Кількість абзаців - 142 Таблиця поправок


про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання правових відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання правових відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг
 
-1- Толстенко В.Л.
З назви законопроекту виключити слово «правових».
 
Враховано   Проект
Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг
Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003р., №№ 40-44, ст. 356; 2010р., № 2-3, ст. 11):
1) статтю 104 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
1. Верховна Рада України постановляє:
 
      
2. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
      
3. 1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради, 2003, №№ 40-44, ст. 356; 2010, № 2-3 (22.01.2010), ст. 11):
 
      
4. 1) статтю 104 доповнити частиною четвертою наступного змісту:
 
-2- Толстенко В.Л.
Запропоновану частину четверту статті 104 виключити.
 
Відхилено      
    -3- Ляпіна К.М.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -4- Кармазін Ю.А.
Виключити частину четверту, а саме:
«4. Особливості припинення банку як юридичної особи, а також відчуження його майна, прав та обов’язків в процесі виведення банку з ринку встановлюються законом».
 
Відхилено    
    -5- Круць М.Ф.
У пункті першому статті 1 розділу І проекту слова «наступного змісту» замінити словами «такого змісту».
 
Враховано    
5. «4. Особливості припинення банку як юридичної особи, а також відчуження його майна, прав та обов’язків в процесі виведення банку з ринку встановлюються законом»;
 
-6- Кармазін Ю.А.
У частині четвертій виключити словосполучення «а також відчуження його майна, прав та обов’язків в процесі виведення банку з ринку».
 
Враховано   «4. Особливості припинення банку як юридичної особи встановлюються законом»;
 
6. 2) у статті 107:
 
-7- Кармазін Ю.А.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   2) у статті 107:
 
7. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
8. «1. Кредитор може вимагати від юридичної особи, що припиняється, виконання зобов‘язань якої не забезпечено, припинення або дострокового виконання зобов'язання, або забезпечення виконання зобов‘язання крім випадків, передбачених законом»;
 
-8- Ляпіна К.М.
Абзац третій підпункту 2 пункту 1 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«1. Кредитор юридичної особи, що припиняється шляхом злиття чи приєднання, або юридичної особи, до якої здійснюється приєднання, зобов’язання перед яким не забезпечені заставою, може вимагати від неї дострокового виконання зобов'язання».
 
Відхилено   «1. Кредитор може вимагати від юридичної особи, що припиняється, виконання зобов‘язань якої не забезпечено, припинення або дострокового виконання зобов'язання, або забезпечення виконання зобов‘язання крім випадків, передбачених законом»;
 
9. частину п’яту замінити частинами п’ятою-шостою такого змісту:
 
   частину п’яту замінити частинами п’ятою-шостою такого змісту:
 
10. «5. Юридична особа-правонаступник, що утворилася внаслідок поділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов‘язаннями юридичної особи, що припинилася, які згідно з розподільчим балансом перейшли до іншої юридичної особи правонаступника. Якщо юридичних осіб-правонаступників, що утворилися внаслідок поділу більше двох, таку субсидіарну відповідальність вони несуть солідарно.
 
-9- Ляпіна К.М.
Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 1 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«5. Юридичні особи, утворені внаслідок поділу, несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями припиненої юридичної особи. Якщо юридична особа виконала обов’язок із зобов’язання, щодо якого вона не є правонаступником, така юридична особа має право на зворотну вимогу (регрес) до правонаступника. Якщо правонаступника не було визначено, застосовуються правила статті 544 цього кодексу.»
 
Відхилено   «5. Юридична особа – правонаступник, що утворилася внаслідок поділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов‘язаннями юридичної особи, що припинилася, які згідно з розподільчим балансом перейшли до іншої юридичної особи – правонаступника. Якщо юридичних осіб – правонаступників, що утворилися внаслідок поділу більше двох, таку субсидіарну відповідальність вони несуть солідарно.
 
    -10- Кармазін Ю.А.
Частину п’яту та шосту викласти у такій редакції:
«5. Юридична особа-правонаступник, що утворилася внаслідок поділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов‘язаннями юридичної особи, що припинилася, які згідно з розподільчим балансом перейшли до іншої юридичної особи правонаступника, в межах активів, переданих їй розподільчим балансом. Якщо юридичних осіб-правонаступників, що утворилися внаслідок поділу більше двох, таку субсидіарну відповідальність вони несуть солідарно, в межах активів, переданих їм розподільчим балансом.
6. Якщо правонаступниками юридичної особи є кілька юридичних осіб і точно визначити правонаступника щодо конкретних обов'язків юридичної особи, що припинилася, неможливо, юридичні особи - правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами юридичної особи, що припинилася, в межах активів, переданих їм розподільчим балансом»
 
Враховано по суті   
11. 6. Якщо правонаступниками юридичної особи є кілька юридичних осіб і точно визначити правонаступника щодо конкретних обов'язків юридичної особи, що припинилася, неможливо, юридичні особи - правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами юридичної особи, що припинилася»;
 
-11- Ляпіна К.М.
Абзац шостий підпункту 2 пункту 1 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«6. Учасники (засновники) припиненої юридичної особи, які відповідно до закону або установчих документів відповідали за її зобов’язаннями, відповідають за зобов’язаннями правонаступників, що виникли до моменту припинення юридичної особи, у такому ж обсязі, якщо більший обсяг відповідальності учасників (засновників) за зобов’язаннями правонаступників не встановлено законом або їх установчими документами».
 
Враховано по суті  6. Якщо правонаступниками юридичної особи є декілька юридичних осіб і точно визначити правонаступника щодо конкретних обов'язків юридичної особи, що припинилася, неможливо, юридичні особи - правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами юридичної особи, що припинилася. Учасники (засновники) припиненої юридичної особи, які відповідно до закону або установчих документів відповідали за її зобов’язаннями, відповідають за зобов’язаннями правонаступників, що виникли до моменту припинення юридичної особи, у такому самому обсязі, якщо більший обсяг відповідальності учасників (засновників) за зобов’язаннями правонаступників не встановлено законом або їх установчими документами»;
 
12. 3) у статті 109 частину другу замінити частинами другою-четвертою такого змісту:
 
-12- Кармазін Ю.А.
Запропоновані частину другу – четверту виключити.
 
Відхилено   3) у статті 109 частину другу замінити частинами другою-четвертою такого змісту:
 
    -13- Ляпіна К.М.
Підпункт 3 пункту 1 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«3) у статті 109 частину другу замінити частинами другою та третьою такого змісту:
"2. Розподільчий баланс затверджується учасниками юридичної особи, з якої здійснюється виділ, або органом, який прийняв рішення про виділ, крім випадків, встановлених законом.
3. Юридична особа, якою створено нову юридичну особу шляхом виділу (засновник), несе солідарну відповідальність за зобов’язаннями, щодо яких виділена юридична особа є правонаступником. Якщо засновник виконав обов’язок із такого зобов’язання, він має право на зворотну вимогу (регрес) до виділеної юридичної особи».
 
Враховано по суті   
13. «2. Після прийняття рішення про виділ учасники юридичної особи або орган, що прийняв рішення про виділ, складають та затверджують розподільчий баланс.
 
   «2. Після прийняття рішення про виділ учасники юридичної особи або орган, що прийняв рішення про виділ, складають та затверджують розподільчий баланс.
 
14. Суд, що прийняв рішення про виділ, у своєму рішенні визначає учасника юридичної особи або вищий орган юридичної особи (власника), які зобов’язані скласти та затвердити розподільчий баланс.
 
-14- Кармазін Ю.А.
У частині другій абзац другий викласти у наступній редакції:
«Якщо рішення про виділ прийняв суд, він у своєму рішенні визначає учасника юридичної особи або вищий орган юридичної особи (власника), які зобов’язані скласти та затвердити розподільчий баланс»
 
Відхилено   Суд, що прийняв рішення про виділ, у своєму рішенні визначає учасника юридичної особи або вищий орган юридичної особи (власника), які зобов’язані скласти та затвердити розподільчий баланс.
 
15. 3. Юридична особа, що утворилася внаслідок виділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов‘язаннями юридичної особи, з якої був здійснений виділ, які згідно з розподільчим балансом не перейшли до юридичної особи, що утворилася внаслідок виділу. Юридична особа, з якої був здійснений виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов‘язаннями які згідно з розподільчим балансом перейшли до юридичної особи, що утворилася внаслідок виділу. Якщо юридичних осіб, що утворились внаслідок виділу дві або більше, субсидіарну відповідальність вони несуть разом з юридичною особою, з якої був здійснений виділ, солідарно.
 
   3. Юридична особа, що утворилася внаслідок виділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов‘язаннями юридичної особи, з якої був здійснений виділ, які згідно з розподільчим балансом не перейшли до юридичної особи, що утворилася внаслідок виділу. Юридична особа, з якої був здійснений виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов‘язаннями, які згідно з розподільчим балансом перейшли до юридичної особи, що утворилася внаслідок виділу. Якщо юридичних осіб, що утворилися внаслідок виділу, дві або більше, субсидіарну відповідальність вони несуть спільно з юридичною особою, з якої був здійснений виділ, солідарно.
 
16. 4. Якщо після виділу неможливо точно встановити обов’язки особи за окремим зобов‘язанням, що існувало у юридичної особи до виділу, юридична особа, з якої здійснено виділ, та юридичні особи, що були створені внаслідок виділу, несуть солідарну відповідальність перед кредитором за таким зобов‘язанням.»;
 
   4. Якщо після виділу неможливо точно встановити обов’язки особи за окремим зобов‘язанням, що існувало у юридичної особи до виділу, юридична особа, з якої здійснено виділ, та юридичні особи, що були створені внаслідок виділу, несуть солідарну відповідальність перед кредитором за таким зобов‘язанням»;
 
17. 4) частину третю статті 110 викласти в такій редакції:
 
-15- Ляпіна К.М.
Підпункт 4 пункту 1 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено   4) частину третю статті 110 викласти в такій редакції:
 
18. «3. Якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, юридична особа здійснює усі необхідні дії, встановлені законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом»;
 
-16- Кармазін Ю.А.
Частину третю виключити або викласти у наступній редакції:
«3. Якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, до юридичної особи застосовуються процедури, встановлені законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом»;
 
Відхилено   «3. Якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, юридична особа здійснює всі необхідні дії, встановлені законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом»;
 
19. 5) статтю 627 доповнити частиною другою такого змісту:
 
-17- Царьков Є.І.
Виключити пункт 5 частини 1 розділу І проекту Закону.
 
Відхилено   5) статтю 627 доповнити частиною другою такого змісту:
 
    -18- Ляпіна К.М.
Підпункт 5 пункту 1 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено    
20. «2. У договорах за участю фізичної особи - споживача враховуються вимоги законодавства про захист прав споживачів.»;
 
   «2. У договорах за участю фізичної особи - споживача враховуються вимоги законодавства про захист прав споживачів»;
 
21. 6) статтю 1054 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
-19- Ляпіна К.М.
Підпункт 6 пункту 1 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено   6) статтю 1054 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
22. «3. Особливості регулювання відносин за договором про надання споживчого кредиту встановлені законом.»;
 
-20- Кармазін Ю.А.
У статті 1054 у частині третій слова «встановлені законом» замінити на слова «встановлюються законодавством»
 
Відхилено   «3. Особливості регулювання відносин за договором про надання споживчого кредиту встановлені законом»;
 
23. 7) статтю 1056-1 викласти в такій редакції:
 
-21- Ляпіна К.М.
Підпункт 7 пункту 1 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено   7) текст статті 1056-1 викласти в такій редакції:
 
    -22- Сербін Ю.С.
пункт 7 частини 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«Стаття 1056-1. Реальна процентна ставка за кредитним договором.
1. За кредитним договором встановлюється реальна процентна ставка (у процентах річних), яка точно дисконтує всі майбутні грошові платежі позичальника за кредитом до чистої суми виданого кредиту. Реальна процентна ставка складається із зборів, відсотків, комісій, вартості всіх супутніх послуг та інших фінансових зобов’язань позичальника, які пов’язані з отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту. Умови кредитного договору про право банку, іншої фінансової установи отримання будь-яких зборів, відсотків, комісій, платежів, що не входять до складу реальної процентної ставки, окрім штрафних санкцій є нікчемними.
2. Розмір реальної процентної ставки та порядок її сплати визначається в кредитному договорі залежно від вартісних елементів кредиту, можливих ризиків, розміру облікової ставки, попиту і пропозицій, які склалися на фінансово-кредитному ринку, строку користування кредитом, наданого забезпечення та інших факторів. Встановлений договором розмір процентної ставки не може бути змінено банком, іншою фінансовою установою в односторонньому порядку. Умови кредитного договору про право банку, іншої фінансової установи зміни розміру процентної ставки в односторонньому порядкує нікчемними.»
 
Відхилено    
24. «1. Процентна ставка за кредитом може бути фіксованою або змінюваною. Тип процентної ставки визначається кредитним договором.
 
-23- Кармазін Ю.А.
У статті 1056-1:
у частині першій після другого речення доповнити новим реченням третім наступного змісту:
«У випадку, якщо сторони в договорі не вказали тип процентної ставки, вважається, що вони дійшли згоди про встановлення фіксованої процентної ставки».
 
Відхилено   «1. Процентна ставка за кредитом може бути фіксованою або змінюваною. Тип процентної ставки визначається кредитним договором.
 
25. 2. Розмір процентів, тип процентної ставки (фіксована або змінювана) та порядок їх сплати за кредитним договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів.
 
   2. Розмір процентів, тип процентної ставки (фіксована або змінювана) та порядок їх сплати за кредитним договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів.
 
26. 3. Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку кредитного договору, якщо сторони не досягли взаємної згоди про інше. Встановлений договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшений банком в односторонньому порядку. Умова договору щодо права банку змінювати розмір фіксованої процентної ставки в односторонньому порядку є нікчемною.
 
-24- Полунєєв Ю.В.
В абзаці четвертому підпункту 7 пункту 1 розділу Ізаконопроекту виключити слова «якщо сторони не досягли взаємної згоди про інше».
 
Враховано   3. Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку кредитного договору. Встановлений договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено банком в односторонньому порядку. Умова договору щодо права банку змінювати розмір фіксованої процентної ставки в односторонньому порядку є нікчемною.
 
    -25- Кармазін Ю.А.
У статті 1056-1:
частину третю викласти в такій редакції:
«3. Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку кредитного договору, якщо сторони не досягли взаємної згоди про інше. Одностороння зміна розміру фіксованої процентної ставки забороняється. Умова договору щодо права змінювати розмір фіксованої процентної ставки в односторонньому порядку є нікчемною.».
 
Враховано редакційно    
27. 4. У разі застосування змінюваної процентної ставки, кредитор має право без згоди позичальника з визначеною у кредитному договорі періодичністю здійснювати зміну процентної ставки відповідно до умов та у порядку, встановлених кредитним договором. У кредитному договорі встановлюється порядок розрахунку змінюваної процентної ставки із застосуванням погодженого сторонами індексу. Порядок розрахунку змінюваної процентної ставки повинен дозволяти точно визначити розмір процентної ставки за кредитом на будь-який момент часу протягом строку дії кредитного договору. Кредитор не має права змінювати встановлений кредитним договором порядок розрахунку змінюваної процентної ставки без згоди позичальника.
 
-26- Полунєєв Ю.В.
Перше речення абзацу п`ятого підпункту 7 пункту 1 розділу Ізаконопроекту замінити двома реченнями такого змісту:
«У разі застосування змінюваної процентної ставки кредитор самостійно, з визначеною у кредитному договорі періодичністю, має право збільшувати та зобов’язаний зменшувати процентну ставку відповідно до умов і в порядку, установлених кредитним договором. Кредитодавець зобов’язаний письмово повідомити позичальника, поручителя та інших зобов’язаних за договором осіб про зміну процентної ставки не пізніше як за 15 календарних днів до дати, з якої застосовуватиметься нова ставка.»
 
Враховано   4. У разі застосування змінюваної процентної ставки кредитор самостійно, з визначеною у кредитному договорі періодичністю, має право збільшувати та зобов’язаний зменшувати процентну ставку відповідно до умов і в порядку, установлених кредитним договором. Кредитодавець зобов’язаний письмово повідомити позичальника, поручителя та інших зобов’язаних за договором осіб про зміну процентної ставки не пізніш як за 15 календарних днів до дати, з якої застосовуватиметься нова ставка. У кредитному договорі встановлюється порядок розрахунку змінюваної процентної ставки із застосуванням погодженого сторонами індексу. Порядок розрахунку змінюваної процентної ставки має дозволяти точно визначити розмір процентної ставки за кредитом на будь-який момент часу протягом строку дії кредитного договору. Кредитор не має права змінювати встановлений кредитним договором порядок розрахунку змінюваної процентної ставки без згоди позичальника.
 
    -27- Національний банк України
Перше речення частини 4 статті 1056-1 викласти у такій редакції:
«У разі застосування змінюваної процентної ставки кредитор має право самостійно, з визначеною у кредитному договорі періодичністю, змінювати процентну ставку (у тому числі зменшувати її) відповідно до умов і в порядку, установлених кредитним договором.»
 
Враховано по суті   
    -28- Кармазін Ю.А.
У статті 1056-1:
У частині четвертій у другому реченні після слова «індексу» через кому доповнити словами «який не може перевищувати індекс, встановлений Національним банком України, у відповідності до частини 5 цієї статті».
 
Відхилено    
28. 5. Індекс, що використовується у формулі визначення змінюваної процентної ставки, має відповідати таким вимогам:
 
-29- Кармазін Ю.А.
У частині 5 у першому абзаці- після слова «ставки» вставити слова «встановлюється Національним банком України і».
 
Відхилено   5. Індекс, що використовується у формулі визначення змінюваної процентної ставки, має відповідати таким вимогам:
 
29. 1) поточне значення індексу має періодично, але не рідше одного разу на місяць, публікуватися в засобах масової інформації або оприлюднюватися через інші загальнодоступні регулярні джерела інформації. Кредитний договір повинен містити посилання на джерело інформації про відповідний індекс.
 
   1) поточне значення індексу має періодично, але не рідше одного разу на місяць, публікуватися в засобах масової інформації або оприлюднюватися через інші загальнодоступні регулярні джерела інформації. Кредитний договір повинен містити посилання на джерело інформації про відповідний індекс;
 
30. 2) індекс має ґрунтуватися на об’єктивних індикаторах фінансової сфери, що дозволяють визначити ринкову вартість кредитних ресурсів.
 
   2) індекс має ґрунтуватися на об’єктивних індикаторах фінансової сфери, що дозволяють визначити ринкову вартість кредитних ресурсів;
 
31. 3) значення індексу має встановлюватися незалежною установою з визнаною діловою репутацією на ринку фінансових послуг.
 
   3) значення індексу має встановлюватися незалежною установою з визнаною діловою репутацією на ринку фінансових послуг.
 
32. 6. У разі застосування змінюваної процентної ставки у кредитному договорі повинно визначатися максимальний розмір збільшення процентної ставки.».
 
-30- Національний банк України
Доповнити пункт 1 Розділу І Законопроекту новим підпунктом такого змісту:
«8) частину 1 статті 1277 викласти в такій редакції:
«1. У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом усунення, їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини зобов’язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою».
 
Враховано   6. У разі застосування змінюваної процентної ставки у кредитному договорі має визначатися максимальний розмір збільшення процентної ставки».;
8) частину першу статті 1277 викласти в такій редакції:
«1. У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини зобов’язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою».
 
33. 2. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 6, ст. 56)
 
-31- Національний банк України
Пункт 2 Законопроекту виключити.
 
Враховано      
34. 1). статтю 25 викласти в такій редакції:
 
-32- Ляпіна К.М.
Підпункт 1 пункту 2 розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
35. «Стаття 25. Процесуальне правонаступництво
 
      
36. У разі смерті фізичної особи, припинення юридичної особи, заміни кредитора чи боржника у зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.
 
      
37. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку він замінив.».
 
      
38. 2). статтю 80 доповнити пунктом 6-1) такого змісту:
 
      
39. «6-1) у разі смерті фізичної особи, яка була однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва; «.
 
      
40. 3. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради, 2001, № 25-26, ст. 131; 2008, № 24, ст. 236; 2005, № 16, ст. 260):
 
   2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001р., № 25-26, ст. 131; 2008р., № 24, ст. 236; 2005р., № 16, ст. 260):
 
41. 1) у частині першій ст. 222 слова «громадянином-підприємцем або громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності» замінити словами «будь-якою фізичною особою»;
 
-33- Кармазін Ю.А.
Статтю 222 залишити в чинній редакції, а саме:
«1. Надання громадянином-підприємцем або громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування, банкам або іншим кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину проти власності.»
 
Відхилено   1) у частині першій статті 222 слова «громадянином-підприємцем або громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності» замінити словами «будь-якою фізичною особою»;
 
42. 2) у статті 388:
 
   2) назву та абзац перший частини першої статті 388 викласти в такій редакції:
«Стаття 388. Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації
1. Розтрата, відчуження, приховування, підміна, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, із заставленим майном або майном, яке описано, чи порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким майном, здійснене особою, якій це майно ввірено, а також здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт».
3. У статті 109 Житлового кодексу України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983р., додаток до № 28, ст. 573; Відомості Верховної Ради України 2003р., № 38, ст. 313):
1) друге речення частини другої викласти в такій редакції: «Постійне жиле приміщення, що надається особі, яку виселяють, повинно бути зазначено в рішенні суду або постанові прокурора»;
 
43. назву викласти в такій редакції:
 
      
44. «Стаття 388. Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації»;
 
      
45. абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
      
46. «1. Розтрата, відчуження, приховування, підміна, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, із заставленим майном або майном, яке описано, чи порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким майном, здійснене особою, якій це майно ввірено, а також здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт.».
 
      
47. 4. У статті 109 Житлового кодексу України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983, додаток до №28, ст. 573; 2003, № 38, ст. 313):
 
      
48. 1) друге речення абзацу другого викласти в такій редакції:
 
      
49. «Постійне жиле приміщення, що надається особі, яку виселяють, повинно бути зазначено в рішенні суду або постанові прокурора»;
 
-34- Толстенко В.Л.
У частині другій статті 109 виключити слова «або постанові прокурора».
 
Відхилено      
    -35- Кармазін Ю.А.
У абзаці другому у реченні другому виключити слова: «або постанові прокурора».
 
Відхилено    
50. 2) друге речення абзацу третього викласти в такій редакції:
 
   2) друге речення частини третьої викласти в такій редакції:
 
51. «Після прийняття кредитором рішення про звернення стягнення на передані в іпотеку житловий будинок чи житлове приміщення шляхом позасудового врегулювання на підставі договору всі мешканці зобов'язані на письмову вимогу іпотекодержателя або нового власника добровільно звільнити житловий будинок чи житлове приміщення протягом одного місяця з дня отримання цієї вимоги.».
 
-36- Полунєєв Ю.В.
Абзац другий підпункту 2 пункту 4 розділу Ізаконопроекту доповнити словами «якщо сторонами не погоджено більший строк.»
 
Враховано   «Після прийняття кредитором рішення про звернення стягнення на передані в іпотеку житловий будинок чи житлове приміщення шляхом позасудового врегулювання на підставі договору всі мешканці зобов'язані на письмову вимогу іпотекодержателя або нового власника добровільно звільнити житловий будинок чи житлове приміщення протягом одного місяця з дня отримання цієї вимоги, якщо сторонами не погоджено більший строк».
 
    -37- Царьков Є.І.
Викласти пункт 2 частини 4 розділу І проекту закону у такій редакції:
«2)друге речення абзацу третього викласти в такій редакції:
«Після прийняття кредитором рішення про звернення стягнення на передані в іпотеку житловий будинок чи житлове приміщення всі мешканці зобов'язані на письмову вимогу іпотекодержателя або нового власника добровільно звільнити житловий будинок чи житлове приміщення протягом одного місяця з дня отримання цієї вимоги.»
 
Відхилено    
    -38- Кармазін Ю.А.
У абзаці третьому у речення другому слова: «Після прийняття кредитором рішення» замінити на слова: «У разі позасудового врегулювання на підставі договору питання» і далі – за текстом.
 
Відхилено    
52. 5. Частину п'яту статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 5-6, ст. 30) викласти в такій редакції:
 
-39- Полунєєв Ю.В.
Пункт 5 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«5. Частину третю статті 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 5-6, ст. 30) після слів «банком договорів» доповнити словами «у тому числі про відступлення права вимоги до клієнта».
 
Враховано   4. Частину третю статті 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001р., № 5-6, ст. 30) після слів «банком договорів» доповнити словами «у тому числі про відступлення права вимоги до клієнта».
 
53. «Банк має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, іншим банкам та Національному банку України в обсягах, необхідних при наданні кредитів, банківських гарантій, а також особам, зазначеним у частині третій 61 цього Закону, при укладенні з ними договорів про відступлення права вимоги до клієнта за простроченими кредитами.».
 
-40- Ляпіна К.М.
В абзаці другому пункту 5 розділу І проекту слова «за простроченими кредитами» виключити.
 
Відхилено      
    -41- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про банки і банківську діяльність» у статті 62 у частині п’ятій після слів: «за простроченими кредитами» доповнити через кому словами «в обсязі, необхідному для відступлення права вимоги».
 
Відхилено    
54. 6. У Законі України «Про іпотеку» (Відомості Верховної Ради України, 2003, №38, ст. 313):
 
   5. У Законі України «Про іпотеку» (Відомості Верховної Ради України, 2003р., № 38, ст. 313):
 
55. 1) речення друге частини першої статті 35 викласти в такій редакції:
 
-42- Царьков Є.І.
Виключити пункт 1 частини 6 розділу І проекту Закону (зміни до речення другого частини першої статті 35 Закону України «Про іпотеку»).
 
Відхилено   1) друге речення частини першої статті 35 викласти в такій редакції:
 
56. «Якщо протягом встановленого строку вимога іпотекодержателя залишається без задоволення, іпотекодержатель вправі прийняти рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору.»;
 
-43- Кармазін Ю.А.
У статті 35 у частині першій третє речення виклати у такій редакції:
«Якщо протягом встановленого строку вимога іпотекодержателя залишається без задоволення, іпотекодержатель має право прийняти рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору або звернутися до суду про звернення стягнення на предмет іпотеки».
 
Відхилено   «Якщо протягом встановленого строку вимога іпотекодержателя залишається без задоволення, іпотекодержатель вправі прийняти рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору»;
 
57. 2) частину другу статті 39 викласти в такій редакції:
 
   2) частину другу статті 39 викласти в такій редакції:
 
58. «Одночасно з рішенням про звернення стягнення на предмет іпотеки суд за заявою іпотекодержателя виносить рішення про виселення мешканців за наявності підстав, передбачених законом, якщо предметом іпотеки є житловий будинок або житлове приміщення.»;
 
-44- Царьков Є.І.
Викласти пункт 2 частини 6 розділу І проекту Закону (зміни до частини другої статті 39 Закону України «Про іпотеку») у такій редакції:
«Одночасно з рішенням про звернення стягнення на предмет іпотеки суд за заявою іпотекодержателя виносить рішення про виселення мешканців, якщо предметом іпотеки є житловий будинок або житлове приміщення».
 
Враховано по суті  «Одночасно з рішенням про звернення стягнення на предмет іпотеки суд за заявою іпотекодержателя виносить рішення про виселення мешканців за наявності підстав, передбачених законом, якщо предметом іпотеки є житловий будинок або житлове приміщення»;
 
59. 3) частину другу статті 40 після слів «передані в іпотеку житловий будинок чи житлове приміщення» доповнити словами «шляхом позасудового врегулювання на підставі договору».
 
-45- Царьков Є.І.
Виключити пункт 3 частини 6 розділу І проекту Закону (зміни до частини другої статті 40 Закону України «Про іпотеку»).
 
Відхилено   3) частину другу статті 40 після слів «передані в іпотеку житловий будинок чи житлове приміщення» доповнити словами «шляхом позасудового врегулювання на підставі договору»;
4) статтю 41 доповнити частиною другою такого змісту:
«Організація продажу предмета іпотеки покладається на організатора прилюдних торгів, який залучається на конкурсній основі органами державної виконавчої служби»;
5) у статті 49:
частину другу доповнити новим реченням такого змісту: «Якщо іпотекодержатель не скористався правом, передбаченим частиною першою цієї статті, за результатами других прилюдних торгів призначається проведення в тому самому порядку третіх прилюдних торгів. Початкова ціна продажу предмета іпотеки на третіх прилюдних торгах може бути зменшена не більш як на 50 відсотків початкової вартості майна»;
у частині третій слово «других» замінити словом «третіх».
 
    -46- Кармазін Ю.А.
У статті 40 у частині другій у першому речення після слів: «на підставі договору» доповнити словами: «та в разі позасудового вирішення на підставі договору питання про звернення стягнення» і далі - за текстом.
 
Відхилено    
    -47- Національний банк України
Пункт 6 розділу І проекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«4) Статтю 41 доповнити новою частиною другою такого змісту:
«Організація продажу предмета іпотеки покладається на організатора прилюдних торгів, який залучається на конкурсній основі органами державної виконавчої служби.»
 
Враховано    
    -48- Національний банк України
Пункт 6 розділу І проекту пропонуємо доповнити новим підпунктом такого змісту:
«5) у статті 49:
частину другу доповнити новим реченням такого змісту: «Якщо іпотекодержатель не скористався правом, передбаченим частиною першою цієї статті, за результатами других прилюдних торгів призначається проведення в тому ж самому порядку третіх прилюдних торгів. Початкова ціна продажу предмета іпотеки на третіх прилюдних торгах може бути зменшеною не більше ніж на 50 відсотків початкової вартості майна»;
у частині третій слово «других» замінити словом «третіх».
 
Враховано    
60. 7. У Законі України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2004, №11, ст. 140):
 
-49- Ляпіна К.М.
Пункт 7 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено   6. У Законі України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2004р., №11, ст. 140):
 
61. 1) частину першу статті 24 після слів «рішення суду» доповнити словами «виконавчого напису нотаріуса»;
 
-50- Сербін Ю.С.
Пункт 1 частини 7 законопроекту виключити.
 
Відхилено   1) частину першу статті 24 після слів «рішення суду» доповнити словами «виконавчого напису нотаріуса»;
 
62. 2) абзац перший частини першої статті 26 доповнити новим пунктом 5 такого змісту:
 
-51- Національний банк України
У підпункті 2 пункту 7 розділу І законопроекту слова «абзац перший частини першої» замінити словами «частину першу».
 
Враховано   2) частину першу статті 26 доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
    -52- Сербін Ю.С.
Пункт 2 частини 7 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
63. «5) реалізація заставленого майна на підставі виконавчого напису нотаріуса.».
 
   «5) реалізація заставленого майна на підставі виконавчого напису нотаріуса.».
 
64. 8. У Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 31 (04.08.92), ст. 440; 2002, № 33, ст. 235; 2003, № 28, ст. 210; 2002, № 33, ст. 235; 2002, № 33, ст. 235):
 
-53- Ляпіна К.М.
Пункт 8 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено   7. У Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 1999р., № 42-43, ст. 378; 2002р., № 33, ст. 235; 2003р., № 28, ст. 210):
 
65. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
66. друге речення визначення терміну «суб'єкт банкрутства» доповнити словами «а також фізичні особи-підприємці по грошових зобов’язаннях, що виникли безпосередньо у фізичної особи на підставах, не пов’язаних із здійсненням такою особою підприємницької діяльності»;
 
   друге речення визначення терміну «суб'єкт банкрутства» доповнити словами «а також фізичні особи-підприємці за грошовими зобов’язаннями, що виникли безпосередньо у фізичної особи на підставах, не пов’язаних із здійсненням такою особою підприємницької діяльності»;
 
67. друге речення визначення терміну «кредитор» викласти в такій редакції:
 
   друге речення визначення терміну «кредитор» викласти в такій редакції:
 
68. «Конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство»;
 
   «Конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство»;
 
69. друге речення визначені терміну «грошове зобов’язання» доповнити словами «зобов’язання боржника - фізичної особи-підприємця, що виникли безпосередньо у фізичної особи на підставах, не пов’язаних із здійсненням таким боржником підприємницької діяльності»;
 
   друге речення визначення терміну «грошове зобов’язання» доповнити словами «зобов’язання боржника - фізичної особи-підприємця, що виникли безпосередньо у фізичної особи на підставах, не пов’язаних із здійсненням таким боржником підприємницької діяльності»;
 
70. визначення терміну «мораторій на задоволення вимог кредиторів» після слова «боржником» доповнити словами «відносно якого порушено справу про банкрутство»;
 
   визначення терміну «мораторій на задоволення вимог кредиторів» після слова «боржником» доповнити словами «відносно якого порушено справу про банкрутство»;
 
71. 2) частину п'яту статті 3-1 доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:
 
   2) частину п'яту статті 3-1 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
 
72. «повідомляти комітет кредиторів та кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою, про час, місце та умови продажу заставного майна окремим рекомендованим листом з повідомленням про вручення; «;
 
   «повідомляти комітет кредиторів та кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою, про час, місце та умови продажу заставного майна окремим рекомендованим листом з повідомленням про вручення; «;
 
73. 3) частину п’яту статті 7- доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   3) частину п’яту статті 7- доповнити новим абзацом такого змісту:
 
74. «Боржник за невиконання вимог цієї частини несе цивільну відповідальність згідно із законодавством.»;
 
-54- Кармазін Ю.А.
У статті 7 у частині п’ятій у запропонованому новому абзаці виключити слово «цивільну».
 
Враховано   «Боржник за невиконання вимог цієї частини несе відповідальність згідно із законодавством»;
 
75. 4) у статті 11:
 
   4) у статті 11:
у частині першій:
в абзаці першому слова «введення мораторію на задоволення вимог кредиторів» виключити;
доповнити новим абзацом такого змісту:
 
76. в абзаці першому частини першої слова «введення мораторію на задоволення вимог кредиторів» виключити;
 
      
77. частину першу доповнити новим абзацом такого змісту:
 
      
78. «Суддя після винесення ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство не пізніше, ніж на другий день з дня її винесення передає текст ухвали для офіційного оприлюднення на офіційному веб-порталі судової влади України.»;
 
   «Суддя після винесення ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство не пізніш, як на другий день з дня її винесення передає текст ухвали для офіційного оприлюднення на офіційному веб-сайті судової влади України»;
 
79. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
   частину п’яту викласти в такій редакції:
 
80. «5. З метою виявлення всіх кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, суддя у підготовчому засіданні виносить ухвалу та офіційно оприлюднює її. Офіційне оприлюднення тексту ухвали має містити повне найменування боржника, його поштову адресу, банківські реквізити, найменування та адресу господарського суду, номер справи, відомості про розпорядника майна.»;
 
-55- Кармазін Ю.А.
У статті 11 частину п’яту викласти у такій редакції:
«5. З метою виявлення всіх кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, суддя у підготовчому засіданні виносить ухвалу та офіційно оприлюднює її. Текст ухвали має містити повне найменування боржника, його поштову адресу, банківські реквізити, найменування та адресу господарського суду, номер справи, відомості про розпорядника майна, зобов'язання заявника подати до офіційних друкованих органів у п’ятиденний строк за його рахунок оголошення про порушення справи про банкрутство. Таке оголошення має містити повне найменування боржника, його поштову адресу, банківські реквізити, найменування та адресу господарського суду, номер справи, дату винесення ухвали про порушення справи про банкрутство, відомості про розпорядника майна.».
 
Відхилено   «5. З метою виявлення всіх кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, суддя у підготовчому засіданні виносить ухвалу та офіційно оприлюднює її. Офіційне оприлюднення тексту ухвали має містити повне найменування боржника, його поштову адресу, банківські реквізити, найменування та адресу господарського суду, номер справи, відомості про розпорядника майна»;
 
81. частину п’ятнадцяту викласти в такій редакції:
 
   частину п’ятнадцяту викласти в такій редакції:
 
82. «15. Після офіційного оприлюднення ухвали про порушення справи про банкрутство на офіційному веб-порталі судової влади України всі кредитори незалежно від настання строку виконання зобов'язань мають право подавати заяви з грошовими вимогами до боржника згідно зі статтею 14 цього Закону.»;
 
   «15. Після офіційного оприлюднення ухвали про порушення справи про банкрутство на офіційному веб-сайті судової влади України всі кредитори незалежно від настання строку виконання зобов'язань мають право подавати заяви з грошовими вимогами до боржника згідно зі статтею 14 цього Закону»;
 
83. 5) абзац перший частини четвертої статті 12 викласти в такій редакції:
 
   5) абзац перший частини четвертої статті 12 викласти в такій редакції:
 
84. «4. Мораторій на задоволення вимог кредиторів боржником, відносно якого порушена справа про банкрутство, вводиться з моменту офіційного оприлюднення порушення справи про банкрутство, про що зазначається в ухвалі господарського суду про порушення провадження у справі про банкрутство.»;
 
   «4. Мораторій на задоволення вимог кредиторів боржником, відносно якого порушена справа про банкрутство, вводиться з моменту офіційного оприлюднення порушення справи про банкрутство, про що зазначається в ухвалі господарського суду про порушення провадження у справі про банкрутство»;
 
85. 6) статтю 13 доповнити новою частиною такого змісту:
 
   6) статтю 13 доповнити частиною вісімнадцятою такого змісту:
 
86. «18. На етапі розпорядження майном не скасовується арешт, накладений на майно боржника, що є предметом застави, чи інші обмеження щодо розпорядження майном, що є предметом застави такого боржника.»;
 
-56- Національний банк України
Пункт 8 розділу І проекту пропонуємо доповнити новим підпунктом 7 такого змісту:
«7) статтю 14 доповнити новою частиною 4 такого змісту:
«4. У разі визнання кредитора конкурсним він має право отримати від розпорядника майна інформацію щодо вимог інших кредиторів, визнаних боржником та (або) розпорядником майна. Такий кредитор має право подати боржнику та господарському суду заперечення щодо визнання вимог інших кредиторів.
Заяви з вимогами конкурсних кредиторів, щодо яких є заперечення боржника, чи інших кредиторів розглядаються господарським судом до винесення ухвали про затвердження реєстру вимог.
За результатами розгляду зазначених заяв господарський суд ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів. Ухвала може бути оскаржена в установленому порядку».
 
Враховано   «18. На етапі розпорядження майном не скасовується арешт, накладений на майно боржника, що є предметом застави, чи інші обмеження щодо розпорядження майном, що є предметом застави такого боржника»;
7) статтю 14 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. У разі визнання кредитора конкурсним він має право отримати від розпорядника майна інформацію щодо вимог інших кредиторів, визнаних боржником та /або/ розпорядником майна. Такий кредитор має право подати боржнику та господарському суду заперечення щодо визнання вимог інших кредиторів.
Заяви з вимогами конкурсних кредиторів, щодо яких є заперечення боржника, чи інших кредиторів розглядаються господарським судом до винесення ухвали про затвердження реєстру вимог.
За результатами розгляду зазначених заяв господарський суд ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів. Ухвала може бути оскаржена в установленому порядку».;
 
87. 7) частину сьому статті 47 викласти в такій редакції:
 
   8) частину сьому статті 47 викласти в такій редакції:
 
88. «7. У разі визнання громадянина-підприємця банкрутом до складу ліквідаційної маси не включається майно громадянина-підприємця, на яке згідно з чинним законодавством України не може бути звернено стягнення та майно, яке перебуває у заставі за підставами, не пов’язаними із здійсненням такою особою підприємницької діяльності.»
 
   «7. У разі визнання громадянина-підприємця банкрутом до складу ліквідаційної маси не включається майно громадянина-підприємця, на яке згідно з чинним законодавством України не може бути звернено стягнення та майно, яке перебуває у заставі за підставами, не пов’язаними із здійсненням такою особою підприємницької діяльності»;
 
89. 8) абзац перший частини першої статті 48 доповнити словами «та майно, яке перебуває у заставі за підставами, не пов’язаними із здійсненням такою особою підприємницької діяльності»;
 
-57- Національний банк України
Зміни до статті 48 викласти в такій редакції:
«9) у статті 48:
абзац перший частини 1 доповнити словами «та майна, яке перебуває у заставі за підставами, не пов’язаними зі здійсненням такою особою підприємницької діяльності»;
абзац третій частини 5 доповнити словами «крім зобов’язань, які не пов’язані зі здійсненням такою особою підприємницької діяльності»;
абзац четвертий частини 5 доповнити словами «та за вимогами, які не пов’язані зі здійсненням такою особою підприємницької діяльності».
 
Враховано   9) у статті 48:
абзац перший частини першої доповнити словами «та майна, що перебуває у заставі з підстав, не пов’язаних з здійсненням такою особою підприємницької діяльності»;
у частині п’ятій:
абзац третій доповнити словами «крім зобов’язань, не пов’язаних з здійсненням такою особою підприємницької діяльності»;
абзац четвертий доповнити словами «та за вимогами, не пов’язаними з здійсненням такою особою підприємницької діяльності»;
 
90. 9) абзац другий частини 2 статті 49 після слів «стягнення аліментів, « доповнити словами «вимоги щодо стягнення на майно, яке перебуває у заставі за підставами, не пов’язаними із здійсненням громадянином-підприємцем підприємницької діяльності»;
 
   10) абзац другий частини другої статті 49 після слів «стягнення аліментів» доповнити словами «вимоги щодо стягнення на майно, яке перебуває у заставі з підстав, не пов’язаних із здійсненням громадянином-підприємцем підприємницької діяльності»;
 
91. 10) у статті 51:
 
   11) у статті 51:
 
92. перше речення частини другої доповнити словами «здійснює офіційне оприлюднення ухвали про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом»;
 
   перше речення частини другої доповнити словами «здійснює офіційне оприлюднення ухвали про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом»;
 
93. в частині третій слова «публікації оголошення» замінити словами «офіційного оприлюднення ухвали».
 
   в частині третій слова «публікації оголошення» замінити словами «офіційного оприлюднення ухвали».
 
94. 9. У Законі України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, № 30, ст. 379; 2006, № 7, ст. 84):
 
-58- Царьков Є.І.
Виключити у пунктах 1 і 2 частини 9 Розділу І проекту Закону (зміни до пунктів 22, 23, статті 1 та назви статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів») слова «нерухомість» у відповідних відмінках.
 
Враховано по суті  8. У статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991р., № 30, ст. 379; 2006р., № 7, ст. 84):
 
95. 1) у статті 1:
 
-59- Національний банк України
Підпункт 1 пункту 9 виключити.
 
Враховано      
    -60- Кармазін Ю.А.
У статті 1 у запропонованих змінах до пунктів 22, 23 виключити слово «нерухомість».
 
Враховано по суті   
96. пункт 22 після слова «продукцію» доповнити словами «нерухомість або послугу»;
 
      
97. пункт 23 після слова «продукції» доповнити словами «нерухомості або оплату послуг».
 
-61- Аржевітін С.М.
У останньому абзаці підпункту 1 підпункту 9 слово «нерухомості» виключити.
 
Враховано по суті     
98. 2) у статті 11:
 
      
99. назву викласти в такій редакції:
 
-62- Національний банк України
Зміни щодо назви статті виключити.
 
Враховано      
100. «Стаття 11. Права споживача в разі придбання ним продукції, нерухомості або оплату послуг у кредит»
 
-63- Аржевітін С.М.
Назву статті 11 викласти в такій редакції:
«Стаття 11. Права споживача в разі придбання ним продукції або оплати послуг у кредит».
 
Враховано по суті     
101. частину 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   частину першу доповнити новим абзацом такого змісту:
«Надання (отримання) споживчих кредитів в іноземній валюті на території України забороняється»;
підпункт «д» пункту 2 частини другої викласти в такій редакції:
 
102. «Надання (отримання) споживчих кредитів в іноземній валюті на території України забороняється»;
 
      
103. підпункт «д» пункту 2 частини 2 викласти в такій редакції:
 
-64- Аржевітін С.М.
Абзац шостий та сьомий підпункту 2 пункту 9 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«підпункт «д» пункту 2 частини 2 викласти в такій редакції:
«д) орієнтовну сукупну вартість кредиту з урахуванням відсоткової ставки за кредитом, а також інформацію про вартість всіх послуг (включаючи реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача тощо), пов'язаних з одержанням кредиту та укладенням договору про надання споживчого кредиту, які діють на момент укладення договору»;
 
Відхилено      
104. «д) орієнтовну сукупну вартість кредиту з урахуванням відсоткової ставки за кредитом та вартості всіх послуг (реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача тощо), пов'язаних з одержанням кредиту та укладенням договору про надання споживчого кредиту; «;
 
-65- Полунєєв Ю.В.
Абзац сьомий підпункту 2 пункту 9 розділу І проекту після слів «вартість кредиту» доповнити словами у дужках «в процентному значені та в грошовому виразі».
 
Враховано   «д) орієнтовну сукупну вартість кредиту (в процентному значені та грошовому виразі) з урахуванням відсоткової ставки за кредитом та вартості всіх послуг (реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача тощо), пов'язаних з одержанням кредиту та укладенням договору про надання споживчого кредиту»;
 
    -66- Ляпіна К.М.
В абзаці сьомому підпункту 2 пункту 9 розділу І проекту слова «одержанням кредиту та» виключити.
 
Відхилено    
    -67- Царьков Є.І.
Викласти у пункті 2 частини 9 Розділу І проекту Закону (зміни до підпункту «д» пункту 2 частини 2 статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів») у такій редакції:
«д) орієнтовну сукупну вартість кредиту з урахуванням відсоткової ставки за кредитом, а також інформацію про вартість всіх послуг (реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача тощо), пов'язаних з одержанням кредиту та укладенням договору про надання споживчого кредиту, яка діє на момент укладення договору»;
 
Відхилено    
    -68- Сербін Ю.С.
Пункт 2 підпункт «д» пункту 2 частини 2 статті 11 частини 9 законопроекту викласти в такій редакції:
«д) орієнтовну суму сукупної вартості кредиту (у грошовому виразі), розрахунок якої здійснюється шляхом підсумовування всіх платежів за кредитом, що визначаються із суми виданого кредиту, реальної процентної ставки та строку користування кредитом».
 
Враховано по суті   
105. у частині 4:
 
   у частині четвертій:
 
106. абзац другий після слова «відсотки» доповнити словом «комісії»;
 
   абзац другий після слова «відсотки» доповнити словом «комісії»;
 
107. після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:
 
   після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
108. «Кредитодавцю забороняється встановлювати у договорі про надання споживчого кредиту будь-які збори, відсотки, комісії, платежі тощо за дії, які не є послугою у визначенні цього Закону.»;
 
-69- Ляпіна К.М.
Абзаци дев’ятий – дванадцятий підпункту 2 пункту 9 розділу І проекту замінити двома абзацами такого змісту:
«абзац другий викласти у такій редакції:
«Умова договору про надання споживчого кредиту, яка передбачає здійснення будь-яких платежів за дії, які не є послугою у визначенні цього Закону, є нікчемною».
 
Враховано по суті  «Кредитодавцю забороняється встановлювати у договорі про надання споживчого кредиту будь-які збори, відсотки, комісії, платежі тощо за дії, які не є послугою у визначенні цього Закону. Умова договору про надання споживчого кредиту, яка передбачає здійснення будь-яких платежів за дії, які не є послугою у визначенні цього Закону, є нікчемною»;.
 
    -70- Сербін Ю.С.
Абзац третій частини 4 статті 11 частини 9 законопроекту викласти у такій редакції:
«Кредитодавцю забороняється встановлювати у договорі про надання споживчого кредиту будь-які збори, відсотки, комісії, платежі, що не входять до складу реальної процентної ставки, окрім штрафних санкцій.»
 
Відхилено    
109. у зв’язку з цим абзац третій, четвертий вважати відповідно абзацом четвертим, п’ятим.
 
   У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами четвертим та п’ятим.;
 
110. пункт 2 абзацу четвертого викласти в такій редакції:
 
-71- Аржевітін С.М.
Абзац 13 та 14 підпункту 2 пункту 9 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«пункт 2 абзацу четвертого викласти в такій редакції:
2) детальний розпис сукупної вартості кредиту для споживача з урахуванням відсоткової ставки за кредитом, а також інформацію про вартість всіх послуг (включаючи реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача тощо), пов’язаних з одержанням, обслуговуванням, погашенням кредиту та укладенням договору про надання споживчого кредиту, які діють на момент укладення договору.»;
 
Відхилено   пункт 2 абзацу четвертого викласти в такій редакції:
 
111. «2) детальний розпис сукупної вартості кредиту для споживача з урахуванням відсоткової ставки за кредитом та вартості всіх послуг (реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача тощо), пов’язаних з одержанням, обслуговуванням, погашенням кредиту та укладенням договору про надання споживчого кредиту; «;
 
-72- Полунєєв Ю.В.
Абзац чотирнадцятий підпункту 2 пункту 9 розділу Іпроекту після слів «для споживача» доповнити словами у дужках «в процентному значені та в грошовому виразі».
 
Враховано   «2) детальний розпис сукупної вартості кредиту для споживача (у процентному значені та грошовому виразі) з урахуванням відсоткової ставки за кредитом та вартості всіх послуг (реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача тощо), пов’язаних з одержанням, обслуговуванням, погашенням кредиту та укладенням договору про надання споживчого кредиту»;
 
    -73- Царьков Є.І.
Пункт 2 абзацу четвертого викласти в такій редакції:
«2) детальний розпис сукупної вартості кредиту для споживача з урахуванням відсоткової ставки за кредитом, а також інформацію про вартість всіх послуг (реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача тощо), пов’язаних з одержанням, обслуговуванням, погашенням кредиту та укладенням договору про надання споживчого кредиту, яка діє на момент укладення договору»
 
Відхилено    
    -74- Ляпіна К.М.
В абзаці чотирнадцятому підпункту 2 пункту 9 розділу І проекту слова «одержанням, обслуговуванням, погашенням кредиту та» виключити.
 
Відхилено    
    -75- Сербін Ю.С.
Пункт 2 абзацу четвертого частини 4 статті 11 частини 9 законопроекту
викласти в такій редакції
«2) детальний розпис суми сукупної вартості кредиту (у грошовому виразі) для споживача, який виражається у вигляді суми виданого кредиту та суми реальної процентної ставки (зборів, відсотків, комісій, вартості всіх супутніх послуг та інших фінансових зобов’язань споживача, які пов’язані з отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту).»
 
Враховано по суті   
112. пункт 6 абзацу четвертого замінити пунктами 6, 7 такого змісту:
 
-76- Ляпіна К.М.
Абзаци п’ятнадцятий – сімнадцятий підпункту 2 пункту 9 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено   пункт 6 абзацу четвертого замінити пунктами 6, 7 такого змісту:
 
113. «6) умови дострокового розірвання договору;
 
   «6) умови дострокового розірвання договору;
 
114. 7) інші умови, визначені законодавством.»;
 
   7) інші умови, визначені законодавством»;
 
115. абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 
   абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 
116. «Забороняється у будь-який спосіб ускладнювати прочитання споживачем тексту детального розпису сукупної вартості споживчого кредиту, зазначеного у договорі про надання споживчого кредиту або у додатку до такого договору, в тому числі шляхом друкування його кеглем, меншим від кегля шрифту основного тексту, злиття кольору шрифту з кольором фону.».
 
-77- Ляпіна К.М.
В абзаці дев’ятнадцятому підпункту 2 пункту 9 розділу І проекту слова «тексту детального розпису сукупної вартості споживчого кредиту, зазначеного у договорі про надання споживчого кредиту або у додатку» замінити словами «частин тексту договору про надання споживчого кредиту, включаючи додатки».
 
Відхилено   «Забороняється у будь-який спосіб ускладнювати прочитання споживачем тексту детального розпису сукупної вартості споживчого кредиту, зазначеного у договорі про надання споживчого кредиту або у додатку до такого договору, в тому числі шляхом друкування його кеглем, меншим за кегль шрифту основного тексту, злиття кольору шрифту з кольором фону»;
 
117. частину 8 доповнити новими абзацами третім - п'ятим такого змісту:
 
-78- Ляпіна К.М.
Абзац двадцятий підпункту 2 пункту 9 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«частину 8 доповнити новим абзацом третім такого змісту:»
 
Відхилено   частину восьму доповнити абзацами третім - п'ятим такого змісту:
 
118. «Споживач при достроковому поверненні споживчого кредиту сплачує відсотки за користування кредитом та вартість всіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту за період фактичного користування кредитом.
 
-79- Ляпіна К.М.
Абзац двадцять перший підпункту 2 пункту 9 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено   «Споживач при достроковому поверненні споживчого кредиту сплачує відсотки за користування кредитом та вартість всіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту за період фактичного користування кредитом.
 
119. Кредитодавцю забороняється відмовляти споживачу в прийнятті платежу при достроковому поверненні споживчого кредиту.
 
-80- Ляпіна К.М.
Абзац двадцять другий підпункту 2 пункту 9 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено   Кредитодавцю забороняється відмовляти споживачу в прийнятті платежу при достроковому поверненні споживчого кредиту.
 
120. Кредитодавцю забороняється встановлювати споживачу будь-яку плату при достроковому поверненні споживчого кредиту.»;
 
-81- Ляпіна К.М.
Абзац двадцять третій підпункту 2 пункту 9 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«Умова договору про надання споживчого кредиту, яка передбачає сплату споживачем будь-яких платежів у разі дострокового повернення споживчого кредиту, є нікчемною».
 
Враховано по суті  Кредитодавцю забороняється встановлювати споживачу будь-яку додаткову плату, пов’язану з достроковим поверненням споживчого кредиту. Умова договору про надання споживчого кредиту, яка передбачає сплату споживачем будь-якої додаткової плати у разі дострокового повернення споживчого кредиту, є нікчемною»;
 
    -82- Кармазін Ю.А.
У частині восьмій запропонований абзац п’ятий викласти у наступній редакції:
«Кредитодавцю забороняється встановлювати споживачу будь-яку додаткову плату, пов’язану з достроковим поверненням споживчого кредиту.».
 
Враховано    
    -83- Сербін Ю.С.
Абзац третій частину 8 статті 11 частини 9 законопроекту викласти в такій редакції:
«Споживач при достроковому повернені споживчого кредиту сплачує лише реальну процентну ставку за період фактичного користування кредитом.
 
Відхилено    
121. у частині 10:
 
   у частині десятій:
 
122. пункт 1 абзацу першого викласти в такій редакції:
 
   пункт 1 викласти в такій редакції:
 
123. «1) затримання сплати частини кредиту та/або відсотків щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла щонайменше - на три календарні місяці; або»;
 
-84- Кармазін Ю.А.
У частині десятій у пункті 1 виключити слова «та за споживчим кредитом на придбання житла».
 
Відхилено   «1) затримання сплати частини кредиту та/або відсотків щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла щонайменше - на три календарні місяці; або»;
 
124. перше речення абзацу другого викласти в такій редакції:
 
   перше речення абзацу другого викласти в такій редакції:
 
125. «Якщо кредитодавець на основі умов договору про надання споживчого кредиту вимагає здійснення внесків, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі внески або повернення споживчого кредиту можуть бути здійснені споживачем протягом тридцяти календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою та за споживчим кредитом на придбання житла - шістдесяти календарних днів з дати одержання повідомлення про таку вимогу від кредитодавця.»;
 
   «Якщо кредитодавець на основі умов договору про надання споживчого кредиту вимагає здійснення внесків, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі внески або повернення споживчого кредиту можуть бути здійснені споживачем протягом тридцяти календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою та за споживчим кредитом на придбання житла - шістдесяти календарних днів з дня одержання повідомлення про таку вимогу від кредитодавця»;
 
126. доповнити новими частинами 12, 13 такого змісту:
 
-85- Ляпіна К.М.
Абзац двадцять дев’ятий підпункту 2 пункту 9 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«доповнити новою частиною 12 такого змісту:»
 
Відхилено   доповнити частинами 12, 13 такого змісту:
 
127. «12. Кредитодавець має право проводити за погодженням із споживачем реструктуризацію заборгованості за договором про надання споживчого кредиту.
 
-86- Ляпіна К.М.
Абзаци тридцятий – тридцять дев’ятий підпункту 2 пункту 9 розділу І проекту (доповнення ст..11 новою частиною дванадцятою) виключити.
 
Відхилено   «12. Кредитодавець має право проводити за погодженням із споживачем реструктуризацію заборгованості за договором про надання споживчого кредиту.
 
    -87- Царьков Є.І.
Виключити пункт 4 доповнення Закону України «Про захист прав споживачів» новою частиною 12 щодо реструктуризації валютних іпотечних кредитів.
 
Відхилено    
    -88- Аржевітін С.М.
Частину 12, якою доповнюється стаття 11 Закону України «Про захист прав споживачів» викласти у такій редакції:
«12. Кредитодавець має право звільнити позичальників від сплати штрафу та/або пені за несвоєчасне виконання умов кредитних договорів, що виникли до дати реструктуризації заборгованості за договором про надання споживчого кредиту.
У разі якщо позичальник у повному обсязі та своєчасно виконає реструктуризовані зобов’язання за кредитним договором протягом трьох років з дня реструктуризації боргу, кредитодавець має право на щорічне зменшення на 0,5 відсотка суми основного непогашеного боргу протягом наступних п’яти років з віднесенням зазначеної суми до складу витрат банку».
 
Відхилено    
    -89- Сербін Ю.С.
Абзац перший частини 12 статті 11 частини 9 законопроекту викласти в такій редакції:
«12. Кредитодавець зобов’язаний за зверненням споживача і підтвердженням його неплатоспроможності проводити реструктуризацію заборгованості за договором про надання споживчого кредиту.»
 
Відхилено    
128. Реструктуризація, зокрема, здійснюється шляхом:
 
   Реструктуризація, зокрема, здійснюється шляхом:
 
129. 1) надання позичальникам відстрочки сплати суми основного боргу за договорами про надання споживчого кредиту на термін не більше трьох років;
 
   1) надання позичальникам відстрочки сплати суми основного боргу за договорами про надання споживчого кредиту на строк не більше трьох років;
 
130. 2) продовження терміну договору про надання споживчого кредиту з урахуванням обмежень, що діють у банках, та обставин щодо фінансового стану позичальника;
 
   2) продовження строку договору про надання споживчого кредиту з урахуванням обмежень, що діють у банках, та обставин щодо фінансового стану позичальника;
 
131. 3) зміни механізму нарахування відсотків таким чином, щоб частина щомісячних платежів з обслуговування кредитів не перевищувала 35 відсотків сукупного місячного доходу сім'ї;
 
   3) зміни механізму нарахування відсотків таким чином, щоб частина щомісячних платежів з обслуговування кредитів не перевищувала 35 відсотків сукупного місячного доходу сім'ї;
 
132. 4) поділу існуючого кредитного зобов’язання в іноземній валюті за договором про надання споживчого кредиту на:
 
   4) поділу існуючого кредитного зобов’язання в іноземній валюті за договором про надання споживчого кредиту на:
 
133. - зобов’язання, забезпечене іпотекою, в розмірі залишку кредиту на момент реструктуризації, вираженого в гривні за курсом, що діяв на момент отримання кредиту;
 
   зобов’язання, забезпечене іпотекою, у розмірі залишку кредиту на момент реструктуризації, вираженого в гривнях за курсом, що діяв на момент отримання кредиту;
 
134. - зобов’язання, не забезпечене іпотекою, в розмірі різниці залишку кредиту в гривнях за курсом на момент реструктуризації та залишку кредиту в гривнях за курсом, що діяв на момент отримання кредиту, яке повністю виконується в кінці строку договору про надання споживчого кредиту.
 
   зобов’язання, не забезпечене іпотекою, у розмірі різниці залишку кредиту в гривнях за курсом на момент реструктуризації та залишку кредиту в гривнях за курсом, що діяв на момент отримання кредиту, яке повністю виконується в кінці строку договору про надання споживчого кредиту.
 
135. Банк має право за реструктуризованими згідно із цією частиною договорами звільнити позичальників від сплати будь-яких штрафних санкцій за несвоєчасне виконання умов кредитних договорів, що виникли до дати такої реструктуризації.
 
-90- Сербін Ю.С.
Абзац третій частини 12 статті 11 частини 9 законопроекту викласти в такій редакції:
«Банки, інші фінансові установи за реструктуризованими згідно із цією частиною договорами про надання споживчого кредиту зобов’язані звільнити споживачів від сплати будь-яких штрафних санкцій за несвоєчасне виконання умов цих договорів, що виникли до дати такої реструктуризації, якщо споживачем буде підтверджено його неплатоспроможність у момент застосування відповідних санкцій.»
 
Відхилено   Банк має право за реструктуризованими згідно із цією частиною договорами звільнити позичальників від сплати будь-яких штрафних санкцій за несвоєчасне виконання умов кредитних договорів, що виникли до дати такої реструктуризації.
 
136. У разі якщо позичальник у повному обсязі та своєчасно виконає реструктуризовані зобов’язання за кредитним договором протягом трьох років з дня реструктуризації боргу, комерційний банк має право на щорічне зменшення на 0, 5 відсотка суми основного непогашеного боргу протягом наступних п’яти років з віднесенням зазначеної суми до складу витрат банку.
 
   У разі якщо позичальник у повному обсязі та своєчасно виконає реструктуризовані зобов’язання за кредитним договором протягом трьох років з дня реструктуризації боргу, комерційний банк має право на щорічне зменшення на 0,5 відсотка суми основного непогашеного боргу протягом наступних п’яти років з віднесенням зазначеної суми до складу витрат банку.
 
137. 13. Кредитодавець зобов’язаний повідомити споживача про передачу третій стороні своїх прав за договором про надання споживчого кредиту.».
 
-91- Ляпіна К.М.
Абзац сороковий підпункту 2 пункту 9 розділу І проекту (доповнення ст.11 новою частиною тринадцятою) викласти у такій редакції:
«12. Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні з договору про надання споживчого кредиту, вчинений без згоди споживача, є нікчемним».
 
Відхилено   13. Кредитодавець зобов’язаний повідомити споживача про передачу третій стороні своїх прав за договором про надання споживчого кредиту».
 
138. ІІ. Визнати таким, що втратив чинність Закон України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 10, ст. 77).
 
   ІІ. Визнати таким, що втратив чинність Закон України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» (Відомості Верховної Ради України, 2002р., № 10, ст. 77).
 
139. ІІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІІ. Прикінцеві положення
 
140. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-92- Круць М.Ф.
Статтю 1 розділу ІІІ викласти у такій редакції:
«1.Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування»
 
Враховано   1. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування»
 
141. 2. Кабінету Міністрів України та Національному банку України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

   2. Кабінету Міністрів України та Національному банку України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.