Кількість абзаців - 161 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування функцій органів державного нагляду в електроенергетиці (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Вноситься
 
      
2. Кабінетом Міністрів України
 
      
3. М. АЗАРОВ
 
      
4. « « 2011 р.
 
      
5. Закон України
 
   Закон України
 
6. Про внесення змін до
 
   Про внесення змін до
 
7. деяких законодавчих актів України
 
   деяких законодавчих актів України
 
8. __________________________________
 
   __________________________________
 
9. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
10. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
11. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
12. 1) статтю 95-1 викласти в такій редакції:
 
   1) статті 95-1, 188-20 та 244-13 викласти в такій редакції:
 
13. «Стаття 95-1. Порушення вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання
 
-1- Кармазін Ю.А.
назву статті 95-1 залишити у чинній редакції.
 
Відхилено   «Стаття 95-1. Порушення вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання
 
    -2- Шпенов Д.Ю.
у назві статті 95-1 слова «та нормативних документів» виключити
 
Відхилено Доповнення назви чинної статті терміном «нормативних документів», що прийнято у першому читанні, є необхідним. термін «нормативний документ» в контексті цього проекту Закону не є тотожнім терміну «нормативно-правовий акт»   
14. Порушення вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів електроенергетики, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії —
 
-3- Шпенов Д.Ю.
у частині першій статті 95-1 слова «та нормативних документів» виключити.
 
Відхилено На тих же підставах, що і поправка № 2  Порушення вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів електроенергетики, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії —
 
15. тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, попередження або накладення штрафу на працівників від одного до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб — від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
   тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, попередження або накладення штрафу на працівників від одного до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, накладення штрафу на посадових осіб від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
16. 2) статтю 188-20 викласти в такій редакції::
 
      
17. «Стаття 188-20. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів посадових осіб Інспекції з державного енергетичного нагляду чи розпоряджень органів Інспекції з державного енергетичного нагляду щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання
 
-4- Мартиненко М.В.
Романюк М.П.
викласти в редакції:
«Стаття 188-20. Невиконання (ухилення від виконання) або несвоєчасне виконання приписів посадових осіб Інспекції з державного енергетичного нагляду або розпоряджень органів Інспекції з державного енергетичного нагляду
 
Враховано   «Стаття 188-20. Невиконання (ухилення від виконання) або несвоєчасне виконання приписів посадових осіб Інспекції з державного енергетичного нагляду чи розпоряджень органів Інспекції з державного енергетичного нагляду
 
    -5- Кармазін Ю.А.
назву статті 188-20 викласти у такій редакції:
«Стаття 188-20. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів чи розпоряджень органів Інспекції з державного енергетичного нагляду щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання»
 
Відхилено Оскільки Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» встановлено, що приписи здійснюють посадові особи органу державного нагляду (контролю) а розпорядження надають органи ержавного нагляду (контролю).   
    -6- Шпенов Д.Ю.
у назві статті 188-20 слова «нормативних документів» виключити
 
Враховано    
18. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів посадових осіб Інспекції з державного енергетичного нагляду чи розпоряджень органів Інспекції з державного енергетичного нагляду щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів електроенергетики, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії —
 
-7- Кармазін Ю.А.
у статті 188-20 частину першу викласти у такій редакції:
«Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів чи розпоряджень органів Інспекції з державного енергетичного нагляду щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів електроенергетики, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії — «.
 
Відхилено У «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» встановлено, що приписи здійснюють посадові особи органу державного нагляду (контролю) а розпорядження надають органи ержавного нагляду (контролю).  Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів посадових осіб Інспекції з державного енергетичного нагляду чи розпоряджень органів Інспекції з державного енергетичного нагляду щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів електроенергетики, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії —
 
    -8- Шпенов Д.Ю.
у частині першій статті 188-20 слова «та нормативних документів» виключити.
 
Відхилено На тих же підставах, що і поправка № 2   
19. тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, попередження або накладення штрафу на працівників від одного до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб — від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
   тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, попередження або накладення штрафу на працівників від одного до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, накладення штрафу на посадових осіб від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
20. 3) у статті 244-13:
 
      
21. назву та частину першу статті викласти в такій редакції:
 
      
22. «Стаття 244-13. Органи Інспекції з державного енергетичного нагляду
 
   «Стаття 244-13. Органи Інспекції з державного енергетичного нагляду
 
23. Органи Інспекції з державного енергетичного нагляду розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 95-1 і 188-20.»;
 
   Органи Інспекції з державного енергетичного нагляду розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 95-1 і 188-20.
 
24. у частині другій:
 
      
25. в абзаці першому слова «Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії» замінити словами «Інспекції з державного енергетичного нагляду»;
 
   Від імені органів Інспекції з державного енергетичного нагляду розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
 
26. підпункти 1—3 викласти в такій редакції:
 
      
27. «1) головний інспектор з державного енергетичного нагляду та його заступники — попередження або штраф на громадян, працівників або посадових осіб до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   1) головний інспектор з державного енергетичного нагляду та його заступники — попередження або штраф на громадян, працівників або посадових осіб до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
28. 2) старші інспектори з державного енергетичного нагляду — попередження або штраф на громадян, працівників або посадових осіб до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   2) старші інспектори з державного енергетичного нагляду — попередження або штраф на громадян, працівників або посадових осіб до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
29. 3) інспектори з державного енергетичного нагляду — попередження або штраф на громадян, працівників або посадових осіб до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
   3) інспектори з державного енергетичного нагляду — попередження або штраф на громадян, працівників або посадових осіб до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
30. 4) статтю 244-14 виключити.
 
   2) статтю 244-14 виключити.
 
31. 2. У Законі України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1; 2000 р., № 38, ст. 321; 2003 р., № 29,
 
   2. У Законі України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами):
 
32. ст. 236, № 52, ст. 378; 2004 р., № 13, ст. 181, № 15, ст. 210; 2005 р., № 4,
 
      
33. ст. 103, № 27, ст. 359, № 33, ст. 428, ст. 430; 2007 р., № 33, ст. 440; 2009 р., № 13, ст. 155, № 19, ст. 257, № 31, ст. 457, № 32—33, ст. 496):
 
      
34. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
35. в абзаці шостому слова «продажу її споживачам» замінити словами «її продажу та/або постачання споживачам»;
 
   в абзаці шостому слова «продажу її споживачам» замінити словами «її продажу та/або постачання споживачам»;
 
36. абзаци п’ятнадцятий і шістнадцятий викласти в такій редакції:
 
   абзаци п’ятнадцятий і шістнадцятий викласти в такій редакції:
 
37. «передача енергії — господарська діяльність, пов’язана з транспортуванням енергії за допомогою мереж на підставі договору;
 
-9- Мартиненко М.В.
Романюк М.П.
викласти в редакції:
«передача електричної енергії - господарська діяльність, пов’язана з транспортуванням електричної енергії за допомогою електричних мереж на підставі договору;»
 
Враховано   «передача електричної енергії - господарська діяльність, пов’язана з транспортуванням електричної енергії за допомогою електричних мереж на підставі договору;
 
38. постачання енергії — господарська діяльність, пов’язана з наданням енергії споживачеві за допомогою технічних засобів транспортування та розподілом її на підставі договору;»;
 
-10- Мартиненко М.В.
Романюк М.П.
викласти в редакції:
«постачання електричної енергії - господарська діяльність, пов’язана з наданням електричної енергії споживачеві за допомогою технічних засобів передачі та розподілу електричної енергії на підставі договору;»
 
Враховано   постачання електричної енергії - господарська діяльність, пов’язана з наданням електричної енергії споживачеві за допомогою технічних засобів передачі та розподілу електричної енергії на підставі договору»;
 
39. доповнити статтю абзацами такого змісту:
 
   доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
 
40. «виробництво енергії - господарська діяльність, пов’язана з перетворенням паливно-енергетичних ресурсів будь-якого походження в електричну та/або теплову енергію за допомогою технічних засобів з метою її продажу на підставі договору або використання для власних потреб;
 
-11- Мартиненко М.В.
Романюк М.П.
викласти в такій редакції:
«виробництво електричної енергії – господарська діяльність, пов’язана з перетворенням енергетичних ресурсів будь-якого походження (у тому числі альтернативних джерел енергії) в електричну енергію за допомогою технічних засобів з метою її продажу на підставі договору;»
 
Враховано   «виробництво електричної енергії – господарська діяльність, пов’язана з перетворенням енергетичних ресурсів будь-якого походження, у тому числі альтернативних джерел енергії, на електричну енергію за допомогою технічних засобів з метою її продажу на підставі договору»;
 
41. нормативний документ — норми, правила, інструкції та стандарти щодо забезпечення належного технічного стану електричних, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж, користування енергією.»;
 
-12- Мартиненко М.В.
Романюк М.П.
слова «користування енергією» вилучити
 
Враховано   «нормативний документ — норми, правила, інструкції та стандарти, прийняті та зареєстровані в порядку, встановленому законодавством, щодо забезпечення належного технічного стану електричних, теплових, тепловикористальних установок та мереж»;
 
    -13- Шпенов Д.Ю.
у статті 1:
Визначення «нормативний документ» виключити.
 
Відхилено иключати визначення «нормативний документ» недоцільно. На тих же підставах, що і поправка № 2   
    -14- Шпенов Д.Ю.
визначення «нормативний документ» доповнити словами «, які прийняті та зареєстровані у встановленому законом порядку».
 
Враховано в іншій редакції   
42. 2) статтю 9 викласти в такій редакції:
 
   2) статтю 9 викласти в такій редакції:
 
43. «Стаття 9. Державний нагляд (контроль) в електроенергетиці
 
   «Стаття 9. Державний нагляд (контроль) в електроенергетиці
 
44. Державний нагляд (контроль) в електроенергетиці здійснює Інспекція з державного енергетичного нагляду.
 
-15- Кармазін Ю.А.
після слів: «енергетичного нагляду» доповнити словами: «у порядку, визначеному Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
 
Враховано по суті у рядку № 47  Державний нагляд (контроль) в електроенергетиці здійснює Інспекція з державного енергетичного нагляду.
 
45. Положення про Інспекцію з державного енергетичного нагляду затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-16- Шпенов Д.Ю.
у частині другій статті 9 слова «Кабінетом Міністрів Україні» замінити словами «Президентом України»
 
Відхилено Інспекція не є центральним органом виконавчої влади, а в частині виконання своїх функціональних повноважень підпорядковується Міністерству енергетики та вугільної промисловості України. Відповідно дія частини 3 статті 3 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», якою визначено, що положення про міністерства, інші центральні органи виконавчої влади затверджує Президент України, не поширюється на Інспекцію.  Положення про Інспекцію з державного енергетичного нагляду затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
46. Предметом державного нагляду (контролю) в електроенергетиці є господарська діяльність, пов’язана з виробництвом, передачею та постачанням енергії, а також з використанням енергії для власних потреб суб’єктами електроенергетики та споживачами енергії в частині технічної експлуатації електричних станцій і мереж, технічної експлуатації енергетичного обладнання споживачів енергії та суб’єктів електроенергетики, виготовлення, монтажу, налагодження, проведення діагностики, випробування та ремонту енергоустановок і мереж, режимів споживання електричної та теплової енергії, виконання робіт з проектування енергоустановок і мереж.
 
-17- Мартиненко М.В.
Романюк М.П.
слова «виготовлення, монтажу, налагодження, проведення діагностики» виключити, після слова «режимів» додати слова «постачання і».
 
Враховано   Предметом державного нагляду (контролю) в електроенергетиці є господарська діяльність, пов’язана з виробництвом, передачею та постачанням енергії, а також з використанням енергії для власних потреб суб’єктами електроенергетики та споживачами енергії в частині технічної експлуатації електричних станцій і мереж, технічної експлуатації енергетичного обладнання споживачів енергії та суб’єктів електроенергетики, випробування та ремонту енергоустановок і мереж, режимів постачання та споживання електричної і теплової енергії, виконання робіт з проектування енергоустановок і мереж.
 
    -18- Шпенов Д.Ю.
у частині третій статті 9 після слів «постачанням», «використанням», «споживачами», «споживачів» доповнити відповідно словами «електричної та теплової»;
 
Відхилено Немає необхідності конкретизувати термін «енергія» як електрична енергія та теплова енергія, оскільки статтею 1 Закону України «Про електроенергетику» визначено поняття енергія: енергія - електрична чи теплова енергія, що виробляється на об'єктах електроенергетики і є товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу   
47. Способом здійснення державного нагляду (контролю) в електроенергетиці є проведення відповідних планових і позапланових заходів (обстеження, перевірки, огляди, інспектування) за енергетичним обладнанням суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії.
 
-19- Мартиненко М.В.
Романюк М.П.
слова «планових і позапланових» виключити.
Після слів «суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії» доповнити словами: «у порядку, визначеному Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
 
Враховано   Способом здійснення державного нагляду (контролю) в електроенергетиці є проведення уповноваженим органом державного нагляду відповідних обстежень, перевірок, оглядів, інспектування щодо енергетичного обладнання суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії у порядку, визначеному Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
 
    -20- Шпенов Д.Ю.
у частині четвертій статті 9 після слова «споживачів» доповнити словами «електричної та теплової»;
 
Відхилено Немає необхідності конкретизувати термін «енергія» як електрична енергія та теплова енергія, оскільки статтею 1 Закону України «Про електроенергетику» визначено поняття енергія: енергія - електрична чи теплова енергія, що виробляється на б'єктах електроенергетики і є товарною продукцією, призначеною ля купівлі-продажу   
    -21- Шпенов Д.Ю.
після частини четвертої статті 9 доповнити новою частиною такого змісту:
«Здійснення державного нагляду (контролю) в електроенергетиці допускається виключно за умови додержання посадовими особами Інспекції з державного енергетичного нагляду вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.»;
 
Враховано по суті   
48. Інспекція з державного енергетичного нагляду сприяє забезпеченню сталого функціонування об’єднаної енергетичної системи України шляхом здійснення державного нагляду (контролю) за електричними, тепловими, тепловикористовувальними установками і мережами суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії щодо дотримання вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання споживачів енергії та суб’єктів електроенергетики, виготовлення, монтажу, налагодження, проведення діагностики, випробування та ремонту енергоустановок і мереж, режимів споживання електричної та теплової енергії, виконання робіт з проектування енергоустановок і мереж та підтвердження їх готовності до роботи.
 
-22- Мартиненко М.В.
Романюк М.П.
викласти в редакції:
«Інспекція з державного енергетичного нагляду здійснює державний нагляд (контроль) за електричними, тепловими, тепловикористовувальними установками і мережами суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії щодо дотримання вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання споживачів енергії та суб’єктів електроенергетики, випробування та ремонту енергоустановок і мереж, режимів постачання і споживання електричної та теплової енергії, виконання робіт з проектування енергоустановок і мереж та підтвердження їх готовності до роботи, що є допоміжними заходами для забезпечення сталого функціонування об’єднаної енергетичної системи.»
 
Враховано   Інспекція з державного енергетичного нагляду здійснює державний нагляд (контроль) за електричними, тепловими, тепловикористальними установками і мережами суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії щодо дотримання вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання споживачів енергії та суб’єктів електроенергетики, випробування та ремонту енергоустановок і мереж, режимів постачання та споживання електричної і теплової енергії, виконання робіт з проектування енергоустановок і мереж та підтвердження їх готовності до роботи, що є допоміжними заходами для забезпечення сталого функціонування об’єднаної енергетичної системи.
 
    -23- Шпенов Д.Ю.
у частині п’ятій статті 9 слова «нормативних документів» виключити
 
Відхилено На тих же підставах, що і поправка № 2   
    -24- Шпенов Д.Ю.
у частині п’ятій статті 9 після слів «споживачів» доповнити словами «електричної та теплової»;
 
Відхилено Немає необхідності конкретизувати термін «енергія» як електрична енергія та теплова енергія, оскільки статтею 1 Закону України «Про електроенергетику» визначено поняття енергія: енергія - електрична чи теплова енергія, що виробляється на об'єктах електроенергетики і є товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу   
49. Інспекція з державного енергетичного нагляду під час здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) має право:
 
   Інспекція з державного енергетичного нагляду під час здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) має право:
 
50. вимагати від суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії усунення виявлених порушень вимог законодавства;
 
-25- Шпенов Д.Ю.
після слова «споживачів» доповнити словами «електричної та теплової»
 
Відхилено Немає необхідності конкретизувати термін «енергія» як електрична енергія та теплова енергія, оскільки статтею 1 Закону України «Про електроенергетику» визначено поняття енергія: енергія - електрична чи теплова енергія, що виробляється на об'єктах електроенергетики і є товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу  вимагати від суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії усунення виявлених порушень вимог законодавства;
 
51. видавати суб’єктам електроенергетики та споживачам енергії обов’язкові для виконання розпорядження щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання;
 
-26- Шпенов Д.Ю.
після слова «споживачам» доповнити словами «електричної та теплової»
 
Відхилено емає необхідності конкретизувати термін «енергія» як електрична енергія та теплова енергія, оскільки статтею 1 Закону України «Про електроенергетику» визначено поняття енергія: енергія - електрична чи теплова енергія, що виробляється на б'єктах електроенергетики і є товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу  видавати суб’єктам електроенергетики та споживачам енергії обов’язкові для виконання розпорядження щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання;
 
    -27- Шпенов Д.Ю.
замість слово «розпорядження» замінити словами «приписи, розпорядження або інші розпорядчі документи»;
 
Відхилено У «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» встановлено, що розпорядження видає орган державного нагляду (контролю) приписи видають посадові особи органу державного нагляду (контролю). Використання терміну «інші розпорядчі документи» є недоцільним. Проектом Закону передбачається виключний перелік документів, які можуть надавати Інспекція та інспектори.   
52. зупиняти повністю або частково виробництво (виготовлення) або реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг споживачами енергії та суб’єктами електроенергетики шляхом видання їм вмотивованого письмового рішення керівника відповідного органу Інспекції з державного енергетичного нагляду чи його заступника щодо неприпустимості продовження експлуатації їх електричних, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж через незадовільні технічний стан та/ або організацію їх експлуатації. Підставою для такого зупинення є загроза життю та здоров’ю працівників і населення або наявність передумов для виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 
-28- Шпенов Д.Ю.
абзац четвертий частини шостої статті 9 викласти в такій редакції:
«зупинити експлуатацію електричних, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж через їх незадовільний технічний стан та/або організацію їх експлуатації шляхом видання споживачам електричної та теплової енергії та суб’єктам електроенергетики вмотивованого письмового рішення керівника відповідного органу Державної інспекції з енергетичного нагляду чи його заступника щодо неприпустимості продовження такої експлуатації. Підставою для такого зупинення є загроза життю та здоров’ю працівників і населення або наявність передумов для виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;»;
 
Враховано в іншій редакції  зупиняти експлуатацію електричних, теплових, тепловикористальних установок та мереж через їх незадовільний технічний стан та/або організацію їх експлуатації шляхом видання споживачам електричної та теплової енергії та суб’єктам електроенергетики вмотивованого письмового рішення керівника відповідного органу Інспекції з державного енергетичного нагляду чи його заступника щодо неприпустимості продовження такої експлуатації. Підставою для такого зупинення є загроза життю або здоров’ю працівників і населення або наявність передумов для виникнення надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру;
 
53. застосовувати відповідно до цього Закону штрафні санкції до суб’єктів господарювання за правопорушення в електроенергетиці;
 
   застосовувати відповідно до цього Закону штрафні санкції до суб’єктів господарювання за правопорушення в електроенергетиці;
 
54. одержувати безоплатно відповідно до законодавства необхідні для виконання покладених на неї завдань інформацію, пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення державного нагляду (контролю);
 
-29- Шпенов Д.Ю.
абзац шостий частини шостої статті 9 викласти в такій редакції:
«одержувати на письмовий запит безоплатно відповідно до законодавства необхідні для виконання покладених на неї завдань інформацію, пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення державного нагляду (контролю). Зазначений письмовий запит повинен містити наступні відомості:
- вичерпний перелік інформації, пояснень, довідок тощо, які підлягають наданню у відповідь на запит;
- посилання на нормативно встановлені завдання, з метою виконання яких підлягають наданню зазначені інформація (пояснення, довідки);»
 
Враховано в іншій редакції  одержувати на письмовий запит безоплатно відповідно до законодавства необхідні для виконання покладених на неї завдань інформацію, пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення державного нагляду (контролю). Зазначений письмовий запит повинен містити вичерпний перелік інформації, пояснень, довідок тощо, які підлягають наданню у відповідь на запит, та посилання на нормативно-правові акти, з метою виконання яких здійснюється збір інформації;
 
55. вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного енергетичного нагляду (контролю);
 
   вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного енергетичного нагляду (контролю);
 
56. приймати рішення про відбір зразків частин енергетичного обладнання у разі його пошкодження та призначати експертизу енергетичних об’єктів та технічну діагностику енергетичного обладнання (його окремих частин);
 
-30- Шпенов Д.Ю.
абзац восьмий частини шостої статті 9 виключити
 
Відхилено Абзацом четвертим пункту 1 статті 8 ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначено, що орган державного нагляду (контролю) в межах повноважень, передбачених законом, під час здійснення державного нагляду (контролю) має право, зокрема, відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час державного нагляду (контролю).  приймати рішення про відбір зразків частин енергетичного обладнання у разі його пошкодження та призначати експертизу енергетичних об’єктів і технічну діагностику енергетичного обладнання (його окремих частин);
 
57. надавати суб’єктам електроенергетики та споживачам енергії консультаційну допомогу з питань, що належать до її компетенції, та вирішувати спірні питання, що виникають між суб’єктами електроенергетики та споживачами енергії;
 
-31- Мартиненко М.В.
Романюк М.П.
слово «вирішувати» замінити словом «розглядати»
 
Враховано   надавати суб’єктам електроенергетики та споживачам енергії консультативну допомогу з питань, що належать до її компетенції, та розглядати спірні питання, що виникають між суб’єктами електроенергетики та споживачами енергії;
 
    -32- Шпенов Д.Ю.
в абзаці дев’ятому частини шостої статті 9 після слова «споживачам» доповнити «електричної та теплової»;
 
Відхилено емає необхідності конкретизувати термін «енергія» як електрична енергія та теплова енергія, оскільки статтею 1 Закону України «Про електроенергетику» визначено поняття енергія: енергія - електрична чи теплова енергія, що виробляється на об'єктах електроенергетики і є товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу   
58. фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію за допомогою засобів аудіо- та відеотехніки.
 
-33- Мартиненко М.В.
Романюк М.П.
слова «планового або позапланового» вилучити
 
Враховано   фіксувати процес проведення заходу чи кожну окрему дію за допомогою засобів аудіо- та відеотехніки.
 
    -34- Шпенов Д.Ю.
абзац десятий частини шостої статті 9 виключити
 
Відхилено Пунктом 8 статті 4 ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» встановлено, що органи державного нагляду (контролю) та суб'єкти господарювання мають право фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого заходу.   
59. Інспектори з державного енергетичного нагляду мають право:
 
   Інспектори з державного енергетичного нагляду мають право:
 
60. доступу в установленому законом порядку до електричних, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж суб’єктів електроенергетики і споживачів енергії — суб’єктів господарської діяльності для перевірки додержання вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання і мереж суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії, одержувати від посадових осіб суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії інформацію про виконання вимог таких документів;
 
-35- Шпенов Д.Ю.
в абзаці другому частини сьомої статті 9 після слів «споживачів» доповнити словами «електричної та теплової»;
 
Відхилено Немає необхідності конкретизувати термін «енергія» як електрична енергія та теплова енергія, оскільки статтею 1 Закону України «Про електроенергетику» визначено поняття енергія: енергія - електрична чи теплова енергія, що виробляється на б'єктах електроенергетики і є товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу  доступу в установленому законом порядку до електричних, теплових, тепловикористальних установок та мереж суб’єктів електроенергетики і споживачів енергії — суб’єктів господарської діяльності для перевірки додержання вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання і мереж суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії, одержувати в установленому законом порядку від посадових осіб суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії інформацію про виконання вимог таких документів;
 
    -36- Шпенов Д.Ю.
в абзаці другому частини сьомої статті 9 після слова «одержувати» доповнити словами «в установленому законом порядку»
 
Враховано    
61. видавати суб’єктам електроенергетики та споживачам енергії обов’язкові для виконання приписи щодо:
 
-37- Шпенов Д.Ю.
в абзаці третьому частини сьомої статті 9 після слів «споживачам», «споживачів», «споживання» доповнити відповідно словами «електричної та теплової»;
 
Відхилено Немає необхідності конкретизувати термін «енергія» як електрична енергія та теплова енергія, оскільки статтею 1 Закону України «Про електроенергетику» визначено поняття енергія: енергія - електрична чи теплова енергія, що виробляється на об'єктах електроенергетики і є товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу  видавати суб’єктам електроенергетики та споживачам енергії обов’язкові для виконання приписи щодо
 
62. - усунення порушень вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж;
 
   усунення порушень вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії, теплових, тепловикористальних установок та мереж, а також
 
63. - приведення технічного стану електричних, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж, засобів обліку, контролю і регулювання виробництва, постачання та споживання енергії, а також організації їх експлуатації у відповідність з вимогами нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання споживачів енергії, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж;
 
-38- Шпенов Д.Ю.
після абзацу третього частини сьомої статті 9 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Зазначені приписи повинні містити строк їх виконання з урахуванням наявної у суб’єкта електроенергетики (споживача) можливості виконання таких приписів.»;
 
Відхилено Пунктом 8 статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначено, що припис - обов'язкова для виконання у визначені строки письмова вимога щодо усунення порушень вимог законодавства, яка не передбачає врахува-ння можливостей суб’єкта.  стосовно приведення технічного стану електричних, теплових, тепловикористальних установок та мереж, засобів обліку, контролю і регулювання виробництва, постачання та споживання енергії, організації їх експлуатації у відповідність з вимогами нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання споживачів енергії, теплових, тепловикористальних установок та мереж;
 
64. складати в установленому законом порядку протоколи про адміністративні правопорушення та розглядати справи про адміністративні правопорушення;
 
   складати в установленому законом порядку протоколи про адміністративні правопорушення та розглядати справи про адміністративні правопорушення;
 
65. вносити керівникам суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії — суб’єктам господарської діяльності або їх уповноваженим представникам подання про усунення від виконання обов’язків відповідальної за електричне та теплове господарство посадової особи електротехнічного (теплотехнічного) профілю, дії чи бездіяльність якої призвели до порушення вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання споживачів енергії, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж або яка не пройшла в установленому порядку перевірку знань правил технічної експлуатації енергоустановок;
 
-39- Шпенов Д.Ю.
в абзаці п’ятому частини сьомої статті 9 після слова «споживачів» доповнити словами «електричної та теплової»;
 
Відхилено Немає необхідності конкретизувати термін «енергія» як електрична енергія та теплова енергія, оскільки статтею 1 Закону України «Про електроенергетику» визначено поняття енергія: енергія - електрична чи теплова енергія, що виробляється на об'єктах електроенергетики і є товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу  вносити керівникам суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії — суб’єктам господарської діяльності або їх уповноваженим представникам подання про усунення від виконання обов’язків відповідальної за електричне і теплове господарство посадової особи електротехнічного (теплотехнічного) профілю, дії чи бездіяльність якої призвели до порушення вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання споживачів енергії, теплових, тепловикористальних установок та мереж, або яка не пройшла в установленому порядку перевірку знань правил технічної експлуатації енергоустановок;
 
66. вимагати від суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії додержання встановлених нормативно-правовими актами режимів постачання та споживання електричної і теплової енергії;
 
-40- Мартиненко М.В.
Романюк М.П.
слова «електричної і теплової» вилучити
 
Враховано   вимагати від суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії додержання встановлених нормативно-правовими актами режимів постачання та споживання енергії;
 
    -41- Шпенов Д.Ю.
в абзаці шостому частини сьомої статті 9 після слова «споживачів» доповнити словами «електричної та теплової»;
 
Відхилено Немає необхідності конкретизувати термін «енергія» як електрична енергія та теплова енергія, оскільки статтею 1 Закону України «Про електроенергетику» визначено поняття енергія: енергія - електрична чи теплова енергія, що виробляється на об'єктах електроенергетики і є товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу   
67. опломбовувати в установленому порядку електричні і теплові установки, енергопостачання яких обмежується або припиняється згідно з вмотивованим письмовим рішенням керівника відповідного органу Інспекції з державного енергетичного нагляду чи його заступника;
 
-42- Шпенов Д.Ю.
в абзаці сьомому частини сьомої статті 9 після слова заступника доповнити словами «у випадках існування загрози життю та здоров’ю працівників і населення або наявності передумов для виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;»
 
Враховано   опломбовувати в установленому порядку електричні і теплові установки, енергопостачання яких обмежується або припиняється згідно з вмотивованим письмовим рішенням керівника відповідного органу Інспекції з державного енергетичного нагляду чи його заступника у разі існування загрози життю або здоров’ю працівників і населення або наявності передумов для виникнення надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру;
 
68. одержувати безкоштовно відповідно до законодавства від суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань;
 
-43- Шпенов Д.Ю.
в абзаці восьмому частини сьомої статті 9 після слова «споживачів» доповнити словами «електричної та теплової»;
 
Відхилено емає необхідності конкретизувати термін «енергія» як електрична енергія та теплова енергія, оскільки статтею 1 Закону України «Про електроенергетику» визначено поняття енергія: енергія - електрична чи теплова енергія, що виробляється на об'єктах електроенергетики і є товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу  одержувати безоплатно відповідно до законодавства від суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань;
 
69. фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію за допомогою засобів аудіо- та відеотехніки.»;
 
-44- Мартиненко М.В.
Романюк М.П.
слова «планового або позапланового» вилучити
 
Враховано   фіксувати процес проведення заходу чи кожну окрему дію за допомогою засобів аудіо- та відеотехніки»;
 
    -45- Шпенов Д.Ю.
абзац дев’ятий частини сьомої статті 9 виключити;
 
Відхилено У «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» передбачено право органів державного нагляду (контролю) фіксувати процес здійснення заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки (п. 8 ст. 4)   
70. 3) абзац третій частини п’ятої статті 15-1 викласти в такій редакції:
 
   3) абзац третій частини п’ятої статті 15-1 викласти в такій редакції:
 
71. «підприємству, яке здійснює диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою, передачу електричної енергії магістральними електричними мережами, а також на допоміжні заходи із забезпечення сталого функціонування об’єднаної енергетичної системи;»;
 
-46- Солошенко М.П.
Пункт 2 доповнити підпунктом 4 наступного змісту:
«4) частину десяту статті 17 викласти у такій редакції:
«Підприємства, які постачають електричну енергію мережами, які не є їх власністю, повинні купувати електричну енергію на оптовому ринку електричної енергії України та у випадку користування місцевими (локальними) електричними мережами вносити відповідну плату за користування. Постачання електричної енергії споживачам зазначеними підприємствами здійснюється за тарифами, які обумовлюються в договорах на постачання та/або продаж електричної енергії. Постачання електричної енергії споживачам підприємствами, які не користуються місцевими (локальними) електричними мережами здійснюється за тарифами, які обумовлюються в договорах на постачання та/або продаж електричної енергії з врахуванням технологічних втрат в магістральних електричних мережах постачальника відносно точки підключення власника електричних мереж.»;».
У зв‘язку з цим підпункти 4-8 пункту 2 вважати відповідно підпунктами 5-9.
 
Відхилено запропонована поправка не стосується мети розробки та подання законопроекту, не спрямована на приведення положень Закону України «Про електроенергетику»щодо державного нагляду у відповідність до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».  «підприємству, яке здійснює диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою, передачу електричної енергії магістральними електричними мережами, а також на допоміжні заходи із забезпечення сталого функціонування об’єднаної енергетичної системи»;
 
72. 4) доповнити частину шосту статті 19 реченням такого змісту: «Розміщення в охоронних зонах електричних і теплових мереж, споруд та інших об’єктів без здійснення передбачених нормативними документами технічних заходів безпеки не допускається.»;
 
-47- Мартиненко М.В.
Романюк М.П.
викласти в такій редакції:
«4) доповнити частину шосту статті 19 реченням такого змісту: «Розміщення споруд та інших об’єктів в охоронних зонах електричних і теплових мереж без здійснення передбачених нормативними документами технічних заходів безпеки не допускається.»;
 
Враховано   4) частину шосту статті 19 доповнити реченням такого змісту: «Розміщення споруд та інших об’єктів в охоронних зонах електричних і теплових мереж без здійснення передбачених нормативними документами технічних заходів безпеки не допускається»;
 
73. 5) у статті 24:
 
-48- Мартиненко М.В.
Романюк М.П.
у тексті частини першої статті 24 слова «Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії» замінити словами «Інспекцією з державного енергетичного нагляду»
 
Враховано   5) у статті 24:
у частині першій слова «Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії» замінити словами «Інспекцією з державного енергетичного нагляду»;
 
74. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
   частину п’яту викласти в такій редакції:
 
75. «Енергопостачальники зобов’язані забезпечувати належний технічний стан та організацію експлуатації об’єктів електроенергетики відповідно до вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж та енергетичного обладнання, надійне та якісне постачання (транспортування) енергії згідно з умовами ліцензій та договорів.»;
 
-49- Шпенов Д.Ю.
у частині п’ятій статті 24 слова «нормативних документів» виключити.
 
Відхилено На тих же підставах, що і поправка № 2  «Енергопостачальники зобов’язані забезпечувати належний технічний стан та організацію експлуатації об’єктів електроенергетики відповідно до вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж та енергетичного обладнання, надійне та якісне постачання (транспортування) енергії згідно з умовами ліцензій та договорів»;
 
76. у першому реченні частини шостої і частині сьомій слово «електричної» виключити;
 
-50- Мартиненко М.В.
Романюк М.П.
вилучити
 
Враховано      
77. доповнити статтю після частини сьомої новою частиною такого змісту:
 
   після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:
 
78. «Енергопостачальник зобов’язаний у встановленому законом порядку забезпечити доступ уповноважених осіб Інспекції з державного енергетичного нагляду до енергетичних установок для здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж та енергетичного обладнання. «.
 
-51- Шпенов Д.Ю.
у частині восьмій статті 24 слова «нормативних документів» виключити.
 
Відхилено На тих же підставах, що і поправка № 2  «Енергопостачальник зобов’язаний у встановленому законом порядку забезпечити доступ інспекторів з державного енергетичного нагляду до енергетичних установок для здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж та енергетичного обладнання».
 
79. У зв’язку з цим частини восьму — тринадцяту вважати відповідно частинами дев’ятою — чотирнадцятою;
 
   У зв’язку з цим частини восьму — тринадцяту вважати відповідно частинами дев’ятою — чотирнадцятою;
 
80. у частині тринадцятій слово «електропостачання» замінити словом «енергопостачання»;
 
-52- Мартиненко М.В.
Романюк М.П.
вилучити
 
Враховано      
81. у частині чотирнадцятій слово «електричної» виключити;
 
-53- Мартиненко М.В.
Романюк М.П.
вилучити
 
Враховано      
82. 6) у статті 25:
 
-54- Мартиненко М.В.
Романюк М.П.
виключити зміни до статті 25, в зв’язку з цим змінити відповідну нумерацію підпунктів законопроекту
 
Враховано      
83. у назві та тексті статті слово «електричної» виключити;
 
      
84. абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
 
      
85. «підключення до електричної та теплової мережі у разі дотримання правил користування енергією;»;
 
      
86. 7) частину дев’яту статті 26 викласти в такій редакції:
 
   6) частину дев’яту статті 26 викласти в такій редакції:
 
87. «Споживач забезпечує в установленому законом порядку доступ відповідальних представників енергопостачальника, підприємства, що провадить передачу енергії, до власних енергетичних установок для здійснення контролю за рівнем споживання енергії, відключення та обмеження споживання, а також уповноважених осіб Інспекції з державного енергетичного нагляду для здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) за дотриманням вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання і мереж суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії відповідно до встановленого порядку. У разі перешкоджання доступу зазначених представників до енергетичних установок за умови дотримання представниками Інспекції з державного енергетичного нагляду вимог законодавства посадові особи такого споживача несуть відповідальність відповідно до закону.»;
 
-55- Мартиненко М.В.
Романюк М.П.
викласти в редакції:
«Споживач забезпечує в установленому законом порядку безперешкодний доступ відповідальних представників енергопостачальника, підприємства, що провадить передачу енергії, до власних енергетичних установок для здійснення контролю за рівнем споживання енергії, відключення та обмеження споживання відповідно до встановленого порядку, а також уповноважених осіб Інспекції з державного енергетичного нагляду для здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) за дотриманням вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання і мереж суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії у порядку, визначеному Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». У разі перешкоди у доступі зазначених представників до енергетичних установок споживача посадові особи такого споживача несуть відповідальність відповідно до закону.»;
 
Враховано   «Споживач забезпечує в установленому законом порядку безперешкодний доступ відповідальних представників енергопостачальника, підприємства, яке здійснює передачу енергії, до власних енергетичних установок для здійснення контролю за рівнем споживання енергії, відключення та обмеження споживання відповідно до встановленого порядку, а також уповноважених осіб Інспекції з державного енергетичного нагляду для здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) за дотриманням вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання і мереж суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії у порядку, визначеному Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». У разі перешкоджання доступу зазначених представників до енергетичних установок споживача посадові особи такого споживача несуть відповідальність відповідно до закону»;
 
    -56- Шпенов Д.Ю.
у частині дев’ятій статті 26 слова «нормативних документів» виключити.
 
Відхилено На тих же підставах, що і поправка № 2   
88. 8) у статті 27:
 
   7) у статті 27:
 
89. частину другу після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   частину другу після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
90. «порушення вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання і мереж суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії, виготовлення, монтажу, налагодження та випробування енергоустановок і мереж, виконання проектних робіт на енергоустановках і мережах;».
 
-57- Шпенов Д.Ю.
слова «нормативних документів» виключити.
 
Відхилено На тих же підставах, що і поправка № 2  «порушення вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання і мереж суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії, виготовлення, монтажу, налагодження та випробування енергоустановок і мереж, виконання проектних робіт на енергоустановках і мережах».
 
91. У зв’язку з цим абзаци другий — дев’ятий вважати відповідно абзацами третім — десятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци другий — дев’ятий вважати відповідно абзацами третім — десятим;
 
92. у частині третій:
 
      
93. в абзаці другому слова «однієї тисячі» замінити словами «десяти тисяч»;
 
-58- Шпенов Д.Ю.
зміни до абзацу другого частини третьої статті 27 виключити
 
Враховано      
94. в абзаці третьому слова «Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж, Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії» замінити словами «Інспекції з державного енергетичного нагляду», а слова «п’яти тисяч» — словами «п’ятдесяти тисяч»;
 
-59- Шпенов Д.Ю.
зміни до абзацу третього частини третьої статті 27 виключити
 
Враховано частково щодо непідвищення штрафних санкцій. В частині назви інспекції редакцію абзацу необхідно залишити без змін, оскільки це є метою законопроекту.  в абзаці третьому частини третьої слова «Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж, Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії» замінити словами «Інспекції з державного енергетичного нагляду»;
 
95. у частині четвертій слова «державні інспектори з експлуатації електричних станцій і мереж, державні інспектори з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії» замінити словами «Інспекція з державного енергетичного нагляду», а після слова «постанови» доповнити словами «або розпорядження»;
 
-60- Шпенов Д.Ю.
у частині четвертій статті 27 виключити слова «або розпорядження» після слова «постанови».
 
Відхилено Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» передбачено право органу державного нагляду (контролю) видавати розпорядження.  у частині четвертій слова «державні інспектори з експлуатації електричних станцій і мереж, державні інспектори з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії» замінити словами «Інспекція з державного енергетичного нагляду», а після слова «постанови» доповнити словами «або розпорядження»;
 
96. частину восьму викласти в такій редакції:
 
   частину восьму викласти в такій редакції:
 
97. «Громадяни, працівники та посадові особи несуть адміністративну відповідальність в установленому законом порядку за порушення вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання і мереж суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії, ухилення від виконання чи несвоєчасного виконання приписів посадових осіб Інспекції з державного енергетичного нагляду чи розпоряджень органів Інспекції з державного енергетичного нагляду щодо усунення порушень нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів електроенергетики, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії.»;
 
-61- Мартиненко М.В.
Романюк М.П.
викласти в редакції:
«Громадяни, працівники та посадові особи несуть адміністративну відповідальність в установленому законом порядку за порушення вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання і мереж суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії, невиконання (ухилення від виконання) чи несвоєчасного виконання приписів посадових осіб Інспекції з державного енергетичного нагляду чи розпоряджень органів Інспекції з державного енергетичного нагляду щодо усунення порушень нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів електроенергетики, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії»
 
Враховано   «Громадяни, працівники та посадові особи несуть адміністративну відповідальність в установленому законом порядку за порушення вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання і мереж суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії, невиконання (ухилення від виконання) чи несвоєчасне виконання приписів посадових осіб Інспекції з державного енергетичного нагляду чи розпоряджень органів Інспекції з державного енергетичного нагляду щодо усунення порушень нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів електроенергетики, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії»;
 
    -62- Шпенов Д.Ю.
частину восьму статті 27 викласти в такій редакції:
«Громадяни (споживачі) та посадові особи несуть адміністративну відповідальність в установленому законом порядку за порушення вимог нормативно-правових актів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання і мереж суб’єктів електроенергетики та споживачів енергії, безпідставного ухилення від виконання чи безпідставного несвоєчасного виконання приписів посадових осіб Інспекції з державного енергетичного нагляду щодо усунення порушень нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів електроенергетики, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії.»
 
Відхилено едоцільно після слова «Громадяни» додавати слово « (споживачі)», оскільки порушниками вимог відповідних нормативно-правових актів, нормативних документів можуть бути громадяни, які в певній ситуації не є споживачами енергії. Щодо вилучення терміну «нормативних документів» - 2 на тих же підставах, що і поправка № 2. Відсутні підстави виключення слів: «чи розпоряджень органів Інспекції з державного енергетичного нагляду». Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» передбачено право ргану державного нагляду (контролю) видавати розпорядження. Щодо визначення «безпідставного ухилення», або «безпідставного несвоєчасного виконання приписів посадових осіб Інспекції» - то слід зазначити, що автором поправки не надано переліку підстав для ухилення або несвоєчасного виконання приписів посадових осіб Інспекції, що унеможливлює однозначне тлумачення вимог закону.   
98. у тексті Закону слово «підприємницька» в усіх відмінках замінити словом «господарська» у відповідному відмінку.
 
   8) у тексті Закону слово «підприємницька» в усіх відмінках замінити словом «господарська» у відповідному відмінку.
 
99. 3. У Законі України «Про теплопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373; із змінами, внесеними Законом України від 9 липня 2010 року № 2479-VІ):
 
   3. У Законі України «Про теплопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2005р., № 28, ст. 373; 2010р., № 49, ст. 571):
 
100. 1) у статті 1:
 
   1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
 
101. доповнити статтю після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
 
      
102. «виробництво теплової енергії — господарська діяльність, пов’язана з перетворенням паливно-енергетичних ресурсів будь-якого походження в теплову енергію за допомогою технічних засобів з метою її продажу на підставі договору або використання для власних потреб об’єктів сфери теплопостачання;».
 
-63- Мартиненко М.В.
Романюк М.П.
викласти в редакції:
«виробництво теплової енергії - господарська діяльність, пов’язана з перетворенням енергетичних ресурсів будь-якого походження (у тому числі альтернативних джерел енергії) в теплову енергію за допомогою технічних засобів з метою її продажу на підставі договору;».
 
Враховано   «виробництво теплової енергії - господарська діяльність, пов’язана з перетворенням енергетичних ресурсів будь-якого походження, у тому числі альтернативних джерел енергії, на теплову енергію за допомогою технічних засобів з метою її продажу на підставі договору»;
 
103. У зв’язку з цим абзаци третій — двадцять сьомий вважати відповідно абзацами четвертим — двадцять восьмим;
 
      
104. доповнити статтю після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:
 
      
105. «нормативний документ — норми, правила, інструкції та стандарти щодо забезпечення належного технічного стану, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж, їх експлуатації, проектування та будівництва, користування енергією.».
 
-64- Мартиненко М.В.
Романюк М.П.
слова «користування енергією» вилучити
 
Враховано   «нормативний документ - норми, правила, інструкції та стандарти, прийняті та зареєстровані в порядку, встановленому законодавством, щодо забезпечення належного технічного стану теплових, тепловикористальних установок та мереж, їх експлуатації, проектування та будівництва»;
 
    -65- Шпенов Д.Ю.
Визначення «нормативний документ» виключити.
 
Відхилено а тих же підставах, що і поправка № 2   
    -66- Шпенов Д.Ю.
Визначення «нормативний документ» доповнити словами «, які прийняті та зареєстровані у встановленому законом порядку».
 
Враховано в іншій редакції   
106. У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - двадцять восьмий вважати відповідно абзацами десятим - двадцять дев’ятим;
 
      
107. після абзацу п’ятнадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:
 
      
108. «постачання теплової енергії (теплопостачання) — господарська діяльність, пов’язана з наданням теплової енергії (теплоносія) споживачам за допомогою технічних засобів транспортування та розподілом теплової енергії на підставі договору, а також використанням її для власних потреб об’єктів сфери теплопостачання;
 
-67- Мартиненко М.В.
Романюк М.П.
Викласти в редакції:
«постачання теплової енергії (теплопостачання) — господарська діяльність, пов’язана з наданням теплової енергії (теплоносія) споживачам за допомогою технічних засобів транспортування та розподілом теплової енергії на підставі договору»
 
Враховано   «постачання теплової енергії (теплопостачання) — господарська діяльність, пов’язана з наданням теплової енергії (теплоносія) споживачам за допомогою технічних засобів транспортування та розподілом теплової енергії на підставі договору»;
 
109. транспортування теплової енергії — господарська діяльність, пов’язана з передачею теплової енергії (теплоносія) за допомогою мереж на підставі договору;».
 
      
110. У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий — двадцять дев’ятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим — тридцять першим;
 
      
111. доповнити статтю після абзацу двадцять шостого новими абзацами такого змісту:
 
      
112. «теплова установка - обладнання, пристрої, призначені для виробництва, перетворення та споживання теплової енергії;
 
   «теплова установка - обладнання, пристрої, призначені для виробництва, перетворення та споживання теплової енергії»;
 
113. тепловикористовувальна установка - комплекс обладнання (пристроїв)
яке використовує теплову енергію (теплоносій) для опалення, вентиляції, гарячого водопостачання, технологічних або комунально-побутових потреб.».
 
   «тепловикористальна установка - комплекс обладнання (пристроїв)
яке використовує теплову енергію (теплоносій) для опалення, вентиляції, гарячого водопостачання, технологічних або комунально-побутових потреб»;
 
114. У зв’язку з цим абзаци двадцять сьомий - тридцять перший вважати відповідно абзацами двадцять дев’ятим — тридцять третім;
 
   «транспортування теплової енергії — господарська діяльність, пов’язана з передачею теплової енергії (теплоносія) за допомогою мереж на підставі договору»;
 
115. 2) статтю 2 викласти в такій редакції:
 
   2) статті 2 і 14 викласти в такій редакції:
 
116. «Стаття 2. Сфера дії Закону
 
   «Стаття 2. Сфера дії Закону
 
117. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з виробництвом, транспортуванням, постачанням і використанням теплової енергії, забезпеченням будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів теплопостачання, державним наглядом у сфері теплопостачання, безпечною експлуатацією теплоенергетичного обладнання та безпечним проведенням робіт на об’єктах у сфері теплопостачання суб’єктами господарської діяльності незалежно від форми власності.»;
 
-68- Мартиненко М.В.
Романюк М.П.
викласти в редакції:
«Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з виробництвом, транспортуванням, постачанням і використанням теплової енергії, державним наглядом у сфері теплопостачання, безпечною експлуатацією теплоенергетичного обладнання та безпечним виконанням робіт на об’єктах у сфері теплопостачання суб’єктами господарської діяльності незалежно від форми власності.»
 
Враховано   Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з виробництвом, транспортуванням, постачанням і використанням теплової енергії, державним наглядом у сфері теплопостачання, експлуатацією теплоенергетичного обладнання та виконанням робіт на об’єктах у сфері теплопостачання суб’єктами господарської діяльності незалежно від форми власності»;
 
118. 3) статтю 14 викласти в такій редакції:
 
      
119. «Стаття 14. Державний нагляд (контроль) у сфері теплопостачання
 
   «Стаття 14. Державний нагляд (контроль) у сфері теплопостачання
 
120. Державний нагляд (контроль) у сфері теплопостачання здійснює Інспекція з державного енергетичного нагляду.
 
-69- Кармазін Ю.А.
у статті 14 частину першу після слів: «енергетичного нагляду» доповнити словами: «у порядку, визначеному Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
 
Враховано по суті у рядку № 122  Державний нагляд (контроль) у сфері теплопостачання здійснює Інспекція з державного енергетичного нагляду.
 
121. Предметом державного нагляду (контролю) у сфері теплопостачання є господарська діяльність, пов’язана з виробництвом, транспортуванням, постачанням та використанням теплової енергії в частині технічної експлуатації теплових, тепловикористовувальних установок і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів відносин у сфері теплопостачання, виготовлення, монтажу, налагодження, діагностики, випробування та ремонту зазначених установок і мереж, режимів споживання теплової енергії, а також виконання робіт з проектування теплових, тепловикористовувальних установок і мереж.
 
-70- Мартиненко М.В.
Романюк М.П.
викласти в редакції:
«Предметом державного нагляду (контролю) у сфері теплопостачання є господарська діяльність, пов’язана з виробництвом, транспортуванням, постачанням та використанням теплової енергії в частині технічної експлуатації теплових, тепловикористовувальних установок і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів відносин у сфері теплопостачання, випробування та ремонту зазначених установок і мереж, режимів споживання теплової енергії, а також виконання робіт з проектування теплових, тепловикористовувальних установок і мереж.»
 
Враховано   Предметом державного нагляду (контролю) у сфері теплопостачання є господарська діяльність, пов’язана з виробництвом, транспортуванням, постачанням та використанням теплової енергії в частині технічної експлуатації теплових, тепловикористальних установок і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів відносин у сфері теплопостачання, випробування та ремонту зазначених установок і мереж, режимів споживання теплової енергії, а також виконання робіт з проектування теплових, тепловикористальних установок і мереж.
 
122. Способом державного нагляду (контролю) є проведення уповноваженими органами державного нагляду відповідних обстежень, перевірок, оглядів, інспектувань теплових, тепловикористовувальних установок і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів відносин у сфері теплопостачання.
 
-71- Мартиненко М.В.
Романюк М.П.
викласти в редакції:
«Способом здійснення державного нагляду (контролю) є проведення уповноваженими органами державного нагляду відповідних обстежень, перевірок, оглядів, інспектувань теплових, тепловикористовувальних установок і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів відносин у сфері теплопостачання у порядку, визначеному Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
 
Враховано   Способом здійснення державного нагляду (контролю) у сфері теплопостачання є проведення уповноваженим органом державного нагляду відповідних обстежень, перевірок, оглядів, інспектування теплових, тепловикористальних установок і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів відносин у сфері теплопостачання у порядку, визначеному Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
 
123. Інспекція з державного енергетичного нагляду здійснює нагляд за тепловими, тепловикористовувальними установками та мережами суб’єктів відносин у сфері теплопостачання щодо додержання вимог нормативно-правових актів з питань технічного стану теплових, тепловикористовувальних установок та мереж, їх експлуатації, проектування та будівництва, користування енергією у сфері теплопостачання, а також мереж у сфері теплопостачання та підтвердження їх готовності до роботи.
 
   Інспекція з державного енергетичного нагляду здійснює нагляд за тепловими, тепловикористальними установками та мережами суб’єктів відносин у сфері теплопостачання щодо додержання вимог нормативно-правових актів з питань технічного стану теплових, тепловикористальних установок та мереж, їх експлуатації, проектування, будівництва, підтвердження готовності до роботи, користування енергією у сфері теплопостачання.
 
124. Інспекція з державного енергетичного нагляду під час здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) має право:
 
   Інспекція з державного енергетичного нагляду під час здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) має право:
 
125. вимагати від суб’єктів відносин у сфері теплопостачання усунення виявлених порушень вимог законодавства;
 
   вимагати від суб’єктів відносин у сфері теплопостачання усунення виявлених порушень вимог законодавства;
 
126. вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного енергетичного нагляду;
 
   вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного енергетичного нагляду;
 
127. видавати суб’єктам відносин у сфері теплопостачання обов’язкові для виконання розпорядження щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічного стану, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж, їх експлуатації, проектування та будівництва, користування енергією у сфері теплопостачання;
 
-72- Шпенов Д.Ю.
в абзаці четвертому частині п’ятій статті 14 слово «розпорядження» замінити словами «приписи, розпорядження або інші розпорядчі документи»
 
Відхилено ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» встановлено, що розпорядження видає Інспекція, приписи видають інспектори. Використання терміну «інші розпорядчі документи» є недоцільним. Проектом Закону передбачається виключний перелік документів, які можуть надавати Інспекція та інспектори. (приписи, протоколи, подання тощо).  видавати суб’єктам відносин у сфері теплопостачання обов’язкові для виконання розпорядження щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічного стану теплових, тепловикористальних установок та мереж, їх експлуатації, проектування та будівництва, користування енергією у сфері теплопостачання;
 
128. зупиняти повністю або частково виробництво (виготовлення) або реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг суб’єктами відносин у сфері теплопостачання шляхом видання їм вмотивованого письмового рішення керівника відповідного органу Інспекції з державного енергетичного нагляду чи його заступника щодо неприпустимості продовження експлуатації теплових, тепловикористовувальних установок та мереж через незадовільний технічний стан та/або організацію їх експлуатації. Підставою для такого зупинення є загроза життю та здоров’ю працівників і населення або наявність передумов для виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 
-73- Шпенов Д.Ю.
абзац п’ятий частини п’ятої статті 14 викласти в такій редакції:
«зупиняти експлуатацію теплових, тепловикористовувальних установок та мереж через їх незадовільний технічний стан та/або організацію їх експлуатації шляхом видання споживачам теплової енергії вмотивованого письмового рішення керівника відповідного органу Державної інспекції з енергетичного нагляду чи його заступника щодо неприпустимості продовження такої експлуатації. Підставою для такого зупинення є загроза життю та здоров’ю працівників і населення або наявність передумов для виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;»
 
Враховано в іншій редакції  зупиняти експлуатацію теплових, тепловикористальних установок та мереж через їх незадовільний технічний стан та/або організацію їх експлуатації шляхом видання споживачам теплової енергії та суб’єктам у сфері теплопостачання вмотивованого письмового рішення керівника відповідного органу Інспекції з державного енергетичного нагляду чи його заступника щодо неприпустимості продовження такої експлуатації. Підставою для такого зупинення є загроза життю або здоров’ю працівників і населення або наявність передумов для виникнення надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру;
 
129. одержувати безоплатно відповідно до законодавства необхідні для виконання покладених на неї завдань інформацію, пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення державного нагляду (контролю);
 
-74- Шпенов Д.Ю.
абзац шостий частини п’ятої статті 14 викласти в такій редакції:
«одержувати на письмовий запит безоплатно відповідно до законодавства необхідні для виконання покладених на неї завдань інформацію, пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення державного нагляду (контролю). Зазначений письмовий запит повинен містити наступні відомості:
- вичерпний перелік інформації, пояснень, довідок тощо, які підлягають наданню у відповідь на запит;
- посилання на нормативно встановлені завдання, з метою виконання яких підлягають наданню зазначені інформація (пояснення, довідки);»
 
Враховано в іншій редакції  одержувати на письмовий запит безоплатно відповідно до законодавства необхідні для виконання покладених на неї завдань інформацію, пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення державного нагляду (контролю). Зазначений письмовий запит повинен містити вичерпний перелік інформації, пояснень, довідок тощо, які підлягають наданню у відповідь на запит, та посилання на нормативно-правові акти, з метою виконання яких здійснюється збір інформації;
 
130. приймати рішення про відбір зразків продукції (частин енергетичного обладнання тощо) для проведення експертизи;
 
   приймати рішення про відбір зразків продукції (частин енергетичного обладнання тощо) для проведення експертизи;
 
131. застосовувати відповідно до цього Закону штрафні санкції до суб’єктів господарювання за порушення вимог законодавства у сфері теплопостачання;
 
   застосовувати відповідно до цього Закону штрафні санкції до суб’єктів господарювання за порушення вимог законодавства у сфері теплопостачання;
 
132. надавати суб’єктам відносин у сфері теплопостачання консультаційну допомогу з питань, що належать до її компетенції, та вирішувати спірні питання.
 
-75- Мартиненко М.В.
Романюк М.П.
слово «вирішувати» замінити словом «розглядати»
 
Враховано   надавати суб’єктам відносин у сфері теплопостачання консультативну допомогу з питань, що належать до її компетенції, та розглядати спірні питання, що виникають між суб’єктами у сфері теплопостачання та споживачами енергії;
 
133. фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію за допомогою засобів аудіо- та відеотехніки;
 
-76- Мартиненко М.В.
Романюк М.П.
слова «планового або позапланового» вилучити
 
Враховано   фіксувати процес проведення заходу чи кожну окрему дію за допомогою засобів аудіо- та відеотехніки.
 
134. Інспектори з державного енергетичного нагляду мають право:
 
   Інспектори з державного енергетичного нагляду мають право:
 
135. доступу в установленому законом порядку до теплових, тепловикористовувальних установок і мереж суб’єктів відносин у сфері теплопостачання;
 
   доступу в установленому законом порядку до теплових, тепловикористальних установок і мереж суб’єктів відносин у сфері теплопостачання;
 
136. одержувати безоплатно від суб’єктів відносин у сфері теплопостачання інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань відповідно до нормативно-правових актів;
 
   одержувати безоплатно від суб’єктів відносин у сфері теплопостачання інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань відповідно до нормативно-правових актів;
 
137. видавати в межах своїх повноважень суб’єктам відносин у сфері теплопостачання обов’язкові для виконання приписи про усунення порушень вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічного стану, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж, їх експлуатації, проектування та будівництва, користування енергією у сфері теплопостачання;
 
-77- Шпенов Д.Ю.
абзац четвертий частини шостої статті 14 доповнити реченням такого змісту:
«Зазначені приписи повинні містити строк їх виконання з урахуванням наявної у суб’єкта електроенергетики (споживача) можливості виконання таких приписів;»
 
Відхилено Пунктом 8 статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначено, що припис - обов'язкова для виконання у визначені строки письмова вимога щодо усунення порушень вимог законодавства, яка не передбачає врахування можливостей суб’єкта.  видавати в межах своїх повноважень суб’єктам відносин у сфері теплопостачання обов’язкові для виконання приписи про усунення порушень вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічного стану теплових, тепловикористальних установок та мереж, їх експлуатації, проектування та будівництва, користування енергією у сфері теплопостачання;
 
138. видавати суб’єктам відносин у сфері теплопостачання приписи щодо приведення технічного стану теплових, тепловикористовувальних установок і мереж, засобів обліку, контролю та регулювання виробництва, постачання та споживання теплової енергії, а також організації їх експлуатації у відповідність з вимогами нормативних документів з питань експлуатації, проектування та будівництва енергообладнання і мереж у сфері теплопостачання;
 
-78- Шпенов Д.Ю.
абзац п’ятий частини шостої статті 14 доповнити реченням такого змісту:
«Зазначені приписи повинні містити строк їх виконання з урахуванням наявної у суб’єкта електроенергетики (споживача) можливості виконання таких приписів;»
 
Відхилено Пунктом 8 статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначено, що припис - обов'язкова для виконання у визначені строки письмова вимога щодо усунення порушень вимог законодавства, яка не передбачає врахування можливостей суб’єкта.  видавати суб’єктам відносин у сфері теплопостачання приписи щодо приведення технічного стану теплових, тепловикористальних установок і мереж, засобів обліку, контролю та регулювання виробництва, постачання та споживання теплової енергії, організації їх експлуатації у відповідність з вимогами нормативних документів з питань експлуатації, проектування та будівництва енергообладнання і мереж у сфері теплопостачання;
 
139. вносити суб’єктам господарської діяльності або їх уповноваженим представникам подання про усунення від виконання обов’язків відповідальної за теплове господарство посадової особи теплотехнічного профілю, дії чи бездіяльність якої призвели до порушення вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань експлуатації, проектування та будівництва енергообладнання і мереж у сфері теплопостачання або яка не пройшла в установленому порядку перевірку знань правил технічної експлуатації теплових установок і мереж;
 
-79- Шпенов Д.Ю.
в абзаці шостому частини шостої статті 14 після слів «нормативно-правових актів» вилучити слова «нормативних документів».
 
Відхилено На тих же підставах, що і поправка № 2  вносити керівникам суб’єктів господарської діяльності або їх уповноваженим представникам подання про усунення від виконання обов’язків відповідальної за теплове господарство посадової особи теплотехнічного профілю, дії чи бездіяльність якої призвели до порушення вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань експлуатації, проектування та будівництва енергообладнання і мереж у сфері теплопостачання, або яка не пройшла в установленому порядку перевірку знань правил технічної експлуатації теплових установок і мереж;
 
140. вимагати від суб’єктів відносин у сфері теплопостачання додержання встановлених нормативно-правовими актами режимів постачання та споживання теплової енергії;
 
   вимагати від суб’єктів відносин у сфері теплопостачання додержання встановлених нормативно-правовими актами режимів постачання та споживання теплової енергії;
 
141. складати в установленому законом порядку протоколи про адміністративні правопорушення та розглядати справи про адміністративні правопорушення;
 
   складати в установленому законом порядку протоколи про адміністративні правопорушення та розглядати справи про адміністративні правопорушення;
 
142. фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію за допомогою засобів аудіо- та відеотехніки.»;
 
-80- Мартиненко М.В.
Романюк М.П.
слова «планового або позапланового» вилучити
 
Враховано   фіксувати процес проведення заходу чи кожну окрему дію за допомогою засобів аудіо- та відеотехніки»;
 
143. 4) частину третю статті 24 доповнити абзацом такого змісту:
 
   3) частину третю статті 24 доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
144. «недопущення провадження будь-яких видів господарської діяльності в охоронних зонах теплових мереж без погодження з власником об’єкта теплопостачання.»;
 
   «недопущення провадження будь-яких видів господарської діяльності в охоронних зонах теплових мереж без погодження з власником об’єкта теплопостачання»;
 
145. 5) частину першу статті 25 доповнити абзацом такого змісту:
 
   4) частину першу статті 25 доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:
 
146. «вимагати від суб’єктів господарської діяльності винесення споруд та інших об’єктів, зведених з порушенням вимог законодавства, за межі охоронних зон теплових мереж.»;
 
   «вимагати від суб’єктів господарської діяльності винесення споруд та інших об’єктів, зведених з порушенням вимог законодавства, за межі охоронних зон теплових мереж»;
 
147. 6) у статті 31:
 
   5) у статті 31:
 
148. у назві статті слова «— юридичних осіб» виключити;
 
   у назві та абзаці першому частини першої слова «господарювання – юридичних осіб» замінити словом «господарювання»
 
149. у частині першій:
 
      
150. в абзаці першому слова «— юридичних осіб» виключити;
 
   у частині першій:
 
151. у пунктах 1, 2 і 6 слова у «у розмірі» замінити словами «у розмірі до»;
 
   у пунктах 1, 2 і 6 слова «у розмірі» замінити словами «у розмірі до»;
 
152. у пункті 2 слова «Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії» замінити словами «Інспекції з державного енергетичного нагляду»;
 
-81- Мартиненко М.В.
Романюк М.П.
викласти в редакції:
«у пункті 2 слова «за ухилення від виконання» замінити словами «за невиконання (ухилення від виконання)», слова «Державної інспекції з енергозбереження» замінити словами «Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України», а слова «Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії» замінити словами «Інспекції з державного енергетичного нагляду»;
 
Враховано   у пункті 2 слова «за ухилення від виконання» замінити словами «за невиконання (ухилення від виконання)», слова, «Державної інспекції з енергозбереження» замінити словами «Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України», а слова «Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії» - словами «Інспекції з державного енергетичного нагляду»;
 
153. доповнити частину пунктом 10 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 10 такого змісту:
 
154. «10) за порушення вимог нормативно-правових актів та/або нормативних документів щодо забезпечення належного технічного стану теплових, тепловикористовувальних установок та мереж, а також їх експлуатації, виготовлення, монтажу, налагодження та випробування енергоустановок і мереж, виконання проектних робіт на енергоустановках і мережах та нормативних документів з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів і енергозбереження — до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
-82- Мартиненко М.В.
Романюк М.П.
слова: «виготовлення, монтажу, налагодження та випробування енергоустановок і мереж, виконання проектних робіт на енергоустановках і мережах та нормативних документів з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів і енергозбереження» вилучити.
 
Враховано   «10) за порушення вимог нормативно-правових актів та/або нормативних документів щодо забезпечення належного технічного стану теплових, тепловикористальних установок та мереж, а також їх експлуатації - від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
у частині третій слова «органами державного нагляду (інспекціями)» замінити словами «органами Інспекції з державного енергетичного нагляду»;
у частині четвертій слова «органами державного нагляду» замінити словами «органами Інспекції з державного енергетичного нагляду»;
 
    -83- Шпенов Д.Ю.
пункт 10 частини першої статті 31 викласти в такій редакції:
«10) за порушення вимог нормативно-правових актів щодо забезпечення належного технічного стану теплових, тепловикористовувальних установок та мереж, а також їх експлуатації, виготовлення, монтажу, налагодження та випробування енергоустановок і мереж, виконання проектних робіт на енергоустановках і мережах та нормативних документів з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів і енергозбереження — від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»
 
Враховано частково щодо зміни слів «до двох тисяч» на слова «від ста до п’ятисот» Щодо терміну «нормативних документів» –2 на тих же підставах, що і поправка № 2   
    -84- Мартиненко М.В.
Романюк М.П.
в частині третій слова «органами державного нагляду (інспекціями)» замінити словами «органами Інспекції з державного енергетичного нагляду»
в частині четвертій слова «органами державного нагляду» замінити словами «органами Інспекції з державного енергетичного нагляду»
 
Враховано    
155. частини п’яту — сьому виключити;
 
   частини п’яту — сьому виключити;
 
156. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
   доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
 
157. «Санкції, передбачені частиною першою цієї статті, застосовуються в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.».
 
-85- Мартиненко М.В.
Романюк М.П.
викласти в редакції:
«Штрафні санкції, передбачені частиною першою цієї статті, застосовуються в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.».
 
Враховано   «Штрафні санкції, передбачені частиною першою цієї статті, застосовуються в установленому Кабінетом Міністрів України порядку».
4. У пункті 1 Закону України від 15 березня 2011 року №3134-VІ «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику»:
у підпункті 1:
в абзаці першому слово «третього» замінити словом «четвертого»;
в абзаці четвертому слова «четвертий – тридцять другий» замінити словами «п’ятий – тридцять восьмий»;
у підпункті 2:
в абзаці другому слово «десятій» замінити словом «одинадцятій»;
в абзаці третьому слово «одинадцяту» замінити словом «дванадцяту»;
в абзаці п’ятому слово «одинадцятої» замінити словом «дванадцятої»;
абзац сьомий викласти в такій редакції:
«У зв’язку з цим частину тринадцяту і чотирнадцяту вважати відповідно частинами чотирнадцятою і п’ятнадцятою»
 
    -86- Кармазін Ю.А.
у статті 31 у новій частині восьмій слова: «Кабінетом Міністрів України» замінити словом: «Законом», оскільки процесуальний порядок притягнення до адміністративної відповідальності повинен визначатись в законодавчому порядку, а не підзаконними нормативними актами.
 
Відхилено Постанова Кабінету Міністрів України, якою затверджено порядок накладання штрафних санкцій спирається на вимоги відповідних законів, встановлює процедуру застосування цих санкцій в залежності від виду порушення, що не потребує затвердження на законодавчому рівні та відповідає вимогам ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»   
158. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-87- Кармазін Ю.А.
Розділ ІІ доповнити новим пунктом 2 наступного змісту: «2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.».
 
Враховано в іншій редакції  ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 4 розділу Іцього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2012 року.
2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
159. Голова
 
   Голова
 
160. Верховної Ради України

   Верховної Ради України