Кількість абзаців - 214 Таблиця поправок


"Про судовий збір" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про судовий збір
 
   Про судовий збір
 
2. Цей Закон визначає правові засади справляння судового збору, платників, об’єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору.
 
   Цей Закон визначає правові засади справляння судового збору, платників, об’єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору.
 
3. Стаття 1. Поняття судового збору
 
   Стаття 1. Поняття судового збору
 
4. 1. Судовий збір — це збір, який справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів, та включається до складу судових витрат.
 
   1. Судовий збір — збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів, і включається до складу судових витрат.
 
5. Стаття 2. Платники судового збору
 
   Стаття 2. Платники судового збору
 
6. 1. Платниками судового збору є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи — підприємці, що звертаються до суду.
 
   1. Платники судового збору - громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи — підприємці, які звертаються до суду.
 
7. Стаття 3. Об’єкти справляння судового збору
 
   Стаття 3. Об’єкти справляння судового збору
 
8. 1. Судовий збір справляється:
 
   1. Судовий збір справляється:
 
9. за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством;
 
   за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством;
 
10. за подання до суду апеляційної і касаційної скарги на судові рішення, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами та заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України;
 
-1- Кармазін Ю.А.
У статті 3 у частині першій пункт другий викласти у такій редакції:
«за подання до суду апеляційної і касаційної скарги на судові рішення, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами, заяви про скасування рішення третейського суду, заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду та заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України;»
 
Враховано   за подання до суду апеляційної і касаційної скарг на судові рішення, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами, заяви про скасування рішення третейського суду, заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду та заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України;
 
11. за видачу судами документів.
 
   за видачу судами документів.
 
12. 2. Судовий збір не справляється за подання:
 
   2. Судовий збір не справляється за подання:
 
13. 1) заяви про перегляд Верховним Судом України судового рішення у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом;
 
   1) заяви про перегляд Верховним Судом України судового рішення у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом;
 
14. 2) заяви про скасування судового наказу;
 
   2) заяви про скасування судового наказу;
 
15. 3) заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення;
 
   3) заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення;
 
16. 4) заяви про поворот виконання судового рішення;
 
   4) заяви про поворот виконання судового рішення;
 
17. 5) заяви про винесення додаткового судового рішення;
 
   5) заяви про винесення додаткового судового рішення;
 
18. 6) заяви про розірвання шлюбу з особою, визнаною в установленому порядку безвісно відсутньою або недієздатною, або з особою, засудженою до позбавлення волі на строк не менш як три роки;
 
   6) заяви про розірвання шлюбу з особою, визнаною в установленому порядку безвісно відсутньою або недієздатною, або з особою, засудженою до позбавлення волі на строк не менш як три роки;
 
19. 7) заяви про встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно для призначення пенсії або одержання допомоги по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;
 
   7) заяви про встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно для призначення пенсії або одержання допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням;
 
20. 8) заяви про встановлення факту смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 
   8) заяви про встановлення факту смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 
21. 9) заяви про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
 
   9) заяви про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
 
22. 10) заяви про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;
 
   10) заяви про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;
 
23. 11) заяви про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;
 
   11) заяви про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;
 
24. 12) заяви про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;
 
   12) заяви про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;
 
25. 13) позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, а так само незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду;
 
   13) позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, а так само незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду;
 
26. 14) заяви про захист прав малолітніх чи неповнолітніх осіб у випадках, коли представництво їх інтересів у суді відповідно до закону або міжнародного договору, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, здійснюють Міністерство юстиції України та/або органи опіки та піклування або служби у справах дітей.
 
-2- Одарченко Ю.В.
Частину 2 статті 3 доповнити пунктом 15 такого змісту:
«15) позовні заяви із спорів, що виникають під час виборчого процесу»;
 
Відхилено (законопроектом передбачена пільга)  14) заяви про захист прав малолітніх чи неповнолітніх осіб у разі, якщо представництво їх інтересів у суді відповідно до закону або міжнародного договору, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, здійснюють Міністерство юстиції України та/або органи опіки та піклування або служби у справах дітей.
 
27. Стаття 4. Розміри ставок судового збору
 
   Стаття 4. Розміри ставок судового збору
 
28. 1. Судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, — у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.
 
-3- Писаренко В.В.
Частину 1 статті 4 доповнити після слів «заробітної плати» словами «у місячному розмірі».
 
Враховано   1. Судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, — у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.
 
29. 2. Ставки судового збору встановлюються у таких розмірах:
 
   2. Ставки судового збору встановлюються у таких розмірах:
 
30. Найменування документа і дії, за яку справляється судовий збірСтавка судового збору
1. За подання до суду:
1) позовної заяви майнового характеру 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, та не більше 3 розмірів мінімальної заробітної плати
 
-4- Одарченко Ю.В.
У частині 2 статті 4 в підпункті 1 пункту 1 слова «0.2 розміру мінімальної заробітної плати» замінити словами «0.1 розміру мінімальної заробітної плати»;
 
Відхилено (нижня межа ставки у законопроекті вже зменшена майже в 5 разів)  Найменування документа і дії, за яку справляється судовий збірСтавка судового збору
1. За подання до суду:
1) позовної заяви майнового характеру 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 3 розмірів мінімальної заробітної плати
 
31. 2) позовної заяви немайнового характеру 0,1 розміру мінімальної заробітної плати
 
   2) позовної заяви немайнового характеру 0,1 розміру мінімальної заробітної плати
 
32. 3) позовної заяви:
про розірвання шлюбу 0,2 розміру мінімальної заробітної плати
 
-5- Одарченко Ю.В.
В частині 2 статті 4 слова «3) позовної заяви: про розірвання шлюбу - 0,2 розміру мінімальної заробітної плати» замінити словами «3) позовної заяви: про розірвання шлюбу - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати»;
 
Враховано   3) позовної заяви:
про розірвання шлюбу 0,1 розміру мінімальної заробітної плати
 
33. про поділ майна при розірванні шлюбу 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, та не більше 3 розмірів мінімальної заробітної плати
 
   про поділ майна при розірванні шлюбу 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 3 розмірів мінімальної заробітної плати
 
34. 4) заяви про видачу судового наказу 50 відсотків ставки, що визначається з оспорюваної суми у разі звернення до суду з позовом у порядку позовного провадження
 
   4) заяви про видачу судового наказу 50 відсотків ставки, що визначається з оспорюваної суми у разі звернення до суду з позовом у порядку позовного провадження
 
35. 5) заяви у справах окремого провадження 0,1 розміру мінімальної заробітної плати
 
   5) заяви у справах окремого провадження 0,1 розміру мінімальної заробітної плати
 
36. 6) позовної заяви про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, а саме:
позовної заяви немайнового характеру 0,2 розміру мінімальної заробітної плати
позовної заяви про відшкодування моральної шкоди визначається з урахуванням ціни позову, що встановлюється згідно з підпунктом 1 цього пункту
 
-6- Шевченко А.В.
Пункт 6 частини 2 статті 4 викласти в такій редакції:
6) позовної заяви про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, а саме:
позовної заяви немайнового характеру - 0,2 розміру мінімальної заробітної плати;
позовної заяви про відшкодування моральної шкоди з ціною позову до 3 розмірів мінімальної заробітної плати - 1 відсоток ціни позову але не менше розміру позовної заяви немайнового характеру;
позовної заяви про відшкодування моральної шкоди з ціною позову від 3 до 300 розмірів мінімальної заробітної плати - 5 відсотків ціни позову;
позовної заяви про відшкодування моральної шкоди з ціною позову понад 300 розмірів мінімальної заробітної плати - 10 відсотків ціни позову;
 
Відхилено (запропонована верхня межа ставки збільшує навантаження на громадян у 5-10 разів)  6) позовної заяви про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, а саме:
позовної заяви немайнового характеру 0,2 розміру мінімальної заробітної плати
позовної заяви про відшкодування моральної шкоди визначається з урахуванням ціни позову, що встановлюється згідно з підпунктом 1 цього пункту
 
37. 7) заяви про перегляд заочного рішення0,1 розміру мінімальної заробітної плати
 
-7- Одарченко Ю.В.
Підпункт 7 пункту 1 частини 2 статті 4 виключити;
 
Відхилено (чинним законодавством встановлено можливість подання заяви про перегляд заочного рішення проте не передбачено ставки судового збору за подання до суду таких заяв)  7) заяви про перегляд заочного рішення0,1 розміру мінімальної заробітної плати
 
38. 8) апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 
   8) апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 
39. 9) касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 70 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 
   9) касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 70 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 
40. 10) заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 
   10) заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 
41. 11) заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України 70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 70 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 
   11) заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України 70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 70 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 
42. 12) апеляційної скарги на судовий наказ50 відсотків ставки, що підлягає сплаті за подання заяви про видачу судового наказу в наказному провадженні
 
   12) апеляційної скарги на судовий наказ50 відсотків ставки, що підлягає сплаті за подання заяви про видачу судового наказу в наказному провадженні
 
43. 13) заяви про забезпечення доказів або позову 0,1 розміру мінімальної заробітної плати
 
   13) заяви про забезпечення доказів або позову 0,1 розміру мінімальної заробітної плати
 
44. 14) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду, заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду 0,1 розміру мінімальної заробітної плати
 
   14) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду, заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду 0,1 розміру мінімальної заробітної плати
 
45. 15) заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення третейського суду1 розмір мінімальної заробітної плати
 
-8- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті 15 пункту 1 частини 2 статті 4 законопроекту:
замість ставки судового збору — 1 розмір мінімальної заробітної плати встановити – 0,5 розміру мінімальної заробітної плати;
 
Враховано   15) заяви про скасування рішення третейського суду0,5 розміру мінімальної заробітної плати
 
    -9- Писаренко В.В.
У пункті 1 частини другої ст. 4 підпункт 15 викласти в такій редакції:
15) заяви про скасування рішення третейського суду - 1 розмір мінімальної заробітної плати;
 
Враховано частково    
    -10- Аржевітін С.М.
У підпункті 15 пункту 1 частини 2 статті 4 законопроекту таблиці розміру ставок судового збору:
замість ставки судового збору — 1 розмір мінімальної заробітної плати встановити – 0,1 розмір мінімальної заробітної плати;
 
Враховано частково    
46. 16) заяви про оскарження рішення третейського суду сторонами третейського розгляду
1 розмір мінімальної заробітної плати
 
-11- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті 16 пункту 1 частини 2 статті 4 законопроекту:
замість ставки судового збору — 1 розмір мінімальної заробітної плати встановити – 0,2 розміру мінімальної заробітної плати;
 
Враховано   16) заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду0,2 розміру мінімальної заробітної плати
17) заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду0,1 розміру мінімальної заробітної плати
 
    -12- Писаренко В.В.
У пункті 1 частини другої ст. 4 підпункт 16 викласти в такій редакції:
16) заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду - 1 розмір мінімальної заробітної плати;
 
Враховано частково    
    -13- Аржевітін С.М.
У підпункті 16 пункту 1 (за подання до суду) таблиці розміру ставок
судового збору :
замість ставки судового збору - 1 розмір мінімальної заробітної плати встановити - 0,1 розмір мінімальної заробітної плати;
 
Враховано частково    
    -14- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 1 частину 2 ст. 4 доповнити новим підпунктом 17 такого змісту:
«17) заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду – 0,1 розміру мінімальної заробітної плати»;
 
Враховано    
    -15- Писаренко В.В.
Пункт 1 частину 2 ст. 4 доповнити підпунктом 17 такого змісту:
«17) заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду - 1 розмір мінімальної заробітної плати»;
 
Враховано частково    
47. 2. За подання до господарського суду:
1) позовної заяви майнового характеру2 відсотки ціни позову, але не менше 1,5 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 60 розмірів мінімальних заробітних плат
 
-16- Одарченко Ю.В.
У пункті 2 частини 2 статті 4 слова «2. За подання до господарського суду: 1) позовної заяви майнового характеру - 2 відсотки ціни позову, але не менше 1,5 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 60 розмірів мінімальних заробітних плат» замінити словами «2. За подання до господарського суду: 1) позовної заяви майнового характеру - 1 відсотки ціни позову, але не менше 1 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 60 розмірів мінімальних заробітних плат»;
 
Відхилено (у зв’язку з відсутністю фінансово- економічного обґрунтування необхідності зменшення розміру ставки судового збору в господарському процесі, платниками якого в більшості випадків є юридичні особи)  2. За подання до господарського суду:
1) позовної заяви майнового характеру2 відсотки ціни позову, але не менше 1,5 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 60 розмірів мінімальних заробітних плат
 
48. 2) позовної заяви немайнового характеру 1 розмір мінімальної заробітної плати
 
   2) позовної заяви немайнового характеру 1 розмір мінімальної заробітної плати
 
49. 3) заяви про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову 1,5 розміру мінімальної заробітної плати
 
   3) заяви про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову 1,5 розміру мінімальної заробітної плати
 
50. 4) апеляційної скарги на рішення суду50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 
   4) апеляційної скарги на рішення суду50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 
51. 5) касаційної скарги на рішення суду70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 
   5) касаційної скарги на рішення суду70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 
52. 6) заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 
   6) заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 
53. 7) заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України 70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 
   7) заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України 70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 
54. 8) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду 0,5 розміру мінімальної заробітної плати
 
   8) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду 0,5 розміру мінімальної заробітної плати
 
55. 9) заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення третейського суду2 розміри мінімальної заробітної плати
 
-17- Писаренко В.В.
У пункті 2 частині другої статті 4 підпункти 9 викласти в такій редакції:
9) заяви про скасування рішення третейського суду - 2 розміри мінімальної заробітної плати;
 
Враховано   9) заяви про скасування рішення третейського суду2 розміри мінімальної заробітної плати
 
    -18- Кармазін Ю.А.
У підпункті 9 пункту 2 частини 2 статті 4 слово: «підставі» замінити на слова: «примусове виконання» і далі – за текстом;
 
Враховано по суті (правка №20 Н.д.Писаренка В.В.)   
    -19- Аржевітін С.М.
У підпункті 9 пункту 2 (за подання до господарського суду) таблиці
розміру ставок судового збору :
замість ставки - 2 розміри мінімальної заробітної плати встановити - 0,1 розмір мінімальної заробітної плати;
 
Відхилено (у зв’язку з відсутністю фінансово- економічного обґрунтування необхідності зменшення розміру ставки судового збору в господарському процесі, платниками якого в більшості випадків є юридичні особи)   
56. 10) заяви про оскарження рішення третейського суду сторонами третейського розгляду2 розміри мінімальної заробітної плати
 
-20- Писаренко В.В.
У пункті 2 частині другої статті 4 підпункти 10 викласти в такій редакції:
10) заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду – 1,5 розміри мінімальної заробітної плати;
 
Враховано   10) заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду1,5 розміри мінімальної заробітної плати
11) заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду2 розміри мінімальної заробітної плати
 
    -21- Кармазін Ю.А.
Підпункт 10 пункту 2 частини 2 статті 4 викласти у такій редакції: «заяви про скасування рішення третейського суду»;
 
Враховано по суті (правка №17 Н.д.Писаренка В.В.)   
    -22- Аржевітін С.М.
У підпункті 10 пункту 2 (за подання до господарського суду) таблиці
розміру ставок судового збору :
замість ставки - 2 розміри мінімальної заробітної плати встановити - 0,1 розмір мінімальної заробітної плати;
 
Відхилено (у зв’язку з відсутністю фінансово- економічного обґрунтування необхідності зменшення розміру ставки судового збору в господарському процесі, платниками якого в більшості випадків є юридичні особи)   
    -23- Писаренко В.В.
Пункт 2 частини 2 ст. 4 доповнити підпунктом 11 такого змісту:
«11) заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду - 2 розміри мінімальної заробітної плати»;
 
Враховано    
57. 3. За подання до адміністративного суду:
1) адміністративного позову:
 
   3. За подання до адміністративного суду:
1) адміністративного позову:
 
58. майнового характеру 1 відсоток розміру майнових вимог, але не менше 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, та не більше 2 розмірів мінімальних заробітних плат
 
   майнового характеру 1 відсоток розміру майнових вимог, але не менше 0,1 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 2 розмірів мінімальних заробітних плат
 
59. немайнового характеру 0,03 розміру мінімальної заробітної плати
 
   немайнового характеру 0,03 розміру мінімальної заробітної плати
 
60. 2) апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 
   2) апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 
61. 3) касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 70 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
4) заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 
   3) касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 70 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
4) заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 
62. 5) заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України 70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 70 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 
   5) заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України 70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 70 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 
63. 6) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду, заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду0,05 розміру мінімальної заробітної плати
 
   6) апеляційної і касаційної скарг на ухвалу суду, заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду0,05 розміру мінімальної заробітної плати
 
64. 7) заяви про забезпечення доказів або позову0,1 розміру мінімальної заробітної плати
 
-24- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 3 частини 2 ст. 4 доповнити новим підпунктом 8 такого змісту:
«8) заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду – 0,1 розміру мінімальної заробітної плати»;
 
Враховано   7) заяви про забезпечення доказів або позову0,1 розміру мінімальної заробітної плати
8) заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду0,1 розміру мінімальної заробітної плати
 
    -25- Писаренко В.В.
Пункт 3 частини 2 ст. 4 доповнити підпунктом 8 такого змісту:
«8) заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду - 1 розмір мінімальної заробітної плати»;
 
Враховано частково    
65. 4. За видачу судами документів:
1) за повторну видачу копії судового рішення 1 гривня за кожний аркуш копії
 
-26- Кармазін Ю.А.
У підпункті 1 пункту 4 частини 2 ст. 4 розмір ставки судового збору «за повторну видачу копії судового рішення» змінити з «1 гривня за кожний аркуш копії» на «60 копійок за кожний аркуш копії»;
 
Відхилено (запропонований розмір є мінімально можливим, подальше зменшення може призвести до не покриття витрат)  4. За видачу судами документів:
1) за повторну видачу копії судового рішення 1 гривня за кожний аркуш копії
 
66. 2) за видачу дубліката судового наказу та виконавчого листа 5 гривень
 
-27- Кармазін Ю.А.
У підпункті 2 пункту 4 частини 2 ст. 4 розмір ставки судового збору «за видачу дубліката судового наказу та виконавчого листа» змінити з «5 гривень» на «3 гривні»;
 
Враховано   2) за видачу дубліката судового наказу та виконавчого листа 3 гривні
 
67. 3) за роздрукування технічного запису судового засідання 5 гривень за кожний аркуш тексту на папері формату А4
 
-28- Кармазін Ю.А.
У підпункті 3 пункту 4 частини 2 ст. 4 розмір ставки судового збору «за роздрукування технічного запису судового засідання» змінити з «5 гривень за кожний аркуш тексту на папері формату А4» на «2 гривні за кожний аркуш тексту на папері формату А4»;
 
Відхилено (запропонований розмір є мінімально можливим, подальше зменшення може призвести до не покриття витрат)  3) за роздрукування технічного запису судового засідання 5 гривень за кожний аркуш тексту на папері формату А4
 
68. 4) за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання30 гривень
 
-29- Кармазін Ю.А.
У підпункті 4 пункту 4 частини 2 ст. 4 розмір ставки судового збору «за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання» змінити з «30 гривень» на «15 гривень»;
 
Враховано   4) за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання15 гривень
 
    -30- Одарченко Ю.В.
У підпункті 4 пункту 4 частини 2 ст. 4 цифру «30» замінити цифрою 10»;
 
Враховано частково    
69. 5) за виготовлення копії судового рішення у разі, коли особа, що не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України «Про доступ до судових рішень». 1 гривня за кожний аркуш копії
 
-31- Кармазін Ю.А.
У підпункті 5 пункту 4 частини 2 ст. 4 розмір ставки судового збору «за виготовлення копії судового рішення у разі, коли особа, що не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України «Про доступ до судових рішень» змінити з «1 гривня за кожний аркуш копії» на «60 копійок за кожний аркуш копії».
 
Відхилено (запропонований розмір є мінімально можливим, подальше зменшення може призвести до не покриття витрат)  5) за виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України «Про доступ до судових рішень». 1 гривня за кожний аркуш копії
 
70. Стаття 5. Пільги щодо сплати судового збору
 
   Стаття 5. Пільги щодо сплати судового збору
 
71. 1. Від сплати судового збору звільняються:
 
   1. Від сплати судового збору звільняються:
 
72. 1) позивачі — за подання позовів про стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин;
 
   1) позивачі — за подання позовів про стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин;
 
73. 2) позивачі — за подання позовів про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи;
 
   2) позивачі — за подання позовів про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи;
 
74. 3) позивачі — за подання позовів про стягнення аліментів;
 
   3) позивачі — за подання позовів про стягнення аліментів;
 
75. 4) позивачі — за подання позовів щодо спорів, пов’язаних з виплатою компенсації, поверненням майна, або за подання позовів щодо спорів, пов’язаних з відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»;
 
   4) позивачі — за подання позовів щодо спорів, пов’язаних з виплатою компенсації, поверненням майна або за подання позовів щодо спорів, пов’язаних з відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»;
 
76. 5) особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники — за подання позовів щодо спорів, пов’язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги;
 
   5) особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники — за подання позовів щодо спорів, пов’язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги;
 
77. 6) позивачі — за подання позовів про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення злочину;
 
   6) позивачі — за подання позовів про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення злочину;
 
78. 7) державні органи, підприємства, установи, організації, громадські організації та громадяни, які звернулися у випадках, передбачених законодавством, із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб, а також споживачі — за позовами, що пов’язані з порушенням їх прав;
 
-32- Кармазін Ю.А.
У статті 5 у частині першій у пункті 7 виключити слова «та громадяни»;
 
Відхилено (редакція першого читання відповідає аналогічній нормі, встановленої Декретом КМУ»Про держ.мито»)  7) державні органи, підприємства, установи, організації, громадські організації та громадяни, які звернулися у випадках, передбачених законодавством, із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб, а також споживачі — за позовами, що пов’язані з порушенням їхніх прав;
 
79. 8) позивачі — інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
 
-33- Сушкевич В.М.
В підпункті 8 пункту 1 статті 5 слово «позивачі» виключити;
 
Враховано   8) інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
 
80. 9) позивачі — інваліди Іта ІІ групи;
 
-34- Сушкевич В.М.
Підпункт 9 пункту 1 статті 5 викласти у такій редакції:
«9) інваліди І та ІІ групи, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів І та ІІ групи»;
 
Враховано   9) інваліди І та ІІ груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів І та ІІ груп;
 
81. 10) позивачі — громадяни, віднесені до 1 та 2 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 
   10) позивачі — громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 
82. 11) органи прокуратури — при здійсненні представництва інтересів громадян або держави в суді;
 
   11) органи прокуратури — при здійсненні представництва інтересів громадян або держави в суді;
 
83. 12) Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення у справах, що вирішуються на підставі законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства про здійснення державних закупівель;
 
   12) Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення у справах, що вирішуються на підставі законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства про здійснення державних закупівель;
 
84. 13) Міністерство юстиції України — за подання позовів про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України;
 
   13) Міністерство юстиції України — за подання позовів про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України;
 
85. 14) позивачі — за подання позовів про уточнення списку виборців;
 
   14) позивачі — за подання позовів про уточнення списку виборців;
 
86. 15) органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування з позовів щодо спорів, пов’язаних з відчуженням земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності;
 
   15) органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування - за подання позовів щодо спорів, пов’язаних з відчуженням земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності;
 
87. 16) військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, проходять службу у військовому резерві, — щодо позовів, пов’язаних з виконанням військового обов’язку;
 
   16) військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і проходять службу у військовому резерві, — за подання позовів, пов’язаних з виконанням військового обов’язку;
 
88. 17) позивачі — за подання позовів про відшкодування збитків, завданих внаслідок неповернення у строки, передбачені договорами або установчими документами, грошових та майнових внесків, які були залучені до акціонерних товариств, банків, кредитних установ, довірчих товариств та інших юридичних осіб, які залучають кошти та майно громадян.
 
-35- Хара В.Г.
Статтю 5 доповнити пунктом такого змісту:
«17) Пенсійний фонд України; органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності»;
 
Враховано   17) позивачі — за подання позовів про відшкодування збитків, завданих внаслідок неповернення у строки, передбачені договорами або установчими документами, грошових та майнових внесків, залучених до акціонерних товариств, банків, кредитних установ, довірчих товариств та інших юридичних осіб, які залучають кошти та майно громадян;
18) Пенсійний фонд України та його органи; органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального захисту інвалідів і його відділення;
19) громадські організації інвалідів (спілки та інші об'єднання громадських організацій інвалідів), їх підприємства, установи та організації, громадські організації ветеранів, їх підприємства, установи та організації - за подання позовів, з якими вони звертаються до суду;
20) органи праці та соціального захисту населення - за подання позовів щодо призначення і виплати всіх видів державної соціальної допомоги, компенсації, виплат та доплат, установлених законодавством.
 
    -36- Єгоренко Т.В.
Статтю 5 доповнити пунктом такого змісту:
«17) Пенсійний фонд України; органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності»;
 
Враховано по суті (правка Н.д.Хари В.Г.)   
    -37- Сушкевич В.М.
Пункт 1 статті 5 доповнити новими підпунктами такого змісту:
«17) громадські організації інвалідів (спілки та інші об'єднання громадських організацій інвалідів), їхні підприємства, установи та організації, громадські організації ветеранів, їхні підприємства, установи та організації - за позовами, з якими вони звертаються до суду;
 
Враховано частково    
    -38- 18) органи праці та соціального захисту населення - за позовами до суду щодо призначення і виплати всіх видів державної соціальної допомоги, компенсації, виплат та доплат, установлених законодавством; Пенсійний фонд України та його органи - у справах, пов'язаних з виконанням покладених на них функцій; Фонд соціального захисту інвалідів і його відділення»;
 
Немає висновку    
    -39- Одарченко Ю.В.
Частину 1 статті 5 доповнити пунктом 18 такого змісту:
«18) позивачі при поданні позовних заяв, що стосуються захисту прав споживачів.»
 
Враховано по суті (в редакції першого читання - п.7 ст.5 законопроекту)   
89. Стаття 6. Порядок сплати судового збору
 
   Стаття 6. Порядок сплати судового збору
 
90. 1. Судовий збір перераховується у безготівковій або готівковій формі виключно через установи банків чи відділення зв’язку. Документ про сплату судового збору дійсний протягом року з дня сплати.
 
-40- Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 6 виключити речення: «Документ про сплату судового збору дійсний протягом року з дня сплати»;
 
Враховано   1. Судовий збір перераховується у безготівковій або готівковій формі виключно через установи банків чи відділення зв’язку.
 
91. За позовами, ціна яких визначається в іноземній валюті, судовий збір сплачується в гривнях з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України на день сплати.
 
   За подання позовів, ціна яких визначається в іноземній валюті, судовий збір сплачується у гривнях з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України на день сплати.
 
92. 2. У разі коли судовий збір сплачується за подання позовної заяви до суду в розмірі, який визначається з урахуванням ціни позову, а встановлена при цьому позивачем ціна позову не відповідає фактичній вартості спірного майна або на момент подання позову встановити точну його ціну неможливо, розмір судового збору попередньо визначає суд з подальшою сплатою недоплаченої суми або з поверненням суми переплати судового збору відповідно до ціни позову, встановленої судом у процесі розгляду справи.
 
   2. У разі якщо судовий збір сплачується за подання позовної заяви до суду в розмірі, визначеному з урахуванням ціни позову, а встановлена при цьому позивачем ціна позову не відповідає фактичній вартості спірного майна або якщо на день подання позову неможливо встановити точну його ціну, розмір судового збору попередньо визначає суд з подальшою сплатою недоплаченої суми або з поверненням суми переплати судового збору відповідно до ціни позову, встановленої судом у процесі розгляду справи.
 
93. Якщо розмір позовних вимог збільшено або висунуто нові позовні вимоги, то недоплачену суму судового збору необхідно сплатити до звернення до суду з відповідною заявою. У разі зменшення розміру позовних вимог питання щодо повернення суми судового збору вирішується відповідно до статті 7 цього Закону.
 
   У разі якщо розмір позовних вимог збільшено або висунуто нові позовні вимоги, недоплачену суму судового збору необхідно сплатити до звернення до суду з відповідною заявою. У разі зменшення розміру позовних вимог питання щодо повернення суми судового збору вирішується відповідно до статті 7 цього Закону.
 
94. У разі коли позовну заяву подано після подання заяви про вжиття запобіжних заходів чи заяви про забезпечення доказів або позову, розмір судового збору зменшується на розмір судового збору, сплаченого за подання заяви про вжиття запобіжних заходів чи заяви про забезпечення доказів або позову.
 
   У разі якщо позовну заяву подано після подання заяви про вжиття запобіжних заходів чи заяви про забезпечення доказів або позову, розмір судового збору зменшується на розмір судового збору, сплаченого за подання заяви про вжиття запобіжних заходів чи заяви про забезпечення доказів або позову.
 
95. 3. За подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового характеру, а також для позовних заяв немайнового характеру.
 
   3. За подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру.
 
96. За подання позовної заяви про розірвання шлюбу з одночасним поділом майна судовий збір справляється як за розірвання шлюбу, так і за поділ майна.
 
   За подання позовної заяви про розірвання шлюбу з одночасним поділом майна судовий збір справляється за розірвання шлюбу і за поділ майна.
 
97. 4. За повторно подані позови, які раніше були залишені без розгляду, судовий збір сплачується на загальних підставах. У разі коли сума судового збору підлягала поверненню у зв’язку із залишенням позову без розгляду, але не була повернута, до повторно поданого позову додається первісний документ про сплату судового збору, якщо не минув рік з дня його сплати.
 
-41- Кармазін Ю.А.
У частині четвертій статті 4 виключити слова «, якщо не минув рік з дня його сплати»;
 
Враховано   4. За повторно подані позови, що раніше були залишені без розгляду, судовий збір сплачується на загальних підставах. У разі якщо сума судового збору підлягала поверненню у зв’язку із залишенням позову без розгляду, але не була повернута, до повторно поданого позову додається первісний документ про сплату судового збору.
 
98. 5. За подання зустрічних позовних заяв, а також заяв про вступ у справу третіх осіб із самостійними позовними вимогами судовий збір справляється на загальних підставах.
 
   5. За подання зустрічних позовних заяв, а також заяв про вступ у справу третіх осіб із самостійними позовними вимогами судовий збір справляється на загальних підставах.
 
99. У разі вибуття із справи позивача судовий збір сплачується його правонаступником, якщо збір сплачений не був.
 
   У разі вибуття із справи позивача судовий збір сплачується його правонаступником, якщо збір не був сплачений.
 
100. У разі роз’єднання судом позовних вимог судовий збір, сплачений за подання позову, не повертається і перерахунок не здійснюється. Після роз’єднання судом позовних вимог судовий збір повторно не сплачується.
 
   У разі роз’єднання судом позовних вимог судовий збір, сплачений за подання позову, не повертається і перерахунок не здійснюється. Після роз’єднання судом позовних вимог судовий збір повторно не сплачується.
 
101. 6. Якщо позов подається одночасно кількома позивачами до одного або кількох відповідачів, судовий збір обчислюється виходячи із загальної суми позову і сплачується кожним позивачем пропорційно долі поданих кожним з них вимог окремим платіжним документом.
 
   6. У разі якщо позов подається одночасно кількома позивачами до одного або кількох відповідачів, судовий збір обчислюється з урахуванням загальної суми позову і сплачується кожним позивачем пропорційно долі поданих кожним з них вимог окремим платіжним документом.
 
102. Судовий збір справляється виходячи із загальної суми позову також у разі:
 
   Судовий збір справляється з урахуванням загальної суми позову також у разі:
 
103. подання позову одним позивачем до кількох відповідачів;
 
   подання позову одним позивачем до кількох відповідачів;
 
104. об’єднання суддею в одне провадження кількох однорідних позовних вимог.
 
   об’єднання суддею в одне провадження кількох однорідних позовних вимог.
 
105. 7. Розподіл судового збору між сторонами та перевірка повноти сплати судового збору здійснюється відповідно до процесуального законодавства.
 
   7. Розподіл судового збору між сторонами та перевірка повноти сплати судового збору здійснюється відповідно до процесуального законодавства.
 
106. Стаття 7. Повернення судового збору
 
   Стаття 7. Повернення судового збору
 
107. 1. Сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду в разі:
 
-42- Толстенко В.Л.
Частину 1 статті 7 виключити;
 
Відхилено (концепцією законопроекту про судовий збір передбачено, що всі його елементи справляння, повернення та звільнення від сплати повинні встановлюватись окремим Законом, а не кодексами)  1. Сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду в разі:
 
108. 1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;
 
   1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;
 
109. 2) повернення заяви або скарги;
 
   2) повернення заяви або скарги;
 
110. 3) відмови у відкритті провадження у справі;
 
   3) відмови у відкритті провадження у справі;
 
111. 4) залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадку, коли такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв’язку з повторним неприбуттям позивача або за його клопотанням);
 
   4) залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв’язку з повторним неприбуттям позивача або за його клопотанням);
 
112. 5) закриття провадження у справі.
 
   5) закриття провадження у справі.
 
113. 2. У випадках, установлених пунктом 1 частини першої цієї статті, судовий збір повертається у розмірі переплаченої суми; в інших випадках, установлених частиною першою цієї статті, — повністю.
 
   2. У випадках, установлених пунктом 1 частини першої цієї статті, судовий збір повертається в розмірі переплаченої суми; в інших випадках, установлених частиною першою цієї статті, — повністю.
 
114. 3. Повернення сплаченої суми судового збору здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної фінансової політики.
 
   3. Повернення сплаченої суми судового збору здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної фінансової політики.
 
115. Стаття 8. Відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати
 
   Стаття 8. Відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати
 
116. 1. Ураховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі.
 
-43- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
У частині 1 статті 8 конкретизувати строки та умови надання відстрочок та розстрочок по сплаті судового збору;
 
Відхилено (пропозиція не сформульована)  1. Враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі.
 
117. 2. Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.
 
-44- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Частину 2 статті 8 виключити;
 
Відхилено (аналогічна норма встановлена КАСУ, ЦПКУ)  2. Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.
 
118. Стаття 9. Зарахування судового збору до Державного бюджету України
 
   Стаття 9. Зарахування судового збору до Державного бюджету України
 
119. 1. Судовий збір сплачується за місцем розгляду справи та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України.
 
-45- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
У пункті 1 ст.9 слова «спеціального фонду» виключити;
 
Відхилено (прикінцевими положеннями законопроекту запропоновано доручити КМУ підготувати у місячний термін відповідні зміни до Закону Укр. «Про держ. бюджет на 2011р.» та до Бюдж.кодексу Укр)  1. Судовий збір сплачується за місцем розгляду справи та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України.
 
120. 2. Кошти судового збору спрямовуються на забезпечення здійснення правосуддя, зміцнення матеріально-технічної бази судів, включаючи створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної системи, веб-порталу судової влади, комп’ютерних локальних мереж, сучасних систем фіксування судового процесу, придбання та обслуговування комп’ютерної і копіювально-розмножувальної техніки, впровадження електронного цифрового підпису та інше.
 
-46- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Пункт 2 виключити;
 
Відхилено (прикінцевими положеннями законопроекту запропоновано доручити КМУ підготувати у місячний термін відповідні зміни до Закону Укр. «Про держ. бюджет на 2011р.» та до Бюдж.кодексу Укр)  2. Кошти судового збору спрямовуються на забезпечення здійснення правосуддя, зміцнення матеріально-технічної бази судів, включаючи створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної системи, веб-порталу судової влади, комп’ютерних локальних мереж, сучасних систем фіксування судового процесу, придбання та обслуговування комп’ютерної і копіювально-розмножувальної техніки, впровадження електронного цифрового підпису та інше.
 
121. Стаття 10. Прикінцеві та перехідні положення
 
   Стаття 10. Прикінцеві та перехідні положення
 
122. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-47- Хомутиннік В.Ю.
Частину 1 статті 10 законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 листопада 2011 року»;
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 листопада 2011 року.
2. Кабінету Міністрів України:
1) протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям цього Закону;
2) протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
    -48- Толстенко В.Л.
До статті 10 проекту Закону «Про судовий збір»:
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року;
 
Враховано частково    
    -49- Круць М.Ф.
Частину 1 статті 10 законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування»;
 
Відхилено (прийняття Закону потребуватиме перехідного періоду для його впровадження)   
    -50- Хомутиннік В.Ю.
статтю 10 законопроекту доповнити частиною 2 такого змісту (із подальшою зміною нумерації):
2.Кабінету Міністрів України:
1) протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям цього Закону;
2) протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
Враховано    
    -51- Толстенко В.Л.
До статті 10 (Прикінцеві та перехідні положення) проекту Закону «Про судовий збір» доповнити новим абзацам такого змісту:
«Кабінету Міністрів України: переглянути і скасувати нормативно-правові акти, що суперечать цьому Закону; привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.»
 
Враховано о суті   
    -52- Толстенко В.Л.
Прикінцеві та перехідні положення закону слід доповнити пунктом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України:
Розробити і затвердити порядок відстрочення або розстрочення судового збору громадянам, зменшення його розміру або звільнення від його сплати»;
 
Відхилено (порядок відстрочення або розстрочення судового збору має встановлюватися цим Законом, норми якого будуть прямої дії)   
123. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
124. 1) у Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992р., № 6, ст. 56):
 
   1) у Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992р., № 6, ст. 56):
 
125. у статтях 43-3, 43-5, 47, 57, 63, 80, 81, 84, 88, 94, 97, 111, 111-3, 113 та 116 слова «державне мито» в усіх відмінках замінити словами «судовий збір» у відповідному відмінку;
 
   у статтях 43-3, 43-5, 47, 57, 63, 80, 81, 84, 88, 94, 97, 111, 111-3, 113 та 116 слова «державне мито» в усіх відмінках замінити словами «судовий збір» у відповідному відмінку;
 
126. у статті 44 слова «державного мита» замінити словами «судового збору», а слова «, витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу» виключити;
 
-53- Хомутиннік В.Ю.
пункт 1 частини 2 статті 10 доповнити новими абзацами такого змісту:
«статтю 44 доповнити новим абзацом такого змісту:
Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.»
 
Враховано   у статті 44:
слова «державного мита» замінити словами «судового збору», а слова «, витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу» виключити;
доповнити абзацом другим такого змісту:
«Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом»;
 
127. статтю 45 викласти в такій редакції:
 
-54- Хомутиннік В.Ю.
абзаци 4-7 пункту 1 частини 2 статті 10 викласти в такій редакції:
«статті 45, 46, 47 виключити»;
 
Враховано   статті 45, 46, 47 виключити;
 
128. «Стаття 45. Судовий збір
 
      
129. За подання позовної заяви, заяв про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову, апеляційних та касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами, заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України, заяв про видачу виконавчого документа на підставі рішення третейського суду, заяв про оскарження рішення третейського суду сторонами третейського розгляду справляється судовий збір.
 
-55- Кармазін Ю.А.
У Господарському процесуальному кодексі у статті 45 «Судовий збір» після слів: «Верховним Судом України» доповнити словами: «заяв про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду, заяв про скасування рішення третейського суду» і далі – за текстом;
 
Відхилено (концепцією законопроекту про судовий збір передбачено, що всі його елементи справляння, повернення та звільнення від сплати повинні встановлюватись окремим Законом, а не кодексами)     
130. Розмір судового збору, порядок його сплати і звільнення від сплати встановлюються законом.»;
 
      
131. у статті 46:
 
      
132. у назві статті слова «державного мита» замінити словами «судового збору»;
 
      
133. у частині першій слова «Державне мито» замінити словами «Судовий збір»;
 
      
134. у частині другій слова «державного мита» замінити словами «судового збору»;
 
      
135. у частині третій слова «державного мита» і «цього мита» замінити словами «судового збору»;
 
      
136. статтю 47-1, пункт 3-1 частини першої статті 57, пункт 10 частини першої статті 63 виключити;
 
   статтю 47-1 виключити;-
 
137. у статті 49:
 
   у статті 49:
 
138. у частинах першій — третій слова «державне мито» в усіх відмінках, а у частині четвертій слово «мито» замінити словами «судовий збір» у відповідному відмінку;
 
   у частинах першій — третій слова «державне мито» в усіх відмінках, а у частині четвертій слова «мито», «державного мита» замінити словами «судовий збір» у відповідному відмінку;
 
139. в абзаці першому частини п’ятої слова «, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу» виключити;
 
   в абзаці першому частини п’ятої слова «витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу» виключити;
пункт 3-1 частини першої статті 57, пункт 10 частини першої статті 63 виключити;
 
140. статтю 81-1 доповнити частиною такого змісту:
 
   статтю 81-1 доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
 
141. «Розмір судового збору за роздрукування та видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання встановлюється законом.»;
 
   «Розмір судового збору за роздрукування та видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання встановлюється законом»;
 
142. частину другу статті 111-19 викласти в такій редакції:
 
   частину другу статті 111-19 викласти в такій редакції:
 
143. «До заяви додається документ про сплату судового збору. За подання і розгляд заяви на підставі, встановленій пунктом 2 статті 111-16 цього Кодексу, судовий збір не сплачується.»;
 
   «До заяви додається документ про сплату судового збору. За подання і розгляд заяви на підставі, встановленій пунктом 2 статті 111-16 цього Кодексу, судовий збір не сплачується»;
 
144. статтю 120 доповнити частиною такого змісту:
 
   статтю 120 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
145. «За видачу стягувачу дубліката судового наказу справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом.»;
 
-56- Писаренко В.В.
Підпункт 1 пункт 2 статті 10 доповнити новими абзацами такого змісту:
«у статті 122-2:
пункт 4 частини четвертої викласти в такій редакції:
«4) документ, що підтверджує сплату судового збору;»;
в частині п’ятій слова «державного мита чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» замінити словами «судового збору»;
у статті 122-8:
пункт 3 частини третьої викласти в такій редакції:
«3) документ, що підтверджує сплату судового збору;»;
в частині четвертій слова «державного мита чи неоплата витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» замінити словами «судового збору»;»
 
Враховано   «За видачу стягувачу дубліката судового наказу справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом»;
у статті 122-2:
пункт 4 частини четвертої викласти в такій редакції:
«4) документ, що підтверджує сплату судового збору»;
у частині п’ятій слова «державного мита чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» замінити словами «судового збору»;
у статті 122-8:
пункт 3 частини третьої викласти в такій редакції:
«3) документ, що підтверджує сплату судового збору»;
у частині четвертій слова «державного мита чи неоплата витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» замінити словами «судового збору»;
 
146. 2) у Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004р., № 40—42, ст. 492):
 
   2) у Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004р., № 40—42, ст. 492):
 
147. пункт 1 частини третьої статті 79 та статтю 81 виключити;
 
-57- Хомутиннік В.Ю.
абзац другий пункту 2 частини 2 статті 10 проекту викласти у такій редакції:
«у статті 79:
частину 2 статті 79 викласти в такій редакції:
2.Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.»
пункт 1 частини третьої статті 79 та статтю 81 виключити;
 
Враховано   у статті 79:
частину другу статті 79 викласти в такій редакції:
«2. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом»;
пункт 1 частини третьої виключити;
статтю 81 виключити;
 
148. у частині першій статті 82 слова «та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;
 
   у частині першій статті 82 слова «та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;
 
149. статтю 83 викласти в такій редакції:
 
-58- Хомутиннік В.Ю.
абзаци 4-12 пункту 2 частини 2 статті 10 проекту викласти у такій редакції:
«статтю 83 виключити;»
 
Враховано   статтю 83 виключити;
 
150. «Стаття 83. Сплата та повернення судового збору
 
      
151. 1. Особа, яка звертається до суду з позовною заявою, заявою про видачу судового наказу, заявою у справах окремого провадження, заявою про забезпечення доказів або позову, заявою про перегляд заочного рішення, апеляційною і касаційною скаргами, заявою про приєднання до апеляційної і касаційної скарги, заявою про перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами, заявою про перегляд судових рішень Верховним Судом України, заявою про видачу виконавчого документа на підставі рішення третейського суду, заявою про оскарження рішення третейського суду сторонами третейського розгляду, повинна сплатити судовий збір.
 
      
152. 2. Сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду в разі:
 
      
153. 1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж це встановлено законом;
 
      
154. 2) повернення заяви або скарги;
 
      
155. 3) відмови у відкритті провадження у справі;
 
      
156. 4) залишення заяви або скарги без розгляду;
 
      
157. 5) закриття провадження у справі.»;
 
      
158. у частині п’ятій статей 98 і 119 слова «та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;
 
-59- Писаренко В.В.
Абзац тринадцятий підпункту 2 пункту 2 статті 10 проекту викласти у такій редакції:
«у частині п’ятій статей 98 і 119 слова «додаються документи, що підтверджують» замінити словами «додається документ, що підтверджує», а слова «та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити»;
 
Враховано   у частині п’ятій статей 98 і 119 слова «додаються документи, що підтверджують» замінити словами «додається документ, що підтверджує», а слова «та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;
 
159. у статті 99:
 
   у статті 99:
 
160. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
161. «1. За подання заяви про видачу судового наказу справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом.»;
 
   «1. За подання заяви про видачу судового наказу справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом»;
 
162. у першому реченні частини другої слова «та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;
 
   у першому реченні частини другої слова «та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;
 
163. у статті 121:
 
   у статті 121:
 
164. у частині першій слова «чи не оплачено витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;
 
   у частині першій слова «чи не оплачено витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;
 
165. у першому реченні частини другої слова «а також оплатить витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи,» виключити;
 
   у першому реченні частини другої слова «а також оплатить витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;
 
166. частину першу статті 133 доповнити реченням такого змісту: «До клопотання про забезпечення доказів додається документ про сплату судового збору.»;
 
   частину першу статті 133 доповнити реченням такого змісту: «До клопотання про забезпечення доказів додається документ про сплату судового збору»;
 
167. останнє речення частини четвертої статті 151 після слів «вжити заходи забезпечення позову» доповнити словами «, та документ, що підтверджує сплату судового збору за подання заяви про забезпечення позову»;
 
   останнє речення частини четвертої статті 151 після слів «вжити заходи забезпечення позову» доповнити словами «та документ, що підтверджує сплату судового збору за подання заяви про забезпечення позову»;
 
168. частину шосту статті 197 викласти у такій редакції:
 
   частину шосту статті 197 викласти в такій редакції:
 
169. «6. Розмір судового збору за роздрукування та видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання встановлюється законом.»;
 
   «6. Розмір судового збору за роздрукування та видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання встановлюється законом»;
 
170. у пункті 8 частини першої статті 207 слова «чи не було оплачено витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;
 
   у пункті 8 частини першої статті 207 слова «чи не було оплачено витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;
 
171. частину шосту статті 229 викласти в такій редакції:
 
   частину шосту статті 229 викласти в такій редакції:
 
172. «6. До заяви про перегляд заочного рішення додається документ про сплату судового збору.»;
 
   «6. До заяви про перегляд заочного рішення додається документ про сплату судового збору»;
 
173. у частині другій статей 297 і 327 слова «чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;
 
   у частині другій статей 297 і 327 слова «чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;
 
174. частину третю статті 299 викласти в такій редакції:
 
   частину третю статті 299 викласти в такій редакції:
 
175. «3. До заяви про приєднання до апеляційної скарги додається документ про сплату судового збору.»;
 
   «3. До заяви про приєднання до апеляційної скарги додається документ про сплату судового збору»;
 
176. частину третю статті 329 викласти в такій редакції:
 
   частину третю статті 329 викласти в такій редакції:
 
177. «3. До заяви про приєднання до касаційної скарги додається документ про сплату судового збору.»;
 
   «3. До заяви про приєднання до касаційної скарги додається документ про сплату судового збору»;
 
178. у частині другій статті 358:
 
   у частині другій статті 358:
 
179. у першому реченні слова «та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;
 
   у першому реченні слова «та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;
 
180. у другому реченні слова «та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи не сплачуються» замінити словами «не сплачується»;
 
   у другому реченні слова «та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи не сплачуються» замінити словами «не сплачується»;
 
181. частину третю статті 364 викласти в такій редакції:
 
   частину третю статті 364 викласти в такій редакції:
 
182. «3. До заяви додаються її копії відповідно до кількості осіб, які брали участь у справі, а також документ про сплату судового збору.»;
 
   «3. До заяви додаються її копії відповідно до кількості осіб, які брали участь у справі, а також документ про сплату судового збору»;
 
183. частину третю статті 370 викласти в такій редакції:
 
   частину третю статті 370 викласти в такій редакції:
 
184. «3. За видачу стягувачу дубліката виконавчого листа або судового наказу справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом.»;
 
-60- Писаренко В.В.
Підпункт 2 пункту 2 статті 10 доповнити новими абзацами такого змісту:
«у статті 389-2:
пункт 4 частини третьої викласти в такій редакції:
«4) документ, що підтверджує сплату судового збору;»;
в частині четвертій слова «чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;
у статті 389-8:
пункт 3 частини третьої викласти в такій редакції:
«3) документ, що підтверджує сплату судового збору;»;
в частині четвертій слова «чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;»
 
Враховано   «3. За видачу стягувачу дубліката виконавчого листа або судового наказу справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом»;
у статті 389-2:
пункт 4 частини третьої викласти в такій редакції:
«4) документ, що підтверджує сплату судового збору»;
у частині четвертій слова «чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;
у статті 389-8:
пункт 3 частини третьої викласти в такій редакції:
«3) документ, що підтверджує сплату судового збору»;
у частині четвертій слова «чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи» виключити;
 
185. 3) у Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35—37, ст. 446):
 
   3) у Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35—37, ст. 446):
 
186. частину третю статті 44 викласти в такій редакції:
 
   частину третю статті 44 викласти в такій редакції:
 
187. «3. Розмір судового збору за роздрукування та видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання встановлюється законом.»;
 
   «3. Розмір судового збору за роздрукування та видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання встановлюється законом»;
 
188. частину першу статті 75 доповнити реченням такого змісту: «До заяви про забезпечення доказів додається документ про сплату судового збору.»;
 
-61- Хомутиннік В.Ю.
пункт 3 частини 2 статті 10 доповнити новим абзацом такого змісту:
«частину другу статті 87 викласти в такій редакції:
2.Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.»
 
Враховано   частину першу статті 75 доповнити реченням такого змісту: «До заяви про забезпечення доказів додається документ про сплату судового збору»;
частину другу статті 87 викласти в такій редакції:
«2. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом»;
 
189. частину першу статті 89 викласти в такій редакції:
 
-62- Хомутиннік В.Ю.
абзаци 5-6 пункту 3 частини 2 статті 10 проекту викласти у такій редакції:
«статтю 89 виключити;»
 
Враховано   статтю 89 виключити;
 
190. «1. Особа, яка звертається до адміністративного суду із позовною заявою, заявою про забезпечення доказів або позову, апеляційною чи касаційною скаргою, заявою про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги, заявою про перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами та заявою про перегляд судових рішень Верховним Судом України, повинна сплатити судовий збір.»;
 
-63- Толстенко В.Л.
Внести до частини 2 та частини 3 статті 89 Кодексу адміністративного судочинства України такі зміни та викласти в такій редакції:
«2. Судовий збір, сплачений у більшому розмірі, ніж: встановлено законом, повертається виключно за ухвалою суду особі, яка його сплатила».
«3. Судовий збір повертається виключно за ухвалою суду особі, яка його сплатила, в разі повернення позовної заяви, заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України, заяви за нововиявленими обставинами або скарги, відмови у відкритті провадження у справі, а також: у разі залишення позовної заяви,заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України, заяви за нововиявленими обставинами або скарги без розгляду (крім випадку, якщо такі заяви залишено без розгляду внаслідок повторного неприбуття позивача або за його клопотанням).»
 
Відхилено (концепцією законопроекту про судовий збір передбачено, що всі його елементи справляння, повернення та звільнення від сплати повинні встановлюватись окремим Законом, а не кодексами)     
191. частину другу статті 192 викласти в такій редакції:
 
   частину другу статті 192 викласти в такій редакції:
 
192. «2. До заяви про приєднання до апеляційної скарги додається документ про сплату судового збору.»;
 
   «2. До заяви про приєднання до апеляційної скарги додається документ про сплату судового збору»;
 
193. частину другу статті 217 викласти в такій редакції:
 
   частину другу статті 217 викласти в такій редакції:
 
194. «2. До заяви про приєднання до касаційної скарги додається документ про сплату судового збору.»;
 
   «2. До заяви про приєднання до касаційної скарги додається документ про сплату судового збору»;
 
195. частину четверту статті 260 викласти в такій редакції:
 
   частину четверту статті 260 викласти в такій редакції:
 
196. «4. За видачу стягувачу дубліката виконавчого листа справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом.»;
 
   «4. За видачу стягувачу дубліката виконавчого листа справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом»;
 
197. 4) У Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7—93 «Про державне мито» (Відомості Верховної Ради України, 1993р., № 13, ст. 113 із наступними змінами):
 
   4) У Декреті Кабінету Міністрів України «Про державне мито» (Відомості Верховної Ради України, 1993р., № 13, ст. 113; із наступними змінами):
 
198. пункти 1 і 2 статті 2 виключити;
 
   пункти 1 і 2 статтей 2 і 3 виключити;
 
199. пункти 1 і 2 статті 3 виключити;
 
      
200. у частині першій статті 4:
 
   у частині першій статті 4:
 
201. пункти 1—12, абзаци другий і третій пункту 15, пункти 27, 30, 31, 33, 36—44, 46—48 виключити;
 
   пункти 1—12, абзаци другий і третій пункту 15, пункти 27, 30, 31, 33, 36—44, 46—48 виключити;
 
202. у пункті 28 слова «за позовами, з якими вони звертаються до суду та господарського суду, а також» виключити;
 
   у пункті 28 слова «за позовами, з якими вони звертаються до суду та господарського суду, а також» виключити;
 
203. у пункті 35 слова «за позовами, з якими вони звертаються до суду та господарського суду, в усіх справах, пов’язаних із захистом майнових інтересів держави, та» виключити;
 
   у пункті 35 слова «за позовами, з якими вони звертаються до суду та господарського суду, в усіх справах, пов’язаних із захистом майнових інтересів держави, та» виключити;
 
204. у статті 6:
 
   у статті 6:
 
205. у частині першій слова «з позовних заяв, які подаються до господарського суду, із апеляційних і касаційних скарг на рішення та постанови господарських судів, заяв про їх перегляд за нововиявленими обставинами, а також» виключити;
 
   у частині першій слова «з позовних заяв, які подаються до господарського суду, із апеляційних і касаційних скарг на рішення та постанови господарських судів, заяв про їх перегляд за нововиявленими обставинами, а також» виключити;
 
206. частину другу виключити;
 
   частину другу виключити;
 
207. у частині другій статті 7 слова «З позовів, що подаються до суду та господарського суду в іноземній валюті, а також» виключити;
 
   у частині другій статті 7 слова «З позовів, що подаються до суду та господарського суду в іноземній валюті, а також» виключити;
 
208. у частині першій статті 8:
 
   у частині першій статті 8:
 
209. у пункті 2 слова «повернення заяви (скарги) або відмови в її прийнятті, а також» виключити;
 
   у пункті 2 слова «повернення заяви (скарги) або відмови в її прийнятті, а також» виключити;
 
210. пункти 3 і 4 виключити;
 
   пункти 3 і 4 виключити;
 
211. 5) у частині третій статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради України, 2006р., № 7, ст. 84) слова «державного мита» замінити словами «судового збору»;
 
   5) у частині третій статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради України, 2006р., № 7, ст. 84) слова «державного мита» замінити словами «судового збору»;
 
212. 6) частину шосту статті 9 Закону України «Про доступ до судових рішень» (Відомості Верховної Ради України, 2006р., № 15, ст. 128) викласти в такій редакції:
 
   6) частину шосту статті 9 Закону України «Про доступ до судових рішень» (Відомості Верховної Ради України, 2006р., № 15, ст. 128) викласти в такій редакції:
 
213. «6. За виготовлення копії судового рішення справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом.».

-64- Писаренко В.В.
Пункт 2 статті 10 доповнити підпунктом 7 такого змісту:
7) друге речення частини першої статті 87 Закону України «Про виконавче провадження» (Голос України, 2010 р., 12, № 232) виключити.
 
Враховано   «6. За виготовлення копії судового рішення справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом»;
7) друге речення частини першої статті 87 Закону України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №19-20, ст.142) виключити.

    -65- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 10 доповнити новим пунктом 1 наступного змісту:
«1)У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112): частину 9.1 статті 9 доповнити пунктом 9.1.19 такого змісту:
«9.1.19. Судовий збір».
частину 9.2. статті 9 після слів «регулюються митним законодавством, якщо інше не передбачено цим Кодексом.» доповнити реченням наступного змісту:
«Розмір судового збору, порядок його сплати і звільнення від сплати встановлюються законом, якщо інше не передбачено цим Кодексом.»;
 
Відхилено (судовий збір не може бути віднесено до загальнодержавних податків оскільки він не відповідає принципам податку, що визначаються Податковим кодексом України)   
    -66- Писаренко В.В.
Пункт 2 ст. 10 доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:
«4) Пункт 1.3 статті 1 Податкового кодексу України» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-14, 15-16, 17, ст. 112) доповнити реченням такого змісту: «Цей Кодекс не регулює відносини, що виникають у сфері справляння судового збору згідно із Законом України «Про судовий збір».
У зв’язку з цим, підпункти 4 – 6 пункту 2 ст. 10 вважати відповідно підпунктами 5 – 7.
 
Відхилено (відповідно до п.7.3 статті 7 Податкового кодексу України зміни до нього мають бути підготовлені окремим законом)   
    -67- Толстенко В.Л.
У Перехідних положеннях Закону передбачити зміни до статті 9
Податкового кодексу України, де після пункту 9.1.18. слід запровадити
такий вид загальнодержавного збору, як «судовий збір».
 
Відхилено (судовий збір не може бути віднесено до загальнодержавних податків оскільки він не відповідає принципам податку, що визначаються Податковим кодексом України)