення
 
-30- Баранов В.О.
Попов О.П.
Сербін Ю.С.
Назву статті 4 викласти у такій редакції:
«Стаття 4. Збереження (відтворення) та розширення земель рекреаційного призначення і об’єктів благоустрою»
 
Відхилено   Стаття 4. Розширення земель рекреаційного призначення
 
19. Розширити землі рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах за рахунок збільшення частки та розширення площ зелених зон і зелених насаджень, збільшення кількості об’єктів фізичної культури і спорту, в тому числі спортивних і дитячих майданчиків, з забезпеченням до 2012 року їхнього зростання на 5-10 відсотків.
 
-31- Джоджик Я.І.
Статтю 5 викласти у такій редакції:
«Органи місцевого самоврядування при розробці та затвердженні містобудівної документації зобов’язані забезпечити збереження та розширення не менше ніж на 10 відсотків площ земельних ділянок, які входять до складу земель рекреаційного призначення.»
 
Враховано частково   Органи місцевого самоврядування при прийнятті рішень про розроблення та при затвердженні містобудівної документації передбачають збереження та розширення не менш як на п’ять відсотків площ земельних ділянок рекреаційного призначення.
 
    -32- Семинога А.І.
У статті 5 цифру 10 (відсотків) замінити на цифру 5 (відсотків).
 
Враховано    
    -33- Баранов В.О.
Попов О.П.
Сербін Ю.С.
Текст статті 4 викласти у такій редакції: «Органи місцевого самоврядування при розробці та затвердження містобудівної документації зобов’язані забезпечити збереження (відтворення) та розширення з урахуванням державних норм земель рекреаційного призначення і об’єктів благоустрою з урахуванням комплексного розвитку території, який би забезпечував нормальні функціонування усіх об’єктів та умови проживання і відпочинку населення.»
 
Враховано частково    
    -34- Баранов В.О.
Попов О.П.
Сербін Ю.С.
Текст статті 5 викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і діє 5 років з дня набрання ним чинності.
2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»
 
Враховано в іншій редакції   
    -35- Кармазін Ю.А.
1. Додати нову частину 2 такого змісту:
«1 У Земельному кодексі України»
а) статтю 20 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Зміна цільового призначення земель, віднесених до категорії рекреаційних, провадиться за умови, що це передбачено генеральним планом населеного пункту, детальними планами територій та іншими містобудівними #102082
б) статтю 52 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Зміна цільового призначення земель, віднесених до категорій рекреаційних, не допускається у випадку негативного висновку екологічної експертизи проекту планування зміни цільового призначення таких земель, проведеної відповідно до Закону України «Про екологічну експертизу», або при відсутності такої експертизи.».
2. Додати нову частину 3 такого змісту:
«2) у частині п’ятій статті 29 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» абзац другий викласти в такій редакції:
«ліквідація та перепрофілювання закладів фізичної культури і спорту, баз олімпійської та параолімпійської підготовки, фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, лікувально-фізкультурних закладів, об’єктів благоустрою спортивної і дитячої інфраструктури без попереднього створення рівноцінних споруд на ділянках, що наближені до споруд і об’єктів, які планується ліквідувати чи перепрофілювати»
3. Додати нову частину 4 такого змісту:
«1) у Кодексі України про
адміністративні правопорушення:
а) додати нову статтю 53-4 такого змісту:
«Стаття 53-4. Ліквідація та перепрофілювання спортивної і дитячої інфраструктури без попереднього створення рівноцінних споруд. Ліквідація та перепрофілювання закладів фізичної культури і спорту, баз олімпійської та параолімпійської підготовки, фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, лікувально-фізкультурних закладів, об’єктів благоустрою спортивної і дитячої інфраструктури без попереднього створення рівноцінних споруд на ділянках, що наближені до споруд і об’єктів, які планується ліквідувати чи перепрофілювати –
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від сорока до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від ста п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та обов’язок відновити ліквідовані чи перепрофільовані об’єкти».
б) частину першу статті 221 після цифр «21-2» доповнити цифрами «51-4», щодо підвідомчості справ про ці адміністративні правопорушення районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судам (суддям).
в) додати до пункту 1 частини першої статті 255 новий абзац такого змісту:
«органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту (стаття 53-4);», щодо осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, які пов’язані з ліквідацією та перепрофілюванням спортивних і дитячих об’єктів.»
 
Відхилено    
20. Стаття 5. Прикінцеві положення
 
   Стаття 5. Прикінцеві положення
 
21. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
-36- Круць М.Ф.
Слово «офіційного» виключити
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
22. 2. Кабінету Міністрів України:
протягом трьох місяців з моменту набуття чинності цим Законом розробити проект Закону України "Про землі рекреаційного призначення".
 
-37- Джоджик Я.І.
Пункт 2 статті 6 Прикінцевих положень викласти у такій редакції:
«2. Кабінету Міністрів України:
протягом чотирьох місяців з моменту набуття чинності цим Законом розробити проект Закону України "Про землі рекреаційного призначення";
протягом трьох місяців з моменту набуття чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити проведення протягом 2011 року інвентаризації земельних ділянок усіх форм власності визначених у статті 1 цього Закону;
забезпечити до 1 липня 2012 року винесення на картографічні матеріали меж земельних ділянок усіх форм власності, визначених у статті 1 цього Закону;
забезпечити розробку проектів розподілу територій у населених пунктах із визначенням територій загального користування.».
 
Враховано у статті 5  2. Кабінету Міністрів України:
протягом чотирьох місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити проект закону про землі рекреаційного призначення;
протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити проведення протягом 2011 року інвентаризації земельних ділянок усіх форм власності, визначених статтею 1 цього Закону, крім земельних ділянок, визначених у пункті 2 статті 5 «Прикінцеві положення» Закону України «Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва» від 2 грудня 2010 року № 2739-VІ;
забезпечити до 1 липня 2012 року винесення на картографічні матеріали меж земельних ділянок усіх форм власності, визначених статтею 1 цього Закону, крім земельних ділянок визначених, у пункті 2 статті 5 «Прикінцеві положення» Закону України «Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва» від 2 грудня 2010 року № 2739-VІ.
 
    -38- Семинога А.І.
У абзаці третьому пункту 2 Прикінцевих положень після слів «цього Закону» додати слова «крім земельних ділянок визначених у пункті 2 статті 5 Прикінцевих положень Закону України «Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва» від 2 грудня 2010 р. № 2739-VІ.».
 
Враховано    
    -39- Семинога А.І.
У абзаці четвертому після слів «цього Закону» додати слова «крім земельних ділянок визначених у пункті 2 статті 5 Прикінцевих положень Закону України «Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва» від 2 грудня 2010 р. № 2739-VІ.».
 
Враховано    
23. 3. Міським державним адміністраціям у м. Києві та м. Севастополі, органам місцевого
самоврядування в містах та інших населених пунктах:
 
-40- Круць М.Ф.
Частину третю статті 5 виключити
 
Враховано      
24. привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;
 
      
25. протягом 2008 року здійснити інвентаризацію земель рекреаційного призначення та об’єктів благоустрою на цих землях;
 
-41- Карпук В.Г.
Дату «2008 року» замінити на дату «2009 року».
 
Відхилено      
26. до 1 липня 2009 року здійснити винесення на картографічні матеріали меж земель рекреаційного призначення та передбачити їх врахування в подальшому в кадастрових планах земельних ділянок і при розробленні проектів землеустрою;
 
-42- Карпук В.Г.
Дату «до 1 липня 2009 року» замінити на дату «до 1 липня 2010 року»
 
Відхилено      
27. до 1 січня 2010 року виконати винесення в натурі меж земельних ділянок рекреаційного призначення.
 
-43- Карпук В.Г.
Дату «до 1 січня 2010 року « замінити на дату «до 1 січня 2011 року»
 
Відхилено      
    -44- Семинога А.І.
Останній абзац пункту 2 Прикінцевих положень вилучити
 
Враховано    
28. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України