Кількість абзаців - 30 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 17-1 Закону України "Про електроенергетику" щодо вдосконалення системи тарифоутворення на електроенергію, яка виробляється з біогазу (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ доопрацьований
 
   ПРОЕКТ доопрацьований
 
1. вноситься народними депутатами - членами Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Мартиненком М.В. та ін.
 
      
2. Закон України
 
   Закон України
 
3. Про внесення змін до статті 17-1 Закону України «Про електроенергетику» щодо вдосконалення системи тарифоутворення на електроенергію, яка виробляється з біогазу
 
   Про внесення змін до статті 17-1 Закону України «Про електроенергетику» щодо вдосконалення системи тарифоутворення на електроенергію, яка виробляється з біогазу
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести до статті 17-1- Закону України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами) такі зміни:
 
   І. Внести до статті 17-1- Закону України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України, 1998р., № 1, ст. 1; 2009р., № 32-33, ст. 496; із змінами, внесеними Законом України від 17 грудня 2010 року № 2799-VІ) такі зміни:
 
6. 1) назву статті після слів «джерел енергії» доповнити словами «та вторинних енергетичних ресурсів»;
 
   1. Назву доповнити словами «та вторинних енергетичних ресурсів».
 
7. 2) частину четверту викласти в такій редакції:
 
   2. Частину четверту викласти в такій редакції:
 
8. «Величина «зеленого» тарифу для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біомаси (не викопної біологічно відновлювальної речовини органічного походження, що зазнає біологічного розкладу) у вигляді продуктів, залишків та відходів сільського господарства (рослинництва і тваринництва), харчової промисловості, лісового господарства та технологічно пов'язаних з ним галузей промисловості, що можуть бути використані як паливо з метою перетворення енергії, що міститься в них, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з біомаси»;
 
   «Величина «зеленого» тарифу для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біомаси (не викопної біологічно відновлюваної речовини органічного походження, що зазнає біологічного розкладу) у вигляді продуктів, залишків та відходів сільського господарства (рослинництва і тваринництва), харчової промисловості, лісового господарства і технологічно пов'язаних з ним галузей промисловості, що можуть бути використані як паливо з метою перетворення енергії, що міститься в них, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з біомаси».
 
9. 3) після частини четвертої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
   3. Після частини четвертої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
10. «Величина «зеленого» тарифу для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біогазу, отриманого з біомаси рослинного та/або тваринного походження, а також з органічної частини відходів встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з біогазу, отриманого з біомаси рослинного та тваринного походження, а також з органічної частини відходів.
 
   «Величина «зеленого» тарифу для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біогазу, отриманого з біомаси рослинного та/або тваринного походження, а також з органічної частини відходів, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з біогазу, отриманого з біомаси рослинного та/або тваринного походження, а також з органічної частини відходів.
 
11. Величина «зеленого» тарифу для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію зі звалищного біогазу або біогазу, отриманого зі шламів каналізаційних стоків, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої зі звалищного біогазу або біогазу, отриманого зі шламів каналізаційних стоків».
 
   Величина «зеленого» тарифу для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію зі звалищного біогазу або біогазу, отриманого зі шламів каналізаційних стоків, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої зі звалищного біогазу або біогазу, отриманого зі шламів каналізаційних стоків».
 
12. У зв’язку з цим частини п’яту-чотирнадцяту вважати відповідно частинами сьомою-шістнадцятою.
 
   У зв’язку з цим частини п’яту – п’ятнадцяту вважати відповідно частинами сьомою – сімнадцятою.
 
13. 4) в частині дев’ятій:
 
   4. У частині дев’ятій:
 
14. а) абзаци перший-третій викласти в такій редакції:
 
   1) абзаци другий – четвертий викласти в такій редакції:
 
15. 1,2 - для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої одиничної потужності вітроустановки яких не перевищує 600 кВт;
 
   «1,2 – для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої одиничної потужності вітроустановки яких не перевищує 600 кВт;
 
16. 1,4 - для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої одиничної потужності вітроустановки яких становить або більша за 600 КВт, але не перевищує 2000 кВт;
 
   1,4 – для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої одиничної потужності вітроустановки яких становить або більша за 600 кВт, але не перевищує 2000 кВт;
 
17. 2,1 - для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої одиничної потужності вітроустановки яких становить або перевищує 2000 кВт;
 
   2,1 – для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої одиничної потужності вітроустановки яких становить або перевищує 2000 кВт»;
 
18. б) доповнити абзацами дев’ятим – тринадцятим такого змісту:
 
   2) доповнити абзацами десятим – чотирнадцятим такого змісту:
 
19. «2,6 – для електроенергії, виробленої з біогазу, отриманого з біомаси рослинного та тваринного походження, а також з органічної частини відходів;
 
-1- Глазунов С.М.
в підпункті б пункту 4 розділу Ів прийнятому за основу проекті Закону такого змісту: «2,6 – для електроенергії, виробленої з біогазу, отриманого з біомаси рослинного та тваринного походження, а також з органічної частини відходів» цифри «2,6» замінити цифрами «3,0».
 
Враховано   «3,0 – для електроенергії, виробленої з біогазу, отриманого з біомаси рослинного та/або тваринного походження, а також з органічної частини відходів;
 
    -2- Муц О.П.
в підпункті б пункту 4 розділу Ів прийнятому за основу проекті Закону такого змісту: «2,6 – для електроенергії, виробленої з біогазу, отриманого з біомаси рослинного та тваринного походження, а також з органічної частини відходів» цифри «2,6» замінити цифрами «3,0».
 
Враховано    
    -3- Романюк М.П.
в підпункті б пункту 4 розділу Ів прийнятому за основу проекті Закону такого змісту: «2,6 – для електроенергії, виробленої з біогазу, отриманого з біомаси рослинного та тваринного походження, а також з органічної частини відходів» цифри «2,6» замінити цифрами «3,0».
 
Враховано    
20. 2,6 - для електроенергії, виробленої зі звалищного біогазу або біогазу, отриманого зі шламів каналізаційних стоків об'єктами електроенергетики, максимальна сумарна проектна величина встановленої потужності яких протягом всього експлуатаційного періоду не перевищує 500 кВт;
 
   2,6 – для електроенергії, виробленої зі звалищного біогазу або біогазу, отриманого зі шламів каналізаційних стоків, об'єктами електроенергетики, максимальна сумарна проектна величина встановленої потужності яких протягом всього експлуатаційного періоду не перевищує 500 кВт;
 
21. 2,4 - для електроенергії, виробленої зі звалищного біогазу або біогазу, отриманого зі шламів каналізаційних стоків об’єктами електроенергетики, максимальна сумарна проектна величина встановленої потужності яких протягом всього експлуатаційного періоду становить або більша за 500 кВт, але не перевищує 2000 кВт;
 
   2,4 – для електроенергії, виробленої зі звалищного біогазу або біогазу, отриманого зі шламів каналізаційних стоків, об’єктами електроенергетики, максимальна сумарна проектна величина встановленої потужності яких протягом всього експлуатаційного періоду становить або більша за 500 кВт, але не перевищує 2000 кВт;
 
22. 2,0 - для електроенергії, виробленої зі звалищного біогазу або біогазу, отриманого зі шламів каналізаційних стоків об'єктами електроенергетики, максимальна сумарна проектна величина встановленої потужності яких протягом всього експлуатаційного періоду становить або перевищує 2000 кВт;
 
   2,0 – для електроенергії, виробленої зі звалищного біогазу або біогазу, отриманого зі шламів каналізаційних стоків, об'єктами електроенергетики, максимальна сумарна проектна величина встановленої потужності яких протягом всього експлуатаційного періоду становить або перевищує 2000 кВт;
 
23. У разі зміни протягом експлуатаційного періоду сумарної встановленої потужності об’єкта електроенергетики, що виробляє електроенергію зі звалищного біогазу або біогазу, отриманого зі шламів каналізаційних стоків величина «зеленого» тарифу залишається незмінною».
 
   у разі зміни протягом експлуатаційного періоду сумарної встановленої потужності об’єкта електроенергетики, що виробляє електроенергію зі звалищного біогазу або біогазу, отриманого зі шламів каналізаційних стоків, величина «зеленого» тарифу залишається незмінною».
 
24.

 
-4- Корж П.П.
Статтю І після пункту 4) доповнити пунктом 5) такого змісту:
«5) частину дванадцяту після слів «починаючи з 1 січня 2012 року» доповнити словами: « (для вітрових електростанцій встановлена потужність одиничних вітрових установок яких є не меншою за 2 МВт починаючи з 1 січня 2015 року)», а після слів «починаючи з 1 січня 2014 року» доповнити словами « (для вітрових електростанцій встановлена потужність одиничних вітрових установок яких є не меншою за 2 МВт починаючи з 1 січня 2017 року)».
Пункт 5) статті І вважати пунктом 6).
 
Відхилено      
25. 5) після частини дванадцятої доповнити трьома новими частинами такого змісту:
 
-5- Мартиненко М.В.
В пункті 5 розділу І слово «трьома» замінити словом «двома», виклавши цей пункт в редакції: «після частини дванадцятої доповнити двома новими частинами такого змісту:»
 
Враховано   5. Після частини дванадцятої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
26. «У разі виробництва електричної енергії суб’єктами господарювання на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії з частковим використанням традиційних джерел енергії, «зелений» тариф встановлюється на обсяг електричної енергії, вироблений з використанням лише альтернативних джерел енергії. При цьому частка використання альтернативних джерел має становити не менш як 50 відсотків від всіх задіяних на об’єкті джерел енергії.
 
   «У разі виробництва електричної енергії суб’єктами господарювання на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії з частковим використанням традиційних джерел енергії, «зелений» тариф встановлюється на обсяг електричної енергії, вироблений з використанням лише альтернативних джерел енергії. При цьому частка використання альтернативних джерел має становити не менш як 50 відсотків усіх задіяних на об’єкті джерел енергії.
 
27. Контроль за використанням коштів, отриманих суб'єктом господарювання від реалізації електричної енергії за «зеленим» тарифом, здійснює Національна комісія регулювання електроенергетики України».
 
-6- Корж П.П.
Виключити абзац третій пункту 5) статті І наступного змісту: «Контроль за використанням коштів, отриманих суб'єктом господарювання від реалізації електричної енергії за «зеленим» тарифом, здійснює Національна комісія регулювання електроенергетики України».
Обґрунтування: законами не передбачено вимог щодо порядку використання коштів «зеленого» тарифу. Тому у даному випадку немає об’єкту контролю.
 
Відхилено   Контроль за використанням коштів, отриманих суб'єктом господарювання від реалізації електричної енергії за «зеленим» тарифом, здійснює Національна комісія регулювання електроенергетики України».
 
    -7- Кармазін Ю.А.
У статті 17-1 нову частину чотирнадцяту після першого речення: «Контроль за використанням коштів, отриманих суб'єктом господарювання від реалізації електричної енергії за «зеленим» тарифом, здійснює Національна комісія регулювання електроенергетики України.» доповнити новим речення другим наступного змісту:
«Механізм контролю за видами та обсягами альтернативних джерел, які при цьому використовується, та цільовим використанням коштів на фінансування робіт, пов’язаних із залученням відповідних ресурсів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено Щодо встановлення Кабінетом Міністрів України механізму контролю за видами та обсягами альтернативних джерел енергії – статтею 12 Закону України «Про електро-енергетику» до основ-них завдань НКРЕ віднесено, зокрема, формування та ведення реєстру об'єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії. Порядок формування та ведення реєстру затверджено постановою НКРЕ №299 від 25.03.10   
28. У зв’язку з цим частини тринадцяту - шістнадцяту вважати відповідно частинами шістнадцятою - дев’ятнадцятою.
 
   У зв’язку з цим частини тринадцяту – сімнадцяту вважати відповідно частинами п’ятнадцятою – дев’ятнадцятою.
 
29. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-8- Мартиненко М.В.
Розділ ІІ викласти в редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.»
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.