Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо ознайомлення обвинуваченого і захисника із матеріалами кримінальної справи (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо ознайомлення обвинуваченого і захисника із матеріалами кримінальної справи)
 
   Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної справи
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1961, № 2, ст.15) такі зміни:
 
-1- Мойсик В.Р.
Пропоную статтю 218 КПК України залишити в чинній редакції, оскільки запропоновані зміни порушують право обвинуваченого на захист (стаття 63 Конституції України).
Таким чином, з тексту законопроекту не залишається нічого, а тому необхідно скасувати постанову Верховної Ради України про прийняття проекту в першому читанні та зняти законопроект з розгляду.
Крім того, хочу зазначити, що у разі внесення змін до статті 218, необхідно аналогічні зміни вносити і до статей 217 та 219 КПК України, що стосуються ознайомлення з матеріалами справи потерпілого, його представника, цивільного позивача та захисника, що в рамках цього проекту зробити неможливо, оскільки при цьому порушується стаття 116 Регламенту Верховної Ради України.
 
Відхилено   І. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України такі зміни:
1. Частину другу статті 43 після слів "з усіма матеріалами справи" доповнити словами "за бажанням отримувати за власні кошти копії матеріалів справи, завірені підписом слідчого, та самостійно проводити відеозйомку чи фотографування матеріалів справи; брати участь у судовому розгляді в суді апеляційної інстанції скарги на постанову судді про визначення строку ознайомлення обвинуваченим та його захисником з матеріалами справи".
2. У статті 45:
а) частину першу доповнити пунктом 7 такого змісту:
"7) при вирішенні питання щодо встановлення захиснику або його підзахисному строку ознайомлення з матеріалами справи";
б) частину другу доповнити словами "а також у випадках розгляду скарги на постанову судді про визначення строку ознайомлення захисником та його підзахисним з матеріалами справи".
3. Пункт 3 частини другої статті 48 доповнити словами "за бажанням отримувати за власні кошти копії матеріалів справи, завірені підписом слідчого, та самостійно проводити відеозйомку чи фотографування матеріалів справи".
4. Пункт "2-1" частини першої статті 54 після слів "вирішував питання щодо" доповнити словами "визначення строку ознайомлення з матеріалами справи", а після слів "або розглядав скарги на" - словами "постанови про визначення строку ознайомлення з матеріалами справи".
5. Статтю 217 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"У разі умисного ухилення потерпілого, його представника, цивільного позивача, цивільного відповідача або їх представників від ознайомлення з матеріалами справи слідчий за погодженням із прокурором або прокурор вносять до суду за місцем провадження слідства подання, яке суддя розглядає і своєю постановою може визначити строк, протягом якого потерпілий, його представник, цивільний позивач, цивільний відповідач або їх представники мають право ознайомитися з матеріалами справи і заявити клопотання. На постанову судді прокурором, потерпілим, його представником, цивільним позивачем, цивільним відповідачем або їх представниками може бути подана апеляція в порядку, визначеному цим Кодексом. Подання апеляції не зупиняє виконання постанови судді".
У зв’язку з цим частини четверту – шосту вважати відповідно частинами п’ятою – сьомою.
6. У статті 218:
а) друге речення частини п’ятої після слів "на вимогу обвинуваченого" доповнити словами "надати можливість отримати за власні кошти копії матеріалів справи, завірені підписом слідчого, та самостійно провести відеозйомку чи фотографування матеріалів справи".
 
    -2- Швець В.Д.
Частину другу статті 43 КПК після слів "з усіма матеріалами справи" доповнити словами "за бажанням отримувати за власні кошти копії матеріалів справи, завірені підписом слідчого та самостійно проводити відеозйомку чи фотографування матеріалів справи; брати участь у судовому розгляді в суді апеляційної інстанції скарги на постанову судді про визначення строку ознайомлення обвинуваченим та його захисником з матеріалами справи".
 
Враховано , аналогічна норма діє в РФ та ряді інших європейських держав.   
    -3- Швець В.Д.
«7) при вирішенні питання щодо встановлення захиснику або його підзахисному строку ознайомлення з матеріалами справи".
 
Враховано    
    -4- Швець В.Д.
Частину другу статті 45 доповнити словами, "а також у випадках розгляду скарги на постанову судді про визначення строку ознайомлення захисником та його підзахисним з матеріалами справи"
 
Враховано    
    -5- Швець В.Д.
Пункт 3 частини другої статті 48 доповнити словами " за бажанням отримувати за власні кошти копії матеріалів справи, завірені підписом слідчого та самостійно проводити відеозйомку чи фотографування матеріалів справи"
 
Враховано    
    -6- Швець В.Д.
Пункт "2-1" частини першої статті 54 після слів "вирішував питання щодо" доповнити словами "визначення строку ознайомлення з матеріалами справи", а після слів "або розглядав скарги на" доповнити словами "постанови про визначення строку ознайомлення з матеріалами справи".
 
Враховано    
    -7- Мойсик В.Р.
Статтю 217 після частини третьої доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
"У разі умисного ухилення потерпілого, його представника, цивільного позивача, цивільного відповідача або їх представників від ознайомлення з матеріалами справи слідчий за погодженням із прокурором або прокурор вносять до суду за місцем провадження слідства подання, яке суддя розглядає і своєю постановою може визначити строк, протягом якого потерпілий, його представник, цивільний позивач, цивільний відповідач або їх представники мають право ознайомитися з матеріалами справи і заявити клопотання. На постанову судді прокурором, потерпілим, його представником, цивільним позивачем, цивільним відповідачем або їх представниками може бути подана апеляція. Подача апеляції не зупиняє виконання постанови судді".
 
Враховано    
    -8- Прокопчук Ю.В.
Друге речення частини п’ятої статті 218 після слів "на вимогу обвинуваченого" доповнити словами "надати можливість отримувати за власні кошти копії матеріалів справи, завірені підписом слідчого та самостійно провести відеозйомку чи фотографування матеріалів справи".
 
Враховано    
5. 1. Частину шосту статті 218 викласти у наступній редакції:
 
-9- Яворівський В.О.
Частину шосту статті 218 залишити в чинній редакції.
 
Відхилено   б) частину шосту викласти в такій редакції:
 
    -10- Круць М.Ф.
В абзаці першому статті 1 розділу І слова "у наступній редакції" замінити словами "у такій редакції".
 
Враховано    
6. «Обвинуваченого і його захисника не можна обмежувати в часі, потрібному їм, щоб ознайомитися з усіма матеріалами справи в розумні строки»;
 
-11- Власенко С.В.
У частині шостій статті 218 слова "в розумні строки" замінити словами "у строки, визначені обвинуваченим та (або) його захисником".
 
Враховано редакційно   "Обвинуваченого і його захисника не можна обмежувати в часі, потрібному їм, щоб ознайомитися з усіма матеріалами справи в розумні строки ";
 
    -12- Одарченко Ю.В.
Підпункт другий пункту 1 доповнити реченням такого змісту:
"За жодних обставин час, відведений для ознайомлення з матеріалами справи не може бути менший, ніж 10 хвилин на кожен аркуш справи".
 
Відхилено    
7. 2. Доповнити статтю 218 частиною сьомою наступного змісту:
 
-13- Яворівський В.О.
Власенко С.В.
Частину сьому, якою пропонується доповнити статтю 218, виключити., оскільки чинний КПК передбачає, що обвинувачений і його захисник не можуть бути обмежені строком на ознайомлення із матеріалами справи. Постанова Пленуму Верховного Суду України передбачає, якщо обвинувачений не був ознайомлений з матеріалами справи, вирок у справі підлягає скасуванню.
 
Відхилено   в) доповнити частинами сьомою та восьмою такого змісту:
 
    -14- Круць М.Ф.
В абзаці першому статті 2 розділу І слова "наступного змісту" замінити словами "такого змісту".
 
Враховано    
8. «У разі зволікання ознайомлення з матеріалами справи обвинуваченим чи його захисником слідчий за погодженням із прокурором або прокурор вносять до суду за місцем провадження слідства подання, яке суддя розглядає і своєю постановою може визначити строк, протягом якого обвинувачений і його захисник повинні ознайомитися з матеріалами справи і заявити клопотання. Після закінчення цього строку обвинувачений і його захисник вважаються ознайомленими з матеріалами справи. На постанову судді прокурором, обвинуваченим чи його захисником протягом трьох діб із дня її винесення може бути подана апеляція. Подача апеляції не зупиняє виконання постанови судді».
 
-15- Швець В.Д.
У частині сьомій статті 218 слова "У разі зволікання" замінити словами "У разі умисного ухилення від", а слово "повинні" замінити словом "мають".
 
Враховано   "У разі умисного ухилення від ознайомлення з матеріалами справи обвинуваченим чи його захисником слідчий за погодженням із прокурором або прокурор вносять до суду за місцем провадження слідства подання, яке суддя розглядає і своєю постановою може визначити строк, протягом якого обвинувачений і його захисник мають ознайомитися з матеріалами справи і заявити клопотання. Після закінчення цього строку справа може бути передана до суду. На постанову судді прокурором, обвинуваченим чи його захисником може бути подана апеляція в порядку, визначеному цим Кодексом. Подання апеляції не зупиняє виконання постанови судді.
Не вважається умисним ухиленням від ознайомлення з матеріалами справи, якщо обвинувачений або його захисник не могли знайомитись з матеріалами справи внаслідок хвороби, або смерті близької людини; внаслідок дії обставин непереборної сили, стихійного лиха, природних чи техногенних катастроф".
7. Статтю 219 після слів "робити виписки" доповнити словами "за бажанням отримувати за власні кошти копії матеріалів справи, завірені підписом слідчого, та самостійно проводити відеозйомку чи фотографування матеріалів справи".
8. Друге речення частини першої статті 255 доповнити словами "а підсудний або його захисник отримувати за власні кошти копії матеріалів справи, завірені підписом судді, та самостійно проводити відеозйомку чи фотографування матеріалів справи".
9. Частину другу статті 347 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1) на постанови про визначення строку ознайомлення з матеріалами справи обвинуваченим або його захисником".
10. Частину першу статті 348 доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
"6-1) обвинувачений, його законний представник і захисник у частині мотивів і підстав визначення строку ознайомлення з матеріалами справи".
11. Частину п’яту статті 349 після цифр "205" доповнити словами та цифрами "частиною четвертою статті 217, частиною сьомою статті 218".
12. Частину першу статті 382 після цифр "205" доповнити словами та цифрами "частиною четвертою статті 217, частиною сьомою статті 218".
 
    -16- Прокопчук Ю.В.
У частині сьомій статті 218 речення "Після закінчення цього строку обвинувачений і його захисник вважаються ознайомленими з матеріалами справи" виключити.
 
Враховано    
    -17- Прокопчук Ю.В.
У третьому реченні частини сьомої статті 218 слова "протягом трьох діб з дня її винесення" замінити словами "в порядку, визначеному цим Кодексом".
 
Враховано    
    -18- Олійник В.М.
У частині сьомій статті 218речення "Після закінчення цього строку обвинувачений і його захисник вважаються ознайомленими з матеріалами справи" замінити реченням " Після закінчення цього строку справа може бути передана до суду".
 
Враховано    
    -19- Мойсик В.Р.
Статтю 218 доповнити частиною восьмою такого змісту:
"Не вважається умисним ухиленням від ознайомлення з матеріалами справи, якщо обвинувачений або його захисник не могли знайомитись з матеріалами справи внаслідок хвороби, або смерті близької людини; внаслідок дії обставин непереборної сили, стихійного лиха, природних чи техногенних катастроф".
 
Враховано    
    -20- Швець В.Д.
Статтю 219 КПК після слів "робити виписки" доповнити словами "за бажанням отримувати за власні кошти копії матеріалів справи, завірені підписом слідчого та самостійно проводити відеозйомку чи фотографування матеріалів справи".
 
Враховано    
    -21- Швець В.Д.
Друге речення частини першої статті 255 доповнити словами "а підсудний або його захисник отримувати за власні кошти копії матеріалів справи, завірені підписом судді, та самостійно проводити відеозйомку чи фотографування матеріалів справи".
 
Враховано    
    -22- Прокопчук Ю.В.
Частину другу статті 347 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1) на постанови про визначення строку ознайомлення з матеріалами справи обвинуваченим або його захисником"
 
Враховано    
    -23- Прокопчук Ю.В.
Частину першу статті 348 доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
"6-1) обвинувачений, його законний представник і захисник у частині мотивів і підстав визначення строку ознайомлення з матеріалами справи".
 
Враховано    
    -24- Прокопчук Ю.В.
Частину п’яту статті 349 після цифр "205" доповнити словами та цифрами " частиною сьомою статті 218".
 
Враховано    
    -25- Прокопчук Ю.В.
Частину першу статті 382 після цифр "205" доповнити словами та цифрами "частиною сьомою статті 218".
 
Враховано    
9. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-26- Прокопчук Ю.В.
Розділ другий проекту викласти в такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування". Це надасть можливість ретельно підготуватись органам досудового слідства та судам до його застосування.
 
Враховано   ІІ. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування .

    -27- Одарченко Ю.В.
Розділ другий доповнити підпунктом 2 такого змісту:
"Цей Закон не застосовується до кримінальних справ, по яких обвинувачений або його захисник почали ознайомлення з матеріалами справи до набрання ним чинності.
 
Відхилено