Кількість абзаців - 191 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку із підготовкою та проведенням футбольних матчів" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   проект
 
1. Вноситься народними депутатами України
 
      
2. Зацом О.В.
 
      
3. Прасоловим І.М.
 
      
4. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
      
5. «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ
 
-1- Грицак В.М.
Проект Закону викласти в такій редакції:
«Закон України
«Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку із підготовкою та проведенням футбольних матчів»
 
Враховано   Закон України
Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів
 
    -2- Кармазін Ю.А.
Запропонувати норми закону прийняти як зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу, законів України «Про міліцію», «Про фізичну культуру і спорт» та багатьох інших законодавчих актах, оскільки переважна більшість суспільних відносини, які пропонується врегулювати у цьому законі, вже врегульована в цих актах.
 
Враховано частково (частина з норм, прийнятих в першому читанні, з тексту законопроекту вилучено як такі, що не відповідають предмету його регулювання)   
6. СПОРТИВНИХ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАХОДІВ»
 
-3- Кармазін Ю.А.
Пронумерувати всі окремі частини тексту статей.
 
Враховано      
7. Цей закон визначає правові та організаційні засади щодо забезпечення безпеки та громадського порядку під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів, що організовуються відповідно до національних та міжнародних вимог.
 
-4- Грицак В.М.
Цей Закон визначає організаційно-правові особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку із підготовкою та проведенням на території України футбольних матчів, що організовуються відповідно до національних та міжнародних вимог.
 
Враховано   Цей Закон визначає організаційно-правові особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням на території України футбольних матчів, що організовуються відповідно до національних та міжнародних вимог.
 
    -5- Даниленко В.А.
У преамбулі та статті 1 зазначеного закону після слів «всеукраїнських» вилучити слова «і місцевих»
 
Враховано (дію Закону поширено лише на великі футбольні матчі)   
8. РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
-6- Грицак В.М.
Розділ 1. Загальні положення
 
Враховано   Розділ 1. Загальні положення
 
9. Стаття 1. Предмет регулювання та сфера дії закону
 
      
10. Цим законом встановлюються основні принципи, правила та процедури (умови) забезпечення безпеки та громадського порядку під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, а також відповідальність за їх порушення.
 
      
11. Стаття 2. Сфера дії закону
 
      
12. Дія цього закону поширюється на спортивні та фізкультурно-оздоровчі заходи, що проводяться у спеціально призначених для цього місцях.
 
      
13. Дія цього закону не поширюється на спортивні та фізкультурно-оздоровчі заходи з вільним доступом, які проводяться у не призначених для цього місцях.
 
      
14. Стаття 3. Основні терміни та їх визначення
 
-7- Грицак В.М.
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
Враховано   Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
    -8- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 3 викласти в такій редакції: «1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:», якщо буде прийняте рішення залишити терміни, що вже вживаються в інших нормативно-правових актах, оскільки деякі терміни, вже вживаються в інших нормативно-правових актах. Як, наприклад, «волонтер - фізична особа, яка добровільно здійснює благодійну, неприбуткову та вмотивовану діяльність, що має суспільно-корисний характер» у Законі України «Про соціальні послуги».
 
Враховано    
15. вболівальник - це фізична особа, яка відвідує масові спортивні та фізкультурно-оздоровчі заходи і демонструє свою прихильність до особисто обраних учасників цих заходів;
 
-9- Даниленко В.А.
Статтю 3 доповнити терміном
офіційні спортивні та фізкультурно-оздоровчі заходи - це заходи, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України, календарних планів фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, календарних планів фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів районів, міст, селищ та сіл.
 
Відхилено (визначення даного терміну не дається в Законі)     
16. волонтер - це фізична особа, що залучена організатором масового спортивного чи фізкультурно-оздоровчого заходу чи власником (орендарем) місць його проведення на добровільних засадах та безоплатній основі з метою сприяння забезпеченню громадського порядку та безпеки під час проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
-10- Грицак В.М.
волонтер – фізична особа, що на добровільних засадах та безоплатній основі залучена організатором футбольного матчу або оператором спортивної споруди з метою сприяння забезпеченню громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку із підготовкою та проведенням футбольного матчу;
 
Враховано   волонтер – фізична особа, яка на добровільних засадах та безоплатній основі залучена організатором футбольного матчу або оператором спортивної споруди з метою сприяння забезпеченню громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольного матчу;
 
    -11- Кармазін Ю.А.
Виключити з проекту ті терміни, що вже вживаються в інших нормативно-правових актах. Наприклад, «волонтер - фізична особа, яка добровільно здійснює благодійну, неприбуткову та вмотивовану діяльність, що має суспільно-корисний характер» у Законі України «Про соціальні послуги».
 
Враховано частково (визначення терміну «волонтер» дано з урахуванням специфіки предмету регулювання)   
17. глядач - фізична особа, яка відвідує офіційні масові спортивні та фізкультурно-оздоровчі заходи з метою їх перегляду;
 
-12- Грицак В.М.
глядач – фізична особа, яка відвідує футбольний матч з метою його перегляду;
громадська безпека – стан захищеності життєво-важливих інтересів суспільства, що сконцентровані в його матеріальних і духовних цінностях, від джерел небезпеки (природного або штучного характеру) під час підготовки та проведення футбольних матчів, за якого забезпечується запобігання загрозам заподіяння шкоди такими джерелами небезпеки;
громадський порядок – сукупність суспільних відносин, що забезпечують нормальні умови життєдіяльності людини, діяльності підприємств, установ і організації під час підготовки та проведення футбольних матчів шляхом встановлення, дотримання та реалізації правових та етичних норм;
МВС – Міністерство внутрішніх справ України;
МНС – Міністерство надзвичайних ситуацій України;
оператор спортивної споруди – особа, яка на законних підставах здійснює діяльність з управління спортивною спорудою;
організатор футбольного матчу – ФІФА, УЄФА, ФФУ, їх колективні члени, під егідою яких проводиться футбольний матч, а також інші організації або фізичні особи, що на законних підставах виконують функції організації футбольного матчу;
служба безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) – спеціальна служба (підрозділ, група осіб), створена оператором спортивної споруди або футбольним клубом, яка відповідає за здійснення заходів безпеки під час проведення футбольного матчу. Її керівник здійснює загальне керівництво волонтерами, стюардами, контролерами, безпосередньо взаємодіє з керівниками органів міліції та підрозділів МНС;
спеціальні суб’єкти забезпечення громадського порядку та громадської безпеки – Міністерство внутрішніх справ України та Міністерство надзвичайних ситуацій України в особі їх органів або підрозділів, які у встановленому законодавством порядку відповідають за забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку із підготовкою та проведенням футбольного матчу;
стратегія безпеки спортивної споруди – розроблений оператором спортивної споруди за участі органів міліції та державного пожежного нагляду документ, що передбачає порядок організації та проведення футбольних матчів на даній спортивній споруді, в тому числі підтримання громадського порядку та громадської безпеки, пожежної безпеки, надання невідкладної допомоги, евакуації.
 
Враховано   глядач – фізична особа, яка відвідує футбольний матч з метою його перегляду;
 
18. офіційні місця проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів - це спортивні споруди ( у тому числі стадіони, спортивно-видовищні, фізкультурно-оздоровчі і навчально-тренувальні бази) разом з допоміжними приміщеннями та прилеглими територіями, які відповідають вимогам, визначеним законодавством;
 
   громадська безпека – стан захищеності життєво важливих інтересів суспільства, сконцентрованих у його матеріальних і духовних цінностях, від джерел небезпеки природного або штучного характеру під час підготовки та проведення футбольних матчів, за якого забезпечується запобігання загрозам заподіяння шкоди такими джерелами небезпеки;
 
19. служба безпеки місць проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів - це спеціальний підрозділ організатора масового спортивного та фізкультурно-оздоровчого заходу до компетенції якого входить організація заходів по забезпеченню громадського порядку та безпеки в місцях проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, а також робота з вболівальниками до, підчас і після проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
   громадський порядок – сукупність суспільних відносин, що забезпечують нормальні умови життєдіяльності людини, діяльності підприємств, установ і організації під час підготовки та проведення футбольних матчів шляхом встановлення, дотримання та реалізації правових та етичних норм;
МВС – Міністерство внутрішніх справ України;
МНС – Міністерство надзвичайних ситуацій України;
 
20. стратегія безпеки - це документ, в якому визначений взаємопов’язаний комплекс дій, спрямованих на забезпечення громадського порядку та безпеки в місцях проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
   оператор спортивної споруди – особа, яка на законних підставах здійснює діяльність з управління спортивною спорудою;
організатор футбольного матчу – ФІФА, УЄФА, ФФУ, їх колективні члени, під егідою яких проводиться футбольний матч, а також інші організації або фізичні особи, які на законних підставах виконують функції організації футбольного матчу;
служба безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) – спеціальна служба (підрозділ, група осіб), створена оператором спортивної споруди або футбольним клубом, яка відповідає за здійснення заходів безпеки під час проведення футбольного матчу. Керівник служби безпеки спортивної споруди здійснює загальне керівництво волонтерами, стюардами, контролерами, безпосередньо взаємодіє з керівниками органів міліції та підрозділів МНС;
спеціальні суб’єкти забезпечення громадського порядку та громадської безпеки – Міністерство внутрішніх справ України та Міністерство надзвичайних ситуацій України в особі їх органів або підрозділів, які у встановленому законодавством порядку відповідають за забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольного матчу;
стратегія безпеки спортивної споруди – документ, розроблений оператором спортивної споруди за участю органів МВС та державного пожежного нагляду, що передбачає порядок організації та проведення футбольних матчів на даній спортивній споруді, у тому числі підтримання громадського порядку та громадської безпеки, пожежної безпеки, надання невідкладної допомоги, евакуації;
 
21. стюард - фізична особа, яка пройшла спеціальну підготовку та залучена на контрактній основі організаторами спортивного та фізкультурно-оздоровчого заходу чи власниками (орендарями) місць їх проведення для роботи з вболівальниками та глядачами, з метою забезпечення громадського порядку та безпеки;
 
-13- Грицак В.М.
стюард – фізична особа, яка пройшла відповідну підготовку та на контрактній основі виконує допоміжні функції з підтримання громадського порядку та громадської безпеки на території спортивної споруди;
УЄФА – Об’єднання європейських футбольних асоціацій;
ФІФА – Міжнародна федерація футбольних асоціацій;
футбольний матч – спортивне змагання з футболу між двома командами, яке відбувається відповідно до Правил гри, затверджених Міжнародною Радою футбольних асоціацій та проводиться в рамках міжнародних (під егідою ФІФА чи УЄФА) або всеукраїнських (під егідою ФФУ) змагань;
ФФУ – Федерація футболу України.
 
Враховано   стюард – фізична особа, яка пройшла відповідну підготовку та на контрактній основі виконує допоміжні функції з підтримання громадського порядку та громадської безпеки на території спортивної споруди;
УЄФА – Об’єднання європейських футбольних асоціацій;
ФІФА – Міжнародна федерація футбольних асоціацій;
футбольний матч – спортивне змагання з футболу між двома командами, що відбувається відповідно до Правил гри, затверджених Міжнародною радою футбольних асоціацій та проводиться в рамках міжнародних (під егідою ФІФА чи УЄФА) або всеукраїнських (під егідою ФФУ) змагань;
ФФУ – Федерація футболу України.
 
    -14- Кармазін Ю.А.
Абзац 7 частини 1 статті 3 викласти в такій редакції: «охоронець – фізична особа, яка пройшла спеціальну підготовку та залучена на контрактній основі організаторами спортивного та фізкультурно-оздоровчого заходу чи власниками (орендарями) місць їх проведення для роботи з вболівальниками та глядачами, з метою забезпечення громадського порядку та безпеки», замінивши термін – «стюард», який не є іншомовним словом, що має замінник.
 
Враховано частково    
22. РОЗДІЛ ІІ. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ОФІЦІЙНИХ МІЖНАРОДНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ І МІСЦЕВИХ МАСОВИХ СПОРТИВНИХ І ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАХОДІВ
 
-15- Грицак В.М.
Стаття 2. Сфера дії Закону
1. Дія цього Закону поширюється на правовідносини, які виникають у зв’язку із підготовкою та проведенням на території України футбольних матчів в межах чемпіонату, першості, Кубку України та Суперкубку України серед команд професіональних клубів, а також футбольних матчів під егідою Всесвітнього союзу футбольних асоціацій (ФІФА) та/або Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).
2. Дія цього Закону поширюється також на правовідносини, які виникають у зв’язку із підготовкою та проведенням на території України інших, окрім зазначених у частині першій цієї статті, футбольних матчів в межах змагань Федерації футболу України (ФФУ) у разі, якщо очікувана кількість глядачів такого футбольного матчу перевищує п’ятнадцять тисяч чоловік.
Стаття 3. Законодавство у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку із підготовкою та проведенням на території України футбольних матчів
1. Законодавство у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку із підготовкою та проведенням на території України футбольних матчів базується на Конституції України і складається з Європейської конвенції про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, і зокрема футбольних матчів, а також із законів України «Про фізичну культуру і спорт», «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні», «Про участь громадян у охороні громадського порядку і державного кордону», цього Закону та інших нормативно-правових актів.
2. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору.
Стаття 4. Основні принципи забезпечення громадської безпеки та громадського порядку у зв’язку із підготовкою та проведенням на території України футбольних матчів
1. Забезпечення громадської безпеки та громадського порядку у зв’язку із підготовкою та проведенням на території України футбольних матчів здійснюється на принципах:
1) законності;
2) запобігання проявам насильства та неналежній поведінці з боку глядачів, антисоціальним та расистським проявам;
3) пріоритетності превентивних заходів;
4) формування доброзичливих стосунків між всіма суб’єктами правовідносин у сфері підготовки та проведенням на території України футбольних матчів;
5) взаємної поваги та пошуку компромісних рішень;
6) відкритості та гласності;
7) відповідальності за виконання прийнятих зобов’язань.
 
Враховано   Стаття 2. Сфера дії Закону
1. Дія цього Закону поширюється на правовідносини, що виникають у зв’язку з підготовкою та проведенням на території України футбольних матчів у межах чемпіонату, першості, Кубка України та Суперкубка України серед команд професіональних клубів, а також футбольних матчів під егідою ФІФА та/або УЄФА.
2. Дія цього Закону поширюється також на правовідносини, що виникають у зв’язку з підготовкою та проведенням на території України інших, окрім зазначених у частині першій цієї статті, футбольних матчів у межах змагань ФФУ у разі, якщо очікувана кількість глядачів футбольного матчу перевищує п’ятнадцять тисяч осіб.
 
23. Стаття 4. Законодавство у сфері державного регулювання діяльності щодо забезпечення безпеки та громадського порядку під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів
 
   Стаття 3. Законодавство у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням на території України футбольних матчів
 
24. Державне регулювання діяльності щодо забезпечення безпеки та громадського порядку під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів здійснюється відповідно до Конституції України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Закону України «Про міліцію», цього Закону, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України та інших актів законодавства.
 
   1. Законодавство у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням на території України футбольних матчів базується на Конституції України і складається з Європейської конвенції про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, зокрема футбольних матчів, а також із законів України «Про фізичну культуру і спорт», «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні», «Про участь громадян у охороні громадського порядку і державного кордону», цього Закону та інших нормативно-правових актів.
2. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору.
 
25. Стаття 5. Основні принципи державної політики у сфері забезпечення безпеки та громадського порядку під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів
 
   Стаття 4. Основні принципи забезпечення громадської безпеки та громадського порядку у зв’язку з підготовкою та проведенням на території України футбольних матчів
 
26. Основними принципами державної політики у сфері забезпечення безпеки та громадського порядку під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів є:
 
   1. Забезпечення громадської безпеки та громадського порядку у зв’язку з підготовкою та проведенням на території України футбольних матчів здійснюється на принципах:
 
27. 1) захист прав та свобод людини і громадянина;
 
   1) законності;
 
28. 2) забезпечення безпеки та громадського порядку під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
   2) запобігання проявам насильства та неналежній поведінці з боку глядачів, антисоціальним та расистським проявам;
 
29. 3) пріоритетність попереджувальних заходів при забезпеченні безпеки та громадського порядку під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
-16- Даниленко В.А.
Пункт 3 статті 5 викласти в такій редакції:
«захист суспільної моралі та запобігання расової, національної й релігійної ненависті;»
 
Враховано редакційно   3) пріоритетності превентивних заходів;
 
30. 3) захист суспільної моралі та запобігання антисоціальним проявам;
 
   4) формування доброзичливих стосунків між всіма суб’єктами правовідносин у сфері підготовки та проведенням на території України футбольних матчів;
 
31. 4) дотримання організаторами та учасниками заходів вимог законодавства у відповідній сфері;
 
   5) взаємної поваги та пошуку компромісних рішень;
 
32. 5) взаємодія державних органів, органів місцевого самоврядування, спортивних федерацій та клубів з громадськими об’єднаннями, міжнародними організаціями і громадянами в цілях забезпечення безпеки та громадського порядку під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів.
 
   6) відкритості та гласності;
 
33. 5) сприяння популяризації спорту в Україні;
 
   7) відповідальності за виконання прийнятих зобов’язань.
 
34. Стаття 6. Особливості державного регулювання діяльності щодо забезпечення безпеки та громадського порядку під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів
 
-17- Кармазін Ю.А.
Виключити статтю 6 «Особливості державного регулювання діяльності щодо забезпечення безпеки та громадського порядку під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів», оскільки це повноваження Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади, які можуть встановлюватися і без вирішення цього питання законом.
 
Враховано      
35. Державне регулювання діяльності щодо забезпечення безпеки та громадського порядку під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів здійснюється шляхом:
 
      
36. - встановлення правил та процедур щодо організації і підтримання безпеки та громадського порядку під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових і фізкультурно-оздоровчих заходів і відповідальності за їх порушення;
 
      
37. - встановлення обов’язкових вимог до офіційних місць проведення міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів, що проводяться на території України та правил їх відвідування;
 
      
38. - встановлення правил поведінки глядачів та вболівальників офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів, що проводяться на території України;
 
      
39. - встановлення відповідальності за організацію безладів під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
      
40. - нагляду та контролю за дотриманням та забезпеченням безпеки та громадського порядку під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
      
41. - застосування уповноваженими державними органами заходів впливу з метою підтримання безпеки та громадського порядку на місцях проведення офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
      
42. - здійснення іншої державної регуляторної діяльності, необхідної для забезпечення безпеки та громадського порядку під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових і фізкультурно-оздоровчих заходів.
 
      
43. Стаття 7. Обов’язки органів державної влади, до компетенції яких належить забезпечення безпеки та громадського порядку під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів
 
-18- Кармазін Ю.А.
Виключити статтю 7 «Обов’язки органів державної влади, до компетенції яких належить забезпечення безпеки та громадського порядку під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів», оскільки це повноваження Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади, які можуть встановлюватися і без вирішення цього питання законом.
 
Враховано      
44. Органи виконавчої влади, до компетенції яких належить забезпечення безпеки та громадського порядку під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів:
 
      
45. - забезпечують безпеку та громадський порядок серед глядачів та вболівальників під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
      
46. - супроводжують перебування глядачів та вболівальників на офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходах під час їх проведення на території України;
 
      
47. - проводять профілактичну роботу з угрупуваннями вболівальників з метою виявлення та заборони діяльності тих з них, існування яких має на меті порушення громадського порядку, організацію безладів та загрожує безпеці підготовки та проведенню на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
      
48. - організовують огляд глядачів та вболівальників перед входом на місця для проведення офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів, з метою недопущення пронесення заборонених речей;
 
      
49. - виявляють осіб, які налаштовані порушити безпеку та громадський порядок з метою заборони відвідування ними офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
      
50. - видають ліцензії приватним охоронним структурам, які можуть бути задіяні для забезпечення безпеки та громадського порядку на місцях проведення офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів.
 
      
51. РОЗДІЛ ІІІ. ВИМОГИ ДО БЕЗПЕКИ МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ ОФІЦІЙНИХ МАСОВИХ СПОРТИВНИХ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАХОДІВ
 
-19- Грицак В.М.
Розділ 2. Особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку із підготовкою та проведенням футбольних матчів
Стаття 4. Безпека спортивних споруд
1. Футбольний матч проводиться на території спортивної споруди, яка призначена для занять футболом.
2. Під час проектування, будівництва, реконструкції, утримання та експлуатації спортивної споруди, призначеної для занять футболом, повинні бути дотримані вимоги щодо її безпеки, встановлені відповідно до закону.
 
Враховано   Розділ 2. Особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів
 
52. Стаття 8. Безпека місць проведення офіційних масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів
 
-20- Кармазін Ю.А.
Виключити статтю 8 «Безпека місць проведення офіційних масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів», оскільки це повноваження Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади, які можуть встановлюватися і без вирішення цього питання законом.
 
Враховано частково (вимоги до спортивних споруд виписані відповідно до правової природи такого нормативно-правового акту, як Закон)  Стаття 5. Безпека спортивних споруд
1. Футбольний матч проводиться на території спортивної споруди, призначеної для занять футболом.
2. Під час проектування, будівництва, реконструкції, утримання та експлуатації спортивної споруди, призначеної для занять футболом, мають бути дотримані вимоги щодо її безпеки, встановлені відповідно до закону.
 
53. Безпека місць проведення офіційних масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів включає:
 
-21- Грицак В.М.
3. Такі вимоги щодо безпеки спортивної споруди повинні включати питання щодо:
1) відповідності технічного стану споруди її цільовому призначенню;
2) наявності на споруді інфраструктури, необхідної для забезпечення громадського порядку та громадської безпеки (в тому числі для надання невідкладної допомоги);
3) відповідності споруди іншим нормам, зокрема нормам пожежної безпеки, будівельно-архітектурним, санітарно-гігієнічним, екологічним.
 
Враховано   3. Вимоги щодо безпеки спортивної споруди, зокрема, передбачають:
1) відповідність технічного стану споруди її цільовому призначенню;
2) наявність інфраструктури, необхідної для забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, у тому числі для надання невідкладної допомоги;
3) відповідність споруди нормам пожежної безпеки, будівельно-архітектурним, санітарно-гігієнічним, екологічним нормам.
 
54. - забезпечення безпеки осіб, що беруть участь у цьому заході;
 
      
55. - охорону громадського порядку;
 
      
56. - медичне забезпечення;
 
      
57. - забезпечення належного технічного стану будівель, споруд, службових приміщень та обладнання;
 
      
58. - дотримання та виконання вимог пожежної безпеки, будівельно-архітектурних, санітарно-гігієнічних, екологічних та інших вимог.
 
      
59. Стаття 9. Вимоги до місць проведення офіційних масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів
 
-22- Кармазін Ю.А.
Виключити статтю 9 «Вимоги до місць проведення офіційних масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів», оскільки це повноваження Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади, які можуть встановлюватися і без вирішення цього питання законом.
 
Враховано частково (вимоги до спортивних споруд виписані відповідно до правової природи такого нормативно-правового акту, як Закон)     
60. Усі споруди та будівлі, призначені для проведення офіційних масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, повинні:
 
-23- Грицак В.М.
4. Кожна спортивна споруда, яка призначена для занять футболом, повинна відповідати таким критеріям:
1) мати розроблені та затверджені у встановленому законодавством порядку стратегію забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, правила (інструкції) дотримання громадського порядку та громадської безпеки та план евакуації;
2) мати приміщення (не менше двох) з функцією пункту невідкладної або першої медичної допомоги з необхідним обладнанням та легким доступом як з приміщень споруди, так і з прилеглої території;
3) передбачати чіткий розподіл глядацьких місць на відокремлені частини (сектори);
4) мати відокремлену ложу для почесних гостей, з окремим входом;
5) бути обладнаною системою відео спостереження за територією споруди, а також за прилеглими територіями, технічні засоби фіксації результатів відеоспостереження;
6) бути обладнаною системою громадського оповіщення;
7) бути обладнаною диспетчерським пунктом, оснащеним органами управління системою відеоспостереження, телефонним зв’язком та системою гучного мовлення;
8) бути обладнаною інформаційними табло або стендами з правилами дотримання громадського порядку та громадської безпеки, планом евакуації (українською та англійською мовами);
9) передбачати окремі шляхи проїзду спеціальної техніки, в тому числі автомобілів міліції, медичної допомоги та пожежної охорони, місця для їх паркування;
10) мати обладнання, необхідне для використання електронного квитка, в тому числі систему турнікетів;
11) мати кімнати зберігання предметів, що заборонені для пронесення на територію споруди, в разі їх вилучення.
 
Враховано   4. Кожна спортивна споруда, призначена для занять футболом, має відповідати таким критеріям:
 
61. - бути сертифікованими і прийнятими до експлуатації відповідно до вимог, встановлених законодавством;
 
   1) мати розроблені та затверджені у встановленому законодавством порядку стратегію забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, правила (інструкції) дотримання громадського порядку та громадської безпеки, план евакуації;
 
62. - відповідати вимогам пожежної безпеки, техніки безпеки, будівельно-архітектурним, санітарно-гігієнічним, екологічним та іншим вимогам;
 
   2) мати приміщення (не менше двох) з функцією пункту невідкладної або першої медичної допомоги з необхідним обладнанням та легким доступом з приміщень споруди і з прилеглої території;
 
63. - мати розроблені та затверджені стратегію безпеки, правила (інструкції) дотримання безпеки та громадського порядку та план евакуації;
 
   3) передбачати чіткий розподіл глядацьких місць на відокремлені частини (сектори);
 
64. - мати пункти першої медичної допомоги з необхідним обладнанням та легким доступом як ззовні так і зсередини;
 
   4) мати відокремлену ложу для почесних гостей з окремим входом;
 
65. - бути поділені на окремі блоки та сектори відповідно до вимог забезпечення безпеки;
 
   5) бути обладнаною системою відеоспостереження за територією споруди і прилеглими територіями, а також технічними засобами фіксації результатів відеоспостереження;
 
66. - мати відокремлену ложу для почесних гостей, яка має окремий вхід;
 
   6) бути обладнаною системою громадського оповіщення;
 
67. - мати ложу для засобів масової інформації та зал для прес-конференцій з належним обладнанням;
 
   7) бути обладнаною диспетчерським пунктом з можливістю управління системою відеоспостереження, телефонним зв’язком та системою гучного мовлення;
 
68. - бути обладнанні замкнутою системою постійного відеоспостереження, як на підходах, так і по всій території;
 
   8) бути обладнаною інформаційними табло або стендами з правилами дотримання громадського порядку та громадської безпеки, планом евакуації (українською та англійською мовами);
 
69. - бути обладнанні системою громадського оповіщення, яка не повинна залежати від головної системи електропостачання;
 
   9) передбачати окремі шляхи проїзду спеціальної техніки, у тому числі автомобілів міліції, медичної допомоги та пожежної охорони, а також місця для їх паркування;
 
70. - бути обладнанні диспетчерським пунктом, який оснащений відеоспостереженням, телефонним зв’язком та системою гучного мовлення;
 
   10) мати обладнання, необхідне для використання електронного квитка, у тому числі систему турнікетів;
 
71. - мати незалежну систему електропостачання;
 
   11) мати кімнати для зберігання предметів, заборонених для пронесення на територію споруди, у разі їх вилучення.
 
72. - мати встановлені системи штучного та аварійного освітлення;
 
      
73. - бути обладнанні інформаційним табло чи стендами з основними правилами поведінки в місцях проведення офіційних масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, як українською, так і англійською мовами;
 
      
74. - мати під’їзні шляхи з покажчиками, що позначають напрями руху;
 
      
75. - бути обладнанні стоянками для паркування автотранспорту;
 
      
76. - мати окремі шляхи проїзду автомобілів медичної допомоги та пожежної охорони;
 
      
77. - мати передбачені окремі входи та виходи, які не повинні використовуватись одночасно;
 
      
78. - мати електронну систему перевірки квитків;
 
      
79. - бути обладнані системою турнікетів в місцях контролю квитків;
 
      
80. - бути обладнані платформами для роботи телевізійних камер;
 
      
81. - мати достатню кількість санвузлів, роздягалень та інших технічних приміщень;
 
      
82. - бути оснащені флагштоками;
 
      
83. - бути оснащені дошкою для демонстрації рахунку та системою відео екранів.
 
-24- Грицак В.М.
З метою забезпечення громадського порядку та громадської безпеки відповідно до закону до спортивної споруди можуть бути встановлені також інші критерії.
 
Враховано   З метою забезпечення громадського порядку та громадської безпеки відповідно до закону до спортивних споруд можуть встановлюватися також інші критерії.
 
    -25- Даниленко В.А.
У статті 9 ввести порядковий номер пунктів.
Статтю 9 після останнього пункту доповнити словами такого змісту:
«Вимоги пунктів з 4 по 23 не поширюються на місця проведення офіційних масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів районів, міст, селищ та сіл»
 
Враховано    
84. РОЗДІЛ ІV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОФІЦІЙНИХ МАСОВИХ СПОРТИВНИХ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАХОДІВ
 
      
85. Стаття 10. Безпека офіційних масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів
 
-26- Грицак В.М.
Стаття 5. Особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку із підготовкою до проведення футбольних матчів
1. Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки при підготовці до проведення футбольного матчу здійснюється на підставі стратегії забезпечення громадського порядку та громадської безпеки споруди, а також плану забезпечення громадського порядку та громадської безпеки футбольного матчу.
2. Стратегія забезпечення громадського порядку та громадської безпеки затверджується у встановленому законодавством порядку щодо кожної спортивної споруди окремо і переглядається не рідше, ніж один раз на три роки.
3. На підставі стратегії забезпечення громадського порядку та громадської безпеки перед кожним футбольним матчем у встановленому законодавством порядку розробляється план забезпечення громадського порядку та громадської безпеки футбольного матчу, у якому передбачається забезпечення належних технічних норм, медичного обслуговування, порядок заповнення глядацьких місць, евакуації, розподіл обов’язків між операторами споруди, організаторами матчу та спеціальними суб’єктами забезпечення громадського порядку та громадської безпеки.
 
Враховано   Стаття 6. Особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою до проведення футбольних матчів
1. Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки при підготовці до проведення футбольного матчу здійснюється на підставі стратегії забезпечення громадського порядку та громадської безпеки споруди, а також плану забезпечення громадського порядку та громадської безпеки футбольного матчу.
2. Стратегія забезпечення громадського порядку та громадської безпеки затверджується у встановленому законодавством порядку щодо кожної спортивної споруди окремо і переглядається не рідше одного разу на три роки.
3. На підставі стратегії забезпечення громадського порядку та громадської безпеки перед кожним футбольним матчем у встановленому законодавством порядку розробляється план забезпечення громадського порядку та громадської безпеки футбольного матчу, у якому передбачаються забезпечення належних технічних норм, медичного обслуговування, порядок заповнення глядацьких місць, евакуації, розподіл обов’язків між операторами споруди, організаторами матчу і спеціальними суб’єктами забезпечення громадського порядку та громадської безпеки.
 
    -27- Кармазін Ю.А.
Виключити статтю 9 «Безпека офіційних масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів», оскільки це повноваження Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади, які можуть встановлюватися і без вирішення цього питання законом.
 
Враховано частково (вимоги до спортивних споруд виписані відповідно до правової природи такого нормативно-правового акту, як Закон)   
86. Забезпечення безпеки та громадського порядку при проведенні офіційних масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів покладається на:
 
-28- Грицак В.М.
Стаття 6. Суб’єкти забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку із проведенням футбольних матчів
1. Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку із проведенням футбольних матчів покладається на:
1) оператора спортивної споруди;
2) організатора футбольного матчу;
3) спеціальних суб’єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки;
4) футбольні клуби;
5) місцеву державну адміністрацію та орган місцевого самоврядування.
 
Враховано   Стаття 7. Суб’єкти забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з проведенням футбольних матчів
1. Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з проведенням футбольних матчів покладається на:
1) оператора спортивної споруди;
2) організатора футбольного матчу;
3) спеціальних суб’єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки;
4) футбольні клуби;
5) місцеву державну адміністрацію та орган місцевого самоврядування.
 
87. - організаторів масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
      
88. - власників (орендарів) місць проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
      
89. - органи державної влади, до компетенції яких належить забезпечення громадського порядку та безпеки.
 
      
90. Організатори та власники (орендарі) місць проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів зобов’язані:
 
-29- Грицак В.М.
Стаття 7. Оператор спортивної споруди
1. Оператор спортивної споруди відповідає за забезпечення громадського порядку та громадської безпеки в частині відповідності спортивної споруди вимогам та критеріям, встановленим відповідно до закону; за організацію та контроль за поведінкою осіб, що перебувають на території спортивної споруди; за створення належних умов для діяльності спеціальних суб’єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки.
2. До обов’язків оператора спортивної споруди, зокрема, відноситься:
1) затвердження за погодженням з органами міліції, підрозділами МНС, а за потреби – з іншими органами правил поведінки і правил пожежної безпеки, порядку надання медичної допомоги особам, що постраждали, евакуації осіб у разі виникнення надзвичайної ситуації;
2) розміщення правил поведінки і правил пожежної безпеки на вході до спортивної споруди та в інших доступних для ознайомлення з ними місцях;
3) вжиття відповідно до вимог організаторів заходів для:
облаштування вільного під’їзду на територію спортивної споруди транспортних засобів, зокрема тих, що належать органам міліції та, в разі потреби, іншим органам, а до ігрової зони – автомобілів швидкої медичної допомоги, підрозділів МНС, транспортних засобів технічного обслуговування спортивної споруди;
створення інфраструктури спортивної споруди, що гарантує безпеку та оптимальне розташування транспортних засобів, дає змогу працівникам служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу), органів міліції та особовому складу підрозділів МНС запобігати правопорушенням;
забезпечення експлуатаційної надійності та стійкості будівельних конструкцій спортивної споруди, безвідмовної роботи інженерних комунікацій і мереж, протипожежних систем і засобів; виконання вимог техніки безпеки і правил пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних, екологічних та інших вимог; належної підготовки обслуговуючого персоналу (волонтерів, стюардів, контролерів);
визначення для працівників органів міліції та Управління державної охорони необхідної кількості місць з метою забезпечення безпеки осіб, щодо яких здійснюється державна охорона;
виділення під час проведення матчу приміщень для роботи підрозділів спеціальних суб’єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки з відповідним комунікаційним обладнанням;
оснащення спортивної споруди телекамерами з функцією відеозапису для спостереження за поведінкою глядачів і ситуацією на прилеглій до спортивної споруди території;
виділення необхідної кількості обслуговуючого персоналу (волонтерів, стюардів, контролерів) для забезпечення громадського порядку і пожежної безпеки на спортивній споруді, надання глядачам допомоги;
заборони продажу алкогольних і слабоалкогольних напоїв, пива на прилеглій до спортивної споруди території та інформування про вжиті заходи місцевої державної адміністрації та органу місцевого самоврядування;
4) залучення до забезпечення громадського порядку та громадської безпеки обслуговуючого персоналу (волонтерів, стюардів, контролерів), зокрема до проведення огляду глядачів з метою недопущення:
пронесення на спортивну споруду предметів і речовин, заборонених правилами поведінки;
продажу в день проведення матчу на спортивній споруді алкогольних, слабоалкольних напоїв та пива, а також безалкогольних напоїв у скляній тарі.
 
Враховано   Стаття 8. Оператор спортивної споруди
1. Оператор спортивної споруди відповідає за:
1) забезпечення громадського порядку та громадської безпеки в частині відповідності спортивної споруди вимогам та критеріям, встановленим відповідно до закону;
2) організацію та контроль за поведінкою осіб, які перебувають на території спортивної споруди;
3) створення належних умов для діяльності спеціальних суб’єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки.
2. До обов’язків оператора спортивної споруди, зокрема, належить:
1) затвердження за погодженням з органами МВС, підрозділами МНС, за потреби – з іншими органами правил поведінки і правил пожежної безпеки, порядку надання медичної допомоги постраждалим особам, евакуації осіб у разі виникнення надзвичайної ситуації;
2) розміщення правил поведінки і правил пожежної безпеки на вході до спортивної споруди та в інших доступних для ознайомлення місцях;
3) вжиття відповідно до вимог організаторів заходів для:
облаштування вільного в’їзду на територію спортивної споруди транспортних засобів, зокрема тих, що належать органам МВС (в разі потреби – іншим органам), а до ігрової зони – автомобілів швидкої медичної допомоги, підрозділів МНС, транспортних засобів технічного обслуговування спортивної споруди;
створення інфраструктури спортивної споруди, що гарантує безпеку та оптимальне розташування транспортних засобів, дає змогу працівникам служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу), органів МВС та особовому складу підрозділів МНС запобігати правопорушенням;
забезпечення експлуатаційної надійності та стійкості будівельних конструкцій спортивної споруди, безвідмовної роботи інженерних комунікацій і мереж, протипожежних систем і засобів; виконання вимог техніки безпеки і правил пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних, екологічних та інших вимог; належної підготовки обслуговуючого персоналу (волонтерів, стюардів, контролерів);
визначення для працівників органів МВС та Управління державної охорони необхідної кількості місць з метою забезпечення безпеки осіб, щодо яких здійснюється державна охорона;
виділення під час проведення матчу приміщень для роботи підрозділів спеціальних суб’єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки з відповідним комунікаційним обладнанням;
оснащення спортивної споруди телекамерами з функцією відеозапису для спостереження за поведінкою глядачів і ситуацією на прилеглій до спортивної споруди території;
виділення необхідної кількості обслуговуючого персоналу (волонтерів, стюардів, контролерів) для забезпечення громадського порядку і пожежної безпеки на спортивній споруді, надання глядачам допомоги;
заборони продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на прилеглій до спортивної споруди території та інформування про вжиті заходи місцевої державної адміністрації та органу місцевого самоврядування;
4) залучення до забезпечення громадського порядку та громадської безпеки обслуговуючого персоналу (волонтерів, стюардів, контролерів), зокрема до проведення огляду глядачів з метою недопущення:
пронесення на територію спортивної споруди предметів і речовин, заборонених правилами поведінки;
продажу в день проведення футбольного матчу на території спортивної споруди алкогольних, слабоалкольних напоїв та пива, а також безалкогольних напоїв у скляній тарі.
 
    -30- Кармазін Ю.А.
У випадку відмови виключити статтю 9, з частини 2 «Організатори та власники (орендарі) місць проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів зобов’язані:» статті 9 виключити з абзацу 4 слова: «працівників правоохоронних органів,» та викласти в такій редакції: «забезпечити достатню кількість стюардів, волонтерів та іншого персоналу з забезпечення безпеки і громадського порядку та медичної допомоги;», оскільки Організатори та власники (орендарі) місць проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів не можуть мати повноважень впливати на забезпечення достатньої кількості працівників правоохоронних органів. Взагалі потрібно визначити, що неприпустиме залучення працівників правоохоронних органів, діяльність яких фінансується за рахунок платників податків, для забезпечення діяльності приватних комерційних підприємств, які отримують від цього дохід, без сплати компенсаторів за таке залучення.
 
Враховано частково    
91. - забезпечити відповідність місць проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів вимогам, визначеним цим законом та іншими нормативно-правовими актами;
 
-31- Грицак В.М.
Стаття 8. Організатор футбольного матчу
1. Організатор футбольного матчу відповідає за забезпечення громадського порядку та громадської безпеки в частині координації діяльності з підготовки та проведення футбольного матчу, узгодження місця і термінів проведення футбольного матчу; встановлення контрольно-перепускного режиму; дотримання умов щодо безпечного розміщення груп глядачів; дотримання глядачами правил поведінки.
2. До обов’язків організатора футбольного матчу, зокрема, відноситься:
1) своєчасне – не пізніше ніж за тиждень до його початку – інформування органів міліції, підрозділів МНС, місцевої державної адміністрації про дату і час проведення заходу, кількість проданих квитків та очікувану чисельність глядачів, зокрема команди-гості;
2) видання інформаційних бюлетенів, організація зустрічей глядачів з гравцями та тренерами, проведення інших заходів для налагодження доброзичливих стосунків членів клубів, глядачів і обслуговуючого персоналу (волонтерів, стюардів, контролерів), залучення їх до заходів з дотримання правил поведінки і правил пожежної безпеки, організація поїздки на виїзне змагання, надання допомоги в разі виникнення надзвичайної ситуації;
3) забезпечення у взаємодії з органами міліції і місцевою державною адміністрацією безпеки глядачів, представників клубів, арбітрів, делегатів міжнародних організацій, осіб, щодо яких здійснюється державна охорона;
4) інформування до початку змагань глядачів про можливе запровадження обмежень на спортивній споруді в разі вчинення протиправних дій чи іншого порушення правил поведінки і правил пожежної безпеки, а також про порядок виходу зі спортивної споруди, обов’язковість дотримання громадського порядку і правил пожежної безпеки;
5) вжиття заходів для:
недопущення на територію спортивної споруди, на якій проводиться футбольний матч, осіб, що перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, а також тих, які були виведені за межі спортивної споруди під час змагань в порядку, передбаченому статтею ... цього Закону;
припинення неправомірних дій глядачів, зокрема безпосередньо на трибунах, із залученням працівників, на яких покладено обов’язки із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на спортивній споруді;
переконання глядачів відмовитися від поїздок разом із спортивною командою та організованих виїздів до інших міст України чи за її межі в разі виявлення обставин, що можуть загрожувати їх безпеці;
6) вимагання від глядачів дотримання правил паркування транспортних засобів на прилеглій до спортивної споруди території і правил пожежної безпеки, передача органам міліції осіб, що вчинили протиправні дії;
7) здійснення разом з місцевою державною адміністрацією заходів з організованого перевезення глядачів команди-гості від і до залізничних вокзалів, автовокзалів (автостанцій) та аеропортів;
8) невідкладне інформування органів міліції, підрозділів МНС та, за необхідності, інших органів про стан справ у разі виникнення непередбачуваних обставин, що призводять до зміни умов проведення змагання;
9) налагодження взаємодії з органами міліції, підрозділами МНС і місцевою державною адміністрацією під час перевезення глядачів (зокрема в тому разі, коли змагання закінчується в нічний час) у забезпеченні громадського порядку, запобіганні та своєчасному припиненні протиправних дій з їх боку, можливих спалахів насильства, вандалізму, а також дотримання порядку на спортивній споруді до початку матчу, під час та після його закінчення;
10) прийняття, за потреби, рішення про виділення квитків для розміщення глядачів однієї команди в одному або кількох секторах спортивної споруди, що забезпечуватиме їх відокремлення від глядачів іншої команди з метою дотримання громадського порядку та громадської безпеки під час проведення матчу.
Стаття 9. Спеціальні суб’єкти забезпечення громадського порядку та громадської безпеки
1. Спеціальні суб’єкти забезпечення громадського порядку та громадської безпеки відповідно до визначеної законодавством компетенції та у встановленому порядку забезпечують додержання громадського порядку під час підготовки та проведення футбольного матчу, в тому числі контроль за прибуттям, розміщенням та відбуттям глядачів; вжиття до осіб, що вчиняють правопорушення, передбачених законодавством заходів; ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.
Стаття 10. Футбольні клуби
1. До обов’язків футбольного клубу, який бере участь у матчі, зокрема, відноситься:
1) завчасне повідомлення органів міліції про організований виїзд глядачів із зазначенням їх кількості, виду транспортних засобів, дати і часу виїзду та прибуття;
2) проведення в день, що передує футбольному матчу, керівником служби безпеки з обслуговуючим персоналом (волонтерами, стюардами, контролерами), залученим до забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, навчання з метою їх ознайомлення з планом спортивної споруди та визначення порядку дій у разі виникнення пожежі, іншої надзвичайної ситуації.
Стаття 11. Місцева державна адміністрація та орган місцевого самоврядування
1. Місцева державна адміністрація в межах, визначених Конституцією і законами України здійснює на відповідній території державний контроль за додержанням громадського порядку у зв’язку із підготовкою та проведенням футбольних матчів, фінансування заходів, пов’язаних із охороною громадського порядку, а також реалізує інші передбачені законом повноваження в галузі забезпечення громадського порядку. Це може включати вжиття передбачених законодавством заходів щодо організації руху транспортних засобів та пішоходів, розроблення разом з організаторами спортивного змагання комплексу заходів щодо організації надання невідкладної медичної допомоги в разі виникнення надзвичайної ситуації, перевезення груп глядачів, регулювання порядку продажу алкогольних напоїв (у тому числі пива).
2. Органи місцевого самоврядування реалізують передбачені законом повноваження щодо забезпечення законності та правопорядку, в тому числі здійснюють у встановленому законом порядку контроль за забезпеченням громадського порядку при проведенні футбольних матчів.
 
Враховано   Стаття 9. Організатор футбольного матчу
1. Організатор футбольного матчу відповідає за забезпечення громадського порядку та громадської безпеки в частині координації діяльності з підготовки та проведення футбольного матчу, узгодження місця і часу проведення футбольного матчу; встановлення контрольно-перепускного режиму; дотримання умов щодо безпечного розміщення груп глядачів; дотримання глядачами правил поведінки.
 
92. - співпрацювати з органами державної влади з питань забезпечення безпеки, громадського порядку, запобігання або своєчасного припинення протиправних дій чи порушення встановлених правил, можливих спалахів насильства в місцях проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
   2. До обов’язків організатора футбольного матчу, зокрема, належить:
1) своєчасне (не пізніш як за тиждень до початку матчу) інформування органів МВС, підрозділів МНС, місцевої державної адміністрації про дату і час проведення заходу, кількість проданих квитків та очікувану кількість глядачів, зокрема команди-гості;
 
93. - утворити координаційний штаб із залученням представників органів внутрішніх справ, підрозділів МНС, служб безпеки заходу, приватних охоронних структур, органу охорони здоров’я, місцевого органу виконавчої влади для узгодження здійснення заходів з питань забезпечення безпеки та громадського порядку масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
   2) видання інформаційних бюлетенів, організація зустрічей глядачів з гравцями і тренерами, проведення інших заходів для налагодження доброзичливих стосунків членів клубів, глядачів і обслуговуючого персоналу (волонтерів, стюардів, контролерів), залучення їх до заходів щодо дотримання правил поведінки і правил пожежної безпеки, організація поїздок на виїзні змагання, надання допомоги в разі виникнення надзвичайної ситуації;
 
94. - забезпечити достатню кількість працівників правоохоронних органів, стюардів, волонтерів та іншого персоналу з забезпечення безпеки і громадського порядку та медичної допомоги;
 
   3) забезпечення у взаємодії з органами МВСі місцевою державною адміністрацією безпеки глядачів, представників клубів, арбітрів, делегатів міжнародних організацій, осіб, щодо яких здійснюється державна охорона;
 
95. - розробити, затвердити та погодити з органами внутрішніх справ правила поведінки на місцях проведення офіційних масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, як українською, так і англійською мовами;
 
   4) інформування глядачів до початку змагань про можливе запровадження обмежень на території спортивної споруди в разі вчинення протиправних дій чи іншого порушення правил поведінки і правил пожежної безпеки, а також про порядок виходу із спортивної споруди, обов’язковість дотримання громадського порядку і правил пожежної безпеки;
 
96. - утворити підрозділи служб безпеки місць проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів
 
   5) вжиття заходів для:
 
97. - призначити працівника служби безпеки, відповідального за забезпечення безпеки та громадського порядку в місцях проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
   недопущення на територію спортивної споруди, на якій проводиться футбольний матч, осіб, які перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, а також осіб, які були виведені за межі спортивної споруди під час змагань у порядку, передбаченому статтею 18 цього Закону;
 
98. - забезпечити обладнання засобами контролю входів та виходів до місць проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, які не несуть загрози безпеці глядачів та вболівальників;
 
   припинення неправомірних дій глядачів, зокрема безпосередньо на трибунах, із залученням працівників, на яких покладено обов’язки із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території спортивної споруди;
 
99. - забезпечити умови для проходження на місця проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів команд підтримки;
 
   переконання глядачів відмовитися від поїздок разом із спортивною командою та організованих виїздів до інших міст України чи за її межі в разі виявлення обставин, що можуть загрожувати їх безпеці;
 
100. - ознайомити глядачів через засоби масової інформації щодо усіх заборон під час проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів і відповідальності за їх порушення;
 
   6) вимагання від глядачів дотримання правил паркування транспортних засобів на прилеглій до спортивної споруди території і правил пожежної безпеки, передача органам міліції осіб, які вчинили протиправні дії;
 
101. - визначити та погодити розміщення стюардів, волонтерів, працівників служб безпеки та правоохоронних органів на місцях проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
   7) здійснення спільно з місцевою державною адміністрацією заходів з організованого перевезення глядачів команди-гості від/до залізничних вокзалів, автовокзалів (автостанцій) та аеропортів;
 
102. - вжити заходів для недопущення на місця проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів осіб, що мають на меті порушити громадський порядок чи перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.
 
-32- Даниленко В.А.
У статті 10 ввести порядковий номер пунктів.
Частину другу статті 10 після останнього пункту доповнити словами такого змісту:
«Вимоги пунктів з 3 по 11 частини другої цієї статті не поширюються на організаторів та власників (орендарі) місць проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів районів, міст, селищ та сіл»
 
Враховано   8) невідкладне інформування органів МВС, підрозділів МНС та за необхідності інших органів про стан справ у разі виникнення непередбачуваних обставин, що можуть призвести до зміни умов проведення змагання;
9) налагодження взаємодії з органами МВС, підрозділами МНС і місцевою державною адміністрацією під час перевезення глядачів (зокрема, якщо змагання закінчується в нічний час) у забезпеченні громадського порядку, запобіганні та своєчасному припиненні протиправних дій, фактів насильства, вандалізму, а також дотримання порядку на території спортивної споруди до, під час та після закінчення матчу;
10) у разі потреби прийняття рішення про виділення квитків для розміщення глядачів-уболівальників однієї команди в одному або кількох секторах спортивної споруди, що забезпечуватиме їх відокремлення від глядачів-уболівальників іншої команди з метою дотримання громадського порядку та громадської безпеки під час проведення матчу.
Стаття 10. Спеціальні суб’єкти забезпечення громадського порядку та громадської безпеки
1. Спеціальні суб’єкти забезпечення громадського порядку та громадської безпеки відповідно до визначеної законодавством компетенції та у встановленому порядку забезпечують додержання громадського порядку під час підготовки та проведення футбольного матчу, у тому числі контроль за прибуттям, розміщенням та відбуттям глядачів; вжиття до осіб, які вчиняють правопорушення, передбачених законодавством заходів; ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.
Стаття 11. Футбольні клуби
1. До обов’язків футбольного клубу, який бере участь у матчі, зокрема, належить:
1) завчасне повідомлення органів МВС про організований виїзд глядачів із зазначенням їх кількості, виду транспортних засобів, дати і часу виїзду та прибуття;
2) проведення в день, що передує футбольному матчу, керівником служби безпеки з обслуговуючим персоналом (волонтерами, стюардами, контролерами), залученим до забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, навчання з метою їх ознайомлення з планом спортивної споруди та визначення порядку дій у разі виникнення пожежі, іншої надзвичайної ситуації.
Стаття 12. Місцева державна адміністрація та орган місцевого самоврядування
1. Місцева державна адміністрація в межах, визначених Конституцією і законами України, здійснює на відповідній території державний контроль за додержанням громадського порядку у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів, фінансування заходів, пов’язаних з охороною громадського порядку, а також реалізує інші передбачені законом повноваження щодо забезпечення громадського порядку. Це може включати вжиття передбачених законодавством заходів щодо організації руху транспортних засобів та пішоходів, розроблення спільно з організаторами спортивного змагання комплексу заходів щодо організації надання невідкладної медичної допомоги у разі виникнення надзвичайної ситуації, перевезення груп глядачів, регулювання порядку продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива.
2. Органи місцевого самоврядування реалізують передбачені законом повноваження щодо забезпечення законності та правопорядку, у тому числі здійснюють у встановленому законом порядку контроль за забезпеченням громадського порядку при проведенні футбольних матчів.
 
103. Стаття 11. Організація роботи служб безпеки під час проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів
 
-33- Кармазін Ю.А.
Виключити статтю 11 «Організація роботи служб безпеки під час проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів», оскільки це повноваження Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади, які можуть встановлюватися і без вирішення цього питання законом.
 
Враховано частково (правовий статус служб безпеки виписаний відповідно до правової природи такого НПА, як Закон)  Стаття 13. Служба безпеки спортивної споруди (футбольного клубу)
 
104. Для забезпечення безпеки та громадського порядку на місцях проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів повинні створюватись відповідні служби безпеки.
 
-34- Грицак В.М.
Стаття 12. Служба безпеки спортивної споруди (футбольного клубу)
1. Оператор спортивної споруди та/або відповідний футбольний клуб створюють службу безпеки для виконання функцій із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів.
2. На службу безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) покладаються такі завдання:
1) надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні адміністративним проступкам і злочинам;
2) інформування органів та підрозділів внутрішніх справ про вчинені або ті, що готуються, злочини та правопорушення, надання невідкладної допомоги особам, які потерпіли від нещасних випадків чи правопорушень;
3) участь у рятуванні людей і майна, підтриманні громадського порядку у виникнення надзвичайних обставин;
4) вжиття спільно з працівниками міліції передбачених законом заходів до припинення адміністративних правопорушень і злочинів.
3. Представники служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) під час проведення футбольного матчу, а також безпосередньо до і після цього мають право:
1) здійснювати огляд глядачів під час входу на споруду;
2) ознайомлювати працівників спеціальних суб’єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки з планом спортивної споруди і порядком дій та евакуації глядачів у разі виникнення надзвичайної ситуації;
3) вживати з використанням сил волонтерів, стюардів та іншого обслуговуючого персоналу в межах чинного законодавства заходів для припинення неправомірних дій глядачів.
 
Враховано   1. Оператор спортивної споруди та/або відповідний футбольний клуб створюють службу безпеки для виконання функцій із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою і проведенням футбольних матчів.
2. На службу безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) покладаються такі завдання:
1) надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні адміністративним правопорушенням і злочинам;
2) інформування органів МВС про вчинені або такі, що готуються, злочини та правопорушення, надання невідкладної допомоги особам, потерпілим від нещасних випадків чи правопорушень;
3) участь у рятуванні людей і майна, підтриманні громадського порядку у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
4) вжиття спільно з працівниками міліції передбачених законом заходів для припинення адміністративних правопорушень і злочинів.
 
105. Представники служб безпеки місць проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів мають право:
 
   3. Представники служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) під час проведення футбольного матчу, а також безпосередньо до і після матчу мають право:
 
106. - здійснювати догляд глядачів та вболівальників під час входу на місця проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
   1) здійснювати огляд глядачів під час входу на територію спортивної споруди;
 
107. - здійснювати спостереження за глядачами та вболівальниками під час масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів на предмет дотримання ними встановлених правил поведінки;
 
      
108. - вживати до глядачів та вболівальників, у разі порушення ними правил поведінки, дисциплінарних заходів (попередження, виведення глядачів чи вболівальників за межі місць проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, спрямування порушників до працівників правоохоронних органів)
 
      
109. - ознайомлювати працівників органів, які залучені до забезпечення безпеки та громадського порядку, з планом місця проведення масового спортивного та фізкультурно-оздоровчого заходу і порядком дій та евакуації глядачів і вболівальників у разі виникнення надзвичайної ситуації
 
   2) ознайомлювати працівників спеціальних суб’єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки з планом спортивної споруди і порядком дій та евакуації глядачів у разі виникнення надзвичайної ситуації;
 
110. - вживати з використанням сил волонтерів, стюардів та іншого обслуговуючого персоналу заходів для припинення неправомірних дій глядачів і вболівальників.
 
   3) вживати із залученням обслуговуючого персоналу (волонтерів, стюардів, контролерів) в межах законодавства заходів для припинення неправомірних дій глядачів.
 
111. Стаття 12 Організація роботи стюардів під час проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів
 
-35- Кармазін Ю.А.
Виключити статтю 12 «Організація роботи стюардів під час проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів», оскільки це повноваження Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади, які можуть встановлюватися і без вирішення цього питання законом.
 
Враховано   Стаття 14. Виконання допоміжних функцій із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки
1. Для виконання допоміжних функцій із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки можуть залучатися представники обслуговуючого персоналу оператора спортивної споруди (волонтери, стюарди, контролери), працівники суб’єктів надання охоронних послуг, що мають відповідні ліцензії.
 
112. Організатори масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів та власники (орендарі) місць їх проведення зобов’язані утворити на контрактній основі служби стюардів.
 
-36- Грицак В.М.
Стаття 13. Виконання допоміжних функцій з забезпечення громадського порядку та громадської безпеки
1. Для виконання допоміжних функцій з забезпечення громадського порядку та громадської безпеки можуть залучатися представники обслуговуючого персоналу оператора спортивної споруди (волонтери, стюарди, контролери), працівники суб’єктів надання охоронних послуг, що мають відповідні ліцензії.
 
Враховано      
113. На стюардів покладаються обов’язки:
 
      
114. - зустрічати і супроводжувати глядачів та вболівальників до їх місць, а після закінчення спортивних заходів - до виходу з місць проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
      
115. - надавати допомогу відповідальним та компетентним особам і органам під час проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, охороняти входи та виходи на трибуни;
 
      
116. - контролювати потік глядачів та вболівальників до початку масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів та після їх закінчення;
 
      
117. - стежити за дотриманням безпеки та громадського порядку під час проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів у закріпленому за ними секторі;
 
      
118. - відстежувати глядачів та вболівальників у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння та виводити їх за територію місць проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
      
119. - попереджувати провокаційні дії з боку глядачів та вболівальників;
 
      
120. - брати участь в евакуації глядачів та вболівальників під час надзвичайних ситуацій;
 
      
121. - забезпечувати оповіщення відповідних служб про нещасні випадки, що стались протягом масового спортивного та фізкультурно-оздоровчого заходу;
 
      
122. - забезпечувати контакт з вболівальниками та їх організаціями (фан-клубами) з метою уникнення конфліктних ситуацій;
 
      
123. - співпрацювати з відповідними представниками-стюардами з інших країн згідно із попередніми домовленостями.
 
      
124. - перевіряти квитки під час входу на трибуну;
 
      
125. - надавати інформацію глядачам та вболівальниками щодо додаткових послуг, які їм можуть надаватися в місцях проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
      
126. - інформувати глядачів та вболівальників про правила поведінки в місцях проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів та здійснення профілактичних заходів щодо можливих порушень громадського порядку.
 
      
127. Стюард зобов’язаний знати основи чинного законодавства України; правила і норми безпечного проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, порядок застосування спеціальних засобів індивідуального захисту; правила службової поведінки; правила використання спеціальних засобів охорони, зв’язку, сповіщення, попередження про небезпеку тощо; схему місць проведення заходів та евакуації людей; правила й норми з охорони праці та пожежної безпеки; мати елементарні знання однієї з іноземних мов.
 
-37- Грицак В.М.
Стаття 14. Розподіл сфер відповідальності із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку із проведенням футбольних матчів
1. Організатор футбольного матчу та оператор спортивної споруди, футбольний клуб несуть відповідальність за забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території спортивної споруди, її трибунах, а органи міліції – на території, прилеглій до спортивної споруди, на шляхах евакуації та в громадських місцях населеного пункту, де проводиться захід, якщо іншого не вимагає характер футбольного матчу або перебіг подій під час його проведення.
Стаття 15. Порядок взаємодії суб’єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів
1. Для взаємодії сил і засобів, що залучаються до забезпечення громадського порядку та громадської безпеки під час проведення футбольного матчу, утворюється координаційний штаб у складі представників його організатора, органів міліції (Управління державної охорони, якщо заплановано участь осіб, щодо яких здійснюється державна охорона), підрозділів МНС, служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу), оператора спортивної споруди, місцевого органу виконавчої влади, органу охорони здоров’я, інших осіб (за необхідності).
 
Враховано   Стаття 15. Розподіл сфер відповідальності із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з проведенням футбольних матчів
1. Організатор футбольного матчу, оператор спортивної споруди та футбольний клуб несуть відповідальність за забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території спортивної споруди, її трибунах, а органи міліції – на території, прилеглій до спортивної споруди, на шляхах евакуації та в громадських місцях населеного пункту, де проводиться футбольний матч, якщо іншого не вимагає характер змагання або перебіг подій під час його проведення.
Стаття 16. Порядок взаємодії суб’єктів забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів
1. Для взаємодії сил і засобів, що залучаються з метою забезпечення громадського порядку та громадської безпеки під час проведення футбольного матчу, утворюється координаційний штаб у складі представників його організатора, органів МВС (Управління державної охорони, якщо заплановано участь осіб, щодо яких здійснюється державна охорона), підрозділів МНС, служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу), оператора спортивної споруди, місцевого органу виконавчої влади, органу охорони здоров’я, інших осіб.
 
128. РОЗДІЛ V. ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ СПОРТИВНИХ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАХОДІВ
 
      
129. Стаття 13 Правила поведінки глядачів та вболівальників в місцях проведення офіційних масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів
 
-38- Кармазін Ю.А.
Виключити статтю 13 «Правила поведінки глядачів та вболівальників в місцях проведення офіційних масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів», оскільки це повноваження Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади, які можуть встановлюватися і без вирішення цього питання законом.
 
Враховано частково   Стаття 17. Права та обов’язки глядачів під час підготовки та проведення футбольних матчів
 
130. Глядачі та вболівальники мають право:
 
-39- Грицак В.М.
Стаття 16. Права та обов’язки глядачів у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів
1. Глядачі мають право відвідувати футбольні матчі для їх перегляду за умови дотримання законодавства України та правил поведінки на спортивній споруді.
2. Глядачі зобов’язані:
1) дотримуватися правил поведінки на спортивних спорудах, інших вимог забезпечення безпеки та громадського порядку;
2) виконувати законні вимоги стюардів, волонтерів, представників служб безпеки, правоохоронних органів щодо дотримання законодавства України, а в разі виникнення надзвичайної ситуації – вимоги плану евакуації;
3) інформувати стюардів, волонтерів, представників служби безпеки заходу, правоохоронних органів про виявлені загрози громадській безпеці, для їх негайного усунення.
3. Глядачам забороняється:
1) входити на спортивні споруди у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;
2) користуватися на територіях спортивних споруд джерелами відкритого вогню;
3) проносити на територію спортивних споруд та використовувати вогнепальну, холодну та іншу зброю, колючо-ріжучі предмети та предмети, що можуть бути використані для заподіяння тілесних ушкоджень, боєприпаси, вибухові речовини, піротехнічні вироби, легкозаймисті речовини, їдкі речовини, інші предмети, засоби і речовини, обіг яких обмежено законодавством та визначені правилами поведінки на спортивній споруді;
4) проносити на територію спортивної споруди, вживати на її території пиво, алкогольні, слабоалкогольні напої, вина столові.
 
Враховано      
131. - придбати квиток/квитки для відвідування офіційних масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
   1. Глядачі мають право відвідувати футбольні матчі для їх перегляду за умови дотримання законодавства та правил поведінки на території спортивної споруди.
 
132. - пройти на територію місць проведення і зайняти місце, вказане у квитку;
 
      
133. - підтримувати особисто обраних учасників заходу усіма незабороненими засобами і формами поведінки;
 
      
134. - отримувати інформацію щодо перебігу подій на місці проведення масового спортивного та фізкультурно-оздоровчого заходу та за його межами.
 
      
135. Глядачі та вболівальники зобов’язані:
 
   2. Глядачі зобов’язані:
 
136. - дотримуватися вимог забезпечення безпеки та громадського порядку;
 
   1) дотримуватися правил поведінки на території спортивної споруди, інших вимог щодо забезпечення безпеки та громадського порядку;
 
137. - інформувати представників служби безпеки заходу, правоохоронних органів, стюардів про предмети, що викликають підозру;
 
      
138. - дбайливо ставитися до обладнання та майна місць проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
      
139. - поважати інших вболівальників;
 
      
140. - виявляти повагу до національних гімнів, прапорів, символіки держав-учасниць заходу;
 
      
141. - виконувати вимоги стюардів, представників служб безпеки заходу, правоохоронних органів щодо дотримання чинного законодавства, а у разі виникнення надзвичайної ситуації, вимог плану евакуації з місць проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
   2) виконувати законні вимоги стюардів, волонтерів, представників служб безпеки, правоохоронних органів щодо дотримання законодавства, а в разі виникнення надзвичайної ситуації – вимоги плану евакуації;
3) інформувати стюардів, волонтерів, представників служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу), органів МВС про виявлені загрози громадській безпеці для їх негайного усунення.
 
142. Глядачам та вболівальникам забороняється:
 
   3. Глядачам забороняється:
 
143. - вхід на місця проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння та вживання алкогольних і/або наркотичних речовин на їх території;
 
   1) перебувати на території спортивної споруди у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;
 
144. - вхід на місця проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів із піротехнічними приладами або предметами, вибухівкою, вогнепальною та холодною зброєю, набоями;
 
   2) користуватися на території спортивної споруди джерелами відкритого вогню;
 
145. - розпалювати смолоскипи або вогнища;
 
      
146. - використовувати грубі, нецензурні, образливі вирази, жести, а також застосовувати погрози та залякування;
 
   3) проносити на територію спортивної споруди та/або використовувати вогнепальну, холодну чи іншу зброю, колючо-ріжучі предмети та предмети, що можуть бути використані для заподіяння тілесних ушкоджень, боєприпаси, вибухові речовини, піротехнічні вироби, легкозаймисті речовини, їдкі речовини, інші предмети, засоби і речовини, обіг яких обмежено законодавством та визначені правилами поведінки на території спортивної споруди;
 
147. - переходити на інші трибуни та сектори;
 
      
148. - входити до місць розташування команд, арбітрів, делегатів, кімнат допінг-контролю, приміщень для офіційних осіб та ложі для почесних гостей або інших спеціальних приміщень;
 
   4) проносити та/або вживати на території спортивної споруди алкогольні, слабоалкогольні напої чи пиво.
 
149. - входити до гостьового сектору;
 
      
150. - пошкоджувати майно та обладнання учасників заходу, офіційних осіб та їх транспортні засоби;
 
      
151. - займатися пропагандою чи агітацією.
 
-40- Даниленко В.А.
Частину третю статті 13 доповнити наступними словами: «- розпалювати расову, національну й релігійну ненависті.»
У частині третій статті 13 вилучити наступні слова: «- займатися пропагандою чи агітацією.»
 
Немає висновку      
152. Забороняється проносити на територію місць проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів:
 
      
153. - вогнепальну та холодну зброю будь-яких видів;
 
      
154. - колючі та ріжучі предмети;
 
      
155. - боєприпаси, піротехнічні вироби та засоби, сигнальні ракети, освітлювальні патрони;
 
      
156. - вибухівку;
 
      
157. - радіоактивні матеріали;
 
      
158. - паливно-мастильні матеріали, легкозаймисті речовини, хімічні вироби або їх складові, стиснуті гази - горючі, негорючі або отруйні, їдкі речовини - кислоти, ртуть та апарати, які містять її у собі, окиснювачі тощо;
 
      
159. - предмети, які можуть бути використані для нанесення тілесних ушкоджень.
 
      
160. - алкогольні напої, а також будь-які напої у металевих, скляних, пластикових пляшках (за винятком безалкогольних напоїв, що знаходяться в картонній чи пластиковій упаковці з відкритим верхом, використання якої не може заподіяти небезпеку оточуючим).
 
      
161. Стаття 14. Організація відвідування масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів
 
-41- Кармазін Ю.А.
Виключити статтю 14 «Організація відвідування масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів», оскільки це повноваження Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади, які можуть встановлюватися і без вирішення цього питання законом.
 
Враховано      
162. Прохід на місця проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів глядачів та вболівальників здійснюється організовано під контролем служб безпеки заходу, стюардів та представників органів внутрішніх справ.
 
      
163. Право доступу на місця проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів засвідчується квитком.
 
      
164. У квитку обов’язково зазначаються дата, час та адреса проведення масового спортивного фізкультурно-оздоровчого заходу, його назва, номер чи позначення трибуни, сектору, блоку і місця.
 
      
165. Стаття15. Заходи з обмеження входу в місця проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів
 
-42- Кармазін Ю.А.
Виключити статтю 15 «Заходи з обмеження входу в місця проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів», оскільки це повноваження Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади, які можуть встановлюватися і без вирішення цього питання законом.
 
Враховано частково   Стаття 18. Обмеження доступу на територію спортивної споруди у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів
 
166. В місця проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів не допускаються особи:
 
-43- Грицак В.М.
Стаття 17. Обмеження доступу на спортивну споруду у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів
1. Прохід на територію спортивної споруди забороняється глядачам, які:
1) відмовляються від догляду працівниками міліції, служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) або представниками обслуговуючого персоналу, який проводиться у встановленому порядку;
2) порушують встановлені заборони щодо пронесення на територію спортивної споруди відповідних предметів або речовин;
3) перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;
4) не досягли 14-річного віку, без супроводу дорослого.
2. У випадку виявлення на території спортивної споруди глядача, якому заборонений прохід на її територію, ця особа у встановленому порядку виводиться за межі спортивної споруди.
 
Враховано   1. Прохід на територію спортивної споруди забороняється глядачам, які:
 
167. - які відмовляються від їх перевірки працівниками служб безпеки заходу та правоохоронних органів;
 
   1) відмовляються від огляду працівниками міліції, служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) або представниками обслуговуючого персоналу, який проводиться у встановленому порядку;
 
168. - в яких виявлено предмети, внесення яких в місця проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів заборонено;
 
   2) порушують встановлені правила щодо пронесення на територію спортивної споруди відповідних предметів або речовин;
 
169. - які знаходяться в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;
 
   3) перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;
 
170. - неповнолітні у віці до 14 років без супроводу дорослих.
 
-44- Даниленко В.А.
У статті 15 після слів «без супроводу дорослих» доповнити словами «на заходи. де кількість глядачів та вболівальників перевищує п'ятсот осіб».
 
Враховано (дію Закону поширено лише на великі футбольні матчі)  4) не досягли 14-річного віку і перебувають без супроводу дорослого.
2. У разі виявлення на території спортивної споруди глядача, якому заборонений прохід, ця особа у встановленому порядку виводиться за межі спортивної споруди.
 
171. РОЗДІЛ VІ МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ СПОРТИВНИХ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАХОДІВ
 
-45- Грицак В.М.
Розділ 3. Особливості міжнародного співробітництва у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів
Стаття 18. Правові засади здійснення міжнародного співробітництва у сфері забезпечення безпеки та громадського порядку у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів
1. Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення безпеки та громадського порядку у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів здійснюється відповідно до законів України та міжнародних договорів, учасником яких є Україна.
2. Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту представляють Україну в Постійному Комітеті Ради Європи, утвореному відповідно до Європейської конвенції про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, і зокрема футбольних матчів (далі – Постійний Комітет Ради Європи).
3. Центральні органи виконавчої влади в межах компетенції вживають заходів щодо імплементації до законодавство України рекомендацій Постійного Комітету Ради Європи.
 
Враховано   Розділ 3. Особливості міжнародного співробітництва у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів
 
172. Стаття 16 Основні напрями міжнародного співробітництва у сфері забезпечення безпеки та громадського порядку під час проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів
 
   Стаття 19. Правові засади здійснення міжнародного співробітництва у сфері забезпечення безпеки та громадського порядку у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів
 
173. З метою налагодження взаємодії з міжнародними правоохоронними структурами, обміну інформацією щодо забезпечення громадського порядку та безпеки під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів у складі Міністерства внутрішніх справ України створюється Національний Футбольний Інформаційний Пункт.
 
-46- Круць М.Ф.
у частині першій статті 16 Розілу VІ слова «Національний Футбольний Інформаційний Пункт» замінити словами «Національний Інформаційний Пункт»
 
Відхилено   1. Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення безпеки та громадського порядку у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів здійснюється відповідно до законодавства України та міжнародних договорів, учасником яких є Україна.
2. Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту представляють Україну в Постійному комітеті Ради Європи, утвореному відповідно до Європейської конвенції про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, зокрема футбольних матчів (далі – Постійний комітет Ради Європи).
3. Центральні органи виконавчої влади в межах компетенції вживають заходів щодо імплементації законодавства України до рекомендацій Постійного комітету Ради Європи.
 
174. Національний Футбольний Інформаційний Пункт діє на основі затвердженого положення.
 
-47- Круць М.Ф.
у частині другій статті 16 Розілу VІ слова «Національний Футбольний Інформаційний Пункт» замінити словами «Національний Інформаційний Пункт»
 
Відхилено      
175. Стаття 17 Повноваження Національного інформаційного центру забезпечення безпеки масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів
 
-48- Грицак В.М.
Стаття 19. Особливості організації міжнародного співробітництва у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів
1. З метою координації міжнародного співробітництва у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів центральний орган виконавчої влади у сфері охорони громадського порядку та безпеки визначає підрозділ, який виконує функції Національного футбольного інформаційного пункту України та забезпечує співпрацю з національними футбольними інформаційними пунктами інших держав.
2. Можливості Національного футбольного інформаційного пункту України також можуть використовуватися для координації міжнародного співробітництва у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки під час проведення інших масових спортивних заходів.
 
Враховано   Стаття 20. Особливості організації міжнародного співробітництва у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів
 
176. Національний Футбольний Інформаційний Пункт:
 
      
177. - співпрацює з органами та особами, чия діяльність пов’язана з організацією та проведенням масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів в частині забезпечення громадського порядку та безпеки;
 
-49- Круць М.Ф.
у абзаці першому статті 17 Розілу VІ слова «Національний Футбольний Інформаційний Пункт» замінити словами «Національний Інформаційний Пункт»
 
Відхилено   1. З метою координації міжнародного співробітництва у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів центральний орган виконавчої влади у сфері охорони громадського порядку та безпеки визначає підрозділ, який виконує функції Національного футбольного інформаційного пункту України та забезпечує співпрацю з національними футбольними інформаційними пунктами інших держав.
2. Можливості Національного футбольного інформаційного пункту України також можуть використовуватися для координації міжнародного співробітництва у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки під час проведення інших масових спортивних заходів.
 
178. - отримує і надає інформацію відносно персональних даних осіб, чия поведінка загрожує громадському порядку та безпеці під час підготовки та проведення масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
      
179. - надає організаторам масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів інформацію про осіб, на яких накладені адміністративні стягнення за правопорушення та посягання на громадський порядок і безпеку;
 
      
180. - веде єдиний автоматизований реєстр осіб, які притягалися до відповідальності за порушення громадського порядку та безпеки під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських та місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів.
 
      
181. РОЗДІЛ VІІ ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
      
182. Стаття 18 Відповідальність за порушення вимог даного закону.
 
-50- Грицак В.М.
Розділ 4. Відповідальність за порушення вимог законодавства про забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів
Стаття 20. Відповідальність за порушення вимог законодавства про забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів
1. Особи, винні у порушенні вимог законодавства про забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів, несуть цивільно-правову, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до закону.
Стаття 21. Відповідальність юридичних осіб за порушення вимог законодавства про забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів
1. Міністерство внутрішніх справ України застосовує до оператора спортивної споруди, організатора футбольного матчу, футбольного клубу фінансові санкції за невиконання передбачених статтями 7, 8 та 10 цього Закону обов’язків у розмірі від однієї тисячі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
1. Рішення Міністерства внутрішніх справ України про накладення штрафу може бути оскаржене у суді.
3. У разі несплати штрафу протягом 15 днів примусове стягнення штрафу здійснюється на підставі відповідного рішення суду за позовом Міністерства внутрішніх справ України.
Стаття 22. Порядок накладення штрафів за порушення вимог законодавства про забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів
1. Штрафи, передбачені статтею цього 21 Закону, накладаються Міністром внутрішніх справ України, його заступником, начальником управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі або його заступником після розгляду матеріалів, які засвідчують факт правопорушення.
2. Про вчинення правопорушення, зазначеного у статті 21 цього Закону, уповноваженою особою Міністерства внутрішніх справ України, яка його виявила, складається акт, який разом з поясненнями керівника юридичної особи, що вчинила правопорушення, або іншої її відповідальної посадової особи та документами, що стосуються справи, протягом трьох робочих днів направляється посадовій особі, яка має право накладати штраф.
3. Посадова особа Міністерства внутрішніх справ України приймає рішення про накладення штрафу протягом 10 робочих днів після отримання документів, зазначених у частині другій цієї статті. Рішення про накладення штрафу оформляється постановою, що надсилається юридичній особі, на яку накладено штраф, та банківській установі, в якій відкрито поточний рахунок цією юридичної особи.
Розділ 5. Прикінцеві положення
1.Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
 
Враховано   Розділ 4. Відповідальність за порушення вимог законодавства про забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів
 
183. Особи, винні у порушенні даного закону, несуть адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із чинним законодавством.
 
   Стаття 21. Відповідальність за порушення вимог законодавства про забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів
1. Особи, винні у порушенні вимог законодавства про забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів, несуть цивільно-правову, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до закону.
Стаття 22. Відповідальність юридичних осіб за порушення вимог законодавства про забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів
1. Міністерство внутрішніх справ України застосовує до оператора спортивної споруди, організатора футбольного матчу, футбольного клубу фінансові санкції за невиконання передбачених статтями 8, 9 та 11 цього Закону обов’язків у розмірі від однієї тисячі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
1. Рішення Міністерства внутрішніх справ України про накладення штрафу може бути оскаржено в суді.
3. У разі несплати штрафу протягом 15 днів примусове стягнення штрафу здійснюється на підставі відповідного рішення суду за позовом Міністерства внутрішніх справ України.
Стаття 23. Порядок накладення штрафів за порушення вимог законодавства про забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів
1. Штрафи, передбачені статтею цього 22 Закону, накладаються Міністром внутрішніх справ України, його заступником, начальником управління МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі або його заступником після розгляду матеріалів, що засвідчують факт правопорушення.
2. Про вчинення правопорушення, зазначеного у статті 22 цього Закону, уповноваженою особою МВС, яка його виявила, складається акт, який разом з поясненнями керівника юридичної особи, що вчинила правопорушення, або іншої її відповідальної посадової особи та документами, що стосуються справи, протягом трьох робочих днів направляються посадовій особі, яка має право накладати штраф.
3. Посадова особа МВС приймає рішення про накладення штрафу протягом 10 робочих днів після отримання документів, зазначених у частині другій цієї статті. Рішення про накладення штрафу оформляється постановою, що надсилається юридичній особі, на яку накладено штраф, та банківській установі, в якій відкрито поточний рахунок цієї юридичної особи.
 
184. РОЗДІЛ VІІІ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ 5. Прикінцеві положення
 
185. 1. Даний закон набуває чинності з дня його опублікування.
 
-51- Круць М.Ф.
Статтю 1 Розділу VІІІ законопроекту викласти у такій редакції: «1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування»
 
Враховано частково   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
 
186. 2. До приведення законодавства у відповідність з цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
      
187. 3. Кабінету Міністрів України у місячний строк після опублікування цього Закону:
 
-52- Грицак В.М.
2.Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
188. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
189. 2) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для виконання цього Закону;
 
   забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
190. 3) забезпечити фінансування першочергових заходів, необхідних для реалізації цього Закону.