Кількість абзаців - 35 Таблиця поправок


Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо особливостей усиновлення окремих категорій дітей (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   Проект
 
1. Вноситься
 
      
2. Кабінетом Міністрів України
 
      
3. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
4. Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо особливостей усиновлення окремих категорій дітей
 
   Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо особливостей усиновлення окремих категорій дітей
 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. 1. Внести до Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21—22, ст. 135) такі зміни:
 
   І. Внести до Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21—22, ст. 135) такі зміни:
 
7. 1) частину першу статті 212 доповнити пунктами 11—13 такого змісту:
 
-1- Сушкевич В.М.
Пункт 11 статті 212 Сімейного кодексу України виключити.
 
Відхилено   1. Частину першу статті 212 доповнити пунктами 11—13 такого змісту:
 
8. «11) за станом здоров’я потребують стороннього догляду;
 
-2- Лук'янова К.Є.
Частину першу статті 212 доповнити пунктом 11 такого змісту:
«11) за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду;»
 
Враховано   «11) за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду;
 
9. 12) є особами без громадянства;
 
   12) є особами без громадянства;
 
10. 13) перебувають у шлюбі з особою, яка відповідно до пунктів 3—6, 8 і 10 цієї статті не може бути усиновлювачем.»;
 
-3- Чуднов В.М.
Абзац четвертий пункту 1 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
« 13) перебувають у шлюбі з особою, або у складі сім’ї яких чи серед сумісно проживаючих з ними осіб є особи, які відповідно до пунктів 3—6, 8 і 10 цієї статті не можуть бути усиновлювачами «;
 
Відхилено   13) перебувають у шлюбі з особою, яка відповідно до пунктів 3—6, 8 і 10 цієї статті не може бути усиновлювачем».
 
    -4- Шаго Є.П.
Пункт 13 статті 212 викласти в такій редакції:
« спільно проживають з особою чи, у складі сім’ї яких є особа, яка відповідно до пунктів 3—6, 8 і 10 цієї статті не може бути усиновлювачем «;
 
Відхилено    
11. 2) частину четверту статті 214 доповнити абзацом такого змісту:
 
-5- Лук'янова К.Є.
В статті 214:
Частину четверту залишити в чинній редакції.
В частині третій слова «до урядового органу державного управління з усиновлення та захисту прав #102091
 
Враховано   2. У частині третій статті 214 слова «урядового органу державного управління з усиновлення та захисту прав дитини у складі центрального органу виконавчої влади з питань сім’ї та молоді (далі – урядовий орган державного управління з усиновлення та захисту прав дитини)» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей».
 
12. «Для взяття неповнолітньої дитини на облік дітей, які можуть бути усиновлені, потрібна її згода, якщо за станом здоров’я та рівнем розвитку дитина може її висловити.»;
 
-6- Чуднов В.М.
Абзац другий пункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Для взяття малолітньої дитини на облік дітей, які можуть бути усиновлені, потрібна її згода, якщо вона досягла віку 9 років та за станом здоров’я може її висловити».
 
Відхилено      
    -7- Шаго Є.П.
У другому абзаці частини четвертої статті 214 вилучити слово» «неповнолітньої» і викласти абзац у такій редакції:
«Для взяття дитини на облік дітей, які можуть бути усиновлені, потрібна її згода, якщо за станом здоров’я та рівнем розвитку дитина може її висловити».
 
Відхилено    
13. 3) частину другу статті 215 викласти в такій редакції:
 
   3. У статті 215:
 
14. «2. Облік громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дітей, ведеться виключно урядовим органом державного управління з усиновлення та захисту прав дитини у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
 
-8- Лук'янова К.Є.
В статті 215 слова «урядовим органом державного управління з усиновлення та захисту прав дитини» замінити на слова «центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей»
 
Враховано   у частині першій слова «урядовим органом державного управління з усиновлення та захисту прав дитини» замінити словами « центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей»;
частину другу викласти в такій редакції:
« 2. Облік громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дітей, ведеться виключно центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
15. 4) у частині першій статті 216 слова «або осіб без громадянства» виключити;
 
   4. У частині першій статті 216 слова «або осіб без громадянства» виключити.
 
16. 5) у статті 219 частину першу доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
   5. Частину першу статті 219 доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
17. «5) протягом двох місяців після народження дитини не забрали її на виховання до себе в сім’ю та запис про них у Книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до статті 135 цього Кодексу.»;
 
   «5) протягом двох місяців після народження дитини не забрали її на виховання до себе в сім’ю та запис про них у Книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до статті 135 цього Кодексу».
 
18. 6) частину першу статті 221 викласти в такій редакції:
 
-9- Лук'янова К.Є.
Частину першу статті 221 лишити в редакції чинного Закону.
 
Враховано      
19. «1. На усиновлення дитини, над якою встановлено опіку або піклування, потрібна письмова згода опікуна або піклувальника, якщо він є родичем дитини.
 
      
20. На усиновлення дитини, над батьками якої встановлено опіку або піклування, потрібна письмова згода опікуна або піклувальника, незалежно від згоди батьків.»;
 
-10- Чуднов В.М.
Абзац другий пункту 6 розділу І законопроекту після слова «опікуна» доповнити такими словами «піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу незалежно від того, чи є такі особами родичами дитини, чи ні».
 
Відхилено      
21. 7) назву розділу VІ викласти в такій редакції:
 
   6. Назву розділу VІ викласти в такій редакції:
 
22. «Розділ VІ. Особливості усиновлення дітей громадянами України, які проживають за її межами, та іноземцями»;
 
   «Розділ VІ
Особливості усиновлення дітей громадянами України, які проживають за її межами, та іноземцями».
 
23. 8) у статті 283:
 
   7. У статті 283:
 
24. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
25. «2. Дитина, яка є громадянином України, може бути усиновлена іноземцем, якщо вона перебуває не менш як один рік на обліку в урядовому органі державного управління з усиновлення та захисту прав дитини.
 
-11- Лук'янова К.Є.
Зарубінський О.О.
Абзац перший частини 2 статті 283 викласти в такій редакції:
«2. Дитина, яка є громадянином України, може бути усиновлена іноземцем, якщо вона перебуває не менш як один рік на обліку в центральному органі виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей, і досягла п’яти років .»
 
Враховано   «2. Дитина, яка є громадянином України, може бути усиновлена іноземцем, якщо вона перебуває не менш як один рік на обліку в центральному органі виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей, і досягла п’яти років .
 
26. Усиновлення може бути здійснене до закінчення зазначеного строку, якщо:
 
-12- Лук'янова К.Є.
Зарубінський О.О.
Абзац другий частини 2 статті 283 викласти в такій редакції:
«Усиновлення може бути здійснене до закінчення зазначеного строку, а також до досягнення дитиною віку п’яти років, якщо:»
 
Враховано   Усиновлення може бути здійснено до закінчення зазначеного строку, а також до досягнення дитиною п’яти років, якщо:
 
27. 1) усиновлювач є родичем дитини;
 
   усиновлювач є родичем дитини;
 
28. 2) дитина страждає на хворобу, що внесена до спеціального переліку хвороб, затвердженого Міністерством охорони здоров’я України;
 
   дитина страждає на хворобу, що внесена до спеціального переліку хвороб, затвердженого Міністерством охорони здоров’я України;
 
29. 3) здійснюється усиновлення усіх рідних братів і сестер в одну сім’ю, якщо один або декілька з них перебувають на обліку в урядовому органі державного управління з усиновлення та захисту прав дитини не менш як один рік.»;
 
-13- Лук'янова К.Є.
Пункт 3 абзацу другого частини 2 викласти в новій редакції та доповнити абзац другий новим пунктом четвертим :
«3) здійснюється усиновлення усіх рідних братів і сестер в одну сім’ю, якщо один з них досяг віку п’яти років і перебуває на обліку в центральному органі виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей, не менш як один рік;
4) іноземці виявили бажання усиновити дитину, яка є братом або сестрою раніше усиновленої ними дитини.»
 
Враховано   3) здійснюється усиновлення усіх рідних братів і сестер в одну сім’ю, якщо один з них досяг п’яти років і перебуває на обліку в центральному органі виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей, не менш як один рік;
4) іноземці виявили бажання усиновити дитину, яка є братом або сестрою раніше усиновленої ними дитини»;
 
30. абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:
 
   абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:
 
31. «3. Дитина може бути усиновлена іноземцем, якщо не виявилось громадянина України, який бажав би її усиновити або взяти на виховання до себе в сім’ю.»;
 
-14- Лук'янова К.Є.
В частині четвертій статті 283 замість слів «урядовий орган державного управління з усиновлення та захисту прав дитини» записати слова «центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей» у відповідних відмінках.
 
Враховано   «3. Дитина може бути усиновлена іноземцем, якщо не виявилося громадянина України, який бажав би її усиновити або взяти на виховання до себе в сім’ю»;
частину четверту викласти в такій редакції:
«4. На усиновлення дитини іноземцем потрібна згода центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей.
Центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей, направляє в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, запит до Міністерства внутрішніх справ України щодо перевірки іноземців, що усиновлюють дитину, яка є громадянином України, на наявність або відсутність інформації компрометуючого характеру в правоохоронних органах інших держав та Генеральному секретаріаті Інтерполу».
 
32. 9) текст статті 286 викласти в такій редакції:
 
   8. Текст статті 286 викласти в такій редакції:
 
33. «1. Усиновлення іноземцем дитини, яка є іноземцем або особою без громадянства, здійснюється в Україні відповідно до законів України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.».
 
   «1. Усиновлення іноземцем дитини, яка є іноземцем або особою без громадянства, здійснюється в Україні відповідно до законів України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України».
 
34. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-15- Лук'янова К.Є.
Частину другу законопроекту викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в трьохмісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
- забезпечити приведення органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом».
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в трьохмісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
- забезпечити приведення органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.