Кількість абзаців - 7 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про політичні партії в Україні" щодо звітності партій за політичні та передвиборні програми (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України “Про політичні партії в Україні”
 
-1- Подгорний С.П.
Назву законопроекту викласти у такій редакції:
«Про внесення зміни до статті 7 Закону України „Про політичні партії в Україні»
 
Враховано   Про внесення зміни до
статті 7 Закону України
«Про політичні партії в Україні»
 
2. (щодо звітності партій за політичні та передвиборні програми)
 
      
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. В статтю 7 Закону України „Про політичні партії в Україні” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 23, ст.118; Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1349-IV (1349-15) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.218; N 1665-IV (1665-15) від 25.03.2004, ВВР, 2004, N 27-28, ст.366; N 2748-IV (2748-15) від 06.07.2005, ВВР, 2005, N 34, ст.437; N 2777-IV (2777-15) від 07.07.2005, ВВР, 2005, N 38-39, ст.449) добавити нову частину другу:
 
-2- Подгорний С.П.
Частину першу законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Статтю 7 Закону України „Про політичні партії в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001р., N 23, ст.118) доповнити частиною другою такого змісту:»
 
Враховано   1. Статтю 7 Закону України „Про політичні партії в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001р., N 23, ст.118) доповнити частиною другою такого змісту:
 
5. „Політичні партії, представники яких є народними депутатами України, щорічно звітують про хід реалізації програми політичної партії та передвиборної програми. Партії, які брали участь у виборчих блоках, надають спільний звіт разом з іншими партіями - учасниками блоку. Форма та порядок звітності затверджуються Міністерством юстиції України. Звіти публікуються в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр.»
 
-3- Боднар-Петровська О.Б.
Ключковський Ю.Б.
Статтю 7 Закону України «Про політичні партії в Україні» доповнити новою частиною другою такого змісту:
«Політичні партії, кандидати від яких взяли участь у розподілі мандатів народних депутатів України, щорічно звітують про хід реалізації програми політичної партії та передвиборної програми. Партії, які брали участь у виборчих блоках, надають спільний звіт разом з іншими партіями – учасниками блоку. Звіти публікуються на офіційних веб – сайтах Верховної Ради України (на електронній сторінці фракцій) та відповідної політичної партії.»
 
Враховано   „Політичні партії, кандидати від яких взяли участь у розподілі мандатів народних депутатів України , щорічно звітують про хід реалізації програми політичної партії та передвиборної програми. Партії, які брали участь у виборчих блоках, надають спільний звіт разом з іншими партіями – учасниками блоку. Звіти публікуються на офіційних веб –сайтах Верховної Ради України (на електронній сторінці фракцій) та відповідної політичної партії».
 
    -4- Кармазін Ю.А.
Статтю 7 Закону України «Про політичні партії в Україні» доповнити новою частиною другою такого змісту:
«Політичні партії, представники яких є народними депутатами України, щорічно звітують про хід реалізації програми політичної партії та передвиборної програми. Партії, які брали участь у виборних блоках, надають спільний звіт разом з іншими партіями – учасниками блоку. Звіти публікуються на офіційних веб - сайтах Міністерства юстиції України, Верховної Ради України та цієї політичної партії. Міністерством юстиції України затверджуються форма та порядок звітності, порушення яких тягне за собою накладання на партію та її посадових осіб штрафу.»
 
Враховано частково    
    -5- Писаренко В.В.
У частину першу законопроекту внести такі зміни:
Доповнити перше речення частини другої статті 7 законопроекту словами «Політичні партії мають право щорічно звітувати про хід реалізації своєї програми».
Виключити в частині другій статті 7 законопроекту слова «щорічно звітують» словами «зобов’язані щорічно звітувати».
Четверте речення частини другої статті 7 законопроекту викласти у наступній редакції «Публікації звітів здійснюється в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» на платній основі за рахунок політичної партії (виборчого блоку), звіт якої публікується».
 
Відхилено    
6. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.