Кількість абзаців - 163 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення правового регулювання забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення правового регулювання забезпечення реалізації житлових права мешканців гуртожитків)
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Житловому кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради України, 1983 р., Додаток до N 28, ст. 573):
 
   1. Частину третю статті 9 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573) викласти в такій редакції:
 
6. 1) частину третю статті 9 викласти у такій редакції:
 
      
7. «Громадяни мають право на приватизацію квартир в будинках, будинків державного житлового фонду, житлових приміщень у гуртожитках переданих у власність територіальних громад або придбання їх у житлових кооперативах, на біржових торгах, шляхом індивідуального житлового будівництва чи одержання у власність на інших підставах, передбачених законодавством України.»;
 
-1- Кармазін Ю.А.
У статті 9 у частині третій слова «гуртожитках переданих у власність» замінити словами «гуртожитках, які перебувають у власності»;
- слова «на біржових торгах» - вилучити;
 
Враховано частково   «Громадяни мають право на приватизацію квартир (будинків) державного житлового фонду, житлових приміщень у гуртожитках, які перебувають у власності територіальних громад, або придбання їх у житлових кооперативах, на біржових торгах, шляхом індивідуального житлового будівництва чи одержання у власність на інших підставах, передбачених законом України».
 
    -2- Петьовка В.В.
В абзаці другому пункту 1) частини 1 розділу І законопроекту слова «житлових приміщень у гуртожитках переданих у власність територіальних громад»
замінити словами «житлових приміщень у гуртожитках переданих у власність територіальних громад на підставі Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків ««;
 
Відхилено    
8. 2) доповнити главу 4 «Користування гуртожитками» Кодексу статтею 131-1 такого змісту:
 
      
9. «Стаття 131-1. Приватизація житлових приміщень у гуртожитках
 
      
10. Порядок та умови приватизації житлових приміщень у гуртожитках (житлових кімнат, блоків, секцій) мешканцями гуртожитків визначається законом».
 
-3- Кармазін Ю.А.
Статтю 131-1 після першого абзацу доповнити новим абзацом другим наступного змісту:
«Акти, внаслідок дії яких погіршуються умови та порядок приватизації житлових приміщень у гуртожитках їх мешканцями, не застосовуються та підлягають скасуванню»
 
Відхилено , статтю вилучено     
    -4- Лисов І.В.
Підпункт 2 пункту 1 Розділу І виключити;
 
Враховано    
11. 2. У Законі України «Про приватизацію державного житлового фонду» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 524):
 
-5- Лисов І.В.
Доповнити пункт 2 Розділу І законопроекту підпунктом 1 такого змісту:
«1) у частині першій преамбули Закону слова «житла, що знаходиться в державній власності» замінити словами «державного житлового фонду».
 
Враховано редакційно   2. У Законі України «Про приватизацію державного житлового фонду» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 524; 1994 р., N 24, ст. 182; 1997 р., N 12, ст. 100; 2006 р., N 22, ст. 184; 2008 р., N 46, ст. 323; 2011 р. N 4, ст. 22):
1) в абзаці першому преамбули слова «житла, що знаходиться в державній власності» замінити словами «державного житлового фонду»;
 
12. 1) у статті 1 слова «квартир у гуртожитках» і «частини другої» та « (далі – жилої)» замінити відповідно словами «в будинках, будинків, житлових приміщень у гуртожитках» та «абзацу другого»;
 
-6- Петьовка В.В.
пункт 1) частини 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«у статті 1 слова «квартир (будинків), квартир у гуртожитках, призначених для проживання сімей та одиноких осіб (далі - жилої площі у гуртожитках) (з урахуванням положення частини другої статті 2 цього Закону)»
замінити словами «квартир у будинках, житлових приміщень у гуртожитках, переданих у власність територіальних громад на підставі Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків ««, призначених для проживання сімей та одиноких осіб (з урахуванням положення абзацу другого частини другої статті 2 цього Закону)»;
 
Відхилено   2) у статті 1:
у частині першій слова «квартир у гуртожитках, призначених для проживання сімей та одиноких осіб (далі - жилої площі у гуртожитках) (з урахуванням положення частини другої статті 2 цього Закону)» замінити словами «житлових приміщень у гуртожитках, призначених для проживання сімей та одиноких осіб»;
доповнити частиною третьою такого змісту:
«Особливості приватизації житлових приміщень у гуртожитках визначаються законом»;
 
    -7- Лисов І.В.
Підпункт 1 пункту 2 Розділу І викласти у такій редакції:
«2) у частині першій статті 1 слова «квартир у гуртожитках, призначених для проживання сімей та одиноких осіб (далі - жилої площі у гуртожитках) (з урахуванням положення частини другої статті 2 цього Закону)» замінити словами «житлових у гуртожитках, призначених для проживання сімей та одиноких осіб».
 
Враховано    
    -8- Кармазін Ю.А.
У статті 1 слова: «гуртожитках переданих у власність» замінити на слова «гуртожитках, які перебувають у власності»;
 
Відхилено (у зв’язку з не відповідністю посилання)   
    -9- Кармазін Ю.А.
У статті 1 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим наступного змісту:
«Особливості приватизації житлових приміщень у гуртожитках, які перебувають у власності територіальних громад, визначаються Законом»
 
Враховано частково    
13. 2) у статті 2:
 
   3) у статті 2:
 
14. у частині 1 слова «кімнати в гуртожитках» замінити словами «житлових кімнат, блоків, секцій у гуртожитках переданих у власність територіальних громад (далі - житлові приміщення в гуртожитках,»;
 
-10- Кармазін Ю.А.
у статті 2 слова: «гуртожитках переданих у власність» замінити на слова «гуртожитках, які перебувають у власності»;
 
Відхилено   у пункті 1 слова «кімнати у гуртожитках» замінити словами «житлові приміщення у гуртожитках (житлові кімнати, житлові блоки (секції)»;
 
    -11- Лисов І.В.
Абзац другий підпункту 2 пункту 2 Розділу І викласти у такій редакції:
«у пункті 1 статті 2 слова «кімнати у гуртожитках» замінити словами «житлові приміщення у гуртожитках (житлові кімнати, житлові блоки (секції)».
 
Враховано    
    -12- Петьовка В.В.
В абзаці другому пункту 2) частини 2 розділу І
Слова ««житлових кімнат, блоків, секцій у гуртожитках переданих у власність територіальних громад» замінити словами:
«житлові кімнат, житлові блоки, житлові секції у гуртожитках, переданих у власність територіальних громад на підставі Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків «;
 
Враховано редакційно    
15. у частині 2 слова «кімнати в гуртожитках» замінити словами «житлові приміщення в гуртожитках (крім житлових приміщень у гуртожитках переданих у власність територіальних громад)»;
 
-13- Петьовка В.В.
В абзаці третьому пункту 2) частини 2 розділу І після слів «територіальних громад» додати слова: «на підставі Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»«;
 
Відхилено   пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:
«2. Не підлягають приватизації: квартири-музеї; квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, розташовані на територіях закритих військових поселень, підприємств, установ та організацій, природних та біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів, дендрологічних, зоологічних, регіональних ландшафтних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, історико-культурних заповідників, музеїв; квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, що перебувають в аварійному стані (в яких неможливо забезпечити безпечне проживання людей); квартири (кімнати, будинки), віднесені у встановленому порядку до числа службових, а також квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, розташовані в зоні безумовного (обов'язкового) відселення, забрудненій внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
 
    -14- Лисов І.В.
Абзац третій підпункту 2 пункту 2 Розділу І викласти у такій редакції:
«пункт 2 викласти у такій редакції:
«Не підлягають приватизації: квартири-музеї; квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, розташованих на територіях закритих військових поселень, підприємств, установ та організацій, природних та біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів, дендрологічних, зоологічних, регіональних ландшафтних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, історико-культурних заповідників, музеїв; квартири (будинки) житлові приміщення у гуртожитках, що перебувають в аварійному стані (в яких неможливо забезпечити безпечне проживання людей); квартири (кімнати, будинки), віднесені у встановленому порядку до числа службових, а також квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, розташовані в зоні безумовного (обов'язкового) відселення, забрудненій внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС»«.
 
Враховано    
16. частину 2 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
      
17. «Гуртожитки, жилі приміщення у яких не підлягають приватизації, визначаються законом.»;
 
-15- Кармазін Ю.А.
у статті 2 у частині другій виключити абзац другий, а саме:
«Гуртожитки, жилі приміщення у яких не підлягають приватизації, визначаються законом.»;
 
Враховано      
    -16- Петьовка В.В.
В абзаці п’ятому пункту 2) частини 2 розділу І слово «жилі» замінити словом «житлові»;
 
Відхилено (норма виключено)   
18. у частині 3 слова «кімнат у гуртожитках», «проведення власником (володільцем) будинку», «квартирах», «квартир» замінити відповідно словами «будинків, житлових приміщень у гуртожитках», «проведення реконструкції власником (співвласниками) будинку (гуртожитку)», «квартирах (кімнатах)», «квартир (кімнат)»;
 
-17- Лисов І.В.
Абзац шостий підпункту 2 пункту 2 Розділу І викласти у такій редакції:
«пункт 3 викласти у такій редакції:
«Приватизація квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках, включених до плану реконструкції поточного року, здійснюється після її проведення власником (володільцем) будинку (гуртожитку). Наймачі, які проживали у квартирах (будинках), житлових приміщеннях у гуртожитках до початку реконструкції, після проведення реконструкції мають пріоритетне право на приватизацію цих квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитку».»
 
Враховано   3. Приватизація квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках, включених до плану реконструкції поточного року, здійснюється після її проведення власником (володільцем) будинку (гуртожитку). Наймачі, які проживали у квартирах (будинках), житлових приміщеннях у гуртожитках до початку реконструкції, після проведення реконструкції мають пріоритетне право на приватизацію цих квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках»;
пункт 4 після слів «квартири в будинках» доповнити словами «житлові приміщення у гуртожитках»;
 
    -18- Лисов І.В.
Доповнити підпункт 2 пункту 2 Розділу І абзацом такого змісту:
«у пункті 4 після слів «квартири в будинках» доповнити словами «житлові приміщення у гуртожитках».
 
Враховано    
19. 3) у статті 3:
 
      
20. у частині 1 слова « (будинків), кімнат» замінити словами «в будинках, будинків, житлових приміщень», а слова « (будинків) громадянам України, що» замінити словами «квартир в будинках, будинків, житлових приміщень у гуртожитках громадянам України, які»;
 
-19- Петьовка В.В.
Абзац другий пункту 3) частини 2 розділу І викласти в такій редакції:
«Приватизація здійснюється шляхом:
безоплатної передачі громадянам квартир в будинках, будинків, житлових приміщень у гуртожитках з розрахунку санітарної норми 21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного члена його сім'ї та додатково 10 квадратних метрів на сім'ю;
продажу надлишків загальної площі квартир в будинках, будинків, житлових приміщень у гуртожитках громадянам України, що мешкають в них або перебувають в черзі потребуючих поліпшення житлових умов.»
 
Враховано редакційно   4) текст статті 3 викласти в такій редакції:
«Приватизація здійснюється шляхом:
безоплатної передачі громадянам квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках з розрахунку санітарної норми 21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного члена його сім'ї та додатково 10 квадратних метрів на сім'ю;
продажу надлишків загальної площі квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках громадянам України, що мешкають в них або перебувають в черзі потребуючих поліпшення житлових умов.
 
21. частину 2 викласти в такій редакції:
 
-20- Лисов І.В.
Абзац четвертий підпункту 3 пункту 3 викласти в такій редакції:
«частину другу викласти в такій редакції:
«Передача у власність громадян житлових приміщень у гуртожитках здійснюється з одночасною передачею їм у спільну сумісну власність допоміжних приміщень (приміщень загального користування».
 
Враховано      
22. «Передача у власність громадян квартир в будинках, будинків, житлових приміщень у гуртожитках здійснюється з одночасною передачею їм у спільну сумісну власність допоміжних приміщень (приміщень загального користування).»;
 
   Передача у власність громадян житлових приміщень у гуртожитках здійснюється з одночасною передачею їм у спільну сумісну власність допоміжних приміщень (приміщень загального користування)»;
 
23. 4) у статті 5:
 
   5) у статті 5:
 
24. назву викласти в такій редакції:
 
   назву викласти в такій редакції:
 
25. «стаття 5. Порядок розрахунків при приватизації квартир в будинках, будинків, житлових приміщень в гуртожитках»;
 
-21- Лисов І.В.
У підпункті 4 пункту 2 Розділу І:
«доповнити підпункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
абзац другий пункту 4 викласти у такій редакції:
«Право на приватизацію житлових приміщень у гуртожитку з використанням житлових чеків одержують громадяни України, які на законних підставах проживають у них».
абзаци четвертий та п’ятий підпункту 4 пункту 2 Розділу І виключити;
 
Враховано   «Стаття 5. Порядок розрахунків при приватизації квартири (будинку), житлового приміщення у гуртожитку»;
абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:
«Право на приватизацію житлових приміщень у гуртожитку з використанням житлових чеків одержують громадяни України, які на законних підставах проживають у них»;
 
26. частину 4 доповнити абзацом такого змісту:
«Громадяни, які мають право на приватизацію житлових приміщень в гуртожитку, визначаються законом.»;
 
      
27. 5) у статті 8:
 
   6) у статті 8:
 
28. у частині 2 слова «кімнат у гуртожитках» замінити словами «громадянами на законних підставах квартир в будинках»;
 
-22- Лисов І.В.
Абзац другий підпункту 5 пункту 2 Розділу І викласти в такій редакції:
«пункт 2 викласти в такій редакції:
Передача квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитку здійснюється в спільну сумісну або часткову власність за письмовою згодою всіх повнолітніх членів сім'ї, які постійно мешкають у цій квартирі (будинку), житловому приміщенні у гуртожитку, в тому числі тимчасово відсутніх, за якими зберігається право на житло, з обов'язковим визначенням уповноваженого власника квартири (будинку), житлового приміщення у гуртожитку».
 
Враховано   пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:
«2. Передача квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках здійснюється в спільну сумісну або часткову власність за письмовою згодою всіх повнолітніх членів сім'ї, які постійно мешкають у цій квартирі (будинку), житловому приміщенні у гуртожитку, в тому числі тимчасово відсутніх, за якими зберігається право на житло, з обов'язковим визначенням уповноваженого власника квартири (будинку), житлового приміщення у гуртожитку.
 
29. частину 2 доповнити абзацом такого змісту:
 
      
30. «Передача займаних громадянами на законних підставах житлових приміщень у гуртожитках (житлових кімнат, блоків, секцій) здійснюється в спільну сумісну або часткову власність всіх членів сім'ї, які відповідно до закону мають право на приватизацію житлових приміщень у гуртожитку, за їх письмовою згодою, з визначенням уповноваженого власника таких житлових приміщень»;
 
-23- Петьовка В.В.
В абзаці четвертому пункту 5) частини 2 розділу І слова « (житлових кімнат, блоків, секцій)» замінити словами «житлових кімнат, житлових блоків, житлових секцій)»;
 
Відхилено (положення виключено)     
    -24- Лисов І.В.
Абзаци третій та четвертий підпункту 5 пункту 2 Розділу І виключити
 
Враховано    
31. частину 3 викласти в такій редакції:
 
      
32. «3. Передача квартир в будинках, будинків у власність громадян здійснюється на підставі рішень відповідних органів приватизації, що приймаються не пізніше місяця з дня одержання заяви громадянина, який (яка) відповідно до закону має право на приватизацію квартир в будинках, будинків.
Передача житлових приміщень у гуртожитках у власність мешканців гуртожитків здійснюється відповідно до закону.»;
 
-25- Лисов І.В.
Абзаци шостий та сьомий підпункту 5 пункту 2 Розділу І викласти у такій редакції:
«3. Передача квартир (будинків) у власність громадян здійснюється на підставі рішень відповідних органів приватизації, що приймаються не пізніше місяця з дня одержання заяви громадянина.
Передача житлових приміщень в гуртожитках у власність мешканців гуртожитків здійснюється відповідно до закону»
 
Враховано   3. Передача квартир (будинків) у власність громадян здійснюється на підставі рішень відповідних органів приватизації, що приймаються не пізніше місяця з дня одержання заяви громадянина.
Передача житлових приміщень в гуртожитках у власність мешканців гуртожитків здійснюється відповідно до закону»;
 
33. у частині 4 слова «кімнат у гуртожитках» замінити словами «в будинках, будинків, житлових приміщень у гуртожитках»;
 
   у пункті 4 слова «кімнат у гуртожитках» замінити словами «житлових приміщень у гуртожитках»;
 
34. у частині 5 слова « (будинків), кімнат» і слово «кімнат» замінити відповідно словами «в будинках, будинків, житлових приміщень» і словами «житлове приміщення»;
 
-26- Лисов І.В.
Абзац дев’ятий підпункту 5 пункту 2 Розділу І викласти у такій редакції:
«пункт 5 викласти в такій редакції:
5. Передача квартир (будинків), житлових приміщень в гуртожитках у власність громадян з доплатою, безоплатно чи з компенсацією відповідно до статті 5 цього Закону оформляється свідоцтвом про право власності на квартиру (будинок), житлове приміщення у гуртожитку, яке реєструється в органах приватизації і не потребує нотаріального посвідчення».
 
Враховано   пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Передача квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках у власність громадян з доплатою, безоплатно чи з компенсацією відповідно до статті 5 цього Закону оформляється свідоцтвом про право власності на квартиру (будинок), житлове приміщення у гуртожитку, яке реєструється в органах приватизації і не потребує нотаріального посвідчення»;
 
35. у частині 7 слова «кімнат у гуртожитках» замінити словами «в будинку, будинок, а виконавчі органи органів місцевого самоврядування мають право на діяльність по оформленню та реєстрації документів про право власності на житлові приміщення в гуртожитках, що підлягають приватизації відповідно до Закону.»;
 
-27- Лисов І.В.
Абзац десятий підпункту 5 пункту 2 Розділу І викласти у такій редакції:
«пункт 7 слова «кімнати у гуртожитку» замінити словами «житлове приміщення у гуртожитку».
 
Враховано   у пункті 7 слова «кімнати у гуртожитку» замінити словами «житлове приміщення у гуртожитку»;
 
36. частину 8 викласти в такій редакції:
 
   пункти 8 і 10 викласти в такій редакції:
 
37. «8. Вартість послуг за оформлення документів на право власності на квартиру (будинок) та житлове приміщення в гуртожитку оплачується громадянами за розцінками, що встановлюються місцевими органами державної виконавчої влади відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.»;
 
-28- Лисов І.В.
Абзац дванадцятий підпункту 5 пункту 2 Розділу І викласти у такій редакції:
«8. Вартість послуг з оформлення документів на право власності на квартиру (будинок), житлове приміщення в гуртожитку оплачується громадянами за розцінками, що встановлюються місцевими органами виконавчої влади»;
 
Враховано   «8. Вартість послуг з оформлення документів на право власності на квартиру (будинок), житлове приміщення у гуртожитку оплачується громадянами за розцінками, що встановлюються місцевими органами виконавчої влади»;
 
38. частину 10 викласти в такій редакції:
 
      
39. «10. Органи приватизації, органи місцевого самоврядування не мають права відмовити мешканцям квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках у приватизації займаного ними житла, за винятком випадків, передбачених пунктом 2 статті 2 і пунктом 4 статті 5 цього Закону.»;
 
-29- Лисов І.В.
Абзац чотирнадцятий підпункту 5 пункту 2 Розділу І викласти у такій редакції:
«10. Органи приватизації, органи місцевого самоврядування не мають права відмовити мешканцям квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках у приватизації займаного ними житла, за винятком випадків, передбачених законом».
 
Враховано   «10. Органи приватизації, органи місцевого самоврядування не мають права відмовити мешканцям квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках у приватизації займаного ними житла, крім випадків, передбачених законом»;
 
40. у частині 11 слова «кімнат (гуртожитків)» замінити словами «житлових приміщень в гуртожитках»;
 
   у пункті 11 слова «кімнат (гуртожитків)» замінити словами «житлових приміщень в гуртожитках»;
 
41. 6) у статті 10:
 
   7) у статті 10:
 
42. у назві та в частині 1 слова «кімнат у гуртожитку» замінити словами «житлових приміщень у гуртожитках»;
 
   у назві та пункті 1 слова «кімнат у гуртожитках» замінити словами «житлових приміщень у гуртожитках»;
 
43. у частині 1 слова з Правилами користування приміщеннями жилих будинків та прибудинкових територій» замінити словами «Правилами утримання житлових будинків та їх прибудинкових територій»;
 
-30- Кармазін Ю.А.
у статті 10 у частині першій, слова: «Правилами утримання жилих будинків та їх при будинкових територій» замінити на слова: «Правилами користування приміщеннями житлових будинків та прибудинкових територій»;
 
Враховано      
44. у частині 2 слова «багатоквартирних будинків та жилої площі в гуртожитку є співвласниками допоміжних приміщень будинку» замінити словами «в багатоквартирних будинках та житлових приміщень у гуртожитку є співвласниками допоміжних приміщень будинку чи гуртожитку,»;
 
   у першому реченні пункту 2 слова «багатоквартирних будинків та жилої площі в гуртожитку є співвласниками допоміжних приміщень будинку» замінити словами «багатоквартирних будинків та житлових приміщень у гуртожитку є співвласниками допоміжних приміщень будинку чи гуртожитку»;
 
45. у абзаці 1 частини 3 слова «кімнат (гуртожитків)» замінити словами «житлових приміщень у гуртожитках», а слово «утримання» замінити словами «утримання та управління»;
 
-31- Лисов І.В.
Абзаци п’ятий та шостий підпункту 6 пункту 2 Розділу І викласти у такій редакції:
«пункт 3 викласти у такій редакції:
3. Власники квартир багатоквартирних будинків, житлових приміщень у гуртожитках можуть створювати об'єднання співвласників багатоквартирного буднику відповідно до закону».
 
Враховано   пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Власники квартир багатоквартирних будинків, житлових приміщень у гуртожитках можуть створювати об'єднання співвласників багатоквартирного буднику відповідно до закону».
 
46. у абзаці 2 частини 3 слова «власниками кімнат» та слово «утримання» замінити відповідно словами «власниками житлових приміщень у гуртожитку» та «утримання та управління».
 
      
47. 3. У Законі України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» № 500 (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008 р., N 46, ст. 323):
 
-32- Лисов І.В.
У Законі України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків « залишити за статтею «Сфера застосування закону» номер 1; нову статтю «Визначення термінів» позначити номером 1-1.
 
Враховано   3. У Законі України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 46, ст. 323) :
 
48. 2) статті 1-1:
 
   1) частини першу, третю і четверту статті 1 викласти в такій редакції::
 
49. частину 1 статті 1-1 замінити двома частинами, які викласти в такій редакції:
 
-33- Лисов І.В.
Абзаци з другого по п’ятий підпункту 2 пункту 3 Розділу І замінити абзацом такого змісту:
«частину першу викласти у такій редакції:
«Сфера дії цього Закону поширюється на громадян, які не мають власного житла, більше п’яти років на законних підставах зареєстровані за місцем проживання у гуртожитках та фактично проживають у них».
 
Враховано   «Сфера дії цього Закону поширюється на громадян, які не мають власного житла, більше п’яти років на законних підставах зареєстровані за місцем проживання у гуртожитках та фактично проживають у них»;
 
50. «Сфера дії цього Закону поширюється на громадян, які не мають власного житла, не використали або не в повному обсязі використали право на безоплатну приватизацію державного житлового фонду за житловими чеками, на законних підставах постійно зареєстровані та фактично більше п’яти років проживають в одному або декількох гуртожитках розташованих в межах одного населеного пункту, що відповідно до цього Закону підлягають передачі у власність територіальних громад. Такі громадяни мають право на приватизацію житла в гуртожитку відповідно до цього Закону. Таких громадян не може бути виселено з гуртожитку без надання їм постійного житла.
 
-34- Петьовка В.В.
Абзац третій пункту 2) частини 3 розділу І після слів «які не мають власного житла» доповнити словами:
«або які мають власне житло чи майнові права на квартиру у будинку, будинок, що придбані у кредит, а зобов’язання по кредитному договору такими громадянами не погашені»;
А також слова «постійно зареєстровані» замінити словами «зареєстрували місце проживання»;
 
Враховано частково      
51. Сфера дії цього Закону також поширюється на громадян, які не мають власного житла та фактично більше п’яти років на підставах передбачених законодавством проживають без постійної реєстрації в одному або декількох гуртожитках розташованих в межах одного населеного пункту, що відповідно до цього Закону підлягають передачі у власність територіальних громад. Такі громадяни не мають права на приватизацію житла в гуртожитку відповідно до цього Закону. Тих громадян, які проживають в зазначених гуртожитках і тимчасово зареєстровано згідно чинного законодавства не може бути виселено з гуртожитку без надання їм іншого тимчасового житла. Тих громадян, які проживають в зазначених гуртожитках і не зареєстровано згідно чинного законодавства може бути виселено з гуртожитку без надання їм іншого тимчасового житла.»;
 
-35- Кармазін Ю.А.
у статті 1-1 у частині другій виключити друге речення, а саме:
«Такі громадяни не мають права на приватизацію житла в гуртожитку відповідно до цього Закону.»;
 
Враховано      
    -36- Петьовка В.В.
В абзаці четвертому пункту 2) частини 3 розділу І слова «без постійної реєстрації» та «тимчасово зареєстровано» замінити відповідно словами «з реєстрацією місця проживання» та «зареєстрували місце перебування»;
 
Враховано редакційно    
52. у частині 3 статті 1-1 слова «без законних підстав (без офіційної реєстрації місця проживання)» замінити словами «без реєстрації місця проживання та без передбачених цим Законом законних підстав;»;
 
-37- Петьовка В.В.
В абзаці шостому пункту 2) частини 3 розділу І після слів «без реєстрації місця проживання» додати через кому слова «місця перебування»;
 
Відхилено      
    -38- Лисов І.В.
Абзац шостий підпункту 2 пункту 3 Розділу 1 виключити
 
Враховано    
53. частину 4 статті 1-1 викласти в такій редакції:
 
      
54. «Сфера дії цього Закону поширюється на гуртожитки, які є об'єктами права державної та комунальної власності, крім гуртожитків, що перебувають на балансі військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України інших військових формувань, утворених відповідно до закону, та Міністерства внутрішніх справ України, та державних навчальних закладів.»;
 
   «Сфера дії цього Закону поширюється на гуртожитки, які є об'єктами права державної та комунальної власності, крім гуртожитків, що перебувають у господарському віданні чи в оперативному управлінні військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до закону, Міністерства внутрішніх справ України та державних навчальних закладів.
 
55. «Дія цього Закону не поширюється на гуртожитки, що на законних підставах знаходяться у приватній власності»;
 
-39- Лисов І.В.
Абзаци дев’ятий та десятий підпункту 2 пункту 3 Розділу І замінити абзацами такого змісту:
«частину четверту викласти в такій редакції:
«Дія цього Закону не поширюється на гуртожитки, що на законних підставах знаходяться у приватній власності, крім гуртожитків, що було включено до статутних капіталів товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації)».
 
Враховано   Дія цього Закону не поширюється на гуртожитки, що знаходяться у приватній власності, крім гуртожитків, що було включено до статутних капіталів товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації)»;
 
56. 1) доповнити Закон новою статтею 1 «Визначення термінів» такого змісту:
 
-40- Лисов І.В.
Абзац перший підпункту 1 пункту 3 викласти у такій редакції:
«1) доповнити Закон новою статтею 1-1 «Стаття 1-1. Визначення термінів» такого змісту:»
 
Враховано   2) доповнити статтею 1-1 такого змісту:
 
57. «Стаття 1. Визначення термінів такого змісту:
 
   «Стаття 1-1. Визначення термінів
 
58. У цьому Законі наведені терміни вживаються в такому значенні:
 
   У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
 
59. Гуртожиток – житлова будівля, призначена та придатна для, як правило, тимчасового проживання людей, в яких житлові приміщення (кімнати, житлові блоки, житлові секції) надаються для сімейного або індивідуального заселення на ліжко-місце. Приміщення в гуртожитках поділяються на житлові, допоміжні та інші нежитлові;
 
-41- Лисов І.В.
Абзац третій підпункту 1 пункту 3 Розділу І виключити:
 
Враховано      
    -42- Кармазін Ю.А.
У статті 1 у частині першій абзац другий викласти в такій редакції:
«Гуртожиток – житлова будівля, яка призначена та згідно встановлених норм та стандартів придатна для тимчасового проживання людей. Приміщення в гуртожитках поділяються на житлові (кімнати, жилі блоки, житлові секції), допоміжні та інші нежитлові»;
 
Відхилено (норму вилучено)   
    -43- Петьовка В.В.
Абзац четвертий пункту 1) частини 3 розділу І викласти в такій редакції:
«Гуртожиток – житлова будівля, призначена, для, як правило, тимчасового проживання людей, в якій житлові приміщення (житлові кімнати, житлові блоки, житлові секції) надано для сімейного або індивідуального заселення на ліжко-місце з видачею чи без видачі ордера на проживання (поселення). Приміщення в гуртожитках поділяються на житлові, допоміжні та інші нежитлові»
 
Відхилено (норму вилучено)   
60. Житлові приміщення у гуртожитку – приміщення гуртожитку, призначені та придатні для постійного проживання громадян (кімнати, жилі блоки, житлові секції);
 
-44- Кармазін Ю.А.
у статті 1 у частині першій у абзаці третьому слова «та придатні для постійного) замінити на слова: «для безпосереднього»;
 
Враховано редакційно   житлові приміщення у гуртожитку – приміщення гуртожитку (житлові кімнати, житлові блоки (секції), призначені та придатні для постійного проживання у них;
 
    -45- Петьовка В.В.
В абзаці п’ятому пункту 1) частини 3 розділу І слова « (кімнати, жилі блоки, житлові секції) замінити словами:
« (житлові кімнати, житлові блоки, житлові секції)»;
 
Враховано    
61. Допоміжні приміщення в гуртожитку – приміщення, призначені для забезпечення експлуатації гуртожитку та побутового обслуговування і задоволення санітарно-гігієнічних потреб його мешканців (кухні, санвузли, сходові клітки, вестибюлі, перехідні шлюзи, поза квартирні (поза кімнатні) коридори, колясочні, кладові, сміттєзбірні камери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші технічні приміщення);
 
   допоміжні приміщення у гуртожитку – приміщення, призначені для забезпечення експлуатації гуртожитку та побутового обслуговування і задоволення санітарно-гігієнічних потреб його мешканців (кухні, санвузли, сходові клітки, вестибюлі, перехідні шлюзи, поза квартирні (поза кімнатні) коридори, колясочні, кладові, сміттєзбірні камери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші технічні приміщення);
 
62. Інші нежитлові приміщення у гуртожитку – приміщення, адміністративного, господарського та іншого нежитлового призначення (для проведення культурно-масових заходів та навчання, спортивних занять, відпочинку, громадського харчування, медичного і побутового обслуговування тощо), які входять до житлового комплексу гуртожитку, але не належать до житлового фонду і є самостійними об'єктами цивільно-правових відносин;
 
-46- Лисов І.В.
У абзаці третьому підпункту 1 пункту 3 Розділу І слова «інші» та «нежитлового» виключити, а слова «житлового фонду» замінити словами «житлових приміщень»
 
Враховано   нежитлові приміщення у гуртожитку – приміщення, адміністративного, господарського та іншого призначення (для проведення культурно-масових заходів та навчання, спортивних занять, відпочинку, громадського харчування, медичного і побутового обслуговування тощо), які входять до житлового комплексу гуртожитку, але не належать до житлових приміщень і є самостійними об'єктами цивільно-правових відносин.
 
63. Кімната у гуртожитку – частина житлового приміщення у гуртожитку, призначена та придатна для використання як місце безпосереднього мешкання громадянина, декількох громадян або сім’ї;
 
-47- Петьовка В.В.
В абзаці восьмому пункту 1) частини 3 розділу І перед словом «кімната» додати слово «житлова»;
 
Враховано   житлова кімната у гуртожитку – окреме житлове приміщення у гуртожитку, призначене та придатне для постійного проживання у ньому;
 
64. Житловий блок у гуртожитку – житлове приміщення, що складається із декількох (двох і більше) кімнат у гуртожитку, кожна з яких має безпосередній вихід, мешканці яких мають можливість користуватися спільними допоміжними приміщеннями в межах одного житлового блоку. Належність відповідних приміщень до житлового блоку в гуртожитку визначається проектною та технічною документації на гуртожиток.
 
-48- Лисов І.В.
Абзаци восьмий - дев’ятий підпункту 1 пункту 3 Розділу І замінити абзацом такого змісту:
«Житловий блок (секція) у гуртожитку – житлове приміщення, що складається із декількох (двох і більше) житлових кімнат, мешканці яких мають можливість користуватися допоміжними приміщеннями у гуртожитку. Належність відповідних приміщень до житлового блоку (секції) визначається проектною та технічною документацією на гуртожиток».
 
Враховано   житловий блок (секція) у гуртожитку – житлове приміщення, що складається з декількох (двох і більше) житлових кімнат, мешканці яких мають можливість користуватися допоміжними приміщеннями у гуртожитку. Належність відповідних приміщень до житлового блоку (секції) визначається проектною документацією на гуртожиток»;
 
65. Житлова секція у гуртожитку – житлове приміщення, що складається із декількох кімнат та поряд розташованих житлових блоків у гуртожитку, мешканці яких мають можливість користуватися спільними допоміжними приміщеннями в межах однієї житлової секції. Належність відповідних приміщень до житлової секції в гуртожитку визначається проектною та технічною документації на гуртожиток.»;
 
      
66. у зв’язку з цим статтю 1 «Сфера застосування Закону» вважати стаття 1-1 «Сфера застосування Закону»;
 
-49- Лисов І.В.
Абзац десятий підпункту 1 пункту 3 Розділу І виключити.
 
Враховано      
67. 3) у статті 3:
 
-50- Лисов І.В.
Підпункт 3 пункту 3 Розділу І доповнити абзацом такого змісту:
«у пункті 1 слова «у визначений цим Законом строк» виключити»
 
Враховано   3) у частині першій статті 3:
у пункті 1 слова «у визначений цим Законом строк» виключити;
 
68. у пункті 2) слова «трьох років» замінити словами «шести років»;
 
-51- Лисов І.В.
Абзац другий підпункту 3 пункту 3 Розділу І викласти в такій редакції:
«у пункті 2 слова:
«протягом трьох років з дня його прийняття» замінити словами «в строки, передбачені державною програмою передачі гуртожитків у власність територіальних громад».
 
Враховано   у пункті 2 слова «протягом трьох років з дня його прийняття» замінити словами «в строки, передбачені державною програмою передачі гуртожитків у власність територіальних громад»;
 
    -52- Радовець А.А.
у пункті 2) статті 3 слова «трьох років» замінити словами «двох років»;
 
Відхилено (положення змінено)   
69. пункт 4) викласти в такій редакції:
 
   пункти 4, 6, 7, 9, 10 та 11 викласти в такій редакції:
 
70. «4) гуртожитки, що було передано з державного житлового фонду до статутних фондів організацій, створених у процесі приватизації чи корпоратизації колишніх державних і комунальних підприємств, передаються у власність територіальних громад згідно із Законом України «Про приватизацію державного житлового фонду» з урахуванням цього Закону»;
 
-53- Лисов І.В.
Абзац четвертий підпункту 3 пункту 3 Розділу І викласти у такій редакції:
«4) гуртожитки, що було включено до статутних капіталів товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) передаються у власність територіальних громад відповідно до державної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад з урахуванням особливостей, визначених цим Законом».
 
Враховано   «4) гуртожитки, що було включено до статутних капіталів товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) передаються у власність територіальних громад відповідно до державної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад з урахуванням особливостей, визначених цим Законом»;
 
71. пункт 6) викласти в такій редакції:
 
      
72. «6) держава виділяє місцевим бюджетам кошти на заходи, пов'язані з прийняттям у комунальну власність гуртожитків (їх цілісних майнових комплексів), а саме: на виготовлення необхідної технічної документації, проведення капітального ремонту тощо, відповідно до Загальнодержавної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад, в обсягах та порядку, визначених Законом про Державний бюджет України на відповідний фінансовий рік. До складу робіт з проведення капітального ремонту, на які спрямовуються вказані кошти, включаються роботи з: виготовлення або відновлення технічної документації на будівлю гуртожитку; капітального або відновлювального ремонту конструктивних елементів будівлі гуртожитку; капітального ремонту або заміни інженерно-технічного обладнання та комунікацій гуртожитків»;
 
-54- Лисов І.В.
Абзац шостий підпункту 3 пункту 3 Розділу І викласти у такій редакції:
«6) видатки, пов’язані з капітальним ремонтом гуртожитків (їх цілісних майнових комплексів), що передаються у власність територіальних громад, згідно з цим Законом, здійснюються за рахунок передбачених на це відповідно до державної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад коштів державного та місцевих бюджетів».
 
Враховано   «6) видатки, пов’язані з капітальним ремонтом гуртожитків (їх цілісних майнових комплексів), що передаються у власність територіальних громад згідно з цим Законом, здійснюються за рахунок передбачених на це відповідно до державної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад коштів державного та місцевих бюджетів;
 
73. пункт 7) викласти в такій редакції:
 
      
74. «7) допоміжні приміщення у гуртожитках передаються у спільну сумісну власність власникам житлових приміщень таких гуртожитків безоплатно і окремо приватизації не підлягають.»;
 
   7) допоміжні приміщення у гуртожитках передаються у спільну сумісну власність власникам житлових приміщень таких гуртожитків безоплатно і окремо приватизації не підлягають»;
 
75. пункт 9) викласти в такій редакції:
 
      
76. «9) утримання приватизованих та неприватизованих житлових і допоміжних приміщень у гуртожитках та прибудинкових територій навколо гуртожитків незалежно від форм власності, на які поширюється дія цього Закону, здійснюється за рахунок коштів їх власників у порядку; установленому Кабінетом Міністрів України»;
 
-55- Лисов І.В.
Абзац десятий підпункту 3 пункту 3 Розділу І викласти у такій редакції:
«9) утримання приватизованих та неприватизованих житлових, нежитлових і допоміжних приміщень у гуртожитках та прибудинкових територій здійснюється за рахунок коштів їх власників у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   «9) утримання приватизованих та неприватизованих житлових, нежитлових і допоміжних приміщень у гуртожитках та прибудинкових територій здійснюється за рахунок коштів їх власників у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 
77. пункт 10) викласти в такій редакції:
 
      
78. «10) власникам житлових приміщень у гуртожитку належать на праві спільної сумісної власності допоміжні приміщення гуртожитку, а також опорні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання (розташоване за межами або всередині житлового приміщення, що використовується для обслуговування більш як одного житлового приміщення), а також споруди (вбудови, добудови, прибудови, надбудови) призначені для задоволення потреб усіх власників житлових та нежитлових приміщень у цьому гуртожитку.
 
-56- Лисов І.В.
Абзаци з дванадцятого по вісімнадцятий підпункту 3 пункту 3 Розділу І замінити двома абзацом такого змісту:
«10) власники житлових приміщень у гуртожитках є співвласниками допоміжних приміщень гуртожитку, технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою і зобов'язані брати участь у загальних витратах, пов'язаних з утриманням гуртожитку і прибудинкової території відповідно до своєї частки у майні гуртожитку.».
 
Враховано редакційно   10) власники житлових і нежитлових приміщень у гуртожитках є співвласниками допоміжних приміщень гуртожитку, технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою і зобов'язані брати участь у загальних витратах, пов'язаних з утриманням гуртожитку і прибудинкової території відповідно до своєї частки у майні гуртожитку;
 
79. Допоміжні приміщення у гуртожитках окремо приватизації не підлягають, а безоплатно передаються у спільну неподільну власність власникам житлових приміщень у гуртожитку одночасно з приватизацією житлових приміщень у гуртожитку.
 
      
80. Власники (співвласники) житлових і нежитлових приміщень у гуртожитку зобов'язані брати участь у загальних витратах, пов'язаних з утриманням та управлінням гуртожитку і його прибудинкової території відповідно до своєї частки у майні гуртожитку.
 
      
81. Частки у майні гуртожитку власників (співвласників) житлових і нежитлових приміщень у гуртожитку визначаються як співвідношення загального розміру (площі) майна у гуртожитку до розміру (площі) майна, що належить конкретному власнику у відповідному гуртожитку.
 
      
82. Наймачі житлових приміщень у гуртожитку мають право користуватися допоміжними приміщеннями цього гуртожитку нарівні з їх власниками;
 
      
83. Допоміжні приміщення у гуртожитках, безоплатно передані у спільну неподільну власність власникам житлових приміщень у гуртожитку окремого оформлення не потребують.
 
      
84. Наймачі житлових і нежитлових приміщень у гуртожитку зобов'язані брати участь у загальних витратах, пов'язаних з утриманням, управлінням гуртожитку і його прибудинкової території відповідно до договору;»;
 
      
85. пункт 11) викласти в такій редакції:
 
      
86. «11) Для забезпечення ефективного використання приватизованих житлових приміщень, допоміжних приміщень, та управління ними власники (співвласники) таких приміщень можуть створювати об'єднання співвласників гуртожитку відповідно до Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" та з урахуванням особливостей цього Закону.
 
-57- Лисов І.В.
Абзаци з двадцятого по двадцять другий підпункту 3 пункту 3 Розділу І замінити чотирма абзацами такого змісту:
«11) Власники житлових та нежитлових приміщень у гуртожитку можуть створювати об'єднання співвласників багатоквартирного буднику відповідно до закону»;
 
Враховано   11) власники житлових та нежитлових приміщень у гуртожитку можуть створювати об'єднання співвласників багатоквартирного буднику відповідно до закону»;
доповнити пунктом 11-1 такого змісту:
«11-1) громадяни, які на законних підставах зареєстровані за місцем проживання у гуртожитку та фактично проживають у ньому, мають право, за наявності згоди власника гуртожитку, здійснювати за власні кошти ремонт житлових та допоміжних приміщень у гуртожитку з наступним відшкодуванням здійснених ними витрат у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
 
    -58- Лисов І.В.
доповнити статтю новим пунктом 12 такого змісту:
«12) Громадяни, які на законних підставах зареєстровані за місцем проживання у гуртожитку та фактично проживають у ньому мають право, за наявності згоди власника гуртожитку, здійснювати за власні кошти ремонт житлових та допоміжних приміщень у гуртожитку з наступним відшкодуванням здійснених ними витрат у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
у зв’язку з цим пункт 12 вважати пунктом 13».
 
Враховано    
87. Між таким об'єднанням та кожним власником (співвласником) приватизованих житлових і нежитлових приміщень у гуртожитку укладається угода про спільне володіння гуртожитком і участь у витратах на його утримання та управління;
 
      
88. Між таким об'єднанням та кожним користувачем неприватизованих житлових і нежитлових приміщень у гуртожитку укладається угода про користування відповідним житловим і відповідними нежитловими приміщеннями гуртожитку і участь у витратах на їх часткове утримання та управління.»;
 
      
89. 4) статтю 4 викласти в такій редакції:
 
   4) статтю 4 викласти в такій редакції:
 
90. «Стаття 4. Реалізація мешканцями гуртожитку права на житло шляхом приватизації житлової площі в гуртожитку
1. Громадяни, на яких поширюється дія цього Закону, мають право на приватизацію займаної ними на законних підставах житлової площі в гуртожитку у вигляді окремої кімнати (кількох кімнат, житлового блоку, житлової секції).
Не підлягають приватизації кімнати у гуртожитках, що заселені громадянами, на яких поширюється дія цього Закону, але які не перебувають у сімейних стосунках. Ці громадяни набувають право на приватизацію житлових приміщень у гуртожитку після їх розселення в окремі житлові приміщення в цьому чи іншому гуртожитку. У разі відсутності можливості розселення таких громадян в окремі житлові приміщення в гуртожитку, їм може бути надано, за їх згодою, на час до отримання постійного житла, соціальне житло.
Приватизація житлових приміщень (кімнат, жилих блоків, житлових секцій) у гуртожитках здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" та прийнятих відповідно до нього підзаконних актів, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
-59- Лисов І.В.
Підпункт 4 пункту 3 Розділу І викласти у такій редакції:
«4) назву та зміст статті 4 викласти в такій редакції:
«Стаття 4. Реалізація мешканцями гуртожитку права на житло шляхом приватизації житлових приміщень у гуртожитках
1. Громадяни, на яких поширюється дія цього Закону мають право на приватизацію житлових приміщень у гуртожитках, які перебувають у власності територіальних громад і приміщення в яких можуть бути приватизовані відповідно до закону.
Приватизація житлових приміщень у гуртожитках здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом»;
2. Громадяни, які на законних підставах проживають у гуртожитках державної форми власності, гуртожитках, що було включено до статутних капіталів товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) набувають право на приватизацію житлових приміщень у таких гуртожитках після їх передачі у власність відповідної територіальної громади».
 
Враховано   «Стаття 4. Реалізація мешканцями гуртожитку права на житло шляхом приватизації житлових приміщень у гуртожитках
1. Громадяни, на яких поширюється дія цього Закону, мають право на приватизацію житлових приміщень у гуртожитках, які перебувають у власності територіальних громад і можуть бути приватизовані відповідно до закону.
Приватизація житлових приміщень у гуртожитках здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
2. Громадяни, які на законних підставах проживають у гуртожитках державної форми власності, гуртожитках, що було включено до статутних капіталів товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), набувають право на приватизацію житлових приміщень у таких гуртожитках після їх передачі у власність відповідної територіальної громади»;
 
91. 2. Громадяни, на яких поширюється дія цього Закону, які проживають у гуртожитках державної форми власності, у тому числі тих, що було передано до статутних фондів підприємств, установ, організацій, створених у процесі приватизації чи корпоратизації колишніх державних і комунальних підприємств, набувають право на приватизацію займаних жилих приміщень у гуртожитку після передачі / прийняття гуртожитку у власність відповідної територіальної громади.»;
 
      
92. 5) у статті 5:
 
   5) у частині першій статті 5:
 
93. у частині 1 слова «жилих приміщень (кімнат) та нежилих приміщень (місць загального користування) у гуртожитках, переданих (та тих, що підлягають передачі згідно з цим Законом)» замінити словами «житлових і нежитлових приміщень у гуртожитках, переданих»;
 
   в абзаці першому слова «жилих приміщень (кімнат) та нежилих приміщень (місць загального користування) у гуртожитках, переданих (та тих, що підлягають передачі згідно з цим Законом)» замінити словами «житлових і нежитлових приміщень у гуртожитках, переданих»;
 
94. пункт 2) викласти в такій редакції:
 
      
95. «2) передача гуртожитків (як цілісних майнових комплексів) на які поширюється дія цього Закону у власність територіальних громад здійснюється за рішенням законного власника (законних співвласників) гуртожитку або за рішенням суду;»;
 
-60- Лисов І.В.
Абзаци з третього по п’ятий підпункту 5 пункту 3 Розділу І виключити:
 
Враховано      
96. пункт 5) доповнити словами «протягом двох місяців» та словом «гуртожитку», а слова «і нежилих» і «та допоміжних» замінити словами «житлових і допоміжних» і «житлових і допоміжних»;
 
-61- Лисов І.В.
Доповнити підпункт 5 пункту 3 Розділу І трьома абзацами такого змісту:
«у підпункті «а» пункту 5:
у реченні першому слова «жилих і нежилих» замінити словами «житлових і нежитлових»;
у реченні другому слова «жилих та допоміжних» виключити».
 
Враховано   у пункті 5:
у підпункті «а»:
у першому реченні слова «жилих і нежилих» замінити словами «житлових і нежитлових»;
у другому реченні слова «жилих та допоміжних» виключити;
 
97. підпункт б) пункту 5) викласти в такій редакції:
 
      
98. «б) надати цілісному майновому комплексу гуртожитку статус «соціальний гуртожиток» та не дозволяти приватизацію його житлових і допоміжних приміщень. У цьому випадку попередньо вирішується питання про забезпечення законних мешканців такого гуртожитку іншим житлом згідно із законодавством;»;
 
-62- Лисов І.В.
Абзаци шостий та сьомий підпункту 5 пункту 3 Розділу І замінити абзацом такого змісту «у підпункті «б» пункту 5 слова «жилих і допоміжних» замінити словом «житлових.»
 
Враховано   у підпункті «б» слова «жилих та допоміжних» замінити словом «житлових»;
 
99. підпункт в) пункту 5) викласти в такій редакції:
 
-63- Лисов І.В.
Абзаци шостий та сьомий підпункту 5 пункту 3 Розділу І замінити абзацом такого змісту «у підпункті «б» пункту 5 слова «жилих і допоміжних» замінити словом «житлових», а абзаци з восьмого по одинадцятий викласти у такій редакції:
«підпункти «в» і «г» викласти в такій редакції:
«в) перепрофілювати гуртожиток та використовувати цілісний майновий комплекс колишнього гуртожитку за іншим призначенням. У цьому випадку рада одночасно приймає рішення щодо забезпечення законних мешканців такого гуртожитку іншим житлом згідно із законодавством;
г) знести цілісний майновий комплекс колишнього гуртожитку та вжити заходів щодо будівництва на звільненій земельній ділянці соціального житла або продажу земельної ділянки на аукціоні згідно з земельним законодавством. У цьому випадку рада одночасно приймає рішення щодо забезпечення законних мешканців такого гуртожитку іншим житлом згідно із законодавством.»
 
Враховано   підпункти «в» і «г» викласти в такій редакції:
«в) перепрофілювати гуртожиток та використовувати цілісний майновий комплекс колишнього гуртожитку за іншим призначенням. У цьому випадку рада одночасно приймає рішення щодо забезпечення законних мешканців такого гуртожитку іншим житлом згідно із законодавством;
г) знести цілісний майновий комплекс колишнього гуртожитку та вжити заходів щодо будівництва на звільненій земельній ділянці соціального житла або продажу земельної ділянки на аукціоні згідно з земельним законодавством. У цьому випадку рада одночасно приймає рішення щодо забезпечення законних мешканців такого гуртожитку іншим житлом згідно із законодавством»;
 
100. «в) перепрофілювати гуртожиток та використовувати цілісний майновий комплекс колишнього гуртожитку за іншим призначенням. У цьому випадку попередньо вирішується питання про забезпечення законних мешканців такого гуртожитку іншим житлом згідно із законодавством;»;
 
      
101. підпункт г) пункту 5) викласти в такій редакції:
 
      
102. «г) знести цілісний майновий комплекс колишнього гуртожитку та вжити заходів щодо будівництва на звільненій земельній ділянці соціального житла або продажу звільненої земельної ділянки на аукціоні згідно земельного законодавства. У цьому випадку попередньо вирішується питання про забезпечення законних мешканців такого гуртожитку іншим житлом згідно із законодавством;»;
 
      
103. пункт 6) статті 5 викласти в такій редакції:
 
   пункт 6 викласти в такій редакції:
 
104. «6) передача житлових приміщень в гуртожитках, які на момент набрання чинності цим Законом перебували у державній власності, у тому числі ті, що було передано до статутних фондів підприємств, установ, організацій, створених у процесі приватизації чи корпоратизації колишніх державних і комунальних підприємств у власність громадян, здійснюється після передачі/прийняття гуртожитку у власність відповідної територіальної громади (при цьому орган місцевого самоврядування має прийняти рішення щодо залишення цілісного майнового комплексу гуртожитку у статусі «гуртожиток» та дозволити приватизацію його житлових і нежилих приміщень) на підставі розпорядження органу приватизації або суду про передачу відповідного гуртожитку у власність територіальної громади, на території якої він розташований;»;
 
-64- Лисов І.В.
Абзац тринадцятий підпункту 5 пункту 3 Розділу І викласти у такій редакції:
«6) передача житлових приміщень у гуртожитках у власність громадян здійснюється на підставі рішення органа місцевого самоврядування»
 
Враховано   «6) передача житлових приміщень у гуртожитках у власність громадян здійснюється на підставі рішення органу місцевого самоврядування»;
 
105. підпункт б) пункту 7) доповнити словами «і на яких поширюється дія цього Закону;»;
 
   підпункт «б» пункту 7 доповнити словами «і на яких поширюється дія цього Закону»;
 
106. пункту 8) викласти в такій редакції:
 
   пункт 8 викласти в такій редакції:
 
107. «8) для приватизації житлових приміщень у гуртожитках використовуються приватизаційні папери - житлові чеки (в порядку, передбаченому Законом України "Про приватизацію державного житлового фонду") з урахуванням залишкової вартості усіх житлових приміщень, що підлягають приватизації у відповідному гуртожитку.»;
 
   «8) для приватизації житлових приміщень у гуртожитках використовуються приватизаційні папери - житлові чеки (у порядку, передбаченому Законом України "Про приватизацію державного житлового фонду") з урахуванням залишкової вартості усіх житлових приміщень, що підлягають приватизації у відповідному гуртожитку»;
 
108. 6) у статті 6:
 
      
109. назву викласти в такій редакції:
 
   6) статті 6 та 7 викласти в такій редакції:
 
110. «Стаття 6. Право власників приватизованих житлових приміщень у гуртожитках на допоміжні приміщення у гуртожитку та обов'язок щодо їх утримання»;
 
-65- Лисов І.В.
Підпункт 6 пункту 3 Розділу І викласти у такій редакції:
«6) назву та зміст статті 6 викласти у такій редакції:
«Стаття 6. Право власників приватизованих житлових приміщень у гуртожитку на допоміжні приміщення у гуртожитку та обов'язок щодо їх утримання
1. Власники житлових приміщень у гуртожитку є співвласниками допоміжних приміщень гуртожитку і зобов'язані брати участь у загальних витратах, пов'язаних з утриманням будинку і прибудинкової території відповідно до своєї частки у майні гуртожитку. Допоміжні приміщення в гуртожитку передаються у спільну сумісну власність безоплатно і окремо приватизації не підлягають.
2. Співвласники допоміжних приміщень у гуртожитку зобов’язані не перешкоджати іншими особам у правомірному користуванні такими приміщеннями.
3. Утримання допоміжних приміщень у гуртожитках та прибудинкових територій здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   «Стаття 6. Право власників приватизованих житлових приміщень у гуртожитку на допоміжні приміщення у гуртожитку та обов'язок щодо їх утримання
1. Власники житлових приміщень у гуртожитку є співвласниками допоміжних приміщень гуртожитку і зобов'язані брати участь у загальних витратах, пов'язаних з утриманням будинку і прибудинкової території відповідно до своєї частки у майні гуртожитку. Допоміжні приміщення в гуртожитку передаються у спільну сумісну власність безоплатно і окремо приватизації не підлягають.
2. Співвласники допоміжних приміщень у гуртожитку зобов’язані не перешкоджати іншими особам у правомірному користуванні такими приміщеннями.
3. Утримання допоміжних приміщень у гуртожитках та прибудинкових територій здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
111. частину 1 викласти в такій редакції:
 
      
112. «1. Громадяни, які приватизували житлове приміщення у гуртожитку відповідно до цього Закону, набувають права співвласників допоміжних приміщень у такому гуртожитку. Це право виникає в день видачі свідоцтва про право власності на житлове приміщення у гуртожитку і додаткового оформлення не потребує.»;
 
      
113. частину 2 викласти в такій редакції:
 
      
114. «2. Свідоцтво, зазначене в частині першій цієї статті, підлягає реєстрації в порядку визначеному чинним законодавством України.
 
      
115. За виготовлення бланків таких свідоцтв та за їх видачу справляється плата у розмірі та в порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.»;
 
      
116. частину 3 викласти в такій редакції:
 
      
117. «3. Приватизація допоміжних приміщень у гуртожитках, на які поширюється дія цього Закону, окремо від приватизації житлових приміщень в таких гуртожитку забороняється.»;
 
      
118. частину 4 викласти в такій редакції:
 
      
119. «4. Власники житлових приміщень у гуртожитку як співвласники допоміжних приміщень в такому гуртожитку, зобов'язані створити умови для безперешкодного користування допоміжними приміщеннями іншим мешканцями гуртожитку та особами, які забезпечують його обслуговування.»;
 
      
120. у частині 5 слово «неподільного» виключити, а слова «жилих приміщень (кімнат) та співвласниками допоміжних (нежилих) приміщень (місць загального користування)» і слова «неподільним та загальним» замінити відповідно словами «житлових і співвласниками відповідних нежитлових» і «управління спільним»;
 
      
121. 7) статтю 7 викласти в такій редакції:
 
      
122. «Стаття 7. Об'єднання співвласників гуртожитку
1. У гуртожитку, в якому приватизовано два та більше житлових приміщень, для забезпечення ефективного використання приватизованих житлових і нежитлових приміщень у гуртожитку та управління спільним майном гуртожитку (як цілісного майнового комплексу) власниками (співвласниками) створюється об'єднання співвласників гуртожитку.
 
-66- Лисов І.В.
Підпункт 7 пункту 3 Розділу І викласти у такій редакції:
«7) назву та зміст статті 7 викласти в такій редакції:
«Стаття 7. Об'єднання співвласників гуртожитку
Власники житлових та нежитлових приміщень у гуртожитку можуть створювати об'єднання співвласників багатоквартирного буднику відповідно до закону».
 
Враховано   Стаття 7. Об'єднання співвласників гуртожитку
Власники житлових та нежитлових приміщень у гуртожитку можуть створювати об'єднання співвласників багатоквартирного буднику відповідно до закону»;
 
123. 2. Об'єднання співвласників гуртожитку набуває статусу юридичної особи та бере на утримання і в управління спільне майно гуртожитку (як цілісного об'єкта нерухомого майна) з моменту його офіційної реєстрації об’єднання.»;
 
      
124. 8) у статті 9 слово «розробляють» замінити словами «на яких поширюється дія цього Закону, укладають»;
 
-67- Лисов І.В.
Підпункт 8 пункту 3 Розділу І викласти у такій редакції:
«8) абзац другий частини третьої статті 9 викласти у такій редакції:
«Договір найму соціального житла укладається між органом місцевого самоврядування або уповноваженим ним органом і наймачем або уповноваженою ним особою».
 
Враховано   7) абзац другий частини третьої статті 9 викласти в такій редакції:
«Договір найму соціального житла укладається між органом місцевого самоврядування або уповноваженим ним органом і наймачем або уповноваженою ним особою»;
 
125. 9) у статті 14 :
 
   8) статтю 14 викласти в такій редакції:
 
126. назву викласти в такій редакції:
 
      
127. «Стаття 14. Особливості передачі у власність територіальних громад гуртожитків, державного житлового фонду, у тому числі тих, що було передано до статутних фондів організацій створених у процесі приватизації чи корпоратизації колишніх державних і комунальних підприємств»;
 
-68- Лисов І.В.
Підпункту 9 пункту 3 Розділу І викласти у такій редакції
«назву статті 14 викласти у такій редакції:
Стаття 14. Особливості передачі гуртожитків у власність територіальних громад
1. Гуртожитки (як цілісні майнові комплекси), на які поширюється дія цього Закону підлягають передачі у власність відповідних територіальних громад.
2. Гуртожитки державної форми власності у власність територіальних громад передаються безоплатно.
3. Гуртожитки, що було включено на законних підставах до статутних капіталів товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) передаються у власність територіальної громади за умови попередньої повної компенсації вартості гуртожитку або безоплатно, за умови згоди на це власника гуртожитку.
Розмір компенсації вартості гуртожитків розраховується відповідно до вартості гуртожитків, за якою їх було включено до статутних капіталів товариств створених у процесі приватизації (корпоратизації) з урахуванням її зменшення внаслідок нарахованого фізичного зносу і збільшення в результаті фактичних витрат власників на проведення капітального ремонту за час перебування гуртожитків у їх власності. У разі наявності корпоративних прав держави у статутному капіталі таких товариств, розмір компенсації визначається пропорційно обсягу таких прав відповідно до закону.
За згодою сторін компенсація вартості гуртожитків може здійснюватись грошима або майном (майновими правами).
Порядок визначення розміру компенсації встановлюється Кабінетом Міністрів України.
4. Рішення про передачу гуртожитків у власність територіальних громад приймають відповідні органи управління (уповноважені особи) власників гуртожитків або суд.
5. Видатки, пов’язані з передачею гуртожитків у власність територіальних громад здійснюються за рахунок передбачених на це відповідно до державної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад коштів державного та місцевих бюджетів»;
 
Враховано   «Стаття 14. Особливості передачі гуртожитків у власність територіальних громад
1. Гуртожитки (як цілісні майнові комплекси), на які поширюється дія цього Закону, підлягають передачі у власність відповідних територіальних громад.
2. Гуртожитки державної форми власності у власність територіальних громад передаються безоплатно.
3. Гуртожитки, що було включено до статутних капіталів товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), передаються у власність територіальної громади за умови попередньої повної компенсації вартості гуртожитку або безоплатно, за умови згоди на це власника гуртожитку.
Розмір компенсації вартості гуртожитків розраховується відповідно до вартості гуртожитків, за якою їх було включено до статутних капіталів товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), з урахуванням її зменшення внаслідок нарахованого фізичного зносу і збільшення в результаті фактичних витрат власників на проведення капітального ремонту за час перебування гуртожитків у їх власності. У разі наявності корпоративних прав держави у статутному капіталі таких товариств, розмір компенсації визначається пропорційно обсягу таких прав відповідно до закону.
За згодою сторін компенсація вартості гуртожитків може здійснюватись грошима або майном (майновими правами).
Порядок визначення розміру компенсації встановлюється Кабінетом Міністрів України.
4. Рішення про передачу гуртожитків у власність територіальних громад приймають відповідні органи управління (уповноважені особи) власників гуртожитків або суд.
5. Видатки, пов’язані з передачею гуртожитків у власність територіальних громад здійснюються за рахунок передбачених на це відповідно до державної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад коштів державного та місцевих бюджетів»;
 
128. частину 1 викласти в такій редакції:
 
      
129. «1. Гуртожитки державного житлового фонду, у тому числі ті, які було передано до статутних фондів організацій створених у процесі приватизації чи корпоратизації колишніх державних і комунальних підприємств, а також ті, що знаходяться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних, комунальних підприємств, установ, організацій (крім тих, що створено органами державної влади, органами місцевого самоврядування для утримання державного чи комунального житлового фонду) підлягають передачі у власність відповідних територіальних громад згідно з Законом України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.»;
 
-69- Даниленко В.А.
частину 1 статті 14 викласти в такій редакції:
«1. Гуртожитки державного житлового фонду, у тому числі ті, які було передано до статутних фондів організацій створених у процесі приватизації чи корпоратизації колишніх державних і комунальних підприємств, а також ті, що знаходяться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних, комунальних підприємств, установ, організацій (крім тих, що створено органами державної влади, органами місцевого самоврядування для утримання державного чи комунального житлового фонду) підлягають обов’язковій передачі у власність відповідних територіальних громад на без компенсаційній основі».
 
Враховано частково      
130. частину 4 викласти в такій редакції:
 
      
131. «4. Гуртожитки, які було передано до статутних фондів організацій створених у процесі приватизації чи корпоратизації колишніх державних і комунальних підприємств, у яких держава є власником більше 50% статутного капіталу, вилучаються із статутного капіталу таких організацій та передаються у власність територіальних громад на безкомпенсаційній основі.»;
 
      
132. доповнити статтю частиною 5, яку викласти в такій редакції:
 
      
133. «5. Гуртожитки, які було передано до статутних фондів організацій створених у процесі приватизації чи корпоратизації колишніх державних і комунальних підприємств, у яких держава є власником менше 50% або не має частки у власності статутного капіталу, вилучаються із статутного капіталу таких організацій та передаються у власність територіальних громад на компенсаційній основі.
 
      
134. Компенсація власникам таких гуртожитків, право власності на які підтверджується правовстановлюючими документами, за передані у комунальну власність гуртожитки здійснюється на договірній основі, виходячи з повноважень та фінансових можливостей органів місцевого самоврядування, але не може перевищувати розміру компенсації, розрахованого відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
      
135. Розмір компенсації розраховується відповідно до вартості гуртожитків (як цілісних майнових комплексів), за якою їх було включено до статутних фондів організацій створених у процесі приватизації чи корпоратизації колишніх державних і комунальних підприємств на момент набуття права власності на них (придбання, приватизація, введення в експлуатацію тощо), з урахуванням її зменшення внаслідок нарахованого фізичного зносу і збільшення в результаті фактичних витрат власників на проведення капітального ремонту за час перебування гуртожитків у їх власності.
 
      
136. Визначення розміру компенсації за такі гуртожитки (як цілісні майнові комплекси) здійснюють виконавчі органи місцевих рад на підставі відомостей, документів та матеріалів, наданих власниками гуртожитків.»;
 
-70- Даниленко В.А.
Доповнити частину п’яту статті 14 новим абзацом такого змісту:
«Компенсація не надається організації створеній у процесі приватизації чи корпоратизації колишнього державного і комунального підприємства у разі, якщо організація не проводила своєчасний капітальний ремонт житлових і нежитлових приміщень гуртожитків, технічне обслуговування їх інженерного обладнання, а також поточний ремонт житлових і нежитлових приміщень, такі гуртожитки передаються у власність територіальних громад на без компенсаційній основі»;
 
Відхилено      
137. 10) пункт 2) статті 15 викласти в такій редакції:
 
      
138. «2) розроблення державної програми передачі гуртожитків у власність територіальним громада, забезпечення її фінансування з Державного бюджету України, здійснення контролю за її виконанням;»;
 
-71- Лисов І.В.
Абзаци перший та другий підпункту 10 пункту 3 Розділу І викласти у такій редакції:
«10) у пункті 2 частини першої статті 15 слова та її фінансування» виключити.
 
Враховано   9) у пункті 2 частини першої статті 15 слова «та її фінансування» виключити;
 
139. 11) у статті 18:
 
      
140. у пункті 3) слова "житло соціального призначення" замінити словами «соціальний гуртожиток»;
 
-72- Лисов І.В.
Абзаци з другого по шостий підпункту 11 пункту 3 Розділу І виключити:
 
Враховано      
141. у пункті 4) слова "капітальний ремонт» замінити словами «капітальний або відновлювальний ремонт (за згодою співвласників)»;
 
      
142. у пункті 6) слова «здійснюють разом» замінити словами «здійснюють разом із співвласниками гуртожитку»;
 
      
143. у пункті 12) статті 18 слово «забезпечують» замінити словами «забезпечують разом із співвласниками»;
 
      
144. пункт 13) викласти в такій редакції:
 
      
145. «13) ведуть суцільний облік громадян, які на передбачених цим Законом підставах зареєстровані в гуртожитках, проживають у них, не мають іншого житла, потребують соціального захисту та мають право на отримання соціального житла;»;
 
      
146. пункт 19) викласти в такій редакції:
 
   10) пункт 19 статті 18 викласти в такій редакції:
 
147. «19) подають позови до суду про примусову передачу у власність територіальних громад гуртожитків (як цілісних майнових комплексів), на які поширюється дія цього Закону (відповідно до частини першої статті 14 цього Закону).»;
 
-73- Лисов І.В.
Абзац дев’ятий підпункту 12 пункту 3 Розділу І викласти у такій редакції:
«11) звертаються до суду с позовом про передачу гуртожитків у власність територіальних громад»;
 
Враховано   «19) звертаються до суду с позовом про передачу гуртожитків у власність територіальних громад»;
 
148. 12) Перехідні положення :
 
   11) у розділі VІІІ «Прикінцеві положення»:
 
149. 12-1) перше речення пункту 3 викласти в такій редакції:
 
      
150. «3. З метою захисту житлових і майнових прав мешканців гуртожитків, недопущення їх виселення із займаних житлових приміщень, недопущення відчуження гуртожитків, що будувалися за державні кошти, установлюється мораторій на виселення мешканців гуртожитків, на яких поширюється дія цього Закону та на відчуження (крім передачі у комунальну власність відповідних міських, селищних, сільських рад) гуртожитків, що перебувають у повному господарському віданні або оперативному управлінні підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності, або увійшли до статутних фондів організацій (у тому числі акціонерних чи колективних підприємств, інших господарюючих суб’єктів) створених у процесі приватизації чи корпоратизації колишніх державних і комунальних підприємств, протягом ШЕСТИ років з дня опублікування цього Закону.»;
 
-74- Лисов І.В.
Абзаци перший, другий та третій підпункту 12 пункту 3 Розділу І викласти замінити двома новими абзацами такої редакції:
«у Розділі VІІІ Прикінцеві положення:
у першому реченні пункту 3 слова «протягом трьох років з дня опублікування цього Закону» замінити словами «протягом строку реалізації державної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад, але не менше шести років з дня опублікування цього Закону.»
 
Враховано   у першому реченні пункту 3 слова «протягом трьох років з дня опублікування цього Закону» замінити словами «протягом строку реалізації державної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад, але не менше шести років з дня опублікування цього Закону»;
 
    -75- Царьков Є.І.
Мораторій установити до 01.01.2015 р.
 
Відхилено    
    -76- Даниленко В.А.
Мораторій установлюється протягом десяти років з дня опублікування цього Закону.
 
Враховано редакційно    
151. 12-2) доповнити перехідні положення пунктом 3-1 такого змісту:
 
      
152. «3-1. Встановити, що мешканці гуртожитків, на які поширюється дія цього Закону, мають право робити ремонт житлових та нежитлових приміщень в гуртожитках, на які поширюється дія цього Закону, після їх передачі у комунальну власність, за власні або залучені кошти, на компенсаційній основі. Порядок залучення і використання коштів громадян на такі цілі та порядок їх повернення громадянам визначається Кабінетом Міністрів України.»;
 
-77- Лисов І.В.
Абзаци четвертий та п’ятий підпункту 12 пункту 3 Розділу І виключити.
 
Враховано (положення передбачено у змінах до пункту 11 частини першої статті 3)     
153. 12-3) Доповнити пункт 5 Кабінету Міністрів України підпунктами 6) і 7) які викласти в такій редакції:
 
-78- Лисов І.В.
Абзаци з шостого по восьмий підпункту 12 пункту 3 Розділу І замінити двома абзацами такого змісту:
«пункт 5 Розділу VІІІ Прикінцеві положення доповнити підпунктом 6 такого змісту:
«6) щороку під час розроблення проекту закону про Державний бюджет України передбачати кошти, необхідні для реалізації цього Закону та державної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад».
 
Враховано   пункт 5 доповнити підпунктом 6 такого змісту:
«6) щороку під час розроблення проекту закону про Державний бюджет України передбачати кошти, необхідні для реалізації цього Закону та державної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад»;
 
154. «6) протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом забезпечити розроблення або відновлення технічної документації на гуртожитки, на які поширюється дія цього Закону (у тому числі на ті, що було передано з державного житлового фонду до статутних фондів організацій створених у процесі приватизації чи корпоратизації колишніх державних і комунальних підприємств);
 
-79- Радовець А.А.
у підпункті 6) пункту 12-3 Перехідних положень слова «протягом трьох років» замінити словами «протягом року»;
 
Відхилено (положення вилучено)     
155. 7) під час підготовки проектів законів України про державний бюджет України на відповідний фінансовий рік, починаючи з 2011 року передбачати кошти необхідні для реалізації цього Закону та Державної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад.»;
 
      
156. 12-4) Доповнити пункт 6 Органам місцевого самоврядування підпунктами 5) і 6) які викласти в такій редакції:
 
-80- Лисов І.В.
Абзаци дев’ятий та дванадцятий підпункту 12 пункту 3 Розділу І викласти у такій редакції:
«пункт 6 доповнити підпунктом 5 такого змісту:
5) вжити заходів щодо забезпечення фінансування реалізації цього Закону та державної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад».
 
Враховано   пункт 6 доповнити підпунктом 5 такого змісту:
«5) вжити заходів щодо забезпечення фінансування реалізації цього Закону та державної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад».
 
157. «6. Органам місцевого самоврядування :
5) створити з залученням працівників Міністерства внутрішніх справ України комісії з метою перевірки правомірності реєстрації та проживання в гуртожитках мешканців гуртожитків, на які поширюється дія цього Закону та вжити відповідні заходи відповідно до законодавства та (зокрема, видати ордери на проживання в гуртожитках тим громадянам, які проживають у гуртожитках на підставах передбачених цим Законом, але яким ордери не було видано з незалежних від них причин).
 
      
158. 6) щорічно вносити в установленому порядку пропозиції щодо реалізації цього Закону та Державної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад, до законів України про Державний бюджет України на відповідний фінансовий рік.».
 
      
159. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
160. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-81- Кармазін Ю.А.
У Розділі ІІ «Прикінцеві положення» частину першу викласти у такій редакції;
«Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування».
 
Враховано   Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
161. 2. Встановити, що фінансування виплат, зазначених у цьому Законі, здійснюється за рахунок Державного бюджету України та місцевих бюджетів.
 
-82- Лисов І.В.
Пункти 2 та 3 Розділу ІІ Прикінцеві положення викласти в такій редакції:
«2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
забезпечити приведення органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом».
3.Рекомендувати органам місцевого самоврядування вжити заходів щодо видачі ордерів мешканцям гуртожитків, щодо яких в установленому порядку було прийнято рішення про надання їм житлової площі у гуртожитку, але які не отримали їх з незалежних від них причин.
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
забезпечити приведення органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
3. Органам місцевого самоврядування вжити заходів щодо видачі ордерів мешканцям гуртожитків, щодо яких в установленому порядку було прийнято рішення про надання їм житлової площі у гуртожитку, але які не отримали їх з незалежних від них причин.
 
162. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін із дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.