Кількість абзаців - 300 Таблиця поправок


''Про органічне виробництво'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про органічне виробництво
 
   Про органічне виробництво
 
3. Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні основи ведення органічного сільськогосподарського виробництва, вимоги щодо вирощування, виробництва, переробки, сертифікації, маркування, перевезення, зберігання та реалізації органічної продукції і спрямований на покращення основних показників стану здоров'я населення, збереження природного навколишнього середовища, раціонального використання грунтів, забезпечення раціонального використання та відтворення природних ресурсів.
 
-1- Лук'янчук Р.В.
Преамбулу законопроекту доповнити словами «забезпечення продовольчої безпеки держави».
 
Відхилено   Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні основи ведення органічного сільськогосподарського виробництва, вимоги щодо вирощування, виробництва, переробки, сертифікації, маркування, перевезення, зберігання та реалізації органічної продукції і спрямований на покращення основних показників стану здоров'я населення, охорони довкілля, забезпечення раціонального використання і відтворення ґрунтів та інших природних ресурсів.
 
4.

 
-2- Ткач Р.В.
В преамбулі слова «збереження природного навколишнього середовища, раціонального використання грунтів, забезпечення раціонального використання та відтворення природних ресурсів» замінити словами «охорони довкілля, забезпечення раціонального використання і відтворення грунтів та інших природних ресурсів».
 
Враховано      
    -3- Терещук С.М.
У преамбулі законопроекту виключити слова «раціональне використання ґрунтів» , а після слів «використання та відтворення природних ресурсів», доповнити виразом: «у тому числі ґрунтів».
 
Враховано частково    
5. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
7. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 
   У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
8. акредитація органів сертифікації органічного виробництва - процедура, в процесі якої Національне агентство з акредитації України документально засвідчує компетентність юридичної особи виконувати роботи із сертифікації органічного виробництва. Порядок акредитації органів сертифікації органічного виробництва встановлюється Кабінетом Міністрів України;
 
-4- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 частини 1 статті 1 виключити.
 
Відхилено   акредитація органів сертифікації органічного виробництва - процедура, у процесі якої національний орган з акредитації документально засвідчує повноваження юридичної особи виконувати роботи щодо сертифікації органічного виробництва відповідно до закону;
агроекологічне обґрунтування - документ установленого зразка, що видається науково-дослідною установою відповідно до визначених критеріїв та нормативних показників придатності угідь, які належать до земель сільськогосподарського призначення, і за своїм агроекологічним станом відповідають вимогам до спеціальних сировинних зон;
 
    -5- Ткач Р.В.
У пункті 1 частини 1 статті 1 термін «Національне агентство з акредитації України» замінити на термін «національний орган з акредитації». Доповнити новим терміном наступного змісту: «агроекологічне обґрунтування - документ установленого зразка, що видається науково-дослідною установою відповідно до визначених критеріїв та нормативних показників придатності угідь, які належать до земель сільськогосподарського призначення, і за своїм агроекологічним станом відповідають вимогам до спеціальних сировинних зон».
 
Враховано    
9. генетично модифікований організм - організм, отриманий за допомогою технологій генної інженерії, що змінюють генетичний матеріал у спосіб та з метою, яка не може бути досягнута природним шляхом;
 
-6- Ткач Р.В.
Пункт 2 частини 2 статті 1 вилучити.
 
Враховано      
10. генетично модифікований продукт - речовина, яка включає генетично модифіковані організми, їх частини чи речовини, що виділяють ці організми, або повністю складається з них.
 
-7- Ткач Р.В.
Пункт 3 частини 2 статті 1 вилучити.
 
Враховано      
11. маркування органічної продукції - інформація про належність продукції до органічної, нанесена на будь-яку упаковку, етикетку чи документ, що супроводжують дану продукцію, за допомогою терміну «органічне виробництво», специфічних деталей, товарних знаків, фірмових назв, графічних зображень або символів;
 
-8- Коновалюк В.І.
У абзаці 5 статті 1 слова «за допомогою терміну «органічне виробництво» замінити словами «та вказують на метод органічного виробництва у вигляді».
 
Відхилено   маркування органічної продукції - слова, знаки, опис товарів і послуг, назва марки, зображення чи символи, що свідчать про належність продукції до органічної та розміщені на упаковці, етикетці (стікері), споживчій тарі, контретикетці, ярлику, пробці, листку-вкладиші, документі, повідомленні, інших елементах упаковки, що супроводжують чи належать до цього виду продукції;
зона органічного виробництва - місце для ведення органічного виробництва, яке за агроекологічним обґрунтуванням придатне для здійснення виробництва органічної продукції та сировини рослинного і тваринного походження;
інспектування — процедура оцінки відповідності фактичного стану наявного органічного виробництва вимогам, встановленим законом;
 
    -9- Кармазін Ю.А.
Пункт 4 частини 1 статті 1 викласти в наступній редакції: «Маркування органічної продукції – інформація про належність продукції до органічної, нанесена на будь-яку упаковку, етикетку чи документ, що супроводжують дану продукцію, за допомогою тільки одного терміну «органічне виробництво», а також єдиного для всіх операторів знаку відповідності, з доповненням індивідуальних фірмових назв, графічних зображень або символів;».
 
Враховано редакційно    
    -10- Томенко М.В.
Абзац 5 статті 1 викласти у такій редакції: «маркування органічної продукції – інформація про належність продукції до органічної, нанесена на будь-яку упаковку, етикетку чи документ, що супроводжують дану продукцію, за допомогою термінів «органічне виробництво», «органічна продукція», «органічний продукт», специфічних деталей, товарних знаків, фірмових назв, графічних зображень або символів, права на присвоєння яких визначені відповідними процедурами».
 
Враховано частково    
    -11- Ткач Р.В.
Пункт 4 частини 2 статті 1 викласти в наступній редакції: «маркування органічної продукції - усі слова, описи, знаки для товарів і послуг, назва марки, зображення чи символи, що свідчать про належність продукції до органічної та розміщені на упаковці, етикетці (стікері), споживчій тарі, контретикетці, ярлику, пробці, листку-вкладиші, документі, повідомленні, інших елементах упаковки, що супроводжують чи належать до цього виду продукції».
 
Враховано    
    -12- Кармазін Ю.А.
Доповнити частину 1 статті 1 пунктом 4-1, наступного змісту: «4-1. зона органічного виробництва - визначене місце для ведення органічного сільськогосподарського виробництва, яке не зазнає впливу локальних техногенних емісій, ґрунти якого сертифіковані для органічного виробництва, і яка за всіма агроекологічними показниками придатна для здійснення виробництва органічної продукції та сировини рослинного і тваринного походження;».
 
Враховано частково    
    -13- Кармазін Ю.А.
Доповнити частину 1 статті 1 пунктом 4-2, наступного змісту: «Інспектування — процедура оцінки відповідності фактичного стану наявного органічного виробництва вимогам, встановлених цим Законом та Правилами органічного виробництва;».
 
Враховано    
12. орган державного контролю і нагляду - орган управління у складі центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики, що підпорядковується йому, та якому уповноважений орган влади повністю або частково, передав свої повноваження щодо нагляду (контролю) у сфері органічного виробництва відповідно до законодавства України;
 
-14- Ткач Р.В.
Пункт 5 частини 2 статті 1 виключити.
 
Враховано      
13. органічне виробництво - діяльність операторів, що застосовують принципи, Правила та методи органічного виробництва на всіх етапах його виробництва, які дозволяють виготовляти натуральні продукти з оздоровчими властивостями; а також зберігати та відновлювати природні ресурси у процесі виробничої діяльності.
 
-15- Коновалюк В.І.
Абзац 7 статті 1 законопроекту викласти у наступній редакції: «органічне виробництво – це система господарювання та виробництва харчових продуктів, в якій на всіх етапах застосовуються принципи, правила та методи органічного виробництва і яка дозволяє отримувати продукти виготовлені з використанням речовин та процесів природного походження; а також забезпечує загальне благо, сприяючи захисту довкілля, та відновленню природних ресурсів у процесі виробничої діяльності».
 
Враховано редакційно   органічне виробництво – цілісна система господарювання та виробництва харчових продуктів та для використання на нехарчові цілі, метою якої є отримання органічної продукції на всіх її стадіях виробництва і враховує вимоги щодо вирощування, виробництва, переробки, сертифікації, маркування, перевезення, зберігання та реалізації органічної продукції та спрямоване на покращення основних показників стану здоров'я населення, охорони довкілля, забезпечення раціонального використання і відтворення ґрунтів та інших природних ресурсів.
Органічне виробництво передбачає сертифіковану діяльність операторів у відповідності до закону;
 
    -16- Томенко М.В.
Абзац 7 статті 1 викласти у такій редакції: «органічне виробництво – цілісна система господарювання та виробництва харчових продуктів, яка передбачає збереження довкілля, біологічного різноманіття та природних ресурсів, застосування відповідних стандартів утримання тварин, використання методів та технологій, які забезпечують дотримання належних вимог до продуктів, виготовлених з використанням речовин та процесів природного походження; органічне виробництво передбачає сертифіковану діяльність операторів, що забезпечують принципи, Правила та методи органічного виробництва на всіх стадіях виробництва».
 
Враховано частково    
    -17- Кармазін Ю.А.
Пункт 6 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції: «Органічне виробництво – діяльність операторів, що застосовують принципи, Правила та методи органічного виробництва на всіх етапах для отримання натурального (екологічно чистого) продукту, а також зберігати та відновлювати природні ресурси у процесі виробничої діяльності».
 
Враховано редакційно    
    -18- Ткач Р.В.
Пункт 6 частини 2 статті 1 викласти в наступній редакції: «органічне виробництво – цілісна система господарювання та виробництва харчових продуктів та для використання на нехарчові цілі, метою якої є отримання органічної продукції на всіх її стадіях виробництва і враховує вимоги щодо вирощування, виробництва, переробки, сертифікації, маркування, перевезення, зберігання та реалізації органічної продукції та спрямоване на покращення основних показників стану здоров'я населення, охорони довкілля, забезпечення раціонального використання і відтворення ґрунтів та інших природних ресурсів. Органічне виробництво передбачає сертифіковану діяльність операторів у відповідності до закону;».
 
Враховано    
14. - органічне землеробство - система ведення землеробства, що полягає у максимальному залученні для мінерального живлення рослин відновлюваних місцевих органічних ресурсів (гною, побічної продукції рослинництва, сидератів), біопрепаратів удобрювальної і захисної дії, органо-мінеральних і біоактивних добрив з введенням екологосумісних агрохімікатів у повно- і короткоротаційних сівозмінах;
 
-19- Коновалюк В.І.
У абзаці восьмому статті 1 законопроекту після слів «полягає у максимальному залученні для» виключити з тексту слово «мінерального», а слова «з введенням екологосумісних агрохімікатів у повно- і короткоротаційних сівозмінах» замінити словами «природного походження».
 
Враховано частково   органічне землеробство - система ведення землеробства, що полягає в максимальному залученні для мінерального живлення рослин відновлювальних місцевих органічних ресурсів (гною, побічної продукції рослинництва, сидератів тощо), біопрепаратів удобрювальної і захисної дії, органо-мінеральних і біоактивних добрив з введенням екологосумісних агрохімікатів природного походження у повно- і короткоротаційних сівозмінах;
 
15. оператор - фізична чи юридична особа, незалежно від форми власності, організаційно-правової форми господарювання, яка згідно з законодавством України може займатися виробництвом, переробкою та реалізацією органічної продукції;
 
-20- Кармазін Ю.А.
Пункт 8 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції: «оператор – фізична чи юридична особа, незалежно від форми власності, організаційно-правової форми господарювання, яка згідно з законодавством України може займатися виробництвом (вирощуванням), переробкою та реалізацією органічної сировини (продукції);».
 
Враховано частково   оператор органічного виробництва – фізична чи юридична особа, яка незалежно від форми власності, займається виробництвом (вирощуванням), переробкою, зберіганням та реалізацією органічної продукції (сировини), згідно із законом;
 
    -21- Ткач Р.В.
Пункт 8 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції: «оператор органічного виробництва – фізична чи юридична особа, яка незалежно від форми власності, займається виробництвом (вирощуванням), переробкою, зберіганням та реалізацією органічної продукції (сировини), згідно із законом;».
 
Враховано    
16. органи сертифікації органічного виробництва (органи сертифікації) - юридичні особи, незалежно від форми власності, акредитовані в установленому порядку органи, уповноважені на здійснення інспектування та сертифікацію у сфері органічного виробництва відповідно до законодавства України;
 
-22- Ткач Р.В.
Абзац 9 статті 1 викласти у такій редакції: «суб’єкти сертифікації органічного виробництва (далі-органи сертифікації) - юридична особа акредитована в установленому порядку, або орган, уповноважений на здійснення інспектування та сертифікацію у сфері органічного виробництва відповідно до закону;
 
Враховано   суб’єкти сертифікації органічного виробництва (далі-органи сертифікації) - юридична особа акредитована в установленому порядку, або орган, уповноважений на здійснення інспектування та сертифікацію у сфері органічного виробництва відповідно до закону;
 
17. органічна сировина - сировина, отримана в результаті сертифікованого органічного виробництва відповідно до Правил органічного виробництва;
 
   органічна сировина - сировина, отримана в результаті сертифікованого органічного виробництва відповідно до Правил органічного виробництва;
 
18. органічна продукція - продукція отримана в результаті переробки органічної сировини;
 
-23- Томенко М.В.
Ткач Р.В.
Абзац 11 статті 1 викласти у такій редакції: «органічна продукція – продукція, отримана в результаті сертифікованого органічного виробництва відповідно до Правил органічного виробництва».
 
Враховано   органічна продукція – продукція, отримана в результаті сертифікованого органічного виробництва відповідно до Правил органічного виробництва;
 
    -24- Кармазін Ю.А.
Пункт 11 частини 1 статті 1 після слів «переробки органічної сировини» через кому доповнити словосполученням: «яка включає в себе неперероблену сільськогосподарську продукцію, перероблену сільськогосподарську продукцію, продукцію бджільництва, дикороси, продукцію аквакультур, корми, насіннєвий і садивний матеріал, дріжджі, які використовуються як харчові продукти або корми, та іншу продукцію, яка вироблена відповідно до вимог цього Закону та Правил органічного виробництва;».
 
Відхилено    
19. переробка органічної продукції - операції з переробки органічної сировини, у тому числі, забій тварин і розробка туш, а також пакування, маркування, які вказують на метод органічного виробництва, зберігання, транспортування;
 
-25- Ткач Р.В.
Пункт 12 частини 2 статті 1 виключити.
 
Враховано   органічна продукція аквакультур - риба та інші водні живі ресурси, розведені та вирощені у спеціальних штучних умовах або у визначених для цього рибогосподарських водних об’єктах;
 
    -26- Коновалюк В.І.
У абзаці тринадцятому статті 1 законопроекту слова «операції з» замінити словом «методи», а після слів «маркування, які» доповнити словами «гарантують збереження органічної цілісності та поживних якостей продукту на всіх етапах виробничого процесу та».
 
Відхилено    
    -27- Томенко М.В.
У абзаці 10 статті 1 після слів «органічної сировини» додати слова «та/або органічної продукції».
 
Відхилено    
    -28- Кармазін Ю.А.
Доповнити частину 1 статті 1 пунктом 12-1, який викласти в такій редакції: «продукція аквакультур - риба та інші водні живі ресурси, які розведені та вирощені у спеціальних штучних умовах або визначених для цього рибогосподарських водних об’єктах;».
 
Враховано частково    
20. реалізація - обіг та збут продукції лише за наявності відповідного сертифікату, що підтверджує її походження, з обов’язковим маркуванням та дотриманням правил транспортування і зберігання;
 
-29- Ткач Р.В.
Пункт 13 частини 2 статті 1 виключити.
 
Враховано   реєстр операторів органічного виробництва - перелік суб’єктів органічного виробництва, яким надано право виробляти (вирощувати), переробляти, зберігати та реалізовувати органічну продукцію (сировину);
 
    -30- Кармазін Ю.А.
Доповнити частину 1 статті 1 пунктом 13-1, який викласти в такій редакції: «Реєстр операторів органічного виробництва - перелік суб’єктів органічного виробництва, яким надано право виробляти (вирощувати) та (або) переробляти, та (або) реалізовувати органічну продукцію (сировину)».
 
Враховано    
21. перехідний період - перехід від конвенційного (неорганічного) до органічного виробництва за певний проміжок часу, під час якого застосовувалися вимоги цього Закону та Правила органічного виробництва;
 
-31- Кармазін Ю.А.
Пункт 14 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції: «перехідний період - період, що починається з дати подання заяви на сертифікацію виробництва органічної продукції (сировини) і впродовж якого забезпечується перехід від традиційних методів ведення сільського господарства до вимог органічного виробництва, які визначаються цим Законом та Правилами органічного виробництва».
 
Враховано частково   перехідний період – період переходу від традиційного (неорганічного) до органічного виробництва, що починається з дня подання заяви на сертифікацію виробництва органічної продукції (сировини) і впродовж якого забезпечується перехід від традиційних методів ведення сільського господарства до вимог органічного виробництва, що визначаються цим Законом;
 
    -32- Томенко М.В.
У абзаці 14 статті 1 слово «конвенційного» замінити словом «традиційного»;
 
Враховано    
22. Правила органічного виробництва - нормативно-правовий акт, який регламентує вимоги до органічного виробництва на всіх стадіях виробництва, переробки та реалізації органічної продукції;
 
-33- Ткач Р.В.
Абзац 14 статті 1 вилучити.
 
Враховано      
    -34- Кармазін Ю.А.
Абзац 14 частини 1 статті першої викласти в такій редакції: «14) Правила органічного виробництва – нормативно-правовий акт, затверджений у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України, що регламентує вимоги до органічного виробництва на всіх стадіях виробництва, переробки та реалізації органічної продукції;».
 
Відхилено    
23. сертифікація органічного виробництва - процедура, що включає проведення інспектування та сертифікації, в ході якої орган сертифікації органічного виробництва документально засвідчує відповідність чи невідповідність процесу виробництва органічної продукції Правилам органічного виробництва та видає сертифікаційне рішення або сертифікат встановленого зразка. Оператор отримує або не отримує право на маркування такої продукції, як органічна;
 
-35- Кармазін Ю.А.
Пункт 16 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції: «сертифікація органічного виробництва – процедура встановлення відповідності процесу виробництва органічної продукції у оператора вимогам цього Закону та Правил органічного виробництва, яку здійснює орган сертифікації органічного виробництва та за її результатами видає сертифікат або сертифікаційне рішення;».
 
Враховано частково   сертифікація органічного виробництва – процедура встановлення відповідності процесу виробництва органічної продукції у оператора вимогам цього Закону, яку здійснює орган сертифікації органічного виробництва та за її результатами видає сертифікат або сертифікаційне рішення;
 
24. сертифікація земель (ґрунтів) для органічного виробництва - процедура, за допомогою якої орган із сертифікації засвідчує, що землі (ґрунти) даної земельної ділянки відносяться до екологічно чистих, на яких можливо вирощування органічної рослинницької продукції;
 
-36- Коновалюк В.І.
Томенко М.В.
Абзац 17 статті 1 виключити.
 
Враховано      
25. сертифікація органічної продукції (сировини) - процедура, за допомогою якої орган із сертифікації документально засвідчує, що органічна продукція (сировина) відповідає вимогам до органічної продукції, встановленим у нормативних документах;
 
-37- Томенко М.В.
Абзац 18 статті 1 вилучити.
 
Враховано      
    -38- Коновалюк В.І.
Абзац 18 статті 1 законопроекту викласти у наступній редакції: «сертифікація органічної продукції (сировини) - процедура, за допомогою якої орган із сертифікації документально засвідчує, що органічна продукція (сировина) вироблена відповідно до Правил органічного виробництва».
 
Відхилено    
26. стадії органічного виробництва - виробництво (вирощування) органічної продукції, її переробка, пакування, маркування, перевезення, зберігання та реалізація, а також, у відповідних випадках, реклама, діяльність з експорту-імпорту і укладення договорів з субпідрядниками;
 
-39- Лук'янчук Р.В.
Доповнити статтю 1 новими термінами: «органічні добрива – різна біологічна сировина, змішана в певних пропорціях, що пройшла процес обробки, яка забезпечує екологічну чистоту, при внесенні в грунт повільно виділяє поживні речовини, не містить патогенні мікроорганізми, нематоди (глисти), паразитарні зародки і вітальне насіння бур’янів, де також знезаражені токсичні хімікалії біологічного походження, залишки лікарських препаратів, має специфічний запах, характерний для сировини, що використовується та обробляється, легко складується і протягом тривалого часу зберігає поживні речовини;
«органо-мінеральні добрива – органічні добрива з додаванням мінералів природного походження».
 
Відхилено   стадії органічного виробництва – виробництво (вирощування), переробка, пакування, маркування, перевезення, зберігання та реалізація органічної продукції (сировини);
традиційна (неорганічна) продукція – продукція, виготовлена за загальноприйнятними технологіями виробництва (вирощування) сільськогосподарської продукції, де можна використовувати будь-які хімічні засоби захисту, синтетичні мінеральні добрива, консерванти, штучні барвники, стимулятори росту, гормони, антибіотики, ароматизатори, стабілізатори, підсилювачі смаку тощо відповідно до законодавства.
державний нагляд (контроль) за органами сертифікації – діяльність центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства щодо здійснення державного нагляду (контролю) за суб’єктами сертифікації, які здійснюють виробництво (вирощування), переробку, маркування, перевезення, зберігання та реалізацію органічної сировини (продукції);
 
    -40- Ткач Р.В.
У абзаці 19 статті 1 слова «а також, у відповідних випадках, реклама, діяльність з експорту-імпорту і укладення договорів з субпідрядниками» вилучити.
 
Враховано    
    -41- Кармазін Ю.А.
Пункт 19 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції: «стадії органічного виробництва – виробництво (вирощування) органічної сировини (органічної продукції), її переробка, пакування, маркування, перевезення, зберігання та реалізація, а також, у відповідних випадках, реклама, діяльність з експорту-імпорту і укладення договорів з субпідрядниками;».
 
Враховано частково    
    -42- Коновалюк В.І.
Доповнити статтю 1 законопроекту наступними абзацами: «продукт похідний генетично модифікованих організмів - будь-який продукт, повністю або частково вироблений з генетично модифікованих організмів, але який не містить таких організмів і не складається з них;
продукт вироблений генетично модифікованими організмами – будь-який продукт, отриманий шляхом використання генетично модифікованого організму як останнього живого організму в процесі виробництва, але який не містить генетично модифікованих організмів, не складається з таких організмів і не є їх похідним;
технологічна добавка - будь-яка речовина, яка сама по собі не є харчовим продуктом, а свідомо використовується при переробці сировини, харчових продуктів або їх складників з метою досягнення певних технологічних цілей у ході обробки або переробки, і в результаті може проявити свою ненавмисну, але технічно неминучу присутність залишками технологічної речовини або її похідних у кінцевому продукті, за умови, що ці залишки не матимуть шкідливого впливу на здоров’я та не вплинуть негативно у технологічному плані на кінцевий продукт;
гідропонне виробництво - метод вирощування рослин, при якому їх коріння знаходиться лише у мінеральному поживному розчині або у інертному середовищі, такому як перліт, гравій або мінеральна вата, до якого доданий поживний розчин.»
 
Відхилено    
    -43- Томенко М.В.
Доповнити статтю 1 новим визначенням у наступній редакції: «традиційна (неорганічна) продукція – це продукція, виготовлена за загальноприйнятними технологіями вирощування/виробництва сільськогосподарської продукції, де можна використовувати будь-які хімічні засоби захисту, синтетичні мінеральні добрива, консерванти, штучні барвники, стимулятори росту, гормони, антибіотики, ароматизатори, стабілізатори, підсилювачі смаку тощо відповідно до норм законодавства України».
 
Враховано    
    -44- Терещук С.М.
Статтю 1 доповнити новими визначеннями такого змісту:
державний нагляд за органами сертифікації – діяльність уповноваженого центрального органу виконавчої #102069
десертифікація органічного виробництва – процедура, якою орган із сертифікації документально засвідчує, що процес виробництва певної сільськогосподарської чи харчової продукції (сировини) не відповідає вимогам, встановленим у нормативних актах; конверсія – перехід від неорганічного до органічного господарювання за певний проміжок часу, в ході якого застосовувалися норми органічного виробництва;
уповноважений орган влади – центральний орган виконавчої влади, який має компетенцію для організації офіційних перевірок у сфері органічного виробництва у відповідності до положень, викладених у цьому Законі, або будь-який інший орган, якому були надані такі повноваження;
 
Враховано частково    
27. Стаття 2. Сфера дії Закону
 
   Стаття 2. Сфера дії Закону
 
28. Цей Закон регулює правовідносини будь-якого оператора, діяльність якого пов’язана з виробництвом, переробкою або реалізацією органічної продукції, якщо така продукція призначається для реалізації на внутрішньому ринку чи на експорт.
 
-45- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 2 викласти в такій редакції: «Цей закон регулює правовідносини, що виникають у процесі виробництва, переробки або реалізації органічної продукції, якщо така продукція призначається для реалізації на внутрішньому ринку чи на експорт».
 
Враховано частково   Цей Закон регулює відносини у сфері органічного виробництва та поширюється на всю органічну продукцію, отриману відповідно до вимог цього Закону.
 
    -46- Ткач Р.В.
«Стаття 2. Сфера дії Закону. Цей закон регулює правовідносини у сфері органічного виробництва та поширюється на всю органічну продукцію, отриману відповідно до вимог цього Закону .»
 
Враховано    
    -47- Терещук С.М.
Статтю 2 викласти у такій редакції: «Сфера дії Закону поширюється на увесь процес органічного виробництва від поля до столу та органічну продукцію, яка включає в себе: не перероблену сільськогосподарську продукцію та сировину; перероблену сільськогосподарську продукцію та готові продукти харчування; продукцію бджільництва; культивовані гриби та продукти їх переробки; дикороси; лікарські рослини та сировини; продукцію аквакультури; корми; насіннєвий і садивний матеріал; племінну худобу та птицю; дріжджі, які використовуються як харчові продукти або корми; іншу продукцію, яка вироблена відповідно до вимог цього Закону та Правил органічного виробництва.
 
Відхилено    
29. Сфера дії Закону поширюється на органічну продукцію, яка включає в себе:
 
-48- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 2 виключити.
 
Враховано      
30. не перероблену сільськогосподарську продукцію;
 
      
31. перероблену сільськогосподарську продукцію;
 
      
32. продукцію бджільництва;
 
      
33. дикороси;
 
-49- Коновалюк В.І.
У пункті 4 частини другої статті 2 слово «дикороси» замінити словами «заготовлену дикорослу продукцію».
 
Відхилено      
34. продукцію аквакультури;
 
      
35. корми;
 
      
36. насіннєвий і садивний матеріал;
 
      
37. дріжджі, які використовуються як харчові продукти або корми;
 
      
38. іншу продукцію, яка вироблена відповідно до вимог цього Закону та Правил органічного виробництва.
 
-50- Лук'янчук Р.В.
Частину 2 статті 2 доповнити підпунктом такого змісту «органічну сировину».
 
Відхилено      
39. Стаття 3. Законодавство України у сфері органічного виробництва
 
   Стаття 3. Законодавство України у сфері органічного виробництва
 
40. Законодавство України у сфері органічного виробництва складається з Конституції України, Земельного, Лісового, Водного Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», цього та інших законів, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у цій сфері.
 
   Законодавство України у сфері органічного виробництва складається з Конституції України, Земельного, Лісового, Водного, Цивільного та Господарського кодексів України, законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про безпечність та якість харчових продуктів», цього Закону та інших законів, чинних міжнародних договорів, інших нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в цій сфері.
 
41. Стаття 4. Державна політика у сфері органічного виробництва
 
   Стаття 4. Державна політика у сфері органічного виробництва
 
42. Державна політика у сфері органічного виробництва спрямована на створення сприятливих умов для:
 
   Державна політика у сфері органічного виробництва спрямована на створення сприятливих умов для:
 
43. розвитку конкурентоспроможного, високоефективного ведення сільського господарства за допомогою методів органічного виробництва;
 
-51- Ткач Р.В.
В пункті 1 частини 1статті 4 слово «методів» виключити.
 
Враховано   розвитку конкурентоспроможного, високоефективного ведення сільського господарства за допомогою органічного виробництва;
 
44. збільшення експорту органічної продукції;
 
   збільшення експорту органічної продукції;
 
45. розвитку внутрішнього ринку органічної продукції та задоволення потреб споживачів в широкому асортименті органічної продукції;
 
   розвитку внутрішнього ринку органічної продукції та задоволення потреб споживачів у асортименті органічної продукції;
 
46. виробництва органічної продукції високої якості;
 
   виробництва органічної продукції високої якості;
 
47. збереження навколишнього природного середовища, відтворення і раціонального використання природних ресурсів, охорони здоров’я населення;
 
   охорону довкілля, відтворення і раціонального використання природних ресурсів, охорони здоров’я населення;
 
48. визначення зон органічного виробництва, які за результатами сертифікації земель (ґрунтів) сільськогосподарського призначення, придатні для ведення органічного сільськогосподарського виробництва;
 
-52- Коновалюк В.І.
У частині першій абзаці 6 статті 4 слово «сертифікації» замінити словами оцінки (паспортизації).
 
Відхилено   визначення зон органічного виробництва на землях сільськогосподарського призначення, які придатні для ведення органічного виробництва;
 
49. впровадження сертифікації органічної продукції та сировини, процесу виробництва органічної продукції та сировини;
 
   впровадження сертифікації органічної продукції (сировини), процесу її виробництва;
 
50. впровадження економічного стимулювання органічного сільськогосподарського виробництва, а також інших заходів, спрямованих на здешевлення та підвищення якості органічних продуктів та сировини вітчизняного виробництва;
 
   впровадження економічного стимулювання органічного сільськогосподарського виробництва, а також інших заходів, спрямованих на здешевлення та підвищення якості органічних продуктів та сировини вітчизняного виробництва;
 
51. здійснення державного нагляду та контролю під час вирощування, виробництва, перероблення, маркування, перевезення, зберігання та реалізації органічних продуктів та сировини;
 
-53- Коновалюк В.І.
У абзаці 9 статті 4 слова «органічних продуктів» замінити словами «органічної продукції».
 
Враховано   здійснення державного нагляду (контролю) під час виробництва (вирощування), переробки, маркування, перевезення, зберігання та реалізації органічної сировини (продукції);
 
52. відшкодування збитків, заподіяних порушенням законодавства України про органічне виробництво
 
   відшкодування збитків, заподіяних порушенням законодавства про органічне виробництво.
 
53. З цією метою держава вживає заходів щодо:
 
   З цією метою держава вживає заходів щодо:
 
54. прийняття нормативно-правової бази для формування органічного сектора в Україні, з врахуванням вимог міжнародних нормативно-правових актів;
 
   прийняття нормативно-правової бази для формування органічного сектора в Україні з урахуванням вимог міжнародних нормативно-правових актів;
 
55. розробки та затвердження державної стратегії, програми розвитку органічного виробництва;
 
-54- Коновалюк В.І.
Абзац 2 частини 2 статті 4 доповнити словами «нормативно-правових актів щодо правил органічного виробництва».
 
Враховано   розробки та затвердження державної стратегії, програми розвитку органічного виробництва, нормативно-правових актів щодо правил органічного виробництва;
 
56. створення національної системи сертифікації органічного виробництва;
 
   створення національної системи сертифікації органічного виробництва;
 
57. фінансової підтримки операторів органічного виробництва;
 
   фінансової підтримки операторів органічного виробництва;
 
58. запровадження системи державного нагляду та контролю на всіх стадіях органічного виробництва, а також державного нагляду та контролю за діяльністю органів сертифікації;
 
   запровадження системи державного нагляду та контролю на всіх стадіях органічного виробництва, а також державного нагляду (контролю) за діяльністю органів сертифікації;
 
59. поширення інформації про органічне виробництво, органічну продукцію, систему гарантій та контролю, зокрема, у засобах масової інформації;
 
   поширення інформації про органічне виробництво, органічну продукцію, систему гарантій та контролю, зокрема в засобах масової інформації;
 
60. організації тісної співпраці органів державної та місцевої влади, місцевого самоврядування з операторами органічного виробництва, їх об’єднаннями, громадськими організаціями, науковими установами та навчальними закладами.
 
-55- Терещук С.М.
Частину 2 статті 4 доповнити новими пунктами такого змісту:
«Запровадження системи державного управління органічним сектором у структурі центрального органу #102069
Формування ефективної системи залучення інвестицій та підвищення ефективності міжнародної технічної допомоги у розвиток органічного виробництва, запровадження державної координації їх діяльності;
Організація підготовки кваліфікованих кадрів для органічного сектору, підвищенню їх кваліфікації, сприяння фінансуванню фундаментальних та прикладних наукових досліджень у сфері агроекології та органічного виробництва, створенню наукових парків для трансферу інновацій від практики до науки;
Створення сприятливих умов для розвитку органічного виробництва на засадах сталого розвитку, розгортання його як найважливішої передумови сталого розвитку сільських територій;
Запровадження адміністративної відповідальності за фальсифікацію органічної продукції на усіх стадіях її проходження від виробництва до споживача;
Сприяння створенню іноваційних форм сертифікації органічного виробництва у відповідності з міжнародними нормативно-правовими вимогами в мережі наукових закладів агроекологічного спрямування;
Побудова державно-приватної системи сертифікації органічного виробництва на базі наукових підрозділів НААН агроекологічного спрямування.
Узгодження нормативно-правової бази, що регулюють сферу органічного виробництва з міжнародними вимогами (СОТ, ЄС, ІFОАМ, FАО)».
 
Враховано   організації співпраці органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з операторами органічного виробництва, їх об’єднаннями, громадськими організаціями, науковими установами та навчальними закладами;
запровадження системи державного управління органічним сектором у структурі центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства України;
залучення інвестицій та підвищення ефективності міжнародної технічної допомоги для розвитку органічного виробництва та державну координації за їх діяльністю;
організації підготовки кваліфікованих кадрів для органічного виробництва, підвищення їхньої кваліфікації, сприяння фінансуванню фундаментальних та прикладних наукових досліджень у сфері агроекології та органічного виробництва, створення наукових парків для трансферу інновацій від практики до науки;
створення сприятливих умов для розвитку органічного виробництва на засадах сталого розвитку сільських територій;
запровадження адміністративної відповідальності за фальсифікацію органічної продукції;
сприяння створенню іноваційних форм сертифікації органічного виробництва відповідно до міжнародних нормативно-правових вимог у системі наукових закладів агроекологічного спрямування;
побудови системи сертифікації органічного виробництва на базі наукових підрозділів Української академії аграрних наук агроекологічного спрямування;
узгодження нормативно-правової бази, що регулює сферу органічного виробництва з міжнародними вимогами.
 
61. Стаття 5. Принципи органічного виробництва
 
   Стаття 5. Принципи та методи органічного виробництва
 
62. Органічне виробництво ґрунтується на загальних принципах сприяння розвитку біологічних процесів у агроекосистемах з максимальним використанням їхніх внутрішніх природних ресурсів, що передбачає:
 
-56- Ткач Р.В.
Частину 1 статтю 5 викласти в наступній редакції: «Загальні принципи органічного виробництва:
1) добровільності;
2) рівності прав операторів органічного виробництва;
3) раціонального використання природних ресурсів;
4) дотримання вимог до органічного виробництва, передбачених цим Законом.
 
Враховано   Загальні принципи органічного виробництва:
1) добровільності;
2) рівності прав операторів органічного виробництва;
3) раціонального використання природних ресурсів;
4) дотримання вимог до органічного виробництва, передбачених цим Законом.
Спеціальні принципи органічного виробництва:
1) збереження та відтворення родючості ґрунтів методами, що оптимізують біологічну активність ґрунтів, забезпечують збалансоване постачання поживних речовин рослинам, зберігаючи земельні та інші природні ресурси, необхідні для виробництва органічної продукції;
2) утилізація відходів і побічних продуктів рослинного і тваринного походження у процесі виробництва органічної продукції;
3) врахування місцевого та регіонального екологічного стану територій під час вибору продукції для виробництва;
4) підтримка здоров’я тварин шляхом стимулювання їх природного імунного захисту, а також вибору відповідних кормів і методів господарювання;
5) підтримка стійкості рослин профілактичними заходами шляхом вибору відповідних видів та сортів, стійких до шкідників і хвороб, відповідних сівозмін, механічних, фізичних та біологічних методів захисту;
6) виробництво продуктів органічного тваринництва з тварин, які були на органічному утриманні від народження і протягом усього життя;
7) вибір порід з урахуванням здатності тварин пристосовуватися до місцевих умов, їх життєздатності, стійкості до хвороб;
8) годівля тварин кормами, отриманими в результаті органічного виробництва та з природних речовин несільськогосподарського походження;
9) виключення штучно виведених поліплоїдних тварин.
 
    -57- Ткач Р.В.
Пункт перший «1)» частини першої статті 5 вилучити. Пункт другий «2)» «3)» частини 1 статті 5 вилучити.Частину 2 статті 5 вилучити. У частині 3 пункти «2), 7), 8), 12), 14) статті 5 вилучити.
 
Враховано    
    -58- Кармазін Ю.А.
Статтю 5 викласти в наступній редакції:
« Органічне виробництво основується на таких загальних принципах:
- відповідне формування та управління біологічними процесами, заснованими на екологічних системах з використанням природних ресурсів, які є внутрішніми у відношенні до системи за допомогою методів, які:
- використовують живі організми та методи механічного виробництва;
- практикують догляд за культурами рослин та виробництво продукції тваринництва, які пов’язані із землею, або практикують догляд за культурами водних рослин, що дотримуються принципу екологічної безпечної експлуатації рибних ресурсів;
- виключають використання ГМО та продуктів, вироблених за допомогою ГМО, за виключенням ветеринарних медичних продуктів;
- засновані на оцінці ризику та використовують, за доцільністю, превентивні заходи або заходи перестороги;
- обмеження використання зовнішніх ресурсів.
Органічне виробництво базується на таких загальних принципах:
- збереження та посилення життя ґрунту та його природної родючості, стійкості ґрунту та біологічного розмаїття ґрунту, що попереджають й борються з ущільненням і ерозією ґрунту, та вирощування рослин головним чином за допомогою екологічної системи;
- мінімізація використання не відновлювальних ресурсів та зовнішніх ресурсів;
- переробка відходів та супутніх продуктів рослинного та тваринного походження у якості включень до продукції рослинництва та тваринництва;
- прийняття до уваги місцевого або регіонального екологічного балансу при прийнятті виробничих рішень;
- охорона здоров’я тварин шляхом заохочення природного імунологічного захисту тварин, а також вибір відповідних порід та практик господарювання;
- охорона здоров’я рослин за допомогою превентивних заходів таких, як вибір відповідних видів та порід, стійких до хвороб та шкідників, сівозміни, механічних та фізичних методів, та захист від природних шкідників;
- практика виробництва продукції тваринництва, адаптованого до місцевих умов, та пов’язана із землею;
- дотримання високого рівня благополуччя тварин, що задовольняє потреби, притаманні кожному окремому виду;
- виробництво продукції органічного тваринництва з тварин, що були витрощені в органічних господарствах з самого народження упродовж усього життя;
- при виборі порід береться до уваги здатність тварин адаптуватися до місцевих умов, їхня життєздатність та стійкість до хвороб або проблем зі здоров’ям;
- годування тварин органічними кормами, що складаються з сільськогосподарських інгредієнтів, отриманих від органічного господарювання та несільськогосподарських речовин;
- застосування практики ведення тваринництва, яка укріплює імунну систему та посилює природний захист від хвороб, зокрема, включаючи регулярні вправи та доступ до відкритого простору й пасовищ, за доцільністю;
- виключення виведення штучно викликаних поліплоїдних тварин;
- збереження біологічного розмаїття природних водних екологічних систем, безперервна охорона здоров’я водного середовища та якості навколишніх водних та поверхневих екологічних систем при виробництві продукції рибальства;».
 
Відхилено    
63. 1) планування і організації біологічних процесів, що співіснують у відповідних екосистемах з використанням їх внутрішніх природних ресурсів методами, що забезпечують:
 
      
64. використання живих організмів і механічних методів виробництва;
 
      
65. виробництво продукції рослинництва і тваринництва з урахуванням місцевих умов, виробництво водних організмів на засадах раціонального використання рибних ресурсів;
 
-59- Ткач Р.В.
Абзац 2 частини першої статті 5 вилучити.
 
Враховано   Методами, що забезпечують органічне виробництво, є:
 
66. заборону використання хімічно-синтезованих речовин. Використання хімічно-синтезованих речовин дозволяється у виняткових випадках, визначених Правилами органічного виробництва;
 
-60- Коновалюк В.І.
Томенко М.В.
У абзаці 4 частини першої статті 5 слова «Використання хімічно-синтезованих речовин дозволяється у виняткових випадках, визначених Правилами органічного виробництва» виключити.
 
Враховано   заборона використання хімічно-синтезованих речовин;
 
67. виключення застосування генетично модифікованих організмів, продуктів їх переробки, або продуктів, вироблених з генетично модифікованих організмів;
 
-61- Коновалюк В.І.
Томенко М.В.
Абзац 5 частини першої статті 5 доповнити словами «та їх похідних».
 
Враховано   виключення застосування генетично модифікованих організмів (далі-ГМО), продуктів їх переробки або продуктів, вироблених з ГМО та їх похідних.
 
68. оцінку ризиків і, за потреби, використання запобіжних і профілактичних заходів;
 
-62- Лук'янчук Р.В.
Частину першу статті 5 доповнити наступним текстом: «- використання добрив біологічного походження, що пройшли відповідну підготовку і не мають збудників інфекційних хвороб, яєць гельмінтів, вітального насіння бур’янів;
- внесення добрив повинно запобігати накопиченню біогенних елементів у ґрунті, вирощені рослини не повинні мати надлишки міогенів в продукції харчування;
- будівництву, реконструкції, розширенню тваринницьких ферм повинно передувати екологічне обґрунтування можливості та доцільності таких проектів з розрахунками наявності відповідної кількості земельних угідь для створення кормової бази і утилізації гною, і погодження у відповідних центральних органах #102082
- видалення гною з приміщень і площадок для утримання тварин, його транспортування, зберігання, підготовка до використання повинні здійснюватись з обов’язковим виконанням ветеринарних, санітарних і екологічних вимог, викладених у відповідних нормативних документах».
 
Відхилено      
69. 2) обмеження застосування вхідних ресурсів. Допускається використання, у виняткових випадках:
 
      
70. вхідних ресурсів, отриманих в результаті органічного виробництва;
 
      
71. природних речовин або речовин, які отримані природним шляхом;
 
      
72. мінеральних добрив природного походження;
 
      
73. 3) в окремих випадках, гнучкості правил щодо виробництва органічної продукції з урахуванням санітарно-епідемічного стану, регіональних кліматичних відмінностей і місцевих умов, етапів розвитку і специфічних агровиробничих підходів.
 
-63- Томенко М.В.
У частині 2 пункту 3 слова «в окремих випадках, гнучкості правил щодо виробництва органічної продукції» замінити словами «адаптацію, у разі необхідності та відповідно до вимог даного Закону, правил органічного виробництва».
 
Відхилено      
74. У сфері органічного виробництва усі оператори наділені однаковими правами та обов’язками. Перехід на органічні методи виробництва відбувається на добровільних засадах.
 
      
75. Специфічними принципами органічного виробництва є:
 
      
76. 1) збереження та відтворення родючості ґрунтів методами, які оптимізують біологічну активність ґрунтів, забезпечують збалансоване постачання поживних речовин рослинам, зберігаючи земельні та інші природні ресурси, необхідні для виробництва органічної продукції;
 
      
77. 2) зведення до мінімуму використання ресурсів, що не відновлюються, і продуктів несільськогосподарського походження;
 
      
78. 3) утилізація відходів і побічних продуктів рослинного і тваринного походження в ході виробництва органічної продукції;
 
      
79. 4) врахування місцевого та регіонального екологічного стану територій при виборі продукції для виробництва;
 
      
80. 5) підтримання здоров’я тварин шляхом стимулювання їх природного імунного захисту, а також вибору відповідних кормів і методів господарювання;
 
      
81. 6) підтримка стійкості рослин профілактичними заходами, шляхом вибору відповідних видів та сортів, стійких до шкідників і хвороб, відповідних сівозмін, механічних, фізичних та біологічних методів захисту;
 
      
82. 7) розведення тварин з урахуванням місцевих умов та наявних площ сільськогосподарських угідь;
 
      
83. 8) забезпечення всіх сільськогосподарських тварин умовами утримання, що відповідним чином враховують основні аспекти їхньої природної поведінки;
 
      
84. 9) виробництво продуктів органічного тваринництва з тварин, які були на органічному утриманні від народження і протягом усього життя;
 
      
85. 10) вибір порід з урахуванням здатності тварин пристосовуватися до місцевих умов, їх життєздатності, стійкості до хвороб;
 
      
86. 11) годівля тварин кормами, отриманими у результаті органічного господарювання та з природних речовин несільськогосподарського походження;
 
      
87. 12) застосування практичних методів тваринництва, які посилюють імунну систему і покращують природний захист від хвороб, зокрема, шляхом регулярного вигулу, доступу до ділянок на свіжому повітрі та пасовищ;
 
      
88. 13) виключення штучно виведених поліплоїдних тварин;
 
      
89. 14) забезпечення раціонального використання та належної охорони водних ресурсів, розвиток цінних і сталих водних екосистем та всіх форм життя в них; годівля водних організмів кормами, дозволеними в органічному виробництві.
 
-64- Лук'янчук Р.В.
У пункті 14 частини 3 статті 5 слово «належної» вилучити.
 
Відхилено      
90. Розділ ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА
 
   Розділ ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА
 
91. Стаття 6. Органи, що здійснюють державну політику у сфері органічного виробництва
 
   Стаття 6. Органи, що здійснюють державну політику у сфері органічного виробництва
 
92. Державну політику у сфері органічного виробництва здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики, центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я, центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та центральний орган виконавчої влади з питань технічного регулювання та споживчої політики, Національне агентство з акредитації України, орган державного контролю та нагляду.
 
-65- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 6 викласти в такій редакції: «1. Державну політику у сфері органічного виробництва здійснюють Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади, у визначеному ним порядку.».
 
Враховано частково   Основи державної політики у сфері органічного виробництва визначаються Верховною Радою України.
Державну політику у сфері органічного виробництва здійснюють Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади відповідно до закону.
 
    -66- Перестенко М.В.
Статтю 6 викласти у такій редакції: «Основи державної політики у сфері органічного виробництва визначаються Верховною Радою України. Державну політику у сфері органічного виробництва здійснюють Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади відповідно до законів України.»
 
Враховано    
93. Стаття 7. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері органічного виробництва
 
   Стаття 7. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері органічного виробництва
 
94. До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері органічного виробництва належить:
 
   До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері органічного виробництва належить:
 
95. здійснення державної політики та міжнародного співробітництва у сфері органічного виробництва;
 
-67- Ткач Р.В.
В пункті 1 частини 1 статті 7 перед словом «здійснення» доповнити словом «забезпечення».
 
Враховано   забезпечення здійснення державної політики та міжнародного співробітництва у сфері органічного виробництва;
 
96. розроблення і виконання загальнодержавних програм з розвитку органічного виробництва;
 
   розроблення і здійснення загальнодержавних програм з розвитку органічного виробництва;
 
97. визначення компетенції органів виконавчої влади у сфері органічного виробництва, зокрема, щодо здійснення сертифікації, державного нагляду та контролю;
 
-68- Коновалюк В.І.
У абзаці 3 статті 7 виключити слово «сертифікації».
 
Відхилено   спрямування та координація діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які забезпечують державну політику у сфері органічного виробництва, зокрема щодо здійснення сертифікації, державного нагляду (контролю);
 
    -69- Кармазін Ю.А.
Абзац 3 частини 1 статті 7 викласти в наступній редакції: «спрямування та координація діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які забезпечують державну політику у сфері органічного виробництва, зокрема, щодо здійснення сертифікації, державного нагляду та контролю;».
 
Враховано    
98. затвердження Правил органічного виробництва;
 
   затвердження Правил органічного виробництва;
 
99. надання повноважень відповідним органам центральної виконавчої влади щодо розробки Правил органічного виробництва;
 
-70- Ткач Р.В.
Пункт 5 частини 1 статті 7 виключити.
 
Враховано      
100. внесення пропозиції до проекту Державного бюджету України щодо фінансового стимулювання операторів органічного виробництва;
 
   внесення пропозицій до проекту закону України про Державний бюджет України на відповідний рік щодо фінансового забезпечення операторів органічного виробництва;
 
101. визначення повноважень державних органів щодо збору, накопичення та обробки статистичної інформації у сфері органічного виробництва, а також порядку їх діяльності;
 
-71- Перестенко М.В.
Абзац 7 частини 1 статті 7 вилучити.
 
Враховано      
    -72- Кармазін Ю.А.
Абзац 7 частини 1 статті 7 викласти в наступній редакції: «координація та спрямування діяльності державних органів щодо збору, накопичення та обробки статистичної інформації у сфері органічного виробництва, а також порядку їх діяльності;».
 
Відхилено    
102. створення відповідного консультативно-дорадчого органу з питань органічного виробництва;
 
   створення відповідного консультативно-дорадчого органу з питань органічного виробництва;
 
103. організація поширення інформації про органічне виробництво, органічну продукцію, систему гарантій та контролю, зокрема, у засобах масової інформації для широкого кола представників заінтересованих сторін, державного, приватного та громадського сектора із залученням органів влади, суб’єктів господарювання та громадськості;
 
-73- Ткач Р.В.
У абзаці 2 частини 1 статті 7 слова «для широкого кола представників заінтересованих сторін, державного, приватного та громадського сектора із залученням органів влади, суб’єктів господарювання та громадськості» вилучити.
 
Враховано   організація поширення інформації про органічне виробництво, органічну продукцію, їх контроль, зокрема в засобах масової інформації;
 
104. співпраця органів державної та місцевої виконавчої влади, місцевого самоврядування з операторами органічного виробництва, їх об’єднаннями, громадськими організаціями, науковими установами, навчальними закладами;
 
-74- Ткач Р.В.
Пункт 10 частини 1 статті 7 виключити.
 
Враховано      
    -75- Кармазін Ю.А.
Абзац 10 частини 1 статті 7 викласти в такій редакції: «забезпечення співпраці органів державної та місцевої виконавчої влади, місцевого самоврядування з операторами органічного виробництва, їх об’єднаннями, громадськими організаціями, науковими установами, навчальними закладами;».
 
Відхилено    
105. координація діяльності органів виконавчої влади у сфері органічного виробництва; державний нагляд та контроль у сфері органічного виробництва в межах своєї компетенції.
 
      
106. Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики у сфері органічного виробництва
 
-76- Кармазін Ю.А.
Виключити статтю 8.
 
Відхилено   Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства у сфері органічного виробництва
 
107. До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики у сфері органічного виробництва належить:
 
-77- Терещук С.М.
Частину першу статт1 8 доповнити новим абзацом такого змісту:
#102069
 
Враховано   Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства розробляє нормативно-правові акти у сфері органічного виробництва.
До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства у сфері органічного виробництва належить:
 
108. здійснення державного нагляду та контролю у сфері органічного виробництва у межах своєї компетенції;
 
-78- Ткач Р.В.
Пункті 2 та 3 викласти у такій редакції: «здійснення державного нагляду (контролю); реалізація державної політики;».
 
Враховано   здійснення державного нагляду (контролю);
 
109. забезпечення реалізації державної політики у сфері органічного виробництва;
 
   реалізація державної політики;
 
110. участь у формуванні та реалізації державної програми розвитку органічного виробництва;
 
   участь у розробці та здійсненні державної програми розвитку органічного виробництва;
 
111. внесення пропозицій Кабінету Міністрів України щодо державної стратегії розвитку органічного виробництва, а також щодо фінансового стимулювання операторів органічного виробництва;
 
   внесення пропозицій Кабінету Міністрів України щодо державної підтримки розвитку органічного виробництва та операторів органічного виробництва;
 
112. підготовка пропозицій Кабінету Міністрів України щодо створення та діяльності консультативного дорадчого органу з питань органічного виробництва;
 
   підготовка пропозицій Кабінету Міністрів України щодо створення та діяльності консультативно- дорадчого органу з питань органічного виробництва;
 
113. розробка та затвердження Правил органічного виробництва, форми сертифікаційного рішення та сертифіката, державного логотипу для органічної продукції;
 
-79- Кармазін Ю.А.
Виключити слово « затвердження « в абзаці 6 частини 1 статті 8.
 
Враховано редакційно   розробка Правил органічного виробництва, затвердження форми сертифікаційного рішення та сертифіката, державного логотипу для органічної продукції;
 
    -80- Ткач Р.В.
У пункті 6 частини 1 статті 8 слова «розробка та затвердження Правил органічного виробництва» вилучити слово «затвердження».
 
Враховано    
114. затвердження нормативно-правових актів щодо складання та подання заяви, що подається оператором відповідному органу сертифікації для переходу на органічне виробництво;
 
-81- Ткач Р.В.
Пункт 7 частини 1 статті 8 виключити.
 
Враховано      
115. ведення електронного реєстру вимог переліків Правил органічного виробництва та забезпечення їх опублікування на офіційному сайті;
 
-82- Ткач Р.В.
Пункт 8 частини 1 статті 8 виключити.
 
Враховано      
116. забезпечення ведення реєстру операторів органічного виробництва та опублікування офіційних відомостей про операторів органічного виробництва;
 
-83- Кармазін Ю.А.
Абзац 9 частини 1 статті 8 викласти в такій редакції: «ведення реєстру операторів органічного виробництва та забезпечення опублікування офіційних відомостей про операторів органічного виробництва;».
 
Враховано   ведення реєстру операторів органічного виробництва та забезпечення опублікування офіційних відомостей про операторів органічного виробництва;
 
117. затвердження порядку створення, функціонування та підтримання інформаційної бази даних органічного виробництва;
 
-84- Ткач Р.В.
Пункт 10 частини 1 статті 8 виключити.
 
Враховано      
118. поширення інформації про органічне виробництво, органічну продукцію, систему гарантій та контролю у засобах масової інформації та шляхом залучення заінтересованих сторін громадськості.
 
   розповсюдження інформації про органічне виробництво, органічну продукцію, систему гарантій та контролю в засобах масової інформації із залученням заінтересованих сторін.
 
119. Стаття 9. Повноваження органів центральної виконавчої влади з питань охорони здоров'я у сфері органічного виробництва
 
-85- Кармазін Ю.А.
Ткач Р.В.
Виключити статтю 9.
 
Враховано      
120. Центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я забезпечує державне регулювання в процесі переробки органічної сировини та обігу органічної продукції з метою забезпечення гарантій щодо:
 
      
121. належного захисту життя і здоров'я людей;
 
      
122. переробку органічної сировини в умовах, що відповідають установленим до діючого законодавства вимогам санітарних, ветеринарно-санітарних норм та правил, безпеки та збереження довкілля;
 
      
123. відповідності органічної продукції обов'язковим параметрам безпечності та мінімальним специфікаціям якості, затвердженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я;
 
      
124. повноти достовірності та доступності інформації стосовно органічної продукції, у тому числі, що знаходиться на етикетці;
 
      
125. здійснення обігу органічної продукції з дотриманням умов транспортування, зберігання та інших умов обігу, визначених у декларації оператора;
 
      
126. інформування та підвищення обізнаності споживачів стосовно безпечності органічної продукції
 
      
127. здійснення державного нагляду та контролю у сфері органічного виробництва у межах своєї компетенції.
 
      
128. Стаття 10. Повноваження органів центральної виконавчої влади питань охорони навколишнього середовища
 
-86- Ткач Р.В.
Кармазін Ю.А.
Виключити статтю 10.
 
Враховано      
    -87- Кармазін Ю.А.
   
Відхилено    
129. Стаття 11. Повноваження органів сертифікації органічного виробництва
 
-88- Кармазін Ю.А.
Виключити статтю 11.
 
Відхилено   Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань технічного регулювання та споживчої політики та органів сертифікації органічного виробництва
 
    -89- Кармазін Ю.А.
Статтю 11 викласти в наступній редакції:
«Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань технічного регулювання та споживчої політики, органів сертифікації органічної продукції.
Центральний орган виконавчої влади з питань технічного регулювання та споживчої політики:
- координує діяльність із розроблення технічних регламентів у сфері органічного виробництва;
- координує діяльність з розроблення та затверджує стандарти у сфері органічного виробництва;
- здійснює державний нагляд у сфері органічного виробництва у межах своєї компетенції, зокрема, щодо повноти, достовірності та доступності інформації стосовно органічної продукції, у тому числі, що знаходиться на етикетці;
- бере участь у роботі громадської Ради з питань органічного виробництва.
Органи сертифікації здійснюють інспектування та сертифікацію у сфері органічного виробництва і видають відповідні сертифікаційні рішення або сертифікати в порядку, встановленому законодавством України».
 
Враховано частково    
130. Центральний орган виконавчої влади з питань технічного регулювання та споживчої політики затверджує технічні регламенти у сфері органічного виробництва.
 
   Центральний орган виконавчої влади з питань технічного регулювання та споживчої політики затверджує технічні регламенти у сфері органічного виробництва.
 
131. Органи сертифікації здійснюють інспектування та сертифікацію у сфері органічного виробництва і видають відповідні сертифікаційні рішення або сертифікати згідно з законодавством України.
 
   Органи сертифікації здійснюють інспектування та сертифікацію у сфері органічного виробництва і видають відповідні сертифікати або сертифікаційні рішення.
 
132. Органи сертифікації не мають права надавати будь-які консультаційні послуги операторам.
 
      
133. Порядок створення та діяльності органів сертифікації, Порядок сертифікації органічної продукції та форма сертифікаційних рішень та сертифікатів затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-90- Перестенко М.В.
У частині 3 статті 11 слова «порядок створення та діяльності суб’єктів сертифікації» вилучити.
 
Враховано   Порядок сертифікації органічної продукції та форма сертифікатів і сертифікаційних рішень затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
134. За діяльністю органів сертифікації здійснюється нагляд та контроль відповідно до законодавства України.
 
-91- Коновалюк В.І.
Статтю 11 законопроекту доповнити наступними абзацами: «Органи сертифікації повинні бути акредитовані Національним Агентством з Акредитації України в визначеному порядку.
Органи сертифікації можуть бути акредитовані іншими визнаними на міжнародному рівні та уповноваженими проводити даний вид акредитації Органами з Акредитації відповідно до міжнародних стандартів процедур та правил.
Органи сертифікації проводять щорічні перевірки операторів, що знаходяться під їх контролем та з метою додаткового контролю та оцінки ризиків додаткові анонсовані чи не анонсовані перевірки.
За результатами перевірки органи сертифікації видають офіційний документ (сертифікат сертифікаційне рішення), що підтверджує діяльність оператора відповідно до визначених правил органічного виробництва.
Орган сертифікації має доступ до інформації, практичних методів ведення господарства, потужностей виробництва, документації, операторів, що знаходиться під його контролем.
Орган сертифікації на власний розсуд відбирає зразки продукції та перевіряє в лабораторіях, що акредитовані в установленому порядку.
Орган сертифікації надає інформацію про сертифікованих операторів на вимогу уповноважених органів контролю та нагляду.
Органи сертифікації за потреби обмінюються інформацією з іншими органами сертифікації за дозволом оператора.
Орган сертифікації розробляє та впроваджувати внутрішні політики контролю та нагляду за операторами, що знаходяться під сертифікацією, якщо вони не суперечать встановленому Законодавству.
Орган сертифікації за результатами перевірки затверджує маркування органічної продукції відповідно до правил встановлених законодавством.
Орган сертифікації припиняє/ призупиняє дію сертифікату, та видає тимчасову або повну заборону на реалізацію продукції з посиланням на метод органічного виробництва, якщо під час перевірки виявлено, що оператор не дотримується правил органічного виробництва.
Орган сертифікації може інформувати публічно про тимчасове або повне припинення дії Сертифікату».
 
Відхилено   За діяльністю органів сертифікації здійснюється нагляд (контроль) відповідно до закону.
 
    -92- Терещук С.М.
Статтю 11 доповнити новою частиною наступного змісту: «Заборонити діяльність неакредитованих в установленому порядку органів сертифікації органічного виробництва».
 
Відхилено    
135. Стаття 12. Громадська Рада з питань органічного виробництва
 
-93- Кармазін Ю.А.
Виключити статтю 11.
 
Відхилено   Стаття 10. Громадська рада з питань органічного виробництва
 
136. При Кабінеті Міністрів України створюється як консультативно-дорадчий орган Громадська Рада з питань органічного виробництва, що формується з урахуванням принципу представництва всіх заінтересованих сторін. До роботи в Громадській Раді можуть залучатися уповноважені представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання всіх форм власності та їх об'єднань, науково-дослідних установ, товариств (спілок) споживачів, громадських організацій, провідні науковці і фахівці.
 
-94- Перестенко М.В.
Статтю 12 викласти в такій редакції:
«При Кабінеті Міністрів України створюється Громадська Рада з питань органічного виробництва як консультативно-дорадчий орган.
Завдання, склад та організація роботи Громадської ради з питань органічного виробництва визначаються Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано   При Кабінеті Міністрів України утворюється Громадська рада з питань органічного виробництва як консультативно-дорадчий орган.
Завдання, склад та організація роботи Громадської ради з питань органічного виробництва визначаються Кабінетом Міністрів України
 
137. Громадська Рада надає пропозиції щодо розроблення заходів з розвитку органічного виробництва Кабінету Міністрів України, уповноваженому органу влади та місцевим органам виконавчої влади, виконує інші функції, що передбачені положенням про неї.
 
      
138. Стаття 13. Державний нагляд і контроль у сфері органічного виробництва
 
-95- Лук'янчук Р.В.
Назву статті 13 викласти у такій редакції: «Державний нагляд (контроль) у сфері органічного виробництва».
 
Враховано   Стаття 11. Державний нагляд (контроль) у сфері органічного виробництва
 
139. Державний нагляд і контроль у сфері органічного виробництва здійснюється уповноваженим органом влади - центральний орган виконавчої влади відповідно до законодавства.
 
-96- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 13 викласти в такій редакції: «Державний нагляд і контроль у сфері органічного #102069
 
Враховано частково   Державний нагляд (контроль) у сфері органічного виробництва здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
140. Порядок здійснення державного нагляду і контролю, а також повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері органічного виробництва визначаються цим Законом та Правилами органічного виробництва та іншими законами.
 
-97- Кармазін Ю.А.
Виключити в частині 2 статті 13 слова «Правилами органічного виробництва».
 
Враховано   Порядок здійснення державного нагляду (контролю), а також повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері органічного виробництва визначаються законом.
 
141. Система державного нагляду та контролю повинна забезпечити можливість простежити кожен продукт на усіх стадіях виробництва, переробки та реалізації, з метою гарантувати споживачу, що органічна продукція вироблена у відповідності з вимогами, викладеними у цьому Законі.
 
   Система державного нагляду (контролю) має забезпечити можливість простежити кожен продукт на всіх стадіях виробництва, переробки, зберігання та реалізації з метою гарантування споживачу відповідності виробленої органічної продукції вимогам, встановленим цим Законом.
 
142. Характер і періодичність контролю повинні визначатися на основі оцінки ризику відхилень від норм і порушень вимог, встановлених цим Законом та Правилами органічного виробництва, але не менше, як один раз на рік.
 
-98- Перестенко М.В.
Частиу 4 статті 13 слова викласти у такій редакції: «Періодичність проведення заходів щодо державного нагляду (контролю) визначаються на основі ступеня, встановлених законом.».
 
Враховано   Періодичність проведення заходів щодо державного нагляду (контролю) визначаються на основі ступеня, встановлених законом.
 
143. Уповноважений орган влади має право:
 
-99- Коновалюк В.І.
Кармазін Ю.А.
Виключити частину 5 статті 13.
 
Враховано      
144. передати свої повноваження на здійснення нагляду та контролю одному або кільком контролюючим органам. Контролюючі органи зобов’язані гарантувати об’єктивність та неупередженість та мати у своєму розпорядженні кваліфіковані кадри і ресурси, необхідні для виконання відповідних функцій;
 
      
145. делегувати функції контролю одному або кільком органам сертифікації.
 
      
146. Уповноважений орган влади може делегувати функції контролю органу сертифікації лише за умови, якщо:
 
-100- Кармазін Ю.А.
Виключити частину 6 статті 13.
 
Враховано      
147. 1) визначений перелік функцій, які може здійснювати орган сертифікації та умов, за яких він може виконувати ці функції;
 
      
148. 2) орган сертифікації доведе, що:
 
      
149. а) має необхідну кваліфікацію, обладнання та матеріально-технічну базу для виконання делегованих йому функцій;
 
      
150. б) має достатньо кадрів з належною кваліфікацією та досвідом;
 
      
151. в) є неупередженим і не має конфлікту інтересів у зв’язку з виконанням делегованих йому функцій;
 
      
152. 3) орган сертифікації акредитований згідно з законодавством України;
 
      
153. 4) орган сертифікації регулярно та добросовісно на відповідне прохання уповноваженого органу влади надає йому результати проведених перевірок. Якщо результати перевірок вказують на невідповідність або на ймовірність невідповідності, орган сертифікації негайно повідомляє уповноважений орган влади;
 
      
154. 5) налагоджена ефективна координація між уповноваженим органом влади та органом сертифікації;
 
      
155. 6) орган сертифікації в змозі вживати відповідні заходи, у разі виявлення невідповідності Правилам і/або порушень.
 
      
156. Уповноваженому органу влади забороняється делегувати органам сертифікації повноваження щодо:
 
-101- Кармазін Ю.А.
Виключити частину 7 статті 13.
 
Враховано      
157. 1) нагляду та контролю за діяльністю інших органів сертифікації та їх аудиту;
 
      
158. 2) встановлення винятків з Правил.
 
      
159. Уповноважений орган влади, який делегує функції контролю відповідним органам сертифікації, проводить перевірки таких органів сертифікації при необхідності. Якщо у результаті перевірки було встановлено, що такі органи не виконують делеговані їм функції належним чином, уповноважений орган влади може відкликати делеговані повноваження. Він негайно відкликає їх, якщо орган сертифікації не вживає відповідних і вчасних заходів для усунення недоліків.
 
-102- Кармазін Ю.А.
Виключити частину 8 статті 13.
 
Враховано      
160. Уповноважений орган влади зобов’язаний:
 
-103- Кармазін Ю.А.
Виключити частину 9 статті 13.
 
Враховано      
161. 1) забезпечити об’єктивність і незалежність перевірок, які проводить орган сертифікації;
 
      
162. 2) перевіряти ефективність його перевірок;
 
      
163. 3) володіти інформацією щодо будь-яких виявлених невідповідностей або порушень та застосованих заходів щодо виправлення недоліків і/або порушень;
 
      
164. 4) відкликати делеговані повноваження, якщо орган сертифікації не відповідає вимогам, зазначеним у пунктах 1-7 частини шостої цієї статті.
 
      
165. Уповноважений орган влади присвоює код кожному контролюючому органу або органу сертифікації, якому делеговано функції контролю.
 
-104- Ткач Р.В.
Виключити частину 10 статті 13.
 
Враховано      
166. Контролюючі органи та органи сертифікації зобов’язані забезпечити уповноваженому органу влади доступ до будь-якої інформації, яка є необхідною для виконання його повноважень.
 
-105- Коновалюк В.І.
Статтю 13 доповнити наступним абзацом: «Система державного нагляду та контролю повинна забезпечити нагляд за органами сертифікації, що працюють на території України».
 
Відхилено   Контролюючі органи та суб’єкти сертифікації зобов’язані забезпечити уповноваженому органу влади доступ до інформації, необхідній для виконання його повноважень.
 
    -106- Перестенко М.В.
У частині 5 статті 13 слова «будь-якої» вилучити.
 
Враховано    
167. Стаття 14. Фінансування в сфері органічного виробництва
 
-107- Кармазін Ю.А.
Статтю 14 «Фінансування в сфері органічного виробництва» перемістити в Розділ V «Наукове, дорадче, інформаційне та фінансове зпбезпечення органічного виробництва».
 
Враховано      
168. Фінансування заходів щодо стимулювання діяльності операторів органічного виробництва здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, незаборонених законом, шляхом:
 
      
169. компенсації витрат на здійснення інспектування та сертифікації органічного виробництва;
 
      
170. надання дотацій (субсидій) у період перехідного періоду та впродовж усього періоду органічного виробництва;
 
      
171. запровадження пільгової системи кредитування;
 
      
172. повне відшкодування витрат на страхування аграрних ризиків.
 
-108- Кармазін Ю.А.
Доповнити абзац 1 частини 1 статті 14 пунктами наступного змісту: «встановлення збору в розмірі 1% від оптового обороту ядохімікатів, пестицидів, мінеральних добрив; надання податкових пільг по зменшенню фіксованого податку до 30%, а також пільг в водокористуванні, плати за оренду землі державної та комунальної власності;»
 
Відхилено      
173. Порядок фінансового стимулювання операторів органічного виробництва та використання коштів Державного бюджету розробляється центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
      
174. Розділ ІІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЦТВА, ПЕРЕРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
 
   Розділ ІІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЦТВА, ПЕРЕРОБКИ, ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
 
175. Стаття 15. Структура Правил органічного виробництва
 
-109- Кармазін Ю.А.
Змінити назву статті 15 на: «Правила органічного виробництва «.
 
Враховано   Стаття 12. Правила органічного виробництва
 
176. Органічне виробництво здійснюється згідно з Правилами органічного виробництва.
 
-110- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 15 частиною другою наступного змісту: «2. Правила органічного виробництва #102069
 
Враховано   Органічне виробництво здійснюється згідно з Правилами органічного виробництва.
Правила органічного виробництва розробляються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства та затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
    -111- Ткач Р.В.
Доповнити частину першу статті 15 словами «затвердженими Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано редакційно    
177. До структури Правил органічного виробництва входять:
 
-112- Кармазін Ю.А.
В усіх пунктах частини 2 статті 15 слово «порядок» замінити на «правила».
 
Враховано   Правила органічного виробництва містять:
 
178. порядок виробництва непереробленої сільськогосподарської продукції рослинного походження, в тому числі грибів;
 
   правила виробництва непереробленої органічної продукції рослинного походження, у тому числі грибів;
 
179. порядок виробництва непереробленої сільськогосподарської продукції тваринного походження;
 
   правила виробництва непереробленої органічної продукції тваринного походження;
 
180. порядок виробництва аквакультури;
 
   правила виробництва органічної продукції аквакультур;
 
181. порядок ведення органічного бджільництва;
 
   правила ведення органічного бджільництва;
 
182. порядок переробки органічних продуктів рослинного та тваринного походження, в тому числі виробництва вина;
 
   правила переробки органічних продуктів рослинного та тваринного походження, у тому числі виробництва вина;
 
183. порядок виробництва та переробки сировини, кормів та органічних дріжджів;
 
   порядок виробництва, зберігання та переробки органічної сировини, кормів та дріжджів;
 
184. порядок збору дикоросів, лісової продукції та водоростей;
 
-113- Коновалюк В.І.
У сьомому пункті частини 2 статті 15 слова «збору дикоросів» замінити словами «продукції дикорослих рослин».
 
Враховано   правила збору дикорослих рослин, лісової продукції та водоростей;
 
185. порядок перехідного періоду органічного виробництва;
 
-114- Ткач Р.В.
Кармазін Ю.А.
Виключити пункт 8 частини 2 статті 15.
 
Враховано      
    -115- Коновалюк В.І.
У восьмому пункті частини 2 статті 15 слова «порядок перехідного періоду органічного виробництва» замінити словами «порядок та строки переходу до органічного виробництва».
 
Відхилено    
186. порядок інспектування та сертифікації органічного виробництва;
 
   порядок інспектування та сертифікації органічного виробництва;
 
187. порядок маркування органічної продукції та використання відповідного державного логотипу;
 
   порядок маркування органічної продукції та використання відповідного державного логотипу;
 
188. порядок перевезення, зберігання та реалізації органічної продукції;
 
   порядок перевезення, зберігання та реалізації органічної продукції;
 
189. порядок експорту-імпорту органічної продукції;
 
-116- Кармазін Ю.А.
Виключити пункт 12 частини 2 статті 15.
 
Враховано      
190. порядок акредитації органів сертифікації органічного виробництва;
 
-117- Кармазін Ю.А.
Виключити пункт 13 частини 2 статті 15.
 
Враховано      
191. порядок здійснення державного нагляду та контролю на всіх стадіях виробництва переробки та реалізації органічної продукції, а також за діяльністю органів сертифікації органічного виробництва;
 
-118- Кармазін Ю.А.
Виключити пункт 14 частини 2 статті 15.
 
Враховано      
192. порядок та критерії для видачі дозволів на використання в органічному виробництві продуктів і речовин, невизначених у додатках до Правил органічного виробництва.
 
-119- Ткач Р.В.
Пункти 15-26 статті 15 вилучити.
 
Враховано      
193. В структуру Правил органічного виробництва можуть входити також інші правила (процедури), прийняття яких є необхідним для здійснення органічного виробництва.
 
-120- Перестенко М.В.
Частину 3 статті 15 вилучити.
 
Враховано      
194. За умови відповідності принципам органічного виробництва Правила можуть містити винятки, які повинні бути зведені до мінімуму і відповідно обмежені у часі.
 
      
195. В структуру Правил входять також додатки до Правил органічного виробництва, які містять:
 
      
196. вимоги до придатності земель для виробництва органічної продукції;
 
      
197. вимоги до засобів захисту рослин і тварин, дозволених для використання в органічному виробництві, та їх перелік;
 
      
198. вимоги до добрив, хімічних субстанцій та біологічних препаратів, які дозволено застосовувати в органічному виробництві, та їх перелік;
 
-121- Коновалюк В.І.
У пункті 3 частини 5 статті 15 законопроекту виключити з тексту слова «хімічних субстанцій».
 
Відхилено      
199. вимоги до неорганічних кормових матеріалів рослинного походження, кормових матеріалів тваринного і мінерального походження та інших речовин, які застосовуються у годівлі тварин, та їх перелік;
 
      
200. вимоги до кормових та технологічних добавок та їх перелік;
 
      
201. вимоги до препаратів, призначених для очищення і дезінфекції ставків, кліток, будівель і споруд, які використовуються у тваринництві, та їх перелік;
 
      
202. вимоги до препаратів, призначених для очищення і дезінфекції будівель і споруд, які використовуються у рослинництві, та їх перелік;
 
      
203. вимоги до порід тварин, вегетативного садивного матеріалу і насіння, які дозволено використовувати в органічному виробництві.
 
-122- Кармазін Ю.А.
Доповнити законопроект статтею 15-1 «Реєстр вимог переліків Правил органічного виробництва» з подальшою зміною нумерації статей:
«1. Вимоги переліків Правил органічного виробництва заносяться до єдиного державного електронного реєстру.
2. Єдиний державний електронний реєстр ведеться на електронних носіях відповідно до державних стандартів, що забезпечують його сумісність і взаємодію з іншими інформаційними системами та мережами, що складають інформаційний ресурс держави.
3. Порядок створення та ведення реєстру вимог переліків Правил органічного виробництва визначається Кабінетом Міністрів України.»
Доповнити законопроект статтею 15-2 «Право на виробництво, переробку та реалізацію органічної продукції (сировини)» з подальшою зміною нумерації статей:
«1. Право на виробництво, переробку та реалізацію органічної продукції (сировини) мають виключно оператори, які пройшли сертифікацію в установленому Законом порядку та отримали відповідний сертифікат.
2. Оператори, які пройшли сертифікацію та отримали сертифікат, заносяться до Реєстру операторів органічної #102069
3. Положення про Реєстр операторів органічної продукції затверджується спеціально уповноваженим #102069
4. Реєстр операторів органічної продукції публікується в засобах масової інформації центральним органом #102069
5. Оператори, що не занесені до Реєстру операторів органічної продукції, не мають права здійснювати органічне виробництво.
 
Відхилено      
    -123- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 16 новою частиною наступного змісту: «Промислове виробництво органічної продукції проводиться виключно із сировини, вирощеної у спеціально визначених зонах для ведення органічного виробництва».
 
Відхилено    
204. Стаття 16. Загальні вимоги до виробництва органічної продукції
 
   Стаття 13. Загальні вимоги до виробництва органічної продукції
 
205. Органічна продукція повинна відповідати вимогам, встановленим для такої ж продукції, виробленої конвенційним (неорганічним) способом.
 
-124- Лук'янчук Р.В.
У частині 1 статті 16 після слова «вимогам» доповнити словом «критеріям» і далі за текстом.
 
Відхилено      
    -125- Ткач Р.В.
Частину 1 статті 16 вилучити.
 
Враховано    
206. Виробництво, яке здійснює оператор вважається органічним лише після отримання відповідного сертифікату на виробництво органічної продукції згідно з Правилами органічного виробництва.
 
   Виробництво, що здійснює оператор органічного виробництва, вважається органічним лише після отримання сертифікату на виробництво органічної продукції згідно з Правилами органічного виробництва.
 
207. Виробництво органічної продукції проводиться виключно з органічної сировини, яка відповідає вимогам цього Закону.
 
   Виробництво органічної продукції здійснюється виключно з органічної сировини, що відповідає вимогам цього Закону.
 
208. В органічному виробництві забороняється використання ГМО, похідних ГМО і продуктів, вироблених з ГМО, як харчових продуктів, кормів, технологічних добавок, препаратів захисту рослин та покращення ґрунту, добрив, насіння, вегетативного садивного матеріалу, мікроорганізмів і тварин.
 
   В органічному виробництві забороняється використання ГМО, похідних ГМО і продуктів, вироблених з ГМО, як харчових продуктів, кормів, технологічних добавок, препаратів захисту рослин та покращення ґрунту, добрив, насіння, вегетативного походження садивного матеріалу, мікроорганізмів і тварин.
 
209. Забороняється використання іонізуючої радіації для обробки органічних харчових продуктів, кормів або сировини, яка використовується у органічних харчових продуктах чи кормах.
 
-126- Коновалюк В.І.
Статтю 16 законопроекту доповнити абзацом:
«Гідропонне виробництво в органічному виробництві заборонене».
 
Враховано   Забороняється використання іонізуючого випромінювання для обробки органічної сировини або кормів, що використовується в органічній продукції.
Гідропонне виробництво в органічному виробництві заборонено.
 
210. Стаття 17. Перехідний період
 
   Стаття 14. Перехідний період
 
211. До операторів, які вирішили перейти до виробництва органічної продукції, застосовуються такі вимоги:
 
   З дня подання заяви встановленого зразка, що засвідчує намір оператора перейти на органічне виробництво, розпочинається перехідний період.
До операторів органічного виробнитцва, які вирішили перейти до виробництва органічної продукції, застосовуються такі вимоги:
 
212. перехідний період розпочинається не раніше, ніж відповідний орган сертифікації отримає від оператора заяву встановленого зразка і приведе свою діяльність до системи контролю;
 
-127- Ткач Р.В.
Абзац 1 статті 17 вилучити.
 
Враховано      
213. під час перехідного періоду застосовуються усі вимоги, встановлені цим Законом та Правилами органічного виробництва;
 
-128- Ткач Р.В.
У абзаці 2 статті 17 слова : «та Правилами органічного виробництва» вилучити.
 
Враховано   під час перехідного періоду застосовуються вимоги, встановлені цим Законом;
 
214. тривалість перехідного періоду залежить від виду діяльності, що підлягає інспектуванню та сертифікації та визначається Правилами органічного виробництва;
 
   тривалість перехідного періоду залежить від виду діяльності, що підлягає інспектуванню та сертифікації, визначається Правилами органічного виробництва та узгоджується з попереднім використанням землі, екологічною ситуацією, виробничим досвідом виробника;
 
215. тривалість перехідного періоду узгоджується з попереднім використанням землі, екологічною ситуацією, виробничим досвідом виробника;
 
      
216. - тривалість перехідного періоду визначається терміном у 36 місяців від дати останнього застосування забороненого матеріалу або виробничої практики;
 
   перехідний період триває 36 місяців з дня останнього застосування забороненого матеріалу або виробничої практики;
 
217. - продукція однорічної культури луків і пасовищ вважається органічною у тому випадку, коли до початку її виробничого циклу завершився перехідний період тривалістю не менше 12 місяців;
 
   продукція однорічних культур вважається органічною у разі, якщо до початку їх вегетації завершився перехідний період тривалістю не менше 12 місяців;
 
218. - якщо перехідний період більший від встановленого стандарту, дозволяється маркування продукції як «продукція органічного сільського господарства перехідного періоду»;
 
   у разі якщо перехідний період більший за встановлений строк, дозволяється маркування продукції як «продукція органічного виробництва перехідного періоду»;
 
219. для визначення тривалості перехідного періоду може бути взятий до уваги період, який безпосередньо передує даті початку перехідного періоду, за дотримання певних умов, визначених Правилами органічного виробництва;
 
   для визначення тривалості перехідного періоду може бути взятий до уваги період, що безпосередньо передує дню початку перехідного періоду, з дотриманням певних умов, визначених Правилами органічного виробництва;
 
220. оператор, який частково вже займається органічним виробництвом, а частково знаходиться на етапі перехідного періоду, повинен провести розподіл продукції, виробленої органічними методами, і продукції, виробництво якої знаходиться на етапі перехідного періоду;
 
   оператор, який частково займається органічним виробництвом, а частково знаходиться на етапі перехідного періоду, має провести розподіл продукції, виробленої при органічному виробництві, і продукції, що знаходиться на етапі перехідного періоду;
 
221. продукцію рослинництва та тваринництва, вироблену у період перехідного періоду забороняється реалізовуватися на ринку як органічну з відповідним маркуванням.
 
   продукцію рослинництва та тваринництва, вироблену під час перехідного періоду, забороняється реалізовувати на ринку як органічну продукцію з відповідним маркуванням та логотипом.
 
222. Стаття 18. Загальні вимоги до реалізації органічної продукції
 
   Стаття 15. Загальні вимоги до реалізації органічної продукції
 
223. Реалізація продукції, як органічної, дозволяється лише за наявності відповідного сертифікату.
 
   Реалізація органічної продукції дозволяється лише за наявності відповідного сертифіката.
 
224. Уповноважений орган влади, органи сертифікації не можуть на підставах, які стосуються методу виробництва, маркування тощо, заборонити або обмежити збут органічної продукції, яка знаходиться під контролем іншого органу сертифікації, в тому числі іноземного, якщо така продукція відповідає вимогам цього Закону. Забороняється здійснювати додатковий контроль або сплати будь-яких додаткових коштів, якщо це прямо не передбачено Законом або іншим нормативно-правовим актом.
 
-129- Ткач Р.В.
Частину 2 статті 18 вилучити
 
Враховано      
225. Забороняється обіг продукції, як органічної, якщо вона:
 
   Забороняється обіг органічної продукції, якщо вона:
 
226. вироблена оператором, який не отримав відповідного сертифікату на виробництво органічної продукції;
 
   вироблена оператором органічного виробництва, який не отримав відповідного сертифіката на виробництво органічної продукції;
 
227. не супроводжується відповідним сертифікатом;
 
   не супроводжується відповідним сертифікатом;
 
228. маркована з порушенням вимог законодавства України;
 
   маркована з порушенням вимог законодавства України;
 
229. імпортована з порушенням вимог законодавства України;
 
   імпортована з порушенням вимог закону;
 
230. не відповідає вимогам щодо пакування, транспортування та зберігання.
 
   не відповідає вимогам щодо пакування, транспортування, зберігання та реалізації.
 
231. Продукція, що не відповідає встановленим вимогам щодо безпечності та якості харчових продуктів, а також вимогам цього Закону підлягає вилученню з обігу, а відповідний оператор виключається з реєстру виробників органічної продукції, про що зазначається на офіційному сайті та в друкованих виданнях уповноваженого органу влади.
 
-130- Кармазін Ю.А.
В частині 4 статті 18 слова «реєстру виробників органічної продукції» замінити на «реєстру операторів органічної продукції».
 
Враховано   Органічна продукція, що не відповідає встановленим вимогам щодо безпечності та якості харчових продуктів, а також вимогам цього Закону, підлягає вилученню з обігу, а відповідний оператор виключається з реєстру операторів органічної продукції, про що зазначається на офіційному веб-сайті та в друкованих засобах масової інформації виконавчого органу влади, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
232. Стаття 19. Загальні вимоги до маркування органічної продукції
 
   Стаття 16. Загальні вимоги до маркування органічної продукції
 
233. Маркування органічної продукції та використання відповідного державного логотипу здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.
 
   Маркування органічної продукції та використання відповідного державного логотипу здійснюються відповідно до закону.
 
234. Використання державного логотипу для позначення органічних продуктів є обов’язковим. Дозволяється також використання недержавних (приватних) логотипів, запроваджених безпосередньо оператором чи їх об’єднаннями.
 
   Використання державного логотипу та маркування органічної продукції для позначення органічних продуктів є обов’язковим. Дозволяється також використання недержавних (приватних) логотипів, запроваджених безпосередньо операторами чи їх об’єднаннями.
 
235. Державний логотип складається з напису «Органічний продукт» та відповідного графічного зображення або символу.
 
   Державний логотип складається з напису «органічний продукт» та відповідного графічного зображення або символу.
 
236. Використання державного логотипу та маркування здійснюється за наявності відповідного сертифікату на виробництво органічної продукції встановленого зразка.
 
   Використання державного логотипу встановленого зразка та маркування органічної продукції здійснюються за наявності відповідного сертифіката.
 
237. Органічна продукція, імпортована з інших країн, вироблена відповідно до законодавства країн походження, що підтверджено відповідним сертифікатом, позначена написами «органічний», «біодинамічний», «біологічний», «екологічний», словами із префіксом „БІО» тощо, має у перекладі на українську мову позначатися написом «органічний продукт». Маркування імпортованої продукції як органічної та використання державного логотипу визначається Правилами органічного виробництва.
 
-131- Ткач Р.В.
У частині 5 статті 20 остатннє речення викласти у такій редакції: «Маркування імпортованої органічної продукції та використання державного логотипу здійснюється відповідно до закону».
 
Враховано   Органічна продукція, імпортована з інших країн, вироблена відповідно до законодавства країн походження, що підтверджено відповідним сертифікатом, позначена написами «органічний», «біодинамічний», «біологічний», «екологічний», словами з префіксом „БІО» тощо, має в перекладі на українську мову позначатися написом «органічний продукт». Маркування імпортованої органічної продукції та використання державного логотипу здійснюється відповідно до закону.
 
238. Порядок та вимоги до маркування органічної продукції встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок та вимоги до маркування органічної продукції встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
239. Розділ ІV. СЕРТИФІКАЦІЯ В ОРГАНІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
 
   Розділ ІV. СЕРТИФІКАЦІЯ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА
 
240. Стаття 20. Придатність земель та об’єктів для виробництва органічної продукції
 
   Стаття 17. Придатність земель та об’єктів для виробництва органічної продукції
 
241. Органічна продукція може бути вироблена на землях сільськогосподарського, лісового чи водного призначення.
 
-132- Лук'янчук Р.В.
У частині 1 статті 20 після слова «лісового» додати слово «лісогосподарського» і далі за текстом.
 
Відхилено      
    -133- Ткач Р.В.
Частину 1 статті 20 виключити.
 
Враховано    
242. Оцінка придатності земель та об’єктів для виробництва органічної продукції здійснюється органом сертифікації з підключенням відповідних науково-дослідних інститутів, лабораторій якості і безпеки продукції відповідно до Принципів та Правил органічного виробництва
 
-134- Кармазін Ю.А.
У частині 2 статті 20 слова «відповідно до Принципів» замінити словами «вимог, встановлених законодавством» і далі за текстом.
 
Враховано   Оцінка придатності земель та об’єктів для виробництва органічної продукції здійснюється органом сертифікації за висновком відповідних наукових установ, науково-дослідних інститутів, лабораторій якості та безпеки продукції відповідно до закону.
 
    -135- Ткач Р.В.
Частину 2 статті 20 викласти у такій редакції: Оцінка придатності земель та об’єктів для виробництва органічної продукції здійснюється органом сертифікації за висновком відповідних наукових установ, науково-дослідних інститутів, лабораторій якості та безпеки продукції відповідно до закону.
 
Враховано    
    -136- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 20 новою частиною наступного змісту: «2. Землі (ґрунти) для ведення органічного виробництва підлягають обов'язковій сертифікації».
 
Відхилено    
243. Стаття 21. Сертифікація органічного виробництва
 
   Стаття 18. Сертифікація органічного виробництва
 
244. Органічна продукція підлягає обов’язковій сертифікації відповідно до законодавства України.
 
-137- Томенко М.В.
У частині першій статті 21 слова «органічна продукція» замінити словами «органічне виробництво».
 
Враховано   Органічне виробництво підлягає обов’язковій сертифікації відповідно до закону.
Сертифікація органічного виробництва здійснюється органом сертифікації в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
    -138- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 21 викласти в такій редакції: «Органічна продукція та сировина, а також органічне виробництво підлягають обов’язковій сертифікації відповідно до законодавства України.». Доповнити статтю 21 частиною наступного змісту: «1-1. Сертифікація органічної продукції та сировини, а також органічного виробництва здійснюються органом із сертифікації у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано частково    
    -139- Ткач Р.В.
Частину першу та другу статті21 викласти у такій редакції: «Органічне виробництво підлягає обов’язковій сертифікації відповідно до закону. Сертифікація органічного виробництва дійснюється органом сертифікації в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано    
245. Сертифікація органічного виробництва здійснюється органами сертифікації з метою встановлення відповідності органічної продукції вимогам, висунутим до виробництва, переробки та реалізації органічної продукції, що визначене Правилами органічного виробництва.
 
   Сертифікація органічного виробництва здійснюється органом сертифікації з метою встановлення відповідності органічної продукції вимогам до виробництва, переробки, зберігання та реалізації органічної продукції, визначеними Правилами органічного виробництва.
 
246. Після подання оператором заяви про перехід на органічне виробництво, відповідний орган сертифікації затверджує план переходу на органічне виробництво.
 
   Після подання оператором органічного виробництва заяви та плану про перехід на органічне виробництво відповідний орган сертифікації затверджує план переходу на органічне виробництво.
 
247. З моменту подання заяви встановленого зразка, що засвідчує намір та бажання оператора перейти на органічне виробництво, розпочинається перехідний період.
 
      
248. Після успішного проходження перехідного періоду видається сертифікат встановленого зразка, а продукція отримує право маркуватися як органічна.
 
-140- Ткач Р.В.
Частину 5 статті 21 викласти у такій редакції: «Після успішного проходження перехідного періоду видається сертифікат встановленого зразка, а продукція маркується як органічна.
 
Враховано   Після успішного проходження перехідного періоду видається сертифікат встановленого зразка, а продукція маркується як органічна.
 
249. Після незадовільного проходження перехідного періоду видається сертифікаційне рішення встановленого зразка і продукція не може маркуватися як органічна.
 
-141- Коновалюк В.І.
Частину 6 статті 21 викласти у наступній редакції: «Якщо результати перевірки незадовільні Орган Сертифікації може прийняти негативне рішення щодо сертифікації, в такому випадку оператор отримує сертифікаційне рішення».
 
Враховано   У разі якщо результати перевірки незадовільні, орган сертифікації може прийняти негативне рішення щодо сертифікації, а оператор отримує сертифікаційне рішення.
 
250. Продукція, вирощена у період перехідного періоду після отримання відповідного сертифіката, отримує спеціальний статус та може маркуватися як органічна продукція перехідного періоду.
 
   Продукція, вирощена під час перехідного періоду після отримання відповідного сертифіката, може маркуватися як органічна продукція перехідного періоду.
 
251. Органи сертифікації, зобов’язані надати підтверджуючий документ (сертифікаційне рішення або сертифікат) оператору, який знаходиться під їх контролем і у сфері своєї діяльності відповідає вимогам, встановлені законодавством. Таке сертифікаційне рішення або сертифікат повинні ідентифікувати оператора та тип (асортимент), кількість продукції, а також містити термін його дії. Форма сертифікаційного рішення та сертифіката затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-142- Лук'янчук Р.В.
У частині 8 статті 21 слово «встановлені» замінити словом «встановлених», слово «таке» замінити словом «відповідне».
 
Відхилено      
    -143- Ткач Р.В.
Частину 8 статті 21 вилучити.
 
Враховано    
252. У разі виявлення порушень вимог, встановлених для виробництва, переробки, реалізації органічної продукції, орган сертифікації має право призупинити або позбавити такого оператора відповідного сертифіката.
 
   У разі виявлення порушень вимог, встановлених для виробництва, переробки, зберігання, реалізації органічної продукції, орган сертифікації має право призупинити або позбавити такого оператора відповідного сертифіката.
 
253. Сертифікація органічного виробництва проводиться на платній основі. Органи сертифікації органічного виробництва державної форми власності проводять сертифікацію згідно з розцінками, затвердженими уповноваженим органом влади.
 
-144- Кармазін Ю.А.
В реченні другому частини 10 статті 21 після слів «сертифікація органічного виробництва» слово «державної» замінити словами «незалежно від».
 
Враховано частково   Сертифікація органічного виробництва здійснюється на платній основі. Органи сертифікації здійснюють сертифікацію за цінами відповідно до законодавства.
 
254. Органи сертифікації несуть відповідальність за повноту і обґрунтованість висновку щодо придатності земель і ґрунтів для органічного виробництва і одержання високоякісної продукції.
 
-145- Томенко М.В.
Частину 11 статті 21 викласти у такій редакції: викласти в наступній редакції: «Органи сертифікації несуть відповідальність за повноту і обґрунтованість свого рішення щодо сертифікації органічного виробництва для кожного оператора.»
 
Відхилено      
    -146- Ткач Р.В.
Частину 11 статті 21 вилучити.
 
Враховано    
255. Не допускається погіршення якості землі (зниження її родючості) порівняно з попереднім періодом господарювання. Для цього в господарствах органічного виробництва складаються науково-обґрунтовані системи удобрення та проводиться систематичний моніторинг за станом родючості ґрунту. У разі деградації ґрунтового покриву за основними агрохімічними і токсикологічними показниками оператор несе адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену Земельним Кодексом України.
 
-147- Лук'янчук Р.В.
У частині 12 статті 21 слово «токсикологічними» замінити словосполученням «еколого- токсикологічними». Слова «Земельним Кодексом України» замінити словами «законодавством України».
 
Враховано частково   Не допускається погіршення якості землі порівняно з попереднім періодом господарювання. У разі деградації та/або забруднення ґрунтового покриву оператор несе відповідальність, встановлену законом.
 
    -148- Кармазін Ю.А.
Друге речення частини 12 статті 21 виключити.
 
Враховано    
    -149- Ткач Р.В.
Частину 12 статті 21 викласти у такій редакції: «Не допускається погіршення якості землі порівняно з попереднім періодом господарювання. У разі деградації та/або забруднення ґрунтового покриву оператор несе відповідальність, встановлену законом. «.
 
Враховано    
256. Розділ V. НАУКОВЕ, ДОРАДЧЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА
 
   Розділ V. НАУКОВЕ, ДОРАДЧЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА
 
257. Стаття 22. Наукове та дорадче забезпечення органічного виробництва
 
-150- Ткач Р.В.
Статтю «Фінансування в сфері органічного виробництва» викласти в такій редакції: «Фінансування заходів щодо державної підтримки операторів органічного виробництва здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, незаборонених законом.»
 
Враховано   Стаття 19. Фінансування у сфері органічного виробництва
Фінансування заходів щодо державної підтримки операторів органічного виробництва здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
Стаття 20. Наукове та консультативно-дорадче забезпечення органічного виробництва
 
258. Наукове забезпечення органічного виробництва здійснюють Українська академія аграрних наук, науково-дослідні та інші наукові установи і навчальні заклади у порядку, встановленому законодавством, зокрема, шляхом впровадження типових моделей органічного виробництва на практиці, з використанням останніх досягнень науки, техніки, а також практики у цій сфері в Україні та світі.
 
-151- Ткач Р.В.
Частину першу статті 22 викласти у такій редакції: «Наукове забезпечення органічного виробництва здійснюють Національна академія аграрних наук України, науково-дослідні та інші наукові установи і навчальні заклади відповідно до законодавства.»
 
Враховано   Наукове забезпечення органічного виробництва здійснюють Національна академія аграрних наук України, науково-дослідні та інші наукові установи і навчальні заклади відповідно до законодавства.
 
259. Дорадче забезпечення органічного виробництва здійснюється відповідно до Закону України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність».
 
-152- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 22 викласти в такій редакції: «Дорадче забезпечення органічного виробництва здійснюється Громадською Радою з питань органічного виробництва та відповідно до Закону України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність».
 
Враховано редакційно   Консультативно-дорадче забезпечення органічного виробництва здійснюється Громадською радою з питань органічного виробництва відповідно до закону.
 
260. Стаття 23. Інформаційна база даних органічного виробництва
 
-153- Ткач Р.В.
Статтю 23 вилучити.
 
Враховано      
261. Уповноважений орган влади забезпечує створення та підтримку інформаційної бази даних органічного виробництва та опублікування на офіційному сайті та створює умови для вільного доступу до неї усіх заінтересованих осіб.
 
-154- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 23 викласти в такій редакції: «1. Уповноважений орган влади забезпечує створення та підтримку інформаційної бази даних органічного виробництва та опублікування на офіційному сайті та створює умови для безоплатного доступу до неї усіх заінтересованих осіб.»
 
Відхилено      
262. Повноваження органів влади щодо збору, накопичення та обробки статистичної інформації у сфері органічного виробництва, а також порядок їх діяльності визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
      
263. Уповноважений орган влади зобов’язаний на основі статистичної інформації досліджувати і прогнозувати ринок органічної продукції, сприяти його інформаційному забезпеченню, а також визначати перелік інформації, необхідної для створення бази даних органічного виробництва.
 
      
264. Уповноважений орган влади має право здійснювати перевірку достовірності поданої статистичної інформації у сфері органічного виробництва відповідно до законодавства України.
 
      
265. Розділ VІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА
 
   Розділ VІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА
 
266. Стаття 24. Основні напрямки міжнародного співробітництва
 
   Стаття 21. Основні напрями міжнародного співробітництва
 
267. Україна бере участь в міжнародному співробітництві у сфері органічного виробництва відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України шляхом:
 
   Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері органічного виробництва відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України шляхом:
 
268. участі в роботі відповідних міжнародних організацій;
 
   участі в роботі відповідних міжнародних організацій;
 
269. укладання міжнародних договорів, включаючи двосторонні угоди про взаємне визнання нормативно-правових актів у сфері органічного виробництва;
 
   укладення міжнародних договорів України, договорів про взаємне визнання нормативно-правових актів у сфері органічного виробництва;
 
270. гармонізації законодавства України у сфері органічного виробництва з міжнародним законодавством;
 
   гармонізації законодавства України у сфері органічного виробництва з міжнародним законодавством;
 
271. обміну інформацією у сфері органічного виробництва;
 
   обміну інформацією у сфері органічного виробництва;
 
272. сприяння залученню міжнародної технічної допомоги та інвестицій для становлення та розвитку органічного виробництва;
 
   сприяння залученню міжнародної технічної допомоги та інвестицій для становлення та розвитку органічного виробництва;
 
273. сприяння розвитку експорту-імпорту органічної продукції.
 
   сприяння розвитку експорту та імпорту органічної продукції.
 
274. Уповноважений орган влади, органи сертифікації можуть з власної ініціативи і в межах свого фінансування, обмінюватись інформацією щодо результатів своїх перевірок з відповідними структурами в інших країнах, з метою дотримання гарантій органічного виробництва.
 
-155- Ткач Р.В.
Частину 2 статті 24 вилучити.
 
Враховано      
275. Стаття 25. Міжнародні договори України
 
-156- Кармазін Ю.А.
Виключити статтю 25.
 
Відхилено   Стаття 22. Міжнародні договори України
 
276. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору України.
 
-157- Кармазін Ю.А.
Викласти статтю в такій редакції: «Якщо, міжнародним договором України, згода, на обов’язковість якого повинна надаватися Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, то така згода надається лише після вказування в законі про надання такої згоди відповідних застережень, або набуття чинності закону про внесення змін щодо усунення цих розбіжностей».
 
Відхилено   У разі якщо міжнародним договором України, встановлені інші правила, ніж ті, що містяться в цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору України.
 
277. Розділ VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 
   Розділ VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА
 
278. Стаття 26. Порушення законодавства у сфері органічного виробництва
 
      
279. Будь-які дії операторів щодо виробництва, переробки та реалізації органічної продукції, що виконані з порушенням вимог цього Закону та Правил органічного виробництва вважаються порушенням законодавства у сфері органічного виробництва.
 
-158- Ткач Р.В.
Назву розділу VІІ викласти у такій редакції: «Відповідальність за порушення у сфері органічного виробництва».
Статтю 26 вилучити.
 
Враховано      
280. Правопорушеннями вважаються:
 
      
281. збут оператором органічної продукції, що вироблена з порушенням вимог законодавства України;
 
      
282. виробництво та збут конвенційної (не органічної) або частково органічної продукції під виглядом органічної;
 
      
283. безпідставне надання або отримання пільг передбачених для операторів органічного виробництва;
 
      
284. невиконання розпоряджень, рішень органів, що здійснюють сертифікацію, державний нагляд та контроль за дотриманням законодавства про органічне виробництво, а також створення перешкод для їх діяльності;
 
      
285. необґрунтована відмова від надання уповноваженим органам інформації щодо виробництва, переробки та реалізації органічної продукції тощо, необхідної для наповнення відповідної інформаційної бази даних;
 
      
286. використання відповідного маркування та державного логотипу до продукції, що не відповідає вимогам встановленим цим Законом та Правилами органічного виробництва;
 
      
287. маркування не органічної продукції з використанням написів «екологічно чистий продукт», «екологічно чиста продукція», «біо-продукт», «натуральний продукт» тощо, якщо це вводить в оману споживачів щодо справжньої природи походження продукції.
 
-159- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 26 доповнити пунктом 7-1 наступного змісту: «деградація ґрунтового покриву за основними агрохімічними і токсикологічними показниками при веденні органічного землеробства, або при переходу на органічне землеробство в порівнянні зі станом ґрунту до впровадження органічного землеробства.».
 
Відхилено      
288. Законодавством України можуть бути визначені також інші правопорушення у сфері органічного виробництва.
 
      
289. Статтю 27. Відповідальність за порушення законодавства про органічне виробництво
 
   Статтю 23. Відповідальність за порушення законодавства у сфері органічне виробництво
 
290. За порушення законодавства про органічне виробництво винні особи несуть відповідальність відповідно до законодавства України.
 
-160- Перестенко М.В.
У частині 1 статті 27 слова «до законодавства України» замінити словом «до закону».
 
Враховано   За порушення законодавства у сфері органічне виробництво винні особи несуть відповідальність відповідно до закону.
 
291. Винні особи зобов’язані відшкодувати шкоду, заподіяну внаслідок порушення законодавства про органічне виробництво, у порядку та розмірах, встановлених законодавством України.
 
-161- Перестенко М.В.
Частину 2 статті 27 вилучити.
 
Враховано      
292. За порушення законодавства у сфері органічного виробництва оператор органічного виробництва може бути виключений з реєстру операторів органічної продукції, позбавлений сертифіката на органічну продукцію або дія сертифіката може бути призупинена.
 
   За порушення законодавства у сфері органічного виробництва оператор органічного виробництва може бути виключений з реєстру операторів органічної продукції, позбавлений сертифіката на органічну продукцію, а також призупинено дію сертифіката.
 
293. Розділ VІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ VІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
294. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-162- Ткач Р.В.
Прикінцеві положення викласти у такій редакції «Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року. Кабінету Міністрів України до набрання чинності цим Законом розробити та затвердити підзаконні нормативно - правові акти, необхідні для реалізації цього Закону, забезпечити перегляд та приведення у відповідність до цього Закону актів міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади.».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
 
295. 2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
      
296. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
 
      
297. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   2. Кабінету Міністрів України до набрання чинності цим Законом:
 
298. розробити та затвердити підзаконні нормативно - правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
   розробити та затвердити підзаконні нормативно - правові акти, необхідні для реалізації цього Закону.
 
299. забезпечити перегляд та приведення у відповідність до цього Закону актів міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади.

   забезпечити перегляд та приведення у відповідність до цього Закону актів міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади.