Кількість абзаців - 198 Таблиця поправок


Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення роботи Верховного Суду України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
      
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення роботи Верховного Суду України
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення роботи Верховного Суду України
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст.529):
 
-1- Кармазін Ю.А.
У частині четвертій статті 17 Закону слова « (судом) касаційної інстанції норм матеріального» замінити словами «загальної юрисдикції норм матеріального та процесуального».
 
Відхилено   1. У Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2010р., № 41-45, ст.529):
1) частину третю статті 31 викласти в такій редакції:
«3. Суддею вищого спеціалізованого суду може бути суддя, обраний на посаду судді безстроково або особа, яка відповідає вимогам до судді Конституційного Суду України. З числа суддів вищого спеціалізованого суду призначаються голова суду та його заступники. У вищому спеціалізованому суді, кількість суддів у якому перевищує сорок п'ять, може бути призначено не більше трьох заступників голови суду»;
 
    -2- Шпенов Д.Ю.
Частину третю статті 31 викласти в такій редакції:
«3. Суддею вищого спеціалізованого суду може бути суддя, обраний на посаду судді безстроково або особа, яка відповідає вимогам до судді Конституційного Суду України. З числа суддів вищого спеціалізованого суду призначаються голова суду та його заступники. У вищому спеціалізованому суді, кількість суддів у якому перевищує сорок п'ять, може бути призначено не більше трьох заступників голови суду.
 
Враховано    
6. 1) у статті 36:
 
-3- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 38 Закону доповнити реченням такого змісту: «Верховний Суд України здійснює судочинство, забезпечує однакове застосування законодавства всіма судами загальної юрисдикції». Пункти 1 та 2 замінити одним пунктом такого змісту: «переглядає справи в порядку, передбаченому процесуальним законом».
У зв'язку з цим пункт 3 частини другої вважати пунктом 2.
 
Відхилено   2) у статті 36:
 
7. частину другу доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
-4- Ківалов С.В.
В запропонованих доповненнях статті 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:
цифру «7» замінити цифрами «6-1»;
слова «У зв’язку з цим пункти 7-9 вважати відповідно пунктами 8-10» виключити.
 
Враховано   у частині другій:
пункт 6 доповнити словами:
 
8. «7) вносить зміни до роз'яснень рекомендаційного характеру з питань застосування спеціалізованими судами законодавства при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції з метою приведення їх у відповідність до закону та у відповідність до роз'яснень Верховного Суду України; «
 
-5- Шпенов Д.Ю.
У частині другій пункт 6 доповнити словами: « та вносить зміни до таких роз'яснень з метою їх приведення у відповідність до закону» (без доповнень п.7);
 
Враховано   « та вносить зміни до таких роз'яснень з метою їх приведення у відповідність до закону»;
 
9. У зв’язку з цим пункти 7-9 вважати відповідно пунктами 8-10;
 
      
10. частину другу доповнити абзацем такого змісту:
 
   доповнити абзацом такого змісту:
 
11. «Зміни до роз'яснень рекомендаційного характеру з питань застосування судами законодавства при вирішенні справ вносяться на найближчому засіданні пленуму вищого спеціалізованого суду з дня набрання чинності відповідним законом або з дня опублікування роз’яснень Пленуму Верховного Суду України.»
 
-6- Шпенов Д.Ю.
Абзац дванадцятий частини другої статті 36 викласти в такій редакції:
«Зміни до роз'яснень рекомендаційного характеру з питань застосування судами законодавства при вирішенні справ вносяться на найближчому засіданні пленуму вищого спеціалізованого суду з дня набрання чинності відповідним законом.»
 
Враховано   «Зміни до роз'яснень рекомендаційного характеру з питань застосування судами законодавства при вирішенні справ вносяться на найближчому засіданні пленуму вищого спеціалізованого суду з дня набрання чинності відповідним законом»;
 
12. 2) у пункті 1 частини другої статті 38 слово «матеріального» вилучити;
 
-7- Шпенов Д.Ю.
Пункт 1 частини другої статті 38 залишити в редакції чинного Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
 
Враховано   3) у статті 39 частину другу викласти в такій редакції:
«2. Суддею Верховного Суду України може бути особа, яка має стаж роботи на посаді судді не менше п'ятнадцяти років або особа, яка відповідає вимогам до судді Конституційного Суду України»;
 
    -8- Бевз В.А.
У статті 39 частину першу викласти в такій редакції:
"1. До складу Верховного Суду України входять судді Верховного Суду України, обрані на посаду безстроково, кількість яких встановлюється указом Президента України за поданням Голови Верховного Суду України, погодженим з Радою суддів України. З числа суддів Верховного Суду України обираються Голова Верховного Суду України та його заступник";
 
Відхилено    
    -9- Соболєв С.В.
У статті 39 частину першу викласти в такій редакції:
"1. До складу Верховного Суду України входять судді Верховного Суду України, обрані на посаду безстроково, кількість яких встановлюється указом Президента України за поданням Голови Верховного Суду України, погодженим з Радою суддів України. З числа суддів Верховного Суду України обираються Голова Верховного Суду України та його заступник";
 
Відхилено    
    -10- Мойсик В.Р.
Частину першу викласти в такій редакції:
"1. До складу Верховного Суду України входять судді Верховного Суду України, обрані на посаду безстроково, кількість яких встановлюється указом Президента України за поданням Голови Верховного Суду України, погодженим з Радою суддів України. З числа суддів Верховного Суду України обираються Голова Верховного Суду України та його заступник";
 
Відхилено    
    -11- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 39 викласти в такій редакції: «До складу Верховного Суду України входять судді Верховного Суду України, обрані на посаду безстроково, кількість яких встановлюється указом Президента України за поданням Голови Верховного Суду України, погодженим з Радою суддів України»
 
Відхилено    
    -12- Кармазін Ю.А.
У випадку не підтримки пропозиції у пункті 1 викласти частину 1 статті 39 в такій редакції: «слова «двадцять суддів – по п'ять суддів від кожної спеціалізованої юрисдикції (цивільної, кримінальної, господарської, адміністративної)» замінити словами «сорок вісім суддів – по дванадцять суддів від кожної спеціалізованої юрисдикції (адміністративної, господарської, кримінальної, цивільної)»
 
Відхилено    
    -13- Пилипенко В.П.
Частину першу статті 39 викласти в такій редакції:
«1. До складу Верховного Суду України входять сорок чотири судді - по одинадцять суддів від кожної спеціалізованої юрисдикції (цивільної, кримінальної, господарської, адміністративної), з числа яких обираються Голова Верховного Суду України, перший заступник Голови Верховного Суду України, а також чотири заступника Голови Верховного Суду України, які одночасно є секретарями судових палат.»
 
Відхилено    
    -14- Ківалов С.В.
Частину першу статті 39 Закону України « Про судоустрій і статус суддів» викласти у такій редакції:
«1. До складу Верховного Суду України входять двадцять чотири судді – по шість суддів від кожної спеціалізованої юрисдикції (цивільної, кримінальноої, господарської, адміністративної), з числа яких обираються Голова Верховного Суду України та його заступник.».
 
Відхилено    
    -15- Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 39 Закону України « Про судоустрій і статус суддів» викласти у такій редакції:
«2. Суддею Верховного Суду України може бути особа, яка має стаж роботи на посаді судді не менше п'ятнадцяти років або особа, яка відповідає вимогам до судді Конституційного Суду України».
 
Враховано    
13. 3) статтю 39 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
-16- Шпенов Д.Ю.
Запропоновану проектом частину третю статті 39 виключити.
У зв’язку з цим частини четверту-шосту цієї статті вважати відповідно частинами третьою-п’ятою.
 
Враховано      
14. «3. У складі Верховного Суду України діють:
 
      
15. 1) Судова палата в адміністративних справах;
 
      
16. 2) Судова палата у господарських справах;
 
      
17. 3) Судова палата у кримінальних справах;
 
      
18. 4) Судова палата у цивільних справах;
 
      
19. До складу кожної з судових палат входять судді відповідної спеціалізованої юрисдикції.»
 
-17- Пилипенко В.П.
Абзац другий запропонованої у проекті частини третьої статті 39 виключити.
 
Враховано      
20. У зв'язку з цим частину третю-п'яту вважати відповідно частинами четвертою-шостою.
 
-18- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 39 доповнити абзацом третім такого змісту: «Судові палати Верховного Суду України утворюються за рішенням Пленуму Верховного Суду України.»
 
Відхилено   4) Частину першу статті 40 після слів «Суддя Верховного Суду України» доповнити словами «відповідно до вимог цього закону»;
 
    -19- Соболєв С.В.
Частину третю доповнити абзацом третім такого змісту:
"Судові палати Верховного Суду України утворюються за рішенням Пленуму Верховного Суду України ".
 
Відхилено    
    -20- Бевз В.А.
Частину третю доповнити абзацом третім такого змісту:
"Судові палати Верховного Суду України утворюються за рішенням Пленуму Верховного Суду України ".
 
Відхилено    
    -21- Мойсик В.Р.
Частину третю доповнити абзацом третім такого змісту:
"Судові палати Верховного Суду України утворюються за рішенням Пленуму Верховного Суду України ".
 
Відхилено    
    -22- Пилипенко В.П.
4) Частину першу статті 40 після слів «Суддя Верховного Суду України» доповнити словами «відповідно до вимог цього закону»;
 
Враховано    
    -23- Пилипенко В.П.
Частину третю статті 41 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" викласти в такій редакції:
"3. У разі відсутності Голови Верховного Суду України його адміністративні повноваження здійснює перший заступник Голови Верховного Суду України, а за відсутності першого заступника Голови -заступник Голови, визначений Головою Верховного Суду України."
 
Відхилено    
    -24- Пилипенко В.П.
Статтю 44 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" викласти в такій редакції:
"Стаття 44 Перший заступник, заступники Голови Верховного Суду України
1.Перший заступник, заступники Голови Верховного Суду України обираються на посаду строком на п'ять років та звільняються з посади Пленумом Верховного Суду України більшістю голосів від загального складу Пленуму шляхом таємного голосування.
2.Перший заступник, заступники Голови Верховного Суду України можуть бути достроково звільнені з посади у порядку, встановленому Регламентом Пленуму Верховного Суду України.
3.Перший заступник, заступники Голови Верховного Суду України здійснюють адміністративні повноваження, визначені Головою Верховного Суду України, та інформують Пленум Верховного Суду України про свою діяльність."
 
Відхилено    
21. 4) доповнити Закон статтею 44-1 такого змісту:
 
-25- Шпенов Д.Ю.
Запропоновану проектом статтю 44-1 виключити.
 
Враховано      
22. «Стаття 44-1. Судові палати Верховного Суду України
 
      
23. 1. Судові палати Верховного Суду України:
 
      
24. 1) здійснюють судочинство у справах, віднесених до їх відання, в порядку, встановленому процесуальним законом;
 
      
25. 2) аналізують судову статистику та вивчають судову практику;
 
      
26. 3) готують проекти постанов Пленуму Верховного Суду України;
 
      
27. 4) здійснюють інші повноваження, передбачені законом.
 
      
28. 2. Судову палату Верховного Суду України очолює секретар судової палати, який:
 
-26- Власенко С.В.
У підпункті 4 підпункту 1 пункту 1 (запропонованій редакції частини другої статті 44-1) слово «секретар» змінити на «Голова».
 
Відхилено      
    -27- Пилипенко В.П.
У статті 44-1 проекту:
Абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
"2. Судову палату Верховного Суду України очолює заступник Голови Верховного Суду України, що одночасно є секретарем судової палати. Секретар судової палати:"
Частини третю та п'яту виключити, у зв'язку з цим частину четверту вважати відповідно частину третьою.
 
Відхилено    
29. 1) організовує роботу відповідної судової палати та головує на її засіданнях;
 
      
30. 2) організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення і узагальнення судової практики у справах юрисдикції судової палати;
 
      
31. 4) інформує Пленум Верховного Суду України про діяльність судової палати;
 
      
32. 5) вносить на розгляд Пленуму Верховного Суду України пропозиції щодо необхідності роз'яснення судам окремих питань застосування законодавства у судовій практиці;
 
      
33. 6) здійснює інші передбачені законом повноваження.
 
      
34. 3. Секретар судової палати Верховного Суду України призначається на посаду строком на п'ять років та звільняється з посади суддями, які входять до складу відповідної судової палати.
 
-28- Коновалюк В.І.
У підпункті 4 пункту 1 законопроекту, яким Закон України «Про судоустрій і статус суддів» доповнюється статтею 44-1, у частині третій та частині четвертій запропонованої редакції статті 44-1 слово «призначається» замінити словом «обирається».
 
Відхилено      
    -29- Коновалюк В.І.
У підпункті 4 пункту 1 законопроекту, яким Закон України «Про судоустрій і статус суддів» доповнюється статтею 44-1, частину третю запропонованої редакції статті 44-1 після слів «які входять до складу відповідної судової палати» доповнити словами «шляхом таємного голосування».
 
Відхилено    
    -30- Власенко С.В.
У підпункті 4 підпункту 1 пункту 1 Закону положення частини третьої нової редакції статті 44-1 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» викласти наступним чином:
«Голова судової палати Верховного Суду України обирається з числа суддів відповідної судової палати більшістю від загальної кількості суддів, що входять до складу судової палати, строком на п’ять років. Дострокове звільнення судді з посади Голови судової палати здійснюється за ініціативою не менш ніж п’ятьох суддів відповідної судової палати, у порядку, передбаченому для обрання Голови судової палати. Порядок обрання та звільнення Голови судової палати встановлюється Регламентом Верховного Суду України».
 
Відхилено    
35. 4. Секретар судової палати має заступника, який забезпечує організацію розгляду справ у судових засіданнях, виконує інші доручення секретаря палати щодо організації діяльності судової палати, а також виконує обов'язки секретаря судової палати за його відсутності. Заступник секретаря судової палати призначається на посаду з числа суддів відповідної судової палати та звільняється з посади в порядку, передбаченому для призначення секретаря судової палати.
 
-31- Власенко С.В.
У підпункті 4 підпункту 1 пункту 1 Закону - другому реченні частини четвертої нової редакції статті 44-1 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» слова «секретар» у відповідних відмінках змінити на «Голова»;
слова: «призначається», «призначення» змінити на «обирається», «обрання» відповідно.
 
Відхилено      
    -32- Пилипенко В.П.
Частину третю викласти в такій редакції:
"3. Секретар судової палати має заступника, який забезпечує організацію розгляду справ у судових засіданнях, виконує інші доручення секретаря судової палати щодо організації діяльності судової палати, а також виконує обов'язки секретаря судової палати за його відсутності. Заступник секретаря судової палати обирається на посаду строком на п'ять років з числа суддів відповідної судової палати та звільняється з посади Пленумом Верховного Суду України більшістю голосів від загального складу Пленуму шляхом таємного голосування."
 
Відхилено    
36. 5. Секретар Судової палати та його заступник можуть бути призначені на посади повторно. «
 
-33- Коновалюк В.І.
У підпункті 4 пункту 1 законопроекту, яким Закон України «Про судоустрій і статус суддів» доповнюється статтею 44-1, у частині п'ятій запропонованої редакції статті 44-1 слово «призначені» замінити словом «обрані».
 
Відхилено      
    -34- Власенко С.В.
У підпункті 4 підпункту 1 пункту 1 Закону положення частини п’ятої нової редакції статті 44-1 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» викласти в такій редакції: «Голова Судової палати та його заступник можуть бути обрані на посади повторно не більше одного разу підряд. У разі, якщо строк повноважень Голови судової палати (заступника Голови судової палати) сплинув, ці особи продовжують виконувати свої повноваження до ухвалення суддями судової палати відповідного рішення».
 
Відхилено    
37. 5) частину другу статті 45 доповнити пунктами 8-9 та абзацем такого змісту:
 
-35- Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 45 залишити в редакції чинного Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
 
Враховано частково   5) у частині першій статті 45 слово «усі» замінити словами «двадцять»;
 
    -36- Пилипенко В.П.
В частині першій статті 45 слово «усі» замінити словами «двадцять чотири».
 
Враховано частково    
    -37- Пилипенко В.П.
У частині другій статті 45:
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1) обирає на посади та звільняє з посад Голову Верховного Суду України, Першого заступника, заступників Голови Верховного Суду України у порядку, встановленому цим Законом;"
доповнити пунктом 1-2 такого змісту:
"1-2) обирає на посади та звільняє з посад заступників секретарів судових палат з числа суддів відповідної палати у порядку, встановленому цим Законом;"
 
Відхилено    
38. «8) за результатами перегляду справ узагальнює судову практику та дає роз'яснення рекомендаційного характеру з питань застосування судами законодавства при вирішенні справ;
 
      
39. 9) вносить зміни до роз'яснень рекомендаційного характеру з питань застосування судами законодавства при вирішенні справ з метою приведення їх у відповідність до закону;
 
      
40. Зміни до роз'яснень рекомендаційного характеру з питань застосування судами законодавства при вирішенні справ вносяться на найближчому засіданні Пленуму Верховного Суду України з дня набрання чинності відповідним законом.»
 
-38- Пилипенко В.П.
Запропоновані законопроектом зміни до частини другої статті 45 доповнити пунктами 10, 11 такого змісту:
«10) затверджує та змінює склад судових палат Верховного Суду України у порядку, визначеному Пленумом Верховного Суду України;
11) перерозподіляє обсяг повноважень між судовими палатами Верховного Суду України у порядку, визначеному Пленумом Верховного Суду України».
 
Відхилено   у статті 54:
пункт 7 частини четвертої викласти в такій редакції:
«7) подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у порядку, встановленому законом про засади запобігання і протидії корупції»;
частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік Голови та суддів Верховного Суду України, голів та суддів вищих спеціалізованих судів України підлягають оприлюдненню в порядку, визначеному законом про засади запобігання і протидії корупції».
7) пункт 6 частини першої статті 83 викласти в такій редакції:
«6) неподання або несвоєчасне подання відомостей, визначених частиною п’ятою статті 54 цього Закону, а також подання завідомо неправдивих відомостей»;
8) частину третю статті 129 викласти в такій редакції:
«3.Посадовий оклад судді місцевого суду встановлюється у розмірі 15 мінімальних заробітних плат, визначених законом, що запроваджується поетапно:
з 1 січня 2012 року – 10 мінімальних заробітних плат;
з 1 січня 2013 року – 15 мінімальних заробітних плат»;
 
    -39- Бевз В.А.
Статтю 45 викласти в такій редакції:
"Стаття 45. Пленум Верховного Суду України
1. Пленум Верховного Суду України є колегіальним органом, повноваження якого визначаються Конституцією України та цим Законом. До складу Пленуму Верховного Суду України входять усі судді Верховного Суду України.
2. Пленум Верховного Суду України:
1) обирає з числа суддів цього суду та звільняє з посад Голову Верховного Суду України і за поданням Голови Верховного Суду України – його заступника, секретаря Пленуму Верховного Суду України;
2) утворює судові палати та визначає їх кількісний склад, а також приймає рішення про переведення судді за його заявою з судової палати однієї спеціалізованої юрисдикції до іншої;
3) заслуховує інформацію Голови Верховного Суду України, заступника Голови Верховного Суду України, секретарів судових палат Верховного Суду України, голів вищих спеціалізованих й апеляційних судів про роботу судових палат та відповідних судів;
4) на основі узагальнення судової практики й аналізу судової статистики і з метою забезпечення однакового застосування законодавства України всіма судами загальної юрисдикції: дає судам роз'яснення; визнає нечинними такі, що суперечать законодавству України, роз'яснення пленумів вищих спеціалізованих судів;
5) на основі узагальнення судової практики й аналізу судової статистики звертається до суб'єктів права законодавчої ініціативи з пропозиціями щодо змін до чинного законодавства;
6) звертається до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;
7) вносить до Верховної Ради України подання та дає висновок у випадках, передбачених статтею 110 та частиною шостою статті 111 Конституції України, у разі розгляду Верховною Радою України питання про дострокове припинення повноважень Президента України у зв'язку з неможливістю виконання ним повноважень за станом здоров'я, наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину.
3. Засідання Пленуму Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин від складу Пленуму.
4. На засідання Пленуму можуть бути запрошені працівники апарату Верховного Суду України, представники органів державної влади, наукових установ, громадських організацій, засобів масової інформації.
5. Пленум скликається за необхідністю, але не рідше ніж один раз на три місяці. Скликає Пленум Голова Верховного Суду України, який вносить на його розгляд відповідні питання і головує на його засіданні. У разі відсутності Голови Верховного Суду України Пленум скликає і веде заступник Голови Верховного Суду України. Пленум має бути скликаний також на вимогу однієї третини суддів Верховного Суду України за їх підписами.
6. Порядок роботи Пленуму Верховного Суду України встановлюється цим Законом та прийнятим відповідно до нього Регламентом Пленуму Верховного Суду України, що затверджується Пленумом Верховного Суду України.
7. Пленум Верховного Суду України приймає з розглянутих питань постанови. Постанови Пленуму Верховного Суду України підписуються головуючим на засіданні Пленуму та секретарем Пленуму і публікуються в офіційному друкованому органі та на веб-сайті Верховного Суду України".
 
Відхилено    
    -40- Соболєв С.В.
Статтю 45 викласти в такій редакції:
"Стаття 45. Пленум Верховного Суду України
1. Пленум Верховного Суду України є колегіальним органом, повноваження якого визначаються Конституцією України та цим Законом. До складу Пленуму Верховного Суду України входять усі судді Верховного Суду України.
2. Пленум Верховного Суду України:
1) обирає з числа суддів цього суду та звільняє з посад Голову Верховного Суду України і за поданням Голови Верховного Суду України – його заступника, секретаря Пленуму Верховного Суду України;
2) утворює судові палати та визначає їх кількісний склад, а також приймає рішення про переведення судді за його заявою з судової палати однієї спеціалізованої юрисдикції до іншої;
3) заслуховує інформацію Голови Верховного Суду України, заступника Голови Верховного Суду України, секретарів судових палат Верховного Суду України, голів вищих спеціалізованих й апеляційних судів про роботу судових палат та відповідних судів;
4) на основі узагальнення судової практики й аналізу судової статистики і з метою забезпечення однакового застосування законодавства України всіма судами загальної юрисдикції: дає судам роз'яснення; визнає нечинними такі, що суперечать законодавству України, роз'яснення пленумів вищих спеціалізованих судів;
5) на основі узагальнення судової практики й аналізу судової статистики звертається до суб'єктів права законодавчої ініціативи з пропозиціями щодо змін до чинного законодавства;
6) звертається до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;
7) вносить до Верховної Ради України подання та дає висновок у випадках, передбачених статтею 110 та частиною шостою статті 111 Конституції України, у разі розгляду Верховною Радою України питання про дострокове припинення повноважень Президента України у зв'язку з неможливістю виконання ним повноважень за станом здоров'я, наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину.
3. Засідання Пленуму Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин від складу Пленуму.
4. На засідання Пленуму можуть бути запрошені працівники апарату Верховного Суду України, представники органів державної влади, наукових установ, громадських організацій, засобів масової інформації.
5. Пленум скликається за необхідністю, але не рідше ніж один раз на три місяці. Скликає Пленум Голова Верховного Суду України, який вносить на його розгляд відповідні питання і головує на його засіданні. У разі відсутності Голови Верховного Суду України Пленум скликає і веде заступник Голови Верховного Суду України. Пленум має бути скликаний також на вимогу однієї третини суддів Верховного Суду України за їх підписами.
6. Порядок роботи Пленуму Верховного Суду України встановлюється цим Законом та прийнятим відповідно до нього Регламентом Пленуму Верховного Суду України, що затверджується Пленумом Верховного Суду України.
7. Пленум Верховного Суду України приймає з розглянутих питань постанови. Постанови Пленуму Верховного Суду України підписуються головуючим на засіданні Пленуму та секретарем Пленуму і публікуються в офіційному друкованому органі та на веб-сайті Верховного Суду України".
 
Відхилено    
    -41- Мойсик В.Р.
Статтю 45 викласти в такій редакції:
"Стаття 45. Пленум Верховного Суду України
1. Пленум Верховного Суду України є колегіальним органом, повноваження якого визначаються Конституцією України та цим Законом. До складу Пленуму Верховного Суду України входять усі судді Верховного Суду України.
2. Пленум Верховного Суду України:
1) обирає з числа суддів цього суду та звільняє з посад Голову Верховного Суду України і за поданням Голови Верховного Суду України – його заступника, секретаря Пленуму Верховного Суду України;
2) утворює судові палати та визначає їх кількісний склад, а також приймає рішення про переведення судді за його заявою з судової палати однієї спеціалізованої юрисдикції до іншої;
3) заслуховує інформацію Голови Верховного Суду України, заступника Голови Верховного Суду України, секретарів судових палат Верховного Суду України, голів вищих спеціалізованих й апеляційних судів про роботу судових палат та відповідних судів;
4) на основі узагальнення судової практики й аналізу судової статистики і з метою забезпечення однакового застосування законодавства України всіма судами загальної юрисдикції: дає судам роз'яснення; визнає нечинними такі, що суперечать законодавству України, роз'яснення пленумів вищих спеціалізованих судів;
5) на основі узагальнення судової практики й аналізу судової статистики звертається до суб'єктів права законодавчої ініціативи з пропозиціями щодо змін до чинного законодавства;
6) звертається до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;
7) вносить до Верховної Ради України подання та дає висновок у випадках, передбачених статтею 110 та частиною шостою статті 111 Конституції України, у разі розгляду Верховною Радою України питання про дострокове припинення повноважень Президента України у зв'язку з неможливістю виконання ним повноважень за станом здоров'я, наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину.
3. Засідання Пленуму Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин від складу Пленуму.
4. На засідання Пленуму можуть бути запрошені працівники апарату Верховного Суду України, представники органів державної влади, наукових установ, громадських організацій, засобів масової інформації.
5. Пленум скликається за необхідністю, але не рідше ніж один раз на три місяці. Скликає Пленум Голова Верховного Суду України, який вносить на його розгляд відповідні питання і головує на його засіданні. У разі відсутності Голови Верховного Суду України Пленум скликає і веде заступник Голови Верховного Суду України. Пленум має бути скликаний також на вимогу однієї третини суддів Верховного Суду України за їх підписами.
6. Порядок роботи Пленуму Верховного Суду України встановлюється цим Законом та прийнятим відповідно до нього Регламентом Пленуму Верховного Суду України, що затверджується Пленумом Верховного Суду України.
7. Пленум Верховного Суду України приймає з розглянутих питань постанови. Постанови Пленуму Верховного Суду України підписуються головуючим на засіданні Пленуму та секретарем Пленуму і публікуються в офіційному друкованому органі та на веб-сайті Верховного Суду України".
 
Відхилено    
    -42- Кармазін Ю.А.
Статтю 45 викласти в такій редакції: «Стаття 45. Пленум Верховного Суду України
1. Пленум Верховного Суду України є колегіальним органом, повноваження якого визначаються Конституцією України та цим Законом. До складу Пленуму Верховного Суду України входять усі судді Верховного Суду України.
2. Пленум Верховного Суду України:
1) обирає з числа суддів цього суду та звільняє з посад Голову Верховного Суду України і за поданням Голови Верховного Суду України – його заступника, секретаря Пленуму Верховного Суду України;
2) утворює судові палати та визначає їх кількісний склад, а також приймає рішення про переведення судді за його заявою з судової палати однієї спеціалізованої юрисдикції до іншої;
3) заслуховує інформацію Голови Верховного Суду України, заступника Голови Верховного Суду України, секретарів судових палат Верховного Суду України, голів вищих спеціалізованих й апеляційних судів про роботу судових палат та відповідних судів;
4) на основі узагальнення судової практики й аналізу судової статистики і з метою забезпечення однакового застосування законодавства України всіма судами загальної юрисдикції: дає судам роз'яснення; визнає нечинними такі, що суперечать законодавству України, роз'яснення пленумів вищих спеціалізованих судів;
5) на основі узагальнення судової практики й аналізу судової статистики звертається до суб'єктів права законодавчої ініціативи з пропозиціями щодо змін до чинного законодавства;
6) звертається до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;
7) вносить до Верховної Ради України подання та дає висновок у випадках, передбачених статтею 110 та частиною шостою статті 111 Конституції України, у разі розгляду Верховною Радою України питання про дострокове припинення повноважень Президента України у зв'язку з неможливістю виконання ним повноважень за станом здоров'я, наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину.
3. Засідання Пленуму Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин від складу Пленуму.
4. На засідання Пленуму можуть бути запрошені працівники апарату Верховного Суду України, представники органів державної влади, наукових установ, громадських організацій, засобів масової інформації.
5. Пленум скликається за необхідністю, але не рідше ніж один раз на три місяці. Скликає Пленум Голова Верховного Суду України, який вносить на його розгляд відповідні питання і головує на його засіданні. У разі відсутності Голови Верховного Суду України Пленум скликає і веде заступник Голови Верховного Суду України. Пленум має бути скликаний також на вимогу однієї третини суддів Верховного Суду України за їх підписами.
6. Порядок роботи Пленуму Верховного Суду України встановлюється цим Законом та прийнятим відповідно до нього Регламентом Пленуму Верховного Суду України, що затверджується Пленумом Верховного Суду України.
7. Пленум Верховного Суду України приймає з розглянутих питань постанови. Постанови Пленуму Верховного Суду України підписуються головуючим на засіданні Пленуму та секретарем Пленуму і публікуються в офіційному друкованому органі та на веб-сайті Верховного Суду України»
 
Відхилено    
    -43- Бевз В.А.
Частину першу статті 47 доповнити новим реченням третім такого змісту:
"При застосуванні норм права суддя керується рішеннями Верховного Суду України, прийнятими за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального та/або процесуального права у подібних правовідносинах".
У зв'язку з цим речення третє вважати реченням четвертим.
 
Відхилено    
    -44- Мойсик В.Р.
Частину першу статті 47 доповнити новим реченням третім такого змісту:
"При застосуванні норм права суддя керується рішеннями Верховного Суду України, прийнятими за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального та/або процесуального права у подібних правовідносинах".
У зв'язку з цим речення третє вважати реченням четвертим.
 
Відхилено    
    -45- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 47 доповнити новим реченням третім такого змісту: «При застосуванні норм права суддя керується рішеннями Верховного Суду України, прийнятими за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального та/або процесуального права у подібних правовідносинах». У зв'язку з цим речення третє частини першої вважати реченням четвертим
 
Відхилено    
    -46- Пилипенко В.П.
Частину п’яту статті 54 викласти в такій редакції:
«5. У декларації про майновий стан і доходи (податковій декларації) зазначаються відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, а також у додатку до податкової декларації зазначаються відомості стосовно членів сім'ї. У податковій декларації, яка подається суддею Верховного Суду України, суддею вищого спеціалізованого суду, також вказуються відомості про належні йому та членам його сім'ї нерухоме та цінне рухоме майно, вклади в банках і цінні папери.
Відомості зазначені в абзаці першому цієї частини оприлюднюються Державною судовою адміністрацією України на офіційному веб-порталі судової влади.»
 
Враховано частково    
    -47- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 частини четвертої статті 54 Закону викласти у такій редакції: «1) своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати судові справи відповідно до Конституції України та правових позицій Конституційного Суду України, ратифікованих Україною міжнародних договорів та практики Європейського Суду з прав людини, міжнародних судових установ, юрисдикція яких визнана Україною, чинного законодавства із дотриманням засад і правил судочинства».
 
Відхилено    
    -48- Ківалов С.В.
У статті 54:
пункт 7 частини четвертої викласти в такій редакції:
«7) подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у порядку, встановленому законом про засади запобігання і протидії корупції»;
частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік Голови та суддів Верховного Суду України, голів та суддів вищих спеціалізованих судів України підлягають оприлюдненню в порядку, визначеному законом про засади запобігання і протидії корупції».
 
Враховано    
    -49- Пилипенко В.П.
Пункт 6 частини першої статті 83 викласти в такій редакції:
«6) неподання або несвоєчасне подання до Державної судової адміністрації України копії декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) для оприлюднення відомостей зазначених у частині пятій статті 54 цього Закону, відображення в ній завідомо неправдивих відомостей.»
 
Враховано редакційно    
    -50- Ківалов С.В.
Пункт 6 частини першої статті 83 викласти в такій редакції:
«6) неподання або несвоєчасне подання відомостей, визначених частиною п’ятою статті 54 цього Закону, а також подання завідомо неправдивих відомостей.»
 
Враховано    
    -51- Ківалов С.В.
Частину третю статті 129 викласти у такій редакції:
«3. Посадовий оклад судді місцевого суду встановлюється у розмірі 15 мінімальних заробітних плат, визначених законом, що запроваджується поетапно:
з 1 січня 2012 року – 10 мінімальних заробітних плат;
з 1 січня 2013 року – 15 мінімальних заробітних плат.».
 
Враховано    
41. 6) у пункті 2 Розділу ХІІІ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ»:
 
   9) в Розділі ХІІІ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ»:
у пункті 2:
 
42. абзаци перший та другий викласти в такій редакції:
 
-52- Кармазін Ю.А.
Виключити абзаци перший – четвертий пункту 3
 
Відхилено   абзаци перший та другий замінити чотирма абзацами такого змісту:
 
43. «2. Касаційні скарги (подання) на рішення загальних судів у кримінальних і цивільних справах, подані до Верховного Суду України до 15 жовтня 2010 року включно і призначені (прийняті) ним до касаційного розгляду, розглядаються Верховним Судом України в порядку та в межах повноважень, які діяли до набрання чинності цим Законом, до завершення розгляду таких скарг.
 
-53- Пилипенко В.П.
Абзац перший пункту 2 Розділу ХІІІ «Перехідні положення» викласти в такій редакції:
«2. Касаційні скарги (подання) на рішення загальних судів у кримінальних і цивільних справах, подані до Верховного Суду України до 15 жовтня 2010 року включно і призначені (прийняті) ним до касаційного розгляду, розглядаються Верховним Судом України в порядку та в межах повноважень, які діяли до набрання чинності цим Законом, до завершення розгляду таких скарг, але не пізніше ніж до 15 червня 2011 року. Касаційна скарги (подання), не розглянуті Верховним Судом України до 15 червня року включно, передаються ним до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, про що постановляється ухвала. Розгляд Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ таких справ починається спочатку..»
 
Враховано   «2. Касаційні скарги (подання) на рішення загальних судів у кримінальних і цивільних справах, подані до Верховного Суду України до 15 жовтня 2010 року включно і призначені (прийняті) ним до касаційного розгляду, розглядаються Верховним Судом України в порядку та в межах повноважень, які діяли до набрання чинності цим Законом, до завершення розгляду таких скарг, але не пізніше ніж до 15 червня 2011 року. Касаційні скарги (подання), не розглянуті Верховним Судом України до 15 червня 2011 року включно, передаються ним до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, про що постановляється ухвала. Розгляд Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ таких справ починається спочатку.
 
44. Касаційні скарги (подання) на рішення загальних судів у кримінальних і цивільних справах, подані до Верховного Суду України після 15 жовтня 2010 року, касаційні скарги (подання) не призначені (не прийняті) ним до касаційного розгляду до 15 жовтня 2010 року включно, передаються ним до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.»
 
-54- Пилипенко В.П.
Абзаци перший та другий пункту 2 Розділу ХІІІ «Перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Касаційні скарги (подання) на рішення загальних судів у кримінальних справах, подані до Верховного Суду України до 15 жовтня 2010 року включно і призначені (прийняті) ним до касаційного розгляду, розглядаються Верховним Судом України в порядку та в межах повноважень, які діяли до набрання чинності цим Законом, до завершення розгляду таких скарг (подань). Касаційні скарги (подання) на рішення загальних судів у кримінальних справах, подані до Верховного Суду України після 15 жовтня 2010 року, а також не призначені (не прийняті) ним до касаційного розгляду до 15 жовтня 2010 року включно, передаються ним до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
Касаційні скарги (подання) на рішення загальних судів у цивільних справах, подані до Верховного Суду України та не розглянуті Верховним Судом України, а також витребувані Верховним Судом України справи передаються ним до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, про що постановляється ухвала. Такі скарги (подання) розглядаються Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ спочатку.»
 
Враховано частково   Касаційні скарги (подання) на рішення загальних судів у кримінальних і цивільних справах, подані до Верховного Суду України після 15 жовтня 2010 року, касаційні скарги (подання) не призначені (не прийняті) ним до касаційного розгляду до 15 жовтня 2010 року включно, передаються ним до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
 
45. доповнити абзацем третім та четвертим такого змісту:
 
      
46. «Скарги на судові рішення у цивільних справах у зв’язку з винятковими обставинами, подані до Верховного Суду України до 15 жовтня 2010 року включно, розглядаються в порядку, який діяв до набрання чинності цим Законом, а подані після 15 жовтня 2010 року - передаються до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ для розгляду питання про допуск справи до провадження Верховного Суду України в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України.
 
-55- Бевз В.А.
Абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:
"Скарги на судові рішення у цивільних справах у зв’язку з винятковими обставинами, подані до Верховного Суду України до 15 жовтня 2010 року включно, розглядаються в порядку, який діяв до набрання чинності цим Законом, а подані після 15 жовтня 2010 року, у тому числі й ті, які не розглянуті Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ – передаються на розгляд колегії у складі трьох суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України для вирішення питання про допуск справи до провадження Верховного Суду України. Персональний склад колегії суддів визначається в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України";
 
Відхилено   Скарги на судові рішення у цивільних справах у зв’язку з винятковими обставинами, подані до Верховного Суду України до 15 жовтня 2010 року включно, розглядаються в порядку, який діяв до набрання чинності цим Законом, а подані після 15 жовтня 2010 року - передаються до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ для розгляду питання про допуск справи до провадження Верховного Суду України в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України.
 
    -56- Соболєв С.В.
Абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:
"Скарги на судові рішення у цивільних справах у зв’язку з винятковими обставинами, подані до Верховного Суду України до 15 жовтня 2010 року включно, розглядаються в порядку, який діяв до набрання чинності цим Законом, а подані після 15 жовтня 2010 року, у тому числі й ті, які не розглянуті Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ – передаються на розгляд колегії у складі трьох суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України для вирішення питання про допуск справи до провадження Верховного Суду України. Персональний склад колегії суддів визначається в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України";
 
Відхилено    
47. Допущені до розгляду за винятковими обставинами до набрання чинності цим Законом цивільні, господарські та адміністративні справи розглядаються в порядку, який діяв до набрання чинності цим Законом.»
 
-57- Соболєв С.В.
Частину першу статті 47 доповнити новим реченням третім такого змісту:
"При застосуванні норм права суддя керується рішеннями Верховного Суду України, прийнятими за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального та/або процесуального права у подібних правовідносинах".
У зв'язку з цим речення третє вважати реченням четвертим.
 
Відхилено   Допущені до розгляду за винятковими обставинами до набрання чинності цим Законом цивільні, господарські та адміністративні справи розглядаються Верховним Судом України на його засіданні у межах повноважень, якими наділявся Верховний Суд України до набрання чинності цим Законом».
 
48. У зв'язку з цим абзаци третій-восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим-десятим;
 
   У зв'язку з цим абзаци третій-восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим-десятим;
 
49. абзац сьомий після слів і цифр «до 15 жовтня 2010 року» доповнити словом «включно»;
 
   абзац сьомий після слів і цифр «до 15 жовтня 2010 року» доповнити словом «включно»;
 
50. абзац восьмий доповнити реченнями такого змісту:
 
   абзац восьмий доповнити реченням такого змісту:
 
51. «Після 15 вересня 2010 року справи у порядку виключного провадження з підстав, передбачених пунктами 2 і 3 частини першої статті 400-4 Кримінально-процесуального кодексу України, подані до Верховного Суду України до набрання чинності цим Законом, розглядаються колегією суддів зі складу Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України. Засідання колегії є правомочним за наявності не менше двох третин суддів від складу Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України, виходячи з кількості суддів, які обіймають свої посади на момент прийняття рішення.»
 
-58- Шпенов Д.Ю.
Доповнення до абзацу восьмого пункту 2 Розділу ХІІІ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» викласти в такій редакції:
«Клопотання про перегляд судових рішень у порядку виключного провадження з підстав, передбачених пунктами 2 і 3 частини першої статті 400-4 Кримінально-процесуального кодексу України, подані до Верховного Суду України до набрання чинності цим Законом, розглядаються в порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом. Після 15 вересня 2010 року такі клопотання розглядаються Верховним Судом України на його засіданні у межах повноважень, якими наділявся Верховний Суд України до набрання чинності цим Законом.»
У зв’язку з прийнятим на Комітеті рішенням, уточнити абзац четвертий. Та викласти його у такій редакції: «Допущені до розгляду за винятковими обставинами до набрання чинності цим Законом цивільні, господарські та адміністративні справи розглядаються Верховним Судом України на його засіданні у межах повноважень, якими наділявся Верховний Суд України до набрання чинності цим Законом».».
 
Враховано   «Після 15 вересня 2010 року такі клопотання розглядаються Верховним Судом України на його засіданні у межах повноважень, якими наділявся Верховний Суд України до набрання чинності цим Законом»;
 
52. 7) у пункті 3 Розділу ХІІІ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ»
 
-59- Коновалюк В.І.
Виключити з тексту підпункт 7 пункту 1 законопроекту, яким вносяться зміни до пункту 3 Розділу ХІІІ "Перехідні положення" Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
 
Відхилено   у пункті 3:
 
    -60- Шустік О.Ю.
Підпункт сьомий пункту першого Розділу Івиключити.
 
Відхилено    
53. доповнити пункт абзацами першим-восьмим такого змісту:
 
-61- Власенко С.В.
У підпункті 7 підпункту 1 пункту 1 Законопроекту:
- слова «доповнити пункт абзацами першим-восьмим такого змісту» - виключити;
- положення, що містять доповнення пункту 3 Розділу ХІІІ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» абзацами першим-восьмим – виключити;
 
Відхилено   доповнити пункт абзацами першим - четвертим такого змісту:
 
    -62- Соболєв С.В.
у пункті 3 абзаци перший – четвертий виключити;
 
Відхилено    
    -63- Мойсик В.Р.
У пункті 3 розділу ХІІІ. "Перехідні положення" абзаци перший – четвертий виключити;
 
Відхилено    
    -64- Бевз В.А.
У пункті 3 абзаци перший – четвертий виключити;
 
Відхилено    
54. «3. У зв'язку зі зменшенням кількості посад суддів у Верховному Суді України на посадах суддів Верховного Суду України залишаються по п’ять суддів від кожної спеціалізованої юрисдикції, що працювали у відповідних судових палатах Верховного Суду України.
 
      
55. Судді, які залишаться на посадах суддів Верховного Суду України визначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України виключно на підставі таких критеріїв:
 
      
56. 1) безперервний стаж роботи безпосередньо на посаді судді Верховного Суду України;
 
      
57. 2) наявність наукового ступеню;
 
      
58. 3) наявність вченого звання;
 
      
59. 4) наявність значних за обсягом публікацій науково-практичного змісту.
 
-65- Ківалов С.В.
У підпункті 7 підпункту 1 пункту 1 Законопроекту абзаци перший та другий викласти в такій редакції:
«3. У зв'язку зі зменшенням кількості посад суддів у Верховному Суді України на посадах суддів Верховного Суду України залишаються по шість суддів від кожної спеціалізованої юрисдикції, що працювали у відповідних судових палатах Верховного Суду України.
Судді, які залишаються на посадах суддів Верховного Суду України визначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України з урахуванням таких критеріїв:
безперервний стаж роботи безпосередньо на посаді судді Верховного Суду України;
стаж роботи на посаді судді першої інстанції;
стаж роботи на посаді судді апеляційної інстанції;
стаж роботи на посаді судді касаційної інстанції;
стаж роботи на адміністративних посадах в судах загальної юрисдикції;
стаж роботи на посадах в органах суддівського самоврядування;
стаж наукової та викладацької роботи та її результати;
наявність наукового ступеню та вченого звання;
наявність публікацій науково-практичного змісту.
 
Враховано редакційно   «3. У зв'язку із зменшенням кількості посад суддів у Верховному Суді України на посадах суддів Верховного Суду України залишаються двадцять суддів Верховного Суду України.
Судді, які залишаються на посадах суддів Верховного Суду України, визначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України з урахуванням таких критеріїв:
безперервний стаж роботи безпосередньо на посаді судді Верховного Суду України;
стаж роботи на посаді судді першої інстанції;
стаж роботи на посаді судді апеляційної інстанції;
стаж роботи на посаді судді вищого спеціалізованого суду;
стаж наукової та викладацької роботи та її результати;
наявність наукового ступеня та вченого звання;
наявність публікацій науково-практичного змісту.
 
60. Суддям Верховного Суду України, які перебувають на адміністративних посадах, не надається внаслідок цього будь-яких переваг щодо залишення на посаді судді Верховного Суду України.
 
-66- Ківалов С.В.
Доповнити частину третю абзацом наступного змісту ( об’єднавши з наступним абзацом):
«Рішення щодо суддів Верховного Суду України приймаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на її засіданні, про проведення якого не пізніше ніж за три дні повідомляється відповідний суддя. Відсутність такого судді не є перешкодою для розгляду Вищою кваліфікаційною комісією суддів України цього питання. Протягом тридцяти днів з дня прийняття Вищою кваліфікаційною комісією суддів України такого рішення судді, які відповідно до встановлених критеріїв не можуть бути залишені на посадах суддів Верховного Суду України, за їх згодою підлягають переведенню до інших судів.»
 
Враховано   Суддям Верховного Суду України, які перебувають на адміністративних посадах, не надається внаслідок цього будь-яких переваг щодо залишення на посаді судді Верховного Суду України.
Рішення щодо суддів Верховного Суду України приймаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на її засіданні, про проведення якого не пізніше ніж за три дні до дня його проведення повідомляється відповідний суддя . Відсутність такого судді не є перешкодою для розгляду Вищою кваліфікаційною комісією суддів України цього питання. Протягом тридцяти днів з дня прийняття Вищою кваліфікаційною комісією суддів України такого рішення судді, які відповідно до встановлених критеріїв не можуть бути залишені на посадах суддів Верховного Суду України, за їх згодою підлягають переведенню до інших судів
 
61. Судді, які відповідно до встановлених критеріїв не можуть бути залишені на посадах суддів Верховного Суду України, протягом тридцяти днів з дня прийняття Вищою кваліфікаційною комісією суддів України рішення про відмову у залишенні на посаді за їх згодою підлягають переведенню до інших судів.»
 
      
62. У зв’язку з цим абзаци перший-сьомий вважати відповідно абзацами восьмим-п’ятнадцятим.
 
-67- Власенко С.В.
- слова: «у зв’язку з цим абзаци перший-сьомий вважати відповідно абзацами восьмим-п’ятнадцятим» - виключити.
 
Відхилено   У зв’язку з чим, абзаци перший-четвертий вважати відповідно абзацами п’ятим-одиннадцятим;
 
63. абзаци чотирнадцятий та п’ятнадцятий викласти в такій редакції:
 
   абзац десятий викласти в такій редакції:
 
64. «Судді Верховного Суду України, не переведені до вищих спеціалізованих судів чи інших судів загальної юрисдикції, підлягають звільненню. Вища кваліфікаційна комісія суддів України надає Вищій раді юстиції інформацію щодо таких суддів протягом п’яти днів з дня спливу тридцятиденного строку для їх переведення до інших судів. Вища рада юстиції вносить до органу, який обрав чи призначив такого суддю, подання про звільнення з посади. Суддя звільняється з посади з дня прийняття відповідного рішення органом, що його обрав чи призначив. Такий суддя отримує вихідну допомогу у розмірі, що встановлений на випадок відставки, і статус судді у відставці.
 
-68- Пилипенко В.П.
Абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
«За суддями, які не були залишені на посадах суддів Верховного Суду України, не були переведені до інших судів загальної юрисдикції зберігається статус та посадовий оклад до дня їх звільнення з підстав, передбачених частиною п’ятою статті 126 Конституції України. Такі судді не беруть участі у розгляді справ, не входять до складу Пленуму Верховного Суду України та здійснюють повноваження передбачені виключно пунктом 3 частини першої статті 40 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
 
Враховано   «За суддями, які не були залишені на посадах суддів Верховного Суду України, не були переведені до інших судів загальної юрисдикції зберігається статус та посадовий оклад до дня їх звільнення з підстав, передбачених частиною п’ятою статті 126 Конституції України. Такі судді не беруть участі у розгляді справ, не входять до складу Пленуму Верховного Суду України та здійснюють повноваження передбачені виключно пунктом 3 частини першої статті 40 цього Закону»;
 
    -69- Власенко С.В.
- слова: «абзаци чотирнадцятий та п’ятнадцятий викласти в такій редакції» викласти в такій редакції: «абзац сьомий викласти в такій редакції»;
- слова: «Судді Верховного Суду України, не переведені до вищих спеціалізованих судів чи інших судів загальної юрисдикції, підлягають звільненню. Вища кваліфікаційна комісія суддів України надає Вищій раді юстиції інформацію щодо таких суддів протягом п’яти днів з дня спливу тридцятиденного строку для їх переведення до інших судів. Вища рада юстиції вносить до органу, який обрав чи призначив такого суддю, подання про звільнення з посади. Суддя звільняється з посади з дня прийняття відповідного рішення органом, що його обрав чи призначив. Такий суддя отримує вихідну допомогу у розмірі, що встановлений на випадок відставки, і статус судді у відставці» - виключити.
 
Відхилено    
    -70- Мойсик В.Р.
Абзаци десятий – одинадцятий викласти в такій редакції:
"Судді Верховного Суду України, не переведені до вищих спеціалізованих судів чи інших судів загальної юрисдикції, здійснюють свої повноваження до звільнення з посади відповідно до частини п'ятої статті 126 Конституції України. Після звільнення таких суддів їх вакантні посади не заповнюються і підлягають скороченню до кількості посад суддів, визначеної цим Законом.
Кворум для прийняття рішення Верховним Судом України до моменту скорочення його складу до кількості суддів, установленої цим Законом, визначається, виходячи з кількості суддів, які обіймають свої посади у Верховному Суді України на момент прийняття рішення".
 
Враховано частково    
    -71- Бевз В.А.
Абзаци десятий – одинадцятий викласти в такій редакції:
"Судді Верховного Суду України, не переведені до вищих спеціалізованих судів чи інших судів загальної юрисдикції, здійснюють свої повноваження до звільнення з посади відповідно до частини п'ятої статті 126 Конституції України. Після звільнення таких суддів їх вакантні посади не заповнюються і підлягають скороченню до кількості посад суддів, визначеної цим Законом.
Кворум для прийняття рішення Верховним Судом України до моменту скорочення його складу до кількості суддів, установленої цим Законом, визначається, виходячи з кількості суддів, які обіймають свої посади у Верховному Суді України на момент прийняття рішення".
 
Враховано частково    
    -72- Соболєв С.В.
Абзаци десятий – одинадцятий викласти в такій редакції:
"Судді Верховного Суду України, не переведені до вищих спеціалізованих судів чи інших судів загальної юрисдикції, здійснюють свої повноваження до звільнення з посади відповідно до частини п'ятої статті 126 Конституції України. Після звільнення таких суддів їх вакантні посади не заповнюються і підлягають скороченню до кількості посад суддів, визначеної цим Законом.
Кворум для прийняття рішення Верховним Судом України до моменту скорочення його складу до кількості суддів, установленої цим Законом, визначається, виходячи з кількості суддів, які обіймають свої посади у Верховному Суді України на момент прийняття рішення".
 
Враховано частково    
    -73- Кармазін Ю.А.
Абзаци десятий – одинадцятий пункту 3 викласти в такій редакції: «Судді Верховного Суду України, не переведені до вищих спеціалізованих судів чи інших судів загальної юрисдикції, здійснюють свої повноваження до звільнення з посади відповідно до частини п'ятої статті 126 Конституції України. Після звільнення таких суддів їх вакантні посади не заповнюються і підлягають скороченню до кількості посад суддів, визначеної цим Законом.
Кворум для прийняття рішення Верховним Судом України до моменту скорочення його складу до кількості суддів, установленої цим Законом, визначається, виходячи з кількості суддів, які обіймають свої посади у Верховному Суді України на момент прийняття рішення»
 
Враховано частково    
65. До моменту формування персонального складу відповідних палат Верховного Суду України в порядку, встановленому цим Законом, діють судові палати Верховного Суду України, сформовані до набрання чинності цим Законом. Кворум для визнання правомочним спільного засідання палат Верховного Суду України, засідання колегії суддів зі складу палати Верховного Суду України визначається, виходячи з кількості суддів, які обіймають свої посади у відповідних палатах Верховного Суду України на момент прийняття рішення.»
 
-74- Шпенов Д.Ю.
Останній абзац пункту 3 Розділу ХІІІ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» залишити в редакції чинного Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
 
Враховано      
    -75- Пилипенко В.П.
Пункт 3 Розділу ХІІІ "ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" залишити в редакції чинного Закону, крім останнього абзацу цього пункту.
Останній абзац пункту 3 Розділу ХІІІ "ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" викласти в редакції, запропонованій законопроектом.
 
Відхилено    
66. 8) пункт 4 Розділу ХІІІ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» доповнити абзацем третім такого змісту:
 
   пункт 4 доповнити абзацом третім такого змісту:
 
67. «Не розглянуті військовими судами станом на 15 вересня 2010 року кримінальні справи, апеляції передаються до відповідного апеляційного суду Автономної Реєстр.картка №15) вересня 2010 року Військовою судовою колегією Верховного Суду України передаються до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.»
 
   «Не розглянуті військовими судами станом на 15 вересня 2010 року кримінальні справи, апеляції передаються до відповідного апеляційного суду Автономної Реєстр.картка №15) вересня 2010 року Військовою судовою колегією Верховного Суду України передаються до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ».
 
68. У зв’язку з цим абзаци третій-восьмий вважати відповідно абзацами четвертим-дев’ятим.
 
-76- Келестин В.В.
Розташувати зміни до процесуальних кодексів у черговості за датою їх прийняття.
 
Враховано   У зв’язку з цим абзаци третій-восьмий вважати відповідно абзацами четвертим-дев’ятим.
 
69. 5. У Кримінально-процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1961, № 2, ст. 15):
 
-77- Соболєв С.В.
Пункт 1 частини першої статті 400-12 доповнити словами "або норми кримінально-процесуального закону".
 
Відхилено   2. У Кримінально-процесуальному кодексі України:
1) Статтю 400-14 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«У разі пропущення строку, встановленого частинами першою - третьою цієї статті, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк. Заява про перегляд судового рішення залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, а також якщо у поновленні строку відмовлено. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду вирішується судом без виклику осіб, які беруть участь у справі та за результатами розгляду постановляється відповідна ухвала»;
 
    -78- Мойсик В.Р.
Пункт 1 частини першої статті 400-12 доповнити словами "або норми кримінально-процесуального закону".
 
Відхилено    
    -79- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 частини першої статті 400-12 доповнити словами «або норми кримінально-процесуального закону»
 
Відхилено    
    -80- Пилипенко В.П.
Статтю 400-14 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«У разі пропущення строку, встановленого частинами першою, другою, третьою цієї статті, з причин визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк. Заява про перегляд судового рішення залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала не порушує питання про поновлення цього строку, а також коли у поновленні строку відмовлено. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду вирішується судом без виклику осіб, які беруть участь у справі та за результатами розгляду постановляється відповідна ухвала»
 
Враховано    
    -81- Бевз В.А.
Пункт 1 частини першої статті 400-12 доповнити словами "або норми кримінально-процесуального закону".
Пункт 3 частини першої статті 400-15 викласти у такій редакції:
"обґрунтування неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції однієї й тієї ж норми кримінального закону щодо подібних суспільно небезпечних діянь або норми кримінально-процесуального закону, якщо заява подана на підставі, передбаченій пунктом 1 частини першої статті 400-12 цього Кодексу".
 
Відхилено    
    -82- Соболєв С.В.
пункт 3 частини першої статті 400-15 викласти у такій редакції:
"обґрунтування неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції однієї й тієї ж норми кримінального закону щодо подібних суспільно небезпечних діянь або норми кримінально-процесуального закону, якщо заява подана на підставі, передбаченій пунктом 1 частини першої статті 400-12 цього Кодексу".
 
Відхилено    
    -83- Мойсик В.Р.
Пункт 3 частини першої статті 400-15 викласти у такій редакції:
"обґрунтування неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції однієї й тієї ж норми кримінального закону щодо подібних суспільно небезпечних діянь або норми кримінально-процесуального закону, якщо заява подана на підставі, передбаченій пунктом 1 частини першої статті 400-12 цього Кодексу".
 
Відхилено    
    -84- Кармазін Ю.А.
Пункт 3 частини першої статті 400-15 викласти у такій редакції: «обґрунтування неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції однієї й тієї ж норми кримінального закону щодо подібних суспільно небезпечних діянь або норми кримінально-процесуального закону, якщо заява подана на підставі, передбаченій пунктом 1 частини першої статті 400-12 цього Кодексу»
 
Відхилено    
70. 1) у частині першій статті 400-16:
 
   2) у частині першій статті 400-16:
 
71. після слів «заява про перегляд судових рішень» доповнити словами «з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 400-12 цього Кодексу, «;
 
-85- Шустік О.Ю.
У частині першій статті 400-16 Кримінально-процесуального кодексу слова «з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 400-12 цього Кодексу, подається до Верховного Суду України через Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Заява про перегляд судових рішень з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 400-12 цього Кодексу» виключити.
 
Відхилено   після слів «Заява про перегляд судових рішень» доповнити словами «з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 400-12 цього Кодексу»;
 
72. після першого речення доповнити реченням такого змісту:
 
   після першого речення доповнити реченням такого змісту:
 
73. «Заява про перегляд судових рішень з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 400-12 цього Кодексу, подається безпосередньо до Верховного Суду України».
 
-86- Бевз В.А.
Абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
"Заява про перегляд судових рішень подається безпосередньо до Верховного Суду України. До заяви додаються:"
 
Відхилено   «Заява про перегляд судових рішень з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 400-12 цього Кодексу, подається безпосередньо до Верховного Суду України»;
 
    -87- Бевз В.А.
Ппункт 3 частини першої статті після слова "діянь" доповнити словами "або норми кримінально-процесуального закону".
 
Відхилено    
    -88- Соболєв С.В.
У статті 400-16:
1) абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
"Заява про перегляд судових рішень подається безпосередньо до Верховного Суду України. До заяви додаються:"
 
Відхилено    
    -89- Соболєв С.В.
Пункт 3 частини першої статті після слова "діянь" доповнити словами "або норми кримінально-процесуального закону".
 
Відхилено    
    -90- Мойсик В.Р.
У статті 400-16 абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
"Заява про перегляд судових рішень подається безпосередньо до Верховного Суду України. До заяви додаються:"
 
Відхилено    
    -91- Мойсик В.Р.
Пункт 3 частини першої статті після слова "діянь" доповнити словами "або норми кримінально-процесуального закону".
 
Відхилено    
    -92- Кармазін Ю.А.
Пункт 3 частини 1 статті 400-16, після слова «діянь» доповнити словами «або норми кримінально-процесуального закону»
 
Відхилено    
74. 2) у статті 400-17:
 
   3) у статті 400-17:
 
75. вилучити у назві статті слова «Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ»;
 
-93- Бевз В.А.
Назву статті викласти в такій редакції:
"Прийняття Верховним Судом України заяви про перегляд судового рішення";
 
Відхилено   у назві слова «Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ» виключити;
 
    -94- Соболєв С.В.
Назву статті викласти в такій редакції:
"Прийняття Верховним Судом України заяви про перегляд судового рішення";
 
Відхилено    
    -95- Мойсик В.Р.
Назву статті викласти в такій редакції:
"Прийняття Верховним Судом України заяви про перегляд судового рішення";
 
Відхилено    
76. частину першу після слів «Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ» доповнити словами «чи Верховного Суду України»;
 
-96- Пилипенко В.П.
Частину другу статті 400-17 викласти у такій редакції:
«Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу, а також вирішує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду. Якщо за результатами перевірки буде встановлено, що заяву подано без додержання вимог статей 400-15 і 400-16 цього Кодексу, суддя-доповідач постановляє ухвалу про залишення такої заяви без руху. При цьому заявнику надається строк, протягом якого він зобов’язаний усунути недоліки поданої заяви, який не може перевищувати одного місяця. Залишення заяви без руху перериває перебіг строку вирішення суддею питання щодо перевірки відповідності заяви вимогам цього Кодексу.».
 
Враховано   частину першу після слів «Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ» доповнити словами «чи Верховного Суду України»;
частину другу викласти в такій редакції:
«Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу, а також вирішує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду. Якщо за результатами перевірки буде встановлено, що заяву подано з порушенням вимог статей 400-15 і 400-16 цього Кодексу, суддя-доповідач постановляє ухвалу про залишення такої заяви без руху. При цьому заявнику надається строк, протягом якого він зобов’язаний усунути недоліки поданої заяви, який не може перевищувати одного місяця. Залишення заяви без руху перериває перебіг строку вирішення суддею питання щодо перевірки відповідності заяви вимогам цього Кодексу»;
 
    -97- Бевз В.А.
У частинах першій, третій слова "Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ чи" виключити;
 
Відхилено    
    -98- Бевз В.А.
У пункті 4 частини четвертої слова "Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ" замінити словами "Верховного Суду України";
 
Відхилено    
    -99- Соболєв С.В.
У частинах першій, третій слова "Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ чи" виключити;
 
Відхилено    
    -100- Мойсик В.Р.
У частинах першій, третій слова "Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ чи" виключити;
 
Відхилено    
77. частину третю після слів «Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ» доповнити словами «чи Верховного Суду України»;
 
-101- Шустік О.Ю.
У частині третій слова «Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ чи» виключити;
 
Відхилено   частину третю після слів «Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ» доповнити словами «чи Верховного Суду України»;
частину четверту доповнити пунктами 5 та 6 такого змісту:
«5) особа, яка її подала, до вирішення питання про допуск справи до провадження Верховного Суду України подала заяву про її відкликання;
6) справа не переглядалася у касаційному порядку»;
 
    -102- Шустік О.Ю.
Пункт четвертий частини четвертої викласти в такій редакції:
«4) є ухвала Верховного Суду України про відмову у відкритті провадження у справі, прийнята з аналогічних підстав»;
 
Відхилено    
    -103- Пилипенко В.П.
Частину четверту доповнити пунктами 5 та 6 такого змісту:
«5) особа, яка її подала, до вирішення питання про допуск справи до провадження Верховного Суду України подала заяву про її відкликання;
6) справа не переглядалася у касаційному порядку».
 
Враховано    
78. доповнити частиною шостою такого змісту:
 
-104- Пилипенко В.П.
Доповнити частиною шостою такого змісту:
«Ухвала про повернення заяви оскарженню не підлягає.»
Частину шосту вважати частиною сьомою.
 
Враховано   доповнити частинами шостою та сьомою такого змісту:
«Ухвала про повернення заяви оскарженню не підлягає.
 
79. «Щодо заяви про перегляд судових рішень, поданої з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 400-12 цього Кодексу, суддя-доповідач протягом трьох днів з дня її надходження до Верховного Суду України або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків, вирішує питання про відкриття провадження, про що постановляє ухвалу. Копія ухвали про відкриття провадження разом з копією заяви про перегляд судового рішення не пізніше наступного дня з дня її постановлення надсилається особам, які беруть участь у справі, а у разі відмови у відкритті провадження копія відповідної ухвали надсилається лише особі, яка подала заяву».
 
-105- Шустік О.Ю.
У частині шостій слова «щодо заяви про перегляд судових рішень, поданої з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 400-12 цього Кодексу,» та «її» виключити;
після слова «надходження» доповнити словами «заяви про перегляд судового рішення».
 
Відхилено   Щодо заяви про перегляд судових рішень, поданої з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 400-12 цього Кодексу, суддя-доповідач протягом трьох днів з дня її надходження до Верховного Суду України або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків, вирішує питання про відкриття провадження, про що постановляє ухвалу. Копія ухвали про відкриття провадження разом з копією заяви про перегляд судового рішення не пізніше наступного дня з дня її постановлення надсилається особам, які беруть участь у справі, а в разі відмови у відкритті провадження копія відповідної ухвали надсилається лише особі, яка подала заяву»;
 
    -106- Соболєв С.В.
У пункті 4 частини четвертої слова "Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ" замінити словами "Верховного Суду України";
 
Відхилено    
    -107- Бевз В.А.
Частину шосту викласти в такій редакції:
"Про результати проведених дій, зазначених у частинах другій, третій, четвертій цієї статті, а також зміст вимог, викладених у заяві суддя Судової палати у кримінальних справах – доповідач, доповідає колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України".
 
Відхилено    
    -108- Соболєв С.В.
Частину шосту викласти в такій редакції:
"Про результати проведених дій, зазначених у частинах другій, третій, четвертій цієї статті, а також зміст вимог, викладених у заяві суддя Судової палати у кримінальних справах – доповідач, доповідає колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України".
 
Відхилено    
    -109- Мойсик В.Р.
Частину шосту викласти в такій редакції:
"Про результати проведених дій, зазначених у частинах другій, третій, четвертій цієї статті, а також зміст вимог, викладених у заяві суддя Судової палати у кримінальних справах – доповідач, доповідає колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України".
 
Відхилено    
80. 3) частину першу статті 400-18 після слів «допуск справи до провадження» доповнити словами «з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 400-12 цього Кодексу, «.
 
-110- Пилипенко В.П.
Доповнити статтю 400-18 частиною четвертою такого змісту:
«Ухвала про допуск справи до провадження або відмову у такому допуску оскарженню не підлягає».
 
Враховано   4) у статті 400-18 :
частину першу після слів «допуск справи до провадження» доповнити словами «з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 400-12 цього Кодексу»;
доповнити частиною четвертою такого змісту:
«Ухвала про допуск справи до провадження або відмову в такому допуску оскарженню не підлягає»;
 
    -111- Шустік О.Ю.
Статтю 400-18 КПК виключити.
 
Відхилено    
    -112- Бевз В.А.
Статтю 400-18 викласти в такій редакції:
"Стаття 400-18. Допуск справи до провадження
Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі трьох суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України. Персональний склад колегії суддів визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 16-2 цього Кодексу. До складу колегії входить суддя-доповідач.
Про допуск справи до провадження і витребування матеріалів справи або відмову в такому допуску колегія суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу, яку не може бути оскаржено. Ухвала постановляється без виклику осіб, які беруть участь у справі, та повинна бути обґрунтованою.
Справа вважається допущеною до провадження і витребовується, якщо хоча б двоє суддів колегії дійшли висновку про таку необхідність.
У разі відмови у допуску справи до провадження, копія ухвали про відмову у допуску разом із копією заяви та доданими до неї документами надсилається особі, яка її подала".
 
Відхилено    
    -113- Соболєв С.В.
Статтю 400-18 викласти в такій редакції:
"Стаття 400-18. Допуск справи до провадження
Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі трьох суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України. Персональний склад колегії суддів визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 16-2 цього Кодексу. До складу колегії входить суддя-доповідач.
Про допуск справи до провадження і витребування матеріалів справи або відмову в такому допуску колегія суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу, яку не може бути оскаржено. Ухвала постановляється без виклику осіб, які беруть участь у справі, та повинна бути обґрунтованою.
Справа вважається допущеною до провадження і витребовується, якщо хоча б двоє суддів колегії дійшли висновку про таку необхідність.
У разі відмови у допуску справи до провадження, копія ухвали про відмову у допуску разом із копією заяви та доданими до неї документами надсилається особі, яка її подала".
 
Відхилено    
    -114- Мойсик В.Р.
Статтю 400-18 викласти в такій редакції:
"Стаття 400-18. Допуск справи до провадження
Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі трьох суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України. Персональний склад колегії суддів визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 16-2 цього Кодексу. До складу колегії входить суддя-доповідач.
Про допуск справи до провадження і витребування матеріалів справи або відмову в такому допуску колегія суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу, яку не може бути оскаржено. Ухвала постановляється без виклику осіб, які беруть участь у справі, та повинна бути обґрунтованою.
Справа вважається допущеною до провадження і витребовується, якщо хоча б двоє суддів колегії дійшли висновку про таку необхідність.
У разі відмови у допуску справи до провадження, копія ухвали про відмову у допуску разом із копією заяви та доданими до неї документами надсилається особі, яка її подала".
 
Відхилено    
81. 4) у статті 400-19:
 
-115- Кармазін Ю.А.
Пункт 5 статті 400-19 слово «матеріального права» замінити словами «кримінального або кримінально-процесуального закону»
 
Відхилено   5) у статті 400-19:
 
82. частину першу після слів «у день її надходження» доповнити словами «до Верховного Суду України»;
 
-116- Шустік О.Ю.
Частину першу виключити;
 
Відхилено   частину першу після слів «у день її надходження» доповнити словами «до Верховного Суду України»;
 
    -117- Бевз В.А.
Частину першу викласти у такій редакції:
"Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу. Суддя-доповідач протягом трьох днів з дня надходження матеріалів справи постановляє ухвалу про призначення справи до розгляду та надсилає її копії особам, які беруть участь у справі";
 
Відхилено    
    -118- Соболєв С.В.
Частину першу викласти у такій редакції:
"Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу. Суддя-доповідач протягом трьох днів з дня надходження матеріалів справи постановляє ухвалу про призначення справи до розгляду та надсилає її копії особам, які беруть участь у справі";
 
Відхилено    
    -119- Мойсик В.Р.
У статті 400-19 частину першу викласти у такій редакції:
"Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу. Суддя-доповідач протягом трьох днів з дня надходження матеріалів справи постановляє ухвалу про призначення справи до розгляду та надсилає її копії особам, які беруть участь у справі";
 
Відхилено    
83. частину другу після слів «суддя-доповідач» доповнити словами «, передбачений частиною першої цієї статті чи частиною шостою статті 400-17 цього Кодексу, «.
 
-120- Пилипенко В.П.
У частині другій статті 400-19:
Доповнити пунктом 3 такого змісту:
«3) вирішує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду, якщо таке питання не розглядалося у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ;»
У зв’язку з цим пункти 3-5 вважати відповідно пунктами 4-6.
Пункт 4 викласти у такій редакції:
«4) вирішує питання про необхідність надання доручення відповідним фахівцям науково-консультативної ради при Верховному Суді України підготувати науковий висновок щодо норми кримінального закону, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь;».
 
Враховано частково   у частині другій
після слів «Суддя-доповідач» доповнити словами «передбачений частиною першої цієї статті чи частиною сьомою статті 400-17 цього Кодексу»;
доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
«2-1) вирішує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду, якщо таке питання не розглядалося у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ».
пункт 3 викласти в такій редакції:
«3) у разі необхідності може звернутися до відповідних фахівців науково-консультативної ради при Верховному Суді України щодо підготовки наукового висновку про норму кримінального закону, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь»;
 
    -121- Шустік О.Ю.
У частині другій слова «передбачений частиною першої цієї статті чи частиною шостою статті 400-17 цього Кодексу» виключити.
 
Відхилено    
    -122- Бевз В.А.
Пункт 3 частини другої викласти в такій редакції:
"вирішує питання щодо необхідності підготовки відповідними фахівцями науково-консультативної ради при Верховному Суді України наукового висновку щодо норми кримінального закону, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь або норми кримінально-процесуального закону.
у пункті 5 слово "матеріального права" замінити словами "кримінального або кримінально-процесуального закону".
 
Враховано частково    
    -123- Соболєв С.В.
Пункт 3 частини другої викласти в такій редакції:
"вирішує питання щодо необхідності підготовки відповідними фахівцями науково-консультативної ради при Верховному Суді України наукового висновку щодо норми кримінального закону, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь або норми кримінально-процесуального закону.
 
Враховано частково    
    -124- Мойсик В.Р.
Пункт 3 частини другої викласти в такій редакції:
"вирішує питання щодо необхідності підготовки відповідними фахівцями науково-консультативної ради при Верховному Суді України наукового висновку щодо норми кримінального закону, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь або норми кримінально-процесуального закону.
 
Враховано частково    
    -125- Кармазін Ю.А.
Пункт 3 частини 2 статті 400-19 викласти в такій редакції: «вирішує питання щодо необхідності підготовки відповідними фахівцями науково-консультативної ради при Верховному Суді України наукового висновку щодо норми кримінального закону, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь або норми кримінально-процесуального закону
 
Враховано частково    
    -126- Соболєв С.В.
У пункті 5 слово "матеріального права" замінити словами "кримінального або кримінально-процесуального закону".
 
Відхилено    
    -127- Мойсик В.Р.
У пункті 5 слово "матеріального права" замінити словами "кримінального або кримінально-процесуального закону".
 
Відхилено    
84. 5) частини першу, другу статті 400-20 викласти у такій редакції:
 
-128- Шпенов Д.Ю.
Статтю 400-20 залишити в редакції чинного Кримінально-процесуального кодексу України.
З урахуванням пропозицій, висловлених підчас засідання Комітету, пропоную : «У частині дев’ятій статті 400-20 слова «відкриття провадження у справі» замінити словами «надходження до верховного Суду України витребуваних суддею-доповідачем матеріалів справи».
 
Враховано   6) у частині дев’ятій статті 400-20 слова «відкриття провадження у справі» замінити словами «надходження до Верховного Суду України витребуваних суддею - доповідачем матеріалів справи».
 
    -129- Мойсик В.Р.
У реченні третьому частини п'ятої статті 400-20 після слова "кримінального" доповнити словами "або кримінально-процесуального".
 
Відхилено    
85. «У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 400-12 цього Кодексу, розглядається колегією суддів зі складу Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України. Засідання колегії є правомочним за умови присутності не менше двох третин суддів від складу Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України.
 
      
86. Справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 400-12 цього Кодексу, розглядається на спільному засіданні всіх палат Верховного Суду України. Таке засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Верховного Суду України, визначеного законом».
 
-130- Бевз В.А.
У реченні третьому частини п'ятої статті 400-20 після слова "кримінального" доповнити словами "або кримінально-процесуального".
 
Відхилено      
    -131- Соболєв С.В.
у реченні третьому частини п'ятої статті 400-20 після слова "кримінального" доповнити словами "або кримінально-процесуального".
 
Відхилено    
87. 6) у статті 400-22:
 
   7) у статті 400-22:
 
88. у частині другій слова «направляє справу на новий розгляд до суду касаційної інстанції» замінити словами «приймає нове судове рішення»;
 
   у частині другій слова «направляє справу на новий розгляд до суду касаційної інстанції» замінити словами «приймає нове судове рішення»;
 
89. у частині третій слово «направляє» замінити словами «має право прийняти нове судове рішення або направити».
 
-132- Бевз В.А.
У частині першій статті 400-25 після слова "діянь" доповнити словами "або норми кримінально-процесуального закону".
 
Відхилено   у частині третій слово «направляє» замінити словами «має право прийняти нове судове рішення або направити».
 
    -133- Соболєв С.В.
у частині першій статті 400-25 після слова "діянь" доповнити словами "або норми кримінально-процесуального закону
 
Відхилено    
    -134- Мойсик В.Р.
У частині першій статті 400-25 після слова "діянь" доповнити словами "або норми кримінально-процесуального закону
 
Відхилено    
    -135- Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 400-25 після слова «діянь» доповнити словами «або норми кримінально-процесуального закону».
 
Відхилено    
90. 4. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 6, ст. 56):
 
-136- Коновалюк В.І.
У підпунктах 1, 3, 6, 7, 9 пункту 4 законопроекту, яким вносяться зміни до Господарського процесуального кодексу України слова «які регулюють питання підвідомчості справ господарським судам» виключити.
 
Відхилено   3. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992р., № 6, ст. 56):
 
91. 1) пункт 1 частини першої статті 111-16 після слів «у подібних правовідносинах» доповнити словами «або норм процесуального права, які регулюють питання підвідомчості справ господарським судам».
 
-137- Пилипенко В.П.
Пункт 1 частини першої статті 111-16 викласти в такій редакції:
«1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, внаслідок чого ухвалено різні за змістом судові рішення у подібних правовідносинах, або норм права, які визначають категорії спорів, що підлягають розгляду в господарських судах у порядку господарського судочинства;»
 
Відхилено   1) статтю 111-17 доповнити частиною третьою такого змісту:
«У разі пропущення строку, встановленого частинами першою, другою цієї статті, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк. Заява про перегляд судового рішення залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, а також якщо у поновленні строку відмовлено. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду вирішується судом без виклику осіб, які беруть участь у справі та за результатами розгляду постановляється відповідна ухвала»;
 
    -138- Шпенов Д.Ю.
Пункт 1 частини першої статті 111-16 залишити у редакції чинного Господарського процесуального кодексу України.
 
Враховано    
    -139- Пилипенко В.П.
Статтю 111-17 доповнити частиною третьою такого змісту:
«У разі пропущення строку, встановленого частинами першою, другою цієї статті, з причин визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк. Заява про перегляд судового рішення залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала не порушує питання про поновлення цього строку, а також коли у поновленні строку відмовлено. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду вирішується судом без виклику осіб, які беруть участь у справі та за результатами розгляду постановляється відповідна ухвала».
 
Враховано    
    -140- Власенко С.В.
У підпункті 1 підпункту 4 пункту 1 слова «які регулюють питання підвідомчості справ господарським судам» виключити.
 
Відхилено    
92. 2) пункт 3 частини другої статті 111-18 викласти у такій редакції:
 
      
93. «3) обґрунтування неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції однієї й тієї ж норми права із зазначенням у чому полягає порушення норм матеріального чи процесуального права, якщо заява подана з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 111-16 цього Кодексу; «
 
-141- Пилипенко В.П.
Пункт 3 частини другої статті 111-18 викласти в такій редакції:
«3) обґрунтування неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції однієї і тієї ж норми права із зазначення у чому полягає її порушення, якщо заява подана з підстави, встановленої пунктом першим частини першої статті 111-16 цього Кодексу;»
 
Відхилено   2) пункт 3 частини другої статті 111-18 викласти в такій редакції:
«3) обґрунтування неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції однієї й тієї ж норми матеріального права із зазначенням у чому полягає порушення норм матеріального права, якщо заява подана з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 111-16 цього Кодексу»;
 
    -142- Шпенов Д.Ю.
Пункт 3 частини другої статті 111-18 викласти в такій редакції:
«3) обґрунтування неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції однієї й тієї ж норми матеріального права із зазначенням у чому полягає порушення норм матеріального права, якщо заява подана з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 11116 цього Кодексу;»
 
Враховано    
94. 3) у частині першій статті 111-19:
 
-143- Бевз В.А.
Абзац перший частини першої статті 111-19 викласти в такій редакції:
"Заява про перегляд судових рішень подається безпосередньо до Верховного Суду України. До заяви повинні бути додані:".
 
Відхилено   3) у частині першій статті 111-19:
 
    -144- Соболєв С.В.
Абзац перший частини першої статті 111-19 викласти в такій редакції:
"Заява про перегляд судових рішень подається безпосередньо до Верховного Суду України. До заяви повинні бути додані:".
 
Відхилено    
    -145- Мойсик В.Р.
Абзац перший частини першої статті 111-19 викласти в такій редакції:
"Заява про перегляд судових рішень подається безпосередньо до Верховного Суду України. До заяви повинні бути додані:".
 
Відхилено    
95. після слів «заява про перегляд судових рішень господарських судів» доповнити словами «з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, «;
 
-146- Шустік О.Ю.
У частині першій статті 111-19 Господарського процесуального кодексу слова «з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, подається до Верховного Суду України через Вищий господарський суд України. Заява про перегляд судових рішень господарських судів з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу» виключити.
 
Відхилено   після слів «заява про перегляд судових рішень господарських судів» доповнити словами «з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 111-16 цього Кодексу»;
 
96. після першого речення доповнити реченням такого змісту:
 
   після першого речення доповнити реченням такого змісту:
 
97. «Заява про перегляд судових рішень господарських судів з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, подається безпосередньо до Верховного Суду України»;
 
-147- Власенко С.В.
У підпункті 3 підпункту 4 пункту 1 запропоновані зміни викласти у двох реченнях такого змісту: «За вибором заявника заява така заява може бути подана за правилами, що передбачені для перегляду судових рішень з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу. Заява про перегляд судових рішень з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, подається безпосередньо до Верховного Суду України».
 
Відхилено   «Заява про перегляд судових рішень господарських судів з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, подається безпосередньо до Верховного Суду України»;
 
98. пункт 3 після слів «у подібних правовідносинах» доповнити словами «або норм процесуального права, які регулюють питання підвідомчості справ господарським судам».
 
-148- Шпенов Д.Ю.
Пункт 3 частини першої статті 111-19 залишити в редакції чинного Господарського процесуального кодексу України.
 
Враховано      
    -149- Пилипенко В.П.
Пункт 3 частини першої статті 111-19 викласти в такій редакції:
«3) копії різних за змістом судових рішень, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах або норм права, які визначають категорії спорів, що підлягають розгляду в господарських судах у порядку господарського судочинства;»
 
Відхилено    
    -150- Власенко С.В.
У підпункті 3 підпункту 4 пункту 1 слова «які регулюють питання підвідомчості справ господарським суда» виключити.
 
Відхилено    
99. 4) у статті 111-20:
 
   4) у статті 111-20:
 
100. вилучити у назві статті слова «Вищим господарським судом України»;
 
-151- Бевз В.А.
У статті 111-20 назву статті викласти в такій редакції:
"Прийняття Верховним Судом України заяви про перегляд судового рішення";
 
Відхилено   у назві статті слова «Вищим господарським судом України» виключити;
 
    -152- Соболєв С.В.
Назву статті викласти в такій редакції:
"Прийняття Верховним Судом України заяви про перегляд судового рішення";
 
Відхилено    
    -153- Мойсик В.Р.
Назву статті викласти в такій редакції:
"Прийняття Верховним Судом України заяви про перегляд судового рішення";
 
Відхилено    
101. частину першу після слів «Вищого господарського суду України» доповнити словами «чи Верховного Суду України»;
 
-154- Соболєв С.В.
У частинах першій, третій слова "Вищого господарського суду України чи" виключити;
 
Відхилено   частину першу після слів «Вищого господарського суду України» доповнити словами «чи Верховного Суду України»;
частину другу викласти в такій редакції:
«Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу, а також вирішує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів або про залишення заяви без розгляду. Якщо за результатами перевірки буде встановлено, що заяву подано з порушенням вимог статей 111-18 та 111-19 цього Кодексу, суддя-доповідач постановляє ухвалу про залишення такої заяви без руху. При цьому заявнику надається строк, протягом якого він зобов’язаний усунути недоліки поданої заяви, який не може перевищувати одного місяця. Залишення заяви без руху перериває перебіг строку вирішення суддею питання щодо перевірки відповідності заяви вимогам цього Кодексу»;
 
    -155- Мойсик В.Р.
У частинах першій, третій слова "Вищого господарського суду України чи" виключити;
 
Відхилено    
    -156- Шустік О.Ю.
У частині першій слова «Вищого господарського суду України чи» виключити;
 
Відхилено    
    -157- Шустік О.Ю.
Пункт четвертий частини четвертої викласти в такій редакції:
«4) є ухвала Верховного Суду України про відмову у відкритті провадження у справі, прийнята з аналогічних підстав»;
 
Відхилено    
    -158- Бевз В.А.
У частинах першій, третій слова "Вищого господарського суду України чи" виключити;
 
Відхилено    
    -159- Бевз В.А.
У пункті 4 частини четвертої слова "Вищого господарського суду України" замінити словами "Верховного Суду України";
 
Відхилено    
    -160- Мойсик В.Р.
У пункті 4 частини четвертої слова "Вищого господарського суду України" замінити словами "Верховного Суду України";
 
Відхилено    
    -161- Пилипенко В.П.
Частину другу статті 111-20 викласти у такій редакції:
«Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу, а також вирішує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів або про залишення заяви без розгляду. Якщо за результатами перевірки буде встановлено, що заяву подано без додержання вимог статей 111-18 та 111-19 цього Кодексу, суддя-доповідач постановляє ухвалу про залишення такої заяви без руху. При цьому заявнику надається строк, протягом якого він зобов’язаний усунути недоліки поданої заяви, який не може перевищувати одного місяця. Залишення заяви без руху перериває перебіг строку вирішення суддею питання щодо перевірки відповідності заяви вимогам цього Кодексу».
 
Враховано    
102. частину третю після слів «Вищого господарського суду України» доповнити словами «чи Верховного Суду України»;
 
-162- Шустік О.Ю.
У частині третій слова «Вищого господарського суду України чи» виключити;
 
Відхилено   частину третю після слів «Вищого господарського суду України» доповнити словами «чи Верховного Суду України»;
частину четверту доповнити пунктами 5 та 6 такого змісту:
«5) особа, яка її подала, до вирішення питання про допуск справи до провадження Верховного Суду України подала заяву про її відкликання;
6) справа не переглядалася у касаційному порядку»;
доповнити частинами шостою і сьомою такого змісту:
«Ухвала про повернення заяви оскарженню не підлягає.
 
    -163- Пилипенко В.П.
Частину четверту доповнити пунктами 5 та 6 такого змісту:
«5) особа, яка її подала, до вирішення питання про допуск справи до провадження Верховного Суду України подала заяву про її відкликання;
6) справа не переглядалася у касаційному порядку»
 
Враховано    
    -164- Пилипенко В.П.
Доповнити статтю 111-20 частиною четвертою такого змісту:
«Ухвала про повернення заяви оскарженню не підлягає.».
 
Враховано    
103. доповнити частиною шостою такого змісту:
 
      
104. «Щодо заяви про перегляд судових рішень, поданої з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, суддя-доповідач протягом трьох днів з дня її надходження до Верховного Суду України або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків, вирішує питання про відкриття провадження, про що постановляє ухвалу. Копія ухвали про відкриття провадження разом з копією заяви про перегляд судового рішення не пізніше наступного дня з дня її постановлення надсилається особам, які беруть участь у справі, а у разі відмови у відкритті провадження копія відповідної ухвали надсилається лише особі, яка подала заяву».
 
-165- Власенко С.В.
У підпункті 4 підпункту 4 пункту 1 (доповнення статьи 111-20 частиною шостою) перше речення викласти в такій редакції: «Щодо заяви, поданої безпосередньо до Верховного Суду України, суддя-доповідач протягом трьох днів з дня її надходження до Верховного Суду України або закінчення строку для усунення недоліків вирішує питання про відкриття провадження, про що постановляє ухвалу».
 
Відхилено   Щодо заяви про перегляд судових рішень, поданої з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, суддя-доповідач протягом трьох днів з дня її надходження до Верховного Суду України або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків, вирішує питання про відкриття провадження, про що постановляє ухвалу. Копія ухвали про відкриття провадження разом з копією заяви про перегляд судового рішення не пізніше наступного дня з дня її постановлення надсилається особам, які беруть участь у справі, а у разі відмови у відкритті провадження копія відповідної ухвали надсилається лише особі, яка подала заяву»;
 
    -166- Бевз В.А.
Частину шосту викласти в такій редакції:
"Про результати проведених дій, зазначених у частинах другій, третій, четвертій цієї статті, а також зміст вимог, викладених у заяві, суддя Судової палати у господарських справах – доповідач доповідає колегії суддів Судової палати у господарських справах Верховного Суду України".
 
Відхилено    
    -167- Шустік О.Ю.
У частині шостій слова «щодо заяви про перегляд судових рішень, поданої з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу» та «її» виключити;
після слова «надходження» доповнити словами «заяви про перегляд судового рішення».
 
Відхилено    
    -168- Соболєв С.В.
У пункті 4 частини четвертої слова "Вищого господарського суду України" замінити словами "Верховного Суду України";
 
Відхилено    
    -169- Соболєв С.В.
частину шосту викласти в такій редакції:
"Про результати проведених дій, зазначених у частинах другій, третій, четвертій цієї статті, а також зміст вимог, викладених у заяві, суддя Судової палати у господарських справах – доповідач доповідає колегії суддів Судової палати у господарських справах Верховного Суду України".
 
Відхилено    
    -170- Мойсик В.Р.
Частину шосту викласти в такій редакції:
"Про результати проведених дій, зазначених у частинах другій, третій, четвертій цієї статті, а також зміст вимог, викладених у заяві, суддя Судової палати у господарських справах – доповідач доповідає колегії суддів Судової палати у господарських справах Верховного Суду України".
 
Відхилено    
105. 5) частину першу статті 111-21 після слів «допуск справи до провадження» доповнити словами «з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, «.
 
-171- Пилипенко В.П.
Доповнити частиною четвертою такого змісту:
«Ухвала про допуск справи до провадження або відмову у такому допуску оскарженню не підлягає».
 
Враховано   5) у статті 111-21:
частину першу після слів «допуск справи до провадження» доповнити словами «з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 111-16 цього Кодексу»;
доповнити частиною четвертою такого змісту:
«Ухвала про допуск справи до провадження або відмову в такому допуску оскарженню не підлягає»;
 
    -172- Власенко С.В.
У підпункті 5 підпункту 4 пункту 1 (доповнення частини першої статті 111-21) викласти доповнення у такій редакції: «з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 111-16 цього Кодексу (якщо така заява подається заявником через Вищий господарський суд України),».
 
Відхилено    
    -173- Шустік О.Ю.
Статтю 111-21 ГПК виключити.
 
Відхилено    
    -174- Бевз В.А.
Статтю 111-21 викласти в такій редакції:
"Стаття 111-21. Допуск справи до провадження
Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі трьох суддів Судової палати у господарських справах Верховного Суду України. Персональний склад колегії суддів визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 2-1 цього Кодексу.До складу колегії входить суддя-доповідач.
Про допуск справи до провадження і витребування матеріалів справи або відмову в такому допуску колегія суддів Судової палати у господарських справах Верховного Суду України протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу, яку не може бути оскаржено. Ухвала постановляється без виклику осіб, які беруть участь у справі, та повинна бути обґрунтованою.
Справа вважається допущеною до провадження і витребовується, якщо хоча б двоє суддів колегії дійшли висновку про таку необхідність.
У разі відмови у допуску справи до провадження, копія ухвали про відмову у допуску разом із копією заяви та доданими до неї документами надсилається особі, яка її подала".
 
Відхилено    
    -175- Соболєв С.В.
Статтю 111-21 викласти в такій редакції:
"Стаття 111-21. Допуск справи до провадження
Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі трьох суддів Судової палати у господарських справах Верховного Суду України. Персональний склад колегії суддів визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 2-1 цього Кодексу.До складу колегії входить суддя-доповідач.
Про допуск справи до провадження і витребування матеріалів справи або відмову в такому допуску колегія суддів Судової палати у господарських справах Верховного Суду України протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу, яку не може бути оскаржено. Ухвала постановляється без виклику осіб, які беруть участь у справі, та повинна бути обґрунтованою.
Справа вважається допущеною до провадження і витребовується, якщо хоча б двоє суддів колегії дійшли висновку про таку необхідність.
У разі відмови у допуску справи до провадження, копія ухвали про відмову у допуску разом із копією заяви та доданими до неї документами надсилається особі, яка її подала".
 
Відхилено    
    -176- Мойсик В.Р.
Статтю 111-21 викласти в такій редакції:
"Стаття 111-21. Допуск справи до провадження
Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі трьох суддів Судової палати у господарських справах Верховного Суду України. Персональний склад колегії суддів визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 2-1 цього Кодексу.До складу колегії входить суддя-доповідач.
Про допуск справи до провадження і витребування матеріалів справи або відмову в такому допуску колегія суддів Судової палати у господарських справах Верховного Суду України протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу, яку не може бути оскаржено. Ухвала постановляється без виклику осіб, які беруть участь у справі, та повинна бути обґрунтованою.
Справа вважається допущеною до провадження і витребовується, якщо хоча б двоє суддів колегії дійшли висновку про таку необхідність.
У разі відмови у допуску справи до провадження, копія ухвали про відмову у допуску разом із копією заяви та доданими до неї документами надсилається особі, яка її подала".
 
Відхилено    
106. 6) у частині другій статті 111-22:
 
-177- Шустік О.Ю.
Частину першу виключити;
 
Відхилено   6) у частині другій статті 111-22:
 
107. після слів «суддя-доповідач» доповнити словами «, передбачений частиною першою цієї статті чи частиною шостою статті 111-20 цього Кодексу, «;
 
-178- Власенко С.В.
У підпункті 6 підпункту 4 пункту 1 запропоновані зміни викласти в такій редакції: «, визначений у порядку, передбаченому статтею 111-20 цього Кодексу або частиною першою цієї статті,».
 
Відхилено   після слів «Суддя-доповідач» доповнити словами «передбачений частиною першою цієї статті чи частиною сьомою статті 111-20 цього Кодексу»;
 
    -179- Шустік О.Ю.
У частині другій слова «передбачений частиною першою цієї статті чи частиною шостою статті 111-20 цього Кодексу» виключити.
 
Відхилено    
    -180- Бевз В.А.
частину першу статті 111-22 викласти в такій редакції:
"Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу. Суддя-доповідач протягом трьох днів з дня надходження матеріалів справи постановляє ухвалу про призначення справи до розгляду та надсилає її копії особам, які беруть участь у справі".
 
Відхилено    
    -181- Бевз В.А.
У статті 111-22:
частину першу викласти в такій редакції:
"Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу. Суддя-доповідач протягом трьох днів з дня надходження матеріалів справи постановляє ухвалу про призначення справи до розгляду та надсилає її копії особам, які беруть участь у справі".
 
Відхилено    
    -182- Соболєв С.В.
частину першу статті 111-22 викласти в такій редакції:
"Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу. Суддя-доповідач протягом трьох днів з дня надходження матеріалів справи постановляє ухвалу про призначення справи до розгляду та надсилає її копії особам, які беруть участь у справі".
 
Відхилено    
    -183- Соболєв С.В.
частину першу викласти в такій редакції:
"Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу. Суддя-доповідач протягом трьох днів з дня надходження матеріалів справи постановляє ухвалу про призначення справи до розгляду та надсилає її копії особам, які беруть участь у справі".
 
Відхилено    
    -184- Мойсик В.Р.
Частину першу статті 111-22 викласти в такій редакції:
"Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу. Суддя-доповідач протягом трьох днів з дня надходження матеріалів справи постановляє ухвалу про призначення справи до розгляду та надсилає її копії особам, які беруть участь у справі".
 
Відхилено    
    -185- Мойсик В.Р.
У статті 111-22 частину першу викласти в такій редакції:
"Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу. Суддя-доповідач протягом трьох днів з дня надходження матеріалів справи постановляє ухвалу про призначення справи до розгляду та надсилає її копії особам, які беруть участь у справі".
 
Відхилено    
108. доповнити пунктом 3 такого змісту:
 
   доповнити пунктами 2-1 і 2-2 такого змісту:
 
109. «3) визначає порядок розгляду справи (у відкритому судовому засіданні або проведення судового засідання без виклику сторін та інших учасників судового процесу, на основі наявних у суду матеріалів); «
 
   «2-1) визначає порядок розгляду справи (у відкритому судовому засіданні або проведення судового засідання без виклику сторін та інших учасників судового процесу, на основі наявних у суду матеріалів);
 
110. У зв’язку з цим пункти 3-5 вважати відповідно пунктами 4-6;
 
-186- Пилипенко В.П.
У частині другій статті 111-22:
Доповнити пунктом 4 такого змісту:
«4) вирішує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду, якщо таке питання не розглядалося у Вищому господарському суді України;
У зв’язку з цим пункти 4-6 вважати відповідно пунктами 5-7.
 
Враховано   2-2) вирішує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду, якщо таке питання не розглядалося у Вищому господарському суді України».
 
111. пункт 4 після слів «у подібних правовідносинах» доповнити словами «або норм процесуального права, які регулюють питання підвідомчості справ господарським судам»;
 
-187- Коновалюк В.І.
У підпункті 6 пункту 4 законопроекту, яким вносяться зміни до частини другої статті 11122 Господарського процесуального кодексу України слова:
«пункт 4 після слів «у подібних правовідносинах» доповнити словами «або норм процесуального права, які регулюють питання підвідомчості справ господарським судам»;
замінити словами: «пункт 4 виключити».
 
Відхилено   пункт 3 частини другої викласти в такій редакції:
«3) у разі необхідності може звернутися до відповідних фахівців науково-консультативної ради при Верховному Суді України щодо підготовки наукового висновку про норму матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах»;
 
    -188- Шпенов Д.Ю.
Пункт 4 частини другої статті 111-22 викласти в такій редакції:
«4) вирішує питання про необхідність надання доручення відповідним фахівцям науково-консультативної ради при Верховному Суді України підготувати науковий висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах;»
 
Враховано    
    -189- Власенко С.В.
У підпункті 6 підпункту 4 пункту 1 слова: «які регулюють питання підвідомчості справ господарським судам» виключити.
 
Відхилено    
    -190- Бевз В.А.
пункт 4 частини другої викласти в такій редакції:
"вирішує питання щодо необхідності підготовки відповідними фахівцями науково-консультативної ради при Верховному Суді України наукового висновку щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах або норм процесуального права, які регулюють питання підвідомчості справ господарським судам".
 
Враховано частково    
    -191- Соболєв С.В.
Пункт 4 частини другої викласти в такій редакції:
"вирішує питання щодо необхідності підготовки відповідними фахівцями науково-консультативної ради при Верховному Суді України наукового висновку щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах або норм процесуального права, які регулюють питання підвідомчості справ господарським судам".
 
Враховано частково    
    -192- Мойсик В.Р.
Пункт 4 частини другої викласти в такій редакції:
"вирішує питання щодо необхідності підготовки відповідними фахівцями науково-консультативної ради при Верховному Суді України наукового висновку щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах або норм процесуального права, які регулюють питання підвідомчості справ господарським судам".
 
Враховано частково    
    -193- Кармазін Ю.А.
Пункт 4 частини другої статті 111-22 викласти в такій редакції: «вирішує питання щодо необхідності підготовки відповідними фахівцями науково-консультативної ради при Верховному Суді України наукового висновку щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах або норм процесуального права, які регулюють питання підвідомчості справ господарським судам»
 
Враховано частково    
112. пункт 6 після слова «матеріального» доповнити словами «або процесуального».
 
-194- Пилипенко В.П.
У частині другій статті 111-22:
Пункти 5, 7 викласти в такій редакції:
«5) вирішує питання про необхідність надання доручення відповідним фахівцям науково-консультативної ради при Верховному Суді України підготувати науковий висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах або норми права, яка визначає категорії спорів, що підлягають розгляду в господарських судах у порядку господарського судочинства;»
«7) здійснює інші заходи, необхідні для вирішення питання про усунення розбіжностей у застосуванні норми матеріального права або норми права, яка визначає категорії спорів, що підлягають розгляду в господарських судах у порядку господарського судочинства;»
 
Відхилено      
    -195- Шпенов Д.Ю.
Пункт 6 частини другої статті 111-22 залишити у редакції чинного Господарського процесуального кодексу України.
 
Враховано    
113. 7) у статті 111-23:
 
-196- Шпенов Д.Ю.
Статтю 111-23 залишити у редакції чинного Господарського процесуального кодексу України.
З урахуванням пропозицій, висловлених підчас засідання Комітету, пропоную : «В частині восьмій статті 111-23 слова «відкриття провадження у справі» замінити словами «надходження до Верховного Суду України витребуваних суддею-доповідачем матеріалів справи».
 
Враховано   7) В частині восьмій статті 111-23 слова «відкриття провадження у справі» замінити словами «надходження до Верховного Суду України витребуваних суддею-доповідачем матеріалів справи»;
 
114. частини першу, другу викласти у такій редакції:
 
      
115. «У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстави неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень, або норм процесуального права, які регулюють питання підвідомчості справ господарським судам, розглядається колегією суддів зі складу Судової палати у господарських справах Верховного Суду України. Засідання колегії є правомочним за умови присутності не менше двох третин суддів від складу Судової палати у господарських справах Верховного Суду України.
 
-197- Власенко С.В.
У підпункті 7 підпункту 4 пункту 1 слова: «які регулюють питання підвідомчости справ господарським судам» виключити.
 
Враховано частково      
116. Якщо судове рішення у господарській справі оскаржується з підстав неоднакового застосування одних і тих самих норм матеріального або процесуального права судами касаційної інстанції, а також у разі оскарження судового рішення з підстав, встановлених пунктом 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, справа розглядається на спільному засіданні всіх палат Верховного Суду України. Таке засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Верховного Суду України, визначеного законом»;
 
      
117. частину п’яту після слів «норми матеріального» доповнити словами «або процесуального».
 
-198- Пилипенко В.П.
Частину п’яту статті 111-23 викласти в такій редакції:
«Особа, яка подала заяву про перегляд судових рішень господарських судів, та особи, які брали участь у справі, у разі їх прибуття у судове засідання мають право надати пояснення по суті заявлених вимог. У разі якщо такі заяви подали обидві сторони, першим дає пояснення позивач. Для з’ясування сутності неоднаково застосованої норми матеріального права або норми права, яка визначає категорії спорів, що підлягають розгляду в господарських судах у порядку господарського судочинства, можуть заслуховуватися пояснення представників органів державної влади.»
 
Відхилено      
118. 8) у статті 111-25:
 
   8) у статті 111-25:
 
119. у частині другій слова «направляє справу на новий розгляд до суду касаційної інстанції» замінити словами «приймає нове судове рішення»;
 
   у частині другій слова «направляє справу на новий розгляд до суду касаційної інстанції» замінити словами «приймає нове судове рішення»;
 
120. у частині третій слово «направляє» замінити словами «має право прийняти нове судове рішення або направити».
 
   у частині третій слово «направляє» замінити словами «має право прийняти нове судове рішення або направити».
 
121. 9) частину першу статті 111-28 після слів «у подібних правовідносинах» замінити словами «або норм процесуального права, які регулюють питання підвідомчості справ господарським судам».
 
-199- Шпенов Д.Ю.
Частину першу статті 111-28 залишити у редакції чинного Господарського процесуального кодексу України.
 
Враховано      
    -200- Пилипенко В.П.
Перше речення частини першої статті 111-28 викласти в такій редакції:
«Рішення Верховного Суду України, прийняте за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах або норм права, які визначають категорії спорів, що підлягають розгляду в господарських судах у порядку господарського судочинства, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначену норму права, та для всіх судів України.»
 
Відхилено    
    -201- Власенко С.В.
У підпункті 9 підпункту 4 пункту 1 слова: «які регулюють питання підвідомчості справ господарським судам» виключити.
 
Враховано частково    
122. 2. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004, №№ 40-42, ст. 492):
 
   4. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004р., №№ 40-42, ст. 492):
 
123. 1) у статті 208:
 
   1) у статті 208:
 
124. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
125. слова «у двох формах» замінити словами «у таких формах»;
 
   слова «у двох формах» замінити словами «у таких формах»;
 
126. доповнити пунктом 3 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 3 такого змісту:
 
127. «3) постанови».
 
   «3) постанови»;
 
128. доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
   доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
129. «4. Перегляд судових рішень Верховним Судом України закінчується ухваленням постанови».
 
-202- Коновалюк В.І.
У підпункті 1 пункту 2 законопроекту, яким стаття 208 Цивільного кодексу України доповнюється частиною 4 слова:
«4. Перегляд судових рішень Верховним Судом України закінчується ухваленням постанови».
замінити словами: «4. За результатами перегляду судових рішень Верховний Суд України виносить постанова».
 
Відхилено   «4. Перегляд судових рішень Верховним Судом України закінчується ухваленням постанови»;
 
130. 2) пункт 1 частини першої статті 355 після слів «у подібних правовідносинах» доповнити словами «або норм процесуального права, які регулюють питання цивільної юрисдикції».
 
-203- Шпенов Д.Ю.
Пункт 1 частини першої статті 355 залишити в редакції чинного Цивільного процесуального кодексу України.
 
Враховано      
    -204- Пилипенко В.П.
Пункт 1 частини першої статті 355 викласти в такій редакції:
«1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах, або норм права, які визначають категорії спорів, що підлягають розгляду в судах у порядку цивільного судочинства;»
 
Відхилено    
    -205- Власенко С.В.
У підпункті 2 підпункту 2 пункту 1 слова «які регулють питання цивільної юрисдикції» виключити.
 
Враховано    
131. 3) пункт 3 частини другої статті 357 викласти у такій редакції:
 
      
132. «3) обґрунтування неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції однієї й тієї ж норми права із зазначенням у чому полягає порушення норм матеріального чи процесуального права, якщо заява подана з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу; «.
 
-206- Пилипенко В.П.
Статтю 356 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. У разі пропущення строку, встановленого частинами першою, другою цієї статті, з причин визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк. Заява про перегляд судового рішення залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала не порушує питання про поновлення цього строку, а також коли у поновленні строку відмовлено. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду вирішується судом без виклику осіб, які беруть участь у справі та за результатами розгляду постановляється відповідна ухвала.»
 
Враховано   2) статтю 356 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. У разі пропущення строку, встановленого частинами першою, другою цієї статті, з причин визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк. Заява про перегляд судового рішення залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала не порушує питання про поновлення цього строку, а також коли у поновленні строку відмовлено. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду вирішується судом без виклику осіб, які беруть участь у справі та за результатами розгляду постановляється відповідна ухвала»;
3) пункт 3 частини другої статті 357 викласти в такій редакції:
«3) обґрунтування неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції однієї й тієї ж норми матеріального права із зазначенням у чому полягає порушення норм матеріального права, якщо заява подана з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу»;
 
    -207- Пилипенко В.П.
Пункт 3 частини другої статті 357 викласти в такій редакції:
«3) обґрунтування неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції однієї і тієї ж норми права із зазначенням у чому полягає її порушення, якщо заява подана з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу;»
 
Враховано частково    
    -208- Шпенов Д.Ю.
Пункт 3 частини другої статті 357 викласти в такій редакції:
«3) обґрунтування неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції однієї й тієї ж норми матеріального права із зазначенням у чому полягає порушення норм матеріального права, якщо заява подана з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу;»
 
Враховано    
133. 4) у частині першій статті 358:
 
   4) у частині першій статті 358:
 
134. після слів «заява про перегляд судових рішень» доповнити словами «з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу»;
 
-209- Шустік О.Ю.
У частині першій статті 358 слова «з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу подається до Верховного Суду України через Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Заява про перегляд судових рішень з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу» виключити.
 
Відхилено   після слів «Заява про перегляд судових рішень» доповнити словами «з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу»;
 
    -210- Бевз В.А.
Абзац перший частини першої статті 358 викласти в такій редакції:
"Заява про перегляд судових рішень подається безпосередньо до Верховного Суду України. До заяви додаються:".
 
Відхилено    
    -211- Мойсик В.Р.
Абзац перший частини першої статті 358 викласти в такій редакції:
"Заява про перегляд судових рішень подається безпосередньо до Верховного Суду України. До заяви додаються:".
 
Відхилено    
    -212- Соболєв С.В.
Абзац перший частини першої статті 358 викласти в такій редакції:
"Заява про перегляд судових рішень подається безпосередньо до Верховного Суду України. До заяви додаються:".
 
Відхилено    
135. після першого речення доповнити реченням такого змісту:
 
   після першого речення доповнити реченням такого змісту:
 
136. «Заява про перегляд судових рішень з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, подається безпосередньо до Верховного Суду України»;
 
-213- Власенко С.В.
У підпункті 4 підпункту 2 пункту 1 запропоновані зміни викласти у двох реченнях такого змісту: «За вибором заявника заява така заява може бути подана за правилами, що передбачені для перегляду судових рішень з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу. Заява про перегляд судових рішень з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, подається безпосередньо до Верховного Суду України».
 
Відхилено   «Заява про перегляд судових рішень з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, подається безпосередньо до Верховного Суду України»;
 
    -214- Шустік О.Ю.
У частині першій слова «Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ чи» виключити;
 
Відхилено    
137. пункт 3 частини першої після слів «у подібних правовідносинах» доповнити словами «або норм процесуального права, які регулюють питання цивільної юрисдикції».
 
-215- Шпенов Д.Ю.
Пункт 3 частини першої статті 358 залишити в редакції чинного Цивільного процесуального кодексу України.
 
Враховано      
    -216- Пилипенко В.П.
Пункт 3 частини першої статті 358 викласти в такій редакції:
«3) копії різних за змістом судових рішень, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах або норм права, які визначають категорії спорів, що підлягають розгляду в судах у порядку цивільного судочинства;»
 
Відхилено    
    -217- Власенко С.В.
У підпункті 4 підпункту 2 пункту 1 слова: «які регулють питання цивільної юрисдикції» виключити.
 
Враховано частково    
138. 5) у статті 359:
 
   5) у статті 359:
 
139. вилучити у назві статті слова «Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ»;
 
-218- Бевз В.А.
Назву статті викласти в такій редакції:
"Прийняття Верховним Судом України заяви про перегляд судового рішення";
 
Відхилено   у назві статті слова «Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ» виключити;
 
    -219- Соболєв С.В.
Назву статті викласти в такій редакції:
"Прийняття Верховним Судом України заяви про перегляд судового рішення";
 
Відхилено    
    -220- Мойсик В.Р.
Назву статті викласти в такій редакції:
"Прийняття Верховним Судом України заяви про перегляд судового рішення";
 
Відхилено    
140. частину першу після слів «Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ» доповнити словами «чи Верховного Суду України»;
 
-221- Бевз В.А.
у пункті 4 частини четвертої слова "Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ" замінити словами "Верховного Суду України";
 
Відхилено   частину першу після слів «Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ» доповнити словами «чи Верховного Суду України»;
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу, а також вирішує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду. Якщо за результатами перевірки буде встановлено, що заяву подано з порушенням вимог статей 357 та 358 цього Кодексу, суддя-доповідач постановляє ухвалу про залишення такої заяви без руху. При цьому заявнику надається строк, протягом якого він зобов’язаний усунути недоліки поданої заяви, який не може перевищувати одного місяця. Залишення заяви без руху перериває перебіг строку вирішення суддею питання щодо перевірки відповідності заяви вимогам цього Кодексу»;
 
    -222- Шустік О.Ю.
У частині першій слова «Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ чи» виключити;
 
Відхилено    
    -223- Бевз В.А.
Частину першу викласти в такій редакції:
"Заява про перегляд судового рішення, яка надійшла до Верховного Суду України, реєструється у день її надходження та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу, визначеному автоматизованою системою документообігу суду";
 
Відхилено    
    -224- Соболєв С.В.
частину першу викласти в такій редакції:
"Заява про перегляд судового рішення, яка надійшла до Верховного Суду України, реєструється у день її надходження та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу, визначеному автоматизованою системою документообігу суду";
 
Відхилено    
    -225- Мойсик В.Р.
Частину першу викласти в такій редакції:
"Заява про перегляд судового рішення, яка надійшла до Верховного Суду України, реєструється у день її надходження та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу, визначеному автоматизованою системою документообігу суду";
 
Відхилено    
    -226- Пилипенко В.П.
Частину другу статті 359 викласти у такій редакції:
«2. Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу, а також вирішує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду. Якщо за результатами перевірки буде встановлено, що заяву подано без додержання вимог статей 357 та 358 цього Кодексу, суддя-доповідач постановляє ухвалу про залишення такої заяви без руху. При цьому заявнику надається строк, протягом якого він зобов’язаний усунути недоліки поданої заяви, який не може перевищувати одного місяця. Залишення заяви без руху перериває перебіг строку вирішення суддею питання щодо перевірки відповідності заяви вимогам цього Кодексу.».
 
Враховано    
141. частину третю після слів «Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ» доповнити словами «чи Верховного Суду України»;
 
-227- Шустік О.Ю.
У частині третій слова «Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ чи» виключити;
 
Відхилено   частину третю після слів «Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ» доповнити словами «чи Верховного Суду України»;
частину четверту доповнити пунктами 5 та 6 такого змісту:
«5) особа, яка її подала, до вирішення питання про допуск справи до провадження Верховного Суду України подала заяву про її відкликання;
6) справа не переглядалася у касаційному порядку»;
доповнити частинами шостою та сьомою такого змісту:
«6. Ухвала про повернення заяви оскарженню не підлягає.
 
    -228- Шустік О.Ю.
Пункт четвертий частини четвертої викласти в такій редакції:
«4) є ухвала Верховного Суду України про відмову у відкритті провадження у справі, прийнята з аналогічних підстав»;
 
Відхилено    
    -229- Бевз В.А.
У частині третій слова "Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ чи" виключити;
 
Відхилено    
    -230- Соболєв С.В.
У частині третій слова "Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ чи" виключити;
 
Відхилено    
    -231- Мойсик В.Р.
У частині третій слова "Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ чи" виключити;
 
Відхилено    
    -232- Мойсик В.Р.
У пункті 4 частини четвертої слова "Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ" замінити словами "Верховного Суду України";
 
Відхилено    
    -233- Пилипенко В.П.
Частину четверту доповнити пунктами 5 та 6 такого змісту:
«5) особа, яка її подала, до вирішення питання про допуск справи до провадження Верховного Суду України подала заяву про її відкликання;
6) справа не переглядалася у касаційному порядку».
 
Враховано    
    -234- Пилипенко В.П.
Доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. Ухвала про повернення заяви оскарженню не підлягає.»
Частину шосту вважати частиною сьомою.
 
Враховано    
142. доповнити частиною шостою такого змісту:
 
      
143. «6. Щодо заяви про перегляд судових рішень, поданої з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, суддя-доповідач протягом трьох днів з дня її надходження до Верховного Суду України або закінчення строку для усунення недоліків вирішує питання про відкриття провадження, про що постановляє ухвалу. Копія ухвали про відкриття провадження разом із копією заяви про перегляд судового рішення не пізніше наступного дня з дня її постановлення надсилається особам, які беруть участь у справі, а в разі відмови у відкритті провадження копія відповідної ухвали надсилається лише особі, яка подала заяву».
 
-235- Власенко С.В.
У підпункті 5 підпункту 2 пункту 1 (доповнення статьи 359 частиною шостою) перше речення викласти в такій редакції: «Щодо заяви, поданої безпосередньо до Верховного Суду України, суддя-доповідач протягом трьох днів з дня її надходження до Верховного Суду України або закінчення строку для усунення недоліків вирішує питання про відкриття провадження, про що постановляє ухвалу».
 
Відхилено   7. Щодо заяви про перегляд судових рішень, поданої з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, суддя-доповідач протягом трьох днів з дня її надходження до Верховного Суду України або закінчення строку для усунення недоліків вирішує питання про відкриття провадження, про що постановляє ухвалу. Копія ухвали про відкриття провадження разом із копією заяви про перегляд судового рішення не пізніше наступного дня з дня її постановлення надсилається особам, які беруть участь у справі, а в разі відмови у відкритті провадження копія відповідної ухвали надсилається лише особі, яка подала заяву»;
 
    -236- Бевз В.А.
Частину шосту викласти в такій редакції:
"6. Про результати проведених дій, зазначених у частинах другій, третій, четвертій цієї статті, а також зміст вимог, викладених у заяві, суддя Судової палати у цивільних справах – доповідач доповідає колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України".
 
Відхилено    
    -237- Шустік О.Ю.
У частині шостій:
слова «щодо заяви про перегляд судових рішень, поданої з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу» та «її» виключити;
після слова «надходження» доповнити словами «заяви про перегляд судового рішення».
 
Відхилено    
    -238- Соболєв С.В.
У пункті 4 частини четвертої слова "Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ" замінити словами "Верховного Суду України";
 
Відхилено    
    -239- Соболєв С.В.
Частину шосту викласти в такій редакції:
"6. Про результати проведених дій, зазначених у частинах другій, третій, четвертій цієї статті, а також зміст вимог, викладених у заяві, суддя Судової палати у цивільних справах – доповідач доповідає колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України".
 
Відхилено    
    -240- Мойсик В.Р.
Частину шосту викласти в такій редакції:
"6. Про результати проведених дій, зазначених у частинах другій, третій, четвертій цієї статті, а також зміст вимог, викладених у заяві, суддя Судової палати у цивільних справах – доповідач доповідає колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України".
 
Відхилено    
144. 6) частину першу статті 360 після слів «допуск справи до провадження» доповнити словами «з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу, «.
 
-241- Пилипенко В.П.
Доповнити статтю 360 частиною четвертою такого змісту:
«4. Ухвала про допуск справи до провадження або відмову у такому допуску оскарженню не підлягає».
 
Враховано   6) у статті 360:
частину першу після слів «допуск справи до провадження» доповнити словами «з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу»;
доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Ухвала про допуск справи до провадження або відмову в такому допуску оскарженню не підлягає»;
 
    -242- Власенко С.В.
У підпункті 6 підпункту 2 пункту 1 (доповнення частини першої статті 360) викласти доповнення у такій редакції: «з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу (якщо така заява подається заявником через Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ),».
 
Відхилено    
    -243- Шустік О.Ю.
Статтю 360 ЦПК виключити.
 
Відхилено    
    -244- Бевз В.А.
Статтю 360 викласти в такій редакції:
"Стаття 360. Допуск справи до провадження
1. Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі трьох суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України. Персональний склад колегії суддів визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 11-1 цього Кодексу.До складу колегії входить суддя-доповідач.
2. Про допуск справи до провадження і витребування матеріалів справи або відмову в такому допуску колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу, яку не може бути оскаржено. Ухвала постановляється без виклику осіб, які беруть участь у справі, та повинна бути обґрунтованою.
3. Справа вважається допущеною до провадження і витребовується, якщо хоча б двоє суддів колегії дійшли висновку про таку необхідність.
4. У разі відмови у допуску справи до провадження, копія ухвали про відмову у допуску разом із копією заяви та доданими до неї документами надсилається особі, яка її подала".
 
Відхилено    
    -245- Соболєв С.В.
Статтю 360 викласти в такій редакції:
"Стаття 360. Допуск справи до провадження
1. Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі трьох суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України. Персональний склад колегії суддів визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 11-1 цього Кодексу.До складу колегії входить суддя-доповідач.
2. Про допуск справи до провадження і витребування матеріалів справи або відмову в такому допуску колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу, яку не може бути оскаржено. Ухвала постановляється без виклику осіб, які беруть участь у справі, та повинна бути обґрунтованою.
3. Справа вважається допущеною до провадження і витребовується, якщо хоча б двоє суддів колегії дійшли висновку про таку необхідність.
4. У разі відмови у допуску справи до провадження, копія ухвали про відмову у допуску разом із копією заяви та доданими до неї документами надсилається особі, яка її подала".
 
Відхилено    
    -246- Мойсик В.Р.
Статтю 360 викласти в такій редакції:
"Стаття 360. Допуск справи до провадження
1. Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі трьох суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України. Персональний склад колегії суддів визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 11-1 цього Кодексу.До складу колегії входить суддя-доповідач.
2. Про допуск справи до провадження і витребування матеріалів справи або відмову в такому допуску колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу, яку не може бути оскаржено. Ухвала постановляється без виклику осіб, які беруть участь у справі, та повинна бути обґрунтованою.
3. Справа вважається допущеною до провадження і витребовується, якщо хоча б двоє суддів колегії дійшли висновку про таку необхідність.
4. У разі відмови у допуску справи до провадження, копія ухвали про відмову у допуску разом із копією заяви та доданими до неї документами надсилається особі, яка її подала".
 
Відхилено    
145. 7) у статті 360-1:
 
   7) у статті 360-1:
 
146. у частині першій слово «але» замінити словами «до Верховного Суду України та»;
 
-247- Шустік О.Ю.
Частину першу виключити;
 
Відхилено   у частині першій слово «але» замінити словами «до Верховного Суду України та»;
 
    -248- Бевз В.А.
Частину першу викласти в такій редакції:
"Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу. Суддя-доповідач протягом трьох днів з дня надходженя матеріалів справи постановляє ухвалу про призначення справи до розгляду та надсилає її копії особам, які беруть участь у справі";
 
Відхилено    
    -249- Соболєв С.В.
Частину першу викласти в такій редакції:
"Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу. Суддя-доповідач протягом трьох днів з дня надходженя матеріалів справи постановляє ухвалу про призначення справи до розгляду та надсилає її копії особам, які беруть участь у справі";
 
Відхилено    
    -250- Мойсик В.Р.
Частину першу викласти в такій редакції:
"Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу. Суддя-доповідач протягом трьох днів з дня надходженя матеріалів справи постановляє ухвалу про призначення справи до розгляду та надсилає її копії особам, які беруть участь у справі";
 
Відхилено    
147. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
148. після слів «суддя-доповідач» доповнити словами «, передбачений частиною першою цієї статті чи частиною шостою статті 359 цього Кодексу, «;
 
-251- Власенко С.В.
У підпункті 7 підпункту 2 пункту 1 запропоновані зміни викласти в такій редакції: «, визначений у порядку, передбаченому статтею 359 цього Кодексу або частиною першою цієї статті,».
 
Відхилено   після слів «суддя-доповідач» доповнити словами «, передбачений частиною першою цієї статті чи частиною сьомою статті 359 цього Кодексу, «;
 
    -252- Шустік О.Ю.
У частині другій слова «передбачений частиною першою цієї статті чи частиною шостою статті 359 цього Кодексу» виключити.
 
Відхилено    
149. доповнити пунктом 3 такого змісту:
 
   доповнити пунктами 2-1 і 2-2 такого змісту:
 
150. «3) визначає порядок розгляду справи (у відкритому судовому засіданні або проведення судового засідання без виклику осіб, які беруть участь у справі, на основі наявних у суду матеріалів); «
 
   «2-1) визначає порядок розгляду справи (у відкритому судовому засіданні або проведення судового засідання без виклику осіб, які беруть участь у справі, на основі наявних у суду матеріалів);
 
151. У зв’язку з цим пункти 3-5 вважати відповідно пунктами 4-6;
 
-253- Пилипенко В.П.
У частині другій статті 360-1:
Доповнити пунктом 4 такого змісту:
«4) вирішує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду, якщо таке питання не розглядалося у Вищому спеціалізованому суді Україні з розгляду цивільних і кримінальних справ;»
У зв’язку з цим пункти 3-5 вважати відповідно пунктами 5-7.
 
Враховано   2-2) вирішує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду, якщо таке питання не розглядалося у Вищому спеціалізованому суді Україні з розгляду цивільних і кримінальних справ».
 
152. пункт 4 після слів «у подібних правовідносинах» доповнити словами «або норми процесуального права, яка регулює питання цивільної юрисдикції»;
 
-254- Соболєв С.В.
Пункт 4 частини другої статті викласти в такій редакції:
"вирішує питання щодо необхідності підготовки відповідними фахівцями науково-консультативної ради при Верховному Суді України наукового висновку щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах або норми процесуального права, яка регулює питання адміністративної юрисдикції".
 
Відхилено   пункт 3 викласти в такій редакції:
«3) у разі необхідності може звернутися до відповідних фахівців науково-консультативної ради при Верховному Суді України щодо підготовки наукового висновку про норму матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах»;
 
    -255- Пилипенко В.П.
Пункти 5, 7 викласти в такій редакції:
«5) вирішує питання про необхідність надання доручення відповідним фахівцям науково-консультативної ради при Верховному Суді України підготувати науковий висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах або норми права, яка визначає категорії спорів, що підлягають розгляду в судах у порядку цивільного судочинства;»
«7) здійснює інші заходи, необхідні для вирішення питання про усунення розбіжностей у застосуванні норми матеріального права або норми права, яка визначає категорії спорів, що підлягають розгляду в судах у порядку цивільного судочинства.»
 
Враховано частково    
    -256- Коновалюк В.І.
У підпункті 7 пункту 2 законопроекту, яким вносяться зміни до пункту 4
частини другої статті 360-1 Цивільного процесуального кодексу України слова:
«пункт 4 після слів «у подібних правовідносинах» доповнити словами «або норми процесуального права, яка регулює питання цивільної юрисдикції»
замінити словами: «пункт 4 виключити».
 
Відхилено    
    -257- Шпенов Д.Ю.
Пункт 4 частини другої статті 360-1 викласти в такій редакції:
«4) вирішує питання про необхідність надання доручення відповідним фахівцям науково-консультативної ради при Верховному Суді України підготувати науковий висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах;»
 
Враховано    
    -258- Кармазін Ю.А.
Пункт 4 частини другої статті 240-1 викласти в такій редакції: «вирішує питання щодо необхідності підготовки відповідними фахівцями науково-консультативної ради при Верховному Суді України наукового висновку щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах або норми процесуального права, яка регулює питання цивільної юрисдикції»
 
Враховано частково    
    -259- Власенко С.В.
У підпункті 7 підпункту 2 пункту 1 слова: «які регулють питання цивільної юрисдикції» виключити.
 
Відхилено    
    -260- Бевз В.А.
Пункт 4 частини другої статті викласти в такій редакції:
"вирішує питання щодо необхідності підготовки відповідними фахівцями науково-консультативної ради при Верховному Суді України наукового висновку щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах або норми процесуального права, яка регулює питання адміністративної юрисдикції".
 
Враховано частково    
    -261- Мойсик В.Р.
Пункт 4 частини другої статті викласти в такій редакції:
"вирішує питання щодо необхідності підготовки відповідними фахівцями науково-консультативної ради при Верховному Суді України наукового висновку щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах або норми процесуального права, яка регулює питання адміністративної юрисдикції".
 
Враховано частково    
    -262- Кармазін Ю.А.
Пункт 4 частини другої статті 360-1 викласти в такій редакції: «вирішує питання щодо необхідності підготовки відповідними фахівцями науково-консультативної ради при Верховному Суді України наукового висновку щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах або норми процесуального права, яка регулює питання адміністративної юрисдикції»
 
Враховано частково    
153. пункт 6 після слова «матеріального» доповнити словами «або процесуального».
 
-263- Шпенов Д.Ю.
Пункт 6 частини другої статті 360-1 залишити в редакції чинного Цивільного процесуального кодексу України.
 
Враховано      
154. 8) у статті 360-2:
 
      
155. частини першу, другу викласти у такій редакції:
 
-264- Шпенов Д.Ю.
Статтю 360-2 викласти в редакції чинного Цивільного процесуального кодексу України.
З урахуванням пропозицій, висловлених підчас засідання Комітету, пропоную : «В частині восьмій статті 360-2 слова «відкриття провадження у справі» замінити словами «надходження до Верховного Суду України витребуваних суддею-доповідачем матеріалів справи».
 
Враховано   8) у частині восьмій статті 360-2 слова «відкриття провадження у справі» замінити словами «надходження до Верховного Суду України витребуваних суддею-доповідачем матеріалів справи
 
156. «1. У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстави неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень, або норм процесуального права, які регулюють питання цивільної юрисдикції, розглядається колегією суддів зі складу Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України. Засідання колегії є правомочним за умови присутності не менше двох третин суддів від складу Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України.
 
-265- Власенко С.В.
У підпункті 8 підпункту 2 пункту 1 слова: «які регулюють питання цивільної юрисдикції» виключити.
 
Враховано частково      
157. 2. Якщо судове рішення у цивільній справі оскаржується з підстав неоднакового застосування одних і тих самих норм матеріального чи процесуального права судами касаційної інстанції, а також у разі оскарження судового рішення з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, справа розглядається на спільному засіданні всіх палат Верховного Суду України. Таке засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Верховного Суду України, визначеного законом»;
 
      
158. частину п’яту після слова «матеріального» доповнити словами «або процесуального».
 
-266- Пилипенко В.П.
Частину п’яту статті 360-2 викласти в такій редакції:
«5. Особа, яка подала заяву про перегляд судових рішень, та особи, що приєдналися до неї, у разі їх прибуття у судове засідання мають право надати пояснення по суті вимог. Якщо такі заяви подали обидві сторони, першим дає пояснення позивач. Для з’ясування сутності неоднаково застосованої норми матеріального права або норми права, яка визначає категорії спорів, що підлягають розгляду в судах у порядку цивільного судочинства, можуть заслуховуватися пояснення представників органів державної влади.»
 
Відхилено      
159. 9) у статті 360-4:
 
   9) в статті 360-4:
 
160. у частині другій слова «направляє справу на новий розгляд до суду касаційної інстанції» замінити словами «приймає нове судове рішення»;
 
   у частині другій слова «направляє справу на новий розгляд до суду касаційної інстанції» замінити словами «приймає нове судове рішення»;
 
161. у частині третій слово «направляє» замінити словами «має право прийняти нове судове рішення або направити».
 
   у частині третій слово «направляє» замінити словами «має право прийняти нове судове рішення або направити».
 
162. 10) частину першу статті 360-7 після слів «у подібних правовідносинах» доповнити словами «або норм процесуального права, які регулюють питання цивільної юрисдикції».
 
-267- Шпенов Д.Ю.
Частину першу статті 360-7 викласти в редакції чинного Цивільного процесуального кодексу України.
 
Враховано      
    -268- Пилипенко В.П.
Перше речення частини першої статті 360-7 викласти в такій редакції:
«1. Рішення Верховного Суду України, прийняте за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах або норм права, які визначають категорії спорів, що підлягають розгляду в судах у порядку цивільного судочинства, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначену норму права, та для всіх судів України.»
 
Відхилено    
    -269- Власенко С.В.
У підпункті 10 підпункту 2 пункту 1 слова: «які регулюють питання цивільної юрисдикції» виключити.
 
Відхилено    
    -270- Кармазін Ю.А.
У реченні третьому частини п'ятої статті 400-20 після слова «кримінального» доповнити словами «або кримінально-процесуального»
 
Відхилено    
163. 3. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005, №№ 35-37, ст. 446):
 
   5. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005р., №№ 35-37, ст. 446):
 
164. 1) пункт 1 частини першої статті 237 після слів «у подібних правовідносинах» доповнити словами «або норм процесуального права, які регулюють питання адміністративної юрисдикції».
 
-271- Шпенов Д.Ю.
Пункт 1 частини першої статті 237 залишити в редакції чинного Кодексу адміністративного судочинства України.
 
Враховано   1)статтю 238 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. У разі пропущення строку, встановленого частинами першою, другою цієї статті, з причин визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк. Заява про перегляд судового рішення залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, а також якщо у поновленні строку відмовлено. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду вирішується судом без виклику осіб, які беруть участь у справі та за результатами розгляду постановляється відповідна ухвала»;
 
    -272- Власенко С.В.
У підпункті 1 підпункту 3 пункту 1 слова «які регулюють питання адміністративної юрисдикції» виключити.
 
Враховано частково    
    -273- Пилипенко В.П.
Пункт 1 частини першої статті 237 викласти в такій редакції:
«1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах, або норм права, які визначають категорії спорів, що підлягають розгляду в судах у порядку адміністративного судочинства;»
 
Відхилено    
    -274- Пилипенко В.П.
Статтю 238 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. У разі пропущення строку, встановленого частинами першою, другою цієї статті, з причин визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк. Заява про перегляд судового рішення залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала не порушує питання про поновлення цього строку, а також коли у поновленні строку відмовлено. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду вирішується судом без виклику осіб, які беруть участь у справі та за результатами розгляду постановляється відповідна ухвала».
 
Враховано    
165. 2) пункт 3 частини другої статті 239 викласти у такій редакції:
 
   2) пункт 3 частини другої статті 239 викласти в такій редакції:
 
166. «3) обґрунтування неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції однієї й тієї ж норми права із зазначенням у чому полягає порушення норм матеріального чи процесуального права, якщо заява подана з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу; «
 
-275- Шпенов Д.Ю.
Пункт 3 частини другої статті 239 викласти в такій редакції:
«3) обґрунтування неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції однієї й тієї ж норми матеріального права із зазначенням у чому полягає порушення норм матеріального права, якщо заява подана з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу;»
 
Враховано   «3) обґрунтування неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції однієї й тієї ж норми матеріального права із зазначенням у чому полягає порушення норм матеріального права, якщо заява подана з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу»;
 
    -276- Пилипенко В.П.
Пункт 3 частини другої статті 239 викласти в такій редакції:
«3) обґрунтування неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції однієї і тієї ж норми права із зазначенням у чому полягає її порушення, якщо заява подана з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу;»
 
Відхилено    
167. 3) у статті 239-1:
 
   3) у статті 239-1:
 
168. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
169. після слів «заява про перегляд судових рішень» доповнити словами «з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу, «;
 
-277- Шустік О.Ю.
У частині першій статті 239-1 Кодексу адміністративного судочинства України «слова «з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу, подається до Верховного Суду України через Вищий адміністративний суд України. Заява про перегляд судових рішень з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу» виключити.
 
Відхилено   після слів «Заява про перегляд судових рішень» доповнити словами «з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу «;
 
    -278- Бевз В.А.
Абзац перший частини першої статті 239-1 викласти в такій редакції:
"Заява про перегляд судових рішень подається безпосередньо до Верховного Суду України. До заяви мають бути додані".
 
Відхилено    
    -279- Соболєв С.В.
Абзац перший частини першої статті 239-1 викласти в такій редакції:
"Заява про перегляд судових рішень подається безпосередньо до Верховного Суду України. До заяви мають бути додані".
 
Відхилено    
    -280- Мойсик В.Р.
Абзац перший частини першої статті 239-1 викласти в такій редакції:
"Заява про перегляд судових рішень подається безпосередньо до Верховного Суду України. До заяви мають бути додані".
 
Відхилено    
170. після першого речення доповнити реченням такого змісту:
 
   після першого речення доповнити реченням такого змісту:
 
171. «Заява про перегляд судових рішень з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, подається безпосередньо до Верховного Суду України»;
 
-281- Власенко С.В.
У підпункті 4 підпункту 2 пункту 1 запропоновані зміни викласти у двох реченнях такого змісту: «За вибором заявника заява така заява може бути подана за правилами, що передбачені для перегляду судових рішень з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу. Заява про перегляд судових рішень з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, подається безпосередньо до Верховного Суду України».
 
Відхилено   «Заява про перегляд судових рішень з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, подається безпосередньо до Верховного Суду України»;
 
172. пункт 3 після слів «у подібних правовідносинах» доповнити словами «або норм процесуального права, які регулюють питання адміністративної юрисдикції».
 
-282- Шпенов Д.Ю.
Пункт 3 частини першої статті 239-1 залишити у редакції чинного Кодексу адміністративного судочинства України.
 
Враховано      
    -283- Власенко С.В.
У підпункті 3 підпункту 3 пункту 1 слова «які регулюють питання адміністративної юрисдикції» виключити.
 
Відхилено    
    -284- Пилипенко В.П.
Пункт 3 частини першої статті 239-1 викласти в такій редакції:
«3) копії різних за змістом судових рішень, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах або норм права, які визначають категорії спорів, що підлягають розгляду в судах у порядку адміністративного судочинства;»
 
Відхилено    
173. 4) у статті 239-2:
 
-285- Бевз В.А.
У частинах першій, третій слова "Вищого адміністративного суду України" виключити;
 
Відхилено   4) у статті 239-2:
 
    -286- Соболєв С.В.
У частинах першій, третій слова "Вищого адміністративного суду України" виключити;
 
Відхилено    
174. вилучити у назві статті слова «Вищим адміністративним судом України»;
 
-287- Бевз В.А.
Назву статті викласти в такій редакції:
"Прийняття Верховним Судом України заяви про перегляд судового рішення";
 
Відхилено   у назві статті слова «Вищим адміністративним судом України» виключити;
 
    -288- Соболєв С.В.
Назву статті викласти в такій редакції:
"Прийняття Верховним Судом України заяви про перегляд судового рішення";
 
Відхилено    
    -289- Мойсик В.Р.
Назву статті викласти в такій редакції:
"Прийняття Верховним Судом України заяви про перегляд судового рішення";
 
Відхилено    
175. частину першу після слів «Вищого адміністративного суду України» доповнити словами «чи Верховного Суду України»;
 
-290- Мойсик В.Р.
У частинах першій, третій слова "Вищого адміністративного суду України" виключити;
 
Відхилено   частину першу після слів «Вищого адміністративного суду України» доповнити словами «чи Верховного Суду України»;
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу, а також вирішує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду. Якщо за результатами перевірки буде встановлено, що заяву подано з порушенням вимог статей 239 та 239-1 цього Кодексу, суддя-доповідач постановляє ухвалу про залишення такої заяви без руху. При цьому заявнику надається строк, протягом якого він зобов’язаний усунути недоліки поданої заяви, який не може перевищувати одного місяця. Залишення заяви без руху перериває перебіг строку вирішення суддею питання щодо перевірки відповідності заяви вимогам цього Кодексу»;
 
    -291- Шустік О.Ю.
У частині першій слова «Вищого адміністративного суду України чи» виключити;
 
Відхилено    
    -292- Пилипенко В.П.
Частину другу статті 239-2 викласти у такій редакції:
«2. Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу, а також вирішує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду. Якщо за результатами перевірки буде встановлено, що заяву подано без додержання вимог статей 239 та 239-1 цього Кодексу, суддя-доповідач постановляє ухвалу про залишення такої заяви без руху. При цьому заявнику надається строк, протягом якого він зобов’язаний усунути недоліки поданої заяви, який не може перевищувати одного місяця. Залишення заяви без руху перериває перебіг строку вирішення суддею питання щодо перевірки відповідності заяви вимогам цього Кодексу».
 
Враховано    
176. частину третю після слів «Вищого адміністративного суду України» доповнити словами «чи Верховного Суду України».
 
-293- Шустік О.Ю.
У частині третій слова «Вищого адміністративного суду України чи» виключити;
 
Відхилено   частину третю після слів «Вищого адміністративного суду України» доповнити словами «чи Верховного Суду України»;
частину четверту доповнити пунктами 5 та 6 такого змісту:
«5) особа, яка її подала, до вирішення питання про допуск справи до провадження Верховного Суду України подала заяву про її відкликання;
6)справа не переглядалася у касаційному порядку»;
доповнити частинами шостою та сьомою такого змісту:
«6. Ухвала про повернення заяви оскарженню не підлягає.
 
    -294- Бевз В.А.
У пункті 4 частини четвертої слова "Вищого адміністративного суду України" замінити словами "Верховного Суду України";
 
Відхилено    
    -295- Мойсик В.Р.
У пункті 4 частини четвертої слова "Вищого адміністративного суду України" замінити словами "Верховного Суду України";
 
Відхилено    
    -296- Шустік О.Ю.
Пункт четвертий частини четвертої викласти в такій редакції:
«4) є ухвала Верховного Суду України про відмову у відкритті провадження у справі, прийнята з аналогічних підстав»;
 
Відхилено    
    -297- Соболєв С.В.
У пункті 4 частини четвертої слова "Вищого адміністративного суду України" замінити словами "Верховного Суду України";
 
Відхилено    
    -298- Пилипенко В.П.
Частину четверту доповнити пунктами 5 та 6 такого змісту:
«5) особа, яка її подала, до вирішення питання про допуск справи до провадження Верховного Суду України подала заяву про її відкликання.
6)справа не переглядалася у касаційному порядку»
 
Враховано    
    -299- Пилипенко В.П.
Доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. Ухвала про повернення заяви оскарженню не підлягає.»
Частину шосту вважати частиною сьомою.
 
Враховано    
177. доповнити частиною шостою такого змісту:
 
      
178. «6. Щодо заяви про перегляд судових рішень, поданої з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, суддя-доповідач протягом трьох днів з дня її надходження до Верховного Суду України або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків, вирішує питання про відкриття провадження, про що постановляє ухвалу. Копія ухвали про відкриття провадження разом з копією заяви про перегляд судового рішення не пізніше наступного дня з дня її постановлення надсилається особам, які беруть участь у справі, а у разі відмови у відкритті провадження копія відповідної ухвали надсилається лише особі, яка подала заяву».
 
-300- Власенко С.В.
У підпункті 4 підпункту 3 пункту 1 (доповнення статті 239-2 частиною шостою) перше речення викласти в такій редакції: «Щодо заяви, поданої безпосередньо до Верховного Суду України, суддя-доповідач протягом трьох днів з дня її надходження до Верховного Суду України або закінчення строку для усунення недоліків вирішує питання про відкриття провадження, про що постановляє ухвалу».
 
Відхилено   7. Щодо заяви про перегляд судових рішень, поданої з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, суддя-доповідач протягом трьох днів з дня її надходження до Верховного Суду України або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків, вирішує питання про відкриття провадження, про що постановляє ухвалу. Копія ухвали про відкриття провадження разом з копією заяви про перегляд судового рішення не пізніше наступного дня з дня її постановлення надсилається особам, які беруть участь у справі, а у разі відмови у відкритті провадження копія відповідної ухвали надсилається лише особі, яка подала заяву»;
 
    -301- Бевз В.А.
Частину шосту викласти в такій редакції:
"6. Про результати проведених дій, зазначених у частинах другій, третій, четвертій цієї статті, а також зміст вимог, викладених у заяві, суддя Судової палати в адміністративних справах – доповідач доповідає колегії суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України".
 
Відхилено    
    -302- Шустік О.Ю.
У частині шостій:
слова «щодо заяви про перегляд судових рішень, поданої з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу» та «її» виключити;
після слова «надходження» доповнити словами «заяви про перегляд судового рішення».
 
Відхилено    
    -303- Соболєв С.В.
Частину шосту викласти в такій редакції:
"6. Про результати проведених дій, зазначених у частинах другій, третій, четвертій цієї статті, а також зміст вимог, викладених у заяві, суддя Судової палати в адміністративних справах – доповідач доповідає колегії суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України".
 
Відхилено    
    -304- Мойсик В.Р.
Частину шосту викласти в такій редакції:
"6. Про результати проведених дій, зазначених у частинах другій, третій, четвертій цієї статті, а також зміст вимог, викладених у заяві, суддя Судової палати в адміністративних справах – доповідач доповідає колегії суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України".
 
Відхилено    
179. 5) частину першу статті 240 після слів «допуск справи до провадження» доповнити словами «з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу, «.
 
-305- Пилипенко В.П.
Доповнити статтю 240 частиною четвертою такого змісту:
«4. Ухвала про допуск справи до провадження або відмову у такому допуску оскарженню не підлягає».
 
Враховано   5) у статті 240:
частину першу після слів «допуск справи до провадження» доповнити словами «з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу»;
доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Ухвала про допуск справи до провадження або відмову у такому допуску оскарженню не підлягає»;
 
    -306- Власенко С.В.
У підпункті 5 підпункту 3 пункту 1 (доповнення частини першої статті 240) викласти доповнення у такій редакції: «з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу (якщо така заява подається заявником через Вищий адміністративний суд України),».
 
Відхилено    
    -307- Шустік О.Ю.
Статтю 240 КАС виключити.
 
Відхилено    
    -308- Бевз В.А.
Статтю 240 викласти в такій редакції:
"Стаття 240. Допуск справи до провадження
1. Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі трьох суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України. Персональний склад колегії суддів визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 15-1 цього Кодексу.До складу колегії входить суддя-доповідач.
2. Про допуск справи до провадження і витребування матеріалів справи або відмову в такому допуску колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу, яку не може бути оскаржено. Ухвала постановляється без виклику осіб, які беруть участь у справі, та повинна бути обґрунтованою.
3. Справа вважається допущеною до провадження і витребовується, якщо хоча б двоє суддів колегії дійшли висновку про таку необхідність.
4. У разі відмови у допуску справи до провадження, копія ухвали про відмову у допуску разом із копією заяви та доданими до неї документами надсилається особі, яка її подала".
 
Відхилено    
    -309- Соболєв С.В.
Статтю 240 викласти в такій редакції:
"Стаття 240. Допуск справи до провадження
1. Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі трьох суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України. Персональний склад колегії суддів визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 15-1 цього Кодексу.До складу колегії входить суддя-доповідач.
2. Про допуск справи до провадження і витребування матеріалів справи або відмову в такому допуску колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу, яку не може бути оскаржено. Ухвала постановляється без виклику осіб, які беруть участь у справі, та повинна бути обґрунтованою.
3. Справа вважається допущеною до провадження і витребовується, якщо хоча б двоє суддів колегії дійшли висновку про таку необхідність.
4. У разі відмови у допуску справи до провадження, копія ухвали про відмову у допуску разом із копією заяви та доданими до неї документами надсилається особі, яка її подала".
 
Відхилено    
    -310- Мойсик В.Р.
Статтю 240 викласти в такій редакції:
"Стаття 240. Допуск справи до провадження
1. Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі трьох суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України. Персональний склад колегії суддів визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 15-1 цього Кодексу.До складу колегії входить суддя-доповідач.
2. Про допуск справи до провадження і витребування матеріалів справи або відмову в такому допуску колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу, яку не може бути оскаржено. Ухвала постановляється без виклику осіб, які беруть участь у справі, та повинна бути обґрунтованою.
3. Справа вважається допущеною до провадження і витребовується, якщо хоча б двоє суддів колегії дійшли висновку про таку необхідність.
4. У разі відмови у допуску справи до провадження, копія ухвали про відмову у допуску разом із копією заяви та доданими до неї документами надсилається особі, яка її подала".
 
Відхилено    
180. 6) у статті 240-1:
 
   6) у статті 240-1:
 
181. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
182. після слів «у день її надходження» доповнити словами «до Верховного Суду України»;
 
   після слів «у день її надходження» доповнити словами «до Верховного Суду України»;
 
183. слова «призначення справи до розгляду» замінити словами «відкриття провадження у справі».
 
-311- Шустік О.Ю.
Частину першу виключити;
 
Відхилено   слова «призначення справи до розгляду» замінити словами «відкриття провадження у справі»;
 
    -312- Бевз В.А.
У статті 240-1 частину першу викласти в такій редакції:
"1. Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу. Суддя-доповідач протягом трьох днів з дня надходження матеріалів справи постановляє ухвалу про призначення справи до розгляду та надсилає її копії особам, які беруть участь у справі";
 
Відхилено    
    -313- Соболєв С.В.
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу. Суддя-доповідач протягом трьох днів з дня надходження матеріалів справи постановляє ухвалу про призначення справи до розгляду та надсилає її копії особам, які беруть участь у справі";
 
Відхилено    
    -314- Мойсик В.Р.
Частину першу викласти в такій редакції:
"1. Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу. Суддя-доповідач протягом трьох днів з дня надходження матеріалів справи постановляє ухвалу про призначення справи до розгляду та надсилає її копії особам, які беруть участь у справі";
 
Відхилено    
184. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
185. після слів «суддя-доповідач» доповнити словами «, передбачений частиною першою цієї статті чи частиною шостою статті 239-2 цього Кодексу, «;
 
-315- Власенко С.В.
У підпункті 6 підпункту 3 пункту 1 запропоновані зміни викласти в такій редакції: «, визначений у порядку, передбаченому статтею 239-2 цього Кодексу або частиною першою цієї статті,».
 
Відхилено   після слів «Суддя-доповідач» доповнити словами «, передбачений частиною першою цієї статті чи частиною сьомою статті 239-2 цього Кодексу, «;
доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
«2-1) вирішує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду, якщо таке питання не розглядалося у Вищому адміністративному суді України».
 
    -316- Пилипенко В.П.
У частині другій статті 240-1:
Доповнити пунктом 4 такого змісту:
«4) вирішує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду, якщо таке питання не розглядалося у Вищому адміністративному суді України;»
У зв’язку з цим пункти 4-6 вважати відповідно пунктами 5-7.
 
Враховано    
    -317- Шустік О.Ю.
У частині другій слова «передбачений частиною першою цієї статті чи частиною шостою статті 239-2 цього Кодексу» виключити.
 
Відхилено    
186. пункт 4 після слів «у подібних правовідносинах» доповнити словами «або норми процесуального права, яка регулює питання адміністративної юрисдикції»;
 
-318- Пилипенко В.П.
Пункти 5, 7 викласти в такій редакції:
«5) вирішує питання про необхідність надання доручення відповідним фахівцям науково-консультативної ради при Верховному Суді України підготувати науковий висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах або норми права, яка визначає категорії спорів, що підлягають розгляду в судах у порядку адміністративного судочинства;»
«7) здійснює інші заходи, необхідні для вирішення питання про усунення розбіжностей у застосуванні норми матеріального права або норми права, яка визначає категорії спорів, що підлягають розгляду в судах у порядку адміністративного судочинства.»
 
Враховано частково   пункт 4 викласти в такій редакції:
«4) у разі необхідності може звернутися до відповідних фахівців науково-консультативної ради при Верховному Суді України щодо підготовки наукового висновку про норму матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах»;
 
    -319- Шпенов Д.Ю.
Пункт 4 частини другої статті 240-1 викласти в такій редакції:
«4) вирішує питання про необхідність надання доручення відповідним фахівцям науково-консультативної ради при Верховному Суді України підготувати науковий висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах;»
 
Враховано    
    -320- Бевз В.А.
Пункт 4 частини другої викласти в такій редакції:
"вирішує питання щодо необхідності підготовки відповідними фахівцями науково-консультативної ради при Верховному Суді України наукового висновку щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах або норми процесуального права, яка регулює питання цивільної юрисдикції".
 
Враховано частково    
    -321- Соболєв С.В.
Пункт 4 частини другої викласти в такій редакції:
"вирішує питання щодо необхідності підготовки відповідними фахівцями науково-консультативної ради при Верховному Суді України наукового висновку щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах або норми процесуального права, яка регулює питання цивільної юрисдикції".
 
Враховано частково    
    -322- Мойсик В.Р.
Пункт 4 частини другої викласти в такій редакції:
"вирішує питання щодо необхідності підготовки відповідними фахівцями науково-консультативної ради при Верховному Суді України наукового висновку щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах або норми процесуального права, яка регулює питання цивільної юрисдикції".
 
Враховано частково    
    -323- Коновалюк В.І.
У підпункті 6 пункту 3 законопроекту, яким вносяться зміни до статті 240-1 Кодексу адміністративного судочинства України слова:
«пункт 4 після слів «у подібних правовідносинах» доповнити словами «або норми процесуального права, яка регулює питання адміністративної юрисдикції»;
замінити словами: «пункт 4 виключити».
 
Відхилено    
    -324- Власенко С.В.
У підпункті 6 підпункту 3 пункту 1 слова: «яка регулює питання адміністративної юрисдикції» виключити.
 
Відхилено    
187. пункт 6 після слова «матеріального» доповнити словами «або процессуального».
 
-325- Шпенов Д.Ю.
Пункт 6 частини другої статті 240-1 залишити у редакції чинного Кодексу адміністративного судочинства України.
 
Враховано      
188. 7) у статті 241:
 
-326- Шпенов Д.Ю.
Статтю 241 залишити у редакції чинного Кодексу адміністративного судочинства України.
З урахуванням пропозицій, висловлених підчас засідання Комітету, пропоную : «В частині восьмій статті 341 слова «відкриття провадження у справі» замінити словами «надходження до Верховного Суду України витребуваних суддею-доповідачем матеріалів справи».
 
Враховано   7) у частині восьмій статті 241 слова «відкриття провадження у справі» замінити словами «надходження до Верховного Суду України витребуваних суддею-доповідачем матеріалів справи»;
 
189. частини першу, другу викласти у такій редакції:
 
      
190. «1. У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстави неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень, або норм процесуального права, які регулюють питання адміністративної юрисдикції, розглядається колегією суддів зі складу Судової палати у адміністративних справах Верховного Суду України. Засідання колегії є правомочним за умови присутності не менше двох третин суддів від складу Судової палати у адміністративних справах Верховного Суду України.
 
-327- Власенко С.В.
У підпункті 7 підпункту 3 пункту 1 слова: «які регулюють питання адміністративної юрисдикції» виключити.
 
Враховано частково      
191. 2. Якщо судове рішення у адміністративній справі оскаржується з підстав неоднакового застосування одних і тих самих норм матеріального або процесуального права судами касаційної інстанції, а також у разі оскарження судового рішення з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, справа розглядається на спільному засіданні всіх палат Верховного Суду України. Таке засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Верховного Суду України, визначеного законом»;
 
      
192. частину п’яту після слів «норми матеріального» доповнити словами «або процесуального».
 
-328- Пилипенко В.П.
Частину п’яту статті 241 викласти в такій редакції:
«5. Особа, яка подала заяву до Верховного Суду України, та особи, що приєдналися до неї, у разі їх прибуття у судове засідання мають право надати пояснення по суті заявлених вимог. Якщо такі заяви подали обидві сторони, першим дає пояснення позивач. Для з’ясування сутності неоднаково застосованої норми матеріально права або норми права, яка визначає категорії спорів, що підлягають розгляду в судах у порядку адміністративного судочинства, можуть заслуховуватися пояснення представників органів державної влади.»
 
Відхилено      
193. 8) у статті 243:
 
   7) у статті 243:
 
194. у частині другій слова «направляє справу на новий розгляд до суду касаційної інстанції» замінити словами «приймає нове судове рішення»;
 
   у частині другій слова «направляє справу на новий розгляд до суду касаційної інстанції» замінити словами «приймає нове судове рішення»;
 
195. у частині третій слово «направляє» замінити словами «має право прийняти нове судове рішення або направити».
 
   у частині третій слово «направляє» замінити словами «має право прийняти нове судове рішення або направити».
 
196. 9) частину першу статті 244-2 після слів «у подібних правовідносинах» доповнити словами «або норм процесуального права, які регулюють питання адміністративної юрисдикції».
 
-329- Шпенов Д.Ю.
Частину першу статті 244-2 залишити у редакції чинного Кодексу адміністративного судочинства України.
 
Враховано      
    -330- Пилипенко В.П.
Перше речення частини першої статті 244-2 викласти в такій редакції:
«Рішення Верховного Суду України, прийняте за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах або норм права, які визначають категорії спорів, що підлягають розгляду в судах у порядку адміністративного судочинства, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначені норми права, та для всіх судів України.»
 
Відхилено    
    -331- Власенко С.В.
У підпункті 9 підпункту 3 пункту 1 слова: «які регулюють питання адміністративної юрисдикції» виключити.
 
Враховано частково    
197. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-332- Келестин В.В.
Розділ ІІ викласти в такій редакції:
«ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
 
Враховано   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.