Кількість абзаців - 43 Таблиця поправок


«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України» щодо посилення відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів і одурманюючих засобів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Вноситься
 
      
2. Кабінетом Міністрів України
 
      
3. М.Я. АЗАРОВ
 
      
4. «6»квітня 2011 р.
 
      
5. Закон України
 
   Закон України
 
6. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів і одурманюючих засобів
 
   Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів і одурманюючих засобів
 
7. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
8. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
9. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
10. 1) в абзаці другому частини першої статті 44 слова «від вісімнадцяти до сорока трьох» замінити словами «від двадцяти п’яти до п’ятдесяти», а після слів «доходів громадян» доповнити словами «або громадські роботи від двадцяти до шістдесяти годин, «;
 
-1- Кармазін Ю.А.
Пропоную у абзаці другому частини першої статті 44, після слів: «до п’ятнадцяти діб» доповнити словами: «із конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів»
 
Відхилено   1) в абзаці другому частини першої статті 44 слова «від вісімнадцяти до сорока трьох» замінити словами «від двадцяти п’яти до п’ятдесяти», а після слів «доходів громадян» доповнити словами «або громадські роботи від двадцяти до шістдесяти годин «;
 
    -2- Каплієнко В.В.
Рибаков І.О.
В абзаці другому частини першої статті 44 слова «від двадцяти п’яти до п’ятдесяти» замінити словами «від двадцяти до сорока п’яти», а слова «або громадські роботи від двадцяти до шістдесяти годин» замінити словами «або громадські роботи від десяти до тридцяти годин»
 
Відхилено Запропонованою поправкою передбачається несуттєве зменшення нижньої межі адміністративного стягнення у виді штрафу на п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 гривень). При цьому авторами не наведено аргументів на користь цієї поправки   
11. 2) у статті 44-1:
 
   2) у статті 44-1:
 
12. в абзаці другому частини першої слова «від п’яти до вісімнадцяти» замінити словами «від десяти до двадцяти п’яти»;
 
-3- Каплієнко В.В.
Рибаков І.О.
В абзаці другому частини першої слова «від десяти до двадцяти п’яти» замінити словами «від десяти до двадцяти»
 
Відхилено Запропонованою поправкою передбачається несуттєве зменшення верхньої межі адміністративного стягнення у виді штрафу на п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 гривень). При цьому авторами не наведено аргументів на користь цієї поправки  в абзаці другому частини першої слова «від п’яти до вісімнадцяти» замінити словами «від десяти до двадцяти п’яти»;
 
13. в абзаці другому частини другої слова «від вісімнадцяти до сорока трьох» замінити словами «від двадцяти п’яти до п’ятдесяти»;
 
   в абзаці другому частини другої слова «від вісімнадцяти до сорока трьох» замінити словами «від двадцяти п’яти до п’ятдесяти»;
 
14. 3) у статті 106-1:
 
   3) у статті 106-1:
 
15. в абзаці другому частини першої слова «від вісімнадцяти до сорока п’яти» замінити словами «від тридцяти до сімдесяти»;
 
-4- Каплієнко В.В.
Рибаков І.О.
В абзаці другому частини першої слова «від тридцяти до сімдесяти» замінити словами «від двадцяти п’яти до п’ятдесяти»
 
Відхилено Запропонованою Авторами не наведено аргументів на користь цієї поправки  в абзаці другому частини першої слова «від вісімнадцяти до сорока п’яти» замінити словами «від тридцяти до сімдесяти»;
 
16. в абзаці другому частини другої слова «від дев’яти до вісімнадцяти» замінити словами «від десяти до тридцяти», а слова «від вісімнадцяти до сорока п’яти» - словами «від тридцяти до сімдесяти»;
 
   в абзаці другому частини другої слова «від дев’яти до вісімнадцяти» замінити словами «від десяти до тридцяти», а слова «від вісімнадцяти до сорока п’яти» - словами «від тридцяти до сімдесяти»;
 
17. 4) в абзаці другому статті 188 слова «від трьох до семи» замінити словами «від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти».
 
-5- Каплієнко В.В.
Рибаков І.О.
В абзаці другому статті 188 слова «від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти» замінити словами «від десяти до двадцяти»
 
Відхилено Запропонованою Авторами не наведено аргументів на користь цієї поправки  4) в абзаці другому статті 188 слова «від трьох до семи» замінити словами «від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти».
 
18. 2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
   2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
19. 1) у статті 306:
 
   1) у статті 306:
 
20. у назві статті слова «їх аналогів або прекурсорів» замінити словами «їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів»;
 
-6- Даниленко В.А.
Пропонується у частині другій проекту Закону, там де вносяться зміни до статті 306 Кримінального кодексу України вилучити слова «отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів».
 
Відхилено Законодавче визна-чення понять отруйні лікарські та сильноді-ючі лікарські засоби міститься у статті 2 Закону України «Про лікарські засоби», а перелік цих засобів затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 07.07.2004 № 344  у назві слова «їх аналогів або прекурсорів» замінити словами «їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів»;
 
    -7- Каплієнко В.В.
Рибаков І.О.
Статтю 306 залишити у чинній редакції
 
Відхилено Запропонованою Авторами не наведено аргументів на користь цієї поправки   
21. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
22. в абзаці першому слова «їх аналогів або прекурсорів» замінити словами «їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів»;
 
   в абзаці першому слова «їх аналогів або прекурсорів» замінити словами «їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів»;
 
23. в абзаці другому слова «від п’яти» замінити словами «від семи»;
 
   в абзаці другому слова «від п’яти» замінити словами «від семи»;
 
24. абзац другий частини другої після слів «до трьох років» доповнити словами «, з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, «;
 
   абзац другий частини другої після слів «до трьох років» доповнити словами « з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, «;
 
25. 2) у статті 307:
 
   2) у статті 307:
 
26. в абзаці другому частини першої слова «від трьох» замінити словами «від чотирьох»;
 
-8- Кармазін Ю.А.
Пропоную у абзаці другому частини першої після слів: «восьми років» доповнити словами: «із конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів»
 
Відхилено Питання про речові докази, якими у даному випадку є наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги, вирішується судом у порядку, передбаченому статтею 81 Кримінально-процесуального кодексу України  в абзаці другому частини першої слова «від трьох» замінити словами «від чотирьох»;
 
27. абзац перший частини другої після слів «цього Кодексу,» доповнити словами «або службовою особою з використанням службового становища, «;
 
-9- Прокопчук Ю.В.
Пропоную абзац перший частини другої статті 307 КК України залишити без змін
 
Враховано      
28. в абзаці другому частини другої слова «від п’яти до десяти років з конфіскацією майна» замінити словами «від шести до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна»;
 
-10- Кармазін Ю.А.
Пропоную абзаці другому частини другої після слів: «до трьох років» вставити слова: «із конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом,» і далі – за текстом
 
Відхилено Питання про речові докази, якими у даному випадку є наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги, вирішується судом у порядку, передбаченому статтею 81 Кримінально-процесуального кодексу України  в абзаці другому частини другої слова «від п’яти до десяти років» замінити словами «від шести до десяти років»;
 
    -11- Мойсик В.Р.
Пропоную в абзаці другому частини другої статті 307 КК України слова «позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та» вилучити
 
Враховано    
29. в абзаці другому частини третьої слова «від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна» замінити словами «від дев’яти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна»;
 
-12- Кармазін Ю.А.
Пропоную абзаці другому частини третьої після слів: «до трьох років» вставити слова: «із конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом,» і далі – за текстом
 
Відхилено Питання про речові докази, якими у даному випадку є наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги, вирішується судом у порядку, передбаченому статтею 81 Кримінально-процесуального кодексу України  в абзаці другому частини третьої слова «від восьми до дванадцяти років» замінити словами «від дев’яти до дванадцяти років «;
 
    -13- Мойсик В.Р.
Пропоную в абзаці другому частини третьої статті 307 КК України слова «позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та» вилучити
 
Враховано    
30. 3) в абзаці другому частини першої статті 319 слова «до п’ятдесяти» замінити словами «до сімдесяти»;
 
   3) в абзаці другому частини першої статті 319 слова «до п’ятдесяти» замінити словами «до сімдесяти»;
 
31. 4) у статті 320:
 
   4) у статті 320:
 
32. у частині першій:
 
      
33. в абзаці першому слова «призначених для виробництва чи виготовлення цих засобів чи речовин, « виключити;
 
-14- Кармазін Ю.А.
Пропоную абзац перший викласти у такій редакції: «Порушення встановлених правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель (крім рослин роду конопель, що містять малі кількості наркотичних засобів та психотропних речовин), якщо вони спричинили нестачу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, а також порушення правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, –»-
 
Відхилено      
    -15- Прокопчук Ю.В.
Пропоную диспозицію частини абзац першої статті 320 КК України залишити без змін, оскільки запропоновані зміни створюють передумови для невиправданого розширення застосування цієї кримінально-правової норми
 
Враховано    
34. в абзаці другому слова «до п’ятдесяти» замінити словами «до сімдесяти», а після слів «доходів громадян» доповнити словами «або арештом на строк до шести місяців, «;
 
-16- Каплієнко В.В.
Рибаков І.О.
В абзаці другому частини першої слова «або арештом на строк до шести місяців» виключити
 
Відхилено Запропонованою Авторами не наведено аргументів на користь цієї поправки  в абзаці другому частини першої слова «до п’ятдесяти» замінити словами «до сімдесяти», а після слів «доходів громадян» доповнити словами «або арештом на строк до шести місяців»;
 
35. в абзаці другому частини другої слова «до сімдесяти» замінити словами «від сімдесяти до ста двадцяти», а після слів «доходів громадян» доповнити словами «або арештом на строк від трьох до шести місяців, «;
 
-17- Каплієнко В.В.
Рибаков І.О.
В абзаці другому частини другої слова «від сімдесяти до ста двадцяти» замінити словами «до ста», а слова «або арештом на строк від трьох до шести місяців» виключити
 
Відхилено Запропонованою Авторами не наведено аргументів на користь цієї поправки  в абзаці другому частини другої слова «до сімдесяти» замінити словами «від сімдесяти до ста двадцяти», а після слів «доходів громадян» доповнити словами «або арештом на строк від трьох до шести місяців»;
 
36. 5) у статті 321:
 
      
37. абзац другий частини першої після слів «доходів громадян» доповнити словами «або арештом на строк від трьох до шести місяців, «;
 
-18- Каплієнко В.В.
Рибаков І.О.
В абзаці другому частини першої слова «або арештом на строк від трьох до шести місяців» виключити
 
Відхилено Запропонованою Авторами не наведено аргументів на користь цієї поправки  5) абзац другий частини першої та абзац другий частини другої статті 321 після слів «доходів громадян» доповнити словами «або арештом на строк від трьох до шести місяців, «;
 
38. абзац другий частини другої після слів «доходів громадян» доповнити словами «або арештом на строк до шести місяців, «, а після слів «до трьох років» - словами «з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років»;
 
-19- Каплієнко В.В.
Рибаков І.О.
В абзаці другому частини другої слова «або арештом на строк до шести місяців» виключити
 
Відхилено апропонованою Авторами не наведено аргументів на користь цієї поправки     
    -20- Мойсик В.Р.
Пропоную в абзаці другому частини другої статті 321 КК України слова «з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років» вилучити
 
Враховано    
39. абзац другий частини третьої після слів «до п’яти років» доповнити словами «з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років»;
 
-21- Мойсик В.Р.
Пропоную в абзаці другому частини третьої статті 321 КК України слова «з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років» вилучити
 
Враховано      
40. абзац другий частини четвертої після слів «до десяти років» доповнити словами «з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років»;
 
-22- Мойсик В.Р.
Пропоную в абзаці другому частини четвертої статті 321 слова «з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років» вилучити
 
Враховано      
41. 7) в абзаці другому статті 322 слова «від п’ятдесяти до ста» замінити словами «від сімдесяти до ста двадцяти».
 
   6) в абзаці другому статті 322 слова «від п’ятдесяти до ста» замінити словами «від сімдесяти до ста двадцяти».
 
42. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-23- Круць М.Ф.
Пропоную розділ ІІ законопроекту викласти у такій редакції: «ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
 
Враховано   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.